GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 DON Nguyễn Quốc Trường Sơn 0 2028 0
2 HCM Đoàn Phan Khiêm 0 2027 0
3 HNO Hoàng Minh Hiếu 0 2026 0
4 BNI Bùi Huy Phước 0 2025 0
5 HCM An Đình Minh 0 2024 0
6 BRV Nguyễn Khắc Tư 0 2023 0
7 HNO Nguyễn Đức Duy 0 2022 0
8 KGI Nguyễn Trí Thịnh 0 2021 0
9 TTH Trần Tuấn Kiệt 0 2020 0
10 HCM Lê Phi Lân 0 2019 0
11 NTH Nguyễn Anh Hào 0 2018 0
12 HNO Trần Đức Thắng 0 2017 0
13 BNI Bạch Thế Vinh 0 2016 0
14 NTH Nguyễn Đức Phát 0 2015 0
15 BRV Nguyễn Thế Tuấn Minh 0 2014 0
16 HCM Đỗ Hoàng Chung Thống 0 2013 0
17 HNO Tống Hải Anh 0 2012 0
18 KGI Lê Khắc Hoàng Tuấn 0 2011 0
19 HPD Phạm Minh Sơn 0 2010 0
20 QDO Ngô Trọng Quốc Đạt 0 2009 0
21 NAN Lê Tất Sang 0 2008 0
22 THO Lê Trần Dũng 0 2007 0
23 HPD Nguyễn Hữu Phúc 0 2006 0
24 BRV Phùng Nguyên Son 0 2005 0
25 NAN Trần Minh Đức 0 2004 0
26 KTR Phan Anh Khôi 0 2003 0
27 HNO Phạm Nguyễn Dũng 0 2002 0
28 CBA Trần Đăng Khôi 0 2001 0
29 HNO Cấn Chí Thành 0 2000 0
30 HCM Đặng Anh Minh 0 1999 0
31 NBI Đỗ An Hòa 0 1998 0
32 HCM Vũ Bá Khôi 0 1997 0
33 HNO Lưu Quốc Việt 0 1996 0
34 DTH Trần Nguyễn Đăng Khoa 0 1995 0
35 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 1994 0
36 NBI Phạm Anh Kiên 0 1993 0
37 HNO Phạm Trường Phú 0 1992 0
38 DTH Nguyễn Lê Nhật Huy 0 1991 0
39 DTH Bùi Đăng Khoa 0 1990 0
40 DON Phạm Minh Hiếu 0 1989 0
41 HCM Nguyễn Thành Long 0 1988 0
42 HNO Nguyễn Xuân Anh 0 1987 0
43 TNI Nguyễn Hoài An 0 1986 0
44 DAN Lê Minh Nguyên 0 1985 0
45 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 1984 0
46 BDU Trần Minh Trí 0 1983 0
47 CTH Trần Lý Khôi Nguyên 0 1982 0
48 BDU Lê Kiết Tường 0 1981 0
49 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 1980 0
50 CTH Nguyễn Thanh Liêm 0 1979 0
51 BNI Phạm Phúc Khôi Nguyên 0 1978 0
52 QDO Nguyễn Hải Nam 0 1977 0
53 HCM Đỗ Phú Thái 0 1976 0
54 TTH Trần Văn Anh Kiệt 0 1975 0
55 THO Hồ Thành Hưng 0 1974 0
56 HPD Nguyễn Tuấn Minh 0 1973 0
57 BRV Ngô Minh Tuấn 0 1972 0
58 LDO Nguyễn Quang Dũng 0 1971 0
59 HNO Đỗ Quốc Anh 0 1970 0
60 CTH Lê Quang Minh 0 1969 0
61 HCM Phan Thái Minh 0 1968 0
62 CBA Nguyễn Lê Dũng 0 1967 0
63 CBA Nguyễn Thiện Nhân 0 1966 0
64 CBA Nguyễn Đại An 0 1965 0
65 HDU Vũ Đức Dương 0 1964 0
66 BRV Bùi Tuấn Anh 0 1963 0
67 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 1962 0
68 HCM Lê Minh Tuấn Anh 0 1961 0
69 HNO Quách Duy Anh 0 1960 0
70 HPD Hòa Quang Bách 0 1959 0
71 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1958 0
72 HCM Trần Đình Bảo 0 1957 0
73 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 1956 0
74 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1955 0
75 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 1954 0
76 LDO Trần Bảo Duy 0 1953 0
77 DTH Trần Phát Đạt 0 1952 0
78 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1951 0
79 BRV Trương Nguyên Đức 0 1950 0
80 LSO Trần Hoàng Hải 0 1949 0
81 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 1948 0
82 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 1947 0
83 BDH Phạm Công Hiếu 0 1946 0
84 NTH Dương Minh Hoàng 0 1945 0
85 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 1944 0
86 BRV Hồ Nhật Huy 0 1943 0
87 BRV Lê Thành Hưng 0 1942 0
88 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1941 0
89 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1940 0
90 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1939 0
91 HCM Dương Minh Khoa 0 1938 0
92 BRV Nguyễn Tạ Đăng Khoa 0 1937 0
93 DTH Nguyễn Thanh Khoa 0 1936 0
94 HPD Ngô Nhật Minh 0 1935 0
95 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1934 0
96 BRV Nguyễn Nhật Minh 0 1933 0
97 BRV Nguyễn Quang Minh 0 1932 0
98 HCM Phạm Phú Minh 0 1931 0
99 BTH Phạm Năng Nguyện 0 1930 0
100 KTR Châu Thiện Nhân 0 1929 0
101 HCM Huỳnh Lư Thuận Phát 0 1928 0
102 BRV Thái Nhật Phi 0 1927 0
103 QDO Nguyễn Hoàng Phúc 0 1926 0
104 DON Vũ Nguyễn Tiến Phúc 0 1925 0
105 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 1924 0
106 BRV Bùi Thái Sơn 0 1923 0
107 TNI Lâm Hoàng Sơn 0 1922 0
108 NTH Trần Hoài Sơn 0 1921 0
109 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1920 0
110 PYE Lê Phúc Tân 0 1919 0
111 BDH Lê Hoài Tin 0 1918 0
112 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 1917 0
113 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 1916 0
114 BRV Nguyễn Quang Thái 0 1915 0
115 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1914 0
116 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1913 0
117 QNA Hoàng Việt Thắng 0 1912 0
118 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1911 0
119 HCM Trần Nam Trung 0 1910 0
120 BRV Mai Hoàng Việt 0 1909 0
121 NTH Võ Văn Việt 0 1908 0
122 BRV Phan Nhật Linh 0 1907 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 DON Nguyễn Quốc Trường Sơn 0 2028 0
2 HCM Đoàn Phan Khiêm 0 2027 0
3 HNO Hoàng Minh Hiếu 0 2026 0
4 BNI Bùi Huy Phước 0 2025 0
5 HCM An Đình Minh 0 2024 0
6 BRV Nguyễn Khắc Tư 0 2023 0
7 HNO Nguyễn Đức Duy 0 2022 0
8 KGI Nguyễn Trí Thịnh 0 2021 0
9 TTH Trần Tuấn Kiệt 0 2020 0
10 HCM Lê Phi Lân 0 2019 0
11 NTH Nguyễn Anh Hào 0 2018 0
12 HNO Trần Đức Thắng 0 2017 0
13 BNI Bạch Thế Vinh 0 2016 0
14 NTH Nguyễn Đức Phát 0 2015 0
15 BRV Nguyễn Thế Tuấn Minh 0 2014 0
16 HCM Đỗ Hoàng Chung Thống 0 2013 0
17 HNO Tống Hải Anh 0 2012 0
18 KGI Lê Khắc Hoàng Tuấn 0 2011 0
19 HPD Phạm Minh Sơn 0 2010 0
20 QDO Ngô Trọng Quốc Đạt 0 2009 0
21 NAN Lê Tất Sang 0 2008 0
22 THO Lê Trần Dũng 0 2007 0
23 HPD Nguyễn Hữu Phúc 0 2006 0
24 BRV Phùng Nguyên Son 0 2005 0
25 NAN Trần Minh Đức 0 2004 0
26 KTR Phan Anh Khôi 0 2003 0
27 HNO Phạm Nguyễn Dũng 0 2002 0
28 CBA Trần Đăng Khôi 0 2001 0
29 HNO Cấn Chí Thành 0 2000 0
30 HCM Đặng Anh Minh 0 1999 0
31 NBI Đỗ An Hòa 0 1998 0
32 HCM Vũ Bá Khôi 0 1997 0
33 HNO Lưu Quốc Việt 0 1996 0
34 DTH Trần Nguyễn Đăng Khoa 0 1995 0
35 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 1994 0
36 NBI Phạm Anh Kiên 0 1993 0
37 HNO Phạm Trường Phú 0 1992 0
38 DTH Nguyễn Lê Nhật Huy 0 1991 0
39 DTH Bùi Đăng Khoa 0 1990 0
40 DON Phạm Minh Hiếu 0 1989 0
41 HCM Nguyễn Thành Long 0 1988 0
42 HNO Nguyễn Xuân Anh 0 1987 0
43 TNI Nguyễn Hoài An 0 1986 0
44 DAN Lê Minh Nguyên 0 1985 0
45 HNO Trần Đăng Minh Đức 0 1984 0
46 BDU Trần Minh Trí 0 1983 0
47 CTH Trần Lý Khôi Nguyên 0 1982 0
48 BDU Lê Kiết Tường 0 1981 0
49 LDO Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ 0 1980 0
50 CTH Nguyễn Thanh Liêm 0 1979 0
51 BNI Phạm Phúc Khôi Nguyên 0 1978 0
52 QDO Nguyễn Hải Nam 0 1977 0
53 HCM Đỗ Phú Thái 0 1976 0
54 TTH Trần Văn Anh Kiệt 0 1975 0
55 THO Hồ Thành Hưng 0 1974 0
56 HPD Nguyễn Tuấn Minh 0 1973 0
57 BRV Ngô Minh Tuấn 0 1972 0
58 LDO Nguyễn Quang Dũng 0 1971 0
59 HNO Đỗ Quốc Anh 0 1970 0
60 CTH Lê Quang Minh 0 1969 0
61 HCM Phan Thái Minh 0 1968 0
62 CBA Nguyễn Lê Dũng 0 1967 0
63 CBA Nguyễn Thiện Nhân 0 1966 0
64 CBA Nguyễn Đại An 0 1965 0
65 HDU Vũ Đức Dương 0 1964 0
66 BRV Bùi Tuấn Anh 0 1963 0
67 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 1962 0
68 HCM Lê Minh Tuấn Anh 0 1961 0
69 HNO Quách Duy Anh 0 1960 0
70 HPD Hòa Quang Bách 0 1959 0
71 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1958 0
72 HCM Trần Đình Bảo 0 1957 0
73 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 1956 0
74 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1955 0
75 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 1954 0
76 LDO Trần Bảo Duy 0 1953 0
77 DTH Trần Phát Đạt 0 1952 0
78 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1951 0
79 BRV Trương Nguyên Đức 0 1950 0
80 LSO Trần Hoàng Hải 0 1949 0
81 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 1948 0
82 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 1947 0
83 BDH Phạm Công Hiếu 0 1946 0
84 NTH Dương Minh Hoàng 0 1945 0
85 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 1944 0
86 BRV Hồ Nhật Huy 0 1943 0
87 BRV Lê Thành Hưng 0 1942 0
88 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1941 0
89 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1940 0
90 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1939 0
91 HCM Dương Minh Khoa 0 1938 0
92 BRV Nguyễn Tạ Đăng Khoa 0 1937 0
93 DTH Nguyễn Thanh Khoa 0 1936 0
94 HPD Ngô Nhật Minh 0 1935 0
95 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1934 0
96 BRV Nguyễn Nhật Minh 0 1933 0
97 BRV Nguyễn Quang Minh 0 1932 0
98 HCM Phạm Phú Minh 0 1931 0
99 BTH Phạm Năng Nguyện 0 1930 0
100 KTR Châu Thiện Nhân 0 1929 0
101 HCM Huỳnh Lư Thuận Phát 0 1928 0
102 BRV Thái Nhật Phi 0 1927 0
103 QDO Nguyễn Hoàng Phúc 0 1926 0
104 DON Vũ Nguyễn Tiến Phúc 0 1925 0
105 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 1924 0
106 BRV Bùi Thái Sơn 0 1923 0
107 TNI Lâm Hoàng Sơn 0 1922 0
108 NTH Trần Hoài Sơn 0 1921 0
109 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1920 0
110 PYE Lê Phúc Tân 0 1919 0
111 BDH Lê Hoài Tin 0 1918 0
112 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 1917 0
113 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 1916 0
114 BRV Nguyễn Quang Thái 0 1915 0
115 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1914 0
116 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1913 0
117 QNA Hoàng Việt Thắng 0 1912 0
118 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1911 0
119 HCM Trần Nam Trung 0 1910 0
120 BRV Mai Hoàng Việt 0 1909 0
121 NTH Võ Văn Việt 0 1908 0
122 BRV Phan Nhật Linh 0 1907 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON
2 Đoàn Phan Khiêm HCM
3 Hoàng Minh Hiếu HNO
4 Bùi Huy Phước BNI
5 An Đình Minh HCM
6 Nguyễn Khắc Tư BRV
7 Nguyễn Đức Duy HNO
8 Nguyễn Trí Thịnh KGI
9 Trần Tuấn Kiệt TTH
10 Lê Phi Lân HCM
11 Nguyễn Anh Hào NTH
12 Trần Đức Thắng HNO
13 Bạch Thế Vinh BNI
14 Nguyễn Đức Phát NTH
15 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV
16 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM
17 Tống Hải Anh HNO
18 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI
19 Phạm Minh Sơn HPD
20 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO
21 Lê Tất Sang NAN
22 Lê Trần Dũng THO
23 Nguyễn Hữu Phúc HPD
24 Phùng Nguyên Son BRV
25 Trần Minh Đức NAN
26 Phan Anh Khôi KTR
27 Phạm Nguyễn Dũng HNO
28 Trần Đăng Khôi CBA
29 Cấn Chí Thành HNO
30 Đặng Anh Minh HCM
31 Đỗ An Hòa NBI
32 Vũ Bá Khôi HCM
33 Lưu Quốc Việt HNO
34 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH
35 Nguyễn Trần Duy Anh HNO
36 Phạm Anh Kiên NBI
37 Phạm Trường Phú HNO
38 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH
39 Bùi Đăng Khoa DTH
40 Phạm Minh Hiếu DON
41 Nguyễn Thành Long HCM
42 Nguyễn Xuân Anh HNO
43 Nguyễn Hoài An TNI
44 Lê Minh Nguyên DAN
45 Trần Đăng Minh Đức HNO
46 Trần Minh Trí BDU
47 Trần Lý Khôi Nguyên CTH
48 Lê Kiết Tường BDU
49 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO
50 Nguyễn Thanh Liêm CTH
51 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI
52 Nguyễn Hải Nam QDO
53 Đỗ Phú Thái HCM
54 Trần Văn Anh Kiệt TTH
55 Hồ Thành Hưng THO
56 Nguyễn Tuấn Minh HPD
57 Ngô Minh Tuấn BRV
58 Nguyễn Quang Dũng LDO
59 Đỗ Quốc Anh HNO
60 Lê Quang Minh CTH
61 Phan Thái Minh HCM
62 Nguyễn Lê Dũng CBA
63 Nguyễn Thiện Nhân CBA
64 Nguyễn Đại An CBA
65 Vũ Đức Dương HDU
66 Bùi Tuấn Anh BRV
67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON
68 Lê Minh Tuấn Anh HCM
69 Quách Duy Anh HNO
70 Hòa Quang Bách HPD
71 Nguyễn Kim Bảo HCM
72 Trần Đình Bảo HCM
73 Đặng Phạm Quốc Cường BRV
74 Lê Hà Nguyên Chương HCM
75 Nhữ Mạnh Dũng BRV
76 Trần Bảo Duy LDO
77 Trần Phát Đạt DTH
78 Hồ Tấn Minh Đăng HCM
79 Trương Nguyên Đức BRV
80 Trần Hoàng Hải LSO
81 Nguyễn Trần Hiếu BTH
82 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV
83 Phạm Công Hiếu BDH
84 Dương Minh Hoàng NTH
85 Biện Hoàng Anh Huy DON
86 Hồ Nhật Huy BRV
87 Lê Thành Hưng BRV
88 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM
89 Mai Xuân Kiệt QNA
90 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM
91 Dương Minh Khoa HCM
92 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV
93 Nguyễn Thanh Khoa DTH
94 Ngô Nhật Minh HPD
95 Nguyễn Huy Minh HNO
96 Nguyễn Nhật Minh BRV
97 Nguyễn Quang Minh BRV
98 Phạm Phú Minh HCM
99 Phạm Năng Nguyện BTH
100 Châu Thiện Nhân KTR
101 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM
102 Thái Nhật Phi BRV
103 Nguyễn Hoàng Phúc QDO
104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON
105 Lê Ngọc Minh Quân BTH
106 Bùi Thái Sơn BRV
107 Lâm Hoàng Sơn TNI
108 Trần Hoài Sơn NTH
109 Nguyễn Thành Tài NTH
110 Lê Phúc Tân PYE
111 Lê Hoài Tin BDH
112 Nguyễn Ngọc Toàn BRV
113 Mai Lê Tuấn Tú BRV
114 Nguyễn Quang Thái BRV
115 Đỗ Xuân Thành HNO
116 Nguyễn Duy Thành HNO
117 Hoàng Việt Thắng QNA
118 Huỳnh Minh Trung HCM
119 Trần Nam Trung HCM
120 Mai Hoàng Việt BRV
121 Võ Văn Việt NTH
122 Phan Nhật Linh BRV

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
2 63 Nguyễn Thiện Nhân CBA 0 0 - 1 0 Đoàn Phan Khiêm HCM 2
3 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Đại An CBA 64
4 65 Vũ Đức Dương HDU 0 0 - 1 0 Bùi Huy Phước BNI 4
5 5 An Đình Minh HCM 0 1 - 0 0 Bùi Tuấn Anh BRV 66
6 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 - - + 0 Nguyễn Khắc Tư BRV 6
7 7 Nguyễn Đức Duy HNO 0 1 - 0 0 Lê Minh Tuấn Anh HCM 68
8 69 Quách Duy Anh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Trí Thịnh KGI 8
9 9 Trần Tuấn Kiệt TTH 0 1 - 0 0 Hòa Quang Bách HPD 70
10 71 Nguyễn Kim Bảo HCM 0 0 - 1 0 Lê Phi Lân HCM 10
11 11 Nguyễn Anh Hào NTH 0 1 - 0 0 Trần Đình Bảo HCM 72
12 73 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 0 0 - 1 0 Trần Đức Thắng HNO 12
13 13 Bạch Thế Vinh BNI 0 1 - 0 0 Lê Hà Nguyên Chương HCM 74
14 75 Nhữ Mạnh Dũng BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Phát NTH 14
15 15 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 0 0 - 1 0 Trần Bảo Duy LDO 76
16 77 Trần Phát Đạt DTH 0 1 - 0 0 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 16
17 17 Tống Hải Anh HNO 0 1 - 0 0 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 78
18 79 Trương Nguyên Đức BRV 0 0 - 1 0 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 18
19 19 Phạm Minh Sơn HPD 0 1 - 0 0 Trần Hoàng Hải LSO 80
20 81 Nguyễn Trần Hiếu BTH 0 ½ - ½ 0 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 20
21 21 Lê Tất Sang NAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 82
22 83 Phạm Công Hiếu BDH 0 0 - 1 0 Lê Trần Dũng THO 22
23 23 Nguyễn Hữu Phúc HPD 0 0 - 1 0 Dương Minh Hoàng NTH 84
24 85 Biện Hoàng Anh Huy DON 0 ½ - ½ 0 Phùng Nguyên Son BRV 24
25 25 Trần Minh Đức NAN 0 1 - 0 0 Hồ Nhật Huy BRV 86
26 87 Lê Thành Hưng BRV 0 0 - 1 0 Phan Anh Khôi KTR 26
27 27 Phạm Nguyễn Dũng HNO 0 1 - 0 0 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 88
28 89 Mai Xuân Kiệt QNA 0 0 - 1 0 Trần Đăng Khôi CBA 28
29 29 Cấn Chí Thành HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 90
30 91 Dương Minh Khoa HCM 0 0 - 1 0 Đặng Anh Minh HCM 30
31 31 Đỗ An Hòa NBI 0 1 - 0 0 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 92
32 93 Nguyễn Thanh Khoa DTH 0 ½ - ½ 0 Vũ Bá Khôi HCM 32
33 33 Lưu Quốc Việt HNO 0 1 - 0 0 Ngô Nhật Minh HPD 94
34 95 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 - 1 0 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 34
35 35 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh BRV 96
36 97 Nguyễn Quang Minh BRV 0 0 - 1 0 Phạm Anh Kiên NBI 36
37 37 Phạm Trường Phú HNO 0 1 - 0 0 Phạm Phú Minh HCM 98
38 99 Phạm Năng Nguyện BTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 38
39 39 Bùi Đăng Khoa DTH 0 ½ - ½ 0 Châu Thiện Nhân KTR 100
40 101 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 0 0 - 1 0 Phạm Minh Hiếu DON 40
41 41 Nguyễn Thành Long HCM 0 1 - 0 0 Thái Nhật Phi BRV 102
42 103 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Anh HNO 42
43 43 Nguyễn Hoài An TNI 0 + - - 0 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 104
44 105 Lê Ngọc Minh Quân BTH 0 0 - 1 0 Lê Minh Nguyên DAN 44
45 45 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 + - - 0 Bùi Thái Sơn BRV 106
46 107 Lâm Hoàng Sơn TNI 0 0 - 1 0 Trần Minh Trí BDU 46
47 47 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 0 1 - 0 0 Trần Hoài Sơn NTH 108
48 109 Nguyễn Thành Tài NTH 0 0 - 1 0 Lê Kiết Tường BDU 48
49 49 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 0 0 - 1 0 Lê Phúc Tân PYE 110
50 111 Lê Hoài Tin BDH 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Liêm CTH 50
51 51 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 112
52 113 Mai Lê Tuấn Tú BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hải Nam QDO 52
53 53 Đỗ Phú Thái HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Thái BRV 114
54 115 Đỗ Xuân Thành HNO 0 0 - 1 0 Trần Văn Anh Kiệt TTH 54
55 55 Hồ Thành Hưng THO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Duy Thành HNO 116
56 117 Hoàng Việt Thắng QNA 0 0 - 1 0 Nguyễn Tuấn Minh HPD 56
57 57 Ngô Minh Tuấn BRV 0 ½ - ½ 0 Huỳnh Minh Trung HCM 118
58 119 Trần Nam Trung HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Quang Dũng LDO 58
59 59 Đỗ Quốc Anh HNO 0 ½ - ½ 0 Mai Hoàng Việt BRV 120
60 121 Võ Văn Việt NTH 0 0 - 1 0 Lê Quang Minh CTH 60
61 61 Phan Thái Minh HCM 0 1 - 0 0 Phan Nhật Linh BRV 122

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 34 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 1
2 2 Đoàn Phan Khiêm HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 35
3 36 Phạm Anh Kiên NBI 1 0 - 1 1 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
4 4 Bùi Huy Phước BNI 1 1 - 0 1 Phạm Trường Phú HNO 37
5 38 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 1 0 - 1 1 An Đình Minh HCM 5
6 6 Nguyễn Khắc Tư BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Thành Long HCM 41
7 40 Phạm Minh Hiếu DON 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Duy HNO 7
8 43 Nguyễn Hoài An TNI 1 0 - 1 1 Trần Tuấn Kiệt TTH 9
9 10 Lê Phi Lân HCM 1 1 - 0 1 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 47
10 44 Lê Minh Nguyên DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Anh Hào NTH 11
11 12 Trần Đức Thắng HNO 1 ½ - ½ 1 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 51
12 45 Trần Đăng Minh Đức HNO 1 ½ - ½ 1 Bạch Thế Vinh BNI 13
13 14 Nguyễn Đức Phát NTH 1 1 - 0 1 Đỗ Phú Thái HCM 53
14 46 Trần Minh Trí BDU 1 ½ - ½ 1 Tống Hải Anh HNO 17
15 18 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 1 ½ - ½ 1 Phan Thái Minh HCM 61
16 48 Lê Kiết Tường BDU 1 0 - 1 1 Phạm Minh Sơn HPD 19
17 54 Trần Văn Anh Kiệt TTH 1 1 - 0 1 Lê Tất Sang NAN 21
18 22 Lê Trần Dũng THO 1 1 - 0 1 Quách Duy Anh HNO 69
19 56 Nguyễn Tuấn Minh HPD 1 1 - 0 1 Trần Minh Đức NAN 25
20 26 Phan Anh Khôi KTR 1 0 - 1 1 Trần Phát Đạt DTH 77
21 60 Lê Quang Minh CTH 1 1 - 0 1 Phạm Nguyễn Dũng HNO 27
22 28 Trần Đăng Khôi CBA 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 103
23 76 Trần Bảo Duy LDO 1 0 - 1 1 Cấn Chí Thành HNO 29
24 30 Đặng Anh Minh HCM 1 1 - 0 0 Lê Hoài Tin BDH 111
25 84 Dương Minh Hoàng NTH 1 0 - 1 1 Đỗ An Hòa NBI 31
26 110 Lê Phúc Tân PYE 1 ½ - ½ 1 Lưu Quốc Việt HNO 33
27 20 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO ½ 1 - 0 ½ Biện Hoàng Anh Huy DON 85
28 24 Phùng Nguyên Son BRV ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Trần Hiếu BTH 81
29 32 Vũ Bá Khôi HCM ½ 1 - 0 ½ Mai Lê Tuấn Tú BRV 113
30 116 Nguyễn Duy Thành HNO ½ 0 - 1 ½ Bùi Đăng Khoa DTH 39
31 52 Nguyễn Hải Nam QDO ½ 1 - 0 ½ Trần Nam Trung HCM 119
32 100 Châu Thiện Nhân KTR ½ 1 - 0 ½ Hồ Thành Hưng THO 55
33 120 Mai Hoàng Việt BRV ½ 0 - 1 ½ Ngô Minh Tuấn BRV 57
34 58 Nguyễn Quang Dũng LDO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Thanh Khoa DTH 93
35 118 Huỳnh Minh Trung HCM ½ 0 - 1 ½ Đỗ Quốc Anh HNO 59
36 8 Nguyễn Trí Thịnh KGI 0 1 - 0 0 Lê Thành Hưng BRV 87
37 88 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 15
38 16 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 0 1 - 0 0 Mai Xuân Kiệt QNA 89
39 90 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hữu Phúc HPD 23
40 42 Nguyễn Xuân Anh HNO 0 1 - 0 0 Dương Minh Khoa HCM 91
41 92 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 49
42 50 Nguyễn Thanh Liêm CTH 1 ½ - ½ 0 Ngô Nhật Minh HPD 94
43 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 0 1 - 0 0 Nguyễn Huy Minh HNO 95
44 96 Nguyễn Nhật Minh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Thiện Nhân CBA 63
45 64 Nguyễn Đại An CBA 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Minh BRV 97
46 98 Phạm Phú Minh HCM 0 1 - 0 0 Vũ Đức Dương HDU 65
47 66 Bùi Tuấn Anh BRV 0 1 - 0 0 Phạm Năng Nguyện BTH 99
48 68 Lê Minh Tuấn Anh HCM 0 1 - 0 0 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 101
49 70 Hòa Quang Bách HPD 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Minh Quân BTH 105
50 102 Thái Nhật Phi BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Kim Bảo HCM 71
51 72 Trần Đình Bảo HCM 0 + - - 0 Bùi Thái Sơn BRV 106
52 108 Trần Hoài Sơn NTH 0 0 - 1 0 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 73
53 74 Lê Hà Nguyên Chương HCM 0 1 - 0 0 Lâm Hoàng Sơn TNI 107
54 112 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 0 ½ - ½ 0 Nhữ Mạnh Dũng BRV 75
55 78 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Thành Tài NTH 109
56 114 Nguyễn Quang Thái BRV 0 0 - 1 0 Trương Nguyên Đức BRV 79
57 80 Trần Hoàng Hải LSO 0 1 - 0 0 Đỗ Xuân Thành HNO 115
58 82 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 0 1 - 0 0 Hoàng Việt Thắng QNA 117
59 122 Phan Nhật Linh BRV 0 1 - 0 0 Phạm Công Hiếu BDH 83
60 86 Hồ Nhật Huy BRV 0 1 - 0 0 Võ Văn Việt NTH 121
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 2 1 - 0 2 Đặng Anh Minh HCM 30
2 29 Cấn Chí Thành HNO 2 1 - 0 2 Đoàn Phan Khiêm HCM 2
3 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 2 1 - 0 2 Phạm Minh Hiếu DON 40
4 31 Đỗ An Hòa NBI 2 ½ - ½ 2 Bùi Huy Phước BNI 4
5 5 An Đình Minh HCM 2 1 - 0 2 Lê Minh Nguyên DAN 44
6 9 Trần Tuấn Kiệt TTH 2 ½ - ½ 2 Trần Văn Anh Kiệt TTH 54
7 41 Nguyễn Thành Long HCM 2 1 - 0 2 Lê Phi Lân HCM 10
8 77 Trần Phát Đạt DTH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đức Phát NTH 14
9 19 Phạm Minh Sơn HPD 2 1 - 0 2 Nguyễn Tuấn Minh HPD 56
10 103 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 2 0 - 1 2 Lê Trần Dũng THO 22
11 12 Trần Đức Thắng HNO 0 - 1 2 Lê Quang Minh CTH 60
12 13 Bạch Thế Vinh BNI ½ - ½ Trần Minh Trí BDU 46
13 17 Tống Hải Anh HNO 1 - 0 Nguyễn Thanh Liêm CTH 50
14 51 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 0 - 1 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 18
15 57 Ngô Minh Tuấn BRV 1 - 0 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 20
16 59 Đỗ Quốc Anh HNO 1 - 0 Phùng Nguyên Son BRV 24
17 61 Phan Thái Minh HCM 0 - 1 Vũ Bá Khôi HCM 32
18 33 Lưu Quốc Việt HNO ½ - ½ Nguyễn Hải Nam QDO 52
19 39 Bùi Đăng Khoa DTH ½ - ½ Lê Phúc Tân PYE 110
20 93 Nguyễn Thanh Khoa DTH 0 - 1 Trần Đăng Minh Đức HNO 45
21 100 Châu Thiện Nhân KTR 0 - 1 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 6
22 7 Nguyễn Đức Duy HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
23 53 Đỗ Phú Thái HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Trí Thịnh KGI 8
24 11 Nguyễn Anh Hào NTH 1 1 - 0 1 Bùi Tuấn Anh BRV 66
25 15 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 1 0 - 1 1 Lê Minh Tuấn Anh HCM 68
26 63 Nguyễn Thiện Nhân CBA 1 0 - 1 1 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 16
27 21 Lê Tất Sang NAN 1 0 - 1 1 Hòa Quang Bách HPD 70
28 25 Trần Minh Đức NAN 1 1 - 0 1 Lê Hà Nguyên Chương HCM 74
29 69 Quách Duy Anh HNO 1 0 - 1 1 Phan Anh Khôi KTR 26
30 27 Phạm Nguyễn Dũng HNO 1 1 - 0 1 Trần Bảo Duy LDO 76
31 72 Trần Đình Bảo HCM 1 1 - 0 1 Trần Đăng Khôi CBA 28
32 73 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 1 0 - 1 1 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 34
33 35 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 1 0 - 1 1 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 78
34 79 Trương Nguyên Đức BRV 1 0 - 1 1 Phạm Anh Kiên NBI 36
35 37 Phạm Trường Phú HNO 1 1 - 0 1 Trần Hoàng Hải LSO 80
36 82 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 38
37 84 Dương Minh Hoàng NTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Anh HNO 42
38 86 Hồ Nhật Huy BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoài An TNI 43
39 47 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 1 1 - 0 1 Phạm Phú Minh HCM 98
40 97 Nguyễn Quang Minh BRV 1 1 - 0 1 Lê Kiết Tường BDU 48
41 49 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 1 ½ - ½ 1 Thái Nhật Phi BRV 102
42 23 Nguyễn Hữu Phúc HPD ½ 0 - 1 1 Phan Nhật Linh BRV 122
43 55 Hồ Thành Hưng THO ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Ngọc Toàn BRV 112
44 94 Ngô Nhật Minh HPD ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Quang Dũng LDO 58
45 75 Nhữ Mạnh Dũng BRV ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Duy Thành HNO 116
46 81 Nguyễn Trần Hiếu BTH ½ 1 - 0 ½ Huỳnh Minh Trung HCM 118
47 85 Biện Hoàng Anh Huy DON ½ 0 - 1 ½ Mai Hoàng Việt BRV 120
48 113 Mai Lê Tuấn Tú BRV ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 90
49 119 Trần Nam Trung HCM ½ 1 - 0 0 Nguyễn Đại An CBA 64
50 65 Vũ Đức Dương HDU 0 0 - 1 0 Phạm Năng Nguyện BTH 99
51 71 Nguyễn Kim Bảo HCM 0 0 - 1 0 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 101
52 83 Phạm Công Hiếu BDH 0 0 - 1 0 Lê Ngọc Minh Quân BTH 105
53 87 Lê Thành Hưng BRV 0 0 - 1 0 Lâm Hoàng Sơn TNI 107
54 109 Nguyễn Thành Tài NTH 0 0 - 1 0 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 88
55 89 Mai Xuân Kiệt QNA 0 1 - 0 0 Trần Hoài Sơn NTH 108
56 91 Dương Minh Khoa HCM 0 0 - 1 0 Lê Hoài Tin BDH 111
57 115 Đỗ Xuân Thành HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 92
58 95 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Thái BRV 114
59 117 Hoàng Việt Thắng QNA 0 0 - 1 0 Nguyễn Nhật Minh BRV 96
60 121 Võ Văn Việt NTH 0 1 bye
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired
63 106 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 22 Lê Trần Dũng THO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 1
2 29 Cấn Chí Thành HNO 3 ½ - ½ 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
3 41 Nguyễn Thành Long HCM 3 0 - 1 3 An Đình Minh HCM 5
4 60 Lê Quang Minh CTH 3 0 - 1 3 Phạm Minh Sơn HPD 19
5 4 Bùi Huy Phước BNI 1 - 0 Ngô Minh Tuấn BRV 57
6 32 Vũ Bá Khôi HCM 1 - 0 Trần Tuấn Kiệt TTH 9
7 14 Nguyễn Đức Phát NTH 1 - 0 Đỗ Quốc Anh HNO 59
8 45 Trần Đăng Minh Đức HNO 0 - 1 Tống Hải Anh HNO 17
9 18 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 1 - 0 Trần Phát Đạt DTH 77
10 54 Trần Văn Anh Kiệt TTH 0 - 1 Đỗ An Hòa NBI 31
11 2 Đoàn Phan Khiêm HCM 2 1 - 0 2 Bùi Đăng Khoa DTH 39
12 40 Phạm Minh Hiếu DON 2 0 - 1 2 Nguyễn Khắc Tư BRV 6
13 42 Nguyễn Xuân Anh HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Duy HNO 7
14 8 Nguyễn Trí Thịnh KGI 2 ½ - ½ 2 Lê Minh Nguyên DAN 44
15 10 Lê Phi Lân HCM 2 1 - 0 2 Trần Minh Trí BDU 46
16 52 Nguyễn Hải Nam QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Anh Hào NTH 11
17 56 Nguyễn Tuấn Minh HPD 2 ½ - ½ 2 Bạch Thế Vinh BNI 13
18 16 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 2 1 - 0 2 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 47
19 68 Lê Minh Tuấn Anh HCM 2 1 - 0 2 Trần Minh Đức NAN 25
20 26 Phan Anh Khôi KTR 2 0 - 1 2 Hòa Quang Bách HPD 70
21 78 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 2 ½ - ½ 2 Phạm Nguyễn Dũng HNO 27
22 30 Đặng Anh Minh HCM 2 1 - 0 2 Trần Đình Bảo HCM 72
23 122 Phan Nhật Linh BRV 2 0 - 1 2 Lưu Quốc Việt HNO 33
24 34 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 2 1 - 0 2 Hồ Nhật Huy BRV 86
25 36 Phạm Anh Kiên NBI 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 103
26 110 Lê Phúc Tân PYE 2 0 - 1 2 Phạm Trường Phú HNO 37
27 38 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Minh BRV 97
28 81 Nguyễn Trần Hiếu BTH 0 - 1 Trần Đức Thắng HNO 12
29 20 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO ½ - ½ Nguyễn Thanh Khoa DTH 93
30 24 Phùng Nguyên Son BRV 0 - 1 Châu Thiện Nhân KTR 100
31 94 Ngô Nhật Minh HPD 1 - 0 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 49
32 50 Nguyễn Thanh Liêm CTH 1 - 0 Trần Nam Trung HCM 119
33 102 Thái Nhật Phi BRV ½ - ½ Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 51
34 120 Mai Hoàng Việt BRV ½ - ½ Hồ Thành Hưng THO 55
35 116 Nguyễn Duy Thành HNO 1 - 0 Phan Thái Minh HCM 61
36 28 Trần Đăng Khôi CBA 1 ½ - ½ Mai Lê Tuấn Tú BRV 113
37 80 Trần Hoàng Hải LSO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 15
38 88 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 1 0 - 1 1 Lê Tất Sang NAN 21
39 98 Phạm Phú Minh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 35
40 96 Nguyễn Nhật Minh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoài An TNI 43
41 48 Lê Kiết Tường BDU 1 1 - 0 1 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 82
42 99 Phạm Năng Nguyện BTH 1 0 - 1 1 Đỗ Phú Thái HCM 53
43 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 1 0 - 1 1 Dương Minh Hoàng NTH 84
44 101 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Thiện Nhân CBA 63
45 66 Bùi Tuấn Anh BRV 1 1 - 0 1 Mai Xuân Kiệt QNA 89
46 105 Lê Ngọc Minh Quân BTH 1 0 - 1 1 Quách Duy Anh HNO 69
47 107 Lâm Hoàng Sơn TNI 1 1 - 0 1 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 73
48 74 Lê Hà Nguyên Chương HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Thái BRV 114
49 76 Trần Bảo Duy LDO 1 1 - 0 1 Võ Văn Việt NTH 121
50 111 Lê Hoài Tin BDH 1 1 - 0 1 Trương Nguyên Đức BRV 79
51 92 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Hữu Phúc HPD 23
52 58 Nguyễn Quang Dũng LDO ½ 1 - 0 ½ Đỗ Xuân Thành HNO 115
53 90 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM ½ 0 - 1 ½ Nhữ Mạnh Dũng BRV 75
54 112 Nguyễn Ngọc Toàn BRV ½ 0 - 1 ½ Biện Hoàng Anh Huy DON 85
55 118 Huỳnh Minh Trung HCM ½ 1 - 0 0 Vũ Đức Dương HDU 65
56 64 Nguyễn Đại An CBA 0 0 - 1 0 Dương Minh Khoa HCM 91
57 95 Nguyễn Huy Minh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Kim Bảo HCM 71
58 108 Trần Hoài Sơn NTH 0 0 - 1 0 Phạm Công Hiếu BDH 83
59 109 Nguyễn Thành Tài NTH 0 0 - 1 0 Lê Thành Hưng BRV 87
60 117 Hoàng Việt Thắng QNA 0 1 bye
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired
63 106 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 An Đình Minh HCM 4 1 - 0 4 Phạm Minh Sơn HPD 19
2 1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON ½ - ½ Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 18
3 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 1 - 0 Lê Trần Dũng THO 22
4 4 Bùi Huy Phước BNI 1 - 0 Cấn Chí Thành HNO 29
5 31 Đỗ An Hòa NBI 1 - 0 Nguyễn Đức Phát NTH 14
6 17 Tống Hải Anh HNO ½ - ½ Vũ Bá Khôi HCM 32
7 36 Phạm Anh Kiên NBI 3 1 - 0 3 Đoàn Phan Khiêm HCM 2
8 6 Nguyễn Khắc Tư BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 38
9 7 Nguyễn Đức Duy HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Thành Long HCM 41
10 37 Phạm Trường Phú HNO 3 1 - 0 3 Lê Phi Lân HCM 10
11 52 Nguyễn Hải Nam QDO 3 0 - 1 3 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 16
12 60 Lê Quang Minh CTH 3 0 - 1 3 Đặng Anh Minh HCM 30
13 33 Lưu Quốc Việt HNO 3 1 - 0 3 Lê Minh Tuấn Anh HCM 68
14 70 Hòa Quang Bách HPD 3 1 - 0 3 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 34
15 57 Ngô Minh Tuấn BRV 0 - 1 Nguyễn Trí Thịnh KGI 8
16 9 Trần Tuấn Kiệt TTH 1 - 0 Nguyễn Tuấn Minh HPD 56
17 12 Trần Đức Thắng HNO 0 - 1 Trần Văn Anh Kiệt TTH 54
18 13 Bạch Thế Vinh BNI 1 - 0 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 78
19 27 Phạm Nguyễn Dũng HNO 0 - 1 Ngô Nhật Minh HPD 94
20 44 Lê Minh Nguyên DAN 1 - 0 Nguyễn Duy Thành HNO 116
21 59 Đỗ Quốc Anh HNO 0 - 1 Trần Đăng Minh Đức HNO 45
22 100 Châu Thiện Nhân KTR 0 - 1 Nguyễn Thanh Liêm CTH 50
23 77 Trần Phát Đạt DTH ½ - ½ 2 Nguyễn Anh Hào NTH 11
24 15 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 2 1 - 0 2 Quách Duy Anh HNO 69
25 72 Trần Đình Bảo HCM 2 0 - 1 2 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 20
26 21 Lê Tất Sang NAN 2 1 - 0 2 Lê Hà Nguyên Chương HCM 74
27 25 Trần Minh Đức NAN 2 ½ - ½ 2 Trần Bảo Duy LDO 76
28 84 Dương Minh Hoàng NTH 2 0 - 1 2 Phan Anh Khôi KTR 26
29 35 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 2 1 - 0 2 Hồ Nhật Huy BRV 86
30 39 Bùi Đăng Khoa DTH 2 1 - 0 2 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 101
31 93 Nguyễn Thanh Khoa DTH 2 0 - 1 2 Phạm Minh Hiếu DON 40
32 97 Nguyễn Quang Minh BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Anh HNO 42
33 43 Nguyễn Hoài An TNI 2 1 - 0 2 Thái Nhật Phi BRV 102
34 46 Trần Minh Trí BDU 2 0 - 1 2 Lê Phúc Tân PYE 110
35 47 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 2 1 - 0 2 Lâm Hoàng Sơn TNI 107
36 103 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 2 0 - 1 2 Lê Kiết Tường BDU 48
37 51 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 2 1 - 0 2 Lê Hoài Tin BDH 111
38 53 Đỗ Phú Thái HCM 2 1 - 0 2 Mai Hoàng Việt BRV 120
39 55 Hồ Thành Hưng THO 2 1 - 0 2 Phan Nhật Linh BRV 122
40 113 Mai Lê Tuấn Tú BRV 2 0 - 1 2 Bùi Tuấn Anh BRV 66
41 75 Nhữ Mạnh Dũng BRV ½ - ½ Phùng Nguyên Son BRV 24
42 119 Trần Nam Trung HCM 1 - 0 Trần Đăng Khôi CBA 28
43 49 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO ½ - ½ Nguyễn Trần Hiếu BTH 81
44 85 Biện Hoàng Anh Huy DON 0 - 1 Nguyễn Quang Dũng LDO 58
45 61 Phan Thái Minh HCM ½ - ½ Huỳnh Minh Trung HCM 118
46 23 Nguyễn Hữu Phúc HPD 1 0 - 1 1 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 88
47 89 Mai Xuân Kiệt QNA 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
48 63 Nguyễn Thiện Nhân CBA 1 1 - 0 1 Dương Minh Khoa HCM 91
49 71 Nguyễn Kim Bảo HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 92
50 73 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Minh BRV 96
51 79 Trương Nguyên Đức BRV 1 1 - 0 1 Phạm Phú Minh HCM 98
52 121 Võ Văn Việt NTH 1 0 - 1 1 Trần Hoàng Hải LSO 80
53 82 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 1 1 - 0 1 Phạm Năng Nguyện BTH 99
54 83 Phạm Công Hiếu BDH 1 0 - 1 1 Hoàng Việt Thắng QNA 117
55 87 Lê Thành Hưng BRV 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Minh Quân BTH 105
56 114 Nguyễn Quang Thái BRV 1 1 - 0 ½ Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 90
57 115 Đỗ Xuân Thành HNO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Ngọc Toàn BRV 112
58 64 Nguyễn Đại An CBA 0 1 - 0 0 Nguyễn Huy Minh HNO 95
59 65 Vũ Đức Dương HDU 0 0 - 1 0 Trần Hoài Sơn NTH 108
60 109 Nguyễn Thành Tài NTH 0 1 bye
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired
63 106 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 An Đình Minh HCM 5 ½ - ½ Bùi Huy Phước BNI 4
2 31 Đỗ An Hòa NBI 0 - 1 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
3 19 Phạm Minh Sơn HPD 4 1 - 0 4 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 1
4 30 Đặng Anh Minh HCM 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Khắc Tư BRV 6
5 32 Vũ Bá Khôi HCM 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Đức Duy HNO 7
6 16 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 4 0 - 1 4 Lưu Quốc Việt HNO 33
7 70 Hòa Quang Bách HPD 4 1 - 0 4 Tống Hải Anh HNO 17
8 18 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 4 0 - 1 4 Phạm Anh Kiên NBI 36
9 8 Nguyễn Trí Thịnh KGI ½ - ½ 4 Phạm Trường Phú HNO 37
10 44 Lê Minh Nguyên DAN 1 - 0 Trần Tuấn Kiệt TTH 9
11 50 Nguyễn Thanh Liêm CTH ½ - ½ Bạch Thế Vinh BNI 13
12 14 Nguyễn Đức Phát NTH 1 - 0 Trần Đăng Minh Đức HNO 45
13 22 Lê Trần Dũng THO 0 - 1 Trần Văn Anh Kiệt TTH 54
14 94 Ngô Nhật Minh HPD 0 - 1 Cấn Chí Thành HNO 29
15 2 Đoàn Phan Khiêm HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoài An TNI 43
16 10 Lê Phi Lân HCM 3 1 - 0 3 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 51
17 42 Nguyễn Xuân Anh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 15
18 20 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 3 ½ - ½ 3 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 47
19 48 Lê Kiết Tường BDU 3 1 - 0 3 Lê Tất Sang NAN 21
20 26 Phan Anh Khôi KTR 3 0 - 1 3 Nguyễn Hải Nam QDO 52
21 34 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 3 ½ - ½ 3 Đỗ Phú Thái HCM 53
22 66 Bùi Tuấn Anh BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 35
23 38 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 3 0 - 1 3 Hồ Thành Hưng THO 55
24 68 Lê Minh Tuấn Anh HCM 3 0 - 1 3 Bùi Đăng Khoa DTH 39
25 40 Phạm Minh Hiếu DON 3 ½ - ½ 3 Trần Phát Đạt DTH 77
26 110 Lê Phúc Tân PYE 3 0 - 1 3 Nguyễn Thành Long HCM 41
27 25 Trần Minh Đức NAN 1 - 0 3 Lê Quang Minh CTH 60
28 11 Nguyễn Anh Hào NTH 1 - 0 Đỗ Quốc Anh HNO 59
29 76 Trần Bảo Duy LDO 1 - 0 Trần Đức Thắng HNO 12
30 116 Nguyễn Duy Thành HNO 1 - 0 Phạm Nguyễn Dũng HNO 27
31 56 Nguyễn Tuấn Minh HPD 1 - 0 Trần Nam Trung HCM 119
32 78 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 0 - 1 Ngô Minh Tuấn BRV 57
33 58 Nguyễn Quang Dũng LDO 1 - 0 Châu Thiện Nhân KTR 100
34 24 Phùng Nguyên Son BRV 2 1 - 0 2 Dương Minh Hoàng NTH 84
35 46 Trần Minh Trí BDU 2 1 - 0 2 Nguyễn Thanh Khoa DTH 93
36 86 Hồ Nhật Huy BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 49
37 88 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 2 0 - 1 2 Phan Thái Minh HCM 61
38 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 2 0 - 1 2 Nguyễn Quang Minh BRV 97
39 102 Thái Nhật Phi BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Thiện Nhân CBA 63
40 69 Quách Duy Anh HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 103
41 105 Lê Ngọc Minh Quân BTH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Kim Bảo HCM 71
42 101 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 2 0 - 1 2 Trần Đình Bảo HCM 72
43 111 Lê Hoài Tin BDH 2 1 - 0 2 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 73
44 74 Lê Hà Nguyên Chương HCM 2 1 - 0 2 Mai Lê Tuấn Tú BRV 113
45 107 Lâm Hoàng Sơn TNI 2 1 - 0 2 Nhữ Mạnh Dũng BRV 75
46 118 Huỳnh Minh Trung HCM 2 1 - 0 2 Trương Nguyên Đức BRV 79
47 80 Trần Hoàng Hải LSO 2 1 - 0 2 Hoàng Việt Thắng QNA 117
48 114 Nguyễn Quang Thái BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Hiếu BTH 81
49 120 Mai Hoàng Việt BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 82
50 122 Phan Nhật Linh BRV 2 1 - 0 Biện Hoàng Anh Huy DON 85
51 28 Trần Đăng Khôi CBA 1 - 0 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 112
52 96 Nguyễn Nhật Minh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Phúc HPD 23
53 92 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Đại An CBA 64
54 98 Phạm Phú Minh HCM 1 0 - 1 1 Phạm Công Hiếu BDH 83
55 108 Trần Hoài Sơn NTH 1 0 - 1 1 Lê Thành Hưng BRV 87
56 99 Phạm Năng Nguyện BTH 1 0 - 1 1 Mai Xuân Kiệt QNA 89
57 91 Dương Minh Khoa HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Tài NTH 109
58 90 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM ½ 1 - 0 1 Võ Văn Việt NTH 121
59 95 Nguyễn Huy Minh HNO 0 ½ - ½ ½ Đỗ Xuân Thành HNO 115
60 65 Vũ Đức Dương HDU 0 1 bye
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired
63 106 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Hoàng Minh Hiếu HNO ½ - ½ An Đình Minh HCM 5
2 4 Bùi Huy Phước BNI 5 1 - 0 5 Hòa Quang Bách HPD 70
3 33 Lưu Quốc Việt HNO 5 1 - 0 5 Phạm Minh Sơn HPD 19
4 36 Phạm Anh Kiên NBI 5 1 - 0 Nguyễn Đức Phát NTH 14
5 6 Nguyễn Khắc Tư BRV 0 - 1 Đỗ An Hòa NBI 31
6 7 Nguyễn Đức Duy HNO 1 - 0 Lê Minh Nguyên DAN 44
7 29 Cấn Chí Thành HNO ½ - ½ Vũ Bá Khôi HCM 32
8 37 Phạm Trường Phú HNO 1 - 0 Đặng Anh Minh HCM 30
9 54 Trần Văn Anh Kiệt TTH 0 - 1 4 Đoàn Phan Khiêm HCM 2
10 1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 4 1 - 0 4 Nguyễn Xuân Anh HNO 42
11 39 Bùi Đăng Khoa DTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Trí Thịnh KGI 8
12 52 Nguyễn Hải Nam QDO 4 ½ - ½ 4 Lê Phi Lân HCM 10
13 13 Bạch Thế Vinh BNI 4 0 - 1 4 Lê Kiết Tường BDU 48
14 41 Nguyễn Thành Long HCM 4 1 - 0 4 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 16
15 17 Tống Hải Anh HNO 4 1 - 0 4 Bùi Tuấn Anh BRV 66
16 55 Hồ Thành Hưng THO 4 ½ - ½ 4 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 18
17 9 Trần Tuấn Kiệt TTH 1 - 0 4 Nguyễn Thanh Liêm CTH 50
18 53 Đỗ Phú Thái HCM 0 - 1 Nguyễn Anh Hào NTH 11
19 56 Nguyễn Tuấn Minh HPD ½ - ½ Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 20
20 57 Ngô Minh Tuấn BRV 0 - 1 Lê Trần Dũng THO 22
21 58 Nguyễn Quang Dũng LDO 1 - 0 Trần Minh Đức NAN 25
22 77 Trần Phát Đạt DTH ½ - ½ Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 34
23 76 Trần Bảo Duy LDO 0 - 1 Phạm Minh Hiếu DON 40
24 45 Trần Đăng Minh Đức HNO ½ - ½ Ngô Nhật Minh HPD 94
25 47 Trần Lý Khôi Nguyên CTH ½ - ½ Nguyễn Duy Thành HNO 116
26 15 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 3 1 - 0 3 Lê Hà Nguyên Chương HCM 74
27 21 Lê Tất Sang NAN 3 1 - 0 3 Trần Hoàng Hải LSO 80
28 86 Hồ Nhật Huy BRV 3 1 - 0 3 Phùng Nguyên Son BRV 24
29 81 Nguyễn Trần Hiếu BTH 3 ½ - ½ 3 Phan Anh Khôi KTR 26
30 35 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 3 1 - 0 3 Thái Nhật Phi BRV 102
31 103 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 38
32 43 Nguyễn Hoài An TNI 3 1 - 0 3 Lâm Hoàng Sơn TNI 107
33 97 Nguyễn Quang Minh BRV 3 0 - 1 3 Trần Minh Trí BDU 46
34 51 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 3 0 - 1 3 Lê Phúc Tân PYE 110
35 60 Lê Quang Minh CTH 3 0 - 1 3 Lê Hoài Tin BDH 111
36 61 Phan Thái Minh HCM 3 ½ - ½ 3 Mai Hoàng Việt BRV 120
37 118 Huỳnh Minh Trung HCM 3 1 - 0 3 Lê Minh Tuấn Anh HCM 68
38 72 Trần Đình Bảo HCM 3 0 - 1 3 Phan Nhật Linh BRV 122
39 71 Nguyễn Kim Bảo HCM 0 - 1 Trần Đức Thắng HNO 12
40 27 Phạm Nguyễn Dũng HNO 0 - 1 Lê Ngọc Minh Quân BTH 105
41 100 Châu Thiện Nhân KTR 1 - 0 Trần Đăng Khôi CBA 28
42 59 Đỗ Quốc Anh HNO 0 - 1 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 78
43 119 Trần Nam Trung HCM ½ - ½ 2 Nguyễn Hữu Phúc HPD 23
44 49 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 2 1 - 0 2 Dương Minh Hoàng NTH 84
45 87 Lê Thành Hưng BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
46 63 Nguyễn Thiện Nhân CBA 2 0 - 1 2 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 88
47 89 Mai Xuân Kiệt QNA 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đại An CBA 64
48 93 Nguyễn Thanh Khoa DTH 2 0 - 1 2 Quách Duy Anh HNO 69
49 73 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 2 ½ - ½ 2 Dương Minh Khoa HCM 91
50 75 Nhữ Mạnh Dũng BRV 2 1 - 0 2 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 101
51 117 Hoàng Việt Thắng QNA 2 1 - 0 2 Trương Nguyên Đức BRV 79
52 113 Mai Lê Tuấn Tú BRV 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 82
53 83 Phạm Công Hiếu BDH 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Thái BRV 114
54 85 Biện Hoàng Anh Huy DON 1 - 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 90
55 112 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 0 - 1 1 Vũ Đức Dương HDU 65
56 108 Trần Hoài Sơn NTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 92
57 96 Nguyễn Nhật Minh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Thành Tài NTH 109
58 115 Đỗ Xuân Thành HNO 1 0 - 1 1 Phạm Phú Minh HCM 98
59 121 Võ Văn Việt NTH 1 1 - 0 1 Phạm Năng Nguyện BTH 99
60 95 Nguyễn Huy Minh HNO ½ 1 bye
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired
63 106 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 6 1 - 0 6 Bùi Huy Phước BNI 4
2 5 An Đình Minh HCM 6 0 - 1 6 Phạm Anh Kiên NBI 36
3 7 Nguyễn Đức Duy HNO ½ - ½ 6 Lưu Quốc Việt HNO 33
4 31 Đỗ An Hòa NBI 0 - 1 Phạm Trường Phú HNO 37
5 32 Vũ Bá Khôi HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 1
6 2 Đoàn Phan Khiêm HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Thành Long HCM 41
7 8 Nguyễn Trí Thịnh KGI 5 1 - 0 5 Cấn Chí Thành HNO 29
8 48 Lê Kiết Tường BDU 5 0 - 1 5 Tống Hải Anh HNO 17
9 19 Phạm Minh Sơn HPD 5 1 - 0 5 Hòa Quang Bách HPD 70
10 44 Lê Minh Nguyên DAN 0 - 1 Nguyễn Khắc Tư BRV 6
11 30 Đặng Anh Minh HCM 1 - 0 Trần Tuấn Kiệt TTH 9
12 10 Lê Phi Lân HCM 1 - 0 Phạm Minh Hiếu DON 40
13 11 Nguyễn Anh Hào NTH 1 - 0 Trần Văn Anh Kiệt TTH 54
14 14 Nguyễn Đức Phát NTH ½ - ½ Nguyễn Hải Nam QDO 52
15 18 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 1 - 0 Nguyễn Quang Dũng LDO 58
16 22 Lê Trần Dũng THO ½ - ½ Hồ Thành Hưng THO 55
17 66 Bùi Tuấn Anh BRV 4 0 - 1 4 Bạch Thế Vinh BNI 13
18 50 Nguyễn Thanh Liêm CTH 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 15
19 16 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Tuấn Minh HPD 56
20 20 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 4 0 - 1 4 Trần Phát Đạt DTH 77
21 94 Ngô Nhật Minh HPD 4 0 - 1 4 Lê Tất Sang NAN 21
22 34 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 4 0 - 1 4 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 47
23 110 Lê Phúc Tân PYE 4 0 - 1 4 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 35
24 111 Lê Hoài Tin BDH 4 0 - 1 4 Bùi Đăng Khoa DTH 39
25 42 Nguyễn Xuân Anh HNO 4 0 - 1 4 Hồ Nhật Huy BRV 86
26 116 Nguyễn Duy Thành HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoài An TNI 43
27 122 Phan Nhật Linh BRV 4 0 - 1 4 Trần Đăng Minh Đức HNO 45
28 46 Trần Minh Trí BDU 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 103
29 12 Trần Đức Thắng HNO 0 - 1 4 Huỳnh Minh Trung HCM 118
30 120 Mai Hoàng Việt BRV 0 - 1 Trần Minh Đức NAN 25
31 26 Phan Anh Khôi KTR ½ - ½ Trần Bảo Duy LDO 76
32 78 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 0 - 1 Đỗ Phú Thái HCM 53
33 81 Nguyễn Trần Hiếu BTH 0 - 1 Ngô Minh Tuấn BRV 57
34 105 Lê Ngọc Minh Quân BTH 0 - 1 Phan Thái Minh HCM 61
35 38 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 3 ½ - ½ Châu Thiện Nhân KTR 100
36 24 Phùng Nguyên Son BRV 3 0 - 1 3 Phạm Công Hiếu BDH 83
37 80 Trần Hoàng Hải LSO 3 1 - 0 3 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 49
38 88 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 3 0 - 1 3 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 51
39 102 Thái Nhật Phi BRV 3 0 - 1 3 Lê Quang Minh CTH 60
40 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 3 0 - 1 3 Nhữ Mạnh Dũng BRV 75
41 68 Lê Minh Tuấn Anh HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Minh BRV 97
42 69 Quách Duy Anh HNO 3 1 - 0 3 Hoàng Việt Thắng QNA 117
43 107 Lâm Hoàng Sơn TNI 3 1 - 0 3 Trần Đình Bảo HCM 72
44 74 Lê Hà Nguyên Chương HCM 3 1 - 0 3 Trần Nam Trung HCM 119
45 23 Nguyễn Hữu Phúc HPD 1 - 0 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 73
46 82 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV + - - Phạm Nguyễn Dũng HNO 27
47 28 Trần Đăng Khôi CBA 0 - 1 Biện Hoàng Anh Huy DON 85
48 89 Mai Xuân Kiệt QNA 0 - 1 Đỗ Quốc Anh HNO 59
49 64 Nguyễn Đại An CBA 1 - 0 Mai Lê Tuấn Tú BRV 113
50 91 Dương Minh Khoa HCM ½ - ½ Nguyễn Kim Bảo HCM 71
51 98 Phạm Phú Minh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Thiện Nhân CBA 63
52 101 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 2 ½ - ½ 2 Vũ Đức Dương HDU 65
53 79 Trương Nguyên Đức BRV 2 0 - 1 2 Trần Hoài Sơn NTH 108
54 84 Dương Minh Hoàng NTH 2 ½ - ½ 2 Võ Văn Việt NTH 121
55 114 Nguyễn Quang Thái BRV 2 1 - 0 2 Lê Thành Hưng BRV 87
56 109 Nguyễn Thành Tài NTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Thanh Khoa DTH 93
57 112 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 1 - 0 Nguyễn Huy Minh HNO 95
58 90 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Minh BRV 96
59 99 Phạm Năng Nguyện BTH 1 1 - 0 1 Đỗ Xuân Thành HNO 115
60 92 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 1 1 bye
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired
63 106 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 33 Lưu Quốc Việt HNO 0 - 1 7 Phạm Anh Kiên NBI 36
2 8 Nguyễn Trí Thịnh KGI 6 ½ - ½ 7 Hoàng Minh Hiếu HNO 3
3 37 Phạm Trường Phú HNO 0 - 1 6 An Đình Minh HCM 5
4 17 Tống Hải Anh HNO 6 0 - 1 6 Đoàn Phan Khiêm HCM 2
5 4 Bùi Huy Phước BNI 6 1 - 0 6 Vũ Bá Khôi HCM 32
6 19 Phạm Minh Sơn HPD 6 1 - 0 6 Nguyễn Đức Duy HNO 7
7 6 Nguyễn Khắc Tư BRV 1 - 0 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 18
8 10 Lê Phi Lân HCM 0 - 1 Đỗ An Hòa NBI 31
9 11 Nguyễn Anh Hào NTH 0 - 1 Đặng Anh Minh HCM 30
10 45 Trần Đăng Minh Đức HNO 5 0 - 1 5 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 1
11 13 Bạch Thế Vinh BNI 5 1 - 0 5 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 47
12 55 Hồ Thành Hưng THO 5 1 - 0 5 Nguyễn Đức Phát NTH 14
13 70 Hòa Quang Bách HPD 5 1 - 0 5 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 16
14 21 Lê Tất Sang NAN 5 1 - 0 5 Trần Minh Trí BDU 46
15 52 Nguyễn Hải Nam QDO 5 0 - 1 5 Lê Trần Dũng THO 22
16 29 Cấn Chí Thành HNO 5 1 - 0 5 Lê Kiết Tường BDU 48
17 35 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 5 0 - 1 5 Trần Phát Đạt DTH 77
18 39 Bùi Đăng Khoa DTH 5 1 - 0 5 Huỳnh Minh Trung HCM 118
19 41 Nguyễn Thành Long HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Duy Thành HNO 116
20 40 Phạm Minh Hiếu DON 1 - 0 5 Hồ Nhật Huy BRV 86
21 9 Trần Tuấn Kiệt TTH 1 - 0 Đỗ Phú Thái HCM 53
22 54 Trần Văn Anh Kiệt TTH 1 - 0 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 15
23 25 Trần Minh Đức NAN ½ - ½ Ngô Minh Tuấn BRV 57
24 58 Nguyễn Quang Dũng LDO ½ - ½ Lê Minh Nguyên DAN 44
25 61 Phan Thái Minh HCM 1 - 0 Nguyễn Thanh Liêm CTH 50
26 74 Lê Hà Nguyên Chương HCM 4 0 - 1 4 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 20
27 75 Nhữ Mạnh Dũng BRV 4 1 - 0 4 Phan Anh Khôi KTR 26
28 76 Trần Bảo Duy LDO 4 ½ - ½ 4 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 34
29 80 Trần Hoàng Hải LSO 4 0 - 1 4 Nguyễn Xuân Anh HNO 42
30 43 Nguyễn Hoài An TNI 4 1 - 0 4 Ngô Nhật Minh HPD 94
31 51 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 4 0 - 1 4 Lâm Hoàng Sơn TNI 107
32 56 Nguyễn Tuấn Minh HPD 4 0 - 1 4 Lê Phúc Tân PYE 110
33 60 Lê Quang Minh CTH 4 0 - 1 4 Phan Nhật Linh BRV 122
34 83 Phạm Công Hiếu BDH 4 0 - 1 4 Bùi Tuấn Anh BRV 66
35 103 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 4 1 - 0 4 Lê Minh Tuấn Anh HCM 68
36 100 Châu Thiện Nhân KTR 4 1 - 0 4 Quách Duy Anh HNO 69
37 59 Đỗ Quốc Anh HNO ½ - ½ 4 Lê Hoài Tin BDH 111
38 82 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 0 - 1 Trần Đức Thắng HNO 12
39 23 Nguyễn Hữu Phúc HPD 1 - 0 Nguyễn Trần Hiếu BTH 81
40 85 Biện Hoàng Anh Huy DON 0 - 1 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 38
41 64 Nguyễn Đại An CBA 1 - 0 Lê Ngọc Minh Quân BTH 105
42 120 Mai Hoàng Việt BRV 1 - 0 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 78
43 93 Nguyễn Thanh Khoa DTH 3 1 - 0 3 Phùng Nguyên Son BRV 24
44 49 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 3 1 - 0 3 Dương Minh Khoa HCM 91
45 108 Trần Hoài Sơn NTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Dũng CBA 62
46 63 Nguyễn Thiện Nhân CBA 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Minh BRV 97
47 71 Nguyễn Kim Bảo HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Thái BRV 114
48 72 Trần Đình Bảo HCM 3 0 - 1 3 Thái Nhật Phi BRV 102
49 119 Trần Nam Trung HCM 3 1 - 0 3 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 88
50 117 Hoàng Việt Thắng QNA 3 + - - Phạm Nguyễn Dũng HNO 27
51 101 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 0 - 1 Trần Đăng Khôi CBA 28
52 65 Vũ Đức Dương HDU 0 - 1 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 90
53 73 Đặng Phạm Quốc Cường BRV ½ - ½ Nguyễn Ngọc Toàn BRV 112
54 113 Mai Lê Tuấn Tú BRV 1 - 0 Dương Minh Hoàng NTH 84
55 121 Võ Văn Việt NTH 1 - 0 Mai Xuân Kiệt QNA 89
56 79 Trương Nguyên Đức BRV 2 0 - 1 2 Phạm Năng Nguyện BTH 99
57 87 Lê Thành Hưng BRV 2 0 - 1 2 Phạm Phú Minh HCM 98
58 92 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Thành Tài NTH 109
59 96 Nguyễn Nhật Minh BRV 1 1 - 0 Nguyễn Huy Minh HNO 95
60 115 Đỗ Xuân Thành HNO 1 1 bye
61 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0 0 not paired
62 104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0 0 not paired
63 106 Bùi Thái Sơn BRV 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 36 Phạm Anh Kiên NBI 8,0 0,0 47,5 8 5 5
2 3 Hoàng Minh Hiếu HNO 7,5 0,0 52,5 6 4 2
3 5 An Đình Minh HCM 7,0 0,0 51,0 6 4 3
4 4 Bùi Huy Phước BNI 7,0 0,0 50,5 6 4 1
5 2 Đoàn Phan Khiêm HCM 7,0 0,0 46,0 7 5 3
6 19 Phạm Minh Sơn HPD 7,0 0,0 44,5 7 4 2
7 37 Phạm Trường Phú HNO 6,5 0,0 48,0 6 4 2
8 31 Đỗ An Hòa NBI 6,5 0,0 45,5 6 4 4
9 6 Nguyễn Khắc Tư BRV 6,5 0,0 45,0 6 4 3
10 33 Lưu Quốc Việt HNO 6,5 0,0 45,0 5 4 2
11 8 Nguyễn Trí Thịnh KGI 6,5 0,0 44,5 5 4 3
12 30 Đặng Anh Minh HCM 6,5 0,0 41,0 6 5 3
13 29 Cấn Chí Thành HNO 6,0 0,0 47,5 5 4 2
14 32 Vũ Bá Khôi HCM 6,0 0,0 46,0 4 5 1
15 70 Hòa Quang Bách HPD 6,0 0,0 45,0 6 5 2
16 1 Nguyễn Quốc Trường Sơn DON 6,0 0,0 45,0 5 5 2
17 22 Lê Trần Dũng THO 6,0 0,0 44,0 5 5 4
18 7 Nguyễn Đức Duy HNO 6,0 0,0 44,0 5 4 1
19 39 Bùi Đăng Khoa DTH 6,0 0,0 43,0 5 4 3
20 17 Tống Hải Anh HNO 6,0 0,0 43,0 5 4 2
21 116 Nguyễn Duy Thành HNO 6,0 0,0 42,0 5 5 2
22 55 Hồ Thành Hưng THO 6,0 0,0 41,5 4 4 1
23 77 Trần Phát Đạt DTH 6,0 0,0 41,0 4 5 3
24 13 Bạch Thế Vinh BNI 6,0 0,0 37,0 4 4 1
25 21 Lê Tất Sang NAN 6,0 0,0 36,5 6 4 2
26 18 Lê Khắc Hoàng Tuấn KGI 5,5 0,0 46,5 4 5 2
27 54 Trần Văn Anh Kiệt TTH 5,5 0,0 45,5 5 5 3
28 40 Phạm Minh Hiếu DON 5,5 0,0 44,5 5 5 3
29 9 Trần Tuấn Kiệt TTH 5,5 0,0 42,5 5 4 1
10 Lê Phi Lân HCM 5,5 0,0 42,5 5 4 1
31 11 Nguyễn Anh Hào NTH 5,5 0,0 41,5 5 4 1
32 61 Phan Thái Minh HCM 5,5 0,0 40,0 4 4 2
33 41 Nguyễn Thành Long HCM 5,0 0,0 47,5 5 4 2
34 44 Lê Minh Nguyên DAN 5,0 0,0 47,5 4 5 1
35 14 Nguyễn Đức Phát NTH 5,0 0,0 45,5 4 5 1
36 48 Lê Kiết Tường BDU 5,0 0,0 43,0 5 5 3
37 57 Ngô Minh Tuấn BRV 5,0 0,0 42,5 4 5 3
38 46 Trần Minh Trí BDU 5,0 0,0 42,5 4 5 2
39 110 Lê Phúc Tân PYE 5,0 0,0 42,0 4 5 4
40 103 Nguyễn Hoàng Phúc QDO 5,0 0,0 41,5 5 4 2
41 52 Nguyễn Hải Nam QDO 5,0 0,0 41,5 3 4 1
42 43 Nguyễn Hoài An TNI 5,0 0,0 41,0 5 4 1
43 47 Trần Lý Khôi Nguyên CTH 5,0 0,0 41,0 4 5 1
44 16 Đỗ Hoàng Chung Thống HCM 5,0 0,0 40,5 5 5 2
45 45 Trần Đăng Minh Đức HNO 5,0 0,0 40,5 4 4 3
46 66 Bùi Tuấn Anh BRV 5,0 0,0 40,0 5 5 2
47 100 Châu Thiện Nhân KTR 5,0 0,0 39,5 4 4 1
48 122 Phan Nhật Linh BRV 5,0 0,0 38,5 5 5 3
49 35 Nguyễn Trần Duy Anh HNO 5,0 0,0 38,5 5 4 2
50 42 Nguyễn Xuân Anh HNO 5,0 0,0 37,5 5 5 3
51 86 Hồ Nhật Huy BRV 5,0 0,0 36,5 5 5 1
52 25 Trần Minh Đức NAN 5,0 0,0 36,0 4 4 1
58 Nguyễn Quang Dũng LDO 5,0 0,0 36,0 4 4 1
54 20 Ngô Trọng Quốc Đạt QDO 5,0 0,0 35,0 3 5 2
55 118 Huỳnh Minh Trung HCM 5,0 0,0 34,5 4 5 1
56 107 Lâm Hoàng Sơn TNI 5,0 0,0 33,0 5 5 2
57 75 Nhữ Mạnh Dũng BRV 5,0 0,0 32,5 4 4 2
58 50 Nguyễn Thanh Liêm CTH 4,5 0,0 41,0 3 5 2
59 34 Trần Nguyễn Đăng Khoa DTH 4,5 0,0 40,0 3 5 2
60 38 Nguyễn Lê Nhật Huy DTH 4,5 0,0 39,5 4 5 3
61 53 Đỗ Phú Thái HCM 4,5 0,0 39,0 4 5 2
62 76 Trần Bảo Duy LDO 4,5 0,0 37,5 3 4 1
63 120 Mai Hoàng Việt BRV 4,5 0,0 37,0 3 4 1
64 15 Nguyễn Thế Tuấn Minh BRV 4,5 0,0 35,5 4 5 2
65 111 Lê Hoài Tin BDH 4,5 0,0 35,0 4 5 2
66 12 Trần Đức Thắng HNO 4,5 0,0 32,5 4 5 4
67 64 Nguyễn Đại An CBA 4,5 0,0 30,0 4 4 1
68 23 Nguyễn Hữu Phúc HPD 4,5 0,0 26,5 3 4 1
69 56 Nguyễn Tuấn Minh HPD 4,0 0,0 42,5 3 4 1
70 68 Lê Minh Tuấn Anh HCM 4,0 0,0 42,0 4 5 1
71 94 Ngô Nhật Minh HPD 4,0 0,0 41,0 3 5 1
72 60 Lê Quang Minh CTH 4,0 0,0 40,0 4 4 3
73 74 Lê Hà Nguyên Chương HCM 4,0 0,0 39,5 4 4 0
74 97 Nguyễn Quang Minh BRV 4,0 0,0 39,0 4 5 3
75 80 Trần Hoàng Hải LSO 4,0 0,0 39,0 4 4 1
76 69 Quách Duy Anh HNO 4,0 0,0 38,5 4 5 2
77 93 Nguyễn Thanh Khoa DTH 4,0 0,0 38,0 3 4 2
78 51 Phạm Phúc Khôi Nguyên BNI 4,0 0,0 37,0 3 4 1
79 26 Phan Anh Khôi KTR 4,0 0,0 36,5 3 5 3
80 59 Đỗ Quốc Anh HNO 4,0 0,0 35,5 3 4 2
81 119 Trần Nam Trung HCM 4,0 0,0 35,0 3 4 0
82 83 Phạm Công Hiếu BDH 4,0 0,0 33,5 4 4 3
83 102 Thái Nhật Phi BRV 4,0 0,0 32,5 3 5 1
84 49 Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ LDO 4,0 0,0 31,0 3 4 1
85 117 Hoàng Việt Thắng QNA 4,0 0,0 27,0 3 4 1
86 114 Nguyễn Quang Thái BRV 4,0 0,0 26,5 4 5 2
87 108 Trần Hoài Sơn NTH 4,0 0,0 23,5 4 4 2
88 78 Hồ Tấn Minh Đăng HCM 3,5 0,0 38,5 3 5 2
89 81 Nguyễn Trần Hiếu BTH 3,5 0,0 36,0 2 4 1
90 105 Lê Ngọc Minh Quân BTH 3,5 0,0 35,5 3 5 3
91 113 Mai Lê Tuấn Tú BRV 3,5 0,0 34,5 2 4 0
92 85 Biện Hoàng Anh Huy DON 3,5 0,0 34,0 3 4 2
93 82 Nguyễn Xuân Minh Hiếu BRV 3,5 0,0 34,0 3 4 0
94 90 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang HCM 3,5 0,0 31,5 3 5 1
95 121 Võ Văn Việt NTH 3,5 0,0 29,5 2 4 0
96 28 Trần Đăng Khôi CBA 3,5 0,0 29,0 3 5 2
97 72 Trần Đình Bảo HCM 3,0 0,0 37,0 3 4 1
98 88 Huỳnh Công Tuấn Kiệt HCM 3,0 0,0 35,0 3 5 3
99 24 Phùng Nguyên Son BRV 3,0 0,0 34,0 2 5 0
100 91 Dương Minh Khoa HCM 3,0 0,0 33,5 2 5 1
101 73 Đặng Phạm Quốc Cường BRV 3,0 0,0 33,0 2 4 1
102 62 Nguyễn Lê Dũng CBA 3,0 0,0 32,0 3 5 2
103 63 Nguyễn Thiện Nhân CBA 3,0 0,0 31,5 3 4 2
104 98 Phạm Phú Minh HCM 3,0 0,0 29,5 3 5 2
105 71 Nguyễn Kim Bảo HCM 3,0 0,0 29,0 2 4 1
106 112 Nguyễn Ngọc Toàn BRV 3,0 0,0 28,5 2 5 1
107 99 Phạm Năng Nguyện BTH 3,0 0,0 26,5 3 5 2
108 84 Dương Minh Hoàng NTH 2,5 0,0 33,5 2 5 2
109 101 Huỳnh Lư Thuận Phát HCM 2,5 0,0 32,5 2 4 1
110 27 Phạm Nguyễn Dũng HNO 2,5 0,0 32,5 2 3 0
111 89 Mai Xuân Kiệt QNA 2,5 0,0 32,0 2 4 1
112 65 Vũ Đức Dương HDU 2,5 0,0 31,0 1 4 1
113 92 Nguyễn Tạ Đăng Khoa BRV 2,5 0,0 30,5 0 4 0
114 109 Nguyễn Thành Tài NTH 2,5 0,0 24,5 1 4 1
115 79 Trương Nguyên Đức BRV 2,0 0,0 37,0 2 4 1
116 87 Lê Thành Hưng BRV 2,0 0,0 33,0 2 4 2
117 96 Nguyễn Nhật Minh BRV 2,0 0,0 28,5 2 4 1
118 115 Đỗ Xuân Thành HNO 2,0 0,0 27,0 0 4 0
119 95 Nguyễn Huy Minh HNO 1,5 0,0 25,5 0 4 0
120 67 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh DON 0,0 0,0 36,0 0 0 0
104 Vũ Nguyễn Tiến Phúc DON 0,0 0,0 36,0 0 0 0
106 Bùi Thái Sơn BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0