GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-10-23 to 2017-10-23
Tournament place: T36 (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trường Tiểu học Vinschool
Main referee: Nguyễn Trường Sơn
Referee: IM Nguyễn Văn Hải

Schedule: GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 A14 Dương Đức Trí 0 0 0
2 A13 Hà Đình Hưng 0 0 0
3 A04 Luyện Chí Hải 0 0 0
4 A18 Minh Tuấn 0 0 0
5 A18 Nguyên Khôi 0 0 0
6 A04 Nguyễn Huy Khánh 0 0 0
7 A06 Nguyễn Lê Minh 0 0 0
8 A01 Nguyễn Trung Nhật Minh 0 0 0
9 B02 Nguyễn Đình Minh Quân 0 0 0
10 A14 Phạm Đình Gia Khánh 0 0 0
11 A02 Trần Thái Vinh 0 0 0
12 A17 Đặng Quang Huy 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 A14 Dương Đức Trí 0 0 0
2 A13 Hà Đình Hưng 0 0 0
3 A04 Luyện Chí Hải 0 0 0
4 A18 Minh Tuấn 0 0 0
5 A18 Nguyên Khôi 0 0 0
6 A04 Nguyễn Huy Khánh 0 0 0
7 A06 Nguyễn Lê Minh 0 0 0
8 A01 Nguyễn Trung Nhật Minh 0 0 0
9 B02 Nguyễn Đình Minh Quân 0 0 0
10 A14 Phạm Đình Gia Khánh 0 0 0
11 A02 Trần Thái Vinh 0 0 0
12 A17 Đặng Quang Huy 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo
1 Dương Đức Trí A14 0
2 Hà Đình Hưng A13 0
3 Luyện Chí Hải A04 0
4 Minh Tuấn A18 0
5 Nguyên Khôi A18 0
6 Nguyễn Huy Khánh A04 0
7 Nguyễn Lê Minh A06 0
8 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 0
9 Nguyễn Đình Minh Quân B02 0
10 Phạm Đình Gia Khánh A14 0
11 Trần Thái Vinh A02 0
12 Đặng Quang Huy A17 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Dương Đức Trí A14 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Minh A06 7
2 8 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 0 1 - 0 0 Hà Đình Hưng A13 2
3 3 Luyện Chí Hải A04 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình Minh Quân B02 9
4 10 Phạm Đình Gia Khánh A14 0 1 - 0 0 Minh Tuấn A18 4
5 5 Nguyên Khôi A18 0 0 - 1 0 Trần Thái Vinh A02 11
6 12 Đặng Quang Huy A17 0 1 - 0 0 Nguyễn Huy Khánh A04 6

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Phạm Đình Gia Khánh A14 1 0 - 1 1 Luyện Chí Hải A04 3
2 7 Nguyễn Lê Minh A06 1 0 - 1 1 Đặng Quang Huy A17 12
3 11 Trần Thái Vinh A02 1 0 - 1 1 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 8
4 6 Nguyễn Huy Khánh A04 0 1 - 0 0 Dương Đức Trí A14 1
5 2 Hà Đình Hưng A13 0 1 - 0 0 Nguyên Khôi A18 5
6 4 Minh Tuấn A18 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình Minh Quân B02 9

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Luyện Chí Hải A04 2 1 - 0 2 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 8
2 12 Đặng Quang Huy A17 2 1 - 0 1 Hà Đình Hưng A13 2
3 9 Nguyễn Đình Minh Quân B02 1 0 - 1 1 Nguyễn Huy Khánh A04 6
4 7 Nguyễn Lê Minh A06 1 1 - 0 1 Phạm Đình Gia Khánh A14 10
5 11 Trần Thái Vinh A02 1 1 bye
6 1 Dương Đức Trí A14 0 0 not paired
7 4 Minh Tuấn A18 0 0 not paired
8 5 Nguyên Khôi A18 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Đặng Quang Huy A17 3 1 - 0 3 Luyện Chí Hải A04 3
2 6 Nguyễn Huy Khánh A04 2 1 - 0 2 Trần Thái Vinh A02 11
3 8 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Minh A06 7
4 2 Hà Đình Hưng A13 1 1 - 0 1 Phạm Đình Gia Khánh A14 10
5 9 Nguyễn Đình Minh Quân B02 1 1 bye
6 1 Dương Đức Trí A14 0 0 not paired
7 4 Minh Tuấn A18 0 0 not paired
8 5 Nguyên Khôi A18 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 3 0 - 1 4 Đặng Quang Huy A17 12
2 3 Luyện Chí Hải A04 3 0 - 1 3 Nguyễn Huy Khánh A04 6
3 9 Nguyễn Đình Minh Quân B02 2 0 - 1 2 Hà Đình Hưng A13 2
4 11 Trần Thái Vinh A02 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Minh A06 7
5 10 Phạm Đình Gia Khánh A14 1 1 bye
6 1 Dương Đức Trí A14 0 0 not paired
7 4 Minh Tuấn A18 0 0 not paired
8 5 Nguyên Khôi A18 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Phạm Đình Gia Khánh A14 2 0 - 1 5 Đặng Quang Huy A17 12
2 6 Nguyễn Huy Khánh A04 4 1 - 0 3 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 8
3 2 Hà Đình Hưng A13 3 1 - 0 3 Luyện Chí Hải A04 3
4 11 Trần Thái Vinh A02 2 1 - 0 2 Nguyễn Đình Minh Quân B02 9
5 7 Nguyễn Lê Minh A06 3 1 bye
6 1 Dương Đức Trí A14 0 0 not paired
7 4 Minh Tuấn A18 0 0 not paired
8 5 Nguyên Khôi A18 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Đặng Quang Huy A17 6 1 - 0 3 Trần Thái Vinh A02 11
2 2 Hà Đình Hưng A13 4 1 - 0 5 Nguyễn Huy Khánh A04 6
3 7 Nguyễn Lê Minh A06 4 0 - 1 3 Luyện Chí Hải A04 3
4 9 Nguyễn Đình Minh Quân B02 2 - - - 2 Phạm Đình Gia Khánh A14 10
5 8 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 3 1 bye
6 1 Dương Đức Trí A14 0 0 not paired
7 4 Minh Tuấn A18 0 0 not paired
8 5 Nguyên Khôi A18 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo  Des 1   Des 2   Des 3 
1 12 Đặng Quang Huy A17 0 7,0 18,5 3
2 6 Nguyễn Huy Khánh A04 0 5,0 17,5 2
3 2 Hà Đình Hưng A13 0 5,0 17,0 1
4 8 Nguyễn Trung Nhật Minh A01 0 4,0 20,5 1
5 3 Luyện Chí Hải A04 0 4,0 19,0 2
6 7 Nguyễn Lê Minh A06 0 4,0 16,0 2
7 11 Trần Thái Vinh A02 0 3,0 17,5 1
8 10 Phạm Đình Gia Khánh A14 0 2,0 18,0 0
9 9 Nguyễn Đình Minh Quân B02 0 2,0 17,0 1
10 1 Dương Đức Trí A14 0 0,0 12,5 0
11 5 Nguyên Khôi A18 0 0,0 11,5 0
12 4 Minh Tuấn A18 0 0,0 10,0 0