Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nam khối 1

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2019-10-17 to 2019-10-17
Tournament place: Trường tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trường TH Nghĩa Tân

Schedule: Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nam khối 1

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown

Players registered in Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nam khối 1

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 VIE Đinh Gia Bảo 0 0 0
2 VIE Hồ Đăng Duy 0 0 0
3 VIE Lê Chí Thanh 0 0 0
4 VIE Lê Minh Đức 0 0 0
5 VIE Lê Văn Bảo Long 0 0 0
6 VIE Ngô Minh Đức 0 0 0
7 VIE Nguyễn Tiến Đạt 0 0 0
8 VIE Vũ Lê Ánh Dương 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 VIE Đinh Gia Bảo 0 0 0
2 VIE Hồ Đăng Duy 0 0 0
3 VIE Lê Chí Thanh 0 0 0
4 VIE Lê Minh Đức 0 0 0
5 VIE Lê Văn Bảo Long 0 0 0
6 VIE Ngô Minh Đức 0 0 0
7 VIE Nguyễn Tiến Đạt 0 0 0
8 VIE Vũ Lê Ánh Dương 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre Club/Ciudad
1 Đinh Gia Bảo 1K
2 Hồ Đăng Duy 1M
3 Lê Chí Thanh 1K
4 Lê Minh Đức 1I
5 Lê Văn Bảo Long 1C
6 Ngô Minh Đức 1C
7 Nguyễn Tiến Đạt 1B
8 Vũ Lê Ánh Dương 1I

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 5 Lê Văn Bảo Long 1C 0 0 - 1 0 Đinh Gia Bảo 1K 1
2 2 Hồ Đăng Duy 1M 0 1 - 0 0 Ngô Minh Đức 1C 6
3 7 Nguyễn Tiến Đạt 1B 0 0 - 1 0 Lê Chí Thanh 1K 3
4 4 Lê Minh Đức 1I 0 0 - 1 0 Vũ Lê Ánh Dương 1I 8

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Đinh Gia Bảo 1K 1 1 - 0 1 Lê Chí Thanh 1K 3
2 8 Vũ Lê Ánh Dương 1I 1 0 - 1 1 Hồ Đăng Duy 1M 2
3 6 Ngô Minh Đức 1C 0 1 - 0 0 Lê Minh Đức 1I 4
4 7 Nguyễn Tiến Đạt 1B 0 0 - 1 0 Lê Văn Bảo Long 1C 5

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 2 Hồ Đăng Duy 1M 2 1 - 0 2 Đinh Gia Bảo 1K 1
2 3 Lê Chí Thanh 1K 1 ½ - ½ 1 Ngô Minh Đức 1C 6
3 5 Lê Văn Bảo Long 1C 1 ½ - ½ 1 Vũ Lê Ánh Dương 1I 8
4 4 Lê Minh Đức 1I 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Đạt 1B 7

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 3 Lê Chí Thanh 1K 0 - 1 3 Hồ Đăng Duy 1M 2
2 1 Đinh Gia Bảo 1K 2 1 - 0 Ngô Minh Đức 1C 6
3 4 Lê Minh Đức 1I 1 0 - 1 Lê Văn Bảo Long 1C 5
4 8 Vũ Lê Ánh Dương 1I 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Đạt 1B 7

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 2 Hồ Đăng Duy 1M 4 1 - 0 1 Lê Minh Đức 1I 4
2 7 Nguyễn Tiến Đạt 1B 0 1 - 0 3 Đinh Gia Bảo 1K 1
3 5 Lê Văn Bảo Long 1C 1 - 0 Lê Chí Thanh 1K 3
4 6 Ngô Minh Đức 1C 0 - 1 Vũ Lê Ánh Dương 1I 8

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 5 Lê Văn Bảo Long 1C 0 - 1 5 Hồ Đăng Duy 1M 2
2 8 Vũ Lê Ánh Dương 1I 1 - 0 3 Đinh Gia Bảo 1K 1
3 3 Lê Chí Thanh 1K 1 - 0 1 Lê Minh Đức 1I 4
4 6 Ngô Minh Đức 1C 0 - 1 1 Nguyễn Tiến Đạt 1B 7

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 2 Hồ Đăng Duy VIE 1M 6,0 0,0 16,0 6 3 3
2 8 Vũ Lê Ánh Dương VIE 1I 4,5 0,0 17,0 4 2 3
3 5 Lê Văn Bảo Long VIE 1C 3,5 0,0 19,0 3 2 2
4 1 Đinh Gia Bảo VIE 1K 3,0 0,0 20,0 3 1 4
5 3 Lê Chí Thanh VIE 1K 2,5 0,0 17,0 2 1 3
6 7 Nguyễn Tiến Đạt VIE 1B 2,0 0,0 16,0 2 1 3
7 6 Ngô Minh Đức VIE 1C 1,5 0,0 19,0 1 0 3
8 4 Lê Minh Đức VIE 1I 1,0 0,0 20,0 1 0 3