GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5)

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-10-16 to 2017-10-16
Tournament place: Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Nam Từ Liêm
Referee: Nguyễn Văn Đồng - 0985296652

Schedule: GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5)

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5)

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 LNĐ Cao Quỳnh Anh 0 0 0
2 ĐTĐ Dương Hoàng Khánh Chi 0 0 0
3 TVA Lê Hồng Nhung 0 0 0
4 VUC Trịnh Uyên Thư 0 0 0
5 LQĐ Lê Minh Thảo 0 0 0
6 PCA Lưu Diệu Linh 0 0 0
7 LNĐ Lưu Minh Thư 0 0 0
8 MTR Mai Hải Nhi 0 0 0
9 LQĐ Nguyễn Bảo Châu 0 0 0
10 TMO Nguyễn Cẩm Tú 0 0 0
11 LNĐ Nguyễn Hoàng Tuệ Linh 0 0 0
12 TVA Nguyễn Huệ Linh 0 0 0
13 TMO Nguyễn Kiều Trinh 0 0 0
14 TVA Nguyễn Mai Chi 0 0 0
15 VUC Nguyễn Mai Ly 0 0 0
16 VIN Nguyễn Mai Trang 0 0 0
17 MTR Nguyễn Ngọc Dung 0 0 0
18 ĐMO Nguyễn Thúy Hiền 0 0 0
19 CDI Nguyễn Thị Minh Châu 0 0 0
20 ĐTĐ Nguyễn Trần Mai Chi 0 0 0
21 LMĐ Nguyễn Uyển Nhi 0 0 0
22 ĐTĐ Đỗ Thùy Dương 0 0 0
23 NQĐ Ngô Hương Chi 0 0 0
24 NTL Phùng Hoài Thu 0 0 0
25 ĐMO Phương Thanh Vân 0 0 0
26 LMN Phạm Quỳnh Thảo My 0 0 0
27 MTR Phạm Thu Giang 0 0 0
28 VIN Trần Gia Khanh 0 0 0
29 MĐ2 Trần Khánh Ngân 0 0 0
30 VUC Trần Mai Linh 0 0 0
31 NTL Tô Hoàng Vi Anh 0 0 0
32 TMO Vũ Minh Thu 0 0 0
33 ĐMO Vũ Thanh Thảo 0 0 0
34 NQĐ Vũ Tú Linh 0 0 0
35 MĐ1 Vương Minh Anh 0 0 0
36 LMN Đào Minh Nhi 0 0 0
37 LMĐ Đỗ Nguyễn Minh Anh 0 0 0
38 LMĐ Đỗ Ngọc Minh Châu 0 0 0
39 ĐTĐ Nguyễn Xuân Thảo Nguyên 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FIDE-ID FED Elo Tipo Club/Ciudad
1 Cao Quỳnh Anh LNĐ 0 Lý Nam Đế
2 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm
3 Lê Hồng Nhung TVA 0 Trung Văn
4 Trịnh Uyên Thư VUC 0 Việt Úc
5 Lê Minh Thảo LQĐ 0 Lê Quý Đôn
6 Lưu Diệu Linh PCA 0 Phương Canh
7 Lưu Minh Thư LNĐ 0 Lý Nam Đế
8 Mai Hải Nhi MTR 0 Mễ Trì
9 Nguyễn Bảo Châu LQĐ 0 Lê Quý Đôn
10 Nguyễn Cẩm Tú TMO 0 Tây Mỗ
11 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ 0 Lý Nam Đế
12 Nguyễn Huệ Linh TVA 0 Trung Văn
13 Nguyễn Kiều Trinh TMO 0 Tây Mỗ
14 Nguyễn Mai Chi TVA 0 Trung Văn
15 Nguyễn Mai Ly VUC 0 Việt Úc
16 Nguyễn Mai Trang VIN 0 Vinschool
17 Nguyễn Ngọc Dung MTR 0 Mễ Trì
18 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO 0 Đại Mỗ
19 Nguyễn Thị Minh Châu CDI 0 Cầu Diễn
20 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm
21 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ 0 Lomonoxop MĐ
22 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm
23 Ngô Hương Chi NQĐ 0 Nguyễn Quý Đức
24 Phùng Hoài Thu NTL 0 Nam Từ Liêm
25 Phương Thanh Vân ĐMO 0 Đại Mỗ
26 Phạm Quỳnh Thảo My LMN 0 Lomonoxop
27 Phạm Thu Giang MTR 0 Mễ Trì
28 Trần Gia Khanh VIN 0 Vinschool
29 Trần Khánh Ngân MĐ2 0 Mỹ Đình 2
30 Trần Mai Linh VUC 0 Việt Úc
31 Tô Hoàng Vi Anh NTL 0 Nam Từ Liêm
32 Vũ Minh Thu TMO 0 Tây Mỗ
33 Vũ Thanh Thảo ĐMO 0 Đại Mỗ
34 Vũ Tú Linh NQĐ 0 Nguyễn Quý Đức
35 Vương Minh Anh MĐ1 0 Mỹ Đình 1
36 Đào Minh Nhi LMN 0 Lomonoxop
37 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ 0 Lomonoxop MĐ
38 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ 0 Lomonoxop MĐ
39 Nguyễn Xuân Thảo Nguyên ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm

Round 1

M. No. Name Gr Tipo FED Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name GrB TipoB FEDB Club/CiudadB No.
1 20 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 0 1 - 0 0 Cao Quỳnh Anh LNĐ Lý Nam Đế 1
2 2 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 0 1 - 0 0 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ Lomonoxop MĐ 21
3 22 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 0 1 - 0 0 Lê Hồng Nhung TVA Trung Văn 3
4 4 Trịnh Uyên Thư VUC Việt Úc 0 ½ - ½ 0 Ngô Hương Chi NQĐ Nguyễn Quý Đức 23
5 24 Phùng Hoài Thu NTL Nam Từ Liêm 0 0 - 1 0 Lê Minh Thảo LQĐ Lê Quý Đôn 5
6 6 Lưu Diệu Linh PCA Phương Canh 0 1 - 0 0 Phương Thanh Vân ĐMO Đại Mỗ 25
7 26 Phạm Quỳnh Thảo My LMN Lomonoxop 0 0 - 1 0 Lưu Minh Thư LNĐ Lý Nam Đế 7
8 8 Mai Hải Nhi MTR Mễ Trì 0 0 - 1 0 Phạm Thu Giang MTR Mễ Trì 27
9 28 Trần Gia Khanh VIN Vinschool 0 0 - 1 0 Nguyễn Bảo Châu LQĐ Lê Quý Đôn 9
10 10 Nguyễn Cẩm Tú TMO Tây Mỗ 0 1 - 0 0 Trần Khánh Ngân MĐ2 Mỹ Đình 2 29
11 30 Trần Mai Linh VUC Việt Úc 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ Lý Nam Đế 11
12 12 Nguyễn Huệ Linh TVA Trung Văn 0 1 - 0 0 Tô Hoàng Vi Anh NTL Nam Từ Liêm 31
13 32 Vũ Minh Thu TMO Tây Mỗ 0 1 - 0 0 Nguyễn Kiều Trinh TMO Tây Mỗ 13
14 14 Nguyễn Mai Chi TVA Trung Văn 0 1 - 0 0 Vũ Thanh Thảo ĐMO Đại Mỗ 33
15 34 Vũ Tú Linh NQĐ Nguyễn Quý Đức 0 0 - 1 0 Nguyễn Mai Ly VUC Việt Úc 15
16 16 Nguyễn Mai Trang VIN Vinschool 0 0 - 1 0 Vương Minh Anh MĐ1 Mỹ Đình 1 35
17 36 Đào Minh Nhi LMN Lomonoxop 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Dung MTR Mễ Trì 17
18 18 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO Đại Mỗ 0 0 - 1 0 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ Lomonoxop MĐ 37
19 38 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ Lomonoxop MĐ 0 0 - 1 0 Nguyễn Thị Minh Châu CDI Cầu Diễn 19

Round 2

M. No. Name Gr Tipo FED Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name GrB TipoB FEDB Club/CiudadB No.
1 15 Nguyễn Mai Ly VUC Việt Úc 1 0 - 1 1 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 2
2 5 Lê Minh Thảo LQĐ Lê Quý Đôn 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Dung MTR Mễ Trì 17
3 19 Nguyễn Thị Minh Châu CDI Cầu Diễn 1 1 - 0 1 Lưu Diệu Linh PCA Phương Canh 6
4 7 Lưu Minh Thư LNĐ Lý Nam Đế 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 20
5 9 Nguyễn Bảo Châu LQĐ Lê Quý Đôn 1 0 - 1 1 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 22
6 27 Phạm Thu Giang MTR Mễ Trì 1 1 - 0 1 Nguyễn Cẩm Tú TMO Tây Mỗ 10
7 11 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ Lý Nam Đế 1 0 - 1 1 Vũ Minh Thu TMO Tây Mỗ 32
8 35 Vương Minh Anh MĐ1 Mỹ Đình 1 1 0 - 1 1 Nguyễn Huệ Linh TVA Trung Văn 12
9 37 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ Lomonoxop MĐ 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Mai Chi TVA Trung Văn 14
10 1 Cao Quỳnh Anh LNĐ Lý Nam Đế 0 1 - 0 ½ Trịnh Uyên Thư VUC Việt Úc 4
11 23 Ngô Hương Chi NQĐ Nguyễn Quý Đức ½ 1 - 0 0 Mai Hải Nhi MTR Mễ Trì 8
12 3 Lê Hồng Nhung TVA Trung Văn 0 0 - 1 0 Trần Gia Khanh VIN Vinschool 28
13 13 Nguyễn Kiều Trinh TMO Tây Mỗ 0 1 - 0 0 Trần Mai Linh VUC Việt Úc 30
14 29 Trần Khánh Ngân MĐ2 Mỹ Đình 2 0 0 - 1 0 Nguyễn Mai Trang VIN Vinschool 16
15 31 Tô Hoàng Vi Anh NTL Nam Từ Liêm 0 1 - 0 0 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO Đại Mỗ 18
16 21 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ Lomonoxop MĐ 0 1 - 0 0 Vũ Tú Linh NQĐ Nguyễn Quý Đức 34
17 33 Vũ Thanh Thảo ĐMO Đại Mỗ 0 1 - 0 0 Phùng Hoài Thu NTL Nam Từ Liêm 24
18 25 Phương Thanh Vân ĐMO Đại Mỗ 0 ½ - ½ 0 Đào Minh Nhi LMN Lomonoxop 36
19 38 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ Lomonoxop MĐ 0 1 - 0 0 Phạm Quỳnh Thảo My LMN Lomonoxop 26

Round 3

M. No. Name Gr Tipo FED Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name GrB TipoB FEDB Club/CiudadB No.
1 2 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 20
2 22 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 2 1 - 0 2 Lê Minh Thảo LQĐ Lê Quý Đôn 5
3 12 Nguyễn Huệ Linh TVA Trung Văn 2 0 - 1 2 Phạm Thu Giang MTR Mễ Trì 27
4 32 Vũ Minh Thu TMO Tây Mỗ 2 0 - 1 2 Nguyễn Thị Minh Châu CDI Cầu Diễn 19
5 14 Nguyễn Mai Chi TVA Trung Văn 1 - 0 Ngô Hương Chi NQĐ Nguyễn Quý Đức 23
6 6 Lưu Diệu Linh PCA Phương Canh 1 1 - 0 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ Lomonoxop MĐ 37
7 16 Nguyễn Mai Trang VIN Vinschool 1 1 - 0 1 Cao Quỳnh Anh LNĐ Lý Nam Đế 1
8 17 Nguyễn Ngọc Dung MTR Mễ Trì 1 ½ - ½ 1 Lưu Minh Thư LNĐ Lý Nam Đế 7
9 18 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO Đại Mỗ 0 0 - 1 1 Nguyễn Bảo Châu LQĐ Lê Quý Đôn 9
10 10 Nguyễn Cẩm Tú TMO Tây Mỗ 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ Lomonoxop MĐ 21
11 28 Trần Gia Khanh VIN Vinschool 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ Lý Nam Đế 11
12 33 Vũ Thanh Thảo ĐMO Đại Mỗ 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Kiều Trinh TMO Tây Mỗ 13
13 35 Vương Minh Anh MĐ1 Mỹ Đình 1 1 1 - 0 1 Nguyễn Mai Ly VUC Việt Úc 15
14 36 Đào Minh Nhi LMN Lomonoxop ½ 0 - 1 1 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ Lomonoxop MĐ 38
15 4 Trịnh Uyên Thư VUC Việt Úc ½ 1 - 0 ½ Phương Thanh Vân ĐMO Đại Mỗ 25
16 24 Phùng Hoài Thu NTL Nam Từ Liêm 0 0 - 1 0 Lê Hồng Nhung TVA Trung Văn 3
17 8 Mai Hải Nhi MTR Mễ Trì 0 0 - 1 0 Trần Khánh Ngân MĐ2 Mỹ Đình 2 29

Round 4

M. No. Name Gr Tipo FED Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name GrB TipoB FEDB Club/CiudadB No.
1 19 Nguyễn Thị Minh Châu CDI Cầu Diễn 3 1 - 0 3 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 22
2 20 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 3 1 - 0 3 Phạm Thu Giang MTR Mễ Trì 27
3 2 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 2 1 - 0 Nguyễn Mai Chi TVA Trung Văn 14
4 5 Lê Minh Thảo LQĐ Lê Quý Đôn 2 1 - 0 2 Nguyễn Huệ Linh TVA Trung Văn 12
5 16 Nguyễn Mai Trang VIN Vinschool 2 0 - 1 2 Lưu Diệu Linh PCA Phương Canh 6
6 9 Nguyễn Bảo Châu LQĐ Lê Quý Đôn 2 0 - 1 2 Vũ Minh Thu TMO Tây Mỗ 32
7 11 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ Lý Nam Đế 2 0 - 1 2 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ Lomonoxop MĐ 38
8 7 Lưu Minh Thư LNĐ Lý Nam Đế 0 - 1 2 Vương Minh Anh MĐ1 Mỹ Đình 1 35
9 21 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ Lomonoxop MĐ 1 - 0 Trịnh Uyên Thư VUC Việt Úc 4
10 23 Ngô Hương Chi NQĐ Nguyễn Quý Đức 0 - 1 Nguyễn Cẩm Tú TMO Tây Mỗ 10
11 13 Nguyễn Kiều Trinh TMO Tây Mỗ 1 - 0 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ Lomonoxop MĐ 37
12 17 Nguyễn Ngọc Dung MTR Mễ Trì 1 - 0 Vũ Thanh Thảo ĐMO Đại Mỗ 33
13 1 Cao Quỳnh Anh LNĐ Lý Nam Đế 1 0 - 1 0 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO Đại Mỗ 18
14 3 Lê Hồng Nhung TVA Trung Văn 1 0 - 1 2 Tô Hoàng Vi Anh NTL Nam Từ Liêm 31
15 15 Nguyễn Mai Ly VUC Việt Úc 1 0 - 1 1 Trần Gia Khanh VIN Vinschool 28
16 29 Trần Khánh Ngân MĐ2 Mỹ Đình 2 1 1 - 0 ½ Đào Minh Nhi LMN Lomonoxop 36
17 25 Phương Thanh Vân ĐMO Đại Mỗ ½ 1 - 0 0 Phùng Hoài Thu NTL Nam Từ Liêm 24

Round 5

M. No. Name Gr Tipo FED Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name GrB TipoB FEDB Club/CiudadB No.
1 20 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 4 1 - 0 4 Nguyễn Thị Minh Châu CDI Cầu Diễn 19
2 27 Phạm Thu Giang MTR Mễ Trì 3 0 - 1 3 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 2
3 31 Tô Hoàng Vi Anh NTL Nam Từ Liêm 3 0 - 1 3 Lê Minh Thảo LQĐ Lê Quý Đôn 5
4 6 Lưu Diệu Linh PCA Phương Canh 3 1 - 0 3 Vương Minh Anh MĐ1 Mỹ Đình 1 35
5 38 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ Lomonoxop MĐ 3 1 - 0 3 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 22
6 32 Vũ Minh Thu TMO Tây Mỗ 3 0 - 1 Nguyễn Ngọc Dung MTR Mễ Trì 17
7 10 Nguyễn Cẩm Tú TMO Tây Mỗ 1 - 0 Nguyễn Kiều Trinh TMO Tây Mỗ 13
8 14 Nguyễn Mai Chi TVA Trung Văn 1 - 0 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ Lomonoxop MĐ 21
9 12 Nguyễn Huệ Linh TVA Trung Văn 2 0 - 1 2 Nguyễn Bảo Châu LQĐ Lê Quý Đôn 9
10 29 Trần Khánh Ngân MĐ2 Mỹ Đình 2 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ Lý Nam Đế 11
11 28 Trần Gia Khanh VIN Vinschool 2 1 - 0 2 Nguyễn Mai Trang VIN Vinschool 16
12 4 Trịnh Uyên Thư VUC Việt Úc 1 - 0 Lưu Minh Thư LNĐ Lý Nam Đế 7
13 33 Vũ Thanh Thảo ĐMO Đại Mỗ ½ - ½ Ngô Hương Chi NQĐ Nguyễn Quý Đức 23
14 37 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ Lomonoxop MĐ ½ - ½ Phương Thanh Vân ĐMO Đại Mỗ 25
15 1 Cao Quỳnh Anh LNĐ Lý Nam Đế 1 0 - 1 1 Mai Hải Nhi MTR Mễ Trì 8
16 18 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO Đại Mỗ 1 1 - 0 1 Lê Hồng Nhung TVA Trung Văn 3
17 36 Đào Minh Nhi LMN Lomonoxop ½ 1 - 0 1 Nguyễn Mai Ly VUC Việt Úc 15

Round 6

M. No. Name Gr Tipo FED Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name GrB TipoB FEDB Club/CiudadB No.
1 5 Lê Minh Thảo LQĐ Lê Quý Đôn 4 0 - 1 5 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 20
2 19 Nguyễn Thị Minh Châu CDI Cầu Diễn 4 1 - 0 4 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 2
3 38 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ Lomonoxop MĐ 4 1 - 0 4 Lưu Diệu Linh PCA Phương Canh 6
4 17 Nguyễn Ngọc Dung MTR Mễ Trì 1 - 0 Nguyễn Mai Chi TVA Trung Văn 14
5 9 Nguyễn Bảo Châu LQĐ Lê Quý Đôn 3 1 - 0 Nguyễn Cẩm Tú TMO Tây Mỗ 10
6 22 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 3 0 - 1 3 Tô Hoàng Vi Anh NTL Nam Từ Liêm 31
7 27 Phạm Thu Giang MTR Mễ Trì 3 1 - 0 3 Vũ Minh Thu TMO Tây Mỗ 32
8 35 Vương Minh Anh MĐ1 Mỹ Đình 1 3 0 - 1 3 Trần Khánh Ngân MĐ2 Mỹ Đình 2 29
9 21 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ Lomonoxop MĐ 1 - 0 3 Trần Gia Khanh VIN Vinschool 28
10 13 Nguyễn Kiều Trinh TMO Tây Mỗ 1 - 0 Trịnh Uyên Thư VUC Việt Úc 4
11 8 Mai Hải Nhi MTR Mễ Trì 2 - - - 2 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO Đại Mỗ 18
12 11 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ Lý Nam Đế 2 - - - 2 Vũ Thanh Thảo ĐMO Đại Mỗ 33
13 23 Ngô Hương Chi NQĐ Nguyễn Quý Đức 2 0 - 1 2 Nguyễn Huệ Linh TVA Trung Văn 12
14 25 Phương Thanh Vân ĐMO Đại Mỗ 2 0 - 1 2 Nguyễn Mai Trang VIN Vinschool 16
15 37 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ Lomonoxop MĐ 2 0 - 1 Đào Minh Nhi LMN Lomonoxop 36
16 7 Lưu Minh Thư LNĐ Lý Nam Đế - - - 1 Cao Quỳnh Anh LNĐ Lý Nam Đế 1
17 15 Nguyễn Mai Ly VUC Việt Úc 1 - - - 1 Phùng Hoài Thu NTL Nam Từ Liêm 24

Round 7

M. No. Name Gr Tipo FED Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name GrB TipoB FEDB Club/CiudadB No.
1 20 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 6 5 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ Lomonoxop MĐ 38
2 19 Nguyễn Thị Minh Châu CDI Cầu Diễn 5 Nguyễn Ngọc Dung MTR Mễ Trì 17
3 2 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 4 4 Nguyễn Bảo Châu LQĐ Lê Quý Đôn 9
4 29 Trần Khánh Ngân MĐ2 Mỹ Đình 2 4 4 Lê Minh Thảo LQĐ Lê Quý Đôn 5
5 6 Lưu Diệu Linh PCA Phương Canh 4 4 Phạm Thu Giang MTR Mễ Trì 27
6 31 Tô Hoàng Vi Anh NTL Nam Từ Liêm 4 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ Lomonoxop MĐ 21
7 14 Nguyễn Mai Chi TVA Trung Văn Nguyễn Kiều Trinh TMO Tây Mỗ 13
8 10 Nguyễn Cẩm Tú TMO Tây Mỗ 3 Nguyễn Huệ Linh TVA Trung Văn 12
9 32 Vũ Minh Thu TMO Tây Mỗ 3 3 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ Đoàn Thị Điểm 22
10 28 Trần Gia Khanh VIN Vinschool 3 3 Vương Minh Anh MĐ1 Mỹ Đình 1 35
11 16 Nguyễn Mai Trang VIN Vinschool 3 Trịnh Uyên Thư VUC Việt Úc 4
12 3 Lê Hồng Nhung TVA Trung Văn 2 Đào Minh Nhi LMN Lomonoxop 36

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Elo Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 20 Nguyễn Trần Mai Chi ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm 6,0 19,5 6 3 3 0,0
2 19 Nguyễn Thị Minh Châu CDI 0 Cầu Diễn 5,0 25,0 5 3 2 0,0
3 38 Đỗ Ngọc Minh Châu LMĐ 0 Lomonoxop MĐ 5,0 16,5 5 2 2 0,0
4 17 Nguyễn Ngọc Dung MTR 0 Mễ Trì 4,5 16,5 4 3 2 0,0
5 2 Dương Hoàng Khánh Chi ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm 4,0 23,0 4 3 2 0,0
6 5 Lê Minh Thảo LQĐ 0 Lê Quý Đôn 4,0 21,5 4 3 2 0,0
27 Phạm Thu Giang MTR 0 Mễ Trì 4,0 21,5 4 3 2 0,0
8 6 Lưu Diệu Linh PCA 0 Phương Canh 4,0 20,0 4 3 1 0,0
9 9 Nguyễn Bảo Châu LQĐ 0 Lê Quý Đôn 4,0 17,5 4 3 3 0,0
10 31 Tô Hoàng Vi Anh NTL 0 Nam Từ Liêm 4,0 17,0 3 3 2 0,0
11 29 Trần Khánh Ngân MĐ2 0 Mỹ Đình 2 4,0 16,0 4 3 2 0,0
12 10 Nguyễn Cẩm Tú TMO 0 Tây Mỗ 3,5 21,0 3 3 1 0,0
13 14 Nguyễn Mai Chi TVA 0 Trung Văn 3,5 18,0 3 3 0 0,0
14 21 Nguyễn Uyển Nhi LMĐ 0 Lomonoxop MĐ 3,5 16,5 3 3 0 0,0
15 13 Nguyễn Kiều Trinh TMO 0 Tây Mỗ 3,5 13,0 3 3 0 0,0
16 22 Đỗ Thùy Dương ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm 3,0 24,0 3 3 1 0,0
17 32 Vũ Minh Thu TMO 0 Tây Mỗ 3,0 23,0 3 3 2 0,0
18 12 Nguyễn Huệ Linh TVA 0 Trung Văn 3,0 21,0 3 3 2 0,0
19 16 Nguyễn Mai Trang VIN 0 Vinschool 3,0 17,0 3 3 2 0,0
20 35 Vương Minh Anh MĐ1 0 Mỹ Đình 1 3,0 16,5 3 3 2 0,0
21 28 Trần Gia Khanh VIN 0 Vinschool 3,0 15,5 3 3 2 0,0
22 36 Đào Minh Nhi LMN 0 Lomonoxop 2,5 18,5 2 3 1 0,0
23 4 Trịnh Uyên Thư VUC 0 Việt Úc 2,5 13,5 2 3 0 0,0
24 37 Đỗ Nguyễn Minh Anh LMĐ 0 Lomonoxop MĐ 2,0 17,5 1 3 1 0,0
25 11 Nguyễn Hoàng Tuệ Linh LNĐ 0 Lý Nam Đế 2,0 17,0 2 3 2 0,0
26 23 Ngô Hương Chi NQĐ 0 Nguyễn Quý Đức 2,0 16,5 1 3 0 0,0
27 33 Vũ Thanh Thảo ĐMO 0 Đại Mỗ 2,0 16,5 1 2 0 0,0
28 3 Lê Hồng Nhung TVA 0 Trung Văn 2,0 16,0 1 3 1 0,0
29 8 Mai Hải Nhi MTR 0 Mễ Trì 2,0 16,0 1 2 1 0,0
30 18 Nguyễn Thúy Hiền ĐMO 0 Đại Mỗ 2,0 15,0 2 2 1 0,0
31 25 Phương Thanh Vân ĐMO 0 Đại Mỗ 2,0 15,0 1 3 0 0,0
32 7 Lưu Minh Thư LNĐ 0 Lý Nam Đế 1,5 17,0 1 3 1 0,0
33 1 Cao Quỳnh Anh LNĐ 0 Lý Nam Đế 1,0 17,0 1 2 0 0,0
34 24 Phùng Hoài Thu NTL 0 Nam Từ Liêm 1,0 14,0 0 2 0 0,0
35 15 Nguyễn Mai Ly VUC 0 Việt Úc 1,0 13,5 1 3 1 0,0
36 26 Phạm Quỳnh Thảo My LMN 0 Lomonoxop 0,0 18,5 0 1 0 0,0
37 39 Nguyễn Xuân Thảo Nguyên ĐTĐ 0 Đoàn Thị Điểm 0,0 18,0 0 0 0 0,0
38 30 Trần Mai Linh VUC 0 Việt Úc 0,0 17,5 0 1 0 0,0
39 34 Vũ Tú Linh NQĐ 0 Nguyễn Quý Đức 0,0 16,5 0 1 0 0,0