Torneos de ajedrez en Vietnam

Torneos de ajedrez en Vietnam, el calendario de ajedrez

País Nombre del torneo de ajedrez Inicio Fin
VIE GIẢI CỜ VUA TÀI NĂNG VIỆT MỞ RỘNG LẦN 11 - NGÀY 3/3/2024 DANH SÁCH TỔNG HỢP 2024-03-03 2024-03-03
VIE GIẢI ĐẤU TÂP 25/02
VIE Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 2- 2024 - Bảng Open 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 2- 2024 - Bảng U13 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 2- 2024 - Bảng U9 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 3 NAM)
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 4 NAM)
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 5 NỮ)
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 4 NỮ)
VIE Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 2- 2024 - Bảng U11 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 3 NỮ)
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 5 NAM)
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 2 NAM)
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 2 NỮ)
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 1 NỮ)
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL TIMES CITY T35 LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2022-2023 (KHỐI 1 NAM)
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NỮ 12-15 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NAM 8 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nam U11 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA KHAI XUÂN GIÁP THÌN TRANH CUP CỜ VUA ĐÔNG ANH
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nam U09 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nam U13 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nam mở rộng 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nữ U11 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nữ U09 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nữ U08 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 2024-01-26 2024-01-26
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nam U06 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nam U07 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nam U08 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NỮ 16-18 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE Giải Cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ II năm 2024 Bảng Nữ U13 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NAM 12-15 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NAM 9 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NỮ 9-11 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NỮ 7 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NAM 7 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NAM 10-11 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI CỜ VUA ĐẤU TRƯỜNG NAM TỪ LIÊM MỞ RỘNG TRANH CUP CHESS ACADEMY LẦN IV BẢNG NAM 5-6 TUỔI 2024-02-25 2024-02-25
VIE ROAD TO OLYMPUS - CHẶNG 2 RAPID 2024-02-25 2024-02-25
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2024 Cờ Vua Nam - Cờ Nhanh 2024-02-20 2024-02-20
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2024 Cờ Tướng Nam - Cờ Nhanh 2024-02-20 2024-02-20

Torneos de ajedrez en otros países