Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE GIẢI CỜ VUA CẤP TRƯỜNG Bảng điểm Nữ khối 4 2023-11-27 2023-12-03
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nữ U07 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nam U11 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nam U15 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nam U13 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nữ U15 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NHÓM LỚP 4 NAM 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nam U11 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nam U07 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NHÓM LỚP 5 NỮ 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nam U09 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nam U13 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nam U15 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nam mở rộng 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nữ U15 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NHÓM LỚP 3 NAM 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng nâng cao Nữ U09 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nam U09 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NHÓM LỚP 5 NAM 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nữ U11 2023-12-02 2023-12-02
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ nhanh - Bảng phong trào Nữ U13 2023-12-02 2023-12-02
VIE Hội Khỏe Phù Đổng 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2023 - 2024 NHÓM LỚP 2 NAM 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2023 - 2024 NHÓM LỚP 4 NỮ 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUPER LEAGUE 2023 LẦN 2 - NĂM 2023 2023-12-01 2023-12-01
VIE Giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VII năm 2023 Cờ chớp - Bảng nâng cao Nam U13 2023-12-03 2023-12-03
VIE Ha Noi FM Chess tournament
VIE HỘI THAO CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NHÓM LỚP 1 2023-12-02 2023-12-02
VIE 4th Parents-Love-Chess Rated Series (Rapid)
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NỮ 07-09 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2023-2024 - BẢNG NAM 07-09 TUỔI 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2023 - 2024 NHÓM LỚP 3 NỮ 2023-12-02 2023-12-02
VIE OFFLINE CLB LAN 25 2023-12-02 2023-12-02
VIE HỘI THAO TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2023 - 2024 NHÓM LỚP 2 NỮ 2023-12-02 2023-12-02
VIE GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI THANH THIẾU NHI TRANH CÚP THIÊN BẢO 2023 OPEN NAM 2023-11-26 2023-11-26
VIE GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI THANH THIẾU NHI TRANH CÚP THIÊN BẢO 2023 BẢNG U6 2023-11-26 2023-11-26
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC ĐƯỜNG TRANH CÚP MẠNG XÃ HỘI NHẬT KÝ CUỘC SỐNG- DANH SÁCH ĐĂNG KY 2023-12-10 2023-12-10
VIE Giải Cờ Vua "DUONG SINH CHESS OPEN" Lần 3 U7 - SN 2016 2023-12-01 2023-12-01
VIE Giải Cờ Vua "DUONG SINH CHESS OPEN" Lần 3 U14 - SN 2011 2023-12-01 2023-12-01
VIE Giải Cờ Vua "DUONG SINH CHESS OPEN" Lần 3 U11 - SN 2012 2023-12-01 2023-12-01
VIE Giải Cờ Vua "DUONG SINH CHESS OPEN" Lần 3 U10 - SN 2013 2023-12-01 2023-12-01
VIE Giải Cờ Vua "DUONG SINH CHESS OPEN" Lần 3 U9 - SN 2014 2023-12-01 2023-12-01
VIE Giải Cờ Vua "DUONG SINH CHESS OPEN" Lần 3 U8 - SN 2015 2023-12-01 2023-12-01

Chess tournaments in other countries