GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 20

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 20

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 20

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM Lê Minh Hoàng 0 1815 0
2 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1814 0
3 DAN Lương Duy Lộc 0 1813 0
4 HCM Lê Nguyễn Khôi Nguyên 0 1812 0
5 HNO Hoàng Tấn Đức 0 1811 0
6 DTH Lê Quang Vinh 0 1810 0
7 DTH Nguyễn Lê Đức Huy 0 1809 0
8 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1808 0
9 HNO Phan Bá Việt 0 1807 0
10 LDO Phạm Anh Tuấn 0 1806 0
11 HCM Mai Quốc Huy 0 1805 0
12 HCM Nguyễn Công Tài 0 1804 0
13 HNO Trần Minh Thắng 0 1803 0
14 BRV Bùi Đức Huy 0 1802 0
15 QDO Nguyễn Trung Hiếu 0 1801 0
16 BRV Phan Nguyễn Đăng Kha 0 1800 0
17 TTH Nguyễn Văn Khánh Duy 0 1799 0
18 LDO Bùi Nhật Tân 0 1798 0
19 TTH Đỗ Thanh Lộc 0 1797 0
20 BGI Nguyễn Quang Trung 0 1796 0
21 BGI Lưu Hoàng Hải Dương 0 1795 0
22 BTR Huỳnh Quốc An 0 1794 0
23 BTR Nguyễn Minh Đạt 0 1793 0
24 BTR Lê Minh Kha 0 1792 0
25 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 1791 0
26 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 1790 0
27 BTR Đỗ Tiến Dương 0 1789 0
28 HAU Ngô Gia Tuấn 0 1788 0
29 BTR Nguyễn Hoàng Khang 0 1787 0
30 HCM Nguyễn Tiến Anh 0 1786 0
31 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1785 0
32 HNO Lê Xuân Dương 0 1784 0
33 HAU La Quốc Hiệp 0 1783 0
34 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 1782 0
35 HCM Nguyễn Hữu Thắng 0 1781 0
36 HCM Lê Đặng Thanh Trà 0 1780 0
37 HNO Đỗ Đức Việt 0 1779 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HCM Lê Minh Hoàng 0 1815 0
2 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1814 0
3 DAN Lương Duy Lộc 0 1813 0
4 HCM Lê Nguyễn Khôi Nguyên 0 1812 0
5 HNO Hoàng Tấn Đức 0 1811 0
6 DTH Lê Quang Vinh 0 1810 0
7 DTH Nguyễn Lê Đức Huy 0 1809 0
8 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1808 0
9 HNO Phan Bá Việt 0 1807 0
10 LDO Phạm Anh Tuấn 0 1806 0
11 HCM Mai Quốc Huy 0 1805 0
12 HCM Nguyễn Công Tài 0 1804 0
13 HNO Trần Minh Thắng 0 1803 0
14 BRV Bùi Đức Huy 0 1802 0
15 QDO Nguyễn Trung Hiếu 0 1801 0
16 BRV Phan Nguyễn Đăng Kha 0 1800 0
17 TTH Nguyễn Văn Khánh Duy 0 1799 0
18 LDO Bùi Nhật Tân 0 1798 0
19 TTH Đỗ Thanh Lộc 0 1797 0
20 BGI Nguyễn Quang Trung 0 1796 0
21 BGI Lưu Hoàng Hải Dương 0 1795 0
22 BTR Huỳnh Quốc An 0 1794 0
23 BTR Nguyễn Minh Đạt 0 1793 0
24 BTR Lê Minh Kha 0 1792 0
25 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 1791 0
26 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 1790 0
27 BTR Đỗ Tiến Dương 0 1789 0
28 HAU Ngô Gia Tuấn 0 1788 0
29 BTR Nguyễn Hoàng Khang 0 1787 0
30 HCM Nguyễn Tiến Anh 0 1786 0
31 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1785 0
32 HNO Lê Xuân Dương 0 1784 0
33 HAU La Quốc Hiệp 0 1783 0
34 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 1782 0
35 HCM Nguyễn Hữu Thắng 0 1781 0
36 HCM Lê Đặng Thanh Trà 0 1780 0
37 HNO Đỗ Đức Việt 0 1779 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Minh Hoàng HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Thanh Lộc TTH 19
2 20 Nguyễn Quang Trung BGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình Trung NAN 2
3 3 Lương Duy Lộc DAN 0 1 - 0 0 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
4 22 Huỳnh Quốc An BTR 0 0 - 1 0 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 4
5 5 Hoàng Tấn Đức HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Minh Đạt BTR 23
6 24 Lê Minh Kha BTR 0 0 - 1 0 Lê Quang Vinh DTH 6
7 7 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 25
8 26 Trần Văn Hoàng Lam BTR 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Hải NAN 8
9 9 Phan Bá Việt HNO 0 1 - 0 0 Đỗ Tiến Dương BTR 27
10 28 Ngô Gia Tuấn HAU 0 0 - 1 0 Phạm Anh Tuấn LDO 10
11 11 Mai Quốc Huy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Khang BTR 29
12 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Công Tài HCM 12
13 13 Trần Minh Thắng HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
14 32 Lê Xuân Dương HNO 0 0 - 1 0 Bùi Đức Huy BRV 14
15 15 Nguyễn Trung Hiếu QDO 0 1 - 0 0 La Quốc Hiệp HAU 33
16 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 0 0 - 1 0 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 16
17 17 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
18 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 0 0 - 1 0 Bùi Nhật Tân LDO 18
19 37 Đỗ Đức Việt HNO 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Phạm Anh Tuấn LDO 1 0 - 1 1 Lê Minh Hoàng HCM 1
2 2 Nguyễn Đình Trung NAN 1 1 - 0 1 Mai Quốc Huy HCM 11
3 14 Bùi Đức Huy BRV 1 0 - 1 1 Lương Duy Lộc DAN 3
4 4 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 1 0 - 1 1 Trần Minh Thắng HNO 13
5 6 Lê Quang Vinh DTH 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Trung Hiếu QDO 15
6 16 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 7
7 8 Nguyễn Hoàng Hải NAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Tiến Anh HCM 30
8 37 Đỗ Đức Việt HNO 1 ½ - ½ 1 Phan Bá Việt HNO 9
9 18 Bùi Nhật Tân LDO 1 1 - 0 ½ Hoàng Tấn Đức HNO 5
10 23 Nguyễn Minh Đạt BTR ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 17
11 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM ½ 0 - 1 0 Nguyễn Quang Trung BGI 20
12 12 Nguyễn Công Tài HCM 0 1 - 0 0 Ngô Gia Tuấn HAU 28
13 19 Đỗ Thanh Lộc TTH 0 1 - 0 0 Lê Xuân Dương HNO 32
14 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 0 1 - 0 0 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
15 27 Đỗ Tiến Dương BTR 0 0 - 1 0 Huỳnh Quốc An BTR 22
16 29 Nguyễn Hoàng Khang BTR 0 0 - 1 0 Lê Minh Kha BTR 24
17 25 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 0 1 - 0 0 Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
18 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 0 1 - 0 0 Trần Văn Hoàng Lam BTR 26
19 33 La Quốc Hiệp HAU 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Minh Hoàng HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Hải NAN 8
2 13 Trần Minh Thắng HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Đình Trung NAN 2
3 3 Lương Duy Lộc DAN 2 1 - 0 2 Bùi Nhật Tân LDO 18
4 9 Phan Bá Việt HNO ½ - ½ 2 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 16
5 15 Nguyễn Trung Hiếu QDO ½ - ½ Đỗ Đức Việt HNO 37
6 4 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 1 ½ - ½ Lê Quang Vinh DTH 6
7 7 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 1 0 - 1 1 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
8 22 Huỳnh Quốc An BTR 1 0 - 1 1 Phạm Anh Tuấn LDO 10
9 11 Mai Quốc Huy HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Minh Đạt BTR 23
10 24 Lê Minh Kha BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Công Tài HCM 12
11 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 1 0 - 1 1 Bùi Đức Huy BRV 14
12 17 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 25
13 33 La Quốc Hiệp HAU 1 0 - 1 1 Đỗ Thanh Lộc TTH 19
14 20 Nguyễn Quang Trung BGI 1 1 - 0 1 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
15 5 Hoàng Tấn Đức HNO ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
16 26 Trần Văn Hoàng Lam BTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Khang BTR 29
17 32 Lê Xuân Dương HNO 0 ½ - ½ 0 Đỗ Tiến Dương BTR 27
18 28 Ngô Gia Tuấn HAU 0 1 - 0 0 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
19 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Lương Duy Lộc DAN 3 ½ - ½ 3 Lê Minh Hoàng HCM 1
2 16 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 0 - 1 3 Trần Minh Thắng HNO 13
3 2 Nguyễn Đình Trung NAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Trung Hiếu QDO 15
4 6 Lê Quang Vinh DTH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 17
5 8 Nguyễn Hoàng Hải NAN 2 ½ - ½ 2 Bùi Nhật Tân LDO 18
6 19 Đỗ Thanh Lộc TTH 2 0 - 1 2 Phan Bá Việt HNO 9
7 10 Phạm Anh Tuấn LDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Quang Trung BGI 20
8 12 Nguyễn Công Tài HCM 2 1 - 0 2 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
9 14 Bùi Đức Huy BRV 2 1 - 0 2 Đỗ Đức Việt HNO 37
10 23 Nguyễn Minh Đạt BTR 0 - 1 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 4
11 11 Mai Quốc Huy HCM 0 - 1 Hoàng Tấn Đức HNO 5
12 28 Ngô Gia Tuấn HAU 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 7
13 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 1 0 - 1 1 Huỳnh Quốc An BTR 22
14 33 La Quốc Hiệp HAU 1 0 - 1 1 Lê Minh Kha BTR 24
15 25 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Tiến Anh HCM 30
16 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 1 0 - 1 1 Trần Văn Hoàng Lam BTR 26
17 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM ½ 1 - 0 ½ Lê Xuân Dương HNO 32
18 27 Đỗ Tiến Dương BTR ½ 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Khang BTR 29
19 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Trần Minh Thắng HNO 4 1 - 0 Lương Duy Lộc DAN 3
2 1 Lê Minh Hoàng HCM 1 - 0 3 Nguyễn Đình Trung NAN 2
3 9 Phan Bá Việt HNO 3 ½ - ½ 3 Bùi Đức Huy BRV 14
4 20 Nguyễn Quang Trung BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Công Tài HCM 12
5 4 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 0 - 1 Nguyễn Hoàng Hải NAN 8
6 5 Hoàng Tấn Đức HNO 1 - 0 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 16
7 18 Bùi Nhật Tân LDO 1 - 0 Lê Quang Vinh DTH 6
8 17 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH ½ - ½ 2 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 7
9 24 Lê Minh Kha BTR 2 0 - 1 2 Phạm Anh Tuấn LDO 10
10 15 Nguyễn Trung Hiếu QDO 2 1 - 0 2 Huỳnh Quốc An BTR 22
11 37 Đỗ Đức Việt HNO 2 0 - 1 2 Đỗ Thanh Lộc TTH 19
12 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 2 1 - 0 2 Trần Văn Hoàng Lam BTR 26
13 27 Đỗ Tiến Dương BTR 1 - 0 Mai Quốc Huy HCM 11
14 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 1 - 0 Nguyễn Minh Đạt BTR 23
15 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 1 - 0 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 25
16 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 1 1 - 0 1 Ngô Gia Tuấn HAU 28
17 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 1 0 - 1 1 Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
18 32 Lê Xuân Dương HNO ½ 1 - 0 1 La Quốc Hiệp HAU 33
19 29 Nguyễn Hoàng Khang BTR 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Minh Hoàng HCM ½ - ½ 5 Trần Minh Thắng HNO 13
2 8 Nguyễn Hoàng Hải NAN 1 - 0 4 Nguyễn Quang Trung BGI 20
3 14 Bùi Đức Huy BRV ½ - ½ Hoàng Tấn Đức HNO 5
4 18 Bùi Nhật Tân LDO 1 - 0 Phan Bá Việt HNO 9
5 10 Phạm Anh Tuấn LDO 3 1 - 0 Lương Duy Lộc DAN 3
6 2 Nguyễn Đình Trung NAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 17
7 12 Nguyễn Công Tài HCM 3 1 - 0 3 Đỗ Thanh Lộc TTH 19
8 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 3 0 - 1 3 Nguyễn Trung Hiếu QDO 15
9 16 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV ½ - ½ Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 4
10 6 Lê Quang Vinh DTH 1 - 0 Đỗ Tiến Dương BTR 27
11 7 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 0 - 1 Nguyễn Tiến Anh HCM 30
12 22 Huỳnh Quốc An BTR 2 1 - 0 Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
13 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 2 0 - 1 2 Lê Minh Kha BTR 24
14 26 Trần Văn Hoàng Lam BTR 2 ½ - ½ 2 Đỗ Đức Việt HNO 37
15 23 Nguyễn Minh Đạt BTR 1 - 0 2 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
16 25 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 1 - 0 Mai Quốc Huy HCM 11
17 29 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1 0 - 1 Lê Xuân Dương HNO 32
18 33 La Quốc Hiệp HAU 1 1 - 0 1 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
19 28 Ngô Gia Tuấn HAU 1 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Trần Minh Thắng HNO 1 - 0 Bùi Nhật Tân LDO 18
2 5 Hoàng Tấn Đức HNO 4 ½ - ½ 5 Lê Minh Hoàng HCM 1
3 12 Nguyễn Công Tài HCM 4 1 - 0 Nguyễn Hoàng Hải NAN 8
4 15 Nguyễn Trung Hiếu QDO 4 1 - 0 4 Phạm Anh Tuấn LDO 10
5 20 Nguyễn Quang Trung BGI 4 0 - 1 4 Bùi Đức Huy BRV 14
6 9 Phan Bá Việt HNO 0 - 1 4 Nguyễn Đình Trung NAN 2
7 3 Lương Duy Lộc DAN 1 - 0 Lê Quang Vinh DTH 6
8 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 0 - 1 3 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 4
9 24 Lê Minh Kha BTR 3 0 - 1 3 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 16
10 17 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 3 1 - 0 3 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
11 19 Đỗ Thanh Lộc TTH 3 1 - 0 3 Huỳnh Quốc An BTR 22
12 27 Đỗ Tiến Dương BTR ½ - ½ Nguyễn Lê Đức Huy DTH 7
13 32 Lê Xuân Dương HNO 0 - 1 Nguyễn Minh Đạt BTR 23
14 37 Đỗ Đức Việt HNO 1 - 0 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 25
15 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 1 - 0 Trần Văn Hoàng Lam BTR 26
16 28 Ngô Gia Tuấn HAU 2 1 - 0 2 La Quốc Hiệp HAU 33
17 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 2 1 - 0 2 Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
18 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Khang BTR 29
19 11 Mai Quốc Huy HCM 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 14 Bùi Đức Huy BRV 5 ½ - ½ Trần Minh Thắng HNO 13
2 1 Lê Minh Hoàng HCM 1 - 0 5 Nguyễn Trung Hiếu QDO 15
3 2 Nguyễn Đình Trung NAN 5 1 - 0 5 Nguyễn Công Tài HCM 12
4 8 Nguyễn Hoàng Hải NAN ½ - ½ Lương Duy Lộc DAN 3
5 19 Đỗ Thanh Lộc TTH 4 0 - 1 Hoàng Tấn Đức HNO 5
6 16 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 4 ½ - ½ Bùi Nhật Tân LDO 18
7 4 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Quang Trung BGI 20
8 10 Phạm Anh Tuấn LDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 17
9 6 Lê Quang Vinh DTH 1 - 0 Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
10 23 Nguyễn Minh Đạt BTR 0 - 1 Phan Bá Việt HNO 9
11 37 Đỗ Đức Việt HNO 0 - 1 Nguyễn Tiến Anh HCM 30
12 7 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 3 1 - 0 3 Lê Minh Kha BTR 24
13 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 3 0 - 1 3 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
14 22 Huỳnh Quốc An BTR 3 1 - 0 3 Ngô Gia Tuấn HAU 28
15 25 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR ½ - ½ 3 Đỗ Tiến Dương BTR 27
16 11 Mai Quốc Huy HCM 1 - 0 2 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
17 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 2 1 - 0 Lê Xuân Dương HNO 32
18 29 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1 0 - 1 2 La Quốc Hiệp HAU 33
19 26 Trần Văn Hoàng Lam BTR 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Trần Minh Thắng HNO 7 ½ - ½ 5 Nguyễn Hoàng Hải NAN 8
2 14 Bùi Đức Huy BRV ½ - ½ Lê Minh Hoàng HCM 1
3 5 Hoàng Tấn Đức HNO ½ - ½ 6 Nguyễn Đình Trung NAN 2
4 3 Lương Duy Lộc DAN 5 1 - 0 5 Nguyễn Trung Hiếu QDO 15
5 17 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 5 1 - 0 5 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 4
6 18 Bùi Nhật Tân LDO 5 0 - 1 5 Nguyễn Công Tài HCM 12
7 9 Phan Bá Việt HNO 0 - 1 Lê Quang Vinh DTH 6
8 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 0 - 1 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 16
9 22 Huỳnh Quốc An BTR 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 7
10 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 4 0 - 1 4 Phạm Anh Tuấn LDO 10
11 20 Nguyễn Quang Trung BGI 4 0 - 1 4 Đỗ Thanh Lộc TTH 19
12 26 Trần Văn Hoàng Lam BTR 0 - 1 Mai Quốc Huy HCM 11
13 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM ½ - ½ Nguyễn Minh Đạt BTR 23
14 27 Đỗ Tiến Dương BTR 1 - 0 Đỗ Đức Việt HNO 37
15 33 La Quốc Hiệp HAU 3 ½ - ½ 3 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
16 24 Lê Minh Kha BTR 3 1 - 0 3 Ngô Gia Tuấn HAU 28
17 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 2 0 - 1 3 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 25
18 29 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1 0 - 1 3 Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
19 32 Lê Xuân Dương HNO 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 13 Trần Minh Thắng HNO 7,5 0,0 46,5 6 4 2
2 1 Lê Minh Hoàng HCM 7,0 0,0 47,5 5 4 1
3 2 Nguyễn Đình Trung NAN 6,5 0,0 46,0 6 5 2
4 3 Lương Duy Lộc DAN 6,0 0,0 46,5 5 4 1
5 5 Hoàng Tấn Đức HNO 6,0 0,0 43,0 4 4 2
6 14 Bùi Đức Huy BRV 6,0 0,0 42,5 4 4 3
7 17 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 6,0 0,0 38,5 4 4 1
8 12 Nguyễn Công Tài HCM 6,0 0,0 38,0 6 5 2
9 8 Nguyễn Hoàng Hải NAN 5,5 0,0 45,0 4 5 2
10 16 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 5,5 0,0 41,0 4 5 3
11 6 Lê Quang Vinh DTH 5,5 0,0 40,0 4 5 2
12 18 Bùi Nhật Tân LDO 5,0 0,0 46,5 4 5 1
13 4 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 5,0 0,0 43,0 4 5 3
14 15 Nguyễn Trung Hiếu QDO 5,0 0,0 41,0 4 5 1
15 10 Phạm Anh Tuấn LDO 5,0 0,0 40,5 5 5 4
16 19 Đỗ Thanh Lộc TTH 5,0 0,0 38,0 5 5 3
17 9 Phan Bá Việt HNO 4,5 0,0 42,0 3 4 2
18 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 4,5 0,0 40,5 4 4 2
19 22 Huỳnh Quốc An BTR 4,5 0,0 37,0 4 4 2
20 7 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 4,5 0,0 36,5 3 5 1
21 11 Mai Quốc Huy HCM 4,5 0,0 33,5 3 4 1
22 27 Đỗ Tiến Dương BTR 4,5 0,0 33,0 3 4 0
23 20 Nguyễn Quang Trung BGI 4,0 0,0 43,0 4 4 2
24 23 Nguyễn Minh Đạt BTR 4,0 0,0 38,0 2 5 1
25 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 4,0 0,0 37,0 3 4 0
26 24 Lê Minh Kha BTR 4,0 0,0 35,5 4 4 3
27 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 4,0 0,0 35,0 4 4 1
28 25 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 4,0 0,0 34,0 3 5 1
29 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 4,0 0,0 28,0 3 4 2
30 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 3,5 0,0 37,5 3 5 1
31 37 Đỗ Đức Việt HNO 3,5 0,0 36,5 1 4 0
32 32 Lê Xuân Dương HNO 3,5 0,0 33,0 2 4 1
33 26 Trần Văn Hoàng Lam BTR 3,5 0,0 30,5 2 4 1
34 33 La Quốc Hiệp HAU 3,5 0,0 27,5 2 4 1
35 28 Ngô Gia Tuấn HAU 3,0 0,0 33,5 2 4 0
36 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 2,0 0,0 27,5 1 4 0
37 29 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1,0 0,0 26,5 0 4 0