Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE BẢNG U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN II NĂM 2024 2024-04-21 2024-04-21
VIE Giải vô địch cờ vua UNIC Chess Open đồng đội ngày 14.4 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - CƠ SỞ HOÀNG MAI - THÁNG 4.2024 2023-12-15 2023-12-15
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA NĂM 2024 2024-04-13 2024-04-22
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 2024-04-14 2024-04-19
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 2024-04-14 2024-04-14
VIE BẢNG U10 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP CHESSTACTICS LẦN II NĂM 2024 2024-04-21 2024-04-21
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 2024-04-15 2024-04-20
VIE GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP HOÀNG GIA. BẢNG OPEN
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP HOÀNG GIA. BẢNG NAM NỮ KHỐI 4-5
VIE GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP HOÀNG GIA. BẢNG MẦM NON - NỮ LỚP 1
VIE GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP HOÀNG GIA. BẢNG NAM LỚP 1
VIE GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP HOÀNG GIA. BẢNG NAM LỚP 2
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 2024-04-20 2024-04-21
VIE GIẢI CỜ VUA TÀI NĂNG VIỆT MỞ RỘNG LẦN 12 NĂM 2024 - U8 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 2024-04-15 2024-04-20
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - BảngU11 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 -Nâng Cao 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI CỜ VUA TÀI NĂNG VIỆT MỞ RỘNG LẦN 12 NĂM 2024 - U6 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI CỜ VUA TÀI NĂNG VIỆT MỞ RỘNG LẦN 12 NĂM 2024 - U7 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 2024-04-15 2024-04-20
VIE NGÀY HỘI CỜ VUA LẦN THỨ 2 NĂM 2024 - TỔNG HỢP 2024-04-18 2024-04-18
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm2024-Phong trào 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - BảngU14 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Bảng U8 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - BảngU10 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Nữ U10 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Nữ U8 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - BảngU12 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Bảng U9 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Bảng U7 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Bảng U6 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Nữ U9 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ Vua Truyền Thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2024 - Nữ U7 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 LỨA TUỔI U10 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải Cờ tướng Đồng Hỷ mở rộng 2024 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 LỨA TUỔI U13 - U14 2024-04-14 2024-04-14
VIE Giải hội thao Sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành
VIE Giải hội thao Sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 LỨA TUỔI U11 - U12 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 LỨA TUỔI U7 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 LỨA TUỔI U9 2024-04-14 2024-04-14
VIE KỲ VƯƠNG NÚI THÀNH MỞ RỘNG NĂM 2024 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 LỨA TUỔI U8 NAM 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 2024-04-12 2024-04-21
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CLB OLYMPIA CHESS MỞ RỘNG NĂM 2024 LỨA TUỔI U8 NỮ 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA 2024 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 2024-04-13 2024-04-14

Chess tournaments in other countries