Minh Thang Tran Chess Games

Minh Thang Tran - Chess Player Overview

Last update: 02/09/2023 10:34:51 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Minh Thang Tran (VIE) VIE
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 24 years old (born in 2000)
Sex:
2329
Standard
2229
Rapid
2109
Blitz
Fide ID: 12401080 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 2426
Minh Thang Tran Chess Games: 1044

Minh Thang Tran - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Minh Thang Tran - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2012-07-01 to 2012-07-01 Asian Youth Blitz Chess Championship 2012 Under 14 Open Sri Lanka 7 4 [+3] 2188
2012-06-26 to 2012-07-01 Asian Youth Chess Championship 2012 Under 14 Open Sri Lanka 7 7 [0] 2063
2023-05-06 to 2023-05-12 Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open Indonesia 22 13 [+9] 2412
2023-04-18 to 2023-04-23 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 11 7 [+4] 2142
2023-04-15 to 2023-04-16 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NAM CỜ NHANH Vietnam 10 20 [-10] 2029
2023-03-10 to 2023-03-11 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NAM CỜ NHANH Vietnam 10 14 [-4] 2132
2023-03-03 to 2023-03-08 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2023 BẢNG NAM CỜ VUA Vietnam 7 20 [-13] 2140
2022-03-23 to 2022-03-23 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM Vietnam 1 6 [-5] 2242
2022-03-23 to 2022-04-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 9 1 [+8] 2230
2022-02-28 to 2022-03-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2022 CỜ TIÊU CHUẨN: BẢNG NAM Vietnam 9 3 [+6] 2387
2021-11-21 to 2021-11-24 Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM Vietnam 5 8 [-3] 1651
2021-11-14 to 2021-11-24 Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021 Bảng Nam Vietnam 3 3 [0] 2125
2021-05-02 to 2021-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ CHỚP - BẢNG NAM Vietnam 15 7 [+8] 2078
2021-05-03 to 2021-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM Vietnam 6 5 [+1] 2265
2021-04-30 to 2021-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 15 4 [+11] 2252
2021-03-20 to 2021-03-31 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2021 CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 13 35 [-22] 1844
2020-12-10 to 2020-12-14 Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ chớp Vietnam 463 463 [0] 0
2020-12-10 to 2020-12-14 Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ nhanh Vietnam 708 708 [0] 0
2020-10-22 to 2020-11-01 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 Vietnam 1 1 [0] 2231
2020-10-05 to 2020-10-11 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM Vietnam 10 15 [-5] 2184
2020-10-04 to 2020-10-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ CHỚP - BẢNG NAM Vietnam 14 15 [-1] 2179
2020-10-02 to 2020-10-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 14 14 [0] 2155
2020-08-21 to 2020-08-23 TEST 47 72 [-25] 0
2020-08-21 to 2020-08-23 2020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool A 47 77 [-30] 0
2020-07-22 to 2020-08-30 2020 FIDE Online Olympiad Top Division 142 142 [0] 0
2020-07-22 to 2020-08-30 2020 FIDE Online Olympiad Entries 379 379 [0] 0
2019-04-07 to 2019-04-15 Eastern Asian Zonal 3.3 Chess Championships-2019-Open Mongolia 19 20 [-1] 2163
2019-01-18 to 2019-01-25 11th Chennai Open International Grandmaster Chess Tournament 2019 for Sakthi Group Dr. N Mahalingam Trophy AICF Event code 202945/TN/2019 India 36 17 [+19] 2356
2019-05-02 to 2019-05-09 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM Vietnam 14 21 [-7] 2150
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM Vietnam 11 10 [+1] 2091
2018-12-30 to 2019-01-07 IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+ India 39 50 [-11] 2326
2019-03-07 to 2019-03-13 9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters Vietnam 73 48 [+25] 2387
2109-11-03 to 2109-11-03 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - MEN - BLITZ Vietnam 8 11 [-3] 1936
2019-11-02 to 2019-11-02 4th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - MEN - RAPID Vietnam 4 21 [-17] 1855
2019-04-29 to 2019-05-10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 8 33 [-25] 1907
2018-11-03 to 2018-11-03 Rapid Moscow. November 2018 - 2 Russia 5 4 [+1] 2277
2018-06-13 to 2018-06-15 Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ Vietnam 3 6 [-3] 1889
2018-04-27 to 2018-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 - BANG NAM Vietnam 7 19 [-12] 2135
2018-01-27 to 2018-02-04 Moscow Open 2018_A Russia 80 50 [+30] 2407
2018-06-03 to 2018-06-10 11th Mumbai Mayor's Cup 2018 Category A India 30 50 [-20] 2222
2018-05-14 to 2018-05-22 3rd Kolkata International Open Grandmasters Chess Tournament-2018 India 38 48 [-10] 2336
2017-10-11 to 2017-10-19 PIAYA NETWORK 2017 NEGROS INTERNATIONAL OPEN CHESS TOURNAMENT Philippines 11 6 [+5] 2377
2018-12-21 to 2018-12-28 Bhopal International GrandMasters Chess Tournament 2018 India 15 7 [+8] 2333
2018-03-10 to 2018-03-15 8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters Vietnam 62 11 [+51] 2615
2018-10-20 to 2018-10-30 World Youth Chess Championships 2018 Open under 18 Greece 33 44 [-11] 2378
2018-05-25 to 2018-06-01 11th KIIT International Chess Festival - 2018 (Category - A) Event Code : 184430/ORI/2018 India 29 60 [-31] 2260
2017-11-13 to 2017-11-25 World Junior under 20 Championship 2017 (150309) Italy 79 64 [+15] 2348
2018-10-19 to 2018-10-19 World Youth Chess Championships 2018 - Blitz O18 Greece 14 14 [0] 2228
2018-10-17 to 2018-10-18 World Youth Chess Championships 2018 - Rapid O18 Greece 10 18 [-8] 2176
2018-09-01 to 2018-09-11 First Saturday GM September 2018 Dr. Rozsa Karoly Memorial Hungary 10 6 [+4] 2381
2018-09-27 to 2018-09-30 Chess in the City 2018 3rd Szikszo Open Hungary 6 2 [+4] 2368
2017-08-25 to 2017-08-25 Фестиваль Петербургское лето-2018, блиц-турнир Russia 55 44 [+11] 2363
2018-04-13 to 2018-04-21 Bangkok Chess Club Open 2018 Thailand 25 14 [+11] 2440
2018-04-08 to 2018-04-08 Asian Youth Chess Championships 2018 - U18 Blitz Thailand 1 7 [-6] 1982
2018-08-25 to 2018-08-26 Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам РАПИД Гран-При России 2018 Russia 57 50 [+7] 2235
2018-04-01 to 2018-04-01 Asian Youth Chess Championships 2018 - U18 Rapid Thailand 2 1 [+1] 2272
2018-02-17 to 2018-02-17 Blitz Moscow. February 2018 - 3 Russia 5 2 [+3] 2466
2018-11-07 to 2018-11-07 Blitz Moscow. November 2018 - 2 Russia 14 7 [+7] 2208
2019-01-09 to 2019-01-16 17th DELHI INTERNATIONAL OPEN GRANDMASTERS CHESS TOURNAMENT (Category 'A') Prize Fund Rs 1,01,00,000 @Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, 9-16 Jan 2019 India 54 83 [-29] 2145
2018-02-16 to 2018-02-16 Rapid Moscow. February 2018 - 3 Russia 7 2 [+5] 2437
2018-04-02 to 2018-04-09 Asian Youth Chess Championships 2018 - U18 Standard Thailand 1 4 [-3] 2176
2018-01-21 to 2018-01-21 LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG LẦN THỨ XI - 2018 Bảng Nam - OPEN Nâng Cao Vietnam 1 1 [0] 2005
2018-11-16 to 2018-11-16 Rapid Moscow. November 2018 - 4 Russia 7 7 [0] 2286
2018-10-06 to 2018-10-16 First Saturday GM October 2018 Hungary 4 9 [-5] 2251
2018-02-11 to 2018-02-11 РАПИД РШШ. ПУТЕВКА НА АЭРОФЛОТ Russia 2 1 [+1] 2648
2018-02-20 to 2018-02-28 Aeroflot Open 2018 B Russia 58 17 [+41] 2442
2018-08-15 to 2018-08-23 V. Korchnoi Memorial -2018 Russia 61 35 [+26] 2315
2018-02-10 to 2018-02-10 Blitz Moscow. February 2018 - 2 Russia 6 8 [-2] 2326
2018-12-31 to 2019-01-01 IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ India 30 9 [+21] 2304
2018-11-09 to 2018-11-09 Rapid Moscow. November 2018 - 3 Russia 6 4 [+2] 2420
2018-09-15 to 2018-09-15 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v bleskovom šachu (Topoľčany, 15.09.), Prizepool: 1.200 € Slovakia 5 9 [-4] 2170
2018-02-05 to 2018-02-05 Moscow-Open 2018 blits 2 Russia 35 32 [+3] 2333
2017-10-30 to 2017-10-30 World Youth Blitz Championships 2017 Boys & Girls U18 Greece 5 6 [-1] 2335
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ CHỚP - BẢNG NAM Vietnam 14 6 [+8] 2420
2018-05-04 to 2018-05-06 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC - TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018 CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 13 13 [0] 2161
2018-09-09 to 2018-09-09 II. Erdélyi Rudolf Rapid Emlékverseny Hungary 8 13 [-5] 2234
2017-10-28 to 2017-10-29 World Youth Rapid Championships 2017 Boys & Girls U18 Greece 4 8 [-4] 2147
2017-08-27 to 2017-08-27 Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам РАПИД Гран-При России 2017 Russia 90 50 [+40] 2291
2017-08-25 to 2017-08-25 Фестиваль Петербургское лето-2017, турнир F Russia 65 4 [+61] 2642
2017-08-16 to 2017-08-24 V.Korchnoy Memorial -2017 Russia 41 68 [-27] 2165
2017-08-12 to 2017-08-12 ЦДШ. Блиц 12-08-2017 Russia 12 8 [+4] 2271
2016-11-06 to 2016-11-06 Командный Чемпионат Москвы по блицу Moscow Team Championship 2016 Blitz Russia 61 18 [+43] 2348
2017-08-11 to 2017-08-11 ЦДШ. Рапид 11-08-2018 Russia 9 4 [+5] 2397
2016-11-05 to 2016-11-05 Blitz CDSH 05.11 Russia 6 3 [+3] 2356
2016-11-04 to 2016-11-04 Rapid CDSH 04.11 Russia 19 15 [+4] 2110
2016-04-06 to 2016-04-12 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Open)-Rapid Mongolia 1 3 [-2] 1845
2016-04-06 to 2016-04-12 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Open) Blitz Mongolia 1 2 [-1] 2189
2017-08-05 to 2017-08-05 Blitz Moscow. August 2017 - 2 Russia 14 16 [-2] 2221
2017-08-04 to 2017-08-04 ЦДШ. Рапид 04-08-2018 Russia 8 4 [+4] 2305
2016-04-06 to 2016-04-14 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Open) Mongolia 3 3 [0] 2265
2017-08-02 to 2017-08-02 ЦДШ. Блиц 02-08-2017 Russia 2 2 [0] 2208
2017-07-21 to 2017-07-21 Rapid Moscow. July 2017 - 3 Russia 10 3 [+7] 2367
2017-07-22 to 2017-07-22 Blitz Moscow. July 2017 - 4 Russia 11 9 [+2] 2329
2017-06-23 to 2017-06-23 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U18 - Open Mongolia 1 1 [0] 2176
2017-05-21 to 2017-05-21 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships Open_Blitz China 49 50 [-1] 1881
2017-06-18 to 2017-06-25 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship U18 - Open Mongolia 1 3 [-2] 2163
2017-07-29 to 2017-07-29 Blitz Moscow. July 2017 - 5 Russia 9 9 [0] 2253
2017-05-02 to 2017-05-02 Asian Junior Chess Championships 2017 - Open (Rapid) Iran 9 13 [-4] 1875
2017-06-19 to 2017-06-19 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U18 - Open Mongolia 1 1 [0] 2042
2017-04-01 to 2017-04-01 Asian Youth Rapid Chess Championship 2017-U18O Uzbekistan 3 2 [+1] 2136
2017-04-16 to 2017-04-23 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ TIÊU CHUẨN Vietnam 6 4 [+2] 2432
2017-05-03 to 2017-05-10 Asian Juniors U20 Championships 2017 Iran 8 11 [-3] 2220
2017-05-12 to 2017-05-20 "Sichuan Airlines Cup" 2017 Asian Continental Chess Championships Open China 51 57 [-6] 2256
2017-05-03 to 2017-05-10 Asian Junior U20 Blitz Championships 2017 Iran 10 15 [-5] 2024
2017-04-24 to 2017-04-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG Vietnam 20 12 [+8] 2169
2017-04-25 to 2017-04-26 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH Vietnam 22 16 [+6] 2347
2017-04-02 to 2017-04-08 Asian Youth Chess Championship 2017-U18O Uzbekistan 1 22 [-21] 2069
2017-03-12 to 2017-03-17 7th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters Vietnam 43 63 [-20] 2460
2017-04-09 to 2017-04-09 Asian Youth Blitz Chess Championship 2017-U18O Uzbekistan 3 13 [-10] 2026
2017-02-17 to 2017-02-17 ЦДШ. Рапид 17-02-2017 Russia 14 5 [+9] 2236
2017-02-21 to 2017-03-01 Aeroflot Open 2017 B Russia 49 6 [+43] 2531
2017-02-18 to 2017-02-18 ЦДШ. Блиц 18-02-2017 Russia 8 9 [-1] 2371
2017-01-28 to 2017-02-05 Moscow-Open 2017 A Russia 62 107 [-45] 2339
2017-02-06 to 2017-02-06 Moscow-Open 2017 Blitz Russia 42 42 [0] 2281
2017-02-10 to 2017-02-10 Москва. ЦДШ. Рапид 10-02-2017 Russia 16 10 [+6] 2155
2016-12-06 to 2016-12-11 2016 PHILIPPINE INTERNATIONAL OPEN Open Division Philippines 21 15 [+6] 2430
2016-12-06 to 2016-12-11 2016 PHILIPPINE INTERNATIONAL OPEN Open Division Philippines 21 15 [+6] 2430
2016-12-13 to 2016-12-18 2016 PSC- PUREGOLD INTERNATIONAL CHESS CHALLENGE Open Division Philippines 21 15 [+6] 2461
2016-08-08 to 2016-08-21 World Junior (U-20) Chess Championship 2016, India India 35 64 [-29] 2162
2016-10-15 to 2016-10-23 M.Chigorin Memorial 2016 Russia 129 71 [+58] 2368
2016-09-22 to 2016-10-03 World Youth Chess Championship 2016 O16 Russia 36 3 [+33] 2545
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 8 13 [-5] 2361
2016-04-24 to 2016-05-04 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NAM Vietnam 11 23 [-12] 2193
2016-04-27 to 2016-05-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NAM Vietnam 12 3 [+9] 2479
2016-06-21 to 2016-06-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM Vietnam 8 19 [-11] 2090
2016-07-07 to 2016-07-13 Children of Asia 2016 B Russia 1 5 [-4] 2269
2016-06-22 to 2016-06-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM Vietnam 13 12 [+1] 2293
2016-06-19 to 2016-06-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM Vietnam 5 5 [0] 2196
2016-03-08 to 2016-03-13 6th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Masters tournament Vietnam 48 20 [+28] 2411
2015-11-21 to 2015-11-21 Блиц 21.11.2015 Russia 3 3 [0] 2230
2015-11-13 to 2015-11-13 Блиц 14-11-2015 Russia 5 1 [+4] 2621
2015-11-28 to 2015-11-28 Блиц 28-11-2015 Russia 6 5 [+1] 2257
2015-10-25 to 2015-11-05 World Youth Ch 2015 - Open under 16 Greece 40 46 [-6] 2150
2016-01-30 to 2016-02-07 Moscow-Open 2016 A Russia 196 107 [+89] 2393
2016-02-08 to 2016-02-08 Moscow-Open 2016 G Russia 61 64 [-3] 2317
2015-10-03 to 2015-10-03 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NAM Vietnam 14 12 [+2] 2358
2015-10-04 to 2015-10-09 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM Vietnam 12 8 [+4] 2300
2015-09-24 to 2015-09-24 5th KCFAP Lim Chong Memorial Chess Championship Malaysia 16 8 [+8] 2248
2015-07-16 to 2015-07-24 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM Vietnam 20 21 [-1] 2130
2015-08-08 to 2015-08-08 World Youth Mind Sports Fair Rapid Under-16 Open South Korea 8 8 [0] 2118
2015-08-09 to 2015-08-09 World Youth Mind Sports Fair Blitz Under-16 Open South Korea 8 4 [+4] 2264
2015-09-21 to 2015-09-27 12th IGB Dato' Arthur Tan Malaysian Open 2015 Malaysia 52 88 [-36] 2124
2015-08-04 to 2015-08-10 Asian Youth Chess Championship-2015 (Under-16 Open) South Korea 8 3 [+5] 2309
2015-09-27 to 2015-09-27 Malaysian Chess Festival Blitz Malaysia 31 38 [-7] 2231
2015-03-17 to 2015-03-22 5th HDBank Cup International Open Chess tournament 2015 Vietnam 51 64 [-13] 2048
2015-04-18 to 2015-04-25 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NAM Vietnam Chess Championship 2015 - Men Vietnam 20 17 [+3] 2221
2015-03-07 to 2015-03-15 FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Men Vietnam 39 35 [+4] 2261
2014-12-04 to 2014-12-04 GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC - 2014 - BẢNG NAM Vietnam 29 45 [-16] 2193
2014-12-05 to 2014-12-14 GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014 - BẢNG NAM Vietnam 43 43 [0] 2264
2014-11-01 to 2014-11-10 First Saturday IM November2014 Hungary 2 3 [-1] 2342
2014-10-04 to 2014-10-13 First Saturday FM-A Oct 2014 Hungary 10 2 [+8] 2085
2014-10-31 to 2014-10-31 Hotel MEDOSZ Budapest Rapid Open Hungary 10 7 [+3] 2326
2014-03-26 to 2014-04-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2014 - BẢNG NAM Vietnam Chess Championships 2014 - Men Vietnam 25 21 [+4] 2086
2014-03-10 to 2014-03-15 4th HDBank Cup International Open Chess tournament 2014 Vietnam 66 75 [-9] 2054
2013-12-18 to 2013-12-28 WYCC U14 Open Classic United Arab Emirates 46 29 [+17] 1969
2013-12-24 to 2013-12-28 WYCC U14 Open Blitz United Arab Emirates 35 14 [+21] 2222
2013-04-15 to 2013-04-19 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NAM Vietnam Chess Championships 2013 - Men Vietnam 27 21 [+6] 2190
2013-04-19 to 2013-04-20 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NAM - TRANH HẠNG 17-24 Vietnam 7 1 [+6] 0
2013-05-01 to 2013-05-02 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NAM Vietnam 16 50 [-34] 1860
2013-07-13 to 2013-07-19 GIẢI CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2013 - NAM LỨA TUỔI 13 Vietnam 1 1 [0] 2265
2013-08-14 to 2013-08-21 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2013 - NAM Vietnam 35 45 [-10] 1819
2013-07-20 to 2013-07-20 GIẢI CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2013 - NAM LỨA TUỔI 13 Vietnam 1 1 [0] 2150
2013-07-21 to 2013-07-22 GIẢI CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2013 - NAM LỨA TUỔI 13 Vietnam 1 1 [0] 2152
2013-04-28 to 2013-04-30 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2013 - BẢNG NAM Vietnam 42 38 [+4] 1960
2013-03-19 to 2013-03-24 3rd HDBank Cup International Open Chess tournament 2013 Vietnam 82 82 [0] 2024
2012-11-29 to 2012-12-05 GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2012 - NAM Vietnam 15 18 [-3] 2066
2012-11-08 to 2012-11-18 World Youth Championships 2012 - U12 Open Slovenia 7 40 [-33] 1981
2012-09-21 to 2012-09-28 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2012 - NAM Vietnam 27 17 [+10] 1990
2012-06-17 to 2012-06-17 13th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2012 RAPID CHESS - OPEN 14 Vietnam 3 13 [-10] 1611
2012-06-18 to 2012-06-18 13th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2012 BLITZ CHESS - OPEN 14 Vietnam 3 9 [-6] 1824
2012-06-11 to 2012-06-19 13th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS 2012 STANDARD CHESS - OPEN 14 Vietnam 2 4 [-2] 1933
2012-06-25 to 2012-06-25 Asian Youth Rapid Chess Championship 2012 Under 14 Open Sri Lanka 5 7 [-2] 1857
2011-07-02 to 2011-07-12 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM A JULI 2011 Hungary 4 2 [+2] 2216
2011-06-04 to 2011-06-11 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM SEPTEMBER 2011 Hungary 10 1 [+9] 2300
2011-06-04 to 2011-06-14 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM A JUNI 2011 Hungary 8 2 [+6] 2135
2011-08-06 to 2011-08-15 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM A-1 AUGUST 2011 Hungary 8 2 [+6] 2102
2010-04-02 to 2011-04-13 FIRST SATURDAY Tournament Budapest FM - A April 2011 Hungary 3 5 [-2] 2097
2011-03-05 to 2011-03-15 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM-A MARCH 2011 Hungary 1 8 [-7] 2064
2011-05-15 to 2011-05-20 Asian Youth Blitz Chess Championship 2011- Open Under 12 Philippines 3 6 [-3] 1925
2011-05-15 to 2011-05-21 Asian Youth Chess Championship 2011- Open Under 12 Philippines 3 8 [-5] 1674
2011-02-05 to 2011-02-15 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM-A FEBRUAR 2011 Hungary 8 7 [+1] 1948
2010-04-03 to 2010-04-12 First Saturday Tournament Budapest FM - A April 2010 Hungary 5 8 [-3] 2059
2011-03-18 to 2011-03-26 27th Budapest Spring Festival Hungary 26 21 [+5] 2199
2010-10-02 to 2010-10-11 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM-A OCTOBER 2010 Hungary 6 1 [+5] 2195
2010-11-06 to 2010-11-17 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM-A NOVEMBER 2010 Hungary 9 1 [+8] 2102
2010-08-07 to 2010-08-17 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM-B AUGUST 2010 Hungary 2 2 [0] 2068
2010-09-04 to 2010-09-14 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM SEPTEMBAR 2010 Hungary 12 4 [+8] 2058
2010-10-20 to 2010-10-30 World Youth Chess Championships 2010 Open Under 10 Greece 3 25 [-22] 1640
2010-05-01 to 2010-05-12 First Saturday Tournaments Budapest FM A MAY 2010 Hungary 8 5 [+3] 2095
2010-07-03 to 2010-07-13 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM A JULI 2010 Hungary 5 10 [-5] 1934
2010-06-05 to 2010-06-14 FIRST SATURDAY TOURNAMENTS Budapest FM A JUNI Hungary 8 9 [-1] 1992
2009-11-12 to 2009-11-22 WORLD YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (U10) Turkey 137 49 [+88] 1795
2009-06-07 to 2009-06-11 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - STANDARD CHESS - OPEN 10 Vietnam 32 2 [+30] 1665
2009-06-13 to 2009-06-13 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - BLITZ PRELIMINARY - OPEN 10 Vietnam 28 5 [+23] 1533
2009-06-12 to 2009-06-18 10th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - RAPID CHESS - OPEN 10 Vietnam 29 7 [+22] 1629
2009-03-26 to 2009-03-26 Giai dau tap lan V - Bang D Vietnam 4 8 [-4] 1684
2009-03-26 to 2009-03-26 Giai dau tap lan IV - Bang D Vietnam 4 4 [0] 2362
2009-03-26 to 2009-03-26 Giai dau tap lan II - Bang D Vietnam 4 6 [-2] 2202
2009-02-15 to 2009-02-21 Giai vo dich co vua hang nhat toan quoc nam 2009 - Bang nam Vietnam 39 39 [0] 1455
2009-02-15 to 2009-02-26 GIAI CO VUA VO DICH HANG NHAT TOAN QUOC /VIETNAM CHESS CHAMPIONSHIP 2009 - MEN Vietnam 39 39 [0] 1373
2008-06-16 to 2008-06-16 9th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - RAPID CHESS - OPEN 8 Vietnam 34 3 [+31] 1630
2008-06-10 to 2008-06-14 9th ASEAN+ AGE GROUP CHAMPIONSHIPS - STANDARD CHESS - OPEN 8 Vietnam 34 1 [+33] 1751
2008-07-12 to 2008-07-22 Asian Youth Chess Championship; Boys Under 8 Tehran; 15 - 22 July 2008 Iran 13 4 [+9] 1558
2008-10-20 to 2008-10-30 World Youth Chess Championships 2008 - Open 08 Vietnam 73 1 [+72] 1810

Minh Thang Tran - Chess Games

Minh Thang Tran - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
Nguyen, Ngoc Truong Son (2641) vs (2326) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I QU?C GIA NAM 2022
Sicilian Paulsen - Polugaevsky
1-0 B42
Tran, Minh Thang (2326) vs (2359) Vo, Thanh Ninh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I QU?C GIA NAM 2022
Indian
1/2-1/2 A45
Nguyen, Tan Thinh (2016) vs (2326) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I QU?C GIA NAM 2022
Sicilian Paulsen
1/2-1/2 B43
Tran, Minh Thang (2326) vs (2300) Tran, Quoc Dung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I QU?C GIA NAM 2022
Indian
1-0 A45
Tran, Thi Kim Loan (2010) vs (2326) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I QU?C GIA NAM 2022
Gruenfeld Exchange
0-1 D85
Tran, Minh Thang (2326) vs (2319) Duong, The Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I QU?C GIA NAM 2022
Indian
0-1 A45
Tran, Minh Thang (2326) vs (1819) Tran, Quoc Phu
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I QU?C GIA NAM 2022
Indian
1-0 A45
Tran, Minh Thang (2326) vs (2210) Hoang, Van Ngoc
Gi?i vô d?ch c? vua xuâ´t sa´c qu?c gia nam 2021
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
Tran, Minh Thang (2326) vs (2135) Tran, Ngoc Lan
Gi?i vô d?ch c? vua xuâ´t sa´c qu?c gia nam 2021
Reti Zukertort
1/2-1/2 A06
Tran, Minh Thang (2326) vs Bui, Thanh Tung
Gi?i vô d?ch c? vua xuâ´t sa´c qu?c gia nam 2021
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
Tran, Tuan Minh (2522) vs (2326) Tran, Minh Thang
Gi?i vô d?ch c? vua xuâ´t sa´c qu?c gia nam 2021
Sicilian
1/2-1/2 B40
Tran, Dang Minh Quang (2095) vs (2326) Tran, Minh Thang
Gi?i vô d?ch c? vua xuâ´t sa´c qu?c gia nam 2021
Indian East Indian - Torre
0-1 A48
Tran, Minh Thang (2326) vs (2158) Nguyen, Hoang Duc
Gi?i vô d?ch c? vua xuâ´t sa´c qu?c gia nam 2021
Indian
0-1 A45
Hoang, Tan Duc (1650) vs (2326) Tran, Minh Thang
Gi?i vô d?ch c? vua xuâ´t sa´c qu?c gia nam 2021
Indian - Trompowsky
0-1 A45
Bui, Trong Hao (2190) vs (2326) Tran, Minh Thang
BANG NAM
Indian East Indian - London
1/2-1/2 A48
Tran, Minh Thang (2326) vs (1947) Le, Minh Tu
BANG NAM
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
Nguyen, Duc Viet (2080) vs (2326) Tran, Minh Thang
BANG NAM
Gruenfeld
1/2-1/2 D70
Tran, Minh Thang (2326) vs (2127) Doan, Van Duc
BANG NAM
King's Indian Fianchetto (Classical)
1/2-1/2 E68
Duong, Vu Anh (1513) vs (2326) Tran, Minh Thang
BANG NAM
Indian - Trompowsky
0-1 A45
2020.11.29 Tran, Minh Thang (2341) vs (2339) Bao, Khoa
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Indian
0-1 A45
2020.11.28 Tran, Minh Thang (2341) vs (2342) Tran, Quoc Dung
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Reti Symmetrical
1-0 A05
2020.11.27 Nguyen, Van Huy (2347) vs (2341) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Gruenfeld Exchange
1-0 D85
2020.11.26 Nguyen, Lam Thien (2325) vs (2341) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Indian East Indian - Torre
0-1 A48
2020.11.25 Tran, Minh Thang (2341) vs (2340) Duong, The Anh
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Reti Symmetrical
1/2-1/2 A05
2020.11.25 Cao, Sang (2346) vs (2341) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Sicilian
1/2-1/2 B40
2020.11.24 Tran, Minh Thang (2341) vs (2345) Nguyen, Duc Hoa
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Semi-Slav Meran - Old Semi-Slav
1/2-1/2 D47
2020.11.23 Pham, Tran Gia Phuc (2320) vs (2341) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Indian East Indian - Torre
0-1 A48
2020.11.23 Tran, Minh Thang (2341) vs (2324) Le, Minh Tu
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?U TH? M?NH TOÀN QU?C 2020
Reti Zukertort
1-0 A06
Nguyen, Anh Dung (A) (1589) vs (2335) Tran, Minh Thang
B20
Sicilian Closed
0-1 B23
Tran, Minh Thang (2335) vs (1821) Nguyen, Tien Anh
B20
Old Benoni
1-0 A43
Nguyen, Quang Trung (1824) vs (2335) Tran, Minh Thang
B20
Queen's Indian - Russian
0-1 E12
Tran, Minh Thang (2335) vs (1833) Le, Quang Vinh
B20
Pirc - Weiss
1-0 B09
Nguyen, Dinh Trung (1934) vs (2335) Tran, Minh Thang
B20
Sicilian Paulsen
1/2-1/2 B43
Tran, Minh Thang (2335) vs (1977) Bui, Duc Huy
B20
English Sicilian
1-0 A20
2020.10.11 Tran, Minh Thang (2335) vs (2275) Tran, Manh Tien
Nam
Indian
1/2-1/2 A45
2020.10.10 Duong, The Anh (2335) vs (2335) Tran, Minh Thang
Nam
French
1/2-1/2 C00
2020.10.09 Tran, Minh Thang (2335) vs (2093) Tran, Xuan Tu
Nam
Indian
1-0 A45
2020.10.08 Pham, Anh Kien (1357) vs (2335) Tran, Minh Thang
Nam
Irregular Queen's Pawn - Owen
1/2-1/2 A40
2020.10.08 Tran, Minh Thang (2335) vs (1619) Pham, Tran Gia Phuc
Nam
Sicilian Rossolimo (Fianchetto) - Rossolimo
0-1 B31
2020.10.07 Tran, Dang Minh Quang (2091) vs (2335) Tran, Minh Thang
Nam
English Sicilian
1/2-1/2 A20
2020.10.06 Tran, Minh Thang (2335) vs (2518) Tran, Tuan Minh
Nam
Caro-Kann
0-1 B12
2020.10.06 Nguyen, Hoang Duc (2117) vs (2335) Tran, Minh Thang
Nam
Sicilian
0-1 B40
2020.10.05 Tran, Minh Thang (2335) vs (1973) Pham, Phu Quang
Nam
Indian
1-0 A45
2020.08.23 Mpala, Leeroy (1803) vs (2284) Tran, Minh Thang
2020 FIDE Online Olympiad
English Anglo-Indian
0-1 A15
2020.08.23 Tran, Minh Thang (2284) vs (2340) Gholami, Aryan
2020 FIDE Online Olympiad
Indian
1/2-1/2 A45
Nguyen, Le Duc Huy (2209) vs (2196) Tran, Minh Thang
NAM 20
Gruenfeld Kemeri (Margate)
1/2-1/2 D76
Tran, Minh Thang (2196) vs (2207) Le, Quang Vinh
NAM 20
Queen's Gambit Declined Pillsbury - Franco-Indian
1-0 D53
2020.06.11 Bui, Trong Hao vs Tran, Minh Thang
Nam
Indian East Przepiorka
1/2-1/2 A49
2020.06.10 Tran, Minh Thang vs Le, Huu Thai
Nam
Neo-Indian
0-1 E00
2020.06.10 Pham, Chuong vs Tran, Minh Thang
Nam
Slav Delmar
1/2-1/2 D12
2020.06.09 Nguyen, Lam Thien vs Tran, Minh Thang
Nam
Sicilian Paulsen - Polugaevsky
0-1 B42
2020.06.08 Tran, Minh Thang vs Nguyen, Van Huy
Nam
Nimzo-Indian St. Petersburg Rubinstein - Simagin
1/2-1/2 E46
2020.06.08 Le, Minh Hoang vs Tran, Minh Thang
Nam
French - Exchange
1/2-1/2 C01
2020.06.07 Tran, Minh Thang vs Nguyen, Vuong Tung Lam
Nam
Indian
1-0 A45
2020.06.06 Duong, Thien Chuong vs Tran, Minh Thang
Nam
Nimzo-Indian - Kmoch
1/2-1/2 E20
2020.06.06 Tran, Minh Thang vs Pham, Tran Gia Phuc
Nam
King's Indian Fianchetto (Classical) - Classical
1-0 E68
2019.10.01 Tran, Minh Thang (2335) vs (1913) Le, Trong Bac
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Sicilian Scheveningen
0-1 B80
2019.09.30 Tran, Ngoc Minh Duy (1288) vs (2335) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Sicilian Paulsen - Reti
1/2-1/2 B41
2019.09.29 Nguyen, Hoang Duc (2117) vs (2335) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Slav Two Knights - Chameleon
1-0 D11
2019.09.28 Tran, Minh Thang (2335) vs (2093) Tran, Xuan Tu
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Indian
1/2-1/2 A45
2019.09.27 Nguyen, Hoang Nam (2162) vs (2335) Tran, Minh Thang
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
English Sicilian
1/2-1/2 A20
2019.09.26 Tran, Minh Thang (2335) vs (1662) Bui, Nhat Tan
GI?I VÔ Ð?CH C? VUA Ð?NG Ð?I TOÀN QU?C NAM 2019
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
2019.05.09 Tran, Minh Thang (2334) vs (2182) Pham, Xuan Dat
Nam
Gruenfeld Kemeri (Kashdan)
1/2-1/2 D79
2019.05.08 Vo, Pham Thien Phuc (1761) vs (2334) Tran, Minh Thang
Nam
Indian Knight
1-0 A46
2019.05.07 Tran, Minh Thang (2334) vs (2436) Nguyen, Duc Hoa
Nam
Reti Symmetrical
1/2-1/2 A05
2019.05.07 Tran, Minh Thang (2334) vs (2182) Nguyen, Quoc Hy
Nam
Queen's Pawn - Mason
1/2-1/2 D00
2019.05.06 Nguyen, Van Toan Thanh (2015) vs (2334) Tran, Minh Thang
Nam
Sicilian
1/2-1/2 B40
2019.05.05 Tran, Minh Thang (2334) vs (2456) Nguyen, Van Huy
Nam
Caro-Kann - Two Knights (Mindeno)
0-1 B11
2019.05.05 Chu, Quoc Thinh (1854) vs (2334) Tran, Minh Thang
Nam
Indian Knight
0-1 A46
2019.05.02 Tran, Minh Thang (2334) vs (2507) Nguyen, Anh Khoi
Nam
Sicilian - Chekhover
1/2-1/2 B53
2019.05.02 Pham, Phu Quang (1957) vs (2334) Tran, Minh Thang
Nam
Sicilian Paulsen - Reti
0-1 B41
2019.04.15 Tran, Minh Thang (2349) vs (1936) Bulgankhan, Ganzorig
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
English Ultra-Symmetrical (Mecking)
1-0 A39
2019.04.14 Chinguun, Bayaraa (2033) vs (2349) Tran, Minh Thang
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Irregular Indian
1-0 E10
2019.04.13 Tran, Minh Thang (2349) vs (1927) Khuslen, Altan-Ochir
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
2019.04.12 Munkhgal, Gombosuren (2455) vs (2349) Tran, Minh Thang
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Indian Knight - London
1-0 A46
2019.04.11 Tran, Minh Thang (2349) vs (2081) Amgalanbaatar, Ravdanlkhumbuu
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Modern - Tartakower
1-0 A41
2019.04.10 Itgelt, Khuyagtsogt (2056) vs (2349) Tran, Minh Thang
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Irregular Queen's Pawn - St. George
1-0 C01
2019.04.09 Tran, Minh Thang (2349) vs (1778) Erkhes, Bayartnar
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Reti Zukertort
1-0 A06
2019.04.08 Lkhagvasuren, Tsedvee (2336) vs (2349) Tran, Minh Thang
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
English
1/2-1/2 A10
2019.04.07 Tran, Minh Thang (2349) vs (2479) Priasmoro, Novendra
Eastern Asia Chess Championships FIDE Zone 3.3
Reti Symmetrical
1/2-1/2 A05
2019.01.19 Pantsulaia, Levan (2597) vs (2355) Tran, Minh Thang
11th Chennai Open International Grandmaster Chess Tournament 2019
English Sicilian - Vienna
0-1 A21
2019.03.13 Tran, Minh Thang (2343) vs (2114) Liyanage, Ranindu Dilshan
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Reti Symmetrical
1-0 A05
2019.01.07 Vantika, Agrawal (2143) vs (2342) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Queen's Indian Classical
0-1 E19
2019.03.12 Sukandar, Irine Kharisma (2381) vs (2343) Tran, Minh Thang
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Sicilian
1-0 B40
2019.01.06 Tran, Minh Thang (2342) vs (2200) Aaryan, Varshney
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Sicilian - Chekhover
0-1 B53
2019.03.11 Tran, Minh Thang (2343) vs (2430) Laylo, Darwin
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Slav Modern Exchange
1/2-1/2 D13
2019.01.05 Deviatkin, Andrei (2464) vs (2342) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Benko's opening
1-0 A00
2019.03.10 Zou, Chen (2397) vs (2343) Tran, Minh Thang
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Sicilian Paulsen - Swiss Cheese
1/2-1/2 B42
2019.01.04 Rahman, Ziaur (2468) vs (2342) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Reti Symmetrical
1-0 A05
2019.03.10 Tran, Minh Thang (2343) vs (2434) Li, Yankai
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Reti
1/2-1/2 A04
2019.01.03 Tran, Minh Thang (2342) vs (2557) Stupak, Kirill
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Reti Zukertort
1-0 A06
2019.03.09 Tokhirjonova, Gulrukhbegim (2434) vs (2343) Tran, Minh Thang
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Sicilian Paulsen - Reti
1/2-1/2 B41
2019.01.02 Tran, Minh Thang (2342) vs (2437) Mohammad, Nubairshah Shaikh
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Reti Zukertort
0-1 A06
2019.03.08 Tran, Minh Thang (2343) vs (2443) Chen, Qi B
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Indian
1/2-1/2 A45
2019.01.01 Khusenkhojaev, Muhammad (2455) vs (2342) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Reti
1/2-1/2 A04
2018.12.31 Tran, Minh Thang (2342) vs (2125) Pranesh, M
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Reti Symmetrical - Nimzovich
1-0 A05
2019.03.08 Nguyen, Van Huy (2428) vs (2343) Tran, Minh Thang
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Irregular Indian
1/2-1/2 E10
2018.12.30 Nayem, Haque (2083) vs (2342) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai International GM Chess Tournament 2018 Rtg - 2100+
Van't Kruijs opening
0-1 A00
2019.03.07 Tran, Minh Thang (2343) vs (2031) Ferriol, Gerald
9th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters
Reti Symmetrical - Nimzovich
1-0 A05
2018.12.27 Tran, Minh Thang (2342) vs (2047) Alan, Diviya Raj
Bhopal International GrandMasters Chess Tournament 2018
Nimzovich - Modern
1-0 A01
2018.12.25 Tran, Minh Thang (2342) vs (2455) Khusenkhojaev, Muhammad
Bhopal International GrandMasters Chess Tournament 2018
Spanish Open Berlin
0-1 C67
2018.12.24 Tran, Minh Thang (2342) vs (2524) Tran, Tuan Minh
Bhopal International GrandMasters Chess Tournament 2018
Indian
1/2-1/2 A45
2018.12.24 Vignesh, N R (2455) vs (2342) Tran, Minh Thang
Bhopal International GrandMasters Chess Tournament 2018
Sicilian Paulsen - Polugaevsky
1/2-1/2 B42
2018.12.23 Tran, Minh Thang (2342) vs (1921) Sri, Sai Baswanth P
Bhopal International GrandMasters Chess Tournament 2018
Reti - Dutch
1-0 A04
2018.12.04 Nguyen, Tan Thinh (2007) vs (2337) Tran, Minh Thang
NAM
Indian
1/2-1/2 A45
2018.12.03 Tran, Minh Thang (2337) vs (2066) Nguyen, Hoang Duc
NAM
Reti Zukertort - Mexican
0-1 A06
2018.12.02 Hoang, Canh Huan (2394) vs (2337) Tran, Minh Thang
NAM
Sicilian Alapin
1-0 B22
2018.12.01 Tran, Minh Thang (2337) vs (2715) Le, Quang Liem
NAM
Indian
0-1 A45
2018.11.30 Le, Quang Long (2404) vs (2337) Tran, Minh Thang
NAM
English Sicilian - Vienna
0-1 A21
2018.11.30 Tran, Minh Thang (2337) vs (2491) Tran, Tuan Minh
NAM
English Sicilian - Vienna
0-1 A21
2018.11.29 Tran, Minh Thang (2337) vs (2450) Nguyen, Duc Hoa
NAM
Reti Symmetrical - Rubinstein
1-0 A46
2018.11.28 Nguyen, Quang Trung (1803) vs (2337) Tran, Minh Thang
NAM
Reti Symmetrical - Catalan
0-1 D02
2019.01.10 Tran, Minh Thang (2355) vs (2542) Stupak, Kirill
17th DELHI INTERNATIONAL OPEN GRANDMASTERS CHESS TOURNAMENT (Category 'A')
Reti Symmetrical
0-1 A05
2019.01.01 Deviatkin, Andrei (2474) vs (2278) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Irregular Queen's Pawn
0-1 A40
2019.01.01 Tran, Minh Thang (2278) vs (2482) Laxman, R.R.
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Indian
1-0 A45
2019.01.01 Lugovskoy, Maxim (2367) vs (2278) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Irregular Queen's Pawn - St. George
1-0 C01
2019.01.01 Tran, Minh Thang (2278) vs (2550) Tran, Tuan Minh
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Indian
0-1 A45
2019.01.01 Ankit, R. Rajpara (2489) vs (2278) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Irregular Queen's Pawn - St. George
1/2-1/2 C01
2019.01.01 Mosadeghpour, Masoud (2438) vs (2278) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Sicilian Paulsen
0-1 B43
2018.12.31 Tran, Minh Thang (2278) vs (2419) Das, Sayantan
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Irregular Queen's Pawn - Franco-Indian
1-0 A40
2018.12.31 Tran, Minh Thang (2278) vs (2388) Ameir, Moheb
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
2018.12.31 Gajengi, Rajababu (1907) vs (2278) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Reti
0-1 A04
2018.12.31 Tran, Minh Thang (2278) vs (1704) Tamhankar, Siddhant
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Indian
1-0 A45
2018.12.31 Amrit, Raunak (1410) vs (2278) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Sicilian Alapin
0-1 B22
2018.12.31 Bhagyashree, G Patil (1315) vs (2278) Tran, Minh Thang
IIFL Wealth 4th Mumbai Blitz Chess Tournament - BLITZ
Sicilian Alapin
0-1 B22
2018.10.30 Liska, Jiri (2245) vs (2341) Tran, Minh Thang
WYCC Open u18
Reti
1-0 A04
2018.10.29 Tran, Minh Thang (2341) vs (2549) Shevchenko, Kirill
WYCC Open u18
Sicilian - Chekhover
0-1 B53
2018.10.28 Haug, Johannes (2391) vs (2341) Tran, Minh Thang
WYCC Open u18
French - Exchange
1/2-1/2 C01
2018.10.27 Tran, Minh Thang (2341) vs (2361) Miciano, John Marvin
WYCC Open u18
Caro-Kann Knight Classical
1/2-1/2 B19
2018.10.26 Pultinevicius, Paulius (2465) vs (2341) Tran, Minh Thang
WYCC Open u18
Reti Symmetrical
1/2-1/2 A05
2018.10.24 Tran, Minh Thang (2341) vs (2442) Makhnev, Denis
WYCC Open u18
Queen's Gambit Accepted
1/2-1/2 D20
2018.10.23 Livaic, Leon (2481) vs (2341) Tran, Minh Thang
WYCC Open u18
Irregular Indian
1/2-1/2 E10
2018.10.22 Tran, Minh Thang (2341) vs (2565) Hakobyan, Aram
WYCC Open u18
Reti
1-0 A04
2018.10.21 Rovira Vila, Jaume (2156) vs (2341) Tran, Minh Thang
WYCC Open u18
Sicilian Alapin
0-1 B22
2018.10.21 Tran, Minh Thang (2341) vs (2499) Van Foreest, Lucas
WYCC Open u18
Queen's Gambit Declined - Old Semi-Slav
0-1 D31
2018.10.20 Talmaci, Alexandru (2009) vs (2341) Tran, Minh Thang
WYCC Open u18
Queen's Indian Classical - Saemisch
0-1 E19
2018.10.16 Sindarov, Javokhir (2500) vs (2341) Tran, Minh Thang
First Saturday GM Oct 2018
Sicilian Closed
1-0 B23
2018.10.15 Tran, Minh Thang (2341) vs (2439) Mirzoev, Emil
First Saturday GM Oct 2018
Old Indian - Janowski
0-1 A53
2018.10.13 Tran, Minh Thang (2341) vs (2408) Kojima, Shinya
First Saturday GM Oct 2018
Slav - Classical Exchange
0-1 D10
2018.10.12 Manush, Shah (2302) vs (2341) Tran, Minh Thang
First Saturday GM Oct 2018
Indian Knight - Spielmann
1/2-1/2 A46
2018.10.10 Tran, Minh Thang (2341) vs (2411) Ilincic, Zlatko
First Saturday GM Oct 2018
Sicilian - Chekhover
1-0 B53
2018.10.09 Czebe, Attila (2426) vs (2341) Tran, Minh Thang
First Saturday GM Oct 2018
Reti Gambit
1/2-1/2 A09
2018.10.08 Tran, Minh Thang (2341) vs (2376) Shahaliyev, Ismayil
First Saturday GM Oct 2018
Modern Benoni Knight's Tour - Franco-Indian
0-1 A61
2018.10.07 Plat, Vojtech (2539) vs (2341) Tran, Minh Thang
First Saturday GM Oct 2018
Sicilian Paulsen - Swiss Cheese
1-0 B42
2018.10.06 Tran, Minh Thang (2341) vs (2350) Nguyen, Van Thanh
First Saturday GM Oct 2018
Sicilian - Hungarian
1/2-1/2 B27