GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-10-22 to 2017-10-22
Tournament place: T36 (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trường Tiểu học Vinschool
Main referee: Nguyễn Trường Sơn
Referee: IM Nguyễn Văn Hải

Schedule: GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 A30 Hoàng Mạnh Hưng 0 0 0
2 B02 Hoàng Nhật Quân 0 0 0
3 A37 Hà Thái Duy 0 0 0
4 A31 Lê Trần Gia Bảo 0 0 0
5 A25 Lê Vũ Hải Phong 0 0 0
6 A22 Lại Tuấn Linh 0 0 0
7 A27 Nguyễn Đức Quảng 0 0 0
8 A31 Nguyễn Bá Thái Long 0 0 0
9 A32 Nguyễn Bảo Nguyên 0 0 0
10 A37 Nguyễn Chí Công 0 0 0
11 A36 Nguyễn Cảnh Nhân 0 0 0
12 A20 Nguyễn Danh Túc 0 0 0
13 A22 Nguyễn Gia Bình 0 0 0
14 A35 Anh Khôi 0 0 0
15 A33 Nguyễn Gia Minh 0 0 0
16 A20 Nguyễn Gia Phát 0 0 0
17 A28 Nguyễn Lê Dũng 0 0 0
18 A21 Nguyễn Minh Quang 0 0 0
19 A25 Nguyễn Nam Khánh 0 0 0
20 A24 Nguyễn Phạm Gia Bách 0 0 0
21 A26 Nguyễn Quang Dũng 0 0 0
22 A35 Tuấn Minh 0 0 0
23 A32 Nguyễn Tiến Minh Tâm 0 0 0
24 A21 Nguyễn Viết Huy 0 0 0
25 A28 Phan Nhật Minh 0 0 0
26 A24 Thân Đức Kiên 0 0 0
27 A34 Tiến Khoa 0 0 0
28 A26 Trần Gia Huy 0 0 0
29 A33 Trần Nguyên Vũ 0 0 0
30 A29 Trần Tuấn Huy 0 0 0
31 A23 Trần Tuấn Tú 0 0 0
32 A34 Văn Thành 0 0 0
33 A38 Vũ Mạnh Dũng 0 0 0
34 A30 Vũ Nguyễn Khánh Việt 0 0 0
35 A36 Đinh Tùng Lâm 0 0 0
36 A29 Đào Khánh Nhật 0 0 0
37 A23 Đặng Hoàng Minh Hy 0 0 0
38 B02 Đỗ Đức Quang 0 0 0
39 VIE Nguyễn Huy Đức 0 0 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Hoàng Mạnh Hưng A30 0 1 - 0 0 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 20
2 21 Nguyễn Quang Dũng A26 0 0 - 1 0 Hoàng Nhật Quân B02 2
3 3 Hà Thái Duy A37 0 0 - 1 0 Tuấn Minh A35 22
4 23 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 0 0 - 1 0 Lê Trần Gia Bảo A31 4
5 5 Lê Vũ Hải Phong A25 0 1 - 0 0 Nguyễn Viết Huy A21 24
6 25 Phan Nhật Minh A28 0 0 - 1 0 Lại Tuấn Linh A22 6
7 7 Nguyễn Đức Quảng A27 0 0 - 1 0 Thân Đức Kiên A24 26
8 27 Tiến Khoa A34 0 1 - 0 0 Nguyễn Bá Thái Long A31 8
9 9 Nguyễn Bảo Nguyên A32 0 1 - 0 0 Trần Gia Huy A26 28
10 29 Trần Nguyên Vũ A33 0 1 - 0 0 Nguyễn Chí Công A37 10
11 11 Nguyễn Cảnh Nhân A36 0 1 - 0 0 Trần Tuấn Huy A29 30
12 31 Trần Tuấn Tú A23 0 1 - 0 0 Nguyễn Danh Túc A20 12
13 13 Nguyễn Gia Bình A22 0 0 - 1 0 Văn Thành A34 32
14 33 Vũ Mạnh Dũng A38 0 0 - 1 0 Anh Khôi A35 14
15 15 Nguyễn Gia Minh A33 0 1 - 0 0 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 34
16 35 Đinh Tùng Lâm A36 0 1 - 0 0 Nguyễn Gia Phát A20 16
17 17 Nguyễn Lê Dũng A28 0 1 - 0 0 Đào Khánh Nhật A29 36
18 37 Đặng Hoàng Minh Hy A23 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Quang A21 18
19 19 Nguyễn Nam Khánh A25 0 1 - 0 0 Đỗ Đức Quang B02 38
20 39 Nguyễn Huy Đức VIE 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 18 Nguyễn Minh Quang A21 1 1 - 0 1 Hoàng Mạnh Hưng A30 1
2 2 Hoàng Nhật Quân B02 1 0 - 1 1 Nguyễn Nam Khánh A25 19
3 4 Lê Trần Gia Bảo A31 1 0 - 1 1 Tiến Khoa A34 27
4 22 Tuấn Minh A35 1 0 - 1 1 Lê Vũ Hải Phong A25 5
5 6 Lại Tuấn Linh A22 1 ½ - ½ 1 Trần Nguyên Vũ A33 29
6 26 Thân Đức Kiên A24 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Nguyên A32 9
7 31 Trần Tuấn Tú A23 1 0 - 1 1 Nguyễn Cảnh Nhân A36 11
8 14 Anh Khôi A35 1 1 - 0 1 Đinh Tùng Lâm A36 35
9 32 Văn Thành A34 1 0 - 1 1 Nguyễn Gia Minh A33 15
10 39 Nguyễn Huy Đức VIE 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Dũng A28 17
11 24 Nguyễn Viết Huy A21 0 1 - 0 0 Hà Thái Duy A37 3
12 28 Trần Gia Huy A26 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Quảng A27 7
13 8 Nguyễn Bá Thái Long A31 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 23
14 10 Nguyễn Chí Công A37 0 0 - 1 0 Phan Nhật Minh A28 25
15 12 Nguyễn Danh Túc A20 0 1 - 0 0 Trần Tuấn Huy A29 30
16 34 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 0 0 - 1 0 Nguyễn Gia Bình A22 13
17 16 Nguyễn Gia Phát A20 0 0 - 1 0 Vũ Mạnh Dũng A38 33
18 20 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 0 1 - 0 0 Đặng Hoàng Minh Hy A23 37
19 36 Đào Khánh Nhật A29 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Dũng A26 21
20 38 Đỗ Đức Quang B02 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 Lê Vũ Hải Phong A25 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Dũng A28 17
2 11 Nguyễn Cảnh Nhân A36 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Quang A21 18
3 19 Nguyễn Nam Khánh A25 2 0 - 1 2 Anh Khôi A35 14
4 15 Nguyễn Gia Minh A33 2 0 - 1 2 Thân Đức Kiên A24 26
5 27 Tiến Khoa A34 2 0 - 1 Lại Tuấn Linh A22 6
6 29 Trần Nguyên Vũ A33 0 - 1 1 Hoàng Nhật Quân B02 2
7 1 Hoàng Mạnh Hưng A30 1 0 - 1 1 Nguyễn Viết Huy A21 24
8 25 Phan Nhật Minh A28 1 1 - 0 1 Lê Trần Gia Bảo A31 4
9 7 Nguyễn Đức Quảng A27 1 0 - 1 1 Trần Tuấn Tú A23 31
10 32 Văn Thành A34 1 1 - 0 1 Nguyễn Bá Thái Long A31 8
11 9 Nguyễn Bảo Nguyên A32 1 0 - 1 1 Đào Khánh Nhật A29 36
12 33 Vũ Mạnh Dũng A38 1 1 - 0 1 Nguyễn Danh Túc A20 12
13 13 Nguyễn Gia Bình A22 1 1 - 0 1 Nguyễn Huy Đức VIE 39
14 35 Đinh Tùng Lâm A36 1 1 - 0 1 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 20
15 38 Đỗ Đức Quang B02 1 0 - 1 1 Tuấn Minh A35 22
16 3 Hà Thái Duy A37 0 1 - 0 0 Trần Gia Huy A26 28
17 23 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 0 0 - 1 0 Nguyễn Chí Công A37 10
18 30 Trần Tuấn Huy A29 0 0 - 1 0 Nguyễn Gia Phát A20 16
19 21 Nguyễn Quang Dũng A26 0 1 - 0 0 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 34
20 37 Đặng Hoàng Minh Hy A23 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 17 Nguyễn Lê Dũng A28 3 1 - 0 3 Nguyễn Cảnh Nhân A36 11
2 14 Anh Khôi A35 3 1 - 0 3 Thân Đức Kiên A24 26
3 6 Lại Tuấn Linh A22 0 - 1 2 Lê Vũ Hải Phong A25 5
4 2 Hoàng Nhật Quân B02 2 1 - 0 2 Phan Nhật Minh A28 25
5 27 Tiến Khoa A34 2 1 - 0 2 Nguyễn Gia Bình A22 13
6 31 Trần Tuấn Tú A23 2 1 - 0 2 Nguyễn Gia Minh A33 15
7 18 Nguyễn Minh Quang A21 2 0 - 1 2 Văn Thành A34 32
8 36 Đào Khánh Nhật A29 2 1 - 0 2 Nguyễn Nam Khánh A25 19
9 22 Tuấn Minh A35 2 1 - 0 2 Vũ Mạnh Dũng A38 33
10 24 Nguyễn Viết Huy A21 2 0 - 1 2 Đinh Tùng Lâm A36 35
11 4 Lê Trần Gia Bảo A31 1 0 - 1 Trần Nguyên Vũ A33 29
12 12 Nguyễn Danh Túc A20 1 0 - 1 1 Hoàng Mạnh Hưng A30 1
13 16 Nguyễn Gia Phát A20 1 1 - 0 1 Hà Thái Duy A37 3
14 20 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Quảng A27 7
15 8 Nguyễn Bá Thái Long A31 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Dũng A26 21
16 37 Đặng Hoàng Minh Hy A23 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Nguyên A32 9
17 10 Nguyễn Chí Công A37 1 0 - 1 1 Đỗ Đức Quang B02 38
18 28 Trần Gia Huy A26 0 0 - 1 1 Nguyễn Huy Đức VIE 39
19 30 Trần Tuấn Huy A29 0 - - - 0 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 23
20 34 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 17 Nguyễn Lê Dũng A28 4 1 - 0 4 Anh Khôi A35 14
2 32 Văn Thành A34 3 ½ - ½ 3 Hoàng Nhật Quân B02 2
3 5 Lê Vũ Hải Phong A25 3 1 - 0 3 Tiến Khoa A34 27
4 11 Nguyễn Cảnh Nhân A36 3 1 - 0 3 Đào Khánh Nhật A29 36
5 35 Đinh Tùng Lâm A36 3 1 - 0 3 Tuấn Minh A35 22
6 26 Thân Đức Kiên A24 3 1 - 0 3 Trần Tuấn Tú A23 31
7 1 Hoàng Mạnh Hưng A30 2 0 - 1 Lại Tuấn Linh A22 6
8 29 Trần Nguyên Vũ A33 1 - 0 2 Nguyễn Bá Thái Long A31 8
9 13 Nguyễn Gia Bình A22 2 0 - 1 2 Nguyễn Viết Huy A21 24
10 15 Nguyễn Gia Minh A33 2 1 - 0 2 Phan Nhật Minh A28 25
11 38 Đỗ Đức Quang B02 2 0 - 1 2 Nguyễn Gia Phát A20 16
12 33 Vũ Mạnh Dũng A38 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Quang A21 18
13 19 Nguyễn Nam Khánh A25 2 0 - 1 2 Đặng Hoàng Minh Hy A23 37
14 39 Nguyễn Huy Đức VIE 2 0 - 1 2 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 20
15 3 Hà Thái Duy A37 1 1 - 0 1 Nguyễn Chí Công A37 10
16 34 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 1 0 - 1 1 Lê Trần Gia Bảo A31 4
17 7 Nguyễn Đức Quảng A27 1 0 - 1 1 Nguyễn Danh Túc A20 12
18 9 Nguyễn Bảo Nguyên A32 1 1 bye
19 21 Nguyễn Quang Dũng A26 1 0 not paired
20 23 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 0 0 not paired
21 28 Trần Gia Huy A26 0 0 not paired
22 30 Trần Tuấn Huy A29 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Thân Đức Kiên A24 4 0 - 1 5 Nguyễn Lê Dũng A28 17
2 14 Anh Khôi A35 4 0 - 1 4 Lê Vũ Hải Phong A25 5
3 35 Đinh Tùng Lâm A36 4 1 - 0 4 Nguyễn Cảnh Nhân A36 11
4 2 Hoàng Nhật Quân B02 0 - 1 Lại Tuấn Linh A22 6
5 29 Trần Nguyên Vũ A33 0 - 1 Văn Thành A34 32
6 24 Nguyễn Viết Huy A21 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Gia Minh A33 15
7 16 Nguyễn Gia Phát A20 3 1 - 0 3 Tiến Khoa A34 27
8 18 Nguyễn Minh Quang A21 3 ½ - ½ 3 Trần Tuấn Tú A23 31
9 20 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 3 1 - 0 3 Đào Khánh Nhật A29 36
10 22 Tuấn Minh A35 3 0 - 1 3 Đặng Hoàng Minh Hy A23 37
11 25 Phan Nhật Minh A28 2 0 - 1 2 Hoàng Mạnh Hưng A30 1
12 38 Đỗ Đức Quang B02 2 1 - 0 2 Hà Thái Duy A37 3
13 4 Lê Trần Gia Bảo A31 2 0 - 1 2 Nguyễn Gia Bình A22 13
14 8 Nguyễn Bá Thái Long A31 2 1 - 0 2 Nguyễn Nam Khánh A25 19
15 9 Nguyễn Bảo Nguyên A32 2 0 - 1 2 Vũ Mạnh Dũng A38 33
16 12 Nguyễn Danh Túc A20 2 1 - 0 2 Nguyễn Huy Đức VIE 39
17 10 Nguyễn Chí Công A37 1 1 - 0 1 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 34
18 7 Nguyễn Đức Quảng A27 1 1 bye
19 21 Nguyễn Quang Dũng A26 1 0 not paired
20 23 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 0 0 not paired
21 28 Trần Gia Huy A26 0 0 not paired
22 30 Trần Tuấn Huy A29 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 17 Nguyễn Lê Dũng A28 6 1 - 0 5 Đinh Tùng Lâm A36 35
2 5 Lê Vũ Hải Phong A25 5 1 - 0 Văn Thành A34 32
3 6 Lại Tuấn Linh A22 1 - 0 4 Anh Khôi A35 14
4 11 Nguyễn Cảnh Nhân A36 4 0 - 1 4 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 20
5 37 Đặng Hoàng Minh Hy A23 4 1 - 0 4 Nguyễn Gia Phát A20 16
6 2 Hoàng Nhật Quân B02 0 - 1 4 Thân Đức Kiên A24 26
7 15 Nguyễn Gia Minh A33 1 - 0 Trần Nguyên Vũ A33 29
8 31 Trần Tuấn Tú A23 1 - 0 Nguyễn Viết Huy A21 24
9 13 Nguyễn Gia Bình A22 3 1 - 0 Nguyễn Minh Quang A21 18
10 1 Hoàng Mạnh Hưng A30 3 1 - 0 3 Đỗ Đức Quang B02 38
11 33 Vũ Mạnh Dũng A38 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Bá Thái Long A31 8
12 27 Tiến Khoa A34 3 1 - 0 3 Nguyễn Danh Túc A20 12
13 36 Đào Khánh Nhật A29 3 0 - 1 3 Tuấn Minh A35 22
14 3 Hà Thái Duy A37 2 0 - 1 2 Nguyễn Bảo Nguyên A32 9
15 19 Nguyễn Nam Khánh A25 2 0 - 1 2 Lê Trần Gia Bảo A31 4
16 39 Nguyễn Huy Đức VIE 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Quảng A27 7
17 34 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 1 0 - 1 2 Phan Nhật Minh A28 25
18 10 Nguyễn Chí Công A37 2 1 bye
19 21 Nguyễn Quang Dũng A26 1 0 not paired
20 23 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 0 0 not paired
21 28 Trần Gia Huy A26 0 0 not paired
22 30 Trần Tuấn Huy A29 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo  Des 1   Des 2   Des 3 
1 17 Nguyễn Lê Dũng A28 0 7,0 21,0 3
2 5 Lê Vũ Hải Phong A25 0 6,0 22,0 3
3 6 Lại Tuấn Linh A22 0 5,5 19,0 4
4 35 Đinh Tùng Lâm A36 0 5,0 21,0 1
5 26 Thân Đức Kiên A24 0 5,0 19,0 3
6 20 Nguyễn Phạm Gia Bách A24 0 5,0 18,0 2
7 37 Đặng Hoàng Minh Hy A23 0 5,0 16,0 2
8 32 Văn Thành A34 0 4,5 19,0 3
9 15 Nguyễn Gia Minh A33 0 4,5 19,0 1
10 31 Trần Tuấn Tú A23 0 4,5 18,5 1
11 14 Anh Khôi A35 0 4,0 25,0 2
12 11 Nguyễn Cảnh Nhân A36 0 4,0 21,0 1
13 27 Tiến Khoa A34 0 4,0 20,0 1
14 22 Tuấn Minh A35 0 4,0 18,5 3
15 1 Hoàng Mạnh Hưng A30 0 4,0 18,0 2
16 16 Nguyễn Gia Phát A20 0 4,0 16,5 2
17 13 Nguyễn Gia Bình A22 0 4,0 15,5 2
18 24 Nguyễn Viết Huy A21 0 3,5 22,0 2
19 18 Nguyễn Minh Quang A21 0 3,5 21,0 2
20 29 Trần Nguyên Vũ A33 0 3,5 19,0 1
21 2 Hoàng Nhật Quân B02 0 3,5 18,5 2
22 33 Vũ Mạnh Dũng A38 0 3,5 18,0 2
23 8 Nguyễn Bá Thái Long A31 0 3,5 15,5 0
24 36 Đào Khánh Nhật A29 0 3,0 18,0 1
25 25 Phan Nhật Minh A28 0 3,0 17,5 2
26 12 Nguyễn Danh Túc A20 0 3,0 16,0 1
27 7 Nguyễn Đức Quảng A27 0 3,0 15,5 2
28 9 Nguyễn Bảo Nguyên A32 0 3,0 15,0 1
38 Đỗ Đức Quang B02 0 3,0 15,0 1
30 4 Lê Trần Gia Bảo A31 0 3,0 14,5 3
31 10 Nguyễn Chí Công A37 0 3,0 11,5 1
32 39 Nguyễn Huy Đức VIE 0 2,0 17,5 1
33 19 Nguyễn Nam Khánh A25 0 2,0 17,0 1
34 3 Hà Thái Duy A37 0 2,0 15,0 0
35 34 Vũ Nguyễn Khánh Việt A30 0 1,0 15,0 0
36 21 Nguyễn Quang Dũng A26 0 1,0 14,0 0
37 30 Trần Tuấn Huy A29 0 0,0 13,0 0
38 23 Nguyễn Tiến Minh Tâm A32 0 0,0 11,5 0
39 28 Trần Gia Huy A26 0 0,0 9,5 0