2019 Chinese Chess Team Tournament Men

Chess tournament overview

Country: China
Tournament date: 2019-06-19 to 2019-06-27
Tournament place: Daqing, China (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 90 minutes add 30 second per move
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Chinese Chess Association
Main referee: IA Wang, Junnan 8600910
Referee: IA Ma, Yunguang 8606668; Du, Yiying 8616272

Schedule: 2019 Chinese Chess Team Tournament Men

Round Date Time
1 2019/06/19 13:00
2 2019/06/20 13:00
3 2019/06/21 13:00
4 2019/06/22 13:00
5 2019/06/23 13:00
6 2019/06/24 13:00
7 2019/06/25 13:00
8 2019/06/26 13:00
9 2019/06/27 8:30

Players registered in 2019 Chinese Chess Team Tournament Men

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 CHN FM Xie Jianjun 2427 0 -10 + Info
2 CHN IM Shen Siyuan 2334 0 -4 + Info
3 CHN IM Li Bo 2330 0 -6 + Info
4 CHN GM Xie Jiaxiang 0 0 0 + Info
5 CHN GM Yu Yangyi 2738 0 -8 + Info
6 CHN GM Li Chao B 2698 0 -7 + Info
7 CHN GM Xiu Deshun 2538 0 -10 + Info
8 CHN GM Yuan Qingyu 2355 0 4 + Info
9 GM Bai Jinshi 0 0 0
10 CHN GM Xu Xiangyu 2583 0 7 + Info
11 CHN IM Li Di 2535 0 3 + Info
12 CHN IM Liu Guanchu 2462 0 -6 + Info
13 CHN GM Zhao Yuanhe 2444 0 5 + Info
14 CHN GM Liu Yan 2504 0 -4 + Info
15 CHN IM Wang Chen 2468 0 8 + Info
16 CHN GM Wang Shixu B 2392 0 -5 + Info
17 CHN IM Xin Juncheng 0 0 0 + Info
18 CHN GM Yin Yuhao 0 0 0 + Info
19 CHN GM Li Shilong 2482 0 -25 + Info
20 CHN GM Xu Yinglun 2548 0 8 + Info
21 CHN IM Zhao Chenxi 2383 0 -8 + Info
22 CHN GM Liang Jinrong 2452 0 -1 + Info
23 CHN IM Lin Peisen 1988 0 0 + Info
24 CHN GM Ma Qun 2626 0 0 + Info
25 CHN IM Xiang Zeyu 2432 0 15 + Info
26 CHN FM Zou Chen 2415 0 2 + Info
27 CHN IM Lin Yi 2396 0 3 + Info
28 CHN IM Li Wenzhi 0 0 0 + Info
29 CHN GM Li Chenru 0 0 0 + Info
30 CHN Song Yuchen 1512 0 -22 + Info
31 CHN Chen Junyu 1232 0 -31 + Info
32 IM Xiang Zeyu 0 0 0
33 CHN FM Zhang Ziji 2408 0 5 + Info
34 CHN FM Peng Hongchi 2370 0 12 + Info
35 CHN IM Yang Yanqing 1910 0 8 + Info
36 CHN GM Wang Hao 2737 0 -4 + Info
37 CHN IM Bao Qilin 2412 0 8 + Info
38 CHN IM Wu Xibin 2203 0 -14 + Info
39 CHN Qu Yanqiao 2140 0 -13 + Info
40 CHN IM Hou Yifan B 1932 0 92 + Info
41 CHN GM Wei Yi 2741 0 -4 + Info
42 CHN GM Xu Jun 2481 0 -4 + Info
43 CHN GM Lin Chen 2497 0 -10 + Info
44 CHN GM Yu Ruiyuan 2471 0 -7 + Info
45 CHN IM Chen Qi B 2453 0 -27 + Info
46 CHN IM Wu Wenda 1735 0 -35 + Info
47 CHN IM Wan Minghan 1592 0 -34 + Info
48 CHN Cao Wenjun 0 0 0 + Info
49 IM Yu Lie 0 0 0
50 CHN FM Sun Tingzhou 0 0 0 + Info
51 CHN IM Qu Hongxuan 1523 0 16 + Info
52 CHN Lin Haoyang 1713 0 -15 + Info
53 CHN Shi Jiashuo 1564 0 86 + Info
54 CHN Gong Sunle 1697 0 40 + Info
55 CHN GM Bu Xiangzhi 2729 0 -7 + Info
56 CHN GM Zhao Jun 2625 0 11 + Info
57 CHN GM Wen Yang 2588 0 -2 + Info
58 CHN GM Liu Qingnan 2551 0 -17 + Info
59 CHN CM Huang Renjie 2327 0 11 + Info
60 CHN Liu Yinuo 1448 0 2 + Info
61 CHN GM Bai Jinshi 2606 0 0 + Info
62 CHN IM Xu Yi 2526 0 -1 + Info
63 CHN IM Lou Yiping 2482 0 7 + Info
64 CHN Xu Yining 2359 0 18 + Info
65 CHN CM Wang Zideng 2015 0 -5 + Info
66 CHN GM Fang Yuxiang 2463 0 13 + Info
67 CHN Zhou Yibo 1934 0 -12 + Info
68 CHN Li Deyang 1697 0 -25 + Info
69 CHN Wu Haofan 0 0 0 + Info
70 CHN IM Dai Changren 2480 0 21 + Info
71 CHN Li Yankai 2432 0 7 + Info
72 CHN IM Chu Wei Chao 2374 0 36 + Info
73 Song Yuchen 0 0 0
74 CHN Liu Zexu 2121 0 24 + Info
75 CHN Chen Kailin 2073 0 -35 + Info
76 CHN Zhao Juncheng 1998 0 -4 + Info
77 CHN CM Xie Kaifan 1969 0 -9 + Info
78 CHN GM Lu Shanglei 2624 0 -8 + Info
79 CHN Lan Zilun 2352 0 -16 + Info
80 CHN Xu Minghui 2368 0 13 + Info
81 CHN IM Yu Lie 2315 0 1 + Info
82 CHN FM Zhao Zhouqiao Chn 2215 0 -21 + Info
83 CHN Mi Tenglong 1692 0 15 + Info
84 CHN Liu Yutong 1811 0 27 + Info

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 CHN FM Xie Jianjun 2427 0 -10
2 CHN IM Shen Siyuan 2334 0 -4
3 CHN IM Li Bo 2330 0 -6
4 CHN GM Xie Jiaxiang 0 0 0
5 CHN GM Yu Yangyi 2738 0 -8
6 CHN GM Li Chao B 2698 0 -7
7 CHN GM Xiu Deshun 2538 0 -10
8 CHN GM Yuan Qingyu 2355 0 4
9 GM Bai Jinshi 0 0 0
10 CHN GM Xu Xiangyu 2583 0 7
11 CHN IM Li Di 2535 0 3
12 CHN IM Liu Guanchu 2462 0 -6
13 CHN GM Zhao Yuanhe 2444 0 5
14 CHN GM Liu Yan 2504 0 -4
15 CHN IM Wang Chen 2468 0 8
16 CHN GM Wang Shixu B 2392 0 -5
17 CHN IM Xin Juncheng 0 0 0
18 CHN GM Yin Yuhao 0 0 0
19 CHN GM Li Shilong 2482 0 -25
20 CHN GM Xu Yinglun 2548 0 8
21 CHN IM Zhao Chenxi 2383 0 -8
22 CHN GM Liang Jinrong 2452 0 -1
23 CHN IM Lin Peisen 1988 0 0
24 CHN GM Ma Qun 2626 0 0
25 CHN IM Xiang Zeyu 2432 0 15
26 CHN FM Zou Chen 2415 0 2
27 CHN IM Lin Yi 2396 0 3
28 CHN IM Li Wenzhi 0 0 0
29 CHN GM Li Chenru 0 0 0
30 CHN Song Yuchen 1512 0 -22
31 CHN Chen Junyu 1232 0 -31
32 IM Xiang Zeyu 0 0 0
33 CHN FM Zhang Ziji 2408 0 5
34 CHN FM Peng Hongchi 2370 0 12
35 CHN IM Yang Yanqing 1910 0 8
36 CHN GM Wang Hao 2737 0 -4
37 CHN IM Bao Qilin 2412 0 8
38 CHN IM Wu Xibin 2203 0 -14
39 CHN Qu Yanqiao 2140 0 -13
40 CHN IM Hou Yifan B 1932 0 92
41 CHN GM Wei Yi 2741 0 -4
42 CHN GM Xu Jun 2481 0 -4
43 CHN GM Lin Chen 2497 0 -10
44 CHN GM Yu Ruiyuan 2471 0 -7
45 CHN IM Chen Qi B 2453 0 -27
46 CHN IM Wu Wenda 1735 0 -35
47 CHN IM Wan Minghan 1592 0 -34
48 CHN Cao Wenjun 0 0 0
49 IM Yu Lie 0 0 0
50 CHN FM Sun Tingzhou 0 0 0
51 CHN IM Qu Hongxuan 1523 0 16
52 CHN Lin Haoyang 1713 0 -15
53 CHN Shi Jiashuo 1564 0 86
54 CHN Gong Sunle 1697 0 40
55 CHN GM Bu Xiangzhi 2729 0 -7
56 CHN GM Zhao Jun 2625 0 11
57 CHN GM Wen Yang 2588 0 -2
58 CHN GM Liu Qingnan 2551 0 -17
59 CHN CM Huang Renjie 2327 0 11
60 CHN Liu Yinuo 1448 0 2
61 CHN GM Bai Jinshi 2606 0 0
62 CHN IM Xu Yi 2526 0 -1
63 CHN IM Lou Yiping 2482 0 7
64 CHN Xu Yining 2359 0 18
65 CHN CM Wang Zideng 2015 0 -5
66 CHN GM Fang Yuxiang 2463 0 13
67 CHN Zhou Yibo 1934 0 -12
68 CHN Li Deyang 1697 0 -25
69 CHN Wu Haofan 0 0 0
70 CHN IM Dai Changren 2480 0 21
71 CHN Li Yankai 2432 0 7
72 CHN IM Chu Wei Chao 2374 0 36
73 Song Yuchen 0 0 0
74 CHN Liu Zexu 2121 0 24
75 CHN Chen Kailin 2073 0 -35
76 CHN Zhao Juncheng 1998 0 -4
77 CHN CM Xie Kaifan 1969 0 -9
78 CHN GM Lu Shanglei 2624 0 -8
79 CHN Lan Zilun 2352 0 -16
80 CHN Xu Minghui 2368 0 13
81 CHN IM Yu Lie 2315 0 1
82 CHN FM Zhao Zhouqiao Chn 2215 0 -21
83 CHN Mi Tenglong 1692 0 15
84 CHN Liu Yutong 1811 0 27

Teams starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID Elo FED Equipo M.
1 GM Wei Yi 8603405 2741 CHN Jiangsu 1
2 GM Yu Yangyi 8603820 2738 CHN Beijing 1
3 GM Wang Hao 8602883 2737 CHN Heilongjiang 1
4 GM Bu Xiangzhi 8601445 2729 CHN Shandong 1
5 GM Li Chao B 8604436 2698 CHN Beijing 2
6 GM Ma Qun 8603154 2626 CHN Hangzhou 1
7 GM Zhao Jun 8602522 2625 CHN Shandong 2
8 GM Lu Shanglei 8603332 2624 CHN Zhejiang 1
9 GM Bai Jinshi 8602280 2606 CHN Shanghai 1
10 GM Wen Yang 8602956 2588 CHN Shandong 3
11 GM Xu Xiangyu 8608288 2583 CHN Chengdu 1
12 GM Liu Qingnan 8603294 2551 CHN Shandong 4
13 GM Xu Yinglun 8604940 2548 CHN Guangdong 1
14 GM Xiu Deshun 8603693 2538 CHN Beijing 3
15 IM Li Di 8607508 2535 CHN Chengdu 2
16 GM Wan Yunguo 8603189 2531 CHN Hebei 1
17 IM Xu Yi 8605564 2526 CHN Shanghai 2
18 GM Liu Yan 8608962 2504 CHN Chongqing 1
19 GM Lin Chen 8602298 2497 CHN Jiangsu 2
20 GM Li Shilong 8600678 2482 CHN Guangdong 2
21 IM Lou Yiping 8603928 2482 CHN Shanghai 3
22 GM Xu Jun 8600031 2481 CHN Jiangsu 3
23 IM Dai Changren 8608156 2480 CHN Tianjin 1
24 GM Yu Ruiyuan 8603090 2471 CHN Jiangsu 4
25 IM Wang Chen 8601020 2468 CHN Chongqing 2
26 GM Fang Yuxiang 8605840 2463 CHN Shanxi 1
27 IM Liu Guanchu 8603901 2462 CHN Chengdu 3
28 IM Chen Qi B 8614733 2453 CHN Jiangsu 5
29 GM Liang Jinrong 8600066 2452 CHN Guangdong 3
30 Zhao Yuanhe 8609497 2444 CHN Chengdu 4
31 Li Yankai 8609357 2432 CHN Tianjin 2
32 IM Xiang Zeyu 8608547 2432 CHN Hangzhou 2
33 FM Xie Jianjun 8600953 2427 CHN Hunan 1
34 FM Zou Chen 8610959 2415 CHN Hangzhou 3
35 IM Bao Qilin 8605750 2412 CHN Heilongjiang 2
36 Zhang Ziji 8609470 2408 CHN Hebei 2
37 Lin Yi 8609659 2396 CHN Hangzhou 4
38 Wang Shixu B 8610665 2392 CHN Chongqing 3
39 Zhao Chenxi 8611513 2383 CHN Guangdong 4
40 IM Chu Wei Chao 8605661 2374 CHN Tianjin 3
41 Peng Hongchi 8609047 2370 CHN Hebei 3
42 Xu Minghui 8606790 2368 CHN Zhejiang 2
43 Xu Yining 8603650 2359 CHN Shanghai 4
44 Yuan Qingyu 8609772 2355 CHN Beijing 4
45 Lan Zilun 8604193 2352 CHN Zhejiang 3
46 IM Shen Siyuan 8602832 2334 CHN Hunan 2
47 IM Li Bo 8602786 2330 CHN Hunan 3
48 Huang Renjie 8610134 2327 CHN Shandong 5
49 IM Yu Lie 8603715 2315 CHN Zhejiang 4
50 FM Zhao Zhouqiao Chn 8608342 2215 CHN Tianjin 5
51 IM Wu Xibin 8600309 2203 CHN Heilongjiang 3
52 Qu Yanqiao 8603944 2140 CHN Heilongjiang 4
53 Liu Zexu 8605963 2121 CHN Wuxi 1
54 Cheng Yuanda 8609322 2117 CHN Tianjin 6
55 Chen Kailin 8620954 2073 CHN Wuxi 2
56 CM Wang Zideng 8614350 2015 CHN Shanghai 5
57 Zhao Juncheng 8609489 1998 CHN Wuxi 3
58 Lin Peisen 8611505 1988 CHN Guangdong 5
59 CM Xie Kaifan 8619107 1969 CHN Wuxi 4
60 Zhou Yibo 8610967 1934 CHN Shanxi 2
61 Hou Yifan B 8619492 1932 CHN Heilongjiang 5
62 Yang Yanqing 8613575 1910 CHN Hebei 4
63 Gao Kai 8607770 1855 CHN Ningbo 1
64 Liu Yutong 8610487 1811 CHN Zhejiang 5
65 Wu Wenda 8618615 1735 CHN Ningbo 2
66 Lin Haoyang 8625921 1713 CHN Qingdao 1
67 Gong Sunle 8620229 1697 CHN Qingdao 2
68 Li Deyang 8622272 1697 CHN Shanxi 3
69 Mi Tenglong 8623627 1692 CHN Hebei 5
70 Wan Minghan 8618577 1592 CHN Ningbo 3
71 Shi Jiashuo 8625409 1564 CHN Qingdao 3
72 Qu Hongxuan 8620377 1523 CHN Qingdao 4
73 Song Yuchen 8630364 1512 CHN Harbin 1
74 Liu Yinuo 8620296 1448 CHN Qingdao 5
75 Chen Junyu 8631042 1232 CHN Harbin 2
76 Cao Wenjun 8631573 0 CHN Ningbo 5
77 Gao Zice 8626065 0 CHN Beijing 5
78 Li Chenru 8631077 0 CHN Harbin 4
79 Li Wenzhi 8631719 0 CHN Harbin 3
80 Sun Tingzhou 8628475 0 CHN Ningbo 4
81 Wu Haofan 8631735 0 CHN Shanxi 4
82 Xie Jiaxiang 8631603 0 CHN Hunan 4
83 Xin Juncheng 8631611 0 CHN Chongqing 4
84 Yin Yuhao 8631727 0 CHN Chongqing 5

Round 1

M. 1   Shandong Elo - 10   Heilongjiang Elo 3½: ½
1.1 GM Bu, Xiangzhi 2729 - GM Wang, Hao 2737 ½ - ½
1.2 GM Zhao, Jun 2625 - IM Bao, Qilin 2412 1 - 0
1.3 GM Wen, Yang 2588 - IM Wu, Xibin 2203 1 - 0
1.4 Huang, Renjie 2327 - Qu, Yanqiao 2140 1 - 0
M. 11   Hebei Elo - 2   Beijing Elo 1 : 3
2.1 Zhang, Ziji 2408 - GM Yu, Yangyi 2738 0 - 1
2.2 Peng, Hongchi 2370 - GM Li, Chao B 2698 1 - 0
2.3 Yang, Yanqing 1910 - GM Xiu, Deshun 2538 0 - 1
2.4 Mi, Tenglong 1692 - Yuan, Qingyu 2355 0 - 1
M. 3   Jiangsu Elo - 12   Chongqing Elo 3 : 1
3.1 GM Wei, Yi 2741 - GM Liu, Yan 2504 1 - 0
3.2 GM Lin, Chen 2497 - IM Wang, Chen 2468 ½ - ½
3.3 GM Yu, Ruiyuan 2471 - Xin, Juncheng 0 1 - 0
3.4 IM Chen, Qi B 2453 - Yin, Yuhao 0 ½ - ½
M. 13   Wuxi Elo - 4   Chengdu Elo 0 : 4
4.1 Liu, Zexu 2121 - GM Xu, Xiangyu 2583 0 - 1
4.2 Chen, Kailin 2073 - IM Li, Di 2535 0 - 1
4.3 Zhao, Juncheng 1998 - IM Liu, Guanchu 2462 0 - 1
4.4 CM Xie, Kaifan 1969 - Zhao, Yuanhe 2444 0 - 1
M. 5   Shanghai Elo - 14   Hunan Elo 3½: ½
5.1 GM Bai, Jinshi 2606 - FM Xie, Jianjun 2427 1 - 0
5.2 IM Xu, Yi 2526 - IM Shen, Siyuan 2334 1 - 0
5.3 IM Lou, Yiping 2482 - IM Li, Bo 2330 ½ - ½
5.4 CM Wang, Zideng 2015 - Xie, Jiaxiang 0 1 - 0
M. 15   Shanxi Elo - 6   Hangzhou Elo ½ :3½
6.1 GM Fang, Yuxiang 2463 - GM Ma, Qun 2626 ½ - ½
6.2 Zhou, Yibo 1934 - IM Xiang, Zeyu 2432 0 - 1
6.3 Li, Deyang 1697 - FM Zou, Chen 2415 0 - 1
6.4 Wu, Haofan 0 - Lin, Yi 2396 0 - 1
M. 7   Guangdong Elo - 16   Qingdao Elo 3½: ½
7.1 GM Xu, Yinglun 2548 - Lin, Haoyang 1713 1 - 0
7.2 GM Li, Shilong 2482 - Gong, Sunle 1697 1 - 0
7.3 Zhao, Chenxi 2383 - Shi, Jiashuo 1564 1 - 0
7.4 Lin, Peisen 1988 - Liu, Yinuo 1448 ½ - ½
M. 17   Ningbo Elo - 8   Zhejiang Elo 0 : 4
8.1 Wu, Wenda 1735 - GM Lu, Shanglei 2624 0 - 1
8.2 Wan, Minghan 1592 - Xu, Minghui 2368 0 - 1
8.3 Sun, Tingzhou 0 - Lan, Zilun 2352 0 - 1
8.4 Cao, Wenjun 0 - IM Yu, Lie 2315 0 - 1
M. 9   Tianjin Elo - 18   Harbin Elo 4 : 0
9.1 IM Dai, Changren 2480 - Song, Yuchen 1512 1 - 0
9.2 Li, Yankai 2432 - Chen, Junyu 1232 1 - 0
9.3 IM Chu, Wei Chao 2374 - Li, Wenzhi 0 1 - 0
9.4 FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 - Li, Chenru 0 1 - 0

Round 2

M. 6   Hangzhou Elo - 1   Shandong Elo 1 : 3
1.1 GM Ma, Qun 2626 - GM Bu, Xiangzhi 2729 ½ - ½
1.2 IM Xiang, Zeyu 2432 - GM Zhao, Jun 2625 0 - 1
1.3 FM Zou, Chen 2415 - GM Liu, Qingnan 2551 0 - 1
1.4 Lin, Yi 2396 - Huang, Renjie 2327 ½ - ½
M. 2   Beijing Elo - 5   Shanghai Elo 2½:1½
2.1 GM Yu, Yangyi 2738 - GM Bai, Jinshi 2606 1 - 0
2.2 GM Li, Chao B 2698 - IM Xu, Yi 2526 ½ - ½
2.3 GM Xiu, Deshun 2538 - IM Lou, Yiping 2482 0 - 1
2.4 Yuan, Qingyu 2355 - CM Wang, Zideng 2015 1 - 0
M. 8   Zhejiang Elo - 3   Jiangsu Elo 2 : 2
3.1 GM Lu, Shanglei 2624 - GM Wei, Yi 2741 ½ - ½
3.2 Xu, Minghui 2368 - GM Lin, Chen 2497 ½ - ½
3.3 Lan, Zilun 2352 - GM Yu, Ruiyuan 2471 0 - 1
3.4 IM Yu, Lie 2315 - IM Chen, Qi B 2453 1 - 0
M. 4   Chengdu Elo - 7   Guangdong Elo 3½: ½
4.1 GM Xu, Xiangyu 2583 - GM Xu, Yinglun 2548 ½ - ½
4.2 IM Li, Di 2535 - GM Li, Shilong 2482 1 - 0
4.3 IM Liu, Guanchu 2462 - Zhao, Chenxi 2383 1 - 0
4.4 Zhao, Yuanhe 2444 - Lin, Peisen 1988 1 - 0
M. 10   Heilongjiang Elo - 9   Tianjin Elo 2 : 2
5.1 GM Wang, Hao 2737 - IM Dai, Changren 2480 1 - 0
5.2 IM Bao, Qilin 2412 - Li, Yankai 2432 ½ - ½
5.3 IM Wu, Xibin 2203 - IM Chu, Wei Chao 2374 0 - 1
5.4 Hou, Yifan B 1932 - FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 ½ - ½
M. 16   Qingdao Elo - 11   Hebei Elo 0 : 4
6.1 Gong, Sunle 1697 - Zhang, Ziji 2408 0 - 1
6.2 Shi, Jiashuo 1564 - Peng, Hongchi 2370 0 - 1
6.3 Qu, Hongxuan 1523 - Yang, Yanqing 1910 0 - 1
6.4 Liu, Yinuo 1448 - Mi, Tenglong 1692 0 - 1
M. 12   Chongqing Elo - 15   Shanxi Elo 3 : 1
7.1 GM Liu, Yan 2504 - GM Fang, Yuxiang 2463 ½ - ½
7.2 IM Wang, Chen 2468 - Zhou, Yibo 1934 1 - 0
7.3 Xin, Juncheng 0 - Li, Deyang 1697 1 - 0
7.4 Yin, Yuhao 0 - Wu, Haofan 0 ½ - ½
M. 18   Harbin Elo - 13   Wuxi Elo 0 : 4
8.1 Song, Yuchen 1512 - Liu, Zexu 2121 0 - 1
8.2 Chen, Junyu 1232 - Chen, Kailin 2073 0 - 1
8.3 Li, Wenzhi 0 - Zhao, Juncheng 1998 0 - 1
8.4 Li, Chenru 0 - CM Xie, Kaifan 1969 0 - 1
M. 14   Hunan Elo - 17   Ningbo Elo 4 : 0
9.1 FM Xie, Jianjun 2427 - Wu, Wenda 1735 1 - 0
9.2 IM Shen, Siyuan 2334 - Wan, Minghan 1592 1 - 0
9.3 IM Li, Bo 2330 - Sun, Tingzhou 0 1 - 0
9.4 Xie, Jiaxiang 0 - Cao, Wenjun 0 1 - 0

Round 3

M. 1   Shandong Elo - 2   Beijing Elo 1½:2½
1.1 GM Bu, Xiangzhi 2729 - GM Yu, Yangyi 2738 ½ - ½
1.2 GM Zhao, Jun 2625 - GM Li, Chao B 2698 ½ - ½
1.3 GM Wen, Yang 2588 - GM Xiu, Deshun 2538 ½ - ½
1.4 GM Liu, Qingnan 2551 - Yuan, Qingyu 2355 0 - 1
M. 3   Jiangsu Elo - 4   Chengdu Elo 1 : 3
2.1 GM Wei, Yi 2741 - GM Xu, Xiangyu 2583 ½ - ½
2.2 GM Lin, Chen 2497 - IM Li, Di 2535 0 - 1
2.3 GM Xu, Jun 2481 - IM Liu, Guanchu 2462 ½ - ½
2.4 GM Yu, Ruiyuan 2471 - Zhao, Yuanhe 2444 0 - 1
M. 9   Tianjin Elo - 8   Zhejiang Elo 3 : 1
3.1 IM Dai, Changren 2480 - GM Lu, Shanglei 2624 1 - 0
3.2 Li, Yankai 2432 - Xu, Minghui 2368 ½ - ½
3.3 IM Chu, Wei Chao 2374 - Lan, Zilun 2352 1 - 0
3.4 FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 - IM Yu, Lie 2315 ½ - ½
M. 5   Shanghai Elo - 12   Chongqing Elo 2½:1½
4.1 GM Bai, Jinshi 2606 - GM Liu, Yan 2504 ½ - ½
4.2 IM Xu, Yi 2526 - IM Wang, Chen 2468 ½ - ½
4.3 IM Lou, Yiping 2482 - Xin, Juncheng 0 1 - 0
4.4 Xu, Yining 2359 - Yin, Yuhao 0 ½ - ½
M. 11   Hebei Elo - 6   Hangzhou Elo 1 : 3
5.1 Zhang, Ziji 2408 - GM Ma, Qun 2626 ½ - ½
5.2 Peng, Hongchi 2370 - IM Xiang, Zeyu 2432 0 - 1
5.3 Yang, Yanqing 1910 - FM Zou, Chen 2415 ½ - ½
5.4 Mi, Tenglong 1692 - Lin, Yi 2396 0 - 1
M. 7   Guangdong Elo - 14   Hunan Elo 2½:1½
6.1 GM Xu, Yinglun 2548 - FM Xie, Jianjun 2427 1 - 0
6.2 GM Li, Shilong 2482 - IM Shen, Siyuan 2334 0 - 1
6.3 Zhao, Chenxi 2383 - IM Li, Bo 2330 ½ - ½
6.4 Lin, Peisen 1988 - Xie, Jiaxiang 0 1 - 0
M. 13   Wuxi Elo - 10   Heilongjiang Elo ½ :3½
7.1 Liu, Zexu 2121 - GM Wang, Hao 2737 0 - 1
7.2 Chen, Kailin 2073 - IM Bao, Qilin 2412 0 - 1
7.3 Zhao, Juncheng 1998 - Qu, Yanqiao 2140 ½ - ½
7.4 CM Xie, Kaifan 1969 - Hou, Yifan B 1932 0 - 1
M. 15   Shanxi Elo - 18   Harbin Elo 4 : 0
8.1 GM Fang, Yuxiang 2463 - Song, Yuchen 1512 1 - 0
8.2 Zhou, Yibo 1934 - Chen, Junyu 1232 1 - 0
8.3 Li, Deyang 1697 - Li, Wenzhi 0 1 - 0
8.4 Wu, Haofan 0 - Li, Chenru 0 1 - 0
M. 17   Ningbo Elo - 16   Qingdao Elo ½ :3½
9.1 Wu, Wenda 1735 - Lin, Haoyang 1713 ½ - ½
9.2 Wan, Minghan 1592 - Gong, Sunle 1697 0 - 1
9.3 Sun, Tingzhou 0 - Shi, Jiashuo 1564 0 - 1
9.4 Cao, Wenjun 0 - Qu, Hongxuan 1523 0 - 1

Round 4

M. 2   Beijing Elo - 4   Chengdu Elo 2 : 2
1.1 GM Yu, Yangyi 2738 - GM Xu, Xiangyu 2583 ½ - ½
1.2 GM Li, Chao B 2698 - IM Li, Di 2535 ½ - ½
1.3 GM Xiu, Deshun 2538 - IM Liu, Guanchu 2462 ½ - ½
1.4 Yuan, Qingyu 2355 - Zhao, Yuanhe 2444 ½ - ½
M. 1   Shandong Elo - 9   Tianjin Elo 1½:2½
2.1 GM Bu, Xiangzhi 2729 - IM Dai, Changren 2480 1 - 0
2.2 GM Wen, Yang 2588 - Li, Yankai 2432 0 - 1
2.3 GM Liu, Qingnan 2551 - IM Chu, Wei Chao 2374 0 - 1
2.4 Huang, Renjie 2327 - FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 ½ - ½
M. 6   Hangzhou Elo - 5   Shanghai Elo 2½:1½
3.1 GM Ma, Qun 2626 - GM Bai, Jinshi 2606 ½ - ½
3.2 IM Xiang, Zeyu 2432 - IM Xu, Yi 2526 ½ - ½
3.3 FM Zou, Chen 2415 - IM Lou, Yiping 2482 1 - 0
3.4 Lin, Yi 2396 - Xu, Yining 2359 ½ - ½
M. 8   Zhejiang Elo - 7   Guangdong Elo 2 : 2
4.1 GM Lu, Shanglei 2624 - GM Xu, Yinglun 2548 ½ - ½
4.2 Xu, Minghui 2368 - GM Li, Shilong 2482 ½ - ½
4.3 Lan, Zilun 2352 - Zhao, Chenxi 2383 ½ - ½
4.4 Liu, Yutong 1811 - Lin, Peisen 1988 ½ - ½
M. 10   Heilongjiang Elo - 3   Jiangsu Elo 3 : 1
5.1 GM Wang, Hao 2737 - GM Wei, Yi 2741 ½ - ½
5.2 IM Bao, Qilin 2412 - GM Lin, Chen 2497 ½ - ½
5.3 Qu, Yanqiao 2140 - GM Xu, Jun 2481 + - -
5.4 Hou, Yifan B 1932 - IM Chen, Qi B 2453 1 - 0
M. 14   Hunan Elo - 11   Hebei Elo 1½:2½
6.1 FM Xie, Jianjun 2427 - Zhang, Ziji 2408 ½ - ½
6.2 IM Shen, Siyuan 2334 - Peng, Hongchi 2370 0 - 1
6.3 IM Li, Bo 2330 - Yang, Yanqing 1910 1 - 0
6.4 Xie, Jiaxiang 0 - Mi, Tenglong 1692 0 - 1
M. 12   Chongqing Elo - 13   Wuxi Elo 2 : 2
7.1 GM Liu, Yan 2504 - Liu, Zexu 2121 1 - 0
7.2 IM Wang, Chen 2468 - Chen, Kailin 2073 1 - 0
7.3 Xin, Juncheng 0 - Zhao, Juncheng 1998 0 - 1
7.4 Yin, Yuhao 0 - CM Xie, Kaifan 1969 0 - 1
M. 16   Qingdao Elo - 15   Shanxi Elo 1 : 3
8.1 Lin, Haoyang 1713 - GM Fang, Yuxiang 2463 0 - 1
8.2 Gong, Sunle 1697 - Zhou, Yibo 1934 ½ - ½
8.3 Qu, Hongxuan 1523 - Li, Deyang 1697 ½ - ½
8.4 Liu, Yinuo 1448 - Wu, Haofan 0 0 - 1
M. 18   Harbin Elo - 17   Ningbo Elo 1 : 3
9.1 Song, Yuchen 1512 - Wu, Wenda 1735 ½ - ½
9.2 Chen, Junyu 1232 - Wan, Minghan 1592 0 - 1
9.3 Li, Wenzhi 0 - Sun, Tingzhou 0 0 - 1
9.4 Li, Chenru 0 - Cao, Wenjun 0 ½ - ½

Round 5

M. 9   Tianjin Elo - 2   Beijing Elo 2½:1½
1.1 IM Dai, Changren 2480 - GM Yu, Yangyi 2738 1 - 0
1.2 Li, Yankai 2432 - GM Li, Chao B 2698 0 - 1
1.3 IM Chu, Wei Chao 2374 - GM Xiu, Deshun 2538 1 - 0
1.4 FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 - Yuan, Qingyu 2355 ½ - ½
M. 4   Chengdu Elo - 6   Hangzhou Elo 1½:2½
2.1 GM Xu, Xiangyu 2583 - GM Ma, Qun 2626 ½ - ½
2.2 IM Li, Di 2535 - IM Xiang, Zeyu 2432 0 - 1
2.3 IM Liu, Guanchu 2462 - FM Zou, Chen 2415 ½ - ½
2.4 Zhao, Yuanhe 2444 - Lin, Yi 2396 ½ - ½
M. 7   Guangdong Elo - 10   Heilongjiang Elo 2 : 2
3.1 GM Xu, Yinglun 2548 - GM Wang, Hao 2737 ½ - ½
3.2 GM Li, Shilong 2482 - IM Bao, Qilin 2412 0 - 1
3.3 Zhao, Chenxi 2383 - Qu, Yanqiao 2140 1 - 0
3.4 Lin, Peisen 1988 - Hou, Yifan B 1932 ½ - ½
M. 11   Hebei Elo - 1   Shandong Elo ½ :3½
4.1 Zhang, Ziji 2408 - GM Bu, Xiangzhi 2729 ½ - ½
4.2 Peng, Hongchi 2370 - GM Zhao, Jun 2625 0 - 1
4.3 Yang, Yanqing 1910 - GM Wen, Yang 2588 0 - 1
4.4 Mi, Tenglong 1692 - GM Liu, Qingnan 2551 0 - 1
M. 5   Shanghai Elo - 8   Zhejiang Elo 2½:1½
5.1 GM Bai, Jinshi 2606 - GM Lu, Shanglei 2624 ½ - ½
5.2 IM Xu, Yi 2526 - Xu, Minghui 2368 ½ - ½
5.3 IM Lou, Yiping 2482 - Lan, Zilun 2352 1 - 0
5.4 Xu, Yining 2359 - Liu, Yutong 1811 ½ - ½
M. 15   Shanxi Elo - 3   Jiangsu Elo ½ :3½
6.1 GM Fang, Yuxiang 2463 - GM Wei, Yi 2741 ½ - ½
6.2 Zhou, Yibo 1934 - GM Lin, Chen 2497 0 - 1
6.3 Li, Deyang 1697 - GM Xu, Jun 2481 0 - 1
6.4 Wu, Haofan 0 - IM Chen, Qi B 2453 0 - 1
M. 17   Ningbo Elo - 12   Chongqing Elo 0 : 4
7.1 Wu, Wenda 1735 - GM Liu, Yan 2504 0 - 1
7.2 Wan, Minghan 1592 - Wang, Shixu B 2392 0 - 1
7.3 Sun, Tingzhou 0 - Xin, Juncheng 0 0 - 1
7.4 Cao, Wenjun 0 - Yin, Yuhao 0 0 - 1
M. 13   Wuxi Elo - 14   Hunan Elo 2½:1½
8.1 Liu, Zexu 2121 - FM Xie, Jianjun 2427 1 - 0
8.2 Chen, Kailin 2073 - IM Shen, Siyuan 2334 0 - 1
8.3 Zhao, Juncheng 1998 - IM Li, Bo 2330 ½ - ½
8.4 CM Xie, Kaifan 1969 - Xie, Jiaxiang 0 1 - 0
M. 18   Harbin Elo - 16   Qingdao Elo 1½:2½
9.1 Song, Yuchen 1512 - Gong, Sunle 1697 0 - 1
9.2 Chen, Junyu 1232 - Shi, Jiashuo 1564 0 - 1
9.3 Li, Wenzhi 0 - Qu, Hongxuan 1523 1 - 0
9.4 Li, Chenru 0 - Liu, Yinuo 1448 ½ - ½

Round 6

M. 6   Hangzhou Elo - 9   Tianjin Elo 2 : 2
1.1 GM Ma, Qun 2626 - IM Dai, Changren 2480 ½ - ½
1.2 IM Xiang, Zeyu 2432 - Li, Yankai 2432 ½ - ½
1.3 FM Zou, Chen 2415 - IM Chu, Wei Chao 2374 0 - 1
1.4 Lin, Yi 2396 - FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 1 - 0
M. 4   Chengdu Elo - 1   Shandong Elo 1½:2½
2.1 GM Xu, Xiangyu 2583 - GM Bu, Xiangzhi 2729 ½ - ½
2.2 IM Li, Di 2535 - GM Zhao, Jun 2625 0 - 1
2.3 IM Liu, Guanchu 2462 - GM Liu, Qingnan 2551 ½ - ½
2.4 Zhao, Yuanhe 2444 - Huang, Renjie 2327 ½ - ½
M. 2   Beijing Elo - 7   Guangdong Elo 3 : 1
3.1 GM Yu, Yangyi 2738 - GM Xu, Yinglun 2548 ½ - ½
3.2 GM Li, Chao B 2698 - GM Li, Shilong 2482 1 - 0
3.3 GM Xiu, Deshun 2538 - Zhao, Chenxi 2383 1 - 0
3.4 Yuan, Qingyu 2355 - Lin, Peisen 1988 ½ - ½
M. 10   Heilongjiang Elo - 5   Shanghai Elo 1 : 3
4.1 GM Wang, Hao 2737 - GM Bai, Jinshi 2606 ½ - ½
4.2 IM Bao, Qilin 2412 - IM Xu, Yi 2526 ½ - ½
4.3 IM Wu, Xibin 2203 - IM Lou, Yiping 2482 0 - 1
4.4 Hou, Yifan B 1932 - Xu, Yining 2359 0 - 1
M. 3   Jiangsu Elo - 13   Wuxi Elo 3 : 1
5.1 GM Lin, Chen 2497 - Liu, Zexu 2121 ½ - ½
5.2 GM Xu, Jun 2481 - Chen, Kailin 2073 1 - 0
5.3 GM Yu, Ruiyuan 2471 - Zhao, Juncheng 1998 1 - 0
5.4 IM Chen, Qi B 2453 - CM Xie, Kaifan 1969 ½ - ½
M. 12   Chongqing Elo - 11   Hebei Elo 2 : 2
6.1 GM Liu, Yan 2504 - Zhang, Ziji 2408 ½ - ½
6.2 Wang, Shixu B 2392 - Peng, Hongchi 2370 ½ - ½
6.3 Xin, Juncheng 0 - Yang, Yanqing 1910 ½ - ½
6.4 Yin, Yuhao 0 - Mi, Tenglong 1692 ½ - ½
M. 8   Zhejiang Elo - 16   Qingdao Elo 3½: ½
7.1 Xu, Minghui 2368 - Lin, Haoyang 1713 1 - 0
7.2 Lan, Zilun 2352 - Gong, Sunle 1697 1 - 0
7.3 IM Yu, Lie 2315 - Shi, Jiashuo 1564 ½ - ½
7.4 Liu, Yutong 1811 - Liu, Yinuo 1448 1 - 0
M. 17   Ningbo Elo - 15   Shanxi Elo 0 : 4
8.1 Wu, Wenda 1735 - GM Fang, Yuxiang 2463 0 - 1
8.2 Wan, Minghan 1592 - Zhou, Yibo 1934 0 - 1
8.3 Sun, Tingzhou 0 - Li, Deyang 1697 0 - 1
8.4 Cao, Wenjun 0 - Wu, Haofan 0 0 - 1
M. 14   Hunan Elo - 18   Harbin Elo 3 : 1
9.1 FM Xie, Jianjun 2427 - Song, Yuchen 1512 1 - 0
9.2 IM Shen, Siyuan 2334 - Chen, Junyu 1232 1 - 0
9.3 IM Li, Bo 2330 - Li, Wenzhi 0 1 - 0
9.4 Xie, Jiaxiang 0 - Li, Chenru 0 0 - 1

Round 7

M. 9   Tianjin Elo - 5   Shanghai Elo 1 : 3
1.1 IM Dai, Changren 2480 - GM Bai, Jinshi 2606 ½ - ½
1.2 Li, Yankai 2432 - IM Xu, Yi 2526 0 - 1
1.3 IM Chu, Wei Chao 2374 - IM Lou, Yiping 2482 ½ - ½
1.4 FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 - Xu, Yining 2359 0 - 1
M. 6   Hangzhou Elo - 2   Beijing Elo 1½:2½
2.1 GM Ma, Qun 2626 - GM Yu, Yangyi 2738 ½ - ½
2.2 IM Xiang, Zeyu 2432 - GM Li, Chao B 2698 0 - 1
2.3 FM Zou, Chen 2415 - GM Xiu, Deshun 2538 ½ - ½
2.4 Lin, Yi 2396 - Yuan, Qingyu 2355 ½ - ½
M. 1   Shandong Elo - 3   Jiangsu Elo 2½:1½
3.1 GM Bu, Xiangzhi 2729 - GM Wei, Yi 2741 ½ - ½
3.2 GM Zhao, Jun 2625 - GM Lin, Chen 2497 ½ - ½
3.3 GM Wen, Yang 2588 - GM Yu, Ruiyuan 2471 1 - 0
3.4 Huang, Renjie 2327 - IM Chen, Qi B 2453 ½ - ½
M. 8   Zhejiang Elo - 4   Chengdu Elo 1 : 3
4.1 GM Lu, Shanglei 2624 - GM Xu, Xiangyu 2583 ½ - ½
4.2 Xu, Minghui 2368 - IM Li, Di 2535 0 - 1
4.3 Lan, Zilun 2352 - IM Liu, Guanchu 2462 ½ - ½
4.4 Liu, Yutong 1811 - Zhao, Yuanhe 2444 0 - 1
M. 7   Guangdong Elo - 12   Chongqing Elo 2 : 2
5.1 GM Xu, Yinglun 2548 - GM Liu, Yan 2504 ½ - ½
5.2 GM Li, Shilong 2482 - IM Wang, Chen 2468 0 - 1
5.3 GM Liang, Jinrong 2452 - Wang, Shixu B 2392 ½ - ½
5.4 Zhao, Chenxi 2383 - Xin, Juncheng 0 1 - 0
M. 15   Shanxi Elo - 10   Heilongjiang Elo 1 : 3
6.1 GM Fang, Yuxiang 2463 - GM Wang, Hao 2737 ½ - ½
6.2 Zhou, Yibo 1934 - IM Bao, Qilin 2412 0 - 1
6.3 Li, Deyang 1697 - IM Wu, Xibin 2203 0 - 1
6.4 Wu, Haofan 0 - Qu, Yanqiao 2140 ½ - ½
M. 13   Wuxi Elo - 17   Ningbo Elo 4 : 0
7.1 Liu, Zexu 2121 - Wu, Wenda 1735 1 - 0
7.2 Chen, Kailin 2073 - Wan, Minghan 1592 1 - 0
7.3 Zhao, Juncheng 1998 - Sun, Tingzhou 0 1 - 0
7.4 CM Xie, Kaifan 1969 - Cao, Wenjun 0 1 - 0
M. 11   Hebei Elo - 18   Harbin Elo 3½: ½
8.1 Zhang, Ziji 2408 - Song, Yuchen 1512 1 - 0
8.2 Peng, Hongchi 2370 - Chen, Junyu 1232 1 - 0
8.3 Yang, Yanqing 1910 - Li, Wenzhi 0 ½ - ½
8.4 Mi, Tenglong 1692 - Li, Chenru 0 1 - 0
M. 16   Qingdao Elo - 14   Hunan Elo 1½:2½
9.1 Gong, Sunle 1697 - FM Xie, Jianjun 2427 0 - 1
9.2 Shi, Jiashuo 1564 - IM Shen, Siyuan 2334 ½ - ½
9.3 Qu, Hongxuan 1523 - IM Li, Bo 2330 ½ - ½
9.4 Liu, Yinuo 1448 - Xie, Jiaxiang 0 ½ - ½

Round 8

M. 2   Beijing Elo - 10   Heilongjiang Elo 3½: ½
1.1 GM Yu, Yangyi 2738 - IM Bao, Qilin 2412 1 - 0
1.2 GM Li, Chao B 2698 - IM Wu, Xibin 2203 1 - 0
1.3 GM Xiu, Deshun 2538 - Qu, Yanqiao 2140 1 - 0
1.4 Yuan, Qingyu 2355 - Hou, Yifan B 1932 ½ - ½
M. 5   Shanghai Elo - 1   Shandong Elo 2 : 2
2.1 GM Bai, Jinshi 2606 - GM Bu, Xiangzhi 2729 ½ - ½
2.2 IM Xu, Yi 2526 - GM Zhao, Jun 2625 0 - 1
2.3 IM Lou, Yiping 2482 - GM Wen, Yang 2588 ½ - ½
2.4 Xu, Yining 2359 - GM Liu, Qingnan 2551 1 - 0
M. 4   Chengdu Elo - 9   Tianjin Elo 2 : 2
3.1 GM Xu, Xiangyu 2583 - IM Dai, Changren 2480 ½ - ½
3.2 IM Li, Di 2535 - Li, Yankai 2432 ½ - ½
3.3 IM Liu, Guanchu 2462 - IM Chu, Wei Chao 2374 0 - 1
3.4 Zhao, Yuanhe 2444 - FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 1 - 0
M. 12   Chongqing Elo - 6   Hangzhou Elo ½ :3½
4.1 GM Liu, Yan 2504 - GM Ma, Qun 2626 0 - 1
4.2 IM Wang, Chen 2468 - IM Xiang, Zeyu 2432 ½ - ½
4.3 Wang, Shixu B 2392 - FM Zou, Chen 2415 0 - 1
4.4 Yin, Yuhao 0 - Lin, Yi 2396 0 - 1
M. 3   Jiangsu Elo - 7   Guangdong Elo 2½:1½
5.1 GM Wei, Yi 2741 - GM Xu, Yinglun 2548 1 - 0
5.2 GM Lin, Chen 2497 - GM Li, Shilong 2482 ½ - ½
5.3 GM Yu, Ruiyuan 2471 - Zhao, Chenxi 2383 ½ - ½
5.4 IM Chen, Qi B 2453 - Lin, Peisen 1988 ½ - ½
M. 16   Qingdao Elo - 13   Wuxi Elo 1 : 3
6.1 Lin, Haoyang 1713 - Liu, Zexu 2121 0 - 1
6.2 Gong, Sunle 1697 - Chen, Kailin 2073 ½ - ½
6.3 Shi, Jiashuo 1564 - Zhao, Juncheng 1998 ½ - ½
6.4 Qu, Hongxuan 1523 - CM Xie, Kaifan 1969 0 - 1
M. 17   Ningbo Elo - 11   Hebei Elo 0 : 4
7.1 Wu, Wenda 1735 - Zhang, Ziji 2408 0 - 1
7.2 Wan, Minghan 1592 - Peng, Hongchi 2370 0 - 1
7.3 Sun, Tingzhou 0 - Yang, Yanqing 1910 0 - 1
7.4 Cao, Wenjun 0 - Mi, Tenglong 1692 0 - 1
M. 14   Hunan Elo - 15   Shanxi Elo 2½:1½
8.1 FM Xie, Jianjun 2427 - GM Fang, Yuxiang 2463 ½ - ½
8.2 IM Shen, Siyuan 2334 - Zhou, Yibo 1934 1 - 0
8.3 IM Li, Bo 2330 - Li, Deyang 1697 1 - 0
8.4 Xie, Jiaxiang 0 - Wu, Haofan 0 0 - 1
M. 18   Harbin Elo - 8   Zhejiang Elo 0 : 4
9.1 Song, Yuchen 1512 - GM Lu, Shanglei 2624 0 - 1
9.2 Chen, Junyu 1232 - Xu, Minghui 2368 0 - 1
9.3 Li, Wenzhi 0 - Lan, Zilun 2352 0 - 1
9.4 Li, Chenru 0 - IM Yu, Lie 2315 0 - 1

Round 9

M. 13   Wuxi Elo - 2   Beijing Elo 0 : 4
1.1 Liu, Zexu 2121 - GM Yu, Yangyi 2738 0 - 1
1.2 Chen, Kailin 2073 - GM Li, Chao B 2698 0 - 1
1.3 Zhao, Juncheng 1998 - GM Xiu, Deshun 2538 0 - 1
1.4 CM Xie, Kaifan 1969 - Yuan, Qingyu 2355 0 - 1
M. 5   Shanghai Elo - 4   Chengdu Elo 2½:1½
2.1 GM Bai, Jinshi 2606 - GM Xu, Xiangyu 2583 ½ - ½
2.2 IM Xu, Yi 2526 - IM Li, Di 2535 ½ - ½
2.3 IM Lou, Yiping 2482 - IM Liu, Guanchu 2462 1 - 0
2.4 Xu, Yining 2359 - Zhao, Yuanhe 2444 ½ - ½
M. 6   Hangzhou Elo - 3   Jiangsu Elo 2½:1½
3.1 GM Ma, Qun 2626 - GM Wei, Yi 2741 ½ - ½
3.2 IM Xiang, Zeyu 2432 - GM Xu, Jun 2481 1 - 0
3.3 FM Zou, Chen 2415 - GM Yu, Ruiyuan 2471 ½ - ½
3.4 Lin, Yi 2396 - IM Chen, Qi B 2453 ½ - ½
M. 9   Tianjin Elo - 11   Hebei Elo 3½: ½
4.1 IM Dai, Changren 2480 - Zhang, Ziji 2408 1 - 0
4.2 Li, Yankai 2432 - Peng, Hongchi 2370 1 - 0
4.3 IM Chu, Wei Chao 2374 - Yang, Yanqing 1910 1 - 0
4.4 FM Zhao, Zhouqiao Chn 2215 - Mi, Tenglong 1692 ½ - ½
M. 1   Shandong Elo - 14   Hunan Elo 3½: ½
5.1 GM Zhao, Jun 2625 - FM Xie, Jianjun 2427 ½ - ½
5.2 GM Wen, Yang 2588 - IM Shen, Siyuan 2334 1 - 0
5.3 GM Liu, Qingnan 2551 - IM Li, Bo 2330 1 - 0
5.4 Huang, Renjie 2327 - Xie, Jiaxiang 0 1 - 0
M. 15   Shanxi Elo - 8   Zhejiang Elo ½ :3½
6.1 GM Fang, Yuxiang 2463 - GM Lu, Shanglei 2624 ½ - ½
6.2 Zhou, Yibo 1934 - Xu, Minghui 2368 0 - 1
6.3 Li, Deyang 1697 - Lan, Zilun 2352 0 - 1
6.4 Wu, Haofan 0 - IM Yu, Lie 2315 0 - 1
M. 10   Heilongjiang Elo - 16   Qingdao Elo 3 : 1
7.1 GM Wang, Hao 2737 - Lin, Haoyang 1713 1 - 0
7.2 IM Wu, Xibin 2203 - Shi, Jiashuo 1564 0 - 1
7.3 Qu, Yanqiao 2140 - Qu, Hongxuan 1523 1 - 0
7.4 Hou, Yifan B 1932 - Liu, Yinuo 1448 1 - 0
M. 7   Guangdong Elo - 17   Ningbo Elo 4 : 0
8.1 GM Xu, Yinglun 2548 - Wu, Wenda 1735 1 - 0
8.2 GM Li, Shilong 2482 - Wan, Minghan 1592 1 - 0
8.3 Zhao, Chenxi 2383 - Sun, Tingzhou 0 1 - 0
8.4 Lin, Peisen 1988 - Cao, Wenjun 0 1 - 0
M. 18   Harbin Elo - 12   Chongqing Elo 0 : 4
9.1 Song, Yuchen 1512 - IM Wang, Chen 2468 0 - 1
9.2 Chen, Junyu 1232 - Wang, Shixu B 2392 0 - 1
9.3 Li, Wenzhi 0 - Xin, Juncheng 0 0 - 1
9.4 Li, Chenru 0 - Yin, Yuhao 0 0 - 1

Players ranking

M. Name Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
M. GM Yu Yangyi 2738 CHN 8603820 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 6,0 9 2501
1 GM Li Chao B 2698 CHN 8604436 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 6,5 9 2409
2 GM Xiu Deshun 2538 CHN 8603693 1 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 1 5,5 9 2306
3 Yuan Qingyu 2355 CHN 8609772 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 6,5 9 2134
4 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
  2. Shandong (Elo medio:2623, Des 1: 13 / Des 2: 23,5) GM Bu Xiangzhi 2729 CHN 8601445 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 4,5 8 2615
M. GM Zhao Jun 2625 CHN 8602522 1 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 6,5 8 2487
1 GM Wen Yang 2588 CHN 8602956 1 ½ 0 1 1 ½ 1 5,0 7 2339
2 GM Liu Qingnan 2551 CHN 8603294 1 0 0 1 ½ 0 1 3,5 7 2284
3 Huang Renjie 2327 CHN 8610134 1 ½ ½ ½ ½ 1 4,0 6 2108
4 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
5 IM Dai Changren 2480 CHN 8608156 1 0 1 0 1 ½ ½ ½ 1 5,5 9 2507
  3. Tianjin (Elo medio:2375, Des 1: 13 / Des 2: 22,5) Li Yankai 2432 CHN 8609357 1 ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ 1 5,0 9 2351
M. IM Chu Wei Chao 2374 CHN 8605661 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 8,5 9 2213
1 FM Zhao Zhouqiao Chn 2215 CHN 8608342 1 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 3,5 9 2091
2 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
3 GM Ma Qun 2626 CHN 8603154 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5,0 9 2584
5 IM Xiang Zeyu 2432 CHN 8608547 1 0 1 ½ 1 ½ 0 ½ 1 5,5 9 2452
  4. Hangzhou (Elo medio:2467, Des 1: 13 / Des 2: 22) FM Zou Chen 2415 CHN 8610959 1 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 ½ 5,0 9 2320
M. Lin Yi 2396 CHN 8609659 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 6,5 9 1983
1 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
2 GM Bai Jinshi 2606 CHN 8602280 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4,5 9 2605
3 IM Xu Yi 2526 CHN 8605564 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 5,0 9 2478
4 IM Lou Yiping 2482 CHN 8603928 ½ 1 1 0 1 1 ½ ½ 1 6,5 9 2251
  5. Shanghai (Elo medio:2493, Des 1: 13 / Des 2: 22) Xu Yining 2359 CHN 8603650 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 5,0 7 2050
M. CM Wang Zideng 2015 CHN 8614350 1 0 1,0 2 1678
1 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
2 GM Lu Shanglei 2624 CHN 8603332 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 4,5 8 2334
3 Xu Minghui 2368 CHN 8606790 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 1 6,0 9 2105
4 Lan Zilun 2352 CHN 8604193 1 0 0 ½ 0 1 ½ 1 1 5,0 9 1952
5 IM Yu Lie 2315 CHN 8603715 1 1 ½ ½ 1 1 5,0 6 1539
  6. Zhejiang (Elo medio:2415, Des 1: 10 / Des 2: 22,5) Liu Yutong 1811 CHN 8610487 ½ ½ 1 0 2,0 4 2060
M. Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
1 GM Xu Xiangyu 2583 CHN 8608288 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5,0 9 2579
2 IM Li Di 2535 CHN 8607508 1 1 1 ½ 0 0 1 ½ ½ 5,5 9 2459
3 IM Liu Guanchu 2462 CHN 8603901 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 4,5 9 2397
4 Zhao Yuanhe 2444 CHN 8609497 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 7,0 9 2210
5 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
  7. Chengdu (Elo medio:2506, Des 1: 10 / Des 2: 22) GM Wang Hao 2737 CHN 8602883 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 5,5 8 2425
M. IM Bao Qilin 2412 CHN 8605750 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 4,5 8 2413
1 IM Wu Xibin 2203 CHN 8600309 0 0 0 1 0 0 1,0 6 2234
2 Qu Yanqiao 2140 CHN 8603944 0 ½ + 0 ½ 0 1 3,0 7 1962
3 Hou Yifan B 1932 CHN 8619492 ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 4,5 7 2112
4 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
  8. Heilongjiang (Elo medio:2373, Des 1: 10 / Des 2: 18,5) GM Liu Yan 2504 CHN 8608962 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 4,0 8 2406
M. IM Wang Chen 2468 CHN 8601020 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 5,5 7 2208
1 Wang Shixu B 2392 CHN 8610665 1 ½ ½ 0 1 3,0 5 2012
2 Xin Juncheng 0 CHN 8631611 0 1 0 0 1 ½ 0 1 3,5 8 1868
3 Yin Yuhao 0 CHN 8631727 ½ ½ ½ 0 1 ½ 0 1 4,0 8 1734
4 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
5 Zhang Ziji 2408 CHN 8609470 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 5,0 9 2272
  9. Chongqing (Elo medio:2091, Des 1: 9 / Des 2: 20) Peng Hongchi 2370 CHN 8609047 1 1 0 1 0 ½ 1 1 0 5,5 9 2145
M. Yang Yanqing 1910 CHN 8613575 0 1 ½ 0 0 ½ ½ 1 0 3,5 9 1863
1 Mi Tenglong 1692 CHN 8623627 0 1 0 1 0 ½ 1 1 ½ 5,0 9 1663
2 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
3 GM Xu Yinglun 2548 CHN 8604940 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 1 5,5 9 2422
4 GM Li Shilong 2482 CHN 8600678 1 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 3,0 9 2289
5 GM Liang Jinrong 2452 CHN 8600066 ½ 0,5 1 2392
  10. Hebei (Elo medio:2305, Des 1: 9 / Des 2: 19) Zhao Chenxi 2383 CHN 8611513 1 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 1 5,5 9 1984
M. Lin Peisen 1988 CHN 8611505 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 4,5 8 1805
2 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
3 GM Wei Yi 2741 CHN 8603405 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5,0 8 2602
4 GM Lin Chen 2497 CHN 8602298 ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 4,0 8 2368
5 GM Xu Jun 2481 CHN 8600031 ½ - 1 1 0 2,5 5 2166
  11. Guangdong (Elo medio:2466, Des 1: 9 / Des 2: 19) GM Yu Ruiyuan 2471 CHN 8603090 1 1 0 1 0 ½ ½ 4,0 7 2169
M. IM Chen Qi B 2453 CHN 8614733 ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ½ 3,5 8 1866
1 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
2 Liu Zexu 2121 CHN 8605963 0 1 0 0 1 ½ 1 1 0 4,5 9 2272
3 Chen Kailin 2073 CHN 8620954 0 1 0 0 0 0 1 ½ 0 2,5 9 2161
4 Zhao Juncheng 1998 CHN 8609489 0 1 ½ 1 ½ 0 1 ½ 0 4,5 9 1834
5 CM Xie Kaifan 1969 CHN 8619107 0 1 0 1 1 ½ 1 1 0 5,5 9 1634
  12. Jiangsu (Elo medio:2548, Des 1: 9 / Des 2: 19) Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
M. FM Xie Jianjun 2427 CHN 8600953 0 1 0 ½ 0 1 1 ½ ½ 4,5 9 2191
1 IM Shen Siyuan 2334 CHN 8602832 0 1 1 0 1 1 ½ 1 0 5,5 9 2040
2 IM Li Bo 2330 CHN 8602786 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 6,0 9 1838
3 Xie Jiaxiang 0 CHN 8631603 0 1 0 0 0 0 ½ 0 0 1,5 9 1604
4 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
5 GM Fang Yuxiang 2463 CHN 8605840 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 6,0 9 2291
  13. Wuxi (Elo medio:2040, Des 1: 9 / Des 2: 17) Zhou Yibo 1934 CHN 8610967 0 0 1 ½ 0 1 0 0 0 2,5 9 2115
M. Li Deyang 1697 CHN 8622272 0 0 1 ½ 0 1 0 0 0 2,5 9 1812
1 Wu Haofan 0 CHN 8631735 0 ½ 1 1 0 1 ½ 1 0 5,0 9 1639
2 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
3 Lin Haoyang 1713 CHN 8625921 0 ½ 0 0 0 0 0,5 6 2329
4 Gong Sunle 1697 CHN 8620229 0 0 1 ½ 1 0 0 ½ 3,0 8 2098
  14. Hunan (Elo medio:2023, Des 1: 8 / Des 2: 17,5) Shi Jiashuo 1564 CHN 8625409 0 0 1 1 ½ ½ ½ 1 4,5 8 1979
M. Qu Hongxuan 1523 CHN 8620377 0 1 ½ 0 ½ 0 0 2,0 7 1721
1 Liu Yinuo 1448 CHN 8620296 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 1,5 7 1489
2 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
3 Wu Wenda 1735 CHN 8618615 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 1,0 9 2258
4 Wan Minghan 1592 CHN 8618577 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,0 9 2098
  15. Shanxi (Elo medio:1774, Des 1: 6 / Des 2: 16) Sun Tingzhou 0 CHN 8628475 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,0 9 1804
M. Cao Wenjun 0 CHN 8631573 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0,5 9 1499
1 Nombre Elo FED FIDE-ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Partidas Elo medio
2 Song Yuchen 1512 CHN 8630364 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0,5 9 2269
3 Chen Junyu 1232 CHN 8631042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 9 2118
4 Li Wenzhi 0 CHN 8631719 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 1,5 9 1798
  16. Qingdao (Elo medio:1624, Des 1: 4 / Des 2: 11,5) Li Chenru 0 CHN 8631077 0 0 0 ½ ½ 1 0 0 0 2,0 9 1515

Teams ranking

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +    =    -   Des 1   Des 2   Des 3 
1 2 Beijing 9 7 1 1 15 24,5 0
2 1 Shandong 9 6 1 2 13 23,5 0
3 9 Tianjin 9 5 3 1 13 22,5 0
4 6 Hangzhou 9 6 1 2 13 22,0 2
5 5 Shanghai 9 6 1 2 13 22,0 0
6 8 Zhejiang 9 4 2 3 10 22,5 0
7 4 Chengdu 9 4 2 3 10 22,0 0
8 10 Heilongjiang 9 4 2 3 10 18,5 0
9 12 Chongqing 9 3 3 3 9 20,0 0
10 11 Hebei 9 4 1 4 9 19,0 0
11 7 Guangdong 9 3 3 3 9 19,0 0
12 3 Jiangsu 9 4 1 4 9 19,0 0
13 13 Wuxi 9 4 1 4 9 17,0 0
14 14 Hunan 9 4 0 5 8 17,5 0
15 15 Shanxi 9 3 0 6 6 16,0 0
16 16 Qingdao 9 2 0 7 4 11,5 0
17 17 Ningbo 9 1 0 8 2 3,5 0
18 18 Harbin 9 0 0 9 0 4,0 0

Teams starting rank

  1. Shandong (Elo medio:2623 / Des 1: 13 / Des 2: 23,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Bu Xiangzhi 2729 CHN 8601445 4,5 8,0
2 GM Zhao Jun 2625 CHN 8602522 6,5 8,0
3 GM Wen Yang 2588 CHN 8602956 5,0 7,0
4 GM Liu Qingnan 2551 CHN 8603294 3,5 7,0
5 Huang Renjie 2327 CHN 8610134 4,0 6,0
  2. Beijing (Elo medio:2582 / Des 1: 15 / Des 2: 24,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Yu Yangyi 2738 CHN 8603820 6,0 9,0
2 GM Li Chao B 2698 CHN 8604436 6,5 9,0
3 GM Xiu Deshun 2538 CHN 8603693 5,5 9,0
4 Yuan Qingyu 2355 CHN 8609772 6,5 9,0
5 Gao Zice 0 CHN 8626065 0,0 0,0
  3. Jiangsu (Elo medio:2548 / Des 1: 9 / Des 2: 19)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Wei Yi 2741 CHN 8603405 5,0 8,0
2 GM Lin Chen 2497 CHN 8602298 4,0 8,0
3 GM Xu Jun 2481 CHN 8600031 2,5 5,0
4 GM Yu Ruiyuan 2471 CHN 8603090 4,0 7,0
5 IM Chen Qi B 2453 CHN 8614733 3,5 8,0
  4. Chengdu (Elo medio:2506 / Des 1: 10 / Des 2: 22)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Xu Xiangyu 2583 CHN 8608288 5,0 9,0
2 IM Li Di 2535 CHN 8607508 5,5 9,0
3 IM Liu Guanchu 2462 CHN 8603901 4,5 9,0
4 Zhao Yuanhe 2444 CHN 8609497 7,0 9,0
  5. Shanghai (Elo medio:2493 / Des 1: 13 / Des 2: 22)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Bai Jinshi 2606 CHN 8602280 4,5 9,0
2 IM Xu Yi 2526 CHN 8605564 5,0 9,0
3 IM Lou Yiping 2482 CHN 8603928 6,5 9,0
4 Xu Yining 2359 CHN 8603650 5,0 7,0
5 CM Wang Zideng 2015 CHN 8614350 1,0 2,0
  6. Hangzhou (Elo medio:2467 / Des 1: 13 / Des 2: 22)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Ma Qun 2626 CHN 8603154 5,0 9,0
2 IM Xiang Zeyu 2432 CHN 8608547 5,5 9,0
3 FM Zou Chen 2415 CHN 8610959 5,0 9,0
4 Lin Yi 2396 CHN 8609659 6,5 9,0
  7. Guangdong (Elo medio:2466 / Des 1: 9 / Des 2: 19)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Xu Yinglun 2548 CHN 8604940 5,5 9,0
2 GM Li Shilong 2482 CHN 8600678 3,0 9,0
3 GM Liang Jinrong 2452 CHN 8600066 0,5 1,0
4 Zhao Chenxi 2383 CHN 8611513 5,5 9,0
5 Lin Peisen 1988 CHN 8611505 4,5 8,0
  8. Zhejiang (Elo medio:2415 / Des 1: 10 / Des 2: 22,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Lu Shanglei 2624 CHN 8603332 4,5 8,0
2 Xu Minghui 2368 CHN 8606790 6,0 9,0
3 Lan Zilun 2352 CHN 8604193 5,0 9,0
4 IM Yu Lie 2315 CHN 8603715 5,0 6,0
5 Liu Yutong 1811 CHN 8610487 2,0 4,0
  9. Tianjin (Elo medio:2375 / Des 1: 13 / Des 2: 22,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 IM Dai Changren 2480 CHN 8608156 5,5 9,0
2 Li Yankai 2432 CHN 8609357 5,0 9,0
3 IM Chu Wei Chao 2374 CHN 8605661 8,5 9,0
5 FM Zhao Zhouqiao Chn 2215 CHN 8608342 3,5 9,0
6 Cheng Yuanda 2117 CHN 8609322 0,0 0,0
  10. Heilongjiang (Elo medio:2373 / Des 1: 10 / Des 2: 18,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Wang Hao 2737 CHN 8602883 5,5 8,0
2 IM Bao Qilin 2412 CHN 8605750 4,5 8,0
3 IM Wu Xibin 2203 CHN 8600309 1,0 6,0
4 Qu Yanqiao 2140 CHN 8603944 3,0 7,0
5 Hou Yifan B 1932 CHN 8619492 4,5 7,0
  11. Hebei (Elo medio:2305 / Des 1: 9 / Des 2: 19)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Wan Yunguo 2531 CHN 8603189 0,0 0,0
2 Zhang Ziji 2408 CHN 8609470 5,0 9,0
3 Peng Hongchi 2370 CHN 8609047 5,5 9,0
4 Yang Yanqing 1910 CHN 8613575 3,5 9,0
5 Mi Tenglong 1692 CHN 8623627 5,0 9,0
  12. Chongqing (Elo medio:2091 / Des 1: 9 / Des 2: 20)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Liu Yan 2504 CHN 8608962 4,0 8,0
2 IM Wang Chen 2468 CHN 8601020 5,5 7,0
3 Wang Shixu B 2392 CHN 8610665 3,0 5,0
4 Xin Juncheng 0 CHN 8631611 3,5 8,0
5 Yin Yuhao 0 CHN 8631727 4,0 8,0
  13. Wuxi (Elo medio:2040 / Des 1: 9 / Des 2: 17)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 Liu Zexu 2121 CHN 8605963 4,5 9,0
2 Chen Kailin 2073 CHN 8620954 2,5 9,0
3 Zhao Juncheng 1998 CHN 8609489 4,5 9,0
4 CM Xie Kaifan 1969 CHN 8619107 5,5 9,0
  14. Hunan (Elo medio:2023 / Des 1: 8 / Des 2: 17,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 FM Xie Jianjun 2427 CHN 8600953 4,5 9,0
2 IM Shen Siyuan 2334 CHN 8602832 5,5 9,0
3 IM Li Bo 2330 CHN 8602786 6,0 9,0
4 Xie Jiaxiang 0 CHN 8631603 1,5 9,0
  15. Shanxi (Elo medio:1774 / Des 1: 6 / Des 2: 16)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 GM Fang Yuxiang 2463 CHN 8605840 6,0 9,0
2 Zhou Yibo 1934 CHN 8610967 2,5 9,0
3 Li Deyang 1697 CHN 8622272 2,5 9,0
4 Wu Haofan 0 CHN 8631735 5,0 9,0
  16. Qingdao (Elo medio:1624 / Des 1: 4 / Des 2: 11,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 Lin Haoyang 1713 CHN 8625921 0,5 6,0
2 Gong Sunle 1697 CHN 8620229 3,0 8,0
3 Shi Jiashuo 1564 CHN 8625409 4,5 8,0
4 Qu Hongxuan 1523 CHN 8620377 2,0 7,0
5 Liu Yinuo 1448 CHN 8620296 1,5 7,0
  17. Ningbo (Elo medio:1546 / Des 1: 2 / Des 2: 3,5)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 Gao Kai 1855 CHN 8607770 0,0 0,0
2 Wu Wenda 1735 CHN 8618615 1,0 9,0
3 Wan Minghan 1592 CHN 8618577 1,0 9,0
4 Sun Tingzhou 0 CHN 8628475 1,0 9,0
5 Cao Wenjun 0 CHN 8631573 0,5 9,0
  18. Harbin (Elo medio:1186 / Des 1: 0 / Des 2: 4)
M. Name Elo FED FIDE-ID Pts. Games
1 Song Yuchen 1512 CHN 8630364 0,5 9,0
2 Chen Junyu 1232 CHN 8631042 0,0 9,0
3 Li Wenzhi 0 CHN 8631719 1,5 9,0
4 Li Chenru 0 CHN 8631077 2,0 9,0
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE