GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2016-06-19 to 2016-06-20
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15 minutes + 10 second
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: No information about the organizer of this tournament

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 HCM Đào Thiên Hải 2455 1984 0 + Info
2 HNO Trần Tuấn Minh 2428 1983 0 + Info
3 HCM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2428 1982 0 + Info
4 KGI Lư Chấn Hưng 2215 1981 0 + Info
5 HNO Trần Minh Thắng 2178 1980 0 + Info
6 HCM Đặng Hoàng Sơn 2158 1979 0 + Info
7 BNI Bùi Trọng Hào 2122 1978 0 + Info
8 BNI Nguyễn Đức Việt 2118 1977 0 + Info
9 CTH Nguyễn Phước Tâm 2086 1976 0 + Info
10 LDO Lê Hữu Thái 2057 1975 0 + Info
11 BRV Phan Trọng Bình 2047 1974 0 + Info
12 QNI Vũ Phi Hùng 2046 1973 0 + Info
13 BGI Nguyễn Hà Phương 2033 1972 0 + Info
14 QDO Vương Trung Hiếu 2023 1971 0 + Info
15 KGI Nguyễn Duy Trung 2022 1970 0 + Info
16 HCM Nguyễn Anh Khôi 2004 1969 0 + Info
17 HCM Vũ Quang Quyền 1977 1968 0 + Info
18 HCM Chế Quốc Hũu 1958 1967 0 + Info
19 HCM Lê Minh Hoàng 1948 1966 0 + Info
20 KGI Phạm Minh Hiếu 1918 1965 0 + Info
21 BGI Chúc Đình Tấn 1882 1964 0 + Info
22 HCM Nguyễn Tấn Hoàng Nam 1844 1963 0 + Info
23 HCM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 1824 1962 0 + Info
24 DTH Lê Quang Vinh 1809 1961 0 + Info
25 QNI Nguyễn Anh Dũng (a) 1796 1960 0 + Info
26 CTH Trương Anh Kiệt 1772 1959 0 + Info
27 BNI Nguyễn Trí Thiên 1707 1958 0 + Info
28 HNO Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 1656 1957 0 + Info
29 LDO Phan Nguyễn Hà Như 1618 1956 0 + Info
30 HCM Võ Phạm Thiên Phúc 1597 1955 0 + Info
31 HCM Đặng Anh Minh 1490 1954 0 + Info
32 HCM Từ Hoàng Thông 0 1953 0 + Info
33 KGI Võ Thành Ninh 0 1952 0 + Info
34 HCM Phạm Chương 0 1951 0 + Info
35 HNO Nguyễn Văn Huy 0 1950 0 + Info
36 DAN Tô Nhật Minh 0 1949 0 + Info
37 QDO Dương Thế Anh 0 1948 0 + Info
38 DAN Nguyễn Văn Thành 0 1946 0 + Info
39 BDH Nguyễn Văn Thành 0 1945 0 + Info
40 QDO Nguyễn Hoàng Nam 0 1944 0 + Info
41 DAN Hoàng Cảnh Huấn 0 1943 0 + Info
42 HNO Phạm Xuân Đạt 0 1942 0 + Info
43 HCM Từ Hoàng Thái 0 1941 0 + Info
44 HNO Trần Ngọc Lân 0 1940 0 + Info
45 BGI Đồng Bảo Nghĩa 0 1939 0 + Info
46 HCM Trần Quốc Dũng 0 1938 0 + Info
47 QDO Dương Thượng Công 0 1937 0 + Info
48 DAN Nguyễn Viết Huy 0 1936 0 + Info
49 BGI Hoàng Quốc Khánh 0 1935 0 + Info
50 HNO Tống Hải Anh 0 1934 0 + Info
51 QDO Lê Trọng Bắc 0 1933 0
52 QDO Phạm Đức Khôi 0 1932 0 + Info
53 HNO Phạm Hoài Nam 0 1931 0 + Info
54 HPH Đào Minh Nhật 0 1930 0
55 BNI Nguyễn Trọng Tiền 0 1929 0 + Info
56 QNI Lê Chiến Thắng 0 1928 0 + Info
57 QNI Nguyễn Anh Dũng (b) 0 1927 0 + Info
58 BTR Huỳnh Quốc An 0 1926 0 + Info
59 BDU Nguyễn Văn An 0 1925 0
60 BGI Nguyễn Doãn Nam Anh 0 1924 0 + Info
61 LDO Nguyễn Hữu Hoàng Anh 0 1923 0 + Info
62 HCM Nguyễn Ưng Bách 0 1922 0 + Info
63 QDO Lê Công Cường 0 1921 0 + Info
64 BDH Nguyễn Hoàng Chính 0 1920 0
65 BDU Dương Thiện Chương 0 1919 0 + Info
66 BGI Lưu Hoàng Hải Dương 0 1918 0 + Info
67 BNI Đỗ Thành Đạt 0 1917 0 + Info
68 BRV Nguyễn Minh Đạt 0 1916 0 + Info
69 QDO Đoàn Văn Đức 0 1915 0 + Info
70 QNI Nguyễn Hoàng Đức 0 1914 0 + Info
71 NAN Phan Phương Đức 0 1913 0 + Info
72 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1912 0 + Info
73 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 1911 0
74 BRV Nguyễn Sỹ Hùng 0 1910 0 + Info
75 HCM Tống Thái Hùng 0 1909 0 + Info
76 BTR Lê Minh Kha 0 1908 0 + Info
77 QDO Hứa Trường Khả 0 1907 0 + Info
78 QDO Lê Phi Lân 0 1906 0 + Info
79 NBI Đặng Tuấn Linh 0 1905 0 + Info
80 QDO Lê Phi Long 0 1904 0 + Info
81 QDO Bùi Đăng Lộc 0 1903 0 + Info
82 BGI Đặng Ngọc Minh 0 1902 0 + Info
83 NBI Phạm Công Minh 0 1901 0 + Info
84 HCM Nguyễn Lê Minh Phú 0 1900 0 + Info
85 HCM Nguyễn Thế Phú 0 1899 0 + Info
86 BDU Cao Văn Quang 0 1898 0
87 BNI Trần Đăng Minh Quang 0 1897 0 + Info
88 QNI Nguyễn Hải Quân 0 1896 0 + Info
89 DAN Nguyễn Thanh Sơn 0 1895 0 + Info
90 BDH Nguyễn Vũ Sơn 0 1894 0
91 LDO Bùi Nhật Tân 0 1893 0 + Info
92 CTH Trần Mạnh Tiến 0 1892 0 + Info
93 HNO Nguyễn Hoàng Tuấn 0 1891 0 + Info
94 HCM Nguyễn Minh Tuấn 0 1890 0 + Info
95 BDH Bùi Thanh Tùng 0 1889 0 + Info
96 BGI Trần Trọng Thành 0 1888 0
97 KGI Phạm Đức Thắng 0 1887 0 + Info
98 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 1886 0
99 DAN Đinh Đức Trọng 0 1885 0 + Info
100 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1884 0 + Info
101 BGI Nguyễn Quang Trung 0 1883 0 + Info
102 BRV Nguyễn Mạnh Trường 0 1882 0 + Info
103 DAN Nguyễn Thiện Việt 0 1881 0 + Info
104 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 1880 0 + Info
105 HCM Nguyễn Tiến Anh 1666 1862 0 + Info

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 HCM Đào Thiên Hải 2455 1984 0
2 HNO Trần Tuấn Minh 2428 1983 0
3 HCM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2428 1982 0
4 KGI Lư Chấn Hưng 2215 1981 0
5 HNO Trần Minh Thắng 2178 1980 0
6 HCM Đặng Hoàng Sơn 2158 1979 0
7 BNI Bùi Trọng Hào 2122 1978 0
8 BNI Nguyễn Đức Việt 2118 1977 0
9 CTH Nguyễn Phước Tâm 2086 1976 0
10 LDO Lê Hữu Thái 2057 1975 0
11 BRV Phan Trọng Bình 2047 1974 0
12 QNI Vũ Phi Hùng 2046 1973 0
13 BGI Nguyễn Hà Phương 2033 1972 0
14 QDO Vương Trung Hiếu 2023 1971 0
15 KGI Nguyễn Duy Trung 2022 1970 0
16 HCM Nguyễn Anh Khôi 2004 1969 0
17 HCM Vũ Quang Quyền 1977 1968 0
18 HCM Chế Quốc Hũu 1958 1967 0
19 HCM Lê Minh Hoàng 1948 1966 0
20 KGI Phạm Minh Hiếu 1918 1965 0
21 BGI Chúc Đình Tấn 1882 1964 0
22 HCM Nguyễn Tấn Hoàng Nam 1844 1963 0
23 HCM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 1824 1962 0
24 DTH Lê Quang Vinh 1809 1961 0
25 QNI Nguyễn Anh Dũng (a) 1796 1960 0
26 CTH Trương Anh Kiệt 1772 1959 0
27 BNI Nguyễn Trí Thiên 1707 1958 0
28 HNO Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 1656 1957 0
29 LDO Phan Nguyễn Hà Như 1618 1956 0
30 HCM Võ Phạm Thiên Phúc 1597 1955 0
31 HCM Đặng Anh Minh 1490 1954 0
32 HCM Từ Hoàng Thông 0 1953 0
33 KGI Võ Thành Ninh 0 1952 0
34 HCM Phạm Chương 0 1951 0
35 HNO Nguyễn Văn Huy 0 1950 0
36 DAN Tô Nhật Minh 0 1949 0
37 QDO Dương Thế Anh 0 1948 0
38 DAN Nguyễn Văn Thành 0 1946 0
39 BDH Nguyễn Văn Thành 0 1945 0
40 QDO Nguyễn Hoàng Nam 0 1944 0
41 DAN Hoàng Cảnh Huấn 0 1943 0
42 HNO Phạm Xuân Đạt 0 1942 0
43 HCM Từ Hoàng Thái 0 1941 0
44 HNO Trần Ngọc Lân 0 1940 0
45 BGI Đồng Bảo Nghĩa 0 1939 0
46 HCM Trần Quốc Dũng 0 1938 0
47 QDO Dương Thượng Công 0 1937 0
48 DAN Nguyễn Viết Huy 0 1936 0
49 BGI Hoàng Quốc Khánh 0 1935 0
50 HNO Tống Hải Anh 0 1934 0
51 QDO Lê Trọng Bắc 0 1933 0
52 QDO Phạm Đức Khôi 0 1932 0
53 HNO Phạm Hoài Nam 0 1931 0
54 HPH Đào Minh Nhật 0 1930 0
55 BNI Nguyễn Trọng Tiền 0 1929 0
56 QNI Lê Chiến Thắng 0 1928 0
57 QNI Nguyễn Anh Dũng (b) 0 1927 0
58 BTR Huỳnh Quốc An 0 1926 0
59 BDU Nguyễn Văn An 0 1925 0
60 BGI Nguyễn Doãn Nam Anh 0 1924 0
61 LDO Nguyễn Hữu Hoàng Anh 0 1923 0
62 HCM Nguyễn Ưng Bách 0 1922 0
63 QDO Lê Công Cường 0 1921 0
64 BDH Nguyễn Hoàng Chính 0 1920 0
65 BDU Dương Thiện Chương 0 1919 0
66 BGI Lưu Hoàng Hải Dương 0 1918 0
67 BNI Đỗ Thành Đạt 0 1917 0
68 BRV Nguyễn Minh Đạt 0 1916 0
69 QDO Đoàn Văn Đức 0 1915 0
70 QNI Nguyễn Hoàng Đức 0 1914 0
71 NAN Phan Phương Đức 0 1913 0
72 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1912 0
73 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 1911 0
74 BRV Nguyễn Sỹ Hùng 0 1910 0
75 HCM Tống Thái Hùng 0 1909 0
76 BTR Lê Minh Kha 0 1908 0
77 QDO Hứa Trường Khả 0 1907 0
78 QDO Lê Phi Lân 0 1906 0
79 NBI Đặng Tuấn Linh 0 1905 0
80 QDO Lê Phi Long 0 1904 0
81 QDO Bùi Đăng Lộc 0 1903 0
82 BGI Đặng Ngọc Minh 0 1902 0
83 NBI Phạm Công Minh 0 1901 0
84 HCM Nguyễn Lê Minh Phú 0 1900 0
85 HCM Nguyễn Thế Phú 0 1899 0
86 BDU Cao Văn Quang 0 1898 0
87 BNI Trần Đăng Minh Quang 0 1897 0
88 QNI Nguyễn Hải Quân 0 1896 0
89 DAN Nguyễn Thanh Sơn 0 1895 0
90 BDH Nguyễn Vũ Sơn 0 1894 0
91 LDO Bùi Nhật Tân 0 1893 0
92 CTH Trần Mạnh Tiến 0 1892 0
93 HNO Nguyễn Hoàng Tuấn 0 1891 0
94 HCM Nguyễn Minh Tuấn 0 1890 0
95 BDH Bùi Thanh Tùng 0 1889 0
96 BGI Trần Trọng Thành 0 1888 0
97 KGI Phạm Đức Thắng 0 1887 0
98 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 1886 0
99 DAN Đinh Đức Trọng 0 1885 0
100 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1884 0
101 BGI Nguyễn Quang Trung 0 1883 0
102 BRV Nguyễn Mạnh Trường 0 1882 0
103 DAN Nguyễn Thiện Việt 0 1881 0
104 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 1880 0
105 HCM Nguyễn Tiến Anh 1666 1862 0

Players starting rank

No. Nombre FIDE-ID FED FIDE
1 Đào Thiên Hải 12400084 HCM 2455
2 Trần Tuấn Minh 12401820 HNO 2428
3 Nguyễn Huỳnh Minh Huy 12401269 HCM 2428
4 Lư Chấn Hưng 12402508 KGI 2215
5 Trần Minh Thắng 12401080 HNO 2178
6 Đặng Hoàng Sơn 12402435 HCM 2158
7 Bùi Trọng Hào 12401609 BNI 2122
8 Nguyễn Đức Việt 12402060 BNI 2118
9 Nguyễn Phước Tâm 12402109 CTH 2086
10 Lê Hữu Thái 12402460 LDO 2057
11 Phan Trọng Bình 12400840 BRV 2047
12 Vũ Phi Hùng 12404527 QNI 2046
13 Nguyễn Hà Phương 12400440 BGI 2033
14 Vương Trung Hiếu 12402613 QDO 2023
15 Nguyễn Duy Trung 12406201 KGI 2022
16 Nguyễn Anh Khôi 12404675 HCM 2004
17 Vũ Quang Quyền 12402168 HCM 1977
18 Chế Quốc Hũu 12400904 HCM 1958
19 Lê Minh Hoàng 12404683 HCM 1948
20 Phạm Minh Hiếu 12406112 KGI 1918
21 Chúc Đình Tấn 12406023 BGI 1882
22 Nguyễn Tấn Hoàng Nam 12401072 HCM 1844
23 Nguyễn Đặng Hồng Phúc 12402761 HCM 1824
24 Lê Quang Vinh 12402702 DTH 1809
25 Nguyễn Anh Dũng (a) 12404888 QNI 1796
26 Trương Anh Kiệt 12405990 CTH 1772
27 Nguyễn Trí Thiên 12402958 BNI 1707
28 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 12403431 HNO 1656
29 Phan Nguyễn Hà Như 12403156 LDO 1618
30 Võ Phạm Thiên Phúc 12411396 HCM 1597
31 Đặng Anh Minh 12415472 HCM 1490
32 Từ Hoàng Thông 12400076 HCM 0
33 Võ Thành Ninh 12402141 KGI 0
34 Phạm Chương 12401218 HCM 0
35 Nguyễn Văn Huy 12401064 HNO 0
36 Tô Nhật Minh 729019 DAN 0
37 Dương Thế Anh 12401277 QDO 0
38 Nguyễn Văn Thành 12402532 DAN 0
39 Nguyễn Văn Thành 12404497 BDH 0
40 Nguyễn Hoàng Nam 12402133 QDO 0
41 Hoàng Cảnh Huấn 12400599 DAN 0
42 Phạm Xuân Đạt 12401307 HNO 0
43 Từ Hoàng Thái 12400351 HCM 0
44 Trần Ngọc Lân 12401811 HNO 0
45 Đồng Bảo Nghĩa 12400343 BGI 0
46 Trần Quốc Dũng 12400645 HCM 0
47 Dương Thượng Công 12402443 QDO 0
48 Nguyễn Viết Huy 12405884 DAN 0
49 Hoàng Quốc Khánh 12414352 BGI 0
50 Tống Hải Anh 12412805 HNO 0
51 Lê Trọng Bắc QDO 0
52 Phạm Đức Khôi 12407860 QDO 0
53 Phạm Hoài Nam 12400947 HNO 0
54 Đào Minh Nhật HPH 0
55 Nguyễn Trọng Tiền 12406104 BNI 0
56 Lê Chiến Thắng 12407623 QNI 0
57 Nguyễn Anh Dũng (b) 12408123 QNI 0
58 Huỳnh Quốc An 12407607 BTR 0
59 Nguyễn Văn An BDU 0
60 Nguyễn Doãn Nam Anh 12403660 BGI 0
61 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 12402010 LDO 0
62 Nguyễn Ưng Bách 12413950 HCM 0
63 Lê Công Cường 12403504 QDO 0
64 Nguyễn Hoàng Chính BDH 0
65 Dương Thiện Chương 12410799 BDU 0
66 Lưu Hoàng Hải Dương 12405035 BGI 0
67 Đỗ Thành Đạt 12405752 BNI 0
68 Nguyễn Minh Đạt 12411116 BRV 0
69 Đoàn Văn Đức 12400335 QDO 0
70 Nguyễn Hoàng Đức 12403865 QNI 0
71 Phan Phương Đức 12410438 NAN 0
72 Nguyễn Hoàng Hải 12405833 NAN 0
73 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 0
74 Nguyễn Sỹ Hùng 12401374 BRV 0
75 Tống Thái Hùng 12403555 HCM 0
76 Lê Minh Kha 12412295 BTR 0
77 Hứa Trường Khả 12404977 QDO 0
78 Lê Phi Lân 12413437 QDO 0
79 Đặng Tuấn Linh 12407577 NBI 0
80 Lê Phi Long 12413429 QDO 0
81 Bùi Đăng Lộc 12417297 QDO 0
82 Đặng Ngọc Minh 12415235 BGI 0
83 Phạm Công Minh 12411248 NBI 0
84 Nguyễn Lê Minh Phú 12415600 HCM 0
85 Nguyễn Thế Phú 12413801 HCM 0
86 Cao Văn Quang BDU 0
87 Trần Đăng Minh Quang 12407925 BNI 0
88 Nguyễn Hải Quân 12401170 QNI 0
89 Nguyễn Thanh Sơn 12400815 DAN 0
90 Nguyễn Vũ Sơn BDH 0
91 Bùi Nhật Tân 12408000 LDO 0
92 Trần Mạnh Tiến 12401897 CTH 0
93 Nguyễn Hoàng Tuấn 12401021 HNO 0
94 Nguyễn Minh Tuấn 12403512 HCM 0
95 Bùi Thanh Tùng 12406163 BDH 0
96 Trần Trọng Thành BGI 0
97 Phạm Đức Thắng 12401420 KGI 0
98 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 0
99 Đinh Đức Trọng 12400238 DAN 0
100 Nguyễn Đình Trung 12405825 NAN 0
101 Nguyễn Quang Trung 12408190 BGI 0
102 Nguyễn Mạnh Trường 12402028 BRV 0
103 Nguyễn Thiện Việt 12401498 DAN 0
104 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 12413623 LDO 0
105 Nguyễn Tiến Anh 12405590 HCM 1666

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Đào Thiên Hải HCM 0 1 - 0 0 Phạm Hoài Nam HNO 53
2 54 Đào Minh Nhật HPH 0 1 - 0 0 Trần Tuấn Minh HNO 2
3 3 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Trọng Tiền BNI 55
4 56 Lê Chiến Thắng QNI 0 0 - 1 0 Lư Chấn Hưng KGI 4
5 5 Trần Minh Thắng HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 57
6 58 Huỳnh Quốc An BTR 0 0 - 1 0 Đặng Hoàng Sơn HCM 6
7 7 Bùi Trọng Hào BNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn An BDU 59
8 60 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Việt BNI 8
9 9 Nguyễn Phước Tâm CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 61
10 62 Nguyễn Ưng Bách HCM 0 0 - 1 0 Lê Hữu Thái LDO 10
11 11 Phan Trọng Bình BRV 0 ½ - ½ 0 Lê Công Cường QDO 63
12 64 Nguyễn Hoàng Chính BDH 0 ½ - ½ 0 Vũ Phi Hùng QNI 12
13 13 Nguyễn Hà Phương BGI 0 ½ - ½ 0 Dương Thiện Chương BDU 65
14 66 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 0 0 - 1 0 Vương Trung Hiếu QDO 14
15 15 Nguyễn Duy Trung KGI 0 ½ - ½ 0 Đỗ Thành Đạt BNI 67
16 68 Nguyễn Minh Đạt BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Anh Khôi HCM 16
17 17 Vũ Quang Quyền HCM 0 1 - 0 0 Đoàn Văn Đức QDO 69
18 70 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 ½ - ½ 0 Chế Quốc Hũu HCM 18
19 19 Lê Minh Hoàng HCM 0 1 - 0 0 Phan Phương Đức NAN 71
20 72 Nguyễn Hoàng Hải NAN 0 ½ - ½ 0 Phạm Minh Hiếu KGI 20
21 21 Chúc Đình Tấn BGI 0 1 - 0 0 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 73
22 74 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 22
23 23 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 0 ½ - ½ 0 Tống Thái Hùng HCM 75
24 76 Lê Minh Kha BTR 0 0 - 1 0 Lê Quang Vinh DTH 24
25 25 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 0 0 - 1 0 Hứa Trường Khả QDO 77
26 78 Lê Phi Lân QDO 0 0 - 1 0 Trương Anh Kiệt CTH 26
27 27 Nguyễn Trí Thiên BNI 0 1 - 0 0 Đặng Tuấn Linh NBI 79
28 80 Lê Phi Long QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 28
29 29 Phan Nguyễn Hà Như LDO 0 0 - 1 0 Bùi Đăng Lộc QDO 81
30 82 Đặng Ngọc Minh BGI 0 1 - 0 0 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 30
31 31 Đặng Anh Minh HCM 0 1 - 0 0 Phạm Công Minh NBI 83
32 84 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 0 0 - 1 0 Từ Hoàng Thông HCM 32
33 33 Võ Thành Ninh KGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Phú HCM 85
34 86 Cao Văn Quang BDU 0 0 - 1 0 Phạm Chương HCM 34
35 35 Nguyễn Văn Huy HNO 0 1 - 0 0 Trần Đăng Minh Quang BNI 87
36 88 Nguyễn Hải Quân QNI 0 0 - 1 0 Tô Nhật Minh DAN 36
37 37 Dương Thế Anh QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Thanh Sơn DAN 89
38 90 Nguyễn Vũ Sơn BDH 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Thành DAN 38
39 39 Nguyễn Văn Thành BDH 0 0 - 1 0 Bùi Nhật Tân LDO 91
40 92 Trần Mạnh Tiến CTH 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hoàng Nam QDO 40
41 41 Hoàng Cảnh Huấn DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 93
42 94 Nguyễn Minh Tuấn HCM 0 1 - 0 0 Phạm Xuân Đạt HNO 42
43 43 Từ Hoàng Thái HCM 0 ½ - ½ 0 Bùi Thanh Tùng BDH 95
44 96 Trần Trọng Thành BGI 0 0 - 1 0 Trần Ngọc Lân HNO 44
45 45 Đồng Bảo Nghĩa BGI 0 1 - 0 0 Phạm Đức Thắng KGI 97
46 98 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 0 0 - 1 0 Trần Quốc Dũng HCM 46
47 47 Dương Thượng Công QDO 0 1 - 0 0 Đinh Đức Trọng DAN 99
48 100 Nguyễn Đình Trung NAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Viết Huy DAN 48
49 49 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Trung BGI 101
50 102 Nguyễn Mạnh Trường BRV 0 1 - 0 0 Tống Hải Anh HNO 50
51 51 Lê Trọng Bắc QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thiện Việt DAN 103
52 104 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 0 0 - 1 0 Phạm Đức Khôi QDO 52
53 105 Nguyễn Tiến Anh HCM 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 36 Tô Nhật Minh DAN 1 0 - 1 1 Đào Thiên Hải HCM 1
2 38 Nguyễn Văn Thành DAN 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 3
3 4 Lư Chấn Hưng KGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Huy HNO 35
4 44 Trần Ngọc Lân HNO 1 0 - 1 1 Trần Minh Thắng HNO 5
5 6 Đặng Hoàng Sơn HCM 1 0 - 1 1 Dương Thế Anh QDO 37
6 46 Trần Quốc Dũng HCM 1 ½ - ½ 1 Bùi Trọng Hào BNI 7
7 8 Nguyễn Đức Việt BNI 1 0 - 1 1 Hoàng Cảnh Huấn DAN 41
8 48 Nguyễn Viết Huy DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Phước Tâm CTH 9
9 10 Lê Hữu Thái LDO 1 1 - 0 1 Đồng Bảo Nghĩa BGI 45
10 14 Vương Trung Hiếu QDO 1 1 - 0 1 Dương Thượng Công QDO 47
11 16 Nguyễn Anh Khôi HCM 1 1 - 0 1 Đào Minh Nhật HPH 54
12 52 Phạm Đức Khôi QDO 1 ½ - ½ 1 Vũ Quang Quyền HCM 17
13 77 Hứa Trường Khả QDO 1 0 - 1 1 Lê Minh Hoàng HCM 19
14 81 Bùi Đăng Lộc QDO 1 0 - 1 1 Chúc Đình Tấn BGI 21
15 24 Lê Quang Vinh DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 74
16 26 Trương Anh Kiệt CTH 1 1 - 0 1 Đặng Ngọc Minh BGI 82
17 91 Bùi Nhật Tân LDO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Trí Thiên BNI 27
18 28 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Minh Tuấn HCM 94
19 101 Nguyễn Quang Trung BGI 1 ½ - ½ 1 Đặng Anh Minh HCM 31
20 32 Từ Hoàng Thông HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Mạnh Trường BRV 102
21 103 Nguyễn Thiện Việt DAN 1 1 - 0 1 Võ Thành Ninh KGI 33
22 34 Phạm Chương HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Tiến Anh HCM 105
23 65 Dương Thiện Chương BDU ½ 1 - 0 ½ Phan Trọng Bình BRV 11
24 12 Vũ Phi Hùng QNI ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Hoàng Đức QNI 70
25 63 Lê Công Cường QDO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hà Phương BGI 13
26 75 Tống Thái Hùng HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Duy Trung KGI 15
27 18 Chế Quốc Hũu HCM ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Hoàng Chính BDH 64
28 20 Phạm Minh Hiếu KGI ½ 0 - 1 ½ Trần Mạnh Tiến CTH 92
29 95 Bùi Thanh Tùng BDH ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 23
30 40 Nguyễn Hoàng Nam QDO ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Hoàng Hải NAN 72
31 67 Đỗ Thành Đạt BNI ½ 0 - 1 ½ Từ Hoàng Thái HCM 43
32 2 Trần Tuấn Minh HNO 0 1 - 0 0 Lê Minh Kha BTR 76
33 22 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 0 1 - 0 0 Lê Phi Lân QDO 78
34 69 Đoàn Văn Đức QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 25
35 71 Phan Phương Đức NAN 0 1 - 0 0 Phan Nguyễn Hà Như LDO 29
36 30 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 0 1 - 0 0 Lê Phi Long QDO 80
37 73 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Thành BDH 39
38 42 Phạm Xuân Đạt HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 84
39 79 Đặng Tuấn Linh NBI 0 1 - 0 0 Hoàng Quốc Khánh BGI 49
40 50 Tống Hải Anh HNO 0 1 - 0 0 Cao Văn Quang BDU 86
41 83 Phạm Công Minh NBI 0 ½ - ½ 0 Lê Trọng Bắc QDO 51
42 53 Phạm Hoài Nam HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Quân QNI 88
43 55 Nguyễn Trọng Tiền BNI 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Vũ Sơn BDH 90
44 85 Nguyễn Thế Phú HCM 0 0 - 1 0 Lê Chiến Thắng QNI 56
45 57 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 0 1 - 0 0 Trần Trọng Thành BGI 96
46 87 Trần Đăng Minh Quang BNI 0 1 - 0 0 Huỳnh Quốc An BTR 58
47 59 Nguyễn Văn An BDU 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 98
48 89 Nguyễn Thanh Sơn DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 60
49 61 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình Trung NAN 100
50 93 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Ưng Bách HCM 62
51 97 Phạm Đức Thắng KGI 0 1 - 0 0 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 66
52 99 Đinh Đức Trọng DAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Đạt BRV 68
53 104 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Đào Thiên Hải HCM 2 1 - 0 2 Chúc Đình Tấn BGI 21
2 5 Trần Minh Thắng HNO 2 1 - 0 2 Trương Anh Kiệt CTH 26
3 9 Nguyễn Phước Tâm CTH 2 ½ - ½ 2 Phạm Chương HCM 34
4 35 Nguyễn Văn Huy HNO 2 1 - 0 2 Lê Hữu Thái LDO 10
5 37 Dương Thế Anh QDO 2 1 - 0 2 Vương Trung Hiếu QDO 14
6 41 Hoàng Cảnh Huấn DAN 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Anh Khôi HCM 16
7 19 Lê Minh Hoàng HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thiện Việt DAN 103
8 74 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 2 1 - 0 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 3
9 7 Bùi Trọng Hào BNI ½ - ½ Nguyễn Văn Thành DAN 38
10 13 Nguyễn Hà Phương BGI ½ - ½ Nguyễn Hoàng Nam QDO 40
11 15 Nguyễn Duy Trung KGI 0 - 1 Trần Quốc Dũng HCM 46
12 17 Vũ Quang Quyền HCM 1 - 0 Dương Thiện Chương BDU 65
13 43 Từ Hoàng Thái HCM 0 - 1 Chế Quốc Hũu HCM 18
14 23 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 1 - 0 Phạm Đức Khôi QDO 52
15 27 Nguyễn Trí Thiên BNI 1 - 0 Nguyễn Quang Trung BGI 101
16 92 Trần Mạnh Tiến CTH 1 - 0 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 28
17 31 Đặng Anh Minh HCM 0 - 1 Bùi Nhật Tân LDO 91
18 94 Nguyễn Minh Tuấn HCM ½ - ½ Từ Hoàng Thông HCM 32
19 102 Nguyễn Mạnh Trường BRV 0 - 1 1 Trần Tuấn Minh HNO 2
20 57 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 1 0 - 1 1 Lư Chấn Hưng KGI 4
21 61 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 1 1 - 0 1 Đặng Hoàng Sơn HCM 6
22 68 Nguyễn Minh Đạt BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Việt BNI 8
23 69 Đoàn Văn Đức QDO 1 1 - 0 1 Vũ Phi Hùng QNI 12
24 70 Nguyễn Hoàng Đức QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 22
25 71 Phan Phương Đức NAN 1 1 - 0 1 Lê Quang Vinh DTH 24
26 77 Hứa Trường Khả QDO 1 0 - 1 1 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 30
27 33 Võ Thành Ninh KGI 1 1 - 0 1 Đặng Tuấn Linh NBI 79
28 81 Bùi Đăng Lộc QDO 1 0 - 1 1 Tô Nhật Minh DAN 36
29 39 Nguyễn Văn Thành BDH 1 0 - 1 1 Trần Đăng Minh Quang BNI 87
30 82 Đặng Ngọc Minh BGI 1 0 - 1 1 Phạm Xuân Đạt HNO 42
31 88 Nguyễn Hải Quân QNI 1 0 - 1 1 Trần Ngọc Lân HNO 44
32 45 Đồng Bảo Nghĩa BGI 1 1 - 0 1 Nguyễn Thanh Sơn DAN 89
33 47 Dương Thượng Công QDO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 93
34 98 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Viết Huy DAN 48
35 105 Nguyễn Tiến Anh HCM 1 1 - 0 1 Tống Hải Anh HNO 50
36 54 Đào Minh Nhật HPH 1 ½ - ½ 1 Phạm Đức Thắng KGI 97
37 56 Lê Chiến Thắng QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 104
38 11 Phan Trọng Bình BRV ½ ½ - ½ ½ Đỗ Thành Đạt BNI 67
39 75 Tống Thái Hùng HCM ½ ½ - ½ ½ Phạm Minh Hiếu KGI 20
40 51 Lê Trọng Bắc QDO ½ 1 - 0 ½ Bùi Thanh Tùng BDH 95
41 72 Nguyễn Hoàng Hải NAN ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Trọng Tiền BNI 55
42 90 Nguyễn Vũ Sơn BDH ½ 0 - 1 ½ Lê Công Cường QDO 63
43 64 Nguyễn Hoàng Chính BDH ½ 0 - 1 ½ Phạm Công Minh NBI 83
44 25 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 0 1 - 0 0 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 73
45 29 Phan Nguyễn Hà Như LDO 0 0 - 1 0 Lê Minh Kha BTR 76
46 49 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 1 - 0 0 Lê Phi Lân QDO 78
47 80 Lê Phi Long QDO 0 0 - 1 0 Phạm Hoài Nam HNO 53
48 58 Huỳnh Quốc An BTR 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 84
49 86 Cao Văn Quang BDU 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Văn An BDU 59
50 60 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Phú HCM 85
51 62 Nguyễn Ưng Bách HCM 0 0 - 1 0 Trần Trọng Thành BGI 96
52 66 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 0 1 - 0 0 Đinh Đức Trọng DAN 99
53 100 Nguyễn Đình Trung NAN 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 35 Nguyễn Văn Huy HNO 3 ½ - ½ 3 Đào Thiên Hải HCM 1
2 37 Dương Thế Anh QDO 3 ½ - ½ 3 Trần Minh Thắng HNO 5
3 74 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 3 0 - 1 3 Lê Minh Hoàng HCM 19
4 46 Trần Quốc Dũng HCM 0 - 1 Nguyễn Phước Tâm CTH 9
5 16 Nguyễn Anh Khôi HCM 1 - 0 Nguyễn Trí Thiên BNI 27
6 34 Phạm Chương HCM 1 - 0 Vũ Quang Quyền HCM 17
7 18 Chế Quốc Hũu HCM 1 - 0 Hoàng Cảnh Huấn DAN 41
8 91 Bùi Nhật Tân LDO 0 - 1 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 23
9 4 Lư Chấn Hưng KGI 2 0 - 1 Trần Mạnh Tiến CTH 92
10 2 Trần Tuấn Minh HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Nam QDO 40
11 42 Phạm Xuân Đạt HNO 2 1 - 0 2 Bùi Trọng Hào BNI 7
12 8 Nguyễn Đức Việt BNI 2 1 - 0 2 Trần Ngọc Lân HNO 44
13 10 Lê Hữu Thái LDO 2 1 - 0 2 Lê Chiến Thắng QNI 56
14 48 Nguyễn Viết Huy DAN 2 0 - 1 2 Nguyễn Hà Phương BGI 13
15 14 Vương Trung Hiếu QDO 2 1 - 0 2 Đồng Bảo Nghĩa BGI 45
16 21 Chúc Đình Tấn BGI 2 0 - 1 2 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 61
17 26 Trương Anh Kiệt CTH 2 1 - 0 2 Đoàn Văn Đức QDO 69
18 30 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Hoàng Đức QNI 70
19 32 Từ Hoàng Thông HCM 2 1 - 0 2 Phan Phương Đức NAN 71
20 87 Trần Đăng Minh Quang BNI 2 0 - 1 2 Võ Thành Ninh KGI 33
21 36 Tô Nhật Minh DAN 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Tuấn HCM 94
22 38 Nguyễn Văn Thành DAN 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Tiến Anh HCM 105
23 103 Nguyễn Thiện Việt DAN 2 ½ - ½ Nguyễn Duy Trung KGI 15
24 3 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 1 - 0 Lê Công Cường QDO 63
25 28 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 1 - 0 Nguyễn Hoàng Hải NAN 72
26 65 Dương Thiện Chương BDU 1 - 0 Đặng Anh Minh HCM 31
27 83 Phạm Công Minh NBI ½ - ½ Từ Hoàng Thái HCM 43
28 97 Phạm Đức Thắng KGI 0 - 1 Dương Thượng Công QDO 47
29 93 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 0 - 1 Lê Trọng Bắc QDO 51
30 52 Phạm Đức Khôi QDO 1 - 0 Nguyễn Mạnh Trường BRV 102
31 101 Nguyễn Quang Trung BGI 0 - 1 Đào Minh Nhật HPH 54
32 6 Đặng Hoàng Sơn HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Đạt BRV 68
33 76 Lê Minh Kha BTR 1 0 - 1 1 Phan Trọng Bình BRV 11
34 12 Vũ Phi Hùng QNI 1 1 - 0 1 Tống Thái Hùng HCM 75
35 20 Phạm Minh Hiếu KGI 1 1 - 0 1 Hứa Trường Khả QDO 77
36 22 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 1 1 - 0 1 Bùi Đăng Lộc QDO 81
37 24 Lê Quang Vinh DTH 1 1 - 0 1 Đặng Ngọc Minh BGI 82
38 67 Đỗ Thành Đạt BNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 25
39 79 Đặng Tuấn Linh NBI 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Thành BDH 39
40 89 Nguyễn Thanh Sơn DAN 1 1 - 0 1 Hoàng Quốc Khánh BGI 49
41 50 Tống Hải Anh HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải Quân QNI 88
42 53 Phạm Hoài Nam HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 98
43 100 Nguyễn Đình Trung NAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 57
44 96 Trần Trọng Thành BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 60
45 104 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 1 0 - 1 1 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 66
46 55 Nguyễn Trọng Tiền BNI ½ 1 - 0 ½ Cao Văn Quang BDU 86
47 95 Bùi Thanh Tùng BDH ½ 1 - 0 ½ Huỳnh Quốc An BTR 58
48 59 Nguyễn Văn An BDU ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Vũ Sơn BDH 90
49 84 Nguyễn Lê Minh Phú HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hoàng Chính BDH 64
50 78 Lê Phi Lân QDO 0 0 - 1 0 Phan Nguyễn Hà Như LDO 29
51 85 Nguyễn Thế Phú HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Ưng Bách HCM 62
52 73 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 0 0 - 1 0 Lê Phi Long QDO 80
53 99 Đinh Đức Trọng DAN 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 19 Lê Minh Hoàng HCM 4 1 - 0 Nguyễn Anh Khôi HCM 16
2 1 Đào Thiên Hải HCM ½ - ½ Phạm Chương HCM 34
3 5 Trần Minh Thắng HNO ½ - ½ Nguyễn Văn Huy HNO 35
4 9 Nguyễn Phước Tâm CTH ½ - ½ Dương Thế Anh QDO 37
5 92 Trần Mạnh Tiến CTH 1 - 0 Chế Quốc Hũu HCM 18
6 23 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 0 - 1 3 Nguyễn Đức Việt BNI 8
7 32 Từ Hoàng Thông HCM 3 0 - 1 3 Trần Tuấn Minh HNO 2
8 33 Võ Thành Ninh KGI 3 1 - 0 3 Lê Hữu Thái LDO 10
9 13 Nguyễn Hà Phương BGI 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 74
10 61 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 3 0 - 1 3 Vương Trung Hiếu QDO 14
11 94 Nguyễn Minh Tuấn HCM 3 1 - 0 3 Trương Anh Kiệt CTH 26
12 17 Vũ Quang Quyền HCM 0 - 1 3 Phạm Xuân Đạt HNO 42
13 51 Lê Trọng Bắc QDO 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 3
14 27 Nguyễn Trí Thiên BNI 0 - 1 Phạm Đức Khôi QDO 52
15 54 Đào Minh Nhật HPH 1 - 0 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 28
16 65 Dương Thiện Chương BDU ½ - ½ Võ Phạm Thiên Phúc HCM 30
17 70 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 - 1 Nguyễn Văn Thành DAN 38
18 41 Hoàng Cảnh Huấn DAN 1 - 0 Bùi Nhật Tân LDO 91
19 105 Nguyễn Tiến Anh HCM 0 - 1 Trần Quốc Dũng HCM 46
20 47 Dương Thượng Công QDO 1 - 0 Nguyễn Thiện Việt DAN 103
21 44 Trần Ngọc Lân HNO 2 ½ - ½ 2 Lư Chấn Hưng KGI 4
22 45 Đồng Bảo Nghĩa BGI 2 0 - 1 2 Đặng Hoàng Sơn HCM 6
23 7 Bùi Trọng Hào BNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Viết Huy DAN 48
24 11 Phan Trọng Bình BRV 2 0 - 1 2 Phạm Hoài Nam HNO 53
25 56 Lê Chiến Thắng QNI 2 0 - 1 2 Vũ Phi Hùng QNI 12
26 15 Nguyễn Duy Trung KGI 2 0 - 1 2 Phạm Công Minh NBI 83
27 60 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 2 0 - 1 2 Phạm Minh Hiếu KGI 20
28 66 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 2 0 - 1 2 Chúc Đình Tấn BGI 21
29 69 Đoàn Văn Đức QDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 22
30 88 Nguyễn Hải Quân QNI 2 1 - 0 2 Lê Quang Vinh DTH 24
31 71 Phan Phương Đức NAN 2 0 - 1 2 Tô Nhật Minh DAN 36
32 39 Nguyễn Văn Thành BDH 2 0 - 1 2 Đỗ Thành Đạt BNI 67
33 40 Nguyễn Hoàng Nam QDO 2 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Quang BNI 87
34 43 Từ Hoàng Thái HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Đình Trung NAN 100
35 31 Đặng Anh Minh HCM 0 - 1 2 Nguyễn Thanh Sơn DAN 89
36 102 Nguyễn Mạnh Trường BRV 1 - 0 Nguyễn Trọng Tiền BNI 55
37 63 Lê Công Cường QDO 1 - 0 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 93
38 64 Nguyễn Hoàng Chính BDH 0 - 1 Bùi Thanh Tùng BDH 95
39 72 Nguyễn Hoàng Hải NAN ½ - ½ Phạm Đức Thắng KGI 97
40 90 Nguyễn Vũ Sơn BDH 0 - 1 Nguyễn Quang Trung BGI 101
41 25 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 1 1 - 0 1 Đặng Tuấn Linh NBI 79
42 29 Phan Nguyễn Hà Như LDO 1 0 - 1 1 Hứa Trường Khả QDO 77
43 49 Hoàng Quốc Khánh BGI 1 0 - 1 1 Lê Phi Long QDO 80
44 81 Bùi Đăng Lộc QDO 1 0 - 1 1 Tống Hải Anh HNO 50
45 82 Đặng Ngọc Minh BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 57
46 62 Nguyễn Ưng Bách HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 98
47 68 Nguyễn Minh Đạt BRV 1 1 - 0 1 Trần Trọng Thành BGI 96
48 75 Tống Thái Hùng HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 104
49 99 Đinh Đức Trọng DAN 1 1 - 0 1 Lê Minh Kha BTR 76
50 58 Huỳnh Quốc An BTR ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Văn An BDU 59
51 86 Cao Văn Quang BDU ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Lê Minh Phú HCM 84
52 78 Lê Phi Lân QDO 0 1 - 0 0 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 73
53 85 Nguyễn Thế Phú HCM 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 92 Trần Mạnh Tiến CTH ½ - ½ 5 Lê Minh Hoàng HCM 19
2 33 Võ Thành Ninh KGI 4 0 - 1 4 Đào Thiên Hải HCM 1
3 2 Trần Tuấn Minh HNO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Văn Huy HNO 35
4 34 Phạm Chương HCM 4 0 - 1 4 Trần Minh Thắng HNO 5
5 8 Nguyễn Đức Việt BNI 4 0 - 1 4 Dương Thế Anh QDO 37
6 42 Phạm Xuân Đạt HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Phước Tâm CTH 9
7 14 Vương Trung Hiếu QDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Minh Tuấn HCM 94
8 3 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM ½ - ½ Hoàng Cảnh Huấn DAN 41
9 52 Phạm Đức Khôi QDO 0 - 1 Nguyễn Hà Phương BGI 13
10 16 Nguyễn Anh Khôi HCM 1 - 0 Dương Thượng Công QDO 47
11 18 Chế Quốc Hũu HCM 1 - 0 Đào Minh Nhật HPH 54
12 46 Trần Quốc Dũng HCM 1 - 0 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 23
13 38 Nguyễn Văn Thành DAN ½ - ½ Nguyễn Sỹ Hùng BRV 74
14 6 Đặng Hoàng Sơn HCM 3 1 - 0 3 Tô Nhật Minh DAN 36
15 40 Nguyễn Hoàng Nam QDO 3 0 - 1 3 Bùi Trọng Hào BNI 7
16 10 Lê Hữu Thái LDO 3 1 - 0 3 Phạm Hoài Nam HNO 53
17 12 Vũ Phi Hùng QNI 3 0 - 1 3 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 61
18 20 Phạm Minh Hiếu KGI 3 ½ - ½ 3 Dương Thiện Chương BDU 65
19 21 Chúc Đình Tấn BGI 3 1 - 0 3 Đỗ Thành Đạt BNI 67
20 22 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 3 1 - 0 3 Phạm Công Minh NBI 83
21 26 Trương Anh Kiệt CTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Hải Quân QNI 88
22 30 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Thanh Sơn DAN 89
23 100 Nguyễn Đình Trung NAN 3 0 - 1 3 Từ Hoàng Thông HCM 32
24 4 Lư Chấn Hưng KGI 1 - 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 70
25 91 Bùi Nhật Tân LDO 0 - 1 Vũ Quang Quyền HCM 17
26 95 Bùi Thanh Tùng BDH 1 - 0 Nguyễn Trí Thiên BNI 27
27 28 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO ½ - ½ Nguyễn Mạnh Trường BRV 102
28 103 Nguyễn Thiện Việt DAN 1 - 0 Trần Ngọc Lân HNO 44
29 101 Nguyễn Quang Trung BGI ½ - ½ Lê Trọng Bắc QDO 51
30 63 Lê Công Cường QDO 1 - 0 Nguyễn Tiến Anh HCM 105
31 60 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 2 0 - 1 2 Phan Trọng Bình BRV 11
32 66 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 2 0 - 1 2 Nguyễn Duy Trung KGI 15
33 24 Lê Quang Vinh DTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Đạt BRV 68
34 25 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 2 1 - 0 2 Phan Phương Đức NAN 71
35 77 Hứa Trường Khả QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Văn Thành BDH 39
36 80 Lê Phi Long QDO 2 0 - 1 2 Từ Hoàng Thái HCM 43
37 87 Trần Đăng Minh Quang BNI 2 0 - 1 2 Đồng Bảo Nghĩa BGI 45
38 48 Nguyễn Viết Huy DAN 2 0 - 1 2 Đoàn Văn Đức QDO 69
39 50 Tống Hải Anh HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Hải NAN 72
40 97 Phạm Đức Thắng KGI 2 1 - 0 2 Lê Chiến Thắng QNI 56
41 57 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 2 0 - 1 2 Đinh Đức Trọng DAN 99
42 55 Nguyễn Trọng Tiền BNI 0 - 1 2 Tống Thái Hùng HCM 75
43 84 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 1 - 0 Đặng Anh Minh HCM 31
44 93 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 1 - 0 Huỳnh Quốc An BTR 58
45 90 Nguyễn Vũ Sơn BDH 0 - 1 Nguyễn Ưng Bách HCM 62
46 98 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 0 - 1 Nguyễn Hoàng Chính BDH 64
47 79 Đặng Tuấn Linh NBI 1 0 - 1 1 Phan Nguyễn Hà Như LDO 29
48 96 Trần Trọng Thành BGI 1 ½ - ½ 1 Hoàng Quốc Khánh BGI 49
49 76 Lê Minh Kha BTR 1 1 - 0 1 Bùi Đăng Lộc QDO 81
50 104 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 1 1 - 0 1 Lê Phi Lân QDO 78
51 59 Nguyễn Văn An BDU ½ 0 - 1 1 Đặng Ngọc Minh BGI 82
52 85 Nguyễn Thế Phú HCM 1 ½ - ½ ½ Cao Văn Quang BDU 86
53 73 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 0 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 19 Lê Minh Hoàng HCM ½ - ½ 5 Đào Thiên Hải HCM 1
2 5 Trần Minh Thắng HNO 5 1 - 0 5 Trần Mạnh Tiến CTH 92
3 9 Nguyễn Phước Tâm CTH 5 1 - 0 5 Nguyễn Minh Tuấn HCM 94
4 37 Dương Thế Anh QDO 5 0 - 1 Trần Tuấn Minh HNO 2
5 13 Nguyễn Hà Phương BGI 0 - 1 Chế Quốc Hũu HCM 18
6 35 Nguyễn Văn Huy HNO 0 - 1 Nguyễn Anh Khôi HCM 16
7 3 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 4 0 - 1 Trần Quốc Dũng HCM 46
8 6 Đặng Hoàng Sơn HCM 4 0 - 1 4 Võ Thành Ninh KGI 33
9 7 Bùi Trọng Hào BNI 4 1 - 0 4 Phạm Chương HCM 34
10 61 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Việt BNI 8
11 41 Hoàng Cảnh Huấn DAN 4 1 - 0 4 Lê Hữu Thái LDO 10
12 74 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 4 1 - 0 4 Vương Trung Hiếu QDO 14
13 88 Nguyễn Hải Quân QNI 4 1 - 0 4 Chúc Đình Tấn BGI 21
14 89 Nguyễn Thanh Sơn DAN 4 0 - 1 4 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 22
15 32 Từ Hoàng Thông HCM 4 1 - 0 4 Phạm Xuân Đạt HNO 42
16 4 Lư Chấn Hưng KGI 0 - 1 4 Nguyễn Văn Thành DAN 38
17 17 Vũ Quang Quyền HCM 0 - 1 Lê Công Cường QDO 63
18 54 Đào Minh Nhật HPH 0 - 1 Phạm Minh Hiếu KGI 20
19 23 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 0 - 1 Nguyễn Thiện Việt DAN 103
20 47 Dương Thượng Công QDO 1 - 0 Bùi Thanh Tùng BDH 95
21 65 Dương Thiện Chương BDU 1 - 0 Phạm Đức Khôi QDO 52
22 11 Phan Trọng Bình BRV 3 0 - 1 3 Lê Trọng Bắc QDO 51
23 53 Phạm Hoài Nam HNO 3 0 - 1 3 Vũ Phi Hùng QNI 12
24 15 Nguyễn Duy Trung KGI 3 0 - 1 3 Hứa Trường Khả QDO 77
25 67 Đỗ Thành Đạt BNI 3 0 - 1 3 Lê Quang Vinh DTH 24
26 72 Nguyễn Hoàng Hải NAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 25
27 75 Tống Thái Hùng HCM 3 1 - 0 3 Trương Anh Kiệt CTH 26
28 69 Đoàn Văn Đức QDO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 28
29 83 Phạm Công Minh NBI 3 1 - 0 3 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 30
30 36 Tô Nhật Minh DAN 3 1 - 0 3 Phạm Đức Thắng KGI 97
31 99 Đinh Đức Trọng DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Nam QDO 40
32 43 Từ Hoàng Thái HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Trung BGI 101
33 45 Đồng Bảo Nghĩa BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Đình Trung NAN 100
34 102 Nguyễn Mạnh Trường BRV 3 0 - 1 Nguyễn Trí Thiên BNI 27
35 44 Trần Ngọc Lân HNO 1 - 0 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 84
36 62 Nguyễn Ưng Bách HCM 0 - 1 Bùi Nhật Tân LDO 91
37 64 Nguyễn Hoàng Chính BDH 0 - 1 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 93
38 105 Nguyễn Tiến Anh HCM 0 - 1 Nguyễn Hoàng Đức QNI 70
39 29 Phan Nguyễn Hà Như LDO 2 0 - 1 2 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 66
40 39 Nguyễn Văn Thành BDH 2 1 - 0 2 Lê Minh Kha BTR 76
41 68 Nguyễn Minh Đạt BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Viết Huy DAN 48
42 71 Phan Phương Đức NAN 2 1 - 0 2 Tống Hải Anh HNO 50
43 56 Lê Chiến Thắng QNI 2 1 - 0 2 Lê Phi Long QDO 80
44 57 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 2 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Quang BNI 87
45 82 Đặng Ngọc Minh BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 60
46 49 Hoàng Quốc Khánh BGI 1 - 0 2 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 104
47 31 Đặng Anh Minh HCM 0 - 1 Nguyễn Thế Phú HCM 85
48 96 Trần Trọng Thành BGI 0 - 1 Nguyễn Trọng Tiền BNI 55
49 58 Huỳnh Quốc An BTR 0 - 1 Nguyễn Vũ Sơn BDH 90
50 73 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 1 0 - 1 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 98
51 81 Bùi Đăng Lộc QDO 1 0 - 1 1 Lê Phi Lân QDO 78
52 86 Cao Văn Quang BDU 1 0 - 1 1 Đặng Tuấn Linh NBI 79
53 59 Nguyễn Văn An BDU ½ 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 19 Lê Minh Hoàng HCM 6 ½ - ½ 6 Trần Minh Thắng HNO 5
2 16 Nguyễn Anh Khôi HCM 0 - 1 6 Nguyễn Phước Tâm CTH 9
3 1 Đào Thiên Hải HCM 1 - 0 Chế Quốc Hũu HCM 18
4 2 Trần Tuấn Minh HNO 1 - 0 Trần Quốc Dũng HCM 46
5 41 Hoàng Cảnh Huấn DAN 5 1 - 0 5 Bùi Trọng Hào BNI 7
6 8 Nguyễn Đức Việt BNI 5 1 - 0 5 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 74
7 22 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Hải Quân QNI 88
8 38 Nguyễn Văn Thành DAN 5 0 - 1 5 Từ Hoàng Thông HCM 32
9 92 Trần Mạnh Tiến CTH 5 0 - 1 5 Võ Thành Ninh KGI 33
10 94 Nguyễn Minh Tuấn HCM 5 0 - 1 5 Dương Thế Anh QDO 37
11 103 Nguyễn Thiện Việt DAN 0 - 1 Nguyễn Hà Phương BGI 13
12 20 Phạm Minh Hiếu KGI 0 - 1 Dương Thượng Công QDO 47
13 63 Lê Công Cường QDO 0 - 1 Nguyễn Văn Huy HNO 35
14 10 Lê Hữu Thái LDO 4 1 - 0 Dương Thiện Chương BDU 65
15 42 Phạm Xuân Đạt HNO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 3
16 51 Lê Trọng Bắc QDO 4 0 - 1 4 Đặng Hoàng Sơn HCM 6
17 12 Vũ Phi Hùng QNI 4 0 - 1 4 Từ Hoàng Thái HCM 43
18 14 Vương Trung Hiếu QDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Hải NAN 72
19 21 Chúc Đình Tấn BGI 4 0 - 1 4 Đồng Bảo Nghĩa BGI 45
20 24 Lê Quang Vinh DTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 61
21 34 Phạm Chương HCM 4 1 - 0 4 Tống Thái Hùng HCM 75
22 77 Hứa Trường Khả QDO 4 0 - 1 4 Tô Nhật Minh DAN 36
23 40 Nguyễn Hoàng Nam QDO 4 1 - 0 4 Phạm Công Minh NBI 83
24 89 Nguyễn Thanh Sơn DAN 4 1 - 0 Vũ Quang Quyền HCM 17
25 91 Bùi Nhật Tân LDO 0 - 1 Lư Chấn Hưng KGI 4
26 70 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 - 1 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 23
27 27 Nguyễn Trí Thiên BNI ½ - ½ Đào Minh Nhật HPH 54
28 28 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO ½ - ½ Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 93
29 44 Trần Ngọc Lân HNO 0 - 1 Đoàn Văn Đức QDO 69
30 52 Phạm Đức Khôi QDO ½ - ½ Bùi Thanh Tùng BDH 95
31 11 Phan Trọng Bình BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 57
32 97 Phạm Đức Thắng KGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Duy Trung KGI 15
33 100 Nguyễn Đình Trung NAN 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 25
34 26 Trương Anh Kiệt CTH 3 1 - 0 3 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 66
35 30 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 3 ½ - ½ 3 Phan Phương Đức NAN 71
36 101 Nguyễn Quang Trung BGI 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Thành BDH 39
37 48 Nguyễn Viết Huy DAN 3 1 - 0 3 Đặng Ngọc Minh BGI 82
38 53 Phạm Hoài Nam HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Mạnh Trường BRV 102
39 67 Đỗ Thành Đạt BNI 3 1 - 0 3 Lê Chiến Thắng QNI 56
40 99 Đinh Đức Trọng DAN 3 0 - 1 Nguyễn Ưng Bách HCM 62
41 98 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR ½ - ½ Hoàng Quốc Khánh BGI 49
42 55 Nguyễn Trọng Tiền BNI 1 - 0 Nguyễn Tiến Anh HCM 105
43 85 Nguyễn Thế Phú HCM ½ - ½ Nguyễn Hoàng Chính BDH 64
44 84 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 0 - 1 Nguyễn Vũ Sơn BDH 90
45 80 Lê Phi Long QDO 2 1 - 0 2 Phan Nguyễn Hà Như LDO 29
46 78 Lê Phi Lân QDO 2 0 - 1 2 Tống Hải Anh HNO 50
47 79 Đặng Tuấn Linh NBI 2 0 - 1 2 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 60
48 87 Trần Đăng Minh Quang BNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Đạt BRV 68
49 76 Lê Minh Kha BTR 2 1 - 0 2 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 104
50 59 Nguyễn Văn An BDU 0 - 1 Đặng Anh Minh HCM 31
51 58 Huỳnh Quốc An BTR 1 - 0 Trần Trọng Thành BGI 96
52 73 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 1 0 - 1 1 Bùi Đăng Lộc QDO 81
53 86 Cao Văn Quang BDU 1 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Nguyễn Phước Tâm CTH 7 ½ - ½ Trần Tuấn Minh HNO 2
2 5 Trần Minh Thắng HNO ½ - ½ Đào Thiên Hải HCM 1
3 33 Võ Thành Ninh KGI 6 1 - 0 Lê Minh Hoàng HCM 19
4 32 Từ Hoàng Thông HCM 6 ½ - ½ 6 Nguyễn Đức Việt BNI 8
5 37 Dương Thế Anh QDO 6 1 - 0 6 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 22
6 35 Nguyễn Văn Huy HNO ½ - ½ 6 Hoàng Cảnh Huấn DAN 41
7 13 Nguyễn Hà Phương BGI 1 - 0 Nguyễn Anh Khôi HCM 16
8 18 Chế Quốc Hũu HCM 1 - 0 Dương Thượng Công QDO 47
9 46 Trần Quốc Dũng HCM 1 - 0 5 Lê Hữu Thái LDO 10
10 6 Đặng Hoàng Sơn HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Thanh Sơn DAN 89
11 7 Bùi Trọng Hào BNI 5 0 - 1 5 Nguyễn Minh Tuấn HCM 94
12 43 Từ Hoàng Thái HCM 5 ½ - ½ 5 Vương Trung Hiếu QDO 14
13 45 Đồng Bảo Nghĩa BGI 5 1 - 0 5 Phạm Chương HCM 34
14 36 Tô Nhật Minh DAN 5 1 - 0 5 Trần Mạnh Tiến CTH 92
15 61 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 5 1 - 0 5 Nguyễn Văn Thành DAN 38
16 74 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 5 0 - 1 5 Nguyễn Hoàng Nam QDO 40
17 88 Nguyễn Hải Quân QNI 5 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 3
18 4 Lư Chấn Hưng KGI 1 - 0 Nguyễn Thiện Việt DAN 103
19 69 Đoàn Văn Đức QDO 1 - 0 Phạm Minh Hiếu KGI 20
20 23 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM ½ - ½ Lê Công Cường QDO 63
21 65 Dương Thiện Chương BDU 0 - 1 Phạm Xuân Đạt HNO 42
22 52 Phạm Đức Khôi QDO 4 0 - 1 4 Phan Trọng Bình BRV 11
23 54 Đào Minh Nhật HPH 4 ½ - ½ 4 Vũ Phi Hùng QNI 12
24 21 Chúc Đình Tấn BGI 4 ½ - ½ 4 Phạm Hoài Nam HNO 53
25 72 Nguyễn Hoàng Hải NAN 4 ½ - ½ 4 Lê Quang Vinh DTH 24
26 26 Trương Anh Kiệt CTH 4 1 - 0 4 Đỗ Thành Đạt BNI 67
27 83 Phạm Công Minh NBI 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Trí Thiên BNI 27
28 95 Bùi Thanh Tùng BDH 4 0 - 1 4 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 28
29 39 Nguyễn Văn Thành BDH 4 0 - 1 4 Phạm Đức Thắng KGI 97
30 93 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Viết Huy DAN 48
31 75 Tống Thái Hùng HCM 4 ½ - ½ 4 Lê Trọng Bắc QDO 51
32 77 Hứa Trường Khả QDO 4 0 - 1 Trần Ngọc Lân HNO 44
33 17 Vũ Quang Quyền HCM 1 - 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 70
34 25 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 1 - 0 Bùi Nhật Tân LDO 91
35 90 Nguyễn Vũ Sơn BDH 0 - 1 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 30
36 71 Phan Phương Đức NAN 0 - 1 Nguyễn Trọng Tiền BNI 55
37 62 Nguyễn Ưng Bách HCM 1 - 0 Nguyễn Đình Trung NAN 100
38 15 Nguyễn Duy Trung KGI 3 1 - 0 3 Lê Minh Kha BTR 76
39 49 Hoàng Quốc Khánh BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Thế Phú HCM 85
40 50 Tống Hải Anh HNO 3 1 - 0 3 Lê Phi Long QDO 80
41 56 Lê Chiến Thắng QNI 3 0 - 1 3 Trần Đăng Minh Quang BNI 87
42 57 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 98
43 60 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 3 0 - 1 3 Đinh Đức Trọng DAN 99
44 64 Nguyễn Hoàng Chính BDH 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Trung BGI 101
45 66 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Mạnh Trường BRV 102
46 82 Đặng Ngọc Minh BGI 3 0 - 1 Huỳnh Quốc An BTR 58
47 105 Nguyễn Tiến Anh HCM 1 - 0 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 84
48 31 Đặng Anh Minh HCM 1 - 0 2 Lê Phi Lân QDO 78
49 29 Phan Nguyễn Hà Như LDO 2 1 - 0 2 Cao Văn Quang BDU 86
50 68 Nguyễn Minh Đạt BRV 2 0 - 1 2 Đặng Tuấn Linh NBI 79
51 81 Bùi Đăng Lộc QDO 2 1 - 0 Nguyễn Văn An BDU 59
52 104 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 2 0 - 1 1 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 73
53 96 Trần Trọng Thành BGI 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED FIDE Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 9 Nguyễn Phước Tâm CTH 2086 7,5 0 48,5 6 4 0
2 37 Dương Thế Anh QDO 0 7 0 51,5 6 4 0
3 1 Đào Thiên Hải HCM 2455 7 0 48,5 5 5 0
4 2 Trần Tuấn Minh HNO 2428 7 0 47 6 5 0
5 5 Trần Minh Thắng HNO 2178 7 0 46 5 4 0
6 33 Võ Thành Ninh KGI 0 7 0 40 7 4 0
7 19 Lê Minh Hoàng HCM 1948 6,5 0 45 5 4 0
8 18 Chế Quốc Hũu HCM 1958 6,5 0 44,5 6 5 0
9 41 Hoàng Cảnh Huấn DAN 0 6,5 0 44 5 4 0
10 8 Nguyễn Đức Việt BNI 2118 6,5 0 43,5 6 5 0
11 46 Trần Quốc Dũng HCM 0 6,5 0 42 6 5 0
12 13 Nguyễn Hà Phương BGI 2033 6,5 0 42 5 4 0
13 32 Từ Hoàng Thông HCM 0 6,5 0 39,5 5 4 0
14 35 Nguyễn Văn Huy HNO 0 6 0 48,5 4 4 0
15 94 Nguyễn Minh Tuấn HCM 0 6 0 48 5 5 0
16 61 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 0 6 0 43 6 4 0
17 40 Nguyễn Hoàng Nam QDO 0 6 0 41,5 5 5 0
18 36 Tô Nhật Minh DAN 0 6 0 40,5 6 5 0
89 Nguyễn Thanh Sơn DAN 0 6 0 40,5 6 5 0
20 45 Đồng Bảo Nghĩa BGI 0 6 0 40 6 4 0
21 22 Nguyễn Tấn Hoàng Nam HCM 1844 6 0 39,5 6 5 0
22 16 Nguyễn Anh Khôi HCM 2004 5,5 0 47,5 5 5 0
23 14 Vương Trung Hiếu QDO 2023 5,5 0 45,5 5 5 0
24 3 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 2428 5,5 0 43 4 5 0
25 42 Phạm Xuân Đạt HNO 0 5,5 0 42,5 5 5 0
26 47 Dương Thượng Công QDO 0 5,5 0 39,5 5 5 0
27 69 Đoàn Văn Đức QDO 0 5,5 0 39 5 4 0
28 4 Lư Chấn Hưng KGI 2215 5,5 0 36 5 4 0
29 43 Từ Hoàng Thái HCM 0 5,5 0 35 4 4 0
30 92 Trần Mạnh Tiến CTH 0 5 0 49,5 4 4 0
31 74 Nguyễn Sỹ Hùng BRV 0 5 0 47,5 4 4 0
32 6 Đặng Hoàng Sơn HCM 2158 5 0 46 5 4 0
33 10 Lê Hữu Thái LDO 2057 5 0 45,5 5 5 0
34 7 Bùi Trọng Hào BNI 2122 5 0 45,5 4 4 0
35 34 Phạm Chương HCM 0 5 0 44,5 4 5 0
36 88 Nguyễn Hải Quân QNI 0 5 0 40,5 5 4 0
37 38 Nguyễn Văn Thành DAN 0 5 0 40,5 3 5 0
38 63 Lê Công Cường QDO 0 5 0 40 4 5 0
39 26 Trương Anh Kiệt CTH 1772 5 0 39 5 4 0
40 97 Phạm Đức Thắng KGI 0 5 0 38,5 4 5 0
41 23 Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 1824 5 0 38,5 4 4 0
42 48 Nguyễn Viết Huy DAN 0 5 0 37,5 5 5 0
43 28 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 1656 5 0 36,5 3 5 0
44 11 Phan Trọng Bình BRV 2047 5 0 33,5 4 4 0
45 103 Nguyễn Thiện Việt DAN 0 4,5 0 45 4 5 0
46 54 Đào Minh Nhật HPH 0 4,5 0 42,5 3 4 0
47 44 Trần Ngọc Lân HNO 0 4,5 0 40,5 4 5 0
48 21 Chúc Đình Tấn BGI 1882 4,5 0 39,5 4 4 0
49 65 Dương Thiện Chương BDU 0 4,5 0 39,5 3 4 0
72 Nguyễn Hoàng Hải NAN 0 4,5 0 39,5 3 4 0
51 17 Vũ Quang Quyền HCM 1977 4,5 0 39 4 4 0
52 83 Phạm Công Minh NBI 0 4,5 0 39 3 5 0
53 12 Vũ Phi Hùng QNI 2046 4,5 0 38 3 5 0
20 Phạm Minh Hiếu KGI 1918 4,5 0 38 3 5 0
55 53 Phạm Hoài Nam HNO 0 4,5 0 37 4 5 0
56 51 Lê Trọng Bắc QDO 0 4,5 0 37 3 5 0
57 75 Tống Thái Hùng HCM 0 4,5 0 37 3 4 0
58 24 Lê Quang Vinh DTH 1809 4,5 0 34 4 5 0
59 30 Võ Phạm Thiên Phúc HCM 1597 4,5 0 32,5 3 5 0
60 27 Nguyễn Trí Thiên BNI 1707 4,5 0 32 3 5 0
61 25 Nguyễn Anh Dũng (a) QNI 1796 4,5 0 31 4 4 0
62 55 Nguyễn Trọng Tiền BNI 0 4,5 0 29,5 4 5 0
63 62 Nguyễn Ưng Bách HCM 0 4,5 0 28 4 4 0
64 93 Nguyễn Hoàng Tuấn HNO 0 4 0 40 3 5 0
65 87 Trần Đăng Minh Quang BNI 0 4 0 39,5 4 5 0
66 77 Hứa Trường Khả QDO 0 4 0 38,5 4 4 0
67 95 Bùi Thanh Tùng BDH 0 4 0 38 3 5 0
68 67 Đỗ Thành Đạt BNI 0 4 0 37 3 5 0
69 15 Nguyễn Duy Trung KGI 2022 4 0 37 3 4 0
52 Phạm Đức Khôi QDO 0 4 0 37 3 4 0
71 57 Nguyễn Anh Dũng (b) QNI 0 4 0 34 4 4 0
72 66 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 0 4 0 33,5 4 4 0
73 99 Đinh Đức Trọng DAN 0 4 0 33,5 3 4 0
74 64 Nguyễn Hoàng Chính BDH 0 4 0 32 3 4 0
75 39 Nguyễn Văn Thành BDH 0 4 0 29,5 4 4 0
76 50 Tống Hải Anh HNO 0 4 0 27 4 5 0
77 49 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 4 0 24,5 3 4 0
78 100 Nguyễn Đình Trung NAN 0 3,5 0 42 2 4 0
79 70 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 3,5 0 41,5 2 5 0
80 71 Phan Phương Đức NAN 0 3,5 0 41 3 4 0
81 91 Bùi Nhật Tân LDO 0 3,5 0 39 3 5 0
82 105 Nguyễn Tiến Anh HCM 1666 3,5 0 36,5 2 4 0
83 90 Nguyễn Vũ Sơn BDH 0 3,5 0 32,5 3 4 0
84 31 Đặng Anh Minh HCM 1490 3,5 0 28,5 3 4 0
85 58 Huỳnh Quốc An BTR 0 3,5 0 28 3 4 0
86 102 Nguyễn Mạnh Trường BRV 0 3 0 40 2 5 0
87 82 Đặng Ngọc Minh BGI 0 3 0 35 3 4 0
88 101 Nguyễn Quang Trung BGI 0 3 0 34,5 2 5 0
89 76 Lê Minh Kha BTR 0 3 0 34 3 5 0
90 60 Nguyễn Doãn Nam Anh BGI 0 3 0 34 3 4 0
91 98 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 0 3 0 34 2 5 0
92 80 Lê Phi Long QDO 0 3 0 33,5 3 5 0
93 56 Lê Chiến Thắng QNI 0 3 0 33,5 3 4 0
94 79 Đặng Tuấn Linh NBI 0 3 0 32 3 5 0
95 85 Nguyễn Thế Phú HCM 0 3 0 31,5 1 4 0
96 81 Bùi Đăng Lộc QDO 0 3 0 30 3 4 0
97 29 Phan Nguyễn Hà Như LDO 1618 3 0 25,5 3 4 0
98 84 Nguyễn Lê Minh Phú HCM 0 2,5 0 34 2 5 0
99 96 Trần Trọng Thành BGI 0 2,5 0 30 1 4 0
100 68 Nguyễn Minh Đạt BRV 0 2 0 37 2 4 0
101 78 Lê Phi Lân QDO 0 2 0 30 2 5 0
102 104 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 0 2 0 26 1 4 0
103 86 Cao Văn Quang BDU 0 2 0 26 0 4 0
104 73 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 0 2 0 25,5 1 4 0
105 59 Nguyễn Văn An BDU 0 1,5 0 26 0 4 0