Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-12-09 to 2017-12-09
Tournament place: Trường TH Hồng Ngọc CS2, số 572 Kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20m
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trung tâm cờ Hoàng Gia - RoyalChess
Main referee: Quach Phuong Minh

Schedule: Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 Bạch Văn Tín An 0 0 0
2 Lê Trần Minh An 0 0 0
3 Nguyễn Hoài An 0 0 0
4 Nguyễn Triệu An 0 0 0
5 Phạm Minh Thiên An 0 0 0
6 Trương Ngọc Thanh An 0 0 0
7 Nguyễn Tuấn Anh 0 0 0
8 Phạm Hoàng Nam Anh 0 0 0
9 Trần Hoàng Minh Anh 0 0 0
10 Lê Thái Hoàng Ánh 0 0 0
11 Nguyễn Tường Bách 0 0 0
12 Nguyễn Trần Gia Baỏ 0 0 0
13 Nguyễn Kim Bảo 0 0 0
14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 0
15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 0 0 0
16 Vương Tín Bảo 0 0 0
17 Nguyễn Thế Chương 0 0 0
18 Trình Quốc Đạt 0 0 0
19 Lê Huy Đức 0 0 0
20 Trần Minh Đức 0 0 0
21 Trần Nhật Khánh Duy 0 0 0
22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 0
23 Trần Mạnh Hải 0 0 0
24 Vũ Đức Hải 0 0 0
25 Ngô Minh Hằng 0 0 0
26 Nguyễn Thanh Hào 0 0 0
27 Đỗ Quang Hiển 0 0 0
28 Nguyễn Trung Hiếu 0 0 0
29 Ngô Đức Hòa 0 0 0
30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 0 0 0
31 Hoàng Trọng Gia Hưng 0 0 0
32 Hồ Quốc Huy 0 0 0
33 Nguyễn Mạnh Huy 0 0 0
34 Tạ Quang Huy 0 0 0
35 Lưu Thị Huyềntrân 0 0 0
36 Phạm Đăng Khoa - Ken 0 0 0
37 Huỳnh Minh Khang 0 0 0
38 Trần Duy Khiêm 0 0 0
39 Dương Minh Khoa 0 0 0
40 Phương Trần Anh Khoa 0 0 0
41 Trần Anh Khoa 0 0 0
42 Kiều Anh Kiệt 0 0 0
43 Trần Anh Kiệt 0 0 0
44 Nguyễn Hoàng Việt Long 0 0 0
45 Võ Minh Mẫn 0 0 0
46 Nguyễn Nhật Minh 0 0 0
47 Phạm Nhật Minh 0 0 0
48 Trần Phan Tuấn Minh 0 0 0
49 Trình Quốc Minh 0 0 0
50 Huỳnh Hải Nam 0 0 0
51 Lý Chấn Nam 0 0 0
52 Nguyễn Đình Nhật Nam 0 0 0
53 Trần Bảo Nam 0 0 0
54 Trương Đông Nghi 0 0 0
55 Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 0 0
56 Trần Hoài Bích Ngọc 0 0 0
57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 0 0
58 Lê Nguyễn Khai Nguyên 0 0 0
59 Nguyễn Đăng Nguyên 0 0 0
60 Nguyễn Hữu Nguyên 0 0 0
61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 0 0 0
62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 0
63 Cao Sỹ Nhật 0 0 0
64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 0
65 Đặng Hương Thảo Như 0 0 0
66 Đặng Cát Phương 0 0 0
67 Lê Hoàng Quân 0 0 0
68 Nguyễn Minh Quân 0 0 0
69 Nguyễn Bá Anh Sang 0 0 0
70 Thi Tú Sương 0 0 0
71 Trần Phúc Thái 0 0 0
72 Thái Hà Uyển Thanh 0 0 0
73 Nguyễn Vạn Đăng Thành 0 0 0
74 Trần Nguyễn Phước Thành 0 0 0
75 Nguyễn Hải Thông 0 0 0
76 Đặng Thủy Tiên 0 0 0
77 Đặng Dĩnh Tiến 0 0 0
78 Lê Trần Việt Tiến 0 0 0
79 Lưu Ngọc Bảo Trâm 0 0 0
80 Nguyễn Cẩm Tú 0 0 0
81 Lê Nguyên Minh Tường 0 0 0
82 Trần Kiến Văn 0 0 0
83 Đỗ Tường Vinh 0 0 0
84 Lê Võ Phú Vinh 0 0 0
85 Phạm La Chí Vinh 0 0 0
86 Phan Minh Vũ 0 0 0
87 Ngô Trấn Vũ 0 0 0
88 Trần Minh Khang 0 0 0
89 Huỳnh Gia Phúc 0 0 0
90 Lê Anh Tuấn 0 0 0
91 Phạm Đức Anh 0 0 0
92 Lê Nguyên Chương 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 Bạch Văn Tín An 0 0 0
2 Lê Trần Minh An 0 0 0
3 Nguyễn Hoài An 0 0 0
4 Nguyễn Triệu An 0 0 0
5 Phạm Minh Thiên An 0 0 0
6 Trương Ngọc Thanh An 0 0 0
7 Nguyễn Tuấn Anh 0 0 0
8 Phạm Hoàng Nam Anh 0 0 0
9 Trần Hoàng Minh Anh 0 0 0
10 Lê Thái Hoàng Ánh 0 0 0
11 Nguyễn Tường Bách 0 0 0
12 Nguyễn Trần Gia Baỏ 0 0 0
13 Nguyễn Kim Bảo 0 0 0
14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 0
15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 0 0 0
16 Vương Tín Bảo 0 0 0
17 Nguyễn Thế Chương 0 0 0
18 Trình Quốc Đạt 0 0 0
19 Lê Huy Đức 0 0 0
20 Trần Minh Đức 0 0 0
21 Trần Nhật Khánh Duy 0 0 0
22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 0
23 Trần Mạnh Hải 0 0 0
24 Vũ Đức Hải 0 0 0
25 Ngô Minh Hằng 0 0 0
26 Nguyễn Thanh Hào 0 0 0
27 Đỗ Quang Hiển 0 0 0
28 Nguyễn Trung Hiếu 0 0 0
29 Ngô Đức Hòa 0 0 0
30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 0 0 0
31 Hoàng Trọng Gia Hưng 0 0 0
32 Hồ Quốc Huy 0 0 0
33 Nguyễn Mạnh Huy 0 0 0
34 Tạ Quang Huy 0 0 0
35 Lưu Thị Huyềntrân 0 0 0
36 Phạm Đăng Khoa - Ken 0 0 0
37 Huỳnh Minh Khang 0 0 0
38 Trần Duy Khiêm 0 0 0
39 Dương Minh Khoa 0 0 0
40 Phương Trần Anh Khoa 0 0 0
41 Trần Anh Khoa 0 0 0
42 Kiều Anh Kiệt 0 0 0
43 Trần Anh Kiệt 0 0 0
44 Nguyễn Hoàng Việt Long 0 0 0
45 Võ Minh Mẫn 0 0 0
46 Nguyễn Nhật Minh 0 0 0
47 Phạm Nhật Minh 0 0 0
48 Trần Phan Tuấn Minh 0 0 0
49 Trình Quốc Minh 0 0 0
50 Huỳnh Hải Nam 0 0 0
51 Lý Chấn Nam 0 0 0
52 Nguyễn Đình Nhật Nam 0 0 0
53 Trần Bảo Nam 0 0 0
54 Trương Đông Nghi 0 0 0
55 Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 0 0
56 Trần Hoài Bích Ngọc 0 0 0
57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 0 0
58 Lê Nguyễn Khai Nguyên 0 0 0
59 Nguyễn Đăng Nguyên 0 0 0
60 Nguyễn Hữu Nguyên 0 0 0
61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 0 0 0
62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 0
63 Cao Sỹ Nhật 0 0 0
64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 0
65 Đặng Hương Thảo Như 0 0 0
66 Đặng Cát Phương 0 0 0
67 Lê Hoàng Quân 0 0 0
68 Nguyễn Minh Quân 0 0 0
69 Nguyễn Bá Anh Sang 0 0 0
70 Thi Tú Sương 0 0 0
71 Trần Phúc Thái 0 0 0
72 Thái Hà Uyển Thanh 0 0 0
73 Nguyễn Vạn Đăng Thành 0 0 0
74 Trần Nguyễn Phước Thành 0 0 0
75 Nguyễn Hải Thông 0 0 0
76 Đặng Thủy Tiên 0 0 0
77 Đặng Dĩnh Tiến 0 0 0
78 Lê Trần Việt Tiến 0 0 0
79 Lưu Ngọc Bảo Trâm 0 0 0
80 Nguyễn Cẩm Tú 0 0 0
81 Lê Nguyên Minh Tường 0 0 0
82 Trần Kiến Văn 0 0 0
83 Đỗ Tường Vinh 0 0 0
84 Lê Võ Phú Vinh 0 0 0
85 Phạm La Chí Vinh 0 0 0
86 Phan Minh Vũ 0 0 0
87 Ngô Trấn Vũ 0 0 0
88 Trần Minh Khang 0 0 0
89 Huỳnh Gia Phúc 0 0 0
90 Lê Anh Tuấn 0 0 0
91 Phạm Đức Anh 0 0 0
92 Lê Nguyên Chương 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED
1 Bạch Văn Tín An QTP
2 Lê Trần Minh An NTN
3 Nguyễn Hoài An TNI
4 Nguyễn Triệu An R07
5 Phạm Minh Thiên An R10
6 Trương Ngọc Thanh An R09
7 Nguyễn Tuấn Anh R09
8 Phạm Hoàng Nam Anh BER
9 Trần Hoàng Minh Anh BER
10 Lê Thái Hoàng Ánh Q12
11 Nguyễn Tường Bách R10
12 Nguyễn Trần Gia Baỏ R09
13 Nguyễn Kim Bảo R07
14 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI
15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo RTP
16 Vương Tín Bảo STO
17 Nguyễn Thế Chương Q12
18 Trình Quốc Đạt RTP
19 Lê Huy Đức Q12
20 Trần Minh Đức R10
21 Trần Nhật Khánh Duy CLA
22 Nguyễn Mạnh Hải R07
23 Trần Mạnh Hải R07
24 Vũ Đức Hải R10
25 Ngô Minh Hằng TDO
26 Nguyễn Thanh Hào R09
27 Đỗ Quang Hiển R07
28 Nguyễn Trung Hiếu RBT
29 Ngô Đức Hòa TDO
30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng R09
31 Hoàng Trọng Gia Hưng R10
32 Hồ Quốc Huy Q12
33 Nguyễn Mạnh Huy R07
34 Tạ Quang Huy R09
35 Lưu Thị Huyềntrân TNI
36 Phạm Đăng Khoa - Ken R10
37 Huỳnh Minh Khang R10
38 Trần Duy Khiêm R09
39 Dương Minh Khoa R10
40 Phương Trần Anh Khoa R10
41 Trần Anh Khoa RTN
42 Kiều Anh Kiệt TDO
43 Trần Anh Kiệt RTN
44 Nguyễn Hoàng Việt Long RTN
45 Võ Minh Mẫn Q07
46 Nguyễn Nhật Minh R10
47 Phạm Nhật Minh RBT
48 Trần Phan Tuấn Minh R07
49 Trình Quốc Minh RTP
50 Huỳnh Hải Nam R07
51 Lý Chấn Nam CLA
52 Nguyễn Đình Nhật Nam NTN
53 Trần Bảo Nam STO
54 Trương Đông Nghi R10
55 Nguyễn Hiếu Nghĩa TNI
56 Trần Hoài Bích Ngọc Q07
57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc R07
58 Lê Nguyễn Khai Nguyên STO
59 Nguyễn Đăng Nguyên R10
60 Nguyễn Hữu Nguyên R07
61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên R06
62 Nguyễn Phúc Nguyên TDO
63 Cao Sỹ Nhật R10
64 Nguyễn Quang Bảo Nhi R07
65 Đặng Hương Thảo Như TDO
66 Đặng Cát Phương R09
67 Lê Hoàng Quân R10
68 Nguyễn Minh Quân TNI
69 Nguyễn Bá Anh Sang TDO
70 Thi Tú Sương TNI
71 Trần Phúc Thái RTP
72 Thái Hà Uyển Thanh CLA
73 Nguyễn Vạn Đăng Thành R10
74 Trần Nguyễn Phước Thành R07
75 Nguyễn Hải Thông BER
76 Đặng Thủy Tiên R07
77 Đặng Dĩnh Tiến R07
78 Lê Trần Việt Tiến RTP
79 Lưu Ngọc Bảo Trâm TNI
80 Nguyễn Cẩm Tú R10
81 Lê Nguyên Minh Tường TDO
82 Trần Kiến Văn R10
83 Đỗ Tường Vinh RTP
84 Lê Võ Phú Vinh R06
85 Phạm La Chí Vinh R10
86 Phan Minh Vũ STO
87 Ngô Trấn Vũ R07
88 Trần Minh Khang HCh
89 Huỳnh Gia Phúc HNG
90 Lê Anh Tuấn HNG
91 Phạm Đức Anh HNG
92 Lê Nguyên Chương HNG

Round 1

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 Bạch Văn Tín An 0 0 - 1 0 Nguyễn Nhật Minh 46
2 47 Phạm Nhật Minh 0 0 - 1 0 Lê Trần Minh An 2
3 3 Nguyễn Hoài An 0 1 - 0 0 Trần Phan Tuấn Minh 48
4 49 Trình Quốc Minh 0 0 - 1 0 Nguyễn Triệu An 4
5 5 Phạm Minh Thiên An 0 + - - 0 Huỳnh Hải Nam 50
6 51 Lý Chấn Nam 0 0 - 1 0 Trương Ngọc Thanh An 6
7 7 Nguyễn Tuấn Anh 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình Nhật Nam 52
8 53 Trần Bảo Nam 0 0 - 1 0 Phạm Hoàng Nam Anh 8
9 9 Trần Hoàng Minh Anh 0 1 - 0 0 Trương Đông Nghi 54
10 55 Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 0 - 1 0 Lê Thái Hoàng Ánh 10
11 11 Nguyễn Tường Bách 0 1 - 0 0 Trần Hoài Bích Ngọc 56
12 57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 1 - 0 0 Nguyễn Trần Gia Baỏ 12
13 13 Nguyễn Kim Bảo 0 0 - 1 0 Lê Nguyễn Khai Nguyên 58
14 59 Nguyễn Đăng Nguyên 0 1 - 0 0 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 15
15 16 Vương Tín Bảo 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Nguyên 60
16 61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Chương 17
17 18 Trình Quốc Đạt 0 + - - 0 Nguyễn Phúc Nguyên 62
18 63 Cao Sỹ Nhật 0 0 - 1 0 Lê Huy Đức 19
19 20 Trần Minh Đức 0 + - - 0 Nguyễn Quang Bảo Nhi 64
20 65 Đặng Hương Thảo Như 0 1 - 0 0 Trần Nhật Khánh Duy 21
21 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 - - + 0 Đặng Cát Phương 66
22 67 Lê Hoàng Quân 0 0 - 1 0 Trần Mạnh Hải 23
23 24 Vũ Đức Hải 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Quân 68
24 69 Nguyễn Bá Anh Sang 0 0 - 1 0 Ngô Minh Hằng 25
25 26 Nguyễn Thanh Hào 0 0 - 1 0 Thi Tú Sương 70
26 71 Trần Phúc Thái 0 1 - 0 0 Đỗ Quang Hiển 27
27 28 Nguyễn Trung Hiếu 0 1 - 0 0 Thái Hà Uyển Thanh 72
28 73 Nguyễn Vạn Đăng Thành 0 1 - 0 0 Ngô Đức Hòa 29
29 30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 0 0 - 1 0 Trần Nguyễn Phước Thành 74
30 75 Nguyễn Hải Thông 0 ½ - ½ 0 Hoàng Trọng Gia Hưng 31
31 32 Hồ Quốc Huy 0 1 - 0 0 Đặng Thủy Tiên 76
32 77 Đặng Dĩnh Tiến 0 0 - 1 0 Nguyễn Mạnh Huy 33
33 34 Tạ Quang Huy 0 0 - 1 0 Lê Trần Việt Tiến 78
34 79 Lưu Ngọc Bảo Trâm 0 0 - 1 0 Lưu Thị Huyềntrân 35
35 36 Phạm Đăng Khoa - Ken 0 1 - 0 0 Nguyễn Cẩm Tú 80
36 81 Lê Nguyên Minh Tường 0 0 - 1 0 Huỳnh Minh Khang 37
37 38 Trần Duy Khiêm 0 0 - 1 0 Trần Kiến Văn 82
38 83 Đỗ Tường Vinh 0 ½ - ½ 0 Dương Minh Khoa 39
39 40 Phương Trần Anh Khoa 0 0 - 1 0 Lê Võ Phú Vinh 84
40 85 Phạm La Chí Vinh 0 1 - 0 0 Trần Anh Khoa 41
41 42 Kiều Anh Kiệt 0 0 - 1 0 Phan Minh Vũ 86
42 87 Ngô Trấn Vũ 0 0 - 1 0 Trần Anh Kiệt 43
43 44 Nguyễn Hoàng Việt Long 0 0 - 1 0 Trần Minh Khang 88
44 92 Lê Nguyên Chương 0 - - + 0 Võ Minh Mẫn 45
45 90 Lê Anh Tuấn 0 1 - 0 0 Huỳnh Gia Phúc 89
46 91 Phạm Đức Anh 0 1 bye
47 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired

Round 2

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 2 Lê Trần Minh An 1 1 - 0 1 Trần Anh Kiệt 43
2 46 Nguyễn Nhật Minh 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoài An 3
3 4 Nguyễn Triệu An 1 1 - 0 1 Võ Minh Mẫn 45
4 52 Nguyễn Đình Nhật Nam 1 0 - 1 1 Phạm Minh Thiên An 5
5 6 Trương Ngọc Thanh An 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 57
6 8 Phạm Hoàng Nam Anh 1 0 - 1 1 Lê Nguyễn Khai Nguyên 58
7 68 Nguyễn Minh Quân 1 ½ - ½ 1 Trần Hoàng Minh Anh 9
8 10 Lê Thái Hoàng Ánh 1 1 - 0 1 Nguyễn Đăng Nguyên 59
9 70 Thi Tú Sương 1 1 - 0 1 Nguyễn Tường Bách 11
10 74 Trần Nguyễn Phước Thành 1 0 - 1 1 Vương Tín Bảo 16
11 17 Nguyễn Thế Chương 1 1 - 0 1 Đặng Hương Thảo Như 65
12 78 Lê Trần Việt Tiến 1 1 - 0 1 Trình Quốc Đạt 18
13 19 Lê Huy Đức 1 1 - 0 1 Đặng Cát Phương 66
14 82 Trần Kiến Văn 1 0 - 1 1 Trần Minh Đức 20
15 23 Trần Mạnh Hải 1 0 - 1 1 Trần Phúc Thái 71
16 25 Ngô Minh Hằng 1 1 - 0 1 Nguyễn Vạn Đăng Thành 73
17 84 Lê Võ Phú Vinh 1 1 - 0 1 Nguyễn Trung Hiếu 28
18 86 Phan Minh Vũ 1 0 - 1 1 Hồ Quốc Huy 32
19 33 Nguyễn Mạnh Huy 1 0 - 1 1 Phạm La Chí Vinh 85
20 35 Lưu Thị Huyềntrân 1 1 - 0 1 Lê Anh Tuấn 90
21 88 Trần Minh Khang 1 1 - 0 1 Phạm Đăng Khoa - Ken 36
22 37 Huỳnh Minh Khang 1 1 - 0 1 Phạm Đức Anh 91
23 31 Hoàng Trọng Gia Hưng ½ 1 - 0 ½ Đỗ Tường Vinh 83
24 39 Dương Minh Khoa ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Hải Thông 75
25 49 Trình Quốc Minh 0 0 - 1 0 Bạch Văn Tín An 1
26 51 Lý Chấn Nam 0 0 - 1 0 Nguyễn Tuấn Anh 7
27 12 Nguyễn Trần Gia Baỏ 0 0 - 1 0 Trần Bảo Nam 53
28 54 Trương Đông Nghi 0 0 - 1 0 Nguyễn Kim Bảo 13
29 15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hiếu Nghĩa 55
30 21 Trần Nhật Khánh Duy 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 61
31 56 Trần Hoài Bích Ngọc 0 0 - 1 0 Vũ Đức Hải 24
32 60 Nguyễn Hữu Nguyên 0 1 - 0 0 Nguyễn Thanh Hào 26
33 27 Đỗ Quang Hiển 0 1 - 0 0 Cao Sỹ Nhật 63
34 29 Ngô Đức Hòa 0 0 - 1 0 Lê Hoàng Quân 67
35 69 Nguyễn Bá Anh Sang 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 30
36 72 Thái Hà Uyển Thanh 0 0 - 1 0 Tạ Quang Huy 34
37 76 Đặng Thủy Tiên 0 1 - 0 0 Trần Duy Khiêm 38
38 77 Đặng Dĩnh Tiến 0 1 - 0 0 Phương Trần Anh Khoa 40
39 41 Trần Anh Khoa 0 0 - 1 0 Lưu Ngọc Bảo Trâm 79
40 80 Nguyễn Cẩm Tú 0 0 - 1 0 Kiều Anh Kiệt 42
41 81 Lê Nguyên Minh Tường 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Việt Long 44
42 89 Huỳnh Gia Phúc 0 0 - 1 0 Phạm Nhật Minh 47
43 48 Trần Phan Tuấn Minh 0 1 - 0 0 Ngô Trấn Vũ 87
44 92 Lê Nguyên Chương 0 1 bye
45 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
46 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
47 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
48 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
49 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 32 Hồ Quốc Huy 2 1 - 0 2 Lê Trần Minh An 2
2 3 Nguyễn Hoài An 2 1 - 0 2 Lưu Thị Huyềntrân 35
3 37 Huỳnh Minh Khang 2 0 - 1 2 Nguyễn Triệu An 4
4 5 Phạm Minh Thiên An 2 0 - 1 2 Thi Tú Sương 70
5 58 Lê Nguyễn Khai Nguyên 2 1 - 0 2 Lê Thái Hoàng Ánh 10
6 16 Vương Tín Bảo 2 0 - 1 2 Lê Trần Việt Tiến 78
7 71 Trần Phúc Thái 2 1 - 0 2 Nguyễn Thế Chương 17
8 84 Lê Võ Phú Vinh 2 1 - 0 2 Lê Huy Đức 19
9 20 Trần Minh Đức 2 0 - 1 2 Trần Minh Khang 88
10 85 Phạm La Chí Vinh 2 1 - 0 2 Ngô Minh Hằng 25
11 68 Nguyễn Minh Quân 1 - 0 Trương Ngọc Thanh An 6
12 9 Trần Hoàng Minh Anh 0 - 1 Dương Minh Khoa 39
13 57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc ½ - ½ Hoàng Trọng Gia Hưng 31
14 1 Bạch Văn Tín An 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Nhật Nam 52
15 7 Nguyễn Tuấn Anh 1 0 - 1 1 Trần Bảo Nam 53
16 59 Nguyễn Đăng Nguyên 1 0 - 1 1 Phạm Hoàng Nam Anh 8
17 11 Nguyễn Tường Bách 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Nguyên 60
18 13 Nguyễn Kim Bảo 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 61
19 18 Trình Quốc Đạt 1 0 - 1 1 Đặng Hương Thảo Như 65
20 66 Đặng Cát Phương 1 0 - 1 1 Trần Mạnh Hải 23
21 24 Vũ Đức Hải 1 1 - 0 1 Nguyễn Bá Anh Sang 69
22 67 Lê Hoàng Quân 1 0 - 1 1 Đỗ Quang Hiển 27
23 28 Nguyễn Trung Hiếu 1 1 - 0 1 Trần Nguyễn Phước Thành 74
24 73 Nguyễn Vạn Đăng Thành 1 1 - 0 1 Nguyễn Mạnh Huy 33
25 34 Tạ Quang Huy 1 0 - 1 1 Đặng Thủy Tiên 76
26 36 Phạm Đăng Khoa - Ken 1 0 - 1 1 Đặng Dĩnh Tiến 77
27 42 Kiều Anh Kiệt 1 0 - 1 1 Lê Nguyên Minh Tường 81
28 43 Trần Anh Kiệt 1 0 - 1 1 Trần Kiến Văn 82
29 45 Võ Minh Mẫn 1 0 - 1 1 Phan Minh Vũ 86
30 79 Lưu Ngọc Bảo Trâm 1 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Minh 46
31 47 Phạm Nhật Minh 1 1 - 0 1 Lê Nguyên Chương 92
32 91 Phạm Đức Anh 1 0 - 1 1 Trần Phan Tuấn Minh 48
33 90 Lê Anh Tuấn 1 1 - 0 ½ Thái Nguyễn Ngọc Bảo 15
34 55 Nguyễn Hiếu Nghĩa ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hải Thông 75
35 83 Đỗ Tường Vinh ½ 1 - 0 0 Nguyễn Trần Gia Baỏ 12
36 21 Trần Nhật Khánh Duy 0 0 - 1 0 Trình Quốc Minh 49
37 26 Nguyễn Thanh Hào 0 0 - 1 0 Lý Chấn Nam 51
38 63 Cao Sỹ Nhật 0 0 - 1 0 Ngô Đức Hòa 29
39 30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 0 0 - 1 0 Trương Đông Nghi 54
40 38 Trần Duy Khiêm 0 1 - 0 0 Trần Hoài Bích Ngọc 56
41 40 Phương Trần Anh Khoa 0 1 - 0 0 Thái Hà Uyển Thanh 72
42 87 Ngô Trấn Vũ 0 0 - 1 0 Trần Anh Khoa 41
43 44 Nguyễn Hoàng Việt Long 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Cẩm Tú 80
44 89 Huỳnh Gia Phúc 0 1 bye
45 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
46 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
47 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
48 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
49 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 78 Lê Trần Việt Tiến 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoài An 3
2 4 Nguyễn Triệu An 3 0 - 1 3 Trần Phúc Thái 71
3 88 Trần Minh Khang 3 1 - 0 3 Hồ Quốc Huy 32
4 58 Lê Nguyễn Khai Nguyên 3 1 - 0 3 Lê Võ Phú Vinh 84
5 70 Thi Tú Sương 3 1 - 0 3 Phạm La Chí Vinh 85
6 39 Dương Minh Khoa 0 - 1 Nguyễn Minh Quân 68
7 2 Lê Trần Minh An 2 1 - 0 2 Huỳnh Minh Khang 37
8 48 Trần Phan Tuấn Minh 2 1 - 0 2 Phạm Minh Thiên An 5
9 8 Phạm Hoàng Nam Anh 2 1 - 0 2 Phạm Nhật Minh 47
10 10 Lê Thái Hoàng Ánh 2 1 - 0 2 Nguyễn Đình Nhật Nam 52
11 53 Trần Bảo Nam 2 1 - 0 2 Nguyễn Kim Bảo 13
12 65 Đặng Hương Thảo Như 2 1 - 0 2 Vương Tín Bảo 16
13 17 Nguyễn Thế Chương 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 57
14 19 Lê Huy Đức 2 0 - 1 2 Nguyễn Hữu Nguyên 60
15 76 Đặng Thủy Tiên 2 0 - 1 2 Trần Minh Đức 20
16 23 Trần Mạnh Hải 2 0 - 1 2 Nguyễn Vạn Đăng Thành 73
17 82 Trần Kiến Văn 2 1 - 0 2 Vũ Đức Hải 24
18 25 Ngô Minh Hằng 2 1 - 0 2 Đặng Dĩnh Tiến 77
19 27 Đỗ Quang Hiển 2 0 - 1 2 Lưu Ngọc Bảo Trâm 79
20 86 Phan Minh Vũ 2 0 - 1 2 Nguyễn Trung Hiếu 28
21 31 Hoàng Trọng Gia Hưng 2 1 - 0 2 Lê Anh Tuấn 90
22 35 Lưu Thị Huyềntrân 2 1 - 0 2 Lê Nguyên Minh Tường 81
23 6 Trương Ngọc Thanh An 0 - 1 Đỗ Tường Vinh 83
24 75 Nguyễn Hải Thông 1 - 0 Trần Hoàng Minh Anh 9
25 45 Võ Minh Mẫn 1 0 - 1 1 Bạch Văn Tín An 1
26 46 Nguyễn Nhật Minh 1 1 - 0 1 Nguyễn Tuấn Anh 7
27 49 Trình Quốc Minh 1 0 - 1 1 Nguyễn Tường Bách 11
28 18 Trình Quốc Đạt 1 0 - 1 1 Lý Chấn Nam 51
29 29 Ngô Đức Hòa 1 0 - 1 1 Nguyễn Đăng Nguyên 59
30 33 Nguyễn Mạnh Huy 1 0 - 1 1 Đặng Cát Phương 66
31 54 Trương Đông Nghi 1 0 - 1 1 Tạ Quang Huy 34
32 61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 1 1 - 0 1 Phạm Đăng Khoa - Ken 36
33 67 Lê Hoàng Quân 1 1 - 0 1 Trần Duy Khiêm 38
34 74 Trần Nguyễn Phước Thành 1 0 - 1 1 Phương Trần Anh Khoa 40
35 41 Trần Anh Khoa 1 1 - 0 1 Nguyễn Bá Anh Sang 69
36 92 Lê Nguyên Chương 1 1 - 0 1 Kiều Anh Kiệt 42
37 43 Trần Anh Kiệt 1 1 - 0 1 Huỳnh Gia Phúc 89
38 80 Nguyễn Cẩm Tú ½ 0 - 1 1 Phạm Đức Anh 91
39 15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hoàng Việt Long 44
40 55 Nguyễn Hiếu Nghĩa ½ 1 - 0 0 Trần Nhật Khánh Duy 21
41 12 Nguyễn Trần Gia Baỏ 0 1 - 0 0 Cao Sỹ Nhật 63
42 56 Trần Hoài Bích Ngọc 0 1 - 0 0 Nguyễn Thanh Hào 26
43 72 Thái Hà Uyển Thanh 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 30
44 87 Ngô Trấn Vũ 0 1 bye
45 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
46 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
47 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
48 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
49 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 3 Nguyễn Hoài An 4 1 - 0 4 Thi Tú Sương 70
2 71 Trần Phúc Thái 4 0 - 1 4 Lê Nguyễn Khai Nguyên 58
3 68 Nguyễn Minh Quân 0 - 1 4 Trần Minh Khang 88
4 35 Lưu Thị Huyềntrân 3 0 - 1 3 Lê Trần Minh An 2
5 32 Hồ Quốc Huy 3 + - - 3 Nguyễn Triệu An 4
6 5 Phạm Minh Thiên An 2 0 - 1 3 Trần Bảo Nam 53
7 60 Nguyễn Hữu Nguyên 3 0 - 1 3 Phạm Hoàng Nam Anh 8
8 73 Nguyễn Vạn Đăng Thành 3 0 - 1 3 Lê Thái Hoàng Ánh 10
9 79 Lưu Ngọc Bảo Trâm 3 0 - 1 3 Nguyễn Thế Chương 17
10 20 Trần Minh Đức 3 1 - 0 3 Đặng Hương Thảo Như 65
11 84 Lê Võ Phú Vinh 3 0 - 1 3 Ngô Minh Hằng 25
12 28 Nguyễn Trung Hiếu 3 0 - 1 3 Lê Trần Việt Tiến 78
13 85 Phạm La Chí Vinh 3 1 - 0 3 Hoàng Trọng Gia Hưng 31
14 39 Dương Minh Khoa 0 - 1 3 Trần Kiến Văn 82
15 83 Đỗ Tường Vinh 0 - 1 Nguyễn Hải Thông 75
16 1 Bạch Văn Tín An 2 1 - 0 3 Trần Phan Tuấn Minh 48
17 51 Lý Chấn Nam 2 1 - 0 2 Nguyễn Tường Bách 11
18 52 Nguyễn Đình Nhật Nam 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Kim Bảo 13
19 16 Vương Tín Bảo 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 57
20 59 Nguyễn Đăng Nguyên 2 1 - 0 2 Lê Huy Đức 19
21 77 Đặng Dĩnh Tiến 2 1 - 0 2 Trần Mạnh Hải 23
22 24 Vũ Đức Hải 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 61
23 66 Đặng Cát Phương 2 1 - 0 2 Đỗ Quang Hiển 27
24 34 Tạ Quang Huy 2 1 - 0 2 Lê Hoàng Quân 67
25 37 Huỳnh Minh Khang 2 1 - 0 2 Đặng Thủy Tiên 76
26 40 Phương Trần Anh Khoa 2 0 - 1 2 Lê Nguyên Chương 92
27 81 Lê Nguyên Minh Tường 2 1 - 0 2 Trần Anh Khoa 41
28 90 Lê Anh Tuấn 2 0 - 1 2 Trần Anh Kiệt 43
29 91 Phạm Đức Anh 2 0 - 1 2 Nguyễn Nhật Minh 46
30 47 Phạm Nhật Minh 2 0 - 1 2 Phan Minh Vũ 86
31 44 Nguyễn Hoàng Việt Long 0 - 1 Trương Ngọc Thanh An 6
32 9 Trần Hoàng Minh Anh 1 - 0 Nguyễn Hiếu Nghĩa 55
33 7 Nguyễn Tuấn Anh 1 1 - 0 1 Võ Minh Mẫn 45
34 12 Nguyễn Trần Gia Baỏ 1 1 - 0 1 Trình Quốc Minh 49
35 54 Trương Đông Nghi 1 1 - 0 1 Trình Quốc Đạt 18
36 69 Nguyễn Bá Anh Sang 1 0 - 1 1 Ngô Đức Hòa 29
37 89 Huỳnh Gia Phúc 1 0 - 1 1 Nguyễn Mạnh Huy 33
38 36 Phạm Đăng Khoa - Ken 1 - - + 1 Trần Hoài Bích Ngọc 56
39 38 Trần Duy Khiêm 1 0 - 1 1 Thái Hà Uyển Thanh 72
40 42 Kiều Anh Kiệt 1 - - + 1 Ngô Trấn Vũ 87
41 15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo ½ 1 - 0 1 Trần Nguyễn Phước Thành 74
42 26 Nguyễn Thanh Hào 0 1 - 0 ½ Nguyễn Cẩm Tú 80
43 30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 0 0 - 1 0 Trần Nhật Khánh Duy 21
44 63 Cao Sỹ Nhật 0 1 bye
45 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
46 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
47 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
48 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
49 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 88 Trần Minh Khang 5 0 - 1 5 Nguyễn Hoài An 3
2 2 Lê Trần Minh An 4 0 - 1 5 Lê Nguyễn Khai Nguyên 58
3 8 Phạm Hoàng Nam Anh 4 1 - 0 4 Thi Tú Sương 70
4 53 Trần Bảo Nam 4 0 - 1 4 Lê Thái Hoàng Ánh 10
5 17 Nguyễn Thế Chương 4 0 - 1 4 Trần Kiến Văn 82
6 78 Lê Trần Việt Tiến 4 0 - 1 4 Trần Minh Đức 20
7 25 Ngô Minh Hằng 4 1 - 0 4 Trần Phúc Thái 71
8 32 Hồ Quốc Huy 4 1 - 0 4 Phạm La Chí Vinh 85
9 75 Nguyễn Hải Thông ½ - ½ Nguyễn Minh Quân 68
10 51 Lý Chấn Nam 3 0 - 1 3 Bạch Văn Tín An 1
11 5 Phạm Minh Thiên An 2 ½ - ½ 3 Nguyễn Đăng Nguyên 59
12 66 Đặng Cát Phương 3 0 - 1 3 Vương Tín Bảo 16
13 60 Nguyễn Hữu Nguyên 3 0 - 1 3 Vũ Đức Hải 24
14 65 Đặng Hương Thảo Như 3 1 - 0 3 Nguyễn Trung Hiếu 28
15 31 Hoàng Trọng Gia Hưng 3 0 - 1 3 Nguyễn Vạn Đăng Thành 73
16 77 Đặng Dĩnh Tiến 3 0 - 1 3 Tạ Quang Huy 34
17 86 Phan Minh Vũ 3 0 - 1 3 Lưu Thị Huyềntrân 35
18 92 Lê Nguyên Chương 3 0 - 1 3 Huỳnh Minh Khang 37
19 43 Trần Anh Kiệt 3 0 - 1 3 Lưu Ngọc Bảo Trâm 79
20 46 Nguyễn Nhật Minh 3 0 - 1 3 Lê Nguyên Minh Tường 81
21 6 Trương Ngọc Thanh An 0 - 1 3 Lê Võ Phú Vinh 84
22 52 Nguyễn Đình Nhật Nam 0 - 1 Trần Hoàng Minh Anh 9
23 13 Nguyễn Kim Bảo 0 - 1 Dương Minh Khoa 39
24 11 Nguyễn Tường Bách 2 0 - 1 Đỗ Tường Vinh 83
25 48 Trần Phan Tuấn Minh 3 1 - 0 2 Nguyễn Tuấn Anh 7
26 61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Gia Baỏ 12
27 19 Lê Huy Đức 2 0 - 1 2 Trương Đông Nghi 54
28 23 Trần Mạnh Hải 2 1 - 0 2 Trần Hoài Bích Ngọc 56
29 27 Đỗ Quang Hiển 2 ½ - ½ 2 Ngô Trấn Vũ 87
30 29 Ngô Đức Hòa 2 1 - 0 2 Lê Anh Tuấn 90
31 33 Nguyễn Mạnh Huy 2 1 - 0 2 Lê Hoàng Quân 67
32 57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 2 1 - 0 2 Phương Trần Anh Khoa 40
33 41 Trần Anh Khoa 2 0 - 1 2 Phạm Đức Anh 91
34 72 Thái Hà Uyển Thanh 2 0 - 1 2 Phạm Nhật Minh 47
35 76 Đặng Thủy Tiên 2 1 - 0 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 15
36 55 Nguyễn Hiếu Nghĩa 1 - 0 Nguyễn Hoàng Việt Long 44
37 18 Trình Quốc Đạt 1 1 - 0 1 Trình Quốc Minh 49
38 21 Trần Nhật Khánh Duy 1 1 - 0 1 Nguyễn Bá Anh Sang 69
39 63 Cao Sỹ Nhật 1 0 - 1 1 Nguyễn Thanh Hào 26
40 74 Trần Nguyễn Phước Thành 1 0 - 1 1 Trần Duy Khiêm 38
41 45 Võ Minh Mẫn 1 1 - 0 1 Huỳnh Gia Phúc 89
42 80 Nguyễn Cẩm Tú ½ 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 30
43 4 Nguyễn Triệu An 3 0 not paired
44 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
45 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
46 36 Phạm Đăng Khoa - Ken 1 0 not paired
47 42 Kiều Anh Kiệt 1 0 not paired
48 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
49 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
50 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 58 Lê Nguyễn Khai Nguyên 6 0 - 1 6 Nguyễn Hoài An 3
2 82 Trần Kiến Văn 5 1 - 0 5 Phạm Hoàng Nam Anh 8
3 10 Lê Thái Hoàng Ánh 5 0 - 1 5 Trần Minh Khang 88
4 20 Trần Minh Đức 5 ½ - ½ 5 Ngô Minh Hằng 25
5 24 Vũ Đức Hải 4 0 - 1 5 Hồ Quốc Huy 32
6 1 Bạch Văn Tín An 4 1 - 0 4 Nguyễn Minh Quân 68
7 70 Thi Tú Sương 4 0 - 1 4 Lê Trần Minh An 2
8 73 Nguyễn Vạn Đăng Thành 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Chương 17
9 34 Tạ Quang Huy 4 0 - 1 4 Trần Phúc Thái 71
10 35 Lưu Thị Huyềntrân 4 0 - 1 4 Nguyễn Hải Thông 75
11 37 Huỳnh Minh Khang 4 1 - 0 4 Lê Trần Việt Tiến 78
12 79 Lưu Ngọc Bảo Trâm 4 ½ - ½ 4 Trần Phan Tuấn Minh 48
13 81 Lê Nguyên Minh Tường 4 0 - 1 4 Trần Bảo Nam 53
14 84 Lê Võ Phú Vinh 4 1 - 0 4 Đặng Hương Thảo Như 65
15 85 Phạm La Chí Vinh 4 1 - 0 3 Đặng Cát Phương 66
16 9 Trần Hoàng Minh Anh 0 - 1 Đỗ Tường Vinh 83
17 59 Nguyễn Đăng Nguyên 1 - 0 Dương Minh Khoa 39
18 12 Nguyễn Trần Gia Baỏ 3 0 - 1 3 Lý Chấn Nam 51
19 16 Vương Tín Bảo 4 1 - 0 3 Đặng Thủy Tiên 76
20 47 Phạm Nhật Minh 3 1 - 0 3 Trần Mạnh Hải 23
21 28 Nguyễn Trung Hiếu 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 57
22 54 Trương Đông Nghi 3 1 - 0 3 Ngô Đức Hòa 29
23 31 Hoàng Trọng Gia Hưng 3 1 - 0 3 Nguyễn Hữu Nguyên 60
24 86 Phan Minh Vũ 3 0 - 1 3 Nguyễn Mạnh Huy 33
25 91 Phạm Đức Anh 3 0 - 1 3 Trần Anh Kiệt 43
26 46 Nguyễn Nhật Minh 3 1 - 0 3 Đặng Dĩnh Tiến 77
27 13 Nguyễn Kim Bảo 1 - 0 3 Lê Nguyên Chương 92
28 87 Ngô Trấn Vũ 0 - 1 Phạm Minh Thiên An 5
29 6 Trương Ngọc Thanh An 1 - 0 Nguyễn Đình Nhật Nam 52
30 27 Đỗ Quang Hiển 0 - 1 Nguyễn Hiếu Nghĩa 55
31 7 Nguyễn Tuấn Anh 2 1 - 0 2 Trần Anh Khoa 41
32 40 Phương Trần Anh Khoa 2 1 - 0 2 Nguyễn Tường Bách 11
33 56 Trần Hoài Bích Ngọc 2 0 - 1 2 Trình Quốc Đạt 18
34 67 Lê Hoàng Quân 2 ½ - ½ 2 Lê Huy Đức 19
35 90 Lê Anh Tuấn 2 0 - 1 2 Trần Nhật Khánh Duy 21
36 26 Nguyễn Thanh Hào 2 0 - 1 2 Võ Minh Mẫn 45
37 38 Trần Duy Khiêm 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 61
38 44 Nguyễn Hoàng Việt Long 0 - 1 2 Thái Hà Uyển Thanh 72
39 15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 1 - 0 Nguyễn Cẩm Tú 80
40 49 Trình Quốc Minh 1 1 - 0 1 Trần Nguyễn Phước Thành 74
41 69 Nguyễn Bá Anh Sang 1 1 - 0 1 Cao Sỹ Nhật 63
42 89 Huỳnh Gia Phúc 1 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 30
43 4 Nguyễn Triệu An 3 0 not paired
44 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
45 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
46 36 Phạm Đăng Khoa - Ken 1 0 not paired
47 42 Kiều Anh Kiệt 1 0 not paired
48 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
49 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
50 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 3 Nguyễn Hoài An 7 1 - 0 6 Hồ Quốc Huy 32
2 82 Trần Kiến Văn 6 0 - 1 6 Lê Nguyễn Khai Nguyên 58
3 88 Trần Minh Khang 6 1 - 0 Ngô Minh Hằng 25
4 8 Phạm Hoàng Nam Anh 5 0 - 1 Trần Minh Đức 20
5 53 Trần Bảo Nam 5 0 - 1 5 Bạch Văn Tín An 1
6 2 Lê Trần Minh An 5 0 - 1 5 Lê Võ Phú Vinh 84
7 10 Lê Thái Hoàng Ánh 5 1 - 0 5 Phạm La Chí Vinh 85
8 71 Trần Phúc Thái 5 0 - 1 5 Vương Tín Bảo 16
9 75 Nguyễn Hải Thông 5 0 - 1 5 Huỳnh Minh Khang 37
10 48 Trần Phan Tuấn Minh ½ - ½ 5 Nguyễn Vạn Đăng Thành 73
11 83 Đỗ Tường Vinh 0 - 1 Nguyễn Đăng Nguyên 59
12 79 Lưu Ngọc Bảo Trâm 1 - 0 4 Hoàng Trọng Gia Hưng 31
13 17 Nguyễn Thế Chương 4 1 - 0 4 Phạm Nhật Minh 47
14 65 Đặng Hương Thảo Như 4 1 - 0 4 Vũ Đức Hải 24
15 33 Nguyễn Mạnh Huy 4 1 - 0 4 Lý Chấn Nam 51
16 68 Nguyễn Minh Quân 4 1 - 0 4 Tạ Quang Huy 34
17 70 Thi Tú Sương 4 0 - 1 4 Lưu Thị Huyềntrân 35
18 43 Trần Anh Kiệt 4 0 - 1 4 Trương Đông Nghi 54
19 78 Lê Trần Việt Tiến 4 1 - 0 4 Nguyễn Nhật Minh 46
20 81 Lê Nguyên Minh Tường 4 0 - 1 Trần Hoàng Minh Anh 9
21 5 Phạm Minh Thiên An 0 - 1 Nguyễn Trung Hiếu 28
22 39 Dương Minh Khoa 0 - 1 Trương Ngọc Thanh An 6
23 57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 - 1 Nguyễn Kim Bảo 13
24 18 Trình Quốc Đạt 3 1 - 0 Nguyễn Hiếu Nghĩa 55
25 60 Nguyễn Hữu Nguyên 3 0 - 1 3 Nguyễn Tuấn Anh 7
26 66 Đặng Cát Phương 3 0 - 1 3 Nguyễn Trần Gia Baỏ 12
27 21 Trần Nhật Khánh Duy 3 1 - 0 3 Thái Hà Uyển Thanh 72
28 23 Trần Mạnh Hải 3 0 - 1 3 Phan Minh Vũ 86
29 29 Ngô Đức Hòa 3 0 - 1 3 Đặng Dĩnh Tiến 77
30 92 Lê Nguyên Chương 3 1 - 0 3 Trần Duy Khiêm 38
31 76 Đặng Thủy Tiên 3 1 - 0 3 Phương Trần Anh Khoa 40
32 45 Võ Minh Mẫn 3 0 - 1 3 Phạm Đức Anh 91
33 67 Lê Hoàng Quân 1 - 0 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 15
34 19 Lê Huy Đức 1 - 0 Ngô Trấn Vũ 87
35 52 Nguyễn Đình Nhật Nam 1 - 0 Đỗ Quang Hiển 27
36 11 Nguyễn Tường Bách 2 1 - 0 2 Nguyễn Bá Anh Sang 69
37 61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 2 0 - 1 2 Nguyễn Thanh Hào 26
38 41 Trần Anh Khoa 2 0 - 1 2 Trần Hoài Bích Ngọc 56
39 89 Huỳnh Gia Phúc 2 0 - 1 2 Trình Quốc Minh 49
40 80 Nguyễn Cẩm Tú ½ - ½ 2 Lê Anh Tuấn 90
41 74 Trần Nguyễn Phước Thành 1 1 - 0 Nguyễn Hoàng Việt Long 44
42 30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 0 0 - 1 1 Cao Sỹ Nhật 63
43 4 Nguyễn Triệu An 3 0 not paired
44 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
45 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
46 36 Phạm Đăng Khoa - Ken 1 0 not paired
47 42 Kiều Anh Kiệt 1 0 not paired
48 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
49 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
50 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 20 Trần Minh Đức 0 - 1 8 Nguyễn Hoài An 3
2 58 Lê Nguyễn Khai Nguyên 7 0 - 1 7 Trần Minh Khang 88
3 32 Hồ Quốc Huy 6 1 - 0 6 Bạch Văn Tín An 1
4 37 Huỳnh Minh Khang 6 0 - 1 6 Lê Thái Hoàng Ánh 10
5 16 Vương Tín Bảo 6 0 - 1 6 Trần Kiến Văn 82
6 59 Nguyễn Đăng Nguyên 0 - 1 6 Lê Võ Phú Vinh 84
7 25 Ngô Minh Hằng 0 - 1 Lưu Ngọc Bảo Trâm 79
8 73 Nguyễn Vạn Đăng Thành 1 - 0 5 Lê Trần Minh An 2
9 54 Trương Đông Nghi 5 0 - 1 5 Phạm Hoàng Nam Anh 8
10 68 Nguyễn Minh Quân 5 0 - 1 5 Nguyễn Thế Chương 17
11 65 Đặng Hương Thảo Như 5 1 - 0 5 Nguyễn Mạnh Huy 33
12 35 Lưu Thị Huyềntrân 5 1 - 0 5 Trần Phúc Thái 71
13 75 Nguyễn Hải Thông 5 1 - 0 5 Trần Phan Tuấn Minh 48
14 85 Phạm La Chí Vinh 5 1 - 0 5 Trần Bảo Nam 53
15 6 Trương Ngọc Thanh An 0 - 1 5 Lê Trần Việt Tiến 78
16 9 Trần Hoàng Minh Anh 0 - 1 Nguyễn Trung Hiếu 28
17 13 Nguyễn Kim Bảo 1 - 0 Đỗ Tường Vinh 83
18 7 Nguyễn Tuấn Anh 4 0 - 1 4 Phạm Nhật Minh 47
19 12 Nguyễn Trần Gia Baỏ 4 1 - 0 4 Thi Tú Sương 70
20 77 Đặng Dĩnh Tiến 4 0 - 1 4 Trình Quốc Đạt 18
21 51 Lý Chấn Nam 4 0 - 1 4 Trần Nhật Khánh Duy 21
22 24 Vũ Đức Hải 4 1 - 0 4 Đặng Thủy Tiên 76
23 31 Hoàng Trọng Gia Hưng 4 0 - 1 4 Lê Nguyên Minh Tường 81
24 91 Phạm Đức Anh 4 1 - 0 4 Tạ Quang Huy 34
25 86 Phan Minh Vũ 4 1 - 0 4 Trần Anh Kiệt 43
26 46 Nguyễn Nhật Minh 4 1 - 0 4 Lê Nguyên Chương 92
27 55 Nguyễn Hiếu Nghĩa 1 - 0 Phạm Minh Thiên An 5
28 19 Lê Huy Đức 0 - 1 Nguyễn Đình Nhật Nam 52
29 39 Dương Minh Khoa 1 - 0 Nguyễn Hoa Lam Ngọc 57
30 26 Nguyễn Thanh Hào 3 0 - 1 Lê Hoàng Quân 67
31 72 Thái Hà Uyển Thanh 3 0 - 1 3 Nguyễn Tường Bách 11
32 49 Trình Quốc Minh 3 0 - 1 3 Trần Mạnh Hải 23
33 56 Trần Hoài Bích Ngọc 3 0 - 1 3 Ngô Đức Hòa 29
34 38 Trần Duy Khiêm 3 1 - 0 3 Võ Minh Mẫn 45
35 40 Phương Trần Anh Khoa 3 1 - 0 3 Nguyễn Hữu Nguyên 60
36 15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo 1 - 0 3 Đặng Cát Phương 66
37 90 Lê Anh Tuấn 0 - 1 Đỗ Quang Hiển 27
38 87 Ngô Trấn Vũ 0 - 1 2 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 61
39 74 Trần Nguyễn Phước Thành 2 0 - 1 2 Trần Anh Khoa 41
40 63 Cao Sỹ Nhật 2 1 - 0 2 Nguyễn Cẩm Tú 80
41 69 Nguyễn Bá Anh Sang 2 ½ - ½ 2 Huỳnh Gia Phúc 89
42 44 Nguyễn Hoàng Việt Long 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Minh Hùng 30
43 4 Nguyễn Triệu An 3 0 not paired
44 14 Phan Nguyễn Thái Bảo 0 0 not paired
45 22 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 not paired
46 36 Phạm Đăng Khoa - Ken 1 0 not paired
47 42 Kiều Anh Kiệt 1 0 not paired
48 50 Huỳnh Hải Nam 0 0 not paired
49 62 Nguyễn Phúc Nguyên 0 0 not paired
50 64 Nguyễn Quang Bảo Nhi 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 3 Nguyễn Hoài An TNI 9,0 0,0 49,5 9 5 5
2 88 Trần Minh Khang HCh 8,0 0,0 49,5 8 5 5
3 58 Lê Nguyễn Khai Nguyên STO 7,0 0,0 54,5 7 5 5
4 32 Hồ Quốc Huy Q12 7,0 0,0 50,5 6 4 2
5 10 Lê Thái Hoàng Ánh Q12 7,0 0,0 48,5 7 5 4
6 82 Trần Kiến Văn R10 7,0 0,0 44,5 7 5 5
7 84 Lê Võ Phú Vinh R06 7,0 0,0 43,0 7 5 4
8 20 Trần Minh Đức R10 6,5 0,0 53,5 5 4 4
9 73 Nguyễn Vạn Đăng Thành R10 6,5 0,0 41,5 6 4 2
10 79 Lưu Ngọc Bảo Trâm TNI 6,5 0,0 39,0 6 4 4
11 78 Lê Trần Việt Tiến RTP 6,0 0,0 46,5 6 5 4
12 35 Lưu Thị Huyềntrân TNI 6,0 0,0 45,5 6 4 3
13 65 Đặng Hương Thảo Như TDO 6,0 0,0 45,5 6 4 1
14 8 Phạm Hoàng Nam Anh BER 6,0 0,0 44,5 6 5 4
15 17 Nguyễn Thế Chương Q12 6,0 0,0 44,5 6 5 3
16 37 Huỳnh Minh Khang R10 6,0 0,0 43,0 6 4 3
17 85 Phạm La Chí Vinh R10 6,0 0,0 40,0 6 4 1
18 75 Nguyễn Hải Thông BER 6,0 0,0 40,0 5 4 3
19 1 Bạch Văn Tín An QTP 6,0 0,0 38,0 6 5 4
20 16 Vương Tín Bảo STO 6,0 0,0 37,0 6 4 3
21 25 Ngô Minh Hằng TDO 5,5 0,0 49,0 5 5 2
22 59 Nguyễn Đăng Nguyên R10 5,5 0,0 40,0 5 4 2
23 28 Nguyễn Trung Hiếu RBT 5,5 0,0 38,0 5 5 3
24 13 Nguyễn Kim Bảo R07 5,5 0,0 38,0 5 4 2
25 2 Lê Trần Minh An NTN 5,0 0,0 48,0 5 5 3
26 48 Trần Phan Tuấn Minh R07 5,0 0,0 45,5 4 5 1
27 46 Nguyễn Nhật Minh R10 5,0 0,0 45,0 5 4 2
28 53 Trần Bảo Nam STO 5,0 0,0 44,5 5 5 4
29 68 Nguyễn Minh Quân TNI 5,0 0,0 44,5 4 4 2
30 71 Trần Phúc Thái RTP 5,0 0,0 44,0 5 5 3
31 86 Phan Minh Vũ STO 5,0 0,0 39,5 5 4 4
32 33 Nguyễn Mạnh Huy R07 5,0 0,0 38,5 5 5 3
33 47 Phạm Nhật Minh RBT 5,0 0,0 37,0 5 5 3
34 81 Lê Nguyên Minh Tường TDO 5,0 0,0 37,0 5 4 3
35 24 Vũ Đức Hải R10 5,0 0,0 37,0 5 4 2
36 18 Trình Quốc Đạt RTP 5,0 0,0 37,0 4 4 2
37 54 Trương Đông Nghi R10 5,0 0,0 36,0 5 4 3
38 91 Phạm Đức Anh HNG 5,0 0,0 34,0 4 4 3
39 12 Nguyễn Trần Gia Baỏ R09 5,0 0,0 29,5 5 4 2
40 21 Trần Nhật Khánh Duy CLA 5,0 0,0 28,5 5 5 3
41 39 Dương Minh Khoa R10 4,5 0,0 42,5 4 4 2
42 9 Trần Hoàng Minh Anh BER 4,5 0,0 40,0 4 4 2
43 83 Đỗ Tường Vinh RTP 4,5 0,0 39,5 4 5 3
44 6 Trương Ngọc Thanh An R09 4,5 0,0 39,0 4 4 3
45 52 Nguyễn Đình Nhật Nam NTN 4,5 0,0 38,5 4 5 3
46 55 Nguyễn Hiếu Nghĩa TNI 4,5 0,0 37,0 4 4 1
47 67 Lê Hoàng Quân R10 4,5 0,0 31,5 4 4 2
48 70 Thi Tú Sương TNI 4,0 0,0 44,0 4 5 2
49 76 Đặng Thủy Tiên R07 4,0 0,0 41,5 4 5 1
50 31 Hoàng Trọng Gia Hưng R10 4,0 0,0 41,0 3 4 0
51 34 Tạ Quang Huy R09 4,0 0,0 38,0 4 5 3
52 51 Lý Chấn Nam CLA 4,0 0,0 38,0 4 4 3
53 43 Trần Anh Kiệt RTN 4,0 0,0 37,5 4 5 3
54 92 Lê Nguyên Chương HNG 4,0 0,0 37,5 3 4 1
55 77 Đặng Dĩnh Tiến R07 4,0 0,0 36,0 4 4 2
56 23 Trần Mạnh Hải R07 4,0 0,0 35,5 4 5 3
57 7 Nguyễn Tuấn Anh R09 4,0 0,0 34,5 4 4 2
58 29 Ngô Đức Hòa TDO 4,0 0,0 33,0 4 5 3
59 40 Phương Trần Anh Khoa R10 4,0 0,0 32,5 4 4 1
60 38 Trần Duy Khiêm R09 4,0 0,0 30,5 4 4 1
61 11 Nguyễn Tường Bách R10 4,0 0,0 28,0 4 5 2
62 57 Nguyễn Hoa Lam Ngọc R07 3,5 0,0 41,0 2 5 0
63 5 Phạm Minh Thiên An R10 3,5 0,0 37,0 2 4 2
64 19 Lê Huy Đức Q12 3,5 0,0 34,5 3 4 1
65 27 Đỗ Quang Hiển R07 3,5 0,0 32,5 3 5 2
66 15 Thái Nguyễn Ngọc Bảo RTP 3,5 0,0 28,0 3 4 0
67 4 Nguyễn Triệu An R07 3,0 0,0 41,5 3 2 2
68 61 Nguyễn Lê Khôi Nguyên R06 3,0 0,0 37,0 3 5 2
69 60 Nguyễn Hữu Nguyên R07 3,0 0,0 36,5 3 5 2
70 66 Đặng Cát Phương R09 3,0 0,0 36,5 2 4 1
71 49 Trình Quốc Minh RTP 3,0 0,0 36,0 3 4 2
72 45 Võ Minh Mẫn Q07 3,0 0,0 34,5 2 4 1
73 72 Thái Hà Uyển Thanh CLA 3,0 0,0 34,0 3 5 2
74 41 Trần Anh Khoa RTN 3,0 0,0 33,0 3 5 2
75 56 Trần Hoài Bích Ngọc Q07 3,0 0,0 31,5 2 4 1
76 26 Nguyễn Thanh Hào R09 3,0 0,0 26,0 3 4 2
77 63 Cao Sỹ Nhật R10 3,0 0,0 26,0 2 4 1
78 44 Nguyễn Hoàng Việt Long RTN 2,5 0,0 32,5 2 4 1
79 90 Lê Anh Tuấn HNG 2,5 0,0 32,0 2 4 0
80 69 Nguyễn Bá Anh Sang TDO 2,5 0,0 31,0 2 4 0
81 89 Huỳnh Gia Phúc HNG 2,5 0,0 26,5 1 4 0
82 87 Ngô Trấn Vũ R07 2,5 0,0 26,5 0 3 0
83 74 Trần Nguyễn Phước Thành R07 2,0 0,0 31,5 2 4 1
84 80 Nguyễn Cẩm Tú R10 2,0 0,0 25,5 1 5 0
85 36 Phạm Đăng Khoa - Ken R10 1,0 0,0 32,5 1 2 0
86 42 Kiều Anh Kiệt TDO 1,0 0,0 31,5 1 2 1
87 14 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 0,0 0,0 36,0 0 0 0
22 Nguyễn Mạnh Hải R07 0,0 0,0 36,0 0 0 0
50 Huỳnh Hải Nam R07 0,0 0,0 36,0 0 0 0
62 Nguyễn Phúc Nguyên TDO 0,0 0,0 36,0 0 0 0
64 Nguyễn Quang Bảo Nhi R07 0,0 0,0 36,0 0 0 0
92 30 Nguyễn Hoàng Minh Hùng R09 0,0 0,0 24,5 0 5 0