Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nữ khối 2+3

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2019-10-17 to 2019-10-17
Tournament place: Trường tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Trường TH Nghĩa Tân

Schedule: Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nữ khối 2+3

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown

Players registered in Giải cờ tướng TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ trường TH Nghĩa Tân năm học 2019-2020 Nữ khối 2+3

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 VIE Bùi Thị Thu Hà 0 0 0
2 VIE Hoàng Khánh Linh 0 0 0
3 VIE Nguyễn Vũ Tâm An 0 0 0
4 VIE Trương Minh Bảo Linh 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 VIE Bùi Thị Thu Hà 0 0 0
2 VIE Hoàng Khánh Linh 0 0 0
3 VIE Nguyễn Vũ Tâm An 0 0 0
4 VIE Trương Minh Bảo Linh 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre Club/Ciudad
1 Bùi Thị Thu Hà 3C
2 Hoàng Khánh Linh 3M
3 Nguyễn Vũ Tâm An 3I
4 Trương Minh Bảo Linh 3I

Round 1

M. No. Club/Ciudad Name Result Name Club/CiudadB No.
1 1 3C Bùi Thị Thu Hà 0 - 1 Trương Minh Bảo Linh 3I 4
2 2 3M Hoàng Khánh Linh 1 - 0 Nguyễn Vũ Tâm An 3I 3

Round 2

M. No. Club/Ciudad Name Result Name Club/CiudadB No.
1 4 3I Trương Minh Bảo Linh 0 - 1 Nguyễn Vũ Tâm An 3I 3
2 1 3C Bùi Thị Thu Hà 0 - 1 Hoàng Khánh Linh 3M 2

Round 3

M. No. Club/Ciudad Name Result Name Club/CiudadB No.
1 2 3M Hoàng Khánh Linh 1 - 0 Trương Minh Bảo Linh 3I 4
2 3 3I Nguyễn Vũ Tâm An 1 - 0 Bùi Thị Thu Hà 3C 1

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 2 Hoàng Khánh Linh VIE 3M 3,0 0,0 3,0 3 1 1
2 3 Nguyễn Vũ Tâm An VIE 3I 2,0 0,0 4,0 2 1 2
3 4 Trương Minh Bảo Linh VIE 3I 1,0 0,0 5,0 1 1 2
4 1 Bùi Thị Thu Hà VIE 3C 0,0 0,0 6,0 0 0 1