Chess tournaments in Brunei Darussalam

Chess tournaments in Brunei Darussalam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
BRU Sunday Chess Rapid January 2018 2018-01-26 2018-01-28
BRU Zuğulba Tədris İdman Bazasında keçiriləcək TMT-yə vəsiqə 2019-02-06 2019-02-06
BRU TSA - LiChess.org - Blitz - Invitational 4 - Sunday - 21/6/2020 2020-06-21 2020-06-07
BRU Brunei National Chess Championship 2016 2016-12-19 2016-12-27
BRU Brunei National Chess Championship 2015 2015-10-02 2015-10-11
BRU Asian Amateur Blitz Chess Championship 2015 2015-09-12 2015-09-12
BRU Asian Amateur Chess Championship 2015 2015-09-07 2015-09-12
BRU lolo 2012-02-10 2012-02-15
BRU Brunei Invitational IM Tournament 2 2010-07-30 2010-08-04
BRU Brunei Invitational IM Tournament 1 2010-07-26 2010-07-30
BRU Brunei 2011 IM Tournament 2 2011-03-04 2011-03-08
BRU Brunei 2011 IM Tournament 1 2011-02-27 2011-03-03
BRU 27th National Day BLITZ 2011-02-27 2011-02-27
BRU 27th National Day Rapid 2011-02-25 2011-02-27
BRU Brunei Invitational Grandmaster Tournament 2012 2012-04-13 2012-04-17
BRU Brunei Campomanes Memorial Grandmaster Open 2012 2012-04-08 2012-04-12

Chess tournaments in other countries