GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 6

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-08-02
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 6

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 6

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 QDO Khoa Hoàng Anh 0 2500 0
2 HNO Nguyễn Hải Anh 0 2499 0
3 HCM Bùi Đăng Khôi 0 2498 0
4 LCI Cao Kiếm Anh 0 2497 0
5 QDO Ngô Hoài Anh 0 2496 0
6 HCM Nguyễn Quang Anh 0 2495 0
7 QDO Nguyễn Quang Anh 0 2494 0
8 BRV Nguyễn Toàn Bách 0 2493 0
9 DAN Đặng Công Thái Bảo 0 2492 0
10 HAU Nguyễn Đoàn Minh Bằng 0 2491 0
11 KTR Cao Kiến Bình 0 2490 0
12 HCM Lê Minh Dũng 0 2489 0
13 GDC Nguyễn Thế Hà 0 2488 0
14 BRV Phạm Xuân Minh Hiếu 0 2487 0
15 HCM Trần Minh Hiếu 0 2486 0
16 HCM Bùi Quang Huy 0 2485 0
17 NAN Lê Sỹ Gia Huy 0 2484 0
18 QDO Phạm Gia Huy 0 2483 0
19 DAN Phạm Quang Huy 0 2482 0
20 DTH Lê Ngọc Quang Huỳnh 0 2481 0
21 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 2480 0
22 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 2479 0
23 HNO Nguyễn Trường An Khang 0 2478 0
24 HCM Tăng Duy Khang 0 2477 0
25 DTH Trần Nguyễn Bảo Khanh 0 2476 0
26 QNI Nguyễn Hải Lâm 0 2475 0
27 LSO Bùi Hoàng Long 0 2474 0
28 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 2473 0
29 DTH Nguyễn Tấn Minh 0 2472 0
30 QDO Trần Quang Minh 0 2471 0
31 HCM Vũ Tiến Phát 0 2470 0
32 LCI Đặng Thái Phong 0 2469 0
33 HCM Đinh Quốc Phong 0 2468 0
34 QDO Phan Nguyễn Hải Phong 0 2467 0
35 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phú 0 2466 0
36 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 2465 0
37 DAN Lê Minh Phúc 0 2464 0
38 QNI Trần Đại Quang 0 2463 0
39 BRV Hoàng Bảo Quân 0 2462 0
40 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 2461 0
41 KGI Lim Tuấn Sang 0 2460 0
42 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 2459 0
43 QDO Nguyễn Quang Thái 0 2458 0
44 BRV Nguyễn Thành Thái 0 2457 0
45 HNO Nguyễn Nam Thành 0 2456 0
46 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 2455 0
47 HNO Phạm Minh Triết 0 2454 0
48 DAN Vương Gia Trọng 0 2453 0
49 QDO Hoàng Minh Trung 0 2452 0
50 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2451 0
51 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2450 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 QDO Khoa Hoàng Anh 0 2500 0
2 HNO Nguyễn Hải Anh 0 2499 0
3 HCM Bùi Đăng Khôi 0 2498 0
4 LCI Cao Kiếm Anh 0 2497 0
5 QDO Ngô Hoài Anh 0 2496 0
6 HCM Nguyễn Quang Anh 0 2495 0
7 QDO Nguyễn Quang Anh 0 2494 0
8 BRV Nguyễn Toàn Bách 0 2493 0
9 DAN Đặng Công Thái Bảo 0 2492 0
10 HAU Nguyễn Đoàn Minh Bằng 0 2491 0
11 KTR Cao Kiến Bình 0 2490 0
12 HCM Lê Minh Dũng 0 2489 0
13 GDC Nguyễn Thế Hà 0 2488 0
14 BRV Phạm Xuân Minh Hiếu 0 2487 0
15 HCM Trần Minh Hiếu 0 2486 0
16 HCM Bùi Quang Huy 0 2485 0
17 NAN Lê Sỹ Gia Huy 0 2484 0
18 QDO Phạm Gia Huy 0 2483 0
19 DAN Phạm Quang Huy 0 2482 0
20 DTH Lê Ngọc Quang Huỳnh 0 2481 0
21 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 2480 0
22 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 2479 0
23 HNO Nguyễn Trường An Khang 0 2478 0
24 HCM Tăng Duy Khang 0 2477 0
25 DTH Trần Nguyễn Bảo Khanh 0 2476 0
26 QNI Nguyễn Hải Lâm 0 2475 0
27 LSO Bùi Hoàng Long 0 2474 0
28 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 2473 0
29 DTH Nguyễn Tấn Minh 0 2472 0
30 QDO Trần Quang Minh 0 2471 0
31 HCM Vũ Tiến Phát 0 2470 0
32 LCI Đặng Thái Phong 0 2469 0
33 HCM Đinh Quốc Phong 0 2468 0
34 QDO Phan Nguyễn Hải Phong 0 2467 0
35 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phú 0 2466 0
36 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 2465 0
37 DAN Lê Minh Phúc 0 2464 0
38 QNI Trần Đại Quang 0 2463 0
39 BRV Hoàng Bảo Quân 0 2462 0
40 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 2461 0
41 KGI Lim Tuấn Sang 0 2460 0
42 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 2459 0
43 QDO Nguyễn Quang Thái 0 2458 0
44 BRV Nguyễn Thành Thái 0 2457 0
45 HNO Nguyễn Nam Thành 0 2456 0
46 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 2455 0
47 HNO Phạm Minh Triết 0 2454 0
48 DAN Vương Gia Trọng 0 2453 0
49 QDO Hoàng Minh Trung 0 2452 0
50 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2451 0
51 DAN Nguyễn Lương Vũ 0 2450 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải Lâm QNI 26
2 27 Bùi Hoàng Long LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Anh HNO 2
3 3 Bùi Đăng Khôi HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Long HNO 28
4 29 Nguyễn Tấn Minh DTH 0 0 - 1 0 Cao Kiếm Anh LCI 4
5 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 0 - 1 0 Trần Quang Minh QDO 30
6 31 Vũ Tiến Phát HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Anh HCM 6
7 7 Nguyễn Quang Anh QDO 0 0 - 1 0 Đặng Thái Phong LCI 32
8 33 Đinh Quốc Phong HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Toàn Bách BRV 8
9 9 Đặng Công Thái Bảo DAN 0 1 - 0 0 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 34
10 35 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 10
11 11 Cao Kiến Bình KTR 0 1 - 0 0 Trần Triệu Đức Phú KTR 36
12 37 Lê Minh Phúc DAN 0 0 - 1 0 Lê Minh Dũng HCM 12
13 13 Nguyễn Thế Hà GDC 0 0 - 1 0 Trần Đại Quang QNI 38
14 39 Hoàng Bảo Quân BRV 0 0 - 1 0 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 14
15 15 Trần Minh Hiếu HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Quân HAU 40
16 41 Lim Tuấn Sang KGI 0 0 - 1 0 Bùi Quang Huy HCM 16
17 17 Lê Sỹ Gia Huy NAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Tâm HCM 42
18 43 Nguyễn Quang Thái QDO 0 0 - 1 0 Phạm Gia Huy QDO 18
19 19 Phạm Quang Huy DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Thành Thái BRV 44
20 45 Nguyễn Nam Thành HNO 0 0 - 1 0 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 20
21 21 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 46
22 47 Phạm Minh Triết HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 22
23 23 Nguyễn Trường An Khang HNO 0 1 - 0 0 Vương Gia Trọng DAN 48
24 49 Hoàng Minh Trung QDO 0 0 - 1 0 Tăng Duy Khang HCM 24
25 25 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Lương Vũ DAN 50

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 16 Bùi Quang Huy HCM 1 0 - 1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 2 Nguyễn Hải Anh HNO 1 1 - 0 1 Phạm Gia Huy QDO 18
3 20 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 1 0 - 1 1 Bùi Đăng Khôi HCM 3
4 4 Cao Kiếm Anh LCI 1 1 - 0 1 Phạm Quang Huy DAN 19
5 6 Nguyễn Quang Anh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 22
6 8 Nguyễn Toàn Bách BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Trường An Khang HNO 23
7 24 Tăng Duy Khang HCM 1 0 - 1 1 Đặng Công Thái Bảo DAN 9
8 10 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 1 1 - 0 1 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 25
9 30 Trần Quang Minh QDO 1 0 - 1 1 Cao Kiến Bình KTR 11
10 12 Lê Minh Dũng HCM 1 0 - 1 1 Đặng Thái Phong LCI 32
11 14 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 1 0 - 1 1 Trần Đại Quang QNI 38
12 42 Nguyễn Phúc Tâm HCM 1 0 - 1 1 Trần Minh Hiếu HCM 15
13 46 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 1 1 - 0 0 Ngô Hoài Anh QDO 5
14 36 Trần Triệu Đức Phú KTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Anh QDO 7
15 37 Lê Minh Phúc DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Hà GDC 13
16 39 Hoàng Bảo Quân BRV 0 0 - 1 0 Lê Sỹ Gia Huy NAN 17
17 40 Nguyễn Hoàng Quân HAU 0 1 - 0 0 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 21
18 26 Nguyễn Hải Lâm QNI 0 0 - 1 0 Lim Tuấn Sang KGI 41
19 43 Nguyễn Quang Thái QDO 0 1 - 0 0 Bùi Hoàng Long LSO 27
20 28 Nguyễn Hoàng Long HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Thành HNO 45
21 44 Nguyễn Thành Thái BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Tấn Minh DTH 29
22 47 Phạm Minh Triết HNO 0 0 - 1 0 Vũ Tiến Phát HCM 31
23 48 Vương Gia Trọng DAN 0 ½ - ½ 0 Đinh Quốc Phong HCM 33
24 34 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 0 1 - 0 0 Hoàng Minh Trung QDO 49
25 50 Nguyễn Lương Vũ DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 35

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 10
2 11 Cao Kiến Bình KTR 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải Anh HNO 2
3 3 Bùi Đăng Khôi HCM 2 1 - 0 2 Trần Minh Hiếu HCM 15
4 23 Nguyễn Trường An Khang HNO 2 1 - 0 2 Cao Kiếm Anh LCI 4
5 32 Đặng Thái Phong LCI 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Anh HCM 6
6 9 Đặng Công Thái Bảo DAN 2 0 - 1 2 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 46
7 38 Trần Đại Quang QNI 2 1 - 0 1 Nguyễn Toàn Bách BRV 8
8 29 Nguyễn Tấn Minh DTH 1 1 - 0 1 Lê Minh Dũng HCM 12
9 30 Trần Quang Minh QDO 1 1 - 0 1 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 14
10 31 Vũ Tiến Phát HCM 1 0 - 1 1 Bùi Quang Huy HCM 16
11 17 Lê Sỹ Gia Huy NAN 1 0 - 1 1 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 34
12 18 Phạm Gia Huy QDO 1 1 - 0 1 Trần Triệu Đức Phú KTR 36
13 19 Phạm Quang Huy DAN 1 1 - 0 1 Lê Minh Phúc DAN 37
14 40 Nguyễn Hoàng Quân HAU 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 20
15 22 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Phúc Tâm HCM 42
16 41 Lim Tuấn Sang KGI 1 1 - 0 1 Tăng Duy Khang HCM 24
17 25 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Thái QDO 43
18 50 Nguyễn Lương Vũ DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Long HNO 28
19 33 Đinh Quốc Phong HCM ½ 1 - 0 0 Nguyễn Quang Anh QDO 7
20 13 Nguyễn Thế Hà GDC 0 0 - 1 ½ Vương Gia Trọng DAN 48
21 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 0 - 1 0 Hoàng Bảo Quân BRV 39
22 21 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Thành Thái BRV 44
23 45 Nguyễn Nam Thành HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Lâm QNI 26
24 27 Bùi Hoàng Long LSO 0 1 - 0 0 Phạm Minh Triết HNO 47
25 35 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 0 0 - 1 0 Hoàng Minh Trung QDO 49

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 32 Đặng Thái Phong LCI 3 0 - 1 3 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 38 Trần Đại Quang QNI 3 1 - 0 3 Bùi Đăng Khôi HCM 3
3 46 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 3 0 - 1 3 Cao Kiến Bình KTR 11
4 2 Nguyễn Hải Anh HNO 2 0 - 1 3 Nguyễn Trường An Khang HNO 23
5 4 Cao Kiếm Anh LCI 2 1 - 0 2 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 20
6 6 Nguyễn Quang Anh HCM 2 0 - 1 2 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 25
7 42 Nguyễn Phúc Tâm HCM 2 0 - 1 2 Đặng Công Thái Bảo DAN 9
8 10 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 2 1 - 0 2 Nguyễn Tấn Minh DTH 29
9 15 Trần Minh Hiếu HCM 2 1 - 0 2 Trần Quang Minh QDO 30
10 16 Bùi Quang Huy HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Lương Vũ DAN 50
11 18 Phạm Gia Huy QDO 2 1 - 0 2 Lim Tuấn Sang KGI 41
12 34 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 2 0 - 1 2 Phạm Quang Huy DAN 19
13 12 Lê Minh Dũng HCM 1 1 - 0 Đinh Quốc Phong HCM 33
14 48 Vương Gia Trọng DAN 1 - 0 1 Lê Sỹ Gia Huy NAN 17
15 8 Nguyễn Toàn Bách BRV 1 1 - 0 1 Vũ Tiến Phát HCM 31
16 14 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 1 1 - 0 1 Lê Minh Phúc DAN 37
17 28 Nguyễn Hoàng Long HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 21
18 22 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 1 0 - 1 1 Hoàng Bảo Quân BRV 39
19 24 Tăng Duy Khang HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Quân HAU 40
20 26 Nguyễn Hải Lâm QNI 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Thái QDO 43
21 36 Trần Triệu Đức Phú KTR 1 1 - 0 1 Bùi Hoàng Long LSO 27
22 49 Hoàng Minh Trung QDO 1 1 - 0 0 Nguyễn Nam Thành HNO 45
23 35 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 0 1 - 0 0 Ngô Hoài Anh QDO 5
24 7 Nguyễn Quang Anh QDO 0 0 - 1 0 Phạm Minh Triết HNO 47
25 44 Nguyễn Thành Thái BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Hà GDC 13

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Trường An Khang HNO 23
2 11 Cao Kiến Bình KTR 4 0 - 1 4 Trần Đại Quang QNI 38
3 3 Bùi Đăng Khôi HCM 3 0 - 1 3 Bùi Quang Huy HCM 16
4 4 Cao Kiếm Anh LCI 3 ½ - ½ 3 Phạm Gia Huy QDO 18
5 9 Đặng Công Thái Bảo DAN 3 0 - 1 3 Đặng Thái Phong LCI 32
6 19 Phạm Quang Huy DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 10
7 25 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 3 1 - 0 3 Trần Minh Hiếu HCM 15
8 48 Vương Gia Trọng DAN 1 - 0 3 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 46
9 30 Trần Quang Minh QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải Anh HNO 2
10 34 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Anh HCM 6
11 39 Hoàng Bảo Quân BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Toàn Bách BRV 8
12 41 Lim Tuấn Sang KGI 2 0 - 1 2 Lê Minh Dũng HCM 12
13 43 Nguyễn Quang Thái QDO 2 1 - 0 2 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 14
14 20 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 2 1 - 0 2 Trần Triệu Đức Phú KTR 36
15 21 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Phúc Tâm HCM 42
16 50 Nguyễn Lương Vũ DAN 2 1 - 0 2 Tăng Duy Khang HCM 24
17 29 Nguyễn Tấn Minh DTH 2 1 - 0 2 Hoàng Minh Trung QDO 49
18 33 Đinh Quốc Phong HCM 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 22
19 13 Nguyễn Thế Hà GDC 1 0 - 1 1 Vũ Tiến Phát HCM 31
20 17 Lê Sỹ Gia Huy NAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 35
21 37 Lê Minh Phúc DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải Lâm QNI 26
22 27 Bùi Hoàng Long LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Quân HAU 40
23 47 Phạm Minh Triết HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Long HNO 28
24 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thành Thái BRV 44
25 45 Nguyễn Nam Thành HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Anh QDO 7

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 38 Trần Đại Quang QNI 5 0 - 1 5 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 23 Nguyễn Trường An Khang HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 10
3 32 Đặng Thái Phong LCI 4 1 - 0 4 Cao Kiến Bình KTR 11
4 16 Bùi Quang Huy HCM 4 0 - 1 4 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 25
5 18 Phạm Gia Huy QDO 0 - 1 Vương Gia Trọng DAN 48
6 3 Bùi Đăng Khôi HCM 3 0 - 1 Cao Kiếm Anh LCI 4
7 8 Nguyễn Toàn Bách BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 21
8 29 Nguyễn Tấn Minh DTH 3 1 - 0 3 Đặng Công Thái Bảo DAN 9
9 12 Lê Minh Dũng HCM 3 0 - 1 3 Trần Quang Minh QDO 30
10 15 Trần Minh Hiếu HCM 3 1 - 0 3 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 34
11 46 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 3 0 - 1 3 Phạm Quang Huy DAN 19
12 20 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Thái QDO 43
13 33 Đinh Quốc Phong HCM 0 - 1 3 Nguyễn Lương Vũ DAN 50
14 2 Nguyễn Hải Anh HNO 2 1 - 0 2 Trần Triệu Đức Phú KTR 36
15 6 Nguyễn Quang Anh HCM 2 0 - 1 2 Hoàng Bảo Quân BRV 39
16 40 Nguyễn Hoàng Quân HAU 2 0 - 1 2 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 14
17 49 Hoàng Minh Trung QDO 2 1 - 0 2 Lê Sỹ Gia Huy NAN 17
18 24 Tăng Duy Khang HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Phúc Tâm HCM 42
19 26 Nguyễn Hải Lâm QNI 2 1 - 0 2 Phạm Minh Triết HNO 47
20 31 Vũ Tiến Phát HCM 2 0 - 1 2 Lim Tuấn Sang KGI 41
21 7 Nguyễn Quang Anh QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 35
22 28 Nguyễn Hoàng Long HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Hà GDC 13
23 22 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 1 0 - 1 1 Lê Minh Phúc DAN 37
24 44 Nguyễn Thành Thái BRV 1 1 - 0 1 Bùi Hoàng Long LSO 27
25 45 Nguyễn Nam Thành HNO 0 1 - 0 0 Ngô Hoài Anh QDO 5

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 6 1 - 0 5 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 25
2 10 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 5 0 - 1 5 Đặng Thái Phong LCI 32
3 4 Cao Kiếm Anh LCI 0 - 1 5 Trần Đại Quang QNI 38
4 48 Vương Gia Trọng DAN 0 - 1 4 Nguyễn Toàn Bách BRV 8
5 11 Cao Kiến Bình KTR 4 - - + 4 Nguyễn Trường An Khang HNO 23
6 50 Nguyễn Lương Vũ DAN 4 0 - 1 4 Trần Minh Hiếu HCM 15
7 43 Nguyễn Quang Thái QDO 4 0 - 1 4 Bùi Quang Huy HCM 16
8 19 Phạm Quang Huy DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Tấn Minh DTH 29
9 30 Trần Quang Minh QDO 4 1 - 0 Phạm Gia Huy QDO 18
10 34 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Hải Anh HNO 2
11 39 Hoàng Bảo Quân BRV 3 0 - 1 3 Bùi Đăng Khôi HCM 3
12 9 Đặng Công Thái Bảo DAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Hải Lâm QNI 26
13 42 Nguyễn Phúc Tâm HCM 3 1 - 0 3 Lê Minh Dũng HCM 12
14 14 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 46
15 41 Lim Tuấn Sang KGI 3 1 - 0 3 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 20
16 21 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 3 1 - 0 3 Hoàng Minh Trung QDO 49
17 13 Nguyễn Thế Hà GDC 2 0 - 1 Đinh Quốc Phong HCM 33
18 36 Trần Triệu Đức Phú KTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Quang Anh HCM 6
19 17 Lê Sỹ Gia Huy NAN 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Quân HAU 40
20 47 Phạm Minh Triết HNO 2 0 - 1 2 Tăng Duy Khang HCM 24
21 37 Lê Minh Phúc DAN 2 1 - 0 2 Vũ Tiến Phát HCM 31
22 35 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Thành Thái BRV 44
23 27 Bùi Hoàng Long LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Anh QDO 7
24 22 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Nam Thành HNO 45
25 5 Ngô Hoài Anh QDO 0 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Long HNO 28

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 15 Trần Minh Hiếu HCM 5 0 - 1 7 Khoa Hoàng Anh QDO 1
2 32 Đặng Thái Phong LCI 6 1 - 0 6 Trần Đại Quang QNI 38
3 8 Nguyễn Toàn Bách BRV 5 ½ - ½ 5 Phạm Quang Huy DAN 19
4 10 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 5 0 - 1 5 Trần Quang Minh QDO 30
5 16 Bùi Quang Huy HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Trường An Khang HNO 23
6 25 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 5 ½ - ½ Vương Gia Trọng DAN 48
7 9 Đặng Công Thái Bảo DAN 4 1 - 0 Cao Kiếm Anh LCI 4
8 3 Bùi Đăng Khôi HCM 4 0 - 1 4 Lim Tuấn Sang KGI 41
9 21 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 4 0 - 1 4 Nguyễn Lương Vũ DAN 50
10 42 Nguyễn Phúc Tâm HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Tấn Minh DTH 29
11 46 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 4 1 - 0 4 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 34
12 33 Đinh Quốc Phong HCM 0 - 1 4 Nguyễn Quang Thái QDO 43
13 6 Nguyễn Quang Anh HCM 3 0 - 1 Phạm Gia Huy QDO 18
14 2 Nguyễn Hải Anh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Hải Lâm QNI 26
15 12 Lê Minh Dũng HCM 3 0 - 1 3 Hoàng Bảo Quân BRV 39
16 44 Nguyễn Thành Thái BRV 3 1 - 0 3 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 14
17 49 Hoàng Minh Trung QDO 3 0 - 1 3 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 20
18 24 Tăng Duy Khang HCM 3 0 - 1 3 Lê Minh Phúc DAN 37
19 40 Nguyễn Hoàng Quân HAU 3 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 22
20 7 Nguyễn Quang Anh QDO 2 0 - 1 2 Lê Sỹ Gia Huy NAN 17
21 36 Trần Triệu Đức Phú KTR 2 1 - 0 2 Nguyễn Thế Hà GDC 13
22 31 Vũ Tiến Phát HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 35
23 45 Nguyễn Nam Thành HNO 1 1 - 0 2 Phạm Minh Triết HNO 47
24 28 Nguyễn Hoàng Long HNO 1 1 - 0 1 Bùi Hoàng Long LSO 27
25 5 Ngô Hoài Anh QDO 1 1 bye
26 11 Cao Kiến Bình KTR 4 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 8 1 - 0 Nguyễn Toàn Bách BRV 8
2 23 Nguyễn Trường An Khang HNO 6 0 - 1 7 Đặng Thái Phong LCI 32
3 38 Trần Đại Quang QNI 6 0 - 1 6 Trần Quang Minh QDO 30
4 19 Phạm Quang Huy DAN 1 - 0 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 25
5 43 Nguyễn Quang Thái QDO 5 0 - 1 5 Đặng Công Thái Bảo DAN 9
6 50 Nguyễn Lương Vũ DAN 5 1 - 0 5 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 10
7 15 Trần Minh Hiếu HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 46
8 48 Vương Gia Trọng DAN 5 0 - 1 5 Bùi Quang Huy HCM 16
9 41 Lim Tuấn Sang KGI 5 0 - 1 5 Nguyễn Phúc Tâm HCM 42
10 4 Cao Kiếm Anh LCI 0 - 1 4 Nguyễn Hải Anh HNO 2
11 18 Phạm Gia Huy QDO 1 - 0 4 Bùi Đăng Khôi HCM 3
12 20 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 4 0 - 1 4 Lê Minh Phúc DAN 37
13 39 Hoàng Bảo Quân BRV 4 0 - 1 4 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 21
14 29 Nguyễn Tấn Minh DTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Quân HAU 40
15 34 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Thành Thái BRV 44
16 14 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 3 ½ - ½ Đinh Quốc Phong HCM 33
17 26 Nguyễn Hải Lâm QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Anh HCM 6
18 49 Hoàng Minh Trung QDO 3 1 - 0 3 Lê Minh Dũng HCM 12
19 17 Lê Sỹ Gia Huy NAN 3 1 - 0 3 Trần Triệu Đức Phú KTR 36
20 35 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 3 1 - 0 3 Tăng Duy Khang HCM 24
21 47 Phạm Minh Triết HNO 2 1 - 0 2 Ngô Hoài Anh QDO 5
22 7 Nguyễn Quang Anh QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Long HNO 28
23 13 Nguyễn Thế Hà GDC 2 1 - 0 2 Nguyễn Nam Thành HNO 45
24 22 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 2 1 - 0 2 Vũ Tiến Phát HCM 31
25 27 Bùi Hoàng Long LSO 1 1 bye
26 11 Cao Kiến Bình KTR 4 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 Khoa Hoàng Anh QDO 9,0 0,0 47,5 9 4 4
2 32 Đặng Thái Phong LCI 8,0 0,0 43,0 8 5 5
3 30 Trần Quang Minh QDO 7,0 0,0 39,5 7 5 4
4 19 Phạm Quang Huy DAN 6,5 0,0 40,5 6 4 2
5 23 Nguyễn Trường An Khang HNO 6,0 0,0 49,0 6 4 3
6 15 Trần Minh Hiếu HCM 6,0 0,0 47,5 6 4 2
7 38 Trần Đại Quang QNI 6,0 0,0 47,0 6 5 4
8 16 Bùi Quang Huy HCM 6,0 0,0 45,0 6 5 5
9 9 Đặng Công Thái Bảo DAN 6,0 0,0 42,5 6 4 3
10 50 Nguyễn Lương Vũ DAN 6,0 0,0 38,5 6 4 2
11 42 Nguyễn Phúc Tâm HCM 6,0 0,0 37,0 6 5 4
12 25 Trần Nguyễn Bảo Khanh DTH 5,5 0,0 48,5 5 5 2
13 8 Nguyễn Toàn Bách BRV 5,5 0,0 45,0 5 5 3
14 18 Phạm Gia Huy QDO 5,5 0,0 38,5 5 5 2
15 10 Nguyễn Đoàn Minh Bằng HAU 5,0 0,0 52,5 5 5 3
16 46 Nguyễn Đoàn Nhất Thiên KGI 5,0 0,0 42,5 5 5 3
17 48 Vương Gia Trọng DAN 5,0 0,0 41,0 4 4 2
18 34 Phan Nguyễn Hải Phong QDO 5,0 0,0 40,5 5 4 1
19 2 Nguyễn Hải Anh HNO 5,0 0,0 40,0 5 5 2
20 29 Nguyễn Tấn Minh DTH 5,0 0,0 40,0 5 4 1
21 43 Nguyễn Quang Thái QDO 5,0 0,0 38,5 5 4 3
22 21 Nguyễn Tuấn Kiệt BGI 5,0 0,0 38,5 5 4 2
23 41 Lim Tuấn Sang KGI 5,0 0,0 35,5 5 4 3
24 37 Lê Minh Phúc DAN 5,0 0,0 30,0 5 5 3
25 4 Cao Kiếm Anh LCI 4,5 0,0 43,5 4 4 2
26 11 Cao Kiến Bình KTR 4,0 0,0 47,5 4 3 2
27 26 Nguyễn Hải Lâm QNI 4,0 0,0 41,0 4 5 2
28 3 Bùi Đăng Khôi HCM 4,0 0,0 41,0 4 4 2
29 17 Lê Sỹ Gia Huy NAN 4,0 0,0 35,0 4 4 2
30 20 Lê Ngọc Quang Huỳnh DTH 4,0 0,0 34,5 4 5 3
31 33 Đinh Quốc Phong HCM 4,0 0,0 34,0 3 4 1
32 40 Nguyễn Hoàng Quân HAU 4,0 0,0 33,5 4 5 2
44 Nguyễn Thành Thái BRV 4,0 0,0 33,5 4 5 2
34 49 Hoàng Minh Trung QDO 4,0 0,0 33,0 4 4 1
35 39 Hoàng Bảo Quân BRV 4,0 0,0 31,0 4 4 4
36 35 Nguyễn Đĩnh Lâm Phú BRV 4,0 0,0 31,0 4 4 2
37 14 Phạm Xuân Minh Hiếu BRV 3,5 0,0 40,0 3 5 2
38 12 Lê Minh Dũng HCM 3,0 0,0 44,0 3 5 2
39 24 Tăng Duy Khang HCM 3,0 0,0 40,0 3 5 2
40 6 Nguyễn Quang Anh HCM 3,0 0,0 38,0 3 5 2
41 36 Trần Triệu Đức Phú KTR 3,0 0,0 33,0 3 5 0
42 13 Nguyễn Thế Hà GDC 3,0 0,0 31,0 3 4 2
43 22 Nguyễn Hoàng Minh Kỳ DAN 3,0 0,0 31,0 3 4 1
44 7 Nguyễn Quang Anh QDO 3,0 0,0 30,0 3 4 2
45 47 Phạm Minh Triết HNO 3,0 0,0 20,5 3 4 1
46 31 Vũ Tiến Phát HCM 2,0 0,0 34,5 2 5 2
47 5 Ngô Hoài Anh QDO 2,0 0,0 31,0 1 4 0
48 27 Bùi Hoàng Long LSO 2,0 0,0 29,0 1 4 0
49 28 Nguyễn Hoàng Long HNO 2,0 0,0 27,5 2 5 0
50 45 Nguyễn Nam Thành HNO 2,0 0,0 26,0 2 4 0