GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 6

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 6

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 6

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 CTH Nguyễn Trương Minh Anh 0 1778 0
2 DAN Trần Vy Khanh 0 1777 0
3 HNO Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh 0 1776 0
4 HNO Trương Mi Na 0 1775 0
5 KGI Đỗ Kiều Trang Thư 0 1774 0
6 NBI Lê Thị Yến Nhi 0 1773 0
7 NBI Lê Khánh Gia Hân 0 1772 0
8 HCM Dương Ngọc Ngà 0 1771 0
9 DTH Bùi Linh Anh 0 1770 0
10 DTH Lý Huỳnh Nhật Anh 0 1769 0
11 TNI Trần Huỳnh Mỹ Anh 0 1768 0
12 HCM Vũ Nhật Châu Anh 0 1767 0
13 HNO Trương Mi Chi 0 1766 0
14 HPD Phan Ngọc Ánh Dương 0 1765 0
15 BRV Nguyễn Minh Khuê 0 1764 0
16 HCM Trần Ngọc Minh Khuê 0 1763 0
17 TNI Lê Ánh Minh 0 1762 0
18 DAN Bảo Kim Ngân 0 1761 0
19 HCM Trần Ngọc Thảo Nghi 0 1760 0
20 DON Lê Trần Bảo Ngọc 0 1759 0
21 LDO Trần Thảo Nguyên 0 1758 0
22 HCM Võ Mai Phương 0 1757 0
23 HCM Trần Khánh Quỳnh 0 1756 0
24 DON Nguyễn Ngọc Cát Tường 0 1755 0
25 TTH Nguyễn Trần Khánh Thi 0 1754 0
26 DTH Nguyễn Trần Hà Vy 0 1753 0
27 HCM Vũ Huỳnh Mai Vy 0 1752 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 CTH Nguyễn Trương Minh Anh 0 1778 0
2 DAN Trần Vy Khanh 0 1777 0
3 HNO Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh 0 1776 0
4 HNO Trương Mi Na 0 1775 0
5 KGI Đỗ Kiều Trang Thư 0 1774 0
6 NBI Lê Thị Yến Nhi 0 1773 0
7 NBI Lê Khánh Gia Hân 0 1772 0
8 HCM Dương Ngọc Ngà 0 1771 0
9 DTH Bùi Linh Anh 0 1770 0
10 DTH Lý Huỳnh Nhật Anh 0 1769 0
11 TNI Trần Huỳnh Mỹ Anh 0 1768 0
12 HCM Vũ Nhật Châu Anh 0 1767 0
13 HNO Trương Mi Chi 0 1766 0
14 HPD Phan Ngọc Ánh Dương 0 1765 0
15 BRV Nguyễn Minh Khuê 0 1764 0
16 HCM Trần Ngọc Minh Khuê 0 1763 0
17 TNI Lê Ánh Minh 0 1762 0
18 DAN Bảo Kim Ngân 0 1761 0
19 HCM Trần Ngọc Thảo Nghi 0 1760 0
20 DON Lê Trần Bảo Ngọc 0 1759 0
21 LDO Trần Thảo Nguyên 0 1758 0
22 HCM Võ Mai Phương 0 1757 0
23 HCM Trần Khánh Quỳnh 0 1756 0
24 DON Nguyễn Ngọc Cát Tường 0 1755 0
25 TTH Nguyễn Trần Khánh Thi 0 1754 0
26 DTH Nguyễn Trần Hà Vy 0 1753 0
27 HCM Vũ Huỳnh Mai Vy 0 1752 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 0 0 - 1 0 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 14
2 15 Nguyễn Minh Khuê BRV 0 0 - 1 0 Trần Vy Khanh DAN 2
3 3 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 0 1 - 0 0 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 16
4 17 Lê Ánh Minh TNI 0 0 - 1 0 Trương Mi Na HNO 4
5 5 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 0 1 - 0 0 Bảo Kim Ngân DAN 18
6 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 - - + 0 Lê Thị Yến Nhi NBI 6
7 7 Lê Khánh Gia Hân NBI 0 1 - 0 0 Lê Trần Bảo Ngọc DON 20
8 21 Trần Thảo Nguyên LDO 0 0 - 1 0 Dương Ngọc Ngà HCM 8
9 9 Bùi Linh Anh DTH 0 0 - 1 0 Võ Mai Phương HCM 22
10 23 Trần Khánh Quỳnh HCM 0 1 - 0 0 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 10
11 11 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 24
12 25 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 0 + - - 0 Vũ Nhật Châu Anh HCM 12
13 13 Trương Mi Chi HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 26
14 27 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Trần Vy Khanh DAN 1 1 - 0 1 Trương Mi Chi HNO 13
2 14 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 1 0 - 1 1 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 3
3 4 Trương Mi Na HNO 1 1 - 0 1 Trần Khánh Quỳnh HCM 23
4 22 Võ Mai Phương HCM 1 1 - 0 1 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 5
5 24 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 1 1 - 0 1 Lê Thị Yến Nhi NBI 6
6 27 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 1 0 - 1 1 Lê Khánh Gia Hân NBI 7
7 8 Dương Ngọc Ngà HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 25
8 16 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 1
9 18 Bảo Kim Ngân DAN 0 0 - 1 0 Bùi Linh Anh DTH 9
10 10 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 0 ½ - ½ 0 Lê Ánh Minh TNI 17
11 20 Lê Trần Bảo Ngọc DON 0 1 - 0 0 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 11
12 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 - - + 0 Trần Thảo Nguyên LDO 21
13 26 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Khuê BRV 15
14 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Lê Khánh Gia Hân NBI 2 0 - 1 2 Trần Vy Khanh DAN 2
2 3 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 2 1 - 0 2 Dương Ngọc Ngà HCM 8
3 22 Võ Mai Phương HCM 2 1 - 0 2 Trương Mi Na HNO 4
4 5 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 1 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 24
5 6 Lê Thị Yến Nhi NBI 1 1 - 0 1 Lê Trần Bảo Ngọc DON 20
6 9 Bùi Linh Anh DTH 1 1 - 0 1 Trần Thảo Nguyên LDO 21
7 13 Trương Mi Chi HNO 1 1 - 0 1 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 27
8 23 Trần Khánh Quỳnh HCM 1 1 - 0 1 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 14
9 25 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 1 0 - 1 1 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 16
10 17 Lê Ánh Minh TNI ½ 1 - 0 1 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 26
11 1 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 0 1 - 0 ½ Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 10
12 11 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 0 0 - 1 0 Bảo Kim Ngân DAN 18
13 15 Nguyễn Minh Khuê BRV 0 1 bye
14 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 0 not paired
15 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Trần Vy Khanh DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 3
2 6 Lê Thị Yến Nhi NBI 2 0 - 1 3 Võ Mai Phương HCM 22
3 4 Trương Mi Na HNO 2 1 - 0 2 Bùi Linh Anh DTH 9
4 16 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 2 1 - 0 2 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 5
5 24 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 2 1 - 0 2 Lê Khánh Gia Hân NBI 7
6 8 Dương Ngọc Ngà HCM 2 1 - 0 2 Trương Mi Chi HNO 13
7 17 Lê Ánh Minh TNI 1 - 0 2 Trần Khánh Quỳnh HCM 23
8 26 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 1
9 14 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 1 1 - 0 1 Trần Thảo Nguyên LDO 21
10 20 Lê Trần Bảo Ngọc DON 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Khuê BRV 15
11 18 Bảo Kim Ngân DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 25
12 10 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH ½ 1 - 0 1 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 27
13 11 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 0 1 bye
14 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 0 not paired
15 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 4 1 - 0 4 Võ Mai Phương HCM 22
2 8 Dương Ngọc Ngà HCM 3 1 - 0 3 Trần Vy Khanh DAN 2
3 24 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 3 0 - 1 3 Trương Mi Na HNO 4
4 16 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 3 1 - 0 Lê Ánh Minh TNI 17
5 5 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 2 1 - 0 2 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 14
6 15 Nguyễn Minh Khuê BRV 2 0 - 1 2 Lê Thị Yến Nhi NBI 6
7 7 Lê Khánh Gia Hân NBI 2 1 - 0 2 Trần Khánh Quỳnh HCM 23
8 9 Bùi Linh Anh DTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 26
9 25 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 2 0 - 1 2 Trương Mi Chi HNO 13
10 21 Trần Thảo Nguyên LDO 1 0 - 1 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 10
11 1 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 1 1 - 0 1 Bảo Kim Ngân DAN 18
12 27 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 1 1 - 0 1 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 11
13 20 Lê Trần Bảo Ngọc DON 1 1 bye
14 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 0 not paired
15 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Trương Mi Na HNO 4 1 - 0 5 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 3
2 22 Võ Mai Phương HCM 4 0 - 1 4 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 16
3 5 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 3 0 - 1 4 Dương Ngọc Ngà HCM 8
4 2 Trần Vy Khanh DAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 24
5 6 Lê Thị Yến Nhi NBI 3 0 - 1 3 Bùi Linh Anh DTH 9
6 13 Trương Mi Chi HNO 3 1 - 0 3 Lê Khánh Gia Hân NBI 7
7 10 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 1 - 0 2 Nguyễn Minh Khuê BRV 15
8 14 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 2 ½ - ½ Lê Ánh Minh TNI 17
9 25 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 1
10 26 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 2 1 - 0 2 Lê Trần Bảo Ngọc DON 20
11 23 Trần Khánh Quỳnh HCM 2 0 - 1 2 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 27
12 11 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 1 0 - 1 1 Trần Thảo Nguyên LDO 21
13 18 Bảo Kim Ngân DAN 1 1 bye
14 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 0 not paired
15 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Dương Ngọc Ngà HCM 5 0 - 1 5 Trương Mi Na HNO 4
2 3 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 5 1 - 0 4 Bùi Linh Anh DTH 9
3 16 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 5 0 - 1 4 Trần Vy Khanh DAN 2
4 13 Trương Mi Chi HNO 4 1 - 0 4 Võ Mai Phương HCM 22
5 7 Lê Khánh Gia Hân NBI 3 1 - 0 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 10
6 17 Lê Ánh Minh TNI 3 ½ - ½ 3 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 5
7 27 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 3 0 - 1 3 Lê Thị Yến Nhi NBI 6
8 24 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 25
9 14 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 1 - 0 3 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 26
10 21 Trần Thảo Nguyên LDO 2 1 - 0 2 Bảo Kim Ngân DAN 18
11 20 Lê Trần Bảo Ngọc DON 2 1 - 0 2 Trần Khánh Quỳnh HCM 23
12 15 Nguyễn Minh Khuê BRV 2 1 - 0 1 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 11
13 1 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 2 1 bye
14 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 0 not paired
15 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 6 ½ - ½ 5 Trương Mi Chi HNO 13
2 4 Trương Mi Na HNO 6 0 - 1 5 Trần Vy Khanh DAN 2
3 16 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 5 0 - 1 5 Dương Ngọc Ngà HCM 8
4 6 Lê Thị Yến Nhi NBI 4 1 - 0 4 Lê Khánh Gia Hân NBI 7
5 9 Bùi Linh Anh DTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 24
6 22 Võ Mai Phương HCM 4 1 - 0 Lê Ánh Minh TNI 17
7 10 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 0 - 1 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 5
8 20 Lê Trần Bảo Ngọc DON 3 0 - 1 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 14
9 1 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Khuê BRV 15
10 26 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 3 1 - 0 3 Trần Thảo Nguyên LDO 21
11 18 Bảo Kim Ngân DAN 2 0 - 1 3 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 27
12 11 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 1 ½ - ½ 3 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 25
13 23 Trần Khánh Quỳnh HCM 2 1 bye
14 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 0 not paired
15 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Lê Thị Yến Nhi NBI 5 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 3
2 2 Trần Vy Khanh DAN 6 0 - 1 5 Võ Mai Phương HCM 22
3 4 Trương Mi Na HNO 6 1 - 0 5 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 16
4 8 Dương Ngọc Ngà HCM 6 0 - 1 5 Bùi Linh Anh DTH 9
5 13 Trương Mi Chi HNO 1 - 0 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 14
6 5 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 1 - 0 4 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 26
7 15 Nguyễn Minh Khuê BRV 4 0 - 1 4 Lê Khánh Gia Hân NBI 7
8 27 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 24
9 25 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 1 - 0 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 10
10 21 Trần Thảo Nguyên LDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 1
11 18 Bảo Kim Ngân DAN 2 0 - 1 3 Lê Trần Bảo Ngọc DON 20
12 23 Trần Khánh Quỳnh HCM 3 ½ - ½ Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 11
13 17 Lê Ánh Minh TNI 1 bye
14 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0 0 not paired
15 19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 3 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh HNO 7,5 0,0 47,0 7 4 3
2 4 Trương Mi Na HNO 7,0 0,0 45,5 7 4 3
3 13 Trương Mi Chi HNO 6,5 0,0 43,0 6 4 1
4 2 Trần Vy Khanh DAN 6,0 0,0 48,0 6 5 4
5 22 Võ Mai Phương HCM 6,0 0,0 48,0 6 5 3
6 8 Dương Ngọc Ngà HCM 6,0 0,0 47,5 6 4 3
7 9 Bùi Linh Anh DTH 6,0 0,0 43,5 6 5 3
8 5 Đỗ Kiều Trang Thư KGI 5,5 0,0 38,0 5 4 1
9 16 Trần Ngọc Minh Khuê HCM 5,0 0,0 46,0 5 4 2
10 24 Nguyễn Ngọc Cát Tường DON 5,0 0,0 41,5 5 5 2
11 6 Lê Thị Yến Nhi NBI 5,0 0,0 41,0 5 3 2
12 7 Lê Khánh Gia Hân NBI 5,0 0,0 36,0 5 5 2
13 17 Lê Ánh Minh TNI 4,5 0,0 39,5 2 4 0
14 14 Phan Ngọc Ánh Dương HPD 4,5 0,0 37,5 4 5 2
15 25 Nguyễn Trần Khánh Thi TTH 4,5 0,0 34,0 4 4 1
16 26 Nguyễn Trần Hà Vy DTH 4,0 0,0 37,0 4 5 0
17 15 Nguyễn Minh Khuê BRV 4,0 0,0 32,5 3 4 2
27 Vũ Huỳnh Mai Vy HCM 4,0 0,0 32,5 3 4 2
19 21 Trần Thảo Nguyên LDO 4,0 0,0 31,5 4 4 1
20 20 Lê Trần Bảo Ngọc DON 4,0 0,0 29,5 3 4 1
21 23 Trần Khánh Quỳnh HCM 3,5 1,0 34,0 2 4 0
22 10 Lý Huỳnh Nhật Anh DTH 3,5 0,0 32,0 3 5 1
23 1 Nguyễn Trương Minh Anh CTH 3,0 0,0 30,5 2 4 0
24 18 Bảo Kim Ngân DAN 2,0 1,0 30,0 1 4 1
25 11 Trần Huỳnh Mỹ Anh TNI 2,0 0,0 27,5 0 4 0
26 12 Vũ Nhật Châu Anh HCM 0,0 0,0 36,0 0 0 0
19 Trần Ngọc Thảo Nghi HCM 0,0 0,0 36,0 0 0 0