GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-04-24 to 2017-04-24
Tournament place: Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức - Hà Nội (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3 phút + 2 giây
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: No information about the organizer of this tournament
Referee: Trương Đức Chiến

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG

Round Date Time
1 2017/04/24 8:00
2 2017/04/24 8:00
3 2017/04/24 8:00
4 2017/04/24 8:00
5 2017/04/24 8:00
6 2017/04/24 8:00
7 2017/04/24 8:00
8 2017/04/24 8:00
9 2017/04/24 8:00
10 2017/04/24 8:00
11 2017/04/24 8:00

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 CTH GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2643 0 13 + Info
2 HNO IM Trần Tuấn Minh 2578 0 -30 + Info
3 LDO GM Cao Sang 2528 1828 -10 + Info
4 HNO IM Nguyễn Văn Huy 2519 0 2 + Info
5 HCM GM Từ Hoàng Thông 2512 0 -9 + Info
6 HCM GM Đào Thiên Hải 2505 0 -31 + Info
7 QNI GM Nguyễn Anh Dũng 2447 0 -2 + Info
8 QDO GM Nguyễn Đức Hòa 2424 0 18 + Info
9 HCM GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2416 0 0 + Info
10 HNO GM Bùi Vinh 2414 0 -20 + Info
11 KGI IM Võ Thành Ninh 2414 0 -8 + Info
12 HNO IM Tô Nhật Minh 2410 0 -14 + Info
13 DAN FM Hoàng Cảnh Huấn 2403 0 -8 + Info
14 BDU IM Lê Tuấn Minh 2374 0 30 + Info
15 QDO IM Dương Thế Anh 2335 0 -12 + Info
16 HNO IM Nguyễn Văn Hải 2326 0 -18 + Info
17 HCM FM Phạm Chương 2323 0 -17 + Info
18 HNO Trần Ngọc Lân 2307 0 -51 + Info
19 CTH Trần Mạnh Tiến 2289 0 -65 + Info
20 HNO FM Trần Minh Thắng 2278 0 -2 + Info
21 DAN CM Nguyễn Văn Thành 2230 0 25 + Info
22 LDO IM Bảo Khoa 2221 0 -63 + Info
23 QDO CM Nguyễn Hoàng Nam 2218 0 -57 + Info
24 HCM Tống Thái Hùng 2176 0 -78 + Info
25 HCM FM Đặng Hoàng Sơn 2169 0 77 + Info
26 HNO Phạm Xuân Đạt 2157 0 12 + Info
27 QDO Đoàn Văn Đức 2142 0 -34 + Info
28 KGI IM Lư Chấn Hưng 2128 0 -17 + Info
29 LDO CM Lê Hữu Thái 2060 0 -36 + Info
30 CTH Nguyễn Phước Tâm 2049 0 38 + Info
31 QDO Dương Thượng Công 2048 0 0 + Info
32 KGI Nguyễn Duy Trung 2042 0 16 + Info
33 QDO CM Nguyễn Văn Toàn Thành 2039 0 -3 + Info
34 LDO Nguyễn Hữu Hoàng Anh 2036 0 -4 + Info
35 QNI Nguyễn Hoàng Đức 2023 0 -40 + Info
36 HCM CM Lê Minh Hoàng 1997 0 0 + Info
37 NAN Phan Phương Đức 1981 0 10 + Info
38 KGI Phạm Minh Hiếu 1925 0 40 + Info
39 HCM FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 1907 0 36 + Info
40 QDO Phạm Quang Hưng 1902 0 -105 + Info
41 HCM FM Lê Minh Tú 1832 0 45 + Info
42 BDU Dương Thiện Chương 1830 0 108 + Info
43 NAN Nguyễn Đình Trung 1751 0 127 + Info
44 HNO CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 1730 0 164 + Info
45 DAN Nguyễn Viết Huy 1710 0 94 + Info
46 HNO Hoàng Tấn Đức 1671 0 38 + Info
47 QDO Nguyễn Trung Hiếu 1636 0 -18 + Info
48 HNO FM Ngô Đức Trí 1609 0 225 + Info
49 BNI Trần Đăng Minh Quang 1540 0 27 + Info
50 BNI Nguyễn Lâm Tùng 1533 0 0 + Info
51 HNO Nguyễn Xuân Hiển 1492 0 31 + Info
52 BGI Hoàng Quốc Khánh 0 0 0 + Info
53 BGI Nguyễn Quang Trung 0 0 0 + Info
54 QDO Nguyễn Đức Gia Bách 0 0 0 + Info
55 NBI Phạm Công Minh 0 0 0 + Info
56 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 0 0 + Info
57 HPH Đào Minh Nhật 0 0 0 + Info

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 CTH GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2643 0 13
2 HNO IM Trần Tuấn Minh 2578 0 -30
3 LDO GM Cao Sang 2528 1828 -10
4 HNO IM Nguyễn Văn Huy 2519 0 2
5 HCM GM Từ Hoàng Thông 2512 0 -9
6 HCM GM Đào Thiên Hải 2505 0 -31
7 QNI GM Nguyễn Anh Dũng 2447 0 -2
8 QDO GM Nguyễn Đức Hòa 2424 0 18
9 HCM GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2416 0 0
10 HNO GM Bùi Vinh 2414 0 -20
11 KGI IM Võ Thành Ninh 2414 0 -8
12 HNO IM Tô Nhật Minh 2410 0 -14
13 DAN FM Hoàng Cảnh Huấn 2403 0 -8
14 BDU IM Lê Tuấn Minh 2374 0 30
15 QDO IM Dương Thế Anh 2335 0 -12
16 HNO IM Nguyễn Văn Hải 2326 0 -18
17 HCM FM Phạm Chương 2323 0 -17
18 HNO Trần Ngọc Lân 2307 0 -51
19 CTH Trần Mạnh Tiến 2289 0 -65
20 HNO FM Trần Minh Thắng 2278 0 -2
21 DAN CM Nguyễn Văn Thành 2230 0 25
22 LDO IM Bảo Khoa 2221 0 -63
23 QDO CM Nguyễn Hoàng Nam 2218 0 -57
24 HCM Tống Thái Hùng 2176 0 -78
25 HCM FM Đặng Hoàng Sơn 2169 0 77
26 HNO Phạm Xuân Đạt 2157 0 12
27 QDO Đoàn Văn Đức 2142 0 -34
28 KGI IM Lư Chấn Hưng 2128 0 -17
29 LDO CM Lê Hữu Thái 2060 0 -36
30 CTH Nguyễn Phước Tâm 2049 0 38
31 QDO Dương Thượng Công 2048 0 0
32 KGI Nguyễn Duy Trung 2042 0 16
33 QDO CM Nguyễn Văn Toàn Thành 2039 0 -3
34 LDO Nguyễn Hữu Hoàng Anh 2036 0 -4
35 QNI Nguyễn Hoàng Đức 2023 0 -40
36 HCM CM Lê Minh Hoàng 1997 0 0
37 NAN Phan Phương Đức 1981 0 10
38 KGI Phạm Minh Hiếu 1925 0 40
39 HCM FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 1907 0 36
40 QDO Phạm Quang Hưng 1902 0 -105
41 HCM FM Lê Minh Tú 1832 0 45
42 BDU Dương Thiện Chương 1830 0 108
43 NAN Nguyễn Đình Trung 1751 0 127
44 HNO CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 1730 0 164
45 DAN Nguyễn Viết Huy 1710 0 94
46 HNO Hoàng Tấn Đức 1671 0 38
47 QDO Nguyễn Trung Hiếu 1636 0 -18
48 HNO FM Ngô Đức Trí 1609 0 225
49 BNI Trần Đăng Minh Quang 1540 0 27
50 BNI Nguyễn Lâm Tùng 1533 0 0
51 HNO Nguyễn Xuân Hiển 1492 0 31
52 BGI Hoàng Quốc Khánh 0 0 0
53 BGI Nguyễn Quang Trung 0 0 0
54 QDO Nguyễn Đức Gia Bách 0 0 0
55 NBI Phạm Công Minh 0 0 0
56 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 0 0
57 HPH Đào Minh Nhật 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED FIDE
1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 12401110 CTH 2643
2 IM Trần Tuấn Minh 12401820 HNO 2578
3 GM Cao Sang 725056 LDO 2528
4 IM Nguyễn Văn Huy 12401064 HNO 2519
5 GM Từ Hoàng Thông 12400076 HCM 2512
6 GM Đào Thiên Hải 12400084 HCM 2505
7 GM Nguyễn Anh Dũng 12400025 QNI 2447
8 GM Nguyễn Đức Hòa 12401358 QDO 2424
9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 12401269 HCM 2416
10 GM Bùi Vinh 12400726 HNO 2414
11 IM Võ Thành Ninh 12402141 KGI 2414
12 IM Tô Nhật Minh 729019 HNO 2410
13 FM Hoàng Cảnh Huấn 12400599 DAN 2403
14 IM Lê Tuấn Minh 12401153 BDU 2374
15 IM Dương Thế Anh 12401277 QDO 2335
16 IM Nguyễn Văn Hải 12400122 HNO 2326
17 FM Phạm Chương 12401218 HCM 2323
18 Trần Ngọc Lân 12401811 HNO 2307
19 Trần Mạnh Tiến 12401897 CTH 2289
20 FM Trần Minh Thắng 12401080 HNO 2278
21 CM Nguyễn Văn Thành 12402532 DAN 2230
22 IM Bảo Khoa 12401501 LDO 2221
23 CM Nguyễn Hoàng Nam 12402133 QDO 2218
24 Tống Thái Hùng 12403555 HCM 2176
25 FM Đặng Hoàng Sơn 12402435 HCM 2169
26 Phạm Xuân Đạt 12401307 HNO 2157
27 Đoàn Văn Đức 12400335 QDO 2142
28 IM Lư Chấn Hưng 12402508 KGI 2128
29 CM Lê Hữu Thái 12402460 LDO 2060
30 Nguyễn Phước Tâm 12402109 CTH 2049
31 Dương Thượng Công 12402443 QDO 2048
32 Nguyễn Duy Trung 12406201 KGI 2042
33 CM Nguyễn Văn Toàn Thành 12400475 QDO 2039
34 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 12402010 LDO 2036
35 Nguyễn Hoàng Đức 12403865 QNI 2023
36 CM Lê Minh Hoàng 12404683 HCM 1997
37 Phan Phương Đức 12410438 NAN 1981
38 Phạm Minh Hiếu 12406112 KGI 1925
39 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc 12402761 HCM 1907
40 Phạm Quang Hưng 12400483 QDO 1902
41 FM Lê Minh Tú 12404888 HCM 1832
42 Dương Thiện Chương 12410799 BDU 1830
43 Nguyễn Đình Trung 12405825 NAN 1751
44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 12403431 HNO 1730
45 Nguyễn Viết Huy 12405884 DAN 1710
46 Hoàng Tấn Đức 12402664 HNO 1671
47 Nguyễn Trung Hiếu 12409820 QDO 1636
48 FM Ngô Đức Trí 12405060 HNO 1609
49 Trần Đăng Minh Quang 12407925 BNI 1540
50 Nguyễn Lâm Tùng 12411094 BNI 1533
51 Nguyễn Xuân Hiển 12412392 HNO 1492
52 Hoàng Quốc Khánh 12414352 BGI 0
53 Nguyễn Quang Trung 12408190 BGI 0
54 Nguyễn Đức Gia Bách 12415561 QDO 0
55 Phạm Công Minh 12411248 NBI 0
56 Trần Đăng Minh Đức 12415693 HNO 0
57 Đào Minh Nhật 12412279 HPH 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 29 CM Lê Hữu Thái LDO 0 0 - 1 0 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Phước Tâm CTH 30
3 31 Dương Thượng Công QDO 0 ½ - ½ 0 GM Cao Sang LDO 3
4 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Duy Trung KGI 32
5 33 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 0 0 - 1 0 GM Từ Hoàng Thông HCM 5
6 6 GM Đào Thiên Hải HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 34
7 35 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 0 - 1 0 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 7
8 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 0 ½ - ½ 0 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
9 37 Phan Phương Đức NAN 0 0 - 1 0 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 9
10 10 GM Bùi Vinh HNO 0 0 - 1 0 Phạm Minh Hiếu KGI 38
11 39 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 0 0 - 1 0 IM Võ Thành Ninh KGI 11
12 12 IM Tô Nhật Minh HNO 0 1 - 0 0 Phạm Quang Hưng QDO 40
13 41 FM Lê Minh Tú HCM 0 1 - 0 0 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 13
14 14 IM Lê Tuấn Minh BDU 0 1 - 0 0 Dương Thiện Chương BDU 42
15 43 Nguyễn Đình Trung NAN 0 0 - 1 0 IM Dương Thế Anh QDO 15
16 16 IM Nguyễn Văn Hải HNO 0 ½ - ½ 0 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
17 45 Nguyễn Viết Huy DAN 0 0 - 1 0 FM Phạm Chương HCM 17
18 18 Trần Ngọc Lân HNO 0 1 - 0 0 Hoàng Tấn Đức HNO 46
19 47 Nguyễn Trung Hiếu QDO 0 0 - 1 0 Trần Mạnh Tiến CTH 19
20 20 FM Trần Minh Thắng HNO 0 0 - 1 0 FM Ngô Đức Trí HNO 48
21 49 Trần Đăng Minh Quang BNI 0 0 - 1 0 CM Nguyễn Văn Thành DAN 21
22 22 IM Bảo Khoa LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Lâm Tùng BNI 50
23 51 Nguyễn Xuân Hiển HNO 0 0 - 1 0 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 23
24 24 Tống Thái Hùng HCM 0 1 - 0 0 Hoàng Quốc Khánh BGI 52
25 53 Nguyễn Quang Trung BGI 0 0 - 1 0 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 25
26 26 Phạm Xuân Đạt HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 54
27 55 Phạm Công Minh NBI 0 1 - 0 0 Đoàn Văn Đức QDO 27
28 28 IM Lư Chấn Hưng KGI 0 1 - 0 0 Trần Đăng Minh Đức HNO 56
29 57 Đào Minh Nhật HPH 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1 1 - 0 1 IM Bảo Khoa LDO 22
2 19 Trần Mạnh Tiến CTH 1 0 - 1 1 IM Trần Tuấn Minh HNO 2
3 21 CM Nguyễn Văn Thành DAN 1 0 - 1 1 IM Nguyễn Văn Huy HNO 4
4 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 1 1 - 0 1 Tống Thái Hùng HCM 24
5 23 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 1 0 - 1 1 GM Đào Thiên Hải HCM 6
6 7 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 1 1 - 0 1 Phạm Xuân Đạt HNO 26
7 9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 1 1 - 0 1 IM Lư Chấn Hưng KGI 28
8 11 IM Võ Thành Ninh KGI 1 1 - 0 1 FM Lê Minh Tú HCM 41
9 25 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 1 0 - 1 1 IM Tô Nhật Minh HNO 12
10 38 Phạm Minh Hiếu KGI 1 0 - 1 1 IM Lê Tuấn Minh BDU 14
11 15 IM Dương Thế Anh QDO 1 1 - 0 1 Phạm Công Minh NBI 55
12 17 FM Phạm Chương HCM 1 0 - 1 1 Đào Minh Nhật HPH 57
13 48 FM Ngô Đức Trí HNO 1 0 - 1 1 Trần Ngọc Lân HNO 18
14 3 GM Cao Sang LDO ½ ½ - ½ ½ IM Nguyễn Văn Hải HNO 16
15 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO ½ 0 - 1 ½ GM Nguyễn Đức Hòa QDO 8
16 36 CM Lê Minh Hoàng HCM ½ 0 - 1 ½ Dương Thượng Công QDO 31
17 40 Phạm Quang Hưng QDO 0 0 - 1 0 GM Bùi Vinh HNO 10
18 13 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình Trung NAN 43
19 42 Dương Thiện Chương BDU 0 0 - 1 0 FM Trần Minh Thắng HNO 20
20 27 Đoàn Văn Đức QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Viết Huy DAN 45
21 46 Hoàng Tấn Đức HNO 0 1 - 0 0 CM Lê Hữu Thái LDO 29
22 30 Nguyễn Phước Tâm CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Trung Hiếu QDO 47
23 32 Nguyễn Duy Trung KGI 0 1 - 0 0 Trần Đăng Minh Quang BNI 49
24 50 Nguyễn Lâm Tùng BNI 0 0 - 1 0 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 33
25 34 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Hiển HNO 51
26 52 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 35
27 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 0 - 1 0 Phan Phương Đức NAN 37
28 56 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 0 - 1 0 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 39
29 53 Nguyễn Quang Trung BGI 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 IM Tô Nhật Minh HNO 2 0 - 1 2 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 2 ½ - ½ 2 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 9
3 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 2 1 - 0 2 IM Võ Thành Ninh KGI 11
4 14 IM Lê Tuấn Minh BDU 2 1 - 0 2 GM Từ Hoàng Thông HCM 5
5 6 GM Đào Thiên Hải HCM 2 ½ - ½ 2 IM Dương Thế Anh QDO 15
6 57 Đào Minh Nhật HPH 2 0 - 1 2 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 7
7 18 Trần Ngọc Lân HNO 2 0 - 1 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 8
8 31 Dương Thượng Công QDO 0 - 1 1 GM Bùi Vinh HNO 10
9 33 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 1 0 - 1 1 GM Cao Sang LDO 3
10 16 IM Nguyễn Văn Hải HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Duy Trung KGI 32
11 37 Phan Phương Đức NAN 1 1 - 0 1 FM Phạm Chương HCM 17
12 39 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 1 1 - 0 1 Trần Mạnh Tiến CTH 19
13 20 FM Trần Minh Thắng HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 34
14 41 FM Lê Minh Tú HCM 1 0 - 1 1 CM Nguyễn Văn Thành DAN 21
15 22 IM Bảo Khoa LDO 1 0 - 1 1 Phạm Minh Hiếu KGI 38
16 43 Nguyễn Đình Trung NAN 1 0 - 1 1 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 23
17 24 Tống Thái Hùng HCM 1 0 - 1 1 Hoàng Tấn Đức HNO 46
18 45 Nguyễn Viết Huy DAN 1 0 - 1 1 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 25
19 26 Phạm Xuân Đạt HNO 1 ½ - ½ 1 FM Ngô Đức Trí HNO 48
20 28 IM Lư Chấn Hưng KGI 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Trung BGI 53
21 55 Phạm Công Minh NBI 1 0 - 1 1 Nguyễn Phước Tâm CTH 30
22 35 Nguyễn Hoàng Đức QNI ½ 1 - 0 ½ CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
23 52 Hoàng Quốc Khánh BGI ½ 0 - 1 ½ CM Lê Minh Hoàng HCM 36
24 47 Nguyễn Trung Hiếu QDO 0 0 - 1 0 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 13
25 49 Trần Đăng Minh Quang BNI 0 0 - 1 0 Đoàn Văn Đức QDO 27
26 29 CM Lê Hữu Thái LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Lâm Tùng BNI 50
27 51 Nguyễn Xuân Hiển HNO 0 1 - 0 0 Phạm Quang Hưng QDO 40
28 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 0 - 1 0 Dương Thiện Chương BDU 42
29 56 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 3 1 - 0 3 IM Lê Tuấn Minh BDU 14
2 7 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 3 0 - 1 3 IM Nguyễn Văn Huy HNO 4
3 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 1 - 0 IM Trần Tuấn Minh HNO 2
4 9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM ½ - ½ GM Đào Thiên Hải HCM 6
5 15 IM Dương Thế Anh QDO 0 - 1 2 GM Cao Sang LDO 3
6 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 2 1 - 0 2 IM Lư Chấn Hưng KGI 28
7 10 GM Bùi Vinh HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Phước Tâm CTH 30
8 11 IM Võ Thành Ninh KGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 34
9 46 Hoàng Tấn Đức HNO 2 0 - 1 2 IM Tô Nhật Minh HNO 12
10 38 Phạm Minh Hiếu KGI 2 1 - 0 2 Trần Ngọc Lân HNO 18
11 21 CM Nguyễn Văn Thành DAN 2 1 - 0 2 Phan Phương Đức NAN 37
12 23 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 2 0 - 1 2 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 39
13 25 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 2 1 - 0 2 Đào Minh Nhật HPH 57
14 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 0 - 1 IM Nguyễn Văn Hải HNO 16
15 32 Nguyễn Duy Trung KGI 0 - 1 Phạm Xuân Đạt HNO 26
16 48 FM Ngô Đức Trí HNO 0 - 1 Dương Thượng Công QDO 31
17 13 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 1 1 - 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 35
18 17 FM Phạm Chương HCM 1 0 - 1 1 FM Lê Minh Tú HCM 41
19 19 Trần Mạnh Tiến CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Trung NAN 43
20 45 Nguyễn Viết Huy DAN 1 0 - 1 1 FM Trần Minh Thắng HNO 20
21 42 Dương Thiện Chương BDU 1 1 - 0 1 IM Bảo Khoa LDO 22
22 53 Nguyễn Quang Trung BGI 1 1 - 0 1 Tống Thái Hùng HCM 24
23 27 Đoàn Văn Đức QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Xuân Hiển HNO 51
24 55 Phạm Công Minh NBI 1 1 - 0 1 CM Lê Hữu Thái LDO 29
25 56 Trần Đăng Minh Đức HNO 1 1 - 0 1 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 33
26 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO ½ 1 - 0 ½ Hoàng Quốc Khánh BGI 52
27 40 Phạm Quang Hưng QDO 0 ½ - ½ 0 Trần Đăng Minh Quang BNI 49
28 50 Nguyễn Lâm Tùng BNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Trung Hiếu QDO 47
29 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 4 0 - 1 4 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 1 - 0 3 GM Từ Hoàng Thông HCM 5
3 3 GM Cao Sang LDO 3 1 - 0 3 CM Nguyễn Văn Thành DAN 21
4 6 GM Đào Thiên Hải HCM 3 0 - 1 3 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 25
5 12 IM Tô Nhật Minh HNO 3 0 - 1 3 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 7
6 39 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 3 0 - 1 3 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 9
7 14 IM Lê Tuấn Minh BDU 3 1 - 0 3 IM Võ Thành Ninh KGI 11
8 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 1 - 0 3 Phạm Minh Hiếu KGI 38
9 26 Phạm Xuân Đạt HNO 0 - 1 GM Bùi Vinh HNO 10
10 30 Nguyễn Phước Tâm CTH ½ - ½ IM Dương Thế Anh QDO 15
11 16 IM Nguyễn Văn Hải HNO 1 - 0 Dương Thượng Công QDO 31
12 57 Đào Minh Nhật HPH 2 0 - 1 2 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 13
13 18 Trần Ngọc Lân HNO 2 1 - 0 2 Dương Thiện Chương BDU 42
14 20 FM Trần Minh Thắng HNO 2 1 - 0 2 Hoàng Tấn Đức HNO 46
15 41 FM Lê Minh Tú HCM 2 ½ - ½ 2 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 23
16 43 Nguyễn Đình Trung NAN 2 1 - 0 2 Đoàn Văn Đức QDO 27
17 28 IM Lư Chấn Hưng KGI 2 0 - 1 2 Phạm Công Minh NBI 55
18 34 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Trung BGI 53
19 37 Phan Phương Đức NAN 2 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 56
20 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 0 - 1 Nguyễn Duy Trung KGI 32
21 35 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 - 1 FM Ngô Đức Trí HNO 48
22 22 IM Bảo Khoa LDO 1 0 - 1 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
23 33 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 1 0 - 1 1 FM Phạm Chương HCM 17
24 51 Nguyễn Xuân Hiển HNO 1 0 - 1 1 Trần Mạnh Tiến CTH 19
25 24 Tống Thái Hùng HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Viết Huy DAN 45
26 29 CM Lê Hữu Thái LDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 54
27 47 Nguyễn Trung Hiếu QDO 1 0 - 1 ½ Phạm Quang Hưng QDO 40
28 49 Trần Đăng Minh Quang BNI ½ ½ - ½ ½ Hoàng Quốc Khánh BGI 52
29 50 Nguyễn Lâm Tùng BNI 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 5 1 - 0 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 8
2 9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 4 0 - 1 4 GM Cao Sang LDO 3
3 25 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 4 1 - 0 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 4
4 7 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 4 ½ - ½ 4 IM Lê Tuấn Minh BDU 14
5 10 GM Bùi Vinh HNO 0 - 1 IM Trần Tuấn Minh HNO 2
6 11 IM Võ Thành Ninh KGI 3 ½ - ½ IM Nguyễn Văn Hải HNO 16
7 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 3 1 - 0 3 Phan Phương Đức NAN 37
8 21 CM Nguyễn Văn Thành DAN 3 1 - 0 3 GM Đào Thiên Hải HCM 6
9 30 Nguyễn Phước Tâm CTH 3 0 - 1 3 IM Tô Nhật Minh HNO 12
10 13 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 3 1 - 0 3 Phạm Công Minh NBI 55
11 15 IM Dương Thế Anh QDO 3 1 - 0 3 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 39
12 34 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 3 0 - 1 3 Trần Ngọc Lân HNO 18
13 38 Phạm Minh Hiếu KGI 3 0 - 1 3 FM Trần Minh Thắng HNO 20
14 31 Dương Thượng Công QDO 0 - 1 3 Nguyễn Đình Trung NAN 43
15 23 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 0 - 1 FM Ngô Đức Trí HNO 48
16 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO ½ - ½ Phạm Xuân Đạt HNO 26
17 32 Nguyễn Duy Trung KGI 0 - 1 FM Lê Minh Tú HCM 41
18 17 FM Phạm Chương HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Trung BGI 53
19 19 Trần Mạnh Tiến CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Viết Huy DAN 45
20 27 Đoàn Văn Đức QDO 2 0 - 1 2 Đào Minh Nhật HPH 57
21 42 Dương Thiện Chương BDU 2 1 - 0 2 IM Lư Chấn Hưng KGI 28
22 56 Trần Đăng Minh Đức HNO 2 0 - 1 2 CM Lê Hữu Thái LDO 29
23 46 Hoàng Tấn Đức HNO 2 1 - 0 Nguyễn Hoàng Đức QNI 35
24 40 Phạm Quang Hưng QDO 0 - 1 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
25 49 Trần Đăng Minh Quang BNI 1 0 - 1 1 IM Bảo Khoa LDO 22
26 50 Nguyễn Lâm Tùng BNI 1 1 - 0 1 Tống Thái Hùng HCM 24
27 52 Hoàng Quốc Khánh BGI 1 0 - 1 1 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 33
28 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Trung Hiếu QDO 47
29 51 Nguyễn Xuân Hiển HNO 1 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 GM Cao Sang LDO 5 ½ - ½ 6 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 14 IM Lê Tuấn Minh BDU 0 - 1 5 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 25
3 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 1 - 0 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 7
4 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 0 - 1 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 4
5 16 IM Nguyễn Văn Hải HNO 4 1 - 0 4 GM Từ Hoàng Thông HCM 5
6 43 Nguyễn Đình Trung NAN 4 0 - 1 4 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 9
7 12 IM Tô Nhật Minh HNO 4 1 - 0 4 CM Nguyễn Văn Thành DAN 21
8 18 Trần Ngọc Lân HNO 4 0 - 1 4 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 13
9 20 FM Trần Minh Thắng HNO 4 1 - 0 4 IM Dương Thế Anh QDO 15
10 41 FM Lê Minh Tú HCM 0 - 1 GM Bùi Vinh HNO 10
11 48 FM Ngô Đức Trí HNO 1 - 0 IM Võ Thành Ninh KGI 11
12 6 GM Đào Thiên Hải HCM 3 1 - 0 3 Phạm Minh Hiếu KGI 38
13 39 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 3 0 - 1 3 FM Phạm Chương HCM 17
14 37 Phan Phương Đức NAN 3 ½ - ½ 3 Trần Mạnh Tiến CTH 19
15 26 Phạm Xuân Đạt HNO 3 1 - 0 3 Hoàng Tấn Đức HNO 46
16 29 CM Lê Hữu Thái LDO 3 0 - 1 3 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
17 57 Đào Minh Nhật HPH 3 0 - 1 3 Nguyễn Phước Tâm CTH 30
18 55 Phạm Công Minh NBI 3 1 - 0 3 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 34
19 32 Nguyễn Duy Trung KGI ½ - ½ 3 Dương Thiện Chương BDU 42
20 36 CM Lê Minh Hoàng HCM ½ - ½ CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 23
21 28 IM Lư Chấn Hưng KGI 2 ½ - ½ Dương Thượng Công QDO 31
22 22 IM Bảo Khoa LDO 2 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 56
23 47 Nguyễn Trung Hiếu QDO 2 0 - 1 2 Đoàn Văn Đức QDO 27
24 33 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Hiển HNO 51
25 45 Nguyễn Viết Huy DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Lâm Tùng BNI 50
26 53 Nguyễn Quang Trung BGI 2 0 - 1 Phạm Quang Hưng QDO 40
27 35 Nguyễn Hoàng Đức QNI 1 - 0 1 Trần Đăng Minh Quang BNI 49
28 24 Tống Thái Hùng HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 54
29 52 Hoàng Quốc Khánh BGI 1 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1 - 0 6 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 25
2 3 GM Cao Sang LDO 1 - 0 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 8
3 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 5 1 - 0 5 IM Nguyễn Văn Hải HNO 16
4 9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 5 0 - 1 5 FM Trần Minh Thắng HNO 20
5 13 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 5 1 - 0 5 IM Tô Nhật Minh HNO 12
6 7 GM Nguyễn Anh Dũng QNI ½ - ½ IM Trần Tuấn Minh HNO 2
7 10 GM Bùi Vinh HNO 0 - 1 IM Lê Tuấn Minh BDU 14
8 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 4 1 - 0 FM Ngô Đức Trí HNO 48
9 30 Nguyễn Phước Tâm CTH 4 0 - 1 4 GM Đào Thiên Hải HCM 6
10 15 IM Dương Thế Anh QDO 4 0 - 1 4 Phạm Xuân Đạt HNO 26
11 17 FM Phạm Chương HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Đình Trung NAN 43
12 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 4 1 - 0 4 Trần Ngọc Lân HNO 18
13 21 CM Nguyễn Văn Thành DAN 4 0 - 1 4 Phạm Công Minh NBI 55
14 11 IM Võ Thành Ninh KGI 1 - 0 Phan Phương Đức NAN 37
15 42 Dương Thiện Chương BDU ½ - ½ FM Lê Minh Tú HCM 41
16 19 Trần Mạnh Tiến CTH 0 - 1 3 IM Bảo Khoa LDO 22
17 23 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Viết Huy DAN 45
18 27 Đoàn Văn Đức QDO 3 1 - 0 3 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
19 34 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 3 0 - 1 3 CM Lê Hữu Thái LDO 29
20 31 Dương Thượng Công QDO 3 0 - 1 3 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 39
21 38 Phạm Minh Hiếu KGI 3 0 - 1 3 Nguyễn Duy Trung KGI 32
22 46 Hoàng Tấn Đức HNO 3 ½ - ½ 3 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 33
23 57 Đào Minh Nhật HPH 3 0 - 1 Nguyễn Hoàng Đức QNI 35
24 40 Phạm Quang Hưng QDO 0 - 1 IM Lư Chấn Hưng KGI 28
25 51 Nguyễn Xuân Hiển HNO 2 ½ - ½ 2 Tống Thái Hùng HCM 24
26 56 Trần Đăng Minh Đức HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Trung Hiếu QDO 47
27 50 Nguyễn Lâm Tùng BNI 2 1 - 0 2 Hoàng Quốc Khánh BGI 52
28 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 1 0 - 1 2 Nguyễn Quang Trung BGI 53
29 49 Trần Đăng Minh Quang BNI 1 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 20 FM Trần Minh Thắng HNO 6 0 - 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 6 ½ - ½ GM Cao Sang LDO 3
3 25 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 6 0 - 1 6 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 13
4 14 IM Lê Tuấn Minh BDU 1 - 0 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 8
5 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 5 0 - 1 5 FM Phạm Chương HCM 17
6 12 IM Tô Nhật Minh HNO 5 0 - 1 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 5
7 6 GM Đào Thiên Hải HCM 5 0 - 1 5 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
8 16 IM Nguyễn Văn Hải HNO 5 0 - 1 5 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 7
9 26 Phạm Xuân Đạt HNO 5 0 - 1 5 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 9
10 55 Phạm Công Minh NBI 5 1 - 0 IM Võ Thành Ninh KGI 11
11 48 FM Ngô Đức Trí HNO 0 - 1 GM Bùi Vinh HNO 10
12 41 FM Lê Minh Tú HCM 4 0 - 1 4 IM Dương Thế Anh QDO 15
13 18 Trần Ngọc Lân HNO 4 ½ - ½ 4 Đoàn Văn Đức QDO 27
14 39 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 4 0 - 1 4 CM Nguyễn Văn Thành DAN 21
15 22 IM Bảo Khoa LDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Phước Tâm CTH 30
16 32 Nguyễn Duy Trung KGI 4 1 - 0 4 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 23
17 29 CM Lê Hữu Thái LDO 4 ½ - ½ 4 Dương Thiện Chương BDU 42
18 43 Nguyễn Đình Trung NAN 4 0 - 1 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 33
19 35 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 - 1 Trần Mạnh Tiến CTH 19
20 28 IM Lư Chấn Hưng KGI 1 - 0 Hoàng Tấn Đức HNO 46
21 37 Phan Phương Đức NAN 0 - 1 3 Dương Thượng Công QDO 31
22 47 Nguyễn Trung Hiếu QDO 3 0 - 1 3 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 34
23 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Lâm Tùng BNI 50
24 53 Nguyễn Quang Trung BGI 3 1 - 0 3 Phạm Minh Hiếu KGI 38
25 45 Nguyễn Viết Huy DAN 3 1 - 0 3 Đào Minh Nhật HPH 57
26 24 Tống Thái Hùng HCM 1 - 0 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 56
27 52 Hoàng Quốc Khánh BGI 2 ½ - ½ Nguyễn Xuân Hiển HNO 51
28 49 Trần Đăng Minh Quang BNI 2 1 - 0 1 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 54
29 40 Phạm Quang Hưng QDO 1 bye

Round 10

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH ½ - ½ 7 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 13
2 3 GM Cao Sang LDO 7 0 - 1 IM Lê Tuấn Minh BDU 14
3 9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 6 1 - 0 IM Nguyễn Văn Huy HNO 4
4 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 6 1 - 0 6 FM Trần Minh Thắng HNO 20
5 7 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 6 0 - 1 6 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 25
6 17 FM Phạm Chương HCM 6 1 - 0 6 Phạm Công Minh NBI 55
7 10 GM Bùi Vinh HNO 1 - 0 6 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 44
8 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 1 - 0 5 GM Đào Thiên Hải HCM 6
9 21 CM Nguyễn Văn Thành DAN 5 ½ - ½ 5 IM Trần Tuấn Minh HNO 2
10 26 Phạm Xuân Đạt HNO 5 1 - 0 5 IM Tô Nhật Minh HNO 12
11 15 IM Dương Thế Anh QDO 5 1 - 0 5 Nguyễn Duy Trung KGI 32
12 30 Nguyễn Phước Tâm CTH 5 1 - 0 5 IM Nguyễn Văn Hải HNO 16
13 11 IM Võ Thành Ninh KGI 1 - 0 IM Lư Chấn Hưng KGI 28
14 33 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO ½ - ½ Trần Ngọc Lân HNO 18
15 19 Trần Mạnh Tiến CTH 1 - 0 CM Lê Hữu Thái LDO 29
16 27 Đoàn Văn Đức QDO 0 - 1 FM Ngô Đức Trí HNO 48
17 42 Dương Thiện Chương BDU 0 - 1 4 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
18 23 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 4 1 - 0 4 IM Bảo Khoa LDO 22
19 31 Dương Thượng Công QDO 4 1 - 0 4 FM Lê Minh Tú HCM 41
20 34 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Đình Trung NAN 43
21 53 Nguyễn Quang Trung BGI 4 ½ - ½ 4 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 39
22 40 Phạm Quang Hưng QDO 0 - 1 4 Nguyễn Viết Huy DAN 45
23 35 Nguyễn Hoàng Đức QNI 0 - 1 Tống Thái Hùng HCM 24
24 46 Hoàng Tấn Đức HNO 0 - 1 Phan Phương Đức NAN 37
25 51 Nguyễn Xuân Hiển HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Trung Hiếu QDO 47
26 57 Đào Minh Nhật HPH 3 1 - 0 3 Trần Đăng Minh Quang BNI 49
27 56 Trần Đăng Minh Đức HNO 2 0 - 1 3 Nguyễn Lâm Tùng BNI 50
28 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 1 0 - 1 Hoàng Quốc Khánh BGI 52
29 38 Phạm Minh Hiếu KGI 3 1 bye

Round 11

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 7 ½ - ½ 9 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 1
2 13 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 0 - 1 IM Lê Tuấn Minh BDU 14
3 25 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 7 1 - 0 7 GM Cao Sang LDO 3
4 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 1 - 0 7 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 9
5 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 1 - 0 7 FM Phạm Chương HCM 17
6 10 GM Bùi Vinh HNO 0 - 1 6 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 7
7 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 6 0 - 1 6 IM Dương Thế Anh QDO 15
8 20 FM Trần Minh Thắng HNO 6 1 - 0 6 Nguyễn Phước Tâm CTH 30
9 55 Phạm Công Minh NBI 6 0 - 1 6 Phạm Xuân Đạt HNO 26
10 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 0 - 1 IM Võ Thành Ninh KGI 11
11 48 FM Ngô Đức Trí HNO 1 - 0 Trần Mạnh Tiến CTH 19
12 16 IM Nguyễn Văn Hải HNO 5 ½ - ½ CM Nguyễn Văn Thành DAN 21
13 6 GM Đào Thiên Hải HCM 5 1 - 0 5 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 33
14 12 IM Tô Nhật Minh HNO 5 1 - 0 5 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 23
15 18 Trần Ngọc Lân HNO 5 1 - 0 5 CM Lê Minh Hoàng HCM 36
16 45 Nguyễn Viết Huy DAN 5 0 - 1 5 Dương Thượng Công QDO 31
17 32 Nguyễn Duy Trung KGI 5 1 - 0 5 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 34
18 24 Tống Thái Hùng HCM 0 - 1 Dương Thiện Chương BDU 42
19 37 Phan Phương Đức NAN 0 - 1 Đoàn Văn Đức QDO 27
20 28 IM Lư Chấn Hưng KGI 1 - 0 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 39
21 29 CM Lê Hữu Thái LDO 1 - 0 Nguyễn Quang Trung BGI 53
22 22 IM Bảo Khoa LDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Xuân Hiển HNO 51
23 38 Phạm Minh Hiếu KGI 4 1 - 0 4 Đào Minh Nhật HPH 57
24 50 Nguyễn Lâm Tùng BNI 4 0 - 1 4 Nguyễn Đình Trung NAN 43
25 41 FM Lê Minh Tú HCM 4 0 - 1 Nguyễn Hoàng Đức QNI 35
26 52 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 - 1 Phạm Quang Hưng QDO 40
27 46 Hoàng Tấn Đức HNO 0 - 1 3 Trần Đăng Minh Quang BNI 49
28 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 1 0 - 1 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 56
29 47 Nguyễn Trung Hiếu QDO 3 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED FIDE Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn CTH 2643 9,5 0 2384 72 77 8
2 14 IM Lê Tuấn Minh BDU 2374 8,5 0 2388 72,5 77 8
3 25 FM Đặng Hoàng Sơn HCM 2169 8,0 0 2393 68 71,5 8
4 8 GM Nguyễn Đức Hòa QDO 2424 7,5 0 2431 70 75 7
5 4 IM Nguyễn Văn Huy HNO 2519 7,5 0 2407 69,5 75 7
6 5 GM Từ Hoàng Thông HCM 2512 7,5 0 2278 65,5 70 7
7 13 FM Hoàng Cảnh Huấn DAN 2403 7,5 0 2127 61 64,5 7
8 3 GM Cao Sang LDO 2528 7,0 0 2348 72,5 77,5 5
9 7 GM Nguyễn Anh Dũng QNI 2447 7,0 0 2339 66,5 70 6
10 9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM 2416 7,0 0 2301 62,5 67 6
11 26 Phạm Xuân Đạt HNO 2157 7,0 0 2119 61,5 62 6
12 20 FM Trần Minh Thắng HNO 2278 7,0 0 2113 63,5 67 7
13 15 IM Dương Thế Anh QDO 2335 7,0 0 2078 60,5 64,5 6
14 17 FM Phạm Chương HCM 2323 7,0 0 2040 51 54,5 7
15 48 FM Ngô Đức Trí HNO 1609 6,5 0 2278 62,5 67 6
16 11 IM Võ Thành Ninh KGI 2414 6,5 0 2129 59 63 6
17 10 GM Bùi Vinh HNO 2414 6,5 0 2104 61 65 6
18 30 Nguyễn Phước Tâm CTH 2049 6,0 0 2300 58 61,5 5
19 44 CM Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO 1730 6,0 0 2277 60,5 63,5 5
20 12 IM Tô Nhật Minh HNO 2410 6,0 0 2273 67,5 71 6
21 55 Phạm Công Minh NBI 0 6,0 0 2224 63,5 68,5 6
22 21 CM Nguyễn Văn Thành DAN 2230 6,0 0 2213 56,5 60 5
23 6 GM Đào Thiên Hải HCM 2505 6,0 0 2184 62,5 67 5
24 32 Nguyễn Duy Trung KGI 2042 6,0 0 2118 56 59,5 5
25 31 Dương Thượng Công QDO 2048 6,0 0 2057 55 59 5
26 18 Trần Ngọc Lân HNO 2307 6,0 0 2020 58 61,5 5
27 2 IM Trần Tuấn Minh HNO 2578 5,5 0 2353 66,5 71 4
28 16 IM Nguyễn Văn Hải HNO 2326 5,5 0 2279 65,5 70,5 3
29 42 Dương Thiện Chương BDU 1830 5,5 0 2142 57 57,5 4
30 28 IM Lư Chấn Hưng KGI 2128 5,5 0 2088 54,5 57 5
31 29 CM Lê Hữu Thái LDO 2060 5,5 0 1962 51 51,5 5
32 19 Trần Mạnh Tiến CTH 2289 5,5 0 1948 49,5 53 5
33 27 Đoàn Văn Đức QDO 2142 5,5 0 1780 48,5 52 5
34 38 Phạm Minh Hiếu KGI 1925 5,0 0 2340 59 62,5 4
35 43 Nguyễn Đình Trung NAN 1751 5,0 0 2225 60,5 64 5
36 45 Nguyễn Viết Huy DAN 1710 5,0 0 2108 56 59,5 5
37 36 CM Lê Minh Hoàng HCM 1997 5,0 0 2077 54,5 57,5 4
38 33 CM Nguyễn Văn Toàn Thành QDO 2039 5,0 0 2069 52 54,5 4
39 34 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO 2036 5,0 0 2054 55,5 59 5
40 23 CM Nguyễn Hoàng Nam QDO 2218 5,0 0 1998 53 56,5 4
41 22 IM Bảo Khoa LDO 2221 5,0 0 1925 52,5 55 5
42 39 FM Nguyễn Đặng Hồng Phúc HCM 1907 4,5 0 2267 59,5 62 4
43 37 Phan Phương Đức NAN 1981 4,5 0 2227 57 57,5 4
44 53 Nguyễn Quang Trung BGI 0 4,5 0 2070 52,5 53 3
45 35 Nguyễn Hoàng Đức QNI 2023 4,5 0 1966 51,5 54,5 4
46 40 Phạm Quang Hưng QDO 1902 4,5 0 1916 46,5 49,5 3
47 24 Tống Thái Hùng HCM 2176 4,5 0 1824 42,5 43 4
48 41 FM Lê Minh Tú HCM 1832 4,0 0 2245 63 67,5 3
49 57 Đào Minh Nhật HPH 0 4,0 0 2132 58,5 62 3
50 51 Nguyễn Xuân Hiển HNO 1492 4,0 0 2073 46,5 49,5 2
51 49 Trần Đăng Minh Quang BNI 1540 4,0 0 2033 44,5 45 2
52 47 Nguyễn Trung Hiếu QDO 1636 4,0 0 1981 46,5 47 3
53 50 Nguyễn Lâm Tùng BNI 1533 4,0 0 1949 45 47,5 3
54 46 Hoàng Tấn Đức HNO 1671 3,5 0 2156 55,5 59 3
55 52 Hoàng Quốc Khánh BGI 0 3,5 0 1826 42,5 43 1
56 56 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 3,0 0 1965 44 44,5 2
57 54 Nguyễn Đức Gia Bách QDO 0 1,0 0 1911 43,5 44 0
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE