2016 Chinese Chess League Division B

Chess tournament overview

Country: China
Tournament date: 2016-07-11 to 2016-07-16
Tournament place: Harbin, China (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 90 minutes add 30 second per move
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Chinese Chess Association

Schedule: 2016 Chinese Chess League Division B

Round Date Time
1 2016/07/11 9:00
2 2016/07/11 15:00
3 2016/07/12 9:00
4 2016/07/12 15:00
5 2016/07/13 9:00
6 2016/07/13 15:00
7 2016/07/14 9:00
8 2016/07/14 15:00
9 2016/07/15 9:00
10 2016/07/15 15:00
11 2016/07/16 9:00

Players registered in 2016 Chinese Chess League Division B

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
0 0 0 0
1 CHN GM Chen Zhi 0 0 0 + Info
2 CHN GM Chen Yuan 0 0 0 + Info
3 CHN GM Chen Mingze 0 0 0 + Info
4 CHN GM Ding Shirui 0 0 0 + Info
5 CHN GM Cai Jinru 0 0 0 + Info
6 CHN IM Shen Shiyan 1922 0 -35 + Info
7 CHN IM You Jialei 0 0 0 + Info
8 CHN IM Ye Yichen 1876 0 -94 + Info
9 CHN IM Cai Youyang 1791 0 22 + Info
10 CHN Zheng Xiner 1412 0 47 + Info
11 CHN GM Lv Qinhao 1805 0 28 + Info
12 CHN FM Liu Yutong 1861 0 -41 + Info
13 CHN Chi Yi 1825 0 -49 + Info
14 CHN Zhu Yiying 1709 0 34 + Info
15 CHN Guo Yuhan 1637 0 -20 + Info
16 CHN Liu Kaiyi 0 0 0 + Info
17 CHN Fan Zhecheng 0 0 0 + Info
18 CHN IM Tang Jiajun 0 0 0 + Info
19 CHN FM Huang Mofei 1963 0 2 + Info
20 CHN Ye Qianqian 1847 0 -28 + Info
21 CHN WIM Chen Kaiwen 0 0 0 + Info
22 CHN Chen Kaihao 0 0 0 + Info
23 CHN Zhou Zibo 0 0 0 + Info
24 CHN Liu Yuxuan 0 0 0 + Info
25 CHN Wang Zhenrui 0 0 0 + Info
26 CHN WGM Ji Zheng 0 0 0 + Info
27 CHN Luo Yixiang 0 0 0 + Info
28 CHN Xiong Youcheng 1774 0 -71 + Info
29 CHN Zhou Xueyang 0 0 0 + Info
30 CHN Qian Chuheng 0 0 0 + Info
31 CHN Wang Siying 0 0 0 + Info
32 CHN GM Li Chao B 2758 0 -5 + Info
33 Wang Xinyue 0 0 0
34 Zhang Jiabao 0 0 0
35 Ye Jiaxu 0 0 0
36 Nie Xin 0 0 0
37 Huang Renjie 0 0 0
38 Liu Hongyan 0 0 0
39 Liu Yeh Yang 0 0 0
40 Xiao Junyuan 0 0 0
41 Gang Taoga 0 0 0
42 WCM Yang Yijing 0 0 0
43 Huang Mofei 0 0 0
44 Saikhanchimeg Tsogtsaikhan 0 0 0
45 Du Zhaorui 0 0 0
46 Ma Ling 0 0 0
47 CM Peng Shunkai 0 0 0
48 Zhou Zirun 0 0 0
49 Xu Fei 0 0 0
50 Hu Yu A. 0 0 0
51 Shen Shiyan 0 0 0
52 Zhu Hengyi 0 0 0
53 Zhang Fuhan 0 0 0
54 Xi Qi 0 0 0
55 Cai Zhuoran 0 0 0
56 Yang Yuxuan 0 0 0
57 Zhang Xiao 0 0 0
58 Ye Yichen 0 0 0
59 Liu Yutong 0 0 0
60 Zhang Yifan(a) 0 0 0
61 Ye Qianqian 0 0 0
62 Li Xinyu 0 0 0
63 Yang Yuhang 0 0 0
64 Sun Yidi 0 0 0
65 Chi Yi 0 0 0
66 CM Zuo Yifan 0 0 0
67 Ning Kaiyu 0 0 0
68 Lin Zhaochen 0 0 0
69 Chai Lagan 0 0 0
70 Lv Qinhao 0 0 0
71 Cai Youyang 0 0 0
72 Cui Tao 0 0 0
73 Xu Junwei 0 0 0
74 Xiong Youcheng 0 0 0
75 Bai Xue 0 0 0
76 Chen Xingyu 0 0 0
77 Gao Hanxue 0 0 0
78 Wei Boyang 0 0 0
79 Yang Sung-Jui 0 0 0
80 Zhang Ruoshui 0 0 0
81 Zhu Yiying 0 0 0
82 Lu Juncheng 0 0 0
83 Guo Weibao 0 0 0
84 Lu Jiahan 0 0 0
85 Zhang Zhuoran 0 0 0
86 Men Jiayi 0 0 0
87 Luanchen Yuantai 0 0 0
88 Wang Zhiyu 0 0 0
89 Guo Yuhan 0 0 0
90 Wan Qian 0 0 0
91 Wang Ting-Hao 0 0 0
92 Cai Boheng 0 0 0
93 Yang Bokai 0 0 0
94 Jiang Tiantian 0 0 0
95 Xie Suwan 0 0 0
96 Zou Xinyi 0 0 0
97 Liu Po-Kan 0 0 0
98 Chi Haoyuan 0 0 0
99 Zhang Qiyu 0 0 0
100 Chen Jonathan 0 0 0
101 Zheng Xiner 0 0 0
102 WCM Shih Ching-An 0 0 0
103 Hwang Chyi 0 0 0
104 Ha Yihan 0 0 0
105 Cai Jinru 0 0 0
106 Cai Yunjie 0 0 0
107 Cao Ruoshui 0 0 0
108 Chen Kaihao 0 0 0
109 Chen Kaiwen 0 0 0
110 Chen Mingze 0 0 0
111 Chen Yuan 0 0 0
112 Chen Yuanhang 0 0 0
113 Chen Zhi 0 0 0
114 Cheng Yuanda 0 0 0
115 Cong Hanwei 0 0 0
116 Cong Yuanquan 0 0 0
117 Ding Jun 0 0 0
118 Ding Shirui 0 0 0
119 Dong Yanbei 0 0 0
120 Du Yi 0 0 0
121 En He 0 0 0
122 Fan Zhecheng 0 0 0
123 Fan Zhiming 0 0 0
124 Hao Sijia 0 0 0
125 Hou Yifan B 0 0 0
126 Huang Yannuo 0 0 0
127 Huo Runsheng 0 0 0
128 Ji Zheng 0 0 0
129 Jin Nanyu 0 0 0
130 Kong Jinghan 0 0 0
131 Lei Lei 0 0 0
132 Liu Jiantong 0 0 0
133 Liu Kaiyi 0 0 0
134 Liu Qianyu 0 0 0
135 Liu Yuanxin 0 0 0
136 Liu Yusen 0 0 0
137 Liu Yuxuan 0 0 0
138 Liu Zhuocheng 0 0 0
139 Long Aoxue 0 0 0
140 Luo Yixiang 0 0 0
141 Mu Wenhan 0 0 0
142 Qi Zhiquan 0 0 0
143 Qian Chuheng 0 0 0
144 Ruan Zhicheng 0 0 0
145 Sun Chen 0 0 0
146 Sun Jihan 0 0 0
147 Sun Ningbang 0 0 0
148 Tang Jiajun 0 0 0
149 Tang Yihan 0 0 0
150 Wang Fengyi 0 0 0
151 Wang Jingyu 0 0 0
152 Wang Shunshun 0 0 0
153 Wang Siying 0 0 0
154 Wang Siyu 0 0 0
155 Wang Yiru 0 0 0
156 Wang Yuehuan 0 0 0
157 Wang Zhenrui 0 0 0
158 Wei Wenkai 0 0 0
159 Wu Jiarui 0 0 0
160 Wu Xiaogang 0 0 0
161 Yan Jin 0 0 0
162 Ye Fan 0 0 0
163 You Jialei 0 0 0
164 Yu Dongqi 0 0 0
165 Zhai Pinran 0 0 0
166 Zhang Ruochuan 0 0 0
167 Zhao Kaiwen 0 0 0
168 Zhou Xueyang 0 0 0
169 Zhou Zibo 0 0 0
170 Zhu Zhengkai 0 0 0
171 Zuo Zhibo 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
0 0 0 0
1 CHN GM Chen Zhi 0 0 0
2 CHN GM Chen Yuan 0 0 0
3 CHN GM Chen Mingze 0 0 0
4 CHN GM Ding Shirui 0 0 0
5 CHN GM Cai Jinru 0 0 0
6 CHN IM Shen Shiyan 1922 0 -35
7 CHN IM You Jialei 0 0 0
8 CHN IM Ye Yichen 1876 0 -94
9 CHN IM Cai Youyang 1791 0 22
10 CHN Zheng Xiner 1412 0 47
11 CHN GM Lv Qinhao 1805 0 28
12 CHN FM Liu Yutong 1861 0 -41
13 CHN Chi Yi 1825 0 -49
14 CHN Zhu Yiying 1709 0 34
15 CHN Guo Yuhan 1637 0 -20
16 CHN Liu Kaiyi 0 0 0
17 CHN Fan Zhecheng 0 0 0
18 CHN IM Tang Jiajun 0 0 0
19 CHN FM Huang Mofei 1963 0 2
20 CHN Ye Qianqian 1847 0 -28
21 CHN WIM Chen Kaiwen 0 0 0
22 CHN Chen Kaihao 0 0 0
23 CHN Zhou Zibo 0 0 0
24 CHN Liu Yuxuan 0 0 0
25 CHN Wang Zhenrui 0 0 0
26 CHN WGM Ji Zheng 0 0 0
27 CHN Luo Yixiang 0 0 0
28 CHN Xiong Youcheng 1774 0 -71
29 CHN Zhou Xueyang 0 0 0
30 CHN Qian Chuheng 0 0 0
31 CHN Wang Siying 0 0 0
32 CHN GM Li Chao B 2758 0 -5
33 Wang Xinyue 0 0 0
34 Zhang Jiabao 0 0 0
35 Ye Jiaxu 0 0 0
36 Nie Xin 0 0 0
37 Huang Renjie 0 0 0
38 Liu Hongyan 0 0 0
39 Liu Yeh Yang 0 0 0
40 Xiao Junyuan 0 0 0
41 Gang Taoga 0 0 0
42 WCM Yang Yijing 0 0 0
43 Huang Mofei 0 0 0
44 Saikhanchimeg Tsogtsaikhan 0 0 0
45 Du Zhaorui 0 0 0
46 Ma Ling 0 0 0
47 CM Peng Shunkai 0 0 0
48 Zhou Zirun 0 0 0
49 Xu Fei 0 0 0
50 Hu Yu A. 0 0 0
51 Shen Shiyan 0 0 0
52 Zhu Hengyi 0 0 0
53 Zhang Fuhan 0 0 0
54 Xi Qi 0 0 0
55 Cai Zhuoran 0 0 0
56 Yang Yuxuan 0 0 0
57 Zhang Xiao 0 0 0
58 Ye Yichen 0 0 0
59 Liu Yutong 0 0 0
60 Zhang Yifan(a) 0 0 0
61 Ye Qianqian 0 0 0
62 Li Xinyu 0 0 0
63 Yang Yuhang 0 0 0
64 Sun Yidi 0 0 0
65 Chi Yi 0 0 0
66 CM Zuo Yifan 0 0 0
67 Ning Kaiyu 0 0 0
68 Lin Zhaochen 0 0 0
69 Chai Lagan 0 0 0
70 Lv Qinhao 0 0 0
71 Cai Youyang 0 0 0
72 Cui Tao 0 0 0
73 Xu Junwei 0 0 0
74 Xiong Youcheng 0 0 0
75 Bai Xue 0 0 0
76 Chen Xingyu 0 0 0
77 Gao Hanxue 0 0 0
78 Wei Boyang 0 0 0
79 Yang Sung-Jui 0 0 0
80 Zhang Ruoshui 0 0 0
81 Zhu Yiying 0 0 0
82 Lu Juncheng 0 0 0
83 Guo Weibao 0 0 0
84 Lu Jiahan 0 0 0
85 Zhang Zhuoran 0 0 0
86 Men Jiayi 0 0 0
87 Luanchen Yuantai 0 0 0
88 Wang Zhiyu 0 0 0
89 Guo Yuhan 0 0 0
90 Wan Qian 0 0 0
91 Wang Ting-Hao 0 0 0
92 Cai Boheng 0 0 0
93 Yang Bokai 0 0 0
94 Jiang Tiantian 0 0 0
95 Xie Suwan 0 0 0
96 Zou Xinyi 0 0 0
97 Liu Po-Kan 0 0 0
98 Chi Haoyuan 0 0 0
99 Zhang Qiyu 0 0 0
100 Chen Jonathan 0 0 0
101 Zheng Xiner 0 0 0
102 WCM Shih Ching-An 0 0 0
103 Hwang Chyi 0 0 0
104 Ha Yihan 0 0 0
105 Cai Jinru 0 0 0
106 Cai Yunjie 0 0 0
107 Cao Ruoshui 0 0 0
108 Chen Kaihao 0 0 0
109 Chen Kaiwen 0 0 0
110 Chen Mingze 0 0 0
111 Chen Yuan 0 0 0
112 Chen Yuanhang 0 0 0
113 Chen Zhi 0 0 0
114 Cheng Yuanda 0 0 0
115 Cong Hanwei 0 0 0
116 Cong Yuanquan 0 0 0
117 Ding Jun 0 0 0
118 Ding Shirui 0 0 0
119 Dong Yanbei 0 0 0
120 Du Yi 0 0 0
121 En He 0 0 0
122 Fan Zhecheng 0 0 0
123 Fan Zhiming 0 0 0
124 Hao Sijia 0 0 0
125 Hou Yifan B 0 0 0
126 Huang Yannuo 0 0 0
127 Huo Runsheng 0 0 0
128 Ji Zheng 0 0 0
129 Jin Nanyu 0 0 0
130 Kong Jinghan 0 0 0
131 Lei Lei 0 0 0
132 Liu Jiantong 0 0 0
133 Liu Kaiyi 0 0 0
134 Liu Qianyu 0 0 0
135 Liu Yuanxin 0 0 0
136 Liu Yusen 0 0 0
137 Liu Yuxuan 0 0 0
138 Liu Zhuocheng 0 0 0
139 Long Aoxue 0 0 0
140 Luo Yixiang 0 0 0
141 Mu Wenhan 0 0 0
142 Qi Zhiquan 0 0 0
143 Qian Chuheng 0 0 0
144 Ruan Zhicheng 0 0 0
145 Sun Chen 0 0 0
146 Sun Jihan 0 0 0
147 Sun Ningbang 0 0 0
148 Tang Jiajun 0 0 0
149 Tang Yihan 0 0 0
150 Wang Fengyi 0 0 0
151 Wang Jingyu 0 0 0
152 Wang Shunshun 0 0 0
153 Wang Siying 0 0 0
154 Wang Siyu 0 0 0
155 Wang Yiru 0 0 0
156 Wang Yuehuan 0 0 0
157 Wang Zhenrui 0 0 0
158 Wei Wenkai 0 0 0
159 Wu Jiarui 0 0 0
160 Wu Xiaogang 0 0 0
161 Yan Jin 0 0 0
162 Ye Fan 0 0 0
163 You Jialei 0 0 0
164 Yu Dongqi 0 0 0
165 Zhai Pinran 0 0 0
166 Zhang Ruochuan 0 0 0
167 Zhao Kaiwen 0 0 0
168 Zhou Xueyang 0 0 0
169 Zhou Zibo 0 0 0
170 Zhu Zhengkai 0 0 0
171 Zuo Zhibo 0 0 0

Players starting rank

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +    =    -   Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 Sichuan airlines 11 10 1 0 21 44,5 0
2 2 Hebei Ticai 11 8 3 0 19 40,5 0
3 3 Hangzhou Chess Asso. 11 6 3 2 15 35,5 0
4 4 Chongqing Qilin Club 11 7 1 3 15 33,5 0
5 7 Wuxi Xinlei Sports Club 11 6 2 3 14 33,5 0
6 13 Shandong Chess Center 11 6 1 4 13 32 0
7 5 Heilongjiang B.G. Center 11 5 3 3 13 31,5 2
8 8 Jiaxing Xueer Wenhua 11 6 1 4 13 31,5 0
9 6 Qingdao Qingwei Club 11 5 2 4 12 32 0
10 9 Taiyuan Huxiaoling Club 11 5 2 4 12 31 0
11 31 Zhejiang Chess Association 11 6 0 5 12 29 0
12 20 Zhejiang Non-olympic Center 11 5 2 4 12 28 0
13 11 Shenzhen Qiyuan 11 5 2 4 12 27,5 0
14 12 Zhejiang Board Games Club 11 6 0 5 12 27 2
15 15 Hangzhou B. G. School 11 6 0 5 12 27 0
16 16 Zhejiang B. G. Asso. 11 5 1 5 11 30,5 0
17 18 Harbin Boyi Club 11 5 1 5 11 28,5 0
18 23 Heilongjiang Huilian Club 11 4 3 4 11 25,5 0
19 19 Shenyang Qipaiyuan 11 4 3 4 11 25,5 0
20 10 Nemenggu Degejin Club 11 5 1 5 11 24 0
21 26 Qingdao Training Base 11 4 2 5 10 30 0
22 21 Wuxi Talent Training Base 11 5 0 6 10 25,5 0
23 29 Shenyang Sports Federation 11 4 2 5 10 25 0
24 17 Tianjin Yipin Ciub 11 4 2 5 10 24 0
25 24 Qingdao Yucai Club 11 4 2 5 10 23,5 0
26 22 Qingdao Chess Association 11 5 0 6 10 22,5 0
27 14 Taiwan Heima 11 3 2 6 8 27,5 0
28 28 Harbin Xiangfang Asso. 11 4 0 7 8 20,5 0
29 25 Xuyuanyuan Chess Ciub 11 3 0 8 6 20,5 0
30 27 Beijing Qiyuan 11 2 1 8 5 15,5 0
31 30 Tianjin Hengjieweiyu 11 1 1 9 3 20 0
32 32 Chongqing Wenna Chess Club 11 0 0 11 0 7,5 0

Players ranking

+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE