Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam 2015, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE Giải cờ tướng mừng Đảng mừng xuân Bính Thân 2016 2015-12-26 2015-12-26
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016 2015-08-18 2016-04-15
VIE Giải cờ Tướng Công An Thành Phố Đà Nẵng Năm 2016 Bảng Nam 2015-10-16 2015-10-16
VIE Giải Cờ Vua Phú Nhuận 2015-12-31 2015-12-31
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ CHỚP _U11 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ CHỚP_U9 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ CHỚP _ U8 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ CHỚP_ U7 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ CHỚP U6 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ CHỚP_ OPEN KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_CỜ NHANH_U6 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ NHANH_OPEN KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ NHANH_U11 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ NHANH_ U9 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_ CỜ NHANH_U8 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 8 NĂM 2015_CỜ NHANH_U7 KQBT CÓ TRÊN TRANG: WWW.CHESS-RESULTS.COM 2015-12-26 2015-12-27
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXII-NĂM HỌC 2015-2016-BẢNG NỮ THCS 2015-12-29 2015-12-29
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXII-NĂM HỌC 2015-2016-BẢNG NỮ TH 2015-12-29 2015-12-31
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXII-NĂM HỌC 2015-2016-BẢNG NAM THCS 2015-12-29 2015-12-31
VIE GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP. PHAN THIẾT LẦN THỨ XXII-NĂM HỌC 2015-2016-BẢNG NAM TH 2015-12-29 2015-12-29
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HUYỆN ĐAN PHƯỢNG NĂM 2015 ( Nội Dung Nam THCS 12 - 13 tuổi ) 2015-12-21 2015-12-21
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HUYỆN ĐAN PHƯỢNG NĂM 2015 ( nội dung Nam dưới 8 tuổi ) 2015-12-21 2015-12-21
VIE Giải Cờ Tướng Truyền Thống Mừng Đảng Mừng Xuân Năm 2016 BV An Phước-Phan Thiết 2015-12-20 2015-12-20
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 14-15 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 12-13 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 10-11 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 8-9 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 7 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 14-15 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 12-13 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 10-11 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 8-9 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 7 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 14-15 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 12-13 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 10-11 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 8-9 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nữ 7 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 14-15 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 12-13 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 10-11 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 8-9 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Tướng HKPĐ quận Thanh Xuân năm 2015 - Nam 7 tuổi Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 2015-12-16 2015-12-16
VIE Giải Cờ Vua và Cờ Tướng HYATT NĂM 2016 Bảng Cờ Vua 2015-12-15 2015-12-15
VIE Giải Cờ Vua và Cờ Tướng HYATT NĂM 2016 Bảng Cờ Tướng 2015-12-15 2015-12-15
VIE GIẢI NỘI BỘ NĂNG KHIẾU TRỌNG ĐIỂM TPHCM THÁNG 4 - NĂM 2015 2015-04-17 2015-04-17
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NỮ Vietnam Chess Championship 2015 - Woman 2015-04-18 2015-04-25
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NAM Vietnam Chess Championship 2015 - Men 2015-04-18 2015-04-25
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ THPT 2015-01-17 2015-01-25
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 8-9 2015-01-31 2015-01-31

Chess tournaments in other countries