GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 11

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-08-02
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 11

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 11

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BTR Lê Minh Kha 0 2190 0
2 DAN Đoàn Tất Thắng 0 2188 0
3 HNO Nguyễn Nghĩa Gia An 0 2187 0
4 HCM Phạm Trần Gia Phúc 0 2186 0
5 NBI Bùi Hữu Đức 0 2185 0
6 DAN Nguyễn Gia Khánh 0 2184 0
7 HPH Lê Hoàng Anh 0 2183 0
8 DON Thái Hồ Tấn Minh 0 2182 0
9 NTH Phạm Vinh Phú 0 2181 0
10 QDO Đoàn Thế Đức 0 2180 0
11 DAN Lâm Đức Hải Nam 0 2179 0
12 TTH Nguyễn Đức Nhân 0 2178 0
13 DAN Nguyễn Hạ Thi Hải 0 2177 0
14 BGI Lê Tuấn Huy 0 2176 0
15 CTH Nguyễn Phú Trọng 0 2175 0
16 HNO Phạm Đăng Minh 0 2174 0
17 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 2173 0
18 BRV Vũ Xuân Hoàng 0 2172 0
19 HNO Bành Gia Huy 0 2171 0
20 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 2170 0
21 DAN Nguyễn Hữu Tấn Phát 0 2169 0
22 DAN Nguyễn Phước Quý Ân 0 2168 0
23 DAN Trần Lê Tất Thành 0 2167 0
24 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 2166 0
25 LDO Trần Lê Quang Khải 0 2165 0
26 HNO Đỗ Quang Minh 0 2164 0
27 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 2163 0
28 BGI Nguyễn Đức Hiếu 0 2162 0
29 HNO Nguyễn Thế Nghĩa 0 2161 0
30 THO Lê Quang Thái 0 2160 0
31 KGI Vũ Tiến Quang 0 2159 0
32 NAN Bùi Tuấn Kiệt 0 2158 0
33 HNO Hoàng Đình Duy 0 2157 0
34 KGI Trần Tưởng Quang Đăng 0 2156 0
35 DAN Phan Trần Bảo Khang 0 2155 0
36 HNO Nguyễn Trần Hải An 0 2154 0
37 TNI Phan Nguyễn Thái Bảo 0 2153 0
38 DTH Nguyễn Ngô Trung Quân 0 2152 0
39 HNO Nguyễn Kim Khánh Hưng 0 2151 0
40 HPD Đàm Quốc Bảo 0 2150 0
41 DTH Đặng Nguyễn Tiến Dũng 0 2149 0
42 HCM Phạm Viết Thiên Phước 0 2148 0
43 HNO Đinh Nho Kiệt 0 2147 0
44 QNI Phí Gia Minh 0 2146 0
45 HCM Bùi Quốc Huy 0 2145 0
46 BRV Trần Nguyễn Hoàng Lâm 0 2144 0
47 TTH Nguyễn Trần Huy Khánh 0 2143 0
48 HCM Lê Ngọc Minh Trường 0 2142 0
49 HNO Nguyễn Vương Tùng Lâm 0 2141 0
50 HDU Trần Minh Châu 0 2140 0
51 BGI Nguyễn Đức Huân 0 2139 0
52 BGI Đỗ Huy Hùng 0 2138 0
53 BGI Giáp Xuân Cường 0 2137 0
54 TNG Tạ Anh Khôi 0 2136 0
55 BRV Hồ Đặng Nhật Minh 0 2135 0
56 HPD Nguyễn Hoàng Minh 0 2134 0
57 DTH Phạm Thế Vinh 0 2133 0
58 HAU Trương Gia Phát 0 2132 0
59 BTR Trần Quốc Thịnh 0 2131 0
60 TNG Hà Quốc Khánh 0 2130 0
61 BGI Lương Mạnh Dũng 0 2129 0
62 PYE Lê Thế Minh 0 2128 0
63 BTR Nguyễn Thành Trí 0 2127 0
64 HCM Phan Thái Bảo 0 2126 0
65 KGI Phan Mã Gia Huy 0 2125 0
66 HPD Nguyễn Đức Huy 0 2124 0
67 HCM Đặng Minh Khôi 0 2123 0
68 HCM Lương Kiến An 0 2122 0
69 HNO Đặng Việt Anh 0 2121 0
70 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 2120 0
71 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 2119 0
72 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 2118 0
73 HCM Dương Trí Bảo 0 2117 0
74 HNO Lê Ngọc Gia Bảo 0 2116 0
75 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 2115 0
76 BRV Thái Quốc Bảo 0 2114 0
77 QNI Vũ Gia Bảo 0 2113 0
78 BRV Lê Hải Bình 0 2112 0
79 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 2111 0
80 DTH Trần Khải Duy 0 2110 0
81 BTH Đỗ Thành Đạt 0 2109 0
82 BRV Phạm Hữu Đạt 0 2108 0
83 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 2107 0
84 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 2106 0
85 KHO Thái Khương Minh Đức 0 2105 0
86 DON Trần Lê Anh Đức 0 2104 0
87 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 2103 0
88 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 2102 0
89 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 2101 0
90 GDC Nguyễn Minh Hải 0 2100 0
91 HCM Trần Mạnh Hải 0 2099 0
92 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 2098 0
93 LSO Nguyễn Tiến Hiếu 0 2097 0
94 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 2096 0
95 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 2095 0
96 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 2094 0
97 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 2093 0
98 HCM Lương Trí Hùng 0 2092 0
99 HCM Nguyễn Minh Hùng 0 2091 0
100 BRV Nguyễn Thiện Hùng 0 2090 0
101 HCM Dương Thanh Huy 0 2089 0
102 HCM Hồ Quốc Huy 0 2088 0
103 QNA Phan Minh Huy 0 2087 0
104 LSO Chu Tuấn Kiệt 0 2086 0
105 HAU Bùi Trần Minh Khang 0 2085 0
106 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 2084 0
107 BRV Trần Anh Khoa 0 2083 0
108 BRV Lê Tùng Lâm 0 2082 0
109 DTH Trần Đại Lợi 0 2081 0
110 NTH Lâm Anh Minh 0 2080 0
111 BTR Lê Quang Minh 0 2079 0
112 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 2078 0
113 BRV Trần Lê Bình Minh 0 2077 0
114 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 2076 0
115 NAN Nguyễn Thế Năng 0 2075 0
116 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 2074 0
117 HAU Huỳnh Tấn Phát 0 2073 0
118 PYE Vương Trọng Phú 0 2072 0
119 CBA Lương An Phúc 0 2071 0
120 BRV Nguyễn Bảo Phúc 0 2070 0
121 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 2069 0
122 BTH Phạm Hoàng Quân 0 2068 0
123 QDO Hoàng Huy Tài 0 2067 0
124 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 2066 0
125 TNI Nguyễn An Toàn 0 2065 0
126 HCM Lê Đình Tuấn 0 2064 0
127 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 2063 0
128 BRV Văn Ngọc Tùng 0 2062 0
129 BRV Phạm Đắc Thái 0 2061 0
130 BRV Trần Xuân Thanh 0 2060 0
131 BRV Dư Tuấn Thành 0 2059 0
132 BRV Dương Nhật Thành 0 2058 0
133 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 2057 0
134 HCM Trần Võ Minh Triết 0 2056 0
135 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 2055 0
136 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 2054 0
137 HCM Nguyễn Nhật Trường 0 2053 0
138 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2052 0
139 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2052 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BTR Lê Minh Kha 0 2190 0
2 DAN Đoàn Tất Thắng 0 2188 0
3 HNO Nguyễn Nghĩa Gia An 0 2187 0
4 HCM Phạm Trần Gia Phúc 0 2186 0
5 NBI Bùi Hữu Đức 0 2185 0
6 DAN Nguyễn Gia Khánh 0 2184 0
7 HPH Lê Hoàng Anh 0 2183 0
8 DON Thái Hồ Tấn Minh 0 2182 0
9 NTH Phạm Vinh Phú 0 2181 0
10 QDO Đoàn Thế Đức 0 2180 0
11 DAN Lâm Đức Hải Nam 0 2179 0
12 TTH Nguyễn Đức Nhân 0 2178 0
13 DAN Nguyễn Hạ Thi Hải 0 2177 0
14 BGI Lê Tuấn Huy 0 2176 0
15 CTH Nguyễn Phú Trọng 0 2175 0
16 HNO Phạm Đăng Minh 0 2174 0
17 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 2173 0
18 BRV Vũ Xuân Hoàng 0 2172 0
19 HNO Bành Gia Huy 0 2171 0
20 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 2170 0
21 DAN Nguyễn Hữu Tấn Phát 0 2169 0
22 DAN Nguyễn Phước Quý Ân 0 2168 0
23 DAN Trần Lê Tất Thành 0 2167 0
24 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 2166 0
25 LDO Trần Lê Quang Khải 0 2165 0
26 HNO Đỗ Quang Minh 0 2164 0
27 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 2163 0
28 BGI Nguyễn Đức Hiếu 0 2162 0
29 HNO Nguyễn Thế Nghĩa 0 2161 0
30 THO Lê Quang Thái 0 2160 0
31 KGI Vũ Tiến Quang 0 2159 0
32 NAN Bùi Tuấn Kiệt 0 2158 0
33 HNO Hoàng Đình Duy 0 2157 0
34 KGI Trần Tưởng Quang Đăng 0 2156 0
35 DAN Phan Trần Bảo Khang 0 2155 0
36 HNO Nguyễn Trần Hải An 0 2154 0
37 TNI Phan Nguyễn Thái Bảo 0 2153 0
38 DTH Nguyễn Ngô Trung Quân 0 2152 0
39 HNO Nguyễn Kim Khánh Hưng 0 2151 0
40 HPD Đàm Quốc Bảo 0 2150 0
41 DTH Đặng Nguyễn Tiến Dũng 0 2149 0
42 HCM Phạm Viết Thiên Phước 0 2148 0
43 HNO Đinh Nho Kiệt 0 2147 0
44 QNI Phí Gia Minh 0 2146 0
45 HCM Bùi Quốc Huy 0 2145 0
46 BRV Trần Nguyễn Hoàng Lâm 0 2144 0
47 TTH Nguyễn Trần Huy Khánh 0 2143 0
48 HCM Lê Ngọc Minh Trường 0 2142 0
49 HNO Nguyễn Vương Tùng Lâm 0 2141 0
50 HDU Trần Minh Châu 0 2140 0
51 BGI Nguyễn Đức Huân 0 2139 0
52 BGI Đỗ Huy Hùng 0 2138 0
53 BGI Giáp Xuân Cường 0 2137 0
54 TNG Tạ Anh Khôi 0 2136 0
55 BRV Hồ Đặng Nhật Minh 0 2135 0
56 HPD Nguyễn Hoàng Minh 0 2134 0
57 DTH Phạm Thế Vinh 0 2133 0
58 HAU Trương Gia Phát 0 2132 0
59 BTR Trần Quốc Thịnh 0 2131 0
60 TNG Hà Quốc Khánh 0 2130 0
61 BGI Lương Mạnh Dũng 0 2129 0
62 PYE Lê Thế Minh 0 2128 0
63 BTR Nguyễn Thành Trí 0 2127 0
64 HCM Phan Thái Bảo 0 2126 0
65 KGI Phan Mã Gia Huy 0 2125 0
66 HPD Nguyễn Đức Huy 0 2124 0
67 HCM Đặng Minh Khôi 0 2123 0
68 HCM Lương Kiến An 0 2122 0
69 HNO Đặng Việt Anh 0 2121 0
70 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 2120 0
71 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 2119 0
72 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 2118 0
73 HCM Dương Trí Bảo 0 2117 0
74 HNO Lê Ngọc Gia Bảo 0 2116 0
75 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 2115 0
76 BRV Thái Quốc Bảo 0 2114 0
77 QNI Vũ Gia Bảo 0 2113 0
78 BRV Lê Hải Bình 0 2112 0
79 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 2111 0
80 DTH Trần Khải Duy 0 2110 0
81 BTH Đỗ Thành Đạt 0 2109 0
82 BRV Phạm Hữu Đạt 0 2108 0
83 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 2107 0
84 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 2106 0
85 KHO Thái Khương Minh Đức 0 2105 0
86 DON Trần Lê Anh Đức 0 2104 0
87 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 2103 0
88 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 2102 0
89 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 2101 0
90 GDC Nguyễn Minh Hải 0 2100 0
91 HCM Trần Mạnh Hải 0 2099 0
92 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 2098 0
93 LSO Nguyễn Tiến Hiếu 0 2097 0
94 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 2096 0
95 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 2095 0
96 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 2094 0
97 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 2093 0
98 HCM Lương Trí Hùng 0 2092 0
99 HCM Nguyễn Minh Hùng 0 2091 0
100 BRV Nguyễn Thiện Hùng 0 2090 0
101 HCM Dương Thanh Huy 0 2089 0
102 HCM Hồ Quốc Huy 0 2088 0
103 QNA Phan Minh Huy 0 2087 0
104 LSO Chu Tuấn Kiệt 0 2086 0
105 HAU Bùi Trần Minh Khang 0 2085 0
106 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 2084 0
107 BRV Trần Anh Khoa 0 2083 0
108 BRV Lê Tùng Lâm 0 2082 0
109 DTH Trần Đại Lợi 0 2081 0
110 NTH Lâm Anh Minh 0 2080 0
111 BTR Lê Quang Minh 0 2079 0
112 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 2078 0
113 BRV Trần Lê Bình Minh 0 2077 0
114 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 2076 0
115 NAN Nguyễn Thế Năng 0 2075 0
116 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 2074 0
117 HAU Huỳnh Tấn Phát 0 2073 0
118 PYE Vương Trọng Phú 0 2072 0
119 CBA Lương An Phúc 0 2071 0
120 BRV Nguyễn Bảo Phúc 0 2070 0
121 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 2069 0
122 BTH Phạm Hoàng Quân 0 2068 0
123 QDO Hoàng Huy Tài 0 2067 0
124 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 2066 0
125 TNI Nguyễn An Toàn 0 2065 0
126 HCM Lê Đình Tuấn 0 2064 0
127 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 2063 0
128 BRV Văn Ngọc Tùng 0 2062 0
129 BRV Phạm Đắc Thái 0 2061 0
130 BRV Trần Xuân Thanh 0 2060 0
131 BRV Dư Tuấn Thành 0 2059 0
132 BRV Dương Nhật Thành 0 2058 0
133 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 2057 0
134 HCM Trần Võ Minh Triết 0 2056 0
135 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 2055 0
136 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 2054 0
137 HCM Nguyễn Nhật Trường 0 2053 0
138 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2052 0
139 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2052 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Lê Minh Kha BTR
2 Đoàn Tất Thắng DAN
3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO
4 Phạm Trần Gia Phúc HCM
5 Bùi Hữu Đức NBI
6 Nguyễn Gia Khánh DAN
7 Lê Hoàng Anh HPH
8 Thái Hồ Tấn Minh DON
9 Phạm Vinh Phú NTH
10 Đoàn Thế Đức QDO
11 Lâm Đức Hải Nam DAN
12 Nguyễn Đức Nhân TTH
13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN
14 Lê Tuấn Huy BGI
15 Nguyễn Phú Trọng CTH
16 Phạm Đăng Minh HNO
17 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM
18 Vũ Xuân Hoàng BRV
19 Bành Gia Huy HNO
20 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI
21 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN
22 Nguyễn Phước Quý Ân DAN
23 Trần Lê Tất Thành DAN
24 Nguyễn Xuân Trường QNI
25 Trần Lê Quang Khải LDO
26 Đỗ Quang Minh HNO
27 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI
28 Nguyễn Đức Hiếu BGI
29 Nguyễn Thế Nghĩa HNO
30 Lê Quang Thái THO
31 Vũ Tiến Quang KGI
32 Bùi Tuấn Kiệt NAN
33 Hoàng Đình Duy HNO
34 Trần Tưởng Quang Đăng KGI
35 Phan Trần Bảo Khang DAN
36 Nguyễn Trần Hải An HNO
37 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI
38 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH
39 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO
40 Đàm Quốc Bảo HPD
41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH
42 Phạm Viết Thiên Phước HCM
43 Đinh Nho Kiệt HNO
44 Phí Gia Minh QNI
45 Bùi Quốc Huy HCM
46 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV
47 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH
48 Lê Ngọc Minh Trường HCM
49 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO
50 Trần Minh Châu HDU
51 Nguyễn Đức Huân BGI
52 Đỗ Huy Hùng BGI
53 Giáp Xuân Cường BGI
54 Tạ Anh Khôi TNG
55 Hồ Đặng Nhật Minh BRV
56 Nguyễn Hoàng Minh HPD
57 Phạm Thế Vinh DTH
58 Trương Gia Phát HAU
59 Trần Quốc Thịnh BTR
60 Hà Quốc Khánh TNG
61 Lương Mạnh Dũng BGI
62 Lê Thế Minh PYE
63 Nguyễn Thành Trí BTR
64 Phan Thái Bảo HCM
65 Phan Mã Gia Huy KGI
66 Nguyễn Đức Huy HPD
67 Đặng Minh Khôi HCM
68 Lương Kiến An HCM
69 Đặng Việt Anh HNO
70 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO
71 Phạm Hoàng Nam Anh HCM
72 Nguyễn Hoàng Bách BRV
73 Dương Trí Bảo HCM
74 Lê Ngọc Gia Bảo HNO
75 Tạ Nguyên Bảo HCM
76 Thái Quốc Bảo BRV
77 Vũ Gia Bảo QNI
78 Lê Hải Bình BRV
79 Lê Hoàng Bảo Duy HCM
80 Trần Khải Duy DTH
81 Đỗ Thành Đạt BTH
82 Phạm Hữu Đạt BRV
83 Huỳnh Minh Đăng BTR
84 Lê Vinh Đĩnh HCM
85 Thái Khương Minh Đức KHO
86 Trần Lê Anh Đức DON
87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV
88 Chang Phạm Hoàng Hải BRV
89 Nguyễn Hoàng Hải BRV
90 Nguyễn Minh Hải GDC
91 Trần Mạnh Hải HCM
92 Nguyễn Chí Hiếu KHO
93 Nguyễn Tiến Hiếu LSO
94 Nguyễn Trung Hiếu BRV
95 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO
96 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH
97 Nguyễn Phi Hồng HNO
98 Lương Trí Hùng HCM
99 Nguyễn Minh Hùng HCM
100 Nguyễn Thiện Hùng BRV
101 Dương Thanh Huy HCM
102 Hồ Quốc Huy HCM
103 Phan Minh Huy QNA
104 Chu Tuấn Kiệt LSO
105 Bùi Trần Minh Khang HAU
106 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH
107 Trần Anh Khoa BRV
108 Lê Tùng Lâm BRV
109 Trần Đại Lợi DTH
110 Lâm Anh Minh NTH
111 Lê Quang Minh BTR
112 Nguyễn Nhật Minh HCM
113 Trần Lê Bình Minh BRV
114 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV
115 Nguyễn Thế Năng NAN
116 Hoàng Trọng Nguyên HCM
117 Huỳnh Tấn Phát HAU
118 Vương Trọng Phú PYE
119 Lương An Phúc CBA
120 Nguyễn Bảo Phúc BRV
121 Phạm Gia Minh Quân BTH
122 Phạm Hoàng Quân BTH
123 Hoàng Huy Tài QDO
124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV
125 Nguyễn An Toàn TNI
126 Lê Đình Tuấn HCM
127 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM
128 Văn Ngọc Tùng BRV
129 Phạm Đắc Thái BRV
130 Trần Xuân Thanh BRV
131 Dư Tuấn Thành BRV
132 Dương Nhật Thành BRV
133 Nguyễn Lâm Thời HCM
134 Trần Võ Minh Triết HCM
135 Lê Minh Khánh Trình CTH
136 Trương Ngọc Khánh Trình BTH
137 Nguyễn Nhật Trường HCM
138 Nguyễn Nhật Viên DAN

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Minh Kha BTR 0 0 - 1 0 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 70
2 71 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 0 1 - 0 0 Đoàn Tất Thắng DAN 2
3 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Bách BRV 72
4 73 Dương Trí Bảo HCM 0 0 - 1 0 Phạm Trần Gia Phúc HCM 4
5 5 Bùi Hữu Đức NBI 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 74
6 75 Tạ Nguyên Bảo HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Gia Khánh DAN 6
7 7 Lê Hoàng Anh HPH 0 1 - 0 0 Thái Quốc Bảo BRV 76
8 77 Vũ Gia Bảo QNI 0 0 - 1 0 Thái Hồ Tấn Minh DON 8
9 9 Phạm Vinh Phú NTH 0 1 - 0 0 Lê Hải Bình BRV 78
10 79 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 0 0 - 1 0 Đoàn Thế Đức QDO 10
11 11 Lâm Đức Hải Nam DAN 0 1 - 0 0 Trần Khải Duy DTH 80
12 81 Đỗ Thành Đạt BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Nhân TTH 12
13 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 0 1 - 0 0 Phạm Hữu Đạt BRV 82
14 83 Huỳnh Minh Đăng BTR 0 0 - 1 0 Lê Tuấn Huy BGI 14
15 15 Nguyễn Phú Trọng CTH 0 1 - 0 0 Lê Vinh Đĩnh HCM 84
16 85 Thái Khương Minh Đức KHO 0 0 - 1 0 Phạm Đăng Minh HNO 16
17 17 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 0 1 - 0 0 Trần Lê Anh Đức DON 86
18 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 - 1 0 Vũ Xuân Hoàng BRV 18
19 19 Bành Gia Huy HNO 0 1 - 0 0 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 88
20 89 Nguyễn Hoàng Hải BRV 0 0 - 1 0 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 20
21 21 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hải GDC 90
22 91 Trần Mạnh Hải HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 22
23 23 Trần Lê Tất Thành DAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Chí Hiếu KHO 92
24 93 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Xuân Trường QNI 24
25 25 Trần Lê Quang Khải LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Trung Hiếu BRV 94
26 95 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 0 0 - 1 0 Đỗ Quang Minh HNO 26
27 27 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 0 1 - 0 0 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 96
28 97 Nguyễn Phi Hồng HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Hiếu BGI 28
29 29 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 0 1 - 0 0 Lương Trí Hùng HCM 98
30 99 Nguyễn Minh Hùng HCM 0 0 - 1 0 Lê Quang Thái THO 30
31 31 Vũ Tiến Quang KGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Thiện Hùng BRV 100
32 101 Dương Thanh Huy HCM 0 0 - 1 0 Bùi Tuấn Kiệt NAN 32
33 33 Hoàng Đình Duy HNO 0 1 - 0 0 Hồ Quốc Huy HCM 102
34 103 Phan Minh Huy QNA 0 0 - 1 0 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 34
35 35 Phan Trần Bảo Khang DAN 0 1 - 0 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 104
36 105 Bùi Trần Minh Khang HAU 0 0 - 1 0 Nguyễn Trần Hải An HNO 36
37 37 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 0 1 - 0 0 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 106
38 107 Trần Anh Khoa BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 38
39 39 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 0 1 - 0 0 Lê Tùng Lâm BRV 108
40 109 Trần Đại Lợi DTH 0 0 - 1 0 Đàm Quốc Bảo HPD 40
41 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 0 ½ - ½ 0 Lâm Anh Minh NTH 110
42 111 Lê Quang Minh BTR 0 0 - 1 0 Phạm Viết Thiên Phước HCM 42
43 43 Đinh Nho Kiệt HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh HCM 112
44 113 Trần Lê Bình Minh BRV 0 0 - 1 0 Phí Gia Minh QNI 44
45 45 Bùi Quốc Huy HCM 0 1 - 0 0 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 114
46 115 Nguyễn Thế Năng NAN 0 0 - 1 0 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 46
47 47 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 0 1 - 0 0 Hoàng Trọng Nguyên HCM 116
48 117 Huỳnh Tấn Phát HAU 0 0 - 1 0 Lê Ngọc Minh Trường HCM 48
49 49 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 0 1 - 0 0 Vương Trọng Phú PYE 118
50 119 Lương An Phúc CBA 0 0 - 1 0 Trần Minh Châu HDU 50
51 51 Nguyễn Đức Huân BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 120
52 121 Phạm Gia Minh Quân BTH 0 0 - 1 0 Đỗ Huy Hùng BGI 52
53 53 Giáp Xuân Cường BGI 0 0 - 1 0 Phạm Hoàng Quân BTH 122
54 123 Hoàng Huy Tài QDO 0 1 - 0 0 Tạ Anh Khôi TNG 54
55 55 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 0 + - - 0 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 124
56 125 Nguyễn An Toàn TNI 0 + - - 0 Nguyễn Hoàng Minh HPD 56
57 57 Phạm Thế Vinh DTH 0 1 - 0 0 Lê Đình Tuấn HCM 126
58 127 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 0 0 - 1 0 Trương Gia Phát HAU 58
59 59 Trần Quốc Thịnh BTR 0 ½ - ½ 0 Văn Ngọc Tùng BRV 128
60 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 - - + 0 Hà Quốc Khánh TNG 60
61 61 Lương Mạnh Dũng BGI 0 1 - 0 0 Trần Xuân Thanh BRV 130
62 131 Dư Tuấn Thành BRV 0 0 - 1 0 Lê Thế Minh PYE 62
63 63 Nguyễn Thành Trí BTR 0 1 - 0 0 Dương Nhật Thành BRV 132
64 133 Nguyễn Lâm Thời HCM 0 1 - 0 0 Phan Thái Bảo HCM 64
65 65 Phan Mã Gia Huy KGI 0 0 - 1 0 Trần Võ Minh Triết HCM 134
66 135 Lê Minh Khánh Trình CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Huy HPD 66
67 67 Đặng Minh Khôi HCM 0 0 - 1 0 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 136
68 137 Nguyễn Nhật Trường HCM 0 1 - 0 0 Lương Kiến An HCM 68
69 69 Đặng Việt Anh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Nhật Viên DAN 138

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 42 Phạm Viết Thiên Phước HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
2 4 Phạm Trần Gia Phúc HCM 1 1 - 0 1 Đinh Nho Kiệt HNO 43
3 44 Phí Gia Minh QNI 1 1 - 0 1 Bùi Hữu Đức NBI 5
4 46 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 1 0 - 1 1 Lê Hoàng Anh HPH 7
5 8 Thái Hồ Tấn Minh DON 1 1 - 0 1 Bùi Quốc Huy HCM 45
6 48 Lê Ngọc Minh Trường HCM 1 ½ - ½ 1 Phạm Vinh Phú NTH 9
7 10 Đoàn Thế Đức QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 47
8 50 Trần Minh Châu HDU 1 0 - 1 1 Lâm Đức Hải Nam DAN 11
9 52 Đỗ Huy Hùng BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
10 14 Lê Tuấn Huy BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 49
11 55 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Phú Trọng CTH 15
12 16 Phạm Đăng Minh HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Huân BGI 51
13 58 Trương Gia Phát HAU 1 0 - 1 1 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 17
14 18 Vũ Xuân Hoàng BRV 1 1 - 0 1 Phạm Thế Vinh DTH 57
15 62 Lê Thế Minh PYE 1 0 - 1 1 Bành Gia Huy HNO 19
16 20 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 1 1 - 0 1 Hà Quốc Khánh TNG 60
17 66 Nguyễn Đức Huy HPD 1 1 - 0 1 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 21
18 22 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 1 1 - 0 1 Lương Mạnh Dũng BGI 61
19 24 Nguyễn Xuân Trường QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Trí BTR 63
20 70 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 1 1 - 0 1 Trần Lê Quang Khải LDO 25
21 26 Đỗ Quang Minh HNO 1 1 - 0 1 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 71
22 92 Nguyễn Chí Hiếu KHO 1 0 - 1 1 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 27
23 28 Nguyễn Đức Hiếu BGI 1 0 - 1 1 Tạ Nguyên Bảo HCM 75
24 100 Nguyễn Thiện Hùng BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 29
25 30 Lê Quang Thái THO 1 0 - 1 1 Đỗ Thành Đạt BTH 81
26 32 Bùi Tuấn Kiệt NAN 1 ½ - ½ 1 Hoàng Huy Tài QDO 123
27 122 Phạm Hoàng Quân BTH 1 1 - 0 1 Hoàng Đình Duy HNO 33
28 34 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 1 0 - 1 1 Nguyễn An Toàn TNI 125
29 134 Trần Võ Minh Triết HCM 1 0 - 1 1 Phan Trần Bảo Khang DAN 35
30 36 Nguyễn Trần Hải An HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Lâm Thời HCM 133
31 136 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 1 0 - 1 1 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 37
32 138 Nguyễn Nhật Viên DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 39
33 40 Đàm Quốc Bảo HPD 1 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Trường HCM 137
34 38 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH ½ 1 - 0 ½ Trần Quốc Thịnh BTR 59
35 128 Văn Ngọc Tùng BRV ½ 0 - 1 ½ Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
36 110 Lâm Anh Minh NTH ½ 1 - 0 ½ Trần Anh Khoa BRV 107
37 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 - - + 0 Lê Minh Kha BTR 1
38 2 Đoàn Tất Thắng DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 93
39 6 Nguyễn Gia Khánh DAN 0 1 - 0 0 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 95
40 12 Nguyễn Đức Nhân TTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Phi Hồng HNO 97
41 96 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 0 1 - 0 0 Trần Lê Tất Thành DAN 23
42 98 Lương Trí Hùng HCM 0 1 - 0 0 Vũ Tiến Quang KGI 31
43 102 Hồ Quốc Huy HCM 0 1 - 0 0 Giáp Xuân Cường BGI 53
44 54 Tạ Anh Khôi TNG 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hùng HCM 99
45 64 Phan Thái Bảo HCM 0 0 - 1 0 Dương Thanh Huy HCM 101
46 104 Chu Tuấn Kiệt LSO 0 0 - 1 0 Phan Mã Gia Huy KGI 65
47 106 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 0 1 - 0 0 Đặng Minh Khôi HCM 67
48 68 Lương Kiến An HCM 0 0 - 1 0 Phan Minh Huy QNA 103
49 108 Lê Tùng Lâm BRV 0 1 - 0 0 Đặng Việt Anh HNO 69
50 72 Nguyễn Hoàng Bách BRV 0 0 - 1 0 Bùi Trần Minh Khang HAU 105
51 112 Nguyễn Nhật Minh HCM 0 1 - 0 0 Dương Trí Bảo HCM 73
52 74 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 0 1 - 0 0 Trần Đại Lợi DTH 109
53 76 Thái Quốc Bảo BRV 0 0 - 1 0 Lê Quang Minh BTR 111
54 114 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 0 0 - 1 0 Vũ Gia Bảo QNI 77
55 78 Lê Hải Bình BRV 0 1 - 0 0 Trần Lê Bình Minh BRV 113
56 116 Hoàng Trọng Nguyên HCM 0 0 - 1 0 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 79
57 80 Trần Khải Duy DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Năng NAN 115
58 82 Phạm Hữu Đạt BRV 0 1 - 0 0 Huỳnh Tấn Phát HAU 117
59 118 Vương Trọng Phú PYE 0 0 - 1 0 Huỳnh Minh Đăng BTR 83
60 84 Lê Vinh Đĩnh HCM 0 1 - 0 0 Lương An Phúc CBA 119
61 120 Nguyễn Bảo Phúc BRV 0 0 - 1 0 Thái Khương Minh Đức KHO 85
62 86 Trần Lê Anh Đức DON 0 0 - 1 0 Phạm Gia Minh Quân BTH 121
63 126 Lê Đình Tuấn HCM 0 + - - 0 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 87
64 88 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 127
65 130 Trần Xuân Thanh BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hoàng Hải BRV 89
66 90 Nguyễn Minh Hải GDC 0 0 - 1 0 Dư Tuấn Thành BRV 131
67 132 Dương Nhật Thành BRV 0 0 - 1 0 Trần Mạnh Hải HCM 91
68 135 Lê Minh Khánh Trình CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Minh HPD 56
69 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
70 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 2 1 - 0 2 Đỗ Quang Minh HNO 26
2 27 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 2 0 - 1 2 Phạm Trần Gia Phúc HCM 4
3 7 Lê Hoàng Anh HPH 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Hải An HNO 36
4 35 Phan Trần Bảo Khang DAN 2 ½ - ½ 2 Thái Hồ Tấn Minh DON 8
5 37 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 2 ½ - ½ 2 Đoàn Thế Đức QDO 10
6 11 Lâm Đức Hải Nam DAN 2 ½ - ½ 2 Đàm Quốc Bảo HPD 40
7 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 2 1 - 0 2 Phí Gia Minh QNI 44
8 15 Nguyễn Phú Trọng CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Huy HPD 66
9 39 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 2 0 - 1 2 Phạm Đăng Minh HNO 16
10 17 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 70
11 49 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 2 1 - 0 2 Vũ Xuân Hoàng BRV 18
12 19 Bành Gia Huy HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Thiện Hùng BRV 100
13 75 Tạ Nguyên Bảo HCM 2 1 - 0 2 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 20
14 81 Đỗ Thành Đạt BTH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 22
15 125 Nguyễn An Toàn TNI 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Trường QNI 24
16 9 Phạm Vinh Phú NTH 0 - 1 2 Phạm Hoàng Quân BTH 122
17 110 Lâm Anh Minh NTH 0 - 1 Bùi Tuấn Kiệt NAN 32
18 123 Hoàng Huy Tài QDO 0 - 1 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 38
19 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 1 - 0 Lê Ngọc Minh Trường HCM 48
20 71 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 1 1 - 0 1 Lê Minh Kha BTR 1
21 74 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 1 0 - 1 1 Đoàn Tất Thắng DAN 2
22 5 Bùi Hữu Đức NBI 1 1 - 0 1 Lê Hải Bình BRV 78
23 77 Vũ Gia Bảo QNI 1 0 - 1 1 Nguyễn Gia Khánh DAN 6
24 79 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Nhân TTH 12
25 85 Thái Khương Minh Đức KHO 1 0 - 1 1 Lê Tuấn Huy BGI 14
26 21 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 1 1 - 0 1 Trần Khải Duy DTH 80
27 25 Trần Lê Quang Khải LDO 1 0 - 1 1 Phạm Hữu Đạt BRV 82
28 83 Huỳnh Minh Đăng BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Hiếu BGI 28
29 29 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 1 1 - 0 1 Lê Vinh Đĩnh HCM 84
30 91 Trần Mạnh Hải HCM 1 1 - 0 1 Lê Quang Thái THO 30
31 33 Hoàng Đình Duy HNO 1 ½ - ½ 1 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 88
32 101 Dương Thanh Huy HCM 1 1 - 0 1 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 34
33 103 Phan Minh Huy QNA 1 0 - 1 1 Phạm Viết Thiên Phước HCM 42
34 43 Đinh Nho Kiệt HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Chí Hiếu KHO 92
35 45 Bùi Quốc Huy HCM 1 1 - 0 1 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 96
36 105 Bùi Trần Minh Khang HAU 1 1 - 0 1 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 46
37 47 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 1 1 - 0 1 Lương Trí Hùng HCM 98
38 111 Lê Quang Minh BTR 1 1 - 0 1 Trần Minh Châu HDU 50
39 51 Nguyễn Đức Huân BGI 1 1 - 0 1 Hồ Quốc Huy HCM 102
40 126 Lê Đình Tuấn HCM 1 0 - 1 1 Đỗ Huy Hùng BGI 52
41 121 Phạm Gia Minh Quân BTH 1 0 - 1 1 Tạ Anh Khôi TNG 54
42 131 Dư Tuấn Thành BRV 1 0 - 1 1 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 55
43 56 Nguyễn Hoàng Minh HPD 1 1 - 0 1 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 106
44 57 Phạm Thế Vinh DTH 1 1 - 0 1 Lê Tùng Lâm BRV 108
45 133 Nguyễn Lâm Thời HCM 1 0 - 1 1 Trương Gia Phát HAU 58
46 60 Hà Quốc Khánh TNG 1 0 - 1 1 Nguyễn Nhật Minh HCM 112
47 61 Lương Mạnh Dũng BGI 1 ½ - ½ 1 Trần Võ Minh Triết HCM 134
48 137 Nguyễn Nhật Trường HCM 1 1 - 0 1 Lê Thế Minh PYE 62
49 63 Nguyễn Thành Trí BTR 1 1 - 0 1 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 136
50 65 Phan Mã Gia Huy KGI 1 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Viên DAN 138
51 59 Trần Quốc Thịnh BTR ½ 1 - 0 ½ Trần Xuân Thanh BRV 130
52 89 Nguyễn Hoàng Hải BRV ½ 0 - 1 ½ Văn Ngọc Tùng BRV 128
53 107 Trần Anh Khoa BRV ½ 0 - 1 0 Trần Lê Tất Thành DAN 23
54 31 Vũ Tiến Quang KGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hùng HCM 99
55 53 Giáp Xuân Cường BGI 0 1 - 0 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 104
56 109 Trần Đại Lợi DTH 0 1 - 0 0 Phan Thái Bảo HCM 64
57 67 Đặng Minh Khôi HCM 0 1 - 0 0 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 114
58 113 Trần Lê Bình Minh BRV 0 0 - 1 0 Lương Kiến An HCM 68
59 69 Đặng Việt Anh HNO 0 1 - 0 0 Hoàng Trọng Nguyên HCM 116
60 115 Nguyễn Thế Năng NAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Bách BRV 72
61 73 Dương Trí Bảo HCM 0 0 - 1 0 Vương Trọng Phú PYE 118
62 117 Huỳnh Tấn Phát HAU 0 0 - 1 0 Thái Quốc Bảo BRV 76
63 119 Lương An Phúc CBA 0 1 - 0 0 Trần Lê Anh Đức DON 86
64 127 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hải GDC 90
65 93 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 120
66 95 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 0 1 - 0 0 Dương Nhật Thành BRV 132
67 97 Nguyễn Phi Hồng HNO 0 0 - 1 0 Lê Minh Khánh Trình CTH 135
68 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
69 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
70 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
71 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 16 Phạm Đăng Minh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
2 4 Phạm Trần Gia Phúc HCM 3 1 - 0 3 Bành Gia Huy HNO 19
3 24 Nguyễn Xuân Trường QNI 3 0 - 1 3 Lê Hoàng Anh HPH 7
4 49 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
5 122 Phạm Hoàng Quân BTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Phú Trọng CTH 15
6 8 Thái Hồ Tấn Minh DON 1 - 0 3 Tạ Nguyên Bảo HCM 75
7 10 Đoàn Thế Đức QDO 1 - 0 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
8 38 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 0 - 1 Lâm Đức Hải Nam DAN 11
9 40 Đàm Quốc Bảo HPD 1 - 0 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 17
10 22 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 1 - 0 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 37
11 32 Bùi Tuấn Kiệt NAN 1 - 0 Đỗ Thành Đạt BTH 81
12 70 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 0 - 1 Phan Trần Bảo Khang DAN 35
13 2 Đoàn Tất Thắng DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Huân BGI 51
14 52 Đỗ Huy Hùng BGI 2 0 - 1 2 Bùi Hữu Đức NBI 5
15 6 Nguyễn Gia Khánh DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Minh HPD 56
16 12 Nguyễn Đức Nhân TTH 2 1 - 0 2 Phạm Thế Vinh DTH 57
17 14 Lê Tuấn Huy BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Thành Trí BTR 63
18 18 Vũ Xuân Hoàng BRV 2 1 - 0 2 Phan Mã Gia Huy KGI 65
19 20 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 2 1 - 0 2 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 71
20 54 Tạ Anh Khôi TNG 2 0 - 1 2 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 21
21 26 Đỗ Quang Minh HNO 2 1 - 0 2 Trần Mạnh Hải HCM 91
22 55 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 2 ½ - ½ 2 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 27
23 28 Nguyễn Đức Hiếu BGI 2 1 - 0 2 Dương Thanh Huy HCM 101
24 58 Trương Gia Phát HAU 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 29
25 36 Nguyễn Trần Hải An HNO 2 0 - 1 2 Lê Quang Minh BTR 111
26 66 Nguyễn Đức Huy HPD 2 1 - 0 2 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 39
27 42 Phạm Viết Thiên Phước HCM 2 0 - 1 2 Bùi Trần Minh Khang HAU 105
28 82 Phạm Hữu Đạt BRV 2 0 - 1 2 Đinh Nho Kiệt HNO 43
29 44 Phí Gia Minh QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn An Toàn TNI 125
30 100 Nguyễn Thiện Hùng BRV 2 0 - 1 2 Bùi Quốc Huy HCM 45
31 112 Nguyễn Nhật Minh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 47
32 33 Hoàng Đình Duy HNO 0 - 1 2 Nguyễn Nhật Trường HCM 137
33 88 Chang Phạm Hoàng Hải BRV ½ - ½ Phạm Vinh Phú NTH 9
34 48 Lê Ngọc Minh Trường HCM 0 - 1 Lâm Anh Minh NTH 110
35 134 Trần Võ Minh Triết HCM 0 - 1 Trần Quốc Thịnh BTR 59
36 128 Văn Ngọc Tùng BRV 0 - 1 Lương Mạnh Dũng BGI 61
37 1 Lê Minh Kha BTR 1 0 - 1 Hoàng Huy Tài QDO 123
38 23 Trần Lê Tất Thành DAN 1 1 - 0 1 Thái Khương Minh Đức KHO 85
39 92 Nguyễn Chí Hiếu KHO 1 0 - 1 1 Trần Lê Quang Khải LDO 25
40 30 Lê Quang Thái THO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 93
41 96 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 1 0 - 1 1 Vũ Tiến Quang KGI 31
42 34 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 1 1 - 0 1 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 95
43 46 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 1 1 - 0 1 Phan Minh Huy QNA 103
44 50 Trần Minh Châu HDU 1 0 - 1 1 Trần Đại Lợi DTH 109
45 98 Lương Trí Hùng HCM 1 1 - 0 1 Giáp Xuân Cường BGI 53
46 102 Hồ Quốc Huy HCM 1 1 - 0 1 Hà Quốc Khánh TNG 60
47 62 Lê Thế Minh PYE 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Năng NAN 115
48 108 Lê Tùng Lâm BRV 1 1 - 0 1 Đặng Minh Khôi HCM 67
49 68 Lương Kiến An HCM 1 1 - 0 1 Lương An Phúc CBA 119
50 106 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 1 1 - 0 1 Đặng Việt Anh HNO 69
51 118 Vương Trọng Phú PYE 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 74
52 76 Thái Quốc Bảo BRV 1 0 - 1 1 Phạm Gia Minh Quân BTH 121
53 126 Lê Đình Tuấn HCM 1 0 - 1 1 Vũ Gia Bảo QNI 77
54 78 Lê Hải Bình BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 127
55 136 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 1 0 - 1 1 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 79
56 80 Trần Khải Duy DTH 1 1 - 0 1 Dư Tuấn Thành BRV 131
57 138 Nguyễn Nhật Viên DAN 1 1 - 0 1 Huỳnh Minh Đăng BTR 83
58 84 Lê Vinh Đĩnh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Lâm Thời HCM 133
59 135 Lê Minh Khánh Trình CTH 1 0 - 1 ½ Nguyễn Hoàng Hải BRV 89
60 130 Trần Xuân Thanh BRV ½ 0 - 1 ½ Trần Anh Khoa BRV 107
61 64 Phan Thái Bảo HCM 0 1 - 0 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 104
62 72 Nguyễn Hoàng Bách BRV 0 0 - 1 0 Trần Lê Bình Minh BRV 113
63 114 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 0 ½ - ½ 0 Dương Trí Bảo HCM 73
64 86 Trần Lê Anh Đức DON 0 ½ - ½ 0 Hoàng Trọng Nguyên HCM 116
65 90 Nguyễn Minh Hải GDC 0 0 - 1 0 Huỳnh Tấn Phát HAU 117
66 120 Nguyễn Bảo Phúc BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Phi Hồng HNO 97
67 99 Nguyễn Minh Hùng HCM 0 0 - 1 0 Dương Nhật Thành BRV 132
68 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
69 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
70 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
71 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 4 0 - 1 4 Phạm Trần Gia Phúc HCM 4
2 7 Lê Hoàng Anh HPH 4 ½ - ½ 4 Phạm Đăng Minh HNO 16
3 15 Nguyễn Phú Trọng CTH 4 0 - 1 Đoàn Thế Đức QDO 10
4 40 Đàm Quốc Bảo HPD ½ - ½ Thái Hồ Tấn Minh DON 8
5 11 Lâm Đức Hải Nam DAN 1 - 0 Bùi Tuấn Kiệt NAN 32
6 35 Phan Trần Bảo Khang DAN 1 - 0 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 22
7 28 Nguyễn Đức Hiếu BGI 3 0 - 1 3 Đoàn Tất Thắng DAN 2
8 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3 1 - 0 3 Phí Gia Minh QNI 44
9 5 Bùi Hữu Đức NBI 3 0 - 1 3 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 49
10 29 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Gia Khánh DAN 6
11 43 Đinh Nho Kiệt HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Nhân TTH 12
12 45 Bùi Quốc Huy HCM 3 ½ - ½ 3 Lê Tuấn Huy BGI 14
13 75 Tạ Nguyên Bảo HCM 3 1 - 0 3 Vũ Xuân Hoàng BRV 18
14 19 Bành Gia Huy HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Huy HPD 66
15 105 Bùi Trần Minh Khang HAU 3 0 - 1 3 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 20
16 21 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 3 1 - 0 3 Phạm Hoàng Quân BTH 122
17 111 Lê Quang Minh BTR 3 0 - 1 3 Nguyễn Xuân Trường QNI 24
18 137 Nguyễn Nhật Trường HCM 3 0 - 1 3 Đỗ Quang Minh HNO 26
19 17 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 1 - 0 3 Nguyễn Nhật Minh HCM 112
20 27 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI ½ - ½ Trần Quốc Thịnh BTR 59
21 37 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 1 - 0 Lương Mạnh Dũng BGI 61
22 81 Đỗ Thành Đạt BTH 1 - 0 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 38
23 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 1 - 0 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 70
24 123 Hoàng Huy Tài QDO ½ - ½ Hồ Đặng Nhật Minh BRV 55
25 25 Trần Lê Quang Khải LDO 2 0 - 1 Lâm Anh Minh NTH 110
26 9 Phạm Vinh Phú NTH 2 0 - 1 2 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 74
27 77 Vũ Gia Bảo QNI 2 1 - 0 2 Trần Lê Tất Thành DAN 23
28 31 Vũ Tiến Quang KGI 2 0 - 1 2 Trần Khải Duy DTH 80
29 79 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 2 0 - 1 2 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 34
30 91 Trần Mạnh Hải HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Hải An HNO 36
31 39 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 2 1 - 0 2 Phạm Hữu Đạt BRV 82
32 101 Dương Thanh Huy HCM 2 0 - 1 2 Phạm Viết Thiên Phước HCM 42
33 109 Trần Đại Lợi DTH 2 0 - 1 2 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 46
34 47 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 2 1 - 0 2 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 88
35 51 Nguyễn Đức Huân BGI 2 0 - 1 2 Lương Trí Hùng HCM 98
36 115 Nguyễn Thế Năng NAN 2 ½ - ½ 2 Đỗ Huy Hùng BGI 52
37 125 Nguyễn An Toàn TNI 2 1 - 0 2 Tạ Anh Khôi TNG 54
38 56 Nguyễn Hoàng Minh HPD 2 0 - 1 2 Nguyễn Thiện Hùng BRV 100
39 57 Phạm Thế Vinh DTH 2 1 - 0 2 Hồ Quốc Huy HCM 102
40 121 Phạm Gia Minh Quân BTH 2 0 - 1 2 Trương Gia Phát HAU 58
41 63 Nguyễn Thành Trí BTR 2 0 - 1 2 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 106
42 65 Phan Mã Gia Huy KGI 2 0 - 1 2 Lê Tùng Lâm BRV 108
43 127 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 2 0 - 1 2 Lương Kiến An HCM 68
44 71 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Nhật Viên DAN 138
45 133 Nguyễn Lâm Thời HCM 2 1 - 0 Lê Quang Thái THO 30
46 93 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 0 - 1 Hoàng Đình Duy HNO 33
47 107 Trần Anh Khoa BRV 0 - 1 Lê Ngọc Minh Trường HCM 48
48 89 Nguyễn Hoàng Hải BRV ½ - ½ Trần Võ Minh Triết HCM 134
49 53 Giáp Xuân Cường BGI 1 0 - 1 Văn Ngọc Tùng BRV 128
50 95 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 1 1 - 0 1 Lê Minh Kha BTR 1
51 97 Nguyễn Phi Hồng HNO 1 0 - 1 1 Trần Minh Châu HDU 50
52 60 Hà Quốc Khánh TNG 1 1 - 0 1 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 96
53 103 Phan Minh Huy QNA 1 0 - 1 1 Lê Thế Minh PYE 62
54 113 Trần Lê Bình Minh BRV 1 0 - 1 1 Phan Thái Bảo HCM 64
55 67 Đặng Minh Khôi HCM 1 0 - 1 1 Vương Trọng Phú PYE 118
56 69 Đặng Việt Anh HNO 1 1 - 0 1 Lê Đình Tuấn HCM 126
57 119 Lương An Phúc CBA 1 0 - 1 1 Thái Quốc Bảo BRV 76
58 117 Huỳnh Tấn Phát HAU 1 1 - 0 1 Lê Hải Bình BRV 78
59 83 Huỳnh Minh Đăng BTR 1 1 - 0 1 Lê Minh Khánh Trình CTH 135
60 131 Dư Tuấn Thành BRV 1 0 - 1 1 Lê Vinh Đĩnh HCM 84
61 85 Thái Khương Minh Đức KHO 1 0 - 1 1 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 136
62 132 Dương Nhật Thành BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Chí Hiếu KHO 92
63 73 Dương Trí Bảo HCM ½ 0 - 1 ½ Trần Lê Anh Đức DON 86
64 116 Hoàng Trọng Nguyên HCM ½ 1 - 0 ½ Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 114
65 72 Nguyễn Hoàng Bách BRV 0 ½ - ½ ½ Trần Xuân Thanh BRV 130
66 104 Chu Tuấn Kiệt LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Hải GDC 90
67 99 Nguyễn Minh Hùng HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 120
68 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
69 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
70 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
71 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Phạm Trần Gia Phúc HCM 5 1 - 0 Lê Hoàng Anh HPH 7
2 10 Đoàn Thế Đức QDO 0 - 1 Phan Trần Bảo Khang DAN 35
3 16 Phạm Đăng Minh HNO ½ - ½ Lâm Đức Hải Nam DAN 11
4 2 Đoàn Tất Thắng DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 21
5 20 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 4 1 - 0 4 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
6 6 Nguyễn Gia Khánh DAN 4 0 - 1 4 Đàm Quốc Bảo HPD 40
7 8 Thái Hồ Tấn Minh DON 4 0 - 1 4 Đinh Nho Kiệt HNO 43
8 24 Nguyễn Xuân Trường QNI 4 1 - 0 4 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
9 26 Đỗ Quang Minh HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Phú Trọng CTH 15
10 75 Tạ Nguyên Bảo HCM 4 0 - 1 4 Bành Gia Huy HNO 19
11 22 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 0 - 1 4 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 49
12 14 Lê Tuấn Huy BGI 0 - 1 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
13 81 Đỗ Thành Đạt BTH 0 - 1 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 17
14 32 Bùi Tuấn Kiệt NAN 1 - 0 Bùi Quốc Huy HCM 45
15 110 Lâm Anh Minh NTH 0 - 1 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 37
16 66 Nguyễn Đức Huy HPD 3 0 - 1 3 Bùi Hữu Đức NBI 5
17 12 Nguyễn Đức Nhân TTH 3 1 - 0 3 Lương Kiến An HCM 68
18 18 Vũ Xuân Hoàng BRV 3 1 - 0 3 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 71
19 74 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 3 1 - 0 3 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 27
20 80 Trần Khải Duy DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Hiếu BGI 28
21 106 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 3 1 - 0 3 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 29
22 34 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 3 0 - 1 3 Vũ Gia Bảo QNI 77
23 36 Nguyễn Trần Hải An HNO 3 1 - 0 3 Hoàng Huy Tài QDO 123
24 98 Lương Trí Hùng HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 39
25 42 Phạm Viết Thiên Phước HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn An Toàn TNI 125
26 44 Phí Gia Minh QNI 3 1 - 0 3 Bùi Trần Minh Khang HAU 105
27 46 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 3 1 - 0 3 Lê Quang Minh BTR 111
28 100 Nguyễn Thiện Hùng BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 47
29 108 Lê Tùng Lâm BRV 3 1 - 0 3 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 55
30 112 Nguyễn Nhật Minh HCM 3 1 - 0 3 Phạm Thế Vinh DTH 57
31 58 Trương Gia Phát HAU 3 0 - 1 3 Nguyễn Nhật Trường HCM 137
32 59 Trần Quốc Thịnh BTR 3 1 - 0 3 Nguyễn Lâm Thời HCM 133
33 122 Phạm Hoàng Quân BTH 3 1 - 0 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 38
34 61 Lương Mạnh Dũng BGI 1 - 0 Hoàng Đình Duy HNO 33
35 48 Lê Ngọc Minh Trường HCM 0 - 1 Nguyễn Thế Năng NAN 115
36 52 Đỗ Huy Hùng BGI ½ - ½ Văn Ngọc Tùng BRV 128
37 70 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 1 - 0 2 Phạm Vinh Phú NTH 9
38 23 Trần Lê Tất Thành DAN 2 1 - 0 2 Huỳnh Minh Đăng BTR 83
39 84 Lê Vinh Đĩnh HCM 2 0 - 1 2 Trần Lê Quang Khải LDO 25
40 88 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 2 1 - 0 2 Vũ Tiến Quang KGI 31
41 50 Trần Minh Châu HDU 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Hải BRV 89
42 92 Nguyễn Chí Hiếu KHO 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Huân BGI 51
43 54 Tạ Anh Khôi TNG 2 1 - 0 2 Trần Mạnh Hải HCM 91
44 56 Nguyễn Hoàng Minh HPD 2 1 - 0 2 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 95
45 118 Vương Trọng Phú PYE 2 1 - 0 2 Hà Quốc Khánh TNG 60
46 62 Lê Thế Minh PYE 2 1 - 0 2 Dương Thanh Huy HCM 101
47 102 Hồ Quốc Huy HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Thành Trí BTR 63
48 64 Phan Thái Bảo HCM 2 0 - 1 2 Huỳnh Tấn Phát HAU 117
49 136 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 2 1 - 0 2 Phan Mã Gia Huy KGI 65
50 134 Trần Võ Minh Triết HCM 2 1 - 0 2 Đặng Việt Anh HNO 69
51 76 Thái Quốc Bảo BRV 2 0 - 1 2 Trần Đại Lợi DTH 109
52 138 Nguyễn Nhật Viên DAN 2 0 - 1 2 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 79
53 82 Phạm Hữu Đạt BRV 2 0 - 1 2 Phạm Gia Minh Quân BTH 121
54 86 Trần Lê Anh Đức DON 0 - 1 2 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 127
55 30 Lê Quang Thái THO 1 - 0 Trần Anh Khoa BRV 107
56 116 Hoàng Trọng Nguyên HCM 0 - 1 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 93
57 1 Lê Minh Kha BTR 1 0 - 1 1 Phan Minh Huy QNA 103
58 120 Nguyễn Bảo Phúc BRV 1 0 - 1 1 Giáp Xuân Cường BGI 53
59 126 Lê Đình Tuấn HCM 1 0 - 1 1 Đặng Minh Khôi HCM 67
60 78 Lê Hải Bình BRV 1 1 - 0 1 Lương An Phúc CBA 119
61 130 Trần Xuân Thanh BRV 1 0 - 1 1 Thái Khương Minh Đức KHO 85
62 90 Nguyễn Minh Hải GDC 1 ½ - ½ 1 Trần Lê Bình Minh BRV 113
63 96 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 1 1 - 0 1 Lê Minh Khánh Trình CTH 135
64 132 Dương Nhật Thành BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Phi Hồng HNO 97
65 73 Dương Trí Bảo HCM ½ 1 - 0 1 Dư Tuấn Thành BRV 131
66 114 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hoàng Bách BRV 72
67 104 Chu Tuấn Kiệt LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Hùng HCM 99
68 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
69 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
70 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
71 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 35 Phan Trần Bảo Khang DAN ½ - ½ 6 Phạm Trần Gia Phúc HCM 4
2 40 Đàm Quốc Bảo HPD 5 0 - 1 5 Đoàn Tất Thắng DAN 2
3 11 Lâm Đức Hải Nam DAN 5 1 - 0 5 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 20
4 15 Nguyễn Phú Trọng CTH 5 0 - 1 5 Nguyễn Xuân Trường QNI 24
5 43 Đinh Nho Kiệt HNO 5 1 - 0 5 Phạm Đăng Minh HNO 16
6 49 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 5 0 - 1 5 Bành Gia Huy HNO 19
7 7 Lê Hoàng Anh HPH 1 - 0 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 37
8 17 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 1 - 0 Đoàn Thế Đức QDO 10
9 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 1 - 0 Bùi Tuấn Kiệt NAN 32
10 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 4 1 - 0 4 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 46
11 5 Bùi Hữu Đức NBI 4 1 - 0 4 Trần Quốc Thịnh BTR 59
12 44 Phí Gia Minh QNI 4 0 - 1 4 Nguyễn Gia Khánh DAN 6
13 47 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 4 0 - 1 4 Thái Hồ Tấn Minh DON 8
14 74 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Nhân TTH 12
15 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 4 0 - 1 4 Tạ Nguyên Bảo HCM 75
16 77 Vũ Gia Bảo QNI 4 ½ - ½ 4 Vũ Xuân Hoàng BRV 18
17 21 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 4 0 - 1 4 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 106
18 80 Trần Khải Duy DTH 4 1 - 0 4 Đỗ Quang Minh HNO 26
19 112 Nguyễn Nhật Minh HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Trần Hải An HNO 36
20 39 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 4 1 - 0 4 Phạm Hoàng Quân BTH 122
21 137 Nguyễn Nhật Trường HCM 4 0 - 1 4 Phạm Viết Thiên Phước HCM 42
22 14 Lê Tuấn Huy BGI 1 - 0 4 Lê Tùng Lâm BRV 108
23 70 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 1 - 0 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 22
24 45 Bùi Quốc Huy HCM 0 - 1 Lâm Anh Minh NTH 110
25 115 Nguyễn Thế Năng NAN 1 - 0 Lương Mạnh Dũng BGI 61
26 27 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 3 1 - 0 Đỗ Thành Đạt BTH 81
27 79 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 3 1 - 0 3 Trần Lê Tất Thành DAN 23
28 25 Trần Lê Quang Khải LDO 3 1 - 0 3 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 88
29 28 Nguyễn Đức Hiếu BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Chí Hiếu KHO 92
30 29 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 3 0 - 1 3 Bùi Trần Minh Khang HAU 105
31 109 Trần Đại Lợi DTH 3 1 - 0 3 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 34
32 117 Huỳnh Tấn Phát HAU 3 0 - 1 3 Trần Minh Châu HDU 50
33 111 Lê Quang Minh BTR 3 0 - 1 3 Đỗ Huy Hùng BGI 52
34 127 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 3 1 - 0 3 Tạ Anh Khôi TNG 54
35 55 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 3 1 - 0 3 Lương Trí Hùng HCM 98
36 121 Phạm Gia Minh Quân BTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Minh HPD 56
37 57 Phạm Thế Vinh DTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Thiện Hùng BRV 100
38 123 Hoàng Huy Tài QDO 3 1 - 0 3 Trương Gia Phát HAU 58
39 128 Văn Ngọc Tùng BRV 3 1 - 0 3 Lê Thế Minh PYE 62
40 63 Nguyễn Thành Trí BTR 3 0 - 1 3 Vương Trọng Phú PYE 118
41 133 Nguyễn Lâm Thời HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Huy HPD 66
42 68 Lương Kiến An HCM 3 1 - 0 3 Trần Võ Minh Triết HCM 134
43 71 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 3 1 - 0 3 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 136
44 125 Nguyễn An Toàn TNI 3 0 - 1 Lê Ngọc Minh Trường HCM 48
45 33 Hoàng Đình Duy HNO 0 - 1 Lê Quang Thái THO 30
46 38 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 1 - 0 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 93
47 9 Phạm Vinh Phú NTH 2 1 - 0 2 Huỳnh Minh Đăng BTR 83
48 31 Vũ Tiến Quang KGI 2 1 - 0 2 Lê Vinh Đĩnh HCM 84
49 51 Nguyễn Đức Huân BGI 2 0 - 1 2 Thái Khương Minh Đức KHO 85
50 53 Giáp Xuân Cường BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Hải BRV 89
51 60 Hà Quốc Khánh TNG 2 1 - 0 2 Trần Mạnh Hải HCM 91
52 95 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 2 1 - 0 2 Phan Thái Bảo HCM 64
53 65 Phan Mã Gia Huy KGI 2 0 - 1 2 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 96
54 67 Đặng Minh Khôi HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Nhật Viên DAN 138
55 69 Đặng Việt Anh HNO 2 0 - 1 2 Hồ Quốc Huy HCM 102
56 97 Nguyễn Phi Hồng HNO 2 ½ - ½ 2 Thái Quốc Bảo BRV 76
57 101 Dương Thanh Huy HCM 2 1 - 0 2 Lê Hải Bình BRV 78
58 103 Phan Minh Huy QNA 2 0 - 1 2 Phạm Hữu Đạt BRV 82
59 72 Nguyễn Hoàng Bách BRV ½ - ½ Nguyễn Minh Hải GDC 90
60 107 Trần Anh Khoa BRV 1 - 0 Dương Trí Bảo HCM 73
61 113 Trần Lê Bình Minh BRV 0 - 1 Trần Lê Anh Đức DON 86
62 99 Nguyễn Minh Hùng HCM 1 0 - 1 Hoàng Trọng Nguyên HCM 116
63 130 Trần Xuân Thanh BRV 1 ½ - ½ 1 Lê Minh Kha BTR 1
64 119 Lương An Phúc CBA 1 1 - 0 1 Dương Nhật Thành BRV 132
65 131 Dư Tuấn Thành BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Phúc BRV 120
66 135 Lê Minh Khánh Trình CTH 1 0 - 1 1 Lê Đình Tuấn HCM 126
67 114 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV ½ 1 - 0 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 104
68 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
69 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
70 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
71 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Phạm Trần Gia Phúc HCM 0 - 1 6 Lâm Đức Hải Nam DAN 11
2 2 Đoàn Tất Thắng DAN 6 ½ - ½ 6 Phan Trần Bảo Khang DAN 35
3 19 Bành Gia Huy HNO 6 1 - 0 6 Đinh Nho Kiệt HNO 43
4 24 Nguyễn Xuân Trường QNI 6 0 - 1 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 17
5 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 1 - 0 Lê Hoàng Anh HPH 7
6 36 Nguyễn Trần Hải An HNO 5 0 - 1 5 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
7 42 Phạm Viết Thiên Phước HCM 5 0 - 1 5 Bùi Hữu Đức NBI 5
8 6 Nguyễn Gia Khánh DAN 5 1 - 0 5 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 39
9 8 Thái Hồ Tấn Minh DON 5 0 - 1 5 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 49
10 12 Nguyễn Đức Nhân TTH 5 0 - 1 5 Đàm Quốc Bảo HPD 40
11 106 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 5 0 - 1 5 Nguyễn Phú Trọng CTH 15
12 16 Phạm Đăng Minh HNO 5 1 - 0 5 Tạ Nguyên Bảo HCM 75
13 20 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 5 0 - 1 5 Trần Khải Duy DTH 80
14 10 Đoàn Thế Đức QDO 1 - 0 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 70
15 37 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 1 - 0 Lê Tuấn Huy BGI 14
16 18 Vũ Xuân Hoàng BRV ½ - ½ Nguyễn Thế Năng NAN 115
17 32 Bùi Tuấn Kiệt NAN ½ - ½ Vũ Gia Bảo QNI 77
18 110 Lâm Anh Minh NTH 0 - 1 4 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
19 100 Nguyễn Thiện Hùng BRV 4 1 - 0 4 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 21
20 105 Bùi Trần Minh Khang HAU 4 1 - 0 4 Trần Lê Quang Khải LDO 25
21 26 Đỗ Quang Minh HNO 4 1 - 0 4 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 74
22 108 Lê Tùng Lâm BRV 4 ½ - ½ 4 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 27
23 118 Vương Trọng Phú PYE 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Hiếu BGI 28
24 122 Phạm Hoàng Quân BTH 4 0 - 1 4 Phí Gia Minh QNI 44
25 46 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 4 0 - 1 4 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 71
26 128 Văn Ngọc Tùng BRV 4 0 - 1 4 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 47
27 50 Trần Minh Châu HDU 4 0 - 1 4 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 79
28 52 Đỗ Huy Hùng BGI 4 1 - 0 4 Trần Đại Lợi DTH 109
29 55 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 4 0 - 1 4 Nguyễn Nhật Minh HCM 112
30 59 Trần Quốc Thịnh BTR 4 1 - 0 4 Phạm Gia Minh Quân BTH 121
31 66 Nguyễn Đức Huy HPD 4 0 - 1 4 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 127
32 68 Lương Kiến An HCM 4 1 - 0 4 Hoàng Huy Tài QDO 123
33 30 Lê Quang Thái THO 0 - 1 4 Nguyễn Nhật Trường HCM 137
34 22 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 0 - 1 Bùi Quốc Huy HCM 45
35 61 Lương Mạnh Dũng BGI 0 - 1 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 38
36 48 Lê Ngọc Minh Trường HCM 1 - 0 Đỗ Thành Đạt BTH 81
37 82 Phạm Hữu Đạt BRV 3 1 - 0 3 Phạm Vinh Phú NTH 9
38 23 Trần Lê Tất Thành DAN 3 0 - 1 3 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 95
39 85 Thái Khương Minh Đức KHO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 29
40 92 Nguyễn Chí Hiếu KHO 3 1 - 0 3 Vũ Tiến Quang KGI 31
41 34 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 3 ½ - ½ 3 Lê Quang Minh BTR 111
42 88 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 3 1 - 0 3 Giáp Xuân Cường BGI 53
43 54 Tạ Anh Khôi TNG 3 1 - 0 3 Dương Thanh Huy HCM 101
44 56 Nguyễn Hoàng Minh HPD 3 1 - 0 3 Huỳnh Tấn Phát HAU 117
45 96 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 3 1 - 0 3 Phạm Thế Vinh DTH 57
46 58 Trương Gia Phát HAU 3 1 - 0 3 Nguyễn An Toàn TNI 125
47 98 Lương Trí Hùng HCM 3 0 - 1 3 Hà Quốc Khánh TNG 60
48 62 Lê Thế Minh PYE 3 + - - 3 Nguyễn Lâm Thời HCM 133
49 134 Trần Võ Minh Triết HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Thành Trí BTR 63
50 102 Hồ Quốc Huy HCM 3 1 - 0 3 Đặng Minh Khôi HCM 67
51 136 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 3 0 - 1 Hoàng Đình Duy HNO 33
52 76 Thái Quốc Bảo BRV 0 - 1 Hoàng Trọng Nguyên HCM 116
53 86 Trần Lê Anh Đức DON 0 - 1 Nguyễn Phi Hồng HNO 97
54 93 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 0 - 1 Trần Anh Khoa BRV 107
55 89 Nguyễn Hoàng Hải BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Huân BGI 51
56 64 Phan Thái Bảo HCM 2 0 - 1 2 Phan Minh Huy QNA 103
57 90 Nguyễn Minh Hải GDC 2 1 - 0 2 Phan Mã Gia Huy KGI 65
58 91 Trần Mạnh Hải HCM 2 1 - 0 2 Đặng Việt Anh HNO 69
59 138 Nguyễn Nhật Viên DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Bách BRV 72
60 78 Lê Hải Bình BRV 2 ½ - ½ 2 Dư Tuấn Thành BRV 131
61 83 Huỳnh Minh Đăng BTR 2 1 - 0 2 Lương An Phúc CBA 119
62 84 Lê Vinh Đĩnh HCM 2 1 - 0 2 Lê Đình Tuấn HCM 126
63 1 Lê Minh Kha BTR 1 - 0 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 114
64 73 Dương Trí Bảo HCM ½ - ½ Trần Lê Bình Minh BRV 113
65 120 Nguyễn Bảo Phúc BRV 1 ½ - ½ Trần Xuân Thanh BRV 130
66 135 Lê Minh Khánh Trình CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Hùng HCM 99
67 132 Dương Nhật Thành BRV 1 0 - 1 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 104
68 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
69 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
70 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
71 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Lâm Đức Hải Nam DAN 7 ½ - ½ 7 Bành Gia Huy HNO 19
2 17 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 1 - 0 Đoàn Tất Thắng DAN 2
3 35 Phan Trần Bảo Khang DAN 1 - 0 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
4 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 6 1 - 0 Phạm Trần Gia Phúc HCM 4
5 5 Bùi Hữu Đức NBI 6 1 - 0 6 Nguyễn Xuân Trường QNI 24
6 43 Đinh Nho Kiệt HNO 6 1 - 0 6 Nguyễn Gia Khánh DAN 6
7 15 Nguyễn Phú Trọng CTH 6 ½ - ½ 6 Đàm Quốc Bảo HPD 40
8 80 Trần Khải Duy DTH 6 0 - 1 6 Phạm Đăng Minh HNO 16
9 49 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 6 1 - 0 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 37
10 7 Lê Hoàng Anh HPH 0 - 1 Đoàn Thế Đức QDO 10
11 71 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 5 1 - 0 5 Thái Hồ Tấn Minh DON 8
12 75 Tạ Nguyên Bảo HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Đức Nhân TTH 12
13 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 5 1 - 0 5 Trần Quốc Thịnh BTR 59
14 79 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 5 0 - 1 5 Vũ Xuân Hoàng BRV 18
15 112 Nguyễn Nhật Minh HCM 5 1 - 0 5 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 20
16 77 Vũ Gia Bảo QNI 5 1 - 0 5 Đỗ Quang Minh HNO 26
17 28 Nguyễn Đức Hiếu BGI 5 ½ - ½ 5 Lương Kiến An HCM 68
18 127 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 5 0 - 1 5 Bùi Tuấn Kiệt NAN 32
19 137 Nguyễn Nhật Trường HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Trần Hải An HNO 36
20 39 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 5 1 - 0 5 Đỗ Huy Hùng BGI 52
21 115 Nguyễn Thế Năng NAN 5 ½ - ½ 5 Phạm Viết Thiên Phước HCM 42
22 44 Phí Gia Minh QNI 5 1 - 0 5 Nguyễn Thiện Hùng BRV 100
23 47 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 5 ½ - ½ 5 Bùi Trần Minh Khang HAU 105
24 38 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 0 - 1 5 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 106
25 14 Lê Tuấn Huy BGI 0 - 1 Lê Ngọc Minh Trường HCM 48
26 27 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI ½ - ½ Lâm Anh Minh NTH 110
27 45 Bùi Quốc Huy HCM 0 - 1 Lê Tùng Lâm BRV 108
28 70 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 1 - 0 4 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 46
29 21 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 4 1 - 0 4 Phạm Hữu Đạt BRV 82
30 25 Trần Lê Quang Khải LDO 4 1 - 0 4 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 96
31 88 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 4 ½ - ½ 4 Trần Minh Châu HDU 50
32 92 Nguyễn Chí Hiếu KHO 4 ½ - ½ 4 Tạ Anh Khôi TNG 54
33 95 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 4 1 - 0 4 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 55
34 123 Hoàng Huy Tài QDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Hoàng Minh HPD 56
35 109 Trần Đại Lợi DTH 4 0 - 1 4 Trương Gia Phát HAU 58
36 60 Hà Quốc Khánh TNG 4 1 - 0 4 Phạm Hoàng Quân BTH 122
37 62 Lê Thế Minh PYE 4 ½ - ½ 4 Vương Trọng Phú PYE 118
38 63 Nguyễn Thành Trí BTR 4 0 - 1 4 Văn Ngọc Tùng BRV 128
39 121 Phạm Gia Minh Quân BTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Huy HPD 66
40 74 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 4 1 - 0 4 Hồ Quốc Huy HCM 102
41 97 Nguyễn Phi Hồng HNO 0 - 1 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 22
42 81 Đỗ Thành Đạt BTH 0 - 1 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 29
43 111 Lê Quang Minh BTR ½ - ½ Lê Quang Thái THO 30
44 33 Hoàng Đình Duy HNO 1 - 0 Thái Khương Minh Đức KHO 85
45 107 Trần Anh Khoa BRV 0 - 1 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 34
46 116 Hoàng Trọng Nguyên HCM 0 - 1 Lương Mạnh Dũng BGI 61
47 9 Phạm Vinh Phú NTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Minh Hải GDC 90
48 101 Dương Thanh Huy HCM 3 1 - 0 3 Trần Lê Tất Thành DAN 23
49 31 Vũ Tiến Quang KGI 3 0 - 1 3 Trần Mạnh Hải HCM 91
50 53 Giáp Xuân Cường BGI 3 1 - 0 3 Trần Võ Minh Triết HCM 134
51 57 Phạm Thế Vinh DTH 3 1 - 0 3 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 136
52 67 Đặng Minh Khôi HCM 3 1 - 0 3 Lương Trí Hùng HCM 98
53 103 Phan Minh Huy QNA 3 0 - 1 3 Huỳnh Minh Đăng BTR 83
54 117 Huỳnh Tấn Phát HAU 3 1 - 0 3 Lê Vinh Đĩnh HCM 84
55 125 Nguyễn An Toàn TNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Hải BRV 89
56 138 Nguyễn Nhật Viên DAN 3 ½ - ½ Lê Minh Kha BTR 1
57 131 Dư Tuấn Thành BRV ½ - ½ Thái Quốc Bảo BRV 76
58 86 Trần Lê Anh Đức DON 0 - 1 Lê Hải Bình BRV 78
59 51 Nguyễn Đức Huân BGI 2 1 - 0 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 93
60 99 Nguyễn Minh Hùng HCM 2 0 - 1 2 Phan Thái Bảo HCM 64
61 65 Phan Mã Gia Huy KGI 2 0 - 1 2 Trần Lê Bình Minh BRV 113
62 69 Đặng Việt Anh HNO 2 1 - 0 2 Lương An Phúc CBA 119
63 126 Lê Đình Tuấn HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Bách BRV 72
64 130 Trần Xuân Thanh BRV 2 1 - 0 2 Dương Trí Bảo HCM 73
65 114 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 1 - 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 120
66 104 Chu Tuấn Kiệt LSO 1 0 - 1 1 Lê Minh Khánh Trình CTH 135
67 132 Dương Nhật Thành BRV 1 1 bye
68 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
69 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
70 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
71 129 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 not paired
72 133 Nguyễn Lâm Thời HCM 3 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 11 Lâm Đức Hải Nam DAN 7,5 0,0 49,0 6 4 3
2 19 Bành Gia Huy HNO 7,5 0,0 48,5 7 5 3
3 17 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 7,5 0,0 45,5 7 4 3
4 35 Phan Trần Bảo Khang DAN 7,5 0,0 44,0 6 4 3
5 16 Phạm Đăng Minh HNO 7,0 0,0 48,5 6 5 3
6 43 Đinh Nho Kiệt HNO 7,0 0,0 47,5 7 4 2
7 49 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 7,0 0,0 46,0 7 4 4
8 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 7,0 0,0 45,0 7 4 2
9 5 Bùi Hữu Đức NBI 7,0 0,0 44,5 7 4 3
10 4 Phạm Trần Gia Phúc HCM 6,5 0,0 53,0 6 5 3
11 10 Đoàn Thế Đức QDO 6,5 0,0 50,0 6 5 3
12 40 Đàm Quốc Bảo HPD 6,5 0,0 49,0 5 5 3
13 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 6,5 0,0 46,5 6 4 2
14 2 Đoàn Tất Thắng DAN 6,5 0,0 46,0 6 5 3
15 15 Nguyễn Phú Trọng CTH 6,5 0,0 42,5 6 4 4
16 6 Nguyễn Gia Khánh DAN 6,0 0,0 48,0 6 5 3
17 75 Tạ Nguyên Bảo HCM 6,0 0,0 48,0 6 4 2
18 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 6,0 0,0 46,5 6 4 3
19 24 Nguyễn Xuân Trường QNI 6,0 0,0 44,0 6 5 4
20 44 Phí Gia Minh QNI 6,0 0,0 44,0 6 4 2
21 80 Trần Khải Duy DTH 6,0 0,0 43,5 6 4 2
22 18 Vũ Xuân Hoàng BRV 6,0 0,0 43,5 5 5 2
23 112 Nguyễn Nhật Minh HCM 6,0 0,0 43,0 6 4 2
24 32 Bùi Tuấn Kiệt NAN 6,0 0,0 42,5 5 5 3
25 36 Nguyễn Trần Hải An HNO 6,0 0,0 41,0 6 5 4
26 39 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 6,0 0,0 40,0 6 4 2
27 106 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 6,0 0,0 39,5 6 5 3
28 71 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 6,0 0,0 38,0 6 4 1
29 77 Vũ Gia Bảo QNI 6,0 0,0 38,0 5 4 3
30 7 Lê Hoàng Anh HPH 5,5 0,0 48,0 5 4 2
31 70 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 5,5 0,0 45,5 5 4 1
32 37 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 5,5 0,0 43,5 5 5 2
33 42 Phạm Viết Thiên Phước HCM 5,5 0,0 41,5 5 5 4
34 105 Bùi Trần Minh Khang HAU 5,5 0,0 41,5 5 5 3
35 28 Nguyễn Đức Hiếu BGI 5,5 0,0 41,0 5 4 3
36 47 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 5,5 0,0 41,0 5 4 2
37 115 Nguyễn Thế Năng NAN 5,5 0,0 40,5 4 4 2
38 48 Lê Ngọc Minh Trường HCM 5,5 0,0 36,5 5 5 4
39 108 Lê Tùng Lâm BRV 5,5 0,0 34,5 5 5 2
40 68 Lương Kiến An HCM 5,5 0,0 33,5 5 5 2
41 8 Thái Hồ Tấn Minh DON 5,0 0,0 51,5 4 5 2
42 20 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 5,0 0,0 48,5 5 5 2
43 26 Đỗ Quang Minh HNO 5,0 0,0 46,5 5 5 2
44 66 Nguyễn Đức Huy HPD 5,0 0,0 45,0 5 5 3
45 110 Lâm Anh Minh NTH 5,0 0,0 44,0 4 5 3
46 100 Nguyễn Thiện Hùng BRV 5,0 0,0 42,5 5 5 3
47 12 Nguyễn Đức Nhân TTH 5,0 0,0 42,5 5 5 2
48 137 Nguyễn Nhật Trường HCM 5,0 0,0 42,0 5 4 3
49 52 Đỗ Huy Hùng BGI 5,0 0,0 41,5 4 5 3
50 74 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 5,0 0,0 41,0 5 4 2
51 21 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 5,0 0,0 41,0 5 4 1
52 56 Nguyễn Hoàng Minh HPD 5,0 0,0 39,5 5 4 2
53 27 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 5,0 0,0 39,0 3 4 1
54 128 Văn Ngọc Tùng BRV 5,0 0,0 38,5 4 5 3
55 59 Trần Quốc Thịnh BTR 5,0 0,0 38,5 4 5 1
56 58 Trương Gia Phát HAU 5,0 0,0 38,0 5 5 4
57 127 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 5,0 0,0 37,0 5 4 3
58 25 Trần Lê Quang Khải LDO 5,0 0,0 37,0 5 4 2
59 79 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 5,0 0,0 36,5 5 4 4
60 60 Hà Quốc Khánh TNG 5,0 0,0 36,0 5 4 1
61 95 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 5,0 0,0 33,0 5 4 1
62 14 Lê Tuấn Huy BGI 4,5 0,0 42,5 4 4 2
63 22 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 4,5 0,0 42,0 4 5 2
64 88 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 4,5 0,0 40,0 3 4 0
65 45 Bùi Quốc Huy HCM 4,5 0,0 39,5 4 4 2
66 62 Lê Thế Minh PYE 4,5 0,0 38,5 4 4 2
67 118 Vương Trọng Phú PYE 4,5 0,0 38,0 4 5 3
68 38 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 4,5 0,0 38,0 4 5 2
69 29 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 4,5 0,0 37,5 4 5 2
70 61 Lương Mạnh Dũng BGI 4,5 0,0 36,0 4 5 2
71 92 Nguyễn Chí Hiếu KHO 4,5 0,0 36,0 4 4 2
72 50 Trần Minh Châu HDU 4,5 0,0 35,5 4 5 3
73 34 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 4,5 0,0 35,0 4 5 3
74 54 Tạ Anh Khôi TNG 4,5 0,0 34,0 4 5 1
75 33 Hoàng Đình Duy HNO 4,5 0,0 32,5 4 4 2
76 46 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 4,0 0,0 43,0 4 5 2
77 82 Phạm Hữu Đạt BRV 4,0 0,0 41,0 4 5 2
122 Phạm Hoàng Quân BTH 4,0 0,0 41,0 4 5 2
79 125 Nguyễn An Toàn TNI 4,0 0,0 40,5 4 4 1
80 123 Hoàng Huy Tài QDO 4,0 0,0 40,5 3 4 1
81 111 Lê Quang Minh BTR 4,0 0,0 39,5 3 4 2
82 57 Phạm Thế Vinh DTH 4,0 0,0 38,5 4 4 0
83 55 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 4,0 0,0 38,5 3 4 1
84 109 Trần Đại Lợi DTH 4,0 0,0 37,5 4 4 2
85 121 Phạm Gia Minh Quân BTH 4,0 0,0 37,0 4 4 3
86 101 Dương Thanh Huy HCM 4,0 0,0 36,5 4 4 1
87 63 Nguyễn Thành Trí BTR 4,0 0,0 36,0 4 4 2
88 9 Phạm Vinh Phú NTH 4,0 0,0 36,0 3 4 0
89 91 Trần Mạnh Hải HCM 4,0 0,0 34,5 4 5 2
90 102 Hồ Quốc Huy HCM 4,0 0,0 33,0 4 5 1
91 117 Huỳnh Tấn Phát HAU 4,0 0,0 32,0 4 4 2
92 67 Đặng Minh Khôi HCM 4,0 0,0 32,0 4 4 1
93 96 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 4,0 0,0 31,0 4 5 1
94 30 Lê Quang Thái THO 4,0 0,0 31,0 3 5 2
95 83 Huỳnh Minh Đăng BTR 4,0 0,0 30,0 4 5 2
96 53 Giáp Xuân Cường BGI 4,0 0,0 28,0 4 4 1
97 81 Đỗ Thành Đạt BTH 3,5 0,0 42,5 3 4 1
98 85 Thái Khương Minh Đức KHO 3,5 0,0 32,5 3 5 3
99 78 Lê Hải Bình BRV 3,5 0,0 32,5 3 5 1
100 138 Nguyễn Nhật Viên DAN 3,5 0,0 32,5 3 4 1
101 107 Trần Anh Khoa BRV 3,5 0,0 32,0 3 4 2
102 116 Hoàng Trọng Nguyên HCM 3,5 0,0 28,5 3 5 2
103 97 Nguyễn Phi Hồng HNO 3,5 0,0 28,5 3 4 3
104 136 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 3,0 0,0 36,5 3 5 2
105 134 Trần Võ Minh Triết HCM 3,0 0,0 36,5 2 5 1
106 23 Trần Lê Tất Thành DAN 3,0 0,0 36,0 3 5 1
107 133 Nguyễn Lâm Thời HCM 3,0 0,0 36,0 3 3 1
108 98 Lương Trí Hùng HCM 3,0 0,0 35,0 3 5 1
109 103 Phan Minh Huy QNA 3,0 0,0 34,5 3 4 3
110 31 Vũ Tiến Quang KGI 3,0 0,0 34,0 3 4 1
111 51 Nguyễn Đức Huân BGI 3,0 0,0 34,0 3 4 0
112 84 Lê Vinh Đĩnh HCM 3,0 0,0 32,5 3 5 1
113 1 Lê Minh Kha BTR 3,0 0,0 32,5 2 4 0
114 69 Đặng Việt Anh HNO 3,0 0,0 32,0 3 4 0
115 76 Thái Quốc Bảo BRV 3,0 0,0 31,5 2 5 2
116 89 Nguyễn Hoàng Hải BRV 3,0 0,0 31,0 2 5 1
117 126 Lê Đình Tuấn HCM 3,0 0,0 29,5 3 4 1
118 64 Phan Thái Bảo HCM 3,0 0,0 29,0 3 5 2
119 90 Nguyễn Minh Hải GDC 3,0 0,0 28,0 2 5 1
120 131 Dư Tuấn Thành BRV 3,0 0,0 28,0 2 4 1
121 113 Trần Lê Bình Minh BRV 3,0 0,0 27,5 2 5 2
122 130 Trần Xuân Thanh BRV 3,0 0,0 26,0 1 4 0
123 93 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 2,5 0,0 35,5 2 5 1
124 86 Trần Lê Anh Đức DON 2,5 0,0 32,0 2 4 2
125 114 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 2,5 0,0 26,0 2 4 0
126 72 Nguyễn Hoàng Bách BRV 2,0 0,0 33,0 1 5 1
127 73 Dương Trí Bảo HCM 2,0 0,0 32,0 1 4 0
128 65 Phan Mã Gia Huy KGI 2,0 0,0 31,0 2 4 1
129 135 Lê Minh Khánh Trình CTH 2,0 0,0 29,5 2 4 2
130 119 Lương An Phúc CBA 2,0 0,0 29,0 2 5 0
131 132 Dương Nhật Thành BRV 2,0 0,0 26,5 1 4 1
132 99 Nguyễn Minh Hùng HCM 2,0 0,0 23,0 2 4 2
133 120 Nguyễn Bảo Phúc BRV 1,5 0,0 25,0 1 5 1
134 104 Chu Tuấn Kiệt LSO 1,0 0,0 26,0 1 5 1
135 124 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
129 Phạm Đắc Thái BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
137 87 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0,0 0,0 34,0 0 0 0
138 94 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0,0 0,0 33,0 0 1 0