Chess tournaments in Vietnam

Chess tournaments in Vietnam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
VIE SSSAFSAFs fQFEfe 2024-03-02 2024-03-02
VIE SSSAFSAFs fQFEfe 2024-03-02 2024-03-02
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ NHANH - NAM 10-11 TUỔI 2024-03-02 2024-03-03
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nam Lớp 4 - 5 2024-02-26 2024-03-02
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 10-11 TUỔI 2024-03-02 2024-03-06
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ NHANH - NAM 12-13 TUỔI 2024-03-02 2024-03-03
VIE GIẢI CỜ VUA CEC NỘI BỘ LẦN THỨ IV VÀ KẾT THÚC KHÓA HỌC 154 NĂM 2024 BẢNG CĂN BẢN 2023-11-26 2023-11-26
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NỮ 17-18 2024-02-27 2024-02-27
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nam Lớp 6 - 7 2024-02-26 2024-03-02
VIE GIẢI ĐẤU CỜ VUA OFLINE VÒNG SƠ LOẠI "KHAI XUÂN KỲ HỘI - 2024" 2024-03-02 2024-03-02
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ NHANH - NỮ 12-13 TUỔI 2024-03-02 2024-03-03
VIE GIẢI CỜ VUA CEC NỘI BỘ LẦN THỨ IV VÀ KẾT THÚC KHÓA HỌC 154 NĂM 2024 BẢNG NHẬP MÔN 2023-11-26 2023-11-26
VIE HCMCHESS | GIẢI CỜ VUA GIAO LƯU LẦN THỨ 18 | MANG QUÀ VỀ CHO MẸ 2024-03-03 2024-03-03
VIE 8th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Rapid
VIE 8th Parents-Love-Chess Rated Series 2024 - Blitz
VIE GIẢI CỜ VUA CEC NỘI BỘ LẦN THỨ IV VÀ KẾT THÚC KHÓA HỌC 154 NĂM 2024 TỔNG HỢP DANH SÁCH 2023-11-26 2023-11-26
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NỮ 12-13 2024-02-27 2024-02-27
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ NHANH - NỮ 7-9 TUỔI 2024-03-02 2024-03-03
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NAM 16 2024-02-27 2024-02-27
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nam Mầm Non 2024-02-26 2024-03-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NỮ 16 2024-02-27 2024-02-27
VIE Giải vô địch Cờ vua tỉnh Quảng Bình lần thứ XXVII năm 2024 - Cờ tiêu chuẩn: Nam cấp 1 2024-03-01 2024-03-03
VIE Giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng Bình lần thứ XXVII năm 2024 - Cờ tiêu chuẩn: Nam A 2024-03-01 2024-03-03
VIE Giải vô địch Cờ vua tỉnh Quảng Bình lần thứ XXVII năm 2024 - Cờ tiêu chuẩn: Nữ cấp 1 2024-03-01 2024-03-03
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 12-13 TUỔI 2024-03-02 2024-03-06
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ NHANH - NỮ 10-11 TUỔI 2024-03-02 2024-03-03
VIE Giải cờ vua vui xuân hội chùa Quang Minh 2024-03-02 2024-03-02
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ NHANH - NAM 7-9 TUỔI 2024-03-02 2024-03-03
VIE Giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng Bình lần thứ XXVII năm 2024 - Cờ tiêu chuẩn: Nam B 2024-03-01 2024-03-03
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NAM 14-15 2024-02-27 2024-02-27
VIE HKPĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024-MÔN CỜ VUA- CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 10-11 TUỔI 2024-03-02 2024-03-06
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NỮ 14-15 2024-02-27 2024-02-27
VIE [Hải Dương] Giải Cờ Tướng huyện Nam Sách Năm 2024 2024-03-02 2024-03-02
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nam Lớp 8 - 9 2024-02-26 2024-03-02
VIE Giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng Bình lần thứ XXVII năm 2024 - Cờ tiêu chuẩn: Cờ tướng Nữ 2024-03-01 2024-03-03
VIE Giải vô địch Cờ vua tỉnh Quảng Bình lần thứ XXVII năm 2024 - Cờ tiêu chuẩn: Nam - Nữ cấp 3 2024-03-01 2024-03-03
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NỮ 10-11 2024-02-27 2024-02-27
VIE HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XVI NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CỜ VUA-BẢNG NAM TIỂU HỌC 2004-03-04 2004-03-07
VIE HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XVI NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CỜ VUA-BẢNG NAM THCS 2004-03-04 2004-03-07
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nam Lớp 11 - 12 2024-02-26 2024-03-02
VIE HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XVI NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CỜ VUA-BẢNG NAM THPT 2004-03-04 2004-03-07
VIE HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XVI NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CỜ VUA-BẢNG NỮ TIỂU HỌC 2004-03-04 2004-03-07
VIE HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XVI NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CỜ VUA-BẢNG NỮ THCS 2004-03-04 2004-03-07
VIE Đội tuyển trẻ CVHN - Các giải đấu tập năm 2024 - Giải số 02 2024-02-24 2024-03-03
VIE HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XVI NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CỜ VUA-BẢNG NỮ THPT 2004-03-04 2004-03-07
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NAM 12-13 2024-02-27 2024-02-27
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nữ Lớp 8 - 9 2024-02-26 2024-03-02
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nữ Lớp 11 - 12 2024-02-26 2024-03-02
VIE GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI NĂM 2024 CỜ TIÊU CHUẨN: NỮ 7-9 2024-02-27 2024-02-27
VIE Giải cờ vua HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024 Nhóm Nữ Lớp 10 2024-02-26 2024-03-02

Chess tournaments in other countries