Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 06- 2024 - U13 2024-06-23 2024-06-23
VIE Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 06- 2024 - Open 2024-06-23 2024-06-23
VIE Open Danang/Vietnam 2025 2025-02-08 2025-02-15
VIE GIẢI CỜ CHỚP GIAO HỮU THÁNG 6/2024 2024-06-08 2024-06-08
VIE Hanoi FM rating chess tournament 2024- FMB
VIE BẢNG U10 GIẢI VÔ ĐICH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN III NĂM 2024 2024-06-30 2024-06-30
VIE Hanoi FM rating chess tournament 2024- FMA
VIE 15th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Blitz
VIE 15th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Rapid
VIE Giải Cờ Vua tập luyện 2024-06-10 2024-06-30
VIE NKCT - Blitz 20/06/2024 Semi 2 2024-06-20 2024-06-20
VIE NKCT - Blitz 20/06/2024 Semi 1 2024-06-20 2024-06-20
VIE ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2024 2024-06-23 2024-06-23
VIE Các giải đấu khóa hè 2024 (Lần thứ 5, ngày 20 06) 2024-06-20 2024-06-20
VIE HANOI RAPID CHESS TEAM TOURNAMENT - Bảng A 2024-06-22 2024-06-24
VIE Giải Đường đến đỉnh vinh quang lần 29 2024-06-30 2024-06-30
VIE BẢNG OPEN GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN III NĂM 2024 2024-06-30 2024-06-30
VIE BẢNG U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN III NĂM 2024 2024-06-30 2024-06-30
VIE BẢNG U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN III NĂM 2024 2024-06-30 2024-06-30
VIE Giải cờ chớp lớp ĐT KTTL cs TTT 2024-06-19 2024-06-19
VIE HANOI RAPID CHESS TEAM TOURNAMENT - Bảng B 2024-06-22 2024-06-24
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 NỮ : U11 2024-06-21 2024-06-22
VIE GIẢI CỜ VUA CHIẾN BINH ATHENA MỞ RỘNG LÂN THỨ III - NĂM 2024 - Danh sách cờ chớp 2024-06-22 2024-06-23
VIE GIẢI CỜ VUA CHIẾN BINH ATHENA MỞ RỘNG LÂN THỨ III - NĂM 2024 Danh sách đăng ký 2024-06-22 2024-06-23
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 NỮ : U9 2024-06-21 2024-06-22
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 2024-06-21 2024-06-22
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 NAM : U7 2024-06-21 2024-06-22
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 NỮ : U7 2024-06-21 2024-06-22
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 NAM : U9 2024-06-21 2024-06-22
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 NAM : U11 2024-06-21 2024-06-22
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 11-12 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 8-9 Nữ 2024-06-18 2024-06-18
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2024 NAM : U7 2024-06-18 2024-06-18
VIE HOI THAO NGANH KIEM SAT NAM 2024 MON: CO TUONG 2024-06-04 2024-06-04
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 10 Nam 2024-06-12 2024-06-12
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 8-9 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 6-7 Nữ 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 4-5 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 10 Nữ 2024-06-12 2024-06-12
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 11-12 Nữ 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 4-5 Nữ 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 1-3 Nam 2024-06-18 2024-06-30
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 6-7 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 8-9 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 1-3 2024-06-12 2024-06-12
VIE Các giải đấu khóa hè (Giải số 5 ngày 17/06) 2024-06-17 2024-06-17
VIE Giải lần 1 06 06 2024
VIE HANOI RAPID CHESS TEAM TOURNAMENT - Bảng B 2024-06-14 2024-06-16
VIE HANOI RAPID CHESS TEAM TOURNAMENT - Bảng A 2024-06-14 2024-06-16
VIE Giải cn 16 06 2024-06-16 2024-06-16

Chess tournaments in other countries