Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NỮ 2022-01-20 2022-01-21
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CỜ TƯỚNG 2022-01-20 2022-01-21
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2018 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 2018-06-07 2018-06-07
VIE Giải đấu tập số 8, lớp Kỳ thủ 3 - KTTL- cs TTT 2018-01-29 2018-01-29
VIE GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - CS1 2018-11-02 2018-11-02
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC TRANH CÚP LIENVIETPOSTBANK 2018-BANG NU 2018-04-27 2018-05-03
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 8-9 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 1-3 2018-11-03 2018-11-11
VIE Giải đấu bí ẩn vô cùng! Xin đừng truy cập. 2018-06-07 2018-06-07
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 4-5 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 6-7 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 2018-11-03 2018-11-11
VIE GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 2018-11-03 2018-11-11
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NAM 2022-01-20 2022-01-21
VIE GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 5-6-7 2018-08-01 2018-08-11
VIE GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 8-9 2018-08-01 2018-08-11
VIE GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 10 2018-08-01 2018-08-11
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. 2018-08-01 2018-08-11
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG 2022-01-20 2022-01-21
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ TƯỚNG DƯỚI 35 2022-01-21 2022-01-22
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ TƯỚNG U36 2022-01-20 2022-01-21
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NỮ G14 2022-01-21 2022-01-22
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NAM B13 2022-01-21 2022-01-22
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NAM B14 2022-01-21 2022-01-22
VIE ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NỮ 13 2022-01-21 2022-01-22
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 2017-10-23 2017-10-23
VIE GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 2018-09-23 2018-09-23
VIE Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U8 2018-09-22 2018-09-22
VIE Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U11 2018-09-22 2018-09-22
VIE GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG HỌC SINH HUYỆN THANH OAI NĂM 2018 BẢNG NAM 12 - 13T 2018-04-27 2018-04-27
VIE GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NAM CỜ VUA 2018-09-09 2018-09-09
VIE GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 2018-09-09 2018-09-09
VIE GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NỮ CỜ VUA 2018-09-09 2018-09-09

Chess tournaments in other countries