Chess tournaments in Mongolia

Chess tournaments in Mongolia, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 6-НАС ЭРЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 12-НАС ЭРЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 10-НАС ЭРЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 10-НАС ЭМЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 12-НАС ЭМЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 8-НАС ЭМЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 8-НАС ЭРЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 6-НАС ЭМЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 14-НАС ЭРЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 18-НАС ЭРЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 14-НАС ЭМЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL "Оюу Толгой ХХК"-ийн ажилчдын дундах шатрын тэмцээн 2024 Эрэгтэй
MGL Оюу Толгой ХХК-ийн ажилчдын дундах шатрын тэмцээн 2024 Эмэгтэй
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 18-НАС ЭМЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL Мини шатар-2024 10 нас Эмэгтэй
MGL МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ШАТРЫН СПОРТЫН МАСТЕР ЖАНЧИВСЭНГИЙН ЖАНЦАНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ 21 АЙМГИЙН ӨУАШ ТЭМЦЭЭН 6-НАС ЭРЭГТЭЙ 2024-06-14 2024-06-14
MGL "CHAMPION" Стейниц МША-гийн 2023-2024 Оны Хаалтын Тэмцээн #4 9-10 Нас Эрэгтэй 2024-05-18 2024-05-19
MGL "CHAMPION" Стейниц МША-ийн 2023-2024 Оны Хаалтын Тэмцээн #4 11-12 Нас 2024-05-18 2024-05-19
MGL "CHAMPION" Стейниц МША-ийн 2023-2024 Оны Хаалтын Тэмцээн #4 6 Хүртэлх Эрэгтэй 2024-05-18 2024-05-19
MGL "CHAMPION" Стейниц МША-ийн 2023-2024 Оны Хаалтын Тэмцээн #4 6 Хүртэлх Эмэгтэй 2024-05-18 2024-05-19
MGL Мини шатар-2024 6нас Эрэгтэй
MGL Мини шатар-2024 12 нас Эрэгтэй
MGL Мини шатар-2024 10 нас Эрэгтэй
MGL Мини шатар-2024 8 нас Эмэгтэй
MGL Мини шатар-2024 8 нас Эрэгтэй
MGL "WONDERS" Стейниц МША-ийн Шигшээ Шилдэг Өсвөрийн Тамирчдын цуврал тэмцээн- 5 2024-06-06 2024-06-09
MGL Мини шатар-2024 12 нас Эмэгтэй
MGL Мини шатар-2024 6нас Эмэгтэй
MGL АЗИЙН БЭЛТГЭЛ 2024 2024-05-31 2024-06-02
MGL Түшиг бүс 2024 охид 12-14
MGL 54th-Mongolian National Chess Championship-2024 (Final) Women 2024-05-18 2024-05-29
MGL 62nd-Mongolian National Chess Championship-2024 (Final) Men 2024-05-18 2024-05-29
MGL “Сүү” ХК-ийн нэрэмжит “Өсвөрийн шатарчдын АМОРЕ тэмцээн 8-9 нас эрэгтэй 2024-05-23 2024-05-23
MGL “Сүү” ХК-ийн нэрэмжит “Өсвөрийн шатарчдын АМОРЕ тэмцээн 10-11 нас эрэгтэй 2024-05-25 2024-05-27
MGL “Сүү” ХК-ийн нэрэмжит “Өсвөрийн шатарчдын АМОРЕ тэмцээн 12-13 нас эрэгтэй 2024-05-23 2024-05-23
MGL “Сүү” ХК-ийн нэрэмжит “Өсвөрийн шатарчдын АМОРЕ тэмцээн 14-18 нас эрэгтэй 2024-05-25 2024-05-27
MGL "СҮҮ'' ХК-ийн нэрэмжит Өсвөрийн шатарчдын "АМОРЕ" тэмцээн 10-11 нас охид 2024-05-25 2024-05-27
MGL Монгол Улсын Ууган Үйлдвэр ''СҮҮ'' ХХК-ийн нэрэмжит Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 9 хүртэлх нас охид 2024-05-25 2024-05-27
MGL “Сүү” ХК-ийн нэрэмжит “Өсвөрийн шатарчдын АМОРЕ тэмцээн 7 нас хүртэлх эрэгтэй 2024-05-25 2024-05-27
MGL "СҮҮ'' ХК-ийн нэрэмжит Өсвөрийн шатарчдын "АМОРЕ" тэмцээн 12-13 нас охид 2024-05-25 2024-05-27
MGL "СҮҮ'' ХК-ийн нэрэмжит Өсвөрийн шатарчдын "АМОРЕ" тэмцээн 14-18 нас охид 2024-05-25 2024-05-27
MGL Монгол Улсын Ууган Үйлдвэр ''СҮҮ'' ХХК-ийн нэрэмжит Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 7 хүртэлх нас охид 2024-05-25 2024-05-27
MGL Сэрүүн сайхан хангай 2024-05-26 2024-05-26
MGL arvindem 14-17 2024-05-25 2024-05-25
MGL Газрын тосны салбарын 83 жилийн ойд зориулсан "Спортын Наадам" 2024 оны спортын наадмын шатрын багийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2023-05-16 2023-05-16
MGL Түшиг бүс охид 9-11 нас
MGL Монгол Улсын Ууган Үйлдвэр ''СҮҮ'' ХХК-ийн нэрэмжит Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 18 хүртэлх нас охид 2024-05-25 2024-05-27
MGL ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН АШТ ЭМЭГТЭЙ 2024-05-21 2024-05-22
MGL ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ТЭМЦЭЭН ЭРЭГТЭЙ 2024-05-21 2024-05-22
MGL "CHAMPION" Стейниц МША-ийн 2023-2024 Оны Хаалтын Тэмцээн #4 13-аас дээш Open 2024-05-18 2024-05-19

Chess tournaments in other countries