Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nữ lớp 4+5 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nam lớp 6+7 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nam lớp 8+9 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nữ lớp 8+9 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nam lớp 2+3 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nữ lớp 1 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nam lớp 4+5 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nữ lớp 2+3 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G11 - tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Ha Noi GM Chess tournament - B
VIE Giải Cờ Vua HKPĐ Cấp Tiểu Học Thị Xã Phú Mỹ 2023 2023-12-08 2023-12-08
VIE GIẢI ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB 2023-12-17 2024-01-07
VIE GIẢI ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB 2023-12-17 2024-01-07
VIE Giải cờ nhanh VĐV Chuyên nghiệp TP Đà Nẵng ngày 4 và 11.12.2023 Bảng nâng cao 1 2023-12-04 2023-12-11
VIE Giải cờ nhanh VĐV Chuyên nghiệp TP Đà Nẵng ngày 4 và 11.12.2023 Bảng nâng cao 2 2023-12-04 2023-12-11
VIE Giải Cờ Vua "DUONG SINH CHESS OPEN" Lần 3 U9 - SN 2014 2023-12-01 2023-12-01
VIE Bảng Senior - Chung Kết Giải All Star Cờ Vua Sài Gòn Năm 2023 2023-12-17 2023-12-17
VIE Bảng Junior - Chung Kết Giải All Star Cờ Vua Sài Gòn Năm 2023 2023-12-17 2023-12-17
VIE Bảng Baby - Chung Kết Giải All Star Cờ Vua Sài Gòn Năm 2023 2023-12-17 2023-12-17
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI TRẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 2023-08-19 2023-08-19
VIE Bảng Superkis - Chung Kết Giải All Star Cờ Vua Sài Gòn Năm 2023 2023-12-17 2023-12-17
VIE VXPL - CỜ ÚP
VIE Giải cờ nhanh VĐV Chuyên nghiệp TP Đà Nẵng ngày 4 và 11.12.2023 Bảng nâng cao 2 2023-12-04 2023-12-11
VIE Giải cờ nhanh VĐV Chuyên nghiệp TP Đà Nẵng ngày 4 và 11.12.2023 Bảng nâng cao 1 2023-12-04 2023-12-11
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U11 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U9 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U15 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U16 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U16 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U18 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G16 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U13 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G18 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U13 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G09 - cờ tiêu chuẩn 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng Nữ lớp 6+7 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải Hội khỏe phù đổng quận Hai Bà Trưng Bảng nâng cao 2023-12-05 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U18 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U15 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U11 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G18 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U13 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G15 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G13 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng U09 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G09 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC ĐƯỜNG TRANH CÚP MẠNG XÃ HỘI NHẬT KÝ CUỘC SỐNG- DANH SÁCH ĐĂNG KY 2023-12-10 2023-12-10
VIE GIẢI CỜ VUA HỌC ĐƯỜNG TRANH CÚP MẠNG XÃ HỘI NHẬT KÝ CUỘC SỐNG- DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 2023-12-10 2023-12-10
VIE Giải hội khỏe phù đồng thành phố Hải Phòng Bảng G11 - cờ nhanh 2023-12-03 2023-12-05

Chess tournaments in other countries