Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE Open Danang/Vietnam 2025 2025-02-08 2025-02-15
VIE 11th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Standard
VIE 10th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Standard
VIE Quang Ninh FM chess tournament 2024 2024-05-14 2024-05-19
VIE Quang Ninh open rating chess tournament 2024 - Group B 2024-05-14 2024-05-19
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC NĂM 2024 2024-04-24 2024-04-25
VIE covua nhap2024 u7 2024-04-23 2024-04-23
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE SUNDAY FUNDAY BLUE HORSE OPEN T4/2024 - NANG CAO
VIE HAI DUONG - SUNDAY FUNDAY T3/2024 - NANG CAO
VIE SUNDAY FUNDAY BLUE HORSE OPEN T4/2024 - MAM NON
VIE SUNDAY FUNDAY BLUE HORSE OPEN T4/2024 - NHAP MON
VIE SUNDAY FUNDAY BLUE HORSE OPEN T4/2024 - CO BAN
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 - Bảng Nữ ASEAN Vô Địch 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 - Bảng ASEAN Nam 13 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Hội thao TTĐ Lâm Đồng 2024-04-26 2024-04-26
VIE GREENFIELD OLYMPICS 2023-2024/MÔN CỜ VUA KHỐI 9 2024-04-23 2024-04-23
VIE HỘI THAO CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN MÔN CỜ TƯỚNG 2024-04-22 2024-04-24
VIE GIẢI CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ MỞ RỘNG LÀN II NĂM 2024 DANH SÁCH BAN ĐẦU 2024-04-30 2024-04-30
VIE Giải Cờ Vua Tiêu Chuẩn Khối 7 Nam
VIE Giải Cờ Vua Tiêu Chuẩn Khối 8 Nam
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 - Bảng Nữ U9 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Quang Ninh GM chess tournament 2024 2024-05-14 2024-05-19
VIE Giải cờ nhanh VĐV Chuyên nghiệp TP Đà Nẵng ngày 25/03/2024 và 01.04.2024 Bảng nâng cao 1 2024-04-22 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 - Bảng Nam U15 2024-04-26 2024-04-29
VIE ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIII – 2024 Bảng Nam 2024-04-24 2024-04-25
VIE ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIII – 2024 Bảng Nữ 2024-04-24 2024-04-25
VIE Giải cờ nhanh VĐV Chuyên nghiệp TP Đà Nẵng ngày 25/03/2024 và 01.04.2024 Bảng nâng cao 2 2024-04-22 2024-04-29
VIE ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIII – 2024 Bảng Nữ 2024-04-24 2024-04-25
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 2024-04-12 2024-04-21
VIE GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 2024-04-14 2024-04-14
VIE GIẢICỜ TƯỚNG NAM ĐẠI HỘI TDTT XÃ ĐẠI HỒNG 2024-04-22 2024-04-22
VIE GIẢI CỜ TƯỚNG NỮ ĐẠI HỒNG 2024-04-22 2024-04-22
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Giải Cờ vua các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 2024-04-26 2024-04-29
VIE Hanoi IM chess tournament: IM B-May
VIE Hanoi GM chess tournament: GM B-May 2024-05-21 2024-05-27
VIE CẦN THƠ CHESSKIDS MỞ RỘNG LẦN VII - TRANH CÚP CẦN THƠ CHESSKIDS - NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN
VIE HANOI RAPID CHESS TEAM TOURNAMENT 2024-04-19 2024-04-21
VIE Giải Cờ vua tiêu chuẩn tính hệ số elo quốc tế Tranh cúp Kiện tướng tương lai 2024-04-13 2024-04-21

Chess tournaments in other countries