GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 11

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 11

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 11

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BGI Nguyễn Thuỳ Linh 0 1626 0
2 DTH Mai Hiếu Linh 0 1625 0
3 DTH Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 0 1624 0
4 HCM Lê Trần Minh Nhã 0 1623 0
5 HCM Hồ Ngọc Vy 0 1622 0
6 NBI Bùi Thị Ngọc Chi 0 1621 0
7 QNI Bùi Thị Kim Khánh 0 1620 0
8 QNI Trần Hà Gia Linh 0 1619 0
9 BRV Nguyễn Xuân Minh Hằng 0 1618 0
10 HNO Nguyễn Trần Thùy Chi 0 1617 0
11 DAN Trần Huyền Nhi 0 1616 0
12 HNO Nguyễn Minh Trà 0 1615 0
13 QNI Phạm Quỳnh Anh 0 1614 0
14 BGI Nguyễn Bảo Diệp Anh 0 1613 0
15 HPH Dương Nữ Nhật Minh 0 1612 0
16 HCM Nguyễn Huỳnh Tú Phương 0 1611 0
17 NBI Lê Đặng Bảo Ngọc 0 1610 0
18 NAN Trần Thị Quỳnh Anh 0 1609 0
19 HNO Tô Ngọc Lê Nhung 0 1608 0
20 DTH Hầu Nguyễn Kim Ngân 0 1607 0
21 QDO Chu Phan Trúc Linh 0 1606 0
22 HNO Nguyễn Phương Thanh Hà 0 1605 0
23 HCM Đặng Lê Xuân Hiền 0 1604 0
24 HCM Quan Mỹ Linh 0 1603 0
25 BDU Châu Bảo Ngọc 0 1602 0
26 DTH Bùi Khánh Nguyên 0 1601 0
27 NTH Đoàn Nguyễn Ý Nhiên 0 1600 0
28 HCM Huỳnh Phúc Minh Phương 0 1599 0
29 BDU Nguyễn Mai Linh 0 1598 0
30 QNI Nguyễn Bảo Châu 0 1597 0
31 LDO Nguyễn Thanh Ngọc Hân 0 1596 0
32 PYE Ngô Huỳnh Thảo Như 0 1595 0
33 LDO Nguyễn Hoàng Minh Châu 0 1594 0
34 BRV Nguyễn Thanh Thủy 0 1593 0
35 DAN Hà Bảo Trâm 0 1592 0
36 HCM Đặng Thu Thủy 0 1591 0
37 DTH Trần Mai Xuân Uyên 0 1590 0
38 BDU Ngô Nhã Kỳ 0 1589 0
39 BGI Nguyễn Hải An 0 1588 0
40 QDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1587 0
41 BGI Đồng Khánh Huyền 0 1586 0
42 LDO Nguyễn Thanh Khánh Hân 0 1585 0
43 DTH Lý Ngọc Huỳnh Anh 0 1584 0
44 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 1583 0
45 HPH Cao Thanh Vân 0 1582 0
46 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1581 0
47 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 1580 0
48 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1579 0
49 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 1578 0
50 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1577 0
51 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1576 0
52 LSO Trần Ngọc Tuyết Anh 0 1575 0
53 GDC Ngô Kim Cương 0 1574 0
54 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 1573 0
55 BTH Hoàng Xuân Dung 0 1572 0
56 BRV Lê Nguyễn Thùy Dương 0 1571 0
57 KHO Trương Hương Giang 0 1570 0
58 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1569 0
59 BRV Bùi Thị Thiên Kim 0 1568 0
60 HCM Phạm Cát Lâm 0 1567 0
61 HCM Nguyễn Ngọc Song Linh 0 1566 0
62 HPH Phan Phương Linh 0 1565 0
63 HCM Lê Hà My 0 1564 0
64 HCM Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 1563 0
65 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 1562 0
66 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1561 0
67 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 1560 0
68 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1559 0
69 DON Lê Tâm Như 0 1558 0
70 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1557 0
71 KHO Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh 0 1556 0
72 BTH Ngô Thư Tú 0 1555 0
73 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 1554 0
74 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1553 0
75 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 1552 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BGI Nguyễn Thuỳ Linh 0 1626 0
2 DTH Mai Hiếu Linh 0 1625 0
3 DTH Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 0 1624 0
4 HCM Lê Trần Minh Nhã 0 1623 0
5 HCM Hồ Ngọc Vy 0 1622 0
6 NBI Bùi Thị Ngọc Chi 0 1621 0
7 QNI Bùi Thị Kim Khánh 0 1620 0
8 QNI Trần Hà Gia Linh 0 1619 0
9 BRV Nguyễn Xuân Minh Hằng 0 1618 0
10 HNO Nguyễn Trần Thùy Chi 0 1617 0
11 DAN Trần Huyền Nhi 0 1616 0
12 HNO Nguyễn Minh Trà 0 1615 0
13 QNI Phạm Quỳnh Anh 0 1614 0
14 BGI Nguyễn Bảo Diệp Anh 0 1613 0
15 HPH Dương Nữ Nhật Minh 0 1612 0
16 HCM Nguyễn Huỳnh Tú Phương 0 1611 0
17 NBI Lê Đặng Bảo Ngọc 0 1610 0
18 NAN Trần Thị Quỳnh Anh 0 1609 0
19 HNO Tô Ngọc Lê Nhung 0 1608 0
20 DTH Hầu Nguyễn Kim Ngân 0 1607 0
21 QDO Chu Phan Trúc Linh 0 1606 0
22 HNO Nguyễn Phương Thanh Hà 0 1605 0
23 HCM Đặng Lê Xuân Hiền 0 1604 0
24 HCM Quan Mỹ Linh 0 1603 0
25 BDU Châu Bảo Ngọc 0 1602 0
26 DTH Bùi Khánh Nguyên 0 1601 0
27 NTH Đoàn Nguyễn Ý Nhiên 0 1600 0
28 HCM Huỳnh Phúc Minh Phương 0 1599 0
29 BDU Nguyễn Mai Linh 0 1598 0
30 QNI Nguyễn Bảo Châu 0 1597 0
31 LDO Nguyễn Thanh Ngọc Hân 0 1596 0
32 PYE Ngô Huỳnh Thảo Như 0 1595 0
33 LDO Nguyễn Hoàng Minh Châu 0 1594 0
34 BRV Nguyễn Thanh Thủy 0 1593 0
35 DAN Hà Bảo Trâm 0 1592 0
36 HCM Đặng Thu Thủy 0 1591 0
37 DTH Trần Mai Xuân Uyên 0 1590 0
38 BDU Ngô Nhã Kỳ 0 1589 0
39 BGI Nguyễn Hải An 0 1588 0
40 QDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1587 0
41 BGI Đồng Khánh Huyền 0 1586 0
42 LDO Nguyễn Thanh Khánh Hân 0 1585 0
43 DTH Lý Ngọc Huỳnh Anh 0 1584 0
44 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 1583 0
45 HPH Cao Thanh Vân 0 1582 0
46 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1581 0
47 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 1580 0
48 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1579 0
49 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 1578 0
50 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1577 0
51 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1576 0
52 LSO Trần Ngọc Tuyết Anh 0 1575 0
53 GDC Ngô Kim Cương 0 1574 0
54 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 1573 0
55 BTH Hoàng Xuân Dung 0 1572 0
56 BRV Lê Nguyễn Thùy Dương 0 1571 0
57 KHO Trương Hương Giang 0 1570 0
58 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1569 0
59 BRV Bùi Thị Thiên Kim 0 1568 0
60 HCM Phạm Cát Lâm 0 1567 0
61 HCM Nguyễn Ngọc Song Linh 0 1566 0
62 HPH Phan Phương Linh 0 1565 0
63 HCM Lê Hà My 0 1564 0
64 HCM Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 1563 0
65 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 1562 0
66 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1561 0
67 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 1560 0
68 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1559 0
69 DON Lê Tâm Như 0 1558 0
70 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1557 0
71 KHO Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh 0 1556 0
72 BTH Ngô Thư Tú 0 1555 0
73 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 1554 0
74 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1553 0
75 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 1552 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI
2 Mai Hiếu Linh DTH
3 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH
4 Lê Trần Minh Nhã HCM
5 Hồ Ngọc Vy HCM
6 Bùi Thị Ngọc Chi NBI
7 Bùi Thị Kim Khánh QNI
8 Trần Hà Gia Linh QNI
9 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV
10 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO
11 Trần Huyền Nhi DAN
12 Nguyễn Minh Trà HNO
13 Phạm Quỳnh Anh QNI
14 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI
15 Dương Nữ Nhật Minh HPH
16 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM
17 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI
18 Trần Thị Quỳnh Anh NAN
19 Tô Ngọc Lê Nhung HNO
20 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH
21 Chu Phan Trúc Linh QDO
22 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO
23 Đặng Lê Xuân Hiền HCM
24 Quan Mỹ Linh HCM
25 Châu Bảo Ngọc BDU
26 Bùi Khánh Nguyên DTH
27 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH
28 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM
29 Nguyễn Mai Linh BDU
30 Nguyễn Bảo Châu QNI
31 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO
32 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE
33 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO
34 Nguyễn Thanh Thủy BRV
35 Hà Bảo Trâm DAN
36 Đặng Thu Thủy HCM
37 Trần Mai Xuân Uyên DTH
38 Ngô Nhã Kỳ BDU
39 Nguyễn Hải An BGI
40 Nguyễn Quỳnh Anh QDO
41 Đồng Khánh Huyền BGI
42 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO
43 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH
44 Lê Trần Bảo Quyên DON
45 Cao Thanh Vân HPH
46 Đinh Vũ Thùy Anh HCM
47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV
48 Nguyễn Quỳnh Anh LDO
49 Nguyễn Thùy Anh BRV
50 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO
51 Trần Lê Hà Anh NTH
52 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO
53 Ngô Kim Cương GDC
54 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH
55 Hoàng Xuân Dung BTH
56 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV
57 Trương Hương Giang KHO
58 Nguyễn Việt Hằng KHO
59 Bùi Thị Thiên Kim BRV
60 Phạm Cát Lâm HCM
61 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM
62 Phan Phương Linh HPH
63 Lê Hà My HCM
64 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM
65 Nguyễn Như Ngọc CTH
66 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO
67 Châu Trần Bình Nhi BTH
68 Đặng Hương Thảo Như HCM
69 Lê Tâm Như DON
70 Phạm Thị Thanh Phương HPH
71 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO
72 Ngô Thư Tú BTH
73 Lê Hoàng Phương Thy BTH
74 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN
75 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 0 1 - 0 0 Ngô Nhã Kỳ BDU 38
2 39 Nguyễn Hải An BGI 0 0 - 1 0 Mai Hiếu Linh DTH 2
3 3 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 40
4 41 Đồng Khánh Huyền BGI 0 0 - 1 0 Lê Trần Minh Nhã HCM 4
5 5 Hồ Ngọc Vy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 42
6 43 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 0 ½ - ½ 0 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 6
7 7 Bùi Thị Kim Khánh QNI 0 1 - 0 0 Lê Trần Bảo Quyên DON 44
8 45 Cao Thanh Vân HPH 0 0 - 1 0 Trần Hà Gia Linh QNI 8
9 9 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 0 1 - 0 0 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 46
10 47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 10
11 11 Trần Huyền Nhi DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 48
12 49 Nguyễn Thùy Anh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Trà HNO 12
13 13 Phạm Quỳnh Anh QNI 0 1 - 0 0 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 50
14 51 Trần Lê Hà Anh NTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 14
15 15 Dương Nữ Nhật Minh HPH 0 1 - 0 0 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 52
16 53 Ngô Kim Cương GDC 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 16
17 17 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 0 1 - 0 0 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 54
18 55 Hoàng Xuân Dung BTH 0 0 - 1 0 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 18
19 19 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 0 1 - 0 0 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 56
20 57 Trương Hương Giang KHO 0 0 - 1 0 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 20
21 21 Chu Phan Trúc Linh QDO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Việt Hằng KHO 58
22 59 Bùi Thị Thiên Kim BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 22
23 23 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 0 1 - 0 0 Phạm Cát Lâm HCM 60
24 61 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 0 ½ - ½ 0 Quan Mỹ Linh HCM 24
25 25 Châu Bảo Ngọc BDU 0 1 - 0 0 Phan Phương Linh HPH 62
26 63 Lê Hà My HCM 0 0 - 1 0 Bùi Khánh Nguyên DTH 26
27 27 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 64
28 65 Nguyễn Như Ngọc CTH 0 0 - 1 0 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 28
29 29 Nguyễn Mai Linh BDU 0 0 - 1 0 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 66
30 67 Châu Trần Bình Nhi BTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Bảo Châu QNI 30
31 31 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 0 0 - 1 0 Đặng Hương Thảo Như HCM 68
32 69 Lê Tâm Như DON 0 1 - 0 0 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 32
33 33 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 0 0 - 1 0 Phạm Thị Thanh Phương HPH 70
34 71 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Thủy BRV 34
35 35 Hà Bảo Trâm DAN 0 1 - 0 0 Ngô Thư Tú BTH 72
36 73 Lê Hoàng Phương Thy BTH 0 0 - 1 0 Đặng Thu Thủy HCM 36
37 37 Trần Mai Xuân Uyên DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 74
38 75 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 20 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 1
2 2 Mai Hiếu Linh DTH 1 1 - 0 1 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 23
3 26 Bùi Khánh Nguyên DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 3
4 4 Lê Trần Minh Nhã HCM 1 1 - 0 1 Châu Bảo Ngọc BDU 25
5 28 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 1 0 - 1 1 Hồ Ngọc Vy HCM 5
6 30 Nguyễn Bảo Châu QNI 1 0 - 1 1 Bùi Thị Kim Khánh QNI 7
7 8 Trần Hà Gia Linh QNI 1 1 - 0 1 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 27
8 34 Nguyễn Thanh Thủy BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 9
9 10 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 1 1 - 0 1 Hà Bảo Trâm DAN 35
10 36 Đặng Thu Thủy HCM 1 0 - 1 1 Trần Huyền Nhi DAN 11
11 12 Nguyễn Minh Trà HNO 1 0 - 1 1 Trần Mai Xuân Uyên DTH 37
12 66 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 1 0 - 1 1 Phạm Quỳnh Anh QNI 13
13 68 Đặng Hương Thảo Như HCM 1 1 - 0 1 Dương Nữ Nhật Minh HPH 15
14 16 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 1 1 - 0 1 Trần Lê Hà Anh NTH 51
15 70 Phạm Thị Thanh Phương HPH 1 0 - 1 1 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 17
16 18 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 1 0 - 1 1 Lê Tâm Như DON 69
17 75 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 1 0 - 1 1 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 19
18 6 Bùi Thị Ngọc Chi NBI ½ 1 - 0 ½ Bùi Thị Thiên Kim BRV 59
19 24 Quan Mỹ Linh HCM ½ 1 - 0 ½ Chu Phan Trúc Linh QDO 21
20 22 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 61
21 58 Nguyễn Việt Hằng KHO ½ 1 - 0 ½ Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 43
22 14 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 0 1 - 0 0 Ngô Kim Cương GDC 53
23 50 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Mai Linh BDU 29
24 52 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 31
25 32 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 0 1 - 0 0 Hoàng Xuân Dung BTH 55
26 54 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 33
27 38 Ngô Nhã Kỳ BDU 0 1 - 0 0 Trương Hương Giang KHO 57
28 56 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải An BGI 39
29 40 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 0 1 - 0 0 Lê Hà My HCM 63
30 60 Phạm Cát Lâm HCM 0 1 - 0 0 Đồng Khánh Huyền BGI 41
31 42 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Như Ngọc CTH 65
32 44 Lê Trần Bảo Quyên DON 0 1 - 0 0 Châu Trần Bình Nhi BTH 67
33 62 Phan Phương Linh HPH 0 1 - 0 0 Cao Thanh Vân HPH 45
34 46 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 71
35 64 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 47
36 48 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 0 0 - 1 0 Lê Hoàng Phương Thy BTH 73
37 72 Ngô Thư Tú BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Thùy Anh BRV 49
38 74 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 10
2 11 Trần Huyền Nhi DAN 2 0 - 1 2 Mai Hiếu Linh DTH 2
3 3 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 2 ½ - ½ 2 Phạm Quỳnh Anh QNI 13
4 17 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 2 1 - 0 2 Lê Trần Minh Nhã HCM 4
5 5 Hồ Ngọc Vy HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 16
6 7 Bùi Thị Kim Khánh QNI 2 1 - 0 2 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 19
7 37 Trần Mai Xuân Uyên DTH 2 1 - 0 2 Trần Hà Gia Linh QNI 8
8 9 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 2 1 - 0 2 Đặng Hương Thảo Như HCM 68
9 69 Lê Tâm Như DON 2 0 - 1 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 6
10 61 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 0 - 1 Nguyễn Việt Hằng KHO 58
11 12 Nguyễn Minh Trà HNO 1 0 - 1 Quan Mỹ Linh HCM 24
12 38 Ngô Nhã Kỳ BDU 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 14
13 15 Dương Nữ Nhật Minh HPH 1 1 - 0 1 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 40
14 42 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 1 1 - 0 1 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 18
15 44 Lê Trần Bảo Quyên DON 1 0 - 1 1 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 20
16 23 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 1 1 - 0 1 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 54
17 25 Châu Bảo Ngọc BDU 1 1 - 0 1 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 56
18 51 Trần Lê Hà Anh NTH 1 0 - 1 1 Bùi Khánh Nguyên DTH 26
19 27 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 1 1 - 0 1 Phạm Cát Lâm HCM 60
20 62 Phan Phương Linh HPH 1 0 - 1 1 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 28
21 29 Nguyễn Mai Linh BDU 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 64
22 66 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Châu QNI 30
23 31 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 1 0 - 1 1 Phạm Thị Thanh Phương HPH 70
24 71 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 1 0 - 1 1 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 32
25 73 Lê Hoàng Phương Thy BTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Thanh Thủy BRV 34
26 35 Hà Bảo Trâm DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 75
27 74 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 1 0 - 1 1 Đặng Thu Thủy HCM 36
28 21 Chu Phan Trúc Linh QDO ½ 1 - 0 1 Ngô Thư Tú BTH 72
29 43 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 22
30 59 Bùi Thị Thiên Kim BRV ½ 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 33
31 39 Nguyễn Hải An BGI 0 1 - 0 0 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 50
32 41 Đồng Khánh Huyền BGI 0 1 - 0 0 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 52
33 45 Cao Thanh Vân HPH 0 0 - 1 0 Ngô Kim Cương GDC 53
34 55 Hoàng Xuân Dung BTH 0 1 - 0 0 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 46
35 47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 0 0 - 1 0 Trương Hương Giang KHO 57
36 63 Lê Hà My HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 48
37 49 Nguyễn Thùy Anh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Như Ngọc CTH 65
38 67 Châu Trần Bình Nhi BTH 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Bùi Thị Kim Khánh QNI 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 1
2 2 Mai Hiếu Linh DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 9
3 17 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 3 0 - 1 3 Hồ Ngọc Vy HCM 5
4 13 Phạm Quỳnh Anh QNI 1 - 0 3 Trần Mai Xuân Uyên DTH 37
5 24 Quan Mỹ Linh HCM 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 3
6 6 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 1 - 0 Nguyễn Việt Hằng KHO 58
7 4 Lê Trần Minh Nhã HCM 2 1 - 0 2 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 27
8 8 Trần Hà Gia Linh QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Mai Linh BDU 29
9 10 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 42
10 28 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 2 1 - 0 2 Trần Huyền Nhi DAN 11
11 32 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 2 0 - 1 2 Dương Nữ Nhật Minh HPH 15
12 16 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 2 1 - 0 2 Hà Bảo Trâm DAN 35
13 19 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 2 1 - 0 2 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 66
14 20 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 2 0 - 1 2 Lê Tâm Như DON 69
15 36 Đặng Thu Thủy HCM 2 0 - 1 2 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 23
16 68 Đặng Hương Thảo Như HCM 2 0 - 1 2 Châu Bảo Ngọc BDU 25
17 26 Bùi Khánh Nguyên DTH 2 1 - 0 2 Lê Hoàng Phương Thy BTH 73
18 70 Phạm Thị Thanh Phương HPH 2 0 - 1 Ngô Nhã Kỳ BDU 38
19 14 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 0 - 1 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 43
20 61 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM ½ - ½ Chu Phan Trúc Linh QDO 21
21 56 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Trà HNO 12
22 18 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 1 1 - 0 1 Phan Phương Linh HPH 62
23 30 Nguyễn Bảo Châu QNI 1 1 - 0 1 Hoàng Xuân Dung BTH 55
24 57 Trương Hương Giang KHO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 31
25 33 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 1 1 - 0 1 Lê Hà My HCM 63
26 34 Nguyễn Thanh Thủy BRV 1 1 - 0 1 Châu Trần Bình Nhi BTH 67
27 60 Phạm Cát Lâm HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải An BGI 39
28 40 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 71
29 64 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 1 0 - 1 1 Đồng Khánh Huyền BGI 41
30 65 Nguyễn Như Ngọc CTH 1 0 - 1 1 Lê Trần Bảo Quyên DON 44
31 72 Ngô Thư Tú BTH 1 0 - 1 1 Trần Lê Hà Anh NTH 51
32 53 Ngô Kim Cương GDC 1 1 - 0 1 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 74
33 54 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 75
34 22 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO ½ 0 - 1 0 Cao Thanh Vân HPH 45
35 46 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 0 1 - 0 ½ Bùi Thị Thiên Kim BRV 59
36 50 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 47
37 48 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thùy Anh BRV 49
38 52 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 Hồ Ngọc Vy HCM 4 ½ - ½ 4 Mai Hiếu Linh DTH 2
2 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 1 - 0 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 6
3 3 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH ½ - ½ Bùi Thị Kim Khánh QNI 7
4 13 Phạm Quỳnh Anh QNI ½ - ½ 3 Lê Trần Minh Nhã HCM 4
5 23 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 3 1 - 0 3 Trần Hà Gia Linh QNI 8
6 9 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 3 0 - 1 3 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 19
7 25 Châu Bảo Ngọc BDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 10
8 15 Dương Nữ Nhật Minh HPH 3 ½ - ½ 3 Bùi Khánh Nguyên DTH 26
9 37 Trần Mai Xuân Uyên DTH 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 16
10 69 Lê Tâm Như DON 3 1 - 0 3 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 17
11 43 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 0 - 1 3 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 28
12 38 Ngô Nhã Kỳ BDU ½ - ½ Quan Mỹ Linh HCM 24
13 58 Nguyễn Việt Hằng KHO 0 - 1 2 Trần Huyền Nhi DAN 11
14 12 Nguyễn Minh Trà HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 40
15 39 Nguyễn Hải An BGI 2 1 - 0 2 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 18
16 41 Đồng Khánh Huyền BGI 2 0 - 1 2 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 20
17 21 Chu Phan Trúc Linh QDO 2 ½ - ½ 2 Ngô Kim Cương GDC 53
18 27 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 2 0 - 1 2 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 54
19 29 Nguyễn Mai Linh BDU 2 1 - 0 2 Đặng Hương Thảo Như HCM 68
20 42 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Bảo Châu QNI 30
21 31 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 61
22 44 Lê Trần Bảo Quyên DON 2 0 - 1 2 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 32
23 73 Lê Hoàng Phương Thy BTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 33
24 51 Trần Lê Hà Anh NTH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Thanh Thủy BRV 34
25 35 Hà Bảo Trâm DAN 2 0 - 1 2 Phạm Thị Thanh Phương HPH 70
26 66 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 2 1 - 0 2 Đặng Thu Thủy HCM 36
27 49 Nguyễn Thùy Anh BRV 1 0 - 1 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 14
28 45 Cao Thanh Vân HPH 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 64
29 62 Phan Phương Linh HPH 1 1 - 0 1 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 46
30 63 Lê Hà My HCM 1 ½ - ½ 1 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 50
31 52 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Như Ngọc CTH 65
32 55 Hoàng Xuân Dung BTH 1 ½ - ½ 1 Ngô Thư Tú BTH 72
33 67 Châu Trần Bình Nhi BTH 1 0 - 1 1 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 56
34 71 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 1 0 - 1 1 Trương Hương Giang KHO 57
35 74 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 1 0 - 1 1 Phạm Cát Lâm HCM 60
36 75 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 1 0 - 1 ½ Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 22
37 59 Bùi Thị Thiên Kim BRV ½ 1 - 0 0 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 48
38 47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Mai Hiếu Linh DTH 0 - 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 1
2 3 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 4 1 - 0 Hồ Ngọc Vy HCM 5
3 7 Bùi Thị Kim Khánh QNI 4 1 - 0 4 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 23
4 28 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 4 ½ - ½ 4 Phạm Quỳnh Anh QNI 13
5 19 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 4 ½ - ½ 4 Châu Bảo Ngọc BDU 25
6 16 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM ½ - ½ 4 Lê Tâm Như DON 69
7 4 Lê Trần Minh Nhã HCM 1 - 0 Dương Nữ Nhật Minh HPH 15
8 6 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 1 - 0 Trần Mai Xuân Uyên DTH 37
9 26 Bùi Khánh Nguyên DTH 0 - 1 3 Trần Hà Gia Linh QNI 8
10 32 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 9
11 33 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 10
12 11 Trần Huyền Nhi DAN 3 1 - 0 3 Ngô Nhã Kỳ BDU 38
13 40 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 3 0 - 1 3 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 17
14 20 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Hải An BGI 39
15 24 Quan Mỹ Linh HCM 3 1 - 0 3 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 66
16 70 Phạm Thị Thanh Phương HPH 3 1 - 0 3 Nguyễn Mai Linh BDU 29
17 30 Nguyễn Bảo Châu QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 61
18 54 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 3 1 - 0 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 14
19 34 Nguyễn Thanh Thủy BRV 0 - 1 Chu Phan Trúc Linh QDO 21
20 53 Ngô Kim Cương GDC 0 - 1 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 43
21 58 Nguyễn Việt Hằng KHO ½ - ½ Trần Lê Hà Anh NTH 51
22 44 Lê Trần Bảo Quyên DON 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Trà HNO 12
23 18 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 2 0 - 1 2 Cao Thanh Vân HPH 45
24 56 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 2 0 - 1 2 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 27
25 60 Phạm Cát Lâm HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 31
26 57 Trương Hương Giang KHO 2 0 - 1 2 Hà Bảo Trâm DAN 35
27 36 Đặng Thu Thủy HCM 2 1 - 0 2 Phan Phương Linh HPH 62
28 65 Nguyễn Như Ngọc CTH 2 1 - 0 2 Đồng Khánh Huyền BGI 41
29 68 Đặng Hương Thảo Như HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 42
30 50 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO ½ - ½ 2 Lê Hoàng Phương Thy BTH 73
31 22 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 1 - 0 Hoàng Xuân Dung BTH 55
32 72 Ngô Thư Tú BTH 0 - 1 Bùi Thị Thiên Kim BRV 59
33 47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 1 0 - 1 Lê Hà My HCM 63
34 46 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 1 1 - 0 1 Châu Trần Bình Nhi BTH 67
35 74 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Thùy Anh BRV 49
36 52 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 71
37 64 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 75
38 48 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 0 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 0 - 1 5 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 3
2 2 Mai Hiếu Linh DTH 1 - 0 5 Bùi Thị Kim Khánh QNI 7
3 69 Lê Tâm Như DON 0 - 1 Lê Trần Minh Nhã HCM 4
4 5 Hồ Ngọc Vy HCM 1 - 0 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 19
5 13 Phạm Quỳnh Anh QNI 0 - 1 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 6
6 25 Châu Bảo Ngọc BDU 0 - 1 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 28
7 8 Trần Hà Gia Linh QNI 4 0 - 1 4 Quan Mỹ Linh HCM 24
8 11 Trần Huyền Nhi DAN 4 0 - 1 4 Nguyễn Bảo Châu QNI 30
9 32 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 4 0 - 1 4 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 16
10 17 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 33
11 54 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 4 0 - 1 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 20
12 23 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 4 1 - 0 4 Phạm Thị Thanh Phương HPH 70
13 15 Dương Nữ Nhật Minh HPH ½ - ½ Trần Mai Xuân Uyên DTH 37
14 21 Chu Phan Trúc Linh QDO ½ - ½ Bùi Khánh Nguyên DTH 26
15 43 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 0 - 1 3 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 9
16 10 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 40
17 45 Cao Thanh Vân HPH 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Trà HNO 12
18 27 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 3 ½ - ½ 3 Trần Lê Hà Anh NTH 51
19 29 Nguyễn Mai Linh BDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Việt Hằng KHO 58
20 35 Hà Bảo Trâm DAN 3 1 - 0 3 Phạm Cát Lâm HCM 60
21 61 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 3 0 - 1 3 Đặng Thu Thủy HCM 36
22 38 Ngô Nhã Kỳ BDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Như Ngọc CTH 65
23 39 Nguyễn Hải An BGI 3 1 - 0 3 Đặng Hương Thảo Như HCM 68
24 66 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 3 0 - 1 Nguyễn Thanh Thủy BRV 34
25 14 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 1 - 0 Bùi Thị Thiên Kim BRV 59
26 63 Lê Hà My HCM 1 - 0 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 22
27 73 Lê Hoàng Phương Thy BTH 1 - 0 Ngô Kim Cương GDC 53
28 49 Nguyễn Thùy Anh BRV 2 0 - 1 2 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 18
29 31 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 2 1 - 0 2 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 50
30 41 Đồng Khánh Huyền BGI 2 1 - 0 2 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 56
31 42 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 2 1 - 0 2 Trương Hương Giang KHO 57
32 62 Phan Phương Linh HPH 2 1 - 0 2 Lê Trần Bảo Quyên DON 44
33 75 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 2 1 - 0 2 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 46
34 71 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 2 1 - 0 Ngô Thư Tú BTH 72
35 55 Hoàng Xuân Dung BTH 1 - 0 1 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 52
36 67 Châu Trần Bình Nhi BTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 47
37 48 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 74
38 64 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 1 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Lê Trần Minh Nhã HCM 1 - 0 6 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 3
2 28 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 0 - 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 1
3 6 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 0 - 1 Hồ Ngọc Vy HCM 5
4 20 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 5 0 - 1 Mai Hiếu Linh DTH 2
5 24 Quan Mỹ Linh HCM 5 1 - 0 5 Bùi Thị Kim Khánh QNI 7
6 16 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 5 0 - 1 5 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 23
7 30 Nguyễn Bảo Châu QNI 5 1 - 0 5 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 17
8 25 Châu Bảo Ngọc BDU 0 - 1 Phạm Quỳnh Anh QNI 13
9 19 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 0 - 1 Lê Tâm Như DON 69
10 8 Trần Hà Gia Linh QNI 4 1 - 0 4 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 32
11 9 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 4 0 - 1 4 Hà Bảo Trâm DAN 35
12 33 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 4 0 - 1 4 Trần Huyền Nhi DAN 11
13 12 Nguyễn Minh Trà HNO 4 0 - 1 4 Ngô Nhã Kỳ BDU 38
14 36 Đặng Thu Thủy HCM 4 0 - 1 4 Dương Nữ Nhật Minh HPH 15
15 70 Phạm Thị Thanh Phương HPH 4 0 - 1 4 Chu Phan Trúc Linh QDO 21
16 26 Bùi Khánh Nguyên DTH 4 0 - 1 4 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 54
17 37 Trần Mai Xuân Uyên DTH 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Mai Linh BDU 29
18 10 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 1 - 0 4 Nguyễn Hải An BGI 39
19 14 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 1 - 0 Lê Hoàng Phương Thy BTH 73
20 40 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 0 - 1 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 27
21 34 Nguyễn Thanh Thủy BRV 1 - 0 Lê Hà My HCM 63
22 51 Trần Lê Hà Anh NTH 1 - 0 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 43
23 18 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 61
24 31 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 3 1 - 0 3 Phan Phương Linh HPH 62
25 68 Đặng Hương Thảo Như HCM 3 ½ - ½ 3 Đồng Khánh Huyền BGI 41
26 75 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 42
27 65 Nguyễn Như Ngọc CTH 3 0 - 1 3 Cao Thanh Vân HPH 45
28 58 Nguyễn Việt Hằng KHO 3 0 - 1 3 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 66
29 60 Phạm Cát Lâm HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 71
30 53 Ngô Kim Cương GDC 1 - 0 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 22
31 59 Bùi Thị Thiên Kim BRV 0 - 1 Hoàng Xuân Dung BTH 55
32 56 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 2 0 - 1 2 Lê Trần Bảo Quyên DON 44
33 46 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 64
34 57 Trương Hương Giang KHO 2 1 - 0 2 Nguyễn Thùy Anh BRV 49
35 50 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 2 1 - 0 2 Châu Trần Bình Nhi BTH 67
36 47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 1 0 - 1 2 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 74
37 52 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 1 1 - 0 1 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 48
38 72 Ngô Thư Tú BTH 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 0 - 1 Hồ Ngọc Vy HCM 5
2 2 Mai Hiếu Linh DTH 1 - 0 Lê Trần Minh Nhã HCM 4
3 3 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6 ½ - ½ 6 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 23
4 30 Nguyễn Bảo Châu QNI 6 0 - 1 6 Quan Mỹ Linh HCM 24
5 28 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 1 - 0 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 6
6 69 Lê Tâm Như DON 0 - 1 Phạm Quỳnh Anh QNI 13
7 7 Bùi Thị Kim Khánh QNI 5 ½ - ½ 5 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 17
8 21 Chu Phan Trúc Linh QDO 5 0 - 1 5 Trần Hà Gia Linh QNI 8
9 11 Trần Huyền Nhi DAN 5 0 - 1 5 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 20
10 15 Dương Nữ Nhật Minh HPH 5 1 - 0 5 Hà Bảo Trâm DAN 35
11 38 Ngô Nhã Kỳ BDU 5 0 - 1 5 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 16
12 54 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 5 1 - 0 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 19
13 29 Nguyễn Mai Linh BDU ½ - ½ Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 10
14 34 Nguyễn Thanh Thủy BRV 1 - 0 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 14
15 51 Trần Lê Hà Anh NTH 0 - 1 Châu Bảo Ngọc BDU 25
16 27 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 0 - 1 Trần Mai Xuân Uyên DTH 37
17 9 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 4 ½ - ½ 4 Đặng Thu Thủy HCM 36
18 39 Nguyễn Hải An BGI 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Minh Trà HNO 12
19 60 Phạm Cát Lâm HCM 4 1 - 0 4 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 18
20 42 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 4 0 - 1 4 Bùi Khánh Nguyên DTH 26
21 45 Cao Thanh Vân HPH 4 0 - 1 4 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 31
22 32 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 4 1 - 0 4 Phạm Thị Thanh Phương HPH 70
23 66 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 33
24 55 Hoàng Xuân Dung BTH 1 - 0 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 40
25 41 Đồng Khánh Huyền BGI 1 - 0 Lê Hoàng Phương Thy BTH 73
26 43 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH ½ - ½ Đặng Hương Thảo Như HCM 68
27 63 Lê Hà My HCM 0 - 1 Ngô Kim Cương GDC 53
28 44 Lê Trần Bảo Quyên DON 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 75
29 64 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 3 0 - 1 3 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 50
30 74 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 3 0 - 1 3 Trương Hương Giang KHO 57
31 71 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 3 0 - 1 3 Nguyễn Việt Hằng KHO 58
32 61 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Như Ngọc CTH 65
33 62 Phan Phương Linh HPH 3 1 - 0 Bùi Thị Thiên Kim BRV 59
34 22 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 0 - 1 Ngô Thư Tú BTH 72
35 49 Nguyễn Thùy Anh BRV 2 ½ - ½ 2 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 46
36 67 Châu Trần Bình Nhi BTH 2 ½ - ½ 2 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 52
37 48 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 47
38 56 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 2 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 5 Hồ Ngọc Vy HCM 7,5 0,5 48,5 7 5 4
2 2 Mai Hiếu Linh DTH 7,5 0,5 48,0 7 4 3
3 24 Quan Mỹ Linh HCM 7,0 0,0 43,5 6 5 3
4 3 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6,5 0,0 51,0 5 4 3
5 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 6,5 0,0 50,0 6 4 3
6 4 Lê Trần Minh Nhã HCM 6,5 0,0 47,5 6 5 2
7 23 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 6,5 0,0 47,0 6 5 2
8 13 Phạm Quỳnh Anh QNI 6,5 0,0 46,5 5 5 3
9 28 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 6,5 0,0 44,5 6 4 4
10 16 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 6,0 0,0 44,5 5 5 3
11 20 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 6,0 0,0 43,5 6 5 5
12 8 Trần Hà Gia Linh QNI 6,0 0,0 43,5 6 5 3
13 30 Nguyễn Bảo Châu QNI 6,0 0,0 40,5 6 4 3
14 54 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 6,0 0,0 40,5 6 4 2
15 15 Dương Nữ Nhật Minh HPH 6,0 0,0 39,0 5 4 2
16 7 Bùi Thị Kim Khánh QNI 5,5 0,0 50,0 4 4 1
17 6 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 5,5 0,0 46,0 5 5 2
18 69 Lê Tâm Như DON 5,5 0,0 45,5 5 4 3
19 17 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 5,5 0,0 45,0 5 5 2
20 37 Trần Mai Xuân Uyên DTH 5,5 0,0 44,0 4 5 2
21 25 Châu Bảo Ngọc BDU 5,5 0,0 41,5 5 4 2
22 34 Nguyễn Thanh Thủy BRV 5,5 0,0 33,5 5 4 2
23 11 Trần Huyền Nhi DAN 5,0 0,0 43,5 5 4 3
24 66 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 5,0 0,0 43,0 5 4 2
25 26 Bùi Khánh Nguyên DTH 5,0 0,0 41,5 4 5 3
26 38 Ngô Nhã Kỳ BDU 5,0 0,0 41,5 4 4 2
27 21 Chu Phan Trúc Linh QDO 5,0 0,0 40,0 3 4 2
28 32 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 5,0 0,0 39,5 5 4 2
29 35 Hà Bảo Trâm DAN 5,0 0,0 38,0 5 5 2
30 10 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 5,0 0,0 38,0 4 5 1
31 29 Nguyễn Mai Linh BDU 5,0 0,0 37,5 4 4 1
32 60 Phạm Cát Lâm HCM 5,0 0,0 37,0 5 4 1
33 31 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 5,0 0,0 33,0 5 4 3
34 19 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 4,5 0,0 43,0 4 5 2
35 9 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 4,5 0,0 40,0 4 4 2
36 39 Nguyễn Hải An BGI 4,5 0,0 40,0 4 4 1
37 27 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 4,5 0,0 39,5 4 4 2
38 51 Trần Lê Hà Anh NTH 4,5 0,0 39,0 3 4 1
39 36 Đặng Thu Thủy HCM 4,5 0,0 38,5 4 5 3
40 14 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 4,5 0,0 35,5 4 5 1
41 12 Nguyễn Minh Trà HNO 4,5 0,0 35,0 4 5 4
42 53 Ngô Kim Cương GDC 4,5 0,0 33,0 4 5 2
43 41 Đồng Khánh Huyền BGI 4,5 0,0 33,0 4 4 1
44 55 Hoàng Xuân Dung BTH 4,5 0,0 29,0 4 4 1
45 70 Phạm Thị Thanh Phương HPH 4,0 0,0 42,0 4 5 3
46 42 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 4,0 0,0 39,0 4 4 1
47 68 Đặng Hương Thảo Như HCM 4,0 0,0 39,0 3 5 1
48 61 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 4,0 0,0 38,5 3 4 2
49 58 Nguyễn Việt Hằng KHO 4,0 0,0 38,0 3 5 2
50 43 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 4,0 0,0 38,0 3 4 2
51 33 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 4,0 0,0 37,5 4 5 2
52 18 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 4,0 0,0 35,5 4 5 2
53 62 Phan Phương Linh HPH 4,0 0,0 35,0 4 4 0
54 45 Cao Thanh Vân HPH 4,0 0,0 33,5 4 4 3
55 57 Trương Hương Giang KHO 4,0 0,0 33,0 4 5 3
56 50 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 4,0 0,0 32,5 3 5 1
57 75 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 4,0 0,0 31,0 3 4 2
58 40 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 3,5 0,0 40,0 3 5 1
59 73 Lê Hoàng Phương Thy BTH 3,5 0,0 36,5 3 5 1
60 63 Lê Hà My HCM 3,5 0,0 30,5 3 4 1
61 72 Ngô Thư Tú BTH 3,5 0,0 30,0 2 5 1
62 44 Lê Trần Bảo Quyên DON 3,0 0,0 34,0 3 4 2
63 65 Nguyễn Như Ngọc CTH 3,0 0,0 33,5 3 5 2
64 56 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 3,0 0,0 33,5 2 4 1
65 71 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 3,0 0,0 32,5 3 4 2
66 64 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 3,0 0,0 30,5 2 4 1
67 74 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 3,0 0,0 30,0 2 4 2
68 22 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 2,5 0,0 31,0 2 5 1
69 59 Bùi Thị Thiên Kim BRV 2,5 0,0 30,5 2 5 1
70 52 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 2,5 0,0 30,0 1 4 0
71 49 Nguyễn Thùy Anh BRV 2,5 0,0 28,0 2 4 2
72 67 Châu Trần Bình Nhi BTH 2,5 0,0 27,5 1 4 0
73 46 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 2,5 0,0 27,0 2 5 0
74 47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 2,0 0,0 25,0 1 4 1
75 48 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 1,0 0,0 23,0 0 4 0