GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 6

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 6

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 6

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 QDO Khoa Hoàng Anh 0 2500 0
2 HCM Bùi Đăng Khôi 0 2499 0
3 HNO Nguyễn Hải Anh 0 2498 0
4 LCI Cao Kiếm Anh 0 2497 0
5 QDO Ngô Hoài Anh 0 2496 0
6 HCM Nguyễn Quang Anh 0 2495 0
7 QDO Nguyễn Quang Anh 0 2494 0
8 HCM Phạm Ngọc Nam Anh 0 2493 0
9 BRV Nguyễn Toàn Bách 0 2491 0
10 DAN Đặng Công Thái Bảo 0 2490 0
11 HAU Nguyễn Đoàn Minh Bằng 0 2489 0
12 KTR Cao Kiến Bình 0 2488 0
13 HCM Lê Minh Dũng 0 2487 0
14 GDC Nguyễn Thế Hà 0 2486 0
15 BRV Phạm Xuân Minh Hiếu 0 2485 0
16 HCM Trần Minh Hiếu 0 2484 0
17 BRV Nguyễn Đức Hoàng 0 2483 0
18 HCM Bùi Quang Huy 0 2482 0
19 BRV Lâm Nhật Huy 0 2481 0
20 NAN Lê Sỹ Gia Huy 0 2480 0
21 QDO Phạm Gia Huy 0 2479 0
22 DAN Phạm Quang Huy 0 2478 0
23 DTH Lê Ngọc Quang Huỳnh 0 2477 0
24 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 2476 0
25 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 2475 0
26 HNO Nguyễn Trường An Khang 0 2474 0
27 HCM Tăng Duy Khang 0 2473 0
28 DTH Trần Nguyễn Bảo Khanh 0 2472 0
29 QNI Nguyễn Hải Lâm 0 2471 0
30 LSO Bùi Hoàng Long 0 2470 0
31 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 2469 0
32 DTH Nguyễn Tấn Minh 0 2468 0
33 QDO Trần Quang Minh 0 2467 0
34 HNO Mai Vĩ Nguyên 0 2466 0
35 HCM Vũ Tiến Phát 0 2465 0
36 LCI Đặng Thái Phong 0 2464 0
37 HCM Đinh Quốc Phong 0 2463 0
38 QDO Phan Nguyễn Hải Phong 0 2462 0
39 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phú 0 2461 0
40 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 2460 0
41 DAN Lê Minh Phúc 0 2459 0
42 QNI Trần Đại Quang 0 2458 0
43 BRV Hoàng Bảo Quân 0 2457 0
44 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 2456 0
45 KGI Lim Tuấn Sang 0 2455 0
46 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 2454 0
47 QDO Nguyễn Quang Thái 0 2453 0
48 BRV Nguyễn Thành Thái 0 2452 0
49 HNO Nguyễn Nam Thành 0 2451 0
50 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 2450 0
51 HNO Phạm Minh Triết 0 2449 0
52 DAN Vương Gia Trọng 0 2448 0
53 QDO Hoàng Minh Trung 0 2447 0
54 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2446 0
55 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2446 0
56 BGI Thiệu Gia Linh 0 2445 0
57 BGI Giáp Xuân Cường 0 2444 0
58 BGI Nguyễn Đức Hiếu 0 2443 0
59 BGI Đặng Linh Nhi 0 2442 0
60 BGI Lương Mạnh Dũng 0 2441 0
61 BGI Lã Bảo Quyên 0 2440 0
62 BGI Nguyễn Đức Huân 0 2439 0
63 BGI Đỗ Huy Hùng 0 2438 0
64 BGI Đàm Thị Thúy Hiền 0 2437 0
65 BGI Nguyễn Khánh Huyền 0 2436 0
66 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 2435 0
67 BGI Phạm Hải An 0 2434 0
68 BGI Lê Tuấn Huy 0 2433 0
69 BGI Đồng Khánh Huyền 0 2432 0
70 BGI Nguyễn Ngọc Hà Anh 0 2431 0
71 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 2430 0
72 BGI Nguyễn Hải An 0 2429 0
73 BGI Trần Thị Hồng Ngọc 0 2428 0
74 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 2427 0
75 BNI Nguyễn Duy Linh 0 2426 0
76 BNI Nguyễn Lâm Tùng 0 2425 0
77 BNI Bùi Huy Phước 0 2424 0
78 BNI Bạch Thế Vinh 0 2423 0
79 BNI Phạm Phúc Khôi Nguyên 0 2422 0
80 BNI Nguyễn Phúc Yến Nhi 0 2421 0
81 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 2420 0
82 BRV Hoàng Bảo Quân 0 2419 0
83 BRV Nguyễn Đức Hoàng 0 2418 0
84 BRV Nguyễn Thành Thái 0 2417 0
85 BRV Nguyễn Toàn Bách 0 2416 0
86 BRV Phạm Xuân Minh Hiếu 0 2415 0
87 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phong 0 2414 0
88 BRV Nguyễn Võ Nhật Minh 0 2413 0
89 BRV Lâm Nhật Huy 0 2412 0
90 BRV Nguyễn Minh Khuê 0 2411 0
91 BRV Thái Thục Linh 0 2410 0
92 BRV Lê Hải Đăng 0 2409 0
93 BRV Trần Chí Kiên 0 2408 0
94 BRV Bùi Quang Huy 0 2407 0
95 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 2406 0
96 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 2405 0
97 BRV Lê Vũ Nhật Minh 0 2404 0
98 BRV Ngô Minh Khang 0 2403 0
99 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 2402 0
100 BRV Võ Khang Tuấn Kiệt 0 2401 0
101 BRV Trần Tuấn Minh 0 2400 0
102 BRV Mai Lê Phương Linh 0 2399 0
103 BRV Nguyễn Phạm Vịnh Nghi 0 2398 0
104 BRV Lê Ngọc Thiên Băng 0 2397 0
105 BRV Trương Thục Quyên 0 2396 0
106 BRV Nguyễn Ngọc Như Hân 0 2395 0
107 BRV Nguyễn Vũ Minh Trí 0 2394 0
108 BRV Nguyễn Văn Nhật Linh 0 2393 0
109 BRV Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 2392 0
110 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 2391 0
111 BRV Đỗ Đăng Khoa 0 2390 0
112 BRV Nguyễn Thế Tuấn Anh 0 2389 0
113 BRV Trịnh Triều An 0 2388 0
114 BRV Phạm Hữu Bảo Sơn 0 2387 0
115 BRV Nguyễn Nhật Tân 0 2386 0
116 BRV Lê Quang Sang 0 2385 0
117 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 2384 0
118 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 2383 0
119 BRV Thân Thiên Phú 0 2382 0
120 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 2381 0
121 BRV Vương Trung Kiên 0 2380 0
122 BRV Trần Quang Thiện 0 2379 0
123 BRV Vũ Hoàng Lâm 0 2378 0
124 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 2377 0
125 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2376 0
126 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 2375 0
127 BRV Vũ Đức Trí 0 2374 0
128 BRV Phạm Cao Khánh 0 2373 0
129 BRV Nguyễn Đức Giang 0 2372 0
130 BRV Lê Quang Minh 0 2371 0
131 BRV Lê Trung Kiên 0 2370 0
132 BRV Đàm Minh Quân 0 2369 0
133 BRV Thái Thùy Linh 0 2368 0
134 BRV Lê Hoài An 0 2367 0
135 BRV Phan Thiên Kim 0 2366 0
136 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 2365 0
137 BRV Nguyễn Nguyệt Minh 0 2364 0
138 BRV Lê Ngọc Thiên Ân 0 2363 0
139 BRV Nguyễn Ngân Hà 0 2362 0
140 BRV Hà Trúc Mai 0 2361 0
141 BRV Trương Xuân Minh 0 2360 0
142 BRV Hồ Đặng Nhật Minh 0 2359 0
143 BRV Trần Nguyễn Hoàng Lâm 0 2358 0
144 BRV Vũ Xuân Hoàng 0 2357 0
145 BRV Nguyễn Bảo Phúc 0 2356 0
146 BRV Dư Tuấn Thành 0 2355 0
147 BRV Phạm Hữu Đạt 0 2354 0
148 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 2353 0
149 BRV Trần Xuân Thanh 0 2352 0
150 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 2351 0
151 BRV Thái Quốc Bảo 0 2350 0
152 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 2349 0
153 BRV Phạm Đắc Thái 0 2348 0
154 BRV Lê Hải Bình 0 2347 0
155 BRV Lê Tùng Lâm 0 2346 0
156 BRV Văn Ngọc Tùng 0 2345 0
157 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 2344 0
158 BRV Trần Anh Khoa 0 2343 0
159 BRV Trần Lê Bình Minh 0 2342 0
160 BRV Trần Tùng Lĩnh 0 2341 0
161 BRV Lữ Phát 0 2340 0
162 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 2339 0
163 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 2338 0
164 BRV Nguyễn Thiện Hùng 0 2337 0
165 BRV Lê Hoàng Long 0 2336 0
166 BRV Lê Tuấn 0 2335 0
167 BRV Lâm Nhật Bằng 0 2334 0
168 BRV Nguyễn Thanh Thủy 0 2333 0
169 BRV Nguyễn Xuân Minh Hằng 0 2332 0
170 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 2331 0
171 BRV Phạm Thị Nhã Trúc 0 2330 0
172 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 2329 0
173 BRV Lê Nguyễn Thùy Dương 0 2328 0
174 BRV Bùi Thị Thiên Kim 0 2327 0
175 BRV Nguyễn Khắc Tư 0 2326 0
176 BRV Nguyễn Thế Tuấn Minh 0 2325 0
177 BRV Phùng Nguyên Son 0 2324 0
178 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 2323 0
179 BRV Lê Thành Hưng 0 2322 0
180 BRV Nguyễn Quang Minh 0 2321 0
181 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 2320 0
182 BRV Đoàn Nam Dương 0 2319 0
183 BRV Mai Hoàng Việt 0 2318 0
184 BRV Nguyễn Quang Thái 0 2317 0
185 BRV Ngô Minh Tuấn 0 2316 0
186 BRV Bùi Hà Tiến Đức 0 2315 0
187 BRV Nguyễn Nhật Minh 0 2314 0
188 BRV Trương Nguyên Đức 0 2313 0
189 BRV Nguyễn Tạ Đăng Khoa 0 2312 0
190 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 2311 0
191 BRV Phạm Đỗ Anh Đức 0 2310 0
192 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 2309 0
193 BRV Bùi Thái Sơn 0 2308 0
194 BRV Phan Nhật Linh 0 2307 0
195 BRV Bùi Tuấn Anh 0 2306 0
196 BRV Nguyễn Tấn Tài 0 2305 0
197 BRV Thái Nhật Phi 0 2304 0
198 BRV Hồ Nhật Huy 0 2303 0
199 BRV Vũ Thị Quỳnh Hương 0 2302 0
200 BRV Lữ Nguyễn Minh Anh 0 2301 0
201 BRV Lương Hương Giang 0 2300 0
202 BRV Phùng Quỳnh Anh 0 2299 0
203 BRV Nguyễn Tống Minh Khuê 0 2298 0
204 BRV Phạm Phương Thảo 0 2297 0
205 BRV Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 2296 0
206 BRV Đàm Minh Hằng 0 2295 0
207 BRV Nguyễn Minh Đạt 0 2294 0
208 BRV Nguyễn Tống Minh Quân 0 2293 0
209 BRV Trần Đức Minh 0 2292 0
210 BRV Lê Quốc Hưng 0 2291 0
211 BRV Lâm Gia Huy 0 2290 0
212 BRV Phạm Xuân Đức 0 2289 0
213 BRV Trần Quang Phúc 0 2288 0
214 BRV Lê Quang Khải 0 2287 0
215 BRV Lê Nguyễn Xuân Anh 0 2286 0
216 BRV Dương Ngọc Minh Châu 0 2285 0
217 BRV Phan Nguyễn Đăng Kha 0 2284 0
218 BRV Đỗ Thành Đạt 0 2283 0
219 BRV Phạm Võ Nguyên 0 2282 0
220 BRV Đặng Trần Hoàng Minh 0 2281 0
221 BRV Lê Nguyễn 0 2280 0
222 BRV Lê Quốc Định 0 2279 0
223 BRV Nghiêm Thảo Tâm 0 2278 0
224 BRV Vũ Thị Tú Uyên 0 2277 0
225 BRV Phạm Ngọc Thái Trâm 0 2276 0
226 BRV Lê Nguyễn Anh Thư 0 2275 0
227 BRV Nguyễn Triệu Vy 0 2274 0
228 BRV Bùi Đức Huy 0 2273 0
229 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 2272 0
230 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 2271 0
231 BRV Huỳnh Ngọc Phương Anh 0 2270 0
232 BRV Trương Quốc Việt 0 2269 0
233 BRV Lê Sỹ Đô 0 2268 0
234 BTH Đỗ Bảo Long 0 2267 0
235 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 2266 0
236 BTH Lưu Gia Khánh 0 2265 0
237 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 2264 0
238 BTH Hồ Thái Trí 0 2263 0
239 BTH Văn Thị Anh Thy 0 2262 0
240 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 2261 0
241 BTH Hoàng Xuân Dung 0 2260 0
242 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 2259 0
243 BTH Ngô Thư Tú 0 2258 0
244 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 2257 0
245 BTH Lê Hoàng Ngân 0 2256 0
246 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 2255 0
247 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 2254 0
248 BTH Văn Thị Ý Thanh 0 2253 0
249 BTH Nguyễn Tuệ Minh 0 2252 0
250 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 2251 0
251 BTH Đỗ Thành Đạt 0 2250 0
252 BTH Phạm Hoàng Quân 0 2249 0
253 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 2248 0
254 BTH Phạm Năng Nguyện 0 2247 0
255 BTH Trần Quang Hòa 0 2246 0
256 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 2245 0
257 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 2244 0
258 BTH Nguyễn Nguyên Khải 0 2243 0
259 BTH Nguyễn Minh Khoa 0 2242 0
260 BTH Trần Công Phúc 0 2241 0
261 BTH Đào Hoàng Phúc 0 2240 0
262 BTR Huỳnh Ngọc Gia An 0 2239 0
263 BTR Nguyễn Đăng Trung 0 2238 0
264 BTR Nguyễn Hoàng Bảo Yến 0 2237 0
265 BTR Nguyễn Trịnh Bảo Thy 0 2236 0
266 BTR Nguyễn Ngọc Tâm Như 0 2235 0
267 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 2234 0
268 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 2233 0
269 BTR Lê Quốc Bảo 0 2232 0
270 BTR Ngô Minh Khôi 0 2231 0
271 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 2230 0
272 BTR Nguyễn Thành Trí 0 2229 0
273 BTR Trần Quốc Thịnh 0 2228 0
274 BTR Lê Quang Minh 0 2227 0
275 BTR Lê Minh Kha 0 2226 0
276 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 2225 0
277 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 2224 0
278 BTR Đào Lê Bảo Ngân 0 2223 0
279 BTR Nguyễn Thị Huỳnh Thư 0 2222 0
280 BTR Trần Ngọc Như Ý 0 2221 0
281 BTR Mai Trần Bảo Ngân 0 2220 0
282 BTR Ngô Thị Kiều Thơ 0 2219 0
283 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 2218 0
284 BTR Nguyễn Hoàng Khang 0 2217 0
285 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 2216 0
286 BTR Đỗ Tiến Dương 0 2215 0
287 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 2214 0
288 BTR Nguyễn Minh Đạt 0 2213 0
289 BTR Lê Minh Kha 0 2212 0
290 BTR Huỳnh Quốc An 0 2211 0
291 BTR Nguyễn Ngọc Bích Chân 0 2210 0
292 BTR Nguyễn Ngọc Hảo 0 2209 0
293 BTR Trần Thị Kim Liên 0 2208 0
294 BTR Bùi Kha Nhi 0 2207 0
295 BTR Phạm Đăng Khôi 0 2206 0
296 CBA Lê Minh Sơn 0 2205 0
297 CBA Trần Đăng Khôi 0 2204 0
298 CBA Nguyễn Lê Dũng 0 2203 0
299 CBA Nguyễn Thiện Nhân 0 2202 0
300 CBA Nguyễn Đại An 0 2201 0
301 CBA Nguyễn Phương Thảo 0 2200 0
302 CBA Sầm Hoàng Ly 0 2199 0
303 CBA Nguyễn Khánh Huyền 0 2198 0
304 CBA Hoàng Bảo Yến Chi 0 2197 0
305 CBA Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ 0 2196 0
306 CBA Đinh Mạnh Hà 0 2195 0
307 CBA Thẩm Khánh Uyên Nhi 0 2194 0
308 CBA Lương An Phúc 0 2193 0
309 CTH Cao Toàn Thắng 0 2192 0
310 CTH Lê Đăng Khôi 0 2191 0
311 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 2190 0
312 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 2189 0
313 CTH Nguyễn Quang Huy 0 2188 0
314 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 2187 0
315 CTH Cao Thanh Mai 0 2186 0
316 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 2185 0
317 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 2184 0
318 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 2183 0
319 CTH Nguyễn Trương Minh Anh 0 2182 0
320 CTH Nguyễn Thanh Liêm 0 2181 0
321 CTH Trần Lý Khôi Nguyên 0 2180 0
322 CTH Nguyễn Phú Trọng 0 2179 0
323 CTH Nguyễn Thị Thanh Ngân 0 2178 0
324 CTH Phan Mai Khôi 0 2177 0
325 CTH Trần Lý Ngân Châu 0 2176 0
326 CTH Phan Thị Mỹ Hương 0 2175 0
327 CTH Võ Ngọc Tuyết Vân 0 2174 0
328 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 2173 0
329 CTH Bùi Minh Quốc 0 2172 0
330 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 2171 0
331 CTH Nguyễn Nhật Huy 0 2170 0
332 CTH Võ Huỳnh Thiên 0 2169 0
333 CTH Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 0 2168 0
334 CTH Võ Thủy Tiên 0 2167 0
335 CTH Nguyễn Xuân Nhi 0 2166 0
336 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 2165 0
337 CTH Lâm Phan Cát Tường 0 2164 0
338 CTH Lê Quang Minh 0 2163 0
339 DAN Lương Duy Lộc 0 2162 0
340 DAN Lê Ngô Thục Hân 0 2161 0
341 DAN Lê Hồng Minh Ngọc 0 2160 0
342 DAN Trần Quốc Phú 0 2159 0
343 DAN Nguyễn Hữu Khang 0 2158 0
344 DAN Lương Minh Hiếu 0 2157 0
345 DAN Lê Minh Nguyên 0 2156 0
346 DAN Nguyễn Trần Vân Thy 0 2155 0
347 DAN Hoàng Mỹ Kỳ Nam 0 2154 0
348 DAN Lê Ngô Thục Quyên 0 2153 0
349 DAN Bùi Tuyết Hoa 0 2152 0
350 DAN Trần Thị Hoàn Kim 0 2151 0
351 DAN Nguyễn Phước Quý Ân 0 2150 0
352 DAN Lâm Đức Hải Nam 0 2149 0
353 DAN Nguyễn Hữu Tấn Phát 0 2148 0
354 DAN Nguyễn Gia Khánh 0 2147 0
355 DAN Trần Lê Tất Thành 0 2146 0
356 DAN Nguyễn Hạ Thi Hải 0 2145 0
357 DAN Đoàn Tất Thắng 0 2144 0
358 DAN Phan Trần Bảo Khang 0 2143 0
359 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2142 0
360 DAN Trần Huyền Nhi 0 2141 0
361 DAN Nguyễn Dương Bảo Kha 0 2140 0
362 DAN Nguyễn Đức Trí 0 2139 0
363 DAN Bùi Quốc Nghĩa 0 2138 0
364 DAN Phùng Văn Tấn Điền 0 2137 0
365 DAN Phạm Hải Minh 0 2136 0
366 DAN Võ Minh Nhật 0 2135 0
367 DAN Hà Bảo Trâm 0 2134 0
368 DAN Lê Ngọc Khả Uyên 0 2133 0
369 DAN Trần Lê Vy 0 2132 0
370 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 2131 0
371 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 2130 0
372 DAN Lê Ngọc Khả Hân 0 2129 0
373 DAN Nguyễn Đình Tâm Anh 0 2128 0
374 DAN Dương Ngọc Uyên 0 2127 0
375 DAN Đặng Công Thái Bảo 0 2126 0
376 DAN Lê Minh Phúc 0 2125 0
377 DAN Phạm Quang Huy 0 2124 0
378 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 2123 0
379 DAN Vương Gia Trọng 0 2122 0
380 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2121 0
381 DAN Trần Vy Khanh 0 2120 0
382 DAN Bảo Kim Ngân 0 2119 0
383 DON Lê Trần Bảo Ngọc 0 2118 0
384 DON Nguyễn Ngọc Cát Tường 0 2117 0
385 DON Nguyễn Ngọc Nhi 0 2116 0
386 DON Nguyễn Trần Thiên Vân 0 2115 0
387 DON Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 0 2114 0
388 DON Nguyễn Phạm Minh Thư 0 2113 0
389 DON Dương Nguyễn Hà Phương 0 2112 0
390 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 2111 0
391 DON Biện Hoàng Gia Phú 0 2110 0
392 DON Nguyễn Kiện Toàn 0 2109 0
393 DON Nguyễn Bảo Nam 0 2108 0
394 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 2107 0
395 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 2106 0
396 DON Trần Ngọc Minh Duy 0 2105 0
397 DON Thái Hồ Tấn Minh 0 2104 0
398 DON Trần Lê Anh Đức 0 2103 0
399 DON Thái Ngọc Tường Minh 0 2102 0
400 DON Đinh Nguyễn Hiền Anh 0 2101 0
401 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 2100 0
402 DON Nguyễn Quốc Trường Sơn 0 2099 0
403 DON Phạm Minh Hiếu 0 2098 0
404 DON Vũ Nguyễn Tiến Phúc 0 2097 0
405 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 2096 0
406 DON Lê Tâm Như 0 2095 0
407 DON Nguyễn Trọng Nhân 0 2094 0
408 DTH Lê Quang Vinh 0 2093 0
409 DTH Nguyễn Lê Đức Huy 0 2092 0
410 DTH Đào Thiên Kim 0 2091 0
411 DTH Trần Thị Yến Xuân 0 2090 0
412 DTH Huỳnh Ngọc Anh Thư 0 2089 0
413 DTH Đỗ Đinh Hồng Chinh 0 2088 0
414 DTH Nguyễn Thị Thúy Quyên 0 2087 0
415 DTH Ngô Xuân Quỳnh 0 2086 0
416 DTH Nguyễn Ngô Liên Hương 0 2085 0
417 DTH Nguyễn Ngọc Vân Anh 0 2084 0
418 DTH Lê Nguyễn Gia Linh 0 2083 0
419 DTH Trần Ngyễn Mỹ Tiên 0 2082 0
420 DTH Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 0 2081 0
421 DTH Mai Hiếu Linh 0 2080 0
422 DTH Hầu Nguyễn Kim Ngân 0 2079 0
423 DTH Lý Ngọc Huỳnh Anh 0 2078 0
424 DTH Bùi Khánh Nguyên 0 2077 0
425 DTH Trần Mai Xuân Uyên 0 2076 0
426 DTH Bùi Đăng Khoa 0 2075 0
427 DTH Nguyễn Lê Nhật Huy 0 2074 0
428 DTH Nguyễn Ngô Trung Quân 0 2073 0
429 DTH Đặng Nguyễn Tiến Dũng 0 2072 0
430 DTH Lê Huỳnh Tuấn Khang 0 2071 0
431 DTH Hồ Nguyễn Minh Hiếu 0 2070 0
432 DTH Đặng Nguyễntiến Vinh 0 2069 0
433 DTH Trần Tấn Phú 0 2068 0
434 DTH Đinh Tiến 0 2067 0
435 DTH Lê Quang Khải 0 2066 0
436 DTH Nguyễn Thanh Khoa 0 2065 0
437 DTH Trần Phát Đạt 0 2064 0
438 DTH Trần Nguyễn Đăng Khoa 0 2063 0
439 DTH Trần Khải Duy 0 2062 0
440 DTH Trần Đại Lợi 0 2061 0
441 DTH Phạm Thế Vinh 0 2060 0
442 DTH Trần Dương Toàn Mạnh 0 2059 0
443 DTH Nguyễn Lý Đông Dương 0 2058 0
444 DTH Trần Đại Lộc 0 2057 0
445 DTH Nông Chí Hào 0 2056 0
446 DTH Huỳnh Trấn Nam 0 2055 0
447 DTH Hồ Nguyễn Phúc Khang 0 2054 0
448 DTH Nguyễn Tấn Minh 0 2053 0
449 DTH Trần Nguyễn Bảo Khanh 0 2052 0
450 DTH Nguyễn Trương Tuấn Vĩ 0 2051 0
451 DTH Lê Ngọc Quang Huỳnh 0 2050 0
452 DTH Nguyễn Ngọc Phương Quyên 0 2049 0
453 DTH Hồ Trần Bảo Ngọc 0 2048 0
454 DTH Nguyễn Huỳnh Anh Thư 0 2047 0
455 DTH Phạm Mai Phương Nghi 0 2046 0
456 DTH Lê Ngọc Hồng Băng 0 2045 0
457 DTH Bùi Linh Anh 0 2044 0
458 DTH Nguyễn Trần Hà Vy 0 2043 0
459 DTH Lý Huỳnh Nhật Anh 0 2042 0
460 GDC Nguyễn Thế Hà 0 2041 0
461 GDC Nguyễn Thế Phong 0 2040 0
462 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 2039 0
463 GDC Phạm Đức Minh 0 2038 0
464 GDC Nguyên Minh Khôi 0 2037 0
465 GDC Mai Duy Minh 0 2036 0
466 GDC Nguyễn Lương Phúc 0 2035 0
467 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 2034 0
468 GDC Phạm Khánh Đan 0 2033 0
469 GDC Nguyễn Minh Hải 0 2032 0
470 GDC Nguyễn Lương Đức 0 2031 0
471 GDC Nguyễn Lê Bảo 0 2030 0
472 GDC Nguyễn Hải Bình 0 2029 0
473 GDC Ngô Kim Cương 0 2028 0
474 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 2027 0
475 GLA Nguyễn Bảo Ngọc 0 2026 0
476 GLA Võ Đặng Minh Nguyên 0 2025 0
477 GLA Võ Đặng Minh Quân 0 2024 0
478 HAU Trương Gia Phát 0 2023 0
479 HAU Bùi Trần Minh Khang 0 2022 0
480 HAU Huỳnh Tấn Phát 0 2021 0
481 HAU Trần Huỳnh Đại 0 2020 0
482 HAU Phan Xuân Tùng 0 2019 0
483 HAU Chu An Khôi 0 2018 0
484 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 2017 0
485 HAU Phạm Hoàng Khang 0 2016 0
486 HAU Lữ Hoàng Khả Đức 0 2015 0
487 HAU Lâm Hạo Quân 0 2014 0
488 HAU Nguyễn Đoàn Minh Bằng 0 2013 0
489 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 2012 0
490 HAU Ngô Gia Tuấn 0 2011 0
491 HAU La Quốc Hiệp 0 2010 0
492 HAU Lê Minh Thư 0 2009 0
493 HAU Nguyễn Phi Nhung 0 2008 0
494 HAU Ngô Võ Trâm Anh 0 2007 0
495 HAU Võ Ngọc Thiên Kim 0 2006 0
496 HCM Đặng Đức Lâm 0 2005 0
497 HCM Nguyễn Đức Tài 0 2004 0
498 HCM Huỳnh Bảo Long 0 2003 0
499 HCM Nguyễn Quang Minh (Bo) 0 2002 0
500 HCM Nguyễn Thái Sơn 0 2001 0
501 HCM Phạm Trần Gia Phúc 0 2000 0
502 HCM Đặng Anh Minh 0 1999 0
503 HCM An Đình Minh 0 1998 0
504 HCM Nguyễn Quốc Hy 0 1997 0
505 HCM Võ Phạm Thiên Phúc 0 1996 0
506 HCM Lê Trí Kiên 0 1995 0
507 HCM Nguyễn Lâm Thiên 0 1994 0
508 HCM Phạm Phú Quang 0 1993 0
509 HCM Lê Minh Hoàng 0 1992 0
510 HCM Lê Nguyễn Khôi Nguyên 0 1991 0
511 HCM Thái Ngọc Phương Minh 0 1990 0
512 HCM Phan Ngọc Bảo Châu 0 1989 0
513 HCM Tống Thái Hoàng Ân 0 1988 0
514 HCM Lê Thái Hoàng Ánh 0 1987 0
515 HCM Huỳnh Phúc Minh Phương 0 1986 0
516 HCM Hồ Ngọc Vy 0 1985 0
517 HCM Tống Thái Kỳ Ân 0 1984 0
518 HCM Nguyễn Hoàng Thái Ngọc 0 1983 0
519 HCM Lưu Hà Bích Ngọc 0 1982 0
520 HCM Nguyễn Mỹ Hạnh Ân 0 1981 0
521 HCM Phạm Trần Gia Thư 0 1980 0
522 HCM Bạch Ngọc Thùy Dương 0 1979 0
523 HCM Lê Thùy An 0 1978 0
524 HCM Nguyễn Hồng Anh 0 1977 0
525 HCM Trần Minh Khang 0 1976 0
526 HCM Phạm Viết Thiên Phước 0 1975 0
527 HCM Phạm Thành An 0 1974 0
528 HCM Lê Ngọc Minh Trường 0 1973 0
529 HCM Nguyễn Anh Khoa 0 1972 0
530 HCM Hoàng Lê Minh Bảo 0 1971 0
531 HCM Vũ Bá Khôi 0 1970 0
532 HCM Đoàn Phan Khiêm 0 1969 0
533 HCM Lê Quang Ấn 0 1968 0
534 HCM Nguyễn Đức Sang 0 1967 0
535 HCM Nguyễn Tiến Anh 0 1966 0
536 HCM Hoàng Phương Minh 0 1965 0
537 HCM Trần Nguyễn Hà Anh 0 1964 0
538 HCM Quan Mỹ Linh 0 1963 0
539 HCM Ngô Bảo Quyên 0 1962 0
540 HCM Võ Đình Khải My 0 1961 0
541 HCM Bùi Ngọc Phương Nghi 0 1960 0
542 HCM Nguyễn Ngân Hà 0 1959 0
543 HCM Nguyễn Hải Phương Anh 0 1958 0
544 HCM Bùi Đăng Khôi 0 1957 0
545 HCM Trần Minh Hiếu 0 1956 0
546 HCM Lê Nhật Minh 0 1955 0
547 HCM Phạm Hải Minh Huy 0 1954 0
548 HCM Trần Đức Duy 0 1953 0
549 HCM Nguyễn Lê Đức Minh 0 1952 0
550 HCM Vũ Huỳnh Mai Vy 0 1951 0
551 HCM Trần Khánh Quỳnh 0 1950 0
552 HCM Võ Mai Phương 0 1949 0
553 HCM Phạm Hương Nhi 0 1948 0
554 HCM Thái Minh Anh 0 1947 0
555 HCM Trần Dương Hoàng Ngân 0 1946 0
556 HCM Đặng Ngọc Thiên Thanh 0 1945 0
557 HCM Nguyễn Công Tài 0 1944 0
558 HCM Đặng Lê Xuân Hiền 0 1943 0
559 HCM Tôn Nữ Quỳnh Dương 0 1942 0
560 HCM Nguyễn Linh Đan 0 1941 0
561 HCM Tăng Duy Khang 0 1940 0
562 HCM Lê Minh Dũng 0 1939 0
563 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 1938 0
564 HCM Ngô Hoàng Ân 0 1937 0
565 HCM Nguyễn Quang Anh 0 1936 0
566 HCM Vũ Tiến Phát 0 1935 0
567 HCM Đinh Quốc Phong 0 1934 0
568 HCM Phạm Ngọc Nam Anh 0 1933 0
569 HCM Bùi Quang Huy 0 1932 0
570 HCM Phạm Duy Anh 0 1931 0
571 HCM Hoàng Trung Phong 0 1930 0
572 HCM Dương Hoàng Nhật Minh 0 1929 0
573 HCM Lê Quang Vinh 0 1928 0
574 HCM Nguyễn Quốc Anh 0 1927 0
575 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 1926 0
576 HCM Phan Thiên Hải 0 1925 0
577 HCM Đỗ Tấn Sang 0 1924 0
578 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 1923 0
579 HCM Hồ Quốc Duy 0 1922 0
580 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 1921 0
581 HCM Phạm Quốc Đạt 0 1920 0
582 HCM Nguyễn Lê Nguyên 0 1919 0
583 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 1918 0
584 HCM Trần Phú Hải 0 1917 0
585 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 1916 0
586 HCM Nguyễn Thế Phiệt 0 1915 0
587 HCM Trần Vũ Lê Kha 0 1914 0
588 HCM Huỳnh Phú Thịnh 0 1913 0
589 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 1912 0
590 HCM Nguyễn Hoàng 0 1911 0
591 HCM Đỗ Tiến Quang Minh 0 1910 0
592 HCM Ngô Triệu Khang 0 1909 0
593 HCM Trương Quang Đăng Khôi 0 1908 0
594 HCM Hoàng Thiện Nhân 0 1907 0
595 HCM Nguyễn Minh Quân 0 1906 0
596 HCM Đinh Quốc Lâm 0 1905 0
597 HCM Hoàng Lê Minh Quân 0 1904 0
598 HCM Nguyễn Khánh Huy 0 1903 0
599 HCM Nguyễn Trí Minh 0 1902 0
600 HCM Trần Quang Minh 0 1901 0
601 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 1900 0
602 HCM Vũ Hoàng Anh 0 1899 0
603 HCM Phan Trọng Đức 0 1898 0
604 HCM Trần Minh Trí 0 1897 0
605 HCM Trần Bảo Minh 0 1896 0
606 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 1895 0
607 HCM Đỗ Đức Minh 0 1894 0
608 HCM Trần Kiến Phúc 0 1893 0
609 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 1892 0
610 HCM Nguyễn Minh Khang 0 1891 0
611 HCM Nguyễn Quang Minh 0 1890 0
612 HCM Lê Công Khánh Nam 0 1889 0
613 HCM Vũ Minh Tiến 0 1888 0
614 HCM Phạm Anh Duy 0 1887 0
615 HCM Nguyễn Trí Việt 0 1886 0
616 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 1885 0
617 HCM Dương Thanh Huy 0 1884 0
618 HCM Lương Kiến An 0 1883 0
619 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 1882 0
620 HCM Bùi Quốc Huy 0 1881 0
621 HCM Dương Chí Bảo 0 1880 0
622 HCM Phạm Lê Du Nick 0 1879 0
623 HCM Nguyễn Lê Anh 0 1878 0
624 HCM Hồ Nguyễn Thanh Duy 0 1877 0
625 HCM Nguyễn Nam Sơn 0 1876 0
626 HCM Mai Lê Bá Thành 0 1875 0
627 HCM Nguyễn Hoàng Quốc Tri 0 1874 0
628 HCM Nguyễn Hữu Khiêm 0 1873 0
629 HCM Phan Thái Bảo 0 1872 0
630 HCM Trần Võ Minh Triết 0 1871 0
631 HCM Vũ Minh Anh 0 1870 0
632 HCM Đặng Minh Khôi 0 1869 0
633 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 1868 0
634 HCM Nguyễn Bùi Minh Long 0 1867 0
635 HCM Trương Khánh Duy 0 1866 0
636 HCM Nguyễn Nhật Trường 0 1865 0
637 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 1864 0
638 HCM Huỳnh Minh Khang 0 1863 0
639 HCM Lương Trí Hùng 0 1862 0
640 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 1861 0
641 HCM Nguyễn Minh Hùng 0 1860 0
642 HCM Nguyễn Trung Hiếu 0 1859 0
643 HCM Đào Minh Phi 0 1858 0
644 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 1857 0
645 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 1856 0
646 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 1855 0
647 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 1854 0
648 HCM Hồ Quốc Huy 0 1853 0
649 HCM Trần Mạnh Hải 0 1852 0
650 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1851 0
651 HCM Nguyễn Thành Long 0 1850 0
652 HCM Huỳnh Lư Thuận Phát 0 1849 0
653 HCM Phan Thái Minh 0 1848 0
654 HCM Dương Minh Khoa 0 1847 0
655 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1846 0
656 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1845 0
657 HCM Trần Đình Bảo 0 1844 0
658 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1843 0
659 HCM Đỗ Hoàng Chung Thống 0 1842 0
660 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1841 0
661 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1840 0
662 HCM Trần Nam Trung 0 1839 0
663 HCM Lê Phi Lân 0 1838 0
664 HCM Lê Minh Tuấn Anh 0 1837 0
665 HCM Hoàng Việt 0 1836 0
666 HCM Huỳnh Kim Sơn 0 1835 0
667 HCM Trần Võ Quốc Bảo 0 1834 0
668 HCM Nguyễn Nguyên Uy 0 1833 0
669 HCM Lê Phạm Trung Nghĩa 0 1832 0
670 HCM Nguyễn Hữu Trần Huy 0 1831 0
671 HCM Hoàng Lê Minh Nhật 0 1830 0
672 HCM Cù Minh Khang 0 1829 0
673 HCM Lưu Trần Nguyên Khôi 0 1828 0
674 HCM Nguyễn Gia Huy 0 1827 0
675 HCM Nguyễn Phú Huy 0 1826 0
676 HCM Nguyễn Đức Tín 0 1825 0
677 HCM Lê Thái Học 0 1824 0
678 HCM Lê Đặng Thanh Trà 0 1823 0
679 HCM Mai Quốc Huy 0 1822 0
680 HCM Nguyễn Hữu Thắng 0 1821 0
681 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1820 0
682 HCM Nguyễn Khả Phúc 0 1819 0
683 HCM Trần Ngọc Minh Khuê 0 1818 0
684 HCM Trần Ngọc Thảo Nghi 0 1817 0
685 HCM Dương Ngọc Ngà 0 1816 0
686 HCM Vũ Nhật Châu Anh 0 1815 0
687 HCM Trần Mai An 0 1814 0
688 HCM Nguyễn Ánh Hiền Phương 0 1813 0
689 HCM Phạm Thảo Nhi 0 1812 0
690 HCM Huỳnh Lê Khánh Ngọc 0 1811 0
691 HCM Lê Gia Cát Tiên 0 1810 0
692 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1809 0
693 HCM Nguyễn Minh Chi 0 1808 0
694 HCM Trần Ngọc Linh Trâm 0 1807 0
695 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1806 0
696 HCM Nguyễn Duy Khánh Hồng 0 1805 0
697 HCM Vũ Nguyễn Uyên Nhi 0 1804 0
698 HCM Bùi Phan Nhật Thu 0 1803 0
699 HCM Trần Ngọc Phương Nghi 0 1802 0
700 HCM Mai Lê Cát Tường 0 1801 0
701 HCM Đặng Nhã Khanh 0 1800 0
702 HCM Trần Bích Phương 0 1799 0
703 HCM Võ Thuỳ An 0 1798 0
704 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1797 0
705 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1796 0
706 HCM Hoàng Hải Giang 0 1795 0
707 HCM Đặng Thu Thủy 0 1794 0
708 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1793 0
709 HCM Phạm Cát Lâm 0 1792 0
710 HCM Lê Hà My 0 1791 0
711 HCM Nguyễn Ngọc Song Linh 0 1790 0
712 HCM Lê Trần Minh Nhã 0 1789 0
713 HCM Nguyễn Huỳnh Tú Phương 0 1788 0
714 HCM Lưu Hải Yến 0 1787 0
715 HCM Hồ Mai Khanh 0 1786 0
716 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1785 0
717 HCM Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 1784 0
718 HCM Lâm Gia Hạnh 0 1783 0
719 HCM Võ Đặng Yến Vy 0 1782 0
720 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1781 0
721 HCM Nguyễn Huỳnh Xuân Anh 0 1780 0
722 HCM Phạm Phương Nhi 0 1779 0
723 HCM Ngô Minh Hằng 0 1778 0
724 HCM Đặng Minh Anh 0 1777 0
725 HCM Lý Nguyễn Ngọc Châu 0 1776 0
726 HCM Lý Nguyễn Ngọc Trân 0 1775 0
727 HCM Nguyễn Ngọc Phương Nghi 0 1774 0
728 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1773 0
729 HCM Trần Vân Anh 0 1772 0
730 HCM Châu Điền Nhã Uyên 0 1771 0
731 HCM Cao Huệ Anh 0 1770 0
732 HCM Nguyễn Thanh Giang 0 1769 0
733 HCM Trần Vương Mai Khanh 0 1768 0
734 HCM Phạm Phú Minh 0 1767 0
735 HCM Châu Quang Phúc 0 1766 0
736 HCM Đỗ Phú Thái 0 1765 0
737 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1764 0
738 HCM Lê Đình Tuấn 0 1763 0
739 HCM Huỳnh Phương Quang 0 1762 0
740 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 1761 0
741 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 1760 0
742 HDU Nguyễn Thiên Bảo 0 1759 0
743 HDU Hà Bình An 0 1758 0
744 HDU Trần Minh Châu 0 1757 0
745 HDU Vũ Đức Dương 0 1756 0
746 HNO Trần Minh Thắng 0 1755 0
747 HNO Nguyễn Thị Minh Thư 0 1754 0
748 HNO Kiều Bích Thủy 0 1753 0
749 HNO Vương Quỳnh Anh 0 1752 0
750 HNO Ngô Đức Trí 0 1751 0
751 HNO Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 0 1750 0
752 HNO Trần Đăng Minh Quang 0 1749 0
753 HNO Nguyễn Nghĩa Gia An 0 1748 0
754 HNO Nguyễn Hồng Nhung 0 1747 0
755 HNO Hoàng Minh Hiếu 0 1746 0
756 HNO Tống Hải Anh 0 1745 0
757 HNO Đặng Minh Ngọc 0 1744 0
758 HNO Nguyễn Hoàng Hiệp 0 1743 0
759 HNO Nguyễn Đức Dũng 0 1742 0
760 HNO Nguyễn Vũ Thu Hiền 0 1741 0
761 HNO Vũ Mỹ Linh 0 1740 0
762 HNO Phạm Đăng Minh 0 1739 0
763 HNO Nguyễn Mạnh Đức 0 1738 0
764 HNO Đỗ Quang Minh 0 1737 0
765 HNO Nguyễn Nghĩa Gia Bình 0 1736 0
766 HNO Nguyễn Vương Tùng Lâm 0 1735 0
767 HNO Trần Ngô Mai Linh 0 1734 0
768 HNO Phạm Trường Phú 0 1733 0
769 HNO Nguyễn Hiểu Yến 0 1732 0
770 HNO Đầu Khương Duy 0 1731 0
771 HNO Bùi Quang Minh 0 1730 0
772 HNO Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh 0 1729 0
773 HNO Nguyễn Đức Duy 0 1728 0
774 HNO Lê Thị Diệu Mi 0 1727 0
775 HNO Phạm Phú Vinh 0 1726 0
776 HNO Nguyễn Xuân Hiển 0 1725 0
777 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 1724 0
778 HNO Nguyễn Minh Trà 0 1723 0
779 HNO Dương Vũ Anh 0 1722 0
780 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1721 0
781 HNO Nguyễn Hoàng Bách 0 1720 0
782 HNO Đinh Phúc Lâm 0 1719 0
783 HNO Nguyễn Hoàng Minh 0 1718 0
784 HNO Hoàng Tấn Đức 0 1717 0
785 HNO Đinh Nho Kiệt 0 1716 0
786 HNO Ngô Ngọc Châu 0 1715 0
787 HNO Cấn Chí Thành 0 1714 0
788 HNO Nguyễn Ngọc Diệp 0 1713 0
789 HNO Nguyễn Phan Ngân Giang 0 1712 0
790 HNO Ngô Xuân Phú 0 1711 0
791 HNO Trần Đức Thắng 0 1710 0
792 HNO Vũ Khánh Linh 0 1709 0
793 HNO Lê Xuân Dương 0 1708 0
794 HNO Đỗ Đức Việt 0 1707 0
795 HNO Đỗ Quốc Anh 0 1706 0
796 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1705 0
797 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 1704 0
798 HNO Nguyễn Phương Thanh Hà 0 1703 0
799 HNO Lê Thị Phương Thảo 0 1702 0
800 HNO Nguyễn Hoàng Khôi 0 1701 0
801 HNO Đào Minh Khánh 0 1700 0
802 HNO Nguyễn Trần Hải An 0 1699 0
803 HNO Trần Thái Anh 0 1698 0
804 HNO Nguyễn Đức Thịnh 0 1697 0
805 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 1696 0
806 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1695 0
807 HNO Phạm Huy Đức 0 1694 0
808 HNO Vương Sơn Hải 0 1693 0
809 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 1692 0
810 HNO Quản Ngọc Linh 0 1691 0
811 HNO Võ Phúc Hiệp 0 1690 0
812 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 1689 0
813 HNO Nguyễn Hải Ngọc 0 1688 0
814 HNO Nguyễn Trần Phương Anh 0 1687 0
815 HNO Quách Duy Anh 0 1686 0
816 HNO Phạm Minh Triết 0 1685 0
817 HNO Nguyễn Kim Khánh Hưng 0 1684 0
818 HNO Đặng Quý Phúc 0 1683 0
819 HNO Nguyễn Hồng Hà My 0 1682 0
820 HNO Phạm Nguyễn Dũng 0 1681 0
821 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1680 0
822 HNO Nguyễn Thái An 0 1679 0
823 HNO Lê Anh Tú 0 1678 0
824 HNO Phan Bá Việt 0 1677 0
825 HNO Lưu Quốc Việt 0 1676 0
826 HNO Trần Việt Tùng 0 1675 0
827 HNO Nguyễn Thái An 0 1674 0
828 HNO Trương Mi Na 0 1673 0
829 HNO Trương Mi Chi 0 1672 0
830 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1671 0
831 HNO Ngô Thị Thùy Trang 0 1670 0
832 HNO Nguyễn Nhật Minh 0 1669 0
833 HNO Kiều Hoàng Quân 0 1668 0
834 HNO Trần Đình Bảo 0 1667 0
835 HNO Nguyễn Trường An Khang 0 1666 0
836 HNO Nguyễn Xuân Anh 0 1665 0
837 HNO Nguyễn Thế Nghĩa 0 1664 0
838 HNO Mai Đức Kiên 0 1663 0
839 HNO Triệu Gia Huy 0 1662 0
840 HNO Lê Đức Tài 0 1661 0
841 HNO Dương Thế Tuấn 0 1660 0
842 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 1659 0
843 HNO Trần Tuấn Hùng 0 1658 0
844 HNO Trần Minh Hiếu 0 1657 0
845 HNO Hoàng Đình Duy 0 1656 0
846 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 1655 0
847 HNO Lý Đại Quang 0 1654 0
848 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 1653 0
849 HNO Đào Việt An 0 1652 0
850 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 1651 0
851 HNO Nguyễn Nam Thành 0 1650 0
852 HNO Nguyễn Nam Kiệt 0 1649 0
853 HNO Tô Ngọc Lê Nhung 0 1648 0
854 HNO Lê Khánh Hà 0 1647 0
855 HNO Lê Khánh Ngọc 0 1646 0
856 HNO Phạm Thành Nam 0 1645 0
857 HNO Phí Lê Thành An 0 1644 0
858 HNO Nguyễn Hải Anh 0 1643 0
859 HNO Mai Vĩ Nguyên 0 1642 0
860 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 1641 0
861 HNO Lê Ngọc Gia Bảo 0 1640 0
862 HNO Bùi Minh Đức 0 1639 0
863 HNO Lê Thế Hiệp 0 1638 0
864 HNO Lê Thế Hiển 0 1637 0
865 HNO Nguyễn Linh Chi 0 1636 0
866 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1635 0
867 HNO Nguyễn Hải Long 0 1634 0
868 HNO Nguyễn Trần Thùy Chi 0 1633 0
869 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 1632 0
870 HNO Đặng Việt Anh 0 1631 0
871 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1630 0
872 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1629 0
873 HNO Bùi Ngọc Minh 0 1628 0
874 HNO Nguyễn Duy Khang 0 1627 0
875 HNO Bành Gia Huy 0 1626 0
876 HNO Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0 1625 0
877 HNO Nguyễn Bảo Minh Châu 0 1624 0
878 HPD Phan Ngọc Ánh Dương 0 1623 0
879 HPD Phạm Tùng Quân 0 1622 0
880 HPD Phạm Trung Nghĩa 0 1621 0
881 HPD Phạm Gia Khánh 0 1620 0
882 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 1619 0
883 HPD Phạm Đức Toàn 0 1618 0
884 HPD Lê Văn Khoa 0 1617 0
885 HPD Nguyễn Hoàng Minh 0 1616 0
886 HPD Nguyễn Đức Huy 0 1615 0
887 HPD Đàm Quốc Bảo 0 1614 0
888 HPD Phạm Thị Minh Diệp 0 1613 0
889 HPD Nguyễn Tuấn Minh 0 1612 0
890 HPD Ngô Nhật Minh 0 1611 0
891 HPD Nguyễn Hữu Phúc 0 1610 0
892 HPD Hòa Quang Bách 0 1609 0
893 HPD Phạm Minh Sơn 0 1608 0
894 HPD Phùng Đức Việt 0 1607 0
895 HPD Dương Ngọc Sao Khuê 0 1606 0
896 HPD Nguyễn Ngọc Phong Như 0 1605 0
897 HPD Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 0 1604 0
898 HPH Đào Minh Nhật 0 1603 0
899 HPH Nguyễn Minh Yến Nhi 0 1602 0
900 HPH Nguyễn Phương Anh 0 1601 0
901 HPH Đào Nhật Minh 0 1600 0
902 HPH Nguyễn Phương Ly 0 1599 0
903 HPH Lê Hoàng Anh 0 1598 0
904 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 1597 0
905 HPH Cao Thanh Vân 0 1596 0
906 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1595 0
907 HPH Dương Nữ Nhật Minh 0 1594 0
908 HPH Phan Phương Linh 0 1593 0
909 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1592 0
910 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1591 0
911 HPH Tạ Thị Trúc Linh 0 1590 0
912 HPH Bùi Đức Trí 0 1589 0
913 HPH Nguyễn Quỳnh Anh 0 1588 0
914 HPH Nguyễn Ngọc Phong Nhi 0 1587 0
915 KGI Vũ Thị Diệu Uyên 0 1586 0
916 KGI Vũ Hoàng Gia Bảo 0 1585 0
917 KGI Đỗ Kiều Trang Thư 0 1584 0
918 KGI Đặng Anh Quốc 0 1583 0
919 KGI Lưu Hương Cường Thịnh 0 1582 0
920 KGI Nguyễn Trí Thịnh 0 1581 0
921 KGI Phạm Quang Hùng 0 1580 0
922 KGI Lê Khắc Hoàng Tuấn 0 1579 0
923 KGI Trần Tưởng Quang Đăng 0 1578 0
924 KGI Vũ Tiến Quang 0 1577 0
925 KGI Phan Mã Gia Huy 0 1576 0
926 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1575 0
927 KGI Nguyễn Mạnh Quỳnh 0 1574 0
928 KGI Phạm Thiên Thanh 0 1573 0
929 KGI Lê Hoàng Bảo Tú 0 1572 0
930 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 1571 0
931 KGI Trần Thanh Thảo 0 1570 0
932 KGI Lim Tuấn Sang 0 1569 0
933 KTL Tô Gia Huy 0 1568 0
934 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 1567 0
935 KTR Cao Kiến Bình 0 1566 0
936 KTR Bùi Tiến Minh 0 1565 0
937 KTR Bao Minh Khang 0 1564 0
938 KTR Nguyễn Minh Khôi 0 1563 0
939 KTR Châu Thiện Nhân 0 1562 0
940 KTR Phan Anh Khôi 0 1561 0
941 KTR Nguyễn Duy Khải 0 1560 0
942 KTR Huỳnh Nguyên Anh Tuấn 0 1559 0
943 KTR Nguyễn Thị Minh Khánh 0 1558 0
944 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 1557 0
945 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 1556 0
946 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1555 0
947 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1554 0
948 KHO Nguyễn Minh Thành 0 1553 0
949 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 1552 0
950 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 1551 0
951 KHO Ngô Nhất Nguyên Khang 0 1550 0
952 KHO Thái Khương Minh Đức 0 1549 0
953 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1548 0
954 KHO Trương Hương Giang 0 1547 0
955 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1546 0
956 KHO Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0 1545 0
957 KHO Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh 0 1544 0
958 KHO Nguyễn Thị Thùy Dung 0 1543 0
959 KHO Lâm Bảo Ngọc 0 1542 0
960 KHO Trần Tuấn Minh 0 1541 0
961 KHO Lê Phùng Ái Nhiên 0 1540 0
962 LAN Trần Thị Hồng Phấn 0 1539 0
963 LAN Nguyễn Thị Phương Thy 0 1538 0
964 LAN Đặng Bảo Thiên 0 1537 0
965 LAN Lê Phúc Nguyên 0 1536 0
966 LCI Đặng Thái Phong 0 1535 0
967 LCI Cao Kiếm Anh 0 1534 0
968 LCI Hán Gia Hân 0 1533 0
969 LCI Nguyễn Hà Trang 0 1532 0
970 LCI Nguyễn Minh Giang 0 1531 0
971 LCI Lục Kim Giao 0 1530 0
972 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1529 0
973 LDO Phạm Anh Tuấn 0 1528 0
974 LDO Bùi Nhật Tân 0 1527 0
975 LDO Trần Việt Huy 0 1526 0
976 LDO Đỗ Hoàng Nam 0 1525 0
977 LDO Trần Bảo Duy 0 1524 0
978 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 1523 0
979 LDO Nguyễn Quang Dũng 0 1522 0
980 LDO Trần Lê Quang Khải 0 1521 0
981 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 1520 0
982 LDO Ngô Đức Anh 0 1519 0
983 LDO Phan Ngọc Long Châu 0 1518 0
984 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 1517 0
985 LDO Cao Trí Dũng 0 1516 0
986 LDO Nguyễn Trí Anh Minh 0 1515 0
987 LDO Lê Thị Như Quỳnh 0 1514 0
988 LDO Nguyễn Hoàng Vô Song 0 1513 0
989 LDO Nguyễn Hoàng Minh Châu 0 1512 0
990 LDO Nguyễn Thanh Khánh Hân 0 1511 0
991 LDO Nguyễn Thanh Ngọc Hân 0 1510 0
992 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1509 0
993 LDO Võ Nguyễn Hồng Uyên 0 1508 0
994 LDO Trần Thảo Nguyên 0 1507 0
995 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 1506 0
996 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 1505 0
997 LDO Võ Quang Nam 0 1504 0
998 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1503 0
999 LSO Bùi Hà Linh 0 1502 0
1000 LSO Nguyễn Tiến Hiếu 0 1501 0
1001 LSO Trần Ngọc Tuyết Anh 0 1500 0
1002 LSO Chu Đức Anh 0 1499 0
1003 LSO Trần Hoàng Hải 0 1498 0
1004 LSO Trần Quang Khải 0 1497 0
1005 LSO Chu Tuấn Kiệt 0 1496 0
1006 LSO Bùi Hoàng Long 0 1495 0
1007 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1494 0
1008 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1493 0
1009 NAN Trần Thị Diễm Quỳnh 0 1492 0
1010 NAN Dương Thị Thanh Huyền 0 1491 0
1011 NAN Nguyễnthị Hà Phương 0 1490 0
1012 NAN Trần Thị Quỳnh Anh 0 1489 0
1013 NAN Trần Minh Đức 0 1488 0
1014 NAN Lê Tất Sang 0 1487 0
1015 NAN Nguyễn Thếăng 0 1486 0
1016 NAN Bùi Tuấn Kiệt 0 1485 0
1017 NAN Nguyễn Thị Phương Uyên 0 1484 0
1018 NAN Lê Danh Tùng 0 1483 0
1019 NAN Nguyễn Đan Lê 0 1482 0
1020 NAN Lê Sỹ Gia Huy 0 1481 0
1021 NAN Trần Trí Đức 0 1480 0
1022 NAN Nguyễn Phạm Linh Chi 0 1479 0
1023 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 1478 0
1024 NAN Lương Thành Đạt 0 1477 0
1025 NAN Lương Trà My 0 1476 0
1026 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1475 0
1027 NAN Trương Thanh Vân 0 1474 0
1028 NBI Đồng Khánh Linh 0 1473 0
1029 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1472 0
1030 NBI Vũ Bùi Thị Thanh Vân 0 1471 0
1031 NBI Lê Đặng Bảo Ngọc 0 1470 0
1032 NBI Nguyễn Ngọc Hiền 0 1469 0
1033 NBI Phạm Công Minh 0 1468 0
1034 NBI Bùi Thị Ngọc Chi 0 1467 0
1035 NBI Nguyễn Thị Khánh Vân 0 1466 0
1036 NBI Phạm Quang Dũng 0 1465 0
1037 NBI Đỗ An Hòa 0 1464 0
1038 NBI Phạm Anh Kiên 0 1463 0
1039 NBI Bùi Hữu Đức 0 1462 0
1040 NBI Lê Khánh Gia Hân 0 1461 0
1041 NBI Lê Thị Yến Nhi 0 1460 0
1042 NBI Đặng Tuấn Linh 0 1459 0
1043 NBI Nguyễn Xuân An 0 1458 0
1044 NBI Hoàng Minh Dũng 0 1457 0
1045 NBI Phạm Hải Nam 0 1456 0
1046 NBI Đinh Ngọc Lan 0 1455 0
1047 NBI Phạm Thị Minh Ngọc 0 1454 0
1048 NBI Ngô Quốc Công 0 1453 0
1049 NTH Phan Minh Triều 0 1452 0
1050 NTH Lê Ngọc Hiếu 0 1451 0
1051 NTH Võ Hữu Tuấn 0 1450 0
1052 NTH Nguyễn Khắc Trường 0 1449 0
1053 NTH Nguyễn Anh Hào 0 1448 0
1054 NTH Nguyễn Đức Phát 0 1447 0
1055 NTH Phạm Vinh Phú 0 1446 0
1056 NTH Lê Thị Thuận Lợi 0 1445 0
1057 NTH Đoàn Nguyễn Ý Nhiên 0 1444 0
1058 NTH Lâm Anh Minh 0 1443 0
1059 NTH Trần Hoài Minh 0 1442 0
1060 NTH Dương Minh Hoàng 0 1441 0
1061 NTH Trần Hoài Sơn 0 1440 0
1062 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1439 0
1063 NTH Võ Văn Việt 0 1438 0
1064 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 1437 0
1065 NTH Nguyễn Đức Huy 0 1436 0
1066 NTH Lâm Anh Quân 0 1435 0
1067 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1434 0
1068 NTH Phạm Hoàng Thiên Nhi 0 1433 0
1069 PYE Lê Phúc Tân 0 1432 0
1070 PYE Lê Thế Minh 0 1431 0
1071 PYE Lê Khánh Vân 0 1430 0
1072 PYE Hồ Lê Thanh Nhã 0 1429 0
1073 PYE Lê Phương Thùy 0 1428 0
1074 PYE Ngô Huỳnh Thảo Như 0 1427 0
1075 PYE Võ Minh Sang 0 1426 0
1076 PYE Trần Quốc Phong 0 1425 0
1077 PYE Phạm Chí Đạt 0 1424 0
1078 PYE Vương Trọng Phú 0 1423 0
1079 PYE Nguyễn Phạm Linh Chi 0 1422 0
1080 PYE Diệp Đại Bản 0 1421 0
1081 PYE Lê Trúc Hồ 0 1420 0
1082 PYE Trương Nguyên Hạo 0 1419 0
1083 QDO Nguyễn Quang Anh 0 1418 0
1084 QDO Khoa Hoàng Anh 0 1417 0
1085 QDO Ngô Hoài Anh 0 1416 0
1086 QDO Trần Quang Minh 0 1415 0
1087 QDO Hoàng Minh Trung 0 1414 0
1088 QDO Nguyễn Quang Thái 0 1413 0
1089 QDO Phạm Gia Huy 0 1412 0
1090 QDO Phan Nguyễn Hải Phong 0 1411 0
1091 QDO Trịnh Hữu Hùng 0 1410 0
1092 QDO Bùi Quang Ngọc 0 1409 0
1093 QDO Bùi Quang Bảo 0 1408 0
1094 QDO Nguyễn Đức Quang 0 1407 0
1095 QDO Đoàn Thế Quang 0 1406 0
1096 QDO Trương Minh Sang 0 1405 0
1097 QDO Nguyễn Lâm Phong 0 1404 0
1098 QDO Nguyễn Phú Danh 0 1403 0
1099 QDO Trần Tùng Minh 0 1402 0
1100 QDO Nguyễn Bảo Nam 0 1401 0
1101 QDO Hà Minh Tùng 0 1400 0
1102 QDO Nguyễn Phúc Nguyên 0 1399 0
1103 QDO Chu Phan Đăng Khoa 0 1398 0
1104 QDO Nguyễn Đức Trung 0 1397 0
1105 QDO Nghiêm Tố Hân 0 1396 0
1106 QDO Nguyễn Mai Chi 0 1395 0
1107 QDO Đỗ Phương Tuệ Anh 0 1394 0
1108 QDO Ngô Thùy Dương 0 1393 0
1109 QDO Hoàng Huy Tài 0 1392 0
1110 QDO Đoàn Thế Đức 0 1391 0
1111 QDO Chu Phan Trúc Linh 0 1390 0
1112 QDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1389 0
1113 QDO Nguyễn Hải Nam 0 1388 0
1114 QDO Ngô Trọng Quốc Đạt 0 1387 0
1115 QDO Nguyễn Hoàng Phúc 0 1386 0
1116 QDO Nguyễn Trung Hiếu 0 1385 0
1117 QDO Đặng Minh Đức 0 1384 0
1118 QNA Trần Hoàng Bách 0 1383 0
1119 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1382 0
1120 QNA Phan Minh Huy 0 1381 0
1121 QNA Hoàng Việt Thắng 0 1380 0
1122 QNI Phí Gia Minh 0 1379 0
1123 QNI Vũ Gia Bảo 0 1378 0
1124 QNI Hoàng Minh Nguyên 0 1377 0
1125 QNI Phạm Anh Dũng 0 1376 0
1126 QNI Lê Huy Hải 0 1375 0
1127 QNI Nguyễn Sinh Cung 0 1374 0
1128 QNI Hoàng Minh Đức 0 1373 0
1129 QNI Nguyễn Anh Dũng (B) 0 1372 0
1130 QNI Mai Vi Tú 0 1371 0
1131 QNI Vũ Giang Minh Đức 0 1370 0
1132 QNI Trần Hùng Long 0 1369 0
1133 QNI La Trần Minh Đức 0 1368 0
1134 QNI Nguyễn Khắc Bảo An 0 1367 0
1135 QNI Lại Nguyễn Mạnh Dũng 0 1366 0
1136 QNI Đỗ Thùy Anh 0 1365 0
1137 QNI Nguyễn Bảo Châu 0 1364 0
1138 QNI Phạm Quỳnh Anh 0 1363 0
1139 QNI Bùi Thị Kim Khánh 0 1362 0
1140 QNI Trần Hà Gia Linh 0 1361 0
1141 QNI Trần Phương Vi 0 1360 0
1142 QNI Nguyễn Lê Cẩm Hiền 0 1359 0
1143 QNI Nguyễn Hà Phương 0 1358 0
1144 QNI Nguyễn Thị Ngọc Mai 0 1357 0
1145 QNI Bùi Thị Diệp Anh 0 1356 0
1146 QNI Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0 1355 0
1147 QNI Nguyễn Thanh Thảo 0 1354 0
1148 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 1353 0
1149 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 1352 0
1150 QNI Nguyễn Hải Lâm 0 1351 0
1151 QNI Trần Đại Quang 0 1350 0
1152 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 1349 0
1153 QNI Nguyễn Minh Anh 0 1348 0
1154 QNI Đỗ Khánh Linh 0 1347 0
1155 QNI Nguyễn Thị Hồng Hà 0 1346 0
1156 TGI Ngô Phương Nghi 0 1345 0
1157 TGI Phan Hồ Mai Khuê 0 1344 0
1158 TGI Lê Nguyễn Phương Vy 0 1343 0
1159 TGI Trương Tấn Quốc 0 1342 0
1160 TGI Nguyễn Hoàng Phúc Hải 0 1341 0
1161 TNI Lê Ánh Minh 0 1340 0
1162 TNI Trần Huỳnh Mỹ Anh 0 1339 0
1163 TNI Trần Huỳnh Mỹ Kỳ 0 1338 0
1164 TNI Vũ Hoàng Nam 0 1337 0
1165 TNI Dương Triều Giang 0 1336 0
1166 TNI Đặng Tấn Phúc 0 1335 0
1167 TNI Nguyễn Võ Minh Nhân 0 1334 0
1168 TNI Phan Nguyễn Thái Bảo 0 1333 0
1169 TNI Nguyễn An Toàn 0 1332 0
1170 TNI Nguyễn Hoài An 0 1331 0
1171 TNI Lâm Hoàng Sơn 0 1330 0
1172 TNI Đặng Nguyễn Thành Công 0 1329 0
1173 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 1328 0
1174 TNG Hoàng Anh Kiệt 0 1327 0
1175 TNG Tống Nguyễn Gia Hưng 0 1326 0
1176 TNG Lý Minh Huy 0 1325 0
1177 TNG Hà Quốc Khánh 0 1324 0
1178 TNG Tạ Anh Khôi 0 1323 0
1179 TNG Nguyễn Thiên Ngân 0 1322 0
1180 TNG Phùng Phương Nguyên 0 1321 0
1181 TNG Trần Anh Dũng 0 1320 0
1182 TNG Hoàng Minh Đức 0 1319 0
1183 TNG Trần Đại Lâm 0 1318 0
1184 TNG Nguyễn Trung Hiếu 0 1317 0
1185 TNG An Thanh Huyền 0 1316 0
1186 TNG Nguyễn Thị Mai Thảo 0 1315 0
1187 TTH Nguyễn Trần Khánh Thi 0 1314 0
1188 TTH Lê Bảo An 0 1313 0
1189 TTH Thái Khôi Nguyên 0 1312 0
1190 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dũng 0 1311 0
1191 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 1310 0
1192 TTH Nguyễn Trần Huy Khánh 0 1309 0
1193 TTH Nguyễn Đức Nhân 0 1308 0
1194 TTH Lê Minh Anh 0 1307 0
1195 TTH Lâm Bình Nguyên 0 1306 0
1196 TTH Trần Văn Anh Kiệt 0 1305 0
1197 TTH Trần Tuấn Kiệt 0 1304 0
1198 TTH Nguyễn Hà Khánh Linh 0 1303 0
1199 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dương 0 1302 0
1200 TTH Ngô Minh Quân 0 1301 0
1201 TTH Mai Văn Nghĩa 0 1300 0
1202 TTH Trần Văn Tiến Đạt 0 1299 0
1203 TTH Lê Nhật Khánh Huy 0 1298 0
1204 TTH Đỗ Thanh Lộc 0 1297 0
1205 TTH Nguyễn Văn Khánh Duy 0 1296 0
1206 TTH Lê Thái Nga 0 1295 0
1207 TTH Lê Khắc Minh Thư 0 1294 0
1208 TTH Phạm Ngọc Thiên Thùy 0 1293 0
1209 TTH Hà Phương Hoàng Mai 0 1292 0
1210 THO Lê Đức Minh Quân 0 1291 0
1211 THO Lê Thanh Dương 0 1290 0
1212 THO Nguyễn Thế Hải 0 1289 0
1213 THO Nguyễn Thế Dương 0 1288 0
1214 THO Nguyễn Thế Sơn 0 1287 0
1215 THO Lê Đức Gia Bảo 0 1286 0
1216 THO Lê Quang Thái 0 1285 0
1217 THO Nguyễn Bình An 0 1284 0
1218 THO Lưu Quế Chi 0 1283 0
1219 THO Lê Đặng Thành An 0 1282 0
1220 THO Võ Lê Đức 0 1281 0
1221 THO Hồ Thành Hưng 0 1280 0
1222 THO Lê Trần Dũng 0 1279 0
1223 THO Vũ Tất Lê Thăng 0 1278 0
1224 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 1277 0
1225 THO Nguyễn Thanh Nhiên 0 1276 0
1226 THO Nguyễn Gia Thịnh 0 1275 0
1227 THO Trần Việt Cường 0 1274 0
1228 THO Trần Việt Dũng 0 1273 0
1229 THO Lê Linh Chi 0 1272 0
1230 THO Ngô Thiện Dũng 0 1271 0
1231 THO Phạm Thái Hòa 0 1270 0
1232 THO Lê Văn Công Minh 0 1269 0
1233 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 1268 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 QDO Khoa Hoàng Anh 0 2500 0
2 HCM Bùi Đăng Khôi 0 2499 0
3 HNO Nguyễn Hải Anh 0 2498 0
4 LCI Cao Kiếm Anh 0 2497 0
5 QDO Ngô Hoài Anh 0 2496 0
6 HCM Nguyễn Quang Anh 0 2495 0
7 QDO Nguyễn Quang Anh 0 2494 0
8 HCM Phạm Ngọc Nam Anh 0 2493 0
9 BRV Nguyễn Toàn Bách 0 2491 0
10 DAN Đặng Công Thái Bảo 0 2490 0
11 HAU Nguyễn Đoàn Minh Bằng 0 2489 0
12 KTR Cao Kiến Bình 0 2488 0
13 HCM Lê Minh Dũng 0 2487 0
14 GDC Nguyễn Thế Hà 0 2486 0
15 BRV Phạm Xuân Minh Hiếu 0 2485 0
16 HCM Trần Minh Hiếu 0 2484 0
17 BRV Nguyễn Đức Hoàng 0 2483 0
18 HCM Bùi Quang Huy 0 2482 0
19 BRV Lâm Nhật Huy 0 2481 0
20 NAN Lê Sỹ Gia Huy 0 2480 0
21 QDO Phạm Gia Huy 0 2479 0
22 DAN Phạm Quang Huy 0 2478 0
23 DTH Lê Ngọc Quang Huỳnh 0 2477 0
24 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 2476 0
25 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 2475 0
26 HNO Nguyễn Trường An Khang 0 2474 0
27 HCM Tăng Duy Khang 0 2473 0
28 DTH Trần Nguyễn Bảo Khanh 0 2472 0
29 QNI Nguyễn Hải Lâm 0 2471 0
30 LSO Bùi Hoàng Long 0 2470 0
31 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 2469 0
32 DTH Nguyễn Tấn Minh 0 2468 0
33 QDO Trần Quang Minh 0 2467 0
34 HNO Mai Vĩ Nguyên 0 2466 0
35 HCM Vũ Tiến Phát 0 2465 0
36 LCI Đặng Thái Phong 0 2464 0
37 HCM Đinh Quốc Phong 0 2463 0
38 QDO Phan Nguyễn Hải Phong 0 2462 0
39 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phú 0 2461 0
40 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 2460 0
41 DAN Lê Minh Phúc 0 2459 0
42 QNI Trần Đại Quang 0 2458 0
43 BRV Hoàng Bảo Quân 0 2457 0
44 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 2456 0
45 KGI Lim Tuấn Sang 0 2455 0
46 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 2454 0
47 QDO Nguyễn Quang Thái 0 2453 0
48 BRV Nguyễn Thành Thái 0 2452 0
49 HNO Nguyễn Nam Thành 0 2451 0
50 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 2450 0
51 HNO Phạm Minh Triết 0 2449 0
52 DAN Vương Gia Trọng 0 2448 0
53 QDO Hoàng Minh Trung 0 2447 0
54 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2446 0
55 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2446 0
56 BGI Thiệu Gia Linh 0 2445 0
57 BGI Giáp Xuân Cường 0 2444 0
58 BGI Nguyễn Đức Hiếu 0 2443 0
59 BGI Đặng Linh Nhi 0 2442 0
60 BGI Lương Mạnh Dũng 0 2441 0
61 BGI Lã Bảo Quyên 0 2440 0
62 BGI Nguyễn Đức Huân 0 2439 0
63 BGI Đỗ Huy Hùng 0 2438 0
64 BGI Đàm Thị Thúy Hiền 0 2437 0
65 BGI Nguyễn Khánh Huyền 0 2436 0
66 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 2435 0
67 BGI Phạm Hải An 0 2434 0
68 BGI Lê Tuấn Huy 0 2433 0
69 BGI Đồng Khánh Huyền 0 2432 0
70 BGI Nguyễn Ngọc Hà Anh 0 2431 0
71 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 2430 0
72 BGI Nguyễn Hải An 0 2429 0
73 BGI Trần Thị Hồng Ngọc 0 2428 0
74 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 2427 0
75 BNI Nguyễn Duy Linh 0 2426 0
76 BNI Nguyễn Lâm Tùng 0 2425 0
77 BNI Bùi Huy Phước 0 2424 0
78 BNI Bạch Thế Vinh 0 2423 0
79 BNI Phạm Phúc Khôi Nguyên 0 2422 0
80 BNI Nguyễn Phúc Yến Nhi 0 2421 0
81 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 2420 0
82 BRV Hoàng Bảo Quân 0 2419 0
83 BRV Nguyễn Đức Hoàng 0 2418 0
84 BRV Nguyễn Thành Thái 0 2417 0
85 BRV Nguyễn Toàn Bách 0 2416 0
86 BRV Phạm Xuân Minh Hiếu 0 2415 0
87 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phong 0 2414 0
88 BRV Nguyễn Võ Nhật Minh 0 2413 0
89 BRV Lâm Nhật Huy 0 2412 0
90 BRV Nguyễn Minh Khuê 0 2411 0
91 BRV Thái Thục Linh 0 2410 0
92 BRV Lê Hải Đăng 0 2409 0
93 BRV Trần Chí Kiên 0 2408 0
94 BRV Bùi Quang Huy 0 2407 0
95 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 2406 0
96 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 2405 0
97 BRV Lê Vũ Nhật Minh 0 2404 0
98 BRV Ngô Minh Khang 0 2403 0
99 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 2402 0
100 BRV Võ Khang Tuấn Kiệt 0 2401 0
101 BRV Trần Tuấn Minh 0 2400 0
102 BRV Mai Lê Phương Linh 0 2399 0
103 BRV Nguyễn Phạm Vịnh Nghi 0 2398 0
104 BRV Lê Ngọc Thiên Băng 0 2397 0
105 BRV Trương Thục Quyên 0 2396 0
106 BRV Nguyễn Ngọc Như Hân 0 2395 0
107 BRV Nguyễn Vũ Minh Trí 0 2394 0
108 BRV Nguyễn Văn Nhật Linh 0 2393 0
109 BRV Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 2392 0
110 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 2391 0
111 BRV Đỗ Đăng Khoa 0 2390 0
112 BRV Nguyễn Thế Tuấn Anh 0 2389 0
113 BRV Trịnh Triều An 0 2388 0
114 BRV Phạm Hữu Bảo Sơn 0 2387 0
115 BRV Nguyễn Nhật Tân 0 2386 0
116 BRV Lê Quang Sang 0 2385 0
117 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 2384 0
118 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 2383 0
119 BRV Thân Thiên Phú 0 2382 0
120 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 2381 0
121 BRV Vương Trung Kiên 0 2380 0
122 BRV Trần Quang Thiện 0 2379 0
123 BRV Vũ Hoàng Lâm 0 2378 0
124 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 2377 0
125 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2376 0
126 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 2375 0
127 BRV Vũ Đức Trí 0 2374 0
128 BRV Phạm Cao Khánh 0 2373 0
129 BRV Nguyễn Đức Giang 0 2372 0
130 BRV Lê Quang Minh 0 2371 0
131 BRV Lê Trung Kiên 0 2370 0
132 BRV Đàm Minh Quân 0 2369 0
133 BRV Thái Thùy Linh 0 2368 0
134 BRV Lê Hoài An 0 2367 0
135 BRV Phan Thiên Kim 0 2366 0
136 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 2365 0
137 BRV Nguyễn Nguyệt Minh 0 2364 0
138 BRV Lê Ngọc Thiên Ân 0 2363 0
139 BRV Nguyễn Ngân Hà 0 2362 0
140 BRV Hà Trúc Mai 0 2361 0
141 BRV Trương Xuân Minh 0 2360 0
142 BRV Hồ Đặng Nhật Minh 0 2359 0
143 BRV Trần Nguyễn Hoàng Lâm 0 2358 0
144 BRV Vũ Xuân Hoàng 0 2357 0
145 BRV Nguyễn Bảo Phúc 0 2356 0
146 BRV Dư Tuấn Thành 0 2355 0
147 BRV Phạm Hữu Đạt 0 2354 0
148 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 2353 0
149 BRV Trần Xuân Thanh 0 2352 0
150 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 2351 0
151 BRV Thái Quốc Bảo 0 2350 0
152 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 2349 0
153 BRV Phạm Đắc Thái 0 2348 0
154 BRV Lê Hải Bình 0 2347 0
155 BRV Lê Tùng Lâm 0 2346 0
156 BRV Văn Ngọc Tùng 0 2345 0
157 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 2344 0
158 BRV Trần Anh Khoa 0 2343 0
159 BRV Trần Lê Bình Minh 0 2342 0
160 BRV Trần Tùng Lĩnh 0 2341 0
161 BRV Lữ Phát 0 2340 0
162 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 2339 0
163 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 2338 0
164 BRV Nguyễn Thiện Hùng 0 2337 0
165 BRV Lê Hoàng Long 0 2336 0
166 BRV Lê Tuấn 0 2335 0
167 BRV Lâm Nhật Bằng 0 2334 0
168 BRV Nguyễn Thanh Thủy 0 2333 0
169 BRV Nguyễn Xuân Minh Hằng 0 2332 0
170 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 2331 0
171 BRV Phạm Thị Nhã Trúc 0 2330 0
172 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 2329 0
173 BRV Lê Nguyễn Thùy Dương 0 2328 0
174 BRV Bùi Thị Thiên Kim 0 2327 0
175 BRV Nguyễn Khắc Tư 0 2326 0
176 BRV Nguyễn Thế Tuấn Minh 0 2325 0
177 BRV Phùng Nguyên Son 0 2324 0
178 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 2323 0
179 BRV Lê Thành Hưng 0 2322 0
180 BRV Nguyễn Quang Minh 0 2321 0
181 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 2320 0
182 BRV Đoàn Nam Dương 0 2319 0
183 BRV Mai Hoàng Việt 0 2318 0
184 BRV Nguyễn Quang Thái 0 2317 0
185 BRV Ngô Minh Tuấn 0 2316 0
186 BRV Bùi Hà Tiến Đức 0 2315 0
187 BRV Nguyễn Nhật Minh 0 2314 0
188 BRV Trương Nguyên Đức 0 2313 0
189 BRV Nguyễn Tạ Đăng Khoa 0 2312 0
190 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 2311 0
191 BRV Phạm Đỗ Anh Đức 0 2310 0
192 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 2309 0
193 BRV Bùi Thái Sơn 0 2308 0
194 BRV Phan Nhật Linh 0 2307 0
195 BRV Bùi Tuấn Anh 0 2306 0
196 BRV Nguyễn Tấn Tài 0 2305 0
197 BRV Thái Nhật Phi 0 2304 0
198 BRV Hồ Nhật Huy 0 2303 0
199 BRV Vũ Thị Quỳnh Hương 0 2302 0
200 BRV Lữ Nguyễn Minh Anh 0 2301 0
201 BRV Lương Hương Giang 0 2300 0
202 BRV Phùng Quỳnh Anh 0 2299 0
203 BRV Nguyễn Tống Minh Khuê 0 2298 0
204 BRV Phạm Phương Thảo 0 2297 0
205 BRV Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 2296 0
206 BRV Đàm Minh Hằng 0 2295 0
207 BRV Nguyễn Minh Đạt 0 2294 0
208 BRV Nguyễn Tống Minh Quân 0 2293 0
209 BRV Trần Đức Minh 0 2292 0
210 BRV Lê Quốc Hưng 0 2291 0
211 BRV Lâm Gia Huy 0 2290 0
212 BRV Phạm Xuân Đức 0 2289 0
213 BRV Trần Quang Phúc 0 2288 0
214 BRV Lê Quang Khải 0 2287 0
215 BRV Lê Nguyễn Xuân Anh 0 2286 0
216 BRV Dương Ngọc Minh Châu 0 2285 0
217 BRV Phan Nguyễn Đăng Kha 0 2284 0
218 BRV Đỗ Thành Đạt 0 2283 0
219 BRV Phạm Võ Nguyên 0 2282 0
220 BRV Đặng Trần Hoàng Minh 0 2281 0
221 BRV Lê Nguyễn 0 2280 0
222 BRV Lê Quốc Định 0 2279 0
223 BRV Nghiêm Thảo Tâm 0 2278 0
224 BRV Vũ Thị Tú Uyên 0 2277 0
225 BRV Phạm Ngọc Thái Trâm 0 2276 0
226 BRV Lê Nguyễn Anh Thư 0 2275 0
227 BRV Nguyễn Triệu Vy 0 2274 0
228 BRV Bùi Đức Huy 0 2273 0
229 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 2272 0
230 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 2271 0
231 BRV Huỳnh Ngọc Phương Anh 0 2270 0
232 BRV Trương Quốc Việt 0 2269 0
233 BRV Lê Sỹ Đô 0 2268 0
234 BTH Đỗ Bảo Long 0 2267 0
235 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 2266 0
236 BTH Lưu Gia Khánh 0 2265 0
237 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 2264 0
238 BTH Hồ Thái Trí 0 2263 0
239 BTH Văn Thị Anh Thy 0 2262 0
240 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 2261 0
241 BTH Hoàng Xuân Dung 0 2260 0
242 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 2259 0
243 BTH Ngô Thư Tú 0 2258 0
244 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 2257 0
245 BTH Lê Hoàng Ngân 0 2256 0
246 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 2255 0
247 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 2254 0
248 BTH Văn Thị Ý Thanh 0 2253 0
249 BTH Nguyễn Tuệ Minh 0 2252 0
250 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 2251 0
251 BTH Đỗ Thành Đạt 0 2250 0
252 BTH Phạm Hoàng Quân 0 2249 0
253 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 2248 0
254 BTH Phạm Năng Nguyện 0 2247 0
255 BTH Trần Quang Hòa 0 2246 0
256 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 2245 0
257 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 2244 0
258 BTH Nguyễn Nguyên Khải 0 2243 0
259 BTH Nguyễn Minh Khoa 0 2242 0
260 BTH Trần Công Phúc 0 2241 0
261 BTH Đào Hoàng Phúc 0 2240 0
262 BTR Huỳnh Ngọc Gia An 0 2239 0
263 BTR Nguyễn Đăng Trung 0 2238 0
264 BTR Nguyễn Hoàng Bảo Yến 0 2237 0
265 BTR Nguyễn Trịnh Bảo Thy 0 2236 0
266 BTR Nguyễn Ngọc Tâm Như 0 2235 0
267 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 2234 0
268 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 2233 0
269 BTR Lê Quốc Bảo 0 2232 0
270 BTR Ngô Minh Khôi 0 2231 0
271 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 2230 0
272 BTR Nguyễn Thành Trí 0 2229 0
273 BTR Trần Quốc Thịnh 0 2228 0
274 BTR Lê Quang Minh 0 2227 0
275 BTR Lê Minh Kha 0 2226 0
276 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 2225 0
277 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 2224 0
278 BTR Đào Lê Bảo Ngân 0 2223 0
279 BTR Nguyễn Thị Huỳnh Thư 0 2222 0
280 BTR Trần Ngọc Như Ý 0 2221 0
281 BTR Mai Trần Bảo Ngân 0 2220 0
282 BTR Ngô Thị Kiều Thơ 0 2219 0
283 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 2218 0
284 BTR Nguyễn Hoàng Khang 0 2217 0
285 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 2216 0
286 BTR Đỗ Tiến Dương 0 2215 0
287 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 2214 0
288 BTR Nguyễn Minh Đạt 0 2213 0
289 BTR Lê Minh Kha 0 2212 0
290 BTR Huỳnh Quốc An 0 2211 0
291 BTR Nguyễn Ngọc Bích Chân 0 2210 0
292 BTR Nguyễn Ngọc Hảo 0 2209 0
293 BTR Trần Thị Kim Liên 0 2208 0
294 BTR Bùi Kha Nhi 0 2207 0
295 BTR Phạm Đăng Khôi 0 2206 0
296 CBA Lê Minh Sơn 0 2205 0
297 CBA Trần Đăng Khôi 0 2204 0
298 CBA Nguyễn Lê Dũng 0 2203 0
299 CBA Nguyễn Thiện Nhân 0 2202 0
300 CBA Nguyễn Đại An 0 2201 0
301 CBA Nguyễn Phương Thảo 0 2200 0
302 CBA Sầm Hoàng Ly 0 2199 0
303 CBA Nguyễn Khánh Huyền 0 2198 0
304 CBA Hoàng Bảo Yến Chi 0 2197 0
305 CBA Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ 0 2196 0
306 CBA Đinh Mạnh Hà 0 2195 0
307 CBA Thẩm Khánh Uyên Nhi 0 2194 0
308 CBA Lương An Phúc 0 2193 0
309 CTH Cao Toàn Thắng 0 2192 0
310 CTH Lê Đăng Khôi 0 2191 0
311 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 2190 0
312 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 2189 0
313 CTH Nguyễn Quang Huy 0 2188 0
314 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 2187 0
315 CTH Cao Thanh Mai 0 2186 0
316 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 2185 0
317 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 2184 0
318 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 2183 0
319 CTH Nguyễn Trương Minh Anh 0 2182 0
320 CTH Nguyễn Thanh Liêm 0 2181 0
321 CTH Trần Lý Khôi Nguyên 0 2180 0
322 CTH Nguyễn Phú Trọng 0 2179 0
323 CTH Nguyễn Thị Thanh Ngân 0 2178 0
324 CTH Phan Mai Khôi 0 2177 0
325 CTH Trần Lý Ngân Châu 0 2176 0
326 CTH Phan Thị Mỹ Hương 0 2175 0
327 CTH Võ Ngọc Tuyết Vân 0 2174 0
328 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 2173 0
329 CTH Bùi Minh Quốc 0 2172 0
330 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 2171 0
331 CTH Nguyễn Nhật Huy 0 2170 0
332 CTH Võ Huỳnh Thiên 0 2169 0
333 CTH Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 0 2168 0
334 CTH Võ Thủy Tiên 0 2167 0
335 CTH Nguyễn Xuân Nhi 0 2166 0
336 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 2165 0
337 CTH Lâm Phan Cát Tường 0 2164 0
338 CTH Lê Quang Minh 0 2163 0
339 DAN Lương Duy Lộc 0 2162 0
340 DAN Lê Ngô Thục Hân 0 2161 0
341 DAN Lê Hồng Minh Ngọc 0 2160 0
342 DAN Trần Quốc Phú 0 2159 0
343 DAN Nguyễn Hữu Khang 0 2158 0
344 DAN Lương Minh Hiếu 0 2157 0
345 DAN Lê Minh Nguyên 0 2156 0
346 DAN Nguyễn Trần Vân Thy 0 2155 0
347 DAN Hoàng Mỹ Kỳ Nam 0 2154 0
348 DAN Lê Ngô Thục Quyên 0 2153 0
349 DAN Bùi Tuyết Hoa 0 2152 0
350 DAN Trần Thị Hoàn Kim 0 2151 0
351 DAN Nguyễn Phước Quý Ân 0 2150 0
352 DAN Lâm Đức Hải Nam 0 2149 0
353 DAN Nguyễn Hữu Tấn Phát 0 2148 0
354 DAN Nguyễn Gia Khánh 0 2147 0
355 DAN Trần Lê Tất Thành 0 2146 0
356 DAN Nguyễn Hạ Thi Hải 0 2145 0
357 DAN Đoàn Tất Thắng 0 2144 0
358 DAN Phan Trần Bảo Khang 0 2143 0
359 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2142 0
360 DAN Trần Huyền Nhi 0 2141 0
361 DAN Nguyễn Dương Bảo Kha 0 2140 0
362 DAN Nguyễn Đức Trí 0 2139 0
363 DAN Bùi Quốc Nghĩa 0 2138 0
364 DAN Phùng Văn Tấn Điền 0 2137 0
365 DAN Phạm Hải Minh 0 2136 0
366 DAN Võ Minh Nhật 0 2135 0
367 DAN Hà Bảo Trâm 0 2134 0
368 DAN Lê Ngọc Khả Uyên 0 2133 0
369 DAN Trần Lê Vy 0 2132 0
370 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 2131 0
371 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 2130 0
372 DAN Lê Ngọc Khả Hân 0 2129 0
373 DAN Nguyễn Đình Tâm Anh 0 2128 0
374 DAN Dương Ngọc Uyên 0 2127 0
375 DAN Đặng Công Thái Bảo 0 2126 0
376 DAN Lê Minh Phúc 0 2125 0
377 DAN Phạm Quang Huy 0 2124 0
378 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 2123 0
379 DAN Vương Gia Trọng 0 2122 0
380 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2121 0
381 DAN Trần Vy Khanh 0 2120 0
382 DAN Bảo Kim Ngân 0 2119 0
383 DON Lê Trần Bảo Ngọc 0 2118 0
384 DON Nguyễn Ngọc Cát Tường 0 2117 0
385 DON Nguyễn Ngọc Nhi 0 2116 0
386 DON Nguyễn Trần Thiên Vân 0 2115 0
387 DON Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 0 2114 0
388 DON Nguyễn Phạm Minh Thư 0 2113 0
389 DON Dương Nguyễn Hà Phương 0 2112 0
390 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 2111 0
391 DON Biện Hoàng Gia Phú 0 2110 0
392 DON Nguyễn Kiện Toàn 0 2109 0
393 DON Nguyễn Bảo Nam 0 2108 0
394 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 2107 0
395 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 2106 0
396 DON Trần Ngọc Minh Duy 0 2105 0
397 DON Thái Hồ Tấn Minh 0 2104 0
398 DON Trần Lê Anh Đức 0 2103 0
399 DON Thái Ngọc Tường Minh 0 2102 0
400 DON Đinh Nguyễn Hiền Anh 0 2101 0
401 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 2100 0
402 DON Nguyễn Quốc Trường Sơn 0 2099 0
403 DON Phạm Minh Hiếu 0 2098 0
404 DON Vũ Nguyễn Tiến Phúc 0 2097 0
405 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 2096 0
406 DON Lê Tâm Như 0 2095 0
407 DON Nguyễn Trọng Nhân 0 2094 0
408 DTH Lê Quang Vinh 0 2093 0
409 DTH Nguyễn Lê Đức Huy 0 2092 0
410 DTH Đào Thiên Kim 0 2091 0
411 DTH Trần Thị Yến Xuân 0 2090 0
412 DTH Huỳnh Ngọc Anh Thư 0 2089 0
413 DTH Đỗ Đinh Hồng Chinh 0 2088 0
414 DTH Nguyễn Thị Thúy Quyên 0 2087 0
415 DTH Ngô Xuân Quỳnh 0 2086 0
416 DTH Nguyễn Ngô Liên Hương 0 2085 0
417 DTH Nguyễn Ngọc Vân Anh 0 2084 0
418 DTH Lê Nguyễn Gia Linh 0 2083 0
419 DTH Trần Ngyễn Mỹ Tiên 0 2082 0
420 DTH Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 0 2081 0
421 DTH Mai Hiếu Linh 0 2080 0
422 DTH Hầu Nguyễn Kim Ngân 0 2079 0
423 DTH Lý Ngọc Huỳnh Anh 0 2078 0
424 DTH Bùi Khánh Nguyên 0 2077 0
425 DTH Trần Mai Xuân Uyên 0 2076 0
426 DTH Bùi Đăng Khoa 0 2075 0
427 DTH Nguyễn Lê Nhật Huy 0 2074 0
428 DTH Nguyễn Ngô Trung Quân 0 2073 0
429 DTH Đặng Nguyễn Tiến Dũng 0 2072 0
430 DTH Lê Huỳnh Tuấn Khang 0 2071 0
431 DTH Hồ Nguyễn Minh Hiếu 0 2070 0
432 DTH Đặng Nguyễntiến Vinh 0 2069 0
433 DTH Trần Tấn Phú 0 2068 0
434 DTH Đinh Tiến 0 2067 0
435 DTH Lê Quang Khải 0 2066 0
436 DTH Nguyễn Thanh Khoa 0 2065 0
437 DTH Trần Phát Đạt 0 2064 0
438 DTH Trần Nguyễn Đăng Khoa 0 2063 0
439 DTH Trần Khải Duy 0 2062 0
440 DTH Trần Đại Lợi 0 2061 0
441 DTH Phạm Thế Vinh 0 2060 0
442 DTH Trần Dương Toàn Mạnh 0 2059 0
443 DTH Nguyễn Lý Đông Dương 0 2058 0
444 DTH Trần Đại Lộc 0 2057 0
445 DTH Nông Chí Hào 0 2056 0
446 DTH Huỳnh Trấn Nam 0 2055 0
447 DTH Hồ Nguyễn Phúc Khang 0 2054 0
448 DTH Nguyễn Tấn Minh 0 2053 0
449 DTH Trần Nguyễn Bảo Khanh 0 2052 0
450 DTH Nguyễn Trương Tuấn Vĩ 0 2051 0
451 DTH Lê Ngọc Quang Huỳnh 0 2050 0
452 DTH Nguyễn Ngọc Phương Quyên 0 2049 0
453 DTH Hồ Trần Bảo Ngọc 0 2048 0
454 DTH Nguyễn Huỳnh Anh Thư 0 2047 0
455 DTH Phạm Mai Phương Nghi 0 2046 0
456 DTH Lê Ngọc Hồng Băng 0 2045 0
457 DTH Bùi Linh Anh 0 2044 0
458 DTH Nguyễn Trần Hà Vy 0 2043 0
459 DTH Lý Huỳnh Nhật Anh 0 2042 0
460 GDC Nguyễn Thế Hà 0 2041 0
461 GDC Nguyễn Thế Phong 0 2040 0
462 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 2039 0
463 GDC Phạm Đức Minh 0 2038 0
464 GDC Nguyên Minh Khôi 0 2037 0
465 GDC Mai Duy Minh 0 2036 0
466 GDC Nguyễn Lương Phúc 0 2035 0
467 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 2034 0
468 GDC Phạm Khánh Đan 0 2033 0
469 GDC Nguyễn Minh Hải 0 2032 0
470 GDC Nguyễn Lương Đức 0 2031 0
471 GDC Nguyễn Lê Bảo 0 2030 0
472 GDC Nguyễn Hải Bình 0 2029 0
473 GDC Ngô Kim Cương 0 2028 0
474 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 2027 0
475 GLA Nguyễn Bảo Ngọc 0 2026 0
476 GLA Võ Đặng Minh Nguyên 0 2025 0
477 GLA Võ Đặng Minh Quân 0 2024 0
478 HAU Trương Gia Phát 0 2023 0
479 HAU Bùi Trần Minh Khang 0 2022 0
480 HAU Huỳnh Tấn Phát 0 2021 0
481 HAU Trần Huỳnh Đại 0 2020 0
482 HAU Phan Xuân Tùng 0 2019 0
483 HAU Chu An Khôi 0 2018 0
484 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 2017 0
485 HAU Phạm Hoàng Khang 0 2016 0
486 HAU Lữ Hoàng Khả Đức 0 2015 0
487 HAU Lâm Hạo Quân 0 2014 0
488 HAU Nguyễn Đoàn Minh Bằng 0 2013 0
489 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 2012 0
490 HAU Ngô Gia Tuấn 0 2011 0
491 HAU La Quốc Hiệp 0 2010 0
492 HAU Lê Minh Thư 0 2009 0
493 HAU Nguyễn Phi Nhung 0 2008 0
494 HAU Ngô Võ Trâm Anh 0 2007 0
495 HAU Võ Ngọc Thiên Kim 0 2006 0
496 HCM Đặng Đức Lâm 0 2005 0
497 HCM Nguyễn Đức Tài 0 2004 0
498 HCM Huỳnh Bảo Long 0 2003 0
499 HCM Nguyễn Quang Minh (Bo) 0 2002 0
500 HCM Nguyễn Thái Sơn 0 2001 0
501 HCM Phạm Trần Gia Phúc 0 2000 0
502 HCM Đặng Anh Minh 0 1999 0
503 HCM An Đình Minh 0 1998 0
504 HCM Nguyễn Quốc Hy 0 1997 0
505 HCM Võ Phạm Thiên Phúc 0 1996 0
506 HCM Lê Trí Kiên 0 1995 0
507 HCM Nguyễn Lâm Thiên 0 1994 0
508 HCM Phạm Phú Quang 0 1993 0
509 HCM Lê Minh Hoàng 0 1992 0
510 HCM Lê Nguyễn Khôi Nguyên 0 1991 0
511 HCM Thái Ngọc Phương Minh 0 1990 0
512 HCM Phan Ngọc Bảo Châu 0 1989 0
513 HCM Tống Thái Hoàng Ân 0 1988 0
514 HCM Lê Thái Hoàng Ánh 0 1987 0
515 HCM Huỳnh Phúc Minh Phương 0 1986 0
516 HCM Hồ Ngọc Vy 0 1985 0
517 HCM Tống Thái Kỳ Ân 0 1984 0
518 HCM Nguyễn Hoàng Thái Ngọc 0 1983 0
519 HCM Lưu Hà Bích Ngọc 0 1982 0
520 HCM Nguyễn Mỹ Hạnh Ân 0 1981 0
521 HCM Phạm Trần Gia Thư 0 1980 0
522 HCM Bạch Ngọc Thùy Dương 0 1979 0
523 HCM Lê Thùy An 0 1978 0
524 HCM Nguyễn Hồng Anh 0 1977 0
525 HCM Trần Minh Khang 0 1976 0
526 HCM Phạm Viết Thiên Phước 0 1975 0
527 HCM Phạm Thành An 0 1974 0
528 HCM Lê Ngọc Minh Trường 0 1973 0
529 HCM Nguyễn Anh Khoa 0 1972 0
530 HCM Hoàng Lê Minh Bảo 0 1971 0
531 HCM Vũ Bá Khôi 0 1970 0
532 HCM Đoàn Phan Khiêm 0 1969 0
533 HCM Lê Quang Ấn 0 1968 0
534 HCM Nguyễn Đức Sang 0 1967 0
535 HCM Nguyễn Tiến Anh 0 1966 0
536 HCM Hoàng Phương Minh 0 1965 0
537 HCM Trần Nguyễn Hà Anh 0 1964 0
538 HCM Quan Mỹ Linh 0 1963 0
539 HCM Ngô Bảo Quyên 0 1962 0
540 HCM Võ Đình Khải My 0 1961 0
541 HCM Bùi Ngọc Phương Nghi 0 1960 0
542 HCM Nguyễn Ngân Hà 0 1959 0
543 HCM Nguyễn Hải Phương Anh 0 1958 0
544 HCM Bùi Đăng Khôi 0 1957 0
545 HCM Trần Minh Hiếu 0 1956 0
546 HCM Lê Nhật Minh 0 1955 0
547 HCM Phạm Hải Minh Huy 0 1954 0
548 HCM Trần Đức Duy 0 1953 0
549 HCM Nguyễn Lê Đức Minh 0 1952 0
550 HCM Vũ Huỳnh Mai Vy 0 1951 0
551 HCM Trần Khánh Quỳnh 0 1950 0
552 HCM Võ Mai Phương 0 1949 0
553 HCM Phạm Hương Nhi 0 1948 0
554 HCM Thái Minh Anh 0 1947 0
555 HCM Trần Dương Hoàng Ngân 0 1946 0
556 HCM Đặng Ngọc Thiên Thanh 0 1945 0
557 HCM Nguyễn Công Tài 0 1944 0
558 HCM Đặng Lê Xuân Hiền 0 1943 0
559 HCM Tôn Nữ Quỳnh Dương 0 1942 0
560 HCM Nguyễn Linh Đan 0 1941 0
561 HCM Tăng Duy Khang 0 1940 0
562 HCM Lê Minh Dũng 0 1939 0
563 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 1938 0
564 HCM Ngô Hoàng Ân 0 1937 0
565 HCM Nguyễn Quang Anh 0 1936 0
566 HCM Vũ Tiến Phát 0 1935 0
567 HCM Đinh Quốc Phong 0 1934 0
568 HCM Phạm Ngọc Nam Anh 0 1933 0
569 HCM Bùi Quang Huy 0 1932 0
570 HCM Phạm Duy Anh 0 1931 0
571 HCM Hoàng Trung Phong 0 1930 0
572 HCM Dương Hoàng Nhật Minh 0 1929 0
573 HCM Lê Quang Vinh 0 1928 0
574 HCM Nguyễn Quốc Anh 0 1927 0
575 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 1926 0
576 HCM Phan Thiên Hải 0 1925 0
577 HCM Đỗ Tấn Sang 0 1924 0
578 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 1923 0
579 HCM Hồ Quốc Duy 0 1922 0
580 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 1921 0
581 HCM Phạm Quốc Đạt 0 1920 0
582 HCM Nguyễn Lê Nguyên 0 1919 0
583 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 1918 0
584 HCM Trần Phú Hải 0 1917 0
585 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 1916 0
586 HCM Nguyễn Thế Phiệt 0 1915 0
587 HCM Trần Vũ Lê Kha 0 1914 0
588 HCM Huỳnh Phú Thịnh 0 1913 0
589 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 1912 0
590 HCM Nguyễn Hoàng 0 1911 0
591 HCM Đỗ Tiến Quang Minh 0 1910 0
592 HCM Ngô Triệu Khang 0 1909 0
593 HCM Trương Quang Đăng Khôi 0 1908 0
594 HCM Hoàng Thiện Nhân 0 1907 0
595 HCM Nguyễn Minh Quân 0 1906 0
596 HCM Đinh Quốc Lâm 0 1905 0
597 HCM Hoàng Lê Minh Quân 0 1904 0
598 HCM Nguyễn Khánh Huy 0 1903 0
599 HCM Nguyễn Trí Minh 0 1902 0
600 HCM Trần Quang Minh 0 1901 0
601 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 1900 0
602 HCM Vũ Hoàng Anh 0 1899 0
603 HCM Phan Trọng Đức 0 1898 0
604 HCM Trần Minh Trí 0 1897 0
605 HCM Trần Bảo Minh 0 1896 0
606 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 1895 0
607 HCM Đỗ Đức Minh 0 1894 0
608 HCM Trần Kiến Phúc 0 1893 0
609 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 1892 0
610 HCM Nguyễn Minh Khang 0 1891 0
611 HCM Nguyễn Quang Minh 0 1890 0
612 HCM Lê Công Khánh Nam 0 1889 0
613 HCM Vũ Minh Tiến 0 1888 0
614 HCM Phạm Anh Duy 0 1887 0
615 HCM Nguyễn Trí Việt 0 1886 0
616 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 1885 0
617 HCM Dương Thanh Huy 0 1884 0
618 HCM Lương Kiến An 0 1883 0
619 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 1882 0
620 HCM Bùi Quốc Huy 0 1881 0
621 HCM Dương Chí Bảo 0 1880 0
622 HCM Phạm Lê Du Nick 0 1879 0
623 HCM Nguyễn Lê Anh 0 1878 0
624 HCM Hồ Nguyễn Thanh Duy 0 1877 0
625 HCM Nguyễn Nam Sơn 0 1876 0
626 HCM Mai Lê Bá Thành 0 1875 0
627 HCM Nguyễn Hoàng Quốc Tri 0 1874 0
628 HCM Nguyễn Hữu Khiêm 0 1873 0
629 HCM Phan Thái Bảo 0 1872 0
630 HCM Trần Võ Minh Triết 0 1871 0
631 HCM Vũ Minh Anh 0 1870 0
632 HCM Đặng Minh Khôi 0 1869 0
633 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 1868 0
634 HCM Nguyễn Bùi Minh Long 0 1867 0
635 HCM Trương Khánh Duy 0 1866 0
636 HCM Nguyễn Nhật Trường 0 1865 0
637 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 1864 0
638 HCM Huỳnh Minh Khang 0 1863 0
639 HCM Lương Trí Hùng 0 1862 0
640 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 1861 0
641 HCM Nguyễn Minh Hùng 0 1860 0
642 HCM Nguyễn Trung Hiếu 0 1859 0
643 HCM Đào Minh Phi 0 1858 0
644 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 1857 0
645 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 1856 0
646 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 1855 0
647 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 1854 0
648 HCM Hồ Quốc Huy 0 1853 0
649 HCM Trần Mạnh Hải 0 1852 0
650 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1851 0
651 HCM Nguyễn Thành Long 0 1850 0
652 HCM Huỳnh Lư Thuận Phát 0 1849 0
653 HCM Phan Thái Minh 0 1848 0
654 HCM Dương Minh Khoa 0 1847 0
655 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1846 0
656 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1845 0
657 HCM Trần Đình Bảo 0 1844 0
658 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1843 0
659 HCM Đỗ Hoàng Chung Thống 0 1842 0
660 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1841 0
661 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1840 0
662 HCM Trần Nam Trung 0 1839 0
663 HCM Lê Phi Lân 0 1838 0
664 HCM Lê Minh Tuấn Anh 0 1837 0
665 HCM Hoàng Việt 0 1836 0
666 HCM Huỳnh Kim Sơn 0 1835 0
667 HCM Trần Võ Quốc Bảo 0 1834 0
668 HCM Nguyễn Nguyên Uy 0 1833 0
669 HCM Lê Phạm Trung Nghĩa 0 1832 0
670 HCM Nguyễn Hữu Trần Huy 0 1831 0
671 HCM Hoàng Lê Minh Nhật 0 1830 0
672 HCM Cù Minh Khang 0 1829 0
673 HCM Lưu Trần Nguyên Khôi 0 1828 0
674 HCM Nguyễn Gia Huy 0 1827 0
675 HCM Nguyễn Phú Huy 0 1826 0
676 HCM Nguyễn Đức Tín 0 1825 0
677 HCM Lê Thái Học 0 1824 0
678 HCM Lê Đặng Thanh Trà 0 1823 0
679 HCM Mai Quốc Huy 0 1822 0
680 HCM Nguyễn Hữu Thắng 0 1821 0
681 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1820 0
682 HCM Nguyễn Khả Phúc 0 1819 0
683 HCM Trần Ngọc Minh Khuê 0 1818 0
684 HCM Trần Ngọc Thảo Nghi 0 1817 0
685 HCM Dương Ngọc Ngà 0 1816 0
686 HCM Vũ Nhật Châu Anh 0 1815 0
687 HCM Trần Mai An 0 1814 0
688 HCM Nguyễn Ánh Hiền Phương 0 1813 0
689 HCM Phạm Thảo Nhi 0 1812 0
690 HCM Huỳnh Lê Khánh Ngọc 0 1811 0
691 HCM Lê Gia Cát Tiên 0 1810 0
692 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1809 0
693 HCM Nguyễn Minh Chi 0 1808 0
694 HCM Trần Ngọc Linh Trâm 0 1807 0
695 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1806 0
696 HCM Nguyễn Duy Khánh Hồng 0 1805 0
697 HCM Vũ Nguyễn Uyên Nhi 0 1804 0
698 HCM Bùi Phan Nhật Thu 0 1803 0
699 HCM Trần Ngọc Phương Nghi 0 1802 0
700 HCM Mai Lê Cát Tường 0 1801 0
701 HCM Đặng Nhã Khanh 0 1800 0
702 HCM Trần Bích Phương 0 1799 0
703 HCM Võ Thuỳ An 0 1798 0
704 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1797 0
705 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1796 0
706 HCM Hoàng Hải Giang 0 1795 0
707 HCM Đặng Thu Thủy 0 1794 0
708 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1793 0
709 HCM Phạm Cát Lâm 0 1792 0
710 HCM Lê Hà My 0 1791 0
711 HCM Nguyễn Ngọc Song Linh 0 1790 0
712 HCM Lê Trần Minh Nhã 0 1789 0
713 HCM Nguyễn Huỳnh Tú Phương 0 1788 0
714 HCM Lưu Hải Yến 0 1787 0
715 HCM Hồ Mai Khanh 0 1786 0
716 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1785 0
717 HCM Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 1784 0
718 HCM Lâm Gia Hạnh 0 1783 0
719 HCM Võ Đặng Yến Vy 0 1782 0
720 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1781 0
721 HCM Nguyễn Huỳnh Xuân Anh 0 1780 0
722 HCM Phạm Phương Nhi 0 1779 0
723 HCM Ngô Minh Hằng 0 1778 0
724 HCM Đặng Minh Anh 0 1777 0
725 HCM Lý Nguyễn Ngọc Châu 0 1776 0
726 HCM Lý Nguyễn Ngọc Trân 0 1775 0
727 HCM Nguyễn Ngọc Phương Nghi 0 1774 0
728 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1773 0
729 HCM Trần Vân Anh 0 1772 0
730 HCM Châu Điền Nhã Uyên 0 1771 0
731 HCM Cao Huệ Anh 0 1770 0
732 HCM Nguyễn Thanh Giang 0 1769 0
733 HCM Trần Vương Mai Khanh 0 1768 0
734 HCM Phạm Phú Minh 0 1767 0
735 HCM Châu Quang Phúc 0 1766 0
736 HCM Đỗ Phú Thái 0 1765 0
737 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1764 0
738 HCM Lê Đình Tuấn 0 1763 0
739 HCM Huỳnh Phương Quang 0 1762 0
740 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 1761 0
741 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 1760 0
742 HDU Nguyễn Thiên Bảo 0 1759 0
743 HDU Hà Bình An 0 1758 0
744 HDU Trần Minh Châu 0 1757 0
745 HDU Vũ Đức Dương 0 1756 0
746 HNO Trần Minh Thắng 0 1755 0
747 HNO Nguyễn Thị Minh Thư 0 1754 0
748 HNO Kiều Bích Thủy 0 1753 0
749 HNO Vương Quỳnh Anh 0 1752 0
750 HNO Ngô Đức Trí 0 1751 0
751 HNO Nguyễn Huỳnh Minh Thiên 0 1750 0
752 HNO Trần Đăng Minh Quang 0 1749 0
753 HNO Nguyễn Nghĩa Gia An 0 1748 0
754 HNO Nguyễn Hồng Nhung 0 1747 0
755 HNO Hoàng Minh Hiếu 0 1746 0
756 HNO Tống Hải Anh 0 1745 0
757 HNO Đặng Minh Ngọc 0 1744 0
758 HNO Nguyễn Hoàng Hiệp 0 1743 0
759 HNO Nguyễn Đức Dũng 0 1742 0
760 HNO Nguyễn Vũ Thu Hiền 0 1741 0
761 HNO Vũ Mỹ Linh 0 1740 0
762 HNO Phạm Đăng Minh 0 1739 0
763 HNO Nguyễn Mạnh Đức 0 1738 0
764 HNO Đỗ Quang Minh 0 1737 0
765 HNO Nguyễn Nghĩa Gia Bình 0 1736 0
766 HNO Nguyễn Vương Tùng Lâm 0 1735 0
767 HNO Trần Ngô Mai Linh 0 1734 0
768 HNO Phạm Trường Phú 0 1733 0
769 HNO Nguyễn Hiểu Yến 0 1732 0
770 HNO Đầu Khương Duy 0 1731 0
771 HNO Bùi Quang Minh 0 1730 0
772 HNO Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh 0 1729 0
773 HNO Nguyễn Đức Duy 0 1728 0
774 HNO Lê Thị Diệu Mi 0 1727 0
775 HNO Phạm Phú Vinh 0 1726 0
776 HNO Nguyễn Xuân Hiển 0 1725 0
777 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 1724 0
778 HNO Nguyễn Minh Trà 0 1723 0
779 HNO Dương Vũ Anh 0 1722 0
780 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1721 0
781 HNO Nguyễn Hoàng Bách 0 1720 0
782 HNO Đinh Phúc Lâm 0 1719 0
783 HNO Nguyễn Hoàng Minh 0 1718 0
784 HNO Hoàng Tấn Đức 0 1717 0
785 HNO Đinh Nho Kiệt 0 1716 0
786 HNO Ngô Ngọc Châu 0 1715 0
787 HNO Cấn Chí Thành 0 1714 0
788 HNO Nguyễn Ngọc Diệp 0 1713 0
789 HNO Nguyễn Phan Ngân Giang 0 1712 0
790 HNO Ngô Xuân Phú 0 1711 0
791 HNO Trần Đức Thắng 0 1710 0
792 HNO Vũ Khánh Linh 0 1709 0
793 HNO Lê Xuân Dương 0 1708 0
794 HNO Đỗ Đức Việt 0 1707 0
795 HNO Đỗ Quốc Anh 0 1706 0
796 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1705 0
797 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 1704 0
798 HNO Nguyễn Phương Thanh Hà 0 1703 0
799 HNO Lê Thị Phương Thảo 0 1702 0
800 HNO Nguyễn Hoàng Khôi 0 1701 0
801 HNO Đào Minh Khánh 0 1700 0
802 HNO Nguyễn Trần Hải An 0 1699 0
803 HNO Trần Thái Anh 0 1698 0
804 HNO Nguyễn Đức Thịnh 0 1697 0
805 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 1696 0
806 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1695 0
807 HNO Phạm Huy Đức 0 1694 0
808 HNO Vương Sơn Hải 0 1693 0
809 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 1692 0
810 HNO Quản Ngọc Linh 0 1691 0
811 HNO Võ Phúc Hiệp 0 1690 0
812 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 1689 0
813 HNO Nguyễn Hải Ngọc 0 1688 0
814 HNO Nguyễn Trần Phương Anh 0 1687 0
815 HNO Quách Duy Anh 0 1686 0
816 HNO Phạm Minh Triết 0 1685 0
817 HNO Nguyễn Kim Khánh Hưng 0 1684 0
818 HNO Đặng Quý Phúc 0 1683 0
819 HNO Nguyễn Hồng Hà My 0 1682 0
820 HNO Phạm Nguyễn Dũng 0 1681 0
821 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1680 0
822 HNO Nguyễn Thái An 0 1679 0
823 HNO Lê Anh Tú 0 1678 0
824 HNO Phan Bá Việt 0 1677 0
825 HNO Lưu Quốc Việt 0 1676 0
826 HNO Trần Việt Tùng 0 1675 0
827 HNO Nguyễn Thái An 0 1674 0
828 HNO Trương Mi Na 0 1673 0
829 HNO Trương Mi Chi 0 1672 0
830 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1671 0
831 HNO Ngô Thị Thùy Trang 0 1670 0
832 HNO Nguyễn Nhật Minh 0 1669 0
833 HNO Kiều Hoàng Quân 0 1668 0
834 HNO Trần Đình Bảo 0 1667 0
835 HNO Nguyễn Trường An Khang 0 1666 0
836 HNO Nguyễn Xuân Anh 0 1665 0
837 HNO Nguyễn Thế Nghĩa 0 1664 0
838 HNO Mai Đức Kiên 0 1663 0
839 HNO Triệu Gia Huy 0 1662 0
840 HNO Lê Đức Tài 0 1661 0
841 HNO Dương Thế Tuấn 0 1660 0
842 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 1659 0
843 HNO Trần Tuấn Hùng 0 1658 0
844 HNO Trần Minh Hiếu 0 1657 0
845 HNO Hoàng Đình Duy 0 1656 0
846 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 1655 0
847 HNO Lý Đại Quang 0 1654 0
848 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 1653 0
849 HNO Đào Việt An 0 1652 0
850 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 1651 0
851 HNO Nguyễn Nam Thành 0 1650 0
852 HNO Nguyễn Nam Kiệt 0 1649 0
853 HNO Tô Ngọc Lê Nhung 0 1648 0
854 HNO Lê Khánh Hà 0 1647 0
855 HNO Lê Khánh Ngọc 0 1646 0
856 HNO Phạm Thành Nam 0 1645 0
857 HNO Phí Lê Thành An 0 1644 0
858 HNO Nguyễn Hải Anh 0 1643 0
859 HNO Mai Vĩ Nguyên 0 1642 0
860 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 1641 0
861 HNO Lê Ngọc Gia Bảo 0 1640 0
862 HNO Bùi Minh Đức 0 1639 0
863 HNO Lê Thế Hiệp 0 1638 0
864 HNO Lê Thế Hiển 0 1637 0
865 HNO Nguyễn Linh Chi 0 1636 0
866 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1635 0
867 HNO Nguyễn Hải Long 0 1634 0
868 HNO Nguyễn Trần Thùy Chi 0 1633 0
869 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 1632 0
870 HNO Đặng Việt Anh 0 1631 0
871 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1630 0
872 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1629 0
873 HNO Bùi Ngọc Minh 0 1628 0
874 HNO Nguyễn Duy Khang 0 1627 0
875 HNO Bành Gia Huy 0 1626 0
876 HNO Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0 1625 0
877 HNO Nguyễn Bảo Minh Châu 0 1624 0
878 HPD Phan Ngọc Ánh Dương 0 1623 0
879 HPD Phạm Tùng Quân 0 1622 0
880 HPD Phạm Trung Nghĩa 0 1621 0
881 HPD Phạm Gia Khánh 0 1620 0
882 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 1619 0
883 HPD Phạm Đức Toàn 0 1618 0
884 HPD Lê Văn Khoa 0 1617 0
885 HPD Nguyễn Hoàng Minh 0 1616 0
886 HPD Nguyễn Đức Huy 0 1615 0
887 HPD Đàm Quốc Bảo 0 1614 0
888 HPD Phạm Thị Minh Diệp 0 1613 0
889 HPD Nguyễn Tuấn Minh 0 1612 0
890 HPD Ngô Nhật Minh 0 1611 0
891 HPD Nguyễn Hữu Phúc 0 1610 0
892 HPD Hòa Quang Bách 0 1609 0
893 HPD Phạm Minh Sơn 0 1608 0
894 HPD Phùng Đức Việt 0 1607 0
895 HPD Dương Ngọc Sao Khuê 0 1606 0
896 HPD Nguyễn Ngọc Phong Như 0 1605 0
897 HPD Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 0 1604 0
898 HPH Đào Minh Nhật 0 1603 0
899 HPH Nguyễn Minh Yến Nhi 0 1602 0
900 HPH Nguyễn Phương Anh 0 1601 0
901 HPH Đào Nhật Minh 0 1600 0
902 HPH Nguyễn Phương Ly 0 1599 0
903 HPH Lê Hoàng Anh 0 1598 0
904 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 1597 0
905 HPH Cao Thanh Vân 0 1596 0
906 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1595 0
907 HPH Dương Nữ Nhật Minh 0 1594 0
908 HPH Phan Phương Linh 0 1593 0
909 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1592 0
910 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1591 0
911 HPH Tạ Thị Trúc Linh 0 1590 0
912 HPH Bùi Đức Trí 0 1589 0
913 HPH Nguyễn Quỳnh Anh 0 1588 0
914 HPH Nguyễn Ngọc Phong Nhi 0 1587 0
915 KGI Vũ Thị Diệu Uyên 0 1586 0
916 KGI Vũ Hoàng Gia Bảo 0 1585 0
917 KGI Đỗ Kiều Trang Thư 0 1584 0
918 KGI Đặng Anh Quốc 0 1583 0
919 KGI Lưu Hương Cường Thịnh 0 1582 0
920 KGI Nguyễn Trí Thịnh 0 1581 0
921 KGI Phạm Quang Hùng 0 1580 0
922 KGI Lê Khắc Hoàng Tuấn 0 1579 0
923 KGI Trần Tưởng Quang Đăng 0 1578 0
924 KGI Vũ Tiến Quang 0 1577 0
925 KGI Phan Mã Gia Huy 0 1576 0
926 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1575 0
927 KGI Nguyễn Mạnh Quỳnh 0 1574 0
928 KGI Phạm Thiên Thanh 0 1573 0
929 KGI Lê Hoàng Bảo Tú 0 1572 0
930 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 1571 0
931 KGI Trần Thanh Thảo 0 1570 0
932 KGI Lim Tuấn Sang 0 1569 0
933 KTL Tô Gia Huy 0 1568 0
934 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 1567 0
935 KTR Cao Kiến Bình 0 1566 0
936 KTR Bùi Tiến Minh 0 1565 0
937 KTR Bao Minh Khang 0 1564 0
938 KTR Nguyễn Minh Khôi 0 1563 0
939 KTR Châu Thiện Nhân 0 1562 0
940 KTR Phan Anh Khôi 0 1561 0
941 KTR Nguyễn Duy Khải 0 1560 0
942 KTR Huỳnh Nguyên Anh Tuấn 0 1559 0
943 KTR Nguyễn Thị Minh Khánh 0 1558 0
944 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 1557 0
945 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 1556 0
946 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1555 0
947 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1554 0
948 KHO Nguyễn Minh Thành 0 1553 0
949 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 1552 0
950 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 1551 0
951 KHO Ngô Nhất Nguyên Khang 0 1550 0
952 KHO Thái Khương Minh Đức 0 1549 0
953 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1548 0
954 KHO Trương Hương Giang 0 1547 0
955 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1546 0
956 KHO Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0 1545 0
957 KHO Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh 0 1544 0
958 KHO Nguyễn Thị Thùy Dung 0 1543 0
959 KHO Lâm Bảo Ngọc 0 1542 0
960 KHO Trần Tuấn Minh 0 1541 0
961 KHO Lê Phùng Ái Nhiên 0 1540 0
962 LAN Trần Thị Hồng Phấn 0 1539 0
963 LAN Nguyễn Thị Phương Thy 0 1538 0
964 LAN Đặng Bảo Thiên 0 1537 0
965 LAN Lê Phúc Nguyên 0 1536 0
966 LCI Đặng Thái Phong 0 1535 0
967 LCI Cao Kiếm Anh 0 1534 0
968 LCI Hán Gia Hân 0 1533 0
969 LCI Nguyễn Hà Trang 0 1532 0
970 LCI Nguyễn Minh Giang 0 1531 0
971 LCI Lục Kim Giao 0 1530 0
972 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1529 0
973 LDO Phạm Anh Tuấn 0 1528 0
974 LDO Bùi Nhật Tân 0 1527 0
975 LDO Trần Việt Huy 0 1526 0
976 LDO Đỗ Hoàng Nam 0 1525 0
977 LDO Trần Bảo Duy 0 1524 0
978 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 1523 0
979 LDO Nguyễn Quang Dũng 0 1522 0
980 LDO Trần Lê Quang Khải 0 1521 0
981 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 1520 0
982 LDO Ngô Đức Anh 0 1519 0
983 LDO Phan Ngọc Long Châu 0 1518 0
984 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 1517 0
985 LDO Cao Trí Dũng 0 1516 0
986 LDO Nguyễn Trí Anh Minh 0 1515 0
987 LDO Lê Thị Như Quỳnh 0 1514 0
988 LDO Nguyễn Hoàng Vô Song 0 1513 0
989 LDO Nguyễn Hoàng Minh Châu 0 1512 0
990 LDO Nguyễn Thanh Khánh Hân 0 1511 0
991 LDO Nguyễn Thanh Ngọc Hân 0 1510 0
992 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1509 0
993 LDO Võ Nguyễn Hồng Uyên 0 1508 0
994 LDO Trần Thảo Nguyên 0 1507 0
995 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 1506 0
996 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 1505 0
997 LDO Võ Quang Nam 0 1504 0
998 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1503 0
999 LSO Bùi Hà Linh 0 1502 0
1000 LSO Nguyễn Tiến Hiếu 0 1501 0
1001 LSO Trần Ngọc Tuyết Anh 0 1500 0
1002 LSO Chu Đức Anh 0 1499 0
1003 LSO Trần Hoàng Hải 0 1498 0
1004 LSO Trần Quang Khải 0 1497 0
1005 LSO Chu Tuấn Kiệt 0 1496 0
1006 LSO Bùi Hoàng Long 0 1495 0
1007 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1494 0
1008 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1493 0
1009 NAN Trần Thị Diễm Quỳnh 0 1492 0
1010 NAN Dương Thị Thanh Huyền 0 1491 0
1011 NAN Nguyễnthị Hà Phương 0 1490 0
1012 NAN Trần Thị Quỳnh Anh 0 1489 0
1013 NAN Trần Minh Đức 0 1488 0
1014 NAN Lê Tất Sang 0 1487 0
1015 NAN Nguyễn Thếăng 0 1486 0
1016 NAN Bùi Tuấn Kiệt 0 1485 0
1017 NAN Nguyễn Thị Phương Uyên 0 1484 0
1018 NAN Lê Danh Tùng 0 1483 0
1019 NAN Nguyễn Đan Lê 0 1482 0
1020 NAN Lê Sỹ Gia Huy 0 1481 0
1021 NAN Trần Trí Đức 0 1480 0
1022 NAN Nguyễn Phạm Linh Chi 0 1479 0
1023 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 1478 0
1024 NAN Lương Thành Đạt 0 1477 0
1025 NAN Lương Trà My 0 1476 0
1026 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1475 0
1027 NAN Trương Thanh Vân 0 1474 0
1028 NBI Đồng Khánh Linh 0 1473 0
1029 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1472 0
1030 NBI Vũ Bùi Thị Thanh Vân 0 1471 0
1031 NBI Lê Đặng Bảo Ngọc 0 1470 0
1032 NBI Nguyễn Ngọc Hiền 0 1469 0
1033 NBI Phạm Công Minh 0 1468 0
1034 NBI Bùi Thị Ngọc Chi 0 1467 0
1035 NBI Nguyễn Thị Khánh Vân 0 1466 0
1036 NBI Phạm Quang Dũng 0 1465 0
1037 NBI Đỗ An Hòa 0 1464 0
1038 NBI Phạm Anh Kiên 0 1463 0
1039 NBI Bùi Hữu Đức 0 1462 0
1040 NBI Lê Khánh Gia Hân 0 1461 0
1041 NBI Lê Thị Yến Nhi 0 1460 0
1042 NBI Đặng Tuấn Linh 0 1459 0
1043 NBI Nguyễn Xuân An 0 1458 0
1044 NBI Hoàng Minh Dũng 0 1457 0
1045 NBI Phạm Hải Nam 0 1456 0
1046 NBI Đinh Ngọc Lan 0 1455 0
1047 NBI Phạm Thị Minh Ngọc 0 1454 0
1048 NBI Ngô Quốc Công 0 1453 0
1049 NTH Phan Minh Triều 0 1452 0
1050 NTH Lê Ngọc Hiếu 0 1451 0
1051 NTH Võ Hữu Tuấn 0 1450 0
1052 NTH Nguyễn Khắc Trường 0 1449 0
1053 NTH Nguyễn Anh Hào 0 1448 0
1054 NTH Nguyễn Đức Phát 0 1447 0
1055 NTH Phạm Vinh Phú 0 1446 0
1056 NTH Lê Thị Thuận Lợi 0 1445 0
1057 NTH Đoàn Nguyễn Ý Nhiên 0 1444 0
1058 NTH Lâm Anh Minh 0 1443 0
1059 NTH Trần Hoài Minh 0 1442 0
1060 NTH Dương Minh Hoàng 0 1441 0
1061 NTH Trần Hoài Sơn 0 1440 0
1062 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1439 0
1063 NTH Võ Văn Việt 0 1438 0
1064 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 1437 0
1065 NTH Nguyễn Đức Huy 0 1436 0
1066 NTH Lâm Anh Quân 0 1435 0
1067 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1434 0
1068 NTH Phạm Hoàng Thiên Nhi 0 1433 0
1069 PYE Lê Phúc Tân 0 1432 0
1070 PYE Lê Thế Minh 0 1431 0
1071 PYE Lê Khánh Vân 0 1430 0
1072 PYE Hồ Lê Thanh Nhã 0 1429 0
1073 PYE Lê Phương Thùy 0 1428 0
1074 PYE Ngô Huỳnh Thảo Như 0 1427 0
1075 PYE Võ Minh Sang 0 1426 0
1076 PYE Trần Quốc Phong 0 1425 0
1077 PYE Phạm Chí Đạt 0 1424 0
1078 PYE Vương Trọng Phú 0 1423 0
1079 PYE Nguyễn Phạm Linh Chi 0 1422 0
1080 PYE Diệp Đại Bản 0 1421 0
1081 PYE Lê Trúc Hồ 0 1420 0
1082 PYE Trương Nguyên Hạo 0 1419 0
1083 QDO Nguyễn Quang Anh 0 1418 0
1084 QDO Khoa Hoàng Anh 0 1417 0
1085 QDO Ngô Hoài Anh 0 1416 0
1086 QDO Trần Quang Minh 0 1415 0
1087 QDO Hoàng Minh Trung 0 1414 0
1088 QDO Nguyễn Quang Thái 0 1413 0
1089 QDO Phạm Gia Huy 0 1412 0
1090 QDO Phan Nguyễn Hải Phong 0 1411 0
1091 QDO Trịnh Hữu Hùng 0 1410 0
1092 QDO Bùi Quang Ngọc 0 1409 0
1093 QDO Bùi Quang Bảo 0 1408 0
1094 QDO Nguyễn Đức Quang 0 1407 0
1095 QDO Đoàn Thế Quang 0 1406 0
1096 QDO Trương Minh Sang 0 1405 0
1097 QDO Nguyễn Lâm Phong 0 1404 0
1098 QDO Nguyễn Phú Danh 0 1403 0
1099 QDO Trần Tùng Minh 0 1402 0
1100 QDO Nguyễn Bảo Nam 0 1401 0
1101 QDO Hà Minh Tùng 0 1400 0
1102 QDO Nguyễn Phúc Nguyên 0 1399 0
1103 QDO Chu Phan Đăng Khoa 0 1398 0
1104 QDO Nguyễn Đức Trung 0 1397 0
1105 QDO Nghiêm Tố Hân 0 1396 0
1106 QDO Nguyễn Mai Chi 0 1395 0
1107 QDO Đỗ Phương Tuệ Anh 0 1394 0
1108 QDO Ngô Thùy Dương 0 1393 0
1109 QDO Hoàng Huy Tài 0 1392 0
1110 QDO Đoàn Thế Đức 0 1391 0
1111 QDO Chu Phan Trúc Linh 0 1390 0
1112 QDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1389 0
1113 QDO Nguyễn Hải Nam 0 1388 0
1114 QDO Ngô Trọng Quốc Đạt 0 1387 0
1115 QDO Nguyễn Hoàng Phúc 0 1386 0
1116 QDO Nguyễn Trung Hiếu 0 1385 0
1117 QDO Đặng Minh Đức 0 1384 0
1118 QNA Trần Hoàng Bách 0 1383 0
1119 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1382 0
1120 QNA Phan Minh Huy 0 1381 0
1121 QNA Hoàng Việt Thắng 0 1380 0
1122 QNI Phí Gia Minh 0 1379 0
1123 QNI Vũ Gia Bảo 0 1378 0
1124 QNI Hoàng Minh Nguyên 0 1377 0
1125 QNI Phạm Anh Dũng 0 1376 0
1126 QNI Lê Huy Hải 0 1375 0
1127 QNI Nguyễn Sinh Cung 0 1374 0
1128 QNI Hoàng Minh Đức 0 1373 0
1129 QNI Nguyễn Anh Dũng (B) 0 1372 0
1130 QNI Mai Vi Tú 0 1371 0
1131 QNI Vũ Giang Minh Đức 0 1370 0
1132 QNI Trần Hùng Long 0 1369 0
1133 QNI La Trần Minh Đức 0 1368 0
1134 QNI Nguyễn Khắc Bảo An 0 1367 0
1135 QNI Lại Nguyễn Mạnh Dũng 0 1366 0
1136 QNI Đỗ Thùy Anh 0 1365 0
1137 QNI Nguyễn Bảo Châu 0 1364 0
1138 QNI Phạm Quỳnh Anh 0 1363 0
1139 QNI Bùi Thị Kim Khánh 0 1362 0
1140 QNI Trần Hà Gia Linh 0 1361 0
1141 QNI Trần Phương Vi 0 1360 0
1142 QNI Nguyễn Lê Cẩm Hiền 0 1359 0
1143 QNI Nguyễn Hà Phương 0 1358 0
1144 QNI Nguyễn Thị Ngọc Mai 0 1357 0
1145 QNI Bùi Thị Diệp Anh 0 1356 0
1146 QNI Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0 1355 0
1147 QNI Nguyễn Thanh Thảo 0 1354 0
1148 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 1353 0
1149 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 1352 0
1150 QNI Nguyễn Hải Lâm 0 1351 0
1151 QNI Trần Đại Quang 0 1350 0
1152 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 1349 0
1153 QNI Nguyễn Minh Anh 0 1348 0
1154 QNI Đỗ Khánh Linh 0 1347 0
1155 QNI Nguyễn Thị Hồng Hà 0 1346 0
1156 TGI Ngô Phương Nghi 0 1345 0
1157 TGI Phan Hồ Mai Khuê 0 1344 0
1158 TGI Lê Nguyễn Phương Vy 0 1343 0
1159 TGI Trương Tấn Quốc 0 1342 0
1160 TGI Nguyễn Hoàng Phúc Hải 0 1341 0
1161 TNI Lê Ánh Minh 0 1340 0
1162 TNI Trần Huỳnh Mỹ Anh 0 1339 0
1163 TNI Trần Huỳnh Mỹ Kỳ 0 1338 0
1164 TNI Vũ Hoàng Nam 0 1337 0
1165 TNI Dương Triều Giang 0 1336 0
1166 TNI Đặng Tấn Phúc 0 1335 0
1167 TNI Nguyễn Võ Minh Nhân 0 1334 0
1168 TNI Phan Nguyễn Thái Bảo 0 1333 0
1169 TNI Nguyễn An Toàn 0 1332 0
1170 TNI Nguyễn Hoài An 0 1331 0
1171 TNI Lâm Hoàng Sơn 0 1330 0
1172 TNI Đặng Nguyễn Thành Công 0 1329 0
1173 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 1328 0
1174 TNG Hoàng Anh Kiệt 0 1327 0
1175 TNG Tống Nguyễn Gia Hưng 0 1326 0
1176 TNG Lý Minh Huy 0 1325 0
1177 TNG Hà Quốc Khánh 0 1324 0
1178 TNG Tạ Anh Khôi 0 1323 0
1179 TNG Nguyễn Thiên Ngân 0 1322 0
1180 TNG Phùng Phương Nguyên 0 1321 0
1181 TNG Trần Anh Dũng 0 1320 0
1182 TNG Hoàng Minh Đức 0 1319 0
1183 TNG Trần Đại Lâm 0 1318 0
1184 TNG Nguyễn Trung Hiếu 0 1317 0
1185 TNG An Thanh Huyền 0 1316 0
1186 TNG Nguyễn Thị Mai Thảo 0 1315 0
1187 TTH Nguyễn Trần Khánh Thi 0 1314 0
1188 TTH Lê Bảo An 0 1313 0
1189 TTH Thái Khôi Nguyên 0 1312 0
1190 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dũng 0 1311 0
1191 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 1310 0
1192 TTH Nguyễn Trần Huy Khánh 0 1309 0
1193 TTH Nguyễn Đức Nhân 0 1308 0
1194 TTH Lê Minh Anh 0 1307 0
1195 TTH Lâm Bình Nguyên 0 1306 0
1196 TTH Trần Văn Anh Kiệt 0 1305 0
1197 TTH Trần Tuấn Kiệt 0 1304 0
1198 TTH Nguyễn Hà Khánh Linh 0 1303 0
1199 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dương 0 1302 0
1200 TTH Ngô Minh Quân 0 1301 0
1201 TTH Mai Văn Nghĩa 0 1300 0
1202 TTH Trần Văn Tiến Đạt 0 1299 0
1203 TTH Lê Nhật Khánh Huy 0 1298 0
1204 TTH Đỗ Thanh Lộc 0 1297 0
1205 TTH Nguyễn Văn Khánh Duy 0 1296 0
1206 TTH Lê Thái Nga 0 1295 0
1207 TTH Lê Khắc Minh Thư 0 1294 0
1208 TTH Phạm Ngọc Thiên Thùy 0 1293 0
1209 TTH Hà Phương Hoàng Mai 0 1292 0
1210 THO Lê Đức Minh Quân 0 1291 0
1211 THO Lê Thanh Dương 0 1290 0
1212 THO Nguyễn Thế Hải 0 1289 0
1213 THO Nguyễn Thế Dương 0 1288 0
1214 THO Nguyễn Thế Sơn 0 1287 0
1215 THO Lê Đức Gia Bảo 0 1286 0
1216 THO Lê Quang Thái 0 1285 0
1217 THO Nguyễn Bình An 0 1284 0
1218 THO Lưu Quế Chi 0 1283 0
1219 THO Lê Đặng Thành An 0 1282 0
1220 THO Võ Lê Đức 0 1281 0
1221 THO Hồ Thành Hưng 0 1280 0
1222 THO Lê Trần Dũng 0 1279 0
1223 THO Vũ Tất Lê Thăng 0 1278 0
1224 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 1277 0
1225 THO Nguyễn Thanh Nhiên 0 1276 0
1226 THO Nguyễn Gia Thịnh 0 1275 0
1227 THO Trần Việt Cường 0 1274 0
1228 THO Trần Việt Dũng 0 1273 0
1229 THO Lê Linh Chi 0 1272 0
1230 THO Ngô Thiện Dũng 0 1271 0
1231 THO Phạm Thái Hòa 0 1270 0
1232 THO Lê Văn Công Minh 0 1269 0
1233 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 1268 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Khoa Hoàng Anh QDO
2 Bùi Đăng Khôi HCM
3 Nguyễn Hải Anh HNO
4 Cao Kiếm Anh LCI
5 Ngô Hoài Anh QDO
6 Nguyễn Quang Anh HCM
7 Nguyễn Quang Anh QDO
8 Phạm Ngọc Nam Anh HCM
9 Nguyễn Toàn Bách BRV
10 Đặng Công Thái Bảo DAN
11 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU
12 Cao Kiến Bình KTR
13 Lê Minh Dũng HCM
14 Nguyễn Thế Hà GDC
15 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV
16 Trần Minh Hiếu HCM
17 Nguyễn Đức Hoàng BRV
18 Bùi Quang Huy HCM
19 Lâm Nhật Huy BRV
20 Lê Sỹ Gia Huy NAN
21 Phạm Gia Huy QDO
22 Phạm Quang Huy DAN
23 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH
24 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI
25 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN
26 Nguyễn Trường An Khang HNO
27 Tăng Duy Khang HCM
28 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH
29 Nguyễn Hải Lâm QNI
30 Bùi Hoàng Long LSO
31 Nguyễn Hoàng Long HNO
32 Nguyễn Tấn Minh DTH
33 Trần Quang Minh QDO
34 Mai Vĩ Nguyên HNO
35 Vũ Tiến Phát HCM
36 Đặng Thái Phong LCI
37 Đinh Quốc Phong HCM
38 Phan Nguyễn Hải Phong QDO
39 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV
40 Trần Triệu Đức Phú KTR
41 Lê Minh Phúc DAN
42 Trần Đại Quang QNI
43 Hoàng Bảo Quân BRV
44 Nguyễn Hoàng Quân HAU
45 Lim Tuấn Sang KGI
46 Nguyễn Phúc Tâm HCM
47 Nguyễn Quang Thái QDO
48 Nguyễn Thành Thái BRV
49 Nguyễn Nam Thành HNO
50 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI
51 Phạm Minh Triết HNO
52 Vương Gia Trọng DAN
53 Hoàng Minh Trung QDO
54 Nguyễn Lương Vũ DAN

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 0 1 - 0 0 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 28
2 29 Nguyễn Hải Lâm QNI 0 0 - 1 0 Bùi Đăng Khôi HCM 2
3 3 Nguyễn Hải Anh HNO 0 1 - 0 0 Bùi Hoàng Long LSO 30
4 31 Nguyễn Hoàng Long HNO 0 0 - 1 0 Cao Kiếm Anh LCI 4
5 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Tấn Minh DTH 32
6 33 Trần Quang Minh QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Anh HCM 6
7 7 Nguyễn Quang Anh QDO 0 1 - 0 0 Mai Vĩ Nguyên HNO 34
8 35 Vũ Tiến Phát HCM 0 ½ - ½ 0 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 8
9 9 Nguyễn Toàn Bách BRV 0 0 - 1 0 Đặng Thái Phong LCI 36
10 37 Đinh Quốc Phong HCM 0 1 - 0 0 Đặng Công Thái Bảo DAN 10
11 11 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 0 0 - 1 0 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 38
12 39 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 0 0 - 1 0 Cao Kiến Bình KTR 12
13 13 Lê Minh Dũng HCM 0 1 - 0 0 Trần Triệu Đức Phú KTR 40
14 41 Lê Minh Phúc DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Hà GDC 14
15 15 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 0 0 - 1 0 Trần Đại Quang QNI 42
16 43 Hoàng Bảo Quân BRV 0 0 - 1 0 Trần Minh Hiếu HCM 16
17 17 Nguyễn Đức Hoàng BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Quân HAU 44
18 45 Lim Tuấn Sang KGI 0 0 - 1 0 Bùi Quang Huy HCM 18
19 19 Lâm Nhật Huy BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Tâm HCM 46
20 47 Nguyễn Quang Thái QDO 0 0 - 1 0 Lê Sỹ Gia Huy NAN 20
21 21 Phạm Gia Huy QDO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Thành Thái BRV 48
22 49 Nguyễn Nam Thành HNO 0 0 - 1 0 Phạm Quang Huy DAN 22
23 23 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 50
24 51 Phạm Minh Triết HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 24
25 25 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 0 1 - 0 0 Vương Gia Trọng DAN 52
26 53 Hoàng Minh Trung QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Trường An Khang HNO 26
27 27 Tăng Duy Khang HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Lương Vũ DAN 54

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Nguyễn Trường An Khang HNO 1 0 - 1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 2 Bùi Đăng Khôi HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 25
3 32 Nguyễn Tấn Minh DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Hải Anh HNO 3
4 4 Cao Kiếm Anh LCI 1 0 - 1 1 Trần Quang Minh QDO 33
5 36 Đặng Thái Phong LCI 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Anh QDO 7
6 12 Cao Kiến Bình KTR 1 1 - 0 1 Đinh Quốc Phong HCM 37
7 38 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 1 1 - 0 1 Lê Minh Dũng HCM 13
8 16 Trần Minh Hiếu HCM 1 0 - 1 1 Lê Minh Phúc DAN 41
9 18 Bùi Quang Huy HCM 1 0 - 1 1 Trần Đại Quang QNI 42
10 20 Lê Sỹ Gia Huy NAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Quân HAU 44
11 22 Phạm Quang Huy DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Phúc Tâm HCM 46
12 24 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 50
13 54 Nguyễn Lương Vũ DAN 1 ½ - ½ ½ Phạm Gia Huy QDO 21
14 48 Nguyễn Thành Thái BRV ½ ½ - ½ ½ Vũ Tiến Phát HCM 35
15 8 Phạm Ngọc Nam Anh HCM ½ 1 - 0 0 Ngô Hoài Anh QDO 5
16 6 Nguyễn Quang Anh HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Lâm QNI 29
17 30 Bùi Hoàng Long LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Toàn Bách BRV 9
18 10 Đặng Công Thái Bảo DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Long HNO 31
19 39 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 11
20 14 Nguyễn Thế Hà GDC 0 1 - 0 0 Hoàng Bảo Quân BRV 43
21 40 Trần Triệu Đức Phú KTR 0 0 - 1 0 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 15
22 45 Lim Tuấn Sang KGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Hoàng BRV 17
23 47 Nguyễn Quang Thái QDO 0 1 - 0 0 Lâm Nhật Huy BRV 19
24 49 Nguyễn Nam Thành HNO 0 0 - 1 0 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 23
25 52 Vương Gia Trọng DAN 0 1 - 0 0 Tăng Duy Khang HCM 27
26 28 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 0 1 - 0 0 Phạm Minh Triết HNO 51
27 53 Hoàng Minh Trung QDO 0 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 2 1 - 0 2 Đặng Thái Phong LCI 36
2 33 Trần Quang Minh QDO 2 1 - 0 2 Bùi Đăng Khôi HCM 2
3 41 Lê Minh Phúc DAN 2 0 - 1 2 Cao Kiến Bình KTR 12
4 42 Trần Đại Quang QNI 2 1 - 0 2 Phạm Quang Huy DAN 22
5 44 Nguyễn Hoàng Quân HAU 2 0 - 1 2 Nguyễn Tấn Minh DTH 32
6 8 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 0 - 1 2 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 38
7 50 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 1 - 0 Nguyễn Lương Vũ DAN 54
8 3 Nguyễn Hải Anh HNO 1 1 - 0 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 24
9 23 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 1 0 - 1 1 Cao Kiếm Anh LCI 4
10 7 Nguyễn Quang Anh QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Trường An Khang HNO 26
11 9 Nguyễn Toàn Bách BRV 1 1 - 0 1 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 28
12 25 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 1 0 - 1 1 Đặng Công Thái Bảo DAN 10
13 11 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 1 0 - 1 1 Lim Tuấn Sang KGI 45
14 13 Lê Minh Dũng HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Thái QDO 47
15 29 Nguyễn Hải Lâm QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Hà GDC 14
16 15 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Thành Thái BRV 48
17 35 Vũ Tiến Phát HCM 1 0 - 1 1 Trần Minh Hiếu HCM 16
18 37 Đinh Quốc Phong HCM 1 0 - 1 1 Bùi Quang Huy HCM 18
19 46 Nguyễn Phúc Tâm HCM 1 1 - 0 1 Lê Sỹ Gia Huy NAN 20
20 21 Phạm Gia Huy QDO 1 1 - 0 1 Hoàng Minh Trung QDO 53
21 17 Nguyễn Đức Hoàng BRV 0 0 - 1 1 Vương Gia Trọng DAN 52
22 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 39
23 31 Nguyễn Hoàng Long HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Anh HCM 6
24 19 Lâm Nhật Huy BRV 0 1 - 0 0 Trần Triệu Đức Phú KTR 40
25 27 Tăng Duy Khang HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Thành HNO 49
26 43 Hoàng Bảo Quân BRV 0 1 - 0 0 Bùi Hoàng Long LSO 30
27 51 Phạm Minh Triết HNO 0 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 38 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 3 0 - 1 3 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 12 Cao Kiến Bình KTR 3 ½ - ½ 3 Trần Quang Minh QDO 33
3 32 Nguyễn Tấn Minh DTH 3 1 - 0 3 Trần Đại Quang QNI 42
4 2 Bùi Đăng Khôi HCM 2 1 - 0 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 50
5 26 Nguyễn Trường An Khang HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải Anh HNO 3
6 4 Cao Kiếm Anh LCI 2 0 - 1 2 Nguyễn Hải Lâm QNI 29
7 44 Nguyễn Hoàng Quân HAU 2 0 - 1 2 Nguyễn Toàn Bách BRV 9
8 10 Đặng Công Thái Bảo DAN 2 0 - 1 2 Đặng Thái Phong LCI 36
9 16 Trần Minh Hiếu HCM 2 0 - 1 2 Lim Tuấn Sang KGI 45
10 18 Bùi Quang Huy HCM 2 1 - 0 2 Lê Minh Phúc DAN 41
11 52 Vương Gia Trọng DAN 2 0 - 1 2 Phạm Gia Huy QDO 21
12 22 Phạm Quang Huy DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Thái QDO 47
13 46 Nguyễn Phúc Tâm HCM 2 1 - 0 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 15
14 48 Nguyễn Thành Thái BRV 0 - 1 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 8
15 24 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 0 - 1 Nguyễn Lương Vũ DAN 54
16 6 Nguyễn Quang Anh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 25
17 27 Tăng Duy Khang HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Anh QDO 7
18 28 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 11
19 35 Vũ Tiến Phát HCM 1 1 - 0 1 Lê Minh Dũng HCM 13
20 14 Nguyễn Thế Hà GDC 1 1 - 0 1 Đinh Quốc Phong HCM 37
21 51 Phạm Minh Triết HNO 1 0 - 1 1 Lâm Nhật Huy BRV 19
22 20 Lê Sỹ Gia Huy NAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 39
23 53 Hoàng Minh Trung QDO 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 23
24 31 Nguyễn Hoàng Long HNO 0 0 - 1 1 Hoàng Bảo Quân BRV 43
25 30 Bùi Hoàng Long LSO 0 1 - 0 0 Ngô Hoài Anh QDO 5
26 40 Trần Triệu Đức Phú KTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Hoàng BRV 17
27 49 Nguyễn Nam Thành HNO 0 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Tấn Minh DTH 32
2 9 Nguyễn Toàn Bách BRV 3 ½ - ½ Cao Kiến Bình KTR 12
3 33 Trần Quang Minh QDO 0 - 1 3 Bùi Quang Huy HCM 18
4 36 Đặng Thái Phong LCI 3 0 - 1 3 Bùi Đăng Khôi HCM 2
5 21 Phạm Gia Huy QDO 3 0 - 1 3 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 38
6 45 Lim Tuấn Sang KGI 3 1 - 0 3 Phạm Quang Huy DAN 22
7 42 Trần Đại Quang QNI 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Trường An Khang HNO 26
8 29 Nguyễn Hải Lâm QNI 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Phúc Tâm HCM 46
9 50 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 1 - 0 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 8
10 54 Nguyễn Lương Vũ DAN 0 - 1 2 Cao Kiếm Anh LCI 4
11 3 Nguyễn Hải Anh HNO 2 1 - 0 2 Tăng Duy Khang HCM 27
12 23 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Quang Anh HCM 6
13 41 Lê Minh Phúc DAN 2 1 - 0 2 Đặng Công Thái Bảo DAN 10
14 11 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 2 1 - 0 2 Vũ Tiến Phát HCM 35
15 14 Nguyễn Thế Hà GDC 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Quân HAU 44
16 47 Nguyễn Quang Thái QDO 2 1 - 0 2 Trần Minh Hiếu HCM 16
17 19 Lâm Nhật Huy BRV 2 1 - 0 2 Vương Gia Trọng DAN 52
18 43 Hoàng Bảo Quân BRV 2 0 - 1 2 Lê Sỹ Gia Huy NAN 20
19 15 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 0 - 1 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 24
20 7 Nguyễn Quang Anh QDO 1 0 - 1 Nguyễn Thành Thái BRV 48
21 13 Lê Minh Dũng HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Nam Thành HNO 49
22 25 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 1 1 - 0 1 Trần Triệu Đức Phú KTR 40
23 39 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 1 0 - 1 1 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 28
24 30 Bùi Hoàng Long LSO 1 1 - 0 1 Phạm Minh Triết HNO 51
25 37 Đinh Quốc Phong HCM 1 1 - 0 1 Hoàng Minh Trung QDO 53
26 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Long HNO 31
27 17 Nguyễn Đức Hoàng BRV 0 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Cao Kiến Bình KTR 4 0 - 1 5 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 2 Bùi Đăng Khôi HCM 4 ½ - ½ 4 Lim Tuấn Sang KGI 45
3 18 Bùi Quang Huy HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Tấn Minh DTH 32
4 38 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 4 1 - 0 Nguyễn Trường An Khang HNO 26
5 42 Trần Đại Quang QNI 1 - 0 Nguyễn Toàn Bách BRV 9
6 50 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 0 - 1 Nguyễn Hải Lâm QNI 29
7 46 Nguyễn Phúc Tâm HCM 0 - 1 Trần Quang Minh QDO 33
8 22 Phạm Quang Huy DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Hải Anh HNO 3
9 4 Cao Kiếm Anh LCI 3 1 - 0 3 Phạm Gia Huy QDO 21
10 6 Nguyễn Quang Anh HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Thái QDO 47
11 36 Đặng Thái Phong LCI 3 1 - 0 3 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 11
12 44 Nguyễn Hoàng Quân HAU 3 1 - 0 3 Lâm Nhật Huy BRV 19
13 20 Lê Sỹ Gia Huy NAN 3 1 - 0 3 Lê Minh Phúc DAN 41
14 8 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 0 - 1 Nguyễn Lương Vũ DAN 54
15 24 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 1 - 0 Nguyễn Thành Thái BRV 48
16 10 Đặng Công Thái Bảo DAN 2 1 - 0 2 Tăng Duy Khang HCM 27
17 28 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 2 1 - 0 2 Lê Minh Dũng HCM 13
18 35 Vũ Tiến Phát HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thế Hà GDC 14
19 16 Trần Minh Hiếu HCM 2 1 - 0 2 Bùi Hoàng Long LSO 30
20 52 Vương Gia Trọng DAN 2 0 - 1 2 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 23
21 43 Hoàng Bảo Quân BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 25
22 15 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 0 - 1 2 Đinh Quốc Phong HCM 37
23 40 Trần Triệu Đức Phú KTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Anh QDO 7
24 49 Nguyễn Nam Thành HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Hoàng BRV 17
25 51 Phạm Minh Triết HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Long HNO 31
26 53 Hoàng Minh Trung QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 39
27 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 6 1 - 0 Bùi Đăng Khôi HCM 2
2 32 Nguyễn Tấn Minh DTH 5 1 - 0 5 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 38
3 29 Nguyễn Hải Lâm QNI 0 - 1 Trần Đại Quang QNI 42
4 45 Lim Tuấn Sang KGI ½ - ½ Trần Quang Minh QDO 33
5 3 Nguyễn Hải Anh HNO 4 1 - 0 4 Bùi Quang Huy HCM 18
6 20 Lê Sỹ Gia Huy NAN 4 0 - 1 4 Cao Kiếm Anh LCI 4
7 6 Nguyễn Quang Anh HCM 4 0 - 1 4 Đặng Thái Phong LCI 36
8 12 Cao Kiến Bình KTR 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Quân HAU 44
9 9 Nguyễn Toàn Bách BRV 1 - 0 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 50
10 26 Nguyễn Trường An Khang HNO 1 - 0 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 24
11 54 Nguyễn Lương Vũ DAN 1 - 0 Nguyễn Phúc Tâm HCM 46
12 23 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 3 0 - 1 3 Đặng Công Thái Bảo DAN 10
13 11 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 25
14 37 Đinh Quốc Phong HCM 3 0 - 1 3 Trần Minh Hiếu HCM 16
15 19 Lâm Nhật Huy BRV 3 0 - 1 3 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 28
16 21 Phạm Gia Huy QDO 3 1 - 0 3 Vũ Tiến Phát HCM 35
17 41 Lê Minh Phúc DAN 3 1 - 0 3 Phạm Quang Huy DAN 22
18 47 Nguyễn Quang Thái QDO 3 1 - 0 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 8
19 48 Nguyễn Thành Thái BRV ½ - ½ 2 Lê Minh Dũng HCM 13
20 7 Nguyễn Quang Anh QDO 2 1 - 0 2 Bùi Hoàng Long LSO 30
21 14 Nguyễn Thế Hà GDC 2 0 - 1 2 Vương Gia Trọng DAN 52
22 17 Nguyễn Đức Hoàng BRV 2 0 - 1 2 Hoàng Bảo Quân BRV 43
23 27 Tăng Duy Khang HCM 2 1 - 0 2 Hoàng Minh Trung QDO 53
24 31 Nguyễn Hoàng Long HNO 2 0 - 1 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 15
25 49 Nguyễn Nam Thành HNO 1 1 - 0 1 Ngô Hoài Anh QDO 5
26 39 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 1 1 - 0 1 Phạm Minh Triết HNO 51
27 40 Trần Triệu Đức Phú KTR 1 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 42 Trần Đại Quang QNI 0 - 1 7 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 4 Cao Kiếm Anh LCI 5 1 - 0 6 Nguyễn Tấn Minh DTH 32
3 33 Trần Quang Minh QDO 5 0 - 1 5 Nguyễn Hải Anh HNO 3
4 38 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 5 0 - 1 5 Cao Kiến Bình KTR 12
5 36 Đặng Thái Phong LCI 5 1 - 0 5 Lim Tuấn Sang KGI 45
6 2 Bùi Đăng Khôi HCM 1 - 0 Nguyễn Toàn Bách BRV 9
7 26 Nguyễn Trường An Khang HNO 1 - 0 Nguyễn Hải Lâm QNI 29
8 54 Nguyễn Lương Vũ DAN 1 - 0 4 Nguyễn Quang Anh HCM 6
9 10 Đặng Công Thái Bảo DAN 4 1 - 0 4 Lê Sỹ Gia Huy NAN 20
10 44 Nguyễn Hoàng Quân HAU 4 1 - 0 4 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 11
11 16 Trần Minh Hiếu HCM 4 1 - 0 4 Phạm Gia Huy QDO 21
12 18 Bùi Quang Huy HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Quang Thái QDO 47
13 28 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 4 1 - 0 4 Lê Minh Phúc DAN 41
14 24 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI ½ - ½ Nguyễn Phúc Tâm HCM 46
15 50 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 1 - 0 3 Nguyễn Quang Anh QDO 7
16 27 Tăng Duy Khang HCM 3 1 - 0 3 Lâm Nhật Huy BRV 19
17 22 Phạm Quang Huy DAN 3 1 - 0 3 Hoàng Bảo Quân BRV 43
18 48 Nguyễn Thành Thái BRV 3 1 - 0 3 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 23
19 25 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 3 1 - 0 3 Đinh Quốc Phong HCM 37
20 52 Vương Gia Trọng DAN 3 0 - 1 3 Vũ Tiến Phát HCM 35
21 8 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 0 - 1 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 15
22 13 Lê Minh Dũng HCM 1 - 0 2 Nguyễn Thế Hà GDC 14
23 53 Hoàng Minh Trung QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Hoàng BRV 17
24 30 Bùi Hoàng Long LSO 2 1 - 0 2 Nguyễn Nam Thành HNO 49
25 40 Trần Triệu Đức Phú KTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Long HNO 31
26 5 Ngô Hoài Anh QDO 1 0 - 1 1 Phạm Minh Triết HNO 51
27 39 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 2 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 8 1 - 0 6 Nguyễn Hải Anh HNO 3
2 12 Cao Kiến Bình KTR 6 1 - 0 6 Cao Kiếm Anh LCI 4
3 32 Nguyễn Tấn Minh DTH 6 0 - 1 6 Đặng Thái Phong LCI 36
4 2 Bùi Đăng Khôi HCM 0 - 1 Nguyễn Trường An Khang HNO 26
5 42 Trần Đại Quang QNI 0 - 1 Nguyễn Lương Vũ DAN 54
6 33 Trần Quang Minh QDO 5 1 - 0 5 Đặng Công Thái Bảo DAN 10
7 38 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 5 1 - 0 5 Trần Minh Hiếu HCM 16
8 18 Bùi Quang Huy HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Hoàng Quân HAU 44
9 45 Lim Tuấn Sang KGI 5 0 - 1 5 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 28
10 9 Nguyễn Toàn Bách BRV 1 - 0 Nguyễn Hải Lâm QNI 29
11 11 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 4 1 - 0 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 50
12 6 Nguyễn Quang Anh HCM 4 1 - 0 4 Tăng Duy Khang HCM 27
13 20 Lê Sỹ Gia Huy NAN 4 0 - 1 4 Nguyễn Thành Thái BRV 48
14 21 Phạm Gia Huy QDO 4 0 - 1 4 Lê Minh Phúc DAN 41
15 35 Vũ Tiến Phát HCM 4 0 - 1 4 Phạm Quang Huy DAN 22
16 47 Nguyễn Quang Thái QDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 24
17 46 Nguyễn Phúc Tâm HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 25
18 15 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 0 - 1 Lê Minh Dũng HCM 13
19 7 Nguyễn Quang Anh QDO 3 0 - 1 3 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 39
20 19 Lâm Nhật Huy BRV 3 0 - 1 3 Hoàng Minh Trung QDO 53
21 43 Hoàng Bảo Quân BRV 3 0 - 1 3 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 23
22 37 Đinh Quốc Phong HCM 3 1 - 0 3 Bùi Hoàng Long LSO 30
23 31 Nguyễn Hoàng Long HNO 3 1 - 0 3 Vương Gia Trọng DAN 52
24 17 Nguyễn Đức Hoàng BRV 2 0 - 1 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 8
25 51 Phạm Minh Triết HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Nam Thành HNO 49
26 5 Ngô Hoài Anh QDO 1 0 - 1 2 Trần Triệu Đức Phú KTR 40
27 14 Nguyễn Thế Hà GDC 2 1 bye
28 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 9,0 0,0 50,0 9 4 4
2 12 Cao Kiến Bình KTR 7,0 0,0 46,5 6 4 3
3 36 Đặng Thái Phong LCI 7,0 0,0 46,0 7 5 4
4 26 Nguyễn Trường An Khang HNO 6,5 0,0 44,0 6 5 3
5 54 Nguyễn Lương Vũ DAN 6,5 0,0 38,0 6 5 4
6 32 Nguyễn Tấn Minh DTH 6,0 0,0 50,5 6 5 3
7 38 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 6,0 0,0 47,0 6 4 3
8 3 Nguyễn Hải Anh HNO 6,0 0,0 46,5 6 5 2
9 33 Trần Quang Minh QDO 6,0 0,0 45,5 5 4 2
10 18 Bùi Quang Huy HCM 6,0 0,0 43,5 6 4 3
11 4 Cao Kiếm Anh LCI 6,0 0,0 42,0 6 5 4
12 28 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 6,0 0,0 40,5 6 5 3
13 42 Trần Đại Quang QNI 5,5 0,0 49,0 5 4 3
14 2 Bùi Đăng Khôi HCM 5,5 0,0 48,0 5 4 2
15 9 Nguyễn Toàn Bách BRV 5,5 0,0 45,0 5 4 2
16 45 Lim Tuấn Sang KGI 5,0 0,0 45,5 4 4 2
17 41 Lê Minh Phúc DAN 5,0 0,0 42,0 5 5 2
18 11 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 5,0 0,0 41,5 5 4 2
19 6 Nguyễn Quang Anh HCM 5,0 0,0 41,0 5 4 2
20 44 Nguyễn Hoàng Quân HAU 5,0 0,0 39,0 5 5 3
21 22 Phạm Quang Huy DAN 5,0 0,0 38,5 5 5 2
22 10 Đặng Công Thái Bảo DAN 5,0 0,0 38,0 5 5 2
23 46 Nguyễn Phúc Tâm HCM 5,0 0,0 37,5 4 5 1
24 47 Nguyễn Quang Thái QDO 5,0 0,0 37,0 5 4 1
25 16 Trần Minh Hiếu HCM 5,0 0,0 36,0 5 5 3
26 48 Nguyễn Thành Thái BRV 5,0 0,0 31,5 3 5 2
27 29 Nguyễn Hải Lâm QNI 4,5 0,0 43,5 4 5 3
28 50 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 4,5 0,0 38,5 4 5 1
29 13 Lê Minh Dũng HCM 4,5 0,0 34,5 4 5 1
30 24 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 4,0 0,0 42,0 3 5 2
31 21 Phạm Gia Huy QDO 4,0 0,0 41,0 3 4 1
32 20 Lê Sỹ Gia Huy NAN 4,0 0,0 39,5 4 4 2
33 37 Đinh Quốc Phong HCM 4,0 0,0 37,0 4 4 1
34 25 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 4,0 0,0 35,5 4 5 1
35 23 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 4,0 0,0 35,0 4 5 4
36 27 Tăng Duy Khang HCM 4,0 0,0 35,0 4 4 0
37 35 Vũ Tiến Phát HCM 4,0 0,0 35,0 3 4 1
38 39 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 4,0 0,0 34,5 3 4 2
39 53 Hoàng Minh Trung QDO 4,0 0,0 32,5 3 4 1
40 31 Nguyễn Hoàng Long HNO 4,0 0,0 30,5 4 4 3
41 15 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 3,5 1,0 35,5 3 4 3
42 8 Phạm Ngọc Nam Anh HCM 3,5 0,0 36,0 3 5 2
43 7 Nguyễn Quang Anh QDO 3,0 0,0 37,5 3 4 1
44 19 Lâm Nhật Huy BRV 3,0 0,0 34,0 3 4 1
45 14 Nguyễn Thế Hà GDC 3,0 0,0 33,0 2 4 0
46 43 Hoàng Bảo Quân BRV 3,0 0,0 31,5 3 4 2
47 30 Bùi Hoàng Long LSO 3,0 0,0 30,5 3 5 0
48 52 Vương Gia Trọng DAN 3,0 0,0 29,5 3 5 2
49 51 Phạm Minh Triết HNO 3,0 0,0 27,5 2 4 1
50 40 Trần Triệu Đức Phú KTR 3,0 0,0 26,0 2 4 1
51 17 Nguyễn Đức Hoàng BRV 2,0 1,0 27,0 1 4 1
52 49 Nguyễn Nam Thành HNO 2,0 0,0 26,0 1 4 0
53 5 Ngô Hoài Anh QDO 1,0 0,0 26,5 0 3 0
54 34 Mai Vĩ Nguyên HNO 0,0 0,0 32,0 0 1 0