Bich Ngoc Pham Chess Games

Bich Ngoc Pham - Chess Player Overview

Last update: 03/09/2023 04:47:49 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Bich Ngoc Pham (CAN) CAN
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 34 years old (born in 1990)
Sex:
2199
Standard
2181
Rapid
2257
Blitz
Fide ID: 12401285 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 2244
Bich Ngoc Pham Chess Games: 477

Bich Ngoc Pham - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Bich Ngoc Pham - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2022-05-24 to 2022-05-24 2022 Women's Speed Chess Championship Qualifier 1 18 18 [0] 2478
2019-04-07 to 2019-04-15 Eastern Asian Zonal 3.3 Chess Championships-2019-Women Mongolia 15 23 [-8] 2150
2019-06-15 to 2019-06-15 Asian Continental Open and Women's Championships 2019 (Blitz game women group) China 10 19 [-9] 2105
2019-03-04 to 2019-03-09 HKPĐ Hà Nội 2019 - Môn Cờ Vua - Cờ chậm - Nữ U18 - KQBT: HNCHESS.COM Vietnam 9 3 [+6] 2371
2019-05-02 to 2019-05-09 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 9 8 [+1] 2027
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 4 6 [-2] 1954
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 50 5 [+45] 2012
2019-06-07 to 2019-06-15 Asian Continental Open and Women's Championships 2019 (Women Group) China 25 14 [+11] 2206
2019-08-10 to 2019-08-16 SS Manhem Chess Week IM-tournament 2019 Sweden 5 6 [-1] 2355
2018-06-13 to 2018-06-15 Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ Vietnam 14 1 [+13] 2444
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 5 10 [-5] 2072
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ NHANH - BẢNG NỮ Vietnam 7 11 [-4] 1931
2017-04-24 to 2017-04-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG Vietnam 5 1 [+4] 2425
2017-04-25 to 2017-04-26 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH Vietnam 6 28 [-22] 1692
2016-06-21 to 2016-06-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ Vietnam 3 2 [+1] 2216
2016-06-19 to 2016-06-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ Vietnam 15 15 [0] 0
2016-06-22 to 2016-06-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ Vietnam 3 3 [0] 2184
2015-04-18 to 2015-04-25 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NỮ Vietnam Chess Championship 2015 - Woman Vietnam 6 4 [+2] 2214
2015-03-07 to 2015-03-15 FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women Vietnam 10 4 [+6] 2301
2014-12-04 to 2014-12-04 GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC - 2014 - BẢNG NỮ Vietnam 6 9 [-3] 2238
2014-10-18 to 2014-10-24 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ Vietnam 6 2 [+4] 2219
2014-10-25 to 2014-10-25 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ Vietnam 3 4 [-1] 2104
2014-12-05 to 2014-12-14 GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014 - BẢNG NỮ Vietnam 14 6 [+8] 2185
2014-03-26 to 2014-04-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2014 - BẢNG NỮ Vietnam Chess Championships 2014 - Women Vietnam 9 5 [+4] 2162
2014-03-10 to 2014-03-15 4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014 Vietnam 53 66 [-13] 2081
2013-11-19 to 2013-11-25 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2013 - NỮ Vietnam 4 6 [-2] 2189
2013-04-15 to 2013-04-19 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ Vietnam Chess Championships 2013 - Women Vietnam 9 4 [+5] 2160
2013-05-01 to 2013-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NỮ Vietnam 6 5 [+1] 2281
2013-04-21 to 2013-04-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ - TRANH HẠNG 5-8 Vietnam 4 1 [+3] 0
2013-08-14 to 2013-08-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ Vietnam 6 5 [+1] 2107
2013-04-19 to 2013-04-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NỮ - VÒNG TỨ KẾT Vietnam 7 7 [0] 0
2013-04-28 to 2013-04-30 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NỮ Vietnam 9 1 [+8] 2407
2013-03-19 to 2013-03-24 3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013 Vietnam 72 77 [-5] 2036
2012-11-29 to 2012-12-05 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2012 - NỮ Vietnam 5 3 [+2] 2187
2013-03-19 to 2013-03-24 2nd HDBank Cup International Open Chess tournament 2012 Vietnam 61 75 [-14] 1981
2012-05-05 to 2012-05-13 Asian Continental Chess Championship 2012 - Women Standard chess Vietnam 28 30 [-2] 2197
2012-05-13 to 2012-05-13 Asian Continental Chess Championship 2012 - Women Blitz chess Vietnam 28 5 [+23] 2567
2012-03-19 to 2012-03-24 VN CHESS CHAMPIONSHIP 2012 - WOMEN Vietnam 9 5 [+4] 2291
2012-03-19 to 2012-03-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - VÒNG LOẠI Vietnam 9 5 [+4] 2291
2012-03-26 to 2012-03-26 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - VÒNG TỨ KẾT Vietnam 5 5 [0] 0
2012-03-27 to 2012-03-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - BÁN KẾT Vietnam 4 4 [0] 0
2012-03-28 to 2012-03-29 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC 2012 - BẢNG NỮ - TRANH HANG 3-4 Vietnam 2 1 [+1] 0
2012-03-02 to 2012-03-07 2nd HDBank Cup Open Chess tournament 2012 Vietnam 61 75 [-14] 2004
2011-08-27 to 2011-09-01 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2011 - NỮ Vietnam 5 7 [-2] 1969
2010-03-26 to 2010-04-03 NATIONAL INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS 2010 - WOMEN Vietnam 10 6 [+4] 2151
2009-12-10 to 2009-12-16 Vietnam Master Women Chess Championship 2009 Vietnam 13 3 [+10] 2185
2009-09-02 to 2009-09-11 2nd Women World Team Chess Championship China 46 45 [+1] 2146
2009-07-23 to 2009-07-29 Zone 3.3 Chess Championship 2009 - Women Vietnam 15 3 [+12] 2325
2009-06-07 to 2009-06-11 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - STANDARD CHESS - GIRLS 20 Vietnam 2 2 [0] 2019
2009-06-12 to 2009-06-12 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - RAPID CHESS - GIRLS 20 Vietnam 2 5 [-3] 1916
2009-06-13 to 2009-06-13 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - BLITZ PRELIMINARY - GIRLS 20 Vietnam 2 5 [-3] 1939
2007-09-03 to 2007-09-11 12th Asian Women Indevidual Chess Championship 2-12 September , 2007 Tehran/Iran Iran 27 23 [+4] 2054
2007-11-03 to 2007-11-03 2nd Asian Indoor Games - Team Blitz Chess Macau Singapore 100 65 [+35] 2153
2007-11-02 to 2007-11-02 2nd Asian Indoor Games (Women Individual Blitz Chess) - Prelinimary Macau Singapore 10 3 [+7] 2231
2008-06-16 to 2008-06-16 9th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - RAPID CHESS - GIRLS 18 Vietnam 1 5 [-4] 1844
2008-06-10 to 2008-06-14 9th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - STANDARD CHESS - GIRL 18 Vietnam 1 6 [-5] 1672
2008-10-20 to 2008-10-30 World Youth Chess Championships 2008 - Girls 18 Vietnam 17 12 [+5] 2091
2007-06-14 to 2007-06-20 8th ASEAN AGE GROUP CHAMPIONSHIP - STANDARD CHESS - GIRLS 18 Singapore 6 2 [+4] 1879
2007-06-20 to 2007-06-21 8th ASEAN AGE GROUP CHAMPIONSHIP - RAPID CHESS - GIRLS 18 Singapore 1 1 [0] 2032
2007-01-11 to 2007-01-18 Zone 3.3 Chess Championship 2007 - Women 13 8 [+5] 2028
2006-04-02 to 2006-04-15 Vietnam Women chesschampionship 2006 Vietnam 20 8 [+12] 1995
2006-05-21 to 2006-06-04 37th Chess Olympiad 2006 Women Italy 323 270 [+53] 2328
2005-06-11 to 2005-06-20 ASEAN Age Group Under - 16 Girls RAPID 2 1 [+1] 2078
2005-06-11 to 2005-06-20 ASEAN Age Group Under - 16 Girls Blitz 2 1 [+1] 2172
2005-06-11 to 2005-06-20 ASEAN Age Group Under - 16 Girls 2 2 [0] 2011
2004-12-10 to 2004-12-17 Asian Youth Girls U-14 3 5 [-2] 2042
2023-03-30 to 2023-03-31 GIAI CO VUA TRUYEN THONG DAI HOI TDTT TOAN QUOC LAN THU VI - NAM 2010 - BANG NU Vietnam 11 24 [-13] 1844

Bich Ngoc Pham - Chess Games

Bich Ngoc Pham - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
2019.06.15 Pham, Bich Ngoc (2251) vs (2095) Gomes, Mary Ann
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(Blitz game women group)
English Asymmetrical - Ultra-Symmetrical (Botvinnik)
0-1 A36
2019.06.15 Vaishali, R (2339) vs (2251) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(Blitz game women group)
Robatsch - Two Knights
1-0 B06
2019.06.15 Ren, Xiaoyi (2175) vs (2251) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(Blitz game women group)
Dutch Staunton - Chigorin
1-0 A83
2019.06.15 Saduakassova, Dinara (2337) vs (2251) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(Blitz game women group)
Dutch Leningrad (Warsaw)
1-0 A88
2019.06.15 Mendoza, Shania Mae (2012) vs (2251) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(Blitz game women group)
Robatsch - Small Center
1-0 B06
2019.06.15 Pham, Bich Ngoc (2167) vs (2255) Ren, Xiaoyi
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
Slav Delmar
1-0 D12
2019.06.14 Yan, Tianqi (2036) vs (2167) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
Robatsch
0-1 B06
2019.06.13 Pham, Bich Ngoc (2167) vs (2073) Galas, Bernadette
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
English Symmetrical - Ultra-Symmetrical (Botvinnik)
1/2-1/2 A36
2019.06.12 Pham, Bich Ngoc (2167) vs (2264) Li, Yunshan
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
English Symmetrical
0-1 A30
2019.06.11 Mahdian, Anousha (2078) vs (2167) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
Reti - Lisitsin Deferred
0-1 A04
2019.06.10 Pham, Bich Ngoc (2167) vs (2066) Tan, Li Ting
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
English Anglo-Slav
1/2-1/2 A11
2019.06.09 Vaishali, R (2338) vs (2167) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
Robatsch - Two Knights
1-0 B06
2019.06.08 Pham, Bich Ngoc (2167) vs (1991) Xia, Ri Feng
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
English Hedgehog
1-0 A17
2019.06.07 Pham, Le Thao Nguyen (2370) vs (2167) Pham, Bich Ngoc
Asian Continental Open and Women's Championships 2019(women group)
Dutch Indian - Semi-Leningrad
1-0 A81
2019.05.09 Pham, Thi Bich Ngoc (2167) vs (1845) Tran, Thi Mong Thu
Nu
Nimzovich - Symmetrical
1-0 A01
2019.05.08 Nguyen, Ngoc Hien (1412) vs (2167) Pham, Thi Bich Ngoc
Nu
Dutch Leningrad (Warsaw)
0-1 A88
2019.05.07 Pham, Thi Bich Ngoc (2167) vs (2023) Nguyen, Hong Anh
Nu
Nimzovich - Indian
1-0 A01
2019.05.07 Nguyen, Hong Ngoc (1886) vs (2167) Pham, Thi Bich Ngoc
Nu
Pirc
1-0 B07
2019.05.06 Pham, Thi Bich Ngoc (2167) vs (1811) Nguyen, Thi Thuy
Nu
Nimzovich - Modern
0-1 A01
2019.05.05 Hoang, Thi Bao Tram (2293) vs (2167) Pham, Thi Bich Ngoc
Nu
Dutch
1-0 A80
2019.05.05 Pham, Thi Bich Ngoc (2167) vs (2370) Pham, Le Thao Nguyen
Nu
Nimzovich - Classical
1/2-1/2 A01
2019.05.02 Pham, Thi Bich Ngoc (2167) vs (2022) Nguyen, Thi Thuy Trien
Nu
Bird Dutch
1-0 A03
2019.05.02 Le, Thai Nga (1865) vs (2167) Pham, Thi Bich Ngoc
Nu
Dutch Leningrad (Warsaw) - Leningrand
0-1 A88
2019.04.15 Bayarmaa, Bayarjargal (2147) vs (2160) Pham, Bich Ngoc
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Sicilian Maroczy
1-0 B38
2019.04.14 Pham, Bich Ngoc (2160) vs (2156) Mendoza, Shania Mae
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Bird Dutch
0-1 A03
2019.04.13 Nguyen, Thi Thanh An (2264) vs (2160) Pham, Bich Ngoc
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Modern
1-0 A41
2019.04.12 Sukandar, Irine Kharisma (2384) vs (2160) Pham, Bich Ngoc
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Philidor - Exchange (Larsen)
0-1 C41
2019.04.11 Pham, Bich Ngoc (2160) vs (2281) Nguyen, Thi Mai Hung
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Bird Dutch
1/2-1/2 A03
2019.04.10 Pham, Bich Ngoc (2160) vs (2298) Hoang, Thi Bao Tram
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
English Anglo-Slav
1/2-1/2 A11
2019.04.09 Urangoo, Kherlenzorig (1475) vs (2160) Pham, Bich Ngoc
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Robatsch
0-1 B06
2019.04.08 Pham, Bich Ngoc (2160) vs (2383) Pham, Le Thao Nguyen
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Bird Dutch
1/2-1/2 A03
2019.04.07 Vo, Thi Kim Phung (2349) vs (2160) Pham, Bich Ngoc
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Dutch Leningrad (Warsaw)
1/2-1/2 A88
2018.12.04 Doan, Thi Hong Nhung (1902) vs (2193) Pham, Thi Bich Ngoc
NU
Dutch Leningrad (Warsaw) - Leningrad
1/2-1/2 A88
2018.12.03 Pham, Thi Bich Ngoc (2193) vs (1908) Tran, Thi Mong Thu
NU
Queen's Pawn Closed - Zukertort
1-0 D05
2018.12.02 Luong, Hoang Tu Linh (1581) vs (2193) Pham, Thi Bich Ngoc
NU
Dutch Leningrad (Warsaw) - Semi-Leningrad
0-1 A88
2018.12.01 Pham, Thi Bich Ngoc (2193) vs (2010) Tran, Thi Kim Loan
NU
Modern Benoni King's Pawn
0-1 A65
2018.11.30 Vu, Thi Dieu Ai (1818) vs (2193) Pham, Thi Bich Ngoc
NU
Dutch Leningrad (Warsaw)
1/2-1/2 A88
2018.11.30 Pham, Thi Bich Ngoc (2193) vs (1880) Nguyen, Hong Anh
NU
Gruenfeld Exchange - Nadanian
0-1 D85
2018.11.29 Vo, Thi Kim Phung (2368) vs (2193) Pham, Thi Bich Ngoc
NU
Dutch Leningrad (Warsaw) - Russian
1-0 A88
2018.11.28 Ton, Nu Hong An (1902) vs (2193) Pham, Thi Bich Ngoc
NU
Sicilian
0-1 B30
2018.11.28 Pham, Thi Bich Ngoc (2193) vs (1822) Tran, Phan Bao Khanh
NU
Queen's Pawn Closed - Rubinstein
1-0 D05
2016.06.27 Pham, Thi Bich Ngoc (2192) vs (2281) Hoang, Thi Bao Tram
Nu
Slav Modern Exchange
1/2-1/2 D14
2016.06.26 Pham, Thi Bich Ngoc (2192) vs (1995) Ngo, Thi Kim Cuong
Nu
English Anglo-Slav
1-0 A11
2016.06.26 Vo, Thi Kim Phung (2183) vs (2192) Pham, Thi Bich Ngoc
Nu
Indian - Trompowsky
1-0 A45
2016.06.24 Pham, Thi Bich Ngoc (2192) vs (2278) Nguyen, Thi Mai Hung
Nu
English Anglo-Slav
1-0 A11
2016.06.24 Nguyen, Thanh Thuy Tien (1978) vs (2192) Pham, Thi Bich Ngoc
Nu
Robatsch
0-1 B06
2016.06.23 Pham, Thi Bich Ngoc (2192) vs (1946) Ton, Nu Hong An
Nu
English Sicilian
1-0 A20
2016.06.22 Nguyen, Thi Mai Lan (1858) vs (2192) Pham, Thi Bich Ngoc
Nu
Sicilian Accelerated Dragon - Simagin
0-1 B34
2016.06.22 Pham, Thi Bich Ngoc (2192) vs (1562) Nguyen, Hong Anh
Nu
English Anglo-Indian - King's Knight
1/2-1/2 A15
2015.04.25 Nguyen, Truong Bao Tran (1877) vs (2197) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2015.04.23 Pham, Bich Ngoc (2197) vs (1998) Tran, Le Dan Thuy
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
English Anglo-Indian - King's Knight
0-1 A15
2015.04.22 Le, Kieu Thien Kim (2225) vs (2197) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
Indian Knight - Spielmann
0-1 A46
2015.04.21 Pham, Bich Ngoc (2197) vs (2299) Hoang, Thi Nhu Y
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
English Anglo-Indian
1/2-1/2 A15
2015.04.21 Pham, Bich Ngoc (2197) vs (2252) Nguyen, Thi Mai Hung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
Nimzovich - Classical
1/2-1/2 A01
2015.04.20 Hoang, Thi Bao Tram (2272) vs (2197) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
Indian Knight
1-0 A46
2015.04.19 Le, Hoang Tran Chau (2159) vs (2197) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
Dutch
1/2-1/2 A80
2015.04.19 Pham, Bich Ngoc (2197) vs (2207) Pham, Thi Thu Hien
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
English - Ultra-Symmetrical (Botvinnik)
1-0 A36
2015.04.18 Tran, Thi Mong Thu (1915) vs (2197) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2015 - B?NG N?
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2015.03.15 Luong, Phuong Hanh (2175) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
Indian Knight - Spielmann
1/2-1/2 A46
2015.03.14 Pham, Bich Ngoc (2163) vs (2338) Pham, Le Thao Nguyen
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
Reti Gambit
1/2-1/2 A09
2015.03.13 Li, Ruofan (2394) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2015.03.12 Pham, Bich Ngoc (2163) vs (2197) Vo, Thi Kim Phung
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
English Anglo-Slav
1/2-1/2 A11
2015.03.11 Pham, Bich Ngoc (2163) vs (2027) Ngo, Thi Kim Tuyen
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
English Anglo-Slav
1-0 A11
2015.03.10 Hoang, Thi Bao Tram (2303) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
Reti
1-0 A04
2015.03.09 Munguntuul, Batkhuyag (2426) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
Sicilian Yugoslav Dragon - Rauzer
1-0 B76
2015.03.08 Pham, Bich Ngoc (2163) vs (2261) Nguyen, Thi Thanh An
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
English - Ultra-Symmetrical (Botvinnik)
1-0 A36
2015.03.07 Nguyen, Hoang Anh (1872) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women
Reti
0-1 A04
2014.12.12 Pham, Thi Bich Ngoc (2163) vs (1981) Le, Thi Ha
BANG NU - ROUND 7
English Anglo-Indian - King's Knight
1-0 A15
2014.12.10 Pham, Thi Bich Ngoc (2163) vs (2023) Tran, Le Dan Thuy
BANG NU - ROUND 7
English Anglo-Indian - King's Knight
0-1 A15
2014.12.09 Hoang, Thi Bao Tram (2303) vs (2163) Pham, Thi Bich Ngoc
BANG NU - ROUND 7
Reti
1-0 A04
2014.12.08 Pham, Thi Bich Ngoc (2163) vs (2248) Nguyen, Thi Mai Hung
BANG NU - ROUND 7
English Anglo-Indian - King's Knight
1/2-1/2 A15
2014.12.06 Nguyen, Hong Anh (1436) vs (2163) Pham, Thi Bich Ngoc
BANG NU - ROUND 7
Reti Symmetrical - King's Indian
0-1 A05
2014.12.05 Pham, Thi Bich Ngoc (2163) vs (1827) Do, Huu Thuy Trang
BANG NU - ROUND 7
English Hedgehog
1-0 A17
2014.10.24 Hoang, Thi Ut (2178) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
Nu
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2014.10.23 Luong, Phuong Hanh (2175) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
Nu
Reti
0-1 A04
2014.10.21 Pham, Bich Ngoc (2163) vs (2197) Vo, Thi Kim Phung
Nu
Slav Delmar
1/2-1/2 D12
2014.10.20 Pham, Bich Ngoc (2163) vs (2168) Pham, Thi Thu Hien
Nu
English Sicilian
1/2-1/2 A20
2014.10.20 Hoang, Thi Hai Anh (1903) vs (2163) Pham, Bich Ngoc
Nu
Benoni
0-1 A56
2014.10.19 Pham, Bich Ngoc (2163) vs (2303) Hoang, Thi Bao Tram
Nu
English Anglo-Slav
1/2-1/2 A11
2014.10.18 Nguyen, Thi Thuy vs (2163) Pham, Bich Ngoc
Nu
Sicilian Accelerated Dragon - Exchange
0-1 B34
2014.04.02 Le, Hoang Tran Chau (2124) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Indian Knight - Spielmann
1/2-1/2 A46
2014.04.01 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (2122) Luong, Phuong Hanh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
English Anglo-Indian (Queen's Knight) - Anglo-Grünfeld
0-1 A16
2014.03.31 Le, Thanh Tu (2266) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Reti
0-1 A04
2014.03.31 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (2061) Bui, Kim Le
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
English Hedgehog
1-0 A17
2014.03.30 Tran, Le Dan Thuy (2005) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Benko Gambit - Half-Accepted
0-1 A57
2014.03.29 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (2237) Nguyen, Thi Thanh An
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
English - Botvinnik
0-1 A26
2014.03.29 Hoang, Thi Bao Tram (2269) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Reti
1-0 A04
2014.03.28 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (1994) Doan, Thi Van Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
English Anglo-Indian (Queen's Knight)
1-0 A16
2014.03.27 Hoang, Thi Nhu Y (2210) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Dutch Leningrad (Matulovic) - Russian
1-0 A89
2014.03.27 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (1909) Doan, Thi Hong Nhung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
English Sicilian - Taimanov
1-0 A25
2014.03.26 Nguyen, Thi Hanh (1865) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA H?NG NH?T TOÀN QU?C NAM 2014 - B?NG N?
Sicilian Closed
0-1 B24
2014.03.15 Duong, Thuong Cong (2078) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
Caro-Kann Exchange
1/2-1/2 B13
2014.03.14 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (2124) Doan, Van Duc
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
English Closed Sicilian - Carls
1/2-1/2 A25
2014.03.14 Tran, Minh Thang (2071) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
Indian
0-1 A45
2014.03.13 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (2083) Ngo, Thi Kim Tuyen
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
English Anglo-Indian - King's Knight
0-1 A15
2014.03.12 Wynn, Zaw Htun (2408) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
Reti Symmetrical - King's Indian
1-0 A05
2014.03.12 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (1995) Ngo, Thi Kim Cuong
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
English Agincourt
1/2-1/2 A13
2014.03.11 Pham, Le Thao Nguyen (2349) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
Indian Knight - Spielmann
1-0 A46
2014.03.11 Pham, Bich Ngoc (2186) vs (1889) Nguyen, Truong Bao Tran
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
English Anglo-Indian - King's Knight
1-0 A15
2014.03.10 Kuderinov, Kirill (2454) vs (2186) Pham, Bich Ngoc
4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014
Sicilian - Rossolimo
1-0 B30
2013.11.25 Pham, Bich Ngoc (2184) vs (2095) Bui, Kim Le
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
English Anglo-Indian (Queen's Knight) - Anglo-Grünfeld
1-0 A16
2013.11.24 Pham, Bich Ngoc (2184) vs (2261) Hoang, Thi Bao Tram
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
English
0-1 A10
2013.11.23 Ngo, Thi Kim Tuyen (2079) vs (2184) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
Dutch Leningrad (Matulovic) - Russian
0-1 A89
2013.11.22 Pham, Bich Ngoc (2184) vs (2219) Nguyen, Thi Thanh An
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
English Anglo-Indian
0-1 A15
2013.11.22 Chau, Thi Ngoc Giao (2167) vs (2184) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
Indian Knight - Spielmann
0-1 A46
2013.11.21 Pham, Bich Ngoc (2184) vs (2138) Pham, Thi Thu Hien
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
Reti Zukertort
1/2-1/2 A06
2013.11.20 Tran, Le Dan Thuy (1983) vs (2184) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2013.11.19 Pham, Bich Ngoc (2184) vs (2098) Luong, Phuong Hanh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
Gruenfeld Three Knights (Burille) - King's Knight
0-1 D94
2013.11.19 Pham, Thi Thu Hoai (1945) vs (2184) Pham, Bich Ngoc
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA CÁC Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2013 - N?
Sicilian Maroczy
0-1 B38
2013.08.21 Dang, Bich Ngoc (2214) vs (2198) Pham, Bich Ngoc
Nu
Dutch Leningrad (Warsaw) - Russian
1/2-1/2 A88
2013.08.20 Pham, Bich Ngoc (2198) vs (2098) Bui, Kim Le
Nu
Reti Symmetrical - Nimzovich
1-0 A05
2013.08.19 Ton, Nu Hong An (2012) vs (2198) Pham, Bich Ngoc
Nu
Benko Gambit
0-1 A57
2013.08.19 Pham, Bich Ngoc (2198) vs (1915) Nguyen, Thi Thuy Trien
Nu
Reti Gambit - Advance
1-0 A09
2013.08.18 Hoang, Xuan Thanh Khiet (2112) vs (2198) Pham, Bich Ngoc
Nu
Sicilian Accelerated Dragon (Modern) - Simagin
1/2-1/2 B35
2013.08.17 Pham, Bich Ngoc (2198) vs (1896) Nguyen, Hoang Anh
Nu
English Anglo-Indian
1-0 A15
2013.08.17 Huynh, Thi Hong Suong (1864) vs (2198) Pham, Bich Ngoc
Nu
Benko's opening
1/2-1/2 A00
2013.08.16 Pham, Bich Ngoc (2198) vs (1942) Tran, Le Dan Thuy
Nu
Semi-Slav Meran - Wade
0-1 D47
2013.08.15 Doan, Thi Hong Nhung (1856) vs (2198) Pham, Bich Ngoc
Nu
Benko Gambit
0-1 A57
2013.08.14 Pham, Bich Ngoc (2198) vs (1975) Nguyen, Thi Thu Quyen
Nu
English Sicilian
0-1 A20
2013.08.14 Do, Huu Thuy Trang (1832) vs (2198) Pham, Bich Ngoc
Nu
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2013.04.19 Pham, Bich Ngoc (2171) vs (2252) Hoang, Thi Nhu Y
National Chess Championship 2013-Women
Slav Modern Exchange
1/2-1/2 D13
2013.04.18 Nguyen, Thi Mai Hung (2257) vs (2171) Pham, Bich Ngoc
National Chess Championship 2013-Women
Indian
0-1 A45
2013.04.17 Le, Phu Nguyen Thao (2062) vs (2171) Pham, Bich Ngoc
National Chess Championship 2013-Women
Dutch Leningrad (Warsaw) - Anglo-Dutch
0-1 A88
2013.04.17 Pham, Bich Ngoc (2171) vs (2259) Nguyen, Thi Thanh An
National Chess Championship 2013-Women
Indian East Indian
0-1 A48
2013.04.16 Pham, Bich Ngoc (2171) vs (2317) Hoang, Thi Bao Tram
National Chess Championship 2013-Women
Queen's Pawn Closed - Symmetrical
1/2-1/2 D04
2013.04.15 Bach, Ngoc Thuy Duong vs (2171) Pham, Bich Ngoc
National Chess Championship 2013-Women
Sicilian Accelerated Dragon
0-1 B34
2013.04.15 Pham, Bich Ngoc (2171) vs (1866) Doan, Thi Hong Nhung
National Chess Championship 2013-Women
Queen's Pawn Closed - Symmetrical
1-0 D04
2013.03.24 Pham, Bich Ngoc (2199) vs (2304) Nguyen, Thi Thanh An
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
Slav Modern Exchange
1/2-1/2 D14
2013.03.23 Tran, Quoc Dung (2309) vs (2199) Pham, Bich Ngoc
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
Caro-Kann Knight Classical - Modern
1-0 B18
2013.03.23 Pham, Bich Ngoc (2199) vs (1980) Doan, Thi Van Anh
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
Neo-Indian
1-0 E00
2013.03.22 Xu, Xiangyu (chn) (2034) vs (2199) Pham, Bich Ngoc
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
Sicilian Maroczy
1-0 B37
2013.03.21 Pham, Bich Ngoc (2199) vs (2108) Bui, Trong Hao
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
English Anglo-Indian
1/2-1/2 A15
2013.03.21 Nguyen, Tan Hoang Nam (1901) vs (2199) Pham, Bich Ngoc
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
Benko Gambit Yugoslav - Half-Accepted
1/2-1/2 A59
2013.03.20 Pham, Bich Ngoc (2199) vs (2080) Le, Hoang Tran Chau
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
English
1/2-1/2 A10
2013.03.19 Le, Minh Hoang (1834) vs (2199) Pham, Bich Ngoc
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
Benoni
1/2-1/2 A56
2013.03.19 Pham, Bich Ngoc (2199) vs (2490) Zeng, Chongsheng
3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013
English Anglo-Indian
0-1 A15
2012.12.05 Le, Kieu Thien Kim (2261) vs (2181) Pham, Bich Ngoc
Women
Indian Knight
0-1 A46
2012.12.04 Pham, Bich Ngoc (2181) vs (2317) Hoang, Thi Bao Tram
Women
Slav Modern Exchange - Symmetrical
1/2-1/2 D14
2012.12.03 Pham, Bich Ngoc (2181) vs (2105) Pham, Thi Thu Hien
Women
Reti Symmetrical - Neo-Gruenfeld (Schlechter)
1-0 D70
2012.12.02 Le, Thanh Tu (2327) vs (2181) Pham, Bich Ngoc
Women
Dutch Leningrad (Warsaw) - Russian
1/2-1/2 A88
2012.12.02 Pham, Bich Ngoc (2181) vs (2098) Bui, Kim Le
Women
Indian East Indian
1-0 A48
2012.12.01 Doan, Thi Hong Nhung (1849) vs (2181) Pham, Bich Ngoc
Women
Dutch
0-1 A84
2012.11.30 Huynh, Thi Hong Suong (1859) vs (2181) Pham, Bich Ngoc
Women
Sicilian Accelerated Dragon
0-1 B34
2012.11.30 Pham, Bich Ngoc (2181) vs Phan, Thao Nguyen
Women
English Agincourt - King's Knight
1-0 A13
2012.11.29 Pham, Bich Ngoc (2181) vs (1884) Tran, Le Dan Thuy
Women
English Anglo-Indian
0-1 A15
2012.05.26 Chelsie, Monica Sihite (2181) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
2012(Zaozhuang-China) Asian Nations Chess Cup
Sicilian Nimzovich - Rubinstein
1-0 B29
2012.05.25 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2139) Lkhamsuren, Uuganbayar
2012(Zaozhuang-China) Asian Nations Chess Cup
English Anglo-Indian - King's Knight
1-0 A15
2012.05.24 Ju, Wenjun (2529) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
2012(Zaozhuang-China) Asian Nations Chess Cup
Dutch Indian - Semi-Leningrad
1-0 A81
2012.05.22 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2364) Wang, Jue
2012(Zaozhuang-China) Asian Nations Chess Cup
English Sicilian (Two Knights) - Carls (Reversed Dragon)
0-1 A22
2012.05.20 Lei, Tingjie (2154) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
2012(Zaozhuang-China) Asian Nations Chess Cup
Reti Symmetrical
1-0 A05
2012.05.18 Tay, Li Jin Jeslin (2080) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
2012(Zaozhuang-China) Asian Nations Chess Cup
Dutch Queen's Knight
1/2-1/2 A85
2012.05.17 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2241) Ghader Pour, Shayesteh
2012(Zaozhuang-China) Asian Nations Chess Cup
English Agincourt
1-0 A13
2012.05.13 Muminova, Nafisa (2338) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
Asian Women 2012
Caro-Kann Knight Classical - Modern
1-0 B18
2012.05.12 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2360) Guo, Qi
Asian Women 2012
English Agincourt - King's Knight
0-1 A13
2012.05.11 Nguyen, Thi Mai Hung (2237) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
Asian Women 2012
Indian
0-1 A45
2012.05.10 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2313) Le, Thanh Tu
Asian Women 2012
Modern Benoni Knight's Tour - Indian
0-1 A61
2012.05.09 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2238) Hoang, Thi Nhu Y
Asian Women 2012
Slav Delmar
1/2-1/2 D12
2012.05.08 Vo, Thi Kim Phung (2155) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
Asian Women 2012
Indian East Przepiorka
0-1 A49
2012.05.07 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2070) Ngo, Thi Kim Tuyen
Asian Women 2012
English Agincourt - King's Knight
1-0 A13
2012.05.06 Tania, Sachdev (2417) vs (2176) Pham, Bich Ngoc
Asian Women 2012
Slav Two Knights - Schlechter
1-0 D90
2012.05.05 Pham, Bich Ngoc (2176) vs (2363) Batchimeg, Tuvshintugs
Asian Women 2012
English Anglo-Indian
0-1 A15
2006.06.02 Schuurman, Petra (2258) vs (2080) Pham, Bich Ngoc
37th Chess Olympiad 2006 Women
Semi-Slav Meran
1/2-1/2 D47
2006.05.31 Pham, Bich Ngoc (2080) vs (2367) Gara, Anita
37th Chess Olympiad 2006 Women
English
1/2-1/2 A10
2006.05.28 Pham, Bich Ngoc (2080) vs (2181) Phan-Koshnitsky, Ngan
37th Chess Olympiad 2006 Women
English Anglo-Indian
1-0 A15
2006.05.25 Pham, Bich Ngoc (2080) vs (2338) Pokorna, Regina
37th Chess Olympiad 2006 Women
English Anglo-Indian - Neo-Catalan Accepted
1/2-1/2 A13
2006.05.24 Dedijer, Sanja (2068) vs (2080) Pham, Bich Ngoc
37th Chess Olympiad 2006 Women
Queen's Pawn Zukertort - Catalan
0-1 D02
2006.05.21 Basil .b. Ghazala, Zena vs (2080) Pham, Bich Ngoc
37th Chess Olympiad 2006 Women
Sicilian - Steinitz
0-1 B20

Bich Ngoc Pham - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
2022.05.27 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2308) Eswaran,Ashritha
Women's Speed Chess Q2F
Benko's opening
0-1 A00
2022.05.27 Eswaran,Ashritha (2308) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2F
Reti
1/2-1/2 A04
2022.05.27 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2308) Eswaran,Ashritha
Women's Speed Chess Q2F
Indian Knight - London
0-1 A46
2022.05.27 Eswaran,Ashritha (2308) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2F
Robatsch - Two Knights
0-1 B06
2022.05.27 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2308) Eswaran,Ashritha
Women's Speed Chess Q2F
Indian Knight - London
1/2-1/2 A46
2022.05.27 Eswaran,Ashritha (2308) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2F
Robatsch
0-1 B06
2022.05.27 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2308) Eswaran,Ashritha
Women's Speed Chess Q2F
English Sicilian (Two Knights) - Carls (Reversed Dragon)
0-1 A22
2022.05.27 Eswaran,Ashritha (2308) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2F
Robatsch
1-0 B06
2022.05.27 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2308) Eswaran,Ashritha
Women's Speed Chess Q2F
Nimzo-Indian
0-1 E20
2022.05.27 Eswaran,Ashritha (2308) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2F
Sicilian Maroczy
1-0 B38
2022.05.27 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2308) Eswaran,Ashritha
Women's Speed Chess Q2F
Indian Knight - London
0-1 A46
2022.05.27 Eswaran,Ashritha (2308) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2F
Sicilian Maroczy
0-1 B38
2022.05.26 Nguyen,Hong Nhung (1813) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2
Sicilian Closed
1/2-1/2 B23
2022.05.26 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2386) Ambartsumova,K
Women's Speed Chess Q2
Indian East Indian - London
0-1 A48
2022.05.26 Yakubbaeva,Nilufar (2327) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2
English Closed Sicilian - Taimanov
0-1 A26
2022.05.26 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2458) Stefanova,A
Women's Speed Chess Q2
Queen's Pawn Zukertort - London
1/2-1/2 D02
2022.05.26 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2406) Buksa,N
Women's Speed Chess Q2
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2022.05.26 Nurmanova,Alua (2194) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2
Sicilian Maroczy
1-0 B38
2022.05.26 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2373) Alinasab,Mobina
Women's Speed Chess Q2
Queen's Pawn Zukertort - London
0-1 D02
2022.05.26 Vo Thi Kim Phung (2340) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2
Benko Gambit Yugoslav - Half-Accepted
0-1 A59
2022.05.26 Eswaran,Ashritha (2308) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2
Sicilian Maroczy
1/2-1/2 B38
2022.05.26 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2396) Maltsevskaya,Aleksandra
Women's Speed Chess Q2
Indian East Indian
1-0 A48
2022.05.26 Toshali,V (2130) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2
Indian Knight
0-1 A46
2022.05.26 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2144) Sviridova,Vlada
Women's Speed Chess Q2
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2022.05.26 Ouellet,Maili-Jade (2193) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q2
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
0-1 A58
2022.05.26 Pham Bich Ngoc (2240) vs (1658) Sovetbekova,Nurai
Women's Speed Chess Q2
Gruenfeld Three Knights (Hungarian) - London
1-0 D93
2022.05.25 Pham Bich Ngoc (2240) vs (1810) Shubenkova,Veronika
Women's Speed Chess Q1
Queen's Pawn Zukertort
1-0 D02
2022.05.25 Shvedova,Alexandra (2040) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q1
Sicilian Maroczy - Keres
1/2-1/2 B38
2022.05.25 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2169) Bollengier,Andreea
Women's Speed Chess Q1
Indian Knight - London
0-1 A46
2022.05.25 Avramidou,Anastasia (2274) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q1
Indian Knight - Benko
0-1 A46
2022.05.25 Hng,Mei-En Emmanuelle (2000) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q1
Robatsch - Two Knights
1-0 B06
2022.05.25 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2386) Ambartsumova,K
Women's Speed Chess Q1
Indian East Indian - London
0-1 A48
2022.05.25 Divya,Deshmukh (2317) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q1
Sicilian Accelerated Dragon - Simagin
1/2-1/2 B34
2022.05.25 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2408) Girya,O
Women's Speed Chess Q1
Queen's Pawn Zukertort - London
0-1 D02
2022.05.25 Yakubbaeva,Nilufar (2327) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q1
English Closed Sicilian - Taimanov
0-1 A26
2022.05.25 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2123) Pandey,Srishti
Women's Speed Chess Q1
Queen's Pawn Zukertort - London
1-0 D02
2022.05.25 Marjanovic,Annamaria (2353) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q1
Benko Gambit Accepted - Half-Accepted
1/2-1/2 A58
2022.05.25 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2280) Li Xueyi
Women's Speed Chess Q1
Queen's Pawn Zukertort
1-0 D02
2022.05.25 Pavlidou,E (2171) vs (2240) Pham Bich Ngoc
Women's Speed Chess Q1
Dutch Queen's Knight
0-1 A85
2022.05.25 Pham Bich Ngoc (2240) vs (2226) Tarasova,Viktoriy
Women's Speed Chess Q1
Indian Knight - London
1/2-1/2 A46
2021.06.04 Tsukerman,Julia (1523) vs (2235) Pham Bich Ngoc
Online Canadian Q Women
Robatsch
1/2-1/2 B06
2021.06.04 Pham Bich Ngoc (2235) vs (2229) Zhou,Qiyu
Online Canadian Q Women
English Sicilian
0-1 A20
2021.06.04 D'souza,Carina (1302) vs (2235) Pham Bich Ngoc
Online Canadian Q Women
King's Indian Schwarz (Makogonov)
0-1 E71
2021.06.03 Pham Bich Ngoc (2235) vs (2071) Demchenko,Svitlana
Online Canadian Q Women
English Symmetrical - Ultra-Symmetrical (Botvinnik)
0-1 A36
2021.06.03 Pham Bich Ngoc (2235) vs (1523) Tsukerman,Julia
Online Canadian Q Women
Benko's opening
0-1 A00
2021.06.03 Zhou,Qiyu (2229) vs (2235) Pham Bich Ngoc
Online Canadian Q Women
Dutch Queen's Knight
1-0 A85
2021.06.02 Pham Bich Ngoc (2235) vs (1302) D'souza,Carina
Online Canadian Q Women
Benko's opening
1-0 A00
2021.06.02 Demchenko,Svitlana (2071) vs (2235) Pham Bich Ngoc
Online Canadian Q Women
Dutch - Hopton
1-0 A80
2020.06.21 Pham Bich Ngoc (2235) vs (1735) Zavivaeva, Emilia
Women's Speed Chess Q4
Benko's opening
1-0 A00
2019.05.02 Pham Bich Ngoc (2167) vs (2022) Nguyen, Thi Thuy Trien
ch-VIE w 2019
Bird Dutch
1-0 A03
2019.05.07 Pham Bich Ngoc (2167) vs (2023) Nguyen, Hong Anh
ch-VIE w 2019
Nimzovich - Indian
1-0 A01
2019.06.08 Pham Bich Ngoc (2167) vs (1991) Xia, R
18th Asian Continental w
English Hedgehog
1-0 A17
2019.08.14 Pham Bich Ngoc (2176) vs (2351) Fries Nielsen, JO
SS Manhem IM 2019
Bird
1/2-1/2 A02
2019.08.16