GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-10-16 to 2017-10-22
Tournament place: Nhà ăn T36 - Trường Tiểu học Vinschool (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trường Tiểu học Vinschool
Main referee: Nguyễn Trường Sơn
Referee: IM Nguyễn Văn Hải

Schedule: GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 A38 Bùi Quang Nam 0 0 0
2 A23 Hoàng Khánh Hải 0 0 0
3 A28 Hoàng Lê Nhật Minh 0 0 0
4 A29 Luyện Huy Hoàng Bách 0 0 0
5 A36 Lê Danh Gia Huy 0 0 0
6 A38 Lê Minh 0 0 0
7 A39 Lê Trí Thắng 0 0 0
8 A26 Lê Trần Minh Hiếu 0 0 0
9 B06 Nguyễn Anh Tú 0 0 0
10 A22 Nguyễn Bảo Nam 0 0 0
11 B04 Nguyễn Duệ Phương 0 0 0
12 A29 Nguyễn Gia Bách 0 0 0
13 B05 Nguyễn Gia Hưng 0 0 0
14 A39 Nguyễn Huy Quang 0 0 0
15 A32 Nguyễn Hải Anh 0 0 0
16 A24 Nguyễn Hồng Minh 0 0 0
17 A30 Nguyễn Khánh Toàn 0 0 0
18 A28 Nguyễn Khắc Gia Phúc 0 0 0
19 A33 Nguyễn Nhật Dương 0 0 0
20 B05 Nguyễn Phú Khang 0 0 0
21 B04 Nguyễn Sỹ Minh Đức 0 0 0
22 A22 Nguyễn Thành Nam 0 0 0
23 A31 Nguyễn Tuấn Quang 0 0 0
24 A30 Nguyễn Xuân Gia Khánh 0 0 0
25 A34 Nguyễn Đức Anh 0 0 0
26 A24 Ninh Mạnh Hùng 0 0 0
27 A35 Phùng Nhân Kiệt 0 0 0
28 A27 Phạm Gia Huy 0 0 0
29 A20 Nguyễn Đình Minh Trí 0 0 0
30 A23 Trần Bảo Long 0 0 0
31 A36 Trần Bảo Minh 0 0 0
32 A35 Trần Minh Gia Nguyên 0 0 0
33 A20 Trần Minh Ngọc 0 0 0
34 A34 Trần Thái An Phước 0 0 0
35 A25 Trịnh Phan Tuấn Kiệt 0 0 0
36 A37 Tăng Khoa Nguyên 0 0 0
37 A32 Vũ Gia Bảo 0 0 0
38 A33 Vũ Thiên Ân 0 0 0
39 A25 Vũ Đình Phong 0 0 0
40 B06 Vũ Đăng Nguyên 0 0 0
41 A27 Đào Thuận Khang 0 0 0
42 A26 Đăng Quang Tùng 0 0 0
43 A21 Vũ Quốc Lân 0 0 0
44 VIE Nguyễn Ngọc Hà Quân 0 0 0
45 A21 Trần Thái An Phước 0 0 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Bùi Quang Nam A38 0 1 - 0 0 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 21
2 22 Nguyễn Thành Nam A22 0 0 - 1 0 Hoàng Khánh Hải A23 2
3 3 Hoàng Lê Nhật Minh A28 0 1 - 0 0 Nguyễn Tuấn Quang A31 23
4 24 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 0 1 - 0 0 Luyện Huy Hoàng Bách A29 4
5 5 Lê Danh Gia Huy A36 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Anh A34 25
6 26 Ninh Mạnh Hùng A24 0 1 - 0 0 Lê Minh A38 6
7 7 Lê Trí Thắng A39 0 0 - 1 0 Phùng Nhân Kiệt A35 27
8 28 Phạm Gia Huy A27 0 0 - 1 0 Lê Trần Minh Hiếu A26 8
9 9 Nguyễn Anh Tú B06 0 1 - 0 0 Trần Bảo Long A23 30
10 31 Trần Bảo Minh A36 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Nam A22 10
11 11 Nguyễn Duệ Phương B04 0 1 - 0 0 Trần Minh Gia Nguyên A35 32
12 33 Trần Minh Ngọc A20 0 0 - 1 0 Nguyễn Gia Bách A29 12
13 13 Nguyễn Gia Hưng B05 0 1 - 0 0 Trần Thái An Phước A34 34
14 35 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 0 1 - 0 0 Nguyễn Huy Quang A39 14
15 15 Nguyễn Hải Anh A32 0 0 - 1 0 Tăng Khoa Nguyên A37 36
16 37 Vũ Gia Bảo A32 0 0 - 1 0 Nguyễn Hồng Minh A24 16
17 17 Nguyễn Khánh Toàn A30 0 0 - 1 0 Vũ Thiên Ân A33 38
18 39 Vũ Đình Phong A25 0 0 - 1 0 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 18
19 19 Nguyễn Nhật Dương A33 0 1 - 0 0 Vũ Đăng Nguyên B06 40
20 41 Đào Thuận Khang A27 0 1 - 0 0 Nguyễn Phú Khang B05 20
21 42 Đăng Quang Tùng A26 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình Minh Trí A20 29
22 45 Trần Thái An Phước A21 0 0 - 1 0 Vũ Quốc Lân A21 43
23 44 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 19 Nguyễn Nhật Dương A33 1 1 - 0 1 Bùi Quang Nam A38 1
2 2 Hoàng Khánh Hải A23 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 24
3 27 Phùng Nhân Kiệt A35 1 0 - 1 1 Hoàng Lê Nhật Minh A28 3
4 36 Tăng Khoa Nguyên A37 1 1 - 0 1 Lê Danh Gia Huy A36 5
5 8 Lê Trần Minh Hiếu A26 1 1 - 0 1 Ninh Mạnh Hùng A24 26
6 38 Vũ Thiên Ân A33 1 0 - 1 1 Nguyễn Anh Tú B06 9
7 43 Vũ Quốc Lân A21 1 0 - 1 1 Nguyễn Duệ Phương B04 11
8 12 Nguyễn Gia Bách A29 1 0 - 1 1 Trần Bảo Minh A36 31
9 44 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 1 1 - 0 1 Nguyễn Gia Hưng B05 13
10 16 Nguyễn Hồng Minh A24 1 0 - 1 1 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 35
11 18 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 1 0 - 1 1 Đào Thuận Khang A27 41
12 4 Luyện Huy Hoàng Bách A29 0 1 - 0 1 Đăng Quang Tùng A26 42
13 6 Lê Minh A38 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Anh A34 25
14 29 Nguyễn Đình Minh Trí A20 0 1 - 0 0 Lê Trí Thắng A39 7
15 10 Nguyễn Bảo Nam A22 0 0 - 1 0 Phạm Gia Huy A27 28
16 14 Nguyễn Huy Quang A39 0 0 - 1 0 Trần Minh Ngọc A20 33
17 30 Trần Bảo Long A23 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Anh A32 15
18 32 Trần Minh Gia Nguyên A35 0 0 - 1 0 Nguyễn Khánh Toàn A30 17
19 20 Nguyễn Phú Khang B05 0 1 - 0 0 Vũ Gia Bảo A32 37
20 21 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 0 0 - 1 0 Vũ Đình Phong A25 39
21 34 Trần Thái An Phước A34 0 0 - 1 0 Nguyễn Thành Nam A22 22
22 23 Nguyễn Tuấn Quang A31 0 1 - 0 0 Trần Thái An Phước A21 45
23 40 Vũ Đăng Nguyên B06 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Hoàng Lê Nhật Minh A28 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 24
2 31 Trần Bảo Minh A36 2 0 - 1 2 Lê Trần Minh Hiếu A26 8
3 9 Nguyễn Anh Tú B06 2 ½ - ½ 2 Tăng Khoa Nguyên A37 36
4 11 Nguyễn Duệ Phương B04 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 44
5 35 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 2 1 - 0 2 Nguyễn Nhật Dương A33 19
6 41 Đào Thuận Khang A27 2 1 - 0 1 Bùi Quang Nam A38 1
7 25 Nguyễn Đức Anh A34 1 1 - 0 1 Hoàng Khánh Hải A23 2
8 26 Ninh Mạnh Hùng A24 1 1 - 0 1 Luyện Huy Hoàng Bách A29 4
9 5 Lê Danh Gia Huy A36 1 1 - 0 1 Nguyễn Tuấn Quang A31 23
10 28 Phạm Gia Huy A27 1 1 - 0 1 Nguyễn Gia Bách A29 12
11 13 Nguyễn Gia Hưng B05 1 1 - 0 1 Phùng Nhân Kiệt A35 27
12 15 Nguyễn Hải Anh A32 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Minh Trí A20 29
13 33 Trần Minh Ngọc A20 1 1 - 0 1 Nguyễn Hồng Minh A24 16
14 17 Nguyễn Khánh Toàn A30 1 0 - 1 1 Vũ Quốc Lân A21 43
15 40 Vũ Đăng Nguyên B06 1 1 - 0 1 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 18
16 42 Đăng Quang Tùng A26 1 0 - 1 1 Nguyễn Phú Khang B05 20
17 22 Nguyễn Thành Nam A22 1 0 - 1 1 Vũ Thiên Ân A33 38
18 39 Vũ Đình Phong A25 1 1 - 0 0 Lê Minh A38 6
19 7 Lê Trí Thắng A39 0 0 - 1 0 Trần Bảo Long A23 30
20 32 Trần Minh Gia Nguyên A35 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Nam A22 10
21 37 Vũ Gia Bảo A32 0 0 - 1 0 Nguyễn Huy Quang A39 14
22 45 Trần Thái An Phước A21 0 0 - 1 0 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 21
23 34 Trần Thái An Phước A34 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Nguyễn Duệ Phương B04 3 ½ - ½ 3 Hoàng Lê Nhật Minh A28 3
2 8 Lê Trần Minh Hiếu A26 3 1 - 0 3 Đào Thuận Khang A27 41
3 36 Tăng Khoa Nguyên A37 1 - 0 3 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 35
4 20 Nguyễn Phú Khang B05 2 1 - 0 Nguyễn Anh Tú B06 9
5 29 Nguyễn Đình Minh Trí A20 2 1 - 0 2 Lê Danh Gia Huy A36 5
6 38 Vũ Thiên Ân A33 2 0 - 1 2 Nguyễn Gia Hưng B05 13
7 43 Vũ Quốc Lân A21 2 1 - 0 2 Nguyễn Nhật Dương A33 19
8 24 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 2 0 - 1 2 Trần Bảo Minh A36 31
9 25 Nguyễn Đức Anh A34 2 0 - 1 2 Vũ Đình Phong A25 39
10 40 Vũ Đăng Nguyên B06 2 1 - 0 2 Ninh Mạnh Hùng A24 26
11 44 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 2 1 - 0 2 Phạm Gia Huy A27 28
12 18 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 1 1 - 0 2 Trần Minh Ngọc A20 33
13 1 Bùi Quang Nam A38 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Nam A22 22
14 4 Luyện Huy Hoàng Bách A29 1 1 - 0 1 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 21
15 12 Nguyễn Gia Bách A29 1 1 - 0 1 Trần Minh Gia Nguyên A35 32
16 14 Nguyễn Huy Quang A39 1 1 - 0 1 Trần Thái An Phước A34 34
17 23 Nguyễn Tuấn Quang A31 1 1 - 0 1 Nguyễn Hải Anh A32 15
18 16 Nguyễn Hồng Minh A24 1 1 - 0 1 Đăng Quang Tùng A26 42
19 27 Phùng Nhân Kiệt A35 1 1 - 0 1 Nguyễn Khánh Toàn A30 17
20 30 Trần Bảo Long A23 1 0 - 1 0 Vũ Gia Bảo A32 37
21 6 Lê Minh A38 0 1 - 0 0 Lê Trí Thắng A39 7
22 10 Nguyễn Bảo Nam A22 0 1 bye
23 2 Hoàng Khánh Hải A23 1 0 not paired
24 45 Trần Thái An Phước A21 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Hoàng Lê Nhật Minh A28 1 - 0 4 Lê Trần Minh Hiếu A26 8
2 36 Tăng Khoa Nguyên A37 0 - 1 Nguyễn Duệ Phương B04 11
3 13 Nguyễn Gia Hưng B05 3 1 - 0 3 Vũ Đăng Nguyên B06 40
4 39 Vũ Đình Phong A25 3 0 - 1 3 Nguyễn Phú Khang B05 20
5 41 Đào Thuận Khang A27 3 1 - 0 3 Nguyễn Đình Minh Trí A20 29
6 31 Trần Bảo Minh A36 3 1 - 0 3 Vũ Quốc Lân A21 43
7 35 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 44
8 9 Nguyễn Anh Tú B06 ½ - ½ 2 Luyện Huy Hoàng Bách A29 4
9 33 Trần Minh Ngọc A20 2 0 - 1 2 Bùi Quang Nam A38 1
10 5 Lê Danh Gia Huy A36 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 24
11 23 Nguyễn Tuấn Quang A31 2 0 - 1 2 Nguyễn Gia Bách A29 12
12 14 Nguyễn Huy Quang A39 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Anh A34 25
13 26 Ninh Mạnh Hùng A24 2 1 - 0 2 Nguyễn Hồng Minh A24 16
14 28 Phạm Gia Huy A27 2 1 - 0 2 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 18
15 19 Nguyễn Nhật Dương A33 2 1 - 0 2 Phùng Nhân Kiệt A35 27
16 10 Nguyễn Bảo Nam A22 1 0 - 1 2 Vũ Thiên Ân A33 38
17 32 Trần Minh Gia Nguyên A35 1 1 - 0 1 Lê Minh A38 6
18 34 Trần Thái An Phước A34 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải Anh A32 15
19 17 Nguyễn Khánh Toàn A30 1 1 - 0 1 Trần Bảo Long A23 30
20 21 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 1 0 - 1 1 Vũ Gia Bảo A32 37
21 22 Nguyễn Thành Nam A22 1 1 - 0 1 Đăng Quang Tùng A26 42
22 7 Lê Trí Thắng A39 0 1 bye
23 2 Hoàng Khánh Hải A23 1 0 not paired
24 45 Trần Thái An Phước A21 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Nguyễn Gia Hưng B05 4 0 - 1 Hoàng Lê Nhật Minh A28 3
2 8 Lê Trần Minh Hiếu A26 4 1 - 0 Nguyễn Duệ Phương B04 11
3 20 Nguyễn Phú Khang B05 4 0 - 1 4 Trần Bảo Minh A36 31
4 44 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 4 1 - 0 4 Đào Thuận Khang A27 41
5 1 Bùi Quang Nam A38 3 0 - 1 Tăng Khoa Nguyên A37 36
6 29 Nguyễn Đình Minh Trí A20 3 0 - 1 3 Nguyễn Anh Tú B06 9
7 12 Nguyễn Gia Bách A29 3 0 - 1 3 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 35
8 40 Vũ Đăng Nguyên B06 3 1 - 0 3 Nguyễn Huy Quang A39 14
9 38 Vũ Thiên Ân A33 3 0 - 1 3 Nguyễn Nhật Dương A33 19
10 24 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 3 0 - 1 3 Phạm Gia Huy A27 28
11 43 Vũ Quốc Lân A21 3 0 - 1 3 Ninh Mạnh Hùng A24 26
12 4 Luyện Huy Hoàng Bách A29 0 - 1 3 Vũ Đình Phong A25 39
13 27 Phùng Nhân Kiệt A35 2 0 - 1 2 Lê Danh Gia Huy A36 5
14 15 Nguyễn Hải Anh A32 2 0 - 1 2 Trần Minh Ngọc A20 33
15 16 Nguyễn Hồng Minh A24 2 1 - 0 2 Nguyễn Tuấn Quang A31 23
16 25 Nguyễn Đức Anh A34 2 1 - 0 2 Nguyễn Khánh Toàn A30 17
17 18 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 2 1 - 0 2 Trần Minh Gia Nguyên A35 32
18 37 Vũ Gia Bảo A32 2 1 - 0 2 Nguyễn Thành Nam A22 22
19 6 Lê Minh A38 1 1 - 0 1 Trần Thái An Phước A34 34
20 21 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 1 1 - 0 1 Lê Trí Thắng A39 7
21 30 Trần Bảo Long A23 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Nam A22 10
22 42 Đăng Quang Tùng A26 1 1 bye
23 2 Hoàng Khánh Hải A23 1 0 not paired
24 45 Trần Thái An Phước A21 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Hoàng Lê Nhật Minh A28 1 - 0 5 Trần Bảo Minh A36 31
2 8 Lê Trần Minh Hiếu A26 5 1 - 0 5 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 44
3 11 Nguyễn Duệ Phương B04 1 - 0 4 Nguyễn Anh Tú B06 9
4 19 Nguyễn Nhật Dương A33 4 ½ - ½ Tăng Khoa Nguyên A37 36
5 39 Vũ Đình Phong A25 4 0 - 1 4 Nguyễn Gia Hưng B05 13
6 35 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 4 1 - 0 4 Nguyễn Phú Khang B05 20
7 26 Ninh Mạnh Hùng A24 4 0 - 1 4 Đào Thuận Khang A27 41
8 28 Phạm Gia Huy A27 4 1 - 0 4 Vũ Đăng Nguyên B06 40
9 1 Bùi Quang Nam A38 3 0 - 1 3 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 18
10 5 Lê Danh Gia Huy A36 3 0 - 1 3 Vũ Gia Bảo A32 37
11 12 Nguyễn Gia Bách A29 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Anh A34 25
12 14 Nguyễn Huy Quang A39 3 1 - 0 3 Nguyễn Đình Minh Trí A20 29
13 38 Vũ Thiên Ân A33 3 0 - 1 3 Nguyễn Hồng Minh A24 16
14 33 Trần Minh Ngọc A20 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 24
15 4 Luyện Huy Hoàng Bách A29 0 - 1 3 Vũ Quốc Lân A21 43
16 23 Nguyễn Tuấn Quang A31 2 0 - 1 2 Lê Minh A38 6
17 42 Đăng Quang Tùng A26 2 0 - 1 2 Nguyễn Hải Anh A32 15
18 17 Nguyễn Khánh Toàn A30 2 1 - 0 2 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 21
19 22 Nguyễn Thành Nam A22 2 0 - 1 2 Phùng Nhân Kiệt A35 27
20 34 Trần Thái An Phước A34 1 0 - 1 2 Trần Bảo Long A23 30
21 7 Lê Trí Thắng A39 1 - - - 1 Nguyễn Bảo Nam A22 10
22 32 Trần Minh Gia Nguyên A35 2 1 bye
23 2 Hoàng Khánh Hải A23 1 0 not paired
24 45 Trần Thái An Phước A21 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo  Des 1   Des 2   Des 3 
1 3 Hoàng Lê Nhật Minh A28 0 6,5 21,5 2
2 8 Lê Trần Minh Hiếu A26 0 6,0 25,0 2
3 11 Nguyễn Duệ Phương B04 0 5,5 23,5 2
4 44 Nguyễn Ngọc Hà Quân VIE 0 5,0 25,5 1
5 31 Trần Bảo Minh A36 0 5,0 21,0 3
6 35 Trịnh Phan Tuấn Kiệt A25 0 5,0 21,0 2
7 36 Tăng Khoa Nguyên A37 0 5,0 19,5 2
41 Đào Thuận Khang A27 0 5,0 19,5 2
9 28 Phạm Gia Huy A27 0 5,0 19,0 2
10 13 Nguyễn Gia Hưng B05 0 5,0 18,0 2
11 19 Nguyễn Nhật Dương A33 0 4,5 18,5 1
12 20 Nguyễn Phú Khang B05 0 4,0 22,0 2
13 40 Vũ Đăng Nguyên B06 0 4,0 21,5 0
14 18 Nguyễn Khắc Gia Phúc A28 0 4,0 19,5 2
15 12 Nguyễn Gia Bách A29 0 4,0 19,5 2
16 26 Ninh Mạnh Hùng A24 0 4,0 19,5 1
17 43 Vũ Quốc Lân A21 0 4,0 19,0 3
18 9 Nguyễn Anh Tú B06 0 4,0 18,0 2
19 33 Trần Minh Ngọc A20 0 4,0 18,0 2
20 14 Nguyễn Huy Quang A39 0 4,0 17,5 1
21 16 Nguyễn Hồng Minh A24 0 4,0 17,0 2
22 39 Vũ Đình Phong A25 0 4,0 16,5 3
23 37 Vũ Gia Bảo A32 0 4,0 16,0 3
24 24 Nguyễn Xuân Gia Khánh A30 0 3,0 20,0 2
25 1 Bùi Quang Nam A38 0 3,0 19,5 1
26 38 Vũ Thiên Ân A33 0 3,0 17,5 3
27 27 Phùng Nhân Kiệt A35 0 3,0 17,5 2
28 25 Nguyễn Đức Anh A34 0 3,0 17,0 1
29 5 Lê Danh Gia Huy A36 0 3,0 16,0 1
30 32 Trần Minh Gia Nguyên A35 0 3,0 16,0 0
31 29 Nguyễn Đình Minh Trí A20 0 3,0 15,5 1
32 17 Nguyễn Khánh Toàn A30 0 3,0 14,5 1
33 15 Nguyễn Hải Anh A32 0 3,0 13,5 3
34 6 Lê Minh A38 0 3,0 12,5 1
35 30 Trần Bảo Long A23 0 3,0 12,0 2
36 4 Luyện Huy Hoàng Bách A29 0 2,5 17,0 0
37 23 Nguyễn Tuấn Quang A31 0 2,0 17,0 0
38 21 Nguyễn Sỹ Minh Đức B04 0 2,0 14,5 1
39 42 Đăng Quang Tùng A26 0 2,0 14,5 0
40 22 Nguyễn Thành Nam A22 0 2,0 13,5 1
41 10 Nguyễn Bảo Nam A22 0 1,0 15,5 0
42 34 Trần Thái An Phước A34 0 1,0 15,0 0
43 2 Hoàng Khánh Hải A23 0 1,0 13,5 1
44 7 Lê Trí Thắng A39 0 1,0 13,0 0
45 45 Trần Thái An Phước A21 0 0,0 10,0 0
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE