Independence Day Open FIDE Blitz Chess Tournament 2019

Chess tournament overview

Country: Bangladesh
Tournament date: 2019-03-26 to 2019-03-26
Tournament place: 62/3 purana Polton Dhaka (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 5 munites for the game with 3 seconds increment from move 01
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bangladesh Chess Federation
Main referee: Mr Haroon Or Rashid IA

Schedule: Independence Day Open FIDE Blitz Chess Tournament 2019

Round Date Time
1 2019/03/26 4:00 PM
2 2019/03/26 4:30 PM
3 2019/03/26 5:00 PM
4 2019/03/26 5:30 PM
5 2019/03/26 6:30 PM
6 2019/03/26 7:00 PM
7 2019/03/26 7:30 PM
8 2019/03/26 8:00 PM
9 2019/03/26 8:30 PM

Players registered in Independence Day Open FIDE Blitz Chess Tournament 2019

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BAN GM Hossain Enamul 2392 0 26
2 BAN IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 0 2
3 BAN FM Islam Kh. Aminul 2340 0 9
4 BAN IM Abu Sufian Shakil 2290 0 0
5 BAN FM Mehdi Hasan Parag 2274 0 -38
6 BAN FM Rahman Md. Taibur 2272 0 5
7 BAN CM Ahmed Mahtabuddin 2192 0 7
8 BAN CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 0 -15
9 BAN Islam Mohammad Aminul 2182 0 -13
10 BAN FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 0 -14
11 BAN CM Subrota Biswas 2170 0 19
12 BAN CM Md. Sharif Hossain 2163 0 -6
13 BAN Md.Abu Hanif 2163 0 29
14 BAN FM Mohammad Javed 2161 0 -39
15 BAN CM Chowdhury Sohel 2138 0 29
16 BAN Bhuiyan Golam Mostafa 2075 0 -7
17 BAN Monirul Karim Sujon 2068 0 -42
18 BAN Md. Masum Hossain 2048 0 -6
19 BAN Hossain Enayet Mohammed 2031 0 3
20 BAN Islam Md. Nazrul 2028 0 -43
21 BAN Alam Md. Monjur 2010 0 -21
22 BAN Gias Uddin Ahmed 2005 0 -29
23 BAN Mohammad Salman 2004 0 -15
24 BAN Md. Anowar Hossain Dulal 1995 0 -15
25 BAN WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 0 3
26 BAN CM S M Sharon 1978 0 -12
27 BAN Islam Obaidul Shahin 1975 0 -33
28 BAN Nayem Haque 1975 0 -6
29 BAN Mohammad Din 1967 0 9
30 BAN Md Sariatullah 1947 0 -18
31 BAN Md. Abdur Rauf 1937 0 -6
32 BAN Zahid Sanatan 1936 0 -71
33 BAN Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 0 19
34 BAN Shahnaz Mohammad Faruque 1930 0 -13
35 BAN Hasan Sk. Rashedul 1929 0 -11
36 BAN Jabed Al Azad 1925 0 13
37 BAN Ahmed Feroz 1923 0 25
38 BAN Sabya Sachi 1918 0 37
39 BAN Faisal Hossain 1914 0 16
40 BAN Md. Moazzam Hossain 1910 0 -45
41 BAN Mohammad Yousuf 1910 0 -29
42 BAN Bappi A.B. 1902 0 23
43 BAN Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 0 -23
44 BAN Md Mutakabbir 1886 0 -33
45 BAN Islam M.M. Zahirul 1885 0 -15
46 BAN Islam Aminul Lipon 1883 0 -14
47 BAN Mukitul Islam Ripon 1880 0 -3
48 BAN Karim Md. Rezaul 1878 0 -35
49 BAN Md. Monir Hossain 1876 0 -27
50 BAN Rubel Hossen 1876 0 -13
51 BAN Md Asadujjaman 1874 0 -1
52 BAN Avik Sarker 1870 0 2
53 BAN Ahmed Jahangir Babul 1863 0 34
54 BAN Abu Lish Ansary 1855 0 -1
55 BAN Chowdhury Amdadul Kabir 1851 0 -73
56 BAN Somiun Bashir 1850 0 -14
57 BAN Zakir Hossain Shiplu 1843 0 -7
58 BAN Masud Rana 1827 0 -43
59 BAN Md. Moniruzzaman Masud 1817 0 -6
60 BAN Alam Badrul 1815 0 -28
61 BAN Rakib Ahmed Saleh 1811 0 34
62 BAN Islam Shihab Tanim 1807 0 26
63 BAN Md. Mosaraf Hossain 1800 0 28
64 BAN Faruk Mallik 1783 0 -8
65 BAN Md. Rasel Sheikh 1781 0 -22
66 BAN Asaduzzaman Ahad 1772 0 -6
67 BAN Zahidul Islam Khan 1770 0 -26
68 BAN Md.Anikuzzaman Anu 1760 0 -1
69 BAN Md Kazi Nazrul Islam 1759 0 -46
70 BAN Chowdhury Shamsul Kabir 1757 0 -21
71 BAN Swarnavo Choudhury 1739 0 55
72 BAN Rezaul Karim 1734 0 0
73 BAN Md. Jamal Rashed 1733 0 31
74 BAN Toriqul Islam Tareq 1730 0 18
75 BAN Ekramuzzaman 1726 0 -26
76 BAN Sabikun Nahar Tonima 1717 0 -25
77 BAN Uddin Refayet 1663 0 -24
78 BAN Jahanara Haque 1648 0 -23
79 BAN Md. Rubel Parvej 1645 0 63
80 BAN Nafim Al Karim 1624 0 -23
81 BAN Mahin Ahmed Shuvo 1604 0 -3
82 BAN Ahmed Walijah 1595 0 27
83 BAN Jannatul Ferdous 1594 0 61
84 BAN Md. Ershadul Haque 1585 0 -6
85 BAN Md. Sazzadul Rawshan 1582 0 -49
86 BAN Sadnan Hasan Dihan 1581 0 43
87 BAN Md Fazley Elahi 1565 0 46
88 BAN Radha Kishor Singha 1562 0 -10
89 BAN Md. Sajidul Haque 1530 0 6
90 BAN CM Manon Reja Neer 1527 0 92
91 BAN Mohammad Shafiqul Islam 1521 0 44
92 BAN H. M. Shafin Khan 1467 0 -6
93 BAN M Safwan 1465 0 -15
94 BAN Tahmidul Haque 1458 0 26
95 BAN Md Sirajul Islam 1456 0 -4
96 BAN Md Abdul Quayyum 1425 0 -9
97 BAN Israt Jahan Diba 1390 0 -19
98 BAN WCM Noshin Anjum 1388 0 87
99 BAN Tasnia Tarannum Orpa 1388 0 49
100 BAN Shahinur Haque 1379 0 -6
101 BAN Md. Mostafizur Rahman 1365 0 75
102 BAN Ziaul Hassan 1361 0 21
103 BAN Shadat Kibria Ayaan 1334 0 -10
104 BAN Ridwan Syed 1316 0 -5
105 BAN Md. Firoz Kabir 1312 0 -5
106 BAN Nilotpaul Sen 1307 0 18
107 BAN Nusrat Jahan Moni 1298 0 41
108 BAN Abu Ayub 1288 0 -19
109 BAN Wadifa Ahmed 1277 0 27
110 BAN Jahid Hasan 1271 0 14
111 BAN Musfiq Islam Jihan 1264 0 -8
112 BAN Warsia Khusbu 1135 0 27
113 BAN Fatema Hasan Diya 1061 0 24
114 BAN Marzuka Mukarrama 1053 0 -6
115 BAN Abdul Mubin Ahmed 0 0 0
116 BAN Bishal Das 0 0 0
117 BAN Dhrabo Bari 0 0 0
118 BAN Diganta SArker 0 0 0
119 BAN Fahim Shahriar 0 0 0
120 BAN Haidar Ali 0 0 0
121 BAN Himadri Roy 0 0 0
122 BAN Imon Ahmed 0 0 0
123 BAN Istiak Ahmed Khan 0 0 0
124 BAN Kazi Md Harun Rashid 0 0 0
125 BAN Md Abu Taher 0 0 0
126 BAN Md Abul Khayer 0 0 0
127 BAN Md Alamgir Hossain 0 0 0
128 BAN Md Babul Akter 0 0 0
129 BAN Md Morshedul Islam (Morshed) 0 0 0
130 BAN Md Rajib Hasan 0 0 0
131 BAN Md Sabbir Hossain 0 0 0
132 BAN Md. Enamul Haque 0 0 0
133 BAN Md.Sakwat Hossain 0 0 0
134 BAN Mehedi Hasan 0 0 0
135 BAN Mohammad Inzamam 0 0 0
136 BAN Mosroor Mofiz Arman 0 0 0
137 BAN Nazmul Huda Warecy 0 0 0
138 BAN Nur Mohammad 0 0 0
139 BAN Ohidul Islam 0 0 0
140 BAN Progma Podder 0 0 0
141 BAN Sarder Mohammad Zaki 0 0 0
142 BAN Shohan Saha 0 0 0
143 BAN Souradip Datta 0 0 0
144 BAN Suman Sarkar 0 0 0
145 BAN Susmoy Saha 0 0 0
146 BAN Tahmid Islam 0 0 0
147 BAN Tehsin Israr Tanvir 0 0 0
148 BAN Wasima Binte Rashid 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BAN GM Hossain Enamul 2392 0 26
2 BAN IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 0 2
3 BAN FM Islam Kh. Aminul 2340 0 9
4 BAN IM Abu Sufian Shakil 2290 0 0
5 BAN FM Mehdi Hasan Parag 2274 0 -38
6 BAN FM Rahman Md. Taibur 2272 0 5
7 BAN CM Ahmed Mahtabuddin 2192 0 7
8 BAN CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 0 -15
9 BAN Islam Mohammad Aminul 2182 0 -13
10 BAN FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 0 -14
11 BAN CM Subrota Biswas 2170 0 19
12 BAN CM Md. Sharif Hossain 2163 0 -6
13 BAN Md.Abu Hanif 2163 0 29
14 BAN FM Mohammad Javed 2161 0 -39
15 BAN CM Chowdhury Sohel 2138 0 29
16 BAN Bhuiyan Golam Mostafa 2075 0 -7
17 BAN Monirul Karim Sujon 2068 0 -42
18 BAN Md. Masum Hossain 2048 0 -6
19 BAN Hossain Enayet Mohammed 2031 0 3
20 BAN Islam Md. Nazrul 2028 0 -43
21 BAN Alam Md. Monjur 2010 0 -21
22 BAN Gias Uddin Ahmed 2005 0 -29
23 BAN Mohammad Salman 2004 0 -15
24 BAN Md. Anowar Hossain Dulal 1995 0 -15
25 BAN WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 0 3
26 BAN CM S M Sharon 1978 0 -12
27 BAN Islam Obaidul Shahin 1975 0 -33
28 BAN Nayem Haque 1975 0 -6
29 BAN Mohammad Din 1967 0 9
30 BAN Md Sariatullah 1947 0 -18
31 BAN Md. Abdur Rauf 1937 0 -6
32 BAN Zahid Sanatan 1936 0 -71
33 BAN Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 0 19
34 BAN Shahnaz Mohammad Faruque 1930 0 -13
35 BAN Hasan Sk. Rashedul 1929 0 -11
36 BAN Jabed Al Azad 1925 0 13
37 BAN Ahmed Feroz 1923 0 25
38 BAN Sabya Sachi 1918 0 37
39 BAN Faisal Hossain 1914 0 16
40 BAN Md. Moazzam Hossain 1910 0 -45
41 BAN Mohammad Yousuf 1910 0 -29
42 BAN Bappi A.B. 1902 0 23
43 BAN Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 0 -23
44 BAN Md Mutakabbir 1886 0 -33
45 BAN Islam M.M. Zahirul 1885 0 -15
46 BAN Islam Aminul Lipon 1883 0 -14
47 BAN Mukitul Islam Ripon 1880 0 -3
48 BAN Karim Md. Rezaul 1878 0 -35
49 BAN Md. Monir Hossain 1876 0 -27
50 BAN Rubel Hossen 1876 0 -13
51 BAN Md Asadujjaman 1874 0 -1
52 BAN Avik Sarker 1870 0 2
53 BAN Ahmed Jahangir Babul 1863 0 34
54 BAN Abu Lish Ansary 1855 0 -1
55 BAN Chowdhury Amdadul Kabir 1851 0 -73
56 BAN Somiun Bashir 1850 0 -14
57 BAN Zakir Hossain Shiplu 1843 0 -7
58 BAN Masud Rana 1827 0 -43
59 BAN Md. Moniruzzaman Masud 1817 0 -6
60 BAN Alam Badrul 1815 0 -28
61 BAN Rakib Ahmed Saleh 1811 0 34
62 BAN Islam Shihab Tanim 1807 0 26
63 BAN Md. Mosaraf Hossain 1800 0 28
64 BAN Faruk Mallik 1783 0 -8
65 BAN Md. Rasel Sheikh 1781 0 -22
66 BAN Asaduzzaman Ahad 1772 0 -6
67 BAN Zahidul Islam Khan 1770 0 -26
68 BAN Md.Anikuzzaman Anu 1760 0 -1
69 BAN Md Kazi Nazrul Islam 1759 0 -46
70 BAN Chowdhury Shamsul Kabir 1757 0 -21
71 BAN Swarnavo Choudhury 1739 0 55
72 BAN Rezaul Karim 1734 0 0
73 BAN Md. Jamal Rashed 1733 0 31
74 BAN Toriqul Islam Tareq 1730 0 18
75 BAN Ekramuzzaman 1726 0 -26
76 BAN Sabikun Nahar Tonima 1717 0 -25
77 BAN Uddin Refayet 1663 0 -24
78 BAN Jahanara Haque 1648 0 -23
79 BAN Md. Rubel Parvej 1645 0 63
80 BAN Nafim Al Karim 1624 0 -23
81 BAN Mahin Ahmed Shuvo 1604 0 -3
82 BAN Ahmed Walijah 1595 0 27
83 BAN Jannatul Ferdous 1594 0 61
84 BAN Md. Ershadul Haque 1585 0 -6
85 BAN Md. Sazzadul Rawshan 1582 0 -49
86 BAN Sadnan Hasan Dihan 1581 0 43
87 BAN Md Fazley Elahi 1565 0 46
88 BAN Radha Kishor Singha 1562 0 -10
89 BAN Md. Sajidul Haque 1530 0 6
90 BAN CM Manon Reja Neer 1527 0 92
91 BAN Mohammad Shafiqul Islam 1521 0 44
92 BAN H. M. Shafin Khan 1467 0 -6
93 BAN M Safwan 1465 0 -15
94 BAN Tahmidul Haque 1458 0 26
95 BAN Md Sirajul Islam 1456 0 -4
96 BAN Md Abdul Quayyum 1425 0 -9
97 BAN Israt Jahan Diba 1390 0 -19
98 BAN WCM Noshin Anjum 1388 0 87
99 BAN Tasnia Tarannum Orpa 1388 0 49
100 BAN Shahinur Haque 1379 0 -6
101 BAN Md. Mostafizur Rahman 1365 0 75
102 BAN Ziaul Hassan 1361 0 21
103 BAN Shadat Kibria Ayaan 1334 0 -10
104 BAN Ridwan Syed 1316 0 -5
105 BAN Md. Firoz Kabir 1312 0 -5
106 BAN Nilotpaul Sen 1307 0 18
107 BAN Nusrat Jahan Moni 1298 0 41
108 BAN Abu Ayub 1288 0 -19
109 BAN Wadifa Ahmed 1277 0 27
110 BAN Jahid Hasan 1271 0 14
111 BAN Musfiq Islam Jihan 1264 0 -8
112 BAN Warsia Khusbu 1135 0 27
113 BAN Fatema Hasan Diya 1061 0 24
114 BAN Marzuka Mukarrama 1053 0 -6
115 BAN Abdul Mubin Ahmed 0 0 0
116 BAN Bishal Das 0 0 0
117 BAN Dhrabo Bari 0 0 0
118 BAN Diganta SArker 0 0 0
119 BAN Fahim Shahriar 0 0 0
120 BAN Haidar Ali 0 0 0
121 BAN Himadri Roy 0 0 0
122 BAN Imon Ahmed 0 0 0
123 BAN Istiak Ahmed Khan 0 0 0
124 BAN Kazi Md Harun Rashid 0 0 0
125 BAN Md Abu Taher 0 0 0
126 BAN Md Abul Khayer 0 0 0
127 BAN Md Alamgir Hossain 0 0 0
128 BAN Md Babul Akter 0 0 0
129 BAN Md Morshedul Islam (Morshed) 0 0 0
130 BAN Md Rajib Hasan 0 0 0
131 BAN Md Sabbir Hossain 0 0 0
132 BAN Md. Enamul Haque 0 0 0
133 BAN Md.Sakwat Hossain 0 0 0
134 BAN Mehedi Hasan 0 0 0
135 BAN Mohammad Inzamam 0 0 0
136 BAN Mosroor Mofiz Arman 0 0 0
137 BAN Nazmul Huda Warecy 0 0 0
138 BAN Nur Mohammad 0 0 0
139 BAN Ohidul Islam 0 0 0
140 BAN Progma Podder 0 0 0
141 BAN Sarder Mohammad Zaki 0 0 0
142 BAN Shohan Saha 0 0 0
143 BAN Souradip Datta 0 0 0
144 BAN Suman Sarkar 0 0 0
145 BAN Susmoy Saha 0 0 0
146 BAN Tahmid Islam 0 0 0
147 BAN Tehsin Israr Tanvir 0 0 0
148 BAN Wasima Binte Rashid 0 0 0

Players starting rank

No.   Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo FIDE
1 GM Hossain Enamul 10200649 BAN 2392 2392
2 IM Mohammad Minhaz Uddin 10201955 BAN 2383 2383
3 FM Islam Kh. Aminul 10200975 BAN 2340 2340
4 IM Abu Sufian Shakil 10200916 BAN 2290 2290
5 FM Mehdi Hasan Parag 10201203 BAN 2274 2274
6 FM Rahman Md. Taibur 10200622 BAN 2272 2272
7 CM Ahmed Mahtabuddin 10202021 BAN 2192 2192
8 CM Ghosh Chanchal Kumer 10201858 BAN 2183 2183
9 Islam Mohammad Aminul 10200967 BAN 2182 2182
10 FM Rahman Syed Mahfuzur 10200738 BAN 2171 2171
11 CM Subrota Biswas 10216200 BAN 2170 2170
12 CM Md. Sharif Hossain 10206205 BAN 2163 2163
13 Md.Abu Hanif 10200835 BAN 2163 2163
14 FM Mohammad Javed 10200983 BAN 2161 2161
15 CM Chowdhury Sohel 10201114 BAN 2138 2138
16 Bhuiyan Golam Mostafa 10201572 BAN 2075 2075
17 Monirul Karim Sujon 10200720 BAN 2068 2068
18 Md. Masum Hossain 10203133 BAN 2048 2048
19 Hossain Enayet Mohammed 10201033 BAN 2031 2031
20 Islam Md. Nazrul 10200762 BAN 2028 2028
21 Alam Md. Monjur 10200606 BAN 2010 2010
22 Gias Uddin Ahmed 10202617 BAN 2005 2005
23 Mohammad Salman 10220593 BAN 2004 2004
24 Md. Anowar Hossain Dulal 10204580 BAN 1995 1995
25 WFM Sultana Sharmin Shirin 10204482 BAN 1985 1985
26 CM S M Sharon 10209808 BAN 1978 1978
27 Islam Obaidul Shahin 10202471 BAN 1975 1975
28 Nayem Haque 10217754 BAN 1975 1975
29 Mohammad Din 10201181 BAN 1967 1967
30 Md Sariatullah 10207333 BAN 1947 1947
31 Md. Abdur Rauf 10202870 BAN 1937 1937
32 Zahid Sanatan 10201963 BAN 1936 1936
33 Md. Matiur Rahman (Mamun) 10210121 BAN 1933 1933
34 Shahnaz Mohammad Faruque 10203206 BAN 1930 1930
35 Hasan Sk. Rashedul 10202730 BAN 1929 1929
36 Jabed Al Azad 10230238 BAN 1925 1925
37 Ahmed Feroz 10201254 BAN 1923 1923
38 Sabya Sachi 10204032 BAN 1918 1918
39 Faisal Hossain 10205942 BAN 1914 1914
40 Md. Moazzam Hossain 10211039 BAN 1910 1910
41 Mohammad Yousuf 10207651 BAN 1910 1910
42 Bappi A.B. 10204067 BAN 1902 1902
43 Md. Shawket Bin Osman Shaon 10216340 BAN 1902 1902
44 Md Mutakabbir 10224041 BAN 1886 1886
45 Islam M.M. Zahirul 10204008 BAN 1885 1885
46 Islam Aminul Lipon 10203362 BAN 1883 1883
47 Mukitul Islam Ripon 10209182 BAN 1880 1880
48 Karim Md. Rezaul 10203591 BAN 1878 1878
49 Md. Monir Hossain 10215190 BAN 1876 1876
50 Rubel Hossen 10243046 BAN 1876 1876
51 Md Asadujjaman 10201726 BAN 1874 1874
52 Avik Sarker 10211187 BAN 1870 1870
53 Ahmed Jahangir Babul 10214232 BAN 1863 1863
54 Abu Lish Ansary 10213201 BAN 1855 1855
55 Chowdhury Amdadul Kabir 10204318 BAN 1851 1851
56 Somiun Bashir 10205586 BAN 1850 1850
57 Zakir Hossain Shiplu 10215484 BAN 1843 1843
58 Masud Rana 10234047 BAN 1827 1827
59 Md. Moniruzzaman Masud 10214119 BAN 1817 1817
60 Alam Badrul 10201386 BAN 1815 1815
61 Rakib Ahmed Saleh 10215433 BAN 1811 1811
62 Islam Shihab Tanim 10206043 BAN 1807 1807
63 Md. Mosaraf Hossain 10228152 BAN 1800 1800
64 Faruk Mallik 10202900 BAN 1783 1783
65 Md. Rasel Sheikh 10212957 BAN 1781 1781
66 Asaduzzaman Ahad 10224181 BAN 1772 1772
67 Zahidul Islam Khan 10215476 BAN 1770 1770
68 Md.Anikuzzaman Anu 10221824 BAN 1760 1760
69 Md Kazi Nazrul Islam 10238450 BAN 1759 1759
70 Chowdhury Shamsul Kabir 10201742 BAN 1757 1757
71 Swarnavo Choudhury 10214984 BAN 1739 1739
72 Rezaul Karim 10225781 BAN 1734 1734
73 Md. Jamal Rashed 10211748 BAN 1733 1733
74 Toriqul Islam Tareq 10207430 BAN 1730 1730
75 Ekramuzzaman 10204717 BAN 1726 1726
76 Sabikun Nahar Tonima 10213040 BAN 1717 1717
77 Uddin Refayet 10234250 BAN 1663 1663
78 Jahanara Haque 10205675 BAN 1648 1648
79 Md. Rubel Parvej 10222499 BAN 1645 1645
80 Nafim Al Karim 10225625 BAN 1624 1624
81 Mahin Ahmed Shuvo 10224521 BAN 1604 1604
82 Ahmed Walijah 2831193 BAN 1595 1595
83 Jannatul Ferdous 10212590 BAN 1594 1594
84 Md. Ershadul Haque 10217436 BAN 1585 1585
85 Md. Sazzadul Rawshan 10227806 BAN 1582 1582
86 Sadnan Hasan Dihan 10225650 BAN 1581 1581
87 Md Fazley Elahi 10235760 BAN 1565 1565
88 Radha Kishor Singha 10224394 BAN 1562 1562
89 Md. Sajidul Haque 10218491 BAN 1530 1530
90 CM Manon Reja Neer 10224009 BAN 1527 1527
91 Mohammad Shafiqul Islam 10220291 BAN 1521 1521
92 H. M. Shafin Khan 10228900 BAN 1467 1467
93 M Safwan 10236066 BAN 1465 1465
94 Tahmidul Haque 10230556 BAN 1458 1458
95 Md Sirajul Islam 10242406 BAN 1456 1456
96 Md Abdul Quayyum 10207600 BAN 1425 1425
97 Israt Jahan Diba 10224505 BAN 1390 1390
98 WCM Noshin Anjum 10218564 BAN 1388 1388
99 Tasnia Tarannum Orpa 10230467 BAN 1388 1388
100 Shahinur Haque 10234713 BAN 1379 1379
101 Md. Mostafizur Rahman 10215204 BAN 1365 1365
102 Ziaul Hassan 10238522 BAN 1361 1361
103 Shadat Kibria Ayaan 10237755 BAN 1334 1334
104 Ridwan Syed 10216995 BAN 1316 1316
105 Md. Firoz Kabir 10233580 BAN 1312 1312
106 Nilotpaul Sen 10238484 BAN 1307 1307
107 Nusrat Jahan Moni 10222111 BAN 1298 1298
108 Abu Ayub 10235663 BAN 1288 1288
109 Wadifa Ahmed 10226869 BAN 1277 1277
110 Jahid Hasan 10243275 BAN 1271 1271
111 Musfiq Islam Jihan 10226800 BAN 1264 1264
112 Warsia Khusbu 10231668 BAN 1135 1135
113 Fatema Hasan Diya 10235710 BAN 1061 1061
114 Marzuka Mukarrama 10237879 BAN 1053 1053
115 Abdul Mubin Ahmed BAN 0 0
116 Bishal Das 10235698 BAN 0 0
117 Dhrabo Bari BAN 0 0
118 Diganta SArker BAN 0 0
119 Fahim Shahriar 10242082 BAN 0 0
120 Haidar Ali BAN 0 0
121 Himadri Roy BAN 0 0
122 Imon Ahmed BAN 0 0
123 Istiak Ahmed Khan 10235736 BAN 0 0
124 Kazi Md Harun Rashid 10241850 BAN 0 0
125 Md Abu Taher BAN 0 0
126 Md Abul Khayer BAN 0 0
127 Md Alamgir Hossain 10241388 BAN 0 0
128 Md Babul Akter BAN 0 0
129 Md Morshedul Islam (Morshed) 10235779 BAN 0 0
130 Md Rajib Hasan 10241990 BAN 0 0
131 Md Sabbir Hossain 10235809 BAN 0 0
132 Md. Enamul Haque 10228080 BAN 0 0
133 Md.Sakwat Hossain 10223142 BAN 0 0
134 Mehedi Hasan BAN 0 0
135 Mohammad Inzamam 10235876 BAN 0 0
136 Mosroor Mofiz Arman BAN 0 0
137 Nazmul Huda Warecy BAN 0 0
138 Nur Mohammad 10241027 BAN 0 0
139 Ohidul Islam 10223185 BAN 0 0
140 Progma Podder 10231579 BAN 0 0
141 Sarder Mohammad Zaki BAN 0 0
142 Shohan Saha BAN 0 0
143 Souradip Datta 10234721 BAN 0 0
144 Suman Sarkar BAN 0 0
145 Susmoy Saha 10235981 BAN 0 0
146 Tahmid Islam BAN 0 0
147 Tehsin Israr Tanvir BAN 0 0
148 Wasima Binte Rashid BAN 0 0

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 GM Hossain Enamul 2392 0 1 - 0 0 Ekramuzzaman 1726 75
2 76 Sabikun Nahar Tonima 1717 0 0 - 1 0 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 2
3 3 FM Islam Kh. Aminul 2340 0 1 - 0 0 Uddin Refayet 1663 77
4 78 Jahanara Haque 1648 0 0 - 1 0 IM Abu Sufian Shakil 2290 4
5 5 FM Mehdi Hasan Parag 2274 0 0 - 1 0 Md. Rubel Parvej 1645 79
6 80 Nafim Al Karim 1624 0 0 - 1 0 FM Rahman Md. Taibur 2272 6
7 7 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 0 1 - 0 0 Mahin Ahmed Shuvo 1604 81
8 82 Ahmed Walijah 1595 0 0 - 1 0 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 8
9 9 Islam Mohammad Aminul 2182 0 1 - 0 0 Jannatul Ferdous 1594 83
10 84 Md. Ershadul Haque 1585 0 0 - 1 0 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 10
11 11 CM Subrota Biswas 2170 0 1 - 0 0 Md. Sazzadul Rawshan 1582 85
12 86 Sadnan Hasan Dihan 1581 0 0 - 1 0 CM Md. Sharif Hossain 2163 12
13 13 Md.Abu Hanif 2163 0 1 - 0 0 Md Fazley Elahi 1565 87
14 88 Radha Kishor Singha 1562 0 0 - 1 0 FM Mohammad Javed 2161 14
15 15 CM Chowdhury Sohel 2138 0 1 - 0 0 Md. Sajidul Haque 1530 89
16 90 CM Manon Reja Neer 1527 0 1 - 0 0 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 16
17 17 Monirul Karim Sujon 2068 0 - - + 0 Mohammad Shafiqul Islam 1521 91
18 92 H. M. Shafin Khan 1467 0 0 - 1 0 Md. Masum Hossain 2048 18
19 19 Hossain Enayet Mohammed 2031 0 1 - 0 0 M Safwan 1465 93
20 94 Tahmidul Haque 1458 0 1 - 0 0 Islam Md. Nazrul 2028 20
21 21 Alam Md. Monjur 2010 0 1 - 0 0 Md Sirajul Islam 1456 95
22 96 Md Abdul Quayyum 1425 0 0 - 1 0 Gias Uddin Ahmed 2005 22
23 23 Mohammad Salman 2004 0 1 - 0 0 Israt Jahan Diba 1390 97
24 98 WCM Noshin Anjum 1388 0 0 - 1 0 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 24
25 25 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 0 1 - 0 0 Tasnia Tarannum Orpa 1388 99
26 100 Shahinur Haque 1379 0 0 - 1 0 CM S M Sharon 1978 26
27 27 Islam Obaidul Shahin 1975 0 0 - 1 0 Md. Mostafizur Rahman 1365 101
28 102 Ziaul Hassan 1361 0 0 - 1 0 Nayem Haque 1975 28
29 29 Mohammad Din 1967 0 1 - 0 0 Shadat Kibria Ayaan 1334 103
30 104 Ridwan Syed 1316 0 0 - 1 0 Md Sariatullah 1947 30
31 31 Md. Abdur Rauf 1937 0 1 - 0 0 Md. Firoz Kabir 1312 105
32 106 Nilotpaul Sen 1307 0 1 - 0 0 Zahid Sanatan 1936 32
33 33 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 0 1 - 0 0 Nusrat Jahan Moni 1298 107
34 108 Abu Ayub 1288 0 0 - 1 0 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 34
35 35 Hasan Sk. Rashedul 1929 0 1 - 0 0 Wadifa Ahmed 1277 109
36 110 Jahid Hasan 1271 0 0 - 1 0 Jabed Al Azad 1925 36
37 37 Ahmed Feroz 1923 0 1 - 0 0 Musfiq Islam Jihan 1264 111
38 112 Warsia Khusbu 1135 0 0 - 1 0 Sabya Sachi 1918 38
39 39 Faisal Hossain 1914 0 1 - 0 0 Fatema Hasan Diya 1061 113
40 114 Marzuka Mukarrama 1053 0 0 - 1 0 Md. Moazzam Hossain 1910 40
41 41 Mohammad Yousuf 1910 0 0 - 1 0 Abdul Mubin Ahmed 0 115
42 116 Bishal Das 0 0 0 - 1 0 Bappi A.B. 1902 42
43 43 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 0 1 - 0 0 Dhrabo Bari 0 117
44 118 Diganta SArker 0 0 0 - 1 0 Md Mutakabbir 1886 44
45 45 Islam M.M. Zahirul 1885 0 + - - 0 Fahim Shahriar 0 119
46 120 Haidar Ali 0 0 1 - 0 0 Islam Aminul Lipon 1883 46
47 47 Mukitul Islam Ripon 1880 0 1 - 0 0 Himadri Roy 0 121
48 122 Imon Ahmed 0 0 0 - 1 0 Karim Md. Rezaul 1878 48
49 49 Md. Monir Hossain 1876 0 1 - 0 0 Istiak Ahmed Khan 0 123
50 124 Kazi Md Harun Rashid 0 0 0 - 1 0 Rubel Hossen 1876 50
51 51 Md Asadujjaman 1874 0 1 - 0 0 Md Abu Taher 0 125
52 126 Md Abul Khayer 0 0 0 - 1 0 Avik Sarker 1870 52
53 53 Ahmed Jahangir Babul 1863 0 1 - 0 0 Md Alamgir Hossain 0 127
54 128 Md Babul Akter 0 0 ½ - ½ 0 Abu Lish Ansary 1855 54
55 55 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 0 1 - 0 0 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 129
56 130 Md Rajib Hasan 0 0 1 - 0 0 Somiun Bashir 1850 56
57 57 Zakir Hossain Shiplu 1843 0 1 - 0 0 Md Sabbir Hossain 0 131
58 132 Md. Enamul Haque 0 0 0 - 1 0 Masud Rana 1827 58
59 59 Md. Moniruzzaman Masud 1817 0 ½ - ½ 0 Md.Sakwat Hossain 0 133
60 134 Mehedi Hasan 0 0 0 - 1 0 Alam Badrul 1815 60
61 61 Rakib Ahmed Saleh 1811 0 1 - 0 0 Mohammad Inzamam 0 135
62 136 Mosroor Mofiz Arman 0 0 0 - 1 0 Islam Shihab Tanim 1807 62
63 63 Md. Mosaraf Hossain 1800 0 1 - 0 0 Nazmul Huda Warecy 0 137
64 138 Nur Mohammad 0 0 0 - 1 0 Faruk Mallik 1783 64
65 65 Md. Rasel Sheikh 1781 0 0 - 1 0 Ohidul Islam 0 139
66 140 Progma Podder 0 0 - - + 0 Asaduzzaman Ahad 1772 66
67 67 Zahidul Islam Khan 1770 0 1 - 0 0 Sarder Mohammad Zaki 0 141
68 142 Shohan Saha 0 0 0 - 1 0 Md.Anikuzzaman Anu 1760 68
69 69 Md Kazi Nazrul Islam 1759 0 1 - 0 0 Souradip Datta 0 143
70 144 Suman Sarkar 0 0 0 - 1 0 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 70
71 71 Swarnavo Choudhury 1739 0 1 - 0 0 Susmoy Saha 0 145
72 146 Tahmid Islam 0 0 0 - 1 0 Rezaul Karim 1734 72
73 73 Md. Jamal Rashed 1733 0 1 - 0 0 Tehsin Israr Tanvir 0 147
74 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 - 1 0 Toriqul Islam Tareq 1730 74

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 44 Md Mutakabbir 1886 1 0 - 1 1 GM Hossain Enamul 2392 1
2 2 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 1 1 - 0 1 Islam M.M. Zahirul 1885 45
3 48 Karim Md. Rezaul 1878 1 0 - 1 1 FM Islam Kh. Aminul 2340 3
4 4 IM Abu Sufian Shakil 2290 1 1 - 0 1 Mukitul Islam Ripon 1880 47
5 6 FM Rahman Md. Taibur 2272 1 1 - 0 1 Md. Monir Hossain 1876 49
6 50 Rubel Hossen 1876 1 0 - 1 1 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 7
7 8 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 1 1 - 0 1 Md Asadujjaman 1874 51
8 52 Avik Sarker 1870 1 ½ - ½ 1 Islam Mohammad Aminul 2182 9
9 10 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 1 0 - 1 1 Ahmed Jahangir Babul 1863 53
10 58 Masud Rana 1827 1 0 - 1 1 CM Subrota Biswas 2170 11
11 12 CM Md. Sharif Hossain 2163 1 1 - 0 1 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 55
12 60 Alam Badrul 1815 1 0 - 1 1 Md.Abu Hanif 2163 13
13 14 FM Mohammad Javed 2161 1 0 - 1 1 Zakir Hossain Shiplu 1843 57
14 62 Islam Shihab Tanim 1807 1 0 - 1 1 CM Chowdhury Sohel 2138 15
15 18 Md. Masum Hossain 2048 1 ½ - ½ 1 Rakib Ahmed Saleh 1811 61
16 64 Faruk Mallik 1783 1 0 - 1 1 Hossain Enayet Mohammed 2031 19
17 66 Asaduzzaman Ahad 1772 1 1 - 0 1 Alam Md. Monjur 2010 21
18 22 Gias Uddin Ahmed 2005 1 0 - 1 1 Md. Mosaraf Hossain 1800 63
19 68 Md.Anikuzzaman Anu 1760 1 ½ - ½ 1 Mohammad Salman 2004 23
20 24 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 1 1 - 0 1 Zahidul Islam Khan 1770 67
21 70 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 1 0 - 1 1 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 25
22 26 CM S M Sharon 1978 1 1 - 0 1 Md Kazi Nazrul Islam 1759 69
23 28 Nayem Haque 1975 1 1 - 0 1 Swarnavo Choudhury 1739 71
24 72 Rezaul Karim 1734 1 0 - 1 1 Mohammad Din 1967 29
25 30 Md Sariatullah 1947 1 0 - 1 1 Md. Jamal Rashed 1733 73
26 74 Toriqul Islam Tareq 1730 1 0 - 1 1 Md. Abdur Rauf 1937 31
27 79 Md. Rubel Parvej 1645 1 0 - 1 1 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 33
28 34 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 1 0 - 1 1 CM Manon Reja Neer 1527 90
29 91 Mohammad Shafiqul Islam 1521 1 0 - 1 1 Hasan Sk. Rashedul 1929 35
30 36 Jabed Al Azad 1925 1 1 - 0 1 Tahmidul Haque 1458 94
31 101 Md. Mostafizur Rahman 1365 1 0 - 1 1 Ahmed Feroz 1923 37
32 38 Sabya Sachi 1918 1 1 - 0 1 Nilotpaul Sen 1307 106
33 115 Abdul Mubin Ahmed 0 1 0 - 1 1 Faisal Hossain 1914 39
34 40 Md. Moazzam Hossain 1910 1 0 - 1 1 Haidar Ali 0 120
35 42 Bappi A.B. 1902 1 1 - 0 1 Md Rajib Hasan 0 130
36 139 Ohidul Islam 0 1 0 - 1 1 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 43
37 54 Abu Lish Ansary 1855 ½ 1 - 0 ½ Md. Moniruzzaman Masud 1817 59
38 133 Md.Sakwat Hossain 0 ½ ½ - ½ ½ Md Babul Akter 0 128
39 105 Md. Firoz Kabir 1312 0 0 - 1 0 FM Mehdi Hasan Parag 2274 5
40 16 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 0 1 - 0 0 Abu Ayub 1288 108
41 20 Islam Md. Nazrul 2028 0 1 - 0 0 Jahid Hasan 1271 110
42 107 Nusrat Jahan Moni 1298 0 0 - 1 0 Islam Obaidul Shahin 1975 27
43 32 Zahid Sanatan 1936 0 1 - 0 0 Warsia Khusbu 1135 112
44 109 Wadifa Ahmed 1277 0 1 - 0 0 Mohammad Yousuf 1910 41
45 46 Islam Aminul Lipon 1883 0 1 - 0 0 Marzuka Mukarrama 1053 114
46 56 Somiun Bashir 1850 0 1 - 0 0 Bishal Das 0 116
47 111 Musfiq Islam Jihan 1264 0 0 - 1 0 Md. Rasel Sheikh 1781 65
48 75 Ekramuzzaman 1726 0 1 - 0 0 Diganta SArker 0 118
49 113 Fatema Hasan Diya 1061 0 0 - 1 0 Sabikun Nahar Tonima 1717 76
50 77 Uddin Refayet 1663 0 1 - 0 0 Imon Ahmed 0 122
51 117 Dhrabo Bari 0 0 0 - 1 0 Jahanara Haque 1648 78
52 121 Himadri Roy 0 0 0 - 1 0 Nafim Al Karim 1624 80
53 81 Mahin Ahmed Shuvo 1604 0 0 - 1 0 Kazi Md Harun Rashid 0 124
54 123 Istiak Ahmed Khan 0 0 0 - 1 0 Ahmed Walijah 1595 82
55 83 Jannatul Ferdous 1594 0 1 - 0 0 Md Abul Khayer 0 126
56 125 Md Abu Taher 0 0 0 - 1 0 Md. Ershadul Haque 1585 84
57 85 Md. Sazzadul Rawshan 1582 0 1 - 0 0 Md. Enamul Haque 0 132
58 127 Md Alamgir Hossain 0 0 0 - 1 0 Sadnan Hasan Dihan 1581 86
59 87 Md Fazley Elahi 1565 0 1 - 0 0 Mehedi Hasan 0 134
60 129 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 0 1 - 0 0 Radha Kishor Singha 1562 88
61 89 Md. Sajidul Haque 1530 0 1 - 0 0 Mosroor Mofiz Arman 0 136
62 131 Md Sabbir Hossain 0 0 0 - 1 0 H. M. Shafin Khan 1467 92
63 93 M Safwan 1465 0 0 - 1 0 Nur Mohammad 0 138
64 95 Md Sirajul Islam 1456 0 1 - 0 0 Shohan Saha 0 142
65 135 Mohammad Inzamam 0 0 0 - 1 0 Md Abdul Quayyum 1425 96
66 97 Israt Jahan Diba 1390 0 0 - 1 0 Suman Sarkar 0 144
67 137 Nazmul Huda Warecy 0 0 0 - 1 0 WCM Noshin Anjum 1388 98
68 99 Tasnia Tarannum Orpa 1388 0 1 - 0 0 Tahmid Islam 0 146
69 141 Sarder Mohammad Zaki 0 0 0 - 1 0 Shahinur Haque 1379 100
70 143 Souradip Datta 0 0 0 - 1 0 Ziaul Hassan 1361 102
71 103 Shadat Kibria Ayaan 1334 0 + - - 0 Wasima Binte Rashid 0 148
72 145 Susmoy Saha 0 0 0 - 1 0 Ridwan Syed 1316 104
73 147 Tehsin Israr Tanvir 0 0 0 - 1 0 Monirul Karim Sujon 2068 17
74 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
75 140 Progma Podder 0 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 GM Hossain Enamul 2392 2 1 - 0 2 Mohammad Din 1967 29
2 31 Md. Abdur Rauf 1937 2 1 - 0 2 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 2
3 3 FM Islam Kh. Aminul 2340 2 1 - 0 2 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 33
4 35 Hasan Sk. Rashedul 1929 2 0 - 1 2 IM Abu Sufian Shakil 2290 4
5 37 Ahmed Feroz 1923 2 0 - 1 2 FM Rahman Md. Taibur 2272 6
6 7 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 2 ½ - ½ 2 Jabed Al Azad 1925 36
7 39 Faisal Hossain 1914 2 ½ - ½ 2 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 8
8 11 CM Subrota Biswas 2170 2 1 - 0 2 Sabya Sachi 1918 38
9 43 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 2 1 - 0 2 CM Md. Sharif Hossain 2163 12
10 13 Md.Abu Hanif 2163 2 1 - 0 1 Md. Moazzam Hossain 1910 40
11 15 CM Chowdhury Sohel 2138 2 1 - 0 2 Bappi A.B. 1902 42
12 19 Hossain Enayet Mohammed 2031 2 1 - 0 2 Ahmed Jahangir Babul 1863 53
13 57 Zakir Hossain Shiplu 1843 2 0 - 1 2 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 24
14 25 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 2 1 - 0 2 Asaduzzaman Ahad 1772 66
15 63 Md. Mosaraf Hossain 1800 2 1 - 0 2 CM S M Sharon 1978 26
16 73 Md. Jamal Rashed 1733 2 1 - 0 2 Nayem Haque 1975 28
17 90 CM Manon Reja Neer 1527 2 0 - 1 Md. Masum Hossain 2048 18
18 9 Islam Mohammad Aminul 2182 1 - 0 Md.Anikuzzaman Anu 1760 68
19 23 Mohammad Salman 2004 1 - 0 Abu Lish Ansary 1855 54
20 61 Rakib Ahmed Saleh 1811 0 - 1 Avik Sarker 1870 52
21 5 FM Mehdi Hasan Parag 2274 1 1 - 0 1 Uddin Refayet 1663 77
22 78 Jahanara Haque 1648 1 0 - 1 1 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 10
23 79 Md. Rubel Parvej 1645 1 0 - 1 1 FM Mohammad Javed 2161 14
24 80 Nafim Al Karim 1624 1 0 - 1 1 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 16
25 17 Monirul Karim Sujon 2068 1 ½ - ½ 1 Jannatul Ferdous 1594 83
26 82 Ahmed Walijah 1595 1 0 - 1 1 Islam Md. Nazrul 2028 20
27 21 Alam Md. Monjur 2010 1 1 - 0 1 Md. Sazzadul Rawshan 1582 85
28 84 Md. Ershadul Haque 1585 1 0 - 1 1 Gias Uddin Ahmed 2005 22
29 27 Islam Obaidul Shahin 1975 1 1 - 0 1 Md Fazley Elahi 1565 87
30 86 Sadnan Hasan Dihan 1581 1 1 - 0 1 Md Sariatullah 1947 30
31 92 H. M. Shafin Khan 1467 1 0 - 1 1 Zahid Sanatan 1936 32
32 94 Tahmidul Haque 1458 1 0 - 1 1 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 34
33 96 Md Abdul Quayyum 1425 1 0 - 1 1 Md Mutakabbir 1886 44
34 45 Islam M.M. Zahirul 1885 1 1 - 0 1 Md. Sajidul Haque 1530 89
35 98 WCM Noshin Anjum 1388 1 1 - 0 1 Islam Aminul Lipon 1883 46
36 47 Mukitul Islam Ripon 1880 1 1 - 0 1 Mohammad Shafiqul Islam 1521 91
37 100 Shahinur Haque 1379 1 0 - 1 1 Karim Md. Rezaul 1878 48
38 49 Md. Monir Hossain 1876 1 ½ - ½ 1 Md Sirajul Islam 1456 95
39 102 Ziaul Hassan 1361 1 0 - 1 1 Rubel Hossen 1876 50
40 51 Md Asadujjaman 1874 1 1 - 0 1 Tasnia Tarannum Orpa 1388 99
41 55 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 1 0 - 1 1 Md. Mostafizur Rahman 1365 101
42 103 Shadat Kibria Ayaan 1334 1 0 - 1 1 Somiun Bashir 1850 56
43 104 Ridwan Syed 1316 1 0 - 1 1 Masud Rana 1827 58
44 106 Nilotpaul Sen 1307 1 0 - 1 1 Alam Badrul 1815 60
45 120 Haidar Ali 0 2 1 - 0 1 Islam Shihab Tanim 1807 62
46 124 Kazi Md Harun Rashid 0 1 0 - 1 1 Faruk Mallik 1783 64
47 65 Md. Rasel Sheikh 1781 1 1 - 0 1 Wadifa Ahmed 1277 109
48 67 Zahidul Islam Khan 1770 1 ½ - ½ 1 Abdul Mubin Ahmed 0 115
49 69 Md Kazi Nazrul Islam 1759 1 0 - 1 1 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 129
50 128 Md Babul Akter 0 1 0 - 1 1 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 70
51 71 Swarnavo Choudhury 1739 1 1 - 0 1 Md.Sakwat Hossain 0 133
52 130 Md Rajib Hasan 0 1 0 - 1 1 Rezaul Karim 1734 72
53 138 Nur Mohammad 0 1 0 - 1 1 Toriqul Islam Tareq 1730 74
54 144 Suman Sarkar 0 1 0 - 1 1 Ekramuzzaman 1726 75
55 76 Sabikun Nahar Tonima 1717 1 1 - 0 1 Ohidul Islam 0 139
56 59 Md. Moniruzzaman Masud 1817 ½ ½ - ½ 0 Mahin Ahmed Shuvo 1604 81
57 41 Mohammad Yousuf 1910 0 1 - 0 0 Istiak Ahmed Khan 0 123
58 88 Radha Kishor Singha 1562 0 1 - 0 0 Md Abu Taher 0 125
59 126 Md Abul Khayer 0 0 0 - 1 0 M Safwan 1465 93
60 127 Md Alamgir Hossain 0 0 0 - 1 0 Israt Jahan Diba 1390 97
61 132 Md. Enamul Haque 0 0 0 - 1 0 Md. Firoz Kabir 1312 105
62 134 Mehedi Hasan 0 0 0 - 1 0 Nusrat Jahan Moni 1298 107
63 108 Abu Ayub 1288 0 1 - 0 0 Md Sabbir Hossain 0 131
64 110 Jahid Hasan 1271 0 0 - 1 0 Mohammad Inzamam 0 135
65 136 Mosroor Mofiz Arman 0 0 0 - 1 0 Musfiq Islam Jihan 1264 111
66 112 Warsia Khusbu 1135 0 1 - 0 0 Nazmul Huda Warecy 0 137
67 140 Progma Podder 0 0 - - + 0 Fatema Hasan Diya 1061 113
68 114 Marzuka Mukarrama 1053 0 0 - 1 0 Sarder Mohammad Zaki 0 141
69 116 Bishal Das 0 0 1 - 0 0 Souradip Datta 0 143
70 142 Shohan Saha 0 0 1 - 0 0 Dhrabo Bari 0 117
71 118 Diganta SArker 0 0 0 - 1 0 Susmoy Saha 0 145
72 146 Tahmid Islam 0 0 ½ - ½ 0 Himadri Roy 0 121
73 122 Imon Ahmed 0 0 0 - 1 0 Tehsin Israr Tanvir 0 147
74 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
75 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 19 Hossain Enayet Mohammed 2031 3 0 - 1 3 GM Hossain Enamul 2392 1
2 24 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 3 0 - 1 3 FM Islam Kh. Aminul 2340 3
3 4 IM Abu Sufian Shakil 2290 3 1 - 0 3 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 25
4 6 FM Rahman Md. Taibur 2272 3 1 - 0 3 Md. Abdur Rauf 1937 31
5 43 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 3 0 - 1 3 CM Subrota Biswas 2170 11
6 63 Md. Mosaraf Hossain 1800 3 0 - 1 3 Md.Abu Hanif 2163 13
7 120 Haidar Ali 0 3 0 - 1 3 CM Chowdhury Sohel 2138 15
8 8 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 1 - 0 3 Md. Jamal Rashed 1733 73
9 52 Avik Sarker 1870 0 - 1 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 7
10 36 Jabed Al Azad 1925 0 - 1 Islam Mohammad Aminul 2182 9
11 18 Md. Masum Hossain 2048 1 - 0 Mohammad Salman 2004 23
12 2 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 2 1 - 0 Faisal Hossain 1914 39
13 48 Karim Md. Rezaul 1878 2 0 - 1 2 FM Mehdi Hasan Parag 2274 5
14 10 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 2 0 - 1 2 Rubel Hossen 1876 50
15 12 CM Md. Sharif Hossain 2163 2 1 - 0 2 Md Asadujjaman 1874 51
16 53 Ahmed Jahangir Babul 1863 2 0 - 1 2 FM Mohammad Javed 2161 14
17 16 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 2 1 - 0 2 Somiun Bashir 1850 56
18 20 Islam Md. Nazrul 2028 2 1 - 0 2 Zakir Hossain Shiplu 1843 57
19 58 Masud Rana 1827 2 0 - 1 2 Alam Md. Monjur 2010 21
20 22 Gias Uddin Ahmed 2005 2 1 - 0 2 Alam Badrul 1815 60
21 26 CM S M Sharon 1978 2 1 - 0 2 Faruk Mallik 1783 64
22 70 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 2 0 - 1 2 Islam Obaidul Shahin 1975 27
23 28 Nayem Haque 1975 2 1 - 0 2 Md. Rasel Sheikh 1781 65
24 29 Mohammad Din 1967 2 0 - 1 2 Asaduzzaman Ahad 1772 66
25 32 Zahid Sanatan 1936 2 0 - 1 2 Swarnavo Choudhury 1739 71
26 33 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 2 1 - 0 2 Rezaul Karim 1734 72
27 34 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 2 1 - 0 2 Sabikun Nahar Tonima 1717 76
28 74 Toriqul Islam Tareq 1730 2 0 - 1 2 Hasan Sk. Rashedul 1929 35
29 75 Ekramuzzaman 1726 2 0 - 1 2 Ahmed Feroz 1923 37
30 38 Sabya Sachi 1918 2 1 - 0 2 Sadnan Hasan Dihan 1581 86
31 42 Bappi A.B. 1902 2 1 - 0 2 CM Manon Reja Neer 1527 90
32 44 Md Mutakabbir 1886 2 0 - 1 2 WCM Noshin Anjum 1388 98
33 101 Md. Mostafizur Rahman 1365 2 0 - 1 2 Islam M.M. Zahirul 1885 45
34 129 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 2 0 - 1 2 Mukitul Islam Ripon 1880 47
35 68 Md.Anikuzzaman Anu 1760 0 - 1 Monirul Karim Sujon 2068 17
36 83 Jannatul Ferdous 1594 1 - 0 Md. Monir Hossain 1876 49
37 54 Abu Lish Ansary 1855 1 - 0 Zahidul Islam Khan 1770 67
38 95 Md Sirajul Islam 1456 0 - 1 Rakib Ahmed Saleh 1811 61
39 115 Abdul Mubin Ahmed 0 0 - 1 1 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 55
40 30 Md Sariatullah 1947 1 1 - 0 1 Shahinur Haque 1379 100
41 40 Md. Moazzam Hossain 1910 1 1 - 0 1 Ziaul Hassan 1361 102
42 103 Shadat Kibria Ayaan 1334 1 0 - 1 1 Mohammad Yousuf 1910 41
43 46 Islam Aminul Lipon 1883 1 1 - 0 1 Ridwan Syed 1316 104
44 105 Md. Firoz Kabir 1312 1 0 - 1 1 Md. Moniruzzaman Masud 1817 59
45 62 Islam Shihab Tanim 1807 1 1 - 0 1 Nilotpaul Sen 1307 106
46 107 Nusrat Jahan Moni 1298 1 1 - 0 1 Md Kazi Nazrul Islam 1759 69
47 77 Uddin Refayet 1663 1 1 - 0 1 Abu Ayub 1288 108
48 109 Wadifa Ahmed 1277 1 1 - 0 1 Jahanara Haque 1648 78
49 111 Musfiq Islam Jihan 1264 1 0 - 1 1 Md. Rubel Parvej 1645 79
50 113 Fatema Hasan Diya 1061 1 1 - 0 1 Nafim Al Karim 1624 80
51 133 Md.Sakwat Hossain 0 1 0 - 1 1 Ahmed Walijah 1595 82
52 135 Mohammad Inzamam 0 1 0 - 1 1 Md. Ershadul Haque 1585 84
53 85 Md. Sazzadul Rawshan 1582 1 0 - 1 1 Warsia Khusbu 1135 112
54 87 Md Fazley Elahi 1565 1 1 - 0 1 Bishal Das 0 116
55 139 Ohidul Islam 0 1 0 - 1 1 Radha Kishor Singha 1562 88
56 89 Md. Sajidul Haque 1530 1 1 - 0 1 Kazi Md Harun Rashid 0 124
57 91 Mohammad Shafiqul Islam 1521 1 1 - 0 1 Md Babul Akter 0 128
58 141 Sarder Mohammad Zaki 0 1 0 - 1 1 H. M. Shafin Khan 1467 92
59 93 M Safwan 1465 1 1 - 0 1 Md Rajib Hasan 0 130
60 145 Susmoy Saha 0 1 0 - 1 1 Tahmidul Haque 1458 94
61 147 Tehsin Israr Tanvir 0 1 0 - 1 1 Md Abdul Quayyum 1425 96
62 97 Israt Jahan Diba 1390 1 0 - 1 1 Nur Mohammad 0 138
63 99 Tasnia Tarannum Orpa 1388 1 1 - 0 1 Shohan Saha 0 142
64 121 Himadri Roy 0 ½ 1 - 0 1 Suman Sarkar 0 144
65 81 Mahin Ahmed Shuvo 1604 ½ 1 - 0 ½ Tahmid Islam 0 146
66 110 Jahid Hasan 1271 0 0 - 1 0 Md Alamgir Hossain 0 127
67 131 Md Sabbir Hossain 0 0 1 - 0 0 Marzuka Mukarrama 1053 114
68 117 Dhrabo Bari 0 0 0 - 1 0 Md. Enamul Haque 0 132
69 137 Nazmul Huda Warecy 0 0 1 - 0 0 Diganta SArker 0 118
70 140 Progma Podder 0 0 1 - 0 0 Imon Ahmed 0 122
71 123 Istiak Ahmed Khan 0 0 0 - 1 0 Mehedi Hasan 0 134
72 125 Md Abu Taher 0 0 1 - 0 0 Mosroor Mofiz Arman 0 136
73 143 Souradip Datta 0 0 0 - 1 0 Md Abul Khayer 0 126
74 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
75 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 GM Hossain Enamul 2392 4 1 - 0 4 FM Rahman Md. Taibur 2272 6
2 3 FM Islam Kh. Aminul 2340 4 0 - 1 4 CM Subrota Biswas 2170 11
3 13 Md.Abu Hanif 2163 4 1 - 0 4 IM Abu Sufian Shakil 2290 4
4 15 CM Chowdhury Sohel 2138 4 1 - 0 Md. Masum Hossain 2048 18
5 7 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 1 - 0 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 8
6 9 Islam Mohammad Aminul 2182 ½ - ½ 3 CM Md. Sharif Hossain 2163 12
7 35 Hasan Sk. Rashedul 1929 3 0 - 1 3 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 2
8 5 FM Mehdi Hasan Parag 2274 3 0 - 1 3 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 34
9 14 FM Mohammad Javed 2161 3 0 - 1 3 Sabya Sachi 1918 38
10 37 Ahmed Feroz 1923 3 1 - 0 3 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 16
11 45 Islam M.M. Zahirul 1885 3 0 - 1 3 Hossain Enayet Mohammed 2031 19
12 47 Mukitul Islam Ripon 1880 3 0 - 1 3 Islam Md. Nazrul 2028 20
13 21 Alam Md. Monjur 2010 3 0 - 1 3 Bappi A.B. 1902 42
14 50 Rubel Hossen 1876 3 0 - 1 3 Gias Uddin Ahmed 2005 22
15 66 Asaduzzaman Ahad 1772 3 0 - 1 3 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 24
16 25 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 3 1 - 0 3 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 43
17 71 Swarnavo Choudhury 1739 3 ½ - ½ 3 CM S M Sharon 1978 26
18 27 Islam Obaidul Shahin 1975 3 1 - 0 3 Md. Mosaraf Hossain 1800 63
19 98 WCM Noshin Anjum 1388 3 1 - 0 3 Nayem Haque 1975 28
20 31 Md. Abdur Rauf 1937 3 0 - 1 3 Haidar Ali 0 120
21 73 Md. Jamal Rashed 1733 3 0 - 1 3 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 33
22 17 Monirul Karim Sujon 2068 1 - 0 Avik Sarker 1870 52
23 23 Mohammad Salman 2004 ½ - ½ Jannatul Ferdous 1594 83
24 61 Rakib Ahmed Saleh 1811 1 - 0 Jabed Al Azad 1925 36
25 39 Faisal Hossain 1914 1 - 0 Abu Lish Ansary 1855 54
26 75 Ekramuzzaman 1726 2 0 - 1 2 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 10
27 76 Sabikun Nahar Tonima 1717 2 0 - 1 2 Mohammad Din 1967 29
28 79 Md. Rubel Parvej 1645 2 0 - 1 2 Md Sariatullah 1947 30
29 82 Ahmed Walijah 1595 2 1 - 0 2 Zahid Sanatan 1936 32
30 84 Md. Ershadul Haque 1585 2 0 - 1 2 Md. Moazzam Hossain 1910 40
31 41 Mohammad Yousuf 1910 2 1 - 0 2 Uddin Refayet 1663 77
32 86 Sadnan Hasan Dihan 1581 2 0 - 1 2 Md Mutakabbir 1886 44
33 88 Radha Kishor Singha 1562 2 0 - 1 2 Islam Aminul Lipon 1883 46
34 90 CM Manon Reja Neer 1527 2 1 - 0 2 Karim Md. Rezaul 1878 48
35 51 Md Asadujjaman 1874 2 0 - 1 2 Md Fazley Elahi 1565 87
36 92 H. M. Shafin Khan 1467 2 0 - 1 2 Ahmed Jahangir Babul 1863 53
37 55 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 2 0 - 1 2 Md. Sajidul Haque 1530 89
38 56 Somiun Bashir 1850 2 0 - 1 2 Mohammad Shafiqul Islam 1521 91
39 57 Zakir Hossain Shiplu 1843 2 1 - 0 2 M Safwan 1465 93
40 94 Tahmidul Haque 1458 2 0 - 1 2 Masud Rana 1827 58
41 59 Md. Moniruzzaman Masud 1817 2 1 - 0 2 Tasnia Tarannum Orpa 1388 99
42 60 Alam Badrul 1815 2 1 - 0 2 Md. Mostafizur Rahman 1365 101
43 96 Md Abdul Quayyum 1425 2 0 - 1 2 Islam Shihab Tanim 1807 62
44 64 Faruk Mallik 1783 2 ½ - ½ 2 Nusrat Jahan Moni 1298 107
45 65 Md. Rasel Sheikh 1781 2 1 - 0 2 Fatema Hasan Diya 1061 113
46 138 Nur Mohammad 0 2 1 - 0 2 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 70
47 72 Rezaul Karim 1734 2 1 - 0 2 Wadifa Ahmed 1277 109
48 112 Warsia Khusbu 1135 2 0 - 1 2 Toriqul Islam Tareq 1730 74
49 49 Md. Monir Hossain 1876 1 - 0 2 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 129
50 67 Zahidul Islam Khan 1770 1 - 0 Md Sirajul Islam 1456 95
51 115 Abdul Mubin Ahmed 0 1 - 0 Md.Anikuzzaman Anu 1760 68
52 121 Himadri Roy 0 0 - 1 Mahin Ahmed Shuvo 1604 81
53 69 Md Kazi Nazrul Islam 1759 1 0 - 1 1 Md Abul Khayer 0 126
54 78 Jahanara Haque 1648 1 1 - 0 1 Md Sabbir Hossain 0 131
55 80 Nafim Al Karim 1624 1 1 - 0 1 Md.Sakwat Hossain 0 133
56 127 Md Alamgir Hossain 0 1 0 - 1 1 Md. Sazzadul Rawshan 1582 85
57 128 Md Babul Akter 0 1 1 - 0 1 Israt Jahan Diba 1390 97
58 100 Shahinur Haque 1379 1 1 - 0 1 Mohammad Inzamam 0 135
59 102 Ziaul Hassan 1361 1 1 - 0 1 Nazmul Huda Warecy 0 137
60 130 Md Rajib Hasan 0 1 1 - 0 1 Shadat Kibria Ayaan 1334 103
61 104 Ridwan Syed 1316 1 0 - 1 1 Ohidul Islam 0 139
62 134 Mehedi Hasan 0 1 1 - 0 1 Md. Firoz Kabir 1312 105
63 106 Nilotpaul Sen 1307 1 1 - 0 1 Progma Podder 0 140
64 108 Abu Ayub 1288 1 1 - 0 1 Sarder Mohammad Zaki 0 141
65 132 Md. Enamul Haque 0 1 0 - 1 1 Musfiq Islam Jihan 1264 111
66 116 Bishal Das 0 1 0 - 1 1 Susmoy Saha 0 145
67 124 Kazi Md Harun Rashid 0 1 0 - 1 1 Tehsin Israr Tanvir 0 147
68 144 Suman Sarkar 0 1 1 - 0 1 Md Abu Taher 0 125
69 142 Shohan Saha 0 1 0 - 1 ½ Tahmid Islam 0 146
70 122 Imon Ahmed 0 0 0 - 1 0 Jahid Hasan 1271 110
71 114 Marzuka Mukarrama 1053 0 1 - 0 0 Istiak Ahmed Khan 0 123
72 136 Mosroor Mofiz Arman 0 0 - - + 0 Dhrabo Bari 0 117
73 118 Diganta SArker 0 0 1 - 0 0 Souradip Datta 0 143
74 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
75 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 13 Md.Abu Hanif 2163 5 0 - 1 5 GM Hossain Enamul 2392 1
2 11 CM Subrota Biswas 2170 5 0 - 1 5 CM Chowdhury Sohel 2138 15
3 4 IM Abu Sufian Shakil 2290 4 1 - 0 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 7
4 2 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 4 1 - 0 4 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 25
5 34 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 4 0 - 1 4 FM Islam Kh. Aminul 2340 3
6 6 FM Rahman Md. Taibur 2272 4 1 - 0 4 Islam Obaidul Shahin 1975 27
7 33 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 4 0 - 1 4 Islam Mohammad Aminul 2182 9
8 38 Sabya Sachi 1918 4 1 - 0 4 Hossain Enayet Mohammed 2031 19
9 20 Islam Md. Nazrul 2028 4 0 - 1 4 Ahmed Feroz 1923 37
10 22 Gias Uddin Ahmed 2005 4 0 - 1 4 WCM Noshin Anjum 1388 98
11 24 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 4 1 - 0 4 Haidar Ali 0 120
12 42 Bappi A.B. 1902 4 1 - 0 Monirul Karim Sujon 2068 17
13 8 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 1 - 0 Rakib Ahmed Saleh 1811 61
14 12 CM Md. Sharif Hossain 2163 1 - 0 Faisal Hossain 1914 39
15 18 Md. Masum Hossain 2048 0 - 1 Swarnavo Choudhury 1739 71
16 26 CM S M Sharon 1978 ½ - ½ 3 FM Mehdi Hasan Parag 2274 5
17 10 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 3 1 - 0 3 Zakir Hossain Shiplu 1843 57
18 14 FM Mohammad Javed 2161 3 1 - 0 3 Md. Moniruzzaman Masud 1817 59
19 16 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 3 1 - 0 3 Md. Mosaraf Hossain 1800 63
20 53 Ahmed Jahangir Babul 1863 3 + - - 3 Alam Md. Monjur 2010 21
21 58 Masud Rana 1827 3 0 - 1 3 Mohammad Salman 2004 23
22 28 Nayem Haque 1975 3 1 - 0 3 Asaduzzaman Ahad 1772 66
23 29 Mohammad Din 1967 3 1 - 0 3 Md. Rasel Sheikh 1781 65
24 30 Md Sariatullah 1947 3 1 - 0 3 Ahmed Walijah 1595 82
25 60 Alam Badrul 1815 3 0 - 1 3 Md. Abdur Rauf 1937 31
26 62 Islam Shihab Tanim 1807 3 1 - 0 3 Hasan Sk. Rashedul 1929 35
27 40 Md. Moazzam Hossain 1910 3 0 - 1 3 Md. Jamal Rashed 1733 73
28 72 Rezaul Karim 1734 3 1 - 0 3 Mohammad Yousuf 1910 41
29 74 Toriqul Islam Tareq 1730 3 1 - 0 3 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 43
30 44 Md Mutakabbir 1886 3 1 - 0 3 CM Manon Reja Neer 1527 90
31 83 Jannatul Ferdous 1594 3 1 - 0 3 Islam M.M. Zahirul 1885 45
32 46 Islam Aminul Lipon 1883 3 1 - 0 3 Mohammad Shafiqul Islam 1521 91
33 87 Md Fazley Elahi 1565 3 0 - 1 3 Mukitul Islam Ripon 1880 47
34 50 Rubel Hossen 1876 3 1 - 0 3 Nur Mohammad 0 138
35 89 Md. Sajidul Haque 1530 3 0 - 1 Jabed Al Azad 1925 36
36 81 Mahin Ahmed Shuvo 1604 0 - 1 Md. Monir Hossain 1876 49
37 52 Avik Sarker 1870 1 - 0 Zahidul Islam Khan 1770 67
38 54 Abu Lish Ansary 1855 1 - 0 Nusrat Jahan Moni 1298 107
39 64 Faruk Mallik 1783 0 - 1 Abdul Mubin Ahmed 0 115
40 32 Zahid Sanatan 1936 2 1 - 0 2 Md Abdul Quayyum 1425 96
41 48 Karim Md. Rezaul 1878 2 1 - 0 2 Ziaul Hassan 1361 102
42 100 Shahinur Haque 1379 2 0 - 1 2 Md Asadujjaman 1874 51
43 99 Tasnia Tarannum Orpa 1388 2 1 - 0 2 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 55
44 56 Somiun Bashir 1850 2 1 - 0 2 Nilotpaul Sen 1307 106
45 70 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 2 1 - 0 2 Abu Ayub 1288 108
46 101 Md. Mostafizur Rahman 1365 2 1 - 0 2 Ekramuzzaman 1726 75
47 109 Wadifa Ahmed 1277 2 0 - 1 2 Sabikun Nahar Tonima 1717 76
48 77 Uddin Refayet 1663 2 1 - 0 2 Warsia Khusbu 1135 112
49 111 Musfiq Islam Jihan 1264 2 0 - 1 2 Jahanara Haque 1648 78
50 113 Fatema Hasan Diya 1061 2 0 - 1 2 Md. Rubel Parvej 1645 79
51 126 Md Abul Khayer 0 2 0 - 1 2 Nafim Al Karim 1624 80
52 128 Md Babul Akter 0 2 0 - 1 2 Md. Ershadul Haque 1585 84
53 85 Md. Sazzadul Rawshan 1582 2 1 - 0 2 Md Rajib Hasan 0 130
54 129 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 2 0 - 1 2 Sadnan Hasan Dihan 1581 86
55 145 Susmoy Saha 0 2 0 - 1 2 Radha Kishor Singha 1562 88
56 139 Ohidul Islam 0 2 1 - 0 2 H. M. Shafin Khan 1467 92
57 93 M Safwan 1465 2 1 - 0 2 Suman Sarkar 0 144
58 147 Tehsin Israr Tanvir 0 2 0 - 1 2 Tahmidul Haque 1458 94
59 68 Md.Anikuzzaman Anu 1760 1 - 0 2 Mehedi Hasan 0 134
60 95 Md Sirajul Islam 1456 1 - 0 Himadri Roy 0 121
61 146 Tahmid Islam 0 1 - 0 1 Md Kazi Nazrul Islam 1759 69
62 97 Israt Jahan Diba 1390 1 1 - 0 1 Md. Enamul Haque 0 132
63 103 Shadat Kibria Ayaan 1334 1 0 - 1 1 Md Alamgir Hossain 0 127
64 125 Md Abu Taher 0 1 1 - 0 1 Ridwan Syed 1316 104
65 105 Md. Firoz Kabir 1312 1 1 - 0 1 Shohan Saha 0 142
66 131 Md Sabbir Hossain 0 1 0 - 1 1 Jahid Hasan 1271 110
67 133 Md.Sakwat Hossain 0 1 1 - 0 1 Marzuka Mukarrama 1053 114
68 135 Mohammad Inzamam 0 1 0 - 1 1 Bishal Das 0 116
69 137 Nazmul Huda Warecy 0 1 1 - 0 1 Dhrabo Bari 0 117
70 140 Progma Podder 0 1 1 - 0 1 Diganta SArker 0 118
71 141 Sarder Mohammad Zaki 0 1 0 - 1 1 Kazi Md Harun Rashid 0 124
72 123 Istiak Ahmed Khan 0 0 1 - 0 0 Imon Ahmed 0 122
73 143 Souradip Datta 0 0 1 bye
74 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
75 136 Mosroor Mofiz Arman 0 0 0 not paired
76 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 GM Hossain Enamul 2392 6 1 - 0 6 CM Chowdhury Sohel 2138 15
2 2 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 5 1 - 0 5 Md.Abu Hanif 2163 13
3 3 FM Islam Kh. Aminul 2340 5 1 - 0 5 Sabya Sachi 1918 38
4 24 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 5 0 - 1 5 IM Abu Sufian Shakil 2290 4
5 98 WCM Noshin Anjum 1388 5 0 - 1 5 FM Rahman Md. Taibur 2272 6
6 9 Islam Mohammad Aminul 2182 5 ½ - ½ 5 Bappi A.B. 1902 42
7 37 Ahmed Feroz 1923 5 0 - 1 5 CM Subrota Biswas 2170 11
8 7 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 1 - 0 CM Md. Sharif Hossain 2163 12
9 71 Swarnavo Choudhury 1739 0 - 1 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 8
10 31 Md. Abdur Rauf 1937 4 0 - 1 4 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 10
11 33 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 4 1 - 0 4 FM Mohammad Javed 2161 14
12 34 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 4 0 - 1 4 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 16
13 19 Hossain Enayet Mohammed 2031 4 1 - 0 4 Md Mutakabbir 1886 44
14 46 Islam Aminul Lipon 1883 4 0 - 1 4 Islam Md. Nazrul 2028 20
15 47 Mukitul Islam Ripon 1880 4 ½ - ½ 4 Gias Uddin Ahmed 2005 22
16 23 Mohammad Salman 2004 4 1 - 0 4 Rubel Hossen 1876 50
17 25 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 4 1 - 0 4 Islam Shihab Tanim 1807 62
18 53 Ahmed Jahangir Babul 1863 4 1 - 0 4 CM S M Sharon 1978 26
19 27 Islam Obaidul Shahin 1975 4 1 - 0 4 Rezaul Karim 1734 72
20 74 Toriqul Islam Tareq 1730 4 0 - 1 4 Nayem Haque 1975 28
21 73 Md. Jamal Rashed 1733 4 0 - 1 4 Mohammad Din 1967 29
22 120 Haidar Ali 0 4 0 - 1 4 Md Sariatullah 1947 30
23 39 Faisal Hossain 1914 1 - 0 4 Jannatul Ferdous 1594 83
24 17 Monirul Karim Sujon 2068 1 - 0 Abu Lish Ansary 1855 54
25 115 Abdul Mubin Ahmed 0 0 - 1 Md. Masum Hossain 2048 18
26 36 Jabed Al Azad 1925 1 - 0 Avik Sarker 1870 52
27 49 Md. Monir Hossain 1876 0 - 1 Rakib Ahmed Saleh 1811 61
28 78 Jahanara Haque 1648 3 0 - 1 3 Zahid Sanatan 1936 32
29 35 Hasan Sk. Rashedul 1929 3 1 - 0 3 Uddin Refayet 1663 77
30 79 Md. Rubel Parvej 1645 3 1 - 0 3 Md. Moazzam Hossain 1910 40
31 41 Mohammad Yousuf 1910 3 1 - 0 3 Nafim Al Karim 1624 80
32 43 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 3 0 - 1 3 Ahmed Walijah 1595 82
33 45 Islam M.M. Zahirul 1885 3 1 - 0 3 Md. Ershadul Haque 1585 84
34 86 Sadnan Hasan Dihan 1581 3 1 - 0 3 Karim Md. Rezaul 1878 48
35 51 Md Asadujjaman 1874 3 1 - 0 3 Md. Sazzadul Rawshan 1582 85
36 88 Radha Kishor Singha 1562 3 0 - 1 3 Somiun Bashir 1850 56
37 57 Zakir Hossain Shiplu 1843 3 0 - 1 3 Md Fazley Elahi 1565 87
38 90 CM Manon Reja Neer 1527 3 1 - 0 3 Masud Rana 1827 58
39 59 Md. Moniruzzaman Masud 1817 3 1 - 0 3 Md. Sajidul Haque 1530 89
40 91 Mohammad Shafiqul Islam 1521 3 1 - 0 3 Alam Badrul 1815 60
41 63 Md. Mosaraf Hossain 1800 3 1 - 0 3 M Safwan 1465 93
42 65 Md. Rasel Sheikh 1781 3 0 - 1 3 Tasnia Tarannum Orpa 1388 99
43 66 Asaduzzaman Ahad 1772 3 1 - 0 3 Ohidul Islam 0 139
44 94 Tahmidul Haque 1458 3 1 - 0 3 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 70
45 76 Sabikun Nahar Tonima 1717 3 0 - 1 3 Md. Mostafizur Rahman 1365 101
46 138 Nur Mohammad 0 3 0 - 1 Mahin Ahmed Shuvo 1604 81
47 95 Md Sirajul Islam 1456 0 - 1 Faruk Mallik 1783 64
48 67 Zahidul Islam Khan 1770 1 - 0 Tahmid Islam 0 146
49 107 Nusrat Jahan Moni 1298 0 - 1 Md.Anikuzzaman Anu 1760 68
50 55 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 2 1 - 0 2 Md Abu Taher 0 125
51 92 H. M. Shafin Khan 1467 2 1 - 0 2 Md Abul Khayer 0 126
52 96 Md Abdul Quayyum 1425 2 1 - 0 2 Md Babul Akter 0 128
53 116 Bishal Das 0 2 0 - 1 2 Israt Jahan Diba 1390 97
54 124 Kazi Md Harun Rashid 0 2 1 - 0 2 Shahinur Haque 1379 100
55 102 Ziaul Hassan 1361 2 1 - 0 2 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 129
56 127 Md Alamgir Hossain 0 2 1 - 0 2 Md. Firoz Kabir 1312 105
57 106 Nilotpaul Sen 1307 2 1 - 0 2 Md.Sakwat Hossain 0 133
58 108 Abu Ayub 1288 2 0 - 1 2 Nazmul Huda Warecy 0 137
59 130 Md Rajib Hasan 0 2 - - + 2 Wadifa Ahmed 1277 109
60 110 Jahid Hasan 1271 2 1 - 0 2 Progma Podder 0 140
61 134 Mehedi Hasan 0 2 0 - 1 2 Musfiq Islam Jihan 1264 111
62 112 Warsia Khusbu 1135 2 1 - 0 2 Susmoy Saha 0 145
63 144 Suman Sarkar 0 2 1 - 0 2 Fatema Hasan Diya 1061 113
64 121 Himadri Roy 0 0 - 1 2 Tehsin Israr Tanvir 0 147
65 69 Md Kazi Nazrul Islam 1759 1 1 - 0 1 Istiak Ahmed Khan 0 123
66 142 Shohan Saha 0 1 0 - 1 1 Shadat Kibria Ayaan 1334 103
67 104 Ridwan Syed 1316 1 1 - 0 1 Md Sabbir Hossain 0 131
68 143 Souradip Datta 0 1 1 - 0 1 Marzuka Mukarrama 1053 114
69 117 Dhrabo Bari 0 1 0 - 1 1 Mohammad Inzamam 0 135
70 118 Diganta SArker 0 1 1 - 0 1 Sarder Mohammad Zaki 0 141
71 132 Md. Enamul Haque 0 1 1 - 0 0 Imon Ahmed 0 122
72 5 FM Mehdi Hasan Parag 2274 0 not paired
73 21 Alam Md. Monjur 2010 3 0 not paired
74 75 Ekramuzzaman 1726 2 0 not paired
75 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
76 136 Mosroor Mofiz Arman 0 0 0 not paired
77 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 11 CM Subrota Biswas 2170 6 0 - 1 7 GM Hossain Enamul 2392 1
2 4 IM Abu Sufian Shakil 2290 6 0 - 1 6 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 2
3 6 FM Rahman Md. Taibur 2272 6 0 - 1 6 FM Islam Kh. Aminul 2340 3
4 15 CM Chowdhury Sohel 2138 6 1 - 0 Islam Mohammad Aminul 2182 9
5 42 Bappi A.B. 1902 0 - 1 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 7
6 8 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 0 - 1 5 Md.Abu Hanif 2163 13
7 10 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 5 1 - 0 5 Ahmed Feroz 1923 37
8 16 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 5 1 - 0 5 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 33
9 28 Nayem Haque 1975 5 1 - 0 5 Hossain Enayet Mohammed 2031 19
10 20 Islam Md. Nazrul 2028 5 0 - 1 5 WCM Noshin Anjum 1388 98
11 29 Mohammad Din 1967 5 1 - 0 5 Mohammad Salman 2004 23
12 30 Md Sariatullah 1947 5 1 - 0 5 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 24
13 38 Sabya Sachi 1918 5 1 - 0 5 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 25
14 53 Ahmed Jahangir Babul 1863 5 1 - 0 5 Islam Obaidul Shahin 1975 27
15 12 CM Md. Sharif Hossain 2163 1 - 0 Mukitul Islam Ripon 1880 47
16 36 Jabed Al Azad 1925 1 - 0 Monirul Karim Sujon 2068 17
17 18 Md. Masum Hossain 2048 1 - 0 Faisal Hossain 1914 39
18 22 Gias Uddin Ahmed 2005 ½ - ½ Swarnavo Choudhury 1739 71
19 61 Rakib Ahmed Saleh 1811 1 - 0 4 Md. Abdur Rauf 1937 31
20 14 FM Mohammad Javed 2161 4 1 - 0 4 Asaduzzaman Ahad 1772 66
21 26 CM S M Sharon 1978 4 1 - 0 4 Md. Jamal Rashed 1733 73
22 32 Zahid Sanatan 1936 4 0 - 1 4 Toriqul Islam Tareq 1730 74
23 72 Rezaul Karim 1734 4 0 - 1 4 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 34
24 82 Ahmed Walijah 1595 4 0 - 1 4 Hasan Sk. Rashedul 1929 35
25 83 Jannatul Ferdous 1594 4 0 - 1 4 Mohammad Yousuf 1910 41
26 44 Md Mutakabbir 1886 4 0 - 1 4 Md. Rubel Parvej 1645 79
27 45 Islam M.M. Zahirul 1885 4 1 - 0 4 Sadnan Hasan Dihan 1581 86
28 87 Md Fazley Elahi 1565 4 0 - 1 4 Islam Aminul Lipon 1883 46
29 50 Rubel Hossen 1876 4 0 - 1 4 CM Manon Reja Neer 1527 90
30 91 Mohammad Shafiqul Islam 1521 4 0 - 1 4 Md Asadujjaman 1874 51
31 56 Somiun Bashir 1850 4 0 - 1 4 Haidar Ali 0 120
32 101 Md. Mostafizur Rahman 1365 4 ½ - ½ 4 Md. Moniruzzaman Masud 1817 59
33 62 Islam Shihab Tanim 1807 4 1 - 0 4 Tahmidul Haque 1458 94
34 99 Tasnia Tarannum Orpa 1388 4 0 - 1 4 Md. Mosaraf Hossain 1800 63
35 68 Md.Anikuzzaman Anu 1760 0 - 1 Md. Monir Hossain 1876 49
36 52 Avik Sarker 1870 1 - 0 Mahin Ahmed Shuvo 1604 81
37 54 Abu Lish Ansary 1855 1 - 0 Abdul Mubin Ahmed 0 115
38 64 Faruk Mallik 1783 1 - 0 Zahidul Islam Khan 1770 67
39 40 Md. Moazzam Hossain 1910 3 1 - 0 3 H. M. Shafin Khan 1467 92
40 93 M Safwan 1465 3 0 - 1 3 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 43
41 48 Karim Md. Rezaul 1878 3 - - + 3 Md Abdul Quayyum 1425 96
42 97 Israt Jahan Diba 1390 3 0 - 1 3 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 55
43 109 Wadifa Ahmed 1277 3 0 - 1 3 Zakir Hossain Shiplu 1843 57
44 58 Masud Rana 1827 3 0 - 1 3 Ziaul Hassan 1361 102
45 137 Nazmul Huda Warecy 0 3 0 - 1 3 Md. Rasel Sheikh 1781 65
46 70 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 3 1 - 0 3 Nilotpaul Sen 1307 106
47 111 Musfiq Islam Jihan 1264 3 + - - 3 Sabikun Nahar Tonima 1717 76
48 77 Uddin Refayet 1663 3 0 - 1 3 Jahid Hasan 1271 110
49 139 Ohidul Islam 0 3 1 - 0 3 Jahanara Haque 1648 78
50 80 Nafim Al Karim 1624 3 1 - 0 3 Warsia Khusbu 1135 112
51 84 Md. Ershadul Haque 1585 3 0 - 1 3 Kazi Md Harun Rashid 0 124
52 85 Md. Sazzadul Rawshan 1582 3 0 - 1 3 Nur Mohammad 0 138
53 147 Tehsin Israr Tanvir 0 3 0 - 1 3 Radha Kishor Singha 1562 88
54 89 Md. Sajidul Haque 1530 3 1 - 0 3 Md Alamgir Hossain 0 127
55 107 Nusrat Jahan Moni 1298 0 - 1 3 Suman Sarkar 0 144
56 146 Tahmid Islam 0 0 - 1 Md Sirajul Islam 1456 95
57 133 Md.Sakwat Hossain 0 2 1 - 0 2 Md Kazi Nazrul Islam 1759 69
58 126 Md Abul Khayer 0 2 0 - 1 2 Shahinur Haque 1379 100
59 103 Shadat Kibria Ayaan 1334 2 0 - 1 2 Md Babul Akter 0 128
60 129 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 2 0 - 1 2 Ridwan Syed 1316 104
61 105 Md. Firoz Kabir 1312 2 1 - 0 2 Souradip Datta 0 143
62 145 Susmoy Saha 0 2 0 - 1 2 Abu Ayub 1288 108
63 113 Fatema Hasan Diya 1061 2 ½ - ½ 2 Md. Enamul Haque 0 132
64 140 Progma Podder 0 2 0 - 1 2 Bishal Das 0 116
65 135 Mohammad Inzamam 0 2 1 - 0 2 Diganta SArker 0 118
66 125 Md Abu Taher 0 2 1 - 0 2 Mehedi Hasan 0 134
67 114 Marzuka Mukarrama 1053 1 0 - 1 Himadri Roy 0 121
68 131 Md Sabbir Hossain 0 1 1 - 0 1 Dhrabo Bari 0 117
69 123 Istiak Ahmed Khan 0 1 1 - 0 1 Shohan Saha 0 142
70 122 Imon Ahmed 0 0 1 - 0 1 Sarder Mohammad Zaki 0 141
71 5 FM Mehdi Hasan Parag 2274 0 not paired
72 21 Alam Md. Monjur 2010 3 0 not paired
73 60 Alam Badrul 1815 3 0 not paired
74 75 Ekramuzzaman 1726 2 0 not paired
75 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
76 130 Md Rajib Hasan 0 2 0 not paired
77 136 Mosroor Mofiz Arman 0 0 0 not paired
78 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 GM Hossain Enamul 2392 8 ½ - ½ 7 IM Mohammad Minhaz Uddin 2383 2
2 3 FM Islam Kh. Aminul 2340 7 1 - 0 7 CM Chowdhury Sohel 2138 15
3 7 CM Ahmed Mahtabuddin 2192 0 - 1 6 FM Rahman Md. Taibur 2272 6
4 28 Nayem Haque 1975 6 0 - 1 6 IM Abu Sufian Shakil 2290 4
5 29 Mohammad Din 1967 6 0 - 1 6 FM Rahman Syed Mahfuzur 2171 10
6 11 CM Subrota Biswas 2170 6 1 - 0 6 Md Sariatullah 1947 30
7 13 Md.Abu Hanif 2163 6 1 - 0 6 Sabya Sachi 1918 38
8 98 WCM Noshin Anjum 1388 6 0 - 1 6 Bhuiyan Golam Mostafa 2075 16
9 8 CM Ghosh Chanchal Kumer 2183 1 - 0 6 Ahmed Jahangir Babul 1863 53
10 9 Islam Mohammad Aminul 2182 1 - 0 Rakib Ahmed Saleh 1811 61
11 12 CM Md. Sharif Hossain 2163 1 - 0 Jabed Al Azad 1925 36
12 42 Bappi A.B. 1902 0 - 1 Md. Masum Hossain 2048 18
13 19 Hossain Enayet Mohammed 2031 5 1 - 0 5 Mohammad Yousuf 1910 41
14 51 Md Asadujjaman 1874 5 1 - 0 5 Islam Md. Nazrul 2028 20
15 46 Islam Aminul Lipon 1883 5 + - - 5 Gias Uddin Ahmed 2005 22
16 23 Mohammad Salman 2004 5 - - + 5 Islam M.M. Zahirul 1885 45
17 24 Md. Anowar Hossain Dulal 1995 5 0 - 1 5 Islam Shihab Tanim 1807 62
18 63 Md. Mosaraf Hossain 1800 5 ½ - ½ 5 WFM Sultana Sharmin Shirin 1985 25
19 74 Toriqul Islam Tareq 1730 5 + - - 5 CM S M Sharon 1978 26
20 27 Islam Obaidul Shahin 1975 5 0 - 1 5 Swarnavo Choudhury 1739 71
21 79 Md. Rubel Parvej 1645 5 1 - 0 5 Shahnaz Mohammad Faruque 1930 34
22 35 Hasan Sk. Rashedul 1929 5 ½ - ½ 5 CM Manon Reja Neer 1527 90
23 120 Haidar Ali 0 5 + - - 5 Ahmed Feroz 1923 37
24 17 Monirul Karim Sujon 2068 1 - 0 Faruk Mallik 1783 64
25 39 Faisal Hossain 1914 1 - 0 Avik Sarker 1870 52
26 47 Mukitul Islam Ripon 1880 - - + Abu Lish Ansary 1855 54
27 49 Md. Monir Hossain 1876 1 - 0 Md. Mostafizur Rahman 1365 101
28 59 Md. Moniruzzaman Masud 1817 1 - 0 4 Zahid Sanatan 1936 32
29 31 Md. Abdur Rauf 1937 4 0 - 1 4 Jannatul Ferdous 1594 83
30 86 Sadnan Hasan Dihan 1581 4 1 - 0 4 Md. Moazzam Hossain 1910 40
31 43 Md. Shawket Bin Osman Shaon 1902 4 1 - 0 4 Md Fazley Elahi 1565 87
32 88 Radha Kishor Singha 1562 4 0 - 1 4 Md Mutakabbir 1886 44
33 94 Tahmidul Haque 1458 4 0 - 1 4 Rubel Hossen 1876 50
34 55 Chowdhury Amdadul Kabir 1851 4 0 - 1 4 Mohammad Shafiqul Islam 1521 91
35 102 Ziaul Hassan 1361 4 0 - 1 4 Somiun Bashir 1850 56
36 57 Zakir Hossain Shiplu 1843 4 1 - 0 4 Md. Sajidul Haque 1530 89
37 65 Md. Rasel Sheikh 1781 4 1 - 0 4 Md Abdul Quayyum 1425 96
38 66 Asaduzzaman Ahad 1772 4 0 - 1 4 Tasnia Tarannum Orpa 1388 99
39 110 Jahid Hasan 1271 4 0 - 1 4 Chowdhury Shamsul Kabir 1757 70
40 111 Musfiq Islam Jihan 1264 4 0 - 1 4 Rezaul Karim 1734 72
41 73 Md. Jamal Rashed 1733 4 0 - 1 4 Ohidul Islam 0 139
42 138 Nur Mohammad 0 4 1 - 0 4 Nafim Al Karim 1624 80
43 144 Suman Sarkar 0 4 ½ - ½ 4 Ahmed Walijah 1595 82
44 124 Kazi Md Harun Rashid 0 4 0 - 1 Zahidul Islam Khan 1770 67
45 95 Md Sirajul Islam 1456 0 - 1 Md.Anikuzzaman Anu 1760 68
46 81 Mahin Ahmed Shuvo 1604 0 - 1 Abdul Mubin Ahmed 0 115
47 106 Nilotpaul Sen 1307 3 0 - 1 3 Masud Rana 1827 58
48 77 Uddin Refayet 1663 3 1 - 0 3 Wadifa Ahmed 1277 109
49 78 Jahanara Haque 1648 3 1 - 0 3 Md Abu Taher 0 125
50 108 Abu Ayub 1288 3 0 - 1 3 Md. Ershadul Haque 1585 84
51 116 Bishal Das 0 3 1 - 0 3 Md. Sazzadul Rawshan 1582 85
52 92 H. M. Shafin Khan 1467 3 ½ - ½ 3 Md.Sakwat Hossain 0 133
53 127 Md Alamgir Hossain 0 3 0 - 1 3 M Safwan 1465 93
54 112 Warsia Khusbu 1135 3 1 - 0 3 Israt Jahan Diba 1390 97
55 100 Shahinur Haque 1379 3 1 - 0 3 Nazmul Huda Warecy 0 137
56 104 Ridwan Syed 1316 3 ½ - ½ 3 Tehsin Israr Tanvir 0 147
57 128 Md Babul Akter 0 3 0 - 1 3 Md. Firoz Kabir 1312 105
58 135 Mohammad Inzamam 0 3 1 - 0 Fatema Hasan Diya 1061 113
59 121 Himadri Roy 0 1 - 0 Nusrat Jahan Moni 1298 107
60 132 Md. Enamul Haque 0 1 - 0 Tahmid Islam 0 146
61 69 Md Kazi Nazrul Islam 1759 2 1 - 0 2 Md Sabbir Hossain 0 131
62 134 Mehedi Hasan 0 2 0 - 1 2 Shadat Kibria Ayaan 1334 103
63 118 Diganta SArker 0 2 0 - 1 2 Md Morshedul Islam (Morshed) 0 129
64 143 Souradip Datta 0 2 0 - 1 2 Istiak Ahmed Khan 0 123
65 126 Md Abul Khayer 0 2 ½ - ½ 2 Progma Podder 0 140
66 141 Sarder Mohammad Zaki 0 1 0 - 1 2 Susmoy Saha 0 145
67 142 Shohan Saha 0 1 1 - 0 1 Marzuka Mukarrama 1053 114
68 117 Dhrabo Bari 0 1 0 - 1 1 Imon Ahmed 0 122
69 5 FM Mehdi Hasan Parag 2274 0 not paired
70 14 FM Mohammad Javed 2161 5 0 not paired
71 21 Alam Md. Monjur 2010 3 0 not paired
72 33 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1933 5 0 not paired
73 48 Karim Md. Rezaul 1878 3 0 not paired
74 60 Alam Badrul 1815 3 0 not paired
75 75 Ekramuzzaman 1726 2 0 not paired
76 76 Sabikun Nahar Tonima 1717 3 0 not paired
77 119 Fahim Shahriar 0 0 0 not paired
78 130 Md Rajib Hasan 0 2 0 not paired
79 136 Mosroor Mofiz Arman 0 0 0 not paired
80 148 Wasima Binte Rashid 0 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini.   Name FED Elo FIDE Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  Rp n w we w-we K elo+/-
1 1 GM Hossain Enamul BAN 2392 2392 8,5 0,0 56,0 52,5 50,75 8 2526 9 8,5 7,21 1,29 20 25,8
2 3 FM Islam Kh. Aminul BAN 2340 2340 8,0 0,0 50,5 46,5 42,00 8 2340 9 8 7,56 0,44 20 8,8
3 2 IM Mohammad Minhaz Uddin BAN 2383 2383 7,5 0,0 52,0 48,0 43,75 7 2297 9 7,5 7,42 0,08 20 1,6
4 15 CM Chowdhury Sohel BAN 2138 2138 7,0 0,0 57,5 53,5 41,50 7 2150 8 6 4,55 1,45 20 29,0
5 11 CM Subrota Biswas BAN 2170 2170 7,0 0,0 53,0 50,0 37,00 7 2217 9 7 6,07 0,93 20 18,6
6 6 FM Rahman Md. Taibur BAN 2272 2272 7,0 0,0 53,0 49,0 36,00 7 2181 9 7 6,74 0,26 20 5,2
13 Md.Abu Hanif BAN 2163 2163 7,0 0,0 53,0 49,0 36,00 7 2248 9 7 5,55 1,45 20 29,0
8 4 IM Abu Sufian Shakil BAN 2290 2290 7,0 0,0 52,0 48,0 37,00 7 2237 9 7 6,98 0,02 20 0,4
9 16 Bhuiyan Golam Mostafa BAN 2075 2075 7,0 0,0 45,0 42,0 33,50 7 1916 9 7 7,37 -0,37 20 -7,4
10 10 FM Rahman Syed Mahfuzur BAN 2171 2171 7,0 0,0 42,5 39,0 30,00 7 2039 9 7 7,70 -0,70 20 -14,0
11 7 CM Ahmed Mahtabuddin BAN 2192 2192 6,5 0,0 51,0 47,5 34,25 6 2175 9 6,5 6,13 0,37 20 7,4
12 8 CM Ghosh Chanchal Kumer BAN 2183 2183 6,5 0,0 50,5 46,5 34,75 6 2042 9 6,5 7,24 -0,74 20 -14,8
13 9 Islam Mohammad Aminul BAN 2182 2182 6,5 0,0 49,5 45,0 33,75 5 2066 9 6,5 7,16 -0,66 20 -13,2
14 12 CM Md. Sharif Hossain BAN 2163 2163 6,5 0,0 49,0 45,0 33,75 6 2088 9 6,5 6,82 -0,32 20 -6,4
15 18 Md. Masum Hossain BAN 2048 2048 6,5 0,0 48,5 45,0 32,25 6 1888 8 5,5 5,82 -0,32 20 -6,4
16 38 Sabya Sachi BAN 1918 1918 6,0 0,0 51,0 48,0 28,50 6 2000 9 6 4,15 1,85 20 37,0
17 19 Hossain Enayet Mohammed BAN 2031 2031 6,0 0,0 49,5 45,5 30,50 6 2022 9 6 5,83 0,17 20 3,4
18 98 WCM Noshin Anjum BAN 1388 1388 6,0 0,0 49,0 46,0 30,00 6 2027 8 5 0,64 4,36 20 87,2
19 120 Haidar Ali BAN 0 0 6,0 0,0 47,5 43,5 30,00 6 2028 8 5
20 28 Nayem Haque BAN 1975 1975 6,0 0,0 47,0 43,5 31,00 6 1883 9 6 6,31 -0,31 20 -6,2
21 53 Ahmed Jahangir Babul BAN 1863 1863 6,0 0,0 46,5 43,5 26,50 6 1966 7 4 2,31 1,69 20 33,8
22 71 Swarnavo Choudhury BAN 1739 1739 6,0 0,0 45,5 42,5 27,00 5 1914 7 4 1,25 2,75 20 55,0
23 29 Mohammad Din BAN 1967 1967 6,0 0,0 45,0 42,5 25,00 6 1974 9 6 5,57 0,43 20 8,6
24 45 Islam M.M. Zahirul BAN 1885 1885 6,0 0,0 45,0 41,0 22,50 6 1774 7 4 4,75 -0,75 20 -15,0
25 30 Md Sariatullah BAN 1947 1947 6,0 0,0 44,5 41,0 29,00 6 1727 8 5 5,90 -0,90 20 -18,0
26 74 Toriqul Islam Tareq BAN 1730 1730 6,0 0,0 42,5 38,5 23,00 6 1697 6 3 2,10 0,90 20 18,0
27 79 Md. Rubel Parvej BAN 1645 1645 6,0 0,0 41,5 39,5 24,00 6 1943 9 6 2,84 3,16 20 63,2
28 62 Islam Shihab Tanim BAN 1807 1807 6,0 0,0 41,5 39,0 21,50 6 1707 7 5 3,70 1,30 20 26,0
29 51 Md Asadujjaman BAN 1874 1874 6,0 0,0 41,5 38,5 25,00 6 1770 8 5 5,03 -0,03 20 -0,6
30 46 Islam Aminul Lipon BAN 1883 1883 6,0 0,0 38,5 37,5 22,50 6 1524 7 5 5,71 -0,71 20 -14,2
31 25 WFM Sultana Sharmin Shirin BAN 1985 1985 5,5 0,0 50,5 47,0 27,75 5 1971 9 5,5 5,37 0,13 20 2,6
32 42 Bappi A.B. BAN 1902 1902 5,5 0,0 50,5 47,0 23,25 5 1876 7 3,5 2,36 1,14 20 22,8
33 39 Faisal Hossain BAN 1914 1914 5,5 0,0 48,0 46,0 25,25 5 1875 8 4,5 3,69 0,81 20 16,2
34 63 Md. Mosaraf Hossain BAN 1800 1800 5,5 0,0 47,5 44,5 24,75 5 1862 8 4,5 3,11 1,39 20 27,8
35 90 CM Manon Reja Neer BAN 1527 1527 5,5 0,0 47,5 43,5 26,75 5 2008 9 5,5 0,88 4,62 20 92,4
36 36 Jabed Al Azad BAN 1925 1925 5,5 0,0 47,5 43,5 25,25 5 1918 9 5,5 4,87 0,63 20 12,6
37 35 Hasan Sk. Rashedul BAN 1929 1929 5,5 0,0 47,0 44,5 25,25 5 1835 9 5,5 6,07 -0,57 20 -11,4
38 61 Rakib Ahmed Saleh BAN 1811 1811 5,5 0,0 46,5 43,0 25,75 5 1911 8 4,5 2,79 1,71 20 34,2
39 17 Monirul Karim Sujon BAN 2068 2068 5,5 0,0 43,0 39,5 25,00 5 1852 7 4,5 5,56 -1,06 40 -42,4
40 54 Abu Lish Ansary BAN 1855 1855 5,5 0,0 41,5 39,0 23,00 5 1652 6 3 3,04 -0,04 20 -0,8
41 49 Md. Monir Hossain BAN 1876 1876 5,5 0,0 39,5 36,5 20,25 5 1620 7 3,5 4,84 -1,34 20 -26,8
42 59 Md. Moniruzzaman Masud BAN 1817 1817 5,5 0,0 39,0 35,5 22,75 4 1652 8 5 5,28 -0,28 20 -5,6
43 24 Md. Anowar Hossain Dulal BAN 1995 1995 5,0 0,0 51,5 48,0 25,50 5 1838 8 4 4,75 -0,75 20 -15,0
44 33 Md. Matiur Rahman (Mamun) BAN 1933 1933 5,0 0,0 50,5 48,0 22,50 5 1991 8 5 4,07 0,93 20 18,6
45 37 Ahmed Feroz BAN 1923 1923 5,0 0,0 50,5 47,0 22,50 5 1979 8 5 3,74 1,26 20 25,2
46 34 Shahnaz Mohammad Faruque BAN 1930 1930 5,0 0,0 47,5 44,5 18,50 5 1827 9 5 5,63 -0,63 20 -12,6
47 14 FM Mohammad Javed BAN 2161 2161 5,0 0,0 47,0 43,5 25,50 5 1889 8 5 6,94 -1,94 20 -38,8
48 50 Rubel Hossen BAN 1876 1876 5,0 0,0 47,0 43,0 24,00 5 1678 7 3 3,67 -0,67 20 -13,4
49 44 Md Mutakabbir BAN 1886 1886 5,0 0,0 46,5 44,5 20,50 5 1660 8 4 5,66 -1,66 20 -33,2
50 83 Jannatul Ferdous BAN 1594 1594 5,0 0,0 45,5 43,0 23,25 4 1907 8 4 0,93 3,07 20 61,4
51 20 Islam Md. Nazrul BAN 2028 2028 5,0 0,0 45,5 41,5 24,00 5 1722 9 5 7,16 -2,16 20 -43,2
52 27 Islam Obaidul Shahin BAN 1975 1975 5,0 0,0 45,0 42,5 22,00 5 1753 9 5 6,67 -1,67 20 -33,4
53 23 Mohammad Salman BAN 2004 2004 5,0 0,0 45,0 42,0 22,25 4 1885 8 5 5,73 -0,73 20 -14,6
54 22 Gias Uddin Ahmed BAN 2005 2005 5,0 0,0 45,0 41,5 21,25 4 1784 8 5 6,43 -1,43 20 -28,6
55 26 CM S M Sharon BAN 1978 1978 5,0 0,0 43,5 40,5 20,25 4 1886 8 5 5,59 -0,59 20 -11,8
56 43 Md. Shawket Bin Osman Shaon BAN 1902 1902 5,0 0,0 42,5 42,0 20,50 5 1673 7 3 4,13 -1,13 20 -22,6
57 86 Sadnan Hasan Dihan BAN 1581 1581 5,0 0,0 42,5 39,5 19,00 5 1775 7 3 0,85 2,15 20 43,0
58 91 Mohammad Shafiqul Islam BAN 1521 1521 5,0 0,0 42,0 39,0 20,50 5 1760 7 3 0,78 2,22 20 44,4
59 99 Tasnia Tarannum Orpa BAN 1388 1388 5,0 0,0 39,5 37,5 17,50 5 1696 7 3 0,57 2,43 20 48,6
60 57 Zakir Hossain Shiplu BAN 1843 1843 5,0 0,0 39,0 37,0 18,00 5 1731 8 4 4,34 -0,34 20 -6,8
61 72 Rezaul Karim BAN 1734 1734 5,0 0,0 38,5 36,0 16,50 5 1627 7 3 3,01 -0,01 40 -0,4
62 56 Somiun Bashir BAN 1850 1850 5,0 0,0 38,0 35,5 18,00 5 1394 6 4 4,70 -0,70 20 -14,0
63 138 Nur Mohammad BAN 0 0 5,0 0,0 37,5 34,5 19,00 5 1689 9 5
64 70 Chowdhury Shamsul Kabir BAN 1757 1757 5,0 0,0 37,0 34,0 17,50 5 1408 6 3 4,04 -1,04 20 -20,8
65 65 Md. Rasel Sheikh BAN 1781 1781 5,0 0,0 36,5 34,5 16,50 5 1416 7 4 5,08 -1,08 20 -21,6
66 41 Mohammad Yousuf BAN 1910 1910 5,0 0,0 36,5 34,0 19,00 5 1516 7 4 5,43 -1,43 20 -28,6
67 139 Ohidul Islam BAN 0 0 5,0 0,0 36,5 33,0 20,00 5 1698 9 5
68 52 Avik Sarker BAN 1870 1870 4,5 0,0 46,0 43,5 19,25 4 1830 8 3,5 3,41 0,09 20 1,8
69 47 Mukitul Islam Ripon BAN 1880 1880 4,5 0,0 44,5 41,5 18,00 4 1740 6 2,5 2,63 -0,13 20 -2,6
70 82 Ahmed Walijah BAN 1595 1595 4,5 0,0 43,0 40,0 17,75 4 1658 6 2 0,65 1,35 20 27,0
71 115 Abdul Mubin Ahmed BAN 0 0 4,5 0,0 43,0 39,5 19,75 4 1833 9 4,5
72 101 Md. Mostafizur Rahman BAN 1365 1365 4,5 0,0 42,0 38,5 16,75 4 1843 9 4,5 0,77 3,73 20 74,6
73 64 Faruk Mallik BAN 1783 1783 4,5 0,0 41,5 39,0 18,25 4 1511 6 2,5 2,91 -0,41 20 -8,2
74 68 Md.Anikuzzaman Anu BAN 1760 1760 4,5 0,0 38,0 36,0 12,50 4 1543 6 2,5 2,54 -0,04 20 -0,8
75 67 Zahidul Islam Khan BAN 1770 1770 4,5 0,0 34,5 33,5 13,25 4 1440 5 1 2,30 -1,30 20 -26,0
76 144 Suman Sarkar BAN 0 0 4,5 0,0 31,0 29,0 13,25 4 1366 7 3,5
77 31 Md. Abdur Rauf BAN 1937 1937 4,0 0,0 51,0 47,0 20,50 4 1745 8 4 4,32 -0,32 20 -6,4
78 73 Md. Jamal Rashed BAN 1733 1733 4,0 0,0 48,0 44,5 19,50 4 1723 7 3 1,43 1,57 20 31,4
79 66 Asaduzzaman Ahad BAN 1772 1772 4,0 0,0 47,0 43,0 16,50 4 1723 7 2 2,14 -0,14 40 -5,6
80 87 Md Fazley Elahi BAN 1565 1565 4,0 0,0 44,5 42,5 17,00 4 1681 7 2 0,86 1,14 40 45,6
81 94 Tahmidul Haque BAN 1458 1458 4,0 0,0 42,0 39,0 16,50 4 1640 7 2 0,68 1,32 20 26,4
82 89 Md. Sajidul Haque BAN 1530 1530 4,0 0,0 41,5 39,0 11,00 4 1564 6 1 0,70 0,30 20 6,0
83 58 Masud Rana BAN 1827 1827 4,0 0,0 41,0 38,0 14,00 4 1530 8 3 5,16 -2,16 20 -43,2
84 40 Md. Moazzam Hossain BAN 1910 1910 4,0 0,0 40,0 39,0 12,50 4 1467 8 4 6,25 -2,25 20 -45,0
85 93 M Safwan BAN 1465 1465 4,0 0,0 40,0 37,5 12,00 4 1354 4 0 0,37 -0,37 40 -14,8
86 80 Nafim Al Karim BAN 1624 1624 4,0 0,0 39,5 37,5 13,50 4 1341 5 1 2,16 -1,16 20 -23,2
87 32 Zahid Sanatan BAN 1936 1936 4,0 0,0 39,5 36,5 15,50 4 1497 9 4 7,57 -3,57 20 -71,4
88 96 Md Abdul Quayyum BAN 1425 1425 4,0 0,0 39,5 36,5 13,50 4 1465 5 0 0,44 -0,44 20 -8,8
89 77 Uddin Refayet BAN 1663 1663 4,0 0,0 39,0 37,0 12,00 4 1560 8 3 4,19 -1,19 20 -23,8
90 88 Radha Kishor Singha BAN 1562 1562 4,0 0,0 38,5 35,5 14,50 4 1377 4 0 0,50 -0,50 20 -10,0
91 84 Md. Ershadul Haque BAN 1585 1585 4,0 0,0 38,5 35,5 13,00 4 1430 5 1 1,29 -0,29 20 -5,8
92 55 Chowdhury Amdadul Kabir BAN 1851 1851 4,0 0,0 38,0 35,0 13,50 4 1330 6 1 4,65 -3,65 20 -73,0
93 111 Musfiq Islam Jihan BAN 1264 1264 4,0 0,0 37,0 35,0 8,50 4 1379 5 0 0,42 -0,42 20 -8,4
94 100 Shahinur Haque BAN 1379 1379 4,0 0,0 36,0 35,0 10,50 4 1366 4 0 0,32 -0,32 20 -6,4
95 102 Ziaul Hassan BAN 1361 1361 4,0 0,0 35,5 34,0 12,00 4 1548 6 1 0,48 0,52 40 20,8
96 112 Warsia Khusbu BAN 1135 1135 4,0 0,0 35,5 32,5 12,00 4 1495 7 2 0,67 1,33 20 26,6
97 78 Jahanara Haque BAN 1648 1648 4,0 0,0 34,5 34,0 10,00 4 1395 5 1 2,13 -1,13 20 -22,6
98 110 Jahid Hasan BAN 1271 1271 4,0 0,0 34,5 32,5 10,50 4 1332 4 1 0,32 0,68 20 13,6
99 124 Kazi Md Harun Rashid BAN 0 0 4,0 0,0 34,0 33,0 12,50 4 1460 7 3
100 116 Bishal Das BAN 0 0 4,0 0,0 33,0 31,5 11,50 4 1322 5 1
101 135 Mohammad Inzamam BAN 0 0 4,0 0,0 29,5 29,0 9,50 4 1238 6 2
102 105 Md. Firoz Kabir BAN 1312 1312 4,0 0,0 29,5 28,0 10,50 4 1293 3 0 0,24 -0,24 20 -4,8
103 5 FM Mehdi Hasan Parag BAN 2274 2274 3,5 0,0 43,5 39,5 13,50 3 1791 6 3,5 5,41 -1,91 20 -38,2
104 81 Mahin Ahmed Shuvo BAN 1604 1604 3,5 0,0 41,5 39,0 13,75 3 1337 4 0,5 0,66 -0,16 20 -3,2
105 95 Md Sirajul Islam BAN 1456 1456 3,5 0,0 37,5 35,5 10,75 3 1477 6 0,5 0,68 -0,18 20 -3,6
106 104 Ridwan Syed BAN 1316 1316 3,5 0,0 35,0 33,0 9,75 3 1215 3 0 0,24 -0,24 20 -4,8
107 147 Tehsin Israr Tanvir BAN 0 0 3,5 0,0 34,5 32,5 11,25 3 1316 6 0,5
108 92 H. M. Shafin Khan BAN 1467 1467 3,5 0,0 34,0 33,0 7,25 3 1337 4 0 0,32 -0,32 20 -6,4
109 133 Md.Sakwat Hossain BAN 0 0 3,5 0,0 33,5 32,5 10,00 2 1405 8 3
110 121 Himadri Roy BAN 0 0 3,5 0,0 30,0 29,0 9,25 3 1244 6 2
111 132 Md. Enamul Haque BAN 0 0 3,5 0,0 24,5 24,0 6,75 3 1191 6 0,5
112 48 Karim Md. Rezaul BAN 1878 1878 3,0 0,0 42,0 40,0 10,00 3 1587 6 2 3,74 -1,74 20 -34,8
113 106 Nilotpaul Sen BAN 1307 1307 3,0 0,0 41,5 38,0 10,00 3 1532 7 1 0,56 0,44 40 17,6
114 76 Sabikun Nahar Tonima BAN 1717 1717 3,0 0,0 41,0 39,0 10,50 3 1519 6 2 3,23 -1,23 20 -24,6
115 85 Md. Sazzadul Rawshan BAN 1582 1582 3,0 0,0 41,0 38,0 8,50 3 1229 4 0 1,23 -1,23 40 -49,2
116 109 Wadifa Ahmed BAN 1277 1277 3,0 0,0 40,5 37,5 11,00 3 1585 8 2 0,67 1,33 20 26,6
117 60 Alam Badrul BAN 1815 1815 3,0 0,0 39,0 37,0 9,50 3 1564 6 2 3,38 -1,38 20 -27,6
118 21 Alam Md. Monjur BAN 2010 2010 3,0 0,0 38,5 35,5 10,50 3 1780 5 3 4,03 -1,03 20 -20,6
119 97 Israt Jahan Diba BAN 1390 1390 3,0 0,0 36,5 33,5 10,50 3 1096 3 0 0,97 -0,97 20 -19,4
120 129 Md Morshedul Islam (Morshed) BAN 0 0 3,0 0,0 36,0 34,0 9,00 3 1451 8 2
121 127 Md Alamgir Hossain BAN 0 0 3,0 0,0 35,0 32,5 11,00 3 1356 9 3
122 128 Md Babul Akter BAN 0 0 3,0 0,0 35,0 32,5 10,50 2 1339 8 2,5
123 125 Md Abu Taher BAN 0 0 3,0 0,0 34,5 32,5 5,50 3 1301 6 1
124 137 Nazmul Huda Warecy BAN 0 0 3,0 0,0 34,0 33,5 6,00 3 1223 7 1
125 108 Abu Ayub BAN 1288 1288 3,0 0,0 34,0 33,0 6,00 3 1321 5 0 0,48 -0,48 40 -19,2
126 103 Shadat Kibria Ayaan BAN 1334 1334 3,0 0,0 33,0 31,0 4,00 3 1148 3 0 0,24 -0,24 40 -9,6
127 145 Susmoy Saha BAN 0 0 3,0 0,0 31,5 30,5 7,00 3 1153 6 0
128 123 Istiak Ahmed Khan BAN 0 0 3,0 0,0 26,5 25,5 6,00 3 1230 5 0
129 69 Md Kazi Nazrul Islam BAN 1759 1759 3,0 0,0 26,0 24,5 7,00 3 1017 2 0 1,14 -1,14 40 -45,6
130 113 Fatema Hasan Diya BAN 1061 1061 2,5 0,0 39,5 36,5 8,25 2 1209 5 1 0,40 0,60 40 24,0
131 107 Nusrat Jahan Moni BAN 1298 1298 2,5 0,0 37,5 35,5 7,25 2 1397 6 1,5 0,48 1,02 40 40,8
132 126 Md Abul Khayer BAN 0 0 2,5 0,0 33,5 32,0 6,25 2 1296 7 1
133 146 Tahmid Islam BAN 0 0 2,5 0,0 33,5 31,5 6,75 2 1246 6 1
134 140 Progma Podder BAN 0 0 2,5 0,0 31,0 29,0 5,25 2 1039 2 0
135 75 Ekramuzzaman BAN 1726 1726 2,0 0,0 42,5 40,5 6,50 2 1517 4 0 1,31 -1,31 20 -26,2
136 130 Md Rajib Hasan BAN 0 0 2,0 0,0 35,5 33,0 8,00 2 1520 6 2
137 134 Mehedi Hasan BAN 0 0 2,0 0,0 31,0 28,5 7,00 2 1152 7 1
138 118 Diganta SArker BAN 0 0 2,0 0,0 28,0 27,0 3,00 2 959 2 0
139 122 Imon Ahmed BAN 0 0 2,0 0,0 27,5 27,0 2,00 2 981 3 0
131 Md Sabbir Hossain BAN 0 0 2,0 0,0 27,5 27,0 2,00 2 1185 8 1
141 142 Shohan Saha BAN 0 0 2,0 0,0 26,5 26,0 2,00 2 1036 6 1
142 143 Souradip Datta BAN 0 0 2,0 0,0 25,0 24,0 5,50 1 864 4 1
143 117 Dhrabo Bari BAN 0 0 1,0 0,0 27,5 25,5 0,00 1 394 2 0
144 141 Sarder Mohammad Zaki BAN 0 0 1,0 0,0 27,0 26,0 1,00 1 866 5 1
145 114 Marzuka Mukarrama BAN 1053 1053 1,0 0,0 26,0 25,0 3,00 1 848 2 0 0,16 -0,16 40 -6,4
146 148 Wasima Binte Rashid BAN 0 0 0,0 0,0 27,5 26,5 0,00 0 0 1 0
147 119 Fahim Shahriar BAN 0 0 0,0 0,0 27,0 26,0 0,00 0 0 0 0
148 136 Mosroor Mofiz Arman BAN 0 0 0,0 0,0 26,5 25,5 0,00 0 600 3 0