GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 20

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 20

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 20

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM Nguyễn Hồng Anh 0 1410 0
2 LDO Lê Thị Như Quỳnh 0 1409 0
3 HNO Nguyễn Thị Minh Thư 0 1408 0
4 NBI Đồng Khánh Linh 0 1407 0
5 NAN Trần Thị Diễm Quỳnh 0 1406 0
6 QNI Bùi Thị Diệp Anh 0 1405 0
7 NAN Dương Thị Thanh Huyền 0 1404 0
8 DTH Đào Thiên Kim 0 1403 0
9 CTH Nguyễn Xuân Nhi 0 1402 0
10 BDU Võ Mai Trúc 0 1401 0
11 LDO Nguyễn Hoàng Vô Song 0 1400 0
12 HNO Kiều Bích Thủy 0 1399 0
13 HNO Vũ Khánh Linh 0 1398 0
14 TTH Hà Phương Hoàng Mai 0 1397 0
15 LAN Nguyễn Thị Phương Thy 0 1396 0
16 HCM Lê Thùy An 0 1395 0
17 HNO Nguyễn Vũ Thu Hiền 0 1394 0
18 DTH Trần Thị Yến Xuân 0 1393 0
19 CTH Phan Thị Mỹ Hương 0 1392 0
20 LAN Trần Thị Hồng Phấn 0 1391 0
21 BTR Bùi Kha Nhi 0 1390 0
22 BTR Nguyễn Ngọc Hảo 0 1389 0
23 BTR Trần Thị Kim Liên 0 1388 0
24 TTH Phạm Ngọc Thiên Thùy 0 1387 0
25 BTR Nguyễn Ngọc Bích Chân 0 1386 0
26 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1385 0
27 HNO Ngô Thị Thùy Trang 0 1384 0
28 KGI Vũ Thị Diệu Uyên 0 1383 0
29 BDU Trần Thị Phương Anh 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HCM Nguyễn Hồng Anh 0 1410 0
2 LDO Lê Thị Như Quỳnh 0 1409 0
3 HNO Nguyễn Thị Minh Thư 0 1408 0
4 NBI Đồng Khánh Linh 0 1407 0
5 NAN Trần Thị Diễm Quỳnh 0 1406 0
6 QNI Bùi Thị Diệp Anh 0 1405 0
7 NAN Dương Thị Thanh Huyền 0 1404 0
8 DTH Đào Thiên Kim 0 1403 0
9 CTH Nguyễn Xuân Nhi 0 1402 0
10 BDU Võ Mai Trúc 0 1401 0
11 LDO Nguyễn Hoàng Vô Song 0 1400 0
12 HNO Kiều Bích Thủy 0 1399 0
13 HNO Vũ Khánh Linh 0 1398 0
14 TTH Hà Phương Hoàng Mai 0 1397 0
15 LAN Nguyễn Thị Phương Thy 0 1396 0
16 HCM Lê Thùy An 0 1395 0
17 HNO Nguyễn Vũ Thu Hiền 0 1394 0
18 DTH Trần Thị Yến Xuân 0 1393 0
19 CTH Phan Thị Mỹ Hương 0 1392 0
20 LAN Trần Thị Hồng Phấn 0 1391 0
21 BTR Bùi Kha Nhi 0 1390 0
22 BTR Nguyễn Ngọc Hảo 0 1389 0
23 BTR Trần Thị Kim Liên 0 1388 0
24 TTH Phạm Ngọc Thiên Thùy 0 1387 0
25 BTR Nguyễn Ngọc Bích Chân 0 1386 0
26 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1385 0
27 HNO Ngô Thị Thùy Trang 0 1384 0
28 KGI Vũ Thị Diệu Uyên 0 1383 0
29 BDU Trần Thị Phương Anh 0 0 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 15
2 16 Lê Thùy An HCM 0 1 - 0 0 Lê Thị Như Quỳnh LDO 2
3 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 17
4 18 Trần Thị Yến Xuân DTH 0 0 - 1 0 Đồng Khánh Linh NBI 4
5 5 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 0 1 - 0 0 Phan Thị Mỹ Hương CTH 19
6 20 Trần Thị Hồng Phấn LAN 0 0 - 1 0 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
7 7 Dương Thị Thanh Huyền NAN 0 0 - 1 0 Bùi Kha Nhi BTR 21
8 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 0 0 - 1 0 Đào Thiên Kim DTH 8
9 9 Nguyễn Xuân Nhi CTH 0 1 - 0 0 Trần Thị Kim Liên BTR 23
10 24 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 0 0 - 1 0 Võ Mai Trúc BDU 10
11 11 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 25
12 26 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 0 0 - 1 0 Kiều Bích Thủy HNO 12
13 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 1 - 0 0 Ngô Thị Thùy Trang HNO 27
14 28 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 0 0 - 1 0 Hà Phương Hoàng Mai TTH 14
15 29 Trần Thị Phương Anh BDU 0 0 not paired

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Võ Mai Trúc BDU 1 0 - 1 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
2 4 Đồng Khánh Linh NBI 1 ½ - ½ 1 Kiều Bích Thủy HNO 12
3 14 Hà Phương Hoàng Mai TTH 1 0 - 1 1 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 5
4 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 1 ½ - ½ 1 Vũ Khánh Linh HNO 13
5 8 Đào Thiên Kim DTH 1 ½ - ½ 1 Lê Thùy An HCM 16
6 21 Bùi Kha Nhi BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Nhi CTH 9
7 25 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
8 17 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 11
9 2 Lê Thị Như Quỳnh LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22
10 23 Trần Thị Kim Liên BTR 0 0 - 1 0 Dương Thị Thanh Huyền NAN 7
11 15 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 0 1 - 0 0 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 24
12 26 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 0 1 - 0 0 Trần Thị Yến Xuân DTH 18
13 19 Phan Thị Mỹ Hương CTH 0 ½ - ½ 0 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 28
14 27 Ngô Thị Thùy Trang HNO 0 0 - 1 0 Trần Thị Hồng Phấn LAN 20
15 29 Trần Thị Phương Anh BDU 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 2 1 - 0 2 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 5
2 9 Nguyễn Xuân Nhi CTH 2 ½ - ½ Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
3 11 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 0 - 1 Đồng Khánh Linh NBI 4
4 12 Kiều Bích Thủy HNO 1 - 0 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
5 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 - 1 Đào Thiên Kim DTH 8
6 16 Lê Thùy An HCM 1 - 0 1 Võ Mai Trúc BDU 10
7 15 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 1 1 - 0 1 Lê Thị Như Quỳnh LDO 2
8 7 Dương Thị Thanh Huyền NAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 26
9 20 Trần Thị Hồng Phấn LAN 1 1 - 0 1 Hà Phương Hoàng Mai TTH 14
10 17 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO ½ 1 - 0 1 Bùi Kha Nhi BTR 21
11 28 Vũ Thị Diệu Uyên KGI ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 25
12 18 Trần Thị Yến Xuân DTH 0 0 - 1 ½ Phan Thị Mỹ Hương CTH 19
13 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 0 0 - 1 0 Ngô Thị Thùy Trang HNO 27
14 24 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 0 1 - 0 0 Trần Thị Kim Liên BTR 23
15 29 Trần Thị Phương Anh BDU 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Đồng Khánh Linh NBI ½ - ½ 3 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
2 8 Đào Thiên Kim DTH 0 - 1 Nguyễn Xuân Nhi CTH 9
3 12 Kiều Bích Thủy HNO 1 - 0 Lê Thùy An HCM 16
4 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 15
5 5 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 2 0 - 1 2 Trần Thị Hồng Phấn LAN 20
6 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 0 - 1 2 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 26
7 19 Phan Thị Mỹ Hương CTH 1 - 0 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 11
8 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 - 1 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 17
9 2 Lê Thị Như Quỳnh LDO 1 0 - 1 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 28
10 27 Ngô Thị Thùy Trang HNO 1 0 - 1 1 Dương Thị Thanh Huyền NAN 7
11 10 Võ Mai Trúc BDU 1 1 - 0 1 Bùi Kha Nhi BTR 21
12 14 Hà Phương Hoàng Mai TTH 1 1 - 0 1 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 24
13 25 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR ½ 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22
14 29 Trần Thị Phương Anh BDU 0 1 - 0 0 Trần Thị Yến Xuân DTH 18
15 23 Trần Thị Kim Liên BTR 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1 - 0 Kiều Bích Thủy HNO 12
2 9 Nguyễn Xuân Nhi CTH ½ - ½ 3 Trần Thị Hồng Phấn LAN 20
3 26 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 3 ½ - ½ 3 Đồng Khánh Linh NBI 4
4 16 Lê Thùy An HCM 1 - 0 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
5 28 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 0 - 1 Đào Thiên Kim DTH 8
6 15 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 0 - 1 Phan Thị Mỹ Hương CTH 19
7 17 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 1 - 0 2 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 5
8 7 Dương Thị Thanh Huyền NAN 2 0 - 1 2 Võ Mai Trúc BDU 10
9 14 Hà Phương Hoàng Mai TTH 2 1 - 0 Vũ Khánh Linh HNO 13
10 11 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO ½ - ½ Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
11 23 Trần Thị Kim Liên BTR 1 0 - 1 1 Lê Thị Như Quỳnh LDO 2
12 21 Bùi Kha Nhi BTR 1 0 - 1 1 Ngô Thị Thùy Trang HNO 27
13 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 1 0 - 1 1 Trần Thị Phương Anh BDU 29
14 24 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 1 1 - 0 ½ Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 25
15 18 Trần Thị Yến Xuân DTH 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Nguyễn Xuân Nhi CTH 4 0 - 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
2 4 Đồng Khánh Linh NBI ½ - ½ Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 17
3 8 Đào Thiên Kim DTH 0 - 1 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 26
4 19 Phan Thị Mỹ Hương CTH 0 - 1 Kiều Bích Thủy HNO 12
5 20 Trần Thị Hồng Phấn LAN 0 - 1 Lê Thùy An HCM 16
6 10 Võ Mai Trúc BDU 3 ½ - ½ 3 Hà Phương Hoàng Mai TTH 14
7 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 1 - 0 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 28
8 27 Ngô Thị Thùy Trang HNO 2 0 - 1 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 15
9 2 Lê Thị Như Quỳnh LDO 2 1 - 0 2 Dương Thị Thanh Huyền NAN 7
10 5 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 11
11 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 2 1 - 0 2 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 24
12 29 Trần Thị Phương Anh BDU 2 1 - 0 Vũ Khánh Linh HNO 13
13 18 Trần Thị Yến Xuân DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22
14 21 Bùi Kha Nhi BTR 1 ½ - ½ 1 Trần Thị Kim Liên BTR 23
15 25 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR ½ 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1 - 0 Lê Thùy An HCM 16
2 12 Kiều Bích Thủy HNO 0 - 1 4 Nguyễn Xuân Nhi CTH 9
3 26 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 1 - 0 4 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 17
4 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO ½ - ½ 4 Đồng Khánh Linh NBI 4
5 15 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 1 - 0 Đào Thiên Kim DTH 8
6 20 Trần Thị Hồng Phấn LAN 0 - 1 Võ Mai Trúc BDU 10
7 14 Hà Phương Hoàng Mai TTH ½ - ½ Phan Thị Mỹ Hương CTH 19
8 11 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 3 ½ - ½ 3 Lê Thị Như Quỳnh LDO 2
9 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 3 0 - 1 3 Trần Thị Phương Anh BDU 29
10 28 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 1 - 0 2 Trần Thị Yến Xuân DTH 18
11 7 Dương Thị Thanh Huyền NAN 2 0 - 1 2 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 5
12 24 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 2 1 - 0 2 Ngô Thị Thùy Trang HNO 27
13 13 Vũ Khánh Linh HNO 1 - 0 Trần Thị Kim Liên BTR 23
14 25 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 0 - 1 Bùi Kha Nhi BTR 21
15 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 1 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 1 - 0 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
2 4 Đồng Khánh Linh NBI ½ - ½ 5 Nguyễn Xuân Nhi CTH 9
3 10 Võ Mai Trúc BDU 0 - 1 Kiều Bích Thủy HNO 12
4 16 Lê Thùy An HCM 1 - 0 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 15
5 19 Phan Thị Mỹ Hương CTH 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
6 29 Trần Thị Phương Anh BDU 4 0 - 1 4 Hà Phương Hoàng Mai TTH 14
7 17 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 4 ½ - ½ Vũ Thị Diệu Uyên KGI 28
8 2 Lê Thị Như Quỳnh LDO 1 - 0 Trần Thị Hồng Phấn LAN 20
9 8 Đào Thiên Kim DTH 0 - 1 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 11
10 5 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 3 1 - 0 3 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
11 21 Bùi Kha Nhi BTR 0 - 1 3 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 24
12 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 2 0 - 1 Vũ Khánh Linh HNO 13
13 18 Trần Thị Yến Xuân DTH 2 1 - 0 2 Dương Thị Thanh Huyền NAN 7
14 23 Trần Thị Kim Liên BTR 1 - 0 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 25
15 27 Ngô Thị Thùy Trang HNO 2 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Nguyễn Xuân Nhi CTH 0 - 1 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 26
2 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1 - 0 5 Hà Phương Hoàng Mai TTH 14
3 16 Lê Thùy An HCM 0 - 1 5 Đồng Khánh Linh NBI 4
4 12 Kiều Bích Thủy HNO 0 - 1 Lê Thị Như Quỳnh LDO 2
5 11 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 0 - 1 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
6 19 Phan Thị Mỹ Hương CTH 1 - 0 Võ Mai Trúc BDU 10
7 15 Nguyễn Thị Phương Thy LAN ½ - ½ Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 17
8 28 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 4 ½ - ½ 4 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 5
9 24 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 4 0 - 1 4 Trần Thị Phương Anh BDU 29
10 20 Trần Thị Hồng Phấn LAN 1 - 0 Đào Thiên Kim DTH 8
11 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 - 1 3 Trần Thị Yến Xuân DTH 18
12 27 Ngô Thị Thùy Trang HNO 3 0 - 1 3 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
13 23 Trần Thị Kim Liên BTR 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22
14 25 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 0 - 1 2 Dương Thị Thanh Huyền NAN 7
15 21 Bùi Kha Nhi BTR 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 26 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 7,5 1,0 40,5 7 4 4
2 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 7,5 0,0 44,5 7 4 2
3 4 Đồng Khánh Linh NBI 6,0 0,0 46,5 3 5 3
4 12 Kiều Bích Thủy HNO 5,5 0,0 47,5 5 5 3
5 16 Lê Thùy An HCM 5,5 0,0 44,0 5 4 1
6 9 Nguyễn Xuân Nhi CTH 5,5 0,0 43,0 4 4 3
7 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 5,5 0,0 41,5 3 5 2
8 19 Phan Thị Mỹ Hương CTH 5,5 0,0 39,0 4 4 2
9 2 Lê Thị Như Quỳnh LDO 5,5 0,0 35,5 5 5 2
10 15 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 5,0 0,0 42,0 4 4 1
11 14 Hà Phương Hoàng Mai TTH 5,0 0,0 41,5 4 5 2
12 17 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 5,0 0,0 41,0 3 5 1
13 29 Trần Thị Phương Anh BDU 5,0 0,0 39,5 5 3 3
14 10 Võ Mai Trúc BDU 4,5 0,0 40,5 4 5 3
15 5 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 4,5 0,0 40,5 4 5 2
16 11 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4,5 0,0 39,5 3 4 3
17 20 Trần Thị Hồng Phấn LAN 4,5 0,0 38,0 4 4 2
18 28 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 4,5 0,0 38,0 3 4 1
19 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 4,0 0,0 40,5 3 5 2
20 18 Trần Thị Yến Xuân DTH 4,0 0,0 40,0 3 4 1
21 24 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 4,0 0,0 33,5 4 4 1
22 8 Đào Thiên Kim DTH 3,5 0,0 40,5 3 5 3
23 13 Vũ Khánh Linh HNO 3,5 0,0 33,0 3 4 1
24 21 Bùi Kha Nhi BTR 3,5 0,0 30,5 2 4 2
25 23 Trần Thị Kim Liên BTR 3,5 0,0 29,0 2 4 0
26 7 Dương Thị Thanh Huyền NAN 3,0 1,0 34,0 3 5 3
27 27 Ngô Thị Thùy Trang HNO 3,0 0,0 29,5 2 4 2
28 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 2,0 0,0 29,5 1 4 1
29 25 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 1,5 0,0 29,0 0 4 0