Malaysian National Youth Chess Championship 2018 (U14)

Chess tournament overview

Country: Malaysia
Tournament date: 2018-03-18 to 2018-03-21
Tournament place: Johor Bahru, Johor (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 90 mins + 30 seconds
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Steven Cheong
Main referee: Peter Long 5700051
Referee: Kwan, Nam Seng Eddy 5709717, Goh Jit Siang 5740100; Gerijan, Dinesh 5734410; Lee, Boon Why 5706653; Kamaruzaman, Norazwan 5709237; Abdul Halim Mohd Dzuhairy 5726700 ; Lim, See Pay 5742455; Ng, Say Long 5711673

Schedule: Malaysian National Youth Chess Championship 2018 (U14)

Round Date Time
1 2018/03/18 0900
2 2018/03/18 1500
3 2018/03/19 0900
4 2018/03/19 1500
5 2018/03/20 0900
6 2018/03/20 1500
7 2018/03/21 0900

Players registered in Malaysian National Youth Chess Championship 2018 (U14)

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 MAS Lye Lik Zang 2161 0 22 + Info
2 MAS Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 0 -59 + Info
3 MAS Cheah Kah Hoe 1668 0 44 + Info
4 MAS Loh Zi Hao 1543 0 -63 + Info
5 MAS Hisham Nik Emer 1500 0 -4 + Info
6 MAS Wong Qi Hao 1487 0 -70 + Info
7 MAS Koay Yu Zhe 1486 0 -9 + Info
8 MAS Goy Ming Ray 1469 0 -24 + Info
9 MAS Foo Jiu Weir Brien 1468 0 -56 + Info
10 MAS Pheng Fook Weng 1459 0 33 + Info
11 MAS Sreenivasan Brandon Tien 1421 0 18 + Info
12 MAS Lai Zhen Hou 1420 0 28 + Info
13 MAS Yap Sheuan Ivan Sean 1417 0 -31 + Info
14 MAS Tin Shan Ze 1415 0 35 + Info
15 MAS Foo Jiu Yarng Clarance 1414 0 -5 + Info
16 MAS Yeoh Yuan Hui 1401 0 68 + Info
17 MAS Loo Pin Xie 1400 0 -56 + Info
18 MAS Poh Yu Tian 1393 0 71 + Info
19 MAS Goh Kai Ray Alden 1386 0 -27 + Info
20 MAS Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 0 -52 + Info
21 MAS Lee Ryan 1360 0 58 + Info
22 MAS Hiu Jack Yuan 1356 0 -23 + Info
23 MAS Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 0 59 + Info
24 MAS Pereira Desrran 1271 0 -4 + Info
25 MAS Seow Chun Hong Ryan 1260 0 52 + Info
26 MAS Teh Jie 1254 0 20 + Info
27 MAS Chin Jun Liang Edison 1237 0 -28 + Info
28 MAS Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 0 0 + Info
29 MAS Phong Chang Jie 1175 0 -2 + Info
30 MAS Tan Li-Zhang 1162 0 20 + Info
31 MAS Suneth Shyam Keshaav 1134 0 14 + Info
32 MAS Damascus Rostam Zulkhairi 1133 0 -18 + Info
33 MAS M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 0 -11 + Info
34 MAS AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 0 0 + Info
35 MAS Annanthan Rashwin 0 0 0 + Info
36 MAS Ashokkumar Sarveishwaran 0 0 0 + Info
37 MAS Azali Allif 0 0 0 + Info
38 MAS Chong Jin Ci 0 0 0 + Info
39 MAS Deva Morvirn 0 0 0 + Info
40 MAS Ismyth,Muhd Syamil 0 0 0 + Info
41 MAS Liang Wen Khai 0 0 0 + Info
42 MAS Liew Kang Zhen 0 0 0 + Info
43 MAS Lim Zhi Hong 0 0 0 + Info
44 MAS Loo Qing Yau 0 0 0 + Info
45 MAS Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 0 0 + Info
46 MAS Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 0 0 + Info
47 MAS Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 0 0 + Info
48 MAS Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 0 0 + Info
49 MAS Tharmaraja Linggesh Kumar 0 0 0 + Info
50 MAS Tharmaraja Navin Kumar 0 0 0 + Info

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 MAS Lye Lik Zang 2161 0 22
2 MAS Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 0 -59
3 MAS Cheah Kah Hoe 1668 0 44
4 MAS Loh Zi Hao 1543 0 -63
5 MAS Hisham Nik Emer 1500 0 -4
6 MAS Wong Qi Hao 1487 0 -70
7 MAS Koay Yu Zhe 1486 0 -9
8 MAS Goy Ming Ray 1469 0 -24
9 MAS Foo Jiu Weir Brien 1468 0 -56
10 MAS Pheng Fook Weng 1459 0 33
11 MAS Sreenivasan Brandon Tien 1421 0 18
12 MAS Lai Zhen Hou 1420 0 28
13 MAS Yap Sheuan Ivan Sean 1417 0 -31
14 MAS Tin Shan Ze 1415 0 35
15 MAS Foo Jiu Yarng Clarance 1414 0 -5
16 MAS Yeoh Yuan Hui 1401 0 68
17 MAS Loo Pin Xie 1400 0 -56
18 MAS Poh Yu Tian 1393 0 71
19 MAS Goh Kai Ray Alden 1386 0 -27
20 MAS Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 0 -52
21 MAS Lee Ryan 1360 0 58
22 MAS Hiu Jack Yuan 1356 0 -23
23 MAS Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 0 59
24 MAS Pereira Desrran 1271 0 -4
25 MAS Seow Chun Hong Ryan 1260 0 52
26 MAS Teh Jie 1254 0 20
27 MAS Chin Jun Liang Edison 1237 0 -28
28 MAS Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 0 0
29 MAS Phong Chang Jie 1175 0 -2
30 MAS Tan Li-Zhang 1162 0 20
31 MAS Suneth Shyam Keshaav 1134 0 14
32 MAS Damascus Rostam Zulkhairi 1133 0 -18
33 MAS M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 0 -11
34 MAS AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 0 0
35 MAS Annanthan Rashwin 0 0 0
36 MAS Ashokkumar Sarveishwaran 0 0 0
37 MAS Azali Allif 0 0 0
38 MAS Chong Jin Ci 0 0 0
39 MAS Deva Morvirn 0 0 0
40 MAS Ismyth,Muhd Syamil 0 0 0
41 MAS Liang Wen Khai 0 0 0
42 MAS Liew Kang Zhen 0 0 0
43 MAS Lim Zhi Hong 0 0 0
44 MAS Loo Qing Yau 0 0 0
45 MAS Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 0 0
46 MAS Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 0 0
47 MAS Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 0 0
48 MAS Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 0 0
49 MAS Tharmaraja Linggesh Kumar 0 0 0
50 MAS Tharmaraja Navin Kumar 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo
1 Lye Lik Zang 5712181 MAS 2161
2 Navaratnam Rohan Shan Tze 5727413 MAS 1990
3 Cheah Kah Hoe 5717043 MAS 1668
4 Loh Zi Hao 5733588 MAS 1543
5 Hisham Nik Emer 5730937 MAS 1500
6 Wong Qi Hao 5730821 MAS 1487
7 Koay Yu Zhe 5729157 MAS 1486
8 Goy Ming Ray 5735378 MAS 1469
9 Foo Jiu Weir Brien 5726786 MAS 1468
10 Pheng Fook Weng 5729793 MAS 1459
11 Sreenivasan Brandon Tien 5726123 MAS 1421
12 Lai Zhen Hou 5722152 MAS 1420
13 Yap Sheuan Ivan Sean 5715202 MAS 1417
14 Tin Shan Ze 5716942 MAS 1415
15 Foo Jiu Yarng Clarance 5726808 MAS 1414
16 Yeoh Yuan Hui 5729270 MAS 1401
17 Loo Pin Xie 5747473 MAS 1400
18 Poh Yu Tian 5734088 MAS 1393
19 Goh Kai Ray Alden 5716926 MAS 1386
20 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 5716314 MAS 1377
21 Lee Ryan 5714788 MAS 1360
22 Hiu Jack Yuan 5730953 MAS 1356
23 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 5722624 MAS 1288
24 Pereira Desrran 5735319 MAS 1271
25 Seow Chun Hong Ryan 5726140 MAS 1260
26 Teh Jie 5731640 MAS 1254
27 Chin Jun Liang Edison 5722551 MAS 1237
28 Tan Yong Xi Rey Matthew 5726719 MAS 1204
29 Phong Chang Jie 5734436 MAS 1175
30 Tan Li-Zhang 5730163 MAS 1162
31 Suneth Shyam Keshaav 5743672 MAS 1134
32 Damascus Rostam Zulkhairi 5741912 MAS 1133
33 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 5735440 MAS 1117
34 AIM Rhozisham Muhd Haziq 5724937 MAS 0
35 Annanthan Rashwin 5735394 MAS 0
36 Ashokkumar Sarveishwaran 5762693 MAS 0
37 Azali Allif 5755549 MAS 0
38 Chong Jin Ci 5739527 MAS 0
39 Deva Morvirn 5759846 MAS 0
40 Ismyth,Muhd Syamil 5763100 MAS 0
41 Liang Wen Khai 5760160 MAS 0
42 Liew Kang Zhen 69300631 MAS 0
43 Lim Zhi Hong 5761786 MAS 0
44 Loo Qing Yau 5762839 MAS 0
45 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 5756057 MAS 0
46 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 5746981 MAS 0
47 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 5760089 MAS 0
48 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 5760747 MAS 0
49 Tharmaraja Linggesh Kumar 5735386 MAS 0
50 Tharmaraja Navin Kumar 5736315 MAS 0

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 Lye Lik Zang 2161 0 1 - 0 0 Teh Jie 1254 26
2 27 Chin Jun Liang Edison 1237 0 0 - 1 0 Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 2
3 3 Cheah Kah Hoe 1668 0 1 - 0 0 Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 28
4 29 Phong Chang Jie 1175 0 0 - 1 0 Loh Zi Hao 1543 4
5 5 Hisham Nik Emer 1500 0 1 - 0 0 Tan Li-Zhang 1162 30
6 31 Suneth Shyam Keshaav 1134 0 1 - 0 0 Wong Qi Hao 1487 6
7 7 Koay Yu Zhe 1486 0 1 - 0 0 Damascus Rostam Zulkhairi 1133 32
8 33 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 0 0 - 1 0 Goy Ming Ray 1469 8
9 9 Foo Jiu Weir Brien 1468 0 ½ - ½ 0 AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 34
10 35 Annanthan Rashwin 0 0 1 - 0 0 Pheng Fook Weng 1459 10
11 11 Sreenivasan Brandon Tien 1421 0 1 - 0 0 Ashokkumar Sarveishwaran 0 36
12 37 Azali Allif 0 0 0 - 1 0 Lai Zhen Hou 1420 12
13 13 Yap Sheuan Ivan Sean 1417 0 1 - 0 0 Chong Jin Ci 0 38
14 39 Deva Morvirn 0 0 0 - 1 0 Tin Shan Ze 1415 14
15 15 Foo Jiu Yarng Clarance 1414 0 1 - 0 0 Ismyth,Muhd Syamil 0 40
16 41 Liang Wen Khai 0 0 0 - 1 0 Yeoh Yuan Hui 1401 16
17 17 Loo Pin Xie 1400 0 ½ - ½ 0 Liew Kang Zhen 0 42
18 43 Lim Zhi Hong 0 0 0 - 1 0 Poh Yu Tian 1393 18
19 19 Goh Kai Ray Alden 1386 0 1 - 0 0 Loo Qing Yau 0 44
20 45 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 0 0 - 1 0 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 20
21 21 Lee Ryan 1360 0 0 - 1 0 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 46
22 47 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 0 0 - 1 0 Hiu Jack Yuan 1356 22
23 23 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 0 1 - 0 0 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 48
24 49 Tharmaraja Linggesh Kumar 0 0 0 - 1 0 Pereira Desrran 1271 24
25 25 Seow Chun Hong Ryan 1260 0 1 - 0 0 Tharmaraja Navin Kumar 0 50

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 16 Yeoh Yuan Hui 1401 1 0 - 1 1 Lye Lik Zang 2161 1
2 2 Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 1 1 - 0 1 Foo Jiu Yarng Clarance 1414 15
3 18 Poh Yu Tian 1393 1 0 - 1 1 Cheah Kah Hoe 1668 3
4 4 Loh Zi Hao 1543 1 ½ - ½ 1 Goh Kai Ray Alden 1386 19
5 20 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 1 0 - 1 1 Hisham Nik Emer 1500 5
6 22 Hiu Jack Yuan 1356 1 0 - 1 1 Koay Yu Zhe 1486 7
7 8 Goy Ming Ray 1469 1 0 - 1 1 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 23
8 24 Pereira Desrran 1271 1 0 - 1 1 Sreenivasan Brandon Tien 1421 11
9 12 Lai Zhen Hou 1420 1 ½ - ½ 1 Seow Chun Hong Ryan 1260 25
10 46 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 1 0 - 1 1 Yap Sheuan Ivan Sean 1417 13
11 14 Tin Shan Ze 1415 1 1 - 0 1 Suneth Shyam Keshaav 1134 31
12 34 AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 ½ 1 - 0 1 Annanthan Rashwin 0 35
13 42 Liew Kang Zhen 0 ½ 0 - 1 ½ Foo Jiu Weir Brien 1468 9
14 6 Wong Qi Hao 1487 0 1 - 0 ½ Loo Pin Xie 1400 17
15 10 Pheng Fook Weng 1459 0 1 - 0 0 Deva Morvirn 0 39
16 38 Chong Jin Ci 0 0 0 - 1 0 Lee Ryan 1360 21
17 26 Teh Jie 1254 0 0 - 1 0 Liang Wen Khai 0 41
18 40 Ismyth,Muhd Syamil 0 0 0 - 1 0 Chin Jun Liang Edison 1237 27
19 28 Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 0 1 - 0 0 Lim Zhi Hong 0 43
20 44 Loo Qing Yau 0 0 0 - 1 0 Phong Chang Jie 1175 29
21 30 Tan Li-Zhang 1162 0 1 - 0 0 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 45
22 32 Damascus Rostam Zulkhairi 1133 0 1 - 0 0 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 47
23 48 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 0 0 - 1 0 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 33
24 36 Ashokkumar Sarveishwaran 0 0 0 - 1 0 Tharmaraja Linggesh Kumar 0 49
25 50 Tharmaraja Navin Kumar 0 0 1 - 0 0 Azali Allif 0 37

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 Lye Lik Zang 2161 2 1 - 0 2 Koay Yu Zhe 1486 7
2 11 Sreenivasan Brandon Tien 1421 2 1 - 0 2 Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 2
3 3 Cheah Kah Hoe 1668 2 1 - 0 2 Yap Sheuan Ivan Sean 1417 13
4 5 Hisham Nik Emer 1500 2 0 - 1 2 Tin Shan Ze 1415 14
5 23 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 2 ½ - ½ Loh Zi Hao 1543 4
6 9 Foo Jiu Weir Brien 1468 0 - 1 Lai Zhen Hou 1420 12
7 19 Goh Kai Ray Alden 1386 ½ - ½ AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 34
8 25 Seow Chun Hong Ryan 1260 0 - 1 1 Goy Ming Ray 1469 8
9 28 Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 1 0 - 1 1 Wong Qi Hao 1487 6
10 29 Phong Chang Jie 1175 1 0 - 1 1 Pheng Fook Weng 1459 10
11 15 Foo Jiu Yarng Clarance 1414 1 1 - 0 1 Tan Li-Zhang 1162 30
12 31 Suneth Shyam Keshaav 1134 1 0 - 1 1 Yeoh Yuan Hui 1401 16
13 33 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 1 0 - 1 1 Poh Yu Tian 1393 18
14 35 Annanthan Rashwin 0 1 1 - 0 1 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 20
15 21 Lee Ryan 1360 1 1 - 0 1 Damascus Rostam Zulkhairi 1133 32
16 49 Tharmaraja Linggesh Kumar 0 1 0 - 1 1 Hiu Jack Yuan 1356 22
17 41 Liang Wen Khai 0 1 0 - 1 1 Pereira Desrran 1271 24
18 27 Chin Jun Liang Edison 1237 1 0 - 1 1 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 46
19 17 Loo Pin Xie 1400 ½ 1 - 0 1 Tharmaraja Navin Kumar 0 50
20 37 Azali Allif 0 0 0 - 1 ½ Liew Kang Zhen 0 42
21 43 Lim Zhi Hong 0 0 ½ - ½ 0 Teh Jie 1254 26
22 45 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 0 0 - 1 0 Ashokkumar Sarveishwaran 0 36
23 39 Deva Morvirn 0 0 0 - 1 0 Loo Qing Yau 0 44
24 47 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 0 1 - 0 0 Ismyth,Muhd Syamil 0 40
25 48 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 0 1 bye
26 38 Chong Jin Ci 0 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 11 Sreenivasan Brandon Tien 1421 3 0 - 1 3 Lye Lik Zang 2161 1
2 14 Tin Shan Ze 1415 3 0 - 1 3 Cheah Kah Hoe 1668 3
3 12 Lai Zhen Hou 1420 1 - 0 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 23
4 2 Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 2 ½ - ½ 2 Yeoh Yuan Hui 1401 16
5 4 Loh Zi Hao 1543 2 0 - 1 2 Poh Yu Tian 1393 18
6 22 Hiu Jack Yuan 1356 2 ½ - ½ 2 Hisham Nik Emer 1500 5
7 6 Wong Qi Hao 1487 2 1 - 0 2 Goh Kai Ray Alden 1386 19
8 7 Koay Yu Zhe 1486 2 ½ - ½ 2 Lee Ryan 1360 21
9 8 Goy Ming Ray 1469 2 0 - 1 2 Pereira Desrran 1271 24
10 10 Pheng Fook Weng 1459 2 0 - 1 2 AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 34
11 13 Yap Sheuan Ivan Sean 1417 2 0 - 1 2 Annanthan Rashwin 0 35
12 46 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 2 0 - 1 2 Foo Jiu Yarng Clarance 1414 15
13 17 Loo Pin Xie 1400 1 - 0 Foo Jiu Weir Brien 1468 9
14 42 Liew Kang Zhen 0 1 - 0 Seow Chun Hong Ryan 1260 25
15 20 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 1 ½ - ½ 1 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 33
16 36 Ashokkumar Sarveishwaran 0 1 0 - 1 1 Chin Jun Liang Edison 1237 27
17 44 Loo Qing Yau 0 1 ½ - ½ 1 Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 28
18 48 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 1 0 - 1 1 Phong Chang Jie 1175 29
19 30 Tan Li-Zhang 1162 1 0 - 1 1 Liang Wen Khai 0 41
20 50 Tharmaraja Navin Kumar 0 1 0 - 1 1 Suneth Shyam Keshaav 1134 31
21 32 Damascus Rostam Zulkhairi 1133 1 ½ - ½ 1 Tharmaraja Linggesh Kumar 0 49
22 26 Teh Jie 1254 ½ 1 - 0 1 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 47
23 38 Chong Jin Ci 0 0 0 - 1 ½ Lim Zhi Hong 0 43
24 40 Ismyth,Muhd Syamil 0 0 0 - 1 0 Azali Allif 0 37
25 45 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 0 1 - 0 0 Deva Morvirn 0 39

Round 5

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 Lye Lik Zang 2161 4 1 - 0 4 Cheah Kah Hoe 1668 3
2 15 Foo Jiu Yarng Clarance 1414 3 0 - 1 Lai Zhen Hou 1420 12
3 18 Poh Yu Tian 1393 3 1 - 0 3 Wong Qi Hao 1487 6
4 34 AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 3 0 - 1 3 Sreenivasan Brandon Tien 1421 11
5 24 Pereira Desrran 1271 3 0 - 1 3 Tin Shan Ze 1415 14
6 35 Annanthan Rashwin 0 3 0 - 1 Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 2
7 5 Hisham Nik Emer 1500 1 - 0 Liew Kang Zhen 0 42
8 23 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 ½ - ½ Koay Yu Zhe 1486 7
9 16 Yeoh Yuan Hui 1401 1 - 0 Hiu Jack Yuan 1356 22
10 21 Lee Ryan 1360 1 - 0 Loo Pin Xie 1400 17
11 27 Chin Jun Liang Edison 1237 2 0 - 1 2 Loh Zi Hao 1543 4
12 29 Phong Chang Jie 1175 2 0 - 1 2 Goy Ming Ray 1469 8
13 31 Suneth Shyam Keshaav 1134 2 0 - 1 2 Pheng Fook Weng 1459 10
14 41 Liang Wen Khai 0 2 0 - 1 2 Yap Sheuan Ivan Sean 1417 13
15 19 Goh Kai Ray Alden 1386 2 1 - 0 2 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 46
16 9 Foo Jiu Weir Brien 1468 1 - 0 Damascus Rostam Zulkhairi 1133 32
17 43 Lim Zhi Hong 0 0 - 1 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 20
18 25 Seow Chun Hong Ryan 1260 1 - 0 Loo Qing Yau 0 44
19 33 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 0 - 1 Teh Jie 1254 26
20 49 Tharmaraja Linggesh Kumar 0 0 - 1 Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 28
21 47 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 1 0 - 1 1 Tan Li-Zhang 1162 30
22 50 Tharmaraja Navin Kumar 0 1 1 - 0 1 Ashokkumar Sarveishwaran 0 36
23 37 Azali Allif 0 1 1 - 0 1 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 48
24 40 Ismyth,Muhd Syamil 0 0 1 - 0 1 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 45
25 39 Deva Morvirn 0 0 1 - 0 0 Chong Jin Ci 0 38

Round 6

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 12 Lai Zhen Hou 1420 0 - 1 5 Lye Lik Zang 2161 1
2 3 Cheah Kah Hoe 1668 4 1 - 0 4 Sreenivasan Brandon Tien 1421 11
3 14 Tin Shan Ze 1415 4 0 - 1 4 Poh Yu Tian 1393 18
4 2 Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 1 - 0 Lee Ryan 1360 21
5 16 Yeoh Yuan Hui 1401 ½ - ½ Hisham Nik Emer 1500 5
6 4 Loh Zi Hao 1543 3 0 - 1 3 Foo Jiu Yarng Clarance 1414 15
7 6 Wong Qi Hao 1487 3 0 - 1 3 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 23
8 7 Koay Yu Zhe 1486 3 ½ - ½ 3 Goh Kai Ray Alden 1386 19
9 8 Goy Ming Ray 1469 3 1 - 0 3 Annanthan Rashwin 0 35
10 10 Pheng Fook Weng 1459 3 1 - 0 3 Pereira Desrran 1271 24
11 13 Yap Sheuan Ivan Sean 1417 3 ½ - ½ 3 AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 34
12 26 Teh Jie 1254 0 - 1 Foo Jiu Weir Brien 1468 9
13 28 Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 ½ - ½ Loo Pin Xie 1400 17
14 20 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 0 - 1 Seow Chun Hong Ryan 1260 25
15 22 Hiu Jack Yuan 1356 ½ - ½ Liew Kang Zhen 0 42
16 37 Azali Allif 0 2 1 - 0 2 Chin Jun Liang Edison 1237 27
17 41 Liang Wen Khai 0 2 0 - 1 2 Phong Chang Jie 1175 29
18 30 Tan Li-Zhang 1162 2 1 - 0 2 Tharmaraja Navin Kumar 0 50
19 46 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 2 0 - 1 2 Suneth Shyam Keshaav 1134 31
20 32 Damascus Rostam Zulkhairi 1133 0 - 1 Lim Zhi Hong 0 43
21 44 Loo Qing Yau 0 1 - 0 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 33
22 39 Deva Morvirn 0 1 0 - 1 Tharmaraja Linggesh Kumar 0 49
23 36 Ashokkumar Sarveishwaran 0 1 0 - 1 1 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 47
24 48 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 1 0 - 1 1 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 45
25 38 Chong Jin Ci 0 0 1 - 0 1 Ismyth,Muhd Syamil 0 40

Round 7

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 18 Poh Yu Tian 1393 5 0 - 1 6 Lye Lik Zang 2161 1
2 3 Cheah Kah Hoe 1668 5 ½ - ½ Navaratnam Rohan Shan Tze 1990 2
3 5 Hisham Nik Emer 1500 4 1 - 0 Lai Zhen Hou 1420 12
4 15 Foo Jiu Yarng Clarance 1414 4 0 - 1 4 Goy Ming Ray 1469 8
5 23 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin 1288 4 0 - 1 4 Pheng Fook Weng 1459 10
6 11 Sreenivasan Brandon Tien 1421 4 0 - 1 4 Tin Shan Ze 1415 14
7 9 Foo Jiu Weir Brien 1468 0 - 1 4 Yeoh Yuan Hui 1401 16
8 34 AIM Rhozisham Muhd Haziq 0 ½ - ½ Koay Yu Zhe 1486 7
9 21 Lee Ryan 1360 1 - 0 Yap Sheuan Ivan Sean 1417 13
10 19 Goh Kai Ray Alden 1386 0 - 1 Seow Chun Hong Ryan 1260 25
11 31 Suneth Shyam Keshaav 1134 3 0 - 1 3 Loh Zi Hao 1543 4
12 29 Phong Chang Jie 1175 3 ½ - ½ 3 Wong Qi Hao 1487 6
13 17 Loo Pin Xie 1400 3 0 - 1 3 Tan Li-Zhang 1162 30
14 35 Annanthan Rashwin 0 3 ½ - ½ 3 Hiu Jack Yuan 1356 22
15 24 Pereira Desrran 1271 3 1 - 0 3 Azali Allif 0 37
16 42 Liew Kang Zhen 0 3 1 - 0 3 Tan Yong Xi Rey Matthew 1204 28
17 49 Tharmaraja Linggesh Kumar 0 0 - 1 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi 1377 20
18 43 Lim Zhi Hong 0 0 - 1 Loo Qing Yau 0 44
19 27 Chin Jun Liang Edison 1237 2 0 - 1 Teh Jie 1254 26
20 47 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal 0 2 0 - 1 2 Liang Wen Khai 0 41
21 45 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum 0 2 1 - 0 2 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat 0 46
22 50 Tharmaraja Navin Kumar 0 2 1 - 0 Damascus Rostam Zulkhairi 1133 32
23 33 M Mohd Nur Megat Muhd Iman 1117 + - - 1 Chong Jin Ci 0 38
24 36 Ashokkumar Sarveishwaran 0 1 1 - 0 1 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain 0 48
25 40 Ismyth,Muhd Syamil 0 1 1 - 0 1 Deva Morvirn 0 39

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 Lye Lik Zang MAS 2161 7,0 0,0 31,5 31,50
2 3 Cheah Kah Hoe MAS 1668 5,5 0,0 32,5 23,00
3 16 Yeoh Yuan Hui MAS 1401 5,0 0,0 30,0 18,00
4 5 Hisham Nik Emer MAS 1500 5,0 0,0 29,5 20,25
5 18 Poh Yu Tian MAS 1393 5,0 0,0 29,5 17,00
6 2 Navaratnam Rohan Shan Tze MAS 1990 5,0 0,0 28,5 19,25
7 14 Tin Shan Ze MAS 1415 5,0 0,0 27,5 17,00
8 8 Goy Ming Ray MAS 1469 5,0 0,0 25,5 17,50
9 10 Pheng Fook Weng MAS 1459 5,0 0,0 23,0 15,50
10 12 Lai Zhen Hou MAS 1420 4,5 0,0 31,0 16,75
11 25 Seow Chun Hong Ryan MAS 1260 4,5 0,0 27,0 15,75
12 21 Lee Ryan MAS 1360 4,5 0,0 21,0 12,00
13 11 Sreenivasan Brandon Tien MAS 1421 4,0 0,0 32,5 15,00
14 7 Koay Yu Zhe MAS 1486 4,0 0,0 28,0 13,00
15 24 Pereira Desrran MAS 1271 4,0 0,0 27,5 13,50
16 34 AIM Rhozisham Muhd Haziq MAS 0 4,0 0,0 27,0 15,75
17 23 Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin MAS 1288 4,0 0,0 26,5 13,00
18 15 Foo Jiu Yarng Clarance MAS 1414 4,0 0,0 26,5 12,00
19 42 Liew Kang Zhen MAS 0 4,0 0,0 25,5 13,75
20 4 Loh Zi Hao MAS 1543 4,0 0,0 25,0 12,25
21 30 Tan Li-Zhang MAS 1162 4,0 0,0 23,0 11,00
22 35 Annanthan Rashwin MAS 0 3,5 0,0 29,5 13,75
23 22 Hiu Jack Yuan MAS 1356 3,5 0,0 26,0 10,75
24 19 Goh Kai Ray Alden MAS 1386 3,5 0,0 25,5 11,50
25 9 Foo Jiu Weir Brien MAS 1468 3,5 0,0 25,5 11,00
26 6 Wong Qi Hao MAS 1487 3,5 0,0 25,0 11,25
27 13 Yap Sheuan Ivan Sean MAS 1417 3,5 0,0 24,5 9,00
28 29 Phong Chang Jie MAS 1175 3,5 0,0 24,5 8,75
29 20 Akhramsyah Arif Alauddin Wafi MAS 1377 3,5 0,0 23,0 9,00
30 26 Teh Jie MAS 1254 3,5 0,0 22,0 7,25
31 44 Loo Qing Yau MAS 0 3,5 0,0 20,0 7,00
32 31 Suneth Shyam Keshaav MAS 1134 3,0 0,0 27,5 8,50
33 17 Loo Pin Xie MAS 1400 3,0 0,0 25,5 10,00
34 41 Liang Wen Khai MAS 0 3,0 0,0 25,5 9,50
35 28 Tan Yong Xi Rey Matthew MAS 1204 3,0 0,0 24,5 8,25
36 50 Tharmaraja Navin Kumar MAS 0 3,0 0,0 21,0 6,50
37 37 Azali Allif MAS 0 3,0 0,0 20,0 4,50
38 45 Mafeitzeral Myftzal Dzaeffran Qayyum MAS 0 3,0 0,0 15,0 3,50
39 33 M Mohd Nur Megat Muhd Iman MAS 1117 2,5 0,0 22,5 4,25
40 43 Lim Zhi Hong MAS 0 2,5 0,0 22,0 5,25
41 49 Tharmaraja Linggesh Kumar MAS 0 2,5 0,0 18,5 3,75
42 46 Mohd Shatar Muhd Shamil Aizat MAS 0 2,0 0,0 23,5 6,50
43 27 Chin Jun Liang Edison MAS 1237 2,0 0,0 21,5 4,00
44 47 Muhd Sabri Muhd Harith Haykal MAS 0 2,0 0,0 19,5 4,00
45 40 Ismyth,Muhd Syamil MAS 0 2,0 0,0 17,0 4,00
46 36 Ashokkumar Sarveishwaran MAS 0 2,0 0,0 17,0 3,50
47 32 Damascus Rostam Zulkhairi MAS 1133 1,5 0,0 22,0 3,25
48 39 Deva Morvirn MAS 0 1,0 0,0 23,0 2,00
49 48 Rizaldy Iskandar Adam Zulqarnain MAS 0 1,0 0,0 19,5 0,50
50 38 Chong Jin Ci MAS 0 1,0 0,0 18,5 2,00
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE