Chess tournaments in Israel

Chess tournaments in Israel, the chess calendar

Country Chess tournament name Start End
ISR 讗诇讬驻讜转 讛专爪诇讬讛 诇讘转讬 住驻专 讬住讜讚讬讬诐 2017 2017-05-11 2017-05-11
ISR 讗诇讬驻讜转 讛专爪诇讬讛 诇讞讟讬讘讜转 讘讬谞讬讬诐 2017 2017-05-11 2017-05-11
ISR 12th Kiryat Ono Summer Festival 2022 Youth Morning Event 2022-07-03 2022-07-07
ISR chess tournament 2022-07-04 2022-07-04
ISR 转讞专讜转 讬讜谞讬 诇讬诇讚讬 讙谉 专讗砖讜谉 诇爪讬讜谉 2017-06-23 2017-06-23
ISR 转讞专讜转 讬讜谞讬 诇讬诇讚讬 讻讬转讜转 讗-讘 专讗砖讜谉 诇爪讬讜谉 2017-06-23 2017-06-23
ISR 转讞专讜转 住讜祝 砖谞讛 谞讜注专 讛专爪诇讬讛 诇诪讚 讻讜砖专 2017-06-23 2017-06-23
ISR 转讞专讜转 住讜祝 讛砖谞讛 诇讬诇讚讬诐 讛专爪诇讬讛 讚-讟 2017-06-23 2017-06-23
ISR Maccabiah BlitzTournament 2017 2017-07-05 2017-07-14
ISR 转讞专讜转 住讜祝 砖谞讛 诇讬诇讚讬诐 讛专爪诇讬讛 讙谉-讙 2017-06-23 2017-06-23
ISR Tsafrir Huber Memorial C 2017-06-24 2017-06-24
ISR Tsafrir Huber Memorial B 2017-06-24 2017-06-24
ISR Tsafrir Huber Memorial A 2017-06-24 2017-06-24
ISR Tsafrir Huber Memorial D 2017-06-24 2017-06-24
ISR National Women League 2022 2022-06-30 2022-07-02
ISR Kiryat Ono Summer 2022 Rapid C 2022-07-02 2022-07-02
ISR Kfar Saba semi final israeli chess championship 2022 2022-05-07 2022-08-13
ISR 砖讞 拽讬讟 谞转谞讬讛 2017 2017-06-20 2017-06-23
ISR Nat. Ch. 1-8 final Spring 2017 Ganey Tikva 2017-04-28 2017-06-23
ISR Shoham spring 22 A 2022-06-30 2022-06-30
ISR 讗诇讬驻讜转 讬砖专讗诇 诇拽讘讜爪讜转 注讚 讙讬诇 10 2017-06-01 2017-06-01
ISR ASA Tel-Aviv blitz - End of season 24.7.2017 2017-07-24 2017-07-24
ISR Kiryat Ono 8th Summer Festival - Blitz event 1.7.2017 2017-07-01 2017-07-01
ISR 讗诇讬驻讜转 讗砖讚讜讚 讛驻转讜讞讛 注讚 1450 2017-07-01 2017-07-01
ISR 讗诇讬驻讜转 讙讗讜诇讬诐 2017 注讚 1300' 2017-05-28 2017-05-28
ISR 讗诇讬驻讜转 讙讗讜诇讬诐 2017 讻讬转讜转 讘'-讜讙'' 2017-05-28 2017-05-28
ISR 讗诇讬驻讜转 讙讗讜诇讬诐 2017 讻讬转讜转 讚 讜诪注诇讛' 2017-05-28 2017-05-28
ISR 讗诇讬驻讜转 讙讗讜诇讬诐 2017 讙谉 讞讜讘讛 -讗' 2017-05-28 2017-05-28
ISR Kiryat Ono 8th Summer Festival city rapid championship 2017-07-22 2017-07-22
ISR Israel U12 Team Championship 2015 2015-04-12 2015-04-12
ISR Northern Israel rapid open championship 2015 2015-04-05 2015-04-06
ISR Herzliya Spring B 2022 2022-04-25 2022-06-27
ISR Herzliya Spring A 2022 2022-04-25 2022-06-27
ISR Israeli National Cup 2022 2022-06-24 2022-06-24
ISR Haifa open championship 2014 A 2014-10-21 2014-11-25
ISR Haifa open championship 2014 B 2014-10-21 2014-11-25
ISR Kiryat Ono Spring 2022 B 2022-05-11 2022-06-22
ISR Kiryat Ono Spring 2022 A 2022-05-11 2022-06-22
ISR Tzlil Memorial 2014 Rapid B 2014-09-05 2014-09-06
ISR Tzlil Memorial 2014 Rapid A 2014-09-05 2014-09-06
ISR Herzliya Blitz Championship 2014 2014-09-08 2014-09-08
ISR 讙诪专 讗诇讬驻讜转 讬砖专讗诇 诇谞讜注专 诇砖谞转 2015 注讚 讙讬诇 10 2015-03-26 2015-04-02
ISR 讙诪专 讗诇讬驻讜转 讬砖专讗诇 诇谞讜注专 诇砖谞转 2015 注讚 讙讬诇 12 2015-03-26 2015-04-02
ISR 讙诪专 讗诇讬驻讜转 讬砖专讗诇 诇谞讜注专 诇砖谞转 2015 注讚 讙讬诇 20 注诇 砖诐 讬砖专讗诇 讗砖诇 2015-03-29 2015-04-02
ISR 讙诪专 讗诇讬驻讜转 讬砖专讗诇 诇谞讜注专 诇砖谞转 2015 注讚 讙讬诇 14 2015-03-26 2015-04-02
ISR 讙诪专 讗诇讬驻讜转 讬砖专讗诇 诇谞讜注专 诇砖谞转 2015 注讚 讙讬诇 16 2015-03-26 2015-04-02
ISR 讙诪专 讗诇讬驻讜转 讬砖专讗诇 诇谞讜注专 诇砖谞转 2015 注讚 讙讬诇 8 2015-03-31 2015-04-02
ISR Rehovot championship 2014 A 2014-10-31 2014-11-28
ISR Beer Sheva Chess Club Championship - A tournament 2014-09-28 2014-11-16
ISR Beer Sheva Chess Club Championship - B tournament 2014-09-28 2014-11-16

Chess tournaments in other countries