GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 9

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 9

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 9

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Lê Khánh Hà 0 1717 0
2 HCM Lê Thái Hoàng Ánh 0 1716 0
3 HNO Trần Ngô Mai Linh 0 1715 0
4 BGI Đỗ Hà Trang 0 1714 0
5 QDO Nguyễn Mai Chi 0 1713 0
6 TTH Lâm Bình Nguyên 0 1712 0
7 TTH Lê Minh Anh 0 1711 0
8 HCM Trần Nguyễn Hà Anh 0 1710 0
9 QDO Nghiêm Tố Hân 0 1709 0
10 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1708 0
11 DON Dương Nguyễn Hà Phương 0 1707 0
12 HNO Bùi Ngọc Minh 0 1706 0
13 HCM Vũ Nguyễn Uyên Nhi 0 1705 0
14 DON Nguyễn Phạm Minh Thư 0 1704 0
15 QDO Ngô Thùy Dương 0 1703 0
16 DAN Lê Ngọc Khả Uyên 0 1702 0
17 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1701 0
18 BGI Thiệu Gia Linh 0 1700 0
19 HPH Đào Nhật Minh 0 1699 0
20 BDU Nguyễn Phạm Phương Vy 0 1698 0
21 HPH Nguyễn Phương Ly 0 1697 0
22 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 1696 0
23 LDO Võ Nguyễn Hồng Uyên 0 1695 0
24 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1694 0
25 HCM Nguyễn Duy Khánh Hồng 0 1693 0
26 DAN Trần Lê Vy 0 1692 0
27 HCM Nguyễn Minh Chi 0 1691 0
28 HCM Tống Thái Hoàng Ân 0 1690 0
29 HNO Nguyễn Ngọc Diệp 0 1689 0
30 DON Nguyễn Trần Thiên Vân 0 1688 0
31 CTH Trần Lý Ngân Châu 0 1687 0
32 HNO Nguyễn Hồng Hà My 0 1686 0
33 BGI Đàm Thị Thúy Hiền 0 1685 0
34 KGI Nguyễn Mạnh Quỳnh 0 1684 0
35 BGI Nguyễn Khánh Huyền 0 1683 0
36 TTH Lê Bảo An 0 1682 0
37 HAU Võ Ngọc Thiên Kim 0 1681 0
38 NAN Nguyễn Thị Phương Uyên 0 1680 0
39 HCM Đặng Ngọc Thiên Thanh 0 1679 0
40 HCM Hoàng Phương Minh 0 1678 0
41 QNI Nguyễn Thanh Thảo 0 1677 0
42 DON Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 0 1676 0
43 NBI Đinh Ngọc Lan 0 1675 0
44 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1674 0
45 HNO Nguyễn Bảo Minh Châu 0 1673 0
46 BGI Đặng Linh Nhi 0 1672 0
47 BRV Lê Hoài An 0 1671 0
48 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 1670 0
49 HNO Nguyễn Thái An 0 1669 0
50 HCM Võ Thuỳ An 0 1668 0
51 BDU Đoàn Minh Anh 0 1667 0
52 QDO Đỗ Phương Tuệ Anh 0 1666 0
53 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 1665 0
54 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 1664 0
55 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1663 0
56 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1662 0
57 GDC Phạm Khánh Đan 0 1661 0
58 HCM Hoàng Hải Giang 0 1660 0
59 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 1659 0
60 LCI Nguyễn Minh Giang 0 1658 0
61 LCI Lục Kim Giao 0 1657 0
62 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1656 0
63 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1655 0
64 CBA Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ 0 1654 0
65 TNI Trần Huỳnh Mỹ Kỳ 0 1653 0
66 HCM Đặng Nhã Khanh 0 1652 0
67 TGI Phan Hồ Mai Khuê 0 1651 0
68 HPH Tạ Thị Trúc Linh 0 1650 0
69 BRV Thái Thùy Linh 0 1649 0
70 BRV Hà Trúc Mai 0 1648 0
71 BRV Nguyễn Nguyệt Minh 0 1647 0
72 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1646 0
73 BRV Trương Xuân Minh 0 1645 0
74 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1644 0
75 DTH Phạm Mai Phương Nghi 0 1643 0
76 HCM Trần Ngọc Phương Nghi 0 1642 0
77 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1641 0
78 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 1640 0
79 CBA Thẩm Khánh Uyên Nhi 0 1639 0
80 BTR Nguyễn Ngọc Tâm Như 0 1638 0
81 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1637 0
82 HCM Trần Bích Phương 0 1636 0
83 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1635 0
84 HCM Lê Gia Cát Tiên 0 1634 0
85 HCM Mai Lê Cát Tường 0 1633 0
86 HCM Bùi Phan Nhật Thu 0 1632 0
87 BTH Văn Thị Anh Thy 0 1631 0
88 LCI Nguyễn Hà Trang 0 1630 0
89 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1629 0
90 NAN Trương Thanh Vân 0 1628 0
91 TGI Lê Nguyễn Phương Vy 0 1627 0
92 BRV Nguyễn Mai Phương 0 1626 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Lê Khánh Hà 0 1717 0
2 HCM Lê Thái Hoàng Ánh 0 1716 0
3 HNO Trần Ngô Mai Linh 0 1715 0
4 BGI Đỗ Hà Trang 0 1714 0
5 QDO Nguyễn Mai Chi 0 1713 0
6 TTH Lâm Bình Nguyên 0 1712 0
7 TTH Lê Minh Anh 0 1711 0
8 HCM Trần Nguyễn Hà Anh 0 1710 0
9 QDO Nghiêm Tố Hân 0 1709 0
10 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1708 0
11 DON Dương Nguyễn Hà Phương 0 1707 0
12 HNO Bùi Ngọc Minh 0 1706 0
13 HCM Vũ Nguyễn Uyên Nhi 0 1705 0
14 DON Nguyễn Phạm Minh Thư 0 1704 0
15 QDO Ngô Thùy Dương 0 1703 0
16 DAN Lê Ngọc Khả Uyên 0 1702 0
17 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1701 0
18 BGI Thiệu Gia Linh 0 1700 0
19 HPH Đào Nhật Minh 0 1699 0
20 BDU Nguyễn Phạm Phương Vy 0 1698 0
21 HPH Nguyễn Phương Ly 0 1697 0
22 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 1696 0
23 LDO Võ Nguyễn Hồng Uyên 0 1695 0
24 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1694 0
25 HCM Nguyễn Duy Khánh Hồng 0 1693 0
26 DAN Trần Lê Vy 0 1692 0
27 HCM Nguyễn Minh Chi 0 1691 0
28 HCM Tống Thái Hoàng Ân 0 1690 0
29 HNO Nguyễn Ngọc Diệp 0 1689 0
30 DON Nguyễn Trần Thiên Vân 0 1688 0
31 CTH Trần Lý Ngân Châu 0 1687 0
32 HNO Nguyễn Hồng Hà My 0 1686 0
33 BGI Đàm Thị Thúy Hiền 0 1685 0
34 KGI Nguyễn Mạnh Quỳnh 0 1684 0
35 BGI Nguyễn Khánh Huyền 0 1683 0
36 TTH Lê Bảo An 0 1682 0
37 HAU Võ Ngọc Thiên Kim 0 1681 0
38 NAN Nguyễn Thị Phương Uyên 0 1680 0
39 HCM Đặng Ngọc Thiên Thanh 0 1679 0
40 HCM Hoàng Phương Minh 0 1678 0
41 QNI Nguyễn Thanh Thảo 0 1677 0
42 DON Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 0 1676 0
43 NBI Đinh Ngọc Lan 0 1675 0
44 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1674 0
45 HNO Nguyễn Bảo Minh Châu 0 1673 0
46 BGI Đặng Linh Nhi 0 1672 0
47 BRV Lê Hoài An 0 1671 0
48 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 1670 0
49 HNO Nguyễn Thái An 0 1669 0
50 HCM Võ Thuỳ An 0 1668 0
51 BDU Đoàn Minh Anh 0 1667 0
52 QDO Đỗ Phương Tuệ Anh 0 1666 0
53 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 1665 0
54 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 1664 0
55 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1663 0
56 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1662 0
57 GDC Phạm Khánh Đan 0 1661 0
58 HCM Hoàng Hải Giang 0 1660 0
59 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 1659 0
60 LCI Nguyễn Minh Giang 0 1658 0
61 LCI Lục Kim Giao 0 1657 0
62 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1656 0
63 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1655 0
64 CBA Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ 0 1654 0
65 TNI Trần Huỳnh Mỹ Kỳ 0 1653 0
66 HCM Đặng Nhã Khanh 0 1652 0
67 TGI Phan Hồ Mai Khuê 0 1651 0
68 HPH Tạ Thị Trúc Linh 0 1650 0
69 BRV Thái Thùy Linh 0 1649 0
70 BRV Hà Trúc Mai 0 1648 0
71 BRV Nguyễn Nguyệt Minh 0 1647 0
72 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1646 0
73 BRV Trương Xuân Minh 0 1645 0
74 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1644 0
75 DTH Phạm Mai Phương Nghi 0 1643 0
76 HCM Trần Ngọc Phương Nghi 0 1642 0
77 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1641 0
78 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 1640 0
79 CBA Thẩm Khánh Uyên Nhi 0 1639 0
80 BTR Nguyễn Ngọc Tâm Như 0 1638 0
81 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1637 0
82 HCM Trần Bích Phương 0 1636 0
83 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1635 0
84 HCM Lê Gia Cát Tiên 0 1634 0
85 HCM Mai Lê Cát Tường 0 1633 0
86 HCM Bùi Phan Nhật Thu 0 1632 0
87 BTH Văn Thị Anh Thy 0 1631 0
88 LCI Nguyễn Hà Trang 0 1630 0
89 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1629 0
90 NAN Trương Thanh Vân 0 1628 0
91 TGI Lê Nguyễn Phương Vy 0 1627 0
92 BRV Nguyễn Mai Phương 0 1626 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Lê Khánh Hà HNO
2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM
3 Trần Ngô Mai Linh HNO
4 Đỗ Hà Trang BGI
5 Nguyễn Mai Chi QDO
6 Lâm Bình Nguyên TTH
7 Lê Minh Anh TTH
8 Trần Nguyễn Hà Anh HCM
9 Nghiêm Tố Hân QDO
10 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI
11 Dương Nguyễn Hà Phương DON
12 Bùi Ngọc Minh HNO
13 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM
14 Nguyễn Phạm Minh Thư DON
15 Ngô Thùy Dương QDO
16 Lê Ngọc Khả Uyên DAN
17 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO
18 Thiệu Gia Linh BGI
19 Đào Nhật Minh HPH
20 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU
21 Nguyễn Phương Ly HPH
22 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH
23 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO
24 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO
25 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM
26 Trần Lê Vy DAN
27 Nguyễn Minh Chi HCM
28 Tống Thái Hoàng Ân HCM
29 Nguyễn Ngọc Diệp HNO
30 Nguyễn Trần Thiên Vân DON
31 Trần Lý Ngân Châu CTH
32 Nguyễn Hồng Hà My HNO
33 Đàm Thị Thúy Hiền BGI
34 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI
35 Nguyễn Khánh Huyền BGI
36 Lê Bảo An TTH
37 Võ Ngọc Thiên Kim HAU
38 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN
39 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM
40 Hoàng Phương Minh HCM
41 Nguyễn Thanh Thảo QNI
42 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON
43 Đinh Ngọc Lan NBI
44 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM
45 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO
46 Đặng Linh Nhi BGI
47 Lê Hoài An BRV
48 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR
49 Nguyễn Thái An HNO
50 Võ Thuỳ An HCM
51 Đoàn Minh Anh BDU
52 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO
53 Nguyễn Lê Đông Anh BTH
54 Trần Nguyễn Minh Anh BRV
55 Phùng Ngọc Minh Châu KHO
56 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM
57 Phạm Khánh Đan GDC
58 Hoàng Hải Giang HCM
59 Hoàng Nguyên Giang GDC
60 Nguyễn Minh Giang LCI
61 Lục Kim Giao LCI
62 Trần Thị Thu Hà LDO
63 Trương Ngô Thiên Hà KHO
64 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA
65 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI
66 Đặng Nhã Khanh HCM
67 Phan Hồ Mai Khuê TGI
68 Tạ Thị Trúc Linh HPH
69 Thái Thùy Linh BRV
70 Hà Trúc Mai BRV
71 Nguyễn Nguyệt Minh BRV
72 Phạm Đỗ Mai Minh HPH
73 Trương Xuân Minh BRV
74 Bùi Nguyễn Trà My HCM
75 Phạm Mai Phương Nghi DTH
76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM
77 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM
78 Nguyễn Linh Nhi BNI
79 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA
80 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR
81 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM
82 Trần Bích Phương HCM
83 Đàm Thị Bích Phượng HPH
84 Lê Gia Cát Tiên HCM
85 Mai Lê Cát Tường HCM
86 Bùi Phan Nhật Thu HCM
87 Văn Thị Anh Thy BTH
88 Nguyễn Hà Trang LCI
89 Phạm Thanh Trúc LCI
90 Trương Thanh Vân NAN
91 Lê Nguyễn Phương Vy TGI
92 Nguyễn Mai Phương BRV

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Khánh Hà HNO 0 1 - 0 0 Đặng Linh Nhi BGI 46
2 47 Lê Hoài An BRV 0 - - + 0 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 2
3 3 Trần Ngô Mai Linh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 48
4 49 Nguyễn Thái An HNO 0 1 - 0 0 Đỗ Hà Trang BGI 4
5 5 Nguyễn Mai Chi QDO 0 1 - 0 0 Võ Thuỳ An HCM 50
6 51 Đoàn Minh Anh BDU 0 1 - 0 0 Lâm Bình Nguyên TTH 6
7 7 Lê Minh Anh TTH 0 1 - 0 0 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 52
8 53 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 0 0 - 1 0 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 8
9 9 Nghiêm Tố Hân QDO 0 1 - 0 0 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 54
10 55 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 0 0 - 1 0 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 10
11 11 Dương Nguyễn Hà Phương DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 56
12 57 Phạm Khánh Đan GDC 0 0 - 1 0 Bùi Ngọc Minh HNO 12
13 13 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 0 1 - 0 0 Hoàng Hải Giang HCM 58
14 59 Hoàng Nguyên Giang GDC 0 0 - 1 0 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 14
15 15 Ngô Thùy Dương QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Giang LCI 60
16 61 Lục Kim Giao LCI 0 ½ - ½ 0 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 16
17 17 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 0 1 - 0 0 Trần Thị Thu Hà LDO 62
18 63 Trương Ngô Thiên Hà KHO 0 ½ - ½ 0 Thiệu Gia Linh BGI 18
19 19 Đào Nhật Minh HPH 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 64
20 65 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 20
21 21 Nguyễn Phương Ly HPH 0 1 - 0 0 Đặng Nhã Khanh HCM 66
22 67 Phan Hồ Mai Khuê TGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 22
23 23 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 0 0 - 1 0 Tạ Thị Trúc Linh HPH 68
24 69 Thái Thùy Linh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 24
25 25 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 0 1 - 0 0 Hà Trúc Mai BRV 70
26 71 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 0 0 - 1 0 Trần Lê Vy DAN 26
27 27 Nguyễn Minh Chi HCM 0 1 - 0 0 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 72
28 73 Trương Xuân Minh BRV 0 0 - 1 0 Tống Thái Hoàng Ân HCM 28
29 29 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 0 1 - 0 0 Bùi Nguyễn Trà My HCM 74
30 75 Phạm Mai Phương Nghi DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 30
31 31 Trần Lý Ngân Châu CTH 0 + - - 0 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 76
32 77 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Hồng Hà My HNO 32
33 33 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Linh Nhi BNI 78
34 79 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 0 0 - 1 0 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 34
35 35 Nguyễn Khánh Huyền BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 80
36 81 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 0 0 - 1 0 Lê Bảo An TTH 36
37 37 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 0 1 - 0 0 Trần Bích Phương HCM 82
38 83 Đàm Thị Bích Phượng HPH 0 0 - 1 0 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 38
39 39 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 0 1 - 0 0 Lê Gia Cát Tiên HCM 84
40 85 Mai Lê Cát Tường HCM 0 0 - 1 0 Hoàng Phương Minh HCM 40
41 41 Nguyễn Thanh Thảo QNI 0 1 - 0 0 Bùi Phan Nhật Thu HCM 86
42 87 Văn Thị Anh Thy BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 42
43 43 Đinh Ngọc Lan NBI 0 1 - 0 0 Nguyễn Hà Trang LCI 88
44 89 Phạm Thanh Trúc LCI 0 1 - 0 0 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 44
45 45 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 0 1 - 0 0 Trương Thanh Vân NAN 90
46 91 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 0 1 bye
47 92 Nguyễn Mai Phương BRV 0 0 not paired

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 29 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 1 1 - 0 1 Lê Khánh Hà HNO 1
2 2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 1 1 - 0 1 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 33
3 31 Trần Lý Ngân Châu CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Mai Chi QDO 5
4 32 Nguyễn Hồng Hà My HNO 1 1 - 0 1 Lê Minh Anh TTH 7
5 8 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Khánh Huyền BGI 35
6 34 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 1 0 - 1 1 Nghiêm Tố Hân QDO 9
7 10 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 1 0 - 1 1 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 37
8 36 Lê Bảo An TTH 1 0 - 1 1 Dương Nguyễn Hà Phương DON 11
9 12 Bùi Ngọc Minh HNO 1 0 - 1 1 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 39
10 38 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 1 0 - 1 1 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 13
11 14 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 1 1 - 0 1 Nguyễn Thanh Thảo QNI 41
12 40 Hoàng Phương Minh HCM 1 0 - 1 1 Ngô Thùy Dương QDO 15
13 43 Đinh Ngọc Lan NBI 1 1 - 0 1 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 17
14 45 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 1 0 - 1 1 Đào Nhật Minh HPH 19
15 20 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 1 0 - 1 1 Nguyễn Thái An HNO 49
16 48 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Phương Ly HPH 21
17 22 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 1 0 - 1 1 Đoàn Minh Anh BDU 51
18 24 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 1 0 - 1 1 Phạm Mai Phương Nghi DTH 75
19 68 Tạ Thị Trúc Linh HPH 1 1 - 0 1 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 25
20 26 Trần Lê Vy DAN 1 1 - 0 1 Văn Thị Anh Thy BTH 87
21 91 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Chi HCM 27
22 28 Tống Thái Hoàng Ân HCM 1 1 - 0 1 Phạm Thanh Trúc LCI 89
23 16 Lê Ngọc Khả Uyên DAN ½ 1 - 0 ½ Trương Ngô Thiên Hà KHO 63
24 18 Thiệu Gia Linh BGI ½ 1 - 0 ½ Lục Kim Giao LCI 61
25 66 Đặng Nhã Khanh HCM 0 0 - 1 0 Trần Ngô Mai Linh HNO 3
26 4 Đỗ Hà Trang BGI 0 ½ - ½ 0 Phan Hồ Mai Khuê TGI 67
27 6 Lâm Bình Nguyên TTH 0 1 - 0 0 Thái Thùy Linh BRV 69
28 70 Hà Trúc Mai BRV 0 1 - 0 0 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 23
29 30 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 71
30 42 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 0 1 - 0 0 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 72
31 44 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 0 0 - 1 0 Trương Xuân Minh BRV 73
32 46 Đặng Linh Nhi BGI 0 0 - 1 0 Bùi Nguyễn Trà My HCM 74
33 50 Võ Thuỳ An HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 77
34 52 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Linh Nhi BNI 78
35 80 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 53
36 54 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 0 0 - 1 0 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 79
37 82 Trần Bích Phương HCM 0 0 - 1 0 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 55
38 56 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 0 0 - 1 0 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 81
39 84 Lê Gia Cát Tiên HCM 0 0 - 1 0 Phạm Khánh Đan GDC 57
40 58 Hoàng Hải Giang HCM 0 0 - 1 0 Đàm Thị Bích Phượng HPH 83
41 86 Bùi Phan Nhật Thu HCM 0 0 - 1 0 Hoàng Nguyên Giang GDC 59
42 60 Nguyễn Minh Giang LCI 0 0 - 1 0 Mai Lê Cát Tường HCM 85
43 62 Trần Thị Thu Hà LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hà Trang LCI 88
44 64 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 0 0 - 1 0 Nguyễn Mai Phương BRV 92
45 90 Trương Thanh Vân NAN 0 1 - 0 0 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 65
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 27 Nguyễn Minh Chi HCM 2 1 - 0 2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 2
2 5 Nguyễn Mai Chi QDO 2 0 - 1 2 Tống Thái Hoàng Ân HCM 28
3 37 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 2 0 - 1 2 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 8
4 9 Nghiêm Tố Hân QDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 29
5 11 Dương Nguyễn Hà Phương DON 2 1 - 0 2 Nguyễn Hồng Hà My HNO 32
6 13 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 2 0 - 1 2 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 39
7 49 Nguyễn Thái An HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 14
8 15 Ngô Thùy Dương QDO 2 0 - 1 2 Đinh Ngọc Lan NBI 43
9 19 Đào Nhật Minh HPH 2 ½ - ½ 2 Đoàn Minh Anh BDU 51
10 21 Nguyễn Phương Ly HPH 2 1 - 0 2 Tạ Thị Trúc Linh HPH 68
11 75 Phạm Mai Phương Nghi DTH 2 0 - 1 2 Trần Lê Vy DAN 26
12 18 Thiệu Gia Linh BGI 1 - 0 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 16
13 1 Lê Khánh Hà HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 42
14 3 Trần Ngô Mai Linh HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 45
15 55 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 1 0 - 1 1 Lâm Bình Nguyên TTH 6
16 7 Lê Minh Anh TTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 48
17 57 Phạm Khánh Đan GDC 1 0 - 1 1 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 10
18 59 Hoàng Nguyên Giang GDC 1 0 - 1 1 Bùi Ngọc Minh HNO 12
19 17 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 1 1 - 0 1 Võ Thuỳ An HCM 50
20 73 Trương Xuân Minh BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 20
21 74 Bùi Nguyễn Trà My HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 22
22 78 Nguyễn Linh Nhi BNI 1 0 - 1 1 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 24
23 25 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 1 0 - 1 1 Trần Thị Thu Hà LDO 62
24 79 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 30
25 81 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 1 0 - 1 1 Trần Lý Ngân Châu CTH 31
26 33 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 1 1 - 0 1 Hà Trúc Mai BRV 70
27 83 Đàm Thị Bích Phượng HPH 1 1 - 0 1 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 34
28 35 Nguyễn Khánh Huyền BGI 1 0 - 1 1 Trương Thanh Vân NAN 90
29 85 Mai Lê Cát Tường HCM 1 0 - 1 1 Lê Bảo An TTH 36
30 87 Văn Thị Anh Thy BTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 38
31 92 Nguyễn Mai Phương BRV 1 0 - 1 1 Hoàng Phương Minh HCM 40
32 41 Nguyễn Thanh Thảo QNI 1 1 - 0 1 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 91
33 89 Phạm Thanh Trúc LCI 1 0 - 1 ½ Đỗ Hà Trang BGI 4
34 53 Nguyễn Lê Đông Anh BTH ½ 0 - 1 ½ Trương Ngô Thiên Hà KHO 63
35 61 Lục Kim Giao LCI ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 80
36 67 Phan Hồ Mai Khuê TGI ½ 0 - 1 0 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 44
37 23 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 0 1 - 0 0 Đặng Nhã Khanh HCM 66
38 69 Thái Thùy Linh BRV 0 1 - 0 0 Đặng Linh Nhi BGI 46
39 71 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 0 0 - 1 0 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 52
40 72 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 0 1 - 0 0 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 54
41 77 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 56
42 82 Trần Bích Phương HCM 0 0 - 1 0 Hoàng Hải Giang HCM 58
43 84 Lê Gia Cát Tiên HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Giang LCI 60
44 88 Nguyễn Hà Trang LCI 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 64
45 65 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 0 1 - 0 0 Bùi Phan Nhật Thu HCM 86
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 29
2 28 Tống Thái Hoàng Ân HCM 3 1 - 0 3 Dương Nguyễn Hà Phương DON 11
3 39 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Phương Ly HPH 21
4 26 Trần Lê Vy DAN 3 1 - 0 3 Đinh Ngọc Lan NBI 43
5 49 Nguyễn Thái An HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Chi HCM 27
6 51 Đoàn Minh Anh BDU 1 - 0 Thiệu Gia Linh BGI 18
7 2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 2 1 - 0 Đào Nhật Minh HPH 19
8 32 Nguyễn Hồng Hà My HNO 2 0 - 1 2 Trần Ngô Mai Linh HNO 3
9 36 Lê Bảo An TTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Mai Chi QDO 5
10 6 Lâm Bình Nguyên TTH 2 0 - 1 2 Trần Lý Ngân Châu CTH 31
11 38 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 2 0 - 1 2 Lê Minh Anh TTH 7
12 40 Hoàng Phương Minh HCM 2 1 - 0 2 Nghiêm Tố Hân QDO 9
13 10 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 2 1 - 0 2 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 33
14 12 Bùi Ngọc Minh HNO 2 0 - 1 2 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 37
15 42 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 2 1 - 0 2 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 13
16 14 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 2 1 - 0 2 Trương Xuân Minh BRV 73
17 62 Trần Thị Thu Hà LDO 2 0 - 1 2 Ngô Thùy Dương QDO 15
18 68 Tạ Thị Trúc Linh HPH 2 0 - 1 2 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 17
19 22 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 2 0 - 1 2 Phạm Mai Phương Nghi DTH 75
20 24 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Thanh Thảo QNI 41
21 30 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 2 0 - 1 2 Đàm Thị Bích Phượng HPH 83
22 90 Trương Thanh Vân NAN 2 1 - 0 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 16
23 4 Đỗ Hà Trang BGI 1 - 0 Lục Kim Giao LCI 61
24 63 Trương Ngô Thiên Hà KHO 1 - 0 1 Lê Khánh Hà HNO 1
25 20 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 1 1 - 0 1 Thái Thùy Linh BRV 69
26 72 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 1 1 - 0 1 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 23
27 74 Bùi Nguyễn Trà My HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 25
28 34 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 1 1 - 0 1 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 65
29 70 Hà Trúc Mai BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Khánh Huyền BGI 35
30 44 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 1 0 - 1 1 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 79
31 78 Nguyễn Linh Nhi BNI 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 45
32 48 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 1 0 - 1 1 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 81
33 50 Võ Thuỳ An HCM 1 ½ - ½ 1 Lê Gia Cát Tiên HCM 84
34 52 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 1 1 - 0 1 Mai Lê Cát Tường HCM 85
35 88 Nguyễn Hà Trang LCI 1 0 - 1 1 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 55
36 56 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 1 0 - 1 1 Văn Thị Anh Thy BTH 87
37 91 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 1 0 - 1 1 Phạm Khánh Đan GDC 57
38 58 Hoàng Hải Giang HCM 1 0 - 1 1 Phạm Thanh Trúc LCI 89
39 92 Nguyễn Mai Phương BRV 1 0 - 1 1 Hoàng Nguyên Giang GDC 59
40 80 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR ½ 1 - 0 ½ Phan Hồ Mai Khuê TGI 67
41 46 Đặng Linh Nhi BGI 0 1 - 0 ½ Nguyễn Lê Đông Anh BTH 53
42 54 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 71
43 60 Nguyễn Minh Giang LCI 0 0 - 1 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 77
44 64 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 0 0 - 1 0 Trần Bích Phương HCM 82
45 66 Đặng Nhã Khanh HCM 0 1 - 0 0 Bùi Phan Nhật Thu HCM 86
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 29 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 4 0 - 1 4 Trần Lê Vy DAN 26
2 27 Nguyễn Minh Chi HCM 4 0 - 1 4 Tống Thái Hoàng Ân HCM 28
3 51 Đoàn Minh Anh BDU 0 - 1 4 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 39
4 21 Nguyễn Phương Ly HPH 3 0 - 1 3 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 2
5 31 Trần Lý Ngân Châu CTH 3 0 - 1 3 Trần Ngô Mai Linh HNO 3
6 5 Nguyễn Mai Chi QDO 3 1 - 0 3 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 37
7 7 Lê Minh Anh TTH 3 0 - 1 3 Hoàng Phương Minh HCM 40
8 41 Nguyễn Thanh Thảo QNI 3 ½ - ½ 3 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 8
9 43 Đinh Ngọc Lan NBI 3 0 - 1 3 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 10
10 11 Dương Nguyễn Hà Phương DON 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 42
11 75 Phạm Mai Phương Nghi DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 14
12 15 Ngô Thùy Dương QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Thái An HNO 49
13 17 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 3 1 - 0 3 Trương Thanh Vân NAN 90
14 83 Đàm Thị Bích Phượng HPH 3 1 - 0 Trương Ngô Thiên Hà KHO 63
15 19 Đào Nhật Minh HPH 0 - 1 Đỗ Hà Trang BGI 4
16 18 Thiệu Gia Linh BGI 0 - 1 2 Lâm Bình Nguyên TTH 6
17 9 Nghiêm Tố Hân QDO 2 1 - 0 2 Trần Thị Thu Hà LDO 62
18 55 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 2 0 - 1 2 Bùi Ngọc Minh HNO 12
19 13 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 2 0 - 1 2 Tạ Thị Trúc Linh HPH 68
20 57 Phạm Khánh Đan GDC 2 0 - 1 2 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 20
21 59 Hoàng Nguyên Giang GDC 2 1 - 0 2 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 22
22 70 Hà Trúc Mai BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 24
23 30 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 2 1 - 0 2 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 72
24 73 Trương Xuân Minh BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Hồng Hà My HNO 32
25 33 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 2 0 - 1 2 Bùi Nguyễn Trà My HCM 74
26 81 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 34
27 79 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 2 0 - 1 2 Lê Bảo An TTH 36
28 89 Phạm Thanh Trúc LCI 2 0 - 1 2 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 38
29 87 Văn Thị Anh Thy BTH 2 0 - 1 2 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 52
30 16 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 1 - 0 Nguyễn Linh Nhi BNI 78
31 45 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 1 - 0 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 80
32 61 Lục Kim Giao LCI ½ - ½ Võ Thuỳ An HCM 50
33 84 Lê Gia Cát Tiên HCM 0 - 1 1 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 48
34 1 Lê Khánh Hà HNO 1 0 - 1 1 Đặng Nhã Khanh HCM 66
35 23 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hà Trang LCI 88
36 25 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 1 0 - 1 1 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 91
37 35 Nguyễn Khánh Huyền BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Mai Phương BRV 92
38 65 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 1 0 - 1 1 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 44
39 77 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 1 1 - 0 1 Đặng Linh Nhi BGI 46
40 69 Thái Thùy Linh BRV 1 0 - 1 1 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 54
41 82 Trần Bích Phương HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 56
42 85 Mai Lê Cát Tường HCM 1 0 - 1 1 Hoàng Hải Giang HCM 58
43 53 Nguyễn Lê Đông Anh BTH ½ 0 - 1 ½ Phan Hồ Mai Khuê TGI 67
44 71 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Giang LCI 60
45 86 Bùi Phan Nhật Thu HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 64
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 39 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 5 0 - 1 5 Trần Lê Vy DAN 26
2 28 Tống Thái Hoàng Ân HCM 5 1 - 0 4 Ngô Thùy Dương QDO 15
3 2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 4 1 - 0 4 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 17
4 3 Trần Ngô Mai Linh HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Minh Chi HCM 27
5 29 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Mai Chi QDO 5
6 10 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 4 1 - 0 4 Đàm Thị Bích Phượng HPH 83
7 40 Hoàng Phương Minh HCM 4 ½ - ½ 4 Dương Nguyễn Hà Phương DON 11
8 4 Đỗ Hà Trang BGI 0 - 1 4 Phạm Mai Phương Nghi DTH 75
9 8 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 1 - 0 Đoàn Minh Anh BDU 51
10 12 Bùi Ngọc Minh HNO 3 1 - 0 Nguyễn Thanh Thảo QNI 41
11 37 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 3 0 - 1 3 Lâm Bình Nguyên TTH 6
12 42 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 3 0 - 1 3 Lê Minh Anh TTH 7
13 38 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 3 1 - 0 3 Nghiêm Tố Hân QDO 9
14 14 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 3 0 - 1 3 Đinh Ngọc Lan NBI 43
15 20 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 3 0 - 1 3 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 52
16 74 Bùi Nguyễn Trà My HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Phương Ly HPH 21
17 24 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Thái An HNO 49
18 68 Tạ Thị Trúc Linh HPH 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 30
19 90 Trương Thanh Vân NAN 3 ½ - ½ 3 Trần Lý Ngân Châu CTH 31
20 34 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 3 0 - 1 3 Hoàng Nguyên Giang GDC 59
21 36 Lê Bảo An TTH 3 0 - 1 3 Trương Xuân Minh BRV 73
22 16 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 0 - 1 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 45
23 63 Trương Ngô Thiên Hà KHO 0 - 1 Đào Nhật Minh HPH 19
24 22 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 2 0 - 1 Thiệu Gia Linh BGI 18
25 66 Đặng Nhã Khanh HCM 2 0 - 1 2 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 13
26 32 Nguyễn Hồng Hà My HNO 2 1 - 0 2 Hà Trúc Mai BRV 70
27 72 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 2 0 - 1 2 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 33
28 44 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 77
29 48 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 2 1 - 0 2 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 79
30 50 Võ Thuỳ An HCM 2 0 - 1 2 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 81
31 54 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 2 1 - 0 2 Trần Bích Phương HCM 82
32 91 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 2 0 - 1 2 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 55
33 88 Nguyễn Hà Trang LCI 2 0 - 1 2 Phạm Khánh Đan GDC 57
34 58 Hoàng Hải Giang HCM 2 1 - 0 2 Văn Thị Anh Thy BTH 87
35 92 Nguyễn Mai Phương BRV 2 0 - 1 2 Lục Kim Giao LCI 61
36 62 Trần Thị Thu Hà LDO 2 1 - 0 2 Phạm Thanh Trúc LCI 89
37 67 Phan Hồ Mai Khuê TGI 0 - 1 Lê Gia Cát Tiên HCM 84
38 80 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 0 - 1 Nguyễn Linh Nhi BNI 78
39 56 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 1 1 - 0 1 Lê Khánh Hà HNO 1
40 65 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 1 1 - 0 1 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 23
41 69 Thái Thùy Linh BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 25
42 86 Bùi Phan Nhật Thu HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Khánh Huyền BGI 35
43 46 Đặng Linh Nhi BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 71
44 53 Nguyễn Lê Đông Anh BTH ½ 1 - 0 1 Mai Lê Cát Tường HCM 85
45 60 Nguyễn Minh Giang LCI 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 64
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Trần Lê Vy DAN 6 1 - 0 6 Tống Thái Hoàng Ân HCM 28
2 39 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 5 0 - 1 5 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 2
3 75 Phạm Mai Phương Nghi DTH 5 1 - 0 5 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 10
4 27 Nguyễn Minh Chi HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 29
5 11 Dương Nguyễn Hà Phương DON 1 - 0 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 8
6 5 Nguyễn Mai Chi QDO 4 1 - 0 Hoàng Phương Minh HCM 40
7 43 Đinh Ngọc Lan NBI 4 0 - 1 4 Trần Ngô Mai Linh HNO 3
8 6 Lâm Bình Nguyên TTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 38
9 7 Lê Minh Anh TTH 4 1 - 0 4 Hoàng Nguyên Giang GDC 59
10 52 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 4 0 - 1 4 Bùi Ngọc Minh HNO 12
11 15 Ngô Thùy Dương QDO 4 0 - 1 4 Tạ Thị Trúc Linh HPH 68
12 17 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 4 0 - 1 4 Trương Xuân Minh BRV 73
13 21 Nguyễn Phương Ly HPH 4 0 - 1 4 Đàm Thị Bích Phượng HPH 83
14 41 Nguyễn Thanh Thảo QNI 0 - 1 Đỗ Hà Trang BGI 4
15 49 Nguyễn Thái An HNO ½ - ½ Thiệu Gia Linh BGI 18
16 19 Đào Nhật Minh HPH 1 - 0 Trương Thanh Vân NAN 90
17 45 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 1 - 0 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 24
18 31 Trần Lý Ngân Châu CTH 0 - 1 Đoàn Minh Anh BDU 51
19 9 Nghiêm Tố Hân QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 42
20 13 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 3 1 - 0 3 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 44
21 48 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 14
22 54 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 20
23 30 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 3 1 - 0 3 Hoàng Hải Giang HCM 58
24 55 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 3 0 - 1 3 Nguyễn Hồng Hà My HNO 32
25 33 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 3 1 - 0 3 Trần Thị Thu Hà LDO 62
26 57 Phạm Khánh Đan GDC 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 34
27 61 Lục Kim Giao LCI 3 1 - 0 3 Lê Bảo An TTH 36
28 81 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 3 0 - 1 3 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 37
29 78 Nguyễn Linh Nhi BNI ½ - ½ 3 Bùi Nguyễn Trà My HCM 74
30 84 Lê Gia Cát Tiên HCM 0 - 1 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 16
31 35 Nguyễn Khánh Huyền BGI 2 0 - 1 Trương Ngô Thiên Hà KHO 63
32 22 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 2 0 - 1 2 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 72
33 79 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 2 1 - 0 2 Võ Thuỳ An HCM 50
34 89 Phạm Thanh Trúc LCI 2 1 - 0 2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 56
35 77 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 2 0 - 1 2 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 65
36 82 Trần Bích Phương HCM 2 1 - 0 2 Đặng Nhã Khanh HCM 66
37 87 Văn Thị Anh Thy BTH 2 1 - 0 2 Thái Thùy Linh BRV 69
38 70 Hà Trúc Mai BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Hà Trang LCI 88
39 71 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 2 1 - 0 2 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 91
40 67 Phan Hồ Mai Khuê TGI 1 - 0 2 Nguyễn Mai Phương BRV 92
41 1 Lê Khánh Hà HNO 1 0 - 1 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 53
42 23 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 1 1 - 0 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 80
43 64 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 1 1 - 0 1 Đặng Linh Nhi BGI 46
44 85 Mai Lê Cát Tường HCM 1 0 - 1 1 Bùi Phan Nhật Thu HCM 86
45 25 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 1 1 - 0 0 Nguyễn Minh Giang LCI 60
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Trần Lê Vy DAN 7 0 - 1 6 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 2
2 28 Tống Thái Hoàng Ân HCM 6 ½ - ½ 6 Phạm Mai Phương Nghi DTH 75
3 29 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 6 1 - 0 Dương Nguyễn Hà Phương DON 11
4 3 Trần Ngô Mai Linh HNO 5 0 - 1 5 Bùi Ngọc Minh HNO 12
5 68 Tạ Thị Trúc Linh HPH 5 0 - 1 5 Nguyễn Mai Chi QDO 5
6 6 Lâm Bình Nguyên TTH 5 0 - 1 5 Nguyễn Minh Chi HCM 27
7 73 Trương Xuân Minh BRV 5 0 - 1 5 Lê Minh Anh TTH 7
8 10 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 5 ½ - ½ 5 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 39
9 83 Đàm Thị Bích Phượng HPH 5 ½ - ½ Trần Nguyễn Hà Anh HCM 8
10 4 Đỗ Hà Trang BGI 1 - 0 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 45
11 40 Hoàng Phương Minh HCM ½ - ½ Đào Nhật Minh HPH 19
12 51 Đoàn Minh Anh BDU ½ - ½ 4 Nghiêm Tố Hân QDO 9
13 33 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 4 1 - 0 4 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 13
14 37 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 4 1 - 0 4 Ngô Thùy Dương QDO 15
15 38 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 4 1 - 0 4 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 17
16 18 Thiệu Gia Linh BGI 4 1 - 0 4 Đinh Ngọc Lan NBI 43
17 20 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 4 1 - 0 4 Lục Kim Giao LCI 61
18 52 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Phương Ly HPH 21
19 59 Hoàng Nguyên Giang GDC 4 0 - 1 4 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 30
20 32 Nguyễn Hồng Hà My HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Thái An HNO 49
21 14 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 1 - 0 Phạm Khánh Đan GDC 57
22 16 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 1 - 0 Nguyễn Thanh Thảo QNI 41
23 24 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 48
24 63 Trương Ngô Thiên Hà KHO 0 - 1 Trần Lý Ngân Châu CTH 31
25 34 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI ½ - ½ Bùi Nguyễn Trà My HCM 74
26 90 Trương Thanh Vân NAN ½ - ½ 3 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 54
27 36 Lê Bảo An TTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 71
28 42 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 3 1 - 0 3 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 79
29 44 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 3 1 - 0 3 Trần Bích Phương HCM 82
30 72 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 3 ½ - ½ 3 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 55
31 58 Hoàng Hải Giang HCM 3 1 - 0 3 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 81
32 62 Trần Thị Thu Hà LDO 3 1 - 0 3 Văn Thị Anh Thy BTH 87
33 78 Nguyễn Linh Nhi BNI 3 1 - 0 3 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 65
34 89 Phạm Thanh Trúc LCI 3 1 - 0 3 Hà Trúc Mai BRV 70
35 53 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 0 - 1 Lê Gia Cát Tiên HCM 84
36 50 Võ Thuỳ An HCM 2 1 - 0 Phan Hồ Mai Khuê TGI 67
37 66 Đặng Nhã Khanh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 22
38 86 Bùi Phan Nhật Thu HCM 2 ½ - ½ 2 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 23
39 92 Nguyễn Mai Phương BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 25
40 88 Nguyễn Hà Trang LCI 2 0 - 1 2 Nguyễn Khánh Huyền BGI 35
41 56 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 2 1 - 0 2 Thái Thùy Linh BRV 69
42 64 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 2 1 - 0 2 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 77
43 80 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 1 - 0 2 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 91
44 46 Đặng Linh Nhi BGI 1 1 - 0 1 Mai Lê Cát Tường HCM 85
45 60 Nguyễn Minh Giang LCI 0 0 - 1 1 Lê Khánh Hà HNO 1
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 7 1 - 0 7 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 29
2 7 Lê Minh Anh TTH 6 0 - 1 7 Trần Lê Vy DAN 26
3 12 Bùi Ngọc Minh HNO 6 0 - 1 Tống Thái Hoàng Ân HCM 28
4 75 Phạm Mai Phương Nghi DTH 0 - 1 6 Nguyễn Minh Chi HCM 27
5 5 Nguyễn Mai Chi QDO 6 ½ - ½ Đỗ Hà Trang BGI 4
6 11 Dương Nguyễn Hà Phương DON 1 - 0 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 10
7 39 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 0 - 1 Đàm Thị Bích Phượng HPH 83
8 37 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 5 0 - 1 5 Trần Ngô Mai Linh HNO 3
9 40 Hoàng Phương Minh HCM 5 ½ - ½ 5 Lâm Bình Nguyên TTH 6
10 8 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 38
11 18 Thiệu Gia Linh BGI 5 1 - 0 5 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 52
12 19 Đào Nhật Minh HPH 5 1 - 0 5 Trương Xuân Minh BRV 73
13 68 Tạ Thị Trúc Linh HPH 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 20
14 30 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 5 1 - 0 5 Đoàn Minh Anh BDU 51
15 49 Nguyễn Thái An HNO 5 1 - 0 5 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 33
16 31 Trần Lý Ngân Châu CTH 1 - 0 Nghiêm Tố Hân QDO 9
17 45 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 0 - 1 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 14
18 48 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 1 - 0 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 16
19 13 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 4 1 - 0 4 Hoàng Nguyên Giang GDC 59
20 15 Ngô Thùy Dương QDO 4 ½ - ½ 4 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 44
21 17 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 4 1 - 0 4 Hoàng Hải Giang HCM 58
22 21 Nguyễn Phương Ly HPH 4 ½ - ½ 4 Trần Thị Thu Hà LDO 62
23 61 Lục Kim Giao LCI 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Hồng Hà My HNO 32
24 34 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 4 1 - 0 4 Nguyễn Linh Nhi BNI 78
25 74 Bùi Nguyễn Trà My HCM 4 0 - 1 4 Lê Bảo An TTH 36
26 42 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 4 1 - 0 4 Phạm Thanh Trúc LCI 89
27 43 Đinh Ngọc Lan NBI 4 1 - 0 4 Trương Thanh Vân NAN 90
28 57 Phạm Khánh Đan GDC 0 - 1 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 24
29 41 Nguyễn Thanh Thảo QNI 1 - 0 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 72
30 54 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 0 - 1 Trương Ngô Thiên Hà KHO 63
31 55 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 1 - 0 Lê Gia Cát Tiên HCM 84
32 70 Hà Trúc Mai BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 22
33 35 Nguyễn Khánh Huyền BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 71
34 82 Trần Bích Phương HCM 3 0 - 1 3 Võ Thuỳ An HCM 50
35 79 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 3 1 - 0 3 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 56
36 81 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 64
37 65 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Mai Phương BRV 92
38 87 Văn Thị Anh Thy BTH 3 1 - 0 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 80
39 23 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 1 - 0 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 53
40 67 Phan Hồ Mai Khuê TGI 1 - 0 Bùi Phan Nhật Thu HCM 86
41 1 Lê Khánh Hà HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hà Trang LCI 88
42 25 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 2 ½ - ½ 2 Đặng Nhã Khanh HCM 66
43 91 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 2 - - + 2 Đặng Linh Nhi BGI 46
44 77 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 2 0 - 1 1 Mai Lê Cát Tường HCM 85
45 69 Thái Thùy Linh BRV 2 0 - 1 0 Nguyễn Minh Giang LCI 60
46 47 Lê Hoài An BRV 0 0 not paired
47 76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 8,0 1,0 51,0 8 4 3
2 26 Trần Lê Vy DAN 8,0 0,0 49,0 8 5 5
3 28 Tống Thái Hoàng Ân HCM 7,5 0,0 50,0 7 5 4
4 29 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 7,0 1,0 50,0 7 4 3
5 27 Nguyễn Minh Chi HCM 7,0 0,0 49,5 7 5 5
6 75 Phạm Mai Phương Nghi DTH 6,5 0,0 50,0 6 4 3
7 5 Nguyễn Mai Chi QDO 6,5 0,0 46,5 6 4 3
8 11 Dương Nguyễn Hà Phương DON 6,5 0,0 46,0 6 4 1
9 83 Đàm Thị Bích Phượng HPH 6,5 0,0 42,0 6 5 4
10 49 Nguyễn Thái An HNO 6,0 0,0 44,0 5 4 2
11 7 Lê Minh Anh TTH 6,0 0,0 43,5 6 4 3
12 8 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 6,0 0,0 43,5 5 5 2
13 3 Trần Ngô Mai Linh HNO 6,0 0,0 42,5 6 5 5
14 4 Đỗ Hà Trang BGI 6,0 0,0 42,5 5 5 3
15 12 Bùi Ngọc Minh HNO 6,0 0,0 42,0 6 5 5
16 19 Đào Nhật Minh HPH 6,0 0,0 42,0 5 4 2
17 18 Thiệu Gia Linh BGI 6,0 0,0 40,0 5 4 1
18 30 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 6,0 0,0 39,0 6 4 2
19 39 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 5,5 0,0 48,0 5 4 3
20 10 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 5,5 0,0 44,5 5 5 3
21 6 Lâm Bình Nguyên TTH 5,5 0,0 43,0 5 5 3
22 40 Hoàng Phương Minh HCM 5,5 0,0 43,0 4 4 3
23 14 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 5,5 0,0 41,0 5 5 2
24 31 Trần Lý Ngân Châu CTH 5,5 0,0 41,0 5 4 3
25 68 Tạ Thị Trúc Linh HPH 5,5 0,0 40,5 5 4 3
26 48 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 5,5 0,0 39,0 5 4 3
27 20 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 5,5 0,0 37,0 5 5 3
28 73 Trương Xuân Minh BRV 5,0 0,0 45,0 5 5 3
29 43 Đinh Ngọc Lan NBI 5,0 0,0 44,5 5 4 2
30 51 Đoàn Minh Anh BDU 5,0 0,0 44,5 4 5 2
31 37 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 5,0 0,0 44,0 5 4 3
32 38 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 5,0 0,0 42,5 5 5 3
33 17 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 5,0 0,0 40,5 5 4 1
34 33 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 5,0 0,0 40,0 5 4 1
35 52 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 5,0 0,0 39,0 5 5 3
36 13 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 5,0 0,0 38,5 5 4 2
37 36 Lê Bảo An TTH 5,0 0,0 37,5 5 5 4
38 42 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 5,0 0,0 37,5 5 4 1
39 34 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 5,0 0,0 35,0 4 4 2
40 21 Nguyễn Phương Ly HPH 4,5 0,0 44,0 4 4 2
41 15 Ngô Thùy Dương QDO 4,5 0,0 43,5 4 4 2
42 9 Nghiêm Tố Hân QDO 4,5 0,0 42,0 4 5 1
43 32 Nguyễn Hồng Hà My HNO 4,5 0,0 41,5 4 5 2
44 45 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 4,5 0,0 40,5 4 4 1
45 61 Lục Kim Giao LCI 4,5 0,0 39,0 3 4 1
46 63 Trương Ngô Thiên Hà KHO 4,5 0,0 38,5 4 5 3
47 41 Nguyễn Thanh Thảo QNI 4,5 0,0 38,5 4 4 1
48 24 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 4,5 0,0 37,5 4 5 4
49 16 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 4,5 0,0 37,5 4 5 1
50 62 Trần Thị Thu Hà LDO 4,5 0,0 34,0 4 5 1
51 55 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 4,5 0,0 33,5 4 4 3
52 44 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 4,5 0,0 33,0 4 5 2
53 59 Hoàng Nguyên Giang GDC 4,0 0,0 41,0 4 5 3
54 89 Phạm Thanh Trúc LCI 4,0 0,0 39,5 4 4 1
55 79 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 4,0 0,0 38,5 4 4 2
56 90 Trương Thanh Vân NAN 4,0 0,0 38,0 3 5 1
57 58 Hoàng Hải Giang HCM 4,0 0,0 37,5 4 5 2
58 87 Văn Thị Anh Thy BTH 4,0 0,0 37,0 4 4 1
59 74 Bùi Nguyễn Trà My HCM 4,0 0,0 37,0 3 5 2
60 81 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 4,0 0,0 36,5 4 4 3
61 78 Nguyễn Linh Nhi BNI 4,0 0,0 36,5 3 5 2
62 22 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 4,0 0,0 35,5 4 5 4
63 50 Võ Thuỳ An HCM 4,0 0,0 34,0 3 5 1
64 65 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 4,0 0,0 32,5 4 4 1
65 35 Nguyễn Khánh Huyền BGI 4,0 0,0 29,0 4 4 2
66 72 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 3,5 0,0 39,5 3 5 1
67 57 Phạm Khánh Đan GDC 3,5 0,0 37,5 3 4 3
68 84 Lê Gia Cát Tiên HCM 3,5 0,0 33,5 3 5 2
69 54 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 3,5 0,0 32,0 3 4 1
70 67 Phan Hồ Mai Khuê TGI 3,5 0,0 30,5 3 4 1
71 23 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 3,5 0,0 26,0 3 4 0
72 71 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 3,0 0,0 36,0 3 5 1
73 92 Nguyễn Mai Phương BRV 3,0 0,0 32,0 3 4 2
74 70 Hà Trúc Mai BRV 3,0 0,0 32,0 3 4 0
75 82 Trần Bích Phương HCM 3,0 0,0 31,5 3 4 1
76 56 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 3,0 0,0 30,5 3 5 1
77 1 Lê Khánh Hà HNO 3,0 0,0 29,0 3 4 1
78 64 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 3,0 0,0 25,5 3 5 1
79 46 Đặng Linh Nhi BGI 3,0 0,0 22,0 3 4 0
80 66 Đặng Nhã Khanh HCM 2,5 0,0 31,5 2 5 1
81 80 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 2,5 0,0 30,5 2 5 0
82 86 Bùi Phan Nhật Thu HCM 2,5 0,0 29,0 2 5 1
83 53 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 2,5 0,0 29,0 2 4 1
84 25 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 2,5 0,0 27,0 2 4 0
85 88 Nguyễn Hà Trang LCI 2,0 0,0 31,0 2 5 1
86 69 Thái Thùy Linh BRV 2,0 0,0 31,0 2 4 0
87 91 Lê Nguyễn Phương Vy TGI 2,0 0,0 29,5 1 4 1
88 85 Mai Lê Cát Tường HCM 2,0 0,0 29,0 2 5 2
89 77 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 2,0 0,0 27,5 2 4 1
90 60 Nguyễn Minh Giang LCI 1,0 0,0 23,5 1 5 1
91 47 Lê Hoài An BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
76 Trần Ngọc Phương Nghi HCM 0,0 0,0 36,0 0 0 0