Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-12-09 to 2017-12-09
Tournament place: Trường TH Hồng Ngọc CS2, số 572 Kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20m
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trung tâm cờ Hoàng Gia - RoyalChess
Main referee: Quach Phuong Minh

Schedule: Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 TDO Nguyễn Minh Quân (sun) 1969 0 0
2 NTN Nguyễn Hoàng 1968 0 0
3 R07 Nguyễn Mạnh Hùng 1967 0 0
4 HCH Hà Gia Khang 1966 0 0
5 TDO Hoàng Phúc Khang 1965 0 0
6 R10 Lìn Mạnh Khang 1964 0 0
7 R07 Ngô Triệu Khang 1963 0 0
8 BER Trần Hoàng Minh Khánh 1962 0 0
9 STO Đàm Anh Khoa 1961 0 0
10 RTP Nguyễn Thiều Nguyên Khôi 1960 0 0
11 TDO Nguyễn Lê Đức Minh 1959 0 0
12 R09 Nguyễn Ngọc Thảo My 1958 0 0
13 R07 Nguyễn Khải Nguyên 1957 0 0
14 STO Nguyễn Lê Nguyên 1956 0 0
15 R07 Vũ Yến Nhi 1955 0 0
16 HCH Nguyễn Phúc 1954 0 0
17 R10 Nguyễn Thị Minh Phương 1953 0 0
18 HCH Nguyễn Minh Quân 1952 0 0
19 R09 Nguyễn Vũ Minh Quân 1951 0 0
20 STO Mại An Tường 1950 0 0
21 BER Nguyễn Hải Vương 1949 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 TDO Nguyễn Minh Quân (sun) 1969 0 0
2 NTN Nguyễn Hoàng 1968 0 0
3 R07 Nguyễn Mạnh Hùng 1967 0 0
4 HCH Hà Gia Khang 1966 0 0
5 TDO Hoàng Phúc Khang 1965 0 0
6 R10 Lìn Mạnh Khang 1964 0 0
7 R07 Ngô Triệu Khang 1963 0 0
8 BER Trần Hoàng Minh Khánh 1962 0 0
9 STO Đàm Anh Khoa 1961 0 0
10 RTP Nguyễn Thiều Nguyên Khôi 1960 0 0
11 TDO Nguyễn Lê Đức Minh 1959 0 0
12 R09 Nguyễn Ngọc Thảo My 1958 0 0
13 R07 Nguyễn Khải Nguyên 1957 0 0
14 STO Nguyễn Lê Nguyên 1956 0 0
15 R07 Vũ Yến Nhi 1955 0 0
16 HCH Nguyễn Phúc 1954 0 0
17 R10 Nguyễn Thị Minh Phương 1953 0 0
18 HCH Nguyễn Minh Quân 1952 0 0
19 R09 Nguyễn Vũ Minh Quân 1951 0 0
20 STO Mại An Tường 1950 0 0
21 BER Nguyễn Hải Vương 1949 0 0

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 2 Nguyễn Hoàng NTN 7,0 0,0 27,5 6 3 3
2 16 Nguyễn Phúc HCH 5,0 0,0 25,5 5 3 2
3 21 Nguyễn Hải Vương BER 5,0 0,0 25,0 4 3 2
4 14 Nguyễn Lê Nguyên STO 5,0 0,0 21,5 5 3 3
5 10 Nguyễn Thiều Nguyên Khôi RTP 4,0 0,0 29,0 4 4 1
6 11 Nguyễn Lê Đức Minh TDO 4,0 0,0 29,0 4 3 3
7 9 Đàm Anh Khoa STO 4,0 0,0 28,0 4 2 2
8 15 Vũ Yến Nhi R07 4,0 0,0 24,0 4 4 2
9 19 Nguyễn Vũ Minh Quân R09 4,0 0,0 22,5 3 3 1
10 13 Nguyễn Khải Nguyên R07 4,0 0,0 22,0 3 3 2
11 18 Nguyễn Minh Quân HCH 4,0 0,0 20,0 4 3 1
12 4 Hà Gia Khang HCH 3,0 0,0 26,5 3 4 2
13 5 Hoàng Phúc Khang TDO 3,0 0,0 23,0 3 4 1
14 1 Nguyễn Minh Quân (sun) TDO 3,0 0,0 20,0 2 3 2
15 3 Nguyễn Mạnh Hùng R07 3,0 0,0 18,0 2 3 1
16 20 Mại An Tường STO 3,0 0,0 17,0 2 3 1
17 8 Trần Hoàng Minh Khánh BER 2,5 0,0 22,5 2 4 0
18 12 Nguyễn Ngọc Thảo My R09 2,5 0,0 22,0 2 3 1
19 17 Nguyễn Thị Minh Phương R10 2,0 0,5 17,0 0 3 0
20 7 Ngô Triệu Khang R07 2,0 0,5 16,5 0 3 0
21 6 Lìn Mạnh Khang R10 1,0 0,0 16,0 0 2 0