Penang Online Chess Open 2020 - Open Category

Chess tournament overview

Country: Malaysia
Tournament date: 2020-12-21 to 2020-12-23
Tournament place: Online (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 35 min + 5 sec
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Penang Chess Association
Main referee: Lim Poay Sim
Referee: Tan Eng Seong, Saiful Asyraf

Schedule: Penang Online Chess Open 2020 - Open Category

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in Penang Online Chess Open 2020 - Open Category

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 Azarya Jodi Setyaki 2389 2337 0 + Info
2 Mohamad Ervan 2356 0 0 + Info
3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 + Info
4 Nouri Alekhine 2291 1236 0 + Info
5 Joel Pimentel 2270 0 0 + Info
6 Ronny Gunawan 2240 1399 0 + Info
7 Deni Sonjaya 2207 0 0 + Info
8 Emmanuel Senador 2205 0 0 + Info
9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 0 0 + Info
10 Tan Jun Ying 2165 2114 0 + Info
11 Nelson Villanueva 2145 2034 0 + Info
12 Rian Kapriaga 2126 1826 0 + Info
13 Ricki Rismanto 2125 0 0 + Info
14 Ryan Chan 2110 1788 0 + Info
15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 0 0 + Info
16 Chen Meng Boon Marcus 2021 0 0 + Info
17 Kwong Wing Ki 1876 0 0 + Info
18 Lim Wei Sheng 1870 1633 0 + Info
19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 0 0 + Info
20 Chua Jia-Tien 1798 1629 0 + Info
21 Liu Meng 1756 1662 0 + Info
22 Keok Kai En 1748 1447 0 + Info
23 Satvik Kapoor 1746 1376 0 + Info
24 Teh Hui Lam 1731 1459 0 + Info
25 Yeoh Yuan Hui 1728 0 0 + Info
26 Koay Yu Zhe 1635 1597 0 + Info
27 Kavin Mohan 1617 1351 0 + Info
28 Lai Hong Jun 1595 1496 0 + Info
29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 0 0 + Info
30 Brandon Tien Sreenivasan 1572 1269 0 + Info
31 Loo Pin Xie 1571 1635 0 + Info
32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 0 0 + Info
33 Alden Goh Kai Ray 1570 1549 0 + Info
34 Rohit Sarwate 1570 0 0 + Info
35 Lim Jing H'ng 1563 1598 0 + Info
36 Niilo Nissinen 1554 0 0 + Info
37 Lim Kian Hwa 1548 1552 0 + Info
38 Zhao Yunqing 1538 0 0 + Info
39 Pian Junyao 1500 0 0 + Info
40 Sophia Yek Yu Han 1471 1279 0 + Info
41 Ernest Yek Zu Yang 1458 1481 0 + Info
42 Cheah Zong Ze 1451 0 0 + Info
43 Paul Nicholas Tobin 1428 0 0 + Info
44 Divyadarrshini Loganathan 1419 1450 0 + Info
45 Chin Mei Qi 1370 0 0 + Info
46 Jonathan Chan 1229 0 0 + Info
47 Tan Rui Ze 1115 1357 0 + Info
48 Danish Zharif 0 0 0 + Info
49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 0 0 + Info
50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 0 0 + Info
51 Yeo Khar How 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 Azarya Jodi Setyaki 2389 2337 0
2 Mohamad Ervan 2356 0 0
3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0
4 Nouri Alekhine 2291 1236 0
5 Joel Pimentel 2270 0 0
6 Ronny Gunawan 2240 1399 0
7 Deni Sonjaya 2207 0 0
8 Emmanuel Senador 2205 0 0
9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 0 0
10 Tan Jun Ying 2165 2114 0
11 Nelson Villanueva 2145 2034 0
12 Rian Kapriaga 2126 1826 0
13 Ricki Rismanto 2125 0 0
14 Ryan Chan 2110 1788 0
15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 0 0
16 Chen Meng Boon Marcus 2021 0 0
17 Kwong Wing Ki 1876 0 0
18 Lim Wei Sheng 1870 1633 0
19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 0 0
20 Chua Jia-Tien 1798 1629 0
21 Liu Meng 1756 1662 0
22 Keok Kai En 1748 1447 0
23 Satvik Kapoor 1746 1376 0
24 Teh Hui Lam 1731 1459 0
25 Yeoh Yuan Hui 1728 0 0
26 Koay Yu Zhe 1635 1597 0
27 Kavin Mohan 1617 1351 0
28 Lai Hong Jun 1595 1496 0
29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 0 0
30 Brandon Tien Sreenivasan 1572 1269 0
31 Loo Pin Xie 1571 1635 0
32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 0 0
33 Alden Goh Kai Ray 1570 1549 0
34 Rohit Sarwate 1570 0 0
35 Lim Jing H'ng 1563 1598 0
36 Niilo Nissinen 1554 0 0
37 Lim Kian Hwa 1548 1552 0
38 Zhao Yunqing 1538 0 0
39 Pian Junyao 1500 0 0
40 Sophia Yek Yu Han 1471 1279 0
41 Ernest Yek Zu Yang 1458 1481 0
42 Cheah Zong Ze 1451 0 0
43 Paul Nicholas Tobin 1428 0 0
44 Divyadarrshini Loganathan 1419 1450 0
45 Chin Mei Qi 1370 0 0
46 Jonathan Chan 1229 0 0
47 Tan Rui Ze 1115 1357 0
48 Danish Zharif 0 0 0
49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 0 0
50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 0 0
51 Yeo Khar How 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo Club/Ciudad
1 Azarya Jodi Setyaki 7101589 2389 IMajs
2 Mohamad Ervan 7102135 2356 ervanovic
3 Kaiyrbekov Rustam 13702424 2338 Kaiyrbekov
4 Nouri Alekhine 5216184 2291 babyking1205
5 Joel Pimentel 5204860 2270 jaydee0305
6 Ronny Gunawan 7100035 2240 Bupunsu01
7 Deni Sonjaya 7101465 2207 Sonjaya165
8 Emmanuel Senador 5200601 2205 mannysen
9 Jimmy Liew Chee Meng 5700019 2176 jimliew58
10 Tan Jun Ying 5710413 2165 sonicdravise
11 Nelson Villanueva 5204127 2145 NeViGaming
12 Rian Kapriaga 7103263 2126 RianKapriaga
13 Ricki Rismanto 7102070 2125 Nmrickyrich
14 Ryan Chan 5709970 2110 MANUTD777
15 Rohan Shan Tze Navaratnam 5727413 2071 PhoenixFire8
16 Chen Meng Boon Marcus 5812470 2021 fhji
17 Kwong Wing Ki 6002013 1876 jameskwong
18 Lim Wei Sheng 5703638 1870 daredevil0363
19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 5818044 1860 stealthfish
20 Chua Jia-Tien 5710006 1798 JTChua
21 Liu Meng 8620644 1756 sunyuepeng
22 Keok Kai En 5703085 1748 AdmiralBulldonger
23 Satvik Kapoor 72900180 1746 champ_3
24 Teh Hui Lam 5749450 1731 HuiLam
25 Yeoh Yuan Hui 5729270 1728 Pokemon2020
26 Koay Yu Zhe 5729157 1635 koayyuzhe123
27 Kavin Mohan 5739047 1617 kavin2011
28 Lai Hong Jun 5729165 1595 GallopingPuzzle
29 Arian Djuned Pusponegoro 7126298 1580 ChessTerTheChesstato
30 Brandon Tien Sreenivasan 5726123 1572 Siberianterminator7
31 Loo Pin Xie 5747473 1571 Thunderfinder
32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 5712815 1571 Captain_Teemo220
33 Alden Goh Kai Ray 5716926 1570 Egg_Fried_Rice
34 Rohit Sarwate 6002110 1570 HighestUnrated
35 Lim Jing H'ng 5747481 1563 Apocalypse66
36 Niilo Nissinen 30950767 1554 Niilo1
37 Lim Kian Hwa 5700744 1548 IrLKH
38 Zhao Yunqing 8626260 1538 zyq0131
39 Pian Junyao 8632197 1500 pian115
40 Sophia Yek Yu Han 5740037 1471 33_the_platypus
41 Ernest Yek Zu Yang 5739160 1458 Bewilderedpumpkin
42 Cheah Zong Ze 5793068 1451 ZZCHEAH
43 Paul Nicholas Tobin 5829011 1428 Tobinator64
44 Divyadarrshini Loganathan 5734029 1419 LogaDD
45 Chin Mei Qi 5717990 1370 Meiqi2004
46 Jonathan Chan 5829364 1229 Just_ze_Patzer
47 Tan Rui Ze 5729254 1115 oagway
48 Danish Zharif 35819570 0 snowysnoopy
49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 35810564 0 NurAzzalea
50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 35810572 0 ShahrilAzhad
51 Yeo Khar How 0 Safestage

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 0 1 - 0 0 Koay Yu Zhe 1635 26
2 27 Kavin Mohan 1617 0 0 - 1 0 Mohamad Ervan 2356 2
3 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 - - + 0 Lai Hong Jun 1595 28
4 29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 0 0 - 1 0 Nouri Alekhine 2291 4
5 5 Joel Pimentel 2270 0 1 - 0 0 Brandon Tien Sreenivasan 1572 30
6 31 Loo Pin Xie 1571 0 + - - 0 Ronny Gunawan 2240 6
7 7 Deni Sonjaya 2207 0 1 - 0 0 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 32
8 33 Alden Goh Kai Ray 1570 0 0 - 1 0 Emmanuel Senador 2205 8
9 9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 0 1 - 0 0 Rohit Sarwate 1570 34
10 35 Lim Jing H'ng 1563 0 ½ - ½ 0 Tan Jun Ying 2165 10
11 11 Nelson Villanueva 2145 0 1 - 0 0 Niilo Nissinen 1554 36
12 37 Lim Kian Hwa 1548 0 0 - 1 0 Rian Kapriaga 2126 12
13 13 Ricki Rismanto 2125 0 1 - 0 0 Zhao Yunqing 1538 38
14 39 Pian Junyao 1500 0 0 - 1 0 Ryan Chan 2110 14
15 15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 0 1 - 0 0 Sophia Yek Yu Han 1471 40
16 41 Ernest Yek Zu Yang 1458 0 0 - 1 0 Chen Meng Boon Marcus 2021 16
17 17 Kwong Wing Ki 1876 0 1 - 0 0 Cheah Zong Ze 1451 42
18 43 Paul Nicholas Tobin 1428 0 ½ - ½ 0 Lim Wei Sheng 1870 18
19 19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 0 1 - 0 0 Divyadarrshini Loganathan 1419 44
20 45 Chin Mei Qi 1370 0 ½ - ½ 0 Chua Jia-Tien 1798 20
21 21 Liu Meng 1756 0 0 - 1 0 Jonathan Chan 1229 46
22 47 Tan Rui Ze 1115 0 0 - 1 0 Keok Kai En 1748 22
23 23 Satvik Kapoor 1746 0 1 - 0 0 Danish Zharif 0 48
24 49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 0 0 - 1 0 Teh Hui Lam 1731 24
25 25 Yeoh Yuan Hui 1728 0 1 - 0 0 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 50
26 51 Yeo Khar How 0 0 1 bye

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 16 Chen Meng Boon Marcus 2021 1 0 - 1 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 1
2 2 Mohamad Ervan 2356 1 1 - 0 1 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 15
3 4 Nouri Alekhine 2291 1 1 - 0 1 Kwong Wing Ki 1876 17
4 22 Keok Kai En 1748 1 1 - 0 1 Joel Pimentel 2270 5
5 24 Teh Hui Lam 1731 1 0 - 1 1 Deni Sonjaya 2207 7
6 8 Emmanuel Senador 2205 1 1 - 0 1 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 19
7 28 Lai Hong Jun 1595 1 0 - 1 1 Jimmy Liew Chee Meng 2176 9
8 31 Loo Pin Xie 1571 1 0 - 1 1 Nelson Villanueva 2145 11
9 12 Rian Kapriaga 2126 1 ½ - ½ 1 Satvik Kapoor 1746 23
10 46 Jonathan Chan 1229 1 0 - 1 1 Ricki Rismanto 2125 13
11 14 Ryan Chan 2110 1 1 - 0 1 Yeo Khar How 0 51
12 10 Tan Jun Ying 2165 ½ ½ - ½ 1 Yeoh Yuan Hui 1728 25
13 18 Lim Wei Sheng 1870 ½ 0 - 1 ½ Lim Jing H'ng 1563 35
14 20 Chua Jia-Tien 1798 ½ ½ - ½ ½ Paul Nicholas Tobin 1428 43
15 26 Koay Yu Zhe 1635 0 ½ - ½ ½ Chin Mei Qi 1370 45
16 38 Zhao Yunqing 1538 0 0 - 1 0 Liu Meng 1756 21
17 40 Sophia Yek Yu Han 1471 0 0 - 1 0 Kavin Mohan 1617 27
18 42 Cheah Zong Ze 1451 0 1 - 0 0 Arian Djuned Pusponegoro 1580 29
19 30 Brandon Tien Sreenivasan 1572 0 0 - 1 0 Pian Junyao 1500 39
20 32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 0 0 - 1 0 Ernest Yek Zu Yang 1458 41
21 44 Divyadarrshini Loganathan 1419 0 0 - 1 0 Alden Goh Kai Ray 1570 33
22 34 Rohit Sarwate 1570 0 0 - 1 0 Tan Rui Ze 1115 47
23 36 Niilo Nissinen 1554 0 1 - 0 0 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 49
24 48 Danish Zharif 0 0 1 - 0 0 Lim Kian Hwa 1548 37
25 50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 0 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 2 1 - 0 2 Ryan Chan 2110 14
2 9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 2 ½ - ½ 2 Mohamad Ervan 2356 2
3 11 Nelson Villanueva 2145 2 ½ - ½ 2 Nouri Alekhine 2291 4
4 7 Deni Sonjaya 2207 2 0 - 1 2 Keok Kai En 1748 22
5 13 Ricki Rismanto 2125 2 0 - 1 2 Emmanuel Senador 2205 8
6 25 Yeoh Yuan Hui 1728 0 - 1 Rian Kapriaga 2126 12
7 23 Satvik Kapoor 1746 ½ - ½ Lim Jing H'ng 1563 35
8 5 Joel Pimentel 2270 1 1 - 0 1 Alden Goh Kai Ray 1570 33
9 39 Pian Junyao 1500 1 0 - 1 1 Tan Jun Ying 2165 10
10 15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 1 1 - 0 1 Niilo Nissinen 1554 36
11 43 Paul Nicholas Tobin 1428 1 0 - 1 1 Chen Meng Boon Marcus 2021 16
12 17 Kwong Wing Ki 1876 1 1 - 0 1 Ernest Yek Zu Yang 1458 41
13 19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 1 1 - 0 1 Cheah Zong Ze 1451 42
14 47 Tan Rui Ze 1115 1 0 - 1 1 Chua Jia-Tien 1798 20
15 21 Liu Meng 1756 1 1 - 0 1 Danish Zharif 0 48
16 45 Chin Mei Qi 1370 1 1 - 0 1 Teh Hui Lam 1731 24
17 27 Kavin Mohan 1617 1 1 - 0 1 Jonathan Chan 1229 46
18 50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 1 0 - 1 1 Lai Hong Jun 1595 28
19 51 Yeo Khar How 0 1 0 - 1 1 Loo Pin Xie 1571 31
20 26 Koay Yu Zhe 1635 ½ 1 - 0 ½ Lim Wei Sheng 1870 18
21 29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 0 1 - 0 0 Zhao Yunqing 1538 38
22 37 Lim Kian Hwa 1548 0 0 - 1 0 Brandon Tien Sreenivasan 1572 30
23 40 Sophia Yek Yu Han 1471 0 0 - 1 0 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 32
24 49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 0 + - - 0 Rohit Sarwate 1570 34
25 44 Divyadarrshini Loganathan 1419 0 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 8 Emmanuel Senador 2205 3 0 - 1 3 Azarya Jodi Setyaki 2389 1
2 22 Keok Kai En 1748 3 0 - 1 Mohamad Ervan 2356 2
3 4 Nouri Alekhine 2291 1 - 0 Jimmy Liew Chee Meng 2176 9
4 12 Rian Kapriaga 2126 1 - 0 Nelson Villanueva 2145 11
5 19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 2 0 - 1 2 Joel Pimentel 2270 5
6 20 Chua Jia-Tien 1798 2 0 - 1 2 Deni Sonjaya 2207 7
7 10 Tan Jun Ying 2165 2 1 - 0 2 Liu Meng 1756 21
8 28 Lai Hong Jun 1595 2 ½ - ½ 2 Ricki Rismanto 2125 13
9 14 Ryan Chan 2110 2 1 - 0 2 Satvik Kapoor 1746 23
10 31 Loo Pin Xie 1571 2 1 - 0 2 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 15
11 16 Chen Meng Boon Marcus 2021 2 1 - 0 2 Chin Mei Qi 1370 45
12 35 Lim Jing H'ng 1563 2 1 - 0 2 Kwong Wing Ki 1876 17
13 25 Yeoh Yuan Hui 1728 1 - 0 2 Kavin Mohan 1617 27
14 24 Teh Hui Lam 1731 1 ½ - ½ Koay Yu Zhe 1635 26
15 46 Jonathan Chan 1229 1 1 - 0 1 Arian Djuned Pusponegoro 1580 29
16 30 Brandon Tien Sreenivasan 1572 1 1 - 0 1 Paul Nicholas Tobin 1428 43
17 32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 1 1 - 0 1 Divyadarrshini Loganathan 1419 44
18 33 Alden Goh Kai Ray 1570 1 1 - 0 1 Tan Rui Ze 1115 47
19 36 Niilo Nissinen 1554 1 1 - 0 1 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 50
20 48 Danish Zharif 0 1 ½ - ½ 1 Pian Junyao 1500 39
21 41 Ernest Yek Zu Yang 1458 1 1 - 0 1 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 49
22 42 Cheah Zong Ze 1451 1 1 - 0 1 Yeo Khar How 0 51
23 18 Lim Wei Sheng 1870 ½ 1 - 0 0 Rohit Sarwate 1570 34
24 38 Zhao Yunqing 1538 0 1 - 0 0 Lim Kian Hwa 1548 37
25 40 Sophia Yek Yu Han 1471 0 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 4 1 - 0 Nouri Alekhine 2291 4
2 2 Mohamad Ervan 2356 ½ - ½ Rian Kapriaga 2126 12
3 5 Joel Pimentel 2270 3 1 - 0 3 Ryan Chan 2110 14
4 7 Deni Sonjaya 2207 3 ½ - ½ 3 Chen Meng Boon Marcus 2021 16
5 22 Keok Kai En 1748 3 1 - 0 3 Emmanuel Senador 2205 8
6 10 Tan Jun Ying 2165 3 1 - 0 3 Loo Pin Xie 1571 31
7 9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 1 - 0 3 Lim Jing H'ng 1563 35
8 11 Nelson Villanueva 2145 1 - 0 Lai Hong Jun 1595 28
9 13 Ricki Rismanto 2125 1 - 0 Yeoh Yuan Hui 1728 25
10 15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 2 1 - 0 2 Brandon Tien Sreenivasan 1572 30
11 17 Kwong Wing Ki 1876 2 1 - 0 2 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 32
12 45 Chin Mei Qi 1370 2 ½ - ½ 2 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 19
13 33 Alden Goh Kai Ray 1570 2 ½ - ½ 2 Chua Jia-Tien 1798 20
14 21 Liu Meng 1756 2 1 - 0 2 Niilo Nissinen 1554 36
15 23 Satvik Kapoor 1746 2 1 - 0 2 Ernest Yek Zu Yang 1458 41
16 26 Koay Yu Zhe 1635 2 1 - 0 2 Jonathan Chan 1229 46
17 27 Kavin Mohan 1617 2 1 - 0 2 Cheah Zong Ze 1451 42
18 39 Pian Junyao 1500 0 - 1 Lim Wei Sheng 1870 18
19 48 Danish Zharif 0 0 - 1 Teh Hui Lam 1731 24
20 44 Divyadarrshini Loganathan 1419 1 0 - 1 1 Arian Djuned Pusponegoro 1580 29
21 47 Tan Rui Ze 1115 1 0 - 1 1 Zhao Yunqing 1538 38
22 49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 1 ½ - ½ 1 Sophia Yek Yu Han 1471 40
23 50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 1 ½ - ½ 1 Paul Nicholas Tobin 1428 43
24 51 Yeo Khar How 0 1 0 - 1 0 Lim Kian Hwa 1548 37
25 34 Rohit Sarwate 1570 0 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 5 Joel Pimentel 2270 4 1 - 0 5 Azarya Jodi Setyaki 2389 1
2 2 Mohamad Ervan 2356 4 0 - 1 4 Tan Jun Ying 2165 10
3 12 Rian Kapriaga 2126 4 ½ - ½ 4 Keok Kai En 1748 22
4 4 Nouri Alekhine 2291 1 - 0 Ricki Rismanto 2125 13
5 11 Nelson Villanueva 2145 1 - 0 Deni Sonjaya 2207 7
6 16 Chen Meng Boon Marcus 2021 ½ - ½ Jimmy Liew Chee Meng 2176 9
7 8 Emmanuel Senador 2205 3 1 - 0 3 Satvik Kapoor 1746 23
8 14 Ryan Chan 2110 3 1 - 0 3 Koay Yu Zhe 1635 26
9 27 Kavin Mohan 1617 3 ½ - ½ 3 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 15
10 31 Loo Pin Xie 1571 3 0 - 1 3 Kwong Wing Ki 1876 17
11 35 Lim Jing H'ng 1563 3 0 - 1 3 Liu Meng 1756 21
12 18 Lim Wei Sheng 1870 0 - 1 Chin Mei Qi 1370 45
13 28 Lai Hong Jun 1595 1 - 0 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 19
14 20 Chua Jia-Tien 1798 0 - 1 Yeoh Yuan Hui 1728 25
15 24 Teh Hui Lam 1731 1 - 0 Alden Goh Kai Ray 1570 33
16 29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 2 0 - 1 2 Ernest Yek Zu Yang 1458 41
17 30 Brandon Tien Sreenivasan 1572 2 0 - 1 2 Zhao Yunqing 1538 38
18 32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 2 0 - 1 2 Cheah Zong Ze 1451 42
19 36 Niilo Nissinen 1554 2 0 - 1 2 Jonathan Chan 1229 46
20 49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 0 - 1 Pian Junyao 1500 39
21 40 Sophia Yek Yu Han 1471 1 - 0 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 50
22 43 Paul Nicholas Tobin 1428 0 - 1 Danish Zharif 0 48
23 34 Rohit Sarwate 1570 1 1 - 0 1 Yeo Khar How 0 51
24 37 Lim Kian Hwa 1548 1 1 - 0 1 Divyadarrshini Loganathan 1419 44
25 47 Tan Rui Ze 1115 1 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 10 Tan Jun Ying 2165 5 0 - 1 5 Joel Pimentel 2270 5
2 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 5 ½ - ½ Nelson Villanueva 2145 11
3 22 Keok Kai En 1748 0 - 1 Nouri Alekhine 2291 4
4 8 Emmanuel Senador 2205 4 1 - 0 Rian Kapriaga 2126 12
5 17 Kwong Wing Ki 1876 4 0 - 1 4 Mohamad Ervan 2356 2
6 9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 4 ½ - ½ 4 Ryan Chan 2110 14
7 21 Liu Meng 1756 4 ½ - ½ 4 Chen Meng Boon Marcus 2021 16
8 7 Deni Sonjaya 2207 1 - 0 Kavin Mohan 1617 27
9 13 Ricki Rismanto 2125 1 - 0 Chin Mei Qi 1370 45
10 15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 1 - 0 Lai Hong Jun 1595 28
11 25 Yeoh Yuan Hui 1728 0 - 1 Teh Hui Lam 1731 24
12 38 Zhao Yunqing 1538 3 ½ - ½ 3 Satvik Kapoor 1746 23
13 41 Ernest Yek Zu Yang 1458 3 0 - 1 3 Koay Yu Zhe 1635 26
14 42 Cheah Zong Ze 1451 3 0 - 1 3 Loo Pin Xie 1571 31
15 46 Jonathan Chan 1229 3 ½ - ½ 3 Lim Jing H'ng 1563 35
16 33 Alden Goh Kai Ray 1570 1 - 0 Lim Wei Sheng 1870 18
17 19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 1 - 0 Sophia Yek Yu Han 1471 40
18 39 Pian Junyao 1500 0 - 1 Chua Jia-Tien 1798 20
19 48 Danish Zharif 0 1 - 0 2 Arian Djuned Pusponegoro 1580 29
20 36 Niilo Nissinen 1554 2 0 - 1 2 Brandon Tien Sreenivasan 1572 30
21 32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 2 1 - 0 2 Tan Rui Ze 1115 47
22 37 Lim Kian Hwa 1548 2 1 - 0 2 Rohit Sarwate 1570 34
23 50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 1 - 0 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 49
24 44 Divyadarrshini Loganathan 1419 1 1 - 0 1 Yeo Khar How 0 51
25 43 Paul Nicholas Tobin 1428 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 4 Nouri Alekhine 2291 ½ - ½ 6 Joel Pimentel 2270 5
2 2 Mohamad Ervan 2356 5 0 - 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 1
3 10 Tan Jun Ying 2165 5 ½ - ½ 5 Emmanuel Senador 2205 8
4 11 Nelson Villanueva 2145 5 1 - 0 Jimmy Liew Chee Meng 2176 9
5 14 Ryan Chan 2110 ½ - ½ Deni Sonjaya 2207 7
6 12 Rian Kapriaga 2126 1 - 0 Liu Meng 1756 21
7 16 Chen Meng Boon Marcus 2021 1 - 0 Ricki Rismanto 2125 13
8 24 Teh Hui Lam 1731 0 - 1 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 15
9 31 Loo Pin Xie 1571 4 ½ - ½ Keok Kai En 1748 22
10 26 Koay Yu Zhe 1635 4 ½ - ½ 4 Kwong Wing Ki 1876 17
11 35 Lim Jing H'ng 1563 1 - 0 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 19
12 20 Chua Jia-Tien 1798 1 - 0 Danish Zharif 0 48
13 23 Satvik Kapoor 1746 1 - 0 Alden Goh Kai Ray 1570 33
14 38 Zhao Yunqing 1538 ½ - ½ Yeoh Yuan Hui 1728 25
15 45 Chin Mei Qi 1370 0 - 1 Kavin Mohan 1617 27
16 46 Jonathan Chan 1229 1 - 0 Lai Hong Jun 1595 28
17 30 Brandon Tien Sreenivasan 1572 3 1 - 0 3 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 32
18 41 Ernest Yek Zu Yang 1458 3 0 - 1 3 Lim Kian Hwa 1548 37
19 42 Cheah Zong Ze 1451 3 1 - 0 Pian Junyao 1500 39
20 18 Lim Wei Sheng 1870 1 - 0 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 50
21 40 Sophia Yek Yu Han 1471 ½ - ½ Paul Nicholas Tobin 1428 43
22 34 Rohit Sarwate 1570 2 1 - 0 2 Divyadarrshini Loganathan 1419 44
23 47 Tan Rui Ze 1115 2 1 - 0 2 Niilo Nissinen 1554 36
24 51 Yeo Khar How 0 1 ½ - ½ Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 49
25 29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 2 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 5 Joel Pimentel 2270 1 - 0 6 Nelson Villanueva 2145 11
2 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 1 - 0 Rian Kapriaga 2126 12
3 15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 ½ - ½ 6 Nouri Alekhine 2291 4
4 8 Emmanuel Senador 2205 1 - 0 Chen Meng Boon Marcus 2021 16
5 7 Deni Sonjaya 2207 5 0 - 1 Tan Jun Ying 2165 10
6 22 Keok Kai En 1748 5 0 - 1 5 Ryan Chan 2110 14
7 13 Ricki Rismanto 2125 0 - 1 5 Mohamad Ervan 2356 2
8 9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 1 - 0 Teh Hui Lam 1731 24
9 17 Kwong Wing Ki 1876 1 - 0 Jonathan Chan 1229 46
10 26 Koay Yu Zhe 1635 ½ - ½ Chua Jia-Tien 1798 20
11 21 Liu Meng 1756 ½ - ½ Loo Pin Xie 1571 31
12 27 Kavin Mohan 1617 1 - 0 Satvik Kapoor 1746 23
13 35 Lim Jing H'ng 1563 ½ - ½ 4 Zhao Yunqing 1538 38
14 25 Yeoh Yuan Hui 1728 4 ½ - ½ 4 Brandon Tien Sreenivasan 1572 30
15 37 Lim Kian Hwa 1548 4 0 - 1 4 Cheah Zong Ze 1451 42
16 48 Danish Zharif 0 0 - 1 Lim Wei Sheng 1870 18
17 19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 ½ - ½ Alden Goh Kai Ray 1570 33
18 28 Lai Hong Jun 1595 ½ - ½ Chin Mei Qi 1370 45
19 29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 3 0 - 1 3 Sophia Yek Yu Han 1471 40
20 32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 3 1 - 0 3 Rohit Sarwate 1570 34
21 43 Paul Nicholas Tobin 1428 3 ½ - ½ 3 Ernest Yek Zu Yang 1458 41
22 50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 1 - 0 3 Tan Rui Ze 1115 47
23 51 Yeo Khar How 0 0 - 1 Pian Junyao 1500 39
24 49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 2 0 - 1 2 Divyadarrshini Loganathan 1419 44
25 36 Niilo Nissinen 1554 2 1 bye
26 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 0 0 not paired
27 6 Ronny Gunawan 2240 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo Club Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 5 Joel Pimentel 2270 jaydee0305 7,5 1,0 50,0 41,75
2 1 Azarya Jodi Setyaki 2389 IMajs 7,5 0,0 54,5 44,00
3 4 Nouri Alekhine 2291 babyking1205 6,5 0,0 50,5 32,75
4 10 Tan Jun Ying 2165 sonicdravise 6,5 0,0 48,0 32,00
5 8 Emmanuel Senador 2205 mannysen 6,5 0,0 47,0 31,25
6 2 Mohamad Ervan 2356 ervanovic 6,0 0,0 51,5 32,00
7 11 Nelson Villanueva 2145 NeViGaming 6,0 0,0 49,5 28,00
8 14 Ryan Chan 2110 MANUTD777 6,0 0,0 45,0 24,25
9 15 Rohan Shan Tze Navaratnam 2071 PhoenixFire8 6,0 0,0 43,0 24,50
10 12 Rian Kapriaga 2126 RianKapriaga 5,5 0,0 49,0 27,25
11 9 Jimmy Liew Chee Meng 2176 jimliew58 5,5 0,0 46,5 24,75
12 16 Chen Meng Boon Marcus 2021 fhji 5,5 0,0 45,0 22,75
13 17 Kwong Wing Ki 1876 jameskwong 5,5 0,0 44,5 24,00
14 27 Kavin Mohan 1617 kavin2011 5,5 0,0 43,5 24,50
15 22 Keok Kai En 1748 AdmiralBulldonger 5,0 0,0 51,0 26,50
16 7 Deni Sonjaya 2207 Sonjaya165 5,0 0,0 48,0 24,75
17 26 Koay Yu Zhe 1635 koayyuzhe123 5,0 0,0 45,0 22,00
18 35 Lim Jing H'ng 1563 Apocalypse66 5,0 0,0 44,5 24,00
19 21 Liu Meng 1756 sunyuepeng 5,0 0,0 43,0 20,50
20 31 Loo Pin Xie 1571 Thunderfinder 5,0 0,0 40,5 21,50
21 20 Chua Jia-Tien 1798 JTChua 5,0 0,0 36,0 17,50
22 42 Cheah Zong Ze 1451 ZZCHEAH 5,0 0,0 36,0 15,00
23 13 Ricki Rismanto 2125 Nmrickyrich 4,5 0,0 46,0 19,25
24 25 Yeoh Yuan Hui 1728 Pokemon2020 4,5 0,0 44,0 21,25
25 23 Satvik Kapoor 1746 champ_3 4,5 0,0 44,0 18,50
26 46 Jonathan Chan 1229 Just_ze_Patzer 4,5 0,0 40,5 16,00
27 30 Brandon Tien Sreenivasan 1572 Siberianterminator7 4,5 0,0 40,5 15,75
28 24 Teh Hui Lam 1731 HuiLam 4,5 0,0 39,5 16,00
29 38 Zhao Yunqing 1538 zyq0131 4,5 0,0 38,0 18,00
30 18 Lim Wei Sheng 1870 daredevil0363 4,5 0,0 35,0 14,50
31 19 Au Yeung Chi Hung Jonathan 1860 stealthfish 4,0 0,0 43,0 15,00
32 45 Chin Mei Qi 1370 Meiqi2004 4,0 0,0 42,5 17,75
33 33 Alden Goh Kai Ray 1570 Egg_Fried_Rice 4,0 0,0 42,5 14,00
34 28 Lai Hong Jun 1595 GallopingPuzzle 4,0 0,0 38,0 14,75
35 32 Shareef Basil Bin Mohamad Shaiden 1571 Captain_Teemo220 4,0 0,0 36,5 11,50
36 40 Sophia Yek Yu Han 1471 33_the_platypus 4,0 0,0 36,0 11,25
37 37 Lim Kian Hwa 1548 IrLKH 4,0 0,0 34,0 10,00
38 43 Paul Nicholas Tobin 1428 Tobinator64 3,5 0,0 38,5 12,75
39 39 Pian Junyao 1500 pian115 3,5 0,0 38,5 8,75
40 48 Danish Zharif 0 snowysnoopy 3,5 0,0 37,5 11,25
41 41 Ernest Yek Zu Yang 1458 Bewilderedpumpkin 3,5 0,0 37,0 9,50
42 50 Shahril Azhad Bin Shahril Azahar 0 ShahrilAzhad 3,5 0,0 33,0 8,50
43 29 Arian Djuned Pusponegoro 1580 ChessTerTheChesstato 3,0 0,0 39,0 9,50
44 36 Niilo Nissinen 1554 Niilo1 3,0 0,0 39,0 7,00
45 47 Tan Rui Ze 1115 oagway 3,0 0,0 36,5 8,00
46 34 Rohit Sarwate 1570 HighestUnrated 3,0 0,0 32,0 6,50
47 44 Divyadarrshini Loganathan 1419 LogaDD 3,0 0,0 30,0 5,00
48 49 Nur Azzalea Binti Shahril Azahar 0 NurAzzalea 2,0 0,0 29,5 3,75
49 51 Yeo Khar How 0 Safestage 1,5 0,0 36,0 1,75
50 6 Ronny Gunawan 2240 Bupunsu01 0,0 0,0 41,0 0,00
51 3 Kaiyrbekov Rustam 2338 Kaiyrbekov 0,0 0,0 40,0 0,00
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE