Thi Van Anh Doan Chess Games

Thi Van Anh Doan - Chess Player Overview

Last update: 03/09/2023 02:32:26 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Thi Van Anh Doan (VIE) VIE
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 30 years old (born in 1994)
Sex:
1975
Standard
1995
Rapid
1965
Blitz
Fide ID: 12400491 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 2038
Thi Van Anh Doan Chess Games: 285

Thi Van Anh Doan - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Thi Van Anh Doan - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2012-07-01 to 2012-07-01 Asian Youth Blitz Chess Championship 2012 Under 18 Girls Sri Lanka 9 6 [+3] 1957
2012-06-26 to 2012-07-01 Asian Youth Chess Championship 2012 Under 18 Girls Sri Lanka 11 12 [-1] 1986
2023-04-17 to 2023-04-17 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG Vietnam 20 30 [-10] 1763
2023-04-15 to 2023-04-16 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NỮ CỜ NHANH Vietnam 12 35 [-23] 1684
2023-03-10 to 2023-03-11 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NỮ CỜ NHANH Vietnam 12 11 [+1] 1974
2023-03-03 to 2023-03-08 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NỮ CỜ VUA Vietnam 11 6 [+5] 1984
2022-08-20 to 2022-08-31 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ SIÊU CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 5 8 [-3] 1767
2022-04-21 to 2022-04-26 Giải vô địch cờ vua miền Bắc lần thứ VI năm 2022 Danh sách tổng hợp cờ nhanh Vietnam 2 2 [0] 0
2022-04-21 to 2022-04-26 Giải vô địch cờ vua miền Bắc lần thứ VI năm 2022 Danh sách tổng hợp cờ chớp Vietnam 1 1 [0] 0
2021-12-25 to 2021-12-25 Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp nâng cao Vietnam 11 11 [0] 0
2021-11-21 to 2021-11-24 Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU Vietnam 7 13 [-6] 1891
2021-05-02 to 2021-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 15 16 [-1] 1900
2021-04-30 to 2021-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 16 30 [-14] 1687
2021-03-20 to 2021-03-31 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 11 44 [-33] 1718
2020-12-10 to 2020-12-14 Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ chớp Vietnam 486 486 [0] 0
2020-12-10 to 2020-12-14 Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ nhanh Vietnam 734 734 [0] 0
2019-05-02 to 2019-05-09 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 17 11 [+6] 2095
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 11 29 [-18] 1806
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 7 43 [-36] 1574
2019-12-09 to 2019-12-14 11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category) Malaysia 1 2 [-1] 1858
2019-12-08 to 2019-12-08 8th Johor Causeway Open Rapid Malaysia 20 22 [-2] 1971
2019-12-07 to 2019-12-07 Johor Chess Festival Blitz 2019 Malaysia 27 20 [+7] 1792
2019-03-07 to 2019-03-13 9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers Vietnam 22 17 [+5] 2000
2019-12-02 to 2019-12-07 6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger) Malaysia 1 2 [-1] 1842
2019-11-03 to 2019-11-03 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN - BLITZ Vietnam 13 5 [+8] 2183
2019-11-02 to 2019-11-02 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN - RAPID Vietnam 10 7 [+3] 2073
2019-10-25 to 2019-11-01 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN Vietnam 13 6 [+7] 2098
2018-12-18 to 2018-12-18 17th Asian Continental Blitz Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup) Women Philippines 16 21 [-5] 1952
2018-12-29 to 2018-12-30 King Salman World Blitz Championship 2018 Women Russia 106 118 [-12] 2004
2018-12-26 to 2018-12-28 King Salman World Rapid Championship 2018 Women Russia 115 99 [+16] 2235
2018-04-27 to 2018-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018-BANG NU Vietnam 14 14 [0] 1783
2018-06-13 to 2018-06-15 Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ Vietnam 2 7 [-5] 1756
2017-11-12 to 2017-11-12 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG NÂNG CAO Vietnam 3 5 [-2] 1868
2018-12-10 to 2018-12-18 17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup) Women Philippines 34 32 [+2] 1900
2018-05-30 to 2018-06-05 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2018 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 8 1 [+7] 2140
2018-03-10 to 2018-03-15 8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers Vietnam 7 58 [-51] 1595
2017-11-29 to 2017-11-29 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ Vietnam 12 5 [+7] 2122
2017-11-23 to 2017-11-28 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NỮ Vietnam 8 6 [+2] 1976
2017-09-26 to 2017-09-26 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_WomenTe_U23 Semifinals & Finals Turkmenistan 4 8 [-4] 0
2017-09-27 to 2017-09-27 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team_Under23 Turkmenistan 18 8 [+10] 2188
2017-09-25 to 2017-09-26 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team_Under23 Turkmenistan 14 12 [+2] 1980
2018-08-16 to 2018-08-23 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 3 5 [-2] 1723
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 12 9 [+3] 2071
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 14 3 [+11] 2168
2018-11-04 to 2018-11-04 Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Nâng cao - OPEN Vietnam 15 5 [+10] 2080
2016-11-09 to 2016-11-09 GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2016 - BẢNG NỮ CỜ CHỚP Vietnam 11 4 [+7] 2193
2017-05-21 to 2017-05-21 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships (Wonmen) Women_Blitz China 32 34 [-2] 2158
2017-05-12 to 2017-05-20 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships (Women) Women China 45 30 [+15] 2185
2017-04-24 to 2017-04-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG Vietnam 21 27 [-6] 1700
2017-03-12 to 2017-03-17 7th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers Vietnam 9 4 [+5] 2058
2016-11-10 to 2016-11-15 GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2016 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 12 3 [+9] 2332
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 9 17 [-8] 2006
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 12 11 [+1] 2137
2016-04-27 to 2016-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ Vietnam 16 13 [+3] 1800
2016-06-21 to 2016-06-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ Vietnam 9 37 [-28] 1866
2016-06-22 to 2016-06-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 13 4 [+9] 2093
2016-06-19 to 2016-06-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 7 6 [+1] 2073
2016-03-08 to 2016-03-13 6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament Vietnam 12 23 [-11] 1914
2015-10-03 to 2015-10-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 14 12 [+2] 1994
2015-10-04 to 2015-10-08 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 13 10 [+3] 1920
2015-07-16 to 2015-07-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ Vietnam 14 6 [+8] 2139
2014-12-04 to 2014-12-04 GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC - 2014 - BẢNG NỮ Vietnam 31 15 [+16] 2282
2014-10-18 to 2014-10-24 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ Vietnam 9 11 [-2] 1742
2014-10-25 to 2014-10-25 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 10 10 [0] 1858
2014-12-05 to 2014-12-14 GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014 - BẢNG NỮ Vietnam 30 22 [+8] 2200
2014-08-27 to 2014-08-27 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 Vietnam 2 1 [+1] 2660
2014-08-23 to 2014-08-30 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 Vietnam 2 4 [-2] 1860
2014-03-26 to 2014-04-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2014 - BẢNG NỮ Vietnam Chess Championships 2014 - Women Vietnam 19 9 [+10] 1877
2014-03-10 to 2014-03-15 4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014 Vietnam 71 67 [+4] 2011
2013-04-15 to 2013-04-19 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ Vietnam Chess Championships 2013 - Women Vietnam 15 14 [+1] 2039
2013-04-19 to 2013-04-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ - TRANH HẠNG 9-16 Vietnam 6 7 [-1] 0
2013-05-01 to 2013-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NỮ Vietnam 12 12 [0] 2061
2013-07-13 to 2013-07-19 GIẢI CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2013 - NỮ LỨA TUỔI 20 Vietnam 1 1 [0] 2233
2013-08-14 to 2013-08-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ Vietnam 18 30 [-12] 1800
2013-07-20 to 2013-07-20 GIẢI CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2013 - NỮ LỨA TUỔI 20 Vietnam 2 7 [-5] 2000
2013-07-21 to 2013-07-22 GIẢI CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2013 - NỮ LỨA TUỔI 20 Vietnam 2 1 [+1] 2314
2013-04-28 to 2013-04-30 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NỮ Vietnam 33 17 [+16] 1941
2013-03-19 to 2013-03-24 3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013 Vietnam 93 75 [+18] 2131
2012-11-29 to 2012-12-05 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2012 - NỮ Vietnam 11 14 [-3] 1926
2013-03-19 to 2013-03-24 2nd HDBank Cup International Open Chess tournament 2012 Vietnam 76 85 [-9] 1833
2012-09-21 to 2012-09-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2012 - NỮ Vietnam 10 10 [0] 2022
2012-06-17 to 2012-06-17 13th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2012 RAPID CHESS - GIRLS 20 Vietnam 12 9 [+3] 1836
2012-06-18 to 2012-06-18 13th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2012 BLITZ CHESS - GIRLS 20 Vietnam 13 18 [-5] 1514
2012-06-11 to 2012-06-19 13th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2012 STANDARD CHESS - GIRLS 20 Vietnam 12 4 [+8] 2052
2012-06-25 to 2012-06-25 Asian Youth Rapid Chess Championship 2012 Under 18 Girls Sri Lanka 8 7 [+1] 2036
2012-03-19 to 2012-03-24 VN CHESS CHAMPIONSHIP 2012 - WOMEN Vietnam 16 17 [-1] 1869
2012-03-19 to 2012-03-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - VÒNG LOẠI Vietnam 16 17 [-1] 1869
2012-03-26 to 2012-03-26 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - TRANH HẠNG 17 -24 Vietnam 1 3 [-2] 0
2012-03-02 to 2012-03-07 2nd HDBank Cup Open Chess tournament 2012 Vietnam 76 85 [-9] 1856
2011-08-06 to 2011-08-13 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2011 - BẢNG NỮ Vietnam 5 8 [-3] 1893
2011-06-15 to 2011-06-15 12th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2011 BILTZ - GIRLS 20 Indonesia 10 8 [+2] 1908
2011-06-13 to 2011-06-18 12th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2011 STANDARD CHESS - GIRLS 20 Indonesia 11 12 [-1] 1884
2011-06-18 to 2011-06-19 12th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2011 RAPID - GIRLS 20 Indonesia 11 3 [+8] 1959
2011-03-20 to 2011-03-26 GIAI VO DICH CO VUA HANG NHAT TOAN QUOC 2011 - NU Vietnam 19 6 [+13] 2212
2011-03-28 to 2011-03-29 GIAI VO DICH CO VUA HANG NHAT TOAN QUOC 2011 - NU - TRANH HANG 5-8 Vietnam 2 2 [0] 0
2010-05-08 to 2010-05-14 Đội tuyển cờ vua Hà Nội năm 2010 - Giải cờ nhanh mở rộng 8-9/5/2010 CHÀO MỪNG 1000 NĂM THĂNG LONG !! Vietnam 9 5 [+4] 2104
2009-06-07 to 2009-06-11 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - STANDARD CHESS - GIRLS 16 Vietnam 1 5 [-4] 1881
2009-06-12 to 2009-06-12 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - RAPID CHESS - GIRLS 16 Vietnam 6 5 [+1] 1911
2009-06-13 to 2009-06-13 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - BLITZ PRELIMINARY - GIRLS 20 Vietnam 18 6 [+12] 2009
2009-02-15 to 2009-02-21 Giai vo dich co vua hang nhat toan quoc nam 2009 - Bang nu Vietnam 12 21 [-9] 1842
2008-06-16 to 2008-06-16 9th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - RAPID CHESS - GIRLS 14 Vietnam 13 5 [+8] 1740
2008-06-10 to 2008-06-14 9th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - STANDARD CHESS - GIRL 14 Vietnam 13 14 [-1] 1477
2008-10-20 to 2008-10-30 World Youth Chess Championships 2008 - Girls 14 Vietnam 62 50 [+12] 1772
2023-03-30 to 2023-03-31 GIAI CO VUA TRUYEN THONG DAI HOI TDTT TOAN QUOC LAN THU VI - NAM 2010 - BANG NU Vietnam 37 41 [-4] 1777

Thi Van Anh Doan - Chess Games

Thi Van Anh Doan - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
2019.12.14 Doan, Thi Van Anh (1996) vs (1826) Sai, Kiran Y
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Queen's Gambit Accepted - Saduleto
0-1 D20
2019.12.13 Latifah, Laysa (1871) vs (1996) Doan, Thi Van Anh
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Caro-Kann Exchange
0-1 B13
2019.12.13 Doan, Thi Van Anh (1996) vs (1795) Foo, Jiu Weir Brien
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Queen's Gambit Declined
1-0 D31
2019.12.12 Ginting, Osaka Hendra (1741) vs (1996) Doan, Thi Van Anh
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Bird Dutch
0-1 A03
2019.12.11 Doan, Thi Van Anh (1996) vs (1596) Lim, Jing Hng
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2019.12.11 Wirawan, Nadya Deandra (1495) vs (1996) Doan, Thi Van Anh
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Petrov - Classical (Marshall)
0-1 C42
2019.12.10 Lim, Feng Wei Ferris (1389) vs (1996) Doan, Thi Van Anh
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Slav - Old Semi-Slav
1/2-1/2 D31
2019.12.09 Doan, Thi Van Anh (1996) vs (1188) Siddharth, Sai
11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Challenger Category)
Queen's Gambit Accepted
1-0 D20
2019.12.06 Ruiz, Wayne (1553) vs (1996) WFM Doan, Thi Van Anh
6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger)
Caro-Kann - Advance
0-1 B12
2019.12.05 WFM Doan, Thi Van Anh (1996) vs (1904) Nurdin, Simanjuntak
6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger)
Indian Knight - Torre (Nimzovich)
1-0 A46
2019.12.04 Foo, Jiu Weir Brien (1731) vs (1996) WFM Doan, Thi Van Anh
6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger)
Caro-Kann - Gurgenidze
0-1 B15
2019.12.04 WFM Doan, Thi Van Anh (1996) vs (1350) Cheah, Zong Ze
6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger)
Queen's Gambit Declined - Old Semi-Slav
1-0 D31
2019.12.03 Foo, Jiu Yarng Clarance (1654) vs (1996) WFM Doan, Thi Van Anh
6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger)
Slav Dutch
1/2-1/2 D18
2019.12.03 WFM Doan, Thi Van Anh (1996) vs (1447) Pang, Qirui
6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger)
Indian Knight - Torre
1-0 A46
2019.12.02 Hwa, Zhan Ming Louis (1262) vs (1996) WFM Doan, Thi Van Anh
6th Johor International Chess Open 2019 (Challenger)
Queen's Pawn - London
0-1 D02
2019.11.01 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2335) Vo, Thi Kim Phung
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
French Advance Winawer - Poisoned Pawn
0-1 C18
2019.10.30 Putri, Regita Desyari (1869) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Slav Dutch
0-1 D18
2019.10.28 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Semi-Slav
1/2-1/2 D43
2019.10.28 Luong, Hoang Tu Linh (1698) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Indian - Trompowsky
0-1 A45
2019.10.27 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1966) Dong, Khanh Linh
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Queen's Pawn Zukertort - London
0-1 D02
2019.10.26 Nguyen, Thien Ngan (1972) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Scandinavian
0-1 B01
2019.10.26 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1882) Nguyen, Hong Ngoc
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Gruenfeld Three Knights - Exchange
1-0 D90
2019.10.25 Hoang, Thi Bao Tram (2297) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
King's Indian Schwarz - Averbakh
1-0 E73
2019.10.02 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2022) Bui, Kim Le
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Indian Knight - Spielmann
1/2-1/2 A46
2019.10.01 Do, Dinh Hong Chinh (1826) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Scandinavian
0-1 B01
2019.09.30 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1514) Vu, Khanh Linh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
King's Indian Classical - Gligoric
1-0 E92
2019.09.29 Nguyen, Thi Ngoc Han (1210) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Scandinavian
0-1 B01
2019.09.29 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1766) Vo, Thi Thuy Tien
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
King's Indian Yugoslav (Aronin) - Normal
0-1 E98
2019.09.28 Dang, Le Xuan Hien (1340) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Old Benoni - Indian
0-1 A43
2019.09.27 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1776) Vuong, Quynh Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Indian East Indian - London
0-1 A48
2019.09.27 Hoang, Thi Bao Tram (2297) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Reti Gambit
1-0 A09
2019.09.26 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1164) Nguyen, Thi Mai Lan
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
English Symmetrical Two Knights
1-0 A35
2019.05.09 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2155) Bach, Ngoc Thuy Duong
Nu
Queen's Pawn Zukertort - London
1/2-1/2 D02
2019.05.08 Nguyen, Thi Thuy (1811) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
Nu
Caro-Kann - Advance
1/2-1/2 B12
2019.05.07 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2271) Luong, Phuong Hanh
Nu
Indian East Indian - London
0-1 A48
2019.05.07 Pham, Thi Thu Hien (2090) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
Nu
King's Knight - Ponziani Steinitz
0-1 C44
2019.05.06 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2293) Hoang, Thi Bao Tram
Nu
Slav Two Knights - Schlechter
0-1 D90
2019.05.05 Pham, Le Thao Nguyen (2370) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
Nu
Indian Knight - Spielmann
1/2-1/2 A46
2019.05.05 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2223) Le, Thanh Tu
Nu
Old Benoni - Indian
1/2-1/2 A43
2019.05.02 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2255) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Semi-Slav Meran - Wade
1-0 D47
2019.05.02 Pham, Thi Phuong Thao vs (1968) Doan, Thi Van Anh
Nu
Caro-Kann - Advance
0-1 B12
2018.12.17 DOROY, Allaney Jia G (1972) vs (1950) DOAN, Thi Van Anh
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
Reti Symmetrical - King's Indian
1-0 A05
2018.12.16 SAN DIEGO, Marie Antoinette (2111) vs (1950) DOAN, Thi Van Anh
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
Queen's Gambit Accepted
0-1 D21
2018.12.15 DOAN, Thi Van Anh (1950) vs (1336) WANG, Ying
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
Queen's Gambit Declined - Old Semi-Slav
1-0 D31
2018.12.14 DOAN, Thi Van Anh (1950) vs (1985) ANISA, Aay Aisyah
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
Nimzo-Indian Classical
0-1 E32
2018.12.13 SAN DIEGO, Jerlyn Mae (1896) vs (1950) DOAN, Thi Van Anh
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
Caro-Kann Exchange
0-1 B13
2018.12.12 DOAN, Thi Van Anh (1950) vs (2145) SECOPITO, Catherine
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
Scandinavian
0-1 B01
2018.12.11 BACH, Ngoc Thuy Duong (2131) vs (1950) DOAN, Thi Van Anh
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
Old Benoni
1-0 A43
2018.12.10 DOAN, Thi Van Anh (1950) vs (2247) NING, Kaiyu
17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup)
French - Exchange
0-1 C01
2018.12.04 Pham, Thi Thu Hien (2092) vs (1950) Doan, Thi Van Anh
NU
Sicilian
0-1 B33
2018.12.03 Doan, Thi Van Anh (1950) vs (2161) Bach, Ngoc Thuy Duong
NU
Queen's Gambit Declined
0-1 D30
2018.12.02 Le, Thanh Tu (2220) vs (1950) Doan, Thi Van Anh
NU
Irregular Indian
0-1 E10
2018.12.01 Doan, Thi Van Anh (1950) vs (1902) Doan, Thi Hong Nhung
NU
Nimzo-Indian Noa
1/2-1/2 E35
2018.11.30 Vo, Thi Kim Phung (2368) vs (1950) Doan, Thi Van Anh
NU
Slav Two Knights - Schlechter
0-1 D90
2018.11.30 Doan, Thi Van Anh (1950) vs (2323) Hoang, Thi Bao Tram
NU
Queen's Indian Capablanca - Riumin
1-0 E16
2018.11.29 Nguyen, Thi Thanh An (2262) vs (1950) Doan, Thi Van Anh
NU
English Anglo-Indian (Queen's Knight) - Anglo-Grünfeld
0-1 A16
2018.11.28 Le, Kieu Thien Kim (2194) vs (1950) Doan, Thi Van Anh
NU
Scandinavian
0-1 B01
2018.11.28 Doan, Thi Van Anh (1950) vs (1210) Nguyen, Thi Ngoc Han
NU
Slav
1-0 D10
2018.06.05 Nguyen, Hoang Anh (1900) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
NU
Dutch Indian - Blackburne
0-1 A81
2018.06.04 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1943) Ton, Nu Hong An
NU
Nimzo-Indian Berlin
1-0 E38
2018.06.03 Ngo, Thi Kim Tuyen (1952) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
NU
Neo-Indian - Catalan Irregular
1/2-1/2 E00
2018.06.02 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2011) Nguyen, Thanh Thuy Tien
NU
Gruenfeld Classical - Stockholm
1/2-1/2 D80
2018.06.02 Kieu, Bich Thuy (1886) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
NU
King's Indian Schwarz
0-1 E70
2018.06.01 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2376) Vo, Thi Kim Phung
NU
Slav - Classical Exchange
1/2-1/2 D10
2018.05.31 Tran, Phan Bao Khanh (1779) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
NU
Gruenfeld Exchange (Classical)
0-1 D86
2018.05.31 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1681) Vuong, Quynh Anh
NU
Slav Rubinstein
1-0 D11
2018.05.30 Ho, Ngoc Vy (1275) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
NU
Gruenfeld Three Knights (Burille) - Paris
0-1 D94
2018.05.03 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1898) Nguyen, Tran Ngoc Thuy
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1-0 D02
2018.05.02 Luong, Phuong Hanh (2180) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Indian East Przepiorka
1/2-1/2 A49
2018.05.01 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1790) Nguyen, Hong Anh
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Indian - Trompowsky
1-0 A45
2018.04.30 Nguyen, Thi Thuy (1841) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Queen's Pawn - Mason
1/2-1/2 D00
2018.04.29 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1837) Vu, Thi Dieu Ai
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Reti Symmetrical - Barcza
0-1 A05
2018.04.29 Nguyen, Thi Mai Hung (2250) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Modern
1-0 A41
2018.04.28 Doan, Thi Van Anh (1968) vs Nguyen, Minh Yen Nhi
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Reti
1-0 A04
2018.04.27 Thai, Ngoc Tuong Minh (1311) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Scandinavian
0-1 B01
2018.04.27 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (1557) Le, Thuy An
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Reti Zukertort - Catalan
0-1 D02
2018.03.12 Pham, Tran Gia Thu (1586) vs (2038) Doan, Thi Van Anh
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers
Slav
0-1 D10
2018.03.12 Doan, Thi Van Anh (2038) vs (1788) Nguyen, Viet Huy
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers
Indian - Trompowsky
0-1 A45
2018.03.11 Krishnan, Ritvik (1594) vs (2038) Doan, Thi Van Anh
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers
French - Schlechter
0-1 C01
2018.03.10 Doan, Thi Van Anh (2038) vs Le, Hoa Binh (XL)
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers
Semi-Slav - Anti-Meran
1-0 D43
2018.03.10 Vuong, Quynh Anh (1609) vs (2038) Doan, Thi Van Anh
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers
Slav Rubinstein
1-0 D11
2017.11.28 Doan, Thi Van Anh (2038) vs (1995) Ngo, Thi Kim Tuyen
Nu
Queen's Pawn Zukertort - Alekhine
1-0 D15
2017.11.27 Doan, Thi Van Anh (2038) vs (2054) Nguyen, Thi Thuy Trien
Nu
Irregular Queen's Pawn
1-0 A40
2017.11.27 Nguyen, Hong Anh (1791) vs (2038) Doan, Thi Van Anh
Nu
Slav - Classical Exchange
1/2-1/2 D10
2017.11.26 Doan, Thi Van Anh (2038) vs (2017) Le, Thi Ha
Nu
Indian Knight - Rubinstein
1-0 A46
2017.11.26 Vuong, Quynh Anh (1609) vs (2038) Doan, Thi Van Anh
Nu
Reti Symmetrical - King's Indian
1-0 A05
2017.11.24 Doan, Thi Van Anh (2038) vs (1505) Luong, Hoang Tu Linh
Nu
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1/2-1/2 D02
2017.11.24 Pham, Thi Thu Hien (2138) vs (2038) Doan, Thi Van Anh
Nu
Scandinavian
1-0 B01
2017.11.23 Doan, Thi Van Anh (2038) vs (2321) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Slav Delmar - Exchange
1/2-1/2 D12
2017.11.23 Nguyen, Thien Ngan (1635) vs (2038) Doan, Thi Van Anh
Nu
Scandinavian
0-1 B01
2017.09.26 Wang, Jue (2362) vs (2014) Doan, Thi Van Anh
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_WomenTe_U23 Semifinals & Finals
Scandinavian
1-0 B01
2017.09.27 Doan, Thi Van Anh (2040) vs (2055) Atabayeva, Gozel
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team_Under23
Indian East Indian
1-0 A48
2017.09.27 Guo, Qi (2337) vs (2040) Doan, Thi Van Anh
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team_Under23
Slav Rubinstein
1-0 D11
2017.09.27 Kurbonboeva, Sarvinoz (2199) vs (2040) Doan, Thi Van Anh
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team_Under23
Slav - Classical Exchange
0-1 D10
2017.09.27 Doan, Thi Van Anh (2040) vs (2344) Saduakassova, Dinara
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team_Under23
Indian Capablanca
0-1 A47
2017.09.27 Al Maamari, Wafia Darwish (1646) vs (2040) Doan, Thi Van Anh
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team_Under23
Scandinavian
0-1 B01
2017.09.26 Abdumalik, Zhansaya (2371) vs (2014) Doan, Thi Van Anh
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team_Under23
Scandinavian
1-0 B01
2017.09.25 Doan, Thi Van Anh (2014) vs (2151) Kurbonboeva, Sarvinoz
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team_Under23
Semi-Slav - Anti-Meran
1-0 D43
2017.09.25 Monnisha, G K (1935) vs (2014) Doan, Thi Van Anh
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team_Under23
Scandinavian
1-0 B01
2017.09.25 Doan, Thi Van Anh (2014) vs (2442) Wang, Jue
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team_Under23
Slav Modern Exchange - Symmetrical
1/2-1/2 D13
2017.09.25 Shahudha, Mohammed (1001) vs (2014) Doan, Thi Van Anh
5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team_Under23
Scandinavian
0-1 B01
2017.07.29 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1779) Tran, Phan Bao Khanh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Queen's Gambit Declined Tartakower - Neo-Orthodox
0-1 D58
2017.07.28 Nguyen, Thi Thu Huyen (2066) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Slav
0-1 D10
2017.07.28 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (2176) Dang, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Reti Symmetrical - Spielmann
0-1 A46
2017.07.27 Nguyen, Thi Minh Thu (1779) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Modern
0-1 A41
2017.07.26 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (2137) Chau, Thi Ngoc Giao
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Queen's Pawn Zukertort - Catalan
0-1 D02
2017.07.26 Nguyen, Thi Thuy (1729) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Slav
1/2-1/2 D10
2017.07.25 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1409) Luu, Ha Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Indian Knight
1-0 A46
2017.07.24 Nguyen, Thi Kim Tuyen (1378) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Pirc - Lizard
0-1 B06
2017.07.24 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1923) Nguyen, Ngo Lien Huong
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2017
Queen's Pawn Zukertort - Catalan
1-0 D02
2017.05.20 Doan, Thi Van Anh (1997) vs (2234) Liu, Shilan
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Indian Knight - Rubinstein
1-0 A46
2017.05.19 Doan, Thi Van Anh (1997) vs (2034) Mukhit, Aisezym
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Indian Knight - Spielmann
1-0 A46
2017.05.18 Frayna, Janelle Mae (2287) vs (1997) Doan, Thi Van Anh
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Reti Gambit
1-0 A09
2017.05.17 Swati, Ghate (2280) vs (1997) Doan, Thi Van Anh
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Scandinavian
1-0 B01
2017.05.16 Doan, Thi Van Anh (1997) vs (2269) Pratyusha, Bodda
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Indian Knight - Zukertort
0-1 D05
2017.05.15 Xiao, Yiyi (2287) vs (1997) Doan, Thi Van Anh
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Reti Symmetrical - King's Indian
1-0 A05
2017.05.14 Doan, Thi Van Anh (1997) vs (2251) Chu, Ruotong
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Indian East Przepiorka
1-0 A49
2017.05.13 Zhao, Shengxin (2155) vs (1997) Doan, Thi Van Anh
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Slav Rubinstein
0-1 D11
2017.05.12 Doan, Thi Van Anh (1997) vs (2257) Nguyen, Thi Mai Hung
Asian Continental Chess Championships (Open and Women’s Championships)
Slav Rubinstein
0-1 D11
2016.06.27 Nguyen, Thanh Thuy Tien (1978) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
Nu
Scandinavian
0-1 B01
2016.06.26 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (2183) Vo, Thi Kim Phung
Nu
Queen's Gambit Declined
1/2-1/2 D30
2016.06.26 Ngo, Thi Kim Tuyen (1998) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
Nu
Benoni
0-1 A56
2016.06.24 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1779) Tran, Phan Bao Khanh
Nu
Queen's Gambit Declined - Vienna
1-0 D30
2016.06.24 Nguyen, Xuan Nhi (1751) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
Nu
Queen's Pawn Zukertort
1/2-1/2 D02
2016.06.23 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1645) Dong, Khanh Linh
Nu
Slav - Classical Exchange
1-0 D10
2016.06.22 Phung, Thi Quynh Trang (1862) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
Nu
Slav Rubinstein - Anglo-Scandinavian
0-1 D11
2016.06.22 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1864) Tran, Thi Kim Loan
Nu
Queen's Gambit Declined Pillsbury - Vienna
0-1 D55
2016.05.03 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1661) Ha, Phuong Hoang Mai
BANG NU
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2016.05.02 Nguyen, Thi Thuy vs (1974) Doan, Thi Van Anh
BANG NU
Queen's Gambit Accepted
1/2-1/2 D20
2016.05.02 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1917) Hoang, Thi Hai Anh
BANG NU
Queen's Pawn - Mason
1/2-1/2 D00
2016.04.30 Tran, Le Dan Thuy (2035) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
BANG NU
Slav Rubinstein
1-0 D11
2016.04.30 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1905) Huynh, Ngoc Thuy Linh
BANG NU
Queen's Gambit Declined
1-0 D37
2016.04.29 Hoang, Thi Nhu Y (2247) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
BANG NU
Reti Symmetrical - Exchange
1-0 D90
2016.04.28 Doan, Thi Van Anh (1974) vs (1886) Nguyen, Thanh Thuy Tien
BANG NU
Indian East Indian - London
1-0 A48
2016.04.28 Nguyen, Quynh Anh (2165) vs (1974) Doan, Thi Van Anh
BANG NU
Robatsch
1-0 B06
2016.04.27 Doan, Thi Van Anh (1974) vs Nguyen, Thi Huynh Thu
BANG NU
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
2016.03.13 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1797) Nguyen, Quoc Hy
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Dutch
1/2-1/2 A80
2016.03.12 Che, Quoc Huu (2020) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Sicilian Maroczy - Keres
1-0 B38
2016.03.12 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1874) Frost, Peter
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Indian Knight - Torre (Nimzovich)
1-0 A46
2016.03.11 Nguyen, Thanh Thuy Tien (1870) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Sicilian Open - Prins (Rauzer)
1-0 B55
2016.03.10 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1965) Pham, Minh Hieu
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Indian Knight - Torre
0-1 A46
2016.03.10 Le, Minh Tu (1916) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Benoni
0-1 A56
2016.03.09 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1882) Nguyen, Truong Bao Tran
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Robatsch - Small Center
1-0 B06
2016.03.08 Phan, Thi Trac Van (1785) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Indian
0-1 A45
2016.03.08 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1399) Luu, Ha Bich Ngoc
6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament
Slav Rubinstein
1-0 D11
2015.10.08 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2283) Hoang, Thi Bao Tram
NU
Indian East Przepiorka
0-1 A49
2015.10.07 Tran, Thi Mong Thu (1898) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
NU
Slav - Old Semi-Slav Noteboom
0-1 D31
2015.10.06 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2044) Tran, Le Dan Thuy
NU
Reti Zukertort
0-1 A06
2015.10.06 Vo, Thi Thuy Tien vs (1982) Doan, Thi Van Anh
NU
Slav Rubinstein
0-1 D11
2015.10.05 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2183) Pham, Thi Thu Hien
NU
Reti Symmetrical
1-0 A05
2015.10.04 Luong, Phuong Hanh (2143) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
NU
Indian East Przepiorka
1-0 A49
2015.10.04 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2239) Nguyen, Thi Thanh An
NU
King's Indian Fianchetto (Panno) - Barcza
0-1 E63
2015.07.24 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1898) Tran, Thi Mong Thu
NU
Slav Dutch
1-0 D18
2015.07.23 Nguyen, Thi Thu Huyen (2066) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
NU
Neo-Indian
1-0 E00
2015.07.22 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2227) Nguyen, Thi Mai Hung
NU
Semi-Slav
0-1 D43
2015.07.21 Dao, Thi Lan Anh (1833) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
NU
Gruenfeld - Gruenfeld
0-1 E60
2015.07.20 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2091) Le, Thi Phuong Lien
NU
Indian East Indian - London
1-0 A48
2015.07.19 Vo, Thi Kim Phung (2148) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
NU
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1-0 D02
2015.07.18 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2219) Nguyen, Thi Thanh An
NU
King's Indian Fianchetto (Yugoslav)
1-0 E65
2015.07.17 Pham, Thanh Phuong Thao (1679) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
NU
Slav Rubinstein - Old Semi-Slav Noteboom
0-1 D31
2015.07.16 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1962) Pham, Thi Phuong Thao
NU
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1-0 D02
2014.12.12 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2055) Bui, Kim Le
BANG NU - ROUND 7
Gruenfeld Three Knights
1-0 D90
2014.12.10 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2178) Hoang, Thi Ut
BANG NU - ROUND 7
Queen's Pawn
1-0 D00
2014.12.09 Pham, Thi Ngoc Tu (2075) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
BANG NU - ROUND 7
Scandinavian
1/2-1/2 B01
2014.12.08 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2165) Nguyen, Quynh Anh
BANG NU - ROUND 7
Queen's Gambit Declined Pillsbury - Symmetrical
1/2-1/2 D55
2014.12.06 Dinh, Thi Phuong Thao (1747) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
BANG NU - ROUND 7
Scandinavian
0-1 B01
2014.12.05 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2539) Nguyen, Thi Thuy
BANG NU - ROUND 7
Indian Knight - Spielmann
1/2-1/2 A46
2014.10.24 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1903) Hoang, Thi Hai Anh
Nu
Indian Knight - Torre
1-0 A46
2014.10.23 Ton, Nu Hong An (2006) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
Nu
Slav Rubinstein
1-0 D11
2014.10.21 Nguyen, Thi Thao Linh (1882) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
Nu
Benoni
1-0 A56
2014.10.20 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (2303) Hoang, Thi Bao Tram
Nu
Slav Alapin - Steiner
0-1 D16
2014.10.20 Ngo, Thi Kim Tuyen (2027) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
Nu
Queen's Indian - Russian
1/2-1/2 E12
2014.10.19 Doan, Thi Van Anh (1982) vs Nguyen, Thi Thuy
Nu
Queen's Indian
1/2-1/2 E12
2014.10.18 Hoang, Thi Ut (2178) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
Nu
Nimzo-Indian Berlin
1-0 E38
2014.08.30 Tran, Le Dan Thuy (2023) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
Nu 20
Slav
1-0 D10
2014.08.29 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1883) Nguyen, Truong Bao Tran
Nu 20
Queen's Pawn Zukertort - Catalan
1/2-1/2 D02
2014.08.25 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1559) Le, Thuy Vi
Nu 20
Indian
1-0 A45
2014.08.24 Hoang, Thi Hai Anh (1903) vs (1982) Doan, Thi Van Anh
Nu 20
Indian Knight - Rubinstein
1-0 A46
2014.08.23 Doan, Thi Van Anh (1982) vs (1934) Tran, Thi Mong Thu
Nu 20
Slav Alapin
1-0 D16
2014.04.02 Doan, Thi Van Anh (1994) vs (1924) Pham, Thi Thu Hoai
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1-0 D02
2014.04.01 Le, Thi Nhu Quynh vs (1994) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Neo-Indian - Russian
0-1 E12
2014.03.31 Doan, Thi Van Anh (1994) vs Nguyen, Tran Minh Thu
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Indian
1-0 A45
2014.03.31 Ngo, Thi Kim Tuyen (2083) vs (1994) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Indian - Saemisch
1-0 A50
2014.03.30 Doan, Thi Van Anh (1994) vs (1865) Nguyen, Thi Hanh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Slav Alapin - Steiner
1-0 D16
2014.03.29 Tran, Thi Mong Thu (1909) vs (1994) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Slav - Classical Exchange
1-0 D10
2014.03.29 Doan, Thi Van Anh (1994) vs (2228) Dang, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Reti Symmetrical - King's Indian
0-1 A05
2014.03.28 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (1994) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
English Anglo-Indian (Queen's Knight)
1-0