Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 11-12 Nữ 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 1-3 Nam 2024-06-18 2024-06-30
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 1-3 2024-06-12 2024-06-12
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 4-5 Nữ 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 6-7 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 8-9 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 8-9 Nữ 2024-06-18 2024-06-18
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 10 Nam 2024-06-12 2024-06-12
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 10 Nữ 2024-06-12 2024-06-12
VIE ĐẤU CHỌN ĐỘI TUYỂN HKPĐ QUỐC GIA TỈNH THÁI NGUYÊN LỚP 11-12 Nam 2024-06-18 2024-06-18
VIE Hanoi FM rating chess tournament 2024- FMB
VIE Hanoi FM rating chess tournament 2024- FMA
VIE GIẢI CỜ VUA CHIẾN BINH ATHENA MỞ RỘNG LÂN THỨ III - NĂM 2024 - Danh sách cờ chớp 2024-06-22 2024-06-23
VIE GIẢI CỜ VUA CHIẾN BINH ATHENA MỞ RỘNG LÂN THỨ III - NĂM 2024 Danh sách đăng ký 2024-06-22 2024-06-23
VIE Các giải đấu khóa hè (Giải số 5 ngày 17/06) 2024-06-17 2024-06-17
VIE ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2024 2024-06-23 2024-06-23
VIE Giải lần 1 06 06 2024
VIE Giải Đường đến đỉnh vinh quang lần 29 2024-06-30 2024-06-30
VIE HANOI RAPID CHESS TEAM TOURNAMENT - Bảng B 2024-06-14 2024-06-16
VIE HANOI RAPID CHESS TEAM TOURNAMENT - Bảng A 2024-06-14 2024-06-16
VIE BẢNG U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN III NĂM 2024 2024-06-30 2024-06-30
VIE BẢNG U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN III NĂM 2024 2024-06-30 2024-06-30
VIE Giải cn 16 06 2024-06-16 2024-06-16
VIE 15th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Rapid
VIE 15th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Blitz
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U7 2024-06-16 2024-06-16
VIE USPA616 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U13 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U8 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC CLB TP NHA TRANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2-HÈ NĂM 2024 NAM OPEN CỜ CHỚP 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC CLB TP NHA TRANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 - HÈ NĂM 2024 U10 CỜ CHỚP 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U11 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U5-6 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U9 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC CLB TP NHA TRANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 - HÈ NĂM 2024 U11 CỜ CHỚP 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 Open 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC CLB TP NHA TRANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 - HÈ NĂM 2024 G10 CỜ CHỚP 2024-06-16 2024-06-16
VIE 14th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Standard
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U9 Nữ 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 U11 Nữ 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải cờ vua tranh cup Xứ Nghệ mở rộng lần 2 Open Nữ 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2024 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA THẦN ĐỒNG CƠ SỞ AN PHÚ NHÓM 4-7 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2024 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2024 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2024 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC CLB TP NHA TRANG MỞ RỘNG - NĂM 2024 OPEN NỮ NÂNG CAO CỜ CHỚP 2024-06-16 2024-06-16
VIE GIẢI CỜ VUA THẦN ĐỒNG CƠ SỞ AN PHÚ NHÓM 8-14 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải trung văn lần 2 2024-06-16 2024-06-16
VIE Giải tập luyện CLB cờ tướng tỉnh Thái Nguyên, chuyên đề Tiên nhân chỉ lộ 2024-06-16 2024-06-16

Chess tournaments in other countries