Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2017-12-09 to 2017-12-09
Tournament place: Trường TH Hồng Ngọc CS2, số 572 Kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20m
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trung tâm cờ Hoàng Gia - RoyalChess
Main referee: Quach Phuong Minh

Schedule: Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 STO Nguyễn Đức Anh 1738 0 0
2 TDO Nguyễn Minh Anh 1737 0 0
3 STO Nguyễn Đạo Gia Bảo 1736 0 0
4 STO Võ Hồng Hải Đăng 1735 0 0
5 R07 Nguyễn Khánh Dương 1734 0 0
6 R10 Phạm La Chí Duy 1733 0 0
7 R07 Nguyễn Linh Quang Khang 1732 0 0
8 R09 Ngô Thuy Khanh 1731 0 0
9 R09 Lê Phan Trí Kiệt 1730 0 0
10 TDO Nguyễn Thành Long 1729 0 0
11 R07 Nguyễn Kinh Luân 1728 0 0
12 Q12 Lý Đình Minh Mẫn 1727 0 0
13 DTR Nguyễn Đỗ Anh Minh 1726 0 0
14 VAS Trương Công Toản 1725 0 0
15 R09 Phạm Minh Trang 0 0 0
16 TDO Võ Hoàng Gia Thống 0 0 0
17 TDO Trịnh Trung Hiếu 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 STO Nguyễn Đức Anh 1738 0 0
2 TDO Nguyễn Minh Anh 1737 0 0
3 STO Nguyễn Đạo Gia Bảo 1736 0 0
4 STO Võ Hồng Hải Đăng 1735 0 0
5 R07 Nguyễn Khánh Dương 1734 0 0
6 R10 Phạm La Chí Duy 1733 0 0
7 R07 Nguyễn Linh Quang Khang 1732 0 0
8 R09 Ngô Thuy Khanh 1731 0 0
9 R09 Lê Phan Trí Kiệt 1730 0 0
10 TDO Nguyễn Thành Long 1729 0 0
11 R07 Nguyễn Kinh Luân 1728 0 0
12 Q12 Lý Đình Minh Mẫn 1727 0 0
13 DTR Nguyễn Đỗ Anh Minh 1726 0 0
14 VAS Trương Công Toản 1725 0 0
15 R09 Phạm Minh Trang 0 0 0
16 TDO Võ Hoàng Gia Thống 0 0 0
17 TDO Trịnh Trung Hiếu 0 0 0

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 6 Phạm La Chí Duy R10 5,5 1,5 25,5 4 4 2
2 12 Lý Đình Minh Mẫn Q12 5,5 1,0 25,5 4 3 1
3 10 Nguyễn Thành Long TDO 5,5 0,5 27,5 4 3 3
4 11 Nguyễn Kinh Luân R07 4,0 0,0 27,5 3 3 1
5 7 Nguyễn Linh Quang Khang R07 4,0 0,0 26,5 4 4 2
6 4 Võ Hồng Hải Đăng STO 4,0 0,0 24,5 3 4 2
7 13 Nguyễn Đỗ Anh Minh DTR 4,0 0,0 24,0 3 3 1
8 2 Nguyễn Minh Anh TDO 4,0 0,0 19,5 3 3 1
9 3 Nguyễn Đạo Gia Bảo STO 4,0 0,0 18,0 4 3 2
10 1 Nguyễn Đức Anh STO 3,5 0,0 25,0 2 2 1
11 9 Lê Phan Trí Kiệt R09 3,0 0,0 17,5 2 4 1
12 14 Trương Công Toản VAS 2,0 0,0 25,0 2 1 1
13 15 Phạm Minh Trang R09 1,5 0,5 18,5 0 4 0
14 8 Ngô Thuy Khanh R09 1,5 0,5 17,5 0 3 0
15 17 Trịnh Trung Hiếu TDO 1,0 0,0 21,0 0 0 0
16 16 Võ Hoàng Gia Thống TDO 1,0 0,0 19,0 1 1 0
17 5 Nguyễn Khánh Dương R07 0,0 0,0 21,0 0 0 0