GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BDU Nguyễn Bùi Khánh Hằng 0 1551 0
2 BNI Nguyễn Phúc Yến Nhi 0 1550 0
3 QNI Nguyễn Lê Cẩm Hiền 0 1549 0
4 DON Thái Ngọc Tường Minh 0 1548 0
5 HCM Nguyễn Linh Đan 0 1547 0
6 HNO Đào Minh Khánh 0 1546 0
7 THO Lưu Quế Chi 0 1545 0
8 BDU Trần Thị Thanh Bình 0 1544 0
9 DON Đinh Nguyễn Hiền Anh 0 1543 0
10 HCM Châu Điền Nhã Uyên 0 1542 0
11 HCM Đặng Minh Anh 0 1541 0
12 DTH Trần Ngyễn Mỹ Tiên 0 1540 0
13 BDU Lê Nguyễn Hồng Nhung 0 1539 0
14 DAN Nguyễn Trần Vân Thy 0 1538 0
15 DTH Nguyễn Ngọc Phương Quyên 0 1537 0
16 HCM Nguyễn Ngọc Phương Nghi 0 1536 0
17 HCM Nguyễn Hoàng Thái Ngọc 0 1535 0
18 BDH Nguyễn Phương Nghi 0 1534 0
19 BDH Trần Hoàng Bảo Châu 0 1533 0
20 BDH Nguyễn Cẩm Tiên 0 1531 0
21 BTR Ngô Thị Kiều Thơ 0 1530 0
22 BTR Mai Trần Bảo Ngân 0 1529 0
23 HNO Vũ Mỹ Linh 0 1528 0
24 TTH Nguyễn Hà Khánh Linh 0 1527 0
25 HNO Ngô Ngọc Châu 0 1526 0
26 HCM Tôn Nữ Quỳnh Dương 0 1525 0
27 DAN Bùi Tuyết Hoa 0 1524 0
28 NBI Nguyễn Ngọc Hiền 0 1523 0
29 HCM Tống Thái Kỳ Ân 0 1522 0
30 DAN Hoàng Mỹ Kỳ Nam 0 1521 0
31 HCM Võ Đình Khải My 0 1520 0
32 DAN Lê Ngô Thục Quyên 0 1519 0
33 HAU Lê Minh Thư 0 1518 0
34 BDU Hoàng Ngọc Diệp 0 1517 0
35 BDU Ngô Hà Phương 0 1516 0
36 BGI Trần Thị Hồng Ngọc 0 1515 0
37 BTR Nguyễn Thị Huỳnh Thư 0 1514 0
38 HCM Ngô Minh Hằng 0 1513 0
39 CTH Phan Mai Khôi 0 1512 0
40 BDU Võ Ngọc Phương Dung 0 1511 0
41 BTR Trần Ngọc Như Ý 0 1510 0
42 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1509 0
43 HCM Nguyễn Huỳnh Xuân Anh 0 1508 0
44 DAN Trần Thị Hoàn Kim 0 1507 0
45 THO Nguyễn Bình An 0 1506 0
46 BGI Lã Bảo Quyên 0 1504 0
47 NTH Lê Thị Thuận Lợi 0 1503 0
48 BGI Nguyễn Ngọc Hà Anh 0 1502 0
49 HCM Võ Đặng Yến Vy 0 1501 0
50 HPD Phạm Thị Minh Diệp 0 1500 0
51 PYE Lê Khánh Vân 0 1499 0
52 CBA Nguyễn Khánh Huyền 0 1498 0
53 CBA Hoàng Bảo Yến Chi 0 1497 0
54 CBA Sầm Hoàng Ly 0 1496 0
55 HAU Ngô Võ Trâm Anh 0 1495 0
56 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1494 0
57 HCM Trần Vân Anh 0 1493 0
58 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1492 0
59 HCM Lý Nguyễn Ngọc Châu 0 1491 0
60 KHO Nguyễn Thị Thùy Dung 0 1490 0
61 BRV Lương Hương Giang 0 1489 0
62 HCM Lâm Gia Hạnh 0 1488 0
63 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 1487 0
64 BRV Vũ Thị Quỳnh Hương 0 1486 0
65 BRV Nguyễn Tống Minh Khuê 0 1485 0
66 LSO Bùi Hà Linh 0 1484 0
67 HNO Quản Ngọc Linh 0 1483 0
68 BTH Nguyễn Tuệ Minh 0 1482 0
69 BTR Đào Lê Bảo Ngân 0 1481 0
70 DTH Hồ Trần Bảo Ngọc 0 1480 0
71 KHO Lâm Bảo Ngọc 0 1479 0
72 BRV Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 1478 0
73 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 1477 0
74 HPH Nguyễn Ngọc Phong Nhi 0 1476 0
75 NTH Phạm Hoàng Thiên Nhi 0 1475 0
76 HCM Phạm Phương Nhi 0 1474 0
77 HAU Nguyễn Phi Nhung 0 1473 0
78 BTH Văn Thị Ý Thanh 0 1472 0
79 BRV Phạm Phương Thảo 0 1471 0
80 HCM Lý Nguyễn Ngọc Trân 0 1470 0
81 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 1469 0
82 QNI Trần Phương Vi 0 1468 0
83 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1467 0
84 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1467 0
85 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1467 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BDU Nguyễn Bùi Khánh Hằng 0 1551 0
2 BNI Nguyễn Phúc Yến Nhi 0 1550 0
3 QNI Nguyễn Lê Cẩm Hiền 0 1549 0
4 DON Thái Ngọc Tường Minh 0 1548 0
5 HCM Nguyễn Linh Đan 0 1547 0
6 HNO Đào Minh Khánh 0 1546 0
7 THO Lưu Quế Chi 0 1545 0
8 BDU Trần Thị Thanh Bình 0 1544 0
9 DON Đinh Nguyễn Hiền Anh 0 1543 0
10 HCM Châu Điền Nhã Uyên 0 1542 0
11 HCM Đặng Minh Anh 0 1541 0
12 DTH Trần Ngyễn Mỹ Tiên 0 1540 0
13 BDU Lê Nguyễn Hồng Nhung 0 1539 0
14 DAN Nguyễn Trần Vân Thy 0 1538 0
15 DTH Nguyễn Ngọc Phương Quyên 0 1537 0
16 HCM Nguyễn Ngọc Phương Nghi 0 1536 0
17 HCM Nguyễn Hoàng Thái Ngọc 0 1535 0
18 BDH Nguyễn Phương Nghi 0 1534 0
19 BDH Trần Hoàng Bảo Châu 0 1533 0
20 BDH Nguyễn Cẩm Tiên 0 1531 0
21 BTR Ngô Thị Kiều Thơ 0 1530 0
22 BTR Mai Trần Bảo Ngân 0 1529 0
23 HNO Vũ Mỹ Linh 0 1528 0
24 TTH Nguyễn Hà Khánh Linh 0 1527 0
25 HNO Ngô Ngọc Châu 0 1526 0
26 HCM Tôn Nữ Quỳnh Dương 0 1525 0
27 DAN Bùi Tuyết Hoa 0 1524 0
28 NBI Nguyễn Ngọc Hiền 0 1523 0
29 HCM Tống Thái Kỳ Ân 0 1522 0
30 DAN Hoàng Mỹ Kỳ Nam 0 1521 0
31 HCM Võ Đình Khải My 0 1520 0
32 DAN Lê Ngô Thục Quyên 0 1519 0
33 HAU Lê Minh Thư 0 1518 0
34 BDU Hoàng Ngọc Diệp 0 1517 0
35 BDU Ngô Hà Phương 0 1516 0
36 BGI Trần Thị Hồng Ngọc 0 1515 0
37 BTR Nguyễn Thị Huỳnh Thư 0 1514 0
38 HCM Ngô Minh Hằng 0 1513 0
39 CTH Phan Mai Khôi 0 1512 0
40 BDU Võ Ngọc Phương Dung 0 1511 0
41 BTR Trần Ngọc Như Ý 0 1510 0
42 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1509 0
43 HCM Nguyễn Huỳnh Xuân Anh 0 1508 0
44 DAN Trần Thị Hoàn Kim 0 1507 0
45 THO Nguyễn Bình An 0 1506 0
46 BGI Lã Bảo Quyên 0 1504 0
47 NTH Lê Thị Thuận Lợi 0 1503 0
48 BGI Nguyễn Ngọc Hà Anh 0 1502 0
49 HCM Võ Đặng Yến Vy 0 1501 0
50 HPD Phạm Thị Minh Diệp 0 1500 0
51 PYE Lê Khánh Vân 0 1499 0
52 CBA Nguyễn Khánh Huyền 0 1498 0
53 CBA Hoàng Bảo Yến Chi 0 1497 0
54 CBA Sầm Hoàng Ly 0 1496 0
55 HAU Ngô Võ Trâm Anh 0 1495 0
56 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1494 0
57 HCM Trần Vân Anh 0 1493 0
58 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1492 0
59 HCM Lý Nguyễn Ngọc Châu 0 1491 0
60 KHO Nguyễn Thị Thùy Dung 0 1490 0
61 BRV Lương Hương Giang 0 1489 0
62 HCM Lâm Gia Hạnh 0 1488 0
63 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 1487 0
64 BRV Vũ Thị Quỳnh Hương 0 1486 0
65 BRV Nguyễn Tống Minh Khuê 0 1485 0
66 LSO Bùi Hà Linh 0 1484 0
67 HNO Quản Ngọc Linh 0 1483 0
68 BTH Nguyễn Tuệ Minh 0 1482 0
69 BTR Đào Lê Bảo Ngân 0 1481 0
70 DTH Hồ Trần Bảo Ngọc 0 1480 0
71 KHO Lâm Bảo Ngọc 0 1479 0
72 BRV Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 1478 0
73 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 1477 0
74 HPH Nguyễn Ngọc Phong Nhi 0 1476 0
75 NTH Phạm Hoàng Thiên Nhi 0 1475 0
76 HCM Phạm Phương Nhi 0 1474 0
77 HAU Nguyễn Phi Nhung 0 1473 0
78 BTH Văn Thị Ý Thanh 0 1472 0
79 BRV Phạm Phương Thảo 0 1471 0
80 HCM Lý Nguyễn Ngọc Trân 0 1470 0
81 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 1469 0
82 QNI Trần Phương Vi 0 1468 0
83 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1467 0
84 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1467 0
85 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1467 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU
2 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI
3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI
4 Thái Ngọc Tường Minh DON
5 Nguyễn Linh Đan HCM
6 Đào Minh Khánh HNO
7 Lưu Quế Chi THO
8 Trần Thị Thanh Bình BDU
9 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON
10 Châu Điền Nhã Uyên HCM
11 Đặng Minh Anh HCM
12 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH
13 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU
14 Nguyễn Trần Vân Thy DAN
15 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH
16 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM
17 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM
18 Nguyễn Phương Nghi BDH
19 Trần Hoàng Bảo Châu BDH
20 Nguyễn Cẩm Tiên BDH
21 Ngô Thị Kiều Thơ BTR
22 Mai Trần Bảo Ngân BTR
23 Vũ Mỹ Linh HNO
24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH
25 Ngô Ngọc Châu HNO
26 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM
27 Bùi Tuyết Hoa DAN
28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI
29 Tống Thái Kỳ Ân HCM
30 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN
31 Võ Đình Khải My HCM
32 Lê Ngô Thục Quyên DAN
33 Lê Minh Thư HAU
34 Hoàng Ngọc Diệp BDU
35 Ngô Hà Phương BDU
36 Trần Thị Hồng Ngọc BGI
37 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR
38 Ngô Minh Hằng HCM
39 Phan Mai Khôi CTH
40 Võ Ngọc Phương Dung BDU
41 Trần Ngọc Như Ý BTR
42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO
43 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM
44 Trần Thị Hoàn Kim DAN
45 Nguyễn Bình An THO
46 Lã Bảo Quyên BGI
47 Lê Thị Thuận Lợi NTH
48 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI
49 Võ Đặng Yến Vy HCM
50 Phạm Thị Minh Diệp HPD
51 Lê Khánh Vân PYE
52 Nguyễn Khánh Huyền CBA
53 Hoàng Bảo Yến Chi CBA
54 Sầm Hoàng Ly CBA
55 Ngô Võ Trâm Anh HAU
56 Phan Ngọc Khánh An HCM
57 Trần Vân Anh HCM
58 Huỳnh Bảo Châu HCM
59 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM
60 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO
61 Lương Hương Giang BRV
62 Lâm Gia Hạnh HCM
63 Đặng Ngô Gia Hân BTH
64 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV
65 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV
66 Bùi Hà Linh LSO
67 Quản Ngọc Linh HNO
68 Nguyễn Tuệ Minh BTH
69 Đào Lê Bảo Ngân BTR
70 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH
71 Lâm Bảo Ngọc KHO
72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV
73 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH
74 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH
75 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH
76 Phạm Phương Nhi HCM
77 Nguyễn Phi Nhung HAU
78 Văn Thị Ý Thanh BTH
79 Phạm Phương Thảo BRV
80 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM
81 Trần Thị Huyền Trân BTR
82 Trần Phương Vi QNI
83 Nguyễn Bình Vy HNO

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 0 0 - 1 0 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 42
2 43 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 2
3 3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 0 1 - 0 0 Trần Thị Hoàn Kim DAN 44
4 45 Nguyễn Bình An THO 0 0 - 1 0 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
5 5 Nguyễn Linh Đan HCM 0 1 - 0 0 Lã Bảo Quyên BGI 46
6 47 Lê Thị Thuận Lợi NTH 0 0 - 1 0 Đào Minh Khánh HNO 6
7 7 Lưu Quế Chi THO 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 48
8 49 Võ Đặng Yến Vy HCM 0 0 - 1 0 Trần Thị Thanh Bình BDU 8
9 9 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 0 1 - 0 0 Phạm Thị Minh Diệp HPD 50
10 51 Lê Khánh Vân PYE 0 0 - 1 0 Châu Điền Nhã Uyên HCM 10
11 11 Đặng Minh Anh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Khánh Huyền CBA 52
12 53 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 0 0 - 1 0 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 12
13 13 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 0 1 - 0 0 Sầm Hoàng Ly CBA 54
14 55 Ngô Võ Trâm Anh HAU 0 0 - 1 0 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 14
15 15 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 0 1 - 0 0 Phan Ngọc Khánh An HCM 56
16 57 Trần Vân Anh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 16
17 17 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 0 1 - 0 0 Huỳnh Bảo Châu HCM 58
18 59 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Phương Nghi BDH 18
19 19 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 60
20 61 Lương Hương Giang BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 20
21 21 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 0 1 - 0 0 Lâm Gia Hạnh HCM 62
22 63 Đặng Ngô Gia Hân BTH 0 0 - 1 0 Mai Trần Bảo Ngân BTR 22
23 23 Vũ Mỹ Linh HNO 0 1 - 0 0 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 64
24 65 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
25 25 Ngô Ngọc Châu HNO 0 1 - 0 0 Bùi Hà Linh LSO 66
26 67 Quản Ngọc Linh HNO 0 0 - 1 0 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 26
27 27 Bùi Tuyết Hoa DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Tuệ Minh BTH 68
28 69 Đào Lê Bảo Ngân BTR 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
29 29 Tống Thái Kỳ Ân HCM 0 1 - 0 0 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 70
30 71 Lâm Bảo Ngọc KHO 0 0 - 1 0 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 30
31 31 Võ Đình Khải My HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 72
32 73 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 0 0 - 1 0 Lê Ngô Thục Quyên DAN 32
33 33 Lê Minh Thư HAU 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 74
34 75 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 0 0 - 1 0 Hoàng Ngọc Diệp BDU 34
35 35 Ngô Hà Phương BDU 0 1 - 0 0 Phạm Phương Nhi HCM 76
36 77 Nguyễn Phi Nhung HAU 0 0 - 1 0 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 36
37 37 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 0 1 - 0 0 Văn Thị Ý Thanh BTH 78
38 79 Phạm Phương Thảo BRV 0 0 - 1 0 Ngô Minh Hằng HCM 38
39 39 Phan Mai Khôi CTH 0 0 - 1 0 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 80
40 81 Trần Thị Huyền Trân BTR 0 0 - 1 0 Võ Ngọc Phương Dung BDU 40
41 41 Trần Ngọc Như Ý BTR 0 1 - 0 0 Trần Phương Vi QNI 82
42 83 Nguyễn Bình Vy HNO 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 1 0 - 1 1 Ngô Ngọc Châu HNO 25
2 26 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 3
3 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 1 1 - 0 1 Bùi Tuyết Hoa DAN 27
4 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 1 0 - 1 1 Nguyễn Linh Đan HCM 5
5 6 Đào Minh Khánh HNO 1 0 - 1 1 Tống Thái Kỳ Ân HCM 29
6 30 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 1 ½ - ½ 1 Lưu Quế Chi THO 7
7 8 Trần Thị Thanh Bình BDU 1 1 - 0 1 Võ Đình Khải My HCM 31
8 32 Lê Ngô Thục Quyên DAN 1 1 - 0 1 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 9
9 10 Châu Điền Nhã Uyên HCM 1 0 - 1 1 Lê Minh Thư HAU 33
10 34 Hoàng Ngọc Diệp BDU 1 1 - 0 1 Đặng Minh Anh HCM 11
11 12 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 1 1 - 0 1 Ngô Hà Phương BDU 35
12 36 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 1 1 - 0 1 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 13
13 14 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 37
14 38 Ngô Minh Hằng HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 15
15 40 Võ Ngọc Phương Dung BDU 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 17
16 42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 1 0 - 1 1 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 19
17 20 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 1 0 - 1 1 Trần Ngọc Như Ý BTR 41
18 80 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 1 0 - 1 1 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 21
19 22 Mai Trần Bảo Ngân BTR 1 0 - 1 1 Trần Vân Anh HCM 57
20 83 Nguyễn Bình Vy HNO 1 1 - 0 1 Vũ Mỹ Linh HNO 23
21 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 1 ½ - ½ 1 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 59
22 62 Lâm Gia Hạnh HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
23 16 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 0 ½ - ½ 0 Lương Hương Giang BRV 61
24 18 Nguyễn Phương Nghi BDH 0 1 - 0 0 Đặng Ngô Gia Hân BTH 63
25 64 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 0 0 - 1 0 Phan Mai Khôi CTH 39
26 66 Bùi Hà Linh LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 43
27 44 Trần Thị Hoàn Kim DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 65
28 68 Nguyễn Tuệ Minh BTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Bình An THO 45
29 46 Lã Bảo Quyên BGI 0 0 - 1 0 Quản Ngọc Linh HNO 67
30 70 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 0 0 - 1 0 Lê Thị Thuận Lợi NTH 47
31 48 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 0 1 - 0 0 Đào Lê Bảo Ngân BTR 69
32 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 0 0 - 1 0 Võ Đặng Yến Vy HCM 49
33 50 Phạm Thị Minh Diệp HPD 0 0 - 1 0 Lâm Bảo Ngọc KHO 71
34 74 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 0 1 - 0 0 Lê Khánh Vân PYE 51
35 52 Nguyễn Khánh Huyền CBA 0 0 - 1 0 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 73
36 76 Phạm Phương Nhi HCM 0 0 - 1 0 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 53
37 54 Sầm Hoàng Ly CBA 0 0 - 1 0 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 75
38 78 Văn Thị Ý Thanh BTH 0 1 - 0 0 Ngô Võ Trâm Anh HAU 55
39 56 Phan Ngọc Khánh An HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Phi Nhung HAU 77
40 58 Huỳnh Bảo Châu HCM 0 1 - 0 0 Phạm Phương Thảo BRV 79
41 60 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 0 0 - 1 0 Trần Thị Huyền Trân BTR 81
42 82 Trần Phương Vi QNI 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 29 Tống Thái Kỳ Ân HCM 2 0 - 1 2 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
2 5 Nguyễn Linh Đan HCM 2 1 - 0 2 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 26
3 33 Lê Minh Thư HAU 2 ½ - ½ 2 Trần Thị Thanh Bình BDU 8
4 41 Trần Ngọc Như Ý BTR 2 0 - 1 2 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 12
5 57 Trần Vân Anh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 14
6 17 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 2 1 - 0 2 Lê Ngô Thục Quyên DAN 32
7 19 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 2 0 - 1 2 Hoàng Ngọc Diệp BDU 34
8 21 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 2 0 - 1 2 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 36
9 25 Ngô Ngọc Châu HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Bình Vy HNO 83
10 7 Lưu Quế Chi THO 0 - 1 2 Ngô Minh Hằng HCM 38
11 59 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 1 - 0 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 30
12 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1 1 - 0 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
13 45 Nguyễn Bình An THO 1 0 - 1 1 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 2
14 3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 42
15 43 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 1 0 - 1 1 Đào Minh Khánh HNO 6
16 9 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 1 1 - 0 1 Trần Thị Hoàn Kim DAN 44
17 47 Lê Thị Thuận Lợi NTH 1 0 - 1 1 Châu Điền Nhã Uyên HCM 10
18 11 Đặng Minh Anh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 48
19 13 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 1 0 - 1 1 Võ Đặng Yến Vy HCM 49
20 15 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 1 1 - 0 1 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 53
21 67 Quản Ngọc Linh HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Phương Nghi BDH 18
22 71 Lâm Bảo Ngọc KHO 1 0 - 1 1 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 20
23 73 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 1 0 - 1 1 Mai Trần Bảo Ngân BTR 22
24 23 Vũ Mỹ Linh HNO 1 1 - 0 1 Phan Ngọc Khánh An HCM 56
25 27 Bùi Tuyết Hoa DAN 1 1 - 0 1 Huỳnh Bảo Châu HCM 58
26 75 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
27 31 Võ Đình Khải My HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 74
28 35 Ngô Hà Phương BDU 1 0 - 1 1 Văn Thị Ý Thanh BTH 78
29 37 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 1 1 - 0 1 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 80
30 39 Phan Mai Khôi CTH 1 1 - 0 1 Trần Thị Huyền Trân BTR 81
31 82 Trần Phương Vi QNI 1 1 - 0 1 Võ Ngọc Phương Dung BDU 40
32 46 Lã Bảo Quyên BGI 0 0 - 1 ½ Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 16
33 61 Lương Hương Giang BRV ½ 0 - 1 0 Phạm Thị Minh Diệp HPD 50
34 51 Lê Khánh Vân PYE 0 1 - 0 0 Bùi Hà Linh LSO 66
35 65 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Khánh Huyền CBA 52
36 68 Nguyễn Tuệ Minh BTH 0 1 - 0 0 Sầm Hoàng Ly CBA 54
37 55 Ngô Võ Trâm Anh HAU 0 0 - 1 0 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 70
38 69 Đào Lê Bảo Ngân BTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 60
39 77 Nguyễn Phi Nhung HAU 0 1 - 0 0 Lâm Gia Hạnh HCM 62
40 63 Đặng Ngô Gia Hân BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 72
41 79 Phạm Phương Thảo BRV 0 ½ - ½ 0 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 64
42 76 Phạm Phương Nhi HCM 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 17
2 34 Hoàng Ngọc Diệp BDU 3 0 - 1 3 Nguyễn Linh Đan HCM 5
3 12 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 3 1 - 0 3 Ngô Minh Hằng HCM 38
4 14 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Bình Vy HNO 83
5 36 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 3 1 - 0 Lê Minh Thư HAU 33
6 8 Trần Thị Thanh Bình BDU 0 - 1 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 59
7 26 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
8 2 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 2 0 - 1 2 Bùi Tuyết Hoa DAN 27
9 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 3
10 6 Đào Minh Khánh HNO 2 1 - 0 2 Võ Đình Khải My HCM 31
11 29 Tống Thái Kỳ Ân HCM 2 1 - 0 2 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 9
12 10 Châu Điền Nhã Uyên HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 37
13 32 Lê Ngô Thục Quyên DAN 2 1 - 0 2 Đặng Minh Anh HCM 11
14 39 Phan Mai Khôi CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 15
15 41 Trần Ngọc Như Ý BTR 2 0 - 1 2 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 19
16 20 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 2 0 - 1 2 Trần Vân Anh HCM 57
17 49 Võ Đặng Yến Vy HCM 2 0 - 1 2 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 21
18 22 Mai Trần Bảo Ngân BTR 2 0 - 1 2 Quản Ngọc Linh HNO 67
19 78 Văn Thị Ý Thanh BTH 2 0 - 1 2 Vũ Mỹ Linh HNO 23
20 82 Trần Phương Vi QNI 2 0 - 1 2 Ngô Ngọc Châu HNO 25
21 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 1 - 0 Lưu Quế Chi THO 7
22 16 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 0 - 1 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 30
23 58 Huỳnh Bảo Châu HCM 1 1 - 0 1 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 13
24 18 Nguyễn Phương Nghi BDH 1 1 - 0 1 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 65
25 70 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 1 ½ - ½ 1 Ngô Hà Phương BDU 35
26 40 Võ Ngọc Phương Dung BDU 1 1 - 0 1 Đặng Ngô Gia Hân BTH 63
27 42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Tuệ Minh BTH 68
28 74 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 1 1 - 0 1 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 43
29 44 Trần Thị Hoàn Kim DAN 1 1 - 0 1 Đào Lê Bảo Ngân BTR 69
30 76 Phạm Phương Nhi HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Bình An THO 45
31 80 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 1 ½ - ½ 1 Lê Thị Thuận Lợi NTH 47
32 48 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 1 1 - 0 1 Lâm Bảo Ngọc KHO 71
33 50 Phạm Thị Minh Diệp HPD 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 73
34 81 Trần Thị Huyền Trân BTR 1 0 - 1 1 Lê Khánh Vân PYE 51
35 53 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 1 0 - 1 1 Nguyễn Phi Nhung HAU 77
36 56 Phan Ngọc Khánh An HCM 1 1 - 0 1 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 75
37 64 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV ½ 0 - 1 ½ Lương Hương Giang BRV 61
38 52 Nguyễn Khánh Huyền CBA 0 0 - 1 ½ Phạm Phương Thảo BRV 79
39 60 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 0 0 - 1 0 Lã Bảo Quyên BGI 46
40 54 Sầm Hoàng Ly CBA 0 1 - 0 0 Lâm Gia Hạnh HCM 62
41 66 Bùi Hà Linh LSO 0 1 - 0 0 Ngô Võ Trâm Anh HAU 55
42 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 Nguyễn Linh Đan HCM 4 1 - 0 4 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 36
2 17 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 4 1 - 0 4 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 12
3 59 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 1 - 0 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 14
4 83 Nguyễn Bình Vy HNO ½ - ½ 3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 3
5 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 3 0 - 1 3 Bùi Tuyết Hoa DAN 27
6 38 Ngô Minh Hằng HCM 3 0 - 1 3 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
7 57 Trần Vân Anh HCM 3 0 - 1 3 Đào Minh Khánh HNO 6
8 67 Quản Ngọc Linh HNO 3 0 - 1 3 Châu Điền Nhã Uyên HCM 10
9 19 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 3 0 - 1 3 Tống Thái Kỳ Ân HCM 29
10 21 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 3 1 - 0 3 Lê Ngô Thục Quyên DAN 32
11 23 Vũ Mỹ Linh HNO 3 1 - 0 3 Hoàng Ngọc Diệp BDU 34
12 25 Ngô Ngọc Châu HNO 3 1 - 0 3 Phan Mai Khôi CTH 39
13 30 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 0 - 1 Trần Thị Thanh Bình BDU 8
14 33 Lê Minh Thư HAU 0 - 1 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
15 2 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 2 1 - 0 2 Trần Ngọc Như Ý BTR 41
16 9 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 48
17 11 Đặng Minh Anh HCM 2 0 - 1 2 Trần Thị Hoàn Kim DAN 44
18 15 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 2 1 - 0 2 Võ Đặng Yến Vy HCM 49
19 45 Nguyễn Bình An THO 2 0 - 1 2 Nguyễn Phương Nghi BDH 18
20 51 Lê Khánh Vân PYE 2 0 - 1 2 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 20
21 56 Phan Ngọc Khánh An HCM 2 0 - 1 2 Mai Trần Bảo Ngân BTR 22
22 58 Huỳnh Bảo Châu HCM 2 0 - 1 2 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 26
23 68 Nguyễn Tuệ Minh BTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
24 31 Võ Đình Khải My HCM 2 1 - 0 2 Văn Thị Ý Thanh BTH 78
25 37 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 74
26 77 Nguyễn Phi Nhung HAU 2 0 - 1 2 Võ Ngọc Phương Dung BDU 40
27 35 Ngô Hà Phương BDU 0 - 1 2 Trần Phương Vi QNI 82
28 7 Lưu Quế Chi THO 1 - 0 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 70
29 79 Phạm Phương Thảo BRV 0 - 1 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 16
30 47 Lê Thị Thuận Lợi NTH 1 - 0 Phạm Thị Minh Diệp HPD 50
31 61 Lương Hương Giang BRV 1 - 0 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 80
32 73 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 0 - 1 1 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 13
33 69 Đào Lê Bảo Ngân BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 42
34 43 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 1 1 - 0 1 Lâm Bảo Ngọc KHO 71
35 46 Lã Bảo Quyên BGI 1 1 - 0 1 Bùi Hà Linh LSO 66
36 75 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 1 1 - 0 1 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 53
37 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1 - - + 1 Sầm Hoàng Ly CBA 54
38 63 Đặng Ngô Gia Hân BTH 1 1 - 0 1 Phạm Phương Nhi HCM 76
39 65 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 1 1 - 0 1 Trần Thị Huyền Trân BTR 81
40 55 Ngô Võ Trâm Anh HAU 0 0 - 1 ½ Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 64
41 62 Lâm Gia Hạnh HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Khánh Huyền CBA 52
42 60 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 17 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Linh Đan HCM 5
2 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 4 1 - 0 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 59
3 6 Đào Minh Khánh HNO 4 ½ - ½ 4 Ngô Ngọc Châu HNO 25
4 10 Châu Điền Nhã Uyên HCM 4 1 - 0 4 Tống Thái Kỳ Ân HCM 29
5 12 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Bình Vy HNO 83
6 27 Bùi Tuyết Hoa DAN 4 1 - 0 4 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 21
7 36 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 4 1 - 0 4 Vũ Mỹ Linh HNO 23
8 3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 1 - 0 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 14
9 8 Trần Thị Thanh Bình BDU 0 - 1 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
10 32 Lê Ngô Thục Quyên DAN 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
11 34 Hoàng Ngọc Diệp BDU 3 0 - 1 3 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 2
12 38 Ngô Minh Hằng HCM 3 1 - 0 3 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 9
13 40 Võ Ngọc Phương Dung BDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 15
14 18 Nguyễn Phương Nghi BDH 3 0 - 1 3 Võ Đình Khải My HCM 31
15 44 Trần Thị Hoàn Kim DAN 3 1 - 0 3 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 19
16 20 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 3 ½ - ½ 3 Phan Mai Khôi CTH 39
17 22 Mai Trần Bảo Ngân BTR 3 0 - 1 3 Trần Phương Vi QNI 82
18 26 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 3 1 - 0 3 Trần Vân Anh HCM 57
19 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 3 1 - 0 3 Quản Ngọc Linh HNO 67
20 74 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 3 0 - 1 Lưu Quế Chi THO 7
21 16 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 1 - 0 Lê Minh Thư HAU 33
22 30 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 0 - 1 Lê Thị Thuận Lợi NTH 47
23 11 Đặng Minh Anh HCM 2 1 - 0 Lương Hương Giang BRV 61
24 13 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 2 0 - 1 2 Phan Ngọc Khánh An HCM 56
25 54 Sầm Hoàng Ly CBA 2 0 - 1 2 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 37
26 41 Trần Ngọc Như Ý BTR 2 0 - 1 2 Huỳnh Bảo Châu HCM 58
27 63 Đặng Ngô Gia Hân BTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 43
28 65 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Bình An THO 45
29 68 Nguyễn Tuệ Minh BTH 2 ½ - ½ 2 Lã Bảo Quyên BGI 46
30 48 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 2 1 - 0 2 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 75
31 49 Võ Đặng Yến Vy HCM 2 1 - 0 2 Đào Lê Bảo Ngân BTR 69
32 78 Văn Thị Ý Thanh BTH 2 1 - 0 2 Lê Khánh Vân PYE 51
33 50 Phạm Thị Minh Diệp HPD 0 - 1 2 Nguyễn Phi Nhung HAU 77
34 80 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 1 - 0 Ngô Hà Phương BDU 35
35 64 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV ½ - ½ Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 73
36 70 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH ½ - ½ Phạm Phương Thảo BRV 79
37 42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 1 1 - 0 1 Bùi Hà Linh LSO 66
38 52 Nguyễn Khánh Huyền CBA 1 1 - 0 1 Phạm Phương Nhi HCM 76
39 53 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 1 + - - 1 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 72
40 71 Lâm Bảo Ngọc KHO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 60
41 81 Trần Thị Huyền Trân BTR 1 1 - 0 0 Ngô Võ Trâm Anh HAU 55
42 62 Lâm Gia Hạnh HCM 0 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Châu Điền Nhã Uyên HCM 5 0 - 1 6 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 17
2 83 Nguyễn Bình Vy HNO 5 1 - 0 5 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
3 5 Nguyễn Linh Đan HCM 5 1 - 0 5 Bùi Tuyết Hoa DAN 27
4 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 1 - 0 5 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 36
5 25 Ngô Ngọc Châu HNO 0 - 1 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 3
6 59 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 1 - 0 Đào Minh Khánh HNO 6
7 2 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 4 1 - 0 4 Ngô Minh Hằng HCM 38
8 29 Tống Thái Kỳ Ân HCM 4 ½ - ½ 4 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 12
9 21 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 4 ½ - ½ 4 Võ Ngọc Phương Dung BDU 40
10 23 Vũ Mỹ Linh HNO 4 1 - 0 4 Trần Thị Hoàn Kim DAN 44
11 31 Võ Đình Khải My HCM 4 0 - 1 4 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 26
12 82 Trần Phương Vi QNI 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
13 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1 - 0 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 16
14 7 Lưu Quế Chi THO 1 - 0 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 20
15 39 Phan Mai Khôi CTH 0 - 1 Trần Thị Thanh Bình BDU 8
16 14 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 0 - 1 Lê Ngô Thục Quyên DAN 32
17 47 Lê Thị Thuận Lợi NTH 0 - 1 3 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 9
18 56 Phan Ngọc Khánh An HCM 3 1 - 0 3 Đặng Minh Anh HCM 11
19 15 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 48
20 57 Trần Vân Anh HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Phương Nghi BDH 18
21 19 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 3 ½ - ½ 3 Võ Đặng Yến Vy HCM 49
22 58 Huỳnh Bảo Châu HCM 3 1 - 0 3 Mai Trần Bảo Ngân BTR 22
23 67 Quản Ngọc Linh HNO 3 1 - 0 3 Hoàng Ngọc Diệp BDU 34
24 37 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 3 1 - 0 3 Nguyễn Phi Nhung HAU 77
25 43 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 3 1 - 0 3 Văn Thị Ý Thanh BTH 78
26 45 Nguyễn Bình An THO 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 74
27 61 Lương Hương Giang BRV 0 - 1 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 30
28 33 Lê Minh Thư HAU 1 - 0 Nguyễn Tuệ Minh BTH 68
29 46 Lã Bảo Quyên BGI 1 - 0 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 80
30 13 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 2 0 - 1 2 Đặng Ngô Gia Hân BTH 63
31 69 Đào Lê Bảo Ngân BTR 2 1 - 0 2 Trần Ngọc Như Ý BTR 41
32 73 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 42
33 51 Lê Khánh Vân PYE 2 1 - 0 2 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 64
34 75 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Khánh Huyền CBA 52
35 53 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 2 0 - 1 2 Trần Thị Huyền Trân BTR 81
36 79 Phạm Phương Thảo BRV 2 1 - 0 2 Sầm Hoàng Ly CBA 54
37 60 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 2 0 - 1 2 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 65
38 50 Phạm Thị Minh Diệp HPD ½ - ½ 2 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 70
39 62 Lâm Gia Hạnh HCM 1 0 - 1 Ngô Hà Phương BDU 35
40 66 Bùi Hà Linh LSO 1 1 - 0 1 Lâm Bảo Ngọc KHO 71
41 76 Phạm Phương Nhi HCM 1 1 - 0 0 Ngô Võ Trâm Anh HAU 55
42 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 83 Nguyễn Bình Vy HNO 6 0 - 1 7 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 17
2 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 1 - 0 6 Nguyễn Linh Đan HCM 5
3 3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 1 - 0 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 59
4 26 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 2
5 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 5 0 - 1 5 Trần Phương Vi QNI 82
6 36 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 5 ½ - ½ 5 Châu Điền Nhã Uyên HCM 10
7 27 Bùi Tuyết Hoa DAN 5 1 - 0 5 Vũ Mỹ Linh HNO 23
8 40 Võ Ngọc Phương Dung BDU 1 - 0 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
9 6 Đào Minh Khánh HNO 1 - 0 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 21
10 32 Lê Ngô Thục Quyên DAN 1 - 0 Lưu Quế Chi THO 7
11 8 Trần Thị Thanh Bình BDU 1 - 0 Tống Thái Kỳ Ân HCM 29
12 12 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 1 - 0 Ngô Ngọc Châu HNO 25
13 9 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 4 1 - 0 4 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 43
14 74 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 4 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 15
15 18 Nguyễn Phương Nghi BDH 4 1 - 0 4 Phan Ngọc Khánh An HCM 56
16 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 4 1 - 0 4 Huỳnh Bảo Châu HCM 58
17 38 Ngô Minh Hằng HCM 4 1 - 0 4 Võ Đình Khải My HCM 31
18 44 Trần Thị Hoàn Kim DAN 4 0 - 1 4 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 37
19 14 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 0 - 1 4 Quản Ngọc Linh HNO 67
20 16 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 1 - 0 Phan Mai Khôi CTH 39
21 30 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 0 - 1 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 19
22 20 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 0 - 1 Lê Thị Thuận Lợi NTH 47
23 49 Võ Đặng Yến Vy HCM 0 - 1 Lê Minh Thư HAU 33
24 22 Mai Trần Bảo Ngân BTR 3 1 - 0 Lã Bảo Quyên BGI 46
25 65 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 3 0 - 1 3 Đặng Minh Anh HCM 11
26 34 Hoàng Ngọc Diệp BDU 3 1 - 0 3 Đào Lê Bảo Ngân BTR 69
27 73 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Bình An THO 45
28 48 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 3 1 - 0 3 Phạm Phương Thảo BRV 79
29 77 Nguyễn Phi Nhung HAU 3 1 - 0 3 Lê Khánh Vân PYE 51
30 78 Văn Thị Ý Thanh BTH 3 1 - 0 3 Trần Vân Anh HCM 57
31 81 Trần Thị Huyền Trân BTR 3 0 - 1 3 Đặng Ngô Gia Hân BTH 63
32 35 Ngô Hà Phương BDU ½ - ½ 3 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 75
33 70 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 1 - 0 Lương Hương Giang BRV 61
34 80 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 1 - 0 Nguyễn Tuệ Minh BTH 68
35 64 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 2 0 - 1 2 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 13
36 54 Sầm Hoàng Ly CBA 2 0 - 1 2 Trần Ngọc Như Ý BTR 41
37 42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 2 1 - 0 2 Phạm Phương Nhi HCM 76
38 66 Bùi Hà Linh LSO 2 0 - 1 2 Phạm Thị Minh Diệp HPD 50
39 52 Nguyễn Khánh Huyền CBA 2 0 - 1 2 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 53
40 60 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 2 1 - 0 1 Lâm Gia Hạnh HCM 62
41 55 Ngô Võ Trâm Anh HAU 0 0 - 1 1 Lâm Bảo Ngọc KHO 71
42 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 17 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 8 0 - 1 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 3
2 26 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 6 0 - 1 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
3 5 Nguyễn Linh Đan HCM 6 0 - 1 6 Nguyễn Bình Vy HNO 83
4 82 Trần Phương Vi QNI 6 1 - 0 6 Bùi Tuyết Hoa DAN 27
5 32 Lê Ngô Thục Quyên DAN 0 - 1 Đào Minh Khánh HNO 6
6 36 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 0 - 1 Trần Thị Thanh Bình BDU 8
7 10 Châu Điền Nhã Uyên HCM 1 - 0 Võ Ngọc Phương Dung BDU 40
8 59 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM ½ - ½ Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 12
9 2 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 5 0 - 1 5 Nguyễn Phương Nghi BDH 18
10 37 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 5 0 - 1 5 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
11 67 Quản Ngọc Linh HNO 5 1 - 0 5 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 9
12 15 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 5 1 - 0 5 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
13 23 Vũ Mỹ Linh HNO 5 1 - 0 5 Ngô Minh Hằng HCM 38
14 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1 - 0 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 21
15 7 Lưu Quế Chi THO 1 - 0 Ngô Ngọc Châu HNO 25
16 47 Lê Thị Thuận Lợi NTH 1 - 0 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 16
17 19 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 1 - 0 Lê Minh Thư HAU 33
18 29 Tống Thái Kỳ Ân HCM 1 - 0 4 Hoàng Ngọc Diệp BDU 34
19 11 Đặng Minh Anh HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 73
20 43 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 4 0 - 1 4 Mai Trần Bảo Ngân BTR 22
21 31 Võ Đình Khải My HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Phi Nhung HAU 77
22 58 Huỳnh Bảo Châu HCM 4 0 - 1 4 Trần Thị Hoàn Kim DAN 44
23 63 Đặng Ngô Gia Hân BTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 48
24 56 Phan Ngọc Khánh An HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 74
25 20 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 1 - 0 4 Văn Thị Ý Thanh BTH 78
26 75 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 0 - 1 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 14
27 80 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 0 - 1 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 30
28 39 Phan Mai Khôi CTH ½ - ½ Võ Đặng Yến Vy HCM 49
29 46 Lã Bảo Quyên BGI 0 - 1 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 70
30 53 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 3 0 - 1 3 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 13
31 57 Trần Vân Anh HCM 3 1 - 0 3 Ngô Hà Phương BDU 35
32 41 Trần Ngọc Như Ý BTR 3 1 - 0 3 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 60
33 79 Phạm Phương Thảo BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 42
34 45 Nguyễn Bình An THO 3 1 - 0 3 Đào Lê Bảo Ngân BTR 69
35 50 Phạm Thị Minh Diệp HPD 3 0 - 1 3 Trần Thị Huyền Trân BTR 81
36 51 Lê Khánh Vân PYE 3 0 - 1 3 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 65
37 68 Nguyễn Tuệ Minh BTH 0 - 1 Lương Hương Giang BRV 61
38 52 Nguyễn Khánh Huyền CBA 2 0 - 1 2 Bùi Hà Linh LSO 66
39 71 Lâm Bảo Ngọc KHO 2 1 - 0 2 Sầm Hoàng Ly CBA 54
40 76 Phạm Phương Nhi HCM 2 ½ - ½ 2 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 64
41 62 Lâm Gia Hạnh HCM 1 0 - 1 0 Ngô Võ Trâm Anh HAU 55
42 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 17 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 8,0 0,0 49,5 8 4 4
2 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 7,5 0,0 45,5 7 5 4
3 3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 7,5 0,0 45,5 7 5 3
4 83 Nguyễn Bình Vy HNO 7,0 0,0 50,5 5 4 3
5 82 Trần Phương Vi QNI 7,0 0,0 42,5 6 4 3
6 10 Châu Điền Nhã Uyên HCM 6,5 0,0 45,5 6 4 3
7 8 Trần Thị Thanh Bình BDU 6,5 0,0 42,5 6 5 4
8 6 Đào Minh Khánh HNO 6,5 0,0 40,5 6 5 4
9 59 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 6,0 0,0 50,5 5 4 1
10 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 6,0 0,0 48,5 6 5 4
11 5 Nguyễn Linh Đan HCM 6,0 0,0 48,5 6 4 2
12 26 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 6,0 0,0 46,5 6 4 3
13 27 Bùi Tuyết Hoa DAN 6,0 0,0 43,5 6 5 2
14 12 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 6,0 0,0 42,5 5 5 2
15 67 Quản Ngọc Linh HNO 6,0 0,0 42,0 6 4 3
16 23 Vũ Mỹ Linh HNO 6,0 0,0 40,0 6 4 1
17 18 Nguyễn Phương Nghi BDH 6,0 0,0 38,0 6 5 3
18 15 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 6,0 0,0 37,5 6 4 1
19 29 Tống Thái Kỳ Ân HCM 5,5 0,0 46,5 5 4 2
20 36 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 5,5 0,0 45,5 5 4 2
21 40 Võ Ngọc Phương Dung BDU 5,5 0,0 45,0 5 5 2
22 32 Lê Ngô Thục Quyên DAN 5,5 0,0 44,5 5 4 2
23 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 5,5 0,0 43,5 5 4 2
24 7 Lưu Quế Chi THO 5,5 0,0 41,5 5 4 1
25 47 Lê Thị Thuận Lợi NTH 5,5 0,0 39,5 5 4 3
26 19 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 5,5 0,0 35,5 5 4 3
27 38 Ngô Minh Hằng HCM 5,0 0,0 44,5 5 5 2
28 31 Võ Đình Khải My HCM 5,0 0,0 43,0 5 4 1
29 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 5,0 0,0 42,5 5 5 3
30 44 Trần Thị Hoàn Kim DAN 5,0 0,0 42,0 5 5 2
31 9 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 5,0 0,0 41,5 5 5 1
32 2 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 5,0 0,0 39,5 5 4 3
33 37 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 5,0 0,0 38,5 5 4 2
34 74 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 5,0 0,0 38,0 5 5 3
35 22 Mai Trần Bảo Ngân BTR 5,0 0,0 36,5 5 5 4
36 48 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 5,0 0,0 35,0 5 5 1
37 11 Đặng Minh Anh HCM 5,0 0,0 35,0 5 4 1
38 25 Ngô Ngọc Châu HNO 4,5 0,0 47,5 4 5 2
39 33 Lê Minh Thư HAU 4,5 0,0 45,0 4 5 2
40 14 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 4,5 0,0 44,0 4 5 3
41 21 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 4,5 0,0 42,0 4 5 2
42 30 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 4,5 0,0 40,5 4 5 4
43 16 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 4,5 0,0 35,0 4 5 2
44 20 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 4,5 0,0 33,5 4 4 3
45 70 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 4,5 0,0 32,5 3 5 2
46 58 Huỳnh Bảo Châu HCM 4,0 0,0 43,0 4 4 1
47 34 Hoàng Ngọc Diệp BDU 4,0 0,0 42,5 4 5 2
48 57 Trần Vân Anh HCM 4,0 0,0 41,0 4 4 2
49 56 Phan Ngọc Khánh An HCM 4,0 0,0 41,0 4 4 1
50 49 Võ Đặng Yến Vy HCM 4,0 0,0 38,0 3 5 2
51 43 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 4,0 0,0 37,5 4 4 2
52 39 Phan Mai Khôi CTH 4,0 0,0 37,5 3 4 1
53 41 Trần Ngọc Như Ý BTR 4,0 0,0 37,0 4 4 2
65 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 4,0 0,0 37,0 4 4 2
55 63 Đặng Ngô Gia Hân BTH 4,0 0,0 36,5 4 4 2
56 45 Nguyễn Bình An THO 4,0 0,0 35,5 4 4 3
57 78 Văn Thị Ý Thanh BTH 4,0 0,0 34,5 4 5 1
58 42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 4,0 0,0 34,0 4 5 2
59 77 Nguyễn Phi Nhung HAU 4,0 0,0 33,5 4 5 2
60 73 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 4,0 0,0 33,0 3 4 1
61 13 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 4,0 0,0 30,5 4 5 3
62 81 Trần Thị Huyền Trân BTR 4,0 0,0 28,5 4 5 3
63 46 Lã Bảo Quyên BGI 3,5 0,0 35,0 3 4 1
64 80 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 3,5 0,0 33,5 3 4 1
65 61 Lương Hương Giang BRV 3,5 0,0 32,0 3 5 2
66 75 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 3,5 0,0 30,0 3 4 1
67 69 Đào Lê Bảo Ngân BTR 3,0 0,0 35,0 3 5 0
68 51 Lê Khánh Vân PYE 3,0 0,0 35,0 3 4 1
69 35 Ngô Hà Phương BDU 3,0 0,0 34,0 2 5 1
70 50 Phạm Thị Minh Diệp HPD 3,0 0,0 33,5 2 4 2
71 53 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 3,0 0,0 32,0 3 4 2
72 79 Phạm Phương Thảo BRV 3,0 0,0 31,5 2 4 1
73 60 Nguyễn Thị Thùy Dung KHO 3,0 0,0 29,5 2 4 1
74 71 Lâm Bảo Ngọc KHO 3,0 0,0 28,0 3 5 2
75 66 Bùi Hà Linh LSO 3,0 0,0 27,0 3 5 1
76 68 Nguyễn Tuệ Minh BTH 2,5 0,0 34,0 2 4 1
77 64 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 2,5 0,0 29,5 1 5 1
78 76 Phạm Phương Nhi HCM 2,5 0,0 24,0 1 4 0
79 52 Nguyễn Khánh Huyền CBA 2,0 0,0 27,0 2 4 1
80 54 Sầm Hoàng Ly CBA 2,0 0,0 26,5 2 4 0
81 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1,0 0,0 28,0 0 2 0
82 55 Ngô Võ Trâm Anh HAU 1,0 0,0 27,5 1 5 1
83 62 Lâm Gia Hạnh HCM 1,0 0,0 24,0 0 4 0