GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-08-02
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BRV Nguyễn Khắc Tư 0 2051 0
2 DON Nguyễn Quốc Trường Sơn 0 2050 0
3 HNO Hoàng Minh Hiếu 0 2049 0
4 BNI Bùi Huy Phước 0 2048 0
5 HCM Đoàn Phan Khiêm 0 2047 0
6 HNO Nguyễn Đức Duy 0 2046 0
7 HNO Tống Hải Anh 0 2045 0
8 HCM An Đình Minh 0 2044 0
9 KGI Nguyễn Trí Thịnh 0 2043 0
10 HCM Lê Phi Lân 0 2042 0
11 NTH Nguyễn Đức Phát 0 2041 0
12 BNI Bạch Thế Vinh 0 2040 0
13 NTH Nguyễn Anh Hào 0 2039 0
14 HCM Đỗ Hoàng Chung Thống 0 2038 0
15 KGI Lê Khắc Hoàng Tuấn 0 2037 0
16 HNO Trần Đức Thắng 0 2036 0
17 TTH Trần Tuấn Kiệt 0 2035 0
18 HPD Phạm Minh Sơn 0 2034 0
19 NAN Lê Tất Sang 0 2033 0
20 HNO Phạm Nguyễn Dũng 0 2032 0
21 QDO Ngô Trọng Quốc Đạt 0 2031 0
22 BRV Nguyễn Thế Tuấn Minh 0 2030 0
23 NAN Trần Minh Đức 0 2029 0
24 CBA Trần Đăng Khôi 0 2028 0
25 THO Lê Trần Dũng 0 2027 0
26 KTR Phan Anh Khôi 0 2026 0
27 BRV Phùng Nguyên Son 0 2025 0
28 HCM Đặng Anh Minh 0 2024 0
29 HCM Vũ Bá Khôi 0 2023 0
30 CTH Nguyễn Thanh Liêm 0 2022 0
31 NBI Đỗ An Hòa 0 2021 0
32 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 2020 0
33 HNO Phạm Trường Phú 0 2019 0
34 NBI Phạm Anh Kiên 0 2018 0
35 DTH Bùi Đăng Khoa 0 2017 0
36 HPD Nguyễn Tuấn Minh 0 2016 0
37 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 2015 0
38 DTH Trần Nguyễn Đăng Khoa 0 2014 0
39 CTH Trần Lý Khôi Nguyên 0 2013 0
40 HNO Cấn Chí Thành 0 2012 0
41 DTH Nguyễn Lê Nhật Huy 0 2011 0
42 PYE Lê Phúc Tân 0 2010 0
43 HNO Lưu Quốc Việt 0 2009 0
44 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 2008 0
45 HCM Nguyễn Thành Long 0 2007 0
46 HNO Nguyễn Xuân Anh 0 2006 0
47 DAN Lê Minh Nguyên 0 2005 0
48 BNI Phạm Phúc Khôi Nguyên 0 2004 0
49 QDO Nguyễn Hải Nam 0 2003 0
50 DON Phạm Minh Hiếu 0 2002 0
51 LDO Nguyễn Quang Dũng 0 2001 0
52 THO Hồ Thành Hưng 0 2000 0
53 TNI Nguyễn Hoài An 0 1999 0
54 HCM Đỗ Phú Thái 0 1998 0
55 BDU Lê Kiết Tường 0 1997 0
56 BRV Ngô Minh Tuấn 0 1996 0
57 HCM Phan Thái Minh 0 1995 0
58 TTH Trần Văn Anh Kiệt 0 1994 0
59 CTH Lê Quang Minh 0 1993 0
60 BDU Trần Minh Trí 0 1992 0
61 CBA Nguyễn Thiện Nhân 0 1991 0
62 CBA Nguyễn Lê Dũng 0 1990 0
63 CBA Nguyễn Đại An 0 1989 0
64 BRV Bùi Tuấn Anh 0 1988 0
65 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 1987 0
66 HCM Lê Minh Tuấn Anh 0 1985 0
67 HNO Quách Duy Anh 0 1984 0
68 HPD Hòa Quang Bách 0 1983 0
69 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1982 0
70 HCM Trần Đình Bảo 0 1981 0
71 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 1980 0
72 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1979 0
73 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 1978 0
74 LDO Trần Bảo Duy 0 1977 0
75 DTH Trần Phát Đạt 0 1976 0
76 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1975 0
77 BRV Trương Nguyên Đức 0 1974 0
78 LSO Trần Hoàng Hải 0 1973 0
79 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 1972 0
80 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 1971 0
81 BDH Phạm Công Hiếu 0 1970 0
82 NTH Dương Minh Hoàng 0 1969 0
83 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 1968 0
84 BRV Hồ Nhật Huy 0 1967 0
85 BRV Lê Thành Hưng 0 1966 0
86 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1965 0
87 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1964 0
88 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1963 0
89 HCM Dương Minh Khoa 0 1962 0
90 BRV Nguyễn Tạ Đăng Khoa 0 1961 0
91 DTH Nguyễn Thanh Khoa 0 1960 0
92 BRV Phan Nhật Linh 0 1959 0
93 HPD Ngô Nhật Minh 0 1958 0
94 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1957 0
95 BRV Nguyễn Nhật Minh 0 1956 0
96 BRV Nguyễn Quang Minh 0 1955 0
97 HCM Phạm Phú Minh 0 1954 0
98 BTH Phạm Năng Nguyện 0 1953 0
99 KTR Châu Thiện Nhân 0 1952 0
100 BRV Thái Nhật Phi 0 1951 0
101 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 1950 0
102 BRV Bùi Thái Sơn 0 1949 0
103 TNI Lâm Hoàng Sơn 0 1948 0
104 NTH Trần Hoài Sơn 0 1947 0
105 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1946 0
106 BDH Lê Hoài Tin 0 1945 0
107 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 1944 0
108 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 1943 0
109 BRV Nguyễn Quang Thái 0 1942 0
110 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1941 0
111 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1940 0
112 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1939 0
113 HCM Trần Nam Trung 0 1938 0
114 BRV Mai Hoàng Việt 0 1937 0
115 NTH Võ Văn Việt 0 1936 0
116 BRV Nguyễn Tống Minh Quân 0 1935 0
117 BRV Nguyễn Tống Minh Quân 0 1935 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BRV Nguyễn Khắc Tư 0 2051 0
2 DON Nguyễn Quốc Trường Sơn 0 2050 0
3 HNO Hoàng Minh Hiếu 0 2049 0
4 BNI Bùi Huy Phước 0 2048 0
5 HCM Đoàn Phan Khiêm 0 2047 0
6 HNO Nguyễn Đức Duy 0 2046 0
7 HNO Tống Hải Anh 0 2045 0
8 HCM An Đình Minh 0 2044 0
9 KGI Nguyễn Trí Thịnh 0 2043 0
10 HCM Lê Phi Lân 0 2042 0
11 NTH Nguyễn Đức Phát 0 2041 0
12 BNI Bạch Thế Vinh 0 2040 0
13 NTH Nguyễn Anh Hào 0 2039 0
14 HCM Đỗ Hoàng Chung Thống 0 2038 0
15 KGI Lê Khắc Hoàng Tuấn 0 2037 0
16 HNO Trần Đức Thắng 0 2036 0
17 TTH Trần Tuấn Kiệt 0 2035 0
18 HPD Phạm Minh Sơn 0 2034 0
19 NAN Lê Tất Sang 0 2033 0
20 HNO Phạm Nguyễn Dũng 0 2032 0
21 QDO Ngô Trọng Quốc Đạt 0 2031 0
22 BRV Nguyễn Thế Tuấn Minh 0 2030 0
23 NAN Trần Minh Đức 0 2029 0
24 CBA Trần Đăng Khôi 0 2028 0
25 THO Lê Trần Dũng 0 2027 0
26 KTR Phan Anh Khôi 0 2026 0
27 BRV Phùng Nguyên Son 0 2025 0
28 HCM Đặng Anh Minh 0 2024 0
29 HCM Vũ Bá Khôi 0 2023 0
30 CTH Nguyễn Thanh Liêm 0 2022 0
31 NBI Đỗ An Hòa 0 2021 0
32 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 2020 0
33 HNO Phạm Trường Phú 0 2019 0
34 NBI Phạm Anh Kiên 0 2018 0
35 DTH Bùi Đăng Khoa 0 2017 0
36 HPD Nguyễn Tuấn Minh 0 2016 0
37 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 2015 0
38 DTH Trần Nguyễn Đăng Khoa 0 2014 0
39 CTH Trần Lý Khôi Nguyên 0 2013 0
40 HNO Cấn Chí Thành 0 2012 0
41 DTH Nguyễn Lê Nhật Huy 0 2011 0
42 PYE Lê Phúc Tân 0 2010 0
43 HNO Lưu Quốc Việt 0 2009 0
44 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 2008 0
45 HCM Nguyễn Thành Long 0 2007 0
46 HNO Nguyễn Xuân Anh 0 2006 0
47 DAN Lê Minh Nguyên 0 2005 0
48 BNI Phạm Phúc Khôi Nguyên 0 2004 0
49 QDO Nguyễn Hải Nam 0 2003 0
50 DON Phạm Minh Hiếu 0 2002 0
51 LDO Nguyễn Quang Dũng 0 2001 0
52 THO Hồ Thành Hưng 0 2000 0
53 TNI Nguyễn Hoài An 0 1999 0
54 HCM Đỗ Phú Thái 0 1998 0
55 BDU Lê Kiết Tường 0 1997 0
56 BRV Ngô Minh Tuấn 0 1996 0
57 HCM Phan Thái Minh 0 1995 0
58 TTH Trần Văn Anh Kiệt 0 1994 0
59 CTH Lê Quang Minh 0 1993 0
60 BDU Trần Minh Trí 0 1992 0
61 CBA Nguyễn Thiện Nhân 0 1991 0
62 CBA Nguyễn Lê Dũng 0 1990 0
63 CBA Nguyễn Đại An 0 1989 0
64 BRV Bùi Tuấn Anh 0 1988 0
65 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 1987 0
66 HCM Lê Minh Tuấn Anh 0 1985 0
67 HNO Quách Duy Anh 0 1984 0
68 HPD Hòa Quang Bách 0 1983 0
69 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1982 0
70 HCM Trần Đình Bảo 0 1981 0
71 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 1980 0
72 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1979 0
73 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 1978 0
74 LDO Trần Bảo Duy 0 1977 0
75 DTH Trần Phát Đạt 0 1976 0
76 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1975 0
77 BRV Trương Nguyên Đức 0 1974 0
78 LSO Trần Hoàng Hải 0 1973 0
79 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 1972 0
80 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 1971 0
81 BDH Phạm Công Hiếu 0 1970 0
82 NTH Dương Minh Hoàng 0 1969 0
83 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 1968 0
84 BRV Hồ Nhật Huy 0 1967 0
85 BRV Lê Thành Hưng 0 1966 0
86 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1965 0
87 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1964 0
88 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1963 0
89 HCM Dương Minh Khoa 0 1962 0
90 BRV Nguyễn Tạ Đăng Khoa 0 1961 0
91 DTH Nguyễn Thanh Khoa 0 1960 0
92 BRV Phan Nhật Linh 0 1959 0
93 HPD Ngô Nhật Minh 0 1958 0
94 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1957 0
95 BRV Nguyễn Nhật Minh 0 1956 0
96 BRV Nguyễn Quang Minh 0 1955 0
97 HCM Phạm Phú Minh 0 1954 0
98 BTH Phạm Năng Nguyện 0 1953 0
99 KTR Châu Thiện Nhân 0 1952 0
100 BRV Thái Nhật Phi 0 1951 0
101 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 1950 0
102 BRV Bùi Thái Sơn 0 1949 0
103 TNI Lâm Hoàng Sơn 0 1948 0
104 NTH Trần Hoài Sơn 0 1947 0
105 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1946 0
106 BDH Lê Hoài Tin 0 1945 0
107 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 1944 0
108 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 1943 0
109 BRV Nguyễn Quang Thái 0 1942 0
110 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1941 0
111 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1940 0
112 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1939 0
113 HCM Trần Nam Trung 0 1938 0
114 BRV Mai Hoàng Việt 0 1937 0
115 NTH Võ Văn Việt 0 1936 0
116 BRV Nguyễn Tống Minh Quân 0 1935 0
117 BRV Nguyễn Tống Minh Quân 0 1935 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Nguyễn Khắc Tư BRV
2 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON
3 Hoàng Minh Hiếu HNO
4 Bùi Huy Phước BNI
5 Đoàn Phan Khiêm HCM
6 Nguyễn Đức Duy HNO
7 Tống Hải Anh HNO
8 An Đình Minh HCM
9 Nguyễn Trí Thịnh KGI
10 Lê Phi Lân HCM
11 Nguyễn Đức Phát NTH
12 Bạch Thế Vinh BNI
13 Nguyễn Anh Hào NTH
14 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM
15 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI
16 Trần Đức Thắng HNO
17 Trần Tuấn Kiệt TTH
18 Phạm Minh Sơn HPD
19 Lê Tất Sang NAN
20 Phạm Nguyễn Dũng HNO
21 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO
22 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV
23 Trần Minh Đức NAN
24 Trần Đăng Khôi CBA
25 Lê Trần Dũng THO
26 Phan Anh Khôi KTR
27 Phùng Nguyên Son BRV
28 Đặng Anh Minh HCM
29 Vũ Bá Khôi HCM
30 Nguyễn Thanh Liêm CTH
31 Đỗ An Hòa NBI
32 Trần Đăng Minh Đức HNO
33 Phạm Trường Phú HNO
34 Phạm Anh Kiên NBI
35 Bùi Đăng Khoa DTH
36 Nguyễn Tuấn Minh HPD
37 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO
38 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH
39 Trần Lý Khôi Nguyên CTH
40 Cấn Chí Thành HNO
41 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH
42 Lê Phúc Tân PYE
43 Lưu Quốc Việt HNO
44 Nguyễn Trần Duy Anh HNO
45 Nguyễn Thành Long HCM
46 Nguyễn Xuân Anh HNO
47 Lê Minh Nguyên DAN
48 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI
49 Nguyễn Hải Nam QDO
50 Phạm Minh Hiếu DON
51 Nguyễn Quang Dũng LDO
52 Hồ Thành Hưng THO
53 Nguyễn Hoài An TNI
54 Đỗ Phú Thái HCM
55 Lê Kiết Tường BDU
56 Ngô Minh Tuấn BRV
57 Phan Thái Minh HCM
58 Trần Văn Anh Kiệt TTH
59 Lê Quang Minh CTH
60 Trần Minh Trí BDU
61 Nguyễn Thiện Nhân CBA
62 Nguyễn Lê Dũng CBA
63 Nguyễn Đại An CBA
64 Bùi Tuấn Anh BRV
65 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON
66 Lê Minh Tuấn Anh HCM
67 Quách Duy Anh HNO
68 Hòa Quang Bách HPD
69 Nguyễn Kim Bảo HCM
70 Trần Đình Bảo HCM
71 Đặng Phạm Quốc Cường BRV
72 Lê Hà Nguyên Chương HCM
73 Nhữ Mạnh Dũng BRV
74 Trần Bảo Duy LDO
75 Trần Phát Đạt DTH
76 Hồ Tấn Minh Đăng HCM
77 Trương Nguyên Đức BRV
78 Trần Hoàng Hải LSO
79 Nguyễn Trần Hiếu BTH
80 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV
81 Phạm Công Hiếu BDH
82 Dương Minh Hoàng NTH
83 Biện Hoàng Anh Huy DON
84 Hồ Nhật Huy BRV
85 Lê Thành Hưng BRV
86 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM
87 Mai Xuân Kiệt QNA
88 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM
89 Dương Minh Khoa HCM
90 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV
91 Nguyễn Thanh Khoa DTH
92 Phan Nhật Linh BRV
93 Ngô Nhật Minh HPD
94 Nguyễn Huy Minh HNO
95 Nguyễn Nhật Minh BRV
96 Nguyễn Quang Minh BRV
97 Phạm Phú Minh HCM
98 Phạm Năng Nguyện BTH
99 Châu Thiện Nhân KTR
100 Thái Nhật Phi BRV
101 Lê Ngọc Minh Quân BTH
102 Bùi Thái Sơn BRV
103 Lâm Hoàng Sơn TNI
104 Trần Hoài Sơn NTH
105 Nguyễn Thành Tài NTH
106 Lê Hoài Tin BDH
107 Nguyễn Ngọc Toàn BRV
108 Mai Lê Tuấn Tú BRV
109 Nguyễn Quang Thái BRV
110 Đỗ Xuân Thành HNO
111 Nguyễn Duy Thành HNO
112 Huỳnh Minh Trung HCM
113 Trần Nam Trung HCM
114 Mai Hoàng Việt BRV
115 Võ Văn Việt NTH
116 Nguyễn Tống Minh Quân BRV

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 0 1 - 0 0 Lê Quang Minh CTH 59
2 60 Trần Minh Trí BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 2
3 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Thiện Nhân CBA 61
4 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 0 0 - 1 0 Bùi Huy Phước BNI 4
5 5 Đoàn Phan Khiêm HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Đại An CBA 63
6 64 Bùi Tuấn Anh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Duy HNO 6
7 7 Tống Hải Anh HNO 0 1 - 0 0 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 65
8 66 Lê Minh Tuấn Anh HCM 0 0 - 1 0 An Đình Minh HCM 8
9 9 Nguyễn Trí Thịnh KGI 0 1 - 0 0 Quách Duy Anh HNO 67
10 68 Hòa Quang Bách HPD 0 1 - 0 0 Lê Phi Lân HCM 10
11 11 Nguyễn Đức Phát NTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Kim Bảo HCM 69
12 70 Trần Đình Bảo HCM 0 0 - 1 0 Bạch Thế Vinh BNI 12
13 13 Nguyễn Anh Hào NTH 0 0 - 1 0 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 71
14 72 Lê Hà Nguyên Chương HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 14
15 15 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 0 1 - 0 0 Nhữ Mạnh Dũng BRV 73
16 74 Trần Bảo Duy LDO 0 0 - 1 0 Trần Đức Thắng HNO 16
17 17 Trần Tuấn Kiệt TTH 0 0 - 1 0 Trần Phát Đạt DTH 75
18 76 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 0 0 - 1 0 Phạm Minh Sơn HPD 18
19 19 Lê Tất Sang NAN 0 1 - 0 0 Trương Nguyên Đức BRV 77
20 78 Trần Hoàng Hải LSO 0 0 - 1 0 Phạm Nguyễn Dũng HNO 20
21 21 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Trần Hiếu BTH 79
22 80 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 22
23 23 Trần Minh Đức NAN 0 1 - 0 0 Phạm Công Hiếu BDH 81
24 82 Dương Minh Hoàng NTH 0 0 - 1 0 Trần Đăng Khôi CBA 24
25 25 Lê Trần Dũng THO 0 1 - 0 0 Biện Hoàng Anh Huy DON 83
26 84 Hồ Nhật Huy BRV 0 1 - 0 0 Phan Anh Khôi KTR 26
27 27 Phùng Nguyên Son BRV 0 ½ - ½ 0 Lê Thành Hưng BRV 85
28 86 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 0 0 - 1 0 Đặng Anh Minh HCM 28
29 29 Vũ Bá Khôi HCM 0 1 - 0 0 Mai Xuân Kiệt QNA 87
30 88 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Liêm CTH 30
31 31 Đỗ An Hòa NBI 0 1 - 0 0 Dương Minh Khoa HCM 89
32 90 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 0 0 - 1 0 Trần Đăng Minh Đức HNO 32
33 33 Phạm Trường Phú HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Thanh Khoa DTH 91
34 92 Phan Nhật Linh BRV 0 0 - 1 0 Phạm Anh Kiên NBI 34
35 35 Bùi Đăng Khoa DTH 0 1 - 0 0 Ngô Nhật Minh HPD 93
36 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 - - + 0 Nguyễn Tuấn Minh HPD 36
37 37 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh BRV 95
38 96 Nguyễn Quang Minh BRV 0 0 - 1 0 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 38
39 39 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 0 1 - 0 0 Phạm Phú Minh HCM 97
40 98 Phạm Năng Nguyện BTH 0 0 - 1 0 Cấn Chí Thành HNO 40
41 41 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 0 1 - 0 0 Châu Thiện Nhân KTR 99
42 100 Thái Nhật Phi BRV 0 1 - 0 0 Lê Phúc Tân PYE 42
43 43 Lưu Quốc Việt HNO 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Minh Quân BTH 101
44 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 - - + 0 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 44
45 45 Nguyễn Thành Long HCM 0 ½ - ½ 0 Lâm Hoàng Sơn TNI 103
46 104 Trần Hoài Sơn NTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Xuân Anh HNO 46
47 47 Lê Minh Nguyên DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Thành Tài NTH 105
48 106 Lê Hoài Tin BDH 0 ½ - ½ 0 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 48
49 49 Nguyễn Hải Nam QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 107
50 108 Mai Lê Tuấn Tú BRV 0 0 - 1 0 Phạm Minh Hiếu DON 50
51 51 Nguyễn Quang Dũng LDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Thái BRV 109
52 110 Đỗ Xuân Thành HNO 0 0 - 1 0 Hồ Thành Hưng THO 52
53 53 Nguyễn Hoài An TNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Duy Thành HNO 111
54 112 Huỳnh Minh Trung HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Phú Thái HCM 54
55 55 Lê Kiết Tường BDU 0 ½ - ½ 0 Trần Nam Trung HCM 113
56 114 Mai Hoàng Việt BRV 0 0 - 1 0 Ngô Minh Tuấn BRV 56
57 57 Phan Thái Minh HCM 0 1 - 0 0 Võ Văn Việt NTH 115
58 116 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 0 0 - 1 0 Trần Văn Anh Kiệt TTH 58

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 35 Bùi Đăng Khoa DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 1
2 36 Nguyễn Tuấn Minh HPD 1 0 - 1 1 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
3 4 Bùi Huy Phước BNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 37
4 38 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 1 0 - 1 1 Đoàn Phan Khiêm HCM 5
5 6 Nguyễn Đức Duy HNO 1 0 - 1 1 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 39
6 40 Cấn Chí Thành HNO 1 0 - 1 1 Tống Hải Anh HNO 7
7 8 An Đình Minh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 41
8 44 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Trí Thịnh KGI 9
9 46 Nguyễn Xuân Anh HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Phát NTH 11
10 12 Bạch Thế Vinh BNI 1 0 - 1 1 Lưu Quốc Việt HNO 43
11 50 Phạm Minh Hiếu DON 1 1 - 0 1 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 15
12 16 Trần Đức Thắng HNO 1 1 - 0 1 Lê Minh Nguyên DAN 47
13 18 Phạm Minh Sơn HPD 1 1 - 0 1 Nguyễn Hải Nam QDO 49
14 52 Hồ Thành Hưng THO 1 0 - 1 1 Lê Tất Sang NAN 19
15 20 Phạm Nguyễn Dũng HNO 1 0 - 1 1 Phan Thái Minh HCM 57
16 56 Ngô Minh Tuấn BRV 1 0 - 1 1 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 21
17 58 Trần Văn Anh Kiệt TTH 1 0 - 1 1 Trần Minh Đức NAN 23
18 24 Trần Đăng Khôi CBA 1 0 - 1 1 Trần Minh Trí BDU 60
19 71 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 1 0 - 1 1 Lê Trần Dũng THO 25
20 28 Đặng Anh Minh HCM 1 0 - 1 1 Hòa Quang Bách HPD 68
21 75 Trần Phát Đạt DTH 1 0 - 1 1 Vũ Bá Khôi HCM 29
22 30 Nguyễn Thanh Liêm CTH 1 ½ - ½ 1 Lê Hà Nguyên Chương HCM 72
23 109 Nguyễn Quang Thái BRV 1 0 - 1 1 Đỗ An Hòa NBI 31
24 32 Trần Đăng Minh Đức HNO 1 1 - 0 1 Hồ Nhật Huy BRV 84
25 111 Nguyễn Duy Thành HNO 1 0 - 1 1 Phạm Trường Phú HNO 33
26 34 Phạm Anh Kiên NBI 1 1 - 0 1 Thái Nhật Phi BRV 100
27 22 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV ½ 1 - 0 1 Huỳnh Minh Trung HCM 112
28 103 Lâm Hoàng Sơn TNI ½ ½ - ½ ½ Phùng Nguyên Son BRV 27
29 113 Trần Nam Trung HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Thành Long HCM 45
30 48 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 80
31 85 Lê Thành Hưng BRV ½ 0 - 1 ½ Lê Kiết Tường BDU 55
32 2 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 0 1 - 0 ½ Lê Hoài Tin BDH 106
33 10 Lê Phi Lân HCM 0 1 - 0 0 Phạm Công Hiếu BDH 81
34 83 Biện Hoàng Anh Huy DON 0 0 - 1 0 Nguyễn Anh Hào NTH 13
35 14 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 0 1 - 0 0 Dương Minh Hoàng NTH 82
36 87 Mai Xuân Kiệt QNA 0 0 - 1 0 Trần Tuấn Kiệt TTH 17
37 26 Phan Anh Khôi KTR 0 ½ - ½ 0 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 86
38 42 Lê Phúc Tân PYE 0 1 - 0 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 88
39 89 Dương Minh Khoa HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Dũng LDO 51
40 91 Nguyễn Thanh Khoa DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoài An TNI 53
41 54 Đỗ Phú Thái HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 90
42 59 Lê Quang Minh CTH 0 1 - 0 0 Phan Nhật Linh BRV 92
43 61 Nguyễn Thiện Nhân CBA 0 0 - 1 0 Ngô Nhật Minh HPD 93
44 95 Nguyễn Nhật Minh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
45 63 Nguyễn Đại An CBA 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Minh BRV 96
46 97 Phạm Phú Minh HCM 0 0 - 1 0 Bùi Tuấn Anh BRV 64
47 65 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 1 - 0 0 Phạm Năng Nguyện BTH 98
48 99 Châu Thiện Nhân KTR 0 0 - 1 0 Lê Minh Tuấn Anh HCM 66
49 67 Quách Duy Anh HNO 0 1 - 0 0 Trần Hoài Sơn NTH 104
50 69 Nguyễn Kim Bảo HCM 0 0 - 1 0 Mai Lê Tuấn Tú BRV 108
51 101 Lê Ngọc Minh Quân BTH 0 0 - 1 0 Trần Đình Bảo HCM 70
52 73 Nhữ Mạnh Dũng BRV 0 1 - 0 0 Đỗ Xuân Thành HNO 110
53 105 Nguyễn Thành Tài NTH 0 0 - 1 0 Trần Bảo Duy LDO 74
54 107 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 0 0 - 1 0 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 76
55 77 Trương Nguyên Đức BRV 0 0 - 1 0 Mai Hoàng Việt BRV 114
56 115 Võ Văn Việt NTH 0 1 - 0 0 Trần Hoàng Hải LSO 78
57 79 Nguyễn Trần Hiếu BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 116
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 2 1 - 0 2 Vũ Bá Khôi HCM 29
2 31 Đỗ An Hòa NBI 2 1 - 0 2 Bùi Huy Phước BNI 4
3 5 Đoàn Phan Khiêm HCM 2 0 - 1 2 Trần Đăng Minh Đức HNO 32
4 7 Tống Hải Anh HNO 2 ½ - ½ 2 Phạm Trường Phú HNO 33
5 39 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 2 0 - 1 2 An Đình Minh HCM 8
6 9 Nguyễn Trí Thịnh KGI 2 1 - 0 2 Phạm Anh Kiên NBI 34
7 43 Lưu Quốc Việt HNO 2 1 - 0 2 Trần Đức Thắng HNO 16
8 57 Phan Thái Minh HCM 2 0 - 1 2 Phạm Minh Sơn HPD 18
9 19 Lê Tất Sang NAN 2 0 - 1 2 Bùi Đăng Khoa DTH 35
10 21 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Anh HNO 46
11 23 Trần Minh Đức NAN 2 0 - 1 2 Phạm Minh Hiếu DON 50
12 25 Lê Trần Dũng THO 2 1 - 0 2 Trần Minh Trí BDU 60
13 68 Hòa Quang Bách HPD 2 1 - 0 Nguyễn Thanh Liêm CTH 30
14 55 Lê Kiết Tường BDU 0 - 1 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 22
15 45 Nguyễn Thành Long HCM 1 - 0 Lê Hà Nguyên Chương HCM 72
16 80 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 0 - 1 1 Nguyễn Đức Duy HNO 6
17 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 1 1 - 0 1 Trần Văn Anh Kiệt TTH 58
18 59 Lê Quang Minh CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 2
19 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 1 0 - 1 1 Lê Phi Lân HCM 10
20 11 Nguyễn Đức Phát NTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Đại An CBA 63
21 64 Bùi Tuấn Anh BRV 1 ½ - ½ 1 Bạch Thế Vinh BNI 12
22 13 Nguyễn Anh Hào NTH 1 1 - 0 1 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 65
23 66 Lê Minh Tuấn Anh HCM 1 1 - 0 1 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 14
24 15 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 1 1 - 0 1 Quách Duy Anh HNO 67
25 17 Trần Tuấn Kiệt TTH 1 1 - 0 1 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 71
26 70 Trần Đình Bảo HCM 1 0 - 1 1 Phạm Nguyễn Dũng HNO 20
27 73 Nhữ Mạnh Dũng BRV 1 0 - 1 1 Trần Đăng Khôi CBA 24
28 27 Phùng Nguyên Son BRV 1 0 - 1 1 Trần Phát Đạt DTH 75
29 74 Trần Bảo Duy LDO 1 0 - 1 1 Đặng Anh Minh HCM 28
30 76 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Tuấn Minh HPD 36
31 37 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Hiếu BTH 79
32 84 Hồ Nhật Huy BRV 1 0 - 1 1 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 38
33 91 Nguyễn Thanh Khoa DTH 1 1 - 0 1 Cấn Chí Thành HNO 40
34 41 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 1 1 - 0 1 Lâm Hoàng Sơn TNI 103
35 93 Ngô Nhật Minh HPD 1 1 - 0 1 Lê Phúc Tân PYE 42
36 100 Thái Nhật Phi BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 44
37 47 Lê Minh Nguyên DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Thái BRV 109
38 49 Nguyễn Hải Nam QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Duy Thành HNO 111
39 51 Nguyễn Quang Dũng LDO 1 1 - 0 1 Võ Văn Việt NTH 115
40 108 Mai Lê Tuấn Tú BRV 1 1 - 0 1 Hồ Thành Hưng THO 52
41 114 Mai Hoàng Việt BRV 1 1 - 0 1 Đỗ Phú Thái HCM 54
42 112 Huỳnh Minh Trung HCM 1 1 - 0 1 Ngô Minh Tuấn BRV 56
43 106 Lê Hoài Tin BDH ½ ½ - ½ ½ Phan Anh Khôi KTR 26
44 86 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM ½ 0 - 1 ½ Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 48
45 113 Trần Nam Trung HCM ½ 1 - 0 ½ Lê Thành Hưng BRV 85
46 53 Nguyễn Hoài An TNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh BRV 95
47 92 Phan Nhật Linh BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Thiện Nhân CBA 61
48 96 Nguyễn Quang Minh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Kim Bảo HCM 69
49 98 Phạm Năng Nguyện BTH 0 1 - 0 0 Trương Nguyên Đức BRV 77
50 78 Trần Hoàng Hải LSO 0 0 - 1 0 Phạm Phú Minh HCM 97
51 81 Phạm Công Hiếu BDH 0 1 - 0 0 Châu Thiện Nhân KTR 99
52 82 Dương Minh Hoàng NTH 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Minh Quân BTH 101
53 104 Trần Hoài Sơn NTH 0 0 - 1 0 Biện Hoàng Anh Huy DON 83
54 110 Đỗ Xuân Thành HNO 0 0 - 1 0 Mai Xuân Kiệt QNA 87
55 88 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Thành Tài NTH 105
56 116 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 0 0 - 1 0 Dương Minh Khoa HCM 89
57 90 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 107
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 31 Đỗ An Hòa NBI 3 ½ - ½ 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
2 8 An Đình Minh HCM 3 ½ - ½ 3 Bùi Đăng Khoa DTH 35
3 32 Trần Đăng Minh Đức HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Trí Thịnh KGI 9
4 18 Phạm Minh Sơn HPD 3 0 - 1 3 Lưu Quốc Việt HNO 43
5 50 Phạm Minh Hiếu DON 3 1 - 0 3 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 21
6 68 Hòa Quang Bách HPD 3 0 - 1 3 Lê Trần Dũng THO 25
7 22 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 0 - 1 Tống Hải Anh HNO 7
8 33 Phạm Trường Phú HNO 1 - 0 Nguyễn Thành Long HCM 45
9 36 Nguyễn Tuấn Minh HPD 2 0 - 1 2 Nguyễn Khắc Tư BRV 1
10 2 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 2 1 - 0 2 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 37
11 4 Bùi Huy Phước BNI 2 1 - 0 2 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 39
12 44 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 2 0 - 1 2 Đoàn Phan Khiêm HCM 5
13 6 Nguyễn Đức Duy HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 41
14 10 Lê Phi Lân HCM 2 0 - 1 2 Lê Minh Nguyên DAN 47
15 38 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Phát NTH 11
16 46 Nguyễn Xuân Anh HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Anh Hào NTH 13
17 60 Trần Minh Trí BDU 2 1 - 0 2 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 15
18 16 Trần Đức Thắng HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Dũng LDO 51
19 93 Ngô Nhật Minh HPD 2 1 - 0 2 Trần Tuấn Kiệt TTH 17
20 75 Trần Phát Đạt DTH 2 1 - 0 2 Lê Tất Sang NAN 19
21 20 Phạm Nguyễn Dũng HNO 2 0 - 1 2 Lê Minh Tuấn Anh HCM 66
22 111 Nguyễn Duy Thành HNO 2 0 - 1 2 Trần Minh Đức NAN 23
23 24 Trần Đăng Khôi CBA 2 0 - 1 2 Phan Thái Minh HCM 57
24 28 Đặng Anh Minh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thanh Khoa DTH 91
25 29 Vũ Bá Khôi HCM 2 1 - 0 2 Mai Lê Tuấn Tú BRV 108
26 34 Phạm Anh Kiên NBI 2 1 - 0 2 Huỳnh Minh Trung HCM 112
27 12 Bạch Thế Vinh BNI 1 - 0 2 Mai Hoàng Việt BRV 114
28 30 Nguyễn Thanh Liêm CTH ½ - ½ Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 80
29 48 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 1 - 0 Bùi Tuấn Anh BRV 64
30 72 Lê Hà Nguyên Chương HCM 1 - 0 Lê Kiết Tường BDU 55
31 14 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 1 1 - 0 Trần Nam Trung HCM 113
32 26 Phan Anh Khôi KTR 1 0 - 1 1 Trần Bảo Duy LDO 74
33 79 Nguyễn Trần Hiếu BTH 1 0 - 1 1 Phùng Nguyên Son BRV 27
34 40 Cấn Chí Thành HNO 1 1 - 0 1 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 76
35 42 Lê Phúc Tân PYE 1 1 - 0 1 Phạm Công Hiếu BDH 81
36 83 Biện Hoàng Anh Huy DON 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải Nam QDO 49
37 52 Hồ Thành Hưng THO 1 1 - 0 1 Dương Minh Hoàng NTH 82
38 87 Mai Xuân Kiệt QNA 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoài An TNI 53
39 54 Đỗ Phú Thái HCM 1 0 - 1 1 Hồ Nhật Huy BRV 84
40 56 Ngô Minh Tuấn BRV 1 ½ - ½ 1 Dương Minh Khoa HCM 89
41 58 Trần Văn Anh Kiệt TTH 1 1 - 0 1 Phan Nhật Linh BRV 92
42 97 Phạm Phú Minh HCM 1 0 - 1 1 Lê Quang Minh CTH 59
43 103 Lâm Hoàng Sơn TNI 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
44 63 Nguyễn Đại An CBA 1 1 - 0 1 Phạm Năng Nguyện BTH 98
45 65 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 1 0 - 1 1 Thái Nhật Phi BRV 100
46 67 Quách Duy Anh HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Tài NTH 105
47 69 Nguyễn Kim Bảo HCM 1 0 - 1 1 Lê Hoài Tin BDH 106
48 107 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 1 1 - 0 1 Trần Đình Bảo HCM 70
49 71 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Thái BRV 109
50 115 Võ Văn Việt NTH 1 0 - 1 1 Nhữ Mạnh Dũng BRV 73
51 85 Lê Thành Hưng BRV ½ 1 - 0 ½ Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 86
52 61 Nguyễn Thiện Nhân CBA 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Minh BRV 96
53 77 Trương Nguyên Đức BRV 0 0 - 1 0 Trần Hoài Sơn NTH 104
54 99 Châu Thiện Nhân KTR 0 1 - 0 0 Trần Hoàng Hải LSO 78
55 101 Lê Ngọc Minh Quân BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 88
56 110 Đỗ Xuân Thành HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 90
57 95 Nguyễn Nhật Minh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 116
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 25 Lê Trần Dũng THO 4 1 - 0 4 Phạm Minh Hiếu DON 50
2 43 Lưu Quốc Việt HNO 4 0 - 1 4 Trần Đăng Minh Đức HNO 32
3 3 Hoàng Minh Hiếu HNO ½ - ½ Phạm Trường Phú HNO 33
4 7 Tống Hải Anh HNO 0 - 1 An Đình Minh HCM 8
5 35 Bùi Đăng Khoa DTH 1 - 0 Đỗ An Hòa NBI 31
6 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 3 0 - 1 3 Đặng Anh Minh HCM 28
7 23 Trần Minh Đức NAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 2
8 29 Vũ Bá Khôi HCM 3 0 - 1 3 Bùi Huy Phước BNI 4
9 5 Đoàn Phan Khiêm HCM 3 0 - 1 3 Phạm Anh Kiên NBI 34
10 47 Lê Minh Nguyên DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Duy HNO 6
11 9 Nguyễn Trí Thịnh KGI 3 1 - 0 3 Trần Minh Trí BDU 60
12 11 Nguyễn Đức Phát NTH 3 0 - 1 3 Hòa Quang Bách HPD 68
13 13 Nguyễn Anh Hào NTH 3 1 - 0 3 Trần Phát Đạt DTH 75
14 57 Phan Thái Minh HCM 3 0 - 1 3 Trần Đức Thắng HNO 16
15 66 Lê Minh Tuấn Anh HCM 3 1 - 0 3 Phạm Minh Sơn HPD 18
16 21 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 3 1 - 0 3 Ngô Nhật Minh HPD 93
17 45 Nguyễn Thành Long HCM 1 - 0 Bạch Thế Vinh BNI 12
18 48 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 0 - 1 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 22
19 15 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 2 1 - 0 Lê Hà Nguyên Chương HCM 72
20 53 Nguyễn Hoài An TNI 2 1 - 0 2 Lê Phi Lân HCM 10
21 59 Lê Quang Minh CTH 2 0 - 1 2 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 14
22 17 Trần Tuấn Kiệt TTH 2 ½ - ½ 2 Hồ Thành Hưng THO 52
23 19 Lê Tất Sang NAN 2 0 - 1 2 Trần Văn Anh Kiệt TTH 58
24 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 2 1 - 0 2 Phạm Nguyễn Dũng HNO 20
25 74 Trần Bảo Duy LDO 2 1 - 0 2 Trần Đăng Khôi CBA 24
26 27 Phùng Nguyên Son BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Đại An CBA 63
27 73 Nhữ Mạnh Dũng BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Thanh Liêm CTH 30
28 80 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Tuấn Minh HPD 36
29 37 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 2 1 - 0 2 Quách Duy Anh HNO 67
30 91 Nguyễn Thanh Khoa DTH 2 0 - 1 2 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 38
31 39 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 2 1 - 0 2 Hồ Nhật Huy BRV 84
32 100 Thái Nhật Phi BRV 2 0 - 1 2 Cấn Chí Thành HNO 40
33 41 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 107
34 106 Lê Hoài Tin BDH 2 1 - 0 2 Lê Phúc Tân PYE 42
35 108 Mai Lê Tuấn Tú BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 44
36 109 Nguyễn Quang Thái BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Anh HNO 46
37 49 Nguyễn Hải Nam QDO 2 1 - 0 2 Mai Hoàng Việt BRV 114
38 51 Nguyễn Quang Dũng LDO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Duy Thành HNO 111
39 112 Huỳnh Minh Trung HCM 2 0 - 1 Lê Kiết Tường BDU 55
40 113 Trần Nam Trung HCM 0 - 1 Ngô Minh Tuấn BRV 56
41 64 Bùi Tuấn Anh BRV 1 - 0 Lê Thành Hưng BRV 85
42 89 Dương Minh Khoa HCM 0 - 1 1 Phan Anh Khôi KTR 26
43 92 Phan Nhật Linh BRV 1 0 - 1 1 Đỗ Phú Thái HCM 54
44 96 Nguyễn Quang Minh BRV 1 1 - 0 1 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 65
45 97 Phạm Phú Minh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Kim Bảo HCM 69
46 70 Trần Đình Bảo HCM 1 1 - 0 1 Châu Thiện Nhân KTR 99
47 98 Phạm Năng Nguyện BTH 1 0 - 1 1 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 71
48 76 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Minh Quân BTH 101
49 104 Trần Hoài Sơn NTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Hiếu BTH 79
50 81 Phạm Công Hiếu BDH 1 0 - 1 1 Lâm Hoàng Sơn TNI 103
51 82 Dương Minh Hoàng NTH 1 1 - 0 1 Đỗ Xuân Thành HNO 110
52 105 Nguyễn Thành Tài NTH 1 1 - 0 1 Biện Hoàng Anh Huy DON 83
53 116 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 1 0 - 1 1 Mai Xuân Kiệt QNA 87
54 86 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM ½ 1 - 0 1 Võ Văn Việt NTH 115
55 88 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Thiện Nhân CBA 61
56 90 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 0 1 - 0 0 Trương Nguyên Đức BRV 77
57 78 Trần Hoàng Hải LSO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh BRV 95
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 32 Trần Đăng Minh Đức HNO 5 1 - 0 5 Lê Trần Dũng THO 25
2 8 An Đình Minh HCM 1 - 0 4 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
3 2 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 4 1 - 0 Bùi Đăng Khoa DTH 35
4 4 Bùi Huy Phước BNI 4 1 - 0 4 Lưu Quốc Việt HNO 43
5 6 Nguyễn Đức Duy HNO 4 1 - 0 4 Lê Minh Tuấn Anh HCM 66
6 28 Đặng Anh Minh HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Trí Thịnh KGI 9
7 33 Phạm Trường Phú HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Anh Hào NTH 13
8 16 Trần Đức Thắng HNO 4 0 - 1 4 Hòa Quang Bách HPD 68
9 34 Phạm Anh Kiên NBI 4 1 - 0 4 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 21
10 50 Phạm Minh Hiếu DON 4 1 - 0 Tống Hải Anh HNO 7
11 22 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 0 - 1 Đỗ An Hòa NBI 31
12 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 3 0 - 1 Nguyễn Thành Long HCM 45
13 46 Nguyễn Xuân Anh HNO 3 0 - 1 3 Đoàn Phan Khiêm HCM 5
14 44 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Phát NTH 11
15 14 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 3 1 - 0 3 Lê Minh Nguyên DAN 47
16 49 Nguyễn Hải Nam QDO 3 0 - 1 3 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 15
17 18 Phạm Minh Sơn HPD 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoài An TNI 53
18 60 Trần Minh Trí BDU 3 1 - 0 3 Trần Minh Đức NAN 23
19 58 Trần Văn Anh Kiệt TTH 3 0 - 1 3 Vũ Bá Khôi HCM 29
20 30 Nguyễn Thanh Liêm CTH 3 1 - 0 3 Phan Thái Minh HCM 57
21 36 Nguyễn Tuấn Minh HPD 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
22 63 Nguyễn Đại An CBA 3 0 - 1 3 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 37
23 38 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 3 ½ - ½ 3 Trần Bảo Duy LDO 74
24 75 Trần Phát Đạt DTH 3 0 - 1 3 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 39
25 40 Cấn Chí Thành HNO 3 1 - 0 3 Lê Hoài Tin BDH 106
26 93 Ngô Nhật Minh HPD 3 0 - 1 3 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 41
27 55 Lê Kiết Tường BDU 0 - 1 Bạch Thế Vinh BNI 12
28 56 Ngô Minh Tuấn BRV 0 - 1 Trần Tuấn Kiệt TTH 17
29 111 Nguyễn Duy Thành HNO 1 - 0 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 48
30 72 Lê Hà Nguyên Chương HCM 1 - 0 Nguyễn Quang Dũng LDO 51
31 52 Hồ Thành Hưng THO 0 - 1 Bùi Tuấn Anh BRV 64
32 10 Lê Phi Lân HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 80
33 84 Hồ Nhật Huy BRV 2 ½ - ½ 2 Lê Tất Sang NAN 19
34 20 Phạm Nguyễn Dũng HNO 2 1 - 0 2 Dương Minh Hoàng NTH 82
35 24 Trần Đăng Khôi CBA 2 1 - 0 2 Mai Xuân Kiệt QNA 87
36 26 Phan Anh Khôi KTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Thanh Khoa DTH 91
37 101 Lê Ngọc Minh Quân BTH 2 1 - 0 2 Phùng Nguyên Son BRV 27
38 42 Lê Phúc Tân PYE 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Minh BRV 96
39 54 Đỗ Phú Thái HCM 2 ½ - ½ 2 Thái Nhật Phi BRV 100
40 103 Lâm Hoàng Sơn TNI 2 1 - 0 2 Lê Quang Minh CTH 59
41 67 Quách Duy Anh HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 107
42 69 Nguyễn Kim Bảo HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thành Tài NTH 105
43 109 Nguyễn Quang Thái BRV 2 0 - 1 2 Trần Đình Bảo HCM 70
44 71 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 2 0 - 1 2 Mai Lê Tuấn Tú BRV 108
45 114 Mai Hoàng Việt BRV 2 0 - 1 2 Nhữ Mạnh Dũng BRV 73
46 79 Nguyễn Trần Hiếu BTH 2 ½ - ½ 2 Huỳnh Minh Trung HCM 112
47 85 Lê Thành Hưng BRV ½ - ½ Dương Minh Khoa HCM 89
48 86 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 0 - 1 Trần Nam Trung HCM 113
49 61 Nguyễn Thiện Nhân CBA 1 0 - 1 1 Phạm Phú Minh HCM 97
50 65 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 1 0 - 1 1 Phan Nhật Linh BRV 92
51 99 Châu Thiện Nhân KTR 1 1 - 0 1 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 76
52 98 Phạm Năng Nguyện BTH 1 1 - 0 1 Trần Hoàng Hải LSO 78
53 81 Phạm Công Hiếu BDH 1 1 - 0 1 Trần Hoài Sơn NTH 104
54 83 Biện Hoàng Anh Huy DON 1 1 - 0 1 Đỗ Xuân Thành HNO 110
55 115 Võ Văn Việt NTH 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 90
56 77 Trương Nguyên Đức BRV 0 1 - 0 1 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 116
57 95 Nguyễn Nhật Minh BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 88
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 An Đình Minh HCM 1 - 0 6 Trần Đăng Minh Đức HNO 32
2 25 Lê Trần Dũng THO 5 1 - 0 5 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 2
3 28 Đặng Anh Minh HCM 5 0 - 1 5 Bùi Huy Phước BNI 4
4 68 Hòa Quang Bách HPD 5 0 - 1 5 Nguyễn Đức Duy HNO 6
5 13 Nguyễn Anh Hào NTH 5 1 - 0 5 Phạm Minh Hiếu DON 50
6 31 Đỗ An Hòa NBI 0 - 1 5 Phạm Anh Kiên NBI 34
7 35 Bùi Đăng Khoa DTH 1 - 0 Nguyễn Thành Long HCM 45
8 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 37
9 5 Đoàn Phan Khiêm HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Tuấn Minh HPD 36
10 9 Nguyễn Trí Thịnh KGI 4 ½ - ½ 4 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 39
11 41 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 4 ½ - ½ 4 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 14
12 15 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 4 ½ - ½ 4 Cấn Chí Thành HNO 40
13 53 Nguyễn Hoài An TNI 4 1 - 0 4 Trần Đức Thắng HNO 16
14 21 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 44
15 29 Vũ Bá Khôi HCM 4 1 - 0 4 Trần Minh Trí BDU 60
16 43 Lưu Quốc Việt HNO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Thanh Liêm CTH 30
17 66 Lê Minh Tuấn Anh HCM 4 1 - 0 4 Phạm Trường Phú HNO 33
18 7 Tống Hải Anh HNO 1 - 0 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 38
19 12 Bạch Thế Vinh BNI 1 - 0 Lê Hà Nguyên Chương HCM 72
20 17 Trần Tuấn Kiệt TTH 1 - 0 Nguyễn Duy Thành HNO 111
21 64 Bùi Tuấn Anh BRV 1 - 0 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 22
22 74 Trần Bảo Duy LDO 0 - 1 3 Lê Phi Lân HCM 10
23 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 3 0 - 1 3 Nguyễn Khắc Tư BRV 1
24 11 Nguyễn Đức Phát NTH 3 1 - 0 3 Quách Duy Anh HNO 67
25 63 Nguyễn Đại An CBA 3 0 - 1 3 Phạm Minh Sơn HPD 18
26 69 Nguyễn Kim Bảo HCM 3 0 - 1 3 Phạm Nguyễn Dũng HNO 20
27 23 Trần Minh Đức NAN 3 1 - 0 3 Trần Phát Đạt DTH 75
28 70 Trần Đình Bảo HCM 3 0 - 1 3 Trần Đăng Khôi CBA 24
29 73 Nhữ Mạnh Dũng BRV 3 0 - 1 3 Lê Phúc Tân PYE 42
30 91 Nguyễn Thanh Khoa DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Anh HNO 46
31 47 Lê Minh Nguyên DAN 3 1 - 0 3 Ngô Nhật Minh HPD 93
32 106 Lê Hoài Tin BDH 3 0 - 1 3 Nguyễn Hải Nam QDO 49
33 57 Phan Thái Minh HCM 3 1 - 0 3 Lê Ngọc Minh Quân BTH 101
34 108 Mai Lê Tuấn Tú BRV 3 0 - 1 3 Trần Văn Anh Kiệt TTH 58
35 19 Lê Tất Sang NAN 0 - 1 3 Lâm Hoàng Sơn TNI 103
36 48 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 1 - 0 Ngô Minh Tuấn BRV 56
37 51 Nguyễn Quang Dũng LDO 1 - 0 Nguyễn Trần Hiếu BTH 79
38 112 Huỳnh Minh Trung HCM 0 - 1 Hồ Thành Hưng THO 52
39 113 Trần Nam Trung HCM 0 - 1 Đỗ Phú Thái HCM 54
40 100 Thái Nhật Phi BRV 1 - 0 Lê Kiết Tường BDU 55
41 27 Phùng Nguyên Son BRV 2 1 - 0 Hồ Nhật Huy BRV 84
42 92 Phan Nhật Linh BRV 2 1 - 0 2 Phan Anh Khôi KTR 26
43 59 Lê Quang Minh CTH 2 1 - 0 2 Phạm Năng Nguyện BTH 98
44 89 Dương Minh Khoa HCM 2 1 - 0 2 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 71
45 80 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 2 1 - 0 2 Châu Thiện Nhân KTR 99
46 96 Nguyễn Quang Minh BRV 2 0 - 1 2 Phạm Công Hiếu BDH 81
47 82 Dương Minh Hoàng NTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Thái BRV 109
48 97 Phạm Phú Minh HCM 2 1 - 0 2 Biện Hoàng Anh Huy DON 83
49 105 Nguyễn Thành Tài NTH 2 0 - 1 2 Lê Thành Hưng BRV 85
50 87 Mai Xuân Kiệt QNA 2 ½ - ½ 2 Mai Hoàng Việt BRV 114
51 107 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 2 1 - 0 Võ Văn Việt NTH 115
52 90 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 1 - 0 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 86
53 78 Trần Hoàng Hải LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thiện Nhân CBA 61
54 116 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 1 0 - 1 1 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 65
55 76 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 1 1 - 0 1 Trương Nguyên Đức BRV 77
56 104 Trần Hoài Sơn NTH 1 0 - 1 ½ Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 88
57 110 Đỗ Xuân Thành HNO 1 1 - 0 ½ Nguyễn Nhật Minh BRV 95
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Bùi Huy Phước BNI 6 ½ - ½ An Đình Minh HCM 8
2 32 Trần Đăng Minh Đức HNO 6 1 - 0 6 Nguyễn Anh Hào NTH 13
3 34 Phạm Anh Kiên NBI 6 1 - 0 6 Lê Trần Dũng THO 25
4 6 Nguyễn Đức Duy HNO 6 ½ - ½ Bùi Đăng Khoa DTH 35
5 2 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 5 0 - 1 5 Vũ Bá Khôi HCM 29
6 50 Phạm Minh Hiếu DON 5 0 - 1 5 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
7 53 Nguyễn Hoài An TNI 5 1 - 0 5 Đoàn Phan Khiêm HCM 5
8 66 Lê Minh Tuấn Anh HCM 5 0 - 1 5 Đặng Anh Minh HCM 28
9 68 Hòa Quang Bách HPD 5 1 - 0 Nguyễn Trí Thịnh KGI 9
10 39 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 0 - 1 Tống Hải Anh HNO 7
11 12 Bạch Thế Vinh BNI 1 - 0 Đỗ An Hòa NBI 31
12 14 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 0 - 1 Lưu Quốc Việt HNO 43
13 44 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 1 - 0 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 15
14 40 Cấn Chí Thành HNO 1 - 0 Trần Tuấn Kiệt TTH 17
15 45 Nguyễn Thành Long HCM 0 - 1 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 21
16 30 Nguyễn Thanh Liêm CTH 1 - 0 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 41
17 16 Trần Đức Thắng HNO 4 1 - 0 Bùi Tuấn Anh BRV 64
18 37 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Khắc Tư BRV 1
19 10 Lê Phi Lân HCM 4 ½ - ½ 4 Lê Phúc Tân PYE 42
20 58 Trần Văn Anh Kiệt TTH 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Đức Phát NTH 11
21 18 Phạm Minh Sơn HPD 4 1 - 0 4 Lê Minh Nguyên DAN 47
22 20 Phạm Nguyễn Dũng HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Hải Nam QDO 49
23 103 Lâm Hoàng Sơn TNI 4 0 - 1 4 Trần Minh Đức NAN 23
24 24 Trần Đăng Khôi CBA 4 0 - 1 4 Nguyễn Thanh Khoa DTH 91
25 33 Phạm Trường Phú HNO 4 1 - 0 4 Phan Thái Minh HCM 57
26 60 Trần Minh Trí BDU 4 1 - 0 4 Nguyễn Tuấn Minh HPD 36
27 22 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 1 - 0 Trần Bảo Duy LDO 74
28 38 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 1 - 0 Thái Nhật Phi BRV 100
29 72 Lê Hà Nguyên Chương HCM 1 - 0 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 48
30 54 Đỗ Phú Thái HCM 0 - 1 Nguyễn Quang Dũng LDO 51
31 52 Hồ Thành Hưng THO 0 - 1 Nguyễn Duy Thành HNO 111
32 81 Phạm Công Hiếu BDH 3 1 - 0 3 Phùng Nguyên Son BRV 27
33 46 Nguyễn Xuân Anh HNO 3 1 - 0 3 Dương Minh Hoàng NTH 82
34 85 Lê Thành Hưng BRV 3 1 - 0 3 Lê Quang Minh CTH 59
35 89 Dương Minh Khoa HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
36 92 Phan Nhật Linh BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Đại An CBA 63
37 67 Quách Duy Anh HNO 3 0 - 1 3 Phạm Phú Minh HCM 97
38 93 Ngô Nhật Minh HPD 3 1 - 0 3 Nguyễn Kim Bảo HCM 69
39 106 Lê Hoài Tin BDH 3 1 - 0 3 Trần Đình Bảo HCM 70
40 101 Lê Ngọc Minh Quân BTH 3 1 - 0 3 Nhữ Mạnh Dũng BRV 73
41 75 Trần Phát Đạt DTH 3 0 - 1 3 Mai Lê Tuấn Tú BRV 108
42 107 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 80
43 87 Mai Xuân Kiệt QNA 0 - 1 Lê Tất Sang NAN 19
44 55 Lê Kiết Tường BDU 1 - 0 Mai Hoàng Việt BRV 114
45 56 Ngô Minh Tuấn BRV ½ - ½ Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 90
46 79 Nguyễn Trần Hiếu BTH 0 - 1 Trần Nam Trung HCM 113
47 84 Hồ Nhật Huy BRV 1 - 0 Huỳnh Minh Trung HCM 112
48 26 Phan Anh Khôi KTR 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Minh BRV 96
49 61 Nguyễn Thiện Nhân CBA 2 0 - 1 2 Phạm Năng Nguyện BTH 98
50 65 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 2 0 - 1 2 Châu Thiện Nhân KTR 99
51 71 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 2 1 - 0 2 Đỗ Xuân Thành HNO 110
52 105 Nguyễn Thành Tài NTH 2 0 - 1 2 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 76
53 83 Biện Hoàng Anh Huy DON 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Thái BRV 109
54 88 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM ½ - ½ Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 86
55 115 Võ Văn Việt NTH 0 - 1 1 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 116
56 77 Trương Nguyên Đức BRV 1 1 - 0 1 Trần Hoàng Hải LSO 78
57 95 Nguyễn Nhật Minh BRV ½ 0 - 1 1 Trần Hoài Sơn NTH 104
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 An Đình Minh HCM 7 1 - 0 7 Phạm Anh Kiên NBI 34
2 4 Bùi Huy Phước BNI 1 - 0 7 Trần Đăng Minh Đức HNO 32
3 13 Nguyễn Anh Hào NTH 6 0 - 1 Nguyễn Đức Duy HNO 6
4 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 6 1 - 0 6 Hòa Quang Bách HPD 68
5 25 Lê Trần Dũng THO 6 0 - 1 6 Vũ Bá Khôi HCM 29
6 28 Đặng Anh Minh HCM 6 1 - 0 6 Nguyễn Hoài An TNI 53
7 35 Bùi Đăng Khoa DTH 6 ½ - ½ Cấn Chí Thành HNO 40
8 7 Tống Hải Anh HNO 0 - 1 Bạch Thế Vinh BNI 12
9 21 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 0 - 1 Lưu Quốc Việt HNO 43
10 30 Nguyễn Thanh Liêm CTH 1 - 0 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 44
11 33 Phạm Trường Phú HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 2
12 5 Đoàn Phan Khiêm HCM 5 0 - 1 5 Phạm Minh Hiếu DON 50
13 23 Trần Minh Đức NAN 5 0 - 1 5 Trần Đức Thắng HNO 16
14 60 Trần Minh Trí BDU 5 0 - 1 5 Phạm Minh Sơn HPD 18
15 91 Nguyễn Thanh Khoa DTH 5 1 - 0 5 Phạm Nguyễn Dũng HNO 20
16 1 Nguyễn Khắc Tư BRV ½ - ½ 5 Lê Minh Tuấn Anh HCM 66
17 9 Nguyễn Trí Thịnh KGI 1 - 0 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 38
18 41 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 0 - 1 Lê Phi Lân HCM 10
19 11 Nguyễn Đức Phát NTH 1 - 0 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 39
20 42 Lê Phúc Tân PYE 0 - 1 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 14
21 15 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 1 - 0 Nguyễn Thành Long HCM 45
22 17 Trần Tuấn Kiệt TTH 1 - 0 Lê Hà Nguyên Chương HCM 72
23 51 Nguyễn Quang Dũng LDO 0 - 1 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 22
24 31 Đỗ An Hòa NBI 1 - 0 Trần Văn Anh Kiệt TTH 58
25 64 Bùi Tuấn Anh BRV ½ - ½ Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 37
26 111 Nguyễn Duy Thành HNO 1 - 0 4 Trần Đăng Khôi CBA 24
27 36 Nguyễn Tuấn Minh HPD 4 1 - 0 4 Phạm Công Hiếu BDH 81
28 97 Phạm Phú Minh HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Xuân Anh HNO 46
29 47 Lê Minh Nguyên DAN 4 1 - 0 4 Lê Thành Hưng BRV 85
30 49 Nguyễn Hải Nam QDO 4 0 - 1 4 Ngô Nhật Minh HPD 93
31 57 Phan Thái Minh HCM 4 0 - 1 4 Lâm Hoàng Sơn TNI 103
32 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 4 0 - 1 4 Lê Ngọc Minh Quân BTH 101
33 63 Nguyễn Đại An CBA 4 0 - 1 4 Lê Hoài Tin BDH 106
34 80 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 4 1 - 0 4 Mai Lê Tuấn Tú BRV 108
35 19 Lê Tất Sang NAN 1 - 0 Lê Kiết Tường BDU 55
36 48 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 1 - 0 Hồ Nhật Huy BRV 84
37 100 Thái Nhật Phi BRV 0 - 1 Hồ Thành Hưng THO 52
38 74 Trần Bảo Duy LDO 0 - 1 Đỗ Phú Thái HCM 54
39 113 Trần Nam Trung HCM 1 - 0 3 Phan Anh Khôi KTR 26
40 27 Phùng Nguyên Son BRV 3 0 - 1 3 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 76
41 82 Dương Minh Hoàng NTH 3 0 - 1 3 Ngô Minh Tuấn BRV 56
42 59 Lê Quang Minh CTH 3 0 - 1 3 Biện Hoàng Anh Huy DON 83
43 90 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 3 0 - 1 3 Quách Duy Anh HNO 67
44 69 Nguyễn Kim Bảo HCM 3 0 - 1 3 Dương Minh Khoa HCM 89
45 70 Trần Đình Bảo HCM 3 ½ - ½ 3 Phan Nhật Linh BRV 92
46 99 Châu Thiện Nhân KTR 3 1 - 0 3 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 71
47 73 Nhữ Mạnh Dũng BRV 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 107
48 98 Phạm Năng Nguyện BTH 3 0 - 1 3 Trần Phát Đạt DTH 75
49 114 Mai Hoàng Việt BRV 1 - 0 Nguyễn Trần Hiếu BTH 79
50 112 Huỳnh Minh Trung HCM 1 - 0 Mai Xuân Kiệt QNA 87
51 104 Trần Hoài Sơn NTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Thiện Nhân CBA 61
52 109 Nguyễn Quang Thái BRV 2 1 - 0 2 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 65
53 110 Đỗ Xuân Thành HNO 2 0 - 1 2 Trương Nguyên Đức BRV 77
54 86 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Thành Tài NTH 105
55 116 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 88
56 96 Nguyễn Quang Minh BRV 2 1 - 0 1 Trần Hoàng Hải LSO 78
57 95 Nguyễn Nhật Minh BRV ½ 0 - 1 Võ Văn Việt NTH 115
58 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 not paired
59 102 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 8 An Đình Minh HCM 8,0 0,0 50,5 7 4 3
2 4 Bùi Huy Phước BNI 7,5 0,0 50,5 7 4 3
3 6 Nguyễn Đức Duy HNO 7,5 0,0 43,5 7 5 5
4 32 Trần Đăng Minh Đức HNO 7,0 0,0 48,0 7 5 3
5 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 7,0 0,0 48,0 6 4 2
6 28 Đặng Anh Minh HCM 7,0 0,0 45,0 7 4 4
7 29 Vũ Bá Khôi HCM 7,0 0,0 43,0 7 5 4
8 34 Phạm Anh Kiên NBI 7,0 0,0 42,5 7 5 3
9 43 Lưu Quốc Việt HNO 6,5 0,0 50,5 6 5 4
10 35 Bùi Đăng Khoa DTH 6,5 0,0 46,5 5 4 1
11 30 Nguyễn Thanh Liêm CTH 6,5 0,0 39,0 5 4 2
12 12 Bạch Thế Vinh BNI 6,5 0,0 38,5 6 5 3
13 68 Hòa Quang Bách HPD 6,0 0,0 51,0 6 4 3
14 25 Lê Trần Dũng THO 6,0 0,0 47,0 6 4 2
15 50 Phạm Minh Hiếu DON 6,0 0,0 45,5 6 5 3
16 33 Phạm Trường Phú HNO 6,0 0,0 45,0 5 4 1
17 53 Nguyễn Hoài An TNI 6,0 0,0 43,5 6 4 2
18 91 Nguyễn Thanh Khoa DTH 6,0 0,0 42,5 6 4 2
19 16 Trần Đức Thắng HNO 6,0 0,0 42,0 6 5 3
20 13 Nguyễn Anh Hào NTH 6,0 0,0 41,5 6 4 3
21 40 Cấn Chí Thành HNO 6,0 0,0 41,5 5 5 2
22 18 Phạm Minh Sơn HPD 6,0 0,0 40,0 6 5 4
23 66 Lê Minh Tuấn Anh HCM 5,5 0,0 50,0 5 4 2
24 31 Đỗ An Hòa NBI 5,5 0,0 48,5 5 4 2
25 7 Tống Hải Anh HNO 5,5 0,0 47,0 5 4 3
26 9 Nguyễn Trí Thịnh KGI 5,5 0,0 46,0 5 4 1
27 44 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 5,5 0,0 42,5 5 4 2
28 21 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 5,5 0,0 42,0 5 4 2
29 111 Nguyễn Duy Thành HNO 5,5 0,0 40,0 5 5 3
30 10 Lê Phi Lân HCM 5,5 0,0 39,0 5 5 3
31 15 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 5,5 0,0 39,0 5 4 1
32 14 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 5,5 0,0 38,0 5 5 2
33 22 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 5,5 0,0 37,0 5 5 3
34 17 Trần Tuấn Kiệt TTH 5,5 0,0 36,5 5 4 2
35 11 Nguyễn Đức Phát NTH 5,5 0,0 36,5 5 4 1
36 2 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 5,0 0,0 45,5 5 5 2
37 60 Trần Minh Trí BDU 5,0 0,0 44,5 5 4 1
38 64 Bùi Tuấn Anh BRV 5,0 0,0 44,5 4 4 2
39 5 Đoàn Phan Khiêm HCM 5,0 0,0 44,0 5 4 3
40 47 Lê Minh Nguyên DAN 5,0 0,0 42,5 5 4 1
41 80 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 5,0 0,0 42,0 4 4 2
42 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 5,0 0,0 41,5 4 4 2
43 23 Trần Minh Đức NAN 5,0 0,0 41,0 5 4 3
44 37 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 5,0 0,0 40,0 4 5 1
45 36 Nguyễn Tuấn Minh HPD 5,0 0,0 39,5 5 4 2
46 93 Ngô Nhật Minh HPD 5,0 0,0 38,5 5 5 2
47 106 Lê Hoài Tin BDH 5,0 0,0 34,5 4 4 2
48 103 Lâm Hoàng Sơn TNI 5,0 0,0 33,5 4 5 3
49 20 Phạm Nguyễn Dũng HNO 5,0 0,0 33,0 5 5 3
50 101 Lê Ngọc Minh Quân BTH 5,0 0,0 31,5 5 5 2
51 97 Phạm Phú Minh HCM 5,0 0,0 29,5 5 4 3
52 39 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 4,5 0,0 48,5 4 5 2
53 41 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 4,5 0,0 47,0 4 4 1
54 45 Nguyễn Thành Long HCM 4,5 0,0 44,5 4 5 2
55 72 Lê Hà Nguyên Chương HCM 4,5 0,0 43,0 4 5 0
56 58 Trần Văn Anh Kiệt TTH 4,5 0,0 40,0 4 5 3
57 38 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 4,5 0,0 38,0 4 5 3
58 48 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 4,5 0,0 38,0 4 4 1
59 51 Nguyễn Quang Dũng LDO 4,5 0,0 35,5 4 4 2
60 42 Lê Phúc Tân PYE 4,5 0,0 35,0 4 5 1
61 52 Hồ Thành Hưng THO 4,5 0,0 34,5 4 5 3
62 19 Lê Tất Sang NAN 4,5 0,0 34,5 4 4 2
63 113 Trần Nam Trung HCM 4,5 0,0 31,5 4 4 2
64 54 Đỗ Phú Thái HCM 4,5 0,0 30,0 4 5 3
65 57 Phan Thái Minh HCM 4,0 0,0 43,5 4 4 2
66 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 4,0 0,0 41,5 4 4 3
67 75 Trần Phát Đạt DTH 4,0 0,0 39,5 4 5 3
68 49 Nguyễn Hải Nam QDO 4,0 0,0 39,5 4 4 2
69 108 Mai Lê Tuấn Tú BRV 4,0 0,0 39,0 4 5 3
70 46 Nguyễn Xuân Anh HNO 4,0 0,0 39,0 4 5 2
71 67 Quách Duy Anh HNO 4,0 0,0 36,0 4 5 1
72 63 Nguyễn Đại An CBA 4,0 0,0 36,0 4 4 2
73 76 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 4,0 0,0 35,0 4 5 3
74 81 Phạm Công Hiếu BDH 4,0 0,0 34,5 4 5 1
75 24 Trần Đăng Khôi CBA 4,0 0,0 34,0 4 5 3
76 56 Ngô Minh Tuấn BRV 4,0 0,0 34,0 3 5 3
77 83 Biện Hoàng Anh Huy DON 4,0 0,0 33,0 4 5 2
78 99 Châu Thiện Nhân KTR 4,0 0,0 31,5 4 5 1
79 89 Dương Minh Khoa HCM 4,0 0,0 31,0 3 5 2
80 85 Lê Thành Hưng BRV 4,0 0,0 31,0 3 5 1
81 74 Trần Bảo Duy LDO 3,5 0,0 40,0 3 4 2
82 100 Thái Nhật Phi BRV 3,5 0,0 39,5 3 4 1
83 55 Lê Kiết Tường BDU 3,5 0,0 36,5 3 5 2
84 70 Trần Đình Bảo HCM 3,5 0,0 36,5 3 4 2
85 84 Hồ Nhật Huy BRV 3,5 0,0 36,0 3 5 1
86 73 Nhữ Mạnh Dũng BRV 3,5 0,0 35,0 3 4 2
87 112 Huỳnh Minh Trung HCM 3,5 0,0 35,0 3 4 0
88 107 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 3,5 0,0 31,5 3 5 1
114 Mai Hoàng Việt BRV 3,5 0,0 31,5 3 5 1
90 92 Phan Nhật Linh BRV 3,5 0,0 31,5 3 4 1
91 59 Lê Quang Minh CTH 3,0 0,0 37,0 3 4 1
92 69 Nguyễn Kim Bảo HCM 3,0 0,0 36,5 3 4 2
93 71 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 3,0 0,0 35,5 3 5 2
94 82 Dương Minh Hoàng NTH 3,0 0,0 35,0 3 4 0
95 27 Phùng Nguyên Son BRV 3,0 0,0 33,5 2 4 1
96 26 Phan Anh Khôi KTR 3,0 0,0 33,0 2 5 1
97 109 Nguyễn Quang Thái BRV 3,0 0,0 32,5 3 5 2
98 105 Nguyễn Thành Tài NTH 3,0 0,0 30,5 3 5 2
99 90 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 3,0 0,0 30,5 2 4 0
100 88 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 3,0 0,0 28,0 2 5 2
101 96 Nguyễn Quang Minh BRV 3,0 0,0 27,0 3 4 1
98 Phạm Năng Nguyện BTH 3,0 0,0 27,0 3 4 1
103 104 Trần Hoài Sơn NTH 3,0 0,0 26,5 3 4 2
104 77 Trương Nguyên Đức BRV 3,0 0,0 25,0 3 5 1
105 87 Mai Xuân Kiệt QNA 2,5 0,0 36,0 2 5 2
106 79 Nguyễn Trần Hiếu BTH 2,5 0,0 32,5 2 5 1
107 115 Võ Văn Việt NTH 2,5 0,0 23,5 2 5 1
108 61 Nguyễn Thiện Nhân CBA 2,0 0,0 32,5 2 5 2
109 86 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 2,0 0,0 32,0 1 4 0
110 65 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 2,0 0,0 31,5 2 5 1
111 110 Đỗ Xuân Thành HNO 2,0 0,0 26,5 2 4 0
112 116 Nguyễn Tống Minh Quân BRV 2,0 0,0 24,0 2 4 2
113 78 Trần Hoàng Hải LSO 1,0 0,0 27,5 1 5 0
114 95 Nguyễn Nhật Minh BRV 0,5 0,0 27,5 0 4 0
115 94 Nguyễn Huy Minh HNO 0,0 0,0 36,0 0 0 0
102 Bùi Thái Sơn BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0