Chess tournaments in Guam

Chess tournaments in Guam, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
GUM TSA - LiChess.org - Blitz - Invitational 4 - Sunday - 21/6/2020 2020-06-21 2020-06-07
GUM Guam International 2015 2015-07-18 2015-07-22
GUM Open Tournament Swiss 2014-12-01 2014-12-07
GUM Guam Invitational 2012 2012-02-18 2012-02-22
GUM Guam International Open 2013 2013-02-16 2013-02-20

Chess tournaments in other countries