2020-02-21 Andalus Age-Group Fide Rated Rapid Chess Tournament U-12

Chess tournament overview

Country: Bahrain
Tournament date: 2020-02-21 to 2020-02-21
Tournament place: 1st Flr Hall, Bahrain Mind & E-Sports Headquarters, Muharraq, Kingdom of Bahrain (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15min + 3sec
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Andalus Chess Club

Schedule: 2020-02-21 Andalus Age-Group Fide Rated Rapid Chess Tournament U-12

Round Date Time

Players registered in 2020-02-21 Andalus Age-Group Fide Rated Rapid Chess Tournament U-12

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 Anish Vaman Khorjuenkar 0 0 0
2 Vyom Gupta 0 0 0
3 Shayna Nagvekar 0 0 0
4 Rakeshkumar Selvakumar 0 0 0
5 Aditya Bajaj 0 0 0
6 Darun Aditya Ram 0 0 0
7 Uttam Baratam 0 0 0
8 Rohan Atul Singhvi 0 0 0
9 Nandakumar Adhvik 0 0 0
10 Aman Feriad 0 0 0
11 Archit Purohit 0 0 0
12 Chaitanya Injeti 0 0 0
13 Gayathri Sivakumar 0 0 0
14 Gopi Shriram 0 0 0
15 Harsha Avinash Konda 0 0 0
16 Ish Karthik Ravi Kumar 0 0 0
17 Janani Sree Mahendran 0 0 0
18 Jerick Bright J 0 0 0
19 Kaushik Sivakumar 0 0 0
20 Kaushik Redla 0 0 0
21 Lemuel Rajan Chungath Trinny 0 0 0
22 Nashwa Fathima 0 0 0
23 Rohan Karthik Velpula 0 0 0
24 Venkata Japesh Korupolu 0 0 0
25 Vikas Sakthivel 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 Anish Vaman Khorjuenkar 0 0 0
2 Vyom Gupta 0 0 0
3 Shayna Nagvekar 0 0 0
4 Rakeshkumar Selvakumar 0 0 0
5 Aditya Bajaj 0 0 0
6 Darun Aditya Ram 0 0 0
7 Uttam Baratam 0 0 0
8 Rohan Atul Singhvi 0 0 0
9 Nandakumar Adhvik 0 0 0
10 Aman Feriad 0 0 0
11 Archit Purohit 0 0 0
12 Chaitanya Injeti 0 0 0
13 Gayathri Sivakumar 0 0 0
14 Gopi Shriram 0 0 0
15 Harsha Avinash Konda 0 0 0
16 Ish Karthik Ravi Kumar 0 0 0
17 Janani Sree Mahendran 0 0 0
18 Jerick Bright J 0 0 0
19 Kaushik Sivakumar 0 0 0
20 Kaushik Redla 0 0 0
21 Lemuel Rajan Chungath Trinny 0 0 0
22 Nashwa Fathima 0 0 0
23 Rohan Karthik Velpula 0 0 0
24 Venkata Japesh Korupolu 0 0 0
25 Vikas Sakthivel 0 0 0

Players starting rank

Round 1

Players ranking