Sheikh Russel FIDE Rating Chess Tournament

Chess tournament overview

Country: Bangladesh
Tournament date: 2020-01-17 to 2020-01-18
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 60 minutes with 30 seconds increment from move 1
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: K M Shahidullah
Main referee: Md Haroon Or Rashid IA
Referee: Hossain Showkat Pollab

Schedule: Sheikh Russel FIDE Rating Chess Tournament

Round Date Time
1 2020/01/17 11:00 AM
2 2020/01/17 2:30 PM
3 2020/01/17 6:00 PM
4 2020/01/18 10:00 AM
5 2020/01/18 1:30 PM
6 2020/01/18 5:00 PM

Players registered in Sheikh Russel FIDE Rating Chess Tournament

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BAN FM Mehdi Hasan Parag 2159 0 -8
2 BAN FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 0 15
3 BAN CM Chowdhury Sohel 2087 0 14
4 BAN CM Ikramul Haq Siam 2075 0 -22
5 BAN Bhuiyan Golam Mostafa 2065 0 -15
6 BAN Islam Mohammad Aminul 2063 0 4
7 BAN Md Sariatullah 2027 0 1
8 BAN Jabed Al Azad 2013 0 -22
9 BAN Sacchu Afzal Hossain 2004 0 12
10 BAN Abdul Momin 1989 0 -4
11 BAN Sadnan Hasan Dihan 1987 0 38
12 BAN Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 0 35
13 BAN Ahmed Feroz 1980 0 0
14 BAN Mihir Lal Das 1953 0 11
15 BAN Hasan Sk. Rashedul 1941 0 -11
16 BAN Rahman Md. Siddiqur 1927 0 14
17 BAN Md. Aminul Islam 1922 0 9
18 BAN Mukitul Islam Ripon 1922 0 5
19 BAN Nurul Islam Emon 1914 0 -10
20 BAN Mohammad Din 1910 0 -27
21 BAN Md Aminul Islam 1908 0 -17
22 BAN Faisal Hossain 1886 0 19
23 BAN Reasat-E-Noor 1859 0 1
24 BAN Mortuza Mahathir Islam 1842 0 -17
25 BAN Swarnavo Choudhury 1842 0 49
26 BAN Mullick Md. Anisujjaman 1841 0 -33
27 IND AFM Choubey Saurabh 1840 0 21
28 BAN Md Nasir Uddin 1836 0 0
29 BAN Md Asifur Rahman 1815 0 -5
30 BAN Gulam Sarwar 1807 0 -11
31 BAN WFM Noshin Anjum 1804 0 0
32 BAN WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 0 -7
33 BAN Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 0 21
34 BAN Anup Barua 1795 0 -7
35 IND AIM Mandloi Mukesh 1793 0 -1
36 BAN Abijit Barua 1784 0 -7
37 BAN Nafim Al Karim 1764 0 29
38 BAN Mahin Ahmed Shuvo 1755 0 35
39 BAN Mohammad Hasan Mia 1753 0 0
40 BAN Bablu Sheikh 1741 0 -29
41 BAN Rubel Hossen 1724 0 2
42 BAN Nusrat Jahan Alo 1722 0 18
43 BAN Ahmed Walijah 1712 0 24
44 BAN Al-Shahid Abul Kashem 1704 0 -17
45 BAN Kishor Shazzad 1684 0 -11
46 BAN Shahinur Haque 1644 0 -3
47 BAN Faysal Hasan Bappy 1631 0 -13
48 BAN Sree Liton Chandra Shill 1628 0 -2
49 BAN Abu Lish Ansary 1596 0 8
50 BAN Tahmidul Haque 1522 0 35
51 BAN Wadifa Ahmed 1511 0 -14
52 BAN Mabroor Newaz 1500 0 27
53 BAN Azher Hossain 1472 0 -23
54 BAN Mortuza Muhtadi Islam 1459 0 7
55 BAN Md Rabiul Islam 1433 0 -22
56 BAN S M Abir Hossain 1375 0 -3
57 BAN Warsia Khusbu 1349 0 -22
58 BAN Musfica Zannat Sawri 1321 0 -10
59 BAN Zannatul Mawa Mowri 1306 0 -6
60 BAN Faiyaz Mahmud 1303 0 0
61 BAN Muhammad Abtahi Abrar 1294 0 -10
62 BAN Fahim Shahriar 1279 0 -6
63 BAN Delwar Hossain Dulal 1260 0 0
64 BAN Nakibul Gani Labib 1244 0 -6
65 BAN Arisha Hossain Tuba 1240 0 -3
66 BAN Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 0 14
67 BAN Alizah Nusaiba Islam 1163 0 -6
68 BAN Marzuka Mukarrama 1128 0 -10
69 BAN Aadipto Barua 1116 0 -4
70 BAN Mashroor Newaz 1091 0 25
71 BAN Amartya Barua 1082 0 3
72 BAN Aariz Mohammad Sharif 0 0 0
73 BAN Ajraf Anan 0 0 0
74 BAN Anobadyo Shristi Ghosh 0 0 0
75 BAN Fatiha Eyenoon Diya 0 0 0
76 BAN Jahidul Islam Munna 0 0 0
77 BAN Mahbubur Rahman Kazi 0 0 0
78 BAN Md Hasnat Ali Molla 0 0 0
79 BAN Md Lutfar Rahman 0 0 0
80 BAN Md Saiduzzaman 0 0 0
81 BAN Md. Saifuddin 0 0 0
82 BAN Mehedi Kaiser 0 0 0
83 BAN Meshbah Salahuddin Sajib 0 0 0
84 BAN Mohammad Biplop 0 0 0
85 BAN Muhtasim Ariq 0 0 0
86 BAN Nuh Tasneem Nuha 0 0 0
87 BAN Preethul Ornob 0 0 0
88 BAN Raheeb Hossain 0 0 0
89 BAN Sakin Al Sadaf 0 0 0
90 BAN Sharif Mohammad Javed 0 0 0
91 BAN Shoptorshi Rahman 0 0 0
92 BAN Sk Anannyo Kader 0 0 0
93 BAN Sk Anupam Kader 0 0 0
94 BAN Swarat Debnath 0 0 0
95 BAN Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 0 0
96 BAN Tahmid Islam 0 0 0
97 BAN Zayan Muyassar Gias 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BAN FM Mehdi Hasan Parag 2159 0 -8
2 BAN FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 0 15
3 BAN CM Chowdhury Sohel 2087 0 14
4 BAN CM Ikramul Haq Siam 2075 0 -22
5 BAN Bhuiyan Golam Mostafa 2065 0 -15
6 BAN Islam Mohammad Aminul 2063 0 4
7 BAN Md Sariatullah 2027 0 1
8 BAN Jabed Al Azad 2013 0 -22
9 BAN Sacchu Afzal Hossain 2004 0 12
10 BAN Abdul Momin 1989 0 -4
11 BAN Sadnan Hasan Dihan 1987 0 38
12 BAN Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 0 35
13 BAN Ahmed Feroz 1980 0 0
14 BAN Mihir Lal Das 1953 0 11
15 BAN Hasan Sk. Rashedul 1941 0 -11
16 BAN Rahman Md. Siddiqur 1927 0 14
17 BAN Md. Aminul Islam 1922 0 9
18 BAN Mukitul Islam Ripon 1922 0 5
19 BAN Nurul Islam Emon 1914 0 -10
20 BAN Mohammad Din 1910 0 -27
21 BAN Md Aminul Islam 1908 0 -17
22 BAN Faisal Hossain 1886 0 19
23 BAN Reasat-E-Noor 1859 0 1
24 BAN Mortuza Mahathir Islam 1842 0 -17
25 BAN Swarnavo Choudhury 1842 0 49
26 BAN Mullick Md. Anisujjaman 1841 0 -33
27 IND AFM Choubey Saurabh 1840 0 21
28 BAN Md Nasir Uddin 1836 0 0
29 BAN Md Asifur Rahman 1815 0 -5
30 BAN Gulam Sarwar 1807 0 -11
31 BAN WFM Noshin Anjum 1804 0 0
32 BAN WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 0 -7
33 BAN Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 0 21
34 BAN Anup Barua 1795 0 -7
35 IND AIM Mandloi Mukesh 1793 0 -1
36 BAN Abijit Barua 1784 0 -7
37 BAN Nafim Al Karim 1764 0 29
38 BAN Mahin Ahmed Shuvo 1755 0 35
39 BAN Mohammad Hasan Mia 1753 0 0
40 BAN Bablu Sheikh 1741 0 -29
41 BAN Rubel Hossen 1724 0 2
42 BAN Nusrat Jahan Alo 1722 0 18
43 BAN Ahmed Walijah 1712 0 24
44 BAN Al-Shahid Abul Kashem 1704 0 -17
45 BAN Kishor Shazzad 1684 0 -11
46 BAN Shahinur Haque 1644 0 -3
47 BAN Faysal Hasan Bappy 1631 0 -13
48 BAN Sree Liton Chandra Shill 1628 0 -2
49 BAN Abu Lish Ansary 1596 0 8
50 BAN Tahmidul Haque 1522 0 35
51 BAN Wadifa Ahmed 1511 0 -14
52 BAN Mabroor Newaz 1500 0 27
53 BAN Azher Hossain 1472 0 -23
54 BAN Mortuza Muhtadi Islam 1459 0 7
55 BAN Md Rabiul Islam 1433 0 -22
56 BAN S M Abir Hossain 1375 0 -3
57 BAN Warsia Khusbu 1349 0 -22
58 BAN Musfica Zannat Sawri 1321 0 -10
59 BAN Zannatul Mawa Mowri 1306 0 -6
60 BAN Faiyaz Mahmud 1303 0 0
61 BAN Muhammad Abtahi Abrar 1294 0 -10
62 BAN Fahim Shahriar 1279 0 -6
63 BAN Delwar Hossain Dulal 1260 0 0
64 BAN Nakibul Gani Labib 1244 0 -6
65 BAN Arisha Hossain Tuba 1240 0 -3
66 BAN Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 0 14
67 BAN Alizah Nusaiba Islam 1163 0 -6
68 BAN Marzuka Mukarrama 1128 0 -10
69 BAN Aadipto Barua 1116 0 -4
70 BAN Mashroor Newaz 1091 0 25
71 BAN Amartya Barua 1082 0 3
72 BAN Aariz Mohammad Sharif 0 0 0
73 BAN Ajraf Anan 0 0 0
74 BAN Anobadyo Shristi Ghosh 0 0 0
75 BAN Fatiha Eyenoon Diya 0 0 0
76 BAN Jahidul Islam Munna 0 0 0
77 BAN Mahbubur Rahman Kazi 0 0 0
78 BAN Md Hasnat Ali Molla 0 0 0
79 BAN Md Lutfar Rahman 0 0 0
80 BAN Md Saiduzzaman 0 0 0
81 BAN Md. Saifuddin 0 0 0
82 BAN Mehedi Kaiser 0 0 0
83 BAN Meshbah Salahuddin Sajib 0 0 0
84 BAN Mohammad Biplop 0 0 0
85 BAN Muhtasim Ariq 0 0 0
86 BAN Nuh Tasneem Nuha 0 0 0
87 BAN Preethul Ornob 0 0 0
88 BAN Raheeb Hossain 0 0 0
89 BAN Sakin Al Sadaf 0 0 0
90 BAN Sharif Mohammad Javed 0 0 0
91 BAN Shoptorshi Rahman 0 0 0
92 BAN Sk Anannyo Kader 0 0 0
93 BAN Sk Anupam Kader 0 0 0
94 BAN Swarat Debnath 0 0 0
95 BAN Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 0 0
96 BAN Tahmid Islam 0 0 0
97 BAN Zayan Muyassar Gias 0 0 0

Players starting rank

No.   Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo FIDE sexo Tipo
1 FM Mehdi Hasan Parag 10201203 BAN 2159 2159
2 FM Rahman Syed Mahfuzur 10200738 BAN 2145 2145
3 CM Chowdhury Sohel 10201114 BAN 2087 2087
4 CM Ikramul Haq Siam 10202595 BAN 2075 2075
5 Bhuiyan Golam Mostafa 10201572 BAN 2065 2065
6 Islam Mohammad Aminul 10200967 BAN 2063 2063
7 Md Sariatullah 10207333 BAN 2027 2027
8 Jabed Al Azad 10230238 BAN 2013 2013
9 Sacchu Afzal Hossain 10213252 BAN 2004 2004
10 Abdul Momin 10203672 BAN 1989 1989
11 Sadnan Hasan Dihan 10225650 BAN 1987 1987 U16
12 Md. Matiur Rahman (Mamun) 10210121 BAN 1982 1982
13 Ahmed Feroz 10201254 BAN 1980 1980
14 Mihir Lal Das 10206477 BAN 1953 1953
15 Hasan Sk. Rashedul 10202730 BAN 1941 1941
16 Rahman Md. Siddiqur 10203451 BAN 1927 1927
17 Md. Aminul Islam 10211985 BAN 1922 1922
18 Mukitul Islam Ripon 10209182 BAN 1922 1922
19 Nurul Islam Emon 10209638 BAN 1914 1914
20 Mohammad Din 10201181 BAN 1910 1910 S50
21 Md Aminul Islam 10206574 BAN 1908 1908
22 Faisal Hossain 10205942 BAN 1886 1886
23 Reasat-E-Noor 10204466 BAN 1859 1859
24 Mortuza Mahathir Islam 10226788 BAN 1842 1842 U16
25 Swarnavo Choudhury 10214984 BAN 1842 1842 U14
26 Mullick Md. Anisujjaman 10201190 BAN 1841 1841
27 AFM Choubey Saurabh 46666362 IND 1840 1840 U20
28 Md Nasir Uddin 10203800 BAN 1836 1836
29 Md Asifur Rahman 10210040 BAN 1815 1815
30 Gulam Sarwar 10205977 BAN 1807 1807
31 WFM Noshin Anjum 10218564 BAN 1804 1804 w U16
32 WCM Sharmin Samiha Shimmi 10203087 BAN 1804 1804 w
33 Md. Nasim Hossain Bhuiyan 10206167 BAN 1802 1802
34 Anup Barua 10214330 BAN 1795 1795
35 AIM Mandloi Mukesh 5014182 IND 1793 1793
36 Abijit Barua 10211616 BAN 1784 1784
37 Nafim Al Karim 10225625 BAN 1764 1764 U14
38 Mahin Ahmed Shuvo 10224521 BAN 1755 1755 U14
39 Mohammad Hasan Mia 10221867 BAN 1753 1753
40 Bablu Sheikh 10231498 BAN 1741 1741
41 Rubel Hossen 10243046 BAN 1724 1724
42 Nusrat Jahan Alo 10226826 BAN 1722 1722 w U14
43 Ahmed Walijah 2831193 BAN 1712 1712 w U18
44 Al-Shahid Abul Kashem 10203966 BAN 1704 1704 S50
45 Kishor Shazzad 10200797 BAN 1684 1684
46 Shahinur Haque 10234713 BAN 1644 1644
47 Faysal Hasan Bappy 10223819 BAN 1631 1631
48 Sree Liton Chandra Shill 10220305 BAN 1628 1628
49 Abu Lish Ansary 10213201 BAN 1596 1596
50 Tahmidul Haque 10230556 BAN 1522 1522 U16
51 Wadifa Ahmed 10226869 BAN 1511 1511 w U12
52 Mabroor Newaz 10242139 BAN 1500 1500 U14
53 Azher Hossain 10238948 BAN 1472 1472 U12
54 Mortuza Muhtadi Islam 10226796 BAN 1459 1459 U14
55 Md Rabiul Islam 10247840 BAN 1433 1433
56 S M Abir Hossain 10235370 BAN 1375 1375 U12
57 Warsia Khusbu 10231668 BAN 1349 1349 w U08
58 Musfica Zannat Sawri 10216650 BAN 1321 1321 w U16
59 Zannatul Mawa Mowri 10216685 BAN 1306 1306 w
60 Faiyaz Mahmud 10237534 BAN 1303 1303 U16
61 Muhammad Abtahi Abrar 10225609 BAN 1294 1294 U14
62 Fahim Shahriar 10242082 BAN 1279 1279 U14
63 Delwar Hossain Dulal 10204709 BAN 1260 1260
64 Nakibul Gani Labib 10235884 BAN 1244 1244 U14
65 Arisha Hossain Tuba 10235361 BAN 1240 1240 w U08
66 Md Azmaeen Parvez Sayor 10239014 BAN 1168 1168 U14
67 Alizah Nusaiba Islam 10238930 BAN 1163 1163 w U12
68 Marzuka Mukarrama 10237879 BAN 1128 1128 w U10
69 Aadipto Barua 10242848 BAN 1116 1116 U14
70 Mashroor Newaz 10242147 BAN 1091 1091 U14
71 Amartya Barua 10242864 BAN 1082 1082 U16
72 Aariz Mohammad Sharif BAN 0 0
73 Ajraf Anan 10234446 BAN 0 0 U10
74 Anobadyo Shristi Ghosh 10249494 BAN 0 0 U10
75 Fatiha Eyenoon Diya 10243933 BAN 0 0 w U12
76 Jahidul Islam Munna BAN 0 0
77 Mahbubur Rahman Kazi BAN 0 0
78 Md Hasnat Ali Molla BAN 0 0
79 Md Lutfar Rahman 10251243 BAN 0 0 S50
80 Md Saiduzzaman BAN 0 0
81 Md. Saifuddin 10219730 BAN 0 0
82 Mehedi Kaiser 10247564 BAN 0 0
83 Meshbah Salahuddin Sajib 10245308 BAN 0 0
84 Mohammad Biplop BAN 0 0
85 Muhtasim Ariq 10239057 BAN 0 0 w U08
86 Nuh Tasneem Nuha 10235892 BAN 0 0 U14
87 Preethul Ornob 10234551 BAN 0 0
88 Raheeb Hossain 10242929 BAN 0 0 U12
89 Sakin Al Sadaf BAN 0 0
90 Sharif Mohammad Javed 10248234 BAN 0 0
91 Shoptorshi Rahman 10244840 BAN 0 0 U14
92 Sk Anannyo Kader 10235396 BAN 0 0 U14
93 Sk Anupam Kader 10235400 BAN 0 0 U12
94 Swarat Debnath 10243798 BAN 0 0 U10
95 Syed Ahnaf Tahmid Sami 10230920 BAN 0 0 U10
96 Tahmid Islam 10244000 BAN 0 0 U12
97 Zayan Muyassar Gias 10234640 BAN 0 0 U08

Round 1

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 48 Sree Liton Chandra Shill 1628 0 0 - 1 0 FM Mehdi Hasan Parag 2159 1
2 2 FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 0 1 - 0 0 Abu Lish Ansary 1596 49
3 50 Tahmidul Haque 1522 0 0 - 1 0 CM Chowdhury Sohel 2087 3
4 4 CM Ikramul Haq Siam 2075 0 1 - 0 0 Wadifa Ahmed 1511 51
5 52 Mabroor Newaz 1500 0 1 - 0 0 Bhuiyan Golam Mostafa 2065 5
6 6 Islam Mohammad Aminul 2063 0 1 - 0 0 Azher Hossain 1472 53
7 54 Mortuza Muhtadi Islam 1459 0 0 - 1 0 Md Sariatullah 2027 7
8 8 Jabed Al Azad 2013 0 1 - 0 0 Md Rabiul Islam 1433 55
9 56 S M Abir Hossain 1375 0 0 - 1 0 Sacchu Afzal Hossain 2004 9
10 10 Abdul Momin 1989 0 1 - 0 0 Warsia Khusbu 1349 57
11 58 Musfica Zannat Sawri 1321 0 0 - 1 0 Sadnan Hasan Dihan 1987 11
12 12 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 0 1 - 0 0 Zannatul Mawa Mowri 1306 59
13 60 Faiyaz Mahmud 1303 0 - - + 0 Ahmed Feroz 1980 13
14 14 Mihir Lal Das 1953 0 1 - 0 0 Muhammad Abtahi Abrar 1294 61
15 62 Fahim Shahriar 1279 0 0 - 1 0 Hasan Sk. Rashedul 1941 15
16 16 Rahman Md. Siddiqur 1927 0 1 - 0 0 Nakibul Gani Labib 1244 64
17 65 Arisha Hossain Tuba 1240 0 0 - 1 0 Md. Aminul Islam 1922 17
18 18 Mukitul Islam Ripon 1922 0 1 - 0 0 Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 66
19 67 Alizah Nusaiba Islam 1163 0 0 - 1 0 Nurul Islam Emon 1914 19
20 20 Mohammad Din 1910 0 1 - 0 0 Marzuka Mukarrama 1128 68
21 69 Aadipto Barua 1116 0 ½ - ½ 0 Md Aminul Islam 1908 21
22 22 Faisal Hossain 1886 0 1 - 0 0 Mashroor Newaz 1091 70
23 71 Amartya Barua 1082 0 0 - 1 0 Reasat-E-Noor 1859 23
24 24 Mortuza Mahathir Islam 1842 0 1 - 0 0 Ajraf Anan 0 73
25 63 Delwar Hossain Dulal 1260 0 - - + 0 Swarnavo Choudhury 1842 25
26 26 Mullick Md. Anisujjaman 1841 0 1 - 0 0 Anobadyo Shristi Ghosh 0 74
27 75 Fatiha Eyenoon Diya 0 0 0 - 1 0 AFM Choubey Saurabh 1840 27
28 28 Md Nasir Uddin 1836 0 1 - 0 0 Jahidul Islam Munna 0 76
29 77 Mahbubur Rahman Kazi 0 0 0 - 1 0 Md Asifur Rahman 1815 29
30 30 Gulam Sarwar 1807 0 1 - 0 0 Md Hasnat Ali Molla 0 78
31 79 Md Lutfar Rahman 0 0 + - - 0 WFM Noshin Anjum 1804 31
32 32 WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 0 1 - 0 0 Md Saiduzzaman 0 80
33 81 Md. Saifuddin 0 0 - - + 0 Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 33
34 34 Anup Barua 1795 0 1 - 0 0 Mehedi Kaiser 0 82
35 84 Mohammad Biplop 0 0 0 - 1 0 AIM Mandloi Mukesh 1793 35
36 36 Abijit Barua 1784 0 1 - 0 0 Muhtasim Ariq 0 85
37 86 Nuh Tasneem Nuha 0 0 0 - 1 0 Nafim Al Karim 1764 37
38 38 Mahin Ahmed Shuvo 1755 0 1 - 0 0 Preethul Ornob 0 87
39 88 Raheeb Hossain 0 0 + - - 0 Mohammad Hasan Mia 1753 39
40 40 Bablu Sheikh 1741 0 1 - 0 0 Sakin Al Sadaf 0 89
41 90 Sharif Mohammad Javed 0 0 0 - 1 0 Rubel Hossen 1724 41
42 42 Nusrat Jahan Alo 1722 0 1 - 0 0 Shoptorshi Rahman 0 91
43 92 Sk Anannyo Kader 0 0 0 - 1 0 Ahmed Walijah 1712 43
44 44 Al-Shahid Abul Kashem 1704 0 1 - 0 0 Sk Anupam Kader 0 93
45 94 Swarat Debnath 0 0 0 - 1 0 Kishor Shazzad 1684 45
46 46 Shahinur Haque 1644 0 1 - 0 0 Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 95
47 96 Tahmid Islam 0 0 0 - 1 0 Faysal Hasan Bappy 1631 47
48 97 Zayan Muyassar Gias 0 0 0 - 1 0 Meshbah Salahuddin Sajib 0 83
49 72 Aariz Mohammad Sharif 0 0 0 not paired  

Round 2

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 1 FM Mehdi Hasan Parag 2159 1 1 - 0 1 Mullick Md. Anisujjaman 1841 26
2 27 AFM Choubey Saurabh 1840 1 0 - 1 1 FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 2
3 3 CM Chowdhury Sohel 2087 1 1 - 0 1 Md Nasir Uddin 1836 28
4 29 Md Asifur Rahman 1815 1 ½ - ½ 1 CM Ikramul Haq Siam 2075 4
5 33 Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 1 1 - 0 1 Islam Mohammad Aminul 2063 6
6 7 Md Sariatullah 2027 1 1 - 0 1 Gulam Sarwar 1807 30
7 35 AIM Mandloi Mukesh 1793 1 0 - 1 1 Jabed Al Azad 2013 8
8 9 Sacchu Afzal Hossain 2004 1 1 - 0 1 WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 32
9 37 Nafim Al Karim 1764 1 1 - 0 1 Abdul Momin 1989 10
10 11 Sadnan Hasan Dihan 1987 1 1 - 0 1 Anup Barua 1795 34
11 41 Rubel Hossen 1724 1 ½ - ½ 1 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 12
12 13 Ahmed Feroz 1980 1 1 - 0 1 Abijit Barua 1784 36
13 43 Ahmed Walijah 1712 1 0 - 1 1 Mihir Lal Das 1953 14
14 15 Hasan Sk. Rashedul 1941 1 ½ - ½ 1 Mahin Ahmed Shuvo 1755 38
15 45 Kishor Shazzad 1684 1 0 - 1 1 Rahman Md. Siddiqur 1927 16
16 17 Md. Aminul Islam 1922 1 1 - 0 1 Bablu Sheikh 1741 40
17 47 Faysal Hasan Bappy 1631 1 0 - 1 1 Mukitul Islam Ripon 1922 18
18 19 Nurul Islam Emon 1914 1 1 - 0 1 Nusrat Jahan Alo 1722 42
19 79 Md Lutfar Rahman 0 1 ½ - ½ 1 Mohammad Din 1910 20
20 83 Meshbah Salahuddin Sajib 0 1 0 - 1 1 Faisal Hossain 1886 22
21 23 Reasat-E-Noor 1859 1 1 - 0 1 Al-Shahid Abul Kashem 1704 44
22 88 Raheeb Hossain 0 1 0 - 1 1 Mortuza Mahathir Islam 1842 24
23 25 Swarnavo Choudhury 1842 1 1 - 0 1 Shahinur Haque 1644 46
24 21 Md Aminul Islam 1908 ½ 1 - 0 1 Mabroor Newaz 1500 52
25 5 Bhuiyan Golam Mostafa 2065 0 1 - 0 ½ Aadipto Barua 1116 69
26 73 Ajraf Anan 0 0 0 - 1 0 Sree Liton Chandra Shill 1628 48
27 49 Abu Lish Ansary 1596 0 1 - 0 0 Anobadyo Shristi Ghosh 0 74
28 76 Jahidul Islam Munna 0 0 1 - 0 0 Tahmidul Haque 1522 50
29 51 Wadifa Ahmed 1511 0 1 - 0 0 Fatiha Eyenoon Diya 0 75
30 53 Azher Hossain 1472 0 1 - 0 0 Mahbubur Rahman Kazi 0 77
31 78 Md Hasnat Ali Molla 0 0 1 - 0 0 Mortuza Muhtadi Islam 1459 54
32 55 Md Rabiul Islam 1433 0 1 - 0 0 Md Saiduzzaman 0 80
33 82 Mehedi Kaiser 0 0 1 - 0 0 S M Abir Hossain 1375 56
34 57 Warsia Khusbu 1349 0 1 - 0 0 Mohammad Biplop 0 84
35 85 Muhtasim Ariq 0 0 0 - 1 0 Musfica Zannat Sawri 1321 58
36 59 Zannatul Mawa Mowri 1306 0 1 - 0 0 Nuh Tasneem Nuha 0 86
37 61 Muhammad Abtahi Abrar 1294 0 1 - 0 0 Sharif Mohammad Javed 0 90
38 87 Preethul Ornob 0 0 - - + 0 Fahim Shahriar 1279 62
39 89 Sakin Al Sadaf 0 0 0 - 1 0 Delwar Hossain Dulal 1260 63
40 64 Nakibul Gani Labib 1244 0 0 - 1 0 Sk Anannyo Kader 0 92
41 91 Shoptorshi Rahman 0 0 1 - 0 0 Arisha Hossain Tuba 1240 65
42 66 Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 0 0 - 1 0 Swarat Debnath 0 94
43 93 Sk Anupam Kader 0 0 1 - 0 0 Alizah Nusaiba Islam 1163 67
44 68 Marzuka Mukarrama 1128 0 1 - 0 0 Tahmid Islam 0 96
45 70 Mashroor Newaz 1091 0 1 - 0 0 Zayan Muyassar Gias 0 97
46 95 Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 0 0 - 1 0 Amartya Barua 1082 71
47 31 WFM Noshin Anjum 1804 0 0 not paired  
48 39 Mohammad Hasan Mia 1753 0 0 not paired  
49 60 Faiyaz Mahmud 1303 0 0 not paired  
50 72 Aariz Mohammad Sharif 0 0 0 not paired  
51 81 Md. Saifuddin 0 0 0 not paired  

Round 3

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 16 Rahman Md. Siddiqur 1927 2 ½ - ½ 2 FM Mehdi Hasan Parag 2159 1
2 2 FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 2 ½ - ½ 2 Md. Aminul Islam 1922 17
3 18 Mukitul Islam Ripon 1922 2 0 - 1 2 CM Chowdhury Sohel 2087 3
4 19 Nurul Islam Emon 1914 2 0 - 1 2 Md Sariatullah 2027 7
5 8 Jabed Al Azad 2013 2 ½ - ½ 2 Reasat-E-Noor 1859 23
6 22 Faisal Hossain 1886 2 ½ - ½ 2 Sacchu Afzal Hossain 2004 9
7 11 Sadnan Hasan Dihan 1987 2 1 - 0 2 Swarnavo Choudhury 1842 25
8 24 Mortuza Mahathir Islam 1842 2 0 - 1 2 Ahmed Feroz 1980 13
9 14 Mihir Lal Das 1953 2 0 - 1 2 Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 33
10 4 CM Ikramul Haq Siam 2075 1 - 0 2 Nafim Al Karim 1764 37
11 12 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 1 - 0 Md Asifur Rahman 1815 29
12 15 Hasan Sk. Rashedul 1941 1 - 0 Md Lutfar Rahman 0 79
13 20 Mohammad Din 1910 1 - 0 Rubel Hossen 1724 41
14 38 Mahin Ahmed Shuvo 1755 ½ - ½ Md Aminul Islam 1908 21
15 53 Azher Hossain 1472 1 0 - 1 1 Bhuiyan Golam Mostafa 2065 5
16 6 Islam Mohammad Aminul 2063 1 1 - 0 1 Md Rabiul Islam 1433 55
17 10 Abdul Momin 1989 1 1 - 0 1 Zannatul Mawa Mowri 1306 59
18 26 Mullick Md. Anisujjaman 1841 1 1 - 0 1 Warsia Khusbu 1349 57
19 52 Mabroor Newaz 1500 1 0 - 1 1 AFM Choubey Saurabh 1840 27
20 28 Md Nasir Uddin 1836 1 1 - 0 1 Muhammad Abtahi Abrar 1294 61
21 30 Gulam Sarwar 1807 1 1 - 0 1 Fahim Shahriar 1279 62
22 32 WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 1 1 - 0 1 Marzuka Mukarrama 1128 68
23 58 Musfica Zannat Sawri 1321 1 0 - 1 1 AIM Mandloi Mukesh 1793 35
24 36 Abijit Barua 1784 1 1 - 0 1 Mashroor Newaz 1091 70
25 40 Bablu Sheikh 1741 1 1 - 0 1 Jahidul Islam Munna 0 76
26 42 Nusrat Jahan Alo 1722 1 1 - 0 1 Md Hasnat Ali Molla 0 78
27 63 Delwar Hossain Dulal 1260 1 0 - 1 1 Ahmed Walijah 1712 43
28 44 Al-Shahid Abul Kashem 1704 1 1 - 0 1 Mehedi Kaiser 0 82
29 71 Amartya Barua 1082 1 0 - 1 1 Kishor Shazzad 1684 45
30 46 Shahinur Haque 1644 1 1 - 0 1 Meshbah Salahuddin Sajib 0 83
31 47 Faysal Hasan Bappy 1631 1 1 - 0 1 Raheeb Hossain 0 88
32 48 Sree Liton Chandra Shill 1628 1 1 - 0 1 Shoptorshi Rahman 0 91
33 92 Sk Anannyo Kader 0 1 0 - 1 1 Abu Lish Ansary 1596 49
34 94 Swarat Debnath 0 1 0 - 1 1 Wadifa Ahmed 1511 51
35 69 Aadipto Barua 1116 ½ 0 - 1 1 Sk Anupam Kader 0 93
36 80 Md Saiduzzaman 0 0 0 - 1 0 Tahmidul Haque 1522 50
37 54 Mortuza Muhtadi Islam 1459 0 1 - 0 0 Mohammad Biplop 0 84
38 56 S M Abir Hossain 1375 0 1 - 0 0 Muhtasim Ariq 0 85
39 86 Nuh Tasneem Nuha 0 0 0 - 1 0 Nakibul Gani Labib 1244 64
40 65 Arisha Hossain Tuba 1240 0 0 - 1 0 Sakin Al Sadaf 0 89
41 90 Sharif Mohammad Javed 0 0 1 - 0 0 Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 66
42 67 Alizah Nusaiba Islam 1163 0 1 - 0 0 Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 95
43 75 Fatiha Eyenoon Diya 0 0 0 - 1 0 Tahmid Islam 0 96
44 77 Mahbubur Rahman Kazi 0 0 1 - 0 0 Zayan Muyassar Gias 0 97
45 31 WFM Noshin Anjum 1804 0 0 not paired  
46 34 Anup Barua 1795 1 0 not paired  
47 39 Mohammad Hasan Mia 1753 0 0 not paired  
48 60 Faiyaz Mahmud 1303 0 0 not paired  
49 72 Aariz Mohammad Sharif 0 0 0 not paired  
50 73 Ajraf Anan 0 0 0 not paired  
51 74 Anobadyo Shristi Ghosh 0 0 0 not paired  
52 81 Md. Saifuddin 0 0 0 not paired  
53 87 Preethul Ornob 0 0 0 not paired  

Round 4

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 3 CM Chowdhury Sohel 2087 3 1 - 0 3 Sadnan Hasan Dihan 1987 11
2 7 Md Sariatullah 2027 3 1 - 0 3 Ahmed Feroz 1980 13
3 33 Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 3 0 - 1 FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 2
4 1 FM Mehdi Hasan Parag 2159 1 - 0 Hasan Sk. Rashedul 1941 15
5 16 Rahman Md. Siddiqur 1927 ½ - ½ CM Ikramul Haq Siam 2075 4
6 17 Md. Aminul Islam 1922 1 - 0 Jabed Al Azad 2013 8
7 9 Sacchu Afzal Hossain 2004 1 - 0 Mohammad Din 1910 20
8 23 Reasat-E-Noor 1859 0 - 1 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 12
9 6 Islam Mohammad Aminul 2063 2 1 - 0 Faisal Hossain 1886 22
10 5 Bhuiyan Golam Mostafa 2065 2 1 - 0 2 Abijit Barua 1784 36
11 38 Mahin Ahmed Shuvo 1755 2 0 - 1 2 Abdul Momin 1989 10
12 37 Nafim Al Karim 1764 2 0 - 1 2 Mihir Lal Das 1953 14
13 40 Bablu Sheikh 1741 2 0 - 1 2 Mukitul Islam Ripon 1922 18
14 43 Ahmed Walijah 1712 2 1 - 0 2 Nurul Islam Emon 1914 19
15 21 Md Aminul Islam 1908 2 0 - 1 2 Nusrat Jahan Alo 1722 42
16 45 Kishor Shazzad 1684 2 0 - 1 2 Mortuza Mahathir Islam 1842 24
17 25 Swarnavo Choudhury 1842 2 1 - 0 2 Al-Shahid Abul Kashem 1704 44
18 49 Abu Lish Ansary 1596 2 1 - 0 2 Mullick Md. Anisujjaman 1841 26
19 27 AFM Choubey Saurabh 1840 2 ½ - ½ 2 Shahinur Haque 1644 46
20 51 Wadifa Ahmed 1511 2 0 - 1 2 Md Nasir Uddin 1836 28
21 93 Sk Anupam Kader 0 2 0 - 1 2 WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 32
22 35 AIM Mandloi Mukesh 1793 2 1 - 0 2 Faysal Hasan Bappy 1631 47
23 29 Md Asifur Rahman 1815 + - - 2 Sree Liton Chandra Shill 1628 48
24 79 Md Lutfar Rahman 0 0 - 1 1 Anup Barua 1795 34
25 50 Tahmidul Haque 1522 1 1 - 0 1 Amartya Barua 1082 71
26 68 Marzuka Mukarrama 1128 1 0 - 1 1 Mabroor Newaz 1500 52
27 70 Mashroor Newaz 1091 1 ½ - ½ 1 Azher Hossain 1472 53
28 76 Jahidul Islam Munna 0 1 0 - 1 1 Mortuza Muhtadi Islam 1459 54
29 55 Md Rabiul Islam 1433 1 0 - 1 1 Mahbubur Rahman Kazi 0 77
30 78 Md Hasnat Ali Molla 0 1 1 - 0 1 S M Abir Hossain 1375 56
31 57 Warsia Khusbu 1349 1 1 - 0 1 Raheeb Hossain 0 88
32 83 Meshbah Salahuddin Sajib 0 1 0 - 1 1 Musfica Zannat Sawri 1321 58
33 59 Zannatul Mawa Mowri 1306 1 0 - 1 1 Sharif Mohammad Javed 0 90
34 61 Muhammad Abtahi Abrar 1294 1 1 - 0 1 Sk Anannyo Kader 0 92
35 89 Sakin Al Sadaf 0 1 1 - 0 1 Fahim Shahriar 1279 62
36 91 Shoptorshi Rahman 0 1 0 - 1 1 Delwar Hossain Dulal 1260 63
37 64 Nakibul Gani Labib 1244 1 1 - 0 1 Swarat Debnath 0 94
38 96 Tahmid Islam 0 1 0 - 1 1 Alizah Nusaiba Islam 1163 67
39 66 Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 0 1 - 0 ½ Aadipto Barua 1116 69
40 80 Md Saiduzzaman 0 0 1 - 0 0 Arisha Hossain Tuba 1240 65
41 84 Mohammad Biplop 0 0 1 - 0 0 Aariz Mohammad Sharif 0 72
42 85 Muhtasim Ariq 0 0 1 - 0 0 Ajraf Anan 0 73
43 74 Anobadyo Shristi Ghosh 0 0 0 - 1 0 Nuh Tasneem Nuha 0 86
44 95 Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 0 1 - 0 0 Fatiha Eyenoon Diya 0 75
45 97 Zayan Muyassar Gias 0 0 1 bye  
46 30 Gulam Sarwar 1807 2 0 not paired  
47 31 WFM Noshin Anjum 1804 0 0 not paired  
48 39 Mohammad Hasan Mia 1753 0 0 not paired  
49 41 Rubel Hossen 1724 0 not paired  
50 60 Faiyaz Mahmud 1303 0 0 not paired  
51 81 Md. Saifuddin 0 0 0 not paired  
52 82 Mehedi Kaiser 0 1 0 not paired  
53 87 Preethul Ornob 0 0 0 not paired  

Round 5

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 7 Md Sariatullah 2027 4 0 - 1 4 CM Chowdhury Sohel 2087 3
2 12 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 1 - 0 FM Mehdi Hasan Parag 2159 1
3 2 FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 1 - 0 Sacchu Afzal Hossain 2004 9
4 10 Abdul Momin 1989 3 1 - 0 Md. Aminul Islam 1922 17
5 4 CM Ikramul Haq Siam 2075 3 0 - 1 3 Swarnavo Choudhury 1842 25
6 24 Mortuza Mahathir Islam 1842 3 0 - 1 3 Bhuiyan Golam Mostafa 2065 5
7 28 Md Nasir Uddin 1836 3 0 - 1 3 Islam Mohammad Aminul 2063 6
8 11 Sadnan Hasan Dihan 1987 3 1 - 0 3 Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 33
9 13 Ahmed Feroz 1980 3 1 - 0 3 AIM Mandloi Mukesh 1793 35
10 14 Mihir Lal Das 1953 3 1 - 0 3 Abu Lish Ansary 1596 49
11 32 WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 3 0 - 1 3 Rahman Md. Siddiqur 1927 16
12 18 Mukitul Islam Ripon 1922 3 1 - 0 3 Ahmed Walijah 1712 43
13 42 Nusrat Jahan Alo 1722 3 0 - 1 Jabed Al Azad 2013 8
14 15 Hasan Sk. Rashedul 1941 1 - 0 Reasat-E-Noor 1859 23
15 20 Mohammad Din 1910 0 - 1 AFM Choubey Saurabh 1840 27
16 29 Md Asifur Rahman 1815 0 - 1 Faisal Hossain 1886 22
17 46 Shahinur Haque 1644 0 - 1 2 Md Aminul Islam 1908 21
18 19 Nurul Islam Emon 1914 2 1 - 0 2 Warsia Khusbu 1349 57
19 26 Mullick Md. Anisujjaman 1841 2 1 - 0 2 Muhammad Abtahi Abrar 1294 61
20 52 Mabroor Newaz 1500 2 0 - 1 2 Gulam Sarwar 1807 30
21 34 Anup Barua 1795 2 1 - 0 2 Nakibul Gani Labib 1244 64
22 36 Abijit Barua 1784 2 0 - 1 2 Md Hasnat Ali Molla 0 78
23 54 Mortuza Muhtadi Islam 1459 2 ½ - ½ 2 Nafim Al Karim 1764 37
24 58 Musfica Zannat Sawri 1321 2 0 - 1 2 Mahin Ahmed Shuvo 1755 38
25 63 Delwar Hossain Dulal 1260 2 1 - 0 2 Bablu Sheikh 1741 40
26 44 Al-Shahid Abul Kashem 1704 2 1 - 0 2 Sakin Al Sadaf 0 89
27 67 Alizah Nusaiba Islam 1163 2 0 - 1 2 Kishor Shazzad 1684 45
28 47 Faysal Hasan Bappy 1631 2 1 - 0 2 Sk Anupam Kader 0 93
29 77 Mahbubur Rahman Kazi 0 2 0 - 1 2 Tahmidul Haque 1522 50
30 90 Sharif Mohammad Javed 0 2 0 - 1 2 Wadifa Ahmed 1511 51
31 53 Azher Hossain 1472 0 - 1 Md Lutfar Rahman 0 79
32 55 Md Rabiul Islam 1433 1 ½ - ½ Mashroor Newaz 1091 70
33 56 S M Abir Hossain 1375 1 1 - 0 1 Mohammad Biplop 0 84
34 85 Muhtasim Ariq 0 1 0 - 1 1 Zannatul Mawa Mowri 1306 59
35 62 Fahim Shahriar 1279 1 - - + 1 Shoptorshi Rahman 0 91
36 86 Nuh Tasneem Nuha 0 1 0 - 1 1 Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 66
37 88 Raheeb Hossain 0 1 0 - 1 1 Marzuka Mukarrama 1128 68
38 71 Amartya Barua 1082 1 1 - 0 1 Tahmid Islam 0 96
39 92 Sk Anannyo Kader 0 1 0 - 1 1 Jahidul Islam Munna 0 76
40 97 Zayan Muyassar Gias 0 1 0 - 1 1 Md Saiduzzaman 0 80
41 94 Swarat Debnath 0 1 0 - 1 1 Meshbah Salahuddin Sajib 0 83
42 69 Aadipto Barua 1116 ½ ½ - ½ 1 Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 95
43 73 Ajraf Anan 0 0 1 - 0 0 Arisha Hossain Tuba 1240 65
44 72 Aariz Mohammad Sharif 0 0 1 - 0 0 Fatiha Eyenoon Diya 0 75
45 74 Anobadyo Shristi Ghosh 0 0 1 bye  
46 31 WFM Noshin Anjum 1804 0 0 not paired  
47 39 Mohammad Hasan Mia 1753 0 0 not paired  
48 41 Rubel Hossen 1724 0 not paired  
49 48 Sree Liton Chandra Shill 1628 2 0 not paired  
50 60 Faiyaz Mahmud 1303 0 0 not paired  
51 81 Md. Saifuddin 0 0 0 not paired  
52 82 Mehedi Kaiser 0 1 0 not paired  
53 87 Preethul Ornob 0 0 0 not paired  

Round 6

M. No.   Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo  B No.
1 3 CM Chowdhury Sohel 2087 5 0 - 1 Md. Matiur Rahman (Mamun) 1982 12
2 5 Bhuiyan Golam Mostafa 2065 4 0 - 1 FM Rahman Syed Mahfuzur 2145 2
3 13 Ahmed Feroz 1980 4 0 - 1 4 Islam Mohammad Aminul 2063 6
4 14 Mihir Lal Das 1953 4 1 - 0 4 Md Sariatullah 2027 7
5 25 Swarnavo Choudhury 1842 4 ½ - ½ 4 Abdul Momin 1989 10
6 16 Rahman Md. Siddiqur 1927 4 0 - 1 4 Sadnan Hasan Dihan 1987 11
7 1 FM Mehdi Hasan Parag 2159 1 - 0 4 Mukitul Islam Ripon 1922 18
8 8 Jabed Al Azad 2013 0 - 1 AFM Choubey Saurabh 1840 27
9 9 Sacchu Afzal Hossain 2004 1 - 0 Md. Aminul Islam 1922 17
10 22 Faisal Hossain 1886 1 - 0 Hasan Sk. Rashedul 1941 15
11 45 Kishor Shazzad 1684 3 0 - 1 3 Nurul Islam Emon 1914 19
12 21 Md Aminul Islam 1908 3 1 - 0 3 Al-Shahid Abul Kashem 1704 44
13 43 Ahmed Walijah 1712 3 ½ - ½ 3 Mortuza Mahathir Islam 1842 24
14 50 Tahmidul Haque 1522 3 1 - 0 3 Mullick Md. Anisujjaman 1841 26
15 49 Abu Lish Ansary 1596 3 0 - 1 3 Md Nasir Uddin 1836 28
16 30 Gulam Sarwar 1807 3 0 - 1 3 Mahin Ahmed Shuvo 1755 38
17 51 Wadifa Ahmed 1511 3 0 - 1 3 WCM Sharmin Samiha Shimmi 1804 32
18 33 Md. Nasim Hossain Bhuiyan 1802 3 ½ - ½ 3 Nusrat Jahan Alo 1722 42
19 78 Md Hasnat Ali Molla 0 3 + - - 3 Anup Barua 1795 34
20 35 AIM Mandloi Mukesh 1793 3 1 - 0 3 Delwar Hossain Dulal 1260 63
21 23 Reasat-E-Noor 1859 1 - 0 3 Faysal Hasan Bappy 1631 47
22 37 Nafim Al Karim 1764 1 - 0 Mohammad Din 1910 20
23 29 Md Asifur Rahman 1815 1 - 0 Mortuza Muhtadi Islam 1459 54
24 79 Md Lutfar Rahman 0 0 - 1 Shahinur Haque 1644 46
25 68 Marzuka Mukarrama 1128 2 + - - 2 Abijit Barua 1784 36
26 70 Mashroor Newaz 1091 2 + - - 2 Bablu Sheikh 1741 40
27 76 Jahidul Islam Munna 0 2 1 - 0 2 Mabroor Newaz 1500 52
28 80 Md Saiduzzaman 0 2 0 - 1 2 S M Abir Hossain 1375 56
29 57 Warsia Khusbu 1349 2 ½ - ½ 2 Amartya Barua 1082 71
30 89 Sakin Al Sadaf 0 2 0 - 1 2 Musfica Zannat Sawri 1321 58
31 59 Zannatul Mawa Mowri 1306 2 0 - 1 2 Mahbubur Rahman Kazi 0 77
32 61 Muhammad Abtahi Abrar 1294 2 1 - 0 2 Shoptorshi Rahman 0 91
33 64 Nakibul Gani Labib 1244 2 1 - 0 2 Sharif Mohammad Javed 0 90
34 66 Md Azmaeen Parvez Sayor 1168 2 1 - 0 2 Sk Anupam Kader 0 93
35 83 Meshbah Salahuddin Sajib 0 2 1 - 0 2 Alizah Nusaiba Islam 1163 67
36 95 Syed Ahnaf Tahmid Sami 0 0 - 1 Azher Hossain 1472 53
37 72 Aariz Mohammad Sharif 0 1 0 - 1 Md Rabiul Islam 1433 55
38 88 Raheeb Hossain 0 1 0 - 1 1 Aadipto Barua 1116 69
39 73 Ajraf Anan 0 1 ½ - ½ 1 Nuh Tasneem Nuha 0 86
40 74 Anobadyo Shristi Ghosh 0 1 0 - 1 1 Sk Anannyo Kader 0 92
41 84 Mohammad Biplop 0 1 1 - 0 1 Zayan Muyassar Gias 0 97
42 96 Tahmid Islam 0 1 1 - 0 1 Muhtasim Ariq 0 85
43 65 Arisha Hossain Tuba 1240 0 0 - 1 1 Swarat Debnath 0 94
44 75 Fatiha Eyenoon Diya 0 0 1 bye  
45 4 CM Ikramul Haq Siam 2075 3 0 not paired  
46 31 WFM Noshin Anjum 1804 0 0 not paired  
47 39 Mohammad Hasan Mia 1753 0 0 not paired  
48 41 Rubel Hossen 1724 0 not paired  
49 48 Sree Liton Chandra Shill 1628 2 0 not paired  
50 60 Faiyaz Mahmud 1303 0 0 not paired  
51 62 Fahim Shahriar 1279 1 0 not paired  
52 81 Md. Saifuddin 0 0 0 not paired  
53 82 Mehedi Kaiser 0 1 0 not paired  
54 87 Preethul Ornob 0 0 0 not paired  

Players ranking

Rk. No.Ini.   Name Tipo sexo FED Elo FIDE Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  Rp n w we w-we K elo+/-
1 2 FM Rahman Syed Mahfuzur BAN 2145 2145 5,5 0,0 22,5 19,5 21,25 5 2273 6 5,5 4,74 0,76 20 15,2
2 12 Md. Matiur Rahman (Mamun) BAN 1982 1982 5,5 0,0 21,0 19,0 19,25 5 2226 6 5,5 3,76 1,74 20 34,8
3 3 CM Chowdhury Sohel BAN 2087 2087 5,0 0,0 26,5 22,5 21,00 5 2152 6 5 4,31 0,69 20 13,8
4 11 Sadnan Hasan Dihan U16 BAN 1987 1987 5,0 0,0 23,0 20,0 18,00 5 2069 6 5 4,04 0,96 40 38,4
5 6 Islam Mohammad Aminul BAN 2063 2063 5,0 0,0 20,0 17,5 17,50 5 2008 6 5 4,79 0,21 20 4,2
6 14 Mihir Lal Das BAN 1953 1953 5,0 0,0 20,0 17,0 17,00 5 1972 6 5 4,46 0,54 20 10,8
7 1 FM Mehdi Hasan Parag BAN 2159 2159 4,5 0,0 23,5 20,5 14,50 4 2067 6 4,5 4,89 -0,39 20 -7,8
8 9 Sacchu Afzal Hossain BAN 2004 2004 4,5 0,0 23,0 20,5 15,25 4 2033 6 4,5 3,89 0,61 20 12,2
9 25 Swarnavo Choudhury U14 BAN 1842 1842 4,5 0,0 22,0 19,5 14,75 4 2029 5 3,5 2,27 1,23 40 49,2
10 22 Faisal Hossain BAN 1886 1886 4,5 0,0 21,5 19,0 15,25 4 1845 5 3,5 2,55 0,95 20 19,0
11 10 Abdul Momin BAN 1989 1989 4,5 0,0 19,5 17,5 14,25 4 1849 6 4,5 4,70 -0,20 20 -4,0
12 27 AFM Choubey Saurabh U20 IND 1840 1840 4,5 0,0 17,5 17,0 10,75 4 1895 5 3,5 2,44 1,06 20 21,2
13 7 Md Sariatullah BAN 2027 2027 4,0 0,0 23,5 21,0 13,50 4 1992 6 4 3,94 0,06 20 1,2
14 16 Rahman Md. Siddiqur BAN 1927 1927 4,0 0,0 23,0 20,0 13,75 3 1951 6 4 3,32 0,68 20 13,6
15 28 Md Nasir Uddin BAN 1836 1836 4,0 0,0 22,0 19,0 12,00 4 1717 5 3 2,99 0,01 20 0,2
16 18 Mukitul Islam Ripon BAN 1922 1922 4,0 0,0 21,5 19,0 11,50 4 1875 6 4 3,76 0,24 20 4,8
17 13 Ahmed Feroz BAN 1980 1980 4,0 0,0 21,5 19,0 9,50 4 1974 5 3 3,00 0,00 20 0,0
18 38 Mahin Ahmed Shuvo U14 BAN 1755 1755 4,0 0,0 21,0 18,5 9,75 3 1786 5 3 2,12 0,88 40 35,2
19 19 Nurul Islam Emon BAN 1914 1914 4,0 0,0 18,5 16,5 11,00 4 1735 6 4 4,49 -0,49 20 -9,8
35 AIM Mandloi Mukesh IND 1793 1793 4,0 0,0 18,5 16,5 11,00 4 1659 5 3 3,03 -0,03 20 -0,6
21 50 Tahmidul Haque U16 BAN 1522 1522 4,0 0,0 18,5 16,5 10,50 4 1460 3 2 1,13 0,87 40 34,8
22 21 Md Aminul Islam BAN 1908 1908 4,0 0,0 18,0 16,0 11,50 3 1699 6 4 4,86 -0,86 20 -17,2
23 5 Bhuiyan Golam Mostafa BAN 2065 2065 4,0 0,0 18,0 16,0 10,00 4 1768 6 4 4,77 -0,77 20 -15,4
32 WCM Sharmin Samiha Shimmi w BAN 1804 1804 4,0 0,0 18,0 16,0 10,00 4 1553 4 2 2,34 -0,34 20 -6,8
25 78 Md Hasnat Ali Molla BAN 0 0 4,0 0,0 18,0 15,5 10,50 4 1701 5 3
26 33 Md. Nasim Hossain Bhuiyan BAN 1802 1802 3,5 0,0 26,5 24,0 11,75 3 1974 5 2,5 1,47 1,03 20 20,6
27 43 Ahmed Walijah U18 w BAN 1712 1712 3,5 0,0 22,0 20,0 10,75 3 1706 5 2,5 1,91 0,59 40 23,6
28 8 Jabed Al Azad BAN 2013 2013 3,5 0,0 21,5 19,0 11,75 3 1819 6 3,5 4,61 -1,11 20 -22,2
29 29 Md Asifur Rahman BAN 1815 1815 3,5 0,0 21,5 19,0 9,00 3 1680 4 1,5 1,75 -0,25 20 -5,0
30 23 Reasat-E-Noor BAN 1859 1859 3,5 0,0 21,0 18,5 10,25 3 1783 6 3,5 3,43 0,07 20 1,4
31 17 Md. Aminul Islam BAN 1922 1922 3,5 0,0 20,5 20,5 8,25 3 1912 6 3,5 3,06 0,44 20 8,8
32 15 Hasan Sk. Rashedul BAN 1941 1941 3,5 0,0 20,0 18,5 9,00 3 1713 5 2,5 3,07 -0,57 20 -11,4
33 42 Nusrat Jahan Alo U14 w BAN 1722 1722 3,5 0,0 19,5 18,0 11,75 3 1663 4 1,5 1,05 0,45 40 18,0
34 37 Nafim Al Karim U14 BAN 1764 1764 3,5 0,0 19,5 18,0 9,75 3 1788 5 2,5 1,77 0,73 40 29,2
35 46 Shahinur Haque BAN 1644 1644 3,5 0,0 19,0 17,5 9,25 3 1489 3 0,5 0,67 -0,17 20 -3,4
36 24 Mortuza Mahathir Islam U16 BAN 1842 1842 3,5 0,0 16,5 16,0 7,25 3 1631 4 1,5 1,92 -0,42 40 -16,8
37 4 CM Ikramul Haq Siam BAN 2075 2075 3,0 0,0 21,5 18,5 10,25 2 1844 5 3 4,09 -1,09 20 -21,8
38 49 Abu Lish Ansary BAN 1596 1596 3,0 0,0 20,5 19,5 6,00 3 1629 4 1 0,59 0,41 20 8,2
39 34 Anup Barua BAN 1795 1795 3,0 0,0 20,0 18,0 6,50 3 1501 2 1 1,17 -0,17 40 -6,8
40 58 Musfica Zannat Sawri U16 w BAN 1321 1321 3,0 0,0 19,0 18,0 6,00 3 1423 3 0 0,24 -0,24 40 -9,6
41 30 Gulam Sarwar BAN 1807 1807 3,0 0,0 19,0 17,5 7,00 3 1584 4 2 2,57 -0,57 20 -11,4
42 26 Mullick Md. Anisujjaman BAN 1841 1841 3,0 0,0 18,0 17,0 6,50 3 1487 5 2 3,64 -1,64 20 -32,8
43 45 Kishor Shazzad BAN 1684 1684 3,0 0,0 18,0 16,0 6,50 3 1488 5 2 2,54 -0,54 20 -10,8
44 44 Al-Shahid Abul Kashem S50 BAN 1704 1704 3,0 0,0 18,0 16,0 5,00 3 1435 3 0 0,84 -0,84 20 -16,8
45 61 Muhammad Abtahi Abrar U14 BAN 1294 1294 3,0 0,0 17,5 16,0 6,00 3 1438 3 0 0,24 -0,24 40 -9,6
46 63 Delwar Hossain Dulal BAN 1260 1260 3,0 0,0 17,0 15,5 6,00 3 1521 3 1 0,24 0,76 0 0,0
47 76 Jahidul Islam Munna BAN 0 0 3,0 0,0 17,0 15,0 8,00 3 1510 5 2
48 47 Faysal Hasan Bappy BAN 1631 1631 3,0 0,0 16,0 15,5 5,00 3 1429 3 0 0,65 -0,65 20 -13,0
51 Wadifa Ahmed U12 w BAN 1511 1511 3,0 0,0 16,0 15,5 5,00 3 1453 3 0 0,36 -0,36 40 -14,4
50 83 Meshbah Salahuddin Sajib BAN 0 0 3,0 0,0 15,5 15,0 5,00 3 1336 4 1
51 56 S M Abir Hossain U12 BAN 1375 1375 3,0 0,0 15,5 14,5 5,00 3 1167 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
52 64 Nakibul Gani Labib U14 BAN 1244 1244 3,0 0,0 15,5 14,0 5,50 3 1287 2 0 0,16 -0,16 40 -6,4
53 77 Mahbubur Rahman Kazi BAN 0 0 3,0 0,0 14,5 14,0 5,50 3 1425 5 2
54 70 Mashroor Newaz U14 BAN 1091 1091 3,0 0,0 14,5 14,0 5,50 2 1443 4 1 0,37 0,63 40 25,2
55 66 Md Azmaeen Parvez Sayor U14 BAN 1168 1168 3,0 0,0 13,5 12,0 5,50 3 1173 2 1 0,65 0,35 40 14,0
56 68 Marzuka Mukarrama U10 w BAN 1128 1128 3,0 0,0 13,0 12,5 5,00 3 1371 3 0 0,26 -0,26 40 -10,4
57 20 Mohammad Din S50 BAN 1910 1910 2,5 0,0 20,0 18,0 5,75 2 1520 5 2 3,33 -1,33 20 -26,6
58 54 Mortuza Muhtadi Islam U14 BAN 1459 1459 2,5 0,0 19,0 17,0 6,75 2 1377 3 0,5 0,33 0,17 40 6,8
59 55 Md Rabiul Islam BAN 1433 1433 2,5 0,0 18,5 16,5 4,50 2 1304 3 0,5 1,04 -0,54 40 -21,6
60 79 Md Lutfar Rahman S50 BAN 0 0 2,5 0,0 18,5 16,0 3,75 2 1603 5 1,5
61 53 Azher Hossain U12 BAN 1472 1472 2,5 0,0 18,0 16,5 6,00 2 1313 3 0,5 1,07 -0,57 40 -22,8
62 57 Warsia Khusbu U08 w BAN 1349 1349 2,5 0,0 16,5 16,0 4,25 2 1414 4 0,5 1,06 -0,56 40 -22,4
63 71 Amartya Barua U16 BAN 1082 1082 2,5 0,0 16,5 15,0 4,75 2 1345 4 0,5 0,42 0,08 40 3,2
64 52 Mabroor Newaz U14 BAN 1500 1500 2,0 0,0 21,5 19,0 7,00 2 1500 5 2 1,32 0,68 40 27,2
65 40 Bablu Sheikh BAN 1741 1741 2,0 0,0 19,0 17,0 5,00 2 1349 3 0 1,44 -1,44 20 -28,8
66 48 Sree Liton Chandra Shill BAN 1628 1628 2,0 0,0 18,5 17,0 3,50 2 1511 1 0 0,08 -0,08 20 -1,6
67 36 Abijit Barua BAN 1784 1784 2,0 0,0 17,5 16,5 4,00 2 1355 3 1 1,33 -0,33 20 -6,6
68 59 Zannatul Mawa Mowri w BAN 1306 1306 2,0 0,0 17,5 16,5 2,50 2 1204 2 0 0,16 -0,16 40 -6,4
69 90 Sharif Mohammad Javed BAN 0 0 2,0 0,0 17,0 15,0 5,00 2 1250 6 2
70 93 Sk Anupam Kader U12 BAN 0 0 2,0 0,0 17,0 15,0 4,00 2 1306 6 2
71 92 Sk Anannyo Kader U14 BAN 0 0 2,0 0,0 16,5 15,5 4,00 2 1183 4 1
72 67 Alizah Nusaiba Islam U12 w BAN 1163 1163 2,0 0,0 15,5 14,0 3,50 2 1141 2 0 0,16 -0,16 40 -6,4
73 94 Swarat Debnath U10 BAN 0 0 2,0 0,0 15,0 15,0 3,00 2 1183 5 2
74 91 Shoptorshi Rahman U14 BAN 0 0 2,0 0,0 15,0 15,0 1,00 2 1189 5 1
75 69 Aadipto Barua U14 BAN 1116 1116 2,0 0,0 15,0 14,5 3,75 1 1232 3 0,5 0,59 -0,09 40 -3,6
76 84 Mohammad Biplop BAN 0 0 2,0 0,0 15,0 14,5 2,00 2 1204 4 0
77 80 Md Saiduzzaman BAN 0 0 2,0 0,0 14,0 14,0 1,00 2 1271 5 1
78 89 Sakin Al Sadaf BAN 0 0 2,0 0,0 13,5 13,5 1,00 2 1299 6 2
79 96 Tahmid Islam U12 BAN 0 0 2,0 0,0 11,5 11,0 2,00 2 1042 4 0
80 41 Rubel Hossen BAN 1724 1724 1,5 0,0 19,0 17,0 4,75 1 1631 2 0,5 0,44 0,06 40 2,4
81 86 Nuh Tasneem Nuha U14 BAN 0 0 1,5 0,0 14,5 13,5 1,75 1 1054 4 0
82 95 Syed Ahnaf Tahmid Sami U10 BAN 0 0 1,5 0,0 13,0 12,5 2,00 1 1053 5 0,5
83 73 Ajraf Anan U10 BAN 0 0 1,5 0,0 12,0 12,0 0,75 1 1193 3 1
84 82 Mehedi Kaiser BAN 0 0 1,0 0,0 17,5 15,5 3,00 1 1500 3 1
85 88 Raheeb Hossain U12 BAN 0 0 1,0 0,0 16,0 14,0 0,00 1 613 5 0
86 62 Fahim Shahriar U14 BAN 1279 1279 1,0 0,0 15,5 13,5 0,00 1 783 2 0 0,16 -0,16 40 -6,4
87 85 Muhtasim Ariq U08 w BAN 0 0 1,0 0,0 14,5 12,5 1,50 1 1025 4 0
88 72 Aariz Mohammad Sharif BAN 0 0 1,0 0,0 14,0 13,5 1,00 1 1019 1 0
89 75 Fatiha Eyenoon Diya U12 w BAN 0 0 1,0 0,0 13,5 13,5 3,00 0 470 2 0
90 97 Zayan Muyassar Gias U08 BAN 0 0 1,0 0,0 13,5 12,5 3,00 0 218 1 0
91 74 Anobadyo Shristi Ghosh U10 BAN 0 0 1,0 0,0 12,5 12,0 3,00 0 559 2 0
92 87 Preethul Ornob BAN 0 0 0,0 0,0 14,0 13,0 0,00 0 0 1 0
93 31 WFM Noshin Anjum U16 w BAN 1804 1804 0,0 0,0 13,5 12,5 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
39 Mohammad Hasan Mia BAN 1753 1753 0,0 0,0 13,5 12,5 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
60 Faiyaz Mahmud U16 BAN 1303 1303 0,0 0,0 13,5 12,5 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
81 Md. Saifuddin BAN 0 0 0,0 0,0 13,5 12,5 0,00 0 0 0 0
97 65 Arisha Hossain Tuba U08 w BAN 1240 1240 0,0 0,0 13,0 11,5 0,00 0 354 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2