Thi Mai Hung Nguyen Chess Games

Thi Mai Hung Nguyen - Chess Player Overview

Last update: 08/02/2023 10:50:39 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Thi Mai Hung Nguyen (VIE) VIE
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 29 years old (born in 1994)
Sex:
2193
Standard
2207
Rapid
2105
Blitz
Fide ID: 12401676 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: FT
Thi Mai Hung Nguyen Chess Games: 1315

Thi Mai Hung Nguyen - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Thi Mai Hung Nguyen - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2022-11-03 to 2022-11-03 Asian Continental Women's Blitz Chess Championship-2022 India 18 32 [-14] 1960
2022-10-26 to 2022-11-03 Asian Continental Women Chess Championship-2022 India 23 6 [+17] 2352
2022-08-20 to 2022-08-31 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ SIÊU CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 2 18 [-16] 1815
2022-09-05 to 2022-09-11 17th IGB Dato' Arthur Tan Malaysian Open Chess Championship 2022 Malaysia 21 31 [-10] 1924
2022-09-08 to 2022-09-08 DATCC Individual Rapid Chess Championship 2022 - Open Malaysia 4 7 [-3] 2091
2022-07-29 to 2022-08-09 44th Olympiad Chennai 2022 Women India 132 298 [-166] 2138
2021-12-25 to 2021-12-25 Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp nâng cao Vietnam 9 9 [0] 0
2021-12-26 to 2021-12-26 Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ nhanh nâng cao Vietnam 2 2 [0] 0
2021-11-21 to 2021-11-24 Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU Vietnam 1 3 [-2] 2054
2021-08-23 to 2021-08-25 Asian Women's Online Chess Championship 8 21 [-13] 1984
2021-05-02 to 2021-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 8 2 [+6] 2177
2021-04-30 to 2021-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 1 8 [-7] 1942
2021-03-20 to 2021-03-31 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 3 2 [+1] 2345
2021-01-24 to 2021-01-24 1st Weekend rapid tournament 2021 WOMEN Vietnam 2 3 [-1] 1975
2021-01-07 to 2021-01-09 11th Sharjah International Cup for Women(Online) United Arab Emirates 75 75 [0] 0
2020-10-23 to 2020-10-25 Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020, Quarterfinals, Semifinals & Final United Arab Emirates 9 29 [-20] 0
2020-10-11 to 2020-10-19 Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020 United Arab Emirates 11 3 [+8] 2311
2020-10-05 to 2020-10-11 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 4 5 [-1] 2171
2020-10-04 to 2020-10-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 7 16 [-9] 1930
2020-10-02 to 2020-10-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 5 19 [-14] 2012
2020-08-21 to 2020-08-23 TEST 50 73 [-23] 0
2020-08-21 to 2020-08-23 2020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool A 50 78 [-28] 0
2020-07-22 to 2020-08-30 2020 FIDE Online Olympiad Top Division 148 148 [0] 0
2020-07-22 to 2020-08-30 2020 FIDE Online Olympiad Entries 397 397 [0] 0
2020-01-10 to 2020-01-10 Fischer Rondom Chess-Sharjah United Arab Emirates 8 9 [-1] 2132
2020-01-04 to 2020-01-12 10th Sharjah International Cup for Women United Arab Emirates 15 16 [-1] 2100
2019-04-07 to 2019-04-15 Eastern Asian Zonal 3.3 Chess Championships-2019-Women Mongolia 8 14 [-6] 2133
2019-11-11 to 2019-11-18 AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR India 6 2 [+4] 2272
2019-03-04 to 2019-03-09 HKPĐ Hà Nội 2019 - Môn Cờ Vua - Cờ chậm - Nữ U18 - KQBT: HNCHESS.COM Vietnam 1 12 [-11] 1955
2019-05-02 to 2019-05-09 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 4 15 [-11] 1964
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 7 9 [-2] 1962
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 3 45 [-42] 1641
2019-12-09 to 2019-12-14 11th Penang Heritage City International Chess Open 2019 (Open Category) Malaysia 24 115 [-91] 0
2019-03-07 to 2019-03-13 9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters Vietnam 85 90 [-5] 2238
2019-08-18 to 2019-08-18 BLITZ Malaysian Chess Festival 2019 Malaysia 19 24 [-5] 1967
2019-12-02 to 2019-12-03 30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019 Philippines 10 4 [+6] 2137
2019-11-03 to 2019-11-03 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN - BLITZ Vietnam 6 15 [-9] 1906
2019-11-02 to 2019-11-02 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN - RAPID Vietnam 2 8 [-6] 2089
2019-08-12 to 2019-08-18 16th Dato' Arthur Tan Malaysian Open Chess Championship 2019 Malaysia 24 19 [+5] 2291
2019-10-25 to 2019-11-01 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN Vietnam 4 5 [-1] 2168
2019-08-10 to 2019-08-10 MERDEKA BLITZ Malaysian Chess Festival 2019 Malaysia 19 19 [0] 1798
2019-08-11 to 2019-08-11 MID VALLEY CITY Individual Open Chess Championship 2019 - OPEN Malaysia 3 21 [-18] 1828
2018-12-29 to 2018-12-30 King Salman World Blitz Championship 2018 Women Russia 56 92 [-36] 2096
2018-12-26 to 2018-12-28 King Salman World Rapid Championship 2018 Women Russia 56 43 [+13] 2372
2018-04-27 to 2018-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018-BANG NU Vietnam 3 8 [-5] 2083
2018-06-13 to 2018-06-15 Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ Vietnam 6 22 [-16] 1378
2018-09-24 to 2018-10-05 43rd Olympiad Batumi 2018 Women Georgia 145 34 [+111] 2392
2018-08-03 to 2018-08-03 Asian Nations Cup 2018 - Women Blitz Iran 20 13 [+7] 2189
2018-07-27 to 2018-07-27 Asian Nations Cup 2018- Women Rapid Iran 26 17 [+9] 2137
2018-07-28 to 2018-08-03 Asian Nations Cup 2018 - Women Standard Iran 20 5 [+15] 2298
2018-03-10 to 2018-03-15 8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters Vietnam 75 125 [-50] 2022
2017-11-29 to 2017-11-29 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ Vietnam 3 3 [0] 2155
2017-11-23 to 2017-11-28 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NỮ Vietnam 3 11 [-8] 2026
2017-09-26 to 2017-09-26 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_WomenTe_U23 Semifinals & Finals Turkmenistan 3 6 [-3] 0
2017-09-27 to 2017-09-27 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team_Under23 Turkmenistan 17 12 [+5] 2047
2017-09-25 to 2017-09-26 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team_Under23 Turkmenistan 13 4 [+9] 2122
2017-12-29 to 2017-12-30 King Salman World Blitz Championship 2017 Women Saudi Arabia 76 80 [-4] 2160
2017-12-26 to 2017-12-28 King Salman World Rapid Championship 2017 Women Saudi Arabia 67 83 [-16] 2135
2018-08-16 to 2018-08-23 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 2 6 [-4] 1564
2018-12-14 to 2018-12-20 9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 United Arab Emirates 11 10 [+1] 2198
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 4 2 [+2] 2321
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 3 6 [-3] 2149
2018-11-04 to 2018-11-04 Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Nâng cao - OPEN Vietnam 3 2 [+1] 2211
2016-11-09 to 2016-11-09 GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2016 - BẢNG NỮ CỜ CHỚP Vietnam 2 12 [-10] 1928
2017-05-21 to 2017-05-21 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships (Wonmen) Women_Blitz China 9 8 [+1] 2160
2017-07-10 to 2017-07-15 2017 Chinese Chess League Division B China 35 2 [+33] 2246
2017-06-17 to 2017-06-26 2017 WORLD TEAMS CHAMPIONSHIP (WOMEN) Russia 47 26 [+21] 2311
2017-04-16 to 2017-04-23 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 5 8 [-3] 2172
2017-05-12 to 2017-05-20 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships (Women) Women China 20 9 [+11] 2437
2017-04-24 to 2017-04-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG Vietnam 6 7 [-1] 2208
2017-04-25 to 2017-04-26 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH Vietnam 2 3 [-1] 2176
2017-03-12 to 2017-03-17 7th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters Vietnam 61 60 [+1] 2269
2017-02-25 to 2017-03-05 ZONE 3.3 CHESS CHAMPIONSHIPS 2017 WOMEN Philippines 3 15 [-12] 2043
2016-12-07 to 2016-12-16 The 1st Hainan International Chess Open Tournament China 30 30 [0] 2300
2016-04-12 to 2016-12-05 “映美杯”2016年中国国际象棋甲级联赛 第六站(深圳华阳体育站) China 103 81 [+22] 2362
2016-11-10 to 2016-11-15 GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2016 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 1 4 [-3] 2110
2016-09-02 to 2016-09-13 42nd Chess Olympiad 2016 Women Azerbaijan 89 15 [+74] 2442
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 3 15 [-12] 2004
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 5 3 [+2] 2274
2016-05-26 to 2016-06-03 Asian Individual Women Chess Championship 2016 Uzbekistan 17 4 [+13] 2409
2016-04-27 to 2016-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ Vietnam 2 3 [-1] 2269
2016-06-04 to 2016-06-04 Asian Individual Blitz Women Chess Championship 2016 Uzbekistan 14 1 [+13] 2428
2016-06-21 to 2016-06-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ Vietnam 5 7 [-2] 2158
2016-06-22 to 2016-06-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 2 5 [-3] 2102
2016-06-19 to 2016-06-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 1 4 [-3] 2103
2016-03-08 to 2016-03-13 6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Masters tournament Vietnam 44 44 [0] 2270
2015-12-22 to 2015-12-30 JAPFA ASEAN CHESS CHAMPIONSHIP 2015 WOMEN Indonesia 6 1 [+5] 2376
2015-10-03 to 2015-10-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 6 9 [-3] 2183
2015-10-04 to 2015-10-08 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 3 2 [+1] 2256
2015-07-16 to 2015-07-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ Vietnam 2 2 [0] 2083

Thi Mai Hung Nguyen - Chess Games

Thi Mai Hung Nguyen - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
2021.08.25 SAVITHA, Shri B (1687) vs (2286) NGUYEN, Thi Mai Hung
Asian Women's Online Chess Championship
French - King's Knight (Wing Gambit)
1/2-1/2 C00
2021.08.25 NGUYEN, Thi Mai Hung (2286) vs (2102) FRAYNA, Janelle Mae
Asian Women's Online Chess Championship
Gruenfeld Kemeri (Bogolubov) - Kotov
1-0 D78
2021.08.25 FRONDA, Jan Jodilyn (2045) vs (2286) NGUYEN, Thi Mai Hung
Asian Women's Online Chess Championship
French - Exchange
1/2-1/2 C01
2021.08.24 NGUYEN, Thi Mai Hung (2286) vs (1878) KARENZA, Dita
Asian Women's Online Chess Championship
Indian Knight - London
1-0 A46
2021.08.24 ZAIRBEK KYZY, Begimai (1649) vs (2286) NGUYEN, Thi Mai Hung
Asian Women's Online Chess Championship
French - Schlechter
0-1 C01
2021.08.24 NGUYEN, Thi Mai Hung (2286) vs (1922) PRIYANKA, Nutakki
Asian Women's Online Chess Championship
Queen's Pawn Zukertort - London
0-1 D02
2021.08.23 KAIRBEKOVA, Amina (1922) vs (2286) NGUYEN, Thi Mai Hung
Asian Women's Online Chess Championship
French Paulsen - Steinitz (Boleslavsky)
1/2-1/2 C11
2021.08.23 NGUYEN, Thi Mai Hung (2286) vs (2044) MUNKHZUL, Turmunkh
Asian Women's Online Chess Championship
Indian East Przepiorka
0-1 A49
2021.08.23 ASADI, Motahare (1889) vs (2286) NGUYEN, Thi Mai Hung
Asian Women's Online Chess Championship
French Paulsen - Burn
0-1 C11
2020.11.29 Nguyen, Thi Mai Hung (2310) vs (2309) Luong, Phuong Hanh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Indian East Indian - London
1-0 A48
2020.11.28 Nguyen, Thi Mai Hung (2310) vs (2308) Nguyen, Thi Phuong Thao
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Gruenfeld Kemeri (Bogolubov) - Kotov
1-0 D78
2020.11.27 Nguyen, Hong Ngoc (2298) vs (2310) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Semi-Slav - Cambridge Springs (Capablanca)
1/2-1/2 D52
2020.11.26 Nguyen, Thi Mai Hung (2310) vs (2302) Doan, Thi Hong Nhung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Neo-Indian - Catalan Irregular
1-0 E00
2020.11.25 Hoang, Thi Bao Tram (2312) vs (2310) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Semi-Slav
0-1 D43
2020.11.25 Nguyen, Thi Mai Hung (2310) vs (2311) Nguyen, Thi Thanh An
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Indian East Przepiorka
1-0 A49
2020.11.24 Vo, Thi Kim Phung (2313) vs (2310) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Slav
1/2-1/2 D10
2020.11.23 Nguyen, Thi Mai Hung (2310) vs (2294) Vu, Thi Dieu Ai
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
2020.11.23 Nguyen, Thi Minh Thu (2297) vs (2310) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Slav - Exchange
0-1 D45
2020.10.23 Nguyen, Thi Mai Hung (2271) vs (1735) Altantuya, Boldbaatar
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020, Quarterfinals, Semifinals & Final
Indian Knight - London
0-1 A46
2020.10.23 Altantuya, Boldbaatar (1735) vs (2271) Nguyen, Thi Mai Hung
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020, Quarterfinals, Semifinals & Final
Semi-Slav Meran - Reynolds
1-0 D48
2020.10.19 Nguyen, Thi Mai Hung (2271) vs (2325) Kulkarni, Bhakti
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2020.10.19 Nguyen, Thi Mai Hung (2271) vs (1800) Mahdian, Anousha
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2020.10.19 Liu, Yang Hazel (2065) vs (2271) Nguyen, Thi Mai Hung
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Queen's Pawn - Chigorin
0-1 D00
2020.10.17 Altantuya, Boldbaatar (1735) vs (2271) Nguyen, Thi Mai Hung
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Slav
1/2-1/2 D10
2020.10.17 Nguyen, Thi Mai Hung (2271) vs (2190) Richards, Heather S
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Modern
1-0 A41
2020.10.11 Nguyen, Thi Mai Hung (2271) vs (1658) Omurbekova, Diana
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Indian East Przepiorka
1-0 A49
2020.10.11 Alattar, Ghayda M. (1950) vs (2271) Nguyen, Thi Mai Hung
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Queen's Pawn Richter-Veresov - Veresov
0-1 D01
2020.10.11 Nguyen, Thi Mai Hung (2271) vs (1214) Dadoung, Chanthanipa
Asian Nations (Regions) Women Online Cup 2020
Queen's Pawn Zukertort
1-0 D02
2020.10.11 Luong, Phuong Hanh (2230) vs (2258) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Queen's Gambit Declined
1/2-1/2 D30
2020.10.10 Nguyen, Ngoc Thuy Trang (1953) vs (2258) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Queen's Pawn Zukertort - London
0-1 D02
2020.10.09 Nguyen, Thi Mai Hung (2258) vs (2344) Vo, Thi Kim Phung
Nu
Neo-Indian - Catalan Irregular
1/2-1/2 E00
2020.10.08 Nguyen, Hong Ngoc (1924) vs (2258) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Semi-Slav Meran - Chigorin
1/2-1/2 D46
2020.10.08 Nguyen, Thi Mai Hung (2258) vs (1811) Nguyen, Thi Thuy
Nu
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2020.10.07 Doan, Thi Hong Nhung (1976) vs (2258) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Queen's Gambit Declined - Old Semi-Slav
1/2-1/2 D31
2020.10.06 Nguyen, Thi Mai Hung (2258) vs (2239) Bach, Ngoc Thuy Duong
Nu
Queen's Gambit Declined
1/2-1/2 D30
2020.10.06 Dong, Khanh Linh (2019) vs (2258) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Sicilian - Hungarian
0-1 B27
2020.10.05 Nguyen, Thi Mai Hung (2258) vs (1874) Nguyen, Tran Ngoc Thuy
Nu
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1/2-1/2 D02
2020.08.23 Nguyen, Thi Mai Hung (2271) vs (1641) Zengeni, Tatenda Melisa
2020 FIDE Online Olympiad
Indian Knight - London
1-0 A46
2020.08.22 Baymuratova, Sevara (2130) vs (2271) Nguyen, Thi Mai Hung
2020 FIDE Online Olympiad
Semi-Slav - Stoltz
1/2-1/2 D45
2020.06.11 Nguyen, Thi Mai Hung vs Kieu, Bich Thuy
Nu
Irregular Queen's Pawn - Kotov
1/2-1/2 A40
2020.06.10 Ngo, Thi Kim Cuong vs Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Gruenfeld Kemeri (Botvinnik) - Exchange
0-1 D72
2020.06.10 Nguyen, Thi Mai Hung vs Pham, Le Thao Nguyen
Nu
Slav Two Knights - Chameleon
1/2-1/2 D11
2020.06.09 Nguyen, Thi Thuy vs Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
English Anglo-Indian (Queen's Knight)
1/2-1/2 A16
2020.06.08 Nguyen, Thi Mai Hung vs Tran, Thi Nhu Y
Nu
Indian Knight - London
1-0 A46
2020.06.08 Nguyen, Thi Minh Thu vs Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Semi-Slav Meran - Wade
1/2-1/2 D47
2020.06.07 Nguyen, Thi Mai Hung vs Nguyen, Hong Ngoc
Nu
Catalan Open (Classical) - Gambit
1-0 E04
2020.06.06 Nguyen, Hoang Thai Ngoc vs Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Gruenfeld Saemisch - Landau
0-1 D82
2020.06.06 Nguyen, Thi Mai Hung vs Vo, Thi Thuy Tien
Nu
King's Indian Orthodox
1/2-1/2 E87
2020.01.12 Bulmaga, Irina (2446) vs (2254) Nguyen, Thi Mai Hung
10th Sharjah International Cup fpr Women
French Paulsen - Burn
1-0 C11
2020.01.11 Nguyen, Thi Mai Hung (2254) vs (2338) Radeva, Viktoria
10th Sharjah International Cup fpr Women
Queen's Gambit Declined
1-0 D30
2020.01.09 Gevorgyan, Irina (2216) vs (2254) Nguyen, Thi Mai Hung
10th Sharjah International Cup fpr Women
Semi-Slav - Anti-Meran
1/2-1/2 D43
2020.01.08 Nguyen, Thi Mai Hung (2254) vs (2143) Michelle Catherina, P
10th Sharjah International Cup fpr Women
Indian Knight - London
1/2-1/2 A46
2020.01.07 Kyrkjebo, Hanna B. (1963) vs (2254) Nguyen, Thi Mai Hung
10th Sharjah International Cup fpr Women
Sicilian - Hungarian
0-1 B27
2020.01.07 Nguyen, Thi Mai Hung (2254) vs (1646) Al-Fayyadh, Zainab Asif Abdulah
10th Sharjah International Cup fpr Women
Catalan Irregular - Gambit
1-0 E01
2020.01.06 Assaubayeva, Bibisara (2375) vs (2254) Nguyen, Thi Mai Hung
10th Sharjah International Cup fpr Women
Slav Rubinstein
1-0 D11
2020.01.05 Nguyen, Thi Mai Hung (2254) vs (1527) Yasmin, Ali
10th Sharjah International Cup fpr Women
Queen's Pawn Zukertort - Catalan
1-0 D02
2020.01.04 Alyazia, Humaid Alhasani (1119) vs (2254) Nguyen, Thi Mai Hung
10th Sharjah International Cup fpr Women
French Advance
0-1 C02
2019.12.03 SUKANDAR, Irine Kharisma (2382) vs (2275) NGUYEN, Thi Mai Hung
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
French Tarrasch
1-0 C03
2019.12.03 NGUYEN, Thi Mai Hung (2275) vs (2300) GONG, Qianyun
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Indian East Indian - Torre
0-1 A48
2019.12.03 SECOPITO, Catherine (2063) vs (2275) NGUYEN, Thi Mai Hung
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Queen's Pawn Closed - Symmetrical
0-1 D04
2019.12.03 NGUYEN, Thi Mai Hung (2275) vs (1557) ATIKANKHOTCHASEE, Manunthon
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Dutch
1-0 A80
2019.12.02 RANGKAEW, Katunchalee (1402) vs (2275) NGUYEN, Thi Mai Hung
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Queen's Pawn - Chigorin
0-1 D00
2019.12.02 NGUYEN, Thi Mai Hung (2275) vs (1970) MENDOZA, Shania Mae
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Slav Alapin
1-0 D16
2019.12.02 TAN, Li Ting (1877) vs (2275) NGUYEN, Thi Mai Hung
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Semi-Slav
0-1 D43
2019.12.02 NGUYEN, Thi Mai Hung (2275) vs (2142) FISABILILLAH, Ummi
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Indian Knight - Rubinstein
0-1 A46
2019.12.02 PHAM, Le Thao Nguyen (2412) vs (2275) NGUYEN, Thi Mai Hung
30th SEA GAMES (WOMEN RAPID CATEGORY) 2019
Queen's Pawn Zukertort - London
0-1 D02
2019.11.01 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (2280) Nguyen, Thi Thanh An
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Queen's Indian Spassky
1/2-1/2 E14
2019.10.30 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (1966) Dong, Khanh Linh
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
2019.10.28 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Semi-Slav
1/2-1/2 D43
2019.10.28 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (1935) Doan, Thi Hong Nhung
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Catalan Irregular - Gambit
1/2-1/2 E01
2019.10.27 Vo, Thi Kim Phung (2335) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Semi-Slav - Anti-Meran
1-0 D43
2019.10.26 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (2154) Bach, Ngoc Thuy Duong
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1/2-1/2 D02
2019.10.26 Tran, Le Dan Thuy (2005) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
French Advance - Paulsen
0-1 C02
2019.10.25 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (1944) Do, Hoang Minh Tho
4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1-0 D02
2019.10.02 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (2154) Bach, Ngoc Thuy Duong
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Queen's Gambit Declined
1-0 D30
2019.10.01 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (2002) Le, Thi Thu Huong
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Queen's Gambit Declined
1-0 D30
2019.09.30 Tran, Le Dan Thuy (2005) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
French Advance - Paulsen
1/2-1/2 C02
2019.09.29 Vuong, Quynh Anh (1776) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Slav Rubinstein
0-1 D11
2019.09.29 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (1813) Nguyen, Thu Trang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Catalan Irregular - Gambit
1/2-1/2 E01
2019.09.28 Nguyen, Truong Bao Tran (1869) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Gruenfeld Saemisch - Landau
1/2-1/2 D83
2019.09.27 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (2022) Bui, Kim Le
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2019.09.27 Nguyen, Thi Mai Hung (2270) vs (1836) Nguyen, Thi Thao Linh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Semi-Slav
1-0 D45
2019.09.26 Nguyen, Ngo Lien Huong (1609) vs (2270) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Slav - Trifunovic
0-1 D14
2019.05.09 Nguyen, Thi Mai Hung (2255) vs (1888) Nguyen, Truong Bao Tran
Nu
King's Indian Saemisch
0-1 E81
2019.05.08 Le, Thanh Tu (2223) vs (2255) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Semi-Slav
1/2-1/2 D43
2019.05.07 Nguyen, Thi Mai Hung (2255) vs (2018) Kieu, Bich Thuy
Nu
Irregular Queen's Pawn - Kotov
1-0 A40
2019.05.07 Nguyen, Ngoc Hien (1412) vs (2255) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Indian
0-1 A45
2019.05.06 Nguyen, Thi Mai Hung (2255) vs (1935) Doan, Thi Hong Nhung
Nu
Catalan Closed - Gambit
1-0 E08
2019.05.05 Le, Thai Nga (1865) vs (2255) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Indian East Indian
1/2-1/2 A48
2019.05.05 Nguyen, Thi Mai Hung (2255) vs (2090) Pham, Thi Thu Hien
Nu
Queen's Gambit Declined
0-1 D30
2019.05.02 Doan, Thi Van Anh (1968) vs (2255) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Semi-Slav Meran - Wade
1-0 D47
2019.05.02 Nguyen, Thi Mai Hung (2255) vs (1886) Nguyen, Hong Ngoc
Nu
Dutch Indian
1-0 A81
2019.04.15 Nguyen, Thi Mai Hung (2281) vs (1843) Ulziikhishigjargal, Ochirkhuyag
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Catalan Open (Classical) - Gambit
1-0 E04
2019.04.14 Mungunzul, Bat-Erdene (1906) vs (2281) Nguyen, Thi Mai Hung
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Semi-Slav - Anti-Meran
1/2-1/2 D43
2019.04.13 Yanjinlkham, Bayarsaikhan (1951) vs (2281) Nguyen, Thi Mai Hung
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Slav Rubinstein - Old Semi-Slav Noteboom
1-0 D31
2019.04.12 Nguyen, Thi Mai Hung (2281) vs (2220) Le, Thanh Tu
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Modern Benoni Fianchetto - Fianchetto
1/2-1/2 A62
2019.04.11 Pham, Bich Ngoc (2160) vs (2281) Nguyen, Thi Mai Hung
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Bird Dutch
1/2-1/2 A03
2019.04.10 Nguyen, Thi Mai Hung (2281) vs (1815) Tsogzolmaa, Nanjid
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Catalan Open (Classical) - Gambit
1/2-1/2 E04
2019.04.09 Vo, Thi Kim Phung (2349) vs (2281) Nguyen, Thi Mai Hung
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Slav
1/2-1/2 D10
2019.04.08 Nguyen, Thi Mai Hung (2281) vs (2415) Munguntuul, Batkhuyag
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Queen's Gambit Declined - Janowski
1/2-1/2 D31
2019.04.07 Bayarmaa, Bayarjargal (2147) vs (2281) Nguyen, Thi Mai Hung
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Sicilian Dragon
0-1 B70
2019.03.13 Nguyen, Thi Mai Hung (2295) vs (2138) Looi, Xin Hao
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Queen's Gambit Declined
1/2-1/2 D30
2019.03.12 Sammed Jaykumar, Shete (2387) vs (2295) Nguyen, Thi Mai Hung
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Reti King's Indian
1-0 A07
2019.03.11 Nguyen, Thi Mai Hung (2295) vs (2202) Aaryan, Varshney
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Indian Knight - Zukertort
1-0 D05
2019.03.10 Chen, Qi B (2443) vs (2295) Nguyen, Thi Mai Hung
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
French Tarrasch
1-0 C03
2019.03.10 Nguyen, Thi Mai Hung (2295) vs (2058) Kim, Jinsoo
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Indian Knight - Catalan
1-0 D02
2019.03.09 Nguyen, Van Huy (2428) vs (2295) Nguyen, Thi Mai Hung
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical
1-0 D02
2019.03.08 Nguyen, Thi Mai Hung (2295) vs (2166) Castellano, Christopher
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
King's Indian Schwarz
1-0 E73
2019.03.08 Tran, David (2126) vs (2295) Nguyen, Thi Mai Hung
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
French Open Tarrasch (Exchange)
1/2-1/2 C08
2019.03.07 Nguyen, Thi Mai Hung (2295) vs (2584) Pichot, Alan
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
King's Indian Saemisch (Panno-Ruban)
0-1 E84
2018.12.04 Bach, Ngoc Thuy Duong (2161) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
NU
Nimzo-Indian Noa
1/2-1/2 E35
2018.12.03 Nguyen, Thi Thuy (1811) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
NU
French Advance
0-1 C02
2018.12.02 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (1908) Tran, Thi Mong Thu
NU
Queen's Gambit Declined Pillsbury
1-0 D55
2018.12.01 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (2194) Le, Kieu Thien Kim
NU
Catalan Open (Classical)
0-1 E04
2018.11.30 Doan, Thi Hong Nhung (1902) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
NU
Slav Rubinstein
1-0 D11
2018.11.30 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (2368) Vo, Thi Kim Phung
NU
Semi-Slav
1/2-1/2 D43
2018.11.29 Nguyen, Hong Anh (1880) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
NU
Gruenfeld Kemeri (Botvinnik) - Exchange
0-1 D72
2018.11.28 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (2022) Bui, Kim Le
NU
Budapest - Rubinstein
1-0 A52
2018.11.28 Nguyen, Thi Minh Thu (1849) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
NU
Gruenfeld Classical
0-1 D80
2018.12.20 Nguyen, Thi Mai Hung (2280) vs (2194) Stetsko, Lanita
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
Irregular Queen's Pawn - Kotov (Robatsch)
1-0 A40
2018.12.19 Khukhashvili, Sopiko (2338) vs (2280) Nguyen, Thi Mai Hung
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
Sicilian Alapin - Paulsen
1-0 C02
2018.12.18 Nguyen, Thi Mai Hung (2280) vs (2455) Cornette, Deimante
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
Nimzo-Indian Classical
1/2-1/2 E32
2018.12.17 Patil, Mitali (2081) vs (2280) Nguyen, Thi Mai Hung
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
Sicilian Alapin
0-1 B22
2018.12.17 Nguyen, Thi Mai Hung (2280) vs (2392) Mkrtchian, Lilit
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
Catalan Irregular - Gambit
1/2-1/2 E01
2018.12.16 Kejzar, Petra (2062) vs (2280) Nguyen, Thi Mai Hung
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
English Anglo-Slav
1/2-1/2 A11
2018.12.15 Nguyen, Thi Mai Hung (2280) vs (2114) Ovezdurdiyeva, Jemal
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
Indian
1-0 A45
2018.12.15 Choksi, Khushi (1589) vs (2280) Nguyen, Thi Mai Hung
9th Sharjah Int. Cup Chess CH. 2018 For Women
Queen's Pawn Closed - Symmetrical
0-1 D04
2018.10.05 Fataliyeva, Ulviyya (2320) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
French Tarrasch
0-1 C03
2018.10.04 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (2321) Gara, Ticia
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
Modern Benoni Classical
1/2-1/2 A72
2018.10.03 Koridze, Lile (1931) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
Semi-Slav
0-1 D45
2018.10.02 Llaudy Pupo, Lisandra (2294) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
French Open Tarrasch (Exchange)
1/2-1/2 C08
2018.09.30 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (1940) Camp, Imogen A L
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
Queen's Gambit Declined
1-0 D37
2018.09.28 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (2101) Zahedifar, Anahita
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
Slav Rubinstein
1-0 D11
2018.09.27 Arabidze, Meri (2404) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
Semi-Slav Anti-Meran - Anti-Meran
1/2-1/2 D44
2018.09.25 Nguyen, Thi Mai Hung (2244) vs (1919) Myronenko, Natalya
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
Queen's Gambit Declined Pillsbury
1-0 D53
2018.09.24 Ortiz, Katherine Berenice (1822) vs (2244) Nguyen, Thi Mai Hung
43rd Olympiad Batumi 2018 Women
Sicilian - Hungarian
0-1 B27
2018.05.03 Nguyen, Thi Mai Hung (2250) vs (2128) Bach, Ngoc Thuy Duong
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Queen's Gambit Declined
0-1 D30
2018.05.02 Nguyen, Thi Mai Hung (2250) vs (2366) Hoang, Thi Bao Tram
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Queen's Gambit Declined
0-1 D30
2018.05.01 Nguyen, Thi Thanh An (2261) vs (2250) Nguyen, Thi Mai Hung
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Gruenfeld Saemisch - Capablanca
0-1 D83
2018.04.30 Nguyen, Thi Mai Hung (2250) vs (1903) Nguyen, Ngoc Thuy Trang
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Queen's Indian Fianchetto - Saemisch
1-0 E15
2018.04.29 Nguyen, Thi Thu Huyen (2066) vs (2250) Nguyen, Thi Mai Hung
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Queen's Gambit Declined - Old Semi-Slav
1/2-1/2 D31
2018.04.29 Nguyen, Thi Mai Hung (2250) vs (1968) Doan, Thi Van Anh
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Modern
1-0 A41
2018.04.28 Nguyen, Tran Ngoc Thuy (1898) vs (2250) Nguyen, Thi Mai Hung
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
French - Exchange
1-0 C01
2018.04.27 Nguyen, Thi Mai Hung (2250) vs (1561) Phan, Thao Nguyen
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Slav Alapin - Soultanbeiev
1-0 D16
2018.04.27 Nguyen, Truong Bao Tran (1873) vs (2250) Nguyen, Thi Mai Hung
VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2018-WOMEN
Slav - Classical Exchange
0-1 D10
2018.03.12 Nguyen, Thi Mai Hung (2321) vs (2118) Pham, Xuan Dat
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters
Indian East Indian - Torre
1/2-1/2 A48
2018.03.11 Bhambure, Shantanu (2135) vs (2321) Nguyen, Thi Mai Hung
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters
Reti Zukertort - Mexican
1-0 A06
2018.03.10 Nguyen, Thi Mai Hung (2321) vs (2138) Divya, Deshmukh
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters
Queen's Pawn Zukertort
1/2-1/2 D02
2018.03.10 Zhao, Jun (2599) vs (2321) Nguyen, Thi Mai Hung
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters
English Anglo-Slav
1-0 A11
2017.11.28 Nguyen, Thi Mai Hung (2321) vs (2410) Hoang, Thi Bao Tram
Nu
Indian Capablanca
0-1 A47
2017.11.27 Vuong, Quynh Anh (1609) vs (2321) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Reti Symmetrical - King's Indian
0-1 A05
2017.11.27 Nguyen, Thi Mai Hung (2321) vs (2355) Vo, Thi Kim Phung
Nu
Queen's Pawn Zukertort - Alekhine
0-1 D15
2017.11.26 Le, Thi Phuong Lien (2058) vs (2321) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
French - Exchange
0-1 C01
2017.11.26 Nguyen, Thi Mai Hung (2321) vs (1800) Nguyen, Thi Thao Linh
Nu
Queen's Pawn Closed - Zukertort
1/2-1/2 D05
2017.11.24 Bach, Ngoc Thuy Duong (2000) vs (2321) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
Semi-Slav - Anti-Meran
1-0 D43