GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-10-23 to 2017-10-23
Tournament place: T36 (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trường Tiểu học Vinschool
Main referee: Nguyễn Trường Sơn
Referee: IM Nguyễn Văn Hải

Schedule: GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 Bùi Châu Anh 0 0 0
2 Lê Vũ Thùy Dung 0 0 0
3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 0 0 0
4 Nguyễn Ngọc Minh Trang 0 0 0
5 Nguyễn Tú Anh 0 0 0
6 Nguyễn Vũ thanh Thảo 0 0 0
7 Phùng Hạnh Nguyên 0 0 0
8 Trần Khánh Linh 0 0 0
9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền 0 0 0
10 Đặng Thùy Linh 0 0 0
11 Phan Hiền Minh 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 Bùi Châu Anh 0 0 0
2 Lê Vũ Thùy Dung 0 0 0
3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 0 0 0
4 Nguyễn Ngọc Minh Trang 0 0 0
5 Nguyễn Tú Anh 0 0 0
6 Nguyễn Vũ thanh Thảo 0 0 0
7 Phùng Hạnh Nguyên 0 0 0
8 Trần Khánh Linh 0 0 0
9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền 0 0 0
10 Đặng Thùy Linh 0 0 0
11 Phan Hiền Minh 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo
1 Bùi Châu Anh A03 0
2 Lê Vũ Thùy Dung A11 0
3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 0
4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0
5 Nguyễn Tú Anh A19 0
6 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 0
7 Phùng Hạnh Nguyên A17 0
8 Trần Khánh Linh A10 0
9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0
10 Đặng Thùy Linh A10 0
11 Phan Hiền Minh A02 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Bùi Châu Anh A03 0 0 - 1 0 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 6
2 7 Phùng Hạnh Nguyên A17 0 0 - 1 0 Lê Vũ Thùy Dung A11 2
3 3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 0 0 - 1 0 Trần Khánh Linh A10 8
4 9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 - - - 0 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 4
5 5 Nguyễn Tú Anh A19 0 0 - 1 0 Đặng Thùy Linh A10 10
6 11 Phan Hiền Minh A02 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Lê Vũ Thùy Dung A11 1 0 - 1 1 Trần Khánh Linh A10 8
2 6 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 1 1 - 0 1 Phan Hiền Minh A02 11
3 10 Đặng Thùy Linh A10 1 1 - 0 0 Bùi Châu Anh A03 1
4 9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 3
5 4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0 0 - 1 0 Nguyễn Tú Anh A19 5
6 7 Phùng Hạnh Nguyên A17 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Trần Khánh Linh A10 2 ½ - ½ 2 Đặng Thùy Linh A10 10
2 3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 1 0 - 1 2 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 6
3 11 Phan Hiền Minh A02 1 0 - 1 1 Lê Vũ Thùy Dung A11 2
4 5 Nguyễn Tú Anh A19 1 1 - 0 1 Phùng Hạnh Nguyên A17 7
5 1 Bùi Châu Anh A03 0 1 bye
6 4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0 0 not paired
7 9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 3 1 - 0 Đặng Thùy Linh A10 10
2 8 Trần Khánh Linh A10 1 - 0 2 Nguyễn Tú Anh A19 5
3 2 Lê Vũ Thùy Dung A11 2 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 3
4 1 Bùi Châu Anh A03 1 1 - 0 1 Phan Hiền Minh A02 11
5 4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0 0 not paired
6 7 Phùng Hạnh Nguyên A17 1 0 not paired
7 9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 4 1 - 0 Trần Khánh Linh A10 8
2 10 Đặng Thùy Linh A10 1 - 0 3 Lê Vũ Thùy Dung A11 2
3 5 Nguyễn Tú Anh A19 2 0 - 1 2 Bùi Châu Anh A03 1
4 11 Phan Hiền Minh A02 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 3
5 4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0 0 not paired
6 7 Phùng Hạnh Nguyên A17 1 0 not paired
7 9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Lê Vũ Thùy Dung A11 3 1 - 0 5 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 6
2 8 Trần Khánh Linh A10 1 - 0 3 Bùi Châu Anh A03 1
3 10 Đặng Thùy Linh A10 1 - 0 2 Phan Hiền Minh A02 11
4 3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 1 1 - 0 2 Nguyễn Tú Anh A19 5
5 4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0 0 not paired
6 7 Phùng Hạnh Nguyên A17 1 0 not paired
7 9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 Nguyễn Tú Anh A19 2 0 - 1 5 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 6
2 11 Phan Hiền Minh A02 2 0 - 1 Trần Khánh Linh A10 8
3 3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 2 0 - 1 Đặng Thùy Linh A10 10
4 1 Bùi Châu Anh A03 3 0 - 1 4 Lê Vũ Thùy Dung A11 2
5 4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0 0 not paired
6 7 Phùng Hạnh Nguyên A17 1 0 not paired
7 9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo  Des 1   Des 2   Des 3 
1 6 Nguyễn Vũ thanh Thảo B02 0 6,0 17,0 3
2 8 Trần Khánh Linh A10 0 5,5 17,0 3
3 10 Đặng Thùy Linh A10 0 5,5 17,0 2
4 2 Lê Vũ Thùy Dung A11 0 5,0 18,0 3
5 1 Bùi Châu Anh A03 0 3,0 20,0 1
6 11 Phan Hiền Minh A02 0 2,0 21,5 0
7 3 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi A19 0 2,0 21,0 1
8 5 Nguyễn Tú Anh A19 0 2,0 19,0 1
9 7 Phùng Hạnh Nguyên A17 0 1,0 13,5 0
10 4 Nguyễn Ngọc Minh Trang A03 0 0,0 11,0 0
9 Đinh Nguyễn Khánh Huyền A05 0 0,0 11,0 0