Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2018-06-13 to 2018-06-15
Tournament place: Nhà thi đấu quận Thanh Xuân (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: No information about the organizer of this tournament

Schedule: Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 BTL WCM Phạm Duy An 1910 2264 -58 + Info
2 UHO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 1870 2263 95 + Info
3 DDA Hoàng Anh Đức 1867 2262 -18 + Info
4 HMA Đỗ Minh Đức 1837 2261 -5 + Info
5 NTL FM Đoàn Tuấn Đạt 2376 2260 -46 + Info
6 TTR WFM Trần Hoàng Gia Hưng 1795 2259 6 + Info
7 CGI CM Nguyễn Đình Nam Khánh 1856 2258 -21 + Info
8 TTR Nguyễn Trần Khang 1960 2257 -23 + Info
9 TXU Nguyễn Thành Long 1904 2256 -73 + Info
10 HDO Lê Quang Mạnh 1845 2255 47 + Info
11 CTN Đỗ Duy Minh 1847 2254 76 + Info
12 BDI Nguyễn Nhật Nam 1846 2253 -15 + Info
13 HMA Nguyễn Bình Nguyên 1846 2252 92 + Info
14 CGI Đỗ Chí Nhân 2023 2251 -57 + Info
15 CTN WCM Nguyễn Đăng Nguyên B 1903 2250 -38 + Info
16 UHO WFM Nguyễn Thế Nghĩa 1839 2249 40 + Info
17 TXU Vũ Ngọc Quang 1836 2248 85 + Info
18 BDI WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng 1859 2247 19 + Info
19 BTL WFM Chu Đức Trọng 1830 2246 24 + Info
20 NTL CM Trần Hoàng Minh Tuấn 1825 2245 70 + Info

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 BTL WCM Phạm Duy An 1910 2264 -58
2 UHO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 1870 2263 95
3 DDA Hoàng Anh Đức 1867 2262 -18
4 HMA Đỗ Minh Đức 1837 2261 -5
5 NTL FM Đoàn Tuấn Đạt 2376 2260 -46
6 TTR WFM Trần Hoàng Gia Hưng 1795 2259 6
7 CGI CM Nguyễn Đình Nam Khánh 1856 2258 -21
8 TTR Nguyễn Trần Khang 1960 2257 -23
9 TXU Nguyễn Thành Long 1904 2256 -73
10 HDO Lê Quang Mạnh 1845 2255 47
11 CTN Đỗ Duy Minh 1847 2254 76
12 BDI Nguyễn Nhật Nam 1846 2253 -15
13 HMA Nguyễn Bình Nguyên 1846 2252 92
14 CGI Đỗ Chí Nhân 2023 2251 -57
15 CTN WCM Nguyễn Đăng Nguyên B 1903 2250 -38
16 UHO WFM Nguyễn Thế Nghĩa 1839 2249 40
17 TXU Vũ Ngọc Quang 1836 2248 85
18 BDI WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng 1859 2247 19
19 BTL WFM Chu Đức Trọng 1830 2246 24
20 NTL CM Trần Hoàng Minh Tuấn 1825 2245 70

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Đỗ Duy Minh CTN 0 1 - 0 0 WCM Phạm Duy An BTL 1
2 2 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Nam BDI 12
3 13 Nguyễn Bình Nguyên HMA 0 1 - 0 0 Hoàng Anh Đức DDA 3
4 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 - 1 0 Đỗ Chí Nhân CGI 14
5 15 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 0 0 - 1 0 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 5
6 6 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 0 ½ - ½ 0 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 16
7 17 Vũ Ngọc Quang TXU 0 1 - 0 0 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 7
8 8 Nguyễn Trần Khang TTR 0 1 - 0 0 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 18
9 19 WFM Chu Đức Trọng BTL 0 1 - 0 0 Nguyễn Thành Long TXU 9
10 10 Lê Quang Mạnh HDO 0 ½ - ½ 0 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 20

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Nguyễn Bình Nguyên HMA 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 2
2 5 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 1 0 - 1 1 Vũ Ngọc Quang TXU 17
3 14 Đỗ Chí Nhân CGI 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Khang TTR 8
4 19 WFM Chu Đức Trọng BTL 1 0 - 1 1 Đỗ Duy Minh CTN 11
5 20 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL ½ ½ - ½ ½ WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 6
6 16 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO ½ 0 - 1 ½ Lê Quang Mạnh HDO 10
7 1 WCM Phạm Duy An BTL 0 0 - 1 0 Nguyễn Nhật Nam BDI 12
8 3 Hoàng Anh Đức DDA 0 1 - 0 0 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 15
9 9 Nguyễn Thành Long TXU 0 ½ - ½ 0 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 18
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Đỗ Duy Minh CTN 2 1 - 0 2 Đỗ Chí Nhân CGI 14
2 17 Vũ Ngọc Quang TXU 2 0 - 1 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 2
3 10 Lê Quang Mạnh HDO 0 - 1 Nguyễn Bình Nguyên HMA 13
4 8 Nguyễn Trần Khang TTR 1 1 - 0 1 Hoàng Anh Đức DDA 3
5 12 Nguyễn Nhật Nam BDI 1 0 - 1 1 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 5
6 6 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 1 0 - 1 1 WFM Chu Đức Trọng BTL 19
7 9 Nguyễn Thành Long TXU ½ ½ - ½ 1 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 20
8 18 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI ½ 1 - 0 ½ WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 16
9 15 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 0 1 - 0 0 WCM Phạm Duy An BTL 1
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 1 - 0 3 Đỗ Duy Minh CTN 11
2 5 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 2 ½ - ½ Nguyễn Bình Nguyên HMA 13
3 17 Vũ Ngọc Quang TXU 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Khang TTR 8
4 14 Đỗ Chí Nhân CGI 2 1 - 0 2 WFM Chu Đức Trọng BTL 19
5 18 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 0 - 1 Lê Quang Mạnh HDO 10
6 20 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 1 - 0 1 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 15
7 3 Hoàng Anh Đức DDA 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Long TXU 9
8 12 Nguyễn Nhật Nam BDI 1 0 - 1 1 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 6
9 16 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO ½ 1 - 0 0 WCM Phạm Duy An BTL 1
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 1 - 0 3 Đỗ Chí Nhân CGI 14
2 11 Đỗ Duy Minh CTN 3 0 - 1 3 Vũ Ngọc Quang TXU 17
3 13 Nguyễn Bình Nguyên HMA 3 0 - 1 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 20
4 10 Lê Quang Mạnh HDO 1 - 0 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 5
5 19 WFM Chu Đức Trọng BTL 2 0 - 1 2 Hoàng Anh Đức DDA 3
6 6 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Khang TTR 8
7 16 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Nam BDI 12
8 15 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 1 0 - 1 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 18
9 1 WCM Phạm Duy An BTL 0 ½ - ½ 1 Nguyễn Thành Long TXU 9
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Lê Quang Mạnh HDO 0 - 1 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 2
2 20 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 0 - 1 4 Vũ Ngọc Quang TXU 17
3 3 Hoàng Anh Đức DDA 3 0 - 1 3 Đỗ Duy Minh CTN 11
4 8 Nguyễn Trần Khang TTR 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Bình Nguyên HMA 13
5 14 Đỗ Chí Nhân CGI 3 ½ - ½ WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 16
6 5 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 1 - 0 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 18
7 9 Nguyễn Thành Long TXU 0 - 1 2 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 6
8 1 WCM Phạm Duy An BTL ½ ½ - ½ 2 WFM Chu Đức Trọng BTL 19
9 12 Nguyễn Nhật Nam BDI 1 ½ - ½ 1 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 15
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 0 - 1 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 5
2 17 Vũ Ngọc Quang TXU 5 0 - 1 Lê Quang Mạnh HDO 10
3 11 Đỗ Duy Minh CTN 4 1 - 0 Nguyễn Trần Khang TTR 8
4 13 Nguyễn Bình Nguyên HMA 1 - 0 Đỗ Chí Nhân CGI 14
5 16 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 3 0 - 1 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 20
6 6 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 3 1 - 0 3 Hoàng Anh Đức DDA 3
7 19 WFM Chu Đức Trọng BTL 1 - 0 Nguyễn Nhật Nam BDI 12
8 18 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 1 - 0 1 WCM Phạm Duy An BTL 1
9 15 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 1 - 0 Nguyễn Thành Long TXU 9
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 20 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 1 - 0 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 2
2 5 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL ½ - ½ 5 Đỗ Duy Minh CTN 11
3 17 Vũ Ngọc Quang TXU 5 0 - 1 Nguyễn Bình Nguyên HMA 13
4 10 Lê Quang Mạnh HDO 1 - 0 4 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 6
5 8 Nguyễn Trần Khang TTR 0 - 1 WFM Chu Đức Trọng BTL 19
6 14 Đỗ Chí Nhân CGI 0 - 1 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 18
7 15 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 0 - 1 3 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 16
8 3 Hoàng Anh Đức DDA 3 1 - 0 1 WCM Phạm Duy An BTL 1
9 9 Nguyễn Thành Long TXU 0 - 1 Nguyễn Nhật Nam BDI 12
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Đỗ Duy Minh CTN 0 - 1 Lê Quang Mạnh HDO 10
2 5 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 5 1 - 0 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 20
3 18 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 0 - 1 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 2
4 13 Nguyễn Bình Nguyên HMA ½ - ½ WFM Chu Đức Trọng BTL 19
5 6 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 4 0 - 1 5 Vũ Ngọc Quang TXU 17
6 12 Nguyễn Nhật Nam BDI 1 - 0 4 Hoàng Anh Đức DDA 3
7 16 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 4 1 - 0 Nguyễn Thành Long TXU 9
8 8 Nguyễn Trần Khang TTR 1 - 0 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 15
9 1 WCM Phạm Duy An BTL 1 1 - 0 Đỗ Chí Nhân CGI 14
10 4 Đỗ Minh Đức HMA 0 0 not paired
11 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2 Nguyễn Vũ Kỳ Anh UHO 6,5 1,0 47,0 6
2 10 Lê Quang Mạnh HDO 6,5 0,0 49,0 6
3 13 Nguyễn Bình Nguyên HMA 6,0 1,5 47,5 4
4 17 Vũ Ngọc Quang TXU 6,0 1,0 48,5 6
5 5 FM Đoàn Tuấn Đạt NTL 6,0 0,5 46,5 5
6 11 Đỗ Duy Minh CTN 5,5 0,0 44,0 5
7 20 CM Trần Hoàng Minh Tuấn NTL 5,5 0,0 44,0 4
8 19 WFM Chu Đức Trọng BTL 5,0 0,0 34,5 4
9 16 WFM Nguyễn Thế Nghĩa UHO 5,0 0,0 33,5 4
10 8 Nguyễn Trần Khang TTR 4,5 1,0 41,0 4
11 18 WFM Nguyễn Tấn Danh Tùng BDI 4,5 0,0 38,0 4
12 6 WFM Trần Hoàng Gia Hưng TTR 4,0 1,0 41,5 3
13 3 Hoàng Anh Đức DDA 4,0 0,0 34,5 4
14 14 Đỗ Chí Nhân CGI 3,5 0,0 43,0 3
15 12 Nguyễn Nhật Nam BDI 3,5 0,0 36,5 3
16 15 WCM Nguyễn Đăng Nguyên B CTN 2,5 0,0 36,5 2
17 1 WCM Phạm Duy An BTL 2,0 0,0 35,0 1
18 9 Nguyễn Thành Long TXU 1,5 0,0 36,0 0
19 7 CM Nguyễn Đình Nam Khánh CGI 0,0 0,0 28,0 0
20 4 Đỗ Minh Đức HMA 0,0 0,0 25,5 0
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE