Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nam khối 2+3

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2019-10-17 to 2019-10-17
Tournament place: Trường tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trường TH Nghĩa Tân

Schedule: Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nam khối 2+3

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nam khối 2+3

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 VIE Bùi Đình Tùng 0 0 0
2 VIE Đào Đức Hiển 0 0 0
3 VIE Nguyễn Bá Tùng 0 0 0
4 VIE Nguyễn Đức Minh 0 0 0
5 VIE Nguyễn Kim Trí Hiếu 0 0 0
6 VIE Nguyễn Ngọc Bảo Nam 0 0 0
7 VIE Phạm An Phong 0 0 0
8 VIE Trần Gia Huy 0 0 0
9 VIE Trần Thành Thái An 0 0 0
10 VIE Trần Vương Tuấn 0 0 0
11 VIE Trần Thiên Vũ 0 0 0
12 VIE Vũ Hạo Lâm 0 0 0
13 VIE Vũ Nguyễn Gia Huy 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 VIE Bùi Đình Tùng 0 0 0
2 VIE Đào Đức Hiển 0 0 0
3 VIE Nguyễn Bá Tùng 0 0 0
4 VIE Nguyễn Đức Minh 0 0 0
5 VIE Nguyễn Kim Trí Hiếu 0 0 0
6 VIE Nguyễn Ngọc Bảo Nam 0 0 0
7 VIE Phạm An Phong 0 0 0
8 VIE Trần Gia Huy 0 0 0
9 VIE Trần Thành Thái An 0 0 0
10 VIE Trần Vương Tuấn 0 0 0
11 VIE Trần Thiên Vũ 0 0 0
12 VIE Vũ Hạo Lâm 0 0 0
13 VIE Vũ Nguyễn Gia Huy 0 0 0

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 7 Phạm An Phong 2B 0 0 - 1 0 Bùi Đình Tùng 3I 1
2 2 Đào Đức Hiển 2Q 0 - - + 0 Trần Gia Huy 3C 8
3 9 Trần Thành Thái An 2M 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Bá Tùng 3D 3
4 4 Nguyễn Đức Minh 3B 0 0 - 1 0 Trần Vương Tuấn 2C 10
5 11 Trần Thiên Vũ 2P 0 0 - 1 0 Nguyễn Kim Trí Hiếu 2B 5
6 6 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 3D 0 1 - 0 0 Vũ Hạo Lâm 2M 12

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Đình Tùng 3I 1 0 - 1 1 Trần Gia Huy 3C 8
2 5 Nguyễn Kim Trí Hiếu 2B 1 0 - 1 1 Vũ Nguyễn Gia Huy 3M 13
3 10 Trần Vương Tuấn 2C 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 3D 6
4 3 Nguyễn Bá Tùng 3D ½ 0 - 1 0 Nguyễn Đức Minh 3B 4
5 2 Đào Đức Hiển 2Q 0 0 - 1 ½ Trần Thành Thái An 2M 9
6 12 Vũ Hạo Lâm 2M 0 0 - 1 0 Phạm An Phong 2B 7

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 8 Trần Gia Huy 3C 2 0 - 1 2 Trần Vương Tuấn 2C 10
2 13 Vũ Nguyễn Gia Huy 3M 2 0 - 1 Trần Thành Thái An 2M 9
3 6 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 3D 1 1 - 0 1 Bùi Đình Tùng 3I 1
4 4 Nguyễn Đức Minh 3B 1 1 - 0 1 Trần Thiên Vũ 2P 11
5 7 Phạm An Phong 2B 1 0 - 1 1 Nguyễn Kim Trí Hiếu 2B 5
6 12 Vũ Hạo Lâm 2M 0 0 - 1 ½ Nguyễn Bá Tùng 3D 3

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 9 Trần Thành Thái An 2M 1 - 0 3 Trần Vương Tuấn 2C 10
2 13 Vũ Nguyễn Gia Huy 3M 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Minh 3B 4
3 5 Nguyễn Kim Trí Hiếu 2B 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 3D 6
4 3 Nguyễn Bá Tùng 3D 0 - 1 2 Trần Gia Huy 3C 8
5 1 Bùi Đình Tùng 3I 1 1 - 0 1 Đào Đức Hiển 2Q 2
6 11 Trần Thiên Vũ 2P 1 1 - 0 1 Phạm An Phong 2B 7

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 8 Trần Gia Huy 3C 3 0 - 1 Trần Thành Thái An 2M 9
2 10 Trần Vương Tuấn 2C 3 0 - 1 3 Vũ Nguyễn Gia Huy 3M 13
3 6 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 3D 3 1 - 0 2 Trần Thiên Vũ 2P 11
4 4 Nguyễn Đức Minh 3B 2 1 - 0 2 Bùi Đình Tùng 3I 1
5 3 Nguyễn Bá Tùng 3D 1 - 0 2 Nguyễn Kim Trí Hiếu 2B 5
6 2 Đào Đức Hiển 2Q 1 1 - 0 1 Vũ Hạo Lâm 2M 12

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 9 Trần Thành Thái An 2M 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 3D 6
2 13 Vũ Nguyễn Gia Huy 3M 4 1 - 0 3 Trần Gia Huy 3C 8
3 10 Trần Vương Tuấn 2C 3 1 - 0 Nguyễn Bá Tùng 3D 3
4 5 Nguyễn Kim Trí Hiếu 2B 2 0 - 1 3 Nguyễn Đức Minh 3B 4
5 7 Phạm An Phong 2B 2 0 - 1 2 Đào Đức Hiển 2Q 2
6 11 Trần Thiên Vũ 2P 2 1 - 0 1 Vũ Hạo Lâm 2M 12

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 4 Nguyễn Đức Minh 3B 4 0 - 1 Trần Thành Thái An 2M 9
2 6 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 3D 4 0 - 1 5 Vũ Nguyễn Gia Huy 3M 13
3 1 Bùi Đình Tùng 3I 3 0 - 1 4 Trần Vương Tuấn 2C 10
4 2 Đào Đức Hiển 2Q 3 1 - 0 3 Trần Thiên Vũ 2P 11
5 12 Vũ Hạo Lâm 2M 1 0 - 1 3 Trần Gia Huy 3C 8
6 3 Nguyễn Bá Tùng 3D 1 - 0 2 Phạm An Phong 2B 7

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 9 Trần Thành Thái An VIE 2M 6,5 0,0 29,5 6 4 4
2 13 Vũ Nguyễn Gia Huy VIE 3M 6,0 0,0 28,5 5 3 3
3 10 Trần Vương Tuấn VIE 2C 5,0 0,0 29,5 5 3 4
4 4 Nguyễn Đức Minh VIE 3B 4,0 0,0 28,0 4 2 3
5 8 Trần Gia Huy VIE 3C 4,0 0,0 26,5 4 3 4
6 6 Nguyễn Ngọc Bảo Nam VIE 3D 4,0 0,0 25,0 4 1 3
7 2 Đào Đức Hiển VIE 2Q 4,0 0,0 19,5 3 1 2
8 3 Nguyễn Bá Tùng VIE 3D 3,5 0,0 23,5 3 1 3
9 1 Bùi Đình Tùng VIE 3I 3,0 0,0 24,5 2 1 3
10 5 Nguyễn Kim Trí Hiếu VIE 2B 3,0 0,0 23,0 2 2 3
11 11 Trần Thiên Vũ VIE 2P 3,0 0,0 19,0 2 0 3
12 7 Phạm An Phong VIE 2B 2,0 0,0 17,5 1 1 3
13 12 Vũ Hạo Lâm VIE 2M 1,0 0,0 20,5 0 0 3