GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 9

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-08-02
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 9

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 9

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Trần Thái Anh 0 2375 0
2 BRV Đỗ Đăng Khoa 0 2374 0
3 HNO Nguyễn Nghĩa Gia Bình 0 2373 0
4 HNO Nguyễn Nam Kiệt 0 2372 0
5 HNO Đầu Khương Duy 0 2371 0
6 HCM Nguyễn Quang Minh (Bo) 0 2370 0
7 QNI Nguyễn Khắc Bảo An 0 2369 0
8 HNO Nguyễn Mạnh Đức 0 2368 0
9 QDO Nguyễn Phúc Nguyên 0 2367 0
10 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 2366 0
11 HNO Nguyễn Hoàng Bách 0 2365 0
12 NBI Nguyễn Xuân An 0 2364 0
13 DON Biện Hoàng Gia Phú 0 2363 0
14 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 2362 0
15 DAN Nguyễn Dương Bảo Kha 0 2361 0
16 HPH Bùi Đức Trí 0 2360 0
17 HNO Phạm Huy Đức 0 2359 0
18 BDU Phạm Quang Trí 0 2358 0
19 NBI Hoàng Minh Dũng 0 2357 0
20 QDO Hà Minh Tùng 0 2356 0
21 HCM Trần Bảo Minh 0 2355 0
22 DAN Nguyễn Đức Trí 0 2354 0
23 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dũng 0 2353 0
24 DON Nguyễn Kiện Toàn 0 2352 0
25 HCM Hoàng Lê Minh Quân 0 2351 0
26 HCM Vũ Hoàng Anh 0 2350 0
27 HCM Nguyễn Quang Minh 0 2349 0
28 TTH Thái Khôi Nguyên 0 2348 0
29 HCM Trần Minh Khang 0 2347 0
30 NBI Phạm Hải Nam 0 2346 0
31 CTH Lê Đăng Khôi 0 2345 0
32 HNO Ngô Xuân Phú 0 2344 0
33 QDO Chu Phan Đăng Khoa 0 2343 0
34 HPD Phạm Đức Toàn 0 2342 0
35 HPD Lê Văn Khoa 0 2341 0
36 PYE Trần Quốc Phong 0 2340 0
37 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 2339 0
38 HPD Phạm Gia Khánh 0 2338 0
39 DTH Trần Dương Toàn Mạnh 0 2337 0
40 BDU Đàm Đăng Khoa 0 2336 0
41 KHO Nguyễn Minh Thành 0 2335 0
42 HNO Bùi Quang Minh 0 2334 0
43 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 2333 0
44 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 2332 0
45 THO Nguyễn Thế Sơn 0 2331 0
46 LDO Cao Trí Dũng 0 2330 0
47 HCM Phan Trọng Đức 0 2329 0
48 HDU Hà Bình An 0 2328 0
49 HNO Triệu Gia Huy 0 2327 0
50 QNI Trần Hùng Long 0 2326 0
51 BRV Nguyễn Thế Tuấn Anh 0 2325 0
52 LDO Ngô Đức Anh 0 2324 0
53 DTH Lê Huỳnh Tuấn Khang 0 2323 0
54 HCM Huỳnh Bảo Long 0 2322 0
55 DTH Hồ Nguyễn Minh Hiếu 0 2321 0
56 THO Lê Thanh Dương 0 2320 0
57 LDO Phan Ngọc Long Châu 0 2319 0
58 DAN Bùi Quốc Nghĩa 0 2318 0
59 THO Lê Đức Minh Quân 0 2317 0
60 HCM Đỗ Tiến Quang Minh 0 2316 0
61 HNO Vương Sơn Hải 0 2315 0
62 HCM Nguyễn Lê Đức Minh 0 2314 0
63 HCM Hoàng Thiện Nhân 0 2313 0
64 HCM Phạm Quốc Đạt 0 2312 0
65 HAU Trần Huỳnh Đại 0 2311 0
66 BRV Nguyễn Văn Nhật Linh 0 2310 0
67 HNO Mai Đức Kiên 0 2309 0
68 QNI Vũ Giang Minh Đức 0 2308 0
69 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 2307 0
70 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 2306 0
71 QNI La Trần Minh Đức 0 2305 0
72 HNO Lê Anh Tú 0 2304 0
73 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 2303 0
74 NTH Nguyễn Đức Huy 0 2302 0
75 HCM Trần Vũ Lê Kha 0 2301 0
76 HCM Nguyễn Hoàng 0 2300 0
77 QDO Nguyễn Bảo Nam 0 2299 0
78 BDH Dương Quang Khôi 0 2298 0
79 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 2297 0
80 HCM Ngô Triệu Khang 0 2296 0
81 HAU Phan Xuân Tùng 0 2295 0
82 HNO Nguyễn Hoàng Khôi 0 2294 0
83 DTH Trần Đại Lộc 0 2293 0
84 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 2292 0
85 HNO Võ Phúc Hiệp 0 2291 0
86 HCM Nguyễn Minh Quân 0 2290 0
87 HNO Đào Việt An 0 2289 0
88 BRV Trịnh Triều An 0 2288 0
89 HNO Dương Vũ Anh 0 2287 0
90 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 2286 0
91 QNA Trần Hoàng Bách 0 2285 0
92 BTR Lê Quốc Bảo 0 2284 0
93 HDU Nguyễn Thiên Bảo 0 2283 0
94 HNO Trần Đình Bảo 0 2282 0
95 GDC Nguyễn Hải Bình 0 2281 0
96 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 2280 0
97 QNI Lại Nguyễn Mạnh Dũng 0 2279 0
98 HCM Phạm Anh Duy 0 2278 0
99 DTH Nguyễn Lý Đông Dương 0 2277 0
100 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 2276 0
101 HNO Bùi Minh Đức 0 2275 0
102 QDO Đặng Minh Đức 0 2274 0
103 HAU Lữ Hoàng Khả Đức 0 2273 0
104 NAN Trần Trí Đức 0 2272 0
105 BRV Nguyễn Đức Giang 0 2271 0
106 CBA Đinh Mạnh Hà 0 2270 0
107 DTH Nông Chí Hào 0 2269 0
108 HNO Lê Thế Hiệp 0 2268 0
109 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 2267 0
110 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 2266 0
111 CTH Bùi Quang Huy 0 2265 0
112 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 2264 0
113 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 2263 0
114 HCM Nguyễn Khánh Huy 0 2262 0
115 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 2261 0
116 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 2260 0
117 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 2259 0
118 BRV Lê Trung Kiên 0 2258 0
119 BRV Vương Trung Kiên 0 2257 0
120 LSO Trần Quang Khải 0 2256 0
121 HNO Nguyễn Duy Khang 0 2255 0
122 HCM Nguyễn Minh Khang 0 2254 0
123 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 2253 0
124 BTH Lưu Gia Khánh 0 2252 0
125 BRV Phạm Cao Khánh 0 2251 0
126 BDH Nguyễn Lê Đăng Khoa 0 2250 0
127 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 2249 0
128 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 2248 0
129 BTR Ngô Minh Khôi 0 2247 0
130 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 2246 0
131 HCM Trương Quang Đăng Khôi 0 2245 0
132 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 2244 0
133 HCM Đinh Quốc Lâm 0 2243 0
134 BTH Đỗ Bảo Long 0 2242 0
135 BRV Lê Quang Long 0 2241 0
136 HCM Đỗ Đức Minh 0 2240 0
137 BRV Lê Quang Minh 0 2239 0
138 GDC Mai Duy Minh 0 2238 0
139 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 2237 0
140 HNO Nguyễn Nhật Minh 0 2236 0
141 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 2235 0
142 HCM Nguyễn Trí Minh 0 2234 0
143 DAN Phạm Hải Minh 0 2233 0
144 HCM Trần Quang Minh 0 2232 0
145 QDO Trần Tùng Minh 0 2231 0
146 HCM Lê Công Khánh Nam 0 2230 0
147 BRV Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 2228 0
148 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 2227 0
149 HCM Nguyễn Lê Nguyên 0 2226 0
150 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 2225 0
151 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 2224 0
152 TNI Nguyễn Võ Minh Nhân 0 2223 0
153 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 2222 0
154 DAN Võ Minh Nhật 0 2221 0
155 HCM Nguyễn Thế Phiệt 0 2220 0
156 BRV Thân Thiên Phú 0 2219 0
157 HCM Châu Quang Phúc 0 2218 0
158 HNO Đặng Quý Phúc 0 2217 0
159 TNI Đặng Tấn Phúc 0 2216 0
160 HCM Trần Kiến Phúc 0 2215 0
161 BRV Đàm Minh Quân 0 2214 0
162 HNO Kiều Hoàng Quân 0 2213 0
163 NTH Lâm Anh Quân 0 2212 0
164 HAU Lâm Hạo Quân 0 2211 0
165 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 2210 0
166 CTH Bùi Minh Quốc 0 2209 0
167 HNO Lê Đức Tài 0 2208 0
168 BRV Nguyễn Nhật Tân 0 2207 0
169 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 2206 0
170 HCM Vũ Minh Tiến 0 2205 0
171 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 2204 0
172 HNO Dương Thế Tuấn 0 2203 0
173 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 2202 0
174 HCM Huỳnh Phú Thịnh 0 2201 0
175 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 2200 0
176 BTH Hồ Thái Trí 0 2199 0
177 BRV Nguyễn Vũ Minh Trí 0 2198 0
178 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 2197 0
179 BRV Vũ Đức Trí 0 2196 0
180 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 2195 0
181 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 2194 0
182 QDO Nguyễn Đức Trung 0 2193 0
183 HCM Nguyễn Trí Việt 0 2192 0
184 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2191 0
185 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2191 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Trần Thái Anh 0 2375 0
2 BRV Đỗ Đăng Khoa 0 2374 0
3 HNO Nguyễn Nghĩa Gia Bình 0 2373 0
4 HNO Nguyễn Nam Kiệt 0 2372 0
5 HNO Đầu Khương Duy 0 2371 0
6 HCM Nguyễn Quang Minh (Bo) 0 2370 0
7 QNI Nguyễn Khắc Bảo An 0 2369 0
8 HNO Nguyễn Mạnh Đức 0 2368 0
9 QDO Nguyễn Phúc Nguyên 0 2367 0
10 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 2366 0
11 HNO Nguyễn Hoàng Bách 0 2365 0
12 NBI Nguyễn Xuân An 0 2364 0
13 DON Biện Hoàng Gia Phú 0 2363 0
14 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 2362 0
15 DAN Nguyễn Dương Bảo Kha 0 2361 0
16 HPH Bùi Đức Trí 0 2360 0
17 HNO Phạm Huy Đức 0 2359 0
18 BDU Phạm Quang Trí 0 2358 0
19 NBI Hoàng Minh Dũng 0 2357 0
20 QDO Hà Minh Tùng 0 2356 0
21 HCM Trần Bảo Minh 0 2355 0
22 DAN Nguyễn Đức Trí 0 2354 0
23 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dũng 0 2353 0
24 DON Nguyễn Kiện Toàn 0 2352 0
25 HCM Hoàng Lê Minh Quân 0 2351 0
26 HCM Vũ Hoàng Anh 0 2350 0
27 HCM Nguyễn Quang Minh 0 2349 0
28 TTH Thái Khôi Nguyên 0 2348 0
29 HCM Trần Minh Khang 0 2347 0
30 NBI Phạm Hải Nam 0 2346 0
31 CTH Lê Đăng Khôi 0 2345 0
32 HNO Ngô Xuân Phú 0 2344 0
33 QDO Chu Phan Đăng Khoa 0 2343 0
34 HPD Phạm Đức Toàn 0 2342 0
35 HPD Lê Văn Khoa 0 2341 0
36 PYE Trần Quốc Phong 0 2340 0
37 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 2339 0
38 HPD Phạm Gia Khánh 0 2338 0
39 DTH Trần Dương Toàn Mạnh 0 2337 0
40 BDU Đàm Đăng Khoa 0 2336 0
41 KHO Nguyễn Minh Thành 0 2335 0
42 HNO Bùi Quang Minh 0 2334 0
43 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 2333 0
44 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 2332 0
45 THO Nguyễn Thế Sơn 0 2331 0
46 LDO Cao Trí Dũng 0 2330 0
47 HCM Phan Trọng Đức 0 2329 0
48 HDU Hà Bình An 0 2328 0
49 HNO Triệu Gia Huy 0 2327 0
50 QNI Trần Hùng Long 0 2326 0
51 BRV Nguyễn Thế Tuấn Anh 0 2325 0
52 LDO Ngô Đức Anh 0 2324 0
53 DTH Lê Huỳnh Tuấn Khang 0 2323 0
54 HCM Huỳnh Bảo Long 0 2322 0
55 DTH Hồ Nguyễn Minh Hiếu 0 2321 0
56 THO Lê Thanh Dương 0 2320 0
57 LDO Phan Ngọc Long Châu 0 2319 0
58 DAN Bùi Quốc Nghĩa 0 2318 0
59 THO Lê Đức Minh Quân 0 2317 0
60 HCM Đỗ Tiến Quang Minh 0 2316 0
61 HNO Vương Sơn Hải 0 2315 0
62 HCM Nguyễn Lê Đức Minh 0 2314 0
63 HCM Hoàng Thiện Nhân 0 2313 0
64 HCM Phạm Quốc Đạt 0 2312 0
65 HAU Trần Huỳnh Đại 0 2311 0
66 BRV Nguyễn Văn Nhật Linh 0 2310 0
67 HNO Mai Đức Kiên 0 2309 0
68 QNI Vũ Giang Minh Đức 0 2308 0
69 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 2307 0
70 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 2306 0
71 QNI La Trần Minh Đức 0 2305 0
72 HNO Lê Anh Tú 0 2304 0
73 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 2303 0
74 NTH Nguyễn Đức Huy 0 2302 0
75 HCM Trần Vũ Lê Kha 0 2301 0
76 HCM Nguyễn Hoàng 0 2300 0
77 QDO Nguyễn Bảo Nam 0 2299 0
78 BDH Dương Quang Khôi 0 2298 0
79 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 2297 0
80 HCM Ngô Triệu Khang 0 2296 0
81 HAU Phan Xuân Tùng 0 2295 0
82 HNO Nguyễn Hoàng Khôi 0 2294 0
83 DTH Trần Đại Lộc 0 2293 0
84 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 2292 0
85 HNO Võ Phúc Hiệp 0 2291 0
86 HCM Nguyễn Minh Quân 0 2290 0
87 HNO Đào Việt An 0 2289 0
88 BRV Trịnh Triều An 0 2288 0
89 HNO Dương Vũ Anh 0 2287 0
90 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 2286 0
91 QNA Trần Hoàng Bách 0 2285 0
92 BTR Lê Quốc Bảo 0 2284 0
93 HDU Nguyễn Thiên Bảo 0 2283 0
94 HNO Trần Đình Bảo 0 2282 0
95 GDC Nguyễn Hải Bình 0 2281 0
96 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 2280 0
97 QNI Lại Nguyễn Mạnh Dũng 0 2279 0
98 HCM Phạm Anh Duy 0 2278 0
99 DTH Nguyễn Lý Đông Dương 0 2277 0
100 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 2276 0
101 HNO Bùi Minh Đức 0 2275 0
102 QDO Đặng Minh Đức 0 2274 0
103 HAU Lữ Hoàng Khả Đức 0 2273 0
104 NAN Trần Trí Đức 0 2272 0
105 BRV Nguyễn Đức Giang 0 2271 0
106 CBA Đinh Mạnh Hà 0 2270 0
107 DTH Nông Chí Hào 0 2269 0
108 HNO Lê Thế Hiệp 0 2268 0
109 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 2267 0
110 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 2266 0
111 CTH Bùi Quang Huy 0 2265 0
112 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 2264 0
113 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 2263 0
114 HCM Nguyễn Khánh Huy 0 2262 0
115 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 2261 0
116 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 2260 0
117 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 2259 0
118 BRV Lê Trung Kiên 0 2258 0
119 BRV Vương Trung Kiên 0 2257 0
120 LSO Trần Quang Khải 0 2256 0
121 HNO Nguyễn Duy Khang 0 2255 0
122 HCM Nguyễn Minh Khang 0 2254 0
123 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 2253 0
124 BTH Lưu Gia Khánh 0 2252 0
125 BRV Phạm Cao Khánh 0 2251 0
126 BDH Nguyễn Lê Đăng Khoa 0 2250 0
127 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 2249 0
128 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 2248 0
129 BTR Ngô Minh Khôi 0 2247 0
130 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 2246 0
131 HCM Trương Quang Đăng Khôi 0 2245 0
132 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 2244 0
133 HCM Đinh Quốc Lâm 0 2243 0
134 BTH Đỗ Bảo Long 0 2242 0
135 BRV Lê Quang Long 0 2241 0
136 HCM Đỗ Đức Minh 0 2240 0
137 BRV Lê Quang Minh 0 2239 0
138 GDC Mai Duy Minh 0 2238 0
139 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 2237 0
140 HNO Nguyễn Nhật Minh 0 2236 0
141 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 2235 0
142 HCM Nguyễn Trí Minh 0 2234 0
143 DAN Phạm Hải Minh 0 2233 0
144 HCM Trần Quang Minh 0 2232 0
145 QDO Trần Tùng Minh 0 2231 0
146 HCM Lê Công Khánh Nam 0 2230 0
147 BRV Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 2228 0
148 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 2227 0
149 HCM Nguyễn Lê Nguyên 0 2226 0
150 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 2225 0
151 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 2224 0
152 TNI Nguyễn Võ Minh Nhân 0 2223 0
153 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 2222 0
154 DAN Võ Minh Nhật 0 2221 0
155 HCM Nguyễn Thế Phiệt 0 2220 0
156 BRV Thân Thiên Phú 0 2219 0
157 HCM Châu Quang Phúc 0 2218 0
158 HNO Đặng Quý Phúc 0 2217 0
159 TNI Đặng Tấn Phúc 0 2216 0
160 HCM Trần Kiến Phúc 0 2215 0
161 BRV Đàm Minh Quân 0 2214 0
162 HNO Kiều Hoàng Quân 0 2213 0
163 NTH Lâm Anh Quân 0 2212 0
164 HAU Lâm Hạo Quân 0 2211 0
165 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 2210 0
166 CTH Bùi Minh Quốc 0 2209 0
167 HNO Lê Đức Tài 0 2208 0
168 BRV Nguyễn Nhật Tân 0 2207 0
169 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 2206 0
170 HCM Vũ Minh Tiến 0 2205 0
171 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 2204 0
172 HNO Dương Thế Tuấn 0 2203 0
173 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 2202 0
174 HCM Huỳnh Phú Thịnh 0 2201 0
175 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 2200 0
176 BTH Hồ Thái Trí 0 2199 0
177 BRV Nguyễn Vũ Minh Trí 0 2198 0
178 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 2197 0
179 BRV Vũ Đức Trí 0 2196 0
180 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 2195 0
181 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 2194 0
182 QDO Nguyễn Đức Trung 0 2193 0
183 HCM Nguyễn Trí Việt 0 2192 0
184 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2191 0
185 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2191 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Trần Thái Anh HNO
2 Đỗ Đăng Khoa BRV
3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO
4 Nguyễn Nam Kiệt HNO
5 Đầu Khương Duy HNO
6 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM
7 Nguyễn Khắc Bảo An QNI
8 Nguyễn Mạnh Đức HNO
9 Nguyễn Phúc Nguyên QDO
10 Nguyễn Hoàng Khánh HNO
11 Nguyễn Hoàng Bách HNO
12 Nguyễn Xuân An NBI
13 Biện Hoàng Gia Phú DON
14 Đỗ Hoàng Hải HNO
15 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN
16 Bùi Đức Trí HPH
17 Phạm Huy Đức HNO
18 Phạm Quang Trí BDU
19 Hoàng Minh Dũng NBI
20 Hà Minh Tùng QDO
21 Trần Bảo Minh HCM
22 Nguyễn Đức Trí DAN
23 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH
24 Nguyễn Kiện Toàn DON
25 Hoàng Lê Minh Quân HCM
26 Vũ Hoàng Anh HCM
27 Nguyễn Quang Minh HCM
28 Thái Khôi Nguyên TTH
29 Trần Minh Khang HCM
30 Phạm Hải Nam NBI
31 Lê Đăng Khôi CTH
32 Ngô Xuân Phú HNO
33 Chu Phan Đăng Khoa QDO
34 Phạm Đức Toàn HPD
35 Lê Văn Khoa HPD
36 Trần Quốc Phong PYE
37 Nguyễn Võ Quý Dương KHO
38 Phạm Gia Khánh HPD
39 Trần Dương Toàn Mạnh DTH
40 Đàm Đăng Khoa BDU
41 Nguyễn Minh Thành KHO
42 Bùi Quang Minh HNO
43 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM
44 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI
45 Nguyễn Thế Sơn THO
46 Cao Trí Dũng LDO
47 Phan Trọng Đức HCM
48 Hà Bình An HDU
49 Triệu Gia Huy HNO
50 Trần Hùng Long QNI
51 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV
52 Ngô Đức Anh LDO
53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH
54 Huỳnh Bảo Long HCM
55 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH
56 Lê Thanh Dương THO
57 Phan Ngọc Long Châu LDO
58 Bùi Quốc Nghĩa DAN
59 Lê Đức Minh Quân THO
60 Đỗ Tiến Quang Minh HCM
61 Vương Sơn Hải HNO
62 Nguyễn Lê Đức Minh HCM
63 Hoàng Thiện Nhân HCM
64 Phạm Quốc Đạt HCM
65 Trần Huỳnh Đại HAU
66 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV
67 Mai Đức Kiên HNO
68 Vũ Giang Minh Đức QNI
69 Nguyễn Huy Hoàng CTH
70 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM
71 La Trần Minh Đức QNI
72 Lê Anh Tú HNO
73 Phùng Nguyên Xuân BRV
74 Nguyễn Đức Huy NTH
75 Trần Vũ Lê Kha HCM
76 Nguyễn Hoàng HCM
77 Nguyễn Bảo Nam QDO
78 Dương Quang Khôi BDH
79 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO
80 Ngô Triệu Khang HCM
81 Phan Xuân Tùng HAU
82 Nguyễn Hoàng Khôi HNO
83 Trần Đại Lộc DTH
84 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO
85 Võ Phúc Hiệp HNO
86 Nguyễn Minh Quân HCM
87 Đào Việt An HNO
88 Trịnh Triều An BRV
89 Dương Vũ Anh HNO
90 Đoàn Hoàng Anh BRV
91 Trần Hoàng Bách QNA
92 Lê Quốc Bảo BTR
93 Nguyễn Thiên Bảo HDU
94 Trần Đình Bảo HNO
95 Nguyễn Hải Bình GDC
96 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH
97 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI
98 Phạm Anh Duy HCM
99 Nguyễn Lý Đông Dương DTH
100 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH
101 Bùi Minh Đức HNO
102 Đặng Minh Đức QDO
103 Lữ Hoàng Khả Đức HAU
104 Trần Trí Đức NAN
105 Nguyễn Đức Giang BRV
106 Đinh Mạnh Hà CBA
107 Nông Chí Hào DTH
108 Lê Thế Hiệp HNO
109 Đặng Ngô Gia Hòa BTH
110 Nguyễn Phú Hoàng HCM
111 Bùi Quang Huy CTH
112 Nguyễn Đình Quang Huy NAN
113 Nguyễn Hoàng Huy CTH
114 Nguyễn Khánh Huy HCM
115 Phạm Đàm Minh Huy HCM
116 Nguyễn Thế Gia Hưng DON
117 Đỗ Hoàng Kiên LDO
118 Lê Trung Kiên BRV
119 Vương Trung Kiên BRV
120 Trần Quang Khải LSO
121 Nguyễn Duy Khang HNO
122 Nguyễn Minh Khang HCM
123 Nguyễn Phúc Khang BTR
124 Lưu Gia Khánh BTH
125 Phạm Cao Khánh BRV
126 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH
127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV
128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV
129 Ngô Minh Khôi BTR
130 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV
131 Trương Quang Đăng Khôi HCM
132 Nguyễn Vũ Lam LDO
133 Đinh Quốc Lâm HCM
134 Đỗ Bảo Long BTH
135 Lê Quang Long BRV
136 Đỗ Đức Minh HCM
137 Lê Quang Minh BRV
138 Mai Duy Minh GDC
139 Nghiêm Ngọc Minh HCM
140 Nguyễn Nhật Minh HNO
141 Nguyễn Tuấn Minh HNO
142 Nguyễn Trí Minh HCM
143 Phạm Hải Minh DAN
144 Trần Quang Minh HCM
145 Trần Tùng Minh QDO
146 Lê Công Khánh Nam HCM
147 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV
148 Nguyễn Khải Nguyên HCM
149 Nguyễn Lê Nguyên HCM
150 Đỗ Thiện Nhân CTH
151 Huỳnh Hữu Nhân BTR
152 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI
153 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON
154 Võ Minh Nhật DAN
155 Nguyễn Thế Phiệt HCM
156 Thân Thiên Phú BRV
157 Châu Quang Phúc HCM
158 Đặng Quý Phúc HNO
159 Đặng Tấn Phúc TNI
160 Trần Kiến Phúc HCM
161 Đàm Minh Quân BRV
162 Kiều Hoàng Quân HNO
163 Lâm Anh Quân NTH
164 Lâm Hạo Quân HAU
165 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO
166 Bùi Minh Quốc CTH
167 Lê Đức Tài HNO
168 Nguyễn Nhật Tân BRV
169 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM
170 Vũ Minh Tiến HCM
171 Ngô Mạnh Toàn HCM
172 Dương Thế Tuấn HNO
173 Nguyễn Ngọc Thành BRV
174 Huỳnh Phú Thịnh HCM
175 Nguyễn Đức Thịnh BTH
176 Hồ Thái Trí BTH
177 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV
178 Trần Hoàng Phước Trí LDO
179 Vũ Đức Trí BRV
180 Huỳnh Công Minh Triết HCM
181 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD
182 Nguyễn Đức Trung QDO
183 Nguyễn Trí Việt HCM
184 Lê Công Quốc Vương BRV

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Trần Thái Anh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thiên Bảo HDU 93
2 94 Trần Đình Bảo HNO 0 1 - 0 0 Đỗ Đăng Khoa BRV 2
3 3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải Bình GDC 95
4 96 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Nam Kiệt HNO 4
5 5 Đầu Khương Duy HNO 0 1 - 0 0 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 97
6 98 Phạm Anh Duy HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 6
7 7 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 99
8 100 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 0 0 - 1 0 Nguyễn Mạnh Đức HNO 8
9 9 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 0 1 - 0 0 Bùi Minh Đức HNO 101
10 102 Đặng Minh Đức QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 10
11 11 Nguyễn Hoàng Bách HNO 0 1 - 0 0 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 103
12 104 Trần Trí Đức NAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Xuân An NBI 12
13 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Giang BRV 105
14 106 Đinh Mạnh Hà CBA 0 0 - 1 0 Đỗ Hoàng Hải HNO 14
15 15 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 0 1 - 0 0 Nông Chí Hào DTH 107
16 108 Lê Thế Hiệp HNO 0 0 - 1 0 Bùi Đức Trí HPH 16
17 17 Phạm Huy Đức HNO 0 1 - 0 0 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 109
18 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 - 1 0 Phạm Quang Trí BDU 18
19 19 Hoàng Minh Dũng NBI 0 1 - 0 0 Bùi Quang Huy CTH 111
20 112 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 0 0 - 1 0 Hà Minh Tùng QDO 20
21 21 Trần Bảo Minh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Huy CTH 113
22 114 Nguyễn Khánh Huy HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Đức Trí DAN 22
23 23 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 0 1 - 0 0 Phạm Đàm Minh Huy HCM 115
24 116 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 0 0 - 1 0 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
25 25 Hoàng Lê Minh Quân HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Hoàng Kiên LDO 117
26 118 Lê Trung Kiên BRV 0 0 - 1 0 Vũ Hoàng Anh HCM 26
27 27 Nguyễn Quang Minh HCM 0 1 - 0 0 Vương Trung Kiên BRV 119
28 120 Trần Quang Khải LSO 0 1 - 0 0 Thái Khôi Nguyên TTH 28
29 29 Trần Minh Khang HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Duy Khang HNO 121
30 122 Nguyễn Minh Khang HCM 0 1 - 0 0 Phạm Hải Nam NBI 30
31 31 Lê Đăng Khôi CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Khang BTR 123
32 124 Lưu Gia Khánh BTH 0 0 - 1 0 Ngô Xuân Phú HNO 32
33 33 Chu Phan Đăng Khoa QDO 0 1 - 0 0 Phạm Cao Khánh BRV 125
34 126 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 0 1 - 0 0 Phạm Đức Toàn HPD 34
35 35 Lê Văn Khoa HPD 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 127
36 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 - 1 0 Trần Quốc Phong PYE 36
37 37 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 0 0 - 1 0 Ngô Minh Khôi BTR 129
38 130 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 0 1 - 0 0 Phạm Gia Khánh HPD 38
39 39 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 0 0 - 1 0 Trương Quang Đăng Khôi HCM 131
40 132 Nguyễn Vũ Lam LDO 0 0 - 1 0 Đàm Đăng Khoa BDU 40
41 41 Nguyễn Minh Thành KHO 0 1 - 0 0 Đinh Quốc Lâm HCM 133
42 134 Đỗ Bảo Long BTH 0 0 - 1 0 Bùi Quang Minh HNO 42
43 43 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 0 1 - 0 0 Lê Quang Long BRV 135
44 136 Đỗ Đức Minh HCM 0 1 - 0 0 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 44
45 45 Nguyễn Thế Sơn THO 0 ½ - ½ 0 Lê Quang Minh BRV 137
46 138 Mai Duy Minh GDC 0 1 - 0 0 Cao Trí Dũng LDO 46
47 47 Phan Trọng Đức HCM 0 0 - 1 0 Nghiêm Ngọc Minh HCM 139
48 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 - 1 0 Hà Bình An HDU 48
49 49 Triệu Gia Huy HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Tuấn Minh HNO 141
50 142 Nguyễn Trí Minh HCM 0 0 - 1 0 Trần Hùng Long QNI 50
51 51 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 0 1 - 0 0 Phạm Hải Minh DAN 143
52 144 Trần Quang Minh HCM 0 ½ - ½ 0 Ngô Đức Anh LDO 52
53 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 0 0 - 1 0 Trần Tùng Minh QDO 145
54 146 Lê Công Khánh Nam HCM 0 1 - 0 0 Huỳnh Bảo Long HCM 54
55 55 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 147
56 148 Nguyễn Khải Nguyên HCM 0 0 - 1 0 Lê Thanh Dương THO 56
57 57 Phan Ngọc Long Châu LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Nguyên HCM 149
58 150 Đỗ Thiện Nhân CTH 0 0 - 1 0 Bùi Quốc Nghĩa DAN 58
59 59 Lê Đức Minh Quân THO 0 1 - 0 0 Huỳnh Hữu Nhân BTR 151
60 152 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 0 0 - 1 0 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 60
61 61 Vương Sơn Hải HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 153
62 154 Võ Minh Nhật DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 62
63 63 Hoàng Thiện Nhân HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Phiệt HCM 155
64 156 Thân Thiên Phú BRV 0 - - + 0 Phạm Quốc Đạt HCM 64
65 65 Trần Huỳnh Đại HAU 0 1 - 0 0 Châu Quang Phúc HCM 157
66 158 Đặng Quý Phúc HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 66
67 67 Mai Đức Kiên HNO 0 1 - 0 0 Đặng Tấn Phúc TNI 159
68 160 Trần Kiến Phúc HCM 0 0 - 1 0 Vũ Giang Minh Đức QNI 68
69 69 Nguyễn Huy Hoàng CTH 0 1 - 0 0 Đàm Minh Quân BRV 161
70 162 Kiều Hoàng Quân HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 70
71 71 La Trần Minh Đức QNI 0 1 - 0 0 Lâm Anh Quân NTH 163
72 164 Lâm Hạo Quân HAU 0 0 - 1 0 Lê Anh Tú HNO 72
73 73 Phùng Nguyên Xuân BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 165
74 166 Bùi Minh Quốc CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Huy NTH 74
75 75 Trần Vũ Lê Kha HCM 0 1 - 0 0 Lê Đức Tài HNO 167
76 168 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng HCM 76
77 77 Nguyễn Bảo Nam QDO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 169
78 170 Vũ Minh Tiến HCM 0 0 - 1 0 Dương Quang Khôi BDH 78
79 79 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 0 1 - 0 0 Ngô Mạnh Toàn HCM 171
80 172 Dương Thế Tuấn HNO 0 1 - 0 0 Ngô Triệu Khang HCM 80
81 81 Phan Xuân Tùng HAU 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Thành BRV 173
82 174 Huỳnh Phú Thịnh HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 82
83 83 Trần Đại Lộc DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Thịnh BTH 175
84 176 Hồ Thái Trí BTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 84
85 85 Võ Phúc Hiệp HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 177
86 178 Trần Hoàng Phước Trí LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Quân HCM 86
87 87 Đào Việt An HNO 0 - - - 0 Vũ Đức Trí BRV 179
88 180 Huỳnh Công Minh Triết HCM 0 + - - 0 Trịnh Triều An BRV 88
89 89 Dương Vũ Anh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 181
90 182 Nguyễn Đức Trung QDO 0 1 - 0 0 Đoàn Hoàng Anh BRV 90
91 91 Trần Hoàng Bách QNA 0 0 - 1 0 Nguyễn Trí Việt HCM 183
92 184 Lê Công Quốc Vương BRV 0 0 - 1 0 Lê Quốc Bảo BTR 92

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 63 Hoàng Thiện Nhân HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 3
2 4 Nguyễn Nam Kiệt HNO 1 1 - 0 1 Trần Huỳnh Đại HAU 65
3 64 Phạm Quốc Đạt HCM 1 0 - 1 1 Đầu Khương Duy HNO 5
4 6 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 1 1 - 0 1 Mai Đức Kiên HNO 67
5 68 Vũ Giang Minh Đức QNI 1 0 - 1 1 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 7
6 8 Nguyễn Mạnh Đức HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Huy Hoàng CTH 69
7 71 La Trần Minh Đức QNI 1 0 - 1 1 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 9
8 10 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 1 1 - 0 1 Phùng Nguyên Xuân BRV 73
9 72 Lê Anh Tú HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Bách HNO 11
10 12 Nguyễn Xuân An NBI 1 1 - 0 1 Trần Vũ Lê Kha HCM 75
11 74 Nguyễn Đức Huy NTH 1 0 - 1 1 Biện Hoàng Gia Phú DON 13
12 14 Đỗ Hoàng Hải HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 79
13 76 Nguyễn Hoàng HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 15
14 16 Bùi Đức Trí HPH 1 1 - 0 1 Phan Xuân Tùng HAU 81
15 78 Dương Quang Khôi BDH 1 0 - 1 1 Phạm Huy Đức HNO 17
16 18 Phạm Quang Trí BDU 1 1 - 0 1 Trần Đại Lộc DTH 83
17 82 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 1 1 - 0 1 Hoàng Minh Dũng NBI 19
18 20 Hà Minh Tùng QDO 1 0 - 1 1 Dương Vũ Anh HNO 89
19 84 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 1 0 - 1 1 Trần Bảo Minh HCM 21
20 92 Lê Quốc Bảo BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 23
21 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 1 0 - 1 1 Trần Đình Bảo HNO 94
22 93 Nguyễn Thiên Bảo HDU 1 1 - 0 1 Hoàng Lê Minh Quân HCM 25
23 26 Vũ Hoàng Anh HCM 1 1 - 0 1 Trần Quang Khải LSO 120
24 122 Nguyễn Minh Khang HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Minh HCM 27
25 123 Nguyễn Phúc Khang BTR 1 1 - 0 1 Trần Minh Khang HCM 29
26 32 Ngô Xuân Phú HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 126
27 129 Ngô Minh Khôi BTR 1 0 - 1 1 Chu Phan Đăng Khoa QDO 33
28 130 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 1 0 - 1 1 Lê Văn Khoa HPD 35
29 36 Trần Quốc Phong PYE 1 ½ - ½ 1 Đỗ Đức Minh HCM 136
30 40 Đàm Đăng Khoa BDU 1 0 - 1 1 Mai Duy Minh GDC 138
31 131 Trương Quang Đăng Khôi HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Thành KHO 41
32 42 Bùi Quang Minh HNO 1 1 - 0 1 Lê Công Khánh Nam HCM 146
33 139 Nghiêm Ngọc Minh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 43
34 48 Hà Bình An HDU 1 1 - 0 1 Võ Minh Nhật DAN 154
35 50 Trần Hùng Long QNI 1 1 - 0 1 Đặng Quý Phúc HNO 158
36 145 Trần Tùng Minh QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 51
37 56 Lê Thanh Dương THO 1 1 - 0 1 Kiều Hoàng Quân HNO 162
38 177 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 1 0 - 1 1 Phan Ngọc Long Châu LDO 57
39 58 Bùi Quốc Nghĩa DAN 1 0 - 1 1 Dương Thế Tuấn HNO 172
40 180 Huỳnh Công Minh Triết HCM 1 0 - 1 1 Lê Đức Minh Quân THO 59
41 60 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 1 0 - 1 1 Trần Hoàng Phước Trí LDO 178
42 183 Nguyễn Trí Việt HCM 1 0 - 1 1 Vương Sơn Hải HNO 61
43 22 Nguyễn Đức Trí DAN ½ 1 - 0 1 Nguyễn Đức Trung QDO 182
44 141 Nguyễn Tuấn Minh HNO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Thế Sơn THO 45
45 137 Lê Quang Minh BRV ½ 0 - 1 ½ Triệu Gia Huy HNO 49
46 52 Ngô Đức Anh LDO ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Khánh Huy HCM 114
47 169 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM ½ 0 - 1 ½ Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 55
48 147 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Bảo Nam QDO 77
49 2 Đỗ Đăng Khoa BRV 0 1 - 0 ½ Trần Quang Minh HCM 144
50 117 Đỗ Hoàng Kiên LDO 0 0 - 1 0 Trần Thái Anh HNO 1
51 28 Thái Khôi Nguyên TTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 116
52 30 Phạm Hải Nam NBI 0 1 - 0 0 Lê Trung Kiên BRV 118
53 119 Vương Trung Kiên BRV 0 0 - 1 0 Lê Đăng Khôi CTH 31
54 34 Phạm Đức Toàn HPD 0 0 - 1 0 Nguyễn Duy Khang HNO 121
55 125 Phạm Cao Khánh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 37
56 38 Phạm Gia Khánh HPD 0 1 - 0 0 Lưu Gia Khánh BTH 124
57 127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 - 1 0 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 39
58 44 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 0 1 - 0 0 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 128
59 46 Cao Trí Dũng LDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Vũ Lam LDO 132
60 133 Đinh Quốc Lâm HCM 0 0 - 1 0 Phan Trọng Đức HCM 47
61 135 Lê Quang Long BRV 0 0 - 1 0 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
62 54 Huỳnh Bảo Long HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Bảo Long BTH 134
63 62 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh HNO 140
64 66 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Trí Minh HCM 142
65 70 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 0 1 - 0 0 Phạm Hải Minh DAN 143
66 80 Ngô Triệu Khang HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Khải Nguyên HCM 148
67 149 Nguyễn Lê Nguyên HCM 0 1 - 0 0 Võ Phúc Hiệp HNO 85
68 151 Huỳnh Hữu Nhân BTR 0 1 - 0 0 Trịnh Triều An BRV 88
69 90 Đoàn Hoàng Anh BRV 0 0 - 1 0 Đỗ Thiện Nhân CTH 150
70 153 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 0 0 - 1 0 Trần Hoàng Bách QNA 91
71 95 Nguyễn Hải Bình GDC 0 1 - 0 0 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 152
72 155 Nguyễn Thế Phiệt HCM 0 0 - 1 0 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 96
73 97 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 0 1 - 0 0 Châu Quang Phúc HCM 157
74 159 Đặng Tấn Phúc TNI 0 0 - 1 0 Phạm Anh Duy HCM 98
75 99 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 0 1 - 0 0 Trần Kiến Phúc HCM 160
76 161 Đàm Minh Quân BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 100
77 101 Bùi Minh Đức HNO 0 1 - 0 0 Lâm Anh Quân NTH 163
78 165 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 0 1 - 0 0 Đặng Minh Đức QDO 102
79 103 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 0 1 - 0 0 Lâm Hạo Quân HAU 164
80 167 Lê Đức Tài HNO 0 ½ - ½ 0 Trần Trí Đức NAN 104
81 105 Nguyễn Đức Giang BRV 0 0 - 1 0 Bùi Minh Quốc CTH 166
82 171 Ngô Mạnh Toàn HCM 0 1 - 0 0 Đinh Mạnh Hà CBA 106
83 107 Nông Chí Hào DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Tân BRV 168
84 173 Nguyễn Ngọc Thành BRV 0 0 - 1 0 Lê Thế Hiệp HNO 108
85 109 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 0 0 - 1 0 Vũ Minh Tiến HCM 170
86 111 Bùi Quang Huy CTH 0 0 - 1 0 Huỳnh Phú Thịnh HCM 174
87 175 Nguyễn Đức Thịnh BTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 112
88 113 Nguyễn Hoàng Huy CTH 0 1 - 0 0 Hồ Thái Trí BTH 176
89 115 Phạm Đàm Minh Huy HCM 0 1 - 0 0 Lê Công Quốc Vương BRV 184
90 181 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Quân HCM 86
91 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
92 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
93 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
94 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 41 Nguyễn Minh Thành KHO 2 0 - 1 2 Nguyễn Nam Kiệt HNO 4
2 5 Đầu Khương Duy HNO 2 ½ - ½ 2 Bùi Quang Minh HNO 42
3 48 Hà Bình An HDU 2 0 - 1 2 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 6
4 7 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 2 1 - 0 2 Trần Hùng Long QNI 50
5 57 Phan Ngọc Long Châu LDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Mạnh Đức HNO 8
6 9 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 2 1 - 0 2 Lê Thanh Dương THO 56
7 59 Lê Đức Minh Quân THO 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 10
8 11 Nguyễn Hoàng Bách HNO 2 1 - 0 2 Hoàng Thiện Nhân HCM 63
9 61 Vương Sơn Hải HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân An NBI 12
10 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 82
11 89 Dương Vũ Anh HNO 2 1 - 0 2 Đỗ Hoàng Hải HNO 14
12 94 Trần Đình Bảo HNO 2 0 - 1 2 Bùi Đức Trí HPH 16
13 17 Phạm Huy Đức HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Thiên Bảo HDU 93
14 138 Mai Duy Minh GDC 2 1 - 0 2 Phạm Quang Trí BDU 18
15 21 Trần Bảo Minh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Khang HCM 122
16 23 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Phúc Khang BTR 123
17 172 Dương Thế Tuấn HNO 2 1 - 0 2 Vũ Hoàng Anh HCM 26
18 178 Trần Hoàng Phước Trí LDO 2 1 - 0 2 Ngô Xuân Phú HNO 32
19 33 Chu Phan Đăng Khoa QDO 2 0 - 1 2 Nghiêm Ngọc Minh HCM 139
20 35 Lê Văn Khoa HPD 2 1 - 0 2 Trần Tùng Minh QDO 145
21 15 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 0 - 1 Ngô Đức Anh LDO 52
22 55 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 1 - 0 Nguyễn Đức Trí DAN 22
23 77 Nguyễn Bảo Nam QDO 0 - 1 Trần Quốc Phong PYE 36
24 45 Nguyễn Thế Sơn THO 0 - 1 Nguyễn Hoàng HCM 76
25 49 Triệu Gia Huy HNO 1 - 0 Đỗ Đức Minh HCM 136
26 1 Trần Thái Anh HNO 1 1 - 0 1 Trần Hoàng Bách QNA 91
27 96 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 1 0 - 1 1 Đỗ Đăng Khoa BRV 2
28 3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1 1 - 0 1 Lê Quốc Bảo BTR 92
29 19 Hoàng Minh Dũng NBI 1 1 - 0 1 Nguyễn Hải Bình GDC 95
30 98 Phạm Anh Duy HCM 1 0 - 1 1 Hà Minh Tùng QDO 20
31 100 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 1 0 - 1 1 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
32 25 Hoàng Lê Minh Quân HCM 1 0 - 1 1 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 97
33 27 Nguyễn Quang Minh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 99
34 29 Trần Minh Khang HCM 1 1 - 0 1 Bùi Minh Đức HNO 101
35 108 Lê Thế Hiệp HNO 1 0 - 1 1 Phạm Hải Nam NBI 30
36 31 Lê Đăng Khôi CTH 1 1 - 0 1 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 103
37 37 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 1 1 - 0 1 Nông Chí Hào DTH 107
38 112 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 1 0 - 1 1 Phạm Gia Khánh HPD 38
39 39 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Huy CTH 113
40 116 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 1 1 - 0 1 Đàm Đăng Khoa BDU 40
41 43 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 1 1 - 0 1 Phạm Đàm Minh Huy HCM 115
42 120 Trần Quang Khải LSO 1 0 - 1 1 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 44
43 47 Phan Trọng Đức HCM 1 ½ - ½ 1 Ngô Minh Khôi BTR 129
44 51 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 130
45 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 1 1 - 0 1 Trương Quang Đăng Khôi HCM 131
46 121 Nguyễn Duy Khang HNO 1 1 - 0 1 Huỳnh Bảo Long HCM 54
47 126 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 1 0 - 1 1 Bùi Quốc Nghĩa DAN 58
48 132 Nguyễn Vũ Lam LDO 1 0 - 1 1 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 60
49 146 Lê Công Khánh Nam HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 62
50 148 Nguyễn Khải Nguyên HCM 1 0 - 1 1 Phạm Quốc Đạt HCM 64
51 65 Trần Huỳnh Đại HAU 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Nguyên HCM 149
52 150 Đỗ Thiện Nhân CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 66
53 67 Mai Đức Kiên HNO 1 1 - 0 1 Huỳnh Hữu Nhân BTR 151
54 154 Võ Minh Nhật DAN 1 1 - 0 1 Vũ Giang Minh Đức QNI 68
55 69 Nguyễn Huy Hoàng CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 165
56 158 Đặng Quý Phúc HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 70
57 162 Kiều Hoàng Quân HNO 1 0 - 1 1 La Trần Minh Đức QNI 71
58 166 Bùi Minh Quốc CTH 1 0 - 1 1 Lê Anh Tú HNO 72
59 73 Phùng Nguyên Xuân BRV 1 0 - 1 1 Ngô Mạnh Toàn HCM 171
60 170 Vũ Minh Tiến HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Huy NTH 74
61 75 Trần Vũ Lê Kha HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 177
62 174 Huỳnh Phú Thịnh HCM 1 0 - 1 1 Dương Quang Khôi BDH 78
63 79 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 1 0 - 1 1 Huỳnh Công Minh Triết HCM 180
64 81 Phan Xuân Tùng HAU 1 0 - 1 1 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 181
65 83 Trần Đại Lộc DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Trí Việt HCM 183
66 182 Nguyễn Đức Trung QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 84
67 104 Trần Trí Đức NAN ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 147
68 114 Nguyễn Khánh Huy HCM ½ 1 - 0 ½ Lê Đức Tài HNO 167
69 144 Trần Quang Minh HCM ½ 1 - 0 ½ Lê Quang Minh BRV 137
70 169 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Tuấn Minh HNO 141
71 134 Đỗ Bảo Long BTH 0 1 - 0 0 Thái Khôi Nguyên TTH 28
72 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 - 1 0 Phạm Đức Toàn HPD 34
73 142 Nguyễn Trí Minh HCM 0 0 - 1 0 Cao Trí Dũng LDO 46
74 143 Phạm Hải Minh DAN 0 1 - 0 0 Ngô Triệu Khang HCM 80
75 85 Võ Phúc Hiệp HNO 0 ½ - ½ 0 Đinh Quốc Lâm HCM 133
76 86 Nguyễn Minh Quân HCM 0 1 - 0 0 Lê Quang Long BRV 135
77 88 Trịnh Triều An BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 153
78 152 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 0 1 - 0 0 Đoàn Hoàng Anh BRV 90
79 102 Đặng Minh Đức QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Phiệt HCM 155
80 157 Châu Quang Phúc HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Giang BRV 105
81 106 Đinh Mạnh Hà CBA 0 1 - 0 0 Đặng Tấn Phúc TNI 159
82 160 Trần Kiến Phúc HCM 0 0 - 1 0 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 109
83 163 Lâm Anh Quân NTH 0 1 - 0 0 Bùi Quang Huy CTH 111
84 164 Lâm Hạo Quân HAU 0 1 - 0 0 Đỗ Hoàng Kiên LDO 117
85 118 Lê Trung Kiên BRV 0 - - + 0 Đàm Minh Quân BRV 161
86 168 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 0 - 1 0 Vương Trung Kiên BRV 119
87 124 Lưu Gia Khánh BTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Thành BRV 173
88 176 Hồ Thái Trí BTH 0 0 - 1 0 Phạm Cao Khánh BRV 125
89 184 Lê Công Quốc Vương BRV 0 + - - 0 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 127
90 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 - - + 0 Nguyễn Đức Thịnh BTH 175
91 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
92 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
93 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
94 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Nguyễn Nam Kiệt HNO 3 1 - 0 3 Phạm Huy Đức HNO 17
2 6 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 3 ½ - ½ 3 Trần Bảo Minh HCM 21
3 23 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 7
4 8 Nguyễn Mạnh Đức HNO 3 1 - 0 3 Lê Văn Khoa HPD 35
5 61 Vương Sơn Hải HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 9
6 10 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 3 1 - 0 3 Dương Vũ Anh HNO 89
7 138 Mai Duy Minh GDC 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Bách HNO 11
8 139 Nghiêm Ngọc Minh HCM 3 0 - 1 3 Biện Hoàng Gia Phú DON 13
9 16 Bùi Đức Trí HPH 3 1 - 0 3 Dương Thế Tuấn HNO 172
10 36 Trần Quốc Phong PYE 0 - 1 3 Trần Hoàng Phước Trí LDO 178
11 52 Ngô Đức Anh LDO 0 - 1 Đầu Khương Duy HNO 5
12 42 Bùi Quang Minh HNO ½ - ½ Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 55
13 76 Nguyễn Hoàng HCM 1 - 0 Triệu Gia Huy HNO 49
14 60 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 2 0 - 1 2 Trần Thái Anh HNO 1
15 2 Đỗ Đăng Khoa BRV 2 ½ - ½ 2 Lê Đức Minh Quân THO 59
16 62 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 3
17 12 Nguyễn Xuân An NBI 2 0 - 1 2 Hoàng Thiện Nhân HCM 63
18 14 Đỗ Hoàng Hải HNO 2 1 - 0 2 Phạm Quốc Đạt HCM 64
19 18 Phạm Quang Trí BDU 2 1 - 0 2 Trần Huỳnh Đại HAU 65
20 66 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 2 1 - 0 2 Hoàng Minh Dũng NBI 19
21 20 Hà Minh Tùng QDO 2 1 - 0 2 Mai Đức Kiên HNO 67
22 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 2 1 - 0 2 Nguyễn Huy Hoàng CTH 69
23 26 Vũ Hoàng Anh HCM 2 1 - 0 2 La Trần Minh Đức QNI 71
24 72 Lê Anh Tú HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Minh HCM 27
25 78 Dương Quang Khôi BDH 2 0 - 1 2 Trần Minh Khang HCM 29
26 30 Phạm Hải Nam NBI 2 1 - 0 2 Trần Đại Lộc DTH 83
27 82 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 2 0 - 1 2 Lê Đăng Khôi CTH 31
28 32 Ngô Xuân Phú HNO 2 0 - 1 2 Trần Đình Bảo HNO 94
29 84 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 2 1 - 0 2 Chu Phan Đăng Khoa QDO 33
30 93 Nguyễn Thiên Bảo HDU 2 1 - 0 2 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 37
31 38 Phạm Gia Khánh HPD 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 116
32 97 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 2 0 - 1 2 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 39
33 121 Nguyễn Duy Khang HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Minh Thành KHO 41
34 123 Nguyễn Phúc Khang BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 43
35 44 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Khang HCM 122
36 145 Trần Tùng Minh QDO 2 1 - 0 2 Hà Bình An HDU 48
37 50 Trần Hùng Long QNI 2 1 - 0 2 Võ Minh Nhật DAN 154
38 171 Ngô Mạnh Toàn HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 51
39 180 Huỳnh Công Minh Triết HCM 2 0 - 1 2 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
40 56 Lê Thanh Dương THO 2 0 - 1 2 Đặng Quý Phúc HNO 158
41 181 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 2 1 - 0 2 Phan Ngọc Long Châu LDO 57
42 58 Bùi Quốc Nghĩa DAN 2 1 - 0 2 Vũ Minh Tiến HCM 170
43 104 Trần Trí Đức NAN 0 - 1 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 15
44 22 Nguyễn Đức Trí DAN 1 - 0 Trần Quang Minh HCM 144
45 129 Ngô Minh Khôi BTR 1 - 0 Nguyễn Thế Sơn THO 45
46 136 Đỗ Đức Minh HCM ½ - ½ Phan Trọng Đức HCM 47
47 141 Nguyễn Tuấn Minh HNO 1 - 0 Trần Vũ Lê Kha HCM 75
48 177 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV ½ - ½ Nguyễn Bảo Nam QDO 77
49 34 Phạm Đức Toàn HPD 1 1 - 0 Nguyễn Khánh Huy HCM 114
50 119 Vương Trung Kiên BRV 1 0 - 1 1 Hoàng Lê Minh Quân HCM 25
51 40 Đàm Đăng Khoa BDU 1 1 - 0 1 Trần Quang Khải LSO 120
52 46 Cao Trí Dũng LDO 1 0 - 1 1 Phạm Cao Khánh BRV 125
53 54 Huỳnh Bảo Long HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 126
54 68 Vũ Giang Minh Đức QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 130
55 70 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Vũ Lam LDO 132
56 131 Trương Quang Đăng Khôi HCM 1 1 - 0 1 Phùng Nguyên Xuân BRV 73
57 74 Nguyễn Đức Huy NTH 1 1 - 0 1 Đỗ Bảo Long BTH 134
58 143 Phạm Hải Minh DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 79
59 149 Nguyễn Lê Nguyên HCM 1 1 - 0 1 Phan Xuân Tùng HAU 81
60 86 Nguyễn Minh Quân HCM 1 0 - 1 1 Lê Công Khánh Nam HCM 146
61 91 Trần Hoàng Bách QNA 1 1 - 0 1 Nguyễn Khải Nguyên HCM 148
62 92 Lê Quốc Bảo BTR 1 0 - 1 1 Đỗ Thiện Nhân CTH 150
63 95 Nguyễn Hải Bình GDC 1 1 - 0 1 Đàm Minh Quân BRV 161
64 151 Huỳnh Hữu Nhân BTR 1 0 - 1 1 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 96
65 153 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 1 1 - 0 1 Phạm Anh Duy HCM 98
66 99 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 152
67 155 Nguyễn Thế Phiệt HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 100
68 101 Bùi Minh Đức HNO 1 0 - 1 1 Kiều Hoàng Quân HNO 162
69 103 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 1 1 - 0 1 Bùi Minh Quốc CTH 166
70 105 Nguyễn Đức Giang BRV 1 1 - 0 1 Lâm Hạo Quân HAU 164
71 163 Lâm Anh Quân NTH 1 0 - 1 1 Đinh Mạnh Hà CBA 106
72 107 Nông Chí Hào DTH 1 1 - 0 1 Huỳnh Phú Thịnh HCM 174
73 165 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 1 1 - 0 1 Lê Thế Hiệp HNO 108
74 109 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Đức Thịnh BTH 175
75 173 Nguyễn Ngọc Thành BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 112
76 113 Nguyễn Hoàng Huy CTH 1 1 - 0 1 Lê Công Quốc Vương BRV 184
77 115 Phạm Đàm Minh Huy HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Trung QDO 182
78 183 Nguyễn Trí Việt HCM 1 0 - 1 ½ Võ Phúc Hiệp HNO 85
79 133 Đinh Quốc Lâm HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 147
80 137 Lê Quang Minh BRV ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 169
81 167 Lê Đức Tài HNO ½ + - - 0 Trịnh Triều An BRV 88
82 28 Thái Khôi Nguyên TTH 0 + - - 0 Nguyễn Nhật Minh HNO 140
83 80 Ngô Triệu Khang HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Trí Minh HCM 142
84 90 Đoàn Hoàng Anh BRV 0 0 - 1 0 Trần Kiến Phúc HCM 160
85 135 Lê Quang Long BRV 0 0 - 1 0 Đặng Minh Đức QDO 102
86 111 Bùi Quang Huy CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Tân BRV 168
87 117 Đỗ Hoàng Kiên LDO 0 1 - 0 0 Hồ Thái Trí BTH 176
88 157 Châu Quang Phúc HCM 0 1 - 0 0 Lưu Gia Khánh BTH 124
89 159 Đặng Tấn Phúc TNI 0 1 bye
90 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
91 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
92 118 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
93 127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
94 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
95 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
96 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Nguyễn Hoàng Bách HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Nam Kiệt HNO 4
2 7 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 10
3 178 Trần Hoàng Phước Trí LDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Mạnh Đức HNO 8
4 9 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 4 1 - 0 4 Bùi Đức Trí HPH 16
5 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 4 0 - 1 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 6
6 5 Đầu Khương Duy HNO 1 - 0 Nguyễn Hoàng HCM 76
7 21 Trần Bảo Minh HCM 1 - 0 3 Đỗ Hoàng Hải HNO 14
8 1 Trần Thái Anh HNO 3 1 - 0 3 Bùi Quốc Nghĩa DAN 58
9 3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 3 1 - 0 3 Vương Sơn Hải HNO 61
10 17 Phạm Huy Đức HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 66
11 55 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 3 1 - 0 3 Phạm Quang Trí BDU 18
12 63 Hoàng Thiện Nhân HCM 3 ½ - ½ 3 Hà Minh Tùng QDO 20
13 89 Dương Vũ Anh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 23
14 122 Nguyễn Minh Khang HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
15 94 Trần Đình Bảo HNO 3 0 - 1 3 Vũ Hoàng Anh HCM 26
16 29 Trần Minh Khang HCM 3 1 - 0 3 Lê Anh Tú HNO 72
17 116 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 3 1 - 0 3 Phạm Hải Nam NBI 30
18 31 Lê Đăng Khôi CTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 84
19 35 Lê Văn Khoa HPD 3 1 - 0 3 Nguyễn Thiên Bảo HDU 93
20 39 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 3 0 - 1 3 Mai Duy Minh GDC 138
21 158 Đặng Quý Phúc HNO 3 0 - 1 3 Bùi Quang Minh HNO 42
22 43 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 3 0 - 1 3 Trần Tùng Minh QDO 145
23 172 Dương Thế Tuấn HNO 3 0 - 1 3 Trần Hùng Long QNI 50
24 51 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 3 1 - 0 3 Nghiêm Ngọc Minh HCM 139
25 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 181
26 49 Triệu Gia Huy HNO 0 - 1 Đỗ Đăng Khoa BRV 2
27 15 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 1 - 0 Nguyễn Duy Khang HNO 121
28 52 Ngô Đức Anh LDO 1 - 0 Nguyễn Đức Trí DAN 22
29 59 Lê Đức Minh Quân THO 1 - 0 Trần Quốc Phong PYE 36
30 41 Nguyễn Minh Thành KHO 1 - 0 Ngô Minh Khôi BTR 129
31 12 Nguyễn Xuân An NBI 2 1 - 0 Nguyễn Tuấn Minh HNO 141
32 19 Hoàng Minh Dũng NBI 2 0 - 1 2 Trần Hoàng Bách QNA 91
33 25 Hoàng Lê Minh Quân HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải Bình GDC 95
34 27 Nguyễn Quang Minh HCM 2 0 - 1 2 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 97
35 96 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 2 0 - 1 2 Ngô Xuân Phú HNO 32
36 33 Chu Phan Đăng Khoa QDO 2 1 - 0 2 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 103
37 100 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 2 1 - 0 2 Phạm Đức Toàn HPD 34
38 37 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Giang BRV 105
39 106 Đinh Mạnh Hà CBA 2 1 - 0 2 Phạm Gia Khánh HPD 38
40 112 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 2 1 - 0 2 Đàm Đăng Khoa BDU 40
41 125 Phạm Cao Khánh BRV 2 0 - 1 2 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 44
42 47 Phan Trọng Đức HCM 2 1 - 0 2 Nông Chí Hào DTH 107
43 48 Hà Bình An HDU 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Huy CTH 113
44 132 Nguyễn Vũ Lam LDO 2 ½ - ½ 2 Huỳnh Bảo Long HCM 54
45 146 Lê Công Khánh Nam HCM 2 1 - 0 2 Lê Thanh Dương THO 56
46 57 Phan Ngọc Long Châu LDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Phúc Khang BTR 123
47 150 Đỗ Thiện Nhân CTH 2 1 - 0 2 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 60
48 152 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 62
49 64 Phạm Quốc Đạt HCM 2 0 - 1 2 Trương Quang Đăng Khôi HCM 131
50 65 Trần Huỳnh Đại HAU 2 0 - 1 2 Đỗ Đức Minh HCM 136
51 67 Mai Đức Kiên HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Nguyên HCM 149
52 162 Kiều Hoàng Quân HNO 2 1 - 0 2 Vũ Giang Minh Đức QNI 68
53 69 Nguyễn Huy Hoàng CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 153
54 71 La Trần Minh Đức QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 165
55 154 Võ Minh Nhật DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Huy NTH 74
56 77 Nguyễn Bảo Nam QDO 2 1 - 0 2 Ngô Mạnh Toàn HCM 171
57 182 Nguyễn Đức Trung QDO 2 ½ - ½ 2 Dương Quang Khôi BDH 78
58 79 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 177
59 170 Vũ Minh Tiến HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 82
60 83 Trần Đại Lộc DTH 2 1 - 0 2 Huỳnh Công Minh Triết HCM 180
61 45 Nguyễn Thế Sơn THO 1 - 0 Nguyễn Khánh Huy HCM 114
62 75 Trần Vũ Lê Kha HCM 1 - 0 Trần Quang Minh HCM 144
63 147 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 1 - 0 Võ Phúc Hiệp HNO 85
64 175 Nguyễn Đức Thịnh BTH 0 - 1 Trần Trí Đức NAN 104
65 167 Lê Đức Tài HNO 1 - 0 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 109
66 169 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 1 - 0 1 Cao Trí Dũng LDO 46
67 28 Thái Khôi Nguyên TTH 1 1 - 0 1 Phạm Hải Minh DAN 143
68 126 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 1 0 - 1 1 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 70
69 73 Phùng Nguyên Xuân BRV 1 0 - 1 1 Huỳnh Hữu Nhân BTR 151
70 130 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 1 ½ - ½ 1 Ngô Triệu Khang HCM 80
71 81 Phan Xuân Tùng HAU 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Phiệt HCM 155
72 134 Đỗ Bảo Long BTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Quân HCM 86
73 148 Nguyễn Khải Nguyên HCM 1 1 - 0 1 Lê Quốc Bảo BTR 92
74 98 Phạm Anh Duy HCM 1 0 - 1 1 Châu Quang Phúc HCM 157
75 159 Đặng Tấn Phúc TNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 99
76 160 Trần Kiến Phúc HCM 1 0 - 1 1 Bùi Minh Đức HNO 101
77 102 Đặng Minh Đức QDO 1 1 - 0 1 Lâm Anh Quân NTH 163
78 108 Lê Thế Hiệp HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Trí Việt HCM 183
79 161 Đàm Minh Quân BRV 1 0 - 1 1 Bùi Quang Huy CTH 111
80 164 Lâm Hạo Quân HAU 1 1 - 0 1 Phạm Đàm Minh Huy HCM 115
81 166 Bùi Minh Quốc CTH 1 0 - 1 1 Đỗ Hoàng Kiên LDO 117
82 184 Lê Công Quốc Vương BRV 1 1 - 0 1 Vương Trung Kiên BRV 119
83 120 Trần Quang Khải LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Thành BRV 173
84 174 Huỳnh Phú Thịnh HCM 1 0 - 1 ½ Đinh Quốc Lâm HCM 133
85 124 Lưu Gia Khánh BTH 0 0 - 1 ½ Lê Quang Minh BRV 137
86 142 Nguyễn Trí Minh HCM 0 1 - 0 0 Đoàn Hoàng Anh BRV 90
87 168 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 0 - 1 0 Lê Quang Long BRV 135
88 176 Hồ Thái Trí BTH 0 1 bye
89 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
90 88 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
91 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
92 118 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
93 127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
94 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
95 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
96 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
97 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Nguyễn Nam Kiệt HNO 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 9
2 8 Nguyễn Mạnh Đức HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 7
3 6 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM ½ - ½ Đầu Khương Duy HNO 5
4 1 Trần Thái Anh HNO 4 0 - 1 Trần Bảo Minh HCM 21
5 50 Trần Hùng Long QNI 4 0 - 1 4 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 3
6 10 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 51
7 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Bách HNO 11
8 55 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 4 0 - 1 4 Biện Hoàng Gia Phú DON 13
9 16 Bùi Đức Trí HPH 4 0 - 1 4 Dương Vũ Anh HNO 89
10 84 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 4 1 - 0 4 Phạm Huy Đức HNO 17
11 26 Vũ Hoàng Anh HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 116
12 145 Trần Tùng Minh QDO 4 1 - 0 4 Trần Minh Khang HCM 29
13 122 Nguyễn Minh Khang HCM 4 1 - 0 4 Lê Văn Khoa HPD 35
14 42 Bùi Quang Minh HNO 4 0 - 1 4 Trần Hoàng Phước Trí LDO 178
15 2 Đỗ Đăng Khoa BRV 1 - 0 4 Mai Duy Minh GDC 138
16 59 Lê Đức Minh Quân THO 0 - 1 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 15
17 20 Hà Minh Tùng QDO 1 - 0 Ngô Đức Anh LDO 52
18 76 Nguyễn Hoàng HCM 1 - 0 Nguyễn Minh Thành KHO 41
19 18 Phạm Quang Trí BDU 3 0 - 1 Hoàng Thiện Nhân HCM 63
20 71 La Trần Minh Đức QNI 3 0 - 1 3 Nguyễn Xuân An NBI 12
21 14 Đỗ Hoàng Hải HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Bảo Nam QDO 77
22 72 Lê Anh Tú HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 23
23 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 3 0 - 1 3 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 79
24 83 Trần Đại Lộc DTH 3 0 - 1 3 Hoàng Lê Minh Quân HCM 25
25 30 Phạm Hải Nam NBI 3 0 - 1 3 Trần Đình Bảo HNO 94
26 91 Trần Hoàng Bách QNA 3 0 - 1 3 Lê Đăng Khôi CTH 31
27 32 Ngô Xuân Phú HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 100
28 93 Nguyễn Thiên Bảo HDU 3 0 - 1 3 Chu Phan Đăng Khoa QDO 33
29 97 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 37
30 106 Đinh Mạnh Hà CBA 3 0 - 1 3 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 39
31 112 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 43
32 44 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 3 1 - 0 3 Lê Công Khánh Nam HCM 146
33 131 Trương Quang Đăng Khôi HCM 3 1 - 0 3 Phan Trọng Đức HCM 47
34 136 Đỗ Đức Minh HCM 3 0 - 1 3 Hà Bình An HDU 48
35 139 Nghiêm Ngọc Minh HCM 3 1 - 0 3 Phan Ngọc Long Châu LDO 57
36 58 Bùi Quốc Nghĩa DAN 3 0 - 1 3 Võ Minh Nhật DAN 154
37 61 Vương Sơn Hải HNO 3 1 - 0 3 Đỗ Thiện Nhân CTH 150
38 62 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 3 1 - 0 3 Đặng Quý Phúc HNO 158
39 66 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 3 0 - 1 3 Kiều Hoàng Quân HNO 162
40 170 Vũ Minh Tiến HCM 3 1 - 0 3 Mai Đức Kiên HNO 67
41 181 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 3 1 - 0 3 Nguyễn Huy Hoàng CTH 69
42 22 Nguyễn Đức Trí DAN 1 - 0 3 Dương Thế Tuấn HNO 172
43 36 Trần Quốc Phong PYE 0 - 1 Nguyễn Vũ Lam LDO 132
44 121 Nguyễn Duy Khang HNO 1 - 0 Nguyễn Thế Sơn THO 45
45 129 Ngô Minh Khôi BTR 0 - 1 Triệu Gia Huy HNO 49
46 54 Huỳnh Bảo Long HCM 0 - 1 Lê Đức Tài HNO 167
47 147 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 0 - 1 Trần Vũ Lê Kha HCM 75
48 78 Dương Quang Khôi BDH 0 - 1 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 169
49 141 Nguyễn Tuấn Minh HNO 1 - 0 Trần Trí Đức NAN 104
50 38 Phạm Gia Khánh HPD 2 1 - 0 Nguyễn Đức Trung QDO 182
51 113 Nguyễn Hoàng Huy CTH 2 0 - 1 2 Hoàng Minh Dũng NBI 19
52 111 Bùi Quang Huy CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Minh HCM 27
53 117 Đỗ Hoàng Kiên LDO 2 0 - 1 2 Thái Khôi Nguyên TTH 28
54 34 Phạm Đức Toàn HPD 2 1 - 0 2 Lê Thế Hiệp HNO 108
55 40 Đàm Đăng Khoa BDU 2 0 - 1 2 Nguyễn Phúc Khang BTR 123
56 56 Lê Thanh Dương THO 2 1 - 0 2 Phạm Cao Khánh BRV 125
57 60 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Khải Nguyên HCM 148
58 149 Nguyễn Lê Nguyên HCM 2 1 - 0 2 Phạm Quốc Đạt HCM 64
59 151 Huỳnh Hữu Nhân BTR 2 0 - 1 2 Trần Huỳnh Đại HAU 65
60 68 Vũ Giang Minh Đức QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 152
61 70 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 153
62 74 Nguyễn Đức Huy NTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Thế Phiệt HCM 155
63 82 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 2 1 - 0 2 Châu Quang Phúc HCM 157
64 86 Nguyễn Minh Quân HCM 2 0 - 1 2 Đặng Tấn Phúc TNI 159
65 95 Nguyễn Hải Bình GDC 2 0 - 1 2 Lâm Hạo Quân HAU 164
66 165 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 2 0 - 1 2 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 96
67 101 Bùi Minh Đức HNO 2 0 - 1 2 Ngô Mạnh Toàn HCM 171
68 173 Nguyễn Ngọc Thành BRV 2 0 - 1 2 Đặng Minh Đức QDO 102
69 103 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 2 1 - 0 2 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 177
70 105 Nguyễn Đức Giang BRV 2 1 - 0 2 Huỳnh Công Minh Triết HCM 180
71 107 Nông Chí Hào DTH 2 1 - 0 2 Lê Công Quốc Vương BRV 184
72 80 Ngô Triệu Khang HCM ½ - ½ Đinh Quốc Lâm HCM 133
73 85 Võ Phúc Hiệp HNO 1 - 0 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 130
74 109 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 1 - 0 Lê Quang Minh BRV 137
75 114 Nguyễn Khánh Huy HCM 1 - 0 Nguyễn Đức Thịnh BTH 175
76 144 Trần Quang Minh HCM 1 - 0 1 Phùng Nguyên Xuân BRV 73
77 46 Cao Trí Dũng LDO 1 0 - 1 1 Trần Kiến Phúc HCM 160
78 135 Lê Quang Long BRV 1 0 - 1 1 Phan Xuân Tùng HAU 81
79 92 Lê Quốc Bảo BTR 1 + - - 1 Nguyễn Trí Minh HCM 142
80 143 Phạm Hải Minh DAN 1 1 - 0 1 Phạm Anh Duy HCM 98
81 99 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 1 1 - 0 1 Đàm Minh Quân BRV 161
82 115 Phạm Đàm Minh Huy HCM 1 1 - 0 1 Bùi Minh Quốc CTH 166
83 119 Vương Trung Kiên BRV 1 0 - 1 1 Huỳnh Phú Thịnh HCM 174
84 163 Lâm Anh Quân NTH 1 1 - 0 1 Trần Quang Khải LSO 120
85 176 Hồ Thái Trí BTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 126
86 183 Nguyễn Trí Việt HCM 1 1 - 0 1 Đỗ Bảo Long BTH 134
87 90 Đoàn Hoàng Anh BRV 0 0 - 1 0 Lưu Gia Khánh BTH 124
88 168 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 1 bye
89 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
90 88 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
91 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
92 118 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
93 127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
94 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
95 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
96 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
97 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 0 - 1 6 Nguyễn Mạnh Đức HNO 8
2 21 Trần Bảo Minh HCM 0 - 1 Nguyễn Nam Kiệt HNO 4
3 3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 5 1 - 0 5 Vũ Hoàng Anh HCM 26
4 5 Đầu Khương Duy HNO 5 1 - 0 5 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
5 89 Dương Vũ Anh HNO 5 0 - 1 5 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 6
6 7 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 5 1 - 0 5 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 84
7 178 Trần Hoàng Phước Trí LDO 5 0 - 1 5 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 10
8 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 5 1 - 0 5 Nguyễn Minh Khang HCM 122
9 15 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 1 - 0 5 Trần Tùng Minh QDO 145
10 63 Hoàng Thiện Nhân HCM 1 - 0 Đỗ Đăng Khoa BRV 2
11 76 Nguyễn Hoàng HCM 1 - 0 Hà Minh Tùng QDO 20
12 51 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 4 0 - 1 4 Trần Thái Anh HNO 1
13 11 Nguyễn Hoàng Bách HNO 4 1 - 0 4 Trần Hùng Long QNI 50
14 12 Nguyễn Xuân An NBI 4 1 - 0 4 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 55
15 94 Trần Đình Bảo HNO 4 0 - 1 4 Đỗ Hoàng Hải HNO 14
16 79 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 4 0 - 1 4 Bùi Đức Trí HPH 16
17 17 Phạm Huy Đức HNO 4 1 - 0 4 Vương Sơn Hải HNO 61
18 23 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 62
19 25 Hoàng Lê Minh Quân HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 100
20 29 Trần Minh Khang HCM 4 0 - 1 4 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 97
21 31 Lê Đăng Khôi CTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 116
22 33 Chu Phan Đăng Khoa QDO 4 1 - 0 4 Trương Quang Đăng Khôi HCM 131
23 138 Mai Duy Minh GDC 4 1 - 0 4 Lê Văn Khoa HPD 35
24 39 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 4 0 - 1 4 Nghiêm Ngọc Minh HCM 139
25 154 Võ Minh Nhật DAN 4 1 - 0 4 Bùi Quang Minh HNO 42
26 43 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 4 ½ - ½ 4 Vũ Minh Tiến HCM 170
27 162 Kiều Hoàng Quân HNO 4 1 - 0 4 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 44
28 48 Hà Bình An HDU 4 1 - 0 4 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 181
29 75 Trần Vũ Lê Kha HCM 0 - 1 Nguyễn Đức Trí DAN 22
30 41 Nguyễn Minh Thành KHO 1 - 0 Nguyễn Vũ Lam LDO 132
31 49 Triệu Gia Huy HNO 1 - 0 Nguyễn Duy Khang HNO 121
32 52 Ngô Đức Anh LDO 1 - 0 Nguyễn Tuấn Minh HNO 141
33 169 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 0 - 1 Lê Đức Minh Quân THO 59
34 167 Lê Đức Tài HNO 0 - 1 3 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
35 77 Nguyễn Bảo Nam QDO 3 1 - 0 3 Phạm Quang Trí BDU 18
36 19 Hoàng Minh Dũng NBI 3 1 - 0 3 Trần Đại Lộc DTH 83
37 28 Thái Khôi Nguyên TTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 82
38 91 Trần Hoàng Bách QNA 3 0 - 1 3 Phạm Hải Nam NBI 30
39 93 Nguyễn Thiên Bảo HDU 3 1 - 0 3 Ngô Xuân Phú HNO 32
40 96 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 3 1 - 0 3 Phạm Đức Toàn HPD 34
41 37 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 3 1 - 0 3 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 103
42 102 Đặng Minh Đức QDO 3 0 - 1 3 Phạm Gia Khánh HPD 38
43 47 Phan Trọng Đức HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Giang BRV 105
44 56 Lê Thanh Dương THO 3 1 - 0 3 Đinh Mạnh Hà CBA 106
45 57 Phan Ngọc Long Châu LDO 3 1 - 0 3 Nông Chí Hào DTH 107
46 123 Nguyễn Phúc Khang BTR 3 1 - 0 3 Bùi Quốc Nghĩa DAN 58
47 146 Lê Công Khánh Nam HCM 3 0 - 1 3 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 60
48 65 Trần Huỳnh Đại HAU 3 1 - 0 3 Bùi Quang Huy CTH 111
49 159 Đặng Tấn Phúc TNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 66
50 67 Mai Đức Kiên HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 112
51 150 Đỗ Thiện Nhân CTH 3 0 - 1 3 Vũ Giang Minh Đức QNI 68
52 69 Nguyễn Huy Hoàng CTH 3 0 - 1 3 Đỗ Đức Minh HCM 136
53 164 Lâm Hạo Quân HAU 3 1 - 0 3 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 70
54 158 Đặng Quý Phúc HNO 3 0 - 1 3 La Trần Minh Đức QNI 71
55 171 Ngô Mạnh Toàn HCM 3 ½ - ½ 3 Lê Anh Tú HNO 72
56 172 Dương Thế Tuấn HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Huy NTH 74
57 36 Trần Quốc Phong PYE 0 - 1 3 Nguyễn Lê Nguyên HCM 149
58 45 Nguyễn Thế Sơn THO 0 - 1 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 109
59 114 Nguyễn Khánh Huy HCM 0 - 1 Huỳnh Bảo Long HCM 54
60 129 Ngô Minh Khôi BTR 0 - 1 Dương Quang Khôi BDH 78
61 182 Nguyễn Đức Trung QDO 1 - 0 Võ Phúc Hiệp HNO 85
62 104 Trần Trí Đức NAN 0 - 1 Trần Quang Minh HCM 144
63 27 Nguyễn Quang Minh HCM 2 1 - 0 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 147
64 148 Nguyễn Khải Nguyên HCM 2 0 - 1 2 Đàm Đăng Khoa BDU 40
65 64 Phạm Quốc Đạt HCM 2 0 - 1 2 Phạm Hải Minh DAN 143
66 152 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 2 1 - 0 2 Ngô Triệu Khang HCM 80
67 81 Phan Xuân Tùng HAU 2 0 - 1 2 Huỳnh Hữu Nhân BTR 151
68 153 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Quân HCM 86
69 92 Lê Quốc Bảo BTR 2 0 - 1 2 Trần Kiến Phúc HCM 160
70 155 Nguyễn Thế Phiệt HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải Bình GDC 95
71 157 Châu Quang Phúc HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 99
72 174 Huỳnh Phú Thịnh HCM 2 0 - 1 2 Bùi Minh Đức HNO 101
73 108 Lê Thế Hiệp HNO 2 1 - 0 2 Lâm Anh Quân NTH 163
74 177 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Huy CTH 113
75 180 Huỳnh Công Minh Triết HCM 2 1 - 0 2 Phạm Đàm Minh Huy HCM 115
76 184 Lê Công Quốc Vương BRV 2 0 - 1 2 Đỗ Hoàng Kiên LDO 117
77 125 Phạm Cao Khánh BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 165
78 126 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Thành BRV 173
79 133 Đinh Quốc Lâm HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Trí Việt HCM 183
80 137 Lê Quang Minh BRV 0 - 1 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 130
81 175 Nguyễn Đức Thịnh BTH 0 - 1 1 Phạm Anh Duy HCM 98
82 161 Đàm Minh Quân BRV 1 0 - 1 1 Cao Trí Dũng LDO 46
83 73 Phùng Nguyên Xuân BRV 1 1 - 0 1 Lê Quang Long BRV 135
84 166 Bùi Minh Quốc CTH 1 1 - 0 1 Vương Trung Kiên BRV 119
85 120 Trần Quang Khải LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Trí Minh HCM 142
86 124 Lưu Gia Khánh BTH 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Nhật Tân BRV 168
87 134 Đỗ Bảo Long BTH 1 ½ - ½ 1 Hồ Thái Trí BTH 176
88 90 Đoàn Hoàng Anh BRV 0 1 bye
89 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
90 88 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
91 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
92 118 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
93 127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
94 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
95 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
96 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
97 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Nguyễn Mạnh Đức HNO 7 1 - 0 Nguyễn Nam Kiệt HNO 4
2 10 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 6 1 - 0 6 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 3
3 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 6 0 - 1 6 Đầu Khương Duy HNO 5
4 6 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 6 1 - 0 6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 7
5 21 Trần Bảo Minh HCM 0 - 1 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 9
6 63 Hoàng Thiện Nhân HCM 1 - 0 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 15
7 11 Nguyễn Hoàng Bách HNO 5 1 - 0 Nguyễn Hoàng HCM 76
8 1 Trần Thái Anh HNO 5 0 - 1 5 Dương Vũ Anh HNO 89
9 97 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 5 1 - 0 5 Nguyễn Xuân An NBI 12
10 14 Đỗ Hoàng Hải HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Minh Khang HCM 122
11 16 Bùi Đức Trí HPH 5 0 - 1 5 Mai Duy Minh GDC 138
12 100 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 5 1 - 0 5 Phạm Huy Đức HNO 17
13 116 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 5 0 - 1 5 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 23
14 26 Vũ Hoàng Anh HCM 5 0 - 1 5 Võ Minh Nhật DAN 154
15 145 Trần Tùng Minh QDO 5 0 - 1 5 Chu Phan Đăng Khoa QDO 33
16 139 Nghiêm Ngọc Minh HCM 5 0 - 1 5 Hà Bình An HDU 48
17 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 5 1 - 0 5 Kiều Hoàng Quân HNO 162
18 84 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 5 1 - 0 5 Trần Hoàng Phước Trí LDO 178
19 2 Đỗ Đăng Khoa BRV 1 - 0 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 43
20 20 Hà Minh Tùng QDO 0 - 1 Triệu Gia Huy HNO 49
21 22 Nguyễn Đức Trí DAN 1 - 0 Lê Đức Minh Quân THO 59
22 41 Nguyễn Minh Thành KHO 1 - 0 Ngô Đức Anh LDO 52
23 170 Vũ Minh Tiến HCM 1 - 0 4 Hoàng Minh Dũng NBI 19
24 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 4 1 - 0 4 Trần Huỳnh Đại HAU 65
25 62 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 4 0 - 1 4 Hoàng Lê Minh Quân HCM 25
26 67 Mai Đức Kiên HNO 4 0 - 1 4 Trần Minh Khang HCM 29
27 30 Phạm Hải Nam NBI 4 1 - 0 4 La Trần Minh Đức QNI 71
28 68 Vũ Giang Minh Đức QNI 4 1 - 0 4 Lê Đăng Khôi CTH 31
29 35 Lê Văn Khoa HPD 4 0 - 1 4 Nguyễn Bảo Nam QDO 77
30 79 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 37
31 38 Phạm Gia Khánh HPD 4 1 - 0 4 Nguyễn Thiên Bảo HDU 93
32 82 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 4 0 - 1 4 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 39
33 42 Bùi Quang Minh HNO 4 1 - 0 4 Trần Đình Bảo HNO 94
34 44 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 4 0 - 1 4 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 96
35 123 Nguyễn Phúc Khang BTR 4 0 - 1 4 Phan Trọng Đức HCM 47
36 50 Trần Hùng Long QNI 4 1 - 0 4 Lâm Hạo Quân HAU 164
37 131 Trương Quang Đăng Khôi HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 51
38 136 Đỗ Đức Minh HCM 4 1 - 0 4 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 55
39 149 Nguyễn Lê Nguyên HCM 4 1 - 0 4 Lê Thanh Dương THO 56
40 159 Đặng Tấn Phúc TNI 4 0 - 1 4 Phan Ngọc Long Châu LDO 57
41 60 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 4 1 - 0 4 Dương Thế Tuấn HNO 172
42 181 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 4 0 - 1 4 Vương Sơn Hải HNO 61
43 54 Huỳnh Bảo Long HCM 0 - 1 Nguyễn Tuấn Minh HNO 141
44 144 Trần Quang Minh HCM 0 - 1 Lê Anh Tú HNO 72
45 132 Nguyễn Vũ Lam LDO 0 - 1 Trần Vũ Lê Kha HCM 75
46 78 Dương Quang Khôi BDH 0 - 1 Lê Đức Tài HNO 167
47 109 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 1 - 0 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 169
48 121 Nguyễn Duy Khang HNO 1 - 0 Nguyễn Đức Trung QDO 182
49 171 Ngô Mạnh Toàn HCM 0 - 1 3 Thái Khôi Nguyên TTH 28
50 18 Phạm Quang Trí BDU 3 1 - 0 3 Nông Chí Hào DTH 107
51 117 Đỗ Hoàng Kiên LDO 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Minh HCM 27
52 32 Ngô Xuân Phú HNO 3 1 - 0 3 Lê Thế Hiệp HNO 108
53 34 Phạm Đức Toàn HPD 3 1 - 0 3 Bùi Quang Huy CTH 111
54 40 Đàm Đăng Khoa BDU 3 0 - 1 3 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 126
55 58 Bùi Quốc Nghĩa DAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 112
56 66 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 3 1 - 0 3 Đinh Quốc Lâm HCM 133
57 143 Phạm Hải Minh DAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Huy Hoàng CTH 69
58 70 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 3 0 - 1 3 Lê Công Khánh Nam HCM 146
59 74 Nguyễn Đức Huy NTH 3 1 - 0 3 Đỗ Thiện Nhân CTH 150
60 151 Huỳnh Hữu Nhân BTR 3 0 - 1 3 Trần Đại Lộc DTH 83
61 155 Nguyễn Thế Phiệt HCM 3 0 - 1 3 Trần Hoàng Bách QNA 91
62 99 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 153
63 101 Bùi Minh Đức HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 152
64 160 Trần Kiến Phúc HCM 3 0 - 1 3 Đặng Minh Đức QDO 102
65 103 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 3 1 - 0 3 Huỳnh Công Minh Triết HCM 180
66 105 Nguyễn Đức Giang BRV 3 1 - 0 3 Đặng Quý Phúc HNO 158
67 165 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 3 0 - 1 3 Đinh Mạnh Hà CBA 106
68 177 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 3 1 - 0 Nguyễn Thế Sơn THO 45
69 147 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 1 - 0 Trần Quốc Phong PYE 36
70 85 Võ Phúc Hiệp HNO 0 - 1 Nguyễn Khánh Huy HCM 114
71 130 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 0 - 1 Trần Trí Đức NAN 104
72 46 Cao Trí Dũng LDO 2 0 - 1 Ngô Minh Khôi BTR 129
73 125 Phạm Cao Khánh BRV 2 0 - 1 2 Phạm Quốc Đạt HCM 64
74 157 Châu Quang Phúc HCM 2 0 - 1 2 Phùng Nguyên Xuân BRV 73
75 80 Ngô Triệu Khang HCM 2 0 - 1 2 Lâm Anh Quân NTH 163
76 183 Nguyễn Trí Việt HCM 2 0 - 1 2 Phan Xuân Tùng HAU 81
77 86 Nguyễn Minh Quân HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Trí Minh HCM 142
78 173 Nguyễn Ngọc Thành BRV 2 1 - 0 2 Lê Quốc Bảo BTR 92
79 95 Nguyễn Hải Bình GDC 2 1 - 0 2 Nguyễn Khải Nguyên HCM 148
80 98 Phạm Anh Duy HCM 2 0 - 1 2 Lê Công Quốc Vương BRV 184
81 113 Nguyễn Hoàng Huy CTH 2 1 - 0 2 Bùi Minh Quốc CTH 166
82 115 Phạm Đàm Minh Huy HCM 2 0 - 1 2 Huỳnh Phú Thịnh HCM 174
83 176 Hồ Thái Trí BTH ½ - ½ Lưu Gia Khánh BTH 124
84 168 Nguyễn Nhật Tân BRV 1 - 0 Đỗ Bảo Long BTH 134
85 137 Lê Quang Minh BRV 0 - 1 Nguyễn Đức Thịnh BTH 175
86 135 Lê Quang Long BRV 1 0 - 1 1 Đoàn Hoàng Anh BRV 90
87 119 Vương Trung Kiên BRV 1 0 - 1 1 Đàm Minh Quân BRV 161
88 120 Trần Quang Khải LSO 1 1 bye
89 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
90 88 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
91 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
92 118 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
93 127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
94 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
95 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
96 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
97 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 7 1 - 0 8 Nguyễn Mạnh Đức HNO 8
2 5 Đầu Khương Duy HNO 7 1 - 0 Hoàng Thiện Nhân HCM 63
3 9 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 0 - 1 7 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 10
4 4 Nguyễn Nam Kiệt HNO 1 - 0 6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 7
5 3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 6 1 - 0 6 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
6 154 Võ Minh Nhật DAN 6 0 - 1 6 Nguyễn Hoàng Bách HNO 11
7 89 Dương Vũ Anh HNO 6 1 - 0 6 Biện Hoàng Gia Phú DON 13
8 138 Mai Duy Minh GDC 6 1 - 0 6 Đỗ Hoàng Hải HNO 14
9 23 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 6 1 - 0 6 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 84
10 33 Chu Phan Đăng Khoa QDO 6 0 - 1 6 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 97
11 48 Hà Bình An HDU 6 1 - 0 6 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 100
12 2 Đỗ Đăng Khoa BRV 1 - 0 Nguyễn Minh Thành KHO 41
13 15 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 1 - 0 Vũ Minh Tiến HCM 170
14 49 Triệu Gia Huy HNO 1 - 0 Trần Bảo Minh HCM 21
15 76 Nguyễn Hoàng HCM 0 - 1 Nguyễn Đức Trí DAN 22
16 57 Phan Ngọc Long Châu LDO 5 0 - 1 5 Trần Thái Anh HNO 1
17 12 Nguyễn Xuân An NBI 5 1 - 0 5 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 60
18 61 Vương Sơn Hải HNO 5 1 - 0 5 Bùi Đức Trí HPH 16
19 17 Phạm Huy Đức HNO 5 0 - 1 5 Vũ Giang Minh Đức QNI 68
20 77 Nguyễn Bảo Nam QDO 5 0 - 1 5 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
21 25 Hoàng Lê Minh Quân HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 79
22 96 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 5 1 - 0 5 Vũ Hoàng Anh HCM 26
23 29 Trần Minh Khang HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 116
24 139 Nghiêm Ngọc Minh HCM 5 1 - 0 5 Phạm Hải Nam NBI 30
25 162 Kiều Hoàng Quân HNO 5 0 - 1 5 Phạm Gia Khánh HPD 38
26 39 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 5 0 - 1 5 Đỗ Đức Minh HCM 136
27 122 Nguyễn Minh Khang HCM 5 1 - 0 5 Bùi Quang Minh HNO 42
28 47 Phan Trọng Đức HCM 5 1 - 0 5 Trần Tùng Minh QDO 145
29 178 Trần Hoàng Phước Trí LDO 5 ½ - ½ 5 Trần Hùng Long QNI 50
30 51 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 5 1 - 0 5 Nguyễn Lê Nguyên HCM 149
31 75 Trần Vũ Lê Kha HCM 0 - 1 Hà Minh Tùng QDO 20
32 141 Nguyễn Tuấn Minh HNO 1 - 0 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 43
33 167 Lê Đức Tài HNO 0 - 1 Ngô Đức Anh LDO 52
34 59 Lê Đức Minh Quân THO 0 - 1 Nguyễn Duy Khang HNO 121
35 72 Lê Anh Tú HNO 1 - 0 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 109
36 91 Trần Hoàng Bách QNA 4 0 - 1 4 Phạm Quang Trí BDU 18
37 19 Hoàng Minh Dũng NBI 4 1 - 0 4 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 99
38 27 Nguyễn Quang Minh HCM 4 1 - 0 4 Bùi Minh Đức HNO 101
39 28 Thái Khôi Nguyên TTH 4 1 - 0 4 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 103
40 31 Lê Đăng Khôi CTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Đức Giang BRV 105
41 83 Trần Đại Lộc DTH 4 0 - 1 4 Ngô Xuân Phú HNO 32
42 93 Nguyễn Thiên Bảo HDU 4 ½ - ½ 4 Phạm Đức Toàn HPD 34
43 94 Trần Đình Bảo HNO 4 0 - 1 4 Lê Văn Khoa HPD 35
44 37 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 4 1 - 0 4 Nguyễn Phúc Khang BTR 123
45 102 Đặng Minh Đức QDO 4 1 - 0 4 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 44
46 55 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 4 0 - 1 4 Trương Quang Đăng Khôi HCM 131
47 56 Lê Thanh Dương THO 4 0 - 1 4 Phạm Hải Minh DAN 143
48 106 Đinh Mạnh Hà CBA 4 0 - 1 4 Bùi Quốc Nghĩa DAN 58
49 126 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 4 1 - 0 4 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 62
50 65 Trần Huỳnh Đại HAU 4 1 - 0 4 Đặng Tấn Phúc TNI 159
51 172 Dương Thế Tuấn HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 66
52 146 Lê Công Khánh Nam HCM 4 0 - 1 4 Mai Đức Kiên HNO 67
53 71 La Trần Minh Đức QNI 4 0 - 1 4 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 177
54 164 Lâm Hạo Quân HAU 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Huy NTH 74
55 181 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 82
56 169 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 0 - 1 Huỳnh Bảo Long HCM 54
57 114 Nguyễn Khánh Huy HCM 0 - 1 Dương Quang Khôi BDH 78
58 104 Trần Trí Đức NAN 0 - 1 Ngô Mạnh Toàn HCM 171
59 129 Ngô Minh Khôi BTR 0 - 1 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 147
60 182 Nguyễn Đức Trung QDO 0 - 1 Nguyễn Vũ Lam LDO 132
61 64 Phạm Quốc Đạt HCM 3 0 - 1 Trần Quang Minh HCM 144
62 142 Nguyễn Trí Minh HCM 3 0 - 1 3 Đàm Đăng Khoa BDU 40
63 69 Nguyễn Huy Hoàng CTH 3 0 - 1 3 Đỗ Thiện Nhân CTH 150
64 152 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 3 0 - 1 3 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 70
65 153 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 3 0 - 1 3 Phùng Nguyên Xuân BRV 73
66 81 Phan Xuân Tùng HAU 3 0 - 1 3 Đặng Quý Phúc HNO 158
67 163 Lâm Anh Quân NTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Hải Bình GDC 95
68 107 Nông Chí Hào DTH 3 1 - 0 3 Huỳnh Hữu Nhân BTR 151
69 108 Lê Thế Hiệp HNO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Thế Phiệt HCM 155
70 111 Bùi Quang Huy CTH 3 0 - 1 3 Trần Kiến Phúc HCM 160
71 112 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 165
72 174 Huỳnh Phú Thịnh HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Huy CTH 113
73 180 Huỳnh Công Minh Triết HCM 3 1 - 0 3 Đỗ Hoàng Kiên LDO 117
74 133 Đinh Quốc Lâm HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Thành BRV 173
75 184 Lê Công Quốc Vương BRV 3 0 - 1 Võ Phúc Hiệp HNO 85
76 36 Trần Quốc Phong PYE 1 - 0 Nguyễn Nhật Tân BRV 168
77 175 Nguyễn Đức Thịnh BTH 1 - 0 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 130
78 45 Nguyễn Thế Sơn THO 0 - 1 2 Ngô Triệu Khang HCM 80
79 124 Lưu Gia Khánh BTH 2 ½ - ½ 2 Cao Trí Dũng LDO 46
80 86 Nguyễn Minh Quân HCM 2 1 - 0 2 Phạm Cao Khánh BRV 125
81 90 Đoàn Hoàng Anh BRV 2 1 - 0 2 Châu Quang Phúc HCM 157
82 92 Lê Quốc Bảo BTR 2 0 - 1 2 Hồ Thái Trí BTH 176
83 148 Nguyễn Khải Nguyên HCM 2 0 - 1 2 Phạm Anh Duy HCM 98
84 161 Đàm Minh Quân BRV 2 1 - 0 2 Phạm Đàm Minh Huy HCM 115
85 166 Bùi Minh Quốc CTH 2 1 - 0 2 Trần Quang Khải LSO 120
86 183 Nguyễn Trí Việt HCM 2 0 - 1 Lê Quang Minh BRV 137
87 134 Đỗ Bảo Long BTH 1 - 0 1 Vương Trung Kiên BRV 119
88 135 Lê Quang Long BRV 1 1 bye
89 87 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
90 88 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
91 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 not paired
92 118 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
93 127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
94 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
95 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
96 156 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
97 179 Vũ Đức Trí BRV 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 6 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 8,0 0,0 52,5 7 4 4
2 8 Nguyễn Mạnh Đức HNO 8,0 0,0 49,5 8 5 4
3 5 Đầu Khương Duy HNO 8,0 0,0 49,5 7 4 3
4 10 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 8,0 0,0 47,5 8 5 4
5 4 Nguyễn Nam Kiệt HNO 7,5 0,0 49,5 7 5 4
6 89 Dương Vũ Anh HNO 7,0 0,0 51,5 7 4 3
7 11 Nguyễn Hoàng Bách HNO 7,0 0,0 49,5 7 4 3
8 97 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 7,0 0,0 46,0 7 5 4
9 48 Hà Bình An HDU 7,0 0,0 46,0 7 4 3
10 3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 7,0 0,0 45,0 7 4 2
11 138 Mai Duy Minh GDC 7,0 0,0 43,5 7 4 3
12 23 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 7,0 0,0 39,5 7 4 3
13 63 Hoàng Thiện Nhân HCM 6,5 0,0 51,5 6 4 2
14 9 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 6,5 0,0 48,0 6 4 3
15 2 Đỗ Đăng Khoa BRV 6,5 0,0 45,0 6 4 2
16 49 Triệu Gia Huy HNO 6,5 0,0 43,5 6 4 3
17 15 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 6,5 0,0 42,0 6 4 2
18 22 Nguyễn Đức Trí DAN 6,5 0,0 36,0 6 5 2
19 7 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 6,0 0,0 56,0 6 5 2
20 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 6,0 0,0 48,0 6 4 3
21 139 Nghiêm Ngọc Minh HCM 6,0 0,0 46,0 6 4 3
22 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 6,0 0,0 45,5 6 4 2
154 Võ Minh Nhật DAN 6,0 0,0 45,5 6 4 2
24 14 Đỗ Hoàng Hải HNO 6,0 0,0 44,5 6 5 2
25 51 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 6,0 0,0 44,5 6 4 2
26 100 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 6,0 0,0 44,0 6 5 4
27 84 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 6,0 0,0 43,5 6 5 3
28 122 Nguyễn Minh Khang HCM 6,0 0,0 43,5 6 4 1
29 12 Nguyễn Xuân An NBI 6,0 0,0 42,5 6 4 2
30 1 Trần Thái Anh HNO 6,0 0,0 42,0 6 4 4
31 79 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 6,0 0,0 41,5 6 4 3
32 29 Trần Minh Khang HCM 6,0 0,0 41,5 6 4 2
61 Vương Sơn Hải HNO 6,0 0,0 41,5 6 4 2
34 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 6,0 0,0 41,0 6 5 4
35 33 Chu Phan Đăng Khoa QDO 6,0 0,0 41,0 6 4 3
36 136 Đỗ Đức Minh HCM 6,0 0,0 41,0 5 5 3
37 96 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 6,0 0,0 39,0 6 4 4
38 68 Vũ Giang Minh Đức QNI 6,0 0,0 38,0 6 5 3
39 47 Phan Trọng Đức HCM 6,0 0,0 38,0 5 4 2
40 38 Phạm Gia Khánh HPD 6,0 0,0 33,5 6 5 3
41 21 Trần Bảo Minh HCM 5,5 0,0 52,5 5 4 2
42 76 Nguyễn Hoàng HCM 5,5 0,0 48,0 5 4 2
43 52 Ngô Đức Anh LDO 5,5 0,0 46,0 5 5 2
44 178 Trần Hoàng Phước Trí LDO 5,5 0,0 46,0 5 4 3
45 20 Hà Minh Tùng QDO 5,5 0,0 44,5 5 5 3
46 41 Nguyễn Minh Thành KHO 5,5 0,0 44,0 5 4 1
47 50 Trần Hùng Long QNI 5,5 0,0 43,5 5 5 2
48 72 Lê Anh Tú HNO 5,5 0,0 42,5 5 5 3
49 121 Nguyễn Duy Khang HNO 5,5 0,0 41,5 5 5 2
50 170 Vũ Minh Tiến HCM 5,5 0,0 40,0 5 4 1
51 141 Nguyễn Tuấn Minh HNO 5,5 0,0 38,5 5 5 2
52 145 Trần Tùng Minh QDO 5,0 0,0 48,5 5 5 2
53 17 Phạm Huy Đức HNO 5,0 0,0 45,5 5 4 1
54 116 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 5,0 0,0 44,5 5 5 3
55 16 Bùi Đức Trí HPH 5,0 0,0 44,0 5 5 3
56 35 Lê Văn Khoa HPD 5,0 0,0 43,0 5 5 2
57 39 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 5,0 0,0 43,0 5 4 4
58 57 Phan Ngọc Long Châu LDO 5,0 0,0 43,0 5 4 2
59 131 Trương Quang Đăng Khôi HCM 5,0 0,0 42,5 5 5 3
60 67 Mai Đức Kiên HNO 5,0 0,0 41,5 5 4 1
61 42 Bùi Quang Minh HNO 5,0 0,0 41,5 4 5 2
62 181 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 5,0 0,0 41,0 5 4 1
63 18 Phạm Quang Trí BDU 5,0 0,0 39,5 5 5 2
26 Vũ Hoàng Anh HCM 5,0 0,0 39,5 5 5 2
65 77 Nguyễn Bảo Nam QDO 5,0 0,0 39,5 4 4 2
66 162 Kiều Hoàng Quân HNO 5,0 0,0 39,0 5 4 2
67 65 Trần Huỳnh Đại HAU 5,0 0,0 39,0 5 4 1
68 32 Ngô Xuân Phú HNO 5,0 0,0 38,5 5 5 3
58 Bùi Quốc Nghĩa DAN 5,0 0,0 38,5 5 5 3
70 25 Hoàng Lê Minh Quân HCM 5,0 0,0 38,5 5 4 3
71 60 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 5,0 0,0 37,0 5 5 3
72 31 Lê Đăng Khôi CTH 5,0 0,0 37,0 5 4 3
73 27 Nguyễn Quang Minh HCM 5,0 0,0 37,0 5 4 1
37 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 5,0 0,0 37,0 5 4 1
75 30 Phạm Hải Nam NBI 5,0 0,0 36,5 5 5 2
76 74 Nguyễn Đức Huy NTH 5,0 0,0 36,0 5 5 2
77 177 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 5,0 0,0 36,0 4 5 2
78 149 Nguyễn Lê Nguyên HCM 5,0 0,0 35,0 5 5 1
79 66 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 5,0 0,0 34,5 5 5 2
80 102 Đặng Minh Đức QDO 5,0 0,0 34,5 5 4 3
81 19 Hoàng Minh Dũng NBI 5,0 0,0 34,5 5 4 1
82 126 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 5,0 0,0 34,0 5 4 2
83 143 Phạm Hải Minh DAN 5,0 0,0 33,5 5 5 2
84 28 Thái Khôi Nguyên TTH 5,0 0,0 32,5 5 4 2
85 59 Lê Đức Minh Quân THO 4,5 0,0 43,5 4 4 2
86 93 Nguyễn Thiên Bảo HDU 4,5 0,0 43,0 4 4 1
87 75 Trần Vũ Lê Kha HCM 4,5 0,0 42,0 4 4 2
88 171 Ngô Mạnh Toàn HCM 4,5 0,0 39,0 4 5 3
89 43 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 4,5 0,0 38,5 4 5 2
144 Trần Quang Minh HCM 4,5 0,0 38,5 4 5 2
91 34 Phạm Đức Toàn HPD 4,5 0,0 37,0 4 5 1
92 167 Lê Đức Tài HNO 4,5 0,0 37,0 4 4 2
93 54 Huỳnh Bảo Long HCM 4,5 0,0 35,5 4 5 2
94 78 Dương Quang Khôi BDH 4,5 0,0 34,5 4 5 4
132 Nguyễn Vũ Lam LDO 4,5 0,0 34,5 4 5 4
96 109 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 4,5 0,0 33,0 4 5 2
147 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 4,5 0,0 33,0 4 5 2
98 55 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 4,0 0,0 44,0 3 4 1
99 123 Nguyễn Phúc Khang BTR 4,0 0,0 43,5 4 5 2
100 94 Trần Đình Bảo HNO 4,0 0,0 43,5 4 4 3
101 172 Dương Thế Tuấn HNO 4,0 0,0 42,0 4 4 1
102 62 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 4,0 0,0 41,0 4 5 2
103 103 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 4,0 0,0 40,0 4 5 0
104 71 La Trần Minh Đức QNI 4,0 0,0 39,5 4 4 2
105 82 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 4,0 0,0 39,0 4 5 2
106 150 Đỗ Thiện Nhân CTH 4,0 0,0 37,5 4 5 3
107 44 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 4,0 0,0 37,5 4 5 2
108 101 Bùi Minh Đức HNO 4,0 0,0 37,0 4 5 2
109 106 Đinh Mạnh Hà CBA 4,0 0,0 37,0 4 4 2
110 105 Nguyễn Đức Giang BRV 4,0 0,0 36,5 4 5 1
111 113 Nguyễn Hoàng Huy CTH 4,0 0,0 36,0 4 5 1
112 107 Nông Chí Hào DTH 4,0 0,0 36,0 4 5 0
113 112 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 4,0 0,0 36,0 4 4 2
114 158 Đặng Quý Phúc HNO 4,0 0,0 35,5 4 5 2
115 146 Lê Công Khánh Nam HCM 4,0 0,0 35,5 4 4 2
116 56 Lê Thanh Dương THO 4,0 0,0 35,5 4 4 1
117 40 Đàm Đăng Khoa BDU 4,0 0,0 35,0 4 5 3
118 164 Lâm Hạo Quân HAU 4,0 0,0 35,0 4 4 1
180 Huỳnh Công Minh Triết HCM 4,0 0,0 35,0 4 4 1
120 70 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 4,0 0,0 34,5 4 5 2
121 91 Trần Hoàng Bách QNA 4,0 0,0 34,5 4 4 3
122 83 Trần Đại Lộc DTH 4,0 0,0 34,5 4 4 1
123 159 Đặng Tấn Phúc TNI 4,0 0,0 34,5 3 4 1
124 133 Đinh Quốc Lâm HCM 4,0 0,0 33,5 3 5 1
125 73 Phùng Nguyên Xuân BRV 4,0 0,0 33,0 4 5 2
126 95 Nguyễn Hải Bình GDC 4,0 0,0 33,0 4 5 1
127 99 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 4,0 0,0 32,0 4 5 1
128 160 Trần Kiến Phúc HCM 4,0 0,0 31,5 4 5 4
129 129 Ngô Minh Khôi BTR 3,5 0,0 40,5 3 4 2
130 155 Nguyễn Thế Phiệt HCM 3,5 0,0 40,0 3 5 2
131 182 Nguyễn Đức Trung QDO 3,5 0,0 39,0 3 4 1
132 36 Trần Quốc Phong PYE 3,5 0,0 38,5 3 4 2
104 Trần Trí Đức NAN 3,5 0,0 38,5 3 4 2
134 114 Nguyễn Khánh Huy HCM 3,5 0,0 36,0 3 4 1
135 169 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 3,5 0,0 35,0 3 4 2
136 108 Lê Thế Hiệp HNO 3,5 0,0 32,0 3 4 1
137 85 Võ Phúc Hiệp HNO 3,5 0,0 30,5 3 5 2
138 175 Nguyễn Đức Thịnh BTH 3,5 0,0 28,0 3 4 1
139 69 Nguyễn Huy Hoàng CTH 3,0 0,0 40,0 3 4 0
140 64 Phạm Quốc Đạt HCM 3,0 0,0 38,0 3 4 2
141 151 Huỳnh Hữu Nhân BTR 3,0 0,0 36,0 3 5 2
142 152 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 3,0 0,0 34,0 3 4 1
143 117 Đỗ Hoàng Kiên LDO 3,0 0,0 33,5 3 5 2
144 165 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 3,0 0,0 33,5 3 5 1
145 98 Phạm Anh Duy HCM 3,0 0,0 32,5 3 5 3
146 111 Bùi Quang Huy CTH 3,0 0,0 32,0 3 5 1
147 153 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 3,0 0,0 31,5 3 5 1
148 163 Lâm Anh Quân NTH 3,0 0,0 30,5 3 5 1
149 81 Phan Xuân Tùng HAU 3,0 0,0 30,5 3 4 2
150 174 Huỳnh Phú Thịnh HCM 3,0 0,0 29,5 3 4 3
151 142 Nguyễn Trí Minh HCM 3,0 0,0 29,0 3 4 2
152 86 Nguyễn Minh Quân HCM 3,0 0,0 29,0 3 4 1
166 Bùi Minh Quốc CTH 3,0 0,0 29,0 3 4 1
154 173 Nguyễn Ngọc Thành BRV 3,0 0,0 28,5 3 5 2
155 80 Ngô Triệu Khang HCM 3,0 0,0 27,5 2 5 1
156 176 Hồ Thái Trí BTH 3,0 0,0 27,5 1 4 1
157 161 Đàm Minh Quân BRV 3,0 0,0 27,0 3 4 1
158 90 Đoàn Hoàng Anh BRV 3,0 0,0 25,0 2 4 1
159 184 Lê Công Quốc Vương BRV 3,0 0,0 23,5 3 4 1
160 130 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 2,5 0,0 36,0 2 5 1
161 45 Nguyễn Thế Sơn THO 2,5 0,0 36,0 2 4 1
162 46 Cao Trí Dũng LDO 2,5 0,0 31,0 2 5 2
163 137 Lê Quang Minh BRV 2,5 0,0 29,5 2 5 2
164 134 Đỗ Bảo Long BTH 2,5 0,0 28,5 2 4 0
165 124 Lưu Gia Khánh BTH 2,5 0,0 26,0 1 4 1
166 168 Nguyễn Nhật Tân BRV 2,5 0,0 24,5 1 4 0
167 157 Châu Quang Phúc HCM 2,0 0,0 33,5 2 5 1
168 92 Lê Quốc Bảo BTR 2,0 0,0 32,0 2 4 1
169 115 Phạm Đàm Minh Huy HCM 2,0 0,0 31,0 2 5 0
170 183 Nguyễn Trí Việt HCM 2,0 0,0 30,5 2 4 1
171 125 Phạm Cao Khánh BRV 2,0 0,0 30,0 2 5 2
172 135 Lê Quang Long BRV 2,0 0,0 30,0 1 4 1
173 120 Trần Quang Khải LSO 2,0 0,0 30,0 1 4 0
174 148 Nguyễn Khải Nguyên HCM 2,0 0,0 29,5 2 4 1
175 119 Vương Trung Kiên BRV 1,0 0,0 28,5 1 5 1
176 87 Đào Việt An HNO 0,0 0,0 36,0 0 0 0
156 Thân Thiên Phú BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
179 Vũ Đức Trí BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
179 110 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0,0 0,0 33,0 0 0 0
180 118 Lê Trung Kiên BRV 0,0 0,0 31,0 0 1 0
127 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0,0 0,0 31,0 0 1 0
182 140 Nguyễn Nhật Minh HNO 0,0 0,0 30,5 0 1 0
183 128 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0,0 0,0 28,5 0 1 0
184 88 Trịnh Triều An BRV 0,0 0,0 27,5 0 1 0