GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-04-25 to 2017-04-26
Tournament place: Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức - Hà Nội (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15 phút + 10 giây
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: No information about the organizer of this tournament
Referee: Trương Đức Chiến

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH

Round Date Time
1 2017/04/25 8:00
2 2017/04/25 9:00
3 2017/04/25 10:00
4 2017/04/25 11:00
5 2017/04/25 15:00
6 2017/04/25 16:00
7 2017/04/25 17:00
8 2017/04/25 18:00
9 2017/04/26 8:00
10 2017/04/26 9:30
11 2017/04/26 11:00

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 CTH GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2721 0 -13 + Info
2 QDO GM Nguyễn Đức Hòa 2498 0 9 + Info
3 QNI GM Nguyễn Anh Dũng 2491 0 -20 + Info
4 HNO IM Trần Tuấn Minh 2474 0 15 + Info
5 HCM GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2465 0 -25 + Info
6 HNO IM Nguyễn Văn Huy 2430 0 9 + Info
7 HNO GM Bùi Vinh 2414 0 -15 + Info
8 KGI IM Võ Thành Ninh 2414 0 -17 + Info
9 HCM GM Từ Hoàng Thông 2407 0 -28 + Info
10 DAN FM Hoàng Cảnh Huấn 2403 0 0 + Info
11 HNO IM Tô Nhật Minh 2394 0 -11 + Info
12 LDO GM Cao Sang 2389 1828 -12 + Info
13 HCM FM Phạm Chương 2385 0 -56 + Info
14 QDO IM Dương Thế Anh 2335 0 1 + Info
15 HNO IM Nguyễn Văn Hải 2331 0 -72 + Info
16 HNO Trần Ngọc Lân 2307 0 -26 + Info
17 LDO IM Bảo Khoa 2239 0 -30 + Info
18 DAN CM Nguyễn Văn Thành 2230 0 -33 + Info
19 BDU IM Lê Tuấn Minh 2228 0 11 + Info
20 QDO CM Nguyễn Hoàng Nam 2218 0 -33 + Info
21 KGI IM Lư Chấn Hưng 2215 0 19 + Info
22 HNO FM Trần Minh Thắng 2209 0 22 + Info
23 HCM Tống Thái Hùng 2176 0 -71 + Info
24 HCM FM Đặng Hoàng Sơn 2158 0 96 + Info
25 HNO Phạm Xuân Đạt 2157 0 -23 + Info
26 QDO Đoàn Văn Đức 2142 0 -41 + Info
27 CTH Nguyễn Phước Tâm 2086 0 7 + Info
28 LDO CM Lê Hữu Thái 2057 0 9 + Info
29 QDO Dương Thượng Công 2048 0 -47 + Info
30 QDO CM Nguyễn Văn Toàn Thành 2039 0 -41 + Info
31 LDO Nguyễn Hữu Hoàng Anh 2036 0 44 + Info
32 QDO FM Vương Trung Hiếu 2023 0 62 + Info
33 QNI Nguyễn Hoàng Đức 2023 0 19 + Info
34 KGI Nguyễn Duy Trung 2022 0 89 + Info
35 NAN Phan Phương Đức 1981 0 88 + Info
36 HCM CM Lê Minh Hoàng 1948 0 130 + Info
37 KGI Phạm Minh Hiếu 1918 0 6 + Info
38 QDO Phạm Quang Hưng 1902 0 0 + Info
39 BDU Dương Thiện Chương 1830 0 -59 + Info
40 HCM FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 1824 0 48 + Info
41 HCM FM Lê Minh Tú 1796 0 -15 + Info
42 NAN Nguyễn Đình Trung 1751 0 46 + Info
43 DAN Nguyễn Viết Huy 1710 0 30 + Info
44 HNO CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 1656 0 0 + Info
45 HNO Hoàng Tấn Đức 1606 0 32 + Info
46 QDO Nguyễn Trung Hiếu 1594 0 -11 + Info
47 BNI Trần Đăng Minh Quang 1540 0 98 + Info
48 HNO CM Hoàng Minh Hiếu 1509 0 20 + Info
49 HNO Nguyễn Xuân Hiển 1492 0 37 + Info
50 BGI Hoàng Quốc Khánh 0 0 0 + Info
51 BGI Nguyễn Quang Trung 0 0 0 + Info
52 QDO Nguyễn Đức Gia Bách 0 0 0 + Info
53 NBI Phạm Công Minh 0 0 0 + Info
54 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 0 0 + Info
55 HPH Đào Minh Nhật 0 0 0 + Info

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 CTH GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2721 0 -13
2 QDO GM Nguyễn Đức Hòa 2498 0 9
3 QNI GM Nguyễn Anh Dũng 2491 0 -20
4 HNO IM Trần Tuấn Minh 2474 0 15
5 HCM GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2465 0 -25
6 HNO IM Nguyễn Văn Huy 2430 0 9
7 HNO GM Bùi Vinh 2414 0 -15
8 KGI IM Võ Thành Ninh 2414 0 -17
9 HCM GM Từ Hoàng Thông 2407 0 -28
10 DAN FM Hoàng Cảnh Huấn 2403 0 0
11 HNO IM Tô Nhật Minh 2394 0 -11
12 LDO GM Cao Sang 2389 1828 -12
13 HCM FM Phạm Chương 2385 0 -56
14 QDO IM Dương Thế Anh 2335 0 1
15 HNO IM Nguyễn Văn Hải 2331 0 -72
16 HNO Trần Ngọc Lân 2307 0 -26
17 LDO IM Bảo Khoa 2239 0 -30
18 DAN CM Nguyễn Văn Thành 2230 0 -33
19 BDU IM Lê Tuấn Minh 2228 0 11
20 QDO CM Nguyễn Hoàng Nam 2218 0 -33
21 KGI IM Lư Chấn Hưng 2215 0 19
22 HNO FM Trần Minh Thắng 2209 0 22
23 HCM Tống Thái Hùng 2176 0 -71
24 HCM FM Đặng Hoàng Sơn 2158 0 96
25 HNO Phạm Xuân Đạt 2157 0 -23
26 QDO Đoàn Văn Đức 2142 0 -41
27 CTH Nguyễn Phước Tâm 2086 0 7
28 LDO CM Lê Hữu Thái 2057 0 9
29 QDO Dương Thượng Công 2048 0 -47
30 QDO CM Nguyễn Văn Toàn Thành 2039 0 -41
31 LDO Nguyễn Hữu Hoàng Anh 2036 0 44
32 QDO FM Vương Trung Hiếu 2023 0 62
33 QNI Nguyễn Hoàng Đức 2023 0 19
34 KGI Nguyễn Duy Trung 2022 0 89
35 NAN Phan Phương Đức 1981 0 88
36 HCM CM Lê Minh Hoàng 1948 0 130
37 KGI Phạm Minh Hiếu 1918 0 6
38 QDO Phạm Quang Hưng 1902 0 0
39 BDU Dương Thiện Chương 1830 0 -59
40 HCM FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 1824 0 48
41 HCM FM Lê Minh Tú 1796 0 -15
42 NAN Nguyễn Đình Trung 1751 0 46
43 DAN Nguyễn Viết Huy 1710 0 30
44 HNO CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 1656 0 0
45 HNO Hoàng Tấn Đức 1606 0 32
46 QDO Nguyễn Trung Hiếu 1594 0 -11
47 BNI Trần Đăng Minh Quang 1540 0 98
48 HNO CM Hoàng Minh Hiếu 1509 0 20
49 HNO Nguyễn Xuân Hiển 1492 0 37
50 BGI Hoàng Quốc Khánh 0 0 0
51 BGI Nguyễn Quang Trung 0 0 0
52 QDO Nguyễn Đức Gia Bách 0 0 0
53 NBI Phạm Công Minh 0 0 0
54 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 0 0
55 HPH Đào Minh Nhật 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED FIDE
1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 12401110 CTH 2721
2 GM Nguyễn Đức Hòa 12401358 QDO 2498
3 GM Nguyễn Anh Dũng 12400025 QNI 2491
4 IM Trần Tuấn Minh 12401820 HNO 2474
5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 12401269 HCM 2465
6 IM Nguyễn Văn Huy 12401064 HNO 2430
7 GM Bùi Vinh 12400726 HNO 2414
8 IM Võ Thành Ninh 12402141 KGI 2414
9 GM Từ Hoàng Thông 12400076 HCM 2407
10 FM Hoàng Cảnh Huấn 12400599 DAN 2403
11 IM Tô Nhật Minh 729019 HNO 2394
12 GM Cao Sang 725056 LDO 2389
13 FM Phạm Chương 12401218 HCM 2385
14 IM Dương Thế Anh 12401277 QDO 2335
15 IM Nguyễn Văn Hải 12400122 HNO 2331
16 Trần Ngọc Lân 12401811 HNO 2307
17 IM Bảo Khoa 12401501 LDO 2239
18 CM Nguyễn Văn Thành 12402532 DAN 2230
19 IM Lê Tuấn Minh 12401153 BDU 2228
20 CM Nguyễn Hoàng Nam 12402133 QDO 2218
21 IM Lư Chấn Hưng 12402508 KGI 2215
22 FM Trần Minh Thắng 12401080 HNO 2209
23 Tống Thái Hùng 12403555 HCM 2176
24 FM Đặng Hoàng Sơn 12402435 HCM 2158
25 Phạm Xuân Đạt 12401307 HNO 2157
26 Đoàn Văn Đức 12400335 QDO 2142
27 Nguyễn Phước Tâm 12402109 CTH 2086
28 CM Lê Hữu Thái 12402460 LDO 2057
29 Dương Thượng Công 12402443 QDO 2048
30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành 12400475 QDO 2039
31 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 12402010 LDO 2036
32 FM Vương Trung Hiếu 12402613 QDO 2023
33 Nguyễn Hoàng Đức 12403865 QNI 2023
34 Nguyễn Duy Trung 12406201 KGI 2022
35 Phan Phương Đức 12410438 NAN 1981
36 CM Lê Minh Hoàng 12404683 HCM 1948
37 Phạm Minh Hiếu 12406112 KGI 1918
38 Phạm Quang Hưng 12400483 QDO 1902
39 Dương Thiện Chương 12410799 BDU 1830
40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 12402761 HCM 1824
41 FM Lê Minh Tú 12404888 HCM 1796
42 Nguyễn Đình Trung 12405825 NAN 1751
43 Nguyễn Viết Huy 12405884 DAN 1710
44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 12403431 HNO 1656
45 Hoàng Tấn Đức 12402664 HNO 1606
46 Nguyễn Trung Hiếu 12409820 QDO 1594
47 Trần Đăng Minh Quang 12407925 BNI 1540
48 CM Hoàng Minh Hiếu 12413372 HNO 1509
49 Nguyễn Xuân Hiển 12412392 HNO 1492
50 Hoàng Quốc Khánh 12414352 BGI 0
51 Nguyễn Quang Trung 12408190 BGI 0
52 Nguyễn Đức Gia Bách 12415561 QDO 0
53 Phạm Công Minh 12411248 NBI 0
54 Trần Đăng Minh Đức 12415693 HNO 0
55 Đào Minh Nhật 12412279 HPH 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 28 CM Lê Hữu Thái LDO 0 0 - 1 0 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 2 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 0 1 - 0 0 Dương Thượng Công QDO 29
3 30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 0 ½ - ½ 0 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 3
4 4 IM Trần Tuấn Minh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 31
5 32 FM Vương Trung Hiếu QDO 0 0 - 1 0 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 5
6 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 33
7 34 Nguyễn Duy Trung KGI 0 ½ - ½ 0 GM Bùi Vinh HNO 7
8 8 IM Võ Thành Ninh KGI 0 1 - 0 0 Phan Phương Đức NAN 35
9 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 0 0 - 1 0 GM Từ Hoàng Thông HCM 9
10 10 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 0 1 - 0 0 Phạm Minh Hiếu KGI 37
11 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 - - + 0 IM Tô Nhật Minh HNO 11
12 12 GM Cao Sang LDO 0 1 - 0 0 Dương Thiện Chương BDU 39
13 40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 0 0 - 1 0 FM Phạm Chương HCM 13
14 14 IM Dương Thế Anh QDO 0 ½ - ½ 0 FM Lê Minh Tú HCM 41
15 42 Nguyễn Đình Trung NAN 0 0 - 1 0 IM Nguyễn Văn Hải HNO 15
16 16 Trần Ngọc Lân HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Viết Huy DAN 43
17 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 0 0 - 1 0 IM Bảo Khoa LDO 17
18 18 CM Nguyễn Văn Thành DAN 0 1 - 0 0 Hoàng Tấn Đức HNO 45
19 46 Nguyễn Trung Hiếu QDO 0 0 - 1 0 IM Lê Tuấn Minh BDU 19
20 20 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 0 1 - 0 0 Trần Đăng Minh Quang BNI 47
21 48 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 0 0 - 1 0 IM Lư Chấn Hưng KGI 21
22 22 FM Trần Minh Thắng HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Hiển HNO 49
23 50 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 ½ - ½ 0 Tống Thái Hùng HCM 23
24 24 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Trung BGI 51
25 52 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 0 - 1 0 Phạm Xuân Đạt HNO 25
26 26 Đoàn Văn Đức QDO 0 0 - 1 0 Phạm Công Minh NBI 53
27 54 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Phước Tâm CTH 27
28 55 Đào Minh Nhật HPH 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1 ½ - ½ 1 IM Bảo Khoa LDO 17
2 19 IM Lê Tuấn Minh BDU 1 0 - 1 1 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2
3 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 1 1 - 0 1 CM Nguyễn Văn Thành DAN 18
4 21 IM Lư Chấn Hưng KGI 1 0 - 1 1 IM Nguyễn Văn Huy HNO 6
5 25 Phạm Xuân Đạt HNO 1 ½ - ½ 1 IM Võ Thành Ninh KGI 8
6 9 GM Từ Hoàng Thông HCM 1 1 - 0 1 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 20
7 27 Nguyễn Phước Tâm CTH 1 ½ - ½ 1 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 10
8 11 IM Tô Nhật Minh HNO 1 0 - 1 1 FM Trần Minh Thắng HNO 22
9 31 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 1 0 - 1 1 GM Cao Sang LDO 12
10 13 FM Phạm Chương HCM 1 0 - 1 1 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 24
11 15 IM Nguyễn Văn Hải HNO 1 1 - 0 1 Đào Minh Nhật HPH 55
12 53 Phạm Công Minh NBI 1 0 - 1 ½ IM Dương Thế Anh QDO 14
13 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Duy Trung KGI 34
14 7 GM Bùi Vinh HNO ½ 1 - 0 ½ Hoàng Quốc Khánh BGI 50
15 41 FM Lê Minh Tú HCM ½ 0 - 1 ½ Trần Ngọc Lân HNO 16
16 23 Tống Thái Hùng HCM ½ 1 - 0 ½ CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 30
17 43 Nguyễn Viết Huy DAN ½ 0 - 1 0 IM Trần Tuấn Minh HNO 4
18 40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 0 0 - 1 0 Đoàn Văn Đức QDO 26
19 45 Hoàng Tấn Đức HNO 0 ½ - ½ 0 CM Lê Hữu Thái LDO 28
20 29 Dương Thượng Công QDO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Đình Trung NAN 42
21 47 Trần Đăng Minh Quang BNI 0 0 - 1 0 FM Vương Trung Hiếu QDO 32
22 33 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 1 - 0 0 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
23 35 Phan Phương Đức NAN 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Trung Hiếu QDO 46
24 49 Nguyễn Xuân Hiển HNO 0 ½ - ½ 0 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
25 37 Phạm Minh Hiếu KGI 0 1 - 0 0 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 48
26 51 Nguyễn Quang Trung BGI 0 + - - 0 Phạm Quang Hưng QDO 38
27 39 Dương Thiện Chương BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 52
28 54 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2 1 - 0 2 GM Cao Sang LDO 12
2 22 FM Trần Minh Thắng HNO 2 1 - 0 2 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 5
3 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 2 1 - 0 2 IM Nguyễn Văn Hải HNO 15
4 24 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 2 ½ - ½ 2 GM Từ Hoàng Thông HCM 9
5 16 Trần Ngọc Lân HNO 0 - 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
6 17 IM Bảo Khoa LDO 0 - 1 GM Bùi Vinh HNO 7
7 8 IM Võ Thành Ninh KGI 1 - 0 Tống Thái Hùng HCM 23
8 10 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 1 - 0 Phạm Xuân Đạt HNO 25
9 14 IM Dương Thế Anh QDO 1 - 0 Nguyễn Phước Tâm CTH 27
10 34 Nguyễn Duy Trung KGI 1 - 0 1 IM Tô Nhật Minh HNO 11
11 4 IM Trần Tuấn Minh HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Đức QNI 33
12 32 FM Vương Trung Hiếu QDO 1 1 - 0 1 FM Phạm Chương HCM 13
13 18 CM Nguyễn Văn Thành DAN 1 1 - 0 1 Phạm Minh Hiếu KGI 37
14 39 Dương Thiện Chương BDU 1 0 - 1 1 IM Lê Tuấn Minh BDU 19
15 20 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 1 1 - 0 1 Phạm Công Minh NBI 53
16 51 Nguyễn Quang Trung BGI 1 0 - 1 1 IM Lư Chấn Hưng KGI 21
17 26 Đoàn Văn Đức QDO 1 1 - 0 1 Trần Đăng Minh Đức HNO 54
18 55 Đào Minh Nhật HPH 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 31
19 42 Nguyễn Đình Trung NAN ½ 0 - 1 ½ GM Nguyễn Anh Dũng QNI 3
20 28 CM Lê Hữu Thái LDO ½ 1 - 0 ½ FM Lê Minh Tú HCM 41
21 46 Nguyễn Trung Hiếu QDO ½ 0 - 1 ½ Dương Thượng Công QDO 29
22 30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Viết Huy DAN 43
23 50 Hoàng Quốc Khánh BGI ½ 0 - 1 ½ Phan Phương Đức NAN 35
24 36 CM Lê Minh Hoàng HCM ½ 1 - 0 ½ Hoàng Tấn Đức HNO 45
25 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 0 0 - 1 ½ Nguyễn Xuân Hiển HNO 49
26 48 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 0 0 - 1 0 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 40
27 52 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 0 - 1 0 Trần Đăng Minh Quang BNI 47
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 3 ½ - ½ 3 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2
2 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1 - 0 3 FM Trần Minh Thắng HNO 22
3 7 GM Bùi Vinh HNO 0 - 1 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 10
4 14 IM Dương Thế Anh QDO ½ - ½ IM Võ Thành Ninh KGI 8
5 9 GM Từ Hoàng Thông HCM 0 - 1 Nguyễn Duy Trung KGI 34
6 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 2 0 - 1 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 24
7 21 IM Lư Chấn Hưng KGI 2 0 - 1 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 4
8 12 GM Cao Sang LDO 2 1 - 0 2 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 20
9 15 IM Nguyễn Văn Hải HNO 2 1 - 0 2 Đoàn Văn Đức QDO 26
10 31 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 2 0 - 1 2 CM Nguyễn Văn Thành DAN 18
11 19 IM Lê Tuấn Minh BDU 2 0 - 1 2 FM Vương Trung Hiếu QDO 32
12 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 1 - 0 Nguyễn Phước Tâm CTH 27
13 29 Dương Thượng Công QDO 0 - 1 Trần Ngọc Lân HNO 16
14 17 IM Bảo Khoa LDO 0 - 1 CM Lê Hữu Thái LDO 28
15 23 Tống Thái Hùng HCM 0 - 1 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
16 25 Phạm Xuân Đạt HNO 0 - 1 Nguyễn Xuân Hiển HNO 49
17 35 Phan Phương Đức NAN 1 - 0 1 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 30
18 43 Nguyễn Viết Huy DAN 1 0 - 1 1 IM Tô Nhật Minh HNO 11
19 13 FM Phạm Chương HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Trung BGI 51
20 33 Nguyễn Hoàng Đức QNI 1 1 - 0 1 Trần Đăng Minh Đức HNO 54
21 37 Phạm Minh Hiếu KGI 1 ½ - ½ 1 Đào Minh Nhật HPH 55
22 47 Trần Đăng Minh Quang BNI 1 0 - 1 1 Dương Thiện Chương BDU 39
23 53 Phạm Công Minh NBI 1 0 - 1 1 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 40
24 41 FM Lê Minh Tú HCM ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Trung Hiếu QDO 46
25 45 Hoàng Tấn Đức HNO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Đình Trung NAN 42
26 48 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 0 1 - 0 ½ Hoàng Quốc Khánh BGI 50
27 52 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 0 - 1 0 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 0 - 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 2 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 1 - 0 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 24
3 34 Nguyễn Duy Trung KGI 0 - 1 IM Nguyễn Văn Huy HNO 6
4 4 IM Trần Tuấn Minh HNO 3 1 - 0 3 IM Nguyễn Văn Hải HNO 15
5 8 IM Võ Thành Ninh KGI 3 1 - 0 3 CM Nguyễn Văn Thành DAN 18
6 22 FM Trần Minh Thắng HNO 3 ½ - ½ 3 GM Cao Sang LDO 12
7 32 FM Vương Trung Hiếu QDO 3 ½ - ½ 3 IM Dương Thế Anh QDO 14
8 28 CM Lê Hữu Thái LDO ½ - ½ GM Nguyễn Anh Dũng QNI 3
9 36 CM Lê Minh Hoàng HCM ½ - ½ GM Bùi Vinh HNO 7
10 49 Nguyễn Xuân Hiển HNO 0 - 1 GM Từ Hoàng Thông HCM 9
11 16 Trần Ngọc Lân HNO 0 - 1 Phan Phương Đức NAN 35
12 26 Đoàn Văn Đức QDO 2 0 - 1 2 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 5
13 11 IM Tô Nhật Minh HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 31
14 40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 2 0 - 1 2 IM Lê Tuấn Minh BDU 19
15 20 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Hoàng Đức QNI 33
16 39 Dương Thiện Chương BDU 2 0 - 1 2 IM Lư Chấn Hưng KGI 21
17 51 Nguyễn Quang Trung BGI 2 0 - 1 IM Bảo Khoa LDO 17
18 37 Phạm Minh Hiếu KGI 1 - 0 Tống Thái Hùng HCM 23
19 42 Nguyễn Đình Trung NAN 0 - 1 Phạm Xuân Đạt HNO 25
20 27 Nguyễn Phước Tâm CTH 1 - 0 FM Lê Minh Tú HCM 41
21 55 Đào Minh Nhật HPH 1 - 0 Dương Thượng Công QDO 29
22 47 Trần Đăng Minh Quang BNI 1 0 - 1 1 FM Phạm Chương HCM 13
23 30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 1 1 - 0 1 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 48
24 54 Trần Đăng Minh Đức HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Viết Huy DAN 43
25 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 1 1 - 0 1 Phạm Công Minh NBI 53
26 50 Hoàng Quốc Khánh BGI ½ 0 - 1 ½ Hoàng Tấn Đức HNO 45
27 46 Nguyễn Trung Hiếu QDO ½ 0 - 1 0 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 52
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1 - 0 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2
2 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 0 - 1 4 IM Trần Tuấn Minh HNO 4
3 9 GM Từ Hoàng Thông HCM 0 - 1 4 IM Võ Thành Ninh KGI 8
4 24 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 1 - 0 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 10
5 12 GM Cao Sang LDO ½ - ½ FM Vương Trung Hiếu QDO 32
6 14 IM Dương Thế Anh QDO 1 - 0 Nguyễn Duy Trung KGI 34
7 35 Phan Phương Đức NAN 0 - 1 FM Trần Minh Thắng HNO 22
8 18 CM Nguyễn Văn Thành DAN 3 0 - 1 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 3
9 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 3 ½ - ½ 3 IM Lê Tuấn Minh BDU 19
10 7 GM Bùi Vinh HNO 3 1 - 0 3 CM Lê Hữu Thái LDO 28
11 15 IM Nguyễn Văn Hải HNO 3 0 - 1 3 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
12 21 IM Lư Chấn Hưng KGI 3 0 - 1 IM Tô Nhật Minh HNO 11
13 31 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 0 - 1 Trần Ngọc Lân HNO 16
14 33 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 - 1 IM Bảo Khoa LDO 17
15 49 Nguyễn Xuân Hiển HNO 0 - 1 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 20
16 25 Phạm Xuân Đạt HNO 1 - 0 Phạm Minh Hiếu KGI 37
17 27 Nguyễn Phước Tâm CTH 1 - 0 Đào Minh Nhật HPH 55
18 13 FM Phạm Chương HCM 2 1 - 0 2 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
19 43 Nguyễn Viết Huy DAN 2 0 - 1 2 Đoàn Văn Đức QDO 26
20 40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 2 1 - 0 2 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 30
21 51 Nguyễn Quang Trung BGI 2 0 - 1 2 Dương Thiện Chương BDU 39
22 23 Tống Thái Hùng HCM 1 - 0 Nguyễn Đình Trung NAN 42
23 29 Dương Thượng Công QDO 1 - 0 FM Lê Minh Tú HCM 41
24 45 Hoàng Tấn Đức HNO ½ - ½ 1 Trần Đăng Minh Quang BNI 47
25 53 Phạm Công Minh NBI 1 0 - 1 1 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 48
26 54 Trần Đăng Minh Đức HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 52
27 50 Hoàng Quốc Khánh BGI ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Trung Hiếu QDO 46
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 IM Võ Thành Ninh KGI 5 0 - 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 4 IM Trần Tuấn Minh HNO 5 1 - 0 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 24
3 2 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 1 - 0 IM Dương Thế Anh QDO 14
4 22 FM Trần Minh Thắng HNO ½ - ½ IM Nguyễn Văn Huy HNO 6
5 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 4 1 - 0 4 GM Cao Sang LDO 12
6 32 FM Vương Trung Hiếu QDO 4 0 - 1 4 GM Bùi Vinh HNO 7
7 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 4 0 - 1 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 5
8 19 IM Lê Tuấn Minh BDU ½ - ½ GM Từ Hoàng Thông HCM 9
9 10 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 1 - 0 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 20
10 11 IM Tô Nhật Minh HNO 1 - 0 Phạm Xuân Đạt HNO 25
11 16 Trần Ngọc Lân HNO 1 - 0 Nguyễn Phước Tâm CTH 27
12 17 IM Bảo Khoa LDO ½ - ½ Phan Phương Đức NAN 35
13 34 Nguyễn Duy Trung KGI 0 - 1 3 FM Phạm Chương HCM 13
14 28 CM Lê Hữu Thái LDO 3 ½ - ½ 3 IM Nguyễn Văn Hải HNO 15
15 39 Dương Thiện Chương BDU 3 ½ - ½ 3 CM Nguyễn Văn Thành DAN 18
16 26 Đoàn Văn Đức QDO 3 0 - 1 3 IM Lư Chấn Hưng KGI 21
17 23 Tống Thái Hùng HCM ½ - ½ 3 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 40
18 37 Phạm Minh Hiếu KGI 1 - 0 Dương Thượng Công QDO 29
19 31 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 1 - 0 Nguyễn Xuân Hiển HNO 49
20 55 Đào Minh Nhật HPH 0 - 1 Nguyễn Hoàng Đức QNI 33
21 30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 2 ½ - ½ 2 Hoàng Tấn Đức HNO 45
22 48 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Viết Huy DAN 43
23 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Trung BGI 51
24 41 FM Lê Minh Tú HCM 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 54
25 42 Nguyễn Đình Trung NAN ½ - ½ Hoàng Quốc Khánh BGI 50
26 46 Nguyễn Trung Hiếu QDO ½ 0 - 1 Trần Đăng Minh Quang BNI 47
27 52 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 1 0 - 1 1 Phạm Công Minh NBI 53
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 0 - 1 6 IM Trần Tuấn Minh HNO 4
2 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 5 0 - 1 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2
3 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 5 1 - 0 5 IM Võ Thành Ninh KGI 8
4 7 GM Bùi Vinh HNO 5 1 - 0 5 FM Trần Minh Thắng HNO 22
5 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM ½ - ½ Trần Ngọc Lân HNO 16
6 11 IM Tô Nhật Minh HNO 0 - 1 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 10
7 24 FM Đặng Hoàng Sơn HCM ½ - ½ IM Dương Thế Anh QDO 14
8 9 GM Từ Hoàng Thông HCM 4 0 - 1 4 IM Lư Chấn Hưng KGI 21
9 12 GM Cao Sang LDO 4 ½ - ½ 4 IM Lê Tuấn Minh BDU 19
10 13 FM Phạm Chương HCM 4 0 - 1 4 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
11 17 IM Bảo Khoa LDO 4 0 - 1 4 FM Vương Trung Hiếu QDO 32
12 35 Phan Phương Đức NAN 4 0 - 1 CM Lê Hữu Thái LDO 28
13 15 IM Nguyễn Văn Hải HNO ½ - ½ Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 31
14 18 CM Nguyễn Văn Thành DAN 0 - 1 Nguyễn Duy Trung KGI 34
15 20 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO ½ - ½ Phạm Minh Hiếu KGI 37
16 25 Phạm Xuân Đạt HNO 1 - 0 Dương Thiện Chương BDU 39
17 27 Nguyễn Phước Tâm CTH 1 - 0 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 40
18 33 Nguyễn Hoàng Đức QNI 1 - 0 3 Đoàn Văn Đức QDO 26
19 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 3 ½ - ½ 3 Tống Thái Hùng HCM 23
20 29 Dương Thượng Công QDO 1 - 0 3 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 48
21 47 Trần Đăng Minh Quang BNI 1 - 0 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 30
22 49 Nguyễn Xuân Hiển HNO ½ - ½ FM Lê Minh Tú HCM 41
23 45 Hoàng Tấn Đức HNO 1 - 0 Đào Minh Nhật HPH 55
24 54 Trần Đăng Minh Đức HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Đình Trung NAN 42
25 43 Nguyễn Viết Huy DAN 2 1 - 0 2 Hoàng Quốc Khánh BGI 50
26 51 Nguyễn Quang Trung BGI 2 0 - 1 1 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 52
27 53 Phạm Công Minh NBI 2 ½ - ½ ½ Nguyễn Trung Hiếu QDO 46
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 IM Trần Tuấn Minh HNO 7 ½ - ½ GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2
2 7 GM Bùi Vinh HNO 6 0 - 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
3 10 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN ½ - ½ 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 6
4 22 FM Trần Minh Thắng HNO 5 0 - 1 5 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 3
5 21 IM Lư Chấn Hưng KGI 5 ½ - ½ 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 5
6 8 IM Võ Thành Ninh KGI 5 0 - 1 5 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 24
7 14 IM Dương Thế Anh QDO 5 1 - 0 5 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
8 16 Trần Ngọc Lân HNO 5 ½ - ½ 5 FM Vương Trung Hiếu QDO 32
9 27 Nguyễn Phước Tâm CTH 0 - 1 IM Tô Nhật Minh HNO 11
10 28 CM Lê Hữu Thái LDO 0 - 1 GM Cao Sang LDO 12
11 19 IM Lê Tuấn Minh BDU 1 - 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 33
12 34 Nguyễn Duy Trung KGI ½ - ½ Phạm Xuân Đạt HNO 25
13 31 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 4 ½ - ½ 4 GM Từ Hoàng Thông HCM 9
14 20 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 4 ½ - ½ 4 FM Phạm Chương HCM 13
15 35 Phan Phương Đức NAN 4 1 - 0 4 IM Nguyễn Văn Hải HNO 15
16 37 Phạm Minh Hiếu KGI 4 0 - 1 4 IM Bảo Khoa LDO 17
17 40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM ½ - ½ CM Nguyễn Văn Thành DAN 18
18 23 Tống Thái Hùng HCM 1 - 0 Hoàng Tấn Đức HNO 45
19 47 Trần Đăng Minh Quang BNI 1 - 0 Dương Thượng Công QDO 29
20 39 Dương Thiện Chương BDU 0 - 1 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
21 48 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 3 1 - 0 3 Đoàn Văn Đức QDO 26
22 41 FM Lê Minh Tú HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Viết Huy DAN 43
23 42 Nguyễn Đình Trung NAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Hiển HNO 49
24 30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 1 - 0 Phạm Công Minh NBI 53
25 55 Đào Minh Nhật HPH 0 - 1 2 Nguyễn Quang Trung BGI 51
26 50 Hoàng Quốc Khánh BGI 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 52
27 46 Nguyễn Trung Hiếu QDO 1 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 54
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 10

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1 - 0 IM Nguyễn Văn Huy HNO 6
2 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 6 0 - 1 IM Trần Tuấn Minh HNO 4
3 2 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 7 1 - 0 6 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 10
4 24 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 6 1 - 0 6 GM Bùi Vinh HNO 7
5 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 0 - 1 6 IM Dương Thế Anh QDO 14
6 32 FM Vương Trung Hiếu QDO 0 - 1 IM Tô Nhật Minh HNO 11
7 12 GM Cao Sang LDO 1 - 0 IM Lư Chấn Hưng KGI 21
8 19 IM Lê Tuấn Minh BDU 1 - 0 Trần Ngọc Lân HNO 16
9 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 5 1 - 0 5 IM Võ Thành Ninh KGI 8
10 17 IM Bảo Khoa LDO 5 ½ - ½ 5 FM Trần Minh Thắng HNO 22
11 25 Phạm Xuân Đạt HNO 5 ½ - ½ 5 Phan Phương Đức NAN 35
12 34 Nguyễn Duy Trung KGI 5 1 - 0 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 20
13 9 GM Từ Hoàng Thông HCM 1 - 0 CM Lê Hữu Thái LDO 28
14 13 FM Phạm Chương HCM 1 - 0 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 31
15 33 Nguyễn Hoàng Đức QNI 1 - 0 Tống Thái Hùng HCM 23
16 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 0 - 1 Nguyễn Phước Tâm CTH 27
17 15 IM Nguyễn Văn Hải HNO 4 ½ - ½ Trần Đăng Minh Quang BNI 47
18 18 CM Nguyễn Văn Thành DAN 4 1 - 0 4 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 48
19 42 Nguyễn Đình Trung NAN 4 1 - 0 4 Phạm Minh Hiếu KGI 37
20 43 Nguyễn Viết Huy DAN 4 0 - 1 4 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 40
21 29 Dương Thượng Công QDO 0 - 1 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 30
22 45 Hoàng Tấn Đức HNO ½ - ½ Dương Thiện Chương BDU 39
23 26 Đoàn Văn Đức QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Trung BGI 51
24 41 FM Lê Minh Tú HCM 3 ½ - ½ Hoàng Quốc Khánh BGI 50
25 52 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 - 1 3 Nguyễn Xuân Hiển HNO 49
26 53 Phạm Công Minh NBI 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 54
27 55 Đào Minh Nhật HPH 1 - 0 2 Nguyễn Trung Hiếu QDO 46
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Round 11

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 24 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 7 ½ - ½ GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 14 IM Dương Thế Anh QDO 7 ½ - ½ IM Trần Tuấn Minh HNO 4
3 11 IM Tô Nhật Minh HNO 1 - 0 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2
4 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 1 - 0 GM Cao Sang LDO 12
5 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 6 0 - 1 IM Lê Tuấn Minh BDU 19
6 7 GM Bùi Vinh HNO 6 ½ - ½ 6 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 3
7 10 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 6 1 - 0 6 Nguyễn Duy Trung KGI 34
8 25 Phạm Xuân Đạt HNO 0 - 1 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 5
9 22 FM Trần Minh Thắng HNO ½ - ½ GM Từ Hoàng Thông HCM 9
10 35 Phan Phương Đức NAN ½ - ½ FM Phạm Chương HCM 13
11 16 Trần Ngọc Lân HNO 1 - 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 33
12 27 Nguyễn Phước Tâm CTH ½ - ½ IM Bảo Khoa LDO 17
13 21 IM Lư Chấn Hưng KGI 1 - 0 FM Vương Trung Hiếu QDO 32
14 8 IM Võ Thành Ninh KGI 5 1 - 0 5 Nguyễn Đình Trung NAN 42
15 47 Trần Đăng Minh Quang BNI 5 0 - 1 5 CM Nguyễn Văn Thành DAN 18
16 40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 5 1 - 0 CM Lê Hữu Thái LDO 28
17 30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO ½ - ½ IM Nguyễn Văn Hải HNO 15
18 20 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 1 - 0 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
19 23 Tống Thái Hùng HCM 0 - 1 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 31
20 49 Nguyễn Xuân Hiển HNO 4 0 - 1 4 Đoàn Văn Đức QDO 26
21 37 Phạm Minh Hiếu KGI 4 ½ - ½ 4 Hoàng Tấn Đức HNO 45
22 39 Dương Thiện Chương BDU 4 0 - 1 4 Nguyễn Viết Huy DAN 43
23 48 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 4 0 - 1 FM Lê Minh Tú HCM 41
24 53 Phạm Công Minh NBI 0 - 1 Đào Minh Nhật HPH 55
25 52 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 - 1 Dương Thượng Công QDO 29
26 54 Trần Đăng Minh Đức HNO 2 0 - 1 3 Hoàng Quốc Khánh BGI 50
27 51 Nguyễn Quang Trung BGI 3 1 - 0 2 Nguyễn Trung Hiếu QDO 46
28 38 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED FIDE Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 4 IM Trần Tuấn Minh HNO 2474 9,0 1 2324 68,5 73,5 8
2 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 2721 9,0 0 2355 70 74,5 8
3 2 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2498 8,0 0 2402 75 79,5 7
4 24 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 2158 7,5 0 2452 71,5 75 6
5 6 IM Nguyễn Văn Huy HNO 2430 7,5 0 2368 69,5 74,5 6
6 14 IM Dương Thế Anh QDO 2335 7,5 0 2188 65 68,5 5
7 11 IM Tô Nhật Minh HNO 2394 7,5 0 2183 63 68 7
8 19 IM Lê Tuấn Minh BDU 2228 7,5 0 2171 60,5 62,5 6
9 10 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 2403 7,0 0 2310 68,5 73 6
10 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 2491 6,5 0 2242 64 68,5 5
11 12 GM Cao Sang LDO 2389 6,5 0 2241 63 67 5
12 7 GM Bùi Vinh HNO 2414 6,5 0 2227 64 68 5
13 21 IM Lư Chấn Hưng KGI 2215 6,5 0 2206 61 64,5 6
14 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 2465 6,5 0 2200 64,5 69,5 5
15 16 Trần Ngọc Lân HNO 2307 6,5 0 2141 61 65,5 5
16 22 FM Trần Minh Thắng HNO 2209 6,0 0 2393 67,5 71,5 4
17 34 Nguyễn Duy Trung KGI 2022 6,0 0 2371 65,5 71 5
18 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 1948 6,0 0 2276 60 64 5
19 8 IM Võ Thành Ninh KGI 2414 6,0 0 2254 66 70,5 5
20 35 Phan Phương Đức NAN 1981 6,0 0 2173 54,5 56,5 4
21 27 Nguyễn Phước Tâm CTH 2086 6,0 0 2161 59,5 61 5
22 9 GM Từ Hoàng Thông HCM 2407 6,0 0 2151 61 65 4
23 17 IM Bảo Khoa LDO 2239 6,0 0 2109 58 61,5 4
24 40 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 1824 6,0 0 2056 53,5 57 5
25 18 CM Nguyễn Văn Thành DAN 2230 6,0 0 2015 54,5 58,5 5
26 13 FM Phạm Chương HCM 2385 6,0 0 1941 57,5 61 5
27 32 FM Vương Trung Hiếu QDO 2023 5,5 0 2337 66,5 71,5 4
28 31 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 2036 5,5 0 2259 60,5 64,5 4
29 33 Nguyễn Hoàng Đức QNI 2023 5,5 0 2208 60 61,5 5
30 25 Phạm Xuân Đạt HNO 2157 5,5 0 2067 56 58,5 4
31 20 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 2218 5,5 0 2024 55 58,5 4
32 42 Nguyễn Đình Trung NAN 1751 5,0 0 2070 49 50,5 4
33 15 IM Nguyễn Văn Hải HNO 2331 5,0 0 2040 58,5 62,5 3
34 43 Nguyễn Viết Huy DAN 1710 5,0 0 2035 55 56,5 4
35 47 Trần Đăng Minh Quang BNI 1540 5,0 0 2030 48,5 50,5 4
36 26 Đoàn Văn Đức QDO 2142 5,0 0 1946 49,5 51 5
37 30 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 2039 5,0 0 1922 51 54,5 3
38 28 CM Lê Hữu Thái LDO 2057 4,5 0 2259 62 66,5 3
39 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 1656 4,5 0 2056 48,5 51 4
40 37 Phạm Minh Hiếu KGI 1918 4,5 0 2034 52,5 56,5 3
41 55 Đào Minh Nhật HPH 0 4,5 0 1955 46,5 48,5 3
42 45 Hoàng Tấn Đức HNO 1606 4,5 0 1943 48,5 52,5 2
43 23 Tống Thái Hùng HCM 2176 4,5 0 1922 52,5 56,5 3
44 41 FM Lê Minh Tú HCM 1796 4,5 0 1904 48 49,5 3
45 29 Dương Thượng Công QDO 2048 4,5 0 1884 49 51 4
46 49 Nguyễn Xuân Hiển HNO 1492 4,0 0 2032 53,5 56 3
47 51 Nguyễn Quang Trung BGI 0 4,0 0 2027 49,5 51,5 4
48 48 CM Hoàng Minh Hiếu HNO 1509 4,0 0 1991 51 54,5 4
49 39 Dương Thiện Chương BDU 1830 4,0 0 1970 54,5 57 3
50 50 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 4,0 0 1837 44,5 46 2
51 53 Phạm Công Minh NBI 0 3,5 0 1915 46 47,5 3
52 52 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 2,5 0 1760 40,5 42 2
53 46 Nguyễn Trung Hiếu QDO 1594 2,0 1 1919 45 46,5 1
54 54 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 2,0 0 1872 43 44,5 1
55 38 Phạm Quang Hưng QDO 1902 0,0 0 0 55 60,5 0
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE