GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 7

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-08-02
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 7

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 7

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM Lê Nhật Minh 0 2450 0
2 HNO Đinh Phúc Lâm 0 2449 0
3 HNO Nguyễn Hải Long 0 2448 0
4 TNG Hoàng Anh Kiệt 0 2447 0
5 HNO Trần Việt Tùng 0 2446 0
6 HNO Nguyễn Hoàng Minh 0 2445 0
7 HAU Chu An Khôi 0 2444 0
8 HCM Nguyễn Đức Tài 0 2443 0
9 QDO Nguyễn Đức Quang 0 2442 0
10 BRV Ngô Minh Khang 0 2441 0
11 TNG Lý Minh Huy 0 2440 0
12 HNO Phạm Thành Nam 0 2439 0
13 HPD Phạm Trung Nghĩa 0 2438 0
14 TNG Tống Nguyễn Gia Hưng 0 2437 0
15 HPD Phạm Tùng Quân 0 2436 0
16 QDO Trịnh Hữu Hùng 0 2435 0
17 HNO Nguyễn Đức Thịnh 0 2434 0
18 QDO Đoàn Thế Quang 0 2433 0
19 DTH Hồ Nguyễn Phúc Khang 0 2432 0
20 BGI Phạm Hải An 0 2431 0
21 HAU Phạm Hoàng Khang 0 2430 0
22 LDO Võ Quang Nam 0 2429 0
23 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 2428 0
24 DTH Huỳnh Trấn Nam 0 2427 0
25 HCM Đặng Đức Lâm 0 2426 0
26 HNO Phí Lê Thành An 0 2425 0
27 THO Nguyễn Thế Hải 0 2424 0
28 PYE Võ Minh Sang 0 2423 0
29 DTH Trần Tấn Phú 0 2422 0
30 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 2421 0
31 NAN Lê Danh Tùng 0 2420 0
32 THO Nguyễn Thế Dương 0 2419 0
33 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 2418 0
34 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 2417 0
35 HCM Phạm Duy Anh 0 2416 0
36 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 2415 0
37 QDO Bùi Quang Bảo 0 2414 0
38 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 2413 0
39 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 2412 0
40 NBI Ngô Quốc Công 0 2411 0
41 QDO Nguyễn Phú Danh 0 2410 0
42 HCM Hồ Quốc Duy 0 2409 0
43 HCM Trần Đức Duy 0 2408 0
44 TNI Dương Triều Giang 0 2407 0
45 HCM Phan Thiên Hải 0 2406 0
46 HNO Lê Thế Hiển 0 2405 0
47 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 2404 0
48 BRV Bùi Quang Huy 0 2403 0
49 HCM Phạm Hải Minh Huy 0 2402 0
50 KTL Tô Gia Huy 0 2401 0
51 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 2400 0
52 BRV Trần Chí Kiên 0 2399 0
53 BRV Võ Khang Tuấn Kiệt 0 2398 0
54 GDC Nguyên Minh Khôi 0 2397 0
55 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 2396 0
56 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 2395 0
57 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 2394 0
58 BDU Trịnh Hoàng Long 0 2393 0
59 HCM Dương Hoàng Nhật Minh 0 2392 0
60 GDC Phạm Đức Minh 0 2391 0
61 BRV Trần Tuấn Minh 0 2390 0
62 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 2389 0
63 TNI Vũ Hoàng Nam 0 2388 0
64 QDO Bùi Quang Ngọc 0 2387 0
65 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 2386 0
66 HCM Hoàng Trung Phong 0 2385 0
67 QDO Nguyễn Lâm Phong 0 2384 0
68 GDC Nguyễn Thế Phong 0 2383 0
69 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 2382 0
70 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 2381 0
71 HNO Lý Đại Quang 0 2380 0
72 HCM Đỗ Tấn Sang 0 2379 0
73 QDO Trương Minh Sang 0 2378 0
74 BTR Nguyễn Đăng Trung 0 2377 0
75 DTH Đặng Nguyễntiến Vinh 0 2376 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HCM Lê Nhật Minh 0 2450 0
2 HNO Đinh Phúc Lâm 0 2449 0
3 HNO Nguyễn Hải Long 0 2448 0
4 TNG Hoàng Anh Kiệt 0 2447 0
5 HNO Trần Việt Tùng 0 2446 0
6 HNO Nguyễn Hoàng Minh 0 2445 0
7 HAU Chu An Khôi 0 2444 0
8 HCM Nguyễn Đức Tài 0 2443 0
9 QDO Nguyễn Đức Quang 0 2442 0
10 BRV Ngô Minh Khang 0 2441 0
11 TNG Lý Minh Huy 0 2440 0
12 HNO Phạm Thành Nam 0 2439 0
13 HPD Phạm Trung Nghĩa 0 2438 0
14 TNG Tống Nguyễn Gia Hưng 0 2437 0
15 HPD Phạm Tùng Quân 0 2436 0
16 QDO Trịnh Hữu Hùng 0 2435 0
17 HNO Nguyễn Đức Thịnh 0 2434 0
18 QDO Đoàn Thế Quang 0 2433 0
19 DTH Hồ Nguyễn Phúc Khang 0 2432 0
20 BGI Phạm Hải An 0 2431 0
21 HAU Phạm Hoàng Khang 0 2430 0
22 LDO Võ Quang Nam 0 2429 0
23 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 2428 0
24 DTH Huỳnh Trấn Nam 0 2427 0
25 HCM Đặng Đức Lâm 0 2426 0
26 HNO Phí Lê Thành An 0 2425 0
27 THO Nguyễn Thế Hải 0 2424 0
28 PYE Võ Minh Sang 0 2423 0
29 DTH Trần Tấn Phú 0 2422 0
30 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 2421 0
31 NAN Lê Danh Tùng 0 2420 0
32 THO Nguyễn Thế Dương 0 2419 0
33 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 2418 0
34 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 2417 0
35 HCM Phạm Duy Anh 0 2416 0
36 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 2415 0
37 QDO Bùi Quang Bảo 0 2414 0
38 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 2413 0
39 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 2412 0
40 NBI Ngô Quốc Công 0 2411 0
41 QDO Nguyễn Phú Danh 0 2410 0
42 HCM Hồ Quốc Duy 0 2409 0
43 HCM Trần Đức Duy 0 2408 0
44 TNI Dương Triều Giang 0 2407 0
45 HCM Phan Thiên Hải 0 2406 0
46 HNO Lê Thế Hiển 0 2405 0
47 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 2404 0
48 BRV Bùi Quang Huy 0 2403 0
49 HCM Phạm Hải Minh Huy 0 2402 0
50 KTL Tô Gia Huy 0 2401 0
51 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 2400 0
52 BRV Trần Chí Kiên 0 2399 0
53 BRV Võ Khang Tuấn Kiệt 0 2398 0
54 GDC Nguyên Minh Khôi 0 2397 0
55 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 2396 0
56 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 2395 0
57 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 2394 0
58 BDU Trịnh Hoàng Long 0 2393 0
59 HCM Dương Hoàng Nhật Minh 0 2392 0
60 GDC Phạm Đức Minh 0 2391 0
61 BRV Trần Tuấn Minh 0 2390 0
62 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 2389 0
63 TNI Vũ Hoàng Nam 0 2388 0
64 QDO Bùi Quang Ngọc 0 2387 0
65 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 2386 0
66 HCM Hoàng Trung Phong 0 2385 0
67 QDO Nguyễn Lâm Phong 0 2384 0
68 GDC Nguyễn Thế Phong 0 2383 0
69 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 2382 0
70 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 2381 0
71 HNO Lý Đại Quang 0 2380 0
72 HCM Đỗ Tấn Sang 0 2379 0
73 QDO Trương Minh Sang 0 2378 0
74 BTR Nguyễn Đăng Trung 0 2377 0
75 DTH Đặng Nguyễntiến Vinh 0 2376 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Lê Nhật Minh HCM
2 Đinh Phúc Lâm HNO
3 Nguyễn Hải Long HNO
4 Hoàng Anh Kiệt TNG
5 Trần Việt Tùng HNO
6 Nguyễn Hoàng Minh HNO
7 Chu An Khôi HAU
8 Nguyễn Đức Tài HCM
9 Nguyễn Đức Quang QDO
10 Ngô Minh Khang BRV
11 Lý Minh Huy TNG
12 Phạm Thành Nam HNO
13 Phạm Trung Nghĩa HPD
14 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG
15 Phạm Tùng Quân HPD
16 Trịnh Hữu Hùng QDO
17 Nguyễn Đức Thịnh HNO
18 Đoàn Thế Quang QDO
19 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH
20 Phạm Hải An BGI
21 Phạm Hoàng Khang HAU
22 Võ Quang Nam LDO
23 Lê Minh Hoàng Chính DAN
24 Huỳnh Trấn Nam DTH
25 Đặng Đức Lâm HCM
26 Phí Lê Thành An HNO
27 Nguyễn Thế Hải THO
28 Võ Minh Sang PYE
29 Trần Tấn Phú DTH
30 Vũ Hoàng Phúc BGI
31 Lê Danh Tùng NAN
32 Nguyễn Thế Dương THO
33 Huỳnh Tấn Đạt HAU
34 Nguyễn Trần Đức Anh HNO
35 Phạm Duy Anh HCM
36 Nguyễn Kỳ Bách CTH
37 Bùi Quang Bảo QDO
38 Nguyễn Duy Bảo TNT
39 Nguyễn Quốc Bảo DAN
40 Ngô Quốc Công NBI
41 Nguyễn Phú Danh QDO
42 Hồ Quốc Duy HCM
43 Trần Đức Duy HCM
44 Dương Triều Giang TNI
45 Phan Thiên Hải HCM
46 Lê Thế Hiển HNO
47 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV
48 Bùi Quang Huy BRV
49 Phạm Hải Minh Huy HCM
50 Tô Gia Huy KTL
51 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM
52 Trần Chí Kiên BRV
53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV
54 Nguyên Minh Khôi GDC
55 Trịnh Nguyên Lãm KHO
56 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA
57 Ngô Nhất Minh Long KHO
58 Trịnh Hoàng Long BDU
59 Dương Hoàng Nhật Minh HCM
60 Phạm Đức Minh GDC
61 Trần Tuấn Minh BRV
62 Lê Trương Nhất Nam HCM
63 Vũ Hoàng Nam TNI
64 Bùi Quang Ngọc QDO
65 Nguyễn Lê Nguyên GDC
66 Hoàng Trung Phong HCM
67 Nguyễn Lâm Phong QDO
68 Nguyễn Thế Phong GDC
69 Nguyễn Đình An Phú BRV
70 Nguyễn Xuân Phúc BRV
71 Lý Đại Quang HNO
72 Đỗ Tấn Sang HCM
73 Trương Minh Sang QDO
74 Nguyễn Đăng Trung BTR
75 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Nhật Minh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Duy Bảo TNT 38
2 39 Nguyễn Quốc Bảo DAN 0 0 - 1 0 Đinh Phúc Lâm HNO 2
3 3 Nguyễn Hải Long HNO 0 0 - 1 0 Ngô Quốc Công NBI 40
4 41 Nguyễn Phú Danh QDO 0 ½ - ½ 0 Hoàng Anh Kiệt TNG 4
5 5 Trần Việt Tùng HNO 0 1 - 0 0 Hồ Quốc Duy HCM 42
6 43 Trần Đức Duy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Minh HNO 6
7 7 Chu An Khôi HAU 0 1 - 0 0 Dương Triều Giang TNI 44
8 45 Phan Thiên Hải HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Tài HCM 8
9 9 Nguyễn Đức Quang QDO 0 1 - 0 0 Lê Thế Hiển HNO 46
10 47 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 0 0 - 1 0 Ngô Minh Khang BRV 10
11 11 Lý Minh Huy TNG 0 1 - 0 0 Bùi Quang Huy BRV 48
12 49 Phạm Hải Minh Huy HCM 0 1 - 0 0 Phạm Thành Nam HNO 12
13 13 Phạm Trung Nghĩa HPD 0 1 - 0 0 Tô Gia Huy KTL 50
14 51 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 0 0 - 1 0 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 14
15 15 Phạm Tùng Quân HPD 0 1 - 0 0 Trần Chí Kiên BRV 52
16 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 - - + 0 Trịnh Hữu Hùng QDO 16
17 17 Nguyễn Đức Thịnh HNO 0 1 - 0 0 Nguyên Minh Khôi GDC 54
18 55 Trịnh Nguyên Lãm KHO 0 0 - 1 0 Đoàn Thế Quang QDO 18
19 19 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 0 1 - 0 0 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 56
20 57 Ngô Nhất Minh Long KHO 0 0 - 1 0 Phạm Hải An BGI 20
21 21 Phạm Hoàng Khang HAU 0 1 - 0 0 Trịnh Hoàng Long BDU 58
22 59 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 0 0 - 1 0 Võ Quang Nam LDO 22
23 23 Lê Minh Hoàng Chính DAN 0 1 - 0 0 Phạm Đức Minh GDC 60
24 61 Trần Tuấn Minh BRV 0 0 - 1 0 Huỳnh Trấn Nam DTH 24
25 25 Đặng Đức Lâm HCM 0 1 - 0 0 Lê Trương Nhất Nam HCM 62
26 63 Vũ Hoàng Nam TNI 0 0 - 1 0 Phí Lê Thành An HNO 26
27 27 Nguyễn Thế Hải THO 0 1 - 0 0 Bùi Quang Ngọc QDO 64
28 65 Nguyễn Lê Nguyên GDC 0 1 - 0 0 Võ Minh Sang PYE 28
29 29 Trần Tấn Phú DTH 0 0 - 1 0 Hoàng Trung Phong HCM 66
30 67 Nguyễn Lâm Phong QDO 0 1 - 0 0 Vũ Hoàng Phúc BGI 30
31 31 Lê Danh Tùng NAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Phong GDC 68
32 69 Nguyễn Đình An Phú BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Dương THO 32
33 33 Huỳnh Tấn Đạt HAU 0 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Phúc BRV 70
34 71 Lý Đại Quang HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 34
35 35 Phạm Duy Anh HCM 0 0 - 1 0 Đỗ Tấn Sang HCM 72
36 73 Trương Minh Sang QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Kỳ Bách CTH 36
37 37 Bùi Quang Bảo QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Đăng Trung BTR 74
38 75 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 23 Lê Minh Hoàng Chính DAN 1 0 - 1 1 Lê Nhật Minh HCM 1
2 2 Đinh Phúc Lâm HNO 1 0 - 1 1 Đặng Đức Lâm HCM 25
3 24 Huỳnh Trấn Nam DTH 1 1 - 0 1 Trần Việt Tùng HNO 5
4 26 Phí Lê Thành An HNO 1 1 - 0 1 Chu An Khôi HAU 7
5 8 Nguyễn Đức Tài HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Hải THO 27
6 31 Lê Danh Tùng NAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Quang QDO 9
7 10 Ngô Minh Khang BRV 1 1 - 0 1 Huỳnh Tấn Đạt HAU 33
8 32 Nguyễn Thế Dương THO 1 0 - 1 1 Lý Minh Huy TNG 11
9 37 Bùi Quang Bảo QDO 1 0 - 1 1 Phạm Trung Nghĩa HPD 13
10 14 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 1 1 - 0 1 Trần Đức Duy HCM 43
11 40 Ngô Quốc Công NBI 1 1 - 0 1 Phạm Tùng Quân HPD 15
12 16 Trịnh Hữu Hùng QDO 1 0 - 1 1 Phạm Hải Minh Huy HCM 49
13 66 Hoàng Trung Phong HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Thịnh HNO 17
14 18 Đoàn Thế Quang QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Nguyên GDC 65
15 72 Đỗ Tấn Sang HCM 1 0 - 1 1 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 19
16 20 Phạm Hải An BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Lâm Phong QDO 67
17 75 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 1 0 - 1 1 Phạm Hoàng Khang HAU 21
18 22 Võ Quang Nam LDO 1 0 - 1 1 Lý Đại Quang HNO 71
19 4 Hoàng Anh Kiệt TNG ½ 1 - 0 1 Trương Minh Sang QDO 73
20 6 Nguyễn Hoàng Minh HNO 0 1 - 0 ½ Nguyễn Phú Danh QDO 41
21 52 Trần Chí Kiên BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Long HNO 3
22 12 Phạm Thành Nam HNO 0 1 - 0 0 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 51
23 28 Võ Minh Sang PYE 0 ½ - ½ 0 Nguyên Minh Khôi GDC 54
24 56 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 0 1 - 0 0 Trần Tấn Phú DTH 29
25 30 Vũ Hoàng Phúc BGI 0 0 - 1 0 Trịnh Nguyên Lãm KHO 55
26 34 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 0 1 - 0 0 Ngô Nhất Minh Long KHO 57
27 58 Trịnh Hoàng Long BDU 0 1 - 0 0 Phạm Duy Anh HCM 35
28 36 Nguyễn Kỳ Bách CTH 0 0 - 1 0 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 59
29 38 Nguyễn Duy Bảo TNT 0 0 - 1 0 Phạm Đức Minh GDC 60
30 62 Lê Trương Nhất Nam HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Quốc Bảo DAN 39
31 42 Hồ Quốc Duy HCM 0 1 - 0 0 Trần Tuấn Minh BRV 61
32 44 Dương Triều Giang TNI 0 0 - 1 0 Vũ Hoàng Nam TNI 63
33 64 Bùi Quang Ngọc QDO 0 1 - 0 0 Phan Thiên Hải HCM 45
34 46 Lê Thế Hiển HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Phong GDC 68
35 70 Nguyễn Xuân Phúc BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 47
36 48 Bùi Quang Huy BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình An Phú BRV 69
37 50 Tô Gia Huy KTL 0 0 - 1 0 Nguyễn Đăng Trung BTR 74
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Nhật Minh HCM 2 1 - 0 2 Huỳnh Trấn Nam DTH 24
2 25 Đặng Đức Lâm HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Tài HCM 8
3 9 Nguyễn Đức Quang QDO 2 0 - 1 2 Phí Lê Thành An HNO 26
4 49 Phạm Hải Minh Huy HCM 2 ½ - ½ 2 Ngô Minh Khang BRV 10
5 11 Lý Minh Huy TNG 2 1 - 0 2 Ngô Quốc Công NBI 40
6 13 Phạm Trung Nghĩa HPD 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Nguyên GDC 65
7 67 Nguyễn Lâm Phong QDO 2 0 - 1 2 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 14
8 19 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 2 1 - 0 2 Hoàng Trung Phong HCM 66
9 21 Phạm Hoàng Khang HAU 2 1 - 0 2 Lý Đại Quang HNO 71
10 2 Đinh Phúc Lâm HNO 1 0 - 1 Hoàng Anh Kiệt TNG 4
11 3 Nguyễn Hải Long HNO 1 1 - 0 1 Bùi Quang Bảo QDO 37
12 5 Trần Việt Tùng HNO 1 1 - 0 1 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 56
13 47 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Minh HNO 6
14 7 Chu An Khôi HAU 1 0 - 1 1 Hồ Quốc Duy HCM 42
15 43 Trần Đức Duy HCM 1 0 - 1 1 Phạm Thành Nam HNO 12
16 15 Phạm Tùng Quân HPD 1 0 - 1 1 Trịnh Hoàng Long BDU 58
17 55 Trịnh Nguyên Lãm KHO 1 1 - 0 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 16
18 17 Nguyễn Đức Thịnh HNO 1 1 - 0 1 Bùi Quang Ngọc QDO 64
19 59 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 1 0 - 1 1 Đoàn Thế Quang QDO 18
20 60 Phạm Đức Minh GDC 1 1 - 0 1 Phạm Hải An BGI 20
21 63 Vũ Hoàng Nam TNI 1 0 - 1 1 Võ Quang Nam LDO 22
22 68 Nguyễn Thế Phong GDC 1 1 - 0 1 Lê Minh Hoàng Chính DAN 23
23 27 Nguyễn Thế Hải THO 1 ½ - ½ 1 Đỗ Tấn Sang HCM 72
24 69 Nguyễn Đình An Phú BRV 1 0 - 1 1 Lê Danh Tùng NAN 31
25 73 Trương Minh Sang QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Dương THO 32
26 33 Huỳnh Tấn Đạt HAU 1 1 - 0 1 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 75
27 74 Nguyễn Đăng Trung BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 34
28 39 Nguyễn Quốc Bảo DAN ½ 1 - 0 ½ Võ Minh Sang PYE 28
29 41 Nguyễn Phú Danh QDO ½ 1 - 0 ½ Lê Trương Nhất Nam HCM 62
30 54 Nguyên Minh Khôi GDC ½ 0 - 1 0 Vũ Hoàng Phúc BGI 30
31 29 Trần Tấn Phú DTH 0 1 - 0 0 Bùi Quang Huy BRV 48
32 35 Phạm Duy Anh HCM 0 0 - 1 0 Tô Gia Huy KTL 50
33 51 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Kỳ Bách CTH 36
34 52 Trần Chí Kiên BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Duy Bảo TNT 38
35 57 Ngô Nhất Minh Long KHO 0 1 - 0 0 Dương Triều Giang TNI 44
36 45 Phan Thiên Hải HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Phúc BRV 70
37 61 Trần Tuấn Minh BRV 0 1 - 0 0 Lê Thế Hiển HNO 46
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 21 Phạm Hoàng Khang HAU 3 0 - 1 3 Lê Nhật Minh HCM 1
2 26 Phí Lê Thành An HNO 3 0 - 1 3 Lý Minh Huy TNG 11
3 14 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 3 1 - 0 3 Đặng Đức Lâm HCM 25
4 65 Nguyễn Lê Nguyên GDC 3 1 - 0 3 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 19
5 4 Hoàng Anh Kiệt TNG 1 - 0 Phạm Hải Minh Huy HCM 49
6 10 Ngô Minh Khang BRV 1 - 0 2 Nguyễn Hải Long HNO 3
7 32 Nguyễn Thế Dương THO 2 0 - 1 2 Trần Việt Tùng HNO 5
8 6 Nguyễn Hoàng Minh HNO 2 1 - 0 2 Huỳnh Tấn Đạt HAU 33
9 8 Nguyễn Đức Tài HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 34
10 40 Ngô Quốc Công NBI 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Quang QDO 9
11 12 Phạm Thành Nam HNO 2 1 - 0 2 Hồ Quốc Duy HCM 42
12 58 Trịnh Hoàng Long BDU 2 0 - 1 2 Phạm Trung Nghĩa HPD 13
13 60 Phạm Đức Minh GDC 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Thịnh HNO 17
14 18 Đoàn Thế Quang QDO 2 0 - 1 2 Hoàng Trung Phong HCM 66
15 22 Võ Quang Nam LDO 2 1 - 0 2 Trịnh Nguyên Lãm KHO 55
16 24 Huỳnh Trấn Nam DTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Lâm Phong QDO 67
17 71 Lý Đại Quang HNO 2 1 - 0 2 Lê Danh Tùng NAN 31
18 68 Nguyễn Thế Phong GDC 2 1 - 0 Nguyễn Thế Hải THO 27
19 72 Đỗ Tấn Sang HCM 1 - 0 Nguyễn Phú Danh QDO 41
20 7 Chu An Khôi HAU 1 1 - 0 Nguyễn Quốc Bảo DAN 39
21 51 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 1 0 - 1 1 Đinh Phúc Lâm HNO 2
22 56 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 1 1 - 0 1 Phạm Tùng Quân HPD 15
23 16 Trịnh Hữu Hùng QDO 1 1 - 0 1 Trần Chí Kiên BRV 52
24 20 Phạm Hải An BGI 1 1 - 0 1 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 59
25 23 Lê Minh Hoàng Chính DAN 1 1 - 0 1 Ngô Nhất Minh Long KHO 57
26 61 Trần Tuấn Minh BRV 1 1 - 0 1 Trần Tấn Phú DTH 29
27 30 Vũ Hoàng Phúc BGI 1 0 - 1 1 Vũ Hoàng Nam TNI 63
28 64 Bùi Quang Ngọc QDO 1 1 - 0 1 Bùi Quang Bảo QDO 37
29 69 Nguyễn Đình An Phú BRV 1 0 - 1 1 Trần Đức Duy HCM 43
30 74 Nguyễn Đăng Trung BTR 1 0 - 1 1 Phan Thiên Hải HCM 45
31 75 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 47
32 50 Tô Gia Huy KTL 1 0 - 1 1 Trương Minh Sang QDO 73
33 62 Lê Trương Nhất Nam HCM ½ 1 - 0 ½ Nguyên Minh Khôi GDC 54
34 28 Võ Minh Sang PYE ½ ½ - ½ 0 Phạm Duy Anh HCM 35
35 36 Nguyễn Kỳ Bách CTH 0 ½ - ½ 0 Lê Thế Hiển HNO 46
36 38 Nguyễn Duy Bảo TNT 0 0 - 1 0 Bùi Quang Huy BRV 48
37 44 Dương Triều Giang TNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Xuân Phúc BRV 70
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Nhật Minh HCM 4 0 - 1 4 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 14
2 11 Lý Minh Huy TNG 4 1 - 0 4 Nguyễn Lê Nguyên GDC 65
3 10 Ngô Minh Khang BRV ½ - ½ Hoàng Anh Kiệt TNG 4
4 5 Trần Việt Tùng HNO 3 0 - 1 3 Phí Lê Thành An HNO 26
5 24 Huỳnh Trấn Nam DTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Minh HNO 6
6 40 Ngô Quốc Công NBI 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Tài HCM 8
7 25 Đặng Đức Lâm HCM 3 1 - 0 3 Phạm Thành Nam HNO 12
8 13 Phạm Trung Nghĩa HPD 3 0 - 1 3 Phạm Đức Minh GDC 60
9 19 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 3 1 - 0 3 Lý Đại Quang HNO 71
10 66 Hoàng Trung Phong HCM 3 ½ - ½ 3 Phạm Hoàng Khang HAU 21
11 22 Võ Quang Nam LDO 3 0 - 1 3 Nguyễn Thế Phong GDC 68
12 49 Phạm Hải Minh Huy HCM 0 - 1 Đỗ Tấn Sang HCM 72
13 34 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 2 0 - 1 2 Đinh Phúc Lâm HNO 2
14 3 Nguyễn Hải Long HNO 2 1 - 0 2 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 56
15 43 Trần Đức Duy HCM 2 1 - 0 2 Chu An Khôi HAU 7
16 9 Nguyễn Đức Quang QDO 2 0 - 1 2 Trịnh Hoàng Long BDU 58
17 42 Hồ Quốc Duy HCM 2 0 - 1 2 Trịnh Hữu Hùng QDO 16
18 17 Nguyễn Đức Thịnh HNO 2 ½ - ½ 2 Trần Tuấn Minh BRV 61
19 45 Phan Thiên Hải HCM 2 ½ - ½ 2 Đoàn Thế Quang QDO 18
20 55 Trịnh Nguyên Lãm KHO 2 1 - 0 2 Phạm Hải An BGI 20
21 63 Vũ Hoàng Nam TNI 2 0 - 1 2 Lê Minh Hoàng Chính DAN 23
22 31 Lê Danh Tùng NAN 2 0 - 1 2 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 75
23 67 Nguyễn Lâm Phong QDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Dương THO 32
24 33 Huỳnh Tấn Đạt HAU 2 0 - 1 2 Bùi Quang Ngọc QDO 64
25 73 Trương Minh Sang QDO 2 0 - 1 Nguyễn Quốc Bảo DAN 39
26 27 Nguyễn Thế Hải THO 1 - 0 Lê Trương Nhất Nam HCM 62
27 41 Nguyễn Phú Danh QDO 1 - 0 1 Phạm Tùng Quân HPD 15
28 52 Trần Chí Kiên BRV 1 0 - 1 1 Võ Minh Sang PYE 28
29 29 Trần Tấn Phú DTH 1 1 - 0 1 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 51
30 57 Ngô Nhất Minh Long KHO 1 0 - 1 1 Vũ Hoàng Phúc BGI 30
31 37 Bùi Quang Bảo QDO 1 0 - 1 1 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 59
32 47 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Đình An Phú BRV 69
33 48 Bùi Quang Huy BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Đăng Trung BTR 74
34 70 Nguyễn Xuân Phúc BRV 1 1 - 0 1 Tô Gia Huy KTL 50
35 46 Lê Thế Hiển HNO ½ ½ - ½ ½ Phạm Duy Anh HCM 35
36 54 Nguyên Minh Khôi GDC ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Kỳ Bách CTH 36
37 44 Dương Triều Giang TNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Duy Bảo TNT 38
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 14 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 5 1 - 0 5 Lý Minh Huy TNG 11
2 26 Phí Lê Thành An HNO 4 1 - 0 4 Lê Nhật Minh HCM 1
3 4 Hoàng Anh Kiệt TNG 4 0 - 1 4 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 19
4 6 Nguyễn Hoàng Minh HNO 4 1 - 0 4 Đặng Đức Lâm HCM 25
5 8 Nguyễn Đức Tài HCM 4 1 - 0 4 Phạm Đức Minh GDC 60
6 68 Nguyễn Thế Phong GDC 4 0 - 1 4 Ngô Minh Khang BRV 10
7 65 Nguyễn Lê Nguyên GDC 4 1 - 0 Phạm Hoàng Khang HAU 21
8 72 Đỗ Tấn Sang HCM 0 - 1 Hoàng Trung Phong HCM 66
9 2 Đinh Phúc Lâm HNO 3 1 - 0 3 Huỳnh Trấn Nam DTH 24
10 32 Nguyễn Thế Dương THO 3 0 - 1 3 Nguyễn Hải Long HNO 3
11 58 Trịnh Hoàng Long BDU 3 0 - 1 3 Trần Việt Tùng HNO 5
12 12 Phạm Thành Nam HNO 3 0 - 1 3 Ngô Quốc Công NBI 40
13 64 Bùi Quang Ngọc QDO 3 0 - 1 3 Phạm Trung Nghĩa HPD 13
14 16 Trịnh Hữu Hùng QDO 3 1 - 0 3 Trần Đức Duy HCM 43
15 75 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 3 1 - 0 3 Võ Quang Nam LDO 22
16 71 Lý Đại Quang HNO 3 0 - 1 3 Lê Minh Hoàng Chính DAN 23
17 17 Nguyễn Đức Thịnh HNO 1 - 0 3 Trịnh Nguyên Lãm KHO 55
18 18 Đoàn Thế Quang QDO 0 - 1 Nguyễn Phú Danh QDO 41
19 45 Phan Thiên Hải HCM 1 - 0 Nguyễn Thế Hải THO 27
20 39 Nguyễn Quốc Bảo DAN 0 - 1 Phạm Hải Minh Huy HCM 49
21 20 Phạm Hải An BGI 2 1 - 0 Trần Tuấn Minh BRV 61
22 56 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 2 0 - 1 2 Chu An Khôi HAU 7
23 42 Hồ Quốc Duy HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Quang QDO 9
24 28 Võ Minh Sang PYE 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 47
25 59 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 2 0 - 1 2 Trần Tấn Phú DTH 29
26 30 Vũ Hoàng Phúc BGI 2 0 - 1 2 Trương Minh Sang QDO 73
27 70 Nguyễn Xuân Phúc BRV 2 0 - 1 2 Lê Danh Tùng NAN 31
28 74 Nguyễn Đăng Trung BTR 2 0 - 1 2 Huỳnh Tấn Đạt HAU 33
29 34 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 2 1 - 0 2 Vũ Hoàng Nam TNI 63
30 54 Nguyên Minh Khôi GDC 0 - 1 2 Nguyễn Lâm Phong QDO 67
31 62 Lê Trương Nhất Nam HCM 1 - 0 1 Bùi Quang Bảo QDO 37
32 15 Phạm Tùng Quân HPD 1 1 - 0 1 Tô Gia Huy KTL 50
33 35 Phạm Duy Anh HCM 1 1 - 0 1 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 51
34 38 Nguyễn Duy Bảo TNT 1 0 - 1 1 Ngô Nhất Minh Long KHO 57
35 46 Lê Thế Hiển HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình An Phú BRV 69
36 48 Bùi Quang Huy BRV 1 0 - 1 1 Trần Chí Kiên BRV 52
37 36 Nguyễn Kỳ Bách CTH ½ 0 - 1 0 Dương Triều Giang TNI 44
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyễn Hoàng Minh HNO 5 0 - 1 6 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 14
2 11 Lý Minh Huy TNG 5 1 - 0 5 Nguyễn Đức Tài HCM 8
3 10 Ngô Minh Khang BRV 5 1 - 0 5 Nguyễn Lê Nguyên GDC 65
4 19 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 5 0 - 1 5 Phí Lê Thành An HNO 26
5 66 Hoàng Trung Phong HCM 0 - 1 4 Lê Nhật Minh HCM 1
6 23 Lê Minh Hoàng Chính DAN 4 1 - 0 4 Đinh Phúc Lâm HNO 2
7 3 Nguyễn Hải Long HNO 4 1 - 0 4 Đặng Đức Lâm HCM 25
8 40 Ngô Quốc Công NBI 4 ½ - ½ 4 Hoàng Anh Kiệt TNG 4
9 5 Trần Việt Tùng HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Phong GDC 68
10 13 Phạm Trung Nghĩa HPD 4 1 - 0 4 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 75
11 60 Phạm Đức Minh GDC 4 0 - 1 4 Trịnh Hữu Hùng QDO 16
12 49 Phạm Hải Minh Huy HCM 1 - 0 Nguyễn Đức Thịnh HNO 17
13 21 Phạm Hoàng Khang HAU 1 - 0 Đỗ Tấn Sang HCM 72
14 41 Nguyễn Phú Danh QDO 0 - 1 Phan Thiên Hải HCM 45
15 7 Chu An Khôi HAU 3 0 - 1 3 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 34
16 33 Huỳnh Tấn Đạt HAU 3 0 - 1 3 Phạm Thành Nam HNO 12
17 73 Trương Minh Sang QDO 3 0 - 1 3 Phạm Hải An BGI 20
18 22 Võ Quang Nam LDO 3 0 - 1 3 Hồ Quốc Duy HCM 42
19 24 Huỳnh Trấn Nam DTH 3 1 - 0 3 Trịnh Hoàng Long BDU 58
20 67 Nguyễn Lâm Phong QDO 3 1 - 0 3 Võ Minh Sang PYE 28
21 29 Trần Tấn Phú DTH 3 0 - 1 3 Lý Đại Quang HNO 71
22 31 Lê Danh Tùng NAN 3 0 - 1 3 Bùi Quang Ngọc QDO 64
23 55 Trịnh Nguyên Lãm KHO 3 0 - 1 3 Nguyễn Thế Dương THO 32
24 43 Trần Đức Duy HCM 3 1 - 0 Đoàn Thế Quang QDO 18
25 27 Nguyễn Thế Hải THO 0 - 1 Nguyễn Quốc Bảo DAN 39
26 61 Trần Tuấn Minh BRV 0 - 1 Lê Trương Nhất Nam HCM 62
27 9 Nguyễn Đức Quang QDO 2 1 - 0 2 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 56
28 57 Ngô Nhất Minh Long KHO 2 0 - 1 2 Phạm Tùng Quân HPD 15
29 69 Nguyễn Đình An Phú BRV 2 0 - 1 2 Vũ Hoàng Phúc BGI 30
30 63 Vũ Hoàng Nam TNI 2 0 - 1 2 Phạm Duy Anh HCM 35
31 47 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 2 0 - 1 2 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 59
32 52 Trần Chí Kiên BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Phúc BRV 70
33 74 Nguyễn Đăng Trung BTR 2 0 - 1 Nguyên Minh Khôi GDC 54
34 37 Bùi Quang Bảo QDO 1 0 - 1 1 Lê Thế Hiển HNO 46
35 51 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Duy Bảo TNT 38
36 44 Dương Triều Giang TNI 1 1 - 0 1 Bùi Quang Huy BRV 48
37 50 Tô Gia Huy KTL 1 0 - 1 ½ Nguyễn Kỳ Bách CTH 36
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 14 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 7 1 - 0 6 Phí Lê Thành An HNO 26
2 11 Lý Minh Huy TNG 6 1 - 0 6 Ngô Minh Khang BRV 10
3 1 Lê Nhật Minh HCM 5 1 - 0 5 Phạm Trung Nghĩa HPD 13
4 16 Trịnh Hữu Hùng QDO 5 0 - 1 5 Nguyễn Hải Long HNO 3
5 19 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 5 0 - 1 5 Trần Việt Tùng HNO 5
6 65 Nguyễn Lê Nguyên GDC 5 0 - 1 5 Nguyễn Hoàng Minh HNO 6
7 8 Nguyễn Đức Tài HCM 5 1 - 0 5 Lê Minh Hoàng Chính DAN 23
8 4 Hoàng Anh Kiệt TNG 1 - 0 Phan Thiên Hải HCM 45
9 21 Phạm Hoàng Khang HAU 0 - 1 Phạm Hải Minh Huy HCM 49
10 66 Hoàng Trung Phong HCM 0 - 1 Ngô Quốc Công NBI 40
11 2 Đinh Phúc Lâm HNO 4 1 - 0 4 Hồ Quốc Duy HCM 42
12 12 Phạm Thành Nam HNO 4 1 - 0 4 Phạm Đức Minh GDC 60
13 20 Phạm Hải An BGI 4 0 - 1 4 Trần Đức Duy HCM 43
14 64 Bùi Quang Ngọc QDO 4 0 - 1 4 Huỳnh Trấn Nam DTH 24
15 25 Đặng Đức Lâm HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Lâm Phong QDO 67
16 32 Nguyễn Thế Dương THO 4 0 - 1 4 Nguyễn Thế Phong GDC 68
17 34 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 4 1 - 0 4 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 75
18 71 Lý Đại Quang HNO 4 0 - 1 Nguyễn Phú Danh QDO 41
19 62 Lê Trương Nhất Nam HCM 0 - 1 Nguyễn Đức Thịnh HNO 17
20 39 Nguyễn Quốc Bảo DAN 0 - 1 Đỗ Tấn Sang HCM 72
21 35 Phạm Duy Anh HCM 3 0 - 1 3 Chu An Khôi HAU 7
22 59 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Quang QDO 9
23 15 Phạm Tùng Quân HPD 3 0 - 1 3 Lê Danh Tùng NAN 31
24 58 Trịnh Hoàng Long BDU 3 1 - 0 3 Võ Quang Nam LDO 22
25 28 Võ Minh Sang PYE 3 1 - 0 3 Trịnh Nguyên Lãm KHO 55
26 70 Nguyễn Xuân Phúc BRV 3 0 - 1 3 Trần Tấn Phú DTH 29
27 30 Vũ Hoàng Phúc BGI 3 1 - 0 3 Huỳnh Tấn Đạt HAU 33
28 18 Đoàn Thế Quang QDO 0 - 1 3 Trương Minh Sang QDO 73
29 54 Nguyên Minh Khôi GDC 1 - 0 Trần Tuấn Minh BRV 61
30 46 Lê Thế Hiển HNO 2 1 - 0 Nguyễn Thế Hải THO 27
31 56 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 2 1 - 0 2 Dương Triều Giang TNI 44
32 57 Ngô Nhất Minh Long KHO 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 47
33 51 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 2 0 - 1 2 Vũ Hoàng Nam TNI 63
34 52 Trần Chí Kiên BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Đăng Trung BTR 74
35 36 Nguyễn Kỳ Bách CTH 0 - 1 2 Nguyễn Đình An Phú BRV 69
36 48 Bùi Quang Huy BRV 1 0 - 1 1 Bùi Quang Bảo QDO 37
37 38 Nguyễn Duy Bảo TNT 1 1 - 0 1 Tô Gia Huy KTL 50
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nguyễn Hải Long HNO 6 1 - 0 8 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 14
2 5 Trần Việt Tùng HNO 6 0 - 1 7 Lý Minh Huy TNG 11
3 10 Ngô Minh Khang BRV 6 1 - 0 6 Lê Nhật Minh HCM 1
4 6 Nguyễn Hoàng Minh HNO 6 0 - 1 6 Nguyễn Đức Tài HCM 8
5 26 Phí Lê Thành An HNO 6 0 - 1 Hoàng Anh Kiệt TNG 4
6 49 Phạm Hải Minh Huy HCM 0 - 1 Ngô Quốc Công NBI 40
7 43 Trần Đức Duy HCM 5 0 - 1 5 Đinh Phúc Lâm HNO 2
8 24 Huỳnh Trấn Nam DTH 5 0 - 1 5 Phạm Thành Nam HNO 12
9 13 Phạm Trung Nghĩa HPD 5 1 - 0 5 Đặng Đức Lâm HCM 25
10 34 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 5 1 - 0 5 Trịnh Hữu Hùng QDO 16
11 68 Nguyễn Thế Phong GDC 5 1 - 0 5 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 19
12 23 Lê Minh Hoàng Chính DAN 5 1 - 0 5 Nguyễn Lê Nguyên GDC 65
13 72 Đỗ Tấn Sang HCM 0 - 1 Nguyễn Đức Thịnh HNO 17
14 45 Phan Thiên Hải HCM 1 - 0 Phạm Hoàng Khang HAU 21
15 41 Nguyễn Phú Danh QDO 0 - 1 Hoàng Trung Phong HCM 66
16 7 Chu An Khôi HAU 4 1 - 0 4 Trịnh Hoàng Long BDU 58
17 9 Nguyễn Đức Quang QDO 4 0 - 1 4 Lý Đại Quang HNO 71
18 42 Hồ Quốc Duy HCM 4 1 - 0 4 Phạm Hải An BGI 20
19 73 Trương Minh Sang QDO 4 0 - 1 4 Võ Minh Sang PYE 28
20 29 Trần Tấn Phú DTH 4 1 - 0 4 Bùi Quang Ngọc QDO 64
21 60 Phạm Đức Minh GDC 4 0 - 1 4 Vũ Hoàng Phúc BGI 30
22 31 Lê Danh Tùng NAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Lâm Phong QDO 67
23 75 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Dương THO 32
24 39 Nguyễn Quốc Bảo DAN 0 - 1 Nguyên Minh Khôi GDC 54
25 15 Phạm Tùng Quân HPD 3 1 - 0 Lê Trương Nhất Nam HCM 62
26 22 Võ Quang Nam LDO 3 0 - 1 3 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 56
27 33 Huỳnh Tấn Đạt HAU 3 0 - 1 3 Ngô Nhất Minh Long KHO 57
28 59 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 3 0 - 1 3 Phạm Duy Anh HCM 35
29 63 Vũ Hoàng Nam TNI 3 0 - 1 3 Lê Thế Hiển HNO 46
30 69 Nguyễn Đình An Phú BRV 3 0 - 1 3 Trần Chí Kiên BRV 52
31 55 Trịnh Nguyên Lãm KHO 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Phúc BRV 70
32 27 Nguyễn Thế Hải THO 1 - 0 Đoàn Thế Quang QDO 18
33 61 Trần Tuấn Minh BRV 1 - 0 2 Bùi Quang Bảo QDO 37
34 74 Nguyễn Đăng Trung BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Duy Bảo TNT 38
35 44 Dương Triều Giang TNI 2 0 - 1 2 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 51
36 47 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 2 0 - 1 Nguyễn Kỳ Bách CTH 36
37 50 Tô Gia Huy KTL 1 0 - 1 1 Bùi Quang Huy BRV 48
38 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 14 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 8,0 1,0 47,0 8 5 4
2 11 Lý Minh Huy TNG 8,0 0,0 49,5 8 4 3
3 8 Nguyễn Đức Tài HCM 7,0 0,0 47,0 7 5 3
4 10 Ngô Minh Khang BRV 7,0 0,0 47,0 6 4 2
5 3 Nguyễn Hải Long HNO 7,0 0,0 43,0 7 4 3
6 40 Ngô Quốc Công NBI 6,5 0,5 49,5 6 5 4
7 4 Hoàng Anh Kiệt TNG 6,5 0,5 46,0 5 5 2
8 26 Phí Lê Thành An HNO 6,0 0,0 48,5 6 5 4
9 1 Lê Nhật Minh HCM 6,0 0,0 48,0 6 5 3
10 5 Trần Việt Tùng HNO 6,0 0,0 43,0 6 4 3
11 23 Lê Minh Hoàng Chính DAN 6,0 0,0 43,0 6 4 2
12 6 Nguyễn Hoàng Minh HNO 6,0 0,0 42,5 6 4 3
13 2 Đinh Phúc Lâm HNO 6,0 0,0 42,0 6 5 4
14 68 Nguyễn Thế Phong GDC 6,0 0,0 40,5 6 5 3
15 12 Phạm Thành Nam HNO 6,0 0,0 39,0 6 5 3
16 34 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 6,0 0,0 39,0 6 4 2
17 13 Phạm Trung Nghĩa HPD 6,0 0,0 34,5 6 4 3
18 49 Phạm Hải Minh Huy HCM 5,5 0,0 45,0 5 4 3
19 66 Hoàng Trung Phong HCM 5,5 0,0 41,5 5 5 4
20 17 Nguyễn Đức Thịnh HNO 5,5 0,0 35,5 5 5 2
21 45 Phan Thiên Hải HCM 5,5 0,0 35,5 5 4 2
22 25 Đặng Đức Lâm HCM 5,0 0,0 50,0 5 5 1
23 65 Nguyễn Lê Nguyên GDC 5,0 0,0 47,5 5 5 2
24 19 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 5,0 0,0 44,5 5 4 2
25 43 Trần Đức Duy HCM 5,0 0,0 42,5 5 4 2
26 24 Huỳnh Trấn Nam DTH 5,0 0,0 42,0 5 4 2
27 16 Trịnh Hữu Hùng QDO 5,0 0,0 41,0 5 4 2
28 71 Lý Đại Quang HNO 5,0 0,0 40,0 5 5 3
29 42 Hồ Quốc Duy HCM 5,0 0,0 39,0 5 5 2
30 7 Chu An Khôi HAU 5,0 0,0 37,5 5 4 2
31 75 Đặng Nguyễntiến Vinh DTH 5,0 0,0 36,0 4 4 1
32 31 Lê Danh Tùng NAN 5,0 0,0 34,5 5 4 3
33 28 Võ Minh Sang PYE 5,0 0,0 33,0 4 5 2
34 29 Trần Tấn Phú DTH 5,0 0,0 31,0 5 4 2
35 30 Vũ Hoàng Phúc BGI 5,0 0,0 30,5 5 5 4
36 21 Phạm Hoàng Khang HAU 4,5 0,0 41,5 4 4 1
37 41 Nguyễn Phú Danh QDO 4,5 0,0 40,5 4 4 2
38 72 Đỗ Tấn Sang HCM 4,5 0,0 38,0 4 5 3
39 54 Nguyên Minh Khôi GDC 4,5 0,0 32,5 4 5 2
40 60 Phạm Đức Minh GDC 4,0 0,0 44,0 4 5 2
41 32 Nguyễn Thế Dương THO 4,0 0,0 43,5 4 5 4
42 67 Nguyễn Lâm Phong QDO 4,0 0,0 41,5 4 5 2
43 9 Nguyễn Đức Quang QDO 4,0 0,0 39,5 4 4 2
44 56 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 4,0 0,0 39,0 4 5 1
45 58 Trịnh Hoàng Long BDU 4,0 0,0 38,5 4 5 2
64 Bùi Quang Ngọc QDO 4,0 0,0 38,5 4 5 2
47 15 Phạm Tùng Quân HPD 4,0 0,0 35,5 4 4 1
48 55 Trịnh Nguyên Lãm KHO 4,0 0,0 34,0 4 4 1
49 20 Phạm Hải An BGI 4,0 0,0 33,5 4 5 2
50 73 Trương Minh Sang QDO 4,0 0,0 33,0 4 4 3
51 57 Ngô Nhất Minh Long KHO 4,0 0,0 33,0 4 4 2
52 52 Trần Chí Kiên BRV 4,0 0,0 31,5 4 4 2
53 35 Phạm Duy Anh HCM 4,0 0,0 31,5 3 5 2
54 46 Lê Thế Hiển HNO 4,0 0,0 29,5 3 5 2
55 39 Nguyễn Quốc Bảo DAN 3,5 0,0 38,0 3 4 2
56 27 Nguyễn Thế Hải THO 3,5 0,0 38,0 3 4 0
57 61 Trần Tuấn Minh BRV 3,5 0,0 36,5 3 4 0
58 62 Lê Trương Nhất Nam HCM 3,5 0,0 34,0 3 5 1
59 33 Huỳnh Tấn Đạt HAU 3,0 0,0 39,5 3 4 1
60 51 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 3,0 0,0 37,5 3 4 1
61 63 Vũ Hoàng Nam TNI 3,0 0,0 37,0 3 4 3
62 22 Võ Quang Nam LDO 3,0 0,0 35,5 3 4 2
63 69 Nguyễn Đình An Phú BRV 3,0 0,0 31,5 3 4 3
64 70 Nguyễn Xuân Phúc BRV 3,0 0,0 30,5 3 5 2
65 38 Nguyễn Duy Bảo TNT 3,0 0,0 27,0 3 5 2
66 59 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 3,0 0,0 27,0 3 4 3
67 18 Đoàn Thế Quang QDO 2,5 0,0 37,0 2 5 2
68 36 Nguyễn Kỳ Bách CTH 2,5 0,0 25,5 2 5 2
69 47 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 2,0 0,0 35,5 2 4 1
70 37 Bùi Quang Bảo QDO 2,0 0,0 33,0 2 5 1
71 74 Nguyễn Đăng Trung BTR 2,0 0,0 30,0 2 4 2
72 48 Bùi Quang Huy BRV 2,0 0,0 29,0 2 5 2
73 44 Dương Triều Giang TNI 2,0 0,0 27,5 2 4 1
74 50 Tô Gia Huy KTL 1,0 0,0 28,5 1 5 1
75 53 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0