Thi Thanh An Nguyen Chess Games

Thi Thanh An Nguyen - Chess Player Overview

Last update: 03/09/2023 06:43:29 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Thi Thanh An Nguyen (VIE) VIE
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 47 years old (born in 1976)
Sex:
2228
Standard
2128
Rapid
2121
Blitz
Fide ID: 12400300 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: FT
Thi Thanh An Nguyen Chess Games: 0

Thi Thanh An Nguyen - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Thi Thanh An Nguyen - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2023-05-06 to 2023-05-12 Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Women Indonesia 9 8 [+1] 2199
2023-04-17 to 2023-04-17 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG Vietnam 3 6 [-3] 2024
2023-03-10 to 2023-03-11 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NỮ CỜ NHANH Vietnam 6 5 [+1] 2119
2023-03-03 to 2023-03-08 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NỮ CỜ VUA Vietnam 3 2 [+1] 2166
2021-11-21 to 2021-11-24 Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU Vietnam 2 11 [-9] 1948
2021-05-02 to 2021-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 9 3 [+6] 1995
2021-04-29 to 2021-04-29 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ Vietnam 10 9 [+1] 1930
2021-03-20 to 2021-03-31 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 5 12 [-7] 2068
2021-01-24 to 2021-01-24 1st Weekend rapid tournament 2021 WOMEN Vietnam 3 8 [-5] 1586
2020-10-05 to 2020-10-11 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 3 4 [-1] 2202
2020-10-04 to 2020-10-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 8 3 [+5] 2233
2020-10-02 to 2020-10-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 4 6 [-2] 2226
2019-04-07 to 2019-04-15 Eastern Asian Zonal 3.3 Chess Championships-2019-Women Mongolia 9 4 [+5] 2316
2019-03-04 to 2019-03-09 HKPĐ Hà Nội 2019 - Môn Cờ Vua - Cờ chậm - Nữ U18 - KQBT: HNCHESS.COM Vietnam 3 1 [+2] 2540
2019-05-02 to 2019-05-09 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 6 2 [+4] 2261
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 6 13 [-7] 2059
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 4 4 [0] 2072
2019-03-07 to 2019-03-13 9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters Vietnam 98 79 [+19] 2323
2019-11-03 to 2019-11-03 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN - BLITZ Vietnam 5 20 [-15] 1867
2019-11-02 to 2019-11-02 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN - RAPID Vietnam 4 5 [-1] 2100
2019-10-25 to 2019-11-01 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMEN Vietnam 3 2 [+1] 2267
2018-12-18 to 2018-12-18 17th Asian Continental Blitz Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup) Women Philippines 8 25 [-17] 1978
2018-04-27 to 2018-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018-BANG NU Vietnam 2 3 [-1] 2191
2018-06-13 to 2018-06-15 Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ Vietnam 8 13 [-5] 2214
2018-08-03 to 2018-08-03 Asian Nations Cup 2018 - Women Blitz Iran 19 3 [+16] 2347
2018-07-27 to 2018-07-27 Asian Nations Cup 2018- Women Rapid Iran 27 18 [+9] 2091
2018-12-10 to 2018-12-18 17th Asian Continental Chess Championships (2nd Manny Pacquiao Cup) Women Philippines 13 15 [-2] 2185
2018-05-30 to 2018-06-05 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ Vietnam 10 1 [+9] 2129
2018-07-28 to 2018-08-03 Asian Nations Cup 2018 - Women Standard Iran 19 12 [+7] 2244
2018-03-10 to 2018-03-15 8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters Vietnam 86 74 [+12] 2221
2017-11-29 to 2017-11-29 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ Vietnam 5 12 [-7] 1928
2017-11-23 to 2017-11-28 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 BẢNG NỮ Vietnam 4 3 [+1] 2153
2017-09-26 to 2017-09-26 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team Semifinals & Finals Turkmenistan 8 7 [+1] 0
2017-09-25 to 2017-09-26 5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Rapid_Women_Team Turkmenistan 28 10 [+18] 2110
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 7 12 [-5] 2062
2017-12-17 to 2017-12-26 "The Belt and Road" 2017 Hainan Chess Open A Group China 30 32 [-2] 2306
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 6 2 [+4] 2253
2017-05-21 to 2017-05-21 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships (Wonmen) Women_Blitz China 7 37 [-30] 1662
2017-04-16 to 2017-04-23 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 4 4 [0] 2189
2017-05-12 to 2017-05-20 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships (Women) Women China 15 21 [-6] 2211
2017-04-24 to 2017-04-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG Vietnam 4 9 [-5] 2123
2017-04-25 to 2017-04-26 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH Vietnam 4 1 [+3] 2399
2017-03-12 to 2017-03-17 7th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters Vietnam 75 86 [-11] 2248
2017-02-25 to 2017-03-05 ZONE 3.3 CHESS CHAMPIONSHIPS 2017 WOMEN Philippines 7 6 [+1] 2285
2016-11-10 to 2016-11-15 GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2016 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 3 1 [+2] 2290
2016-09-02 to 2016-09-13 42nd Chess Olympiad 2016 Women Azerbaijan 135 26 [+109] 2355
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 4 7 [-3] 2201
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 4 4 [0] 2202
2016-04-27 to 2016-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ Vietnam 3 4 [-1] 2215
2016-06-21 to 2016-06-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ Vietnam 2 3 [-1] 2137
2016-06-19 to 2016-06-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 3 1 [+2] 2201
2016-03-08 to 2016-03-13 6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Masters tournament Vietnam 54 42 [+12] 2318
2015-10-03 to 2015-10-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 4 5 [-1] 1943
2015-10-04 to 2015-10-08 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 4 5 [-1] 2189
2015-07-16 to 2015-07-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ Vietnam 3 5 [-2] 2137
2015-08-02 to 2015-08-10 Asian Continental Women's Championship 2015 United Arab Emirates 29 12 [+17] 2257
2015-08-11 to 2015-08-11 Asian Continental Women Rapid Chess Championship 2015 United Arab Emirates 23 29 [-6] 2168
2015-08-12 to 2015-08-12 Asian Continental Women Blitz Chess Championship United Arab Emirates 16 14 [+2] 2305
2015-03-07 to 2015-03-15 FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women Vietnam 5 14 [-9] 2063
2014-12-04 to 2014-12-04 GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC - 2014 - BẢNG NỮ Vietnam 5 2 [+3] 2432
2014-12-05 to 2014-12-14 GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014 - BẢNG NỮ Vietnam 5 16 [-11] 2137
2014-03-26 to 2014-04-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2014 - BẢNG NỮ Vietnam Chess Championships 2014 - Women Vietnam 4 13 [-9] 2091
2014-04-17 to 2014-04-25 Blitz 13th Asian Continental Women Chess Championships 2014 United Arab Emirates 7 15 [-8] 1951
2014-04-17 to 2014-04-25 13th Asian Continental Women Chess Championships 2014 United Arab Emirates 17 7 [+10] 2448
2013-06-30 to 2013-07-03 4th Asian Indoor & Martial Arts Games 2013 Women Classical South Korea 14 12 [+2] 2059
2013-11-19 to 2013-11-25 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2013 - NỮ Vietnam 3 1 [+2] 2327
2013-04-15 to 2013-04-19 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ Vietnam Chess Championships 2013 - Women Vietnam 3 3 [0] 2316
2013-05-01 to 2013-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NỮ Vietnam 3 10 [-7] 2066
2013-04-21 to 2013-04-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ - TRANH HẠNG 5-8 Vietnam 2 2 [0] 0
2013-05-18 to 2013-05-26 MANNY PACQUIAO CUP ASIAN CONTINENTAL CHESS CHAMPIONSHIPS - Women Philippines 17 23 [-6] 2143
2013-04-19 to 2013-04-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ - VÒNG TỨ KẾT Vietnam 4 6 [-2] 0
2013-04-28 to 2013-04-30 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NỮ Vietnam 4 13 [-9] 2155
2013-05-26 to 2013-05-26 MANNY PACQUIAO CUP ASIAN CONTINENTAL BLITZ CHESS CHAMPIONSHIPS - Women Philippines 10 7 [+3] 2314
2013-03-19 to 2013-03-24 3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013 Vietnam 51 78 [-27] 2023
2012-11-29 to 2012-12-05 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2012 - NỮ Vietnam 2 10 [-8] 2039
2013-03-19 to 2013-03-24 2nd HDBank Cup International Open Chess tournament 2012 Vietnam 46 29 [+17] 2201
2013-01-22 to 2013-01-29 3.3 ZONAL CHESS CHAMPIONSHIP Women's Division Philippines 6 1 [+5] 2408
2012-05-05 to 2012-05-13 Asian Continental Chess Championship 2012 - Women Standard chess Vietnam 18 11 [+7] 2368
2012-05-13 to 2012-05-13 Asian Continental Chess Championship 2012 - Women Blitz chess Vietnam 19 4 [+15] 2418
2012-03-19 to 2012-03-24 VN CHESS CHAMPIONSHIP 2012 - WOMEN Vietnam 3 3 [0] 2329
2012-03-19 to 2012-03-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - VÒNG LOẠI Vietnam 3 3 [0] 2329
2012-03-26 to 2012-03-26 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - VÒNG TỨ KẾT Vietnam 3 2 [+1] 0
2012-03-27 to 2012-03-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - BÁN KẾT Vietnam 2 2 [0] 0
2012-03-28 to 2012-03-29 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - CHUNG KẾT Vietnam 2 2 [0] 0
2012-03-02 to 2012-03-07 2nd HDBank Cup Open Chess tournament 2012 Vietnam 46 29 [+17] 2223
2011-08-27 to 2011-09-01 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2011 - NỮ Vietnam 1 1 [0] 2383
2011-08-06 to 2011-08-13 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2011 - BẢNG NỮ Vietnam 4 3 [+1] 2317
2011-05-02 to 2011-05-10 Asian Individual Women Chess Championship 2011 Iran 13 12 [+1] 2320
2011-05-02 to 2011-05-10 1st BLITZ Asian Individual Women Chess Championship 2011 Iran 14 10 [+4] 2323
2010-03-26 to 2010-04-03 NATIONAL INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS 2010 - WOMEN Vietnam 3 5 [-2] 2294
2011-01-04 to 2011-01-09 1st HDBank cup open chess tournament 2011 Vietnam 38 35 [+3] 2226
2011-03-20 to 2011-03-26 GIAI VO DICH CO VUA HANG NHAT TOAN QUOC 2011 - NU Vietnam 1 2 [-1] 2296
2011-05-24 to 2011-05-30 ZONE 3.3 WOMEN'S CHESS CHAMPIONSHIP Philippines 3 5 [-2] 2249
2011-03-28 to 2011-03-30 GIAI VO DICH CO VUA HANG NHAT TOAN QUOC 2011 - NU - SEMI FINAL - FINAL Vietnam 2 2 [0] 2183
2010-09-21 to 2010-10-03 39th Chess Olympiad 2010 Women Russia 86 80 [+6] 2227
2010-09-01 to 2010-09-07 7th IGB Dato' Arthur Tan Malaysia Open 2010 Malaysia 53 38 [+15] 2293
2010-08-07 to 2010-08-15 GIAI VO DICH CO VUA CAC DAU THU MANH TOAN QUOC 2010 - NU Vietnam 8 4 [+4] 2130
2010-12-26 to 2010-12-30 Asean Chess Women Championship Singapore 4 1 [+3] 2493
2010-06-23 to 2010-06-26 Giai Tuyen chon ASIAD 2010 Nu Vietnam 1 3 [-2] 2223
2010-04-21 to 2010-04-29 9th Asian Continental/Individual (Women) Philippines 11 6 [+5] 2336
2009-12-03 to 2009-12-08 2nd Dragon Capital Vietnam Chess Open - 2009 Vietnam 17 26 [-9] 2179
2009-12-10 to 2009-12-16 Vietnam Master Women Chess Championship 2009 Vietnam 1 6 [-5] 2167
2009-07-23 to 2009-07-29 Zone 3.3 Chess Championship 2009 - Women Vietnam 2 5 [-3] 2313
2009-06-25 to 2009-06-25 Giai tuyen chon dong doi co nhanh nu Vietnam 1 4 [-3] 2179
2009-06-25 to 2009-06-25 Giai tuyen chon dong doi co nhanh nu Vietnam 6 3 [+3] 2323
2009-06-25 to 2009-06-25 Giai tuyen chon dong doi co chop nu Vietnam 4 5 [-1] 2164
2009-06-25 to 2009-06-25 Chung ket dong doi co nhanh nu Vietnam 1 3 [-2] 2197
2009-05-13 to 2009-05-23 8th Asian Continental Individual (Women) Philippines 13 13 [0] 2331
2009-03-26 to 2009-03-26 Giai dau tap lan V - Bang D Vietnam 8 5 [+3] 2362
2009-03-26 to 2009-03-26 Giai dau tap lan IV - Bang D Vietnam 8 5 [+3] 2237
2009-03-26 to 2009-03-26 Giai dau tap lan II - Bang D Vietnam 8 4 [+4] 2169
2009-02-15 to 2009-02-21 Giai vo dich co vua hang nhat toan quoc nam 2009 - Bang nu Vietnam 2 1 [+1] 2292
2009-02-15 to 2009-02-26 GIAI CO VUA VO DICH HANG NHAT TOAN QUOC /VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2009 - WOMEN Vietnam 2 2 [0] 2321
2007-09-03 to 2007-09-11 12th Asian Women Indevidual Chess Championship 2-12 September , 2007 Tehran/Iran Iran 15 3 [+12] 2446
2007-10-28 to 2007-10-30 2nd Asian Indoor Games - Team Classical Chess Macau Singapore 80 10 [+70] 2393
2007-10-28 to 2007-10-30 2nd Asian Indoor Games (Team Classical Chess) Macau Singapore 80 10 [+70] 2421
2007-10-26 to 2007-10-27 2nd Asian Indoor Games (Team Rapid Chess) Macau Singapore 91 2 [+89] 2409
2007-12-17 to 2007-12-21 4th Singapore Masters International Open Tournament 2007 Singapore 24 28 [-4] 2216
2008-01-03 to 2008-01-09 Asian Women Team Chess Championship 2007 India 29 15 [+14] 2224
2007-05-20 to 2007-05-29 1st World Women Team Championship Singapore 26 26 [0] 2320
2007-01-11 to 2007-01-18 Zone 3.3 Chess Championship 2007 - Women 4 7 [-3] 2178
2006-04-02 to 2006-04-15 Vietnam Women chesschampionship 2006 Vietnam 3 3 [0] 1968
2006-05-21 to 2006-06-04 37th Chess Olympiad 2006 Women Italy 425 230 [+195] 2341
2006-12-02 to 2006-12-04 Women's Rapid Individual Ch.2006 Doha2006 6 9 [-3] 2246
2006-12-06 to 2006-12-14 Teams Classical Chess Doha 2006 21 49 [-28] 2173
2005-12-21 to 2005-12-27 4th Asian Women Teams Championship 2005 13 2 [+11] 2409
2004-05-21 to 2004-06-08 Damen-Weltmeisterschaft 2004 45 24 [+21] 2439
2002-10-26 to 2002-11-11 35th Chess Olympiad 2002 Women Slovenia 344 47 [+297] 2400
2000-11-25 to 2000-12-27 Damen-WM 2000 48 58 [-10] 1752
2023-03-30 to 2023-03-31 GIAI CO VUA TRUYEN THONG DAI HOI TDTT TOAN QUOC LAN THU VI - NAM 2010 - BANG NU Vietnam 3 4 [-1] 2305

Thi Thanh An Nguyen - Chess Games

Thi Thanh An Nguyen - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Thi Thanh An Nguyen - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Thi Thanh An Nguyen, PGN chess games

No results