Kyiv Chess Center (Sunday Blitz, 16-08-2020)

Chess tournament overview

Country: Ukraine
Tournament date: 2020-08-16 to 2020-08-16
Tournament place: Kyiv (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Ukrainian chess federation, PA Chess Center
Main referee: Koval, Oleg (UKR) /14140870/
Referee: Onoprienko, Grigorii (UKR) /14160030/

Schedule: Kyiv Chess Center (Sunday Blitz, 16-08-2020)

Round Date Time
1 2020/08/16 11:00
2 2020/08/16 11:20
3 2020/08/16 11:40
4 2020/08/16 12:00
5 2020/08/16 12:20
6 2020/08/16 12:40
7 2020/08/16 13:00
8 2020/08/16 13:20
9 2020/08/16 13:40
10 2020/08/16 14:00
11 2020/08/16 14:20

Players registered in Kyiv Chess Center (Sunday Blitz, 16-08-2020)

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 UKR GM Vysochin Spartak 2485 0 5
2 UKR GM Omelja Artem 2454 0 2
3 UKR IM Roshka Yevgeniy 2442 0 25
4 BEL GM Malakhatko Vadim 2431 0 -2
5 UKR GM Sergeev Vladimir 2428 0 14
6 UKR GM Zubarev Alexander 2280 0 25
7 BEL IM Zozulia Anna 2277 0 -27
8 UKR CM Samunenkov Ihor 2172 0 17
9 UKR Khadzh Khamed Dzhamil 2139 0 -56
10 UKR WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 0 9
11 UKR Trushko Andrii 2124 0 23
12 UKR Kazakov Maksym 2115 0 -34
13 UKR Katsman Mikhail 2098 0 5
14 UKR WFM Grineva Marianna 1971 0 22
15 UKR IM Chubar Vladimir 1934 0 -53
16 UKR Barchuk Irina 1918 0 25
17 UKR Sistaliuk Yuri 1829 0 -22
18 UKR Bashirov Kemal 1740 0 9
19 UKR Vladov Arsenii 1658 0 11

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 GM Vysochin Spartak 2485 0 5
2 GM Omelja Artem 2454 0 2
3 IM Roshka Yevgeniy 2442 0 25
4 GM Malakhatko Vadim 2431 0 -2
5 GM Sergeev Vladimir 2428 0 14
6 GM Zubarev Alexander 2280 0 25
7 IM Zozulia Anna 2277 0 -27
8 CM Samunenkov Ihor 2172 0 17
9 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 0 -56
10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 0 9
11 Trushko Andrii 2124 0 23
12 Kazakov Maksym 2115 0 -34
13 Katsman Mikhail 2098 0 5
14 WFM Grineva Marianna 1971 0 22
15 IM Chubar Vladimir 1934 0 -53
16 Barchuk Irina 1918 0 25
17 Sistaliuk Yuri 1829 0 -22
18 Bashirov Kemal 1740 0 9
19 Vladov Arsenii 1658 0 11

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo
1 GM Vysochin Spartak 14103516 UKR 2485
2 GM Omelja Artem 14119846 UKR 2454
3 IM Roshka Yevgeniy 14129558 UKR 2442
4 GM Malakhatko Vadim 14104202 BEL 2431
5 GM Sergeev Vladimir 14101076 UKR 2428
6 GM Zubarev Alexander 14104385 UKR 2280
7 IM Zozulia Anna 14102110 BEL 2277
8 CM Samunenkov Ihor 14187086 UKR 2172
9 Khadzh Khamed Dzhamil 14138476 UKR 2139
10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 14117479 UKR 2129
11 Trushko Andrii 14172887 UKR 2124
12 Kazakov Maksym 14128756 UKR 2115
13 Katsman Mikhail 14116022 UKR 2098
14 WFM Grineva Marianna 14102013 UKR 1971
15 IM Chubar Vladimir 14101491 UKR 1934
16 Barchuk Irina 14119005 UKR 1918
17 Sistaliuk Yuri 14105365 UKR 1829
18 Bashirov Kemal 14183650 UKR 1740
19 Vladov Arsenii 14187183 UKR 1658

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 GM Vysochin Spartak 2485 0 1 - 0 0 Trushko Andrii 2124 11
2 12 Kazakov Maksym 2115 0 0 - 1 0 GM Omelja Artem 2454 2
3 3 IM Roshka Yevgeniy 2442 0 1 - 0 0 Katsman Mikhail 2098 13
4 14 WFM Grineva Marianna 1971 0 0 - 1 0 GM Malakhatko Vadim 2431 4
5 5 GM Sergeev Vladimir 2428 0 1 - 0 0 IM Chubar Vladimir 1934 15
6 16 Barchuk Irina 1918 0 0 - 1 0 GM Zubarev Alexander 2280 6
7 7 IM Zozulia Anna 2277 0 1 - 0 0 Sistaliuk Yuri 1829 17
8 18 Bashirov Kemal 1740 0 0 - 1 0 CM Samunenkov Ihor 2172 8
9 10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 0 1 - 0 0 Vladov Arsenii 1658 19
10 9 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 0 1 bye

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 6 GM Zubarev Alexander 2280 1 0 - 1 1 GM Vysochin Spartak 2485 1
2 2 GM Omelja Artem 2454 1 1 - 0 1 IM Zozulia Anna 2277 7
3 8 CM Samunenkov Ihor 2172 1 0 - 1 1 IM Roshka Yevgeniy 2442 3
4 4 GM Malakhatko Vadim 2431 1 ½ - ½ 1 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 10
5 9 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 1 0 - 1 1 GM Sergeev Vladimir 2428 5
6 11 Trushko Andrii 2124 0 1 - 0 0 Barchuk Irina 1918 16
7 15 IM Chubar Vladimir 1934 0 0 - 1 0 Kazakov Maksym 2115 12
8 13 Katsman Mikhail 2098 0 1 - 0 0 Bashirov Kemal 1740 18
9 17 Sistaliuk Yuri 1829 0 0 - 1 0 WFM Grineva Marianna 1971 14
10 19 Vladov Arsenii 1658 0 1 bye

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 GM Vysochin Spartak 2485 2 0 - 1 2 IM Roshka Yevgeniy 2442 3
2 5 GM Sergeev Vladimir 2428 2 ½ - ½ 2 GM Omelja Artem 2454 2
3 7 IM Zozulia Anna 2277 1 ½ - ½ GM Malakhatko Vadim 2431 4
4 10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 0 - 1 1 GM Zubarev Alexander 2280 6
5 12 Kazakov Maksym 2115 1 0 - 1 1 CM Samunenkov Ihor 2172 8
6 14 WFM Grineva Marianna 1971 1 1 - 0 1 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 9
7 19 Vladov Arsenii 1658 1 0 - 1 1 Trushko Andrii 2124 11
8 16 Barchuk Irina 1918 0 ½ - ½ 1 Katsman Mikhail 2098 13
9 18 Bashirov Kemal 1740 0 1 - 0 0 IM Chubar Vladimir 1934 15
10 17 Sistaliuk Yuri 1829 0 1 bye

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 3 IM Roshka Yevgeniy 2442 3 1 - 0 GM Sergeev Vladimir 2428 5
2 2 GM Omelja Artem 2454 ½ - ½ 2 GM Vysochin Spartak 2485 1
3 4 GM Malakhatko Vadim 2431 2 1 - 0 2 CM Samunenkov Ihor 2172 8
4 6 GM Zubarev Alexander 2280 2 1 - 0 2 WFM Grineva Marianna 1971 14
5 11 Trushko Andrii 2124 2 1 - 0 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 10
6 13 Katsman Mikhail 2098 1 - 0 IM Zozulia Anna 2277 7
7 9 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 1 1 - 0 1 Sistaliuk Yuri 1829 17
8 19 Vladov Arsenii 1658 1 1 - 0 1 Kazakov Maksym 2115 12
9 16 Barchuk Irina 1918 ½ 1 - 0 1 Bashirov Kemal 1740 18
10 15 IM Chubar Vladimir 1934 0 1 bye

Round 5

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 3 IM Roshka Yevgeniy 2442 4 ½ - ½ 3 GM Omelja Artem 2454 2
2 11 Trushko Andrii 2124 3 0 - 1 3 GM Malakhatko Vadim 2431 4
3 5 GM Sergeev Vladimir 2428 1 - 0 3 GM Zubarev Alexander 2280 6
4 1 GM Vysochin Spartak 2485 1 - 0 Katsman Mikhail 2098 13
5 8 CM Samunenkov Ihor 2172 2 1 - 0 2 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 9
6 14 WFM Grineva Marianna 1971 2 1 - 0 2 Vladov Arsenii 1658 19
7 10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 1 - 0 Barchuk Irina 1918 16
8 15 IM Chubar Vladimir 1934 1 0 - 1 IM Zozulia Anna 2277 7
9 17 Sistaliuk Yuri 1829 1 1 - 0 1 Bashirov Kemal 1740 18
10 12 Kazakov Maksym 2115 1 1 bye

Round 6

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 4 GM Malakhatko Vadim 2431 4 ½ - ½ IM Roshka Yevgeniy 2442 3
2 5 GM Sergeev Vladimir 2428 ½ - ½ GM Vysochin Spartak 2485 1
3 2 GM Omelja Artem 2454 1 - 0 3 WFM Grineva Marianna 1971 14
4 6 GM Zubarev Alexander 2280 3 0 - 1 3 Trushko Andrii 2124 11
5 7 IM Zozulia Anna 2277 0 - 1 3 CM Samunenkov Ihor 2172 8
6 13 Katsman Mikhail 2098 ½ - ½ WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 10
7 9 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 2 ½ - ½ 2 Vladov Arsenii 1658 19
8 12 Kazakov Maksym 2115 2 1 - 0 2 Sistaliuk Yuri 1829 17
9 15 IM Chubar Vladimir 1934 1 0 - 1 Barchuk Irina 1918 16
10 18 Bashirov Kemal 1740 1 1 bye

Round 7

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 3 IM Roshka Yevgeniy 2442 5 1 - 0 4 Trushko Andrii 2124 11
2 4 GM Malakhatko Vadim 2431 ½ - ½ GM Omelja Artem 2454 2
3 8 CM Samunenkov Ihor 2172 4 0 - 1 4 GM Sergeev Vladimir 2428 5
4 1 GM Vysochin Spartak 2485 4 1 - 0 3 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 10
5 13 Katsman Mikhail 2098 3 0 - 1 3 GM Zubarev Alexander 2280 6
6 14 WFM Grineva Marianna 1971 3 1 - 0 3 Kazakov Maksym 2115 12
7 19 Vladov Arsenii 1658 0 - 1 IM Zozulia Anna 2277 7
8 18 Bashirov Kemal 1740 2 ½ - ½ Khadzh Khamed Dzhamil 2139 9
9 17 Sistaliuk Yuri 1829 2 0 - 1 1 IM Chubar Vladimir 1934 15
10 16 Barchuk Irina 1918 1 bye

Round 8

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 6 GM Zubarev Alexander 2280 4 1 - 0 6 IM Roshka Yevgeniy 2442 3
2 1 GM Vysochin Spartak 2485 5 ½ - ½ 5 GM Malakhatko Vadim 2431 4
3 2 GM Omelja Artem 2454 5 1 - 0 4 CM Samunenkov Ihor 2172 8
4 11 Trushko Andrii 2124 4 0 - 1 5 GM Sergeev Vladimir 2428 5
5 16 Barchuk Irina 1918 1 - 0 4 WFM Grineva Marianna 1971 14
6 7 IM Zozulia Anna 2277 1 - 0 3 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 9
7 12 Kazakov Maksym 2115 3 1 - 0 Bashirov Kemal 1740 18
8 10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 3 1 - 0 2 Sistaliuk Yuri 1829 17
9 15 IM Chubar Vladimir 1934 2 ½ - ½ Vladov Arsenii 1658 19
10 13 Katsman Mikhail 2098 3 1 bye

Round 9

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 5 GM Sergeev Vladimir 2428 6 ½ - ½ GM Malakhatko Vadim 2431 4
2 6 GM Zubarev Alexander 2280 5 1 - 0 6 GM Omelja Artem 2454 2
3 3 IM Roshka Yevgeniy 2442 6 1 - 0 Barchuk Irina 1918 16
4 7 IM Zozulia Anna 2277 0 - 1 GM Vysochin Spartak 2485 1
5 10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 4 1 - 0 4 Kazakov Maksym 2115 12
6 14 WFM Grineva Marianna 1971 4 0 - 1 4 Katsman Mikhail 2098 13
7 18 Bashirov Kemal 1740 0 - 1 4 Trushko Andrii 2124 11
8 9 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 3 1 - 0 IM Chubar Vladimir 1934 15
9 19 Vladov Arsenii 1658 3 0 - 1 2 Sistaliuk Yuri 1829 17
10 8 CM Samunenkov Ihor 2172 4 1 bye

Round 10

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 3 IM Roshka Yevgeniy 2442 7 1 - 0 5 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 10
2 8 CM Samunenkov Ihor 2172 5 0 - 1 GM Vysochin Spartak 2485 1
3 13 Katsman Mikhail 2098 5 0 - 1 GM Sergeev Vladimir 2428 5
4 4 GM Malakhatko Vadim 2431 6 ½ - ½ 6 GM Zubarev Alexander 2280 6
5 11 Trushko Andrii 2124 5 0 - 1 6 GM Omelja Artem 2454 2
6 17 Sistaliuk Yuri 1829 3 0 - 1 Barchuk Irina 1918 16
7 12 Kazakov Maksym 2115 4 1 - 0 4 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 9
8 15 IM Chubar Vladimir 1934 0 - 1 4 WFM Grineva Marianna 1971 14
9 18 Bashirov Kemal 1740 1 - 0 3 Vladov Arsenii 1658 19
10 7 IM Zozulia Anna 2277 1 bye

Round 11

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 7 IM Zozulia Anna 2277 0 - 1 8 IM Roshka Yevgeniy 2442 3
2 16 Barchuk Irina 1918 0 - 1 GM Sergeev Vladimir 2428 5
3 1 GM Vysochin Spartak 2485 1 - 0 5 Kazakov Maksym 2115 12
4 2 GM Omelja Artem 2454 7 1 - 0 5 Katsman Mikhail 2098 13
5 9 Khadzh Khamed Dzhamil 2139 4 0 - 1 GM Malakhatko Vadim 2431 4
6 6 GM Zubarev Alexander 2280 1 - 0 Bashirov Kemal 1740 18
7 19 Vladov Arsenii 1658 3 0 - 1 5 CM Samunenkov Ihor 2172 8
8 17 Sistaliuk Yuri 1829 3 0 - 1 5 Trushko Andrii 2124 11
9 10 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2129 5 1 - 0 IM Chubar Vladimir 1934 15
10 14 WFM Grineva Marianna 1971 5 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 3 IM Roshka Yevgeniy UKR 2442 9,0 72,0 67,5 62,5
2 1 GM Vysochin Spartak UKR 2485 8,5 72,0 67,5 63,0
3 5 GM Sergeev Vladimir UKR 2428 8,5 67,0 65,0 61,5
4 2 GM Omelja Artem UKR 2454 8,0 72,0 67,5 63,0
5 4 GM Malakhatko Vadim BEL 2431 7,5 73,0 69,5 64,5
6 6 GM Zubarev Alexander UKR 2280 7,5 71,5 68,5 64,0
7 11 Trushko Andrii UKR 2124 6,0 68,0 65,5 63,0
8 8 CM Samunenkov Ihor UKR 2172 6,0 65,0 62,5 59,5
9 10 WIM Rakhmangulova Anastasiya UKR 2129 6,0 59,5 57,5 55,0
10 14 WFM Grineva Marianna UKR 1971 6,0 52,5 50,5 48,0
11 16 Barchuk Irina UKR 1918 5,5 59,0 57,0 54,5
12 7 IM Zozulia Anna BEL 2277 5,5 58,5 56,5 54,0
13 13 Katsman Mikhail UKR 2098 5,0 70,5 67,5 63,0
14 12 Kazakov Maksym UKR 2115 5,0 51,0 49,0 46,5
15 9 Khadzh Khamed Dzhamil UKR 2139 4,0 51,5 49,5 47,0
16 18 Bashirov Kemal UKR 1740 3,5 47,0 45,0 42,5
17 19 Vladov Arsenii UKR 1658 3,0 48,0 46,0 43,5
18 17 Sistaliuk Yuri UKR 1829 3,0 47,0 45,0 42,5
19 15 IM Chubar Vladimir UKR 1934 2,5 49,5 47,0 44,5