kupa u8 section 2019

Chess tournament overview

Country: Zimbabwe
Tournament date: 2019-04-06 to 2019-04-06
Tournament place: harare (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 30/30
Valid for ELO: Elo Nacional

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: sonke zc foundation
Main referee: murimi
Referee: madamombe

Schedule: kupa u8 section 2019

Round Date Time
1 2019/04/06 0900
2 2019/04/06 1015
3 2019/04/06 1130
4 2019/04/06 1400
5 2019/04/06 1515

Players registered in kupa u8 section 2019

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 ZIM amyra jain 0 0 0
2 ZIM chibvuri nicole 0 0 0
3 ZIM chihota miranashe 0 0 0
4 ZIM geza hugh 0 0 0
5 ZIM gweshe jordan 0 0 0
6 ZIM kadzirange benjamin 0 0 0
7 ZIM kanyera hannah 0 0 0
8 ZIM mabhiza tanatswa 0 0 0
9 ZIM machona tatenda 0 0 0
10 ZIM mandere tanaka 0 0 0
11 ZIM mandishona anotidaishe 0 0 0
12 ZIM kopera quinton 0 0 0
13 ZIM mangundu courtney 0 0 0
14 ZIM maponga tapiwanashe 0 0 0
15 ZIM matere prince 0 0 0
16 ZIM miribindi nousikelelo 0 0 0
17 ZIM mucherera munashe ryan 0 0 0
18 ZIM mupeterwa nadia 0 0 0
19 ZIM muvuti lisa 0 0 0
20 ZIM madzikwa mukundi 0 0 0
21 ZIM nyamhende kudzai 0 0 0
22 ZIM shoshore nyasha blessings 0 0 0
23 ZIM langwani juniuor 0 0 0
24 ZIM zvarehwa grace 0 0 0
25 ZIM chirima tashley 0 0 0
26 ZIM mupunga fortunate 0 0 0
27 ZIM marimo jefferson 0 0 0
28 ZIM magomo rhema 0 0 0
29 ZIM satya pasida 0 0 0
30 ZIM madzora rockford 0 0 0
31 ZIM jaleel helengwa 0 0 0
32 ZIM zimbowa curtis 0 0 0
33 ZIM nechironga tinaishe 0 0 0
34 ZIM muchira philip 0 0 0
35 ZIM boby tinashe 0 0 0
36 ZIM nyawira dylan 0 0 0
37 ZIM maringazuva elyse 0 0 0
38 ZIM nhavira makanaka 0 0 0
39 ZIM nenyasha midzi 0 0 0
40 ZIM tapembera prince 0 0 0
41 ZIM mukuya blessing 0 0 0
42 ZIM muteve nyasha 0 0 0
43 ZIM chidanire lynn 0 0 0
44 ZIM tapambwa mazvita 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 ZIM amyra jain 0 0 0
2 ZIM chibvuri nicole 0 0 0
3 ZIM chihota miranashe 0 0 0
4 ZIM geza hugh 0 0 0
5 ZIM gweshe jordan 0 0 0
6 ZIM kadzirange benjamin 0 0 0
7 ZIM kanyera hannah 0 0 0
8 ZIM mabhiza tanatswa 0 0 0
9 ZIM machona tatenda 0 0 0
10 ZIM mandere tanaka 0 0 0
11 ZIM mandishona anotidaishe 0 0 0
12 ZIM kopera quinton 0 0 0
13 ZIM mangundu courtney 0 0 0
14 ZIM maponga tapiwanashe 0 0 0
15 ZIM matere prince 0 0 0
16 ZIM miribindi nousikelelo 0 0 0
17 ZIM mucherera munashe ryan 0 0 0
18 ZIM mupeterwa nadia 0 0 0
19 ZIM muvuti lisa 0 0 0
20 ZIM madzikwa mukundi 0 0 0
21 ZIM nyamhende kudzai 0 0 0
22 ZIM shoshore nyasha blessings 0 0 0
23 ZIM langwani juniuor 0 0 0
24 ZIM zvarehwa grace 0 0 0
25 ZIM chirima tashley 0 0 0
26 ZIM mupunga fortunate 0 0 0
27 ZIM marimo jefferson 0 0 0
28 ZIM magomo rhema 0 0 0
29 ZIM satya pasida 0 0 0
30 ZIM madzora rockford 0 0 0
31 ZIM jaleel helengwa 0 0 0
32 ZIM zimbowa curtis 0 0 0
33 ZIM nechironga tinaishe 0 0 0
34 ZIM muchira philip 0 0 0
35 ZIM boby tinashe 0 0 0
36 ZIM nyawira dylan 0 0 0
37 ZIM maringazuva elyse 0 0 0
38 ZIM nhavira makanaka 0 0 0
39 ZIM nenyasha midzi 0 0 0
40 ZIM tapembera prince 0 0 0
41 ZIM mukuya blessing 0 0 0
42 ZIM muteve nyasha 0 0 0
43 ZIM chidanire lynn 0 0 0
44 ZIM tapambwa mazvita 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo
1 amyra jain ZIM 0
2 chibvuri nicole ZIM 0
3 chihota miranashe ZIM 0
4 geza hugh ZIM 0
5 gweshe jordan ZIM 0
6 kadzirange benjamin ZIM 0
7 kanyera hannah ZIM 0
8 mabhiza tanatswa ZIM 0
9 machona tatenda ZIM 0
10 mandere tanaka ZIM 0
11 mandishona anotidaishe ZIM 0
12 kopera quinton ZIM 0
13 mangundu courtney ZIM 0
14 maponga tapiwanashe ZIM 0
15 matere prince ZIM 0
16 miribindi nousikelelo ZIM 0
17 mucherera munashe ryan ZIM 0
18 mupeterwa nadia ZIM 0
19 muvuti lisa ZIM 0
20 madzikwa mukundi ZIM 0
21 nyamhende kudzai ZIM 0
22 shoshore nyasha blessings ZIM 0
23 langwani juniuor ZIM 0
24 zvarehwa grace ZIM 0
25 chirima tashley ZIM 0
26 mupunga fortunate ZIM 0
27 marimo jefferson ZIM 0
28 magomo rhema ZIM 0
29 satya pasida ZIM 0
30 madzora rockford ZIM 0
31 jaleel helengwa ZIM 0
32 zimbowa curtis ZIM 0
33 nechironga tinaishe ZIM 0
34 muchira philip ZIM 0
35 boby tinashe ZIM 0
36 nyawira dylan ZIM 0
37 maringazuva elyse ZIM 0
38 nhavira makanaka ZIM 0
39 nenyasha midzi ZIM 0
40 tapembera prince ZIM 0
41 mukuya blessing ZIM 0
42 muteve nyasha ZIM 0
43 chidanire lynn ZIM 0
44 tapambwa mazvita ZIM 0

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 12 kopera quinton 0 0 1 - 0 0 amyra jain 0 1
2 2 chibvuri nicole 0 0 1 - 0 0 mangundu courtney 0 13
3 14 maponga tapiwanashe 0 0 1 - 0 0 chihota miranashe 0 3
4 4 geza hugh 0 0 0 - 1 0 matere prince 0 15
5 16 miribindi nousikelelo 0 0 0 - 1 0 gweshe jordan 0 5
6 6 kadzirange benjamin 0 0 0 - 1 0 mucherera munashe ryan 0 17
7 18 mupeterwa nadia 0 0 1 - 0 0 kanyera hannah 0 7
8 8 mabhiza tanatswa 0 0 1 - 0 0 muvuti lisa 0 19
9 20 madzikwa mukundi 0 0 0 - 1 0 machona tatenda 0 9
10 10 mandere tanaka 0 0 0 - 1 0 nyamhende kudzai 0 21
11 22 shoshore nyasha blessings 0 0 0 - 1 0 mandishona anotidaishe 0 11
12 35 boby tinashe 0 0 1 - 0 0 nyawira dylan 0 36
13 43 chidanire lynn 0 0 0 - 1 0 tapambwa mazvita 0 44
14 25 chirima tashley 0 0 1 - 0 0 mupunga fortunate 0 26
15 31 jaleel helengwa 0 0 0 - 1 0 zimbowa curtis 0 32
16 23 langwani juniuor 0 0 0 - 1 0 zvarehwa grace 0 24
17 30 madzora rockford 0 0 0 - 1 0 satya pasida 0 29
18 28 magomo rhema 0 0 1 - 0 0 marimo jefferson 0 27
19 37 maringazuva elyse 0 0 0 - 1 0 nhavira makanaka 0 38
20 34 muchira philip 0 0 0 - 1 0 nechironga tinaishe 0 33
21 41 mukuya blessing 0 0 0 - 1 0 muteve nyasha 0 42
22 39 nenyasha midzi 0 0 0 - 1 0 tapembera prince 0 40

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 24 zvarehwa grace 0 1 0 - 1 1 chibvuri nicole 0 2
2 5 gweshe jordan 0 1 1 - 0 1 chirima tashley 0 25
3 29 satya pasida 0 1 1 - 0 1 mabhiza tanatswa 0 8
4 9 machona tatenda 0 1 1 - 0 1 magomo rhema 0 28
5 11 mandishona anotidaishe 0 1 1 - 0 1 zimbowa curtis 0 32
6 33 nechironga tinaishe 0 1 0 - 1 1 kopera quinton 0 12
7 38 nhavira makanaka 0 1 0 - 1 1 maponga tapiwanashe 0 14
8 15 matere prince 0 1 0 - 1 1 boby tinashe 0 35
9 17 mucherera munashe ryan 0 1 1 - 0 1 tapembera prince 0 40
10 42 muteve nyasha 0 1 1 - 0 1 mupeterwa nadia 0 18
11 21 nyamhende kudzai 0 1 0 - 1 1 tapambwa mazvita 0 44
12 1 amyra jain 0 0 1 - 0 0 langwani juniuor 0 23
13 3 chihota miranashe 0 0 1 - 0 0 madzora rockford 0 30
14 26 mupunga fortunate 0 0 1 - 0 0 geza hugh 0 4
15 27 marimo jefferson 0 0 1 - 0 0 kadzirange benjamin 0 6
16 7 kanyera hannah 0 0 1 - 0 0 jaleel helengwa 0 31
17 34 muchira philip 0 0 1 - 0 0 mandere tanaka 0 10
18 13 mangundu courtney 0 0 1 - 0 0 maringazuva elyse 0 37
19 36 nyawira dylan 0 0 1 - 0 0 miribindi nousikelelo 0 16
20 19 muvuti lisa 0 0 0 - 1 0 nenyasha midzi 0 39
21 41 mukuya blessing 0 0 0 - 1 0 madzikwa mukundi 0 20
22 43 chidanire lynn 0 0 1 - 0 0 shoshore nyasha blessings 0 22

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 2 chibvuri nicole 0 2 1 - 0 2 mucherera munashe ryan 0 17
2 14 maponga tapiwanashe 0 2 0 - 1 2 gweshe jordan 0 5
3 35 boby tinashe 0 2 0 - 1 2 machona tatenda 0 9
4 44 tapambwa mazvita 0 2 1 - 0 2 mandishona anotidaishe 0 11
5 12 kopera quinton 0 2 ½ - ½ 2 satya pasida 0 29
6 1 amyra jain 0 1 0 - 1 2 muteve nyasha 0 42
7 26 mupunga fortunate 0 1 0 - 1 1 chihota miranashe 0 3
8 27 marimo jefferson 0 1 1 - 0 1 kanyera hannah 0 7
9 8 mabhiza tanatswa 0 1 0 - 1 1 nechironga tinaishe 0 33
10 28 magomo rhema 0 1 1 - 0 1 mangundu courtney 0 13
11 32 zimbowa curtis 0 1 ½ - ½ 1 matere prince 0 15
12 18 mupeterwa nadia 0 1 1 - 0 1 muchira philip 0 34
13 20 madzikwa mukundi 0 1 1 - 0 1 nyawira dylan 0 36
14 39 nenyasha midzi 0 1 0 - 1 1 nyamhende kudzai 0 21
15 40 tapembera prince 0 1 1 - 0 1 zvarehwa grace 0 24
16 25 chirima tashley 0 1 0 - 1 1 nhavira makanaka 0 38
17 4 geza hugh 0 0 0 - 1 1 chidanire lynn 0 43
18 6 kadzirange benjamin 0 0 0 - 1 0 langwani juniuor 0 23
19 10 mandere tanaka 0 0 1 - 0 0 madzora rockford 0 30
20 16 miribindi nousikelelo 0 0 1 - 0 0 jaleel helengwa 0 31
21 37 maringazuva elyse 0 0 0 - 1 0 muvuti lisa 0 19
22 22 shoshore nyasha blessings 0 0 1 - 0 0 mukuya blessing 0 41

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 9 machona tatenda 0 3 1 - 0 3 chibvuri nicole 0 2
2 5 gweshe jordan 0 3 1 - 0 3 muteve nyasha 0 42
3 44 tapambwa mazvita 0 3 0 - 1 kopera quinton 0 12
4 29 satya pasida 0 1 - 0 2 maponga tapiwanashe 0 14
5 3 chihota miranashe 0 2 1 - 0 2 marimo jefferson 0 27
6 11 mandishona anotidaishe 0 2 1 - 0 2 magomo rhema 0 28
7 17 mucherera munashe ryan 0 2 1 - 0 2 boby tinashe 0 35
8 33 nechironga tinaishe 0 2 1 - 0 2 mupeterwa nadia 0 18
9 38 nhavira makanaka 0 2 0 - 1 2 madzikwa mukundi 0 20
10 21 nyamhende kudzai 0 2 0 - 1 2 chidanire lynn 0 43
11 15 matere prince 0 0 - 1 2 tapembera prince 0 40
12 32 zimbowa curtis 0 0 - 1 1 mabhiza tanatswa 0 8
13 24 zvarehwa grace 0 1 0 - 1 1 amyra jain 0 1
14 7 kanyera hannah 0 1 0 - 1 1 chirima tashley 0 25
15 23 langwani juniuor 0 1 1 - 0 1 mandere tanaka 0 10
16 13 mangundu courtney 0 1 1 - 0 1 mupunga fortunate 0 26
17 39 nenyasha midzi 0 1 1 - 0 1 miribindi nousikelelo 0 16
18 19 muvuti lisa 0 1 0 - 1 1 muchira philip 0 34
19 36 nyawira dylan 0 1 0 - 1 1 shoshore nyasha blessings 0 22
20 31 jaleel helengwa 0 0 1 - 0 0 geza hugh 0 4
21 37 maringazuva elyse 0 0 0 - 1 0 kadzirange benjamin 0 6
22 30 madzora rockford 0 0 1 - 0 0 mukuya blessing 0 41

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 9 machona tatenda ZIM 0 4,0 10,0 5,0 10,00
2 5 gweshe jordan ZIM 0 4,0 8,0 4,0 8,00
3 12 kopera quinton ZIM 0 3,5 11,5 6,0 9,75
4 29 satya pasida ZIM 0 3,5 8,5 4,0 6,75
5 44 tapambwa mazvita ZIM 0 3,0 11,5 6,0 8,00
6 2 chibvuri nicole ZIM 0 3,0 10,0 5,0 6,00
7 33 nechironga tinaishe ZIM 0 3,0 9,5 4,0 6,00
8 17 mucherera munashe ryan ZIM 0 3,0 9,0 5,0 6,00
9 11 mandishona anotidaishe ZIM 0 3,0 8,5 4,0 5,50
10 42 muteve nyasha ZIM 0 3,0 8,0 4,0 4,00
11 40 tapembera prince ZIM 0 3,0 7,5 3,5 4,50
12 43 chidanire lynn ZIM 0 3,0 7,0 4,0 4,00
13 20 madzikwa mukundi ZIM 0 3,0 7,0 3,0 3,00
14 3 chihota miranashe ZIM 0 3,0 6,0 3,0 4,00
15 14 maponga tapiwanashe ZIM 0 2,0 12,5 6,5 5,00
16 28 magomo rhema ZIM 0 2,0 11,0 5,0 4,00
17 1 amyra jain ZIM 0 2,0 9,5 5,0 3,00
18 35 boby tinashe ZIM 0 2,0 9,5 4,5 2,50
19 18 mupeterwa nadia ZIM 0 2,0 9,0 5,0 3,00
21 nyamhende kudzai ZIM 0 2,0 9,0 5,0 3,00
21 8 mabhiza tanatswa ZIM 0 2,0 9,0 4,5 2,50
22 25 chirima tashley ZIM 0 2,0 8,0 3,0 2,00
23 38 nhavira makanaka ZIM 0 2,0 7,0 4,0 2,00
24 22 shoshore nyasha blessings ZIM 0 2,0 7,0 4,0 1,00
25 27 marimo jefferson ZIM 0 2,0 7,0 3,0 2,00
34 muchira philip ZIM 0 2,0 7,0 3,0 2,00
39 nenyasha midzi ZIM 0 2,0 7,0 3,0 2,00
28 13 mangundu courtney ZIM 0 2,0 6,0 3,0 1,00
29 23 langwani juniuor ZIM 0 2,0 5,0 2,0 2,00
30 32 zimbowa curtis ZIM 0 1,5 7,5 3,5 1,75
31 15 matere prince ZIM 0 1,5 6,5 3,5 0,75
32 24 zvarehwa grace ZIM 0 1,0 10,0 5,0 2,00
33 36 nyawira dylan ZIM 0 1,0 8,0 4,0 1,00
34 16 miribindi nousikelelo ZIM 0 1,0 8,0 3,0 1,00
35 30 madzora rockford ZIM 0 1,0 7,5 4,0 0,00
36 7 kanyera hannah ZIM 0 1,0 7,0 4,0 1,00
10 mandere tanaka ZIM 0 1,0 7,0 4,0 1,00
38 6 kadzirange benjamin ZIM 0 1,0 7,0 4,0 0,00
26 mupunga fortunate ZIM 0 1,0 7,0 4,0 0,00
40 19 muvuti lisa ZIM 0 1,0 6,0 4,0 0,00
41 31 jaleel helengwa ZIM 0 1,0 3,5 2,0 0,00
42 41 mukuya blessing ZIM 0 0,0 9,0 5,0 0,00
43 4 geza hugh ZIM 0 0,0 6,5 2,5 0,00
44 37 maringazuva elyse ZIM 0 0,0 6,0 3,0 0,00