Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-12-09 to 2017-12-09
Tournament place: Trường TH Hồng Ngọc CS2, số 572 Kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20m
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trung tâm cờ Hoàng Gia - RoyalChess
Main referee: Quach Phuong Minh

Schedule: Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 R10 Phan Thái Bình 1981 0 0
2 R10 Nguyễn Hồng Diệp 1980 0 0
3 R10 Nguyễn Chí Hạnh 1979 0 0
4 R09 Nguyễn Đình Hòa 1978 0 0
5 R10 Dương Thị Mỹ Hạnh 1977 0 0
6 R10 Nguyễn Tín Lăng 1976 0 0
7 R10 Phan Thị Lưu 1975 0 0
8 R10 Dương Thành Nghĩa 1974 0 0
9 TDO Nguyễn Thị Nhung 1973 0 0
10 R10 Huỳnh Thanh Toàn 1972 0 0
11 TDO Thiềm Văn Tôi 1971 0 0
12 TDO Ngô Thanh Tú 1970 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 R10 Phan Thái Bình 1981 0 0
2 R10 Nguyễn Hồng Diệp 1980 0 0
3 R10 Nguyễn Chí Hạnh 1979 0 0
4 R09 Nguyễn Đình Hòa 1978 0 0
5 R10 Dương Thị Mỹ Hạnh 1977 0 0
6 R10 Nguyễn Tín Lăng 1976 0 0
7 R10 Phan Thị Lưu 1975 0 0
8 R10 Dương Thành Nghĩa 1974 0 0
9 TDO Nguyễn Thị Nhung 1973 0 0
10 R10 Huỳnh Thanh Toàn 1972 0 0
11 TDO Thiềm Văn Tôi 1971 0 0
12 TDO Ngô Thanh Tú 1970 0 0

Round 3

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 12 Ngô Thanh Tú 2 1 - 0 2 Thiềm Văn Tôi 11
2 1 Phan Thái Bình 2 0 - 1 Dương Thành Nghĩa 8
3 3 Nguyễn Chí Hạnh 1 0 - 1 1 Phan Thị Lưu 7
4 6 Nguyễn Tín Lăng 1 ½ - ½ 1 Huỳnh Thanh Toàn 10
5 5 Dương Thị Mỹ Hạnh 0 ½ - ½ ½ Nguyễn Hồng Diệp 2
6 9 Nguyễn Thị Nhung 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình Hòa 4

Round 4

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 8 Dương Thành Nghĩa 0 - 1 3 Ngô Thanh Tú 12
2 11 Thiềm Văn Tôi 2 0 - 1 2 Phan Thái Bình 1
3 7 Phan Thị Lưu 2 1 - 0 Nguyễn Tín Lăng 6
4 9 Nguyễn Thị Nhung 1 0 - 1 Huỳnh Thanh Toàn 10
5 2 Nguyễn Hồng Diệp 1 1 - 0 1 Nguyễn Chí Hạnh 3
6 4 Nguyễn Đình Hòa 0 1 - 0 ½ Dương Thị Mỹ Hạnh 5

Round 5

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 12 Ngô Thanh Tú 4 1 - 0 3 Phan Thái Bình 1
2 10 Huỳnh Thanh Toàn 1 - 0 3 Phan Thị Lưu 7
3 8 Dương Thành Nghĩa 1 - 0 2 Thiềm Văn Tôi 11
4 6 Nguyễn Tín Lăng 0 - 1 2 Nguyễn Hồng Diệp 2
5 3 Nguyễn Chí Hạnh 1 1 - 0 1 Nguyễn Đình Hòa 4
6 5 Dương Thị Mỹ Hạnh ½ 1 - 0 1 Nguyễn Thị Nhung 9

Round 6

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 10 Huỳnh Thanh Toàn 0 - 1 5 Ngô Thanh Tú 12
2 7 Phan Thị Lưu 3 0 - 1 Dương Thành Nghĩa 8
3 1 Phan Thái Bình 3 + - - 3 Nguyễn Hồng Diệp 2
4 5 Dương Thị Mỹ Hạnh 0 - 1 2 Nguyễn Chí Hạnh 3
5 11 Thiềm Văn Tôi 2 0 - 1 1 Nguyễn Thị Nhung 9
6 4 Nguyễn Đình Hòa 1 0 - 1 Nguyễn Tín Lăng 6

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 12 Ngô Thanh Tú TDO 7,0 0,0 23,0 7 3 3
2 1 Phan Thái Bình R10 5,0 0,0 26,5 4 4 3
3 10 Huỳnh Thanh Toàn R10 4,5 1,0 24,0 4 3 2
4 8 Dương Thành Nghĩa R10 4,5 0,0 26,0 4 3 3
5 7 Phan Thị Lưu R10 4,0 0,0 22,5 3 3 1
6 2 Nguyễn Hồng Diệp R10 3,0 1,0 25,0 2 3 1
7 3 Nguyễn Chí Hạnh R10 3,0 0,0 21,5 3 4 1
8 5 Dương Thị Mỹ Hạnh R10 2,5 1,0 17,5 2 3 1
9 6 Nguyễn Tín Lăng R10 2,5 0,0 23,5 2 3 1
10 9 Nguyễn Thị Nhung TDO 2,0 2,0 19,5 2 4 1
11 11 Thiềm Văn Tôi TDO 2,0 0,0 24,0 2 3 1
12 4 Nguyễn Đình Hòa R09 2,0 0,0 19,0 1 3 0